SlideShare a Scribd company logo
TIETOTYÖN TUOTTAVUUDEN MITTAUS
9.11. RAKLI KLINIKKA @ MaijuVuolle #popupresearch
Kuva: Sanna Peltoniemi
Pop up – Tietotyön tuottavuus #popupresearch
Tietotyön tuottavuutta ja hyvinvointia parantavien
työympäristöjen ja työtapojen suunnittelu, testaus
ja mittaus.
http://popupknowledgework.wordpress.com
PATI – Palvelu korvaa tilan
Monipaikkaista työskentelyä tukevan älykään
palvelun kehittäminen. Palvelu ohjaa työntekijöitä
ajasta ja paikasta riippumattomaan työskentelyyn.
http://pati.aalto.fi/fi/
NEMO – Business Value from Negative emotions
#Nemohanke
Tunteet ja tuottavuus tietotyössä, palvelukokemus.
TUTKIMUSHANKKEET
MIKSI? Pop Up -mittausnäkökulmia
Tietotyön tuottavuuden mittaus auttaa konkretisoimaan tavoitteita ja työn
tuloksia, huomioitava työn yksilölliset piirteet ja aineettomuus.
Mittaaminen jatkuvana prosessina, työntekijöiden mittarointi
– Toimintaa ja oppimista ohjaavat mittarit
– Mittausdatan omistajuus ja yksityisyys
Tavoite ennen mittaria
– Tarve riippuu tavoitteesta – yksilön tuottavuus, luovuuden ja tiimityön
lisääminen, uusien ideoiden ja kohtaamisten saaminen,
houkuttelevuuden parantaminen?
– Mitataanko tuottavuuden tilaa, muutosta vai vaikutusta?
9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle #popupresearch
9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle #popupresearch
MITÄ
SITTEN?
MITTAUS JA
TOIMINTA
MITEN?
MITTARIEN
KEHITTÄMINEN
JA VALINTA
MITÄ?
MITATTAVIEN
TEKIJÖIDEN
TUNNISTAMINEN
MITTARIEN
KEHITYS
MIKSI?
TARVE
&
TAVOITE
MITÄ - Tuottavan työn
elementit?
• Autonomia – valinnan- ja
toiminnan vapaus
• Aikaansaaminen –
merkityksellisissä työtehtävissä
edistyminen
• Hallinnan tunne –
Keskittyminen, suunnittelu ja
sujuva vuorovaikutus
• Vaihtelu - Riittävä palautuminen
ja energisoituminen
• Kahvi - yhteisöllisyys
MITÄ - Työntekijöiden mittaaminen
KOKEMUS
Itseraportointi
Kyselyt
Päiväkirjat
FYYSINEN REAKTIO
Ihon sähkönjohtavuus
Brain activity
Heart rate variation
ILMAISU JA
KÄYTTÄYTYMINEN
Kasvon ilmeet,
äänensävy, asento, toiminta
9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle #popupresearch
MITEN - Mitataanko tilaa vai käyttäjää?
MITEN – Mittausmenetelmiä
SmartWoW analyysi
Työntekijä- ja
Asiakaskokemus-
indeksi
Tunneintensiteetin
mittaus
Aktiivisuuden, unen
ja sykkeen mittaus
Tunteiden
nimeäminen ja
kirjaaminen
Tuottavuuspäivä-
kirja
LifeScope (ml. paikkatieto, kuva, syke, tunneintensiteetti, kokemus)
MITEN? – Esimerkkinä SmartWoW
1. TOIMINTALÄHTÖINEN
TYÖYMPÄRISTÖ
- Fyysinen
- Digitaalinen
- Sosiaalinen
2. JOUSTAVAT TYÖTAVAT
- Proaktiivisuus
- Keskittyminen
- Vuorovaikutus
- Palautuminen
ASIAKASARVO JA -KOKEMUS
3. HYVINVOINTI
Työnimu, työtyytyväisyys,
stressi, arvostus, joustavuus,
ilmapiiri
4. TIETOTYÖN TUOTTAVUUS
Tehokkuus, vaikuttavuus, luovuus,
taidot, laatu, asiakastyytyväisyys,
tiimityö
ORGANISAATION SUORITUSKYKY
MUUT SIDOSRYHMÄT
YHTEISKUNTA JA KESTÄVÄ KEHITYS
+ 5. KPIt
MITEN? - Smartwow analyysi
(Vuolle et al., 2014)
Organisaatio 1
(N=28)
Organisaatio 2
(N=26)
Organisaatio 3
(N=35)
Negative
(%)
Positive
(%)
Negative
(%)
Positive
(%)
Negative
(%)
Positive
(%)
Suorituskykysajurit
Fyysinen ympäristö (5) 40 52 24 64 21 71
Virtuaalinen (6) 29 56 19 66 5 85
Sosiaalinen (9) 33 50 23 60 9 75
Työnteon tavat (10) 23 66 31 54 24 60
Vaikutukset
Työhyvinvointi (8) 25 55 12 72 8 82
Tuottavuus (7) 9 78 8 76 2 88
Toteutettu 14 organisaatiossa, yli 1 800 vastaajaa
MITEN? – Tunneintensiteetin vaihtelu
Päivittäinen raportointi
tunneintensiteetistä,
aikaansaamisesta ja
tuottavuuskokemuksesta.
Työntekijä tunnistaa mitä
asiat kuluttaa, energisoi
ja palauttaa.
MITÄ SITTEN? - Tuottavuuden taustalla
kahvi ja suurempi lounaspöytä
(Pentland, 2012; Waber et al., 2014)
Kiitos!
Lisätietoja Pop Up –hankkeesta sekä tietotyön
tuottavuuden kehittämisestä ja mittaamisesta:
Maiju Vuolle
Projektipäällikkö, yliopisto-opettaja
TTY tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi
maiju.vuolle@tut.fi
@MaijuVuolle
Tietotyön tuottavuuden ja työympäristöjen kehittäminen
Prodia Oy
TUTKIMUSHANKKEIDEN JULKAISUJA
• Palvalin, M., Vuolle, M., Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Laihonen, H. (2015) SmartWoW –
Constructing a tool for knowledge work performance analysis, Accepted for publication in the
International Journal of Productivity and Performance Management.
• Ruostela, J., Lönnqvist, A., Palvalin, M., Vuolle, M., Patjas, M. & Raij, A-L. (2014) ‘New Ways of
Working’ as a tool for improving the performance of a knowledge-intensive company, Knowledge
Management Research & Practice, doi: 10.1057/kmrp.2013.57.
• Vuolle, M., Palvalin, M., Lönnqvist, A. (2014) Methods for analyzing the impacts of workplace
change on knowledge work, ICICKM, 6-7 November, Sydney, Australia.
• Palvalin, M., Lönnqvist, A. & Vuolle, M. (2013) Analysing the impacts of ICT on knowledge work
productivity, Journal of Knowledge Management, Vol. 17, No. 4., pp. 545 – 557.
• Vuolle, M. (2011) Intangible benefits of mobile business services, International Journal of
Learning and Intellectual Capital, Vol. 8, No. 1, pp. 50-62.
• Vuolle, M. (2010) Productivity impacts of mobile office service, International Journal of Services
Technology and Management, Vol. 14, No. 4, pp. 326-342.
• Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Kujansivu, P., Käpylä, J., Laihonen, H., Sillanpää, V., Vuolle, M
(2010) Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä. Tietosanoma.
9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle
MITÄ? - Uusien työtapojen vaikutukset
• Joustavuus, sitoutuneisuus, motivaatio, luovuus,
vuorovaikutus, tuottavuus, hyvinvointiTyöntekijät
• Tilojen ja teknologian tehokkaampi käyttöasteResurssien tehokkuus
• Sisäisten käyttökustannusten vähentäminenKustannussäästöt
• Vetovoimainen työnantajakuvaTulevat työntekijät
• Arvokas asiakaskokemus, positiivinen modernin
asiantuntijaorganisaation maineAsiakas
• Pienentynyt hiilijalanjälki matkustamisesta ja
toimistorakennuksistaKestävä kehitys
(e.g., Palvalin et al., 2015 ;Ruostela et al., 2014)9.11.2015
Lähestymistapa Mittausväline/menetelmä
Tuottavuuden subjektiivinen
mittaaminen
- Haastattelut, päiväkirjat, havainnointi
- Kyselyt, kokemusotantamenetelmät
- Vertaisarviointi, esimiehen arvio
Käyttäytymisen ja
työympäristöjen käytön
objektiivinen mittaaminen
- Sensorit, puettavat laitteet ja
mobiilisovellukset, paikkatieto, logitieto
Tuotosten ja vaikutusten
mittaaminen
- Vaikutusten ja asiakasarvon mittaaminen
- Määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen
Moniulotteinen
mittaaminen
- Matriisimalli
- Moniulotteinen mittaristo (KPIt)
MITEN – Mikä lähestymistapa sopii
tarkoitukseen?
MITEN? Moniulotteinen mittaaminen
9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle
2008
(vanha toimisto)
2009/2010
(heti muuton
jälkeen)
2011
(vuosi muuton jälkeen)
RESURSSIT
Tilankäytön tehokkuus 26 m2/hlö 13 m2/hlö 10 m2/hlö
KUSTANNUKSET
Tilakustannukset 7025 €/hlö 3570 €/hlö 2889 €/hlö
KESTÄVÄ KEHITYS
Ympäristövaikutukset 2650 kgCO2/hlö 1850 1470
HENKILÖSTÖ
Henkilöstökysely
58% mielestä
parempi tila
88% positiivinen koettu
tuottavuus
(SmartWoW, 2013)
(Ruostela et al., 2014)
POP UP – TIETOTYÖN TUOTTAVUUS
Pop Up –hankkeessa yhteissuunnitellaan ja testataan hetkellisiä Pop
Up -työympäristöjä ja työtapoja tietotyön hyvinvoinnin ja
tuottavuuden parantamiseksi. Seurataan ja mitataan kokemusta ja
vaikutuksia.
POP UP –HANKKEEN FAKTAT
Tekes Liideri-ohjelman tutkimushanke
Kokonaiskesto: 1.1.2015 – 31.12.2016
Monitieteinen tutkimusryhmä: Novi tutkimuskeskus
(Tietojohtaminen, TTY), Ihmiskeskeisen teknologian
yksikkö (Tietotekniikan laitos, TTY), Arkkitehtuurin laitos
(TTY), Virtuaalin ja mobiilin työn tutkimusyksikkö (Aalto-
yliopisto)
Yrityskumppanit: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen,
Tredea, Suomen yliopistokiinteistöt, Martela, Moodmetric
Projektin yhteyshenkilö: Maiju Vuolle, TTY
http://popupknowledgework.wordpress.com/
http:// popupknow ledgew ork.w ordpress .com/
Tietotyön tuottavuuden mittaus

More Related Content

What's hot

Työn murros ja osatyökykyisyys
Työn murros ja osatyökykyisyysTyön murros ja osatyökykyisyys
Työn murros ja osatyökykyisyys
Pauli Forma
 
Työhyvinvoinnin johtaminen tiedolla
Työhyvinvoinnin johtaminen tiedollaTyöhyvinvoinnin johtaminen tiedolla
Työhyvinvoinnin johtaminen tiedolla
Pauli Forma
 
Avaran palvelut
Avaran palvelutAvaran palvelut
Avaran palvelut
Viestintätoimisto Avara
 
Stm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassa
Stm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassaStm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassa
Stm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassa
STM DigiOpen
 
SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen
SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseenSmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen
SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen
Novi Research Center
 
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestäMarjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
Työterveyslaitos
 
Tietotyödelfiini II/16
Tietotyödelfiini II/16Tietotyödelfiini II/16
Tietotyödelfiini II/16
Viestintätoimisto Avara
 
Vaikuttamispolku
VaikuttamispolkuVaikuttamispolku
Vaikuttamispolku
Viestintätoimisto Avara
 
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Pauli Forma
 
12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa
12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa
12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa
Työterveyslaitos
 
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
Työterveyslaitos
 
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
Työterveyslaitos
 

What's hot (12)

Työn murros ja osatyökykyisyys
Työn murros ja osatyökykyisyysTyön murros ja osatyökykyisyys
Työn murros ja osatyökykyisyys
 
Työhyvinvoinnin johtaminen tiedolla
Työhyvinvoinnin johtaminen tiedollaTyöhyvinvoinnin johtaminen tiedolla
Työhyvinvoinnin johtaminen tiedolla
 
Avaran palvelut
Avaran palvelutAvaran palvelut
Avaran palvelut
 
Stm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassa
Stm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassaStm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassa
Stm digi open 09102017 alustatalous työelämää muuttamassa
 
SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen
SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseenSmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen
SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen
 
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestäMarjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
Marjaana Saarela: Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä
 
Tietotyödelfiini II/16
Tietotyödelfiini II/16Tietotyödelfiini II/16
Tietotyödelfiini II/16
 
Vaikuttamispolku
VaikuttamispolkuVaikuttamispolku
Vaikuttamispolku
 
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
 
12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa
12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa
12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa
 
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
 
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
 

Viewers also liked

Tunteita voi mitata - totta vai tarua
Tunteita voi mitata - totta vai taruaTunteita voi mitata - totta vai tarua
Tunteita voi mitata - totta vai tarua
Maiju Vuolle
 
Suorituskykymittariston kehittäminen
Suorituskykymittariston kehittäminenSuorituskykymittariston kehittäminen
Suorituskykymittariston kehittäminen
Maiju Vuolle
 
Experience driven design of ambiences for future pop up
Experience driven design of ambiences for future pop upExperience driven design of ambiences for future pop up
Experience driven design of ambiences for future pop up
Maiju Vuolle
 
Emotion measurement services for knowledge work
Emotion measurement services for knowledge workEmotion measurement services for knowledge work
Emotion measurement services for knowledge work
Maiju Vuolle
 
Hyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuusHyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuus
Sovelto
 
Kuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksiKuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksi
Jyrki Kasvi
 
Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?
Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?
Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?
Maiju Vuolle
 
Negative emotions and knowledge work performance
Negative emotions and knowledge work performanceNegative emotions and knowledge work performance
Negative emotions and knowledge work performance
Maiju Vuolle
 
Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creation
Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creationSpatial solutions supporting information exchange and knowledge creation
Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creation
Maiju Vuolle
 

Viewers also liked (9)

Tunteita voi mitata - totta vai tarua
Tunteita voi mitata - totta vai taruaTunteita voi mitata - totta vai tarua
Tunteita voi mitata - totta vai tarua
 
Suorituskykymittariston kehittäminen
Suorituskykymittariston kehittäminenSuorituskykymittariston kehittäminen
Suorituskykymittariston kehittäminen
 
Experience driven design of ambiences for future pop up
Experience driven design of ambiences for future pop upExperience driven design of ambiences for future pop up
Experience driven design of ambiences for future pop up
 
Emotion measurement services for knowledge work
Emotion measurement services for knowledge workEmotion measurement services for knowledge work
Emotion measurement services for knowledge work
 
Hyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuusHyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuus
 
Kuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksiKuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksi
 
Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?
Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?
Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?
 
Negative emotions and knowledge work performance
Negative emotions and knowledge work performanceNegative emotions and knowledge work performance
Negative emotions and knowledge work performance
 
Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creation
Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creationSpatial solutions supporting information exchange and knowledge creation
Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creation
 

Similar to Tietotyön tuottavuuden mittaus

Palvelututkimus tlo 2012
Palvelututkimus tlo 2012Palvelututkimus tlo 2012
Palvelututkimus tlo 2012anne-mari
 
Työterveysalan kehittäminen digiaikana
Työterveysalan kehittäminen digiaikanaTyöterveysalan kehittäminen digiaikana
Työterveysalan kehittäminen digiaikana
Pauli Forma
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Paivi Sutinen
 
Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä
Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenäPalvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä
Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä
Harri Laihonen
 
Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016
Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016
Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016
Teollisuuden palkansaajat
 
Organisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaaliOrganisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaali
Suomen Ekonomit
 
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonenMirva Tapaninen
 
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Tyoelamaverkosto
 
Viestintävälinetutkimuksen toteutus - Sonera - Asiantuntijapalvelut
Viestintävälinetutkimuksen toteutus - Sonera - AsiantuntijapalvelutViestintävälinetutkimuksen toteutus - Sonera - Asiantuntijapalvelut
Viestintävälinetutkimuksen toteutus - Sonera - Asiantuntijapalvelut
Sonera
 
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallillaTuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
Maiju Vuolle
 
Kuntajohtaminen ja johtajuus
Kuntajohtaminen ja johtajuusKuntajohtaminen ja johtajuus
Kuntajohtaminen ja johtajuus
Johtamisen kehittämisverkosto
 
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014 Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
Tyoelama2020
 
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksiOhjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Päivi Kalliokoski
 
Liikkeenjohdon SM 2012 - Workshop 1 - Tietotyö tuottavaksi sosiaalisen teknol...
Liikkeenjohdon SM 2012 - Workshop 1 - Tietotyö tuottavaksi sosiaalisen teknol...Liikkeenjohdon SM 2012 - Workshop 1 - Tietotyö tuottavaksi sosiaalisen teknol...
Liikkeenjohdon SM 2012 - Workshop 1 - Tietotyö tuottavaksi sosiaalisen teknol...
LJSM
 
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästäTuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tyoelama2020
 
Sosiaalisen median sovellusten hyödyntäminen työssäoppimisen ohjaamisessa
Sosiaalisen median sovellusten hyödyntäminen työssäoppimisen ohjaamisessaSosiaalisen median sovellusten hyödyntäminen työssäoppimisen ohjaamisessa
Sosiaalisen median sovellusten hyödyntäminen työssäoppimisen ohjaamisessa
Itä-Lapin ammattiopisto
 
LOISTO-palvelu
LOISTO-palveluLOISTO-palvelu
LOISTO-palvelu
Sovelto
 
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
THL
 
Pirkanmaan fiksuin työympäristö?
Pirkanmaan fiksuin työympäristö?Pirkanmaan fiksuin työympäristö?
Pirkanmaan fiksuin työympäristö?
Novi Research Center
 
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluilleKaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Paivi Sutinen
 

Similar to Tietotyön tuottavuuden mittaus (20)

Palvelututkimus tlo 2012
Palvelututkimus tlo 2012Palvelututkimus tlo 2012
Palvelututkimus tlo 2012
 
Työterveysalan kehittäminen digiaikana
Työterveysalan kehittäminen digiaikanaTyöterveysalan kehittäminen digiaikana
Työterveysalan kehittäminen digiaikana
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
 
Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä
Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenäPalvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä
Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä
 
Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016
Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016
Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016
 
Organisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaaliOrganisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaali
 
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
 
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
 
Viestintävälinetutkimuksen toteutus - Sonera - Asiantuntijapalvelut
Viestintävälinetutkimuksen toteutus - Sonera - AsiantuntijapalvelutViestintävälinetutkimuksen toteutus - Sonera - Asiantuntijapalvelut
Viestintävälinetutkimuksen toteutus - Sonera - Asiantuntijapalvelut
 
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallillaTuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
 
Kuntajohtaminen ja johtajuus
Kuntajohtaminen ja johtajuusKuntajohtaminen ja johtajuus
Kuntajohtaminen ja johtajuus
 
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014 Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
 
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksiOhjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
 
Liikkeenjohdon SM 2012 - Workshop 1 - Tietotyö tuottavaksi sosiaalisen teknol...
Liikkeenjohdon SM 2012 - Workshop 1 - Tietotyö tuottavaksi sosiaalisen teknol...Liikkeenjohdon SM 2012 - Workshop 1 - Tietotyö tuottavaksi sosiaalisen teknol...
Liikkeenjohdon SM 2012 - Workshop 1 - Tietotyö tuottavaksi sosiaalisen teknol...
 
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästäTuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
 
Sosiaalisen median sovellusten hyödyntäminen työssäoppimisen ohjaamisessa
Sosiaalisen median sovellusten hyödyntäminen työssäoppimisen ohjaamisessaSosiaalisen median sovellusten hyödyntäminen työssäoppimisen ohjaamisessa
Sosiaalisen median sovellusten hyödyntäminen työssäoppimisen ohjaamisessa
 
LOISTO-palvelu
LOISTO-palveluLOISTO-palvelu
LOISTO-palvelu
 
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
 
Pirkanmaan fiksuin työympäristö?
Pirkanmaan fiksuin työympäristö?Pirkanmaan fiksuin työympäristö?
Pirkanmaan fiksuin työympäristö?
 
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluilleKaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
 

Tietotyön tuottavuuden mittaus

 • 1. TIETOTYÖN TUOTTAVUUDEN MITTAUS 9.11. RAKLI KLINIKKA @ MaijuVuolle #popupresearch Kuva: Sanna Peltoniemi
 • 2. Pop up – Tietotyön tuottavuus #popupresearch Tietotyön tuottavuutta ja hyvinvointia parantavien työympäristöjen ja työtapojen suunnittelu, testaus ja mittaus. http://popupknowledgework.wordpress.com PATI – Palvelu korvaa tilan Monipaikkaista työskentelyä tukevan älykään palvelun kehittäminen. Palvelu ohjaa työntekijöitä ajasta ja paikasta riippumattomaan työskentelyyn. http://pati.aalto.fi/fi/ NEMO – Business Value from Negative emotions #Nemohanke Tunteet ja tuottavuus tietotyössä, palvelukokemus. TUTKIMUSHANKKEET
 • 3. MIKSI? Pop Up -mittausnäkökulmia Tietotyön tuottavuuden mittaus auttaa konkretisoimaan tavoitteita ja työn tuloksia, huomioitava työn yksilölliset piirteet ja aineettomuus. Mittaaminen jatkuvana prosessina, työntekijöiden mittarointi – Toimintaa ja oppimista ohjaavat mittarit – Mittausdatan omistajuus ja yksityisyys Tavoite ennen mittaria – Tarve riippuu tavoitteesta – yksilön tuottavuus, luovuuden ja tiimityön lisääminen, uusien ideoiden ja kohtaamisten saaminen, houkuttelevuuden parantaminen? – Mitataanko tuottavuuden tilaa, muutosta vai vaikutusta? 9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle #popupresearch
 • 4. 9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle #popupresearch MITÄ SITTEN? MITTAUS JA TOIMINTA MITEN? MITTARIEN KEHITTÄMINEN JA VALINTA MITÄ? MITATTAVIEN TEKIJÖIDEN TUNNISTAMINEN MITTARIEN KEHITYS MIKSI? TARVE & TAVOITE
 • 5. MITÄ - Tuottavan työn elementit? • Autonomia – valinnan- ja toiminnan vapaus • Aikaansaaminen – merkityksellisissä työtehtävissä edistyminen • Hallinnan tunne – Keskittyminen, suunnittelu ja sujuva vuorovaikutus • Vaihtelu - Riittävä palautuminen ja energisoituminen • Kahvi - yhteisöllisyys
 • 6. MITÄ - Työntekijöiden mittaaminen KOKEMUS Itseraportointi Kyselyt Päiväkirjat FYYSINEN REAKTIO Ihon sähkönjohtavuus Brain activity Heart rate variation ILMAISU JA KÄYTTÄYTYMINEN Kasvon ilmeet, äänensävy, asento, toiminta 9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle #popupresearch
 • 7. MITEN - Mitataanko tilaa vai käyttäjää?
 • 8. MITEN – Mittausmenetelmiä SmartWoW analyysi Työntekijä- ja Asiakaskokemus- indeksi Tunneintensiteetin mittaus Aktiivisuuden, unen ja sykkeen mittaus Tunteiden nimeäminen ja kirjaaminen Tuottavuuspäivä- kirja LifeScope (ml. paikkatieto, kuva, syke, tunneintensiteetti, kokemus)
 • 9. MITEN? – Esimerkkinä SmartWoW 1. TOIMINTALÄHTÖINEN TYÖYMPÄRISTÖ - Fyysinen - Digitaalinen - Sosiaalinen 2. JOUSTAVAT TYÖTAVAT - Proaktiivisuus - Keskittyminen - Vuorovaikutus - Palautuminen ASIAKASARVO JA -KOKEMUS 3. HYVINVOINTI Työnimu, työtyytyväisyys, stressi, arvostus, joustavuus, ilmapiiri 4. TIETOTYÖN TUOTTAVUUS Tehokkuus, vaikuttavuus, luovuus, taidot, laatu, asiakastyytyväisyys, tiimityö ORGANISAATION SUORITUSKYKY MUUT SIDOSRYHMÄT YHTEISKUNTA JA KESTÄVÄ KEHITYS + 5. KPIt
 • 10. MITEN? - Smartwow analyysi (Vuolle et al., 2014) Organisaatio 1 (N=28) Organisaatio 2 (N=26) Organisaatio 3 (N=35) Negative (%) Positive (%) Negative (%) Positive (%) Negative (%) Positive (%) Suorituskykysajurit Fyysinen ympäristö (5) 40 52 24 64 21 71 Virtuaalinen (6) 29 56 19 66 5 85 Sosiaalinen (9) 33 50 23 60 9 75 Työnteon tavat (10) 23 66 31 54 24 60 Vaikutukset Työhyvinvointi (8) 25 55 12 72 8 82 Tuottavuus (7) 9 78 8 76 2 88 Toteutettu 14 organisaatiossa, yli 1 800 vastaajaa
 • 11. MITEN? – Tunneintensiteetin vaihtelu Päivittäinen raportointi tunneintensiteetistä, aikaansaamisesta ja tuottavuuskokemuksesta. Työntekijä tunnistaa mitä asiat kuluttaa, energisoi ja palauttaa.
 • 12. MITÄ SITTEN? - Tuottavuuden taustalla kahvi ja suurempi lounaspöytä (Pentland, 2012; Waber et al., 2014)
 • 13. Kiitos! Lisätietoja Pop Up –hankkeesta sekä tietotyön tuottavuuden kehittämisestä ja mittaamisesta: Maiju Vuolle Projektipäällikkö, yliopisto-opettaja TTY tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi maiju.vuolle@tut.fi @MaijuVuolle Tietotyön tuottavuuden ja työympäristöjen kehittäminen Prodia Oy
 • 14. TUTKIMUSHANKKEIDEN JULKAISUJA • Palvalin, M., Vuolle, M., Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Laihonen, H. (2015) SmartWoW – Constructing a tool for knowledge work performance analysis, Accepted for publication in the International Journal of Productivity and Performance Management. • Ruostela, J., Lönnqvist, A., Palvalin, M., Vuolle, M., Patjas, M. & Raij, A-L. (2014) ‘New Ways of Working’ as a tool for improving the performance of a knowledge-intensive company, Knowledge Management Research & Practice, doi: 10.1057/kmrp.2013.57. • Vuolle, M., Palvalin, M., Lönnqvist, A. (2014) Methods for analyzing the impacts of workplace change on knowledge work, ICICKM, 6-7 November, Sydney, Australia. • Palvalin, M., Lönnqvist, A. & Vuolle, M. (2013) Analysing the impacts of ICT on knowledge work productivity, Journal of Knowledge Management, Vol. 17, No. 4., pp. 545 – 557. • Vuolle, M. (2011) Intangible benefits of mobile business services, International Journal of Learning and Intellectual Capital, Vol. 8, No. 1, pp. 50-62. • Vuolle, M. (2010) Productivity impacts of mobile office service, International Journal of Services Technology and Management, Vol. 14, No. 4, pp. 326-342. • Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Kujansivu, P., Käpylä, J., Laihonen, H., Sillanpää, V., Vuolle, M (2010) Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä. Tietosanoma. 9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle
 • 15. MITÄ? - Uusien työtapojen vaikutukset • Joustavuus, sitoutuneisuus, motivaatio, luovuus, vuorovaikutus, tuottavuus, hyvinvointiTyöntekijät • Tilojen ja teknologian tehokkaampi käyttöasteResurssien tehokkuus • Sisäisten käyttökustannusten vähentäminenKustannussäästöt • Vetovoimainen työnantajakuvaTulevat työntekijät • Arvokas asiakaskokemus, positiivinen modernin asiantuntijaorganisaation maineAsiakas • Pienentynyt hiilijalanjälki matkustamisesta ja toimistorakennuksistaKestävä kehitys (e.g., Palvalin et al., 2015 ;Ruostela et al., 2014)9.11.2015
 • 16. Lähestymistapa Mittausväline/menetelmä Tuottavuuden subjektiivinen mittaaminen - Haastattelut, päiväkirjat, havainnointi - Kyselyt, kokemusotantamenetelmät - Vertaisarviointi, esimiehen arvio Käyttäytymisen ja työympäristöjen käytön objektiivinen mittaaminen - Sensorit, puettavat laitteet ja mobiilisovellukset, paikkatieto, logitieto Tuotosten ja vaikutusten mittaaminen - Vaikutusten ja asiakasarvon mittaaminen - Määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen Moniulotteinen mittaaminen - Matriisimalli - Moniulotteinen mittaristo (KPIt) MITEN – Mikä lähestymistapa sopii tarkoitukseen?
 • 17. MITEN? Moniulotteinen mittaaminen 9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle 2008 (vanha toimisto) 2009/2010 (heti muuton jälkeen) 2011 (vuosi muuton jälkeen) RESURSSIT Tilankäytön tehokkuus 26 m2/hlö 13 m2/hlö 10 m2/hlö KUSTANNUKSET Tilakustannukset 7025 €/hlö 3570 €/hlö 2889 €/hlö KESTÄVÄ KEHITYS Ympäristövaikutukset 2650 kgCO2/hlö 1850 1470 HENKILÖSTÖ Henkilöstökysely 58% mielestä parempi tila 88% positiivinen koettu tuottavuus (SmartWoW, 2013) (Ruostela et al., 2014)
 • 18. POP UP – TIETOTYÖN TUOTTAVUUS Pop Up –hankkeessa yhteissuunnitellaan ja testataan hetkellisiä Pop Up -työympäristöjä ja työtapoja tietotyön hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi. Seurataan ja mitataan kokemusta ja vaikutuksia.
 • 19. POP UP –HANKKEEN FAKTAT Tekes Liideri-ohjelman tutkimushanke Kokonaiskesto: 1.1.2015 – 31.12.2016 Monitieteinen tutkimusryhmä: Novi tutkimuskeskus (Tietojohtaminen, TTY), Ihmiskeskeisen teknologian yksikkö (Tietotekniikan laitos, TTY), Arkkitehtuurin laitos (TTY), Virtuaalin ja mobiilin työn tutkimusyksikkö (Aalto- yliopisto) Yrityskumppanit: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen, Tredea, Suomen yliopistokiinteistöt, Martela, Moodmetric Projektin yhteyshenkilö: Maiju Vuolle, TTY http://popupknowledgework.wordpress.com/
 • 20.
 • 21. http:// popupknow ledgew ork.w ordpress .com/