SlideShare a Scribd company logo
Page 1 of 113
Page 2 of 113
‫הקנוניה‬ ‫ספר‬
‫ענינים‬ ‫תוכן‬
‫בסיפור‬ ‫הדמויות‬
-
‫אמיתיים‬ ‫אנשים‬
............
3
‫עד‬ ‫מהצבא‬
‫האימייל‬
.
...............................
4
........‫הקנאה‬
....................
..
.
..................
6
‫האימייל‬
............................
...........
.........
7
‫הדוב‬ ‫עצות‬
............................................
9
‫הביולוגיה‬ ‫שיעור‬
‫לפרומוריקקזציה‬ ‫הוכחה‬:
....
13
‫פשעים‬ ‫על‬ ‫הענישה‬ ‫קונצפט‬
............
...
.......
14
‫סוגים‬ ‫לשני‬ ‫מתחלקים‬ ‫אנשים‬
......................
15
.."‫עברנו‬ ‫גם‬ ‫האבנים‬ ‫"מלחמת‬
...................
16
‫ימות‬ ‫נחש‬
..............................................
17
‫המתוק‬ ‫גפן‬ ‫הצמר‬
....................................
17
‫ו‬ ‫מלכים‬
‫צבא‬
.............................................
17
‫הדריסה‬ ‫ניסיון‬
...
........................................
18
..............................................‫פולסהדנורה‬
18
,‫נקמה‬ ‫להגשמת‬ ‫שיטה‬ "‫כשה"רפואה‬ ,"‫"רפואה‬ ‫בעזרת‬ ‫ותקיפה‬ ‫אפלייה‬
..............................‫פושעת‬ "‫"רפואה‬ .‫ודיסקרטימינציה‬
...........
18
'‫הביץ‬ ‫דין‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬
"‫"הנתבעת‬
..........................
20
‫קקקפלאן‬ ‫אלה‬ + ‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬
........................
20
‫הרע‬ ‫ולשון‬ ‫איומים‬ ‫כשיטת‬ ,‫עתיד‬ ‫על‬ ‫ספקולצייה‬
.......
20
‫קצנלסון‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬
..........................................
21
‫דריסה‬ ‫ניסיון‬
..........................................
..............
22
Page 3 of 113
‫בואדי‬ ‫הסיטואציה‬
...........................................
23
‫ההולדת‬ ‫יום‬ ‫מסיבת‬
.............................................
24
................‫קדם‬ ‫לימי‬ ‫קדימה‬ ‫ולא‬ ‫למציאות‬ ‫קדימה‬
27
‫ישואל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬
.......................................
27
‫שמאלנים‬ ‫היתפרצויות‬
‫מורלאית‬ ‫היתפרעות‬
.............
31
...............................‫הנתניאטטי‬ ‫באבון‬ '‫נ‬ ‫לאוניד‬
31
‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫את‬ ‫לרצות‬ ‫ניסתה‬ ,‫טוקר‬ ‫חרא‬
........
31
‫הרע‬ ‫ולשון‬ ‫איומים‬
....................................
.........
32
‫המיותר‬ ‫האחד‬ ‫שיטת‬..‫היהדות‬ ‫שיטת‬
...................
33
The situation: in Tiberias……………………………….34
IT IS TIME TO RAPE THE PPM……………………………..36
...........................................‫הקרקס‬ ‫ממשלת‬
37
WE ARE NOT PROSTITUTES…………………………..37
We hate murikakas.............................................38
‫הירח‬ ‫לי‬ ‫זורח‬ ‫לא‬
........................................
39
‫זוכה‬ ‫גבר‬
................................................
39
BLAD………………………………………………………….39
‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬
..
.............................
40
Page 4 of 113
‫בסיפור‬ ‫הדמויות‬
-
‫אמיתיים‬ ‫אנשים‬
,‫ידי‬ ‫על‬ ‫הופרך‬ ‫שמחקרה‬ ,‫המעבדה‬ ‫מנהל‬ ,‫ארון‬ ‫קקקקפלאן‬
‫האגוז‬ ,‫נקופה‬ ‫בבית‬ ‫המתגורר‬
27
...
,‫השווא‬ ‫מתלוננת‬ ‫הסטודנטית‬ ‫קרן‬ ‫יעלי‬
...‫מינית‬ ‫בהטרדה‬ ‫האשמה‬ ‫לצורך‬ ‫שידל‬ ‫שקקפלאן‬
,‫שח"מ‬ ‫מנטבוזקת‬ ‫לשעבר‬ ,‫קצנלסון‬ ‫אלה‬
‫לצורך‬ ‫מנצל‬ ‫קקקפלאן‬ ‫שאותה‬ ,‫הילדות‬ ‫חברת‬
‫מיזנדריה‬
-
....‫המינים‬ ‫מאבק‬
‫מינזדר‬...‫קצנלסון‬ ,‫אלה‬ ‫אח‬ ,‫קצנלסון‬ ‫אלקס‬
....‫קקקפלאן‬ ‫ועוזר‬
,‫קצנלסון‬ ‫אלה‬ ‫את‬ ‫שתמכה‬ ,‫יאיר‬ ‫קקקפלאן‬ ‫אלה‬
‫סט‬ ...‫להפלותי‬ ‫ורוצה‬ ,‫כומתה‬ ‫מסע‬ ‫מטקס‬ ‫עוד‬
‫ו‬
,‫קקקפלאן‬ ‫מת‬
‫ג'וב‬
‫פרוטקציונרית‬ .‫ניקית‬
‫מור‬ ‫ג'וזפפה‬
-
UNDERPAYER
‫גולדנשטינה‬ ‫איתן‬
-
UNDERPAYER
‫בנמוזז‬ ‫אייתן‬
-
‫אופניים‬ ‫תאונת‬ ‫הגורם‬
‫עוזיאלי‬ ‫מוזז‬
-
‫הסוף‬ ‫עד‬ ‫הלך‬ ‫שלא‬ ,‫הצג‬ ‫שובר‬
,‫כומתה‬ ‫מסע‬
OFFICER WANNABE
,
‫צ'יקמוקי‬ .‫לגדוד‬ ‫הועף‬
Page 5 of 113
‫עד‬ ‫מהצבא‬
‫האימייל‬
‫ואז‬ ,‫היום‬ ‫כל‬ ‫בירה‬ ‫שתיתי‬
,‫כגבר‬ ,‫כאדם‬ ‫נגדי‬ ‫קנונייה‬ .‫קנונייה‬ ‫נגדי‬ ‫שקננו‬ ‫הבנתי‬
,‫פשוט‬ ‫טוטח‬..‫בכבודי‬ ‫עליון‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ?‫ולמה‬ ,‫בלבנון‬ ‫כחייל‬ ,‫כסופר‬ ,‫גאון‬ ‫כסטודנט‬
‫נפש‬ ‫חולות‬ ‫וסטומות‬
‫הסטומה‬..."‫צנלסון‬ ‫"אלה‬ ‫ושמה‬ ,‫השמנה‬ ‫הפרה‬ ‫בפרט‬..‫נגד‬ ‫מאד‬
‫חשבתי‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫פעמיים‬ ‫ולא‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫זויינה‬
‫ת‬ ‫הדבילית‬ ‫שסטומה‬
‫על‬ ‫חשוב‬
,"‫קרן‬ ‫"יעלי‬ ,‫השווא‬ ‫מתלוננת‬ ‫בקקדמיה‬....‫עליונותי‬ ‫לעובדת‬ ‫להיתנגד‬
‫מאד‬ ‫רצתה‬
‫"לאה‬ ‫ששמה‬ ,‫המשוגעת‬ ‫האמריקקשקית‬ ‫וגם‬ ,‫המשוגעת‬ ‫הפרה‬ ‫את‬ ‫לתמוך‬
‫אוקראינית‬ ‫סטומה‬ ‫ועוד‬ ,"‫סניטקובה‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫ששודלה‬ ,"‫באס‬ ‫נאש‬ ‫"אניה‬ ‫משוגעת‬
:‫אחת‬ ‫במטרה‬ ,"‫אגנס‬ ‫"ואש‬ ‫המחוזי‬ ‫סגנית‬
‫נגד‬ ‫להילחם‬
‫שקשור‬ ‫הגבעתי‬ ‫לוחם‬
‫להורדתם‬
‫של‬
7
‫הלוחמים‬ ‫את‬ ‫קומם‬ ‫וזה‬ ,‫עובדה‬ ‫וזה‬ ,‫כבוד‬ ‫וזה‬...‫חמאס‬ ‫מחבלי‬
‫שצה"ל‬ ‫היישוב‬ ,‫נצרים‬ ‫באמצע‬ ‫הכדורסל‬ ‫במשחק‬ ‫כבר‬ ‫החלה‬ ‫נגדי‬ ‫התיקפה‬...‫בפלוגה‬
,‫איבטח‬
‫שהיה‬
,‫המשימות‬ ‫כפלוגת‬ ‫לנצרים‬ ‫באנו‬...‫עזה‬ ‫ברצועת‬ ‫במובלעת‬ ‫ממוקם‬
‫צוות‬ ,‫סמלים‬ ‫וצוות‬
‫והמארבים‬ ‫הפשיטות‬
.
,‫בכפרים‬ ‫רגליות‬ ‫לפשיטות‬ ‫יוצאים‬ ‫היינו‬
‫טל‬ )‫אלוף‬ ‫סגן‬ ‫(לימים‬ '‫המפ‬ ‫צעק‬ !!!‫אלבאב‬ ‫יפטאח‬....‫פלשטינים‬ ‫בתי‬ ‫על‬ ‫ומשתלטים‬
: ‫ענה‬ ‫מבוהל‬ ‫ערבי‬...‫בחוזקה‬ ‫הדלת‬ ‫על‬ ‫דופק‬ ‫בעודו‬ ,‫כרמל‬
‫אנחנו‬ ,‫עליכום‬ ‫"סאלאם‬
"...‫מחבלים‬ ‫לא‬ ,‫בסדר‬
‫שאתה‬ ‫בקיעים‬ ‫אנחני‬ ,‫מייד‬ ‫ת'נשק‬ ‫תביא‬
‫ברשות‬ ‫פקיד‬
‫הפלשטיני‬
.‫ת‬
!!!
‫בני‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הכנס‬ :‫ועכשיו‬...‫בחגורתו‬ ‫ושם‬ ‫האקדח‬ ‫את‬ ‫לקח‬ .‫המפ‬
‫ובניתיים‬ ‫מהחדר‬ ‫ביציאה‬ ‫ישבנו‬ ‫ונגביסט‬ ‫ומייד!!אני‬ ‫לחדר‬ ‫משפחתיך‬
‫ערכו‬ ‫המפקדים‬
:‫ואז‬ ,‫קלצ'ניקוב‬ ‫רובה‬ ‫עם‬ ‫היצטלם‬ ‫המשפחה‬ ‫שאב‬ ‫תמונות‬ ‫מצאנו‬ ‫כי‬ ,"‫"חקירה‬
‫"איפה‬
‫אני‬ ,‫"חאליק‬ "‫בום!!!!!בפרצוף‬ ‫הנשק????!!!!!ונשמע‬
‫אני‬ ,‫חבר‬ ‫הגיע‬ ,‫היצטלמתי‬ ‫רק‬
"!!!!?‫הדוד‬ ‫"איפה‬.....‫הדוד‬ ‫של‬ ‫נשק‬ ‫זה‬...‫אשם‬ ‫לא‬
"...‫בוילה‬ ,‫לייד‬ ‫גר‬ ‫הוא‬
‫הלכו‬ ‫ואז‬
"!!!!!?‫הנשק‬ ‫"איפה‬...‫הדוד‬ ‫את‬ ‫והביאו‬
‫לא‬ ‫שהנשק‬ ‫היתברר‬ ‫בפרצוף‬ ‫מכות‬ ‫כמה‬ ‫לאחר‬
‫נשארו‬ ‫השומרים‬...‫יונס‬ ‫בחאן‬ ‫בכפר‬ ‫רגוע‬ ‫ערב‬ ‫לעוד‬ ‫הפך‬ ‫הערב‬ ‫ולבסוף‬ ,‫להשגה‬ ‫ניתן‬
‫ב‬ ,‫ערים‬
‫בחזרה‬ ‫יצאנו‬ ,‫בבוקר‬....‫הלוחמים‬ ‫שינת‬ ‫את‬ ‫לנחור‬ ‫החלו‬ ‫הצוות‬ ‫שכל‬ ‫זמן‬
,‫מארב‬ ‫עוד‬ ‫אלא‬ ,‫המארבים‬ ‫מארב‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬....‫נצרים‬ ‫למוצב‬
‫ו‬ ,‫רבים‬ ‫מיני‬
‫המארב‬
‫כך‬ ,‫העיקרי‬
‫בדיעבד‬ ‫היסתבר‬
...."‫"השועל‬ ‫מארב‬ ‫כמובן‬ ‫היה‬ ,
‫הקרובה‬ ‫וילה‬ ‫תפסנו‬
‫כ‬
300
‫עזה‬ ‫מחוף‬ ‫מטר‬
‫הכניסה‬ ‫לייד‬ ‫והיתמקמנו‬ ‫ברגל‬ ‫הלכנו‬ .
‫חוליית‬ ‫הייתי‬ .‫לבניין‬
‫ולעלותם‬ ‫פק"ל‬ ‫שקי‬ ‫לחפור‬ ,‫הבניין‬ ‫על‬ ‫ההשתלטות‬ ‫לאחר‬ ‫ותפקידינו‬ ,‫חיפוי‬
‫צרור‬ ‫וירה‬ ,‫טנק‬ ‫להיתקרב‬ ‫החל‬ ‫הוילה‬ ‫בכיוון‬ ‫בציר‬...‫למעלה‬
‫לשם‬ ‫הבניין‬ ‫בכיוון‬
,‫היתנגדות‬ ‫ללא‬ ‫נתפס‬ ‫הבניין‬..‫הדלת‬ ‫על‬ ‫דפק‬ ‫פ‬.‫המ‬ ‫ואז‬..‫הרתעה‬
‫שקי‬ ‫למלא‬ ‫והתחלנו‬
.‫למעלה‬ ‫העמדה‬ ‫מיגון‬ ‫לשם‬ ,‫חול‬
,‫נרטבנו‬ ,‫שערה‬ ‫חליפות‬ ‫ללא‬ ,‫אנחנו‬ .‫גשם‬ ‫לרדת‬ ‫ואז‬
‫התחלנו‬..‫יבשים‬ ‫מדים‬ ‫ושמנו‬ ,‫המיגונים‬ ‫את‬ ‫בנינו‬ ‫למעלה‬ ‫עלינו‬ ‫ואז‬...‫ביער‬ ‫זאבים‬ ‫כי‬
‫בכל‬ ,‫ולשמור‬ ,‫פלשטיני‬ ‫בניין‬ ‫גג‬ ‫על‬ ‫לחיות‬
4
..‫הכיוונים‬
‫הישיבה‬ ‫במהלך‬
‫על‬
,‫הוילה‬ ‫גג‬
‫לאחר‬
5
,‫ימים‬
,‫לכיוונינו‬ ‫נוטבים‬ ‫צרור‬ ‫נראה‬
,‫הים‬ ‫מכיוון‬
‫ואז‬
‫"ישואל‬ ‫ששמו‬ ‫מישהו‬
‫בכניסה‬ ‫שמר‬ ‫שבינתיים‬ ,"‫חיים‬
‫ב‬
‫ואז‬ ,"!!!‫מטול‬ ‫תן‬ ,‫"לאוניד‬ ‫צעק‬ ,‫המחדרגות‬ ‫חדר‬
,‫קדימה‬ ‫רצתי‬
,‫איבטחתי‬ ‫שאני‬ ‫מזרחית‬ ‫מהעמדה‬
‫והתחתי‬ ,‫המערבית‬ ‫העמדה‬ ‫לכיוון‬
‫לאחר‬..."‫מטולים‬ ‫"לתת‬
7
‫המפקד‬ ‫ואז‬ ,‫תאורה‬ ‫עוד‬ ‫הרמתי‬ .‫שקט‬ ‫נשמע‬ ,‫המטולים‬
‫הלילה‬ ‫בהמשך‬..‫ארוע‬ ‫סוף‬ ‫דיווח‬
,‫אמבולנס‬ ‫רכב‬ ,‫הלילה‬ ‫ראיית‬ ‫באמצעי‬ ‫זיהיתי‬
‫בהעמסת‬ ‫שהיתעסק‬
‫שמחכים‬ ‫השהידים‬ ‫גופות‬ ‫עם‬ ‫נסע‬ ‫ואז‬...‫הגוויות‬
40
‫יום‬
Page 6 of 113
‫ההוא‬ ‫בשלב‬...‫לקבורה‬
‫כמעט‬
‫לחמנייה‬ ‫בחצי‬ ‫והסתפקנו‬ ,‫האוכל‬ ‫לנו‬ ‫נגמר‬
‫ממרח‬ ‫עם‬
‫אבל‬ ,‫לופים‬ ‫מלא‬ ‫עם‬ "‫"תיק‬ ‫והשליך‬ ,‫צעיר‬ ‫צוות‬ ‫הגיע‬ ,‫יומיים‬ ‫בעוד‬ .‫היום‬ ‫לכל‬ ‫זיתים‬
‫הי‬ ‫לא‬
.‫למארב‬ ‫שלקחתי‬ ,‫שלי‬ ‫הלדרמן‬ ‫מלבד‬ ,‫שימורים‬ ‫פותחן‬ ‫ה‬
‫יש‬ ‫קצת‬ ,‫הלדרמן‬
‫ן‬
,
‫לפתוח‬ ‫בעזרתו‬ ‫אפשרי‬ ‫מאמץ‬ ‫לאחר‬ ‫אבל‬
‫כמו‬ ‫אכלנו‬ ‫ואז‬...‫הלוף‬ ‫קופסאות‬ ‫את‬
‫גברים‬
‫נמרים‬
‫גדוד‬ ‫תפסו‬ ‫המיקום‬ ‫ואת‬ ‫מהבניין‬ ‫יצאנו‬ ‫יום‬ ‫בעוד‬....
51
....
‫שהערבים‬ ‫היסתבר‬
,‫אותנו‬ ‫ולא‬ ,‫גולללני‬ ‫את‬ ‫יותר‬ "‫"אוהבים‬
,"...‫רעים‬ ,‫לפני‬ ‫שהגיע‬ ‫"החיילים‬ ‫ואמרו‬
...‫מהרעלה‬ ‫חששו‬ ‫ולא‬ ,‫הערבייה‬ ‫שהכינה‬ ‫הלחם‬ ‫את‬ ‫אכלו‬ ‫אפילו‬ ‫והגולללני‬
,‫מהבניין‬ ‫היציאה‬ ‫לאחר‬
,‫שניצלים‬ ‫עם‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ ‫לנו‬ ‫הכינו‬ ‫והצ'ונגים‬ ,‫לבסיס‬ ‫הגענו‬
‫ילדתי‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫ואז‬....‫השבוע‬ ‫כל‬ ‫חירבנתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫הרי‬ ,‫ובכלל‬ ‫צ'יפסים‬
‫אני‬ .‫בשרותים‬
‫אפי‬
‫דלת‬ ‫על‬....‫קילוגרמים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫במשקל‬ ,‫הגוש‬ ‫כשיצא‬ ,‫בעיניים‬ ‫כוכבים‬ ,‫זוכר‬ ‫לו‬
,‫דאף‬ ‫מוחממד‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫היה‬ ,‫השירותים‬
‫רב‬..‫פ‬.‫המ‬ ‫את‬ ‫מים‬ ‫טיפות‬ ‫כשתי‬ ‫שהזכיר‬
‫שבמהלך‬ ,‫והודיעו‬ ,‫מזדר‬ ‫ערכו‬ ‫המפקדים‬ ,‫הביתה‬ ‫שיצאנו‬ ‫לפני‬...‫כרמל‬ ‫טל‬ ‫סרן‬
‫נהרגו‬ ‫הבניין‬ ‫תפיסת‬
4
‫הסמלי‬ ‫לצוות‬ ‫וכך‬ ,‫חמאס‬ ‫מחבלי‬
‫ם‬
-
‫ראשונה‬ ‫הורדה‬ ‫יש‬ ‫סיור‬
‫ואני‬ ,‫כבוד‬...‫שנים‬ ‫מזה‬
-
‫המחבלים‬ .‫זו‬ ‫להורדה‬ ‫גרם‬ ‫הנראה‬ ‫שככל‬ ,‫המטוליסט‬
‫היו‬
‫יצאת‬....‫המטול‬ ‫ירי‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫לפגוע‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫נק"ל‬ ‫ירי‬ ‫ולכן‬ ,‫מחסות‬ ‫מאחורי‬
‫י‬
‫כמו‬ ‫הביתה‬
‫בעולם‬ ‫לוחם‬ ‫וכל‬ ‫מבצעית‬ ‫פעילות‬ ‫לאחר‬ ,‫ראמבו‬
‫בעובדת‬ ‫ומקנה‬ ‫חולם‬ ‫היה‬ ‫רק‬
...‫הצלחתי‬
Page 7 of 113
‫הקנאה‬
‫המפק"ץ‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ."‫"התקפות‬ ‫החלו‬ ,‫המחבלים‬ ‫הורדת‬ ‫לאחר‬ ,‫מהמארב‬ ‫כחזרנו‬ ‫מייד‬
,‫שחר‬ ‫נדב‬ ‫לשעבר‬
‫האמר‬ ‫שבירת‬ ‫על‬ ‫האשמה‬ ‫לגבי‬ ‫לברבר‬ ‫החל‬
"
‫נפל‬ ‫האמ"רל‬...‫ל‬
‫המבצעית‬ ‫הפעילות‬ ‫במהלך‬
‫והעיניות‬ ‫מאפנה‬ ‫מנשא‬ ‫קונסטרוקיית‬ ‫עקב‬
‫יוצאות‬
‫הנפילה‬ ‫לאחר‬ ‫אבל‬ ,‫הסיבוב‬ ‫באמצע‬
‫רק‬ ‫נשברה‬
...‫עבד‬ ‫האמרל‬ ‫ועדיין‬ ,‫אחת‬ ‫עינית‬
‫כייון‬ ‫את‬ ‫לייזר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לסמן‬ ‫בכדי‬ ,‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫דרש‬ ,"‫"סאשה‬ ‫המפקד‬ ‫הירי‬ ‫במהלך‬
..‫חשב‬ ‫שהוא‬ ‫בכיוון‬ ‫שניים‬ ‫מטול‬ ‫עוד‬ ‫רצה‬ ‫המפקד‬ ‫אבל‬ ,‫מהמותן‬ ‫יריתי‬ ‫אני‬ .‫הירי‬
‫הייתי‬ ‫ואני‬ ,‫לגמרי‬ ‫מפורק‬ ‫האמר"ל‬ ‫את‬ ‫סאשה‬ ‫החזיר‬ ,‫לבסוף‬
‫ה‬
‫בירבר‬ ,‫נדב‬...‫חתום‬
‫של‬ ‫מט"ש‬ ‫שזה‬
‫מת‬ ‫כנראה‬ ,‫שקלים‬ ‫אלפי‬
‫ו‬
‫קנאה‬ ‫קף‬
‫את‬ ‫שהורדתי‬ ‫כך‬ ‫על‬
‫המחבלים‬
...
‫סמלים‬ ‫צוות‬ ,‫סמלים‬ ‫"צוות‬ ‫וצעקו‬ ‫המיטות‬ ‫על‬ ‫רקדו‬ ,‫הצעיר‬ ‫הצוות‬
"!!!!‫כבוד‬
‫במהלך‬ ‫בוטה‬ ‫קנאה‬ ‫הפגין‬ ,‫צוות‬ ‫שירד‬ ‫הנגביסט‬ ,‫טיביקה‬ ‫יונתן‬
‫במיקום‬ ‫שבוע‬ ‫לעוד‬ ‫יצאנו‬...‫ממני‬ ‫מתבדלים‬ ‫שלוחמים‬ ‫לכך‬ ‫לב‬ ‫שמתי‬...‫מקלחת‬
‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לא‬ ‫במרחק‬ ,‫קיר‬ ‫מאחור‬ ‫להיתגנבות‬ ‫לב‬ ‫שמתי‬ ‫ואז‬ ,‫המארב‬
-
30
‫מרץ‬ ,‫"רועי‬ ‫מטוליסט‬ ‫ועוד‬ ‫ואני‬ ,‫מייד‬ ‫הודעתי‬...‫מטר‬
9
‫נתננו‬ ,"
2
,‫אחד‬ ‫בזמן‬ ‫מטולים‬
‫שני‬ ‫הפיצוץ‬ ‫לאחר‬...‫הקיר‬ ‫מאחרי‬
‫המחבלים‬
‫עוד‬....‫מהפיקוד‬ ‫הודיעו‬ ‫כך‬...‫היתפחמו‬
"‫גיגי‬ ‫"בן‬ ‫הפקד‬ ,‫הביתה‬ ‫כשיצאנו‬ ‫אבל‬ ,‫ממש‬ ‫של‬ ‫לגיבור‬ ‫והפכתי‬ ,‫מבצעית‬ ‫הצלחה‬
,‫פעמיים‬ ‫יצאתי‬ ‫כבר‬ ‫ואני‬ ,‫למארב‬ ‫לצאת‬ ‫שרוצה‬ ,"‫לוי‬ ‫"עומרי‬ ‫מטוליסט‬ ‫עוד‬ ‫שיש‬ ‫אמר‬
‫ואז‬
‫הקרבית‬ ‫העטף‬ ‫עמדת‬ ‫על‬ ‫לפקד‬ ‫אותי‬ ‫ציוות‬
‫אמור‬ ‫התצפיתן‬ ‫בעמדה‬...‫נצרים‬ ‫מעל‬ ,
‫שיכול‬ ‫בארט‬ ‫צלף‬ ‫יש‬ ‫אז‬ ‫צריך‬ ‫ואם‬ ‫ולתצפת‬ ,‫בקשר‬ ‫לדבר‬
‫לפעמים‬..‫מטרות‬ ‫על‬ ‫לצלוף‬
‫אבל‬ ,‫להיתפלל‬ ‫שהתחיל‬ ‫עד‬ ,‫ערבי‬ ‫על‬ ‫ויורה‬ ,‫משתעשע‬ ‫היה‬ ‫הצלף‬
‫לא‬ ‫אני‬
‫זיהיתי‬ ‫ואז‬....‫כערבים‬ ‫כולם‬..‫הללו‬ ‫הגולני‬ ‫בכיוון‬ ‫מילה‬ ‫לומר‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫כי‬ ,‫היתערבתי‬
‫החומה‬ ‫שמאחרי‬
‫הורדנו‬ ‫שאנחנו‬
‫מאחוריה‬
,‫המחבלים‬ ‫שני‬ ‫את‬
,‫ערבי‬ ‫עוד‬ ‫מתגנב‬
‫מייד‬ ‫לירות‬...‫עבור‬ ‫רות‬ ,‫שועל‬ ,‫וצעקתי‬ ,‫מייד‬ ‫המעד‬ ‫את‬ ‫הרמתי‬ .‫ירי‬ ‫ארוע‬ ‫ובמהלך‬
,‫החומה‬ ‫מאחורי‬ ‫מטול‬
...‫בחלון‬ ‫רימון‬ ‫לזרוק‬ ‫בכדי‬ ‫שהיתגנב‬ ‫מחבל‬ ‫יש‬
‫קצי‬...‫המשקפת‬ ‫עיניות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫נהרג‬ ‫והמחבל‬ ,‫המטול‬ ‫את‬ ‫ירה‬ ,‫לוי‬ ‫"עומרי‬ ‫ואז‬
‫עלה‬ ‫ן‬
!?‫נשק‬ ‫זיהיתי‬ ‫האם‬ ,‫ושאל‬ ,‫מולי‬
,‫ממילא‬ ‫רימון‬ ‫לזהות‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫כי‬..‫לא‬ ‫אמרתי‬
,‫אבל‬
‫של‬ ‫למרחק‬ ,‫קש‬ ‫האלמנת‬ ‫לעמדת‬ ‫מתקרב‬ ‫שערבי‬ ‫לאפשר‬
30
‫אני‬ ,‫ארוע‬ ‫בזמן‬ ‫מטר‬
....‫כהצלחה‬ ‫הוכרזה‬ ‫המחבל‬ ‫הריגת‬...‫מוכן‬ ‫לא‬
‫האוויר‬ ‫שחיל‬ ‫וכנראה‬ ,‫לעמדה‬ ‫תצפיות‬ ‫קצין‬ ‫הגיע‬ ‫למחורת‬ ‫ואז‬
‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫החליט‬
‫ה‬
"‫וחצי‬ ‫"בית‬ ,‫ספציפיים‬ ‫בבתים‬ ‫לכאורה‬ ‫בקיא‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ,‫להקניטי‬ ‫החל‬ ‫הקצין‬...‫עטף‬
‫והלכתי‬ ‫כעסני‬ ‫רוח‬ ‫במצב‬ ‫יחסית‬ ‫ירדי‬ ,‫הכל‬ ‫ובסך‬ ,‫לכאורה‬ ,‫טענתי‬ ‫שאני‬ ‫איפה‬ ‫לא‬ ‫זה‬
‫ואז‬...‫לרוץ‬
‫ש‬ ‫לב‬ ‫שמתי‬
,‫יאללה‬ ,‫אמרתי‬..‫כדורסל‬ ‫משחקים‬ ‫החברה‬
‫ח‬ ‫הישואל‬ ‫אותו‬ ‫וחצי‬ ‫צעד‬ ‫במהלך‬ ‫ואז‬...‫נרגע‬ ‫קצת‬ ,‫נשחק‬ ‫אולי‬
‫גג‬ ‫עלי‬ ‫עושה‬ ,‫יים‬
"?‫בסדר‬ ‫אתה‬ ,‫"לאוניד‬ ‫שיגידו‬ ‫מצפה‬ ‫הייתי‬ ,‫מהחברה‬...‫הרגל‬ ‫את‬ ‫ועיקמתי‬ ,‫ועבירה‬
"?‫כבר‬ ‫להיתפרפר‬ ‫"סיים‬ ‫כזה‬ ‫קול‬ ‫שמעתי‬ ‫אבל‬
‫טיפה‬ ‫רוצים‬ ‫היו‬ ‫החבר'ה‬ ,‫הבנתי‬ ‫ואז‬
‫הקצאה‬ ‫הגיע‬ ‫הצוות‬ ‫שעבור‬ ‫גם‬ ‫היסתבר‬...‫המחבלים‬ ‫הורדת‬ ‫כבוד‬ ‫עקב‬ ,‫להכשילי‬
‫מגי‬ ‫צל"ש‬ ‫כל‬ ‫ועל‬ ,‫צל"שים‬ ‫לשני‬
‫למה‬ ‫יודע‬ ‫אתה‬ ,‫ואמר‬ ,‫אליי‬ ‫פנה‬ ‫גיגי‬ ‫בן‬ .‫לדרמן‬ ‫ע‬
Page 8 of 113
?‫הלדרמן‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫לתת‬ ‫לא‬ ‫החלטתי‬
‫לדרמן‬ ‫כבר‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ."‫"לא‬ ‫אמרתי‬
,
‫הלדרמן‬ ‫אותו‬
‫על‬ ‫שדיבר‬ ‫"החייל‬...‫בצל"ש‬ ‫זכיתי‬ ‫לא‬ ‫כך‬ ‫בזכות‬ ,‫הלופים‬ ‫את‬ ‫לאכול‬ ‫הצלחנו‬ ,‫שבזכותו‬
,‫ההיתפרפרות‬ ‫סיום‬
‫הראשו‬ ‫הצלשני"ק‬ ,‫חיים‬ ‫וישואל‬ ,‫השני‬ ‫הצל"שניק‬ ‫הוא‬
‫שרק‬ ,‫ן‬
‫השני‬ ‫הצ"לשניק‬...‫בארוע‬ ‫קליע‬ ‫אף‬ ‫ירה‬ ‫ולא‬ "‫מטול‬ ‫תן‬ ‫"לאוניד‬ ‫צעק‬ ,‫לגג‬ ‫בכניסה‬ ‫ישב‬
‫היה‬
A3
‫חוסר‬ ‫עקב‬ ‫אבל‬ ,
...‫המחבלים‬ ‫להוריד‬ ‫יכל‬ ‫לא‬ ,‫העין‬ ‫קשר‬
‫ש‬ ‫כנראה‬
‫גיגי‬ ‫בן‬
‫רצה‬
,"‫מדיי‬ ‫אתגאה‬ ‫"לא‬ ‫ושאני‬ ,"‫לצוות‬ ‫"שייכים‬ ‫שהצ"לשים‬
‫דווקה‬ ‫שלאו‬ ‫חיילים‬ ‫לשני‬ ‫הצלש"ים‬ ‫נתן‬ ,‫לכן‬
‫אלו‬ ‫והם‬ ,‫המחבלים‬ ‫להורדת‬ ‫קשורים‬
‫כלוחם‬ ‫המשכתי‬ ‫אבל‬ ,‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫עוד‬ ‫הרגל‬ ‫את‬ ‫סחבתי‬...‫פציעה‬ ‫לי‬ ‫שגרמו‬
....‫להזיזי‬ ‫הצליחו‬ ‫לא‬....‫ומפקד‬
‫האימייל‬
‫קיבלו‬ ‫שופטים‬ ‫נגד‬ ‫תלונות‬ ‫נציבות‬
" ‫הסטומה‬ ‫שאם‬ ,‫ברור‬ ‫מסר‬ ‫ממני‬
XYI TALKER
‫לא‬ "
‫תפסיק‬
‫את‬ ‫אזיין‬ ‫אז‬ ,‫החולניות‬ ‫המיזנדריות‬ ‫הפסיקות‬ ‫את‬
‫משפט‬ ‫הבית‬ ‫כל‬
‫כל‬ ‫שהאימיילים‬ ‫חשבתי‬ ‫אני‬....‫בתחת‬
‫ל‬
‫מסרים‬ ‫שלחתי‬ ‫כי‬ ,‫יעד‬ ‫לשום‬ ‫מגיעים‬ ‫לא‬
‫אותי‬ ‫וסחבו‬ ,‫המחשבים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫והחרימו‬ ,‫מנטבוזים‬ ‫הגיעו‬ ‫פתאום‬ ‫אבל‬ ,‫יום‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬
‫של‬ ‫למעצר‬
5
,‫ועונשו‬ ‫החטא‬....‫ב"ש‬ ‫בקלבוש‬ ,‫ימים‬
CRIME AND PUNISHMENT
‫זה‬ ,
‫אם‬ ‫להעניש‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫אבל‬ ,‫ידוע‬ ‫ספר‬
‫אני‬...‫פשע‬ ‫אין‬
-
‫ארצה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫שכן‬ ,‫פשעתי‬ ‫לא‬
‫זה‬ ,‫אבסטרקטי‬ ‫מושג‬ ‫זה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ,‫בתחת‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לזיין‬ ‫אוכל‬ ‫לא‬
‫ובכלל‬ ,‫הייתנהגות‬ ‫גם‬ ,‫התרבות‬ ‫גם‬ ,‫האנשים‬ ‫גם‬ ‫הבניין‬ ‫גם‬
‫אלא‬ ,‫ריאלי‬ ‫לא‬ ‫זה‬
‫לומר‬ ‫היה‬ ‫אפשר‬....‫אליגורי‬
‫תביעה‬ ‫מתכנן‬ ‫אני‬ ,‫ואכן‬ ,"‫בגדול‬ ‫דין‬ ‫הבית‬ ‫את‬ ‫אנצח‬ ‫"אני‬
‫מבית‬ ,"‫נחשון‬ ‫"ניר‬ ‫השופט‬...‫איומים‬ ‫ועל‬ ,‫מחדל‬ ‫על‬ ,‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫הנהלת‬ ‫כנגד‬
‫י‬ ‫השלום‬ ‫המשפט‬
-
,‫ם‬
‫גינוי‬ ‫שמטרתו‬ ,‫הקקדמיה‬ ‫כנגד‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬
‫ועדת‬
:‫צעק‬ ‫פתאום‬ ,‫הדיסצפלינה‬
"!!!!‫המדרגות‬ ‫בכל‬ ‫אותך‬ ‫אדרדר‬ ‫לי!!!!!אני‬ ‫מפריע‬ ‫"אתה‬
,‫מייד‬ ,‫השופט‬ ,‫אז‬ ‫אבל‬ ,"....‫מאיים‬ ‫השופט‬ ‫אמרתי‬ ,‫"וווואו‬
‫וכפה‬ ,‫טענותיי‬ ‫עם‬ ‫הסכים‬
,‫קקדמיה‬ ‫על‬
‫משלמת‬ ,‫מתנצלת‬ ‫הקקדמיה‬ ‫שלפיו‬ ,‫הסכם‬
‫עצמו‬ ‫שהשופט‬ ,‫פיצויים‬
,"‫כקביעה‬ ‫נאמרה‬ ‫"לא‬ ‫הדיסצפלינה‬ ‫שועדת‬ ,‫היתחייבה‬ ,‫הקקדמיה‬ .‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫יקבע‬
‫הפורענות‬ ‫את‬ ‫להגשים‬ ‫ינסו‬ ‫לא‬ ‫אנשיה‬ ‫או‬ ,‫והקקדמיה‬ ,‫תסתיים‬ ‫הרדיפה‬ ‫משמע‬
...‫הועדה‬ "‫ש"ניבאה‬
‫ה‬ ‫יהיה‬ ‫"אם‬
"...‫יתאבד‬ ‫הסטודנט‬ ‫פורמלי‬ ‫ליך‬
,‫הדין‬ ‫פסק‬ ,‫ולכן‬
‫בכ‬ ‫הקונפליקט‬ ‫את‬ ‫לסיים‬ ‫היה‬ ‫אמור‬
‫ך‬
‫לא‬ ‫כלל‬ ‫הדיסציפלינה‬ ‫וועדת‬ ,‫צדקתי‬ ‫שאני‬
,‫חוקית‬
‫ו‬
‫אלימות‬ ‫מילים‬ ‫לברבר‬ ‫וחומר‬ ‫קל‬ ,‫לשפוט‬ ‫יכלה‬ ‫לא‬
,"‫דין‬ ‫"גזר‬ ,"‫"הרשעה‬ ‫כגון‬
‫כ‬...‫לגנותי‬ ‫יכלה‬ ‫לא‬ ‫ובכלל‬ "‫לעונש‬ ‫"טיעונים‬ "‫הדין‬ ‫"הכרעת‬
‫ך‬
‫חו‬ ‫גם‬ ‫מוכיח‬
‫זכויות‬ ‫ק‬
,‫הסטודנט‬ ‫בנוכחות‬ ‫שלא‬ ‫דיסציפלינה‬ ‫ועדות‬ ‫שום‬ ‫מקיימים‬ ‫שלא‬ ‫שקובע‬ ,‫הסטודנט‬
‫חייבת‬ ‫ועדה‬ ,‫אפלייה‬ ‫על‬ ‫האיסור‬ ‫עקב‬..‫הסטודנטים‬ ‫מאגודת‬ ‫ייצוג‬ ‫חייבים‬ ‫ותמיד‬
‫אפשרות‬ ‫לשלול‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫רוסים‬ ‫חייבים‬ ‫וגם‬ ,‫ונשים‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫שווה‬ ‫מספר‬ ‫להכיל‬
‫של‬
‫י‬ ,"‫"ההרשעה‬ ‫לפני‬ ,‫גם‬..‫לאומנית‬ ‫הטייה‬
‫שלא‬ ,‫ערעורים‬ ‫ועדת‬ ‫בפני‬ ‫לערער‬ ‫לאפשר‬ ‫ש‬
,‫במציאות‬...‫הסטודנט‬ ‫זכויות‬ ‫אלו‬ ‫כל‬....‫אנשים‬ ‫עוד‬ ‫אלא‬ ‫האנשים‬ ‫מאותם‬ ‫מורכבת‬
‫שאני‬ ‫אחרי‬ ,‫היתקיימה‬ ‫הועדה‬
,‫בנוכחותי‬ ‫שלא‬ ,‫הלימודים‬ ‫לשנת‬ ‫רשום‬ ‫לא‬ ‫כבר‬
‫ללא‬
‫ההגנה‬ ‫כתב‬ ‫ואפילו‬ ,‫נידון‬ ‫לא‬ ,‫ששלחתי‬ ‫והערעור‬ ,‫בלבד‬ ‫מנשים‬ ‫הורכבה‬ ‫וועדה‬ ,‫ייצוג‬
,‫לבלום‬ ‫יהיה‬ ‫אפשר‬ ‫ושאי‬ ,‫דיבה‬ ‫עם‬ ‫לתקוף‬ ‫חשבה‬ ‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬...‫מהתיק‬ ‫הועף‬
Page 9 of 113
‫חוק‬ ‫חוקק‬ ,‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫לאחר‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬...."‫שדה‬ ‫"משפט‬...‫לגנותה‬ ‫או‬
‫היתנהגות‬ ‫את‬ ‫שגינה‬ ,‫הסטודנט‬ ‫זכויות‬
‫ו‬
‫כמובן‬ ,‫הקקדמיה‬ ‫ולכן‬ ,‫הדיסציפלינה‬ ‫עדת‬
‫לאחר‬ ‫אפילו‬ ,‫למעשה‬ ‫אבל‬ ,‫החוק‬ ‫חקיקת‬ ‫עקב‬ ,‫הועדה‬ ‫את‬ ‫לקבול‬ ‫צריכה‬ ‫היתה‬
‫אותן‬ ,‫דין‬ ‫הפסק‬
‫את‬ ‫להגשים‬ ‫מנסה‬ ‫ועדיין‬ ,‫היתרסנה‬ ‫לא‬ ,‫איומיו‬ ‫לאחר‬ ,‫נחשון‬ ‫ניר‬ ‫נתן‬
‫מעבדת‬ ‫מנהל‬ ,"‫קאפלאן‬ ‫ארון‬ '‫"פרופ‬ ‫לגרום‬ ‫רצה‬ ‫כך‬ ‫שכל‬ ,"‫הזאת‬ ‫"ההיתאבדות‬
,‫הבוטניקה‬
‫קומה‬ ,‫הצמח‬ ‫מדעי‬ ‫מחלקת‬ ,‫זילברמן‬ ‫בניין‬
4
‫שפלט‬ ‫זה‬ ‫הוא‬...
‫יהיה‬ ‫שאם‬
,‫יתאבד‬ ‫הסטודנט‬ ‫רשמי‬ ‫הליך‬
‫כבר‬ ‫שגרם‬ ‫זה‬ ‫והוא‬
3
‫ידי‬ ‫על‬ ,‫רשמיים‬ ‫הליכים‬
‫עלילת‬
‫ואני‬ ,‫המאיים‬ ‫הוא‬ ‫כשעצמו‬ ,"‫"איומים‬
‫הגשמת‬ ‫הינו‬ ‫האיום‬...‫קללות‬ ‫בעזרת‬ ‫המתגונן‬
,‫רעה‬ ‫מילה‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬..‫ההרע‬ ‫לשון‬
‫והחזון‬
-
‫חזו‬
‫לא‬ ‫זה‬ ‫לומר‬ ‫אבל‬...‫בחיים‬ ‫רוע‬ ‫ן‬
‫זה‬ !?‫איומים‬ ‫אבל‬...‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫עם‬ ‫נגד‬ ‫תגובת‬ ‫מאפשר‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫ולכן‬ ,‫לגרום‬
‫ואמר‬ ‫איים‬ ‫ההגנה‬ ‫ובכתב‬ ‫בטלפון‬ ,‫קקקפלאן‬...‫הגשמה‬
‫למוסד‬ ‫אותך‬ ‫אחזיר‬ ‫"אני‬
‫הקקקפלן‬...‫שכך‬ ‫לגרום‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫להיתלונן‬ ‫והלך‬ ,"‫סגור‬
-
,‫ואני‬ ,‫המאיים‬ ‫הוא‬
‫מעולם‬
‫ה‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫הגשמתי‬ ‫לא‬
‫אם‬ ‫גם‬ ,‫במייל‬ ‫מילותיי‬ ‫וכך‬ ,‫אחד‬ ‫הגשמה‬ ‫צעד‬ ‫יתקדמתי‬
‫לשון‬ ‫של‬ ‫של‬ ‫ובמקרה‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,"‫"איום‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫זה‬ ,"‫"מאיימת‬ ‫המשמעות‬
‫המשמעת‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫לגמרי‬ ‫חוקיות‬ ‫הקללות‬ ,‫קודמים‬ ‫איומים‬ ‫או‬ ,‫קודם‬ ‫הרע‬
‫"מאיימת‬
‫שה‬ ,‫ההרע‬ ‫לשון‬ ‫את‬ ‫להגשים‬ ‫הניסיון‬ ‫במסגרת‬ ,‫קקקפלאן‬...."‫המוראלי‬ ‫מאופן‬
‫וציאה‬
‫עבירת‬ ‫את‬ ‫עבר‬ ,‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬
‫"עדות‬ ‫ואפילו‬ ,"‫שווא‬ ‫"תלונת‬ ,"‫כוזבת‬ ‫"ידיעה‬
‫כשהעיד‬ ,"‫שקר‬
‫שפסאודו‬
-
‫לכאורה‬ ‫לו‬ ‫ייעצה‬ ,‫ילנה‬ ‫דינרשטיין‬ ‫דר‬
‫בכדי‬ ‫שוא‬ ‫להיתלונן‬
‫המטרה‬ ,‫במוסדים‬ ‫להשמתי‬ ‫לגרום‬
‫לחזור‬ ‫רוצה‬ ‫קקקפלאן‬....‫מקדם‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫שקקקפלאן‬
‫עינוי‬ ‫ולגרום‬ ,‫הקנוניה‬ ‫על‬ ,‫הפשע‬ ‫על‬
‫סטודנט‬ ‫כלפי‬ ,‫הסתמה‬ ‫י‬
‫עינויי‬...‫שהפריכו‬
,‫דלגיטימציה‬ ‫לגרום‬ ‫קקקפלאן‬ ‫רוצה‬ ‫כך‬ ‫סמך‬ ‫ועל‬ ,‫פיזית‬ ‫עבירה‬ ‫זה‬ ‫ההסתמה‬
,‫אלימינציה‬ ,‫איסולציה‬ ,‫דיסקרידטציה‬ ,‫דיסקרימינציה‬ ,‫דמוניזציה‬ ,‫דמורליזציה‬
‫שיטת‬ ‫בעזרת‬ ,"‫היתאבדות‬ ‫"גרימת‬ ‫למעשה‬
‫לגרום‬ ‫רוצה‬ ‫המתלוננת‬...‫הפולסדנורה‬
‫מיני‬ ‫"היתאבדות‬
‫מין‬ ‫איברי‬ ‫"דיסקרימינציית‬ ,"‫ת‬
-
‫מין‬ ‫איברי‬ ‫כלפי‬ ‫פשע‬ ‫התרת‬
,"‫גבריים‬
‫וכך‬ ,‫בכלל‬ ‫בגברים‬ ‫מלחמתה‬ ‫במסגרת‬
‫מכל‬ ‫אותי‬ ‫לדרדר‬ ‫המתלוננת‬ ‫"רוצה‬
"...‫המדרגות‬
‫עם‬ ‫שנתמכת‬ ,‫כיום‬ ‫והאוייבת‬ ,"‫הילדות‬ ‫"חברת‬ ,‫קצנלסון‬ ‫אלה‬
‫ויןי‬ ‫ורדרדרדדרד‬ ‫וגם‬ ,‫ואתדרדר‬ ,‫אתאבד‬ ‫שאני‬ ‫רוצות‬ ,‫קרן‬ ‫יעלי‬ ‫המתלוננת‬
,‫אקוטצקי‬
,)‫רוסי‬ ‫סירוסיסירוסי(סירוס‬
‫כ‬ ?‫י‬.‫ק‬ ‫מי‬ ,'‫הביץ‬ ‫דין‬
-
‫על‬ ‫מוות‬ ‫עונש‬...‫שכך‬ ‫רוצות‬ ‫היו‬....‫הן‬
SMS
:‫ולשונו‬ ‫בלבד‬ ‫אחד‬
,‫נשברתי‬ ‫"ואללה‬
50
"?‫מציצה‬ ‫שקל‬
‫את‬ ‫תבעתי‬ ‫והינה‬
‫ששמו‬ ‫והשופטת‬ ,‫המתלוננת‬
,‫סקסיזם‬ ‫נגד‬ ‫במגננה‬ ‫עוסק‬ ‫ככה‬ ‫שגם‬ ,‫התיק‬ ‫לשיפוט‬
‫פחות‬ ‫ולא‬ ‫יותר‬ ‫לא‬ ,‫מיזנדריה‬
‫המחפ‬
‫יצנית‬
XUI TALKER
‫אנטי‬ ,‫פרואמריקקית‬....
‫ובכך‬ ,‫הרוסי‬ ‫הזין‬ ‫אל‬ ,‫החוי‬ ‫אל‬ ‫המדברת‬...‫רוסים‬ ‫גברים‬ ‫אנטי‬ ‫ובמיוחד‬ ‫גברית‬
,"‫ישויות‬ ‫שתי‬ ‫"יש‬ ‫אלא‬ ,‫הגבר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫המין‬ ‫שאיברי‬ ‫לטעון‬ ‫ומנסה‬ ,‫הגבר‬ ‫את‬ ‫מחפיצה‬
,‫הגבר‬ ‫בריבונות‬ ‫לפגוע‬ ‫מנסה‬ ‫ובכך‬
,‫להפלות‬ ,‫לשעבד‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ,‫כמובן‬ ‫ואז‬
‫שונא‬..‫ולנצל‬
‫הגברים‬ ‫ת‬
XUI TALKER
‫ניר‬ ‫המאיים‬ ‫וגם‬ ,‫משפט‬ ‫תחת‬ ‫בקרוב‬ ‫תהיה‬ ,
‫ממניע‬ ‫שהיתלוננה‬ ,‫השווא‬ ‫מתלוננת‬ ‫גם‬ ,‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ ‫האיומים‬ ‫מגשים‬ ‫וגם‬ ,‫נחשון‬
,‫אידיולוגי‬
‫לתלונות‬ ‫שנענתה‬ ,‫המדינה‬ ‫וגם‬ ,‫נקמה‬ ‫או‬ ‫מעלבון‬ ‫כתוצאה‬ ‫ולא‬
‫כוז‬ ‫ידיעה‬ ‫על‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫מעצר‬ ‫עם‬ ‫תסתיים‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫קנוניית‬...‫השווא‬
‫עדות‬ ,‫בת‬
Page 10 of 113
‫סוף‬ ‫יחול‬ ‫וכך‬...‫קנסות‬ ‫נחטופנה‬ ‫נפש‬ ‫החולות‬...‫איומים‬ ‫על‬ ‫יעצר‬ ‫השופט‬ ‫וגם‬ ,‫שקר‬
‫סוף‬
....‫הסטודנט‬ ‫זכויות‬ ‫חוק‬
‫הדוב‬ ‫עצות‬
‫הדקל‬ ‫ברחוב‬ ‫דירה‬ ‫שכרתי‬ ,‫החיים‬ ‫במדעי‬ ‫הראשון‬ ‫בתואר‬ ,'‫ב‬ ‫משנה‬ ‫החל‬
3
‫י‬ ,
-
‫עם‬ ,‫ם‬
‫כשחזרתי‬ ,‫אחד‬ ‫יום‬...‫בצוות‬ ‫איתו‬ ‫ששירתתי‬ ,‫עוזיאל‬ ‫משה‬ ,‫שותף‬
‫והייתי‬ ,‫מהלימודים‬
‫לנסוע‬ ‫צריך‬
‫באוטובוס‬ ‫לנסוע‬ ‫היתכוונתי‬ ,‫קרם‬ ‫בעין‬ ,‫במיקרוביולוגיה‬ ‫למעבדה‬
27
,
‫בכל‬ ‫נוסעים‬ ‫היינו‬ ‫בילדות‬ ‫אנחנו‬ ,‫באופניים‬ ‫סע‬ ,‫פתאום‬ ‫"מה‬ :‫אמר‬ ,‫משה‬ ‫אבל‬
"...‫העיר‬
,‫כשהגעתי‬..‫המעבדה‬ ‫לכיוון‬ ,‫קסדה‬ ‫בלי‬ ,‫ונסעתי‬ ,‫האופניים‬ ‫על‬ ‫עליתי‬ ‫ואז‬
‫בצוו‬ ‫חייל‬ ,‫משה‬ ‫בן‬ ‫"איתן‬
‫מרץ‬ ‫ת‬
8
‫כך‬ ‫אחר‬ ‫לעלות‬ ‫לך‬ ‫קשה‬ ‫לא‬ ‫מה‬ ,‫אמר‬ ,"‫בפלוגה‬ ,
‫בלי‬ ,‫למעלה‬ ‫נעלה‬ ‫ואז‬ ,‫היד‬ ‫עם‬ ‫האופנוע‬ ‫את‬ ‫תתפוס‬ ‫בוא‬ ?‫הגבעה‬ ‫כל‬ ‫את‬
"?‫לבטיחות‬ ‫בניגוד‬ ‫קצת‬ ‫לא‬ ‫"זה‬ :‫אמרתי‬...‫להיתאמץ‬
‫היינו‬ ‫ככה‬ ,‫פתאום‬ ‫מה‬ :‫אמר‬
,‫המיקרו‬ ‫למעבדת‬ ‫והלכנו‬ ,"‫"בסדר‬ ‫אמרתי‬...‫הילדות‬ ‫כל‬ ‫נוסעים‬
‫חיידקים‬ ‫לגדל‬
.‫בצלחות‬
‫לנסות‬ ‫התחלנו‬ ,‫כשיצאנו‬ ,‫ואז‬..
,‫משה‬ ‫ובן‬ ,‫האופנוע‬ ‫את‬ ‫קצת‬ ‫תפסתי‬..‫לנסוע‬
.‫פעם‬ ‫עוד‬ ‫וניסינו‬ ,‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫לב‬ ‫שמתי‬ ‫מייד‬...‫לאט‬ ‫לנסוע‬ ‫התחיל‬
‫בפ‬
‫שלישית‬ ‫עם‬
,
‫בן‬
.‫צריך‬ ‫לא‬ ‫אז‬ ‫עכשיו‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ,‫אמר‬ ‫משה‬
‫משה‬ ‫בן‬ ,‫ואז‬ ,‫חזק‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫תפסתי‬
‫היסתובב‬
‫על‬ ‫היצטייר‬ ‫ערמומי‬ ‫וחיוך‬ ,‫לכביש‬ ‫הפרצוף‬ ‫עם‬
‫על‬ ‫בחוזקה‬ ‫ולחץ‬ ,‫פרצופו‬
‫הציד‬ ‫עפתי‬ ‫אני‬...‫הדלק‬ ‫דוושת‬
‫ה‬
‫לב‬ ‫לשים‬ ‫אפילו‬ ‫הספקתי‬ ‫שלא‬ ‫מהר‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫ועד‬ ,‫מייד‬
‫ומייד‬ ,‫האופניים‬ ‫את‬ ‫קשר‬ ‫שהוא‬ ‫אמר‬ ,‫משה‬ ‫בן‬...‫חולים‬ ‫בבית‬ ‫היתאוררתי‬ .‫לכך‬
‫שבוע‬ ‫לאחר‬ ,‫אבל‬...‫במוח‬ ‫דם‬ ‫שטף‬ ‫לי‬ ‫והיה‬ ,‫הבריח‬ ‫עצם‬ ‫את‬ ‫שברתי‬...‫נסע‬
‫היתערבות‬ ‫שום‬ ‫ללא‬ ,‫הישתחררתי‬
....."‫"מדיצינית‬
‫הזדון‬ ‫הוכחת‬
‫שהצג‬ ‫לב‬ ‫שמתי‬ ‫פתאום‬ ‫הביתה‬ ‫כשהגעתי‬
‫על‬ ,‫מנופץ‬ ,"‫"סאמסונג‬ ‫מחברת‬ ‫שקניתי‬
?‫הצג‬ ‫את‬ ‫שברת‬ ‫למה‬ :‫משה‬ ‫את‬ ‫שאלתי‬....‫פטיש‬ ‫ידי‬
‫נפל‬ ‫בטעות‬ :‫אמר‬
‫ל‬
‫י‬
‫הבט‬....‫הפטיש‬
‫ת‬
‫י‬
‫במקלדת‬
,‫ייתכן‬ ‫שלא‬ ‫למסקנה‬ ‫והגעתי‬ ‫המרוסקת‬
,‫שבשגגה‬
‫אבל‬
,‫אמרתי‬
"
...‫צג‬ ‫לי‬ ‫חייב‬ ‫אתה‬
"
‫מש‬ ‫ואז‬
‫יד‬ ‫צג‬ ‫קנה‬ ‫ה‬
2
‫תקנה‬ ‫אתה‬ ,"‫"לא‬ ,‫אמרתי‬ ‫ואז‬...
.‫ששברת‬ ‫כצג‬ ‫שעלותו‬ ‫צג‬
‫צג‬ ‫קנה‬ ‫ואז‬
LG
‫והחשוב‬ ‫כבר‬ ‫הכי‬ ‫החלק‬ ‫הוא‬ ‫היחצ"ג‬...
‫בצוות‬ ‫תפקידי‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫ולרוב‬ ,‫העורב‬ ‫במערכת‬
‫היחצ"ג‬ ‫את‬ ‫לסחוב‬
..
‫היחצ"ג‬
‫הוא‬
‫גם‬
‫הפק"ל‬
‫את‬ ‫כלל‬ ‫התפקיד‬ ‫וגם‬ ,‫המסורבל‬ ‫וגם‬ ,‫הכבד‬
‫עד‬ ‫וסחיבתה‬ ,‫המערכת‬ ‫הרכבת‬
‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫וההיתארגנות‬ ‫הטיל‬ ‫ירי‬ ‫בזמן‬ ‫נחים‬ ‫הלוחמים‬ ‫רוב‬...‫הכוון‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫לעמדה‬
‫את‬ ‫ולעלות‬ ,‫להרכיב‬ ,‫המערכת‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מכולם‬ ‫לאסוף‬ ‫צריך‬ ‫הוא‬...‫היחצ"גיסט‬
‫שזה‬ ,‫היח"צג‬ ‫את‬ ‫לשפצר‬ ‫ואז‬ ,‫החלקים‬ ‫את‬ ‫ולהחזיר‬ ,‫לפרק‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ,‫המערכת‬
‫להת‬ ‫ואז‬ ,‫חושרמוטה‬ ‫משימה‬
‫הכי‬ ‫הכי‬ ‫התפקיד‬...‫לסחוב‬ ‫חיל‬
‫פיקודי‬
‫מבין‬
‫כסוחב‬ ‫כבודי‬ ‫את‬ ‫ולשבור‬ ‫לנסות‬ ‫בכדי‬ ‫הצג‬ ‫את‬ ‫תקף‬ ‫משה‬...‫החיילים‬
...‫היח"צג‬
...‫משה‬ ‫חשב‬ ,"!!!...‫היח"צג‬ ‫את‬ ‫כלשבור‬ ‫הצג‬ ‫את‬ ‫"לשבור‬
,‫הוכחה‬ ‫זה‬
‫ורצון‬ ,‫לקנאה‬
,
‫גם‬ ,‫איתן‬ ‫משה‬ ‫בן‬...‫תחרותית‬ ‫מסיבה‬ ‫לפגוע‬
‫מסיבה‬ ‫לפגוע‬ ‫רצה‬
‫המחבלי‬ ‫"הורדת‬ : ‫תחרותית‬
‫קנה‬ ‫הוא‬ ‫ואז‬ ,‫בכורים‬ ‫אחים‬ ‫שניהם‬...."‫ם‬
LG
‫שזה‬ ,
Page 11 of 113
‫הקטן‬ ‫האח‬ ‫חברת‬
‫סמסונג‬ ‫לעומת‬ ,
–
‫הגדול‬ ‫האח‬ ‫חברת‬
:‫לומר‬ ‫רצה‬ ‫משה‬...
‫רק‬ ‫"אתה‬
‫אותך‬ ‫נעיף‬ ,‫עבירה‬ ‫נעבור‬ ‫אנחנו‬ ,‫כן‬ ‫ואם‬ ,‫בכורים‬ ‫אחים‬ ‫לנצח‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ,‫צעיר‬ ‫אח‬
"...‫הצג‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫ונשבור‬ ,‫מהאופניים‬
‫מהכיו‬ ‫לנו‬ ‫זז‬ ‫הצעיר‬ ‫ואח‬ ‫אלימות‬ ‫"קצת‬
..."‫ון‬
,‫התאונה‬ ‫לאחר‬ ‫מייד‬
‫הסכם‬ ‫את‬ ‫הפר‬ ‫משה‬
‫היתחייב‬ ‫שעליו‬ ,‫השכירות‬
‫מולי‬
‫שעשה‬ ‫היתברר‬ ,‫כשחזר‬ ‫ואז‬ ,‫לסין‬ ‫לנסוע‬ ‫בשביל‬ ,
‫בסין‬
‫כ‬ ‫שילם‬ ‫משה‬ ‫אבל‬ ,‫לרשויות‬ ‫להסגירו‬ ‫רצו‬ ‫הסינים‬..‫סיני‬ ‫והרג‬ ,‫אופנוע‬ ‫תאונת‬
-
4500
‫שיאפשרו‬ ‫בכדי‬ ‫ש"ח‬
‫לו‬
‫לרצינות‬ ‫רמז‬ ‫האופנוע‬ ‫תאונת‬...‫מהמדינה‬ ‫וברח‬ ,‫לברוח‬
,‫בכך‬ ‫מעורב‬ "‫"אופנוע‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ,‫מהאופניים‬ ‫ההפלה‬ ‫סיפור‬
‫היד‬...‫כנגדי‬ ‫קנוניה‬ ‫על‬ ‫ועונש‬
‫לבסוף‬...‫משקלים‬ ‫להרים‬ ‫יכולתי‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫כי‬ ,‫מילואים‬ ‫פיספתי‬ ‫ואפילו‬ ,‫לאט‬ ‫החלימה‬
‫החלטתי‬
‫מייל‬ ‫ורשמתי‬..‫שעות‬ ‫עובד‬ ‫בתור‬ ,‫בקקדמיה‬ ‫תעסוקה‬ ‫לחפש‬
‫קפלאלן‬ '‫לפרופ‬
,‫הצמח‬ ‫מדעי‬ ‫מחלקת‬ ‫ראש‬ ‫היה‬ ‫שדאז‬ ,‫ארון‬
‫מעבדה‬ ‫כראש‬ ‫ותיפקד‬ ,‫צנח‬ ‫מאז‬ ‫אבל‬
‫החולת‬ ‫שסטומטו‬ ‫היתברר‬ ‫לימים‬...‫עבודה‬ ‫לראיון‬ ‫והזמין‬ , ‫ענה‬ ‫קקקפלאן‬ ‫ואז‬...‫בלבד‬
‫כג'ובניקית‬ ‫בפלוגה‬ ‫איתנו‬ ‫שירתה‬ ,"‫קקפלן‬ ‫"אלה‬ ‫נפש‬
)‫חינוך‬ ‫(מש"קית‬
‫הוציאה‬ ‫ואף‬ ,
‫והעבירה‬...‫הכומתה‬ ‫מסע‬ ‫בטקס‬ ‫לפנינו‬ ‫מגעילות‬ ‫מילים‬
‫בעודה‬ ,‫היסטורייה‬ ‫שעור‬
‫ערו‬ ‫כמעט‬
‫חיילים‬ ‫עוד‬ ‫עם‬ ‫וכנראה‬ ,‫שחר‬ ‫נדב‬ ‫המפקד‬ ‫עם‬ ‫ששכבה‬ ‫חשדתי‬....‫מה‬
‫שעות‬ ‫כעובד‬ ‫לעבוד‬ ‫התחלתי‬...."‫משה‬ ‫בן‬ ‫"איתן‬ ‫בפרט‬ ,‫בפלוגה‬ ‫ומפקדים‬
‫יכולת‬ ‫של‬ ‫מדידות‬ ‫היה‬ ‫העיקרי‬ ‫והתפקיד‬ ,‫התואר‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ,‫שנתיים‬ ‫ועבדתי‬...‫במעבדה‬
‫והשוואת‬ ,‫פוטוסיטטית‬
‫לכא‬ ‫גנטית‬ ‫המהונדסים‬ ‫צמחים‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫ביקורת‬ ‫צמחי‬
‫לא‬...‫ורה‬
‫בספ‬ ‫פרק‬ ‫פרסם‬ ,‫קקקפלאן‬ ,‫זו‬ ‫עובדה‬ ‫למרות‬ ‫אבל‬ ,‫מובהקות‬ ‫הרבה‬ ‫היה‬
‫קקדמי‬ ‫ר‬
‫ולשם‬ ,‫במצגת‬ ‫היסתיים‬ ‫המודרך‬ ‫הפרוייקט‬...‫הניסויים‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫בניתי‬ ‫שאני‬ ‫גרף‬ ‫וכלל‬
‫קונדס‬
...‫מדדנו‬ ‫שלכאורה‬ ‫כצמח‬ ‫גאנג'ה‬ ‫צמח‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫שמתי‬
:‫פעורה‬ ‫שאלה‬ ‫שאל‬ ‫הסטודנטים‬ ‫אחד‬ ,‫באולם‬ ‫הצחוקים‬ ‫לאחר‬
‫"מ‬
‫שתבנה‬ ‫אתה‬ ‫י‬
"...‫אלוהים‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ,‫גנטית‬ ‫המהונדסים‬ ‫צמחים‬
‫המרצה‬ ‫זה‬ ,‫זב"שי‬ ‫לא‬ ,‫ואמרתי‬
‫אמת‬ ‫אינו‬ ‫המחקר‬ ‫ואם‬ ,‫כוזבה‬ ‫מפריך‬ ‫המדע‬..‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ ‫הכוזב‬ ‫המרצה‬...‫אשם‬
,‫בקריירה‬ ‫וצנח‬ ‫צנח‬ ,‫קקקפלאן‬...‫המאמר‬ ‫כותבי‬ ‫כל‬ ‫על‬...‫שלילית‬ ‫השפעה‬ ‫מייד‬ ‫יש‬ ‫אז‬
‫הגינוי‬ ‫ולמעשה‬ ,‫ההפרכה‬ ‫עקב‬ ,‫שפרש‬ ‫עד‬
‫לא‬...‫המדעית‬ ‫הקהילייה‬ ‫מצד‬ ‫והאפלייה‬
‫שבוטניקה‬ ‫הביטוי‬ ‫את‬ ‫שמעתי‬ ‫פעם‬
LOWEST GRADE OF SCIENCE
‫מנחה‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ,
‫וולך‬ ‫רוני‬ '‫פרופ‬ ‫שלי‬ ‫המסטר‬
‫קקקפלאן‬...‫קקפלאן‬ ‫את‬ ‫מכיר‬ ‫לא‬ ‫שכלל‬ ‫אמר‬
-
‫אינו‬
‫בספר‬ ‫בפרק‬ ‫לפרסום‬ "‫"זכיתי‬ ‫פתאום‬ ,‫כסטודנט‬ ,‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫בעליל‬ ‫בכיר‬ ‫מרצה‬ ‫נחשב‬
‫הפוסטונטזה‬
‫לאור‬ ‫בהוצאה‬
SPRINGER, JAPAN
...
‫אף‬ ‫וההקנטות‬ ‫הזלזול‬ ‫עקב‬....‫כוזבה‬ ‫המחקר‬ ‫שכן‬ ,‫וההפרכות‬ ‫הגינויים‬ ‫החלו‬ ‫ומייד‬
‫הכוזבה‬ ‫עקב‬ ‫שהתקיפה‬ ,‫הבנתי‬ ,‫כשחזרתי‬ ‫ואז‬ ,"‫"איתנים‬ ‫חולים‬ ‫לבית‬ ‫הגעתי‬
,‫קקקפלאן‬ ‫את‬ ‫להפריך‬ ‫אני‬ ‫התחלתי‬ ‫אז‬..‫בשמי‬ ‫לפרסם‬ ‫העיז‬ ‫שקקקפלאן‬ ‫המדעית‬
‫הסטודנ‬ ‫שכן‬
‫גינוי‬ ‫או‬ ‫אחריות‬ ‫רוצה‬ ‫אינו‬ ‫ט‬
‫האשם‬ ‫המרצה‬...‫המחקר‬ ‫איכות‬ ‫על‬
‫הכין‬ ‫קקקפלאן‬ ‫אבל‬ ,‫להוכיח‬ ‫אוכל‬ ‫יותר‬ ‫שמאוחר‬ ‫כך‬ ,‫הקבצים‬ ‫את‬ ‫העתקתי‬....‫הבלעדי‬
‫מחקר‬ ‫מכל‬ ‫לגמרי‬ ‫להעיפי‬ ‫בכדי‬ ,‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫על‬ ‫שווא‬ ‫האשמת‬ ‫בדמות‬ ,‫הפתעה‬
...‫המדעית‬ ‫ההפרכה‬ ‫להצגת‬ ‫במה‬ ‫לי‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ,‫קקדמי‬
Page 12 of 113
‫קר‬ ,‫קקקפלאן‬
‫בכדי‬ ,‫קצת‬ ‫איתי‬ ‫להתחיל‬ ‫שיש‬ ,‫ורמז‬ ,‫לפגישה‬ ,‫קרן‬ ‫יעלי‬ ‫לסטודנטית‬ ‫א‬
‫להאשים‬ ‫ואז‬ "‫מיני‬ ‫"מסר‬ ‫לסחוט‬
"‫מינית‬ ‫"הטרדה‬ ‫על‬
‫הדיסציפלינרית‬ ‫בועדה‬
‫והבטיח‬ ,
‫קריירקה‬
‫מקומבינה‬
‫לו‬ ‫"ואין‬ ‫השיר‬ ‫את‬ ‫ולשיר‬ ,‫עצמה‬ ‫לחבק‬ ‫החלה‬ ‫יעלי‬...
‫והלעג‬ ‫ההיתגרות‬ ‫עקב‬ ‫פניתי‬ ‫ואז‬..."‫חברה‬
,
‫וכתבת‬ ,‫הנייד‬ ‫לטלפון‬
:‫הבא‬ ‫המסר‬ ‫את‬ ‫י‬
,‫נשברתי‬ ‫"ואללה‬
50
‫לי‬ ‫שאין‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫צוחקת‬ ‫הסטומה‬ ‫שאם‬ ,‫הכוונה‬..."?‫מציצה‬ ‫שקל‬
‫שפגשתי‬ ,‫חברה‬ ‫כבר‬ ‫אז‬ ‫לי‬ ‫היה‬ ,‫למעשה‬ ‫אבל‬ ,‫בסוף‬ ‫לי‬ ‫שתמצוץ‬ ‫זו‬ ‫היא‬ ‫אז‬ ,‫חברה‬
...‫באיתנים‬
"‫סניטקובה‬ ‫"לאה‬
‫ויוצאת‬ ,‫אלון‬ ‫בנווא‬ ,‫חינוך‬ ‫כקצינת‬ ‫שירתה‬ ‫הגברת‬
‫השירות‬ ‫במהלך‬...‫מוריקקיאדה‬
‫הפגינה‬
‫החלו‬ ‫לאט‬ ‫שלאט‬ ,‫בחיילים‬ ‫וזלזול‬ ‫בוטות‬
‫ולבסוף‬ ,‫המוראלי‬ ‫באופן‬ ‫לתקוף‬
‫זו‬ ‫מהשפעה‬ ‫כתוצאה‬ ‫החלה‬
‫עד‬ ,‫לעצמה‬ ‫להכאיב‬ ‫ועוד‬ ,‫סיגריות‬ ‫עצמה‬ ‫על‬ ‫לכבות‬
‫שלבסוף‬
,‫לאנגליה‬ ‫הסוכנות‬ ‫שליחות‬ ‫עם‬ ‫נסעה‬ ,‫שהישתחררה‬
‫על‬ ‫להיתגונן‬ ‫הסתם‬ ‫מן‬
‫הסטו‬ ‫אבל‬ ,‫האנגלית‬ ‫ידי‬
‫והחיילים‬ ,‫הפולסדנורה‬ ‫בכוח‬ ‫לעמוד‬ ‫היצליחה‬ ‫לא‬ ‫מה‬
‫כיפפו‬
...‫באיתנים‬ ‫ואושפזה‬ ‫הוריה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והובלה‬ ‫שהיתתמטמה‬ ‫עד‬ ‫אותה‬
‫להתחיל‬ ‫החלה‬ ,‫שכתבתי‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫שקראתי‬ ‫לאחר‬ ,‫באיתנים‬ ‫הכתיבה‬ ‫בשיעור‬ ,‫אז‬
‫הישתחררתי‬ ‫מהר‬ ‫אני‬...‫קונדום‬ ‫ובלי‬ ,‫ערומה‬ ‫בעודה‬ ‫הירח‬ ‫לאור‬ ,‫אותה‬ ‫וזיינתי‬ ,‫איתי‬
‫ונ‬
..‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיימנו‬ ‫שוב‬ ‫ואז‬ ,‫המלח‬ ‫לים‬ ,'‫לאה‬ ‫עם‬ ‫סעתי‬
‫הסטומה‬ ‫אבל‬ ,‫לצפון‬ ‫לצימר‬ ‫גם‬ ‫נסענו‬ ‫לבסוף‬
,"‫סטומטית‬ ‫"העצמה‬ ‫של‬ ‫סרט‬ ‫שמה‬
" ‫כמו‬ ‫משהו‬
JILL OF THE JUNGLE
‫גברית‬ ‫העצמה‬ ‫רציתי‬ ‫ואני‬ "
)‫ראמבו‬ ‫(למשל‬
,‫לכן‬...
‫וסטומתו‬ ,‫בורוסיק‬ ,‫שלי‬ ‫לאח‬ ‫נסענו‬ ‫לבסוף‬...‫באהבה‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ‫יחסים‬ ‫קיימנו‬
‫הצולעת‬
‫"קרן‬
-
‫קרנינה‬
,"
,‫המשפחה‬ ‫על‬ ‫משתלטת‬ ‫מהר‬ "'‫"לאה‬ ‫נפש‬ ‫שהחולת‬ ‫לב‬ ‫ושמתי‬
‫זה‬ ‫גבר‬ ‫חוצפה!!!כי‬...‫לב‬ ‫התשומת‬ ‫מרכז‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫ופתאום‬ ,‫האנגלית‬ ‫עקב‬ ‫וזה‬
!!!!‫הכבוד‬ ‫זה‬ ‫המרכז!!!גבר‬
,‫טילפנתי‬ ‫לא‬ ‫שבועיים‬ ‫ואז‬..."‫מתאימה‬ ‫"לא‬ ‫שהסטומה‬ ‫שכנראה‬ ‫אמרתי‬ ‫ובכלל‬
‫לכפייה‬ ‫עד‬ ,‫שהיתגדרדרה‬ ‫והיסתבר‬
,‫קרן‬ ‫יעלי‬ ‫כהסטודנטית‬ ‫אבל‬...'‫א‬ ‫במחלקה‬
‫לומר‬ ‫ניסתה‬ ‫שהסטומה‬ ‫כנראה‬ ,‫לכן‬ ,‫חברה‬ ‫לי‬ ‫היה‬ ‫עדיין‬ ,"‫חברה‬ ‫לו‬ ‫"ואין‬ ‫אמרה‬
"...‫אפרד‬ ‫שאני‬ ‫או‬ ,‫חברה‬ ‫לי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫"שבעתיד‬ ,‫כקביעה‬
‫והוציאה‬ ,‫זוגיותי‬ ‫על‬ ‫"קננה‬
"..‫הרע‬ ‫עין‬
‫א‬ ,‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ואז‬...‫הרע‬ ‫ולשון‬ ,‫המתלוננת‬ ‫מצד‬ ‫מינית‬ ‫בהטרדה‬ ‫מדובר‬
‫ני‬
‫תמצוץ‬ ‫בסוף‬ ‫שהסטומה‬ ,‫עתידה‬ ‫על‬ ‫ספקולצייה‬ ‫בצורת‬ ,‫קצת‬ ,‫וקיללתי‬ ,‫לקלל‬ ‫יכול‬
‫ב‬ ‫זיינים‬
-
50
...‫שקלים‬
‫מתגרה‬ ‫שהסטומה‬ ‫שהסיבה‬ ,‫הבנתי‬ ‫לא‬ ‫אז‬ ‫אבל‬....‫ספקולצייה‬ ‫על‬ ‫ספקולצייה‬
‫הינה‬
‫ממני‬ ‫להיפטר‬ ‫והחליט‬ ,‫שהגשתי‬ ‫הסויה‬ ‫ניסויי‬ ‫מתוצאות‬ ‫מרוצה‬ ‫לא‬ ,‫שקקקפלאן‬
‫מרצה‬ ‫עוד‬ ‫למצוא‬ ‫אוכל‬ ‫שלא‬ ‫וכך‬ ‫לאלטר‬
,
‫לסיים‬
Page 13 of 113
‫המסטר‬ ‫את‬
‫התוצאות‬ ‫על‬ ‫ולדווח‬
‫אצליח‬ ‫ולא‬ ,‫במדע‬ ‫אתקדם‬ ‫שלא‬ ‫בשביל‬ ‫מצב‬ ‫בכל‬..
‫המרצה‬ ‫את‬ ‫להפריך‬
‫לכך‬ ‫במה‬ ‫לי‬ ‫יהיה‬ ‫ושלא‬ ,
.
‫תואר‬ ‫מסיים‬ ‫הייתי‬ ‫אם‬
3
‫הייתי‬ ‫לבטח‬
‫שו‬
‫ה‬ ‫לאחר‬...‫קריירקה‬ ‫וסוף‬ ,‫לגמרי‬ ‫קקפלן‬ ‫את‬ ‫לל‬
-
‫שיתחילו‬ ‫אמר‬ ‫קקקפלאן‬ ,‫סמס‬
,‫היתנצלתי‬ ‫לא‬ ,‫לשיחה‬ ‫לי‬ ‫וכשקראו‬ ,‫מרצוני‬ ‫עזבתי‬ ‫מייד‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫דיסציפלינה‬ ‫ועדת‬
‫ממילא‬ ‫הזאת‬ ‫הקקדמיה‬ ‫את‬ ‫צריך‬ ‫ו"מי‬ ,‫וציפצפתי‬
!?
"
...‫לתיאלנד‬ ‫נסעתי‬
‫לזיין‬
...‫זונות‬
‫לבנון‬ ‫מלחמת‬ ‫החלה‬ ,‫כשחזרתי‬ ‫ואז‬
2
‫ה‬ ‫ועדת‬...
‫שלא‬ ‫היתקיימה‬ ‫דיסציפלינה‬
‫בנוכחותי‬
8
‫פמינאציות‬ ‫וחבורת‬ ,‫ייצוג‬ ‫ללא‬ ,‫הלימודים‬ ‫את‬ ‫שעזבתי‬ ‫לאחר‬ ‫חודשים‬
‫את‬ ‫איירט‬ ‫ולא‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫את‬ ‫אפריך‬ ‫שלא‬ ‫ובכדי‬ ,‫בכלל‬ ‫החיים‬ ‫מספרי‬ ‫סילוקי‬ ‫על‬ ‫קננו‬
‫הכוזבה‬ ‫מעבדת‬ ‫סטודנטי‬ ‫כל‬
‫מעבד‬
‫ת‬
‫הדיבה‬....‫ארון‬ ‫קקקקפלאן‬ ‫שקר‬ ‫השקר‬
‫שהוצ‬
‫י‬
‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫אה‬
‫גרמה‬
‫קצת‬ ‫היה‬ ‫הויכוח‬ ‫ובמהלך‬ ,‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫ויכוח‬
‫למוסד‬ ‫הסיעו‬ ‫צו‬ ‫וללא‬ ‫אותי‬ ‫שתפסו‬ ,‫החוק‬ ‫לאכיפת‬ ‫קראה‬ ‫והמאמאשקה‬ ,‫פיזי‬ ‫עימות‬
‫הרופא‬ ‫הוא‬ ,)‫מיכאל‬ ‫(דהאז‬ ‫יהודה‬ ‫קונייבסקי‬ ,‫פסאודודר‬...‫האיתנים‬
‫שמאמאשקה‬
‫ממילואים‬ ‫שחרורי‬ ‫לצורך‬ ‫שנוצלה‬ ,"‫"אבחנה‬ ‫שנתן‬ ,‫מתיאלנד‬ ‫כשחזרתי‬ ,‫שכרה‬
‫בזמן‬
‫צו‬
8
‫סודי‬ ‫מסמך‬ ‫מסרה‬ ‫ואף‬ ‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫אנשי‬ ‫עם‬ ‫דיברה‬ ‫כן‬ ‫המאמאשקה‬...
....‫רפואי‬
‫להעיפי‬ ‫הרצון‬
‫מהחיים‬
‫בכלל‬
.....‫עורבה‬ ‫המשפחה‬ ‫שגם‬ ‫קנונייה‬ ,
‫יעמוד‬ ‫שקרים‬ ‫שפרסם‬ ‫כיום!!!!!!!קקקדמיק‬ ‫גם‬ ‫אומר‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ‫יסתימו!!!!!זה‬ ‫לא‬ ‫אותי‬
‫לדין‬
‫מוסדי‬ ‫פעם‬ ‫עוד‬ ‫לגרום‬ ‫במטרה‬ ,‫כוזבת‬ ‫ידיעה‬ ‫על‬
‫בכדי‬ ,‫ם‬
‫הסטודנט‬ ‫את‬ ‫להסתים‬
‫ולמנוע‬
‫את‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫מימש‬ ‫כבר‬ ,‫קקקפלאן‬....‫פרסומו‬ ‫את‬ ‫יקדם‬ ‫ושלא‬ ,‫הפרכה‬
‫שווא‬ ‫תלונת‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ,‫איומיו‬
‫מייל‬ ‫על‬
,"‫מאיים‬ ‫"קצת‬ ‫שלכאורה‬
‫רק‬ ‫למעשה‬ ‫אבל‬
"‫איומים‬ ‫ולא‬ ,‫מאיימת‬ ‫"משמעות‬
,
,‫ממוסדת‬ ‫תקיפה‬ ‫גרם‬
‫גרימת‬ :‫אחת‬ ‫מטרה‬ ‫והמטרה‬
‫ג‬ ‫קקקפלאן‬....‫הסטודנט‬ ‫מוות‬
‫סודי‬ ‫מידע‬ ‫ופיזר‬ ,‫החוק‬ ‫ובאכיפת‬ ,‫הדין‬ ‫בבית‬ ‫שיקר‬ ‫ם‬
,‫ישן‬ ‫רפואי‬
,‫למוסדים‬ ‫לדרדר‬ ‫במטרה‬
...‫פגיעה‬ ‫שיטת‬ ‫כל‬ ‫מנסה‬ ‫קקקפלאן‬...‫דיבה‬ ‫הוציא‬ ‫ולמעשה‬
‫להיתנער‬ ‫בכדי‬
‫והמשפטיות‬ ‫המדעיות‬ ‫מההאשמות‬
‫משחק‬ ,‫הצביעות‬ ‫משחק‬ ‫את‬ ‫ושמחק‬ ,
‫כשבכלל‬ ,‫רמ"מ‬ ‫שכיבוכול‬ :‫"המללךך‬ ‫משחק‬ ,"‫"המעמדים‬
...‫דמוקרטיה‬ ‫המדינה‬
Page 14 of 113
‫הביולוגיה‬ ‫שיעור‬
‫לפרומוריקקזציה‬ ‫הוכחה‬:
‫אמר‬ ,"‫"יניב‬ ‫ושמו‬ ,‫אחד‬ ‫וילד‬ ,‫הילדים‬ ‫מכירים‬ ‫דגים‬ ‫איזה‬ ‫שאלה‬ ‫המורה‬
‫שלויטן‬ ‫לי‬ ‫חדש‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫חדש‬ ‫עולה‬ ‫הייתי‬...‫המורה‬ ‫אמרה‬ "‫"נכון‬..."‫"לויטן‬
,‫יונק‬ ‫הוא‬
,‫המורה‬ ‫אבל‬ ,‫מחיתי‬ .‫דג‬ ‫לא‬
‫הב‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫בכיתי‬...‫היתייחסה‬ ‫לא‬
‫היסתבר‬...‫למה‬ ‫נתי‬
" ‫שבאנגלית‬
FISHES OF THE OCEAN
"
...‫דגים‬ ‫דווקא‬ ‫ולאו‬ ,‫ים‬ ‫חיית‬ ‫לכל‬ ‫ביטוי‬ ‫זה‬
‫תופעה‬ ‫זה‬ ,‫העברית‬ ‫בשפה‬ ,‫פרואמריקניזציה‬
‫הסתם‬ ‫מן‬ ‫כי‬ ,‫רוסים‬ ‫אפליית‬ ‫של‬ ‫חמורה‬
‫דג‬ ,‫דג‬ ‫זה‬ ‫דג‬...‫רוסים‬ ‫שונאים‬ ‫מוריקקים‬
‫דג‬ ,‫לויטן‬ ‫לא‬ ‫דג‬ ,‫דולפין‬ ‫לא‬
‫לא‬
‫משמע‬
FISH
...
‫שמתי‬ ‫בהפסקה‬ ‫ואז‬
‫לקחתי‬ .‫אטלס‬ ‫רציתי‬ ‫ומאד‬ ,‫השולחן‬ ‫על‬ ‫אטלס‬ ‫שיש‬ ‫לב‬
...‫בילקוט‬ ‫ושמתי‬ ‫האטלס‬ ‫את‬
"‫נגד‬ ‫המדינה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫לבד‬ ‫צדק‬ ‫אגרום‬ ‫"אני‬
‫לי‬ ‫שייך‬ ‫האטלס‬
‫נקמה‬
...‫אפלייה‬ ‫על‬
SELF JUSTICE FOR DISCRIMINATION
IS OK..ATLAS WAS NOT STOLEN
IT WAS CONFISCATED FOR
JUSTICE PURPOSES
TO EDUCATE THE KAPITTALUGA
TO SHUT UP
‫פשעים‬ ‫על‬ ‫הענישה‬ ‫קונצפט‬
‫הם‬ ‫כי‬ ,‫לכך‬ ‫עצמיות‬ ‫הצדקות‬ ‫עקב‬ ‫פושעים‬ ‫בנדיטים‬
‫סוג‬ ‫הוא‬ ‫אדם‬ ‫וכל‬ ,"‫מכך‬ ‫"נהנים‬
.‫שמהנים‬ ‫דפוסים‬ ‫על‬ ‫חוזר‬ ‫והאינרציה‬ ‫ההנאה‬ ‫ומתוקף‬ ,‫חיים‬ ‫נקרומן‬ ‫של‬
‫הענישה‬
‫אולי‬ ‫ואז‬ ,‫שבפשע‬ ‫בהנאה‬ ‫לפגוע‬ ‫נועדה‬
‫יתנהג‬ ‫לא‬ ,‫האדם‬
‫לקנו‬ ,‫למשל‬...‫שככה‬
‫ן‬
‫על‬
‫עינויים‬ ‫ולגרום‬ ,‫שווא‬ ‫תלונת‬ ‫על‬ ‫סטודנט‬
‫הצהרת‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ,‫כיף‬ ‫מאד‬ ‫לבטח‬ ,‫סגור‬ ‫במוסד‬
,"‫"מרות‬
‫תחושת‬.."‫חודשיים‬ ‫יעונה‬ ‫הסטודנט‬ ,‫שלי‬ ‫"מילה‬.."‫אדם‬ ‫בן‬ ‫"על‬ ‫ומעמד‬
‫שרגשותיו‬ ,‫העליון‬ ‫והמעמד‬ ,‫"האלוה‬
‫על‬ ‫משפיעים‬
‫אדם‬ ‫חיי‬
‫הפיזי‬ ‫באופן‬
,
‫לבטח‬
‫ע‬ ‫לחזור‬ ‫הרצון‬ ‫את‬ ‫גורמת‬
‫ולגרום‬ ,‫הפשע‬ ‫ל‬
‫והפרת‬ "‫"שבייה‬ ,"‫"כפייה‬ ,"‫ושוב‬ ‫"שוב‬
"‫תואר‬ ‫ששמו‬ ‫טואלט‬ ‫נייר‬ ‫רב‬ ,‫סטפניושקה‬ ‫"ורב‬ ,"‫"עליון‬ ‫עצמו‬ ‫חושב‬ ‫קקקפלאן‬...‫חיים‬
‫כבר‬ ‫קקפלאן‬ ‫ולכן‬..."‫"הרתעה‬ ‫כך‬ ‫וגורם‬ ,"‫"גורל‬ ‫קובע‬ ‫וחושב‬
13
‫מט‬ ‫שנה‬
‫י‬
,‫אימה‬ ‫ל‬
,‫למוסד‬ ‫הסטודנט‬ ‫את‬ ‫לגרור‬ ‫ומנסה‬
‫והפגנת‬ ,‫כוח‬ ‫זהו‬ ..‫להסתים‬ ‫בכדי‬
‫בטח‬ ‫וזה‬ ,‫כוח‬
‫את‬ ‫מקלל‬ ,‫כאדם‬ ‫אני‬ ‫ולכך‬ ,‫שבכך‬ ‫בכיף‬ ‫לפגוע‬ ‫יש‬ ,‫פושע‬ ‫כל‬ ‫נגד‬ ‫כמו‬ ,‫לכן‬..‫כיף‬ ‫מאד‬
‫ולגרום‬ ,‫להקניט‬ ‫בכדי‬ ,"‫מאיימות‬ ‫"משמעויות‬ ‫ושולח‬ ,‫הציבורי‬ ‫באופן‬ ‫קקקפלאן‬
,‫טרור‬
‫כיף‬ ‫לא‬ ,‫החוק‬ ‫באכיפת‬ ‫לשקר‬ "‫כיף‬ ‫"לא‬ ‫וכך‬
‫בעזרת‬ ‫אוולות‬ ‫לגרום‬ ‫כיף‬ ‫ולא‬ ,‫לזמום‬
‫שאני‬ ‫וזה‬..‫קשרים‬ ‫הפעלת‬
,‫ספרים‬ ‫בצומת‬ ‫בתחת‬ ‫קקקפלאן‬ ‫את‬ ‫אזיין‬
‫כל‬...‫סוד‬ ‫לא‬ ‫זה‬
‫בכדי‬ ,‫הפשע‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫מנסה‬ ‫בנדיט‬
‫ומנהג‬ ,‫שכיחותו‬ ‫עקב‬ ‫ללגיטימי‬ ‫יהפוך‬ ‫שהפשע‬
Page 15 of 113
‫עולמי‬
.
‫לקללל‬ ‫יש‬ ‫העקבי‬ ‫באופן‬ ‫ולכן‬.."‫נוהג‬ ‫כמנהגו‬ ‫העולם‬ ‫"כי‬
,‫קקקפלאן‬ ‫את‬
‫במ‬ ‫ופגיעה‬ ,‫בושות‬ ‫לגרום‬ ,‫הקולגים‬ ‫כל‬ ‫ובפני‬ ,‫הציבורי‬ ‫ובאופן‬ ,‫ומשפחתו‬
‫ואז‬ ,‫וניטין‬
...‫משומש‬ ‫טואלט‬ ‫נייר‬ ‫עם‬ ‫הזקן‬ ‫האף‬ ‫את‬ ‫קינחתי‬
‫סוגים‬ ‫לשני‬ ‫מתחלקים‬ ‫אנשים‬
1
‫אחים‬ ‫לרוב‬ .‫בכוח‬ ‫שהכל‬ ‫וחושבים‬ ,‫בכך‬ ‫שהקדימו‬ ,‫העריצים‬ ‫האלימים‬ ,‫העבריינים‬ .
..‫האלימות‬ ‫מעמד‬...‫בכורים‬
2
‫שניתן‬ ‫ובטוחים‬ ,‫המחשבתי‬ ‫באופן‬ ‫הגיבו‬ ‫אבל‬ ,"‫"קורבנים‬ ‫שלמעשה‬ ,‫הצדקנים‬ .
‫לנקום‬
.‫הצדקנות‬ ‫מעמד‬...‫ולנצח‬ ‫המוראלי‬ ‫באופן‬
‫באופן‬ ‫לנקום‬ ‫וגם‬ "‫לבד‬ ‫ל"צדק‬ ‫לצאת‬ ‫עלולים‬ ‫הצדקנים‬
‫בכדי‬ ,‫המחשבתי‬ ‫ולא‬ ‫המוחשי‬
‫המעמד‬ ‫את‬ ‫ולהעצים‬ ,‫הפשע‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫רוצים‬ ‫הבנדיטים‬..‫איומים‬ ‫לנגוד‬
‫הפחדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנוצר‬
‫מראש‬ ‫ותקיפה‬
‫צדק‬ ‫שיש‬ ,‫הדת‬ ‫את‬ ‫המציאו‬ ‫הצדקנים‬...
‫בסו‬ ‫צדק‬ ‫ומשפט‬
,‫ף‬
‫מעמד‬ ‫העצמת‬ = ‫האלימות‬ ‫הגשמת‬...‫יוענשו‬ ,‫הרשעים‬ ‫וכל‬
‫ואז‬ ,‫האלימות‬
‫"קומפלק‬ ‫לגרום‬ ‫וכך‬ ,‫הפשע‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫אפלייה‬ ‫לבנות‬ ,‫הבנדיט‬ ‫מנסה‬
‫ס‬
"‫נחיתות‬
‫הפשע‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫וכניעות‬
,‫ברגשות‬ ‫לפגוע‬ ‫מנסה‬ ‫הצדקן‬ ,‫במילים‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬...
‫כמובן‬ ‫קקקפלאן‬..‫הפושע‬ ‫העלבת‬ = ‫הצדקן‬ ‫נקמת‬ ‫ואז‬
‫הוא‬
‫העריץ‬
‫והבנד‬
‫ש‬ ‫יט‬
‫מאיים‬
,‫מוסדים‬ ‫עם‬
‫למנוע‬ ‫בכדי‬ ,‫החשיבה‬ ‫ביכולת‬ ‫פגיעה‬ ,‫עינויים‬ ,‫אלימות‬ ‫גרימת‬ ‫למען‬
‫רוצה‬ ‫קקפלאן‬ ‫כי‬ ,‫ברגשות‬ ‫ופגיעה‬ ,‫צדקנות‬
‫מונעות‬ ‫המילים‬ ‫אבל‬ ,‫יצליח‬ ‫שהפשע‬
‫ואז‬
,‫מילים‬ ‫על‬ ‫הלין‬ ‫קקפלאן‬
‫זממו‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫שמפריעות‬
‫להרוג‬ ‫רוצה‬ ‫קקקפלאן‬...
‫סתימת‬ ,‫בלבד‬ ‫באלימות‬ ‫ומאמין‬ ,‫צדקנות‬
,‫אדם‬ ‫בני‬ ‫והסממת‬ ‫בהרעלה‬ ,‫בכוח‬ ‫פיות‬
‫למעשה‬...‫מחקרו‬ ‫את‬ ‫שהפריך‬ ‫מי‬ ,‫כנגד‬ ‫הכפשה‬ ‫או‬ ‫אלימות‬ ‫וכל‬ ,‫מתנגדים‬ ‫תקיפת‬
...‫ופרסום‬ ,‫מחשבות‬ ,‫מילים‬ ‫על‬ ‫אלימות‬ ‫תומך‬ = ‫קקקפלאן‬
‫שנשבר‬ ,‫מורה‬ ‫הוא‬ ‫קקפלאן‬
‫מדרך‬
...‫אינקוויזטוריים‬ ‫עינויים‬ ‫ידי‬ ‫על‬...‫בכוח‬ ‫לחינוך‬ ‫ועבר‬ ‫החינוך‬
‫הצדקן‬ ‫הוא‬ ,‫לוניה‬
‫ש‬
"‫("האגרוף‬ ‫קצת‬ ‫עצמי‬ ‫לצדק‬ ‫יצא‬
‫"ה‬ ,"‫"האטלס‬ ,
28
"‫באינטרנט‬ ‫"הקללות‬ "‫רובל‬
,)
‫לומר‬ ‫זכותי‬ ,‫ממשי‬ ‫איום‬ ‫על‬ .‫במילים‬ ‫מגיב‬ ‫רג‬ ,‫לרוב‬ ‫אבל‬
‫"משמעות‬ ‫עם‬ ‫מילים‬
‫על‬ ‫יבכה‬ ‫לא‬ ‫קקפלאן‬ ‫הבנדיט‬ ‫הסתם‬ ‫מן‬...‫פיזי‬ ‫איום‬ ‫בניגוד‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ,"‫מאיימת‬
‫קצת‬
‫המחוש‬ ‫באופן‬ ‫חיי‬ ‫להרפת‬ ‫לגרום‬ ‫שניסה‬ ‫בזמן‬ ‫עלבון‬
‫ידיעה‬ ,‫השווא‬ ‫תלונות‬ ‫עם‬ ,‫י‬
‫ואפשרי‬ ,‫קודש‬ ‫אינם‬ ‫קקפלאן‬ "‫"רגשות‬ ‫הסתם‬ ‫מן‬...‫שקר‬ ‫עדות‬ ‫כוזבת‬
‫לו‬ ‫"לירוק‬
‫כלפי‬ ‫לי‬ ‫מותר‬ ‫מאיימת‬ ‫משמעות‬ ‫וכל‬ ,‫פיזית‬ ‫אלימות‬ ‫לאוניד‬ ‫מונע‬ ‫כך‬ ‫כי‬ ,"‫בנשמה‬
‫הזומם‬ ,‫קקפלאן‬
‫בכלל‬ ‫היתייחסו‬ ‫לא‬ ‫החוק‬ ‫אכיפת‬ ‫רשויות‬ .‫חיי‬ ‫בתקיפת‬
‫תלונה‬ ‫לשום‬
‫ל‬ ‫מותר‬ ‫ולכן‬ ,‫שהגשתי‬
,‫משפחה‬ ‫בני‬ ‫לרבות‬ ,‫לו‬ ‫שיקר‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫ואת‬ ,‫קקפלאן‬ ‫את‬ ‫לקלל‬ ‫י‬
‫מימוש‬ ‫קללות‬ ‫בעזרת‬ ‫מונע‬ ‫ואני‬ ,‫חיי‬ ‫את‬ ‫להפר‬ ‫רצה‬ ‫קקקפלאן‬ ‫כי‬ ,‫יקוללו‬ ‫כולם‬ ,‫נכדים‬
‫העלבת‬ ‫ידי‬ ‫על‬...‫זו‬ ‫כוונה‬
‫ה‬
,‫קקפלאן‬
‫התנין‬ ‫דמעות‬....‫המילים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והפחדתו‬
‫הציג‬ ‫שקקקפלאן‬
‫קור‬ ‫פני‬ ‫שהעמיד‬ ,‫העבריין‬ = ‫קקקפלאן‬ .‫שקריות‬
‫ולא‬ ,‫בן‬
‫אני‬ .‫הקורבן‬
‫קקפלאן‬ ‫הקללת‬ ‫בעזרת‬ ‫להיתגון‬ ‫מצליח‬
‫"משמעויות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הקנטתו‬ ,‫ותקיפתו‬
Page 16 of 113
‫עד‬ ‫המילולי‬ ‫באופן‬ ‫יותקף‬ ‫בנדיט‬ ‫כי‬ ,‫במדינה‬ ‫המוסר‬ ‫את‬ ‫אוכף‬ ‫אני‬ ‫וכך‬ ,"‫מאיימות‬
‫בעליל‬ ‫קדוש‬ ‫לא‬ ‫שקקקפלאן‬ ‫וכמובן‬ ,‫באמוציות‬ ‫לפגיעה‬
‫באופן‬ ‫לתקוף‬ ‫שיש‬ ‫בנדיט‬ ‫אלא‬
‫המוראלי‬
‫שלא‬ ‫עד‬...
‫ישואל‬ ‫מנבוזי‬ ‫יפעולו‬
‫אקללו‬ ,‫השווא‬ ‫תלונות‬ ‫על‬ ‫לעצרו‬ ‫בכדי‬
‫אגדפו‬
‫זה‬...‫גם‬ ‫משפחתו‬ ‫בני‬ ‫כל‬ ‫ואת‬
‫החוק‬ ‫אכיפת‬
‫את‬ ‫לעצור‬ ‫העזתם‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫כמובן‬ ‫האשמים‬
‫ולא‬ ,"‫"רופא‬ ‫פני‬ ‫שהעמיד‬ ,"‫"בוטנאי‬ ‫היותו‬ ‫עקב‬ ,‫קקקפלאן‬
‫גי‬
‫נו‬
‫אכיפת‬ ‫אי‬...‫תלונותיו‬
‫ש‬ ,‫לב‬ ‫שימו‬ ,‫סראקוב‬ ‫נוא‬ ‫מנטבוזי‬ ‫תחנת‬...‫פשע‬ = ‫חוק‬
‫אי‬
‫נ‬
,‫משפטית‬ ‫תביעה‬ ‫תחת‬ ‫תם‬
‫השקר‬ ‫עדות‬ ‫על‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫על‬ ‫יאכף‬ ‫שהחוק‬ ‫עד‬ ‫צריך‬ ‫אם‬ ‫המדינה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫אגדף‬ ‫ואני‬
‫שהעז‬
...‫להעיד‬
.."‫עברנו‬ ‫גם‬ ‫האבנים‬ ‫"מלחמת‬
‫"ביצה‬ ‫אומרים‬ ‫איך‬ ‫שאלתי‬...‫באופלן‬ ‫עברית‬ ‫שיעור‬ ‫בזמן‬ "‫"דפנה‬ ‫המורה‬ ‫אמרה‬
‫אמרה‬ "?‫רקובה‬
‫ביצה‬ ‫אומרים‬ ‫איך‬ !?‫איכס‬ ‫"מה‬ ‫אמרתי‬..."‫"איכס‬
‫רצו‬ ‫רקובה?!ואז‬
‫אבן‬ ‫לקחתי‬ ‫ואני‬ ,‫מרקקים‬ ‫קצת‬
‫קטנה‬
‫באו‬ ‫הם‬ ‫אז‬...‫בראש‬ ‫מרקקה‬ ‫לאיזה‬ ‫והעפתי‬
‫כנראה‬ ‫כי‬ ,‫היתקרבו‬ ‫לא‬ ‫כלפיי‬ ‫אבל‬ ,‫לנו‬ ‫להרביץ‬
‫שפחדו‬
‫לבסוף‬...‫בתחת‬ ‫אזיין‬ ‫שאני‬
,‫אבן‬ ‫עליי‬ ‫העיף‬ ,‫הדוס‬
,‫הדוס‬...‫באף‬ ‫בוקסים‬ ‫שני‬ ‫לדוס‬ ‫ודפקתי‬ ‫במדרגות‬ ‫ועליתי‬
‫ושיפ‬ ‫הברכיים‬ ‫על‬ ‫ישב‬ ‫היתכופף‬
‫פרצופו‬ ‫את‬ ‫שף‬
,‫אמר‬ "‫מת‬ ‫"אתה‬...‫במכות‬ ‫המפוצץ‬
‫מפתחות‬ ‫את‬ ‫שמר‬ ‫שהדוס‬ ‫כנראה‬ .‫במפתחות‬ ‫לרשרש‬ ‫והחל‬..."‫מת‬ ‫כבר‬ ‫"אתה‬
‫יום‬ ‫ולאחר‬...‫לבנים‬ ‫דפים‬ ‫וגנב‬ ,‫לדירה‬ ‫הדוס‬ ‫פרץ‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬..‫לפניי‬ ‫שכשכר‬ ,‫דירתי‬
‫דף‬..‫אמר‬ ,‫דף‬ ‫קח‬...‫לדלת‬ ‫ממתחת‬ ‫זרק‬
HA
‫לימים‬ ,‫שוורצמן‬ ‫מאיה‬ ‫את‬ ‫זיינתי‬ ‫בדירה‬...
‫מא‬ .‫דר‬
‫לפחות‬ ‫ככה‬ ‫זיינתי‬...‫בכוסה‬ ‫נכנס‬ ‫ואני‬ ,‫גבה‬ ‫על‬ ‫שוכבת‬ ‫בעודה‬ ,‫שוורצמן‬ ‫יה‬
‫מאפנה‬ ‫מרצה‬ ,"‫אטלס‬ ‫"דפנה‬ ‫אצל‬ ‫המסטר‬ ‫את‬ ‫שהתחילה‬ ,‫סיפרה‬ ‫ואז‬ ,‫פעמים‬ ‫כמה‬
,‫הקקדמיה‬ ‫כי‬ ,‫מילולי‬ ‫קטע‬ ‫שיחק‬ ‫שהדוס‬ ‫פלא‬ ‫לא‬...‫רוע‬ ‫גבעת‬ ‫העבריינית‬ ‫מהקקדמיה‬
‫ה‬ ‫כנראה‬ "‫"דפנה‬ ,‫באופלן‬ ‫המורה‬ ,‫הסתם‬ ‫ומן‬ ,‫שפה‬ ‫עריצות‬
‫לא‬ ‫"שהעברית‬ ‫יתכוונה‬
‫דיסקרימינציה‬ ‫של‬ ‫סיפור‬ ‫וזה‬, "‫דפנה‬ ‫בשם‬ ‫"דיסקרימינטורית‬ ‫פגשתי‬ ‫לבסוף‬..."‫חינם‬
...‫עברית‬
"!!!‫רוסים‬ ‫של‬ ‫לא‬ ‫הזאת‬ ‫"השפה‬
"!!!!!!!!‫חינם‬ ‫"אין‬
!!!!‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫ואז‬
‫כ‬ ?‫י‬.‫ק‬ ‫מי‬
-
!!!‫הן‬
‫כ‬ ‫"אילון‬ ,‫השכן‬
-
‫בבית‬ ‫שטיילתי‬ ,‫לרצח‬ ‫כמעט‬ ‫הסית‬ ‫גם‬ ,"‫"הדוס‬ ‫או‬ ,"‫הן‬
‫אלי‬ ‫ורץ‬ ,‫דגן‬
‫סכין‬ ‫עם‬
‫השומר‬ ‫אבל‬ ,‫למנטבוז‬ ‫שיקראו‬ ‫ודרשתי‬ ,‫למתנ"ס‬ ‫ברחתי‬ ‫ולבסוף‬ ,‫ירוקה‬
‫ואמר‬ ,‫הבוס‬ ‫והגיע‬ ,‫סירב‬
‫שיתפסו‬ ‫מקווה‬ ‫ואני‬ ‫צא‬ .‫בחוץ‬ ‫לך‬ ‫מחכים‬ ‫"הם‬
,‫מהיר‬ ‫כביש‬ ‫דרך‬ ‫קפצתי‬ ‫מהר‬ ‫אבל‬ ,‫ברכב‬ ‫והם‬ ,‫החוצה‬ ‫יצאתי‬..."‫אותך‬
Page 17 of 113
‫תלונה‬ ‫להגיש‬ ,‫חולון‬ ‫למנטרת‬ ‫הגעתי‬..‫השדות‬ ‫דרך‬ ‫ונמלטתי‬
‫שהמנטבוזים‬ ‫נראה‬ ‫לא‬...
‫לא‬ ‫עוד‬ ,‫דגן‬ ‫בבית‬ ‫בצריף‬ ‫שמתגורר‬ ,‫המאפן‬ ‫הדוס‬ ,‫ברצח‬ ‫והמאיים‬ ,‫זזו‬ ‫מדי‬
‫לערוף‬ ‫הדוס‬ ‫ראש‬ ‫את‬ ‫אפילו‬ ‫צריך‬ ,‫וצריך‬...‫עונש‬
...‫זונה‬ ‫בן‬ ‫כזה‬ ,‫גליוטינה‬ ‫עם‬
‫ימות‬ ‫נחש‬
‫פושע‬ ‫נחש‬
‫ממסד‬ ‫תקיפת‬ ‫זומם‬ ‫נחש‬
!!!‫לי‬ ‫מפריע‬ ‫אתה‬
‫המדרגות‬ ‫בכל‬ ‫אותך‬ ‫אדדרדר‬ ‫אני‬
‫אנחנו‬
‫בקומה‬
2
,‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫אולם‬ ,
‫י‬ ‫קטנות‬ ‫תביעות‬
-
...‫ם‬
‫לכלא‬ ‫יזחל‬ ‫גחונו‬ ‫ועל‬ ‫יוענש‬ ‫עוד‬ ‫נחש‬ ‫אומנם‬
,‫ארור‬ ‫נחש‬ ‫איומים‬ ‫על‬ ‫מתלונן‬ ‫כבר‬ ‫אני‬
,‫המדרגות‬ ‫בכל‬ ‫דרדור‬ ‫אגשים‬ ‫אני‬
,"‫"אזרח‬ ‫ממעמד‬ ‫ונפילה‬ ,‫כליאה‬ ‫ואז‬ ,‫והדחה‬
"‫"אסיר‬ ‫ואז‬
‫מגג‬ ‫וקפוץ‬ ,‫שקרים‬ ‫דמעת‬ ‫יבכה‬ ,‫נחשון‬ ‫בשם‬
‫ערוף‬ ‫ראש‬ ‫עם‬
‫ג‬ ‫הצמר‬
‫המתוק‬ ‫פן‬
‫יובל‬ ‫בקריית‬ ,",‫"ארגנטינה‬ ‫היסודי‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬
‫נטה‬ ‫הילד‬ ."‫"יניב‬ ‫בשם‬ ,‫ילד‬ ‫היה‬
.‫ממני‬ ‫לגנוב‬
‫והלכתי‬ ,‫שקל‬ ‫לי‬ ‫נתנה‬ ‫הסבתא‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬
,‫ואז‬ "‫מתוק‬ ‫גפן‬ ‫"צמר‬ ‫וקניתי‬
‫הצמר‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫לקח‬ ,‫יניב‬
,‫לבנין‬ ‫עד‬ ‫אחריו‬ ‫ורצתי‬ ,‫גפן‬
‫לי‬ ‫גנב‬ ,‫פעם‬ ‫עוד‬...‫החזיר‬ ‫ובסוף‬
‫את‬
‫בתחנ‬ ,‫למנטבוז‬ ‫הפך‬ ‫הילד‬...‫הנעל‬
‫ת‬
‫המח‬ ‫"יניב‬ ‫לו‬ ‫וקוראים‬..‫שועפת‬
‫י‬
"‫יב‬
‫אתה‬ ‫אם‬
!?‫נכון‬ ,‫להחזיר‬ ‫בכדי‬ ‫לאיים‬ ‫קצת‬ ‫לי‬ ‫מותר‬ ‫משמע‬ ,‫צמרגפן‬ ‫גונב‬
NEXT TIME, DONT STEAL
Page 18 of 113
‫וצבא‬ ‫מלכים‬
‫החלטה‬..‫העם‬ ‫כלפי‬ ‫העריצות‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ‫ומללךך‬ ,‫העם‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ‫צבא‬
‫גבי‬ ‫על‬
‫נייר‬
‫ש‬
‫ה‬
‫מלך‬
,‫חתם‬
‫וה‬
‫ח‬
‫ו‬
‫לש‬ ‫עלול‬ ,‫תם‬
‫עקב‬ ,‫יחזרו‬ ‫כולם‬ ‫ולא‬ ,‫הקרב‬ ‫אל‬ ‫חיילים‬ ‫רבבות‬ ‫לוח‬
‫האסלה‬ ‫על‬ ‫יושב‬ ‫בעודו‬ ‫מחליט‬ ‫שהמלך‬ ‫החלטה‬
‫ומגר"בץ‬
‫המלך‬ ‫תחת‬ ‫ניגוב‬...
‫יכול‬
‫על‬ ‫להשפיע‬
‫מהעובדה‬ ‫איכפתי‬ ‫לא‬ ‫המלך‬...‫העם‬ ‫חיי‬
,‫שהגפרורים‬ ‫ועובדה‬ ‫זו‬
‫מילה‬
"‫ל‬ ‫נרדפת‬
‫חיילים‬
"
‫מיצגי‬ ,‫אבל‬...
‫החיילים‬
‫יותר‬ ,‫אצולה‬ ‫כן‬ ‫גם‬ ‫היו‬ ‫לרוב‬ ,‫הקצינים‬ ,
‫הנה‬ ‫היתנהגותו‬ ‫על‬ ‫המלך‬ ‫את‬ ‫ומגנים‬ ,‫ולמציאות‬ ,‫לעם‬ ‫קרובים‬
‫נ‬
,‫והמתנשאנית‬ ,‫תנית‬
‫המלך‬ ‫כאשר‬ ,‫ועלולים‬
,‫צבאי‬ '‫פוטצ‬ .‫הממלכה‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ,‫עריצות‬ ‫יתר‬ ‫מפגין‬
‫זה‬
‫העם‬ ‫שיעבוד‬ ‫ניסיון‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬
‫ומונע‬ ‫מתערב‬ ‫שהצבא‬ ,
‫שלא‬ ,‫ימניים‬ ‫מנהיגים‬ .
‫ורודים‬ ,‫בכלל‬ ‫מתחסדים‬
‫ה‬ ‫על‬
‫להישת‬ ‫לצבא‬ ‫גורמים‬ ,‫עם‬
‫פרינציפים‬ ‫ולהנהיג‬ ‫לט‬
‫הצבא‬ ‫וכך‬ ,‫עממיים‬
‫למען‬ ,"‫העם‬ ‫"דיקטטורת‬ ‫או‬ ,"‫עם‬ ‫"שלטון‬ ‫או‬ ,"‫"דמוקרטיה‬ ‫משליט‬
‫כאשר‬.."‫"והקפיטליסטים‬ ,"‫"האצילים‬ ‫המעמדים‬..."‫המעמדים‬ ‫"דיכוי‬
‫המלך‬
‫מתמרן‬
‫תופס‬ ‫הצבא‬ ,‫מדיי‬ ‫ימינה‬
‫פיקוד‬
,‫מציאותי‬ ‫ימין‬ ‫הוא‬ ‫הצבא‬ ‫כי‬ ,
‫והמלךך‬
‫ימין‬ ‫הוא‬
WANNABE
‫הזוי‬ ‫ימין‬..
...
‫הדריסה‬ ‫ניסיון‬
‫רחוב‬ ‫על‬ ‫ברגל‬ ‫הלכתי‬
,‫זאב‬ ‫פזגת‬ ‫דיין‬ ‫משה‬
‫רכבים‬ ‫ללא‬ ‫כביש‬ .‫בלם‬ ‫רכב‬ ‫פתאום‬ ‫ואז‬
‫ששקלה‬ ‫ונדמה‬ ,"‫קצנלסון‬ ‫"אלה‬ ‫עמדה‬ ‫מולי‬..‫אחד‬ ‫רכב‬ ‫מלבד‬
‫פתאום‬ .‫לדרוס‬ ‫באשר‬
‫"שמנה‬ ‫וצעקתי‬ ,‫הצידה‬ ‫קצת‬ ‫קפצתי‬...‫לכיווני‬ ‫מהר‬ ‫לנוע‬ ‫החל‬ ‫הרכב‬
‫ניסיון‬...‫דריסה‬ ‫כמעט‬...‫וכעס‬ ‫אמוציות‬ ‫מלאת‬ ‫כמאד‬ ‫נדמתה‬ ‫הסטומה‬."!!‫ומכוערת‬
‫רצח‬
‫כ‬ .
...‫תירצה‬ ‫נוא‬ ‫מעט‬
...‫נפש‬ ‫חולת‬
‫פולסהדנורה‬
‫לפגיעה‬ ‫לגרום‬ ‫בכדי‬ ‫קבוצתית‬ ‫השפעה‬
,‫פיזית‬
"‫היתאבדות‬ ‫שגורמת‬ ‫"היתעמרות‬
"‫החפצה‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫"החפשה‬
‫שיטת‬ ‫מנסים‬ ‫הדין‬ ‫ובית‬ ‫הקקדמיה‬
‫מוראלית‬ ‫השפעה‬
‫ועדת‬+‫נחשון‬ ‫ניר‬+‫חראטוקר‬....‫ואפלייה‬ ,‫טרור‬ ‫ולמעשה‬ ,‫אימה‬ ‫להטיל‬ ‫בכדי‬
+‫יאיר‬ ‫קקקפלאן‬+‫קקקפלאן‬ ,‫קרן‬ ‫יעלי‬ ‫השרמוטה‬ ‫השווא‬ ‫מתלוננת‬ +‫הדיסציפלינה‬
‫קצלנלסון‬
!!!!‫חוצפה‬ ‫פולסדנורה‬...‫ועוד‬...‫מוריקק‬ ‫יוסקה‬
,"‫"רפואה‬ ‫בעזרת‬ ‫ותקיפה‬ ‫אפלייה‬
,‫נקמה‬ ‫להגשמת‬ ‫שיטה‬ "‫כשה"רפואה‬
‫פושעת‬ "‫"רפואה‬ .‫ודיסקרטימינציה‬
,‫רפואי‬ ‫סודי‬ ‫מידע‬ ‫פליטת‬ ‫בעזרת‬ ‫הקנטה‬
‫"הי‬ ‫על‬ ‫היתנצחות‬
‫לשון‬ ,"‫רפואית‬ ‫סטורייה‬
‫יאיר‬ ‫קקקפלאן‬ ‫אלה‬..."‫"מדיציני‬ ‫הרע‬
‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ +
‫היסתבר‬ ,‫מאיתנים‬ ‫כשחזרתי‬...
,‫שקקקפלאן‬
‫וכך‬ ,‫ציבורי‬ ‫זלזול‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬..‫שיצחקו‬ ‫כך‬ ,‫חולים‬ ‫בבית‬ ‫שאני‬ ‫לכולם‬ ‫סיפר‬
‫ב‬ ‫עניתי‬.‫לאיד‬ ‫וצחק‬ ,‫רפואי‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫היתנצח‬ ‫קקקפלאן‬...‫הדיבה‬ ‫סיפור‬ ‫החל‬
-
SMS
‫על‬
,‫הרע‬ ‫לשון‬
‫הסלימה‬ ‫קקקדמיה‬ ‫ואז‬
‫וגרמה‬
‫אף‬ ,‫וזכיתי‬ ,‫תבעתי‬ ‫ואז‬ ‫דיסציפלינה‬ ‫ועדת‬
‫ש‬ ‫פי‬ ‫על‬
,‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ‫עליי‬ ‫איים‬ ‫השופט‬
:‫הלשון‬ ‫בזו‬
‫אדרדר‬ ‫אני‬ ,‫לי‬ ‫מפריע‬ ‫"אתה‬
Page 19 of 113
"!!‫המדרגות‬ ‫בכל‬ ‫אותך‬
!!!‫השופט‬ ‫איומי‬ ‫על‬ ,‫גם‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫לקלל‬ ‫לי‬ ‫מותר‬ ‫ואז‬
‫קללה‬ ‫וכל‬ ,‫קקפלאן‬ ‫את‬ ‫לקלל‬ ‫המשכתי‬ ‫ואז‬
‫"תחושת‬ ‫גורמת‬
‫קללה‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,"‫איום‬
‫כאשר‬ ‫איום‬ = ‫קללה‬..."‫"איום‬
‫מתכננים‬
‫אותך‬ ‫אחזיר‬ ‫"אני‬ = ‫למשל‬...‫הגשמה‬ ‫ומקדמים‬
‫הסגורים‬ ‫למוסדים‬
"
‫ואז‬
‫פתאום‬
‫ואני‬...‫המאיים‬ ‫קקקקפלאן‬ ‫משמע‬...‫שווא‬ ‫תלונת‬
.....‫קודם‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬...‫המקלל‬
...‫רפואי‬ ‫האיום‬ ‫אזי‬...‫בהזמנה‬ ‫עינויים‬ = ‫כשהרפואה‬
‫כך‬ "‫"רפואית‬ ‫שחיתות‬
"‫"רופא‬ ‫כי‬ ,‫במיוחד‬ ‫החמורים‬ ‫הטרור‬ ‫מגורמי‬ ‫אחד‬ ‫זה‬ ‫נקמה‬ ‫מגשימה‬ "‫ש"הרפואה‬
‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫אם‬ ,"‫"רשלנות‬ ‫רק‬ ‫יחשב‬ ,‫קטלני‬ ‫ממינון‬ ‫ומוות‬ ,"‫ביותר‬ ‫השקט‬ ‫"הרוצח‬ ‫הוא‬
.."‫לוואי‬ ‫"תופעת‬
‫קקפלאן‬
‫האיום‬ ‫את‬ ‫להעצים‬ ‫בכדי‬ ,‫רפואי‬ ‫מידע‬ ‫פיזר‬ ‫כך‬ ‫בשם‬
‫על‬ ‫היתלונן‬ ,‫כשקיללתי‬ ‫ואז‬...‫הרפואי‬
"‫"איומים‬
...
‫משמשת‬ ‫כשרפואה‬...‫הצביעות‬ ‫שיא‬
,‫נקמה‬ ‫להגשמת‬ ‫לדרך‬
‫משמע‬ ‫ודיסקרימינציה‬ ,‫אפלייה‬
,‫בהזמנה‬ ‫פועלת‬ ‫רפואה‬
"‫"הפציינט‬ ‫ולרעת‬
"‫"המשחד‬ ‫או‬ "‫"המבקש‬ ‫או‬ "‫"המזמין‬ ‫ולטובת‬
‫רפואה‬ ‫זו‬ ‫רפואה‬..
..."‫"רצח‬ ‫שהרפואה‬ ‫בכדי‬ ‫לשחד‬ ‫עלולים‬ ‫אנשים‬ ‫כי‬ ,‫פושעת‬
‫גרימת‬ ,"‫מומים‬ ‫"גרימת‬
‫חי‬ ‫"הפרת‬
."‫ים‬
,"‫דמורליזציה‬ ‫"גרימת‬.
..."‫היתאבדות‬ ‫"גרימת‬
NATIONAL SEXISM AND NATIONAL SOCIALIZM
DISCRIMINATION PATTERNS TOWARDS RUSSIAN
IMMIGRANTS IN ISAVEL
CAPITALISM FIGHTS SOCIALISM
‫הבאבון‬ ‫עם‬ ‫הליככוד‬ ‫ומפלגת‬ ,‫ממוריקאקיאדה‬ ‫היישר‬ ‫מגיע‬ ‫רוסים‬ ‫הדיכוי‬
‫הבאבו‬ ‫למשל‬...‫הנתניאטטי‬
‫כושית‬ ‫יש‬ ?‫כושים‬...‫רוסי‬ ‫ממוצא‬ ‫שופט‬ ‫אף‬ ‫מינה‬ ‫לא‬ ‫ן‬
‫לגיטימציית‬ ,‫רוסי‬ ‫משיפוט‬ ‫המדינה‬ ‫להימנע‬ ‫מנסה‬ ‫ככה‬...‫מיזנדריה‬...‫שופטת‬
‫חסות‬ ‫לבני‬ ‫הפכו‬ ‫ככה‬ ‫הרוסים‬..‫המדינה‬ ‫נגד‬ ‫רוסים‬ ‫והיתקוממות‬ ,‫רוסית‬ ‫אידיאולוגיה‬
‫תמיד‬ ‫ולא‬ ,"‫כמונו‬ ‫חושב‬ ‫"לא‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ,‫בחסד‬ ‫החיים‬
‫לערכי‬ ‫בהתאם‬ ‫שופט‬
‫ה‬
‫שאפליית‬ ‫אלא‬ ,‫והאמת‬ ‫צדק‬
‫את‬ ‫מחפש‬ ‫פסיקה‬ ‫בכל‬ ,‫הדין‬ ‫ובית‬ ,‫העקרון‬ ‫זה‬ ‫הרוסים‬
‫כאחד‬ ‫כולם‬ ‫התיקים‬ ‫לכן‬ ..‫המטרה‬ ‫וזה‬ ,‫להפלות‬ ‫הדרך‬
,‫הטענות‬ ‫למרות‬ ‫גם‬ ,‫טוייחו‬
‫משפט‬ ‫הבית‬ ‫הלך‬ ‫לא‬ ‫צעד‬ ‫ואף‬
‫טענה‬ ‫אף‬ ‫עם‬ ‫הסכימו‬ ‫ולא‬ ,‫אפלייה‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫לקראתי‬
‫שמשמעותה‬ ‫משפטית‬ ‫הטייה‬ ‫זה‬..‫שטענתי‬
‫דיסקרימינציה‬
‫חוק‬ ‫על‬ ‫לעבור‬ ‫ההיתר‬ .
,‫שקר‬ ‫עדות‬ ‫כוזבת‬ ‫ידיעה‬ ,‫הסטודנט‬ ‫זכויות‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ,‫כלפיי‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫פרסום‬ ‫איסור‬
‫(שלא‬ ‫המחוזי‬ ‫סגנית‬ ‫וגם‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫עבר‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ ,‫בעובדים‬ ‫היתעמרות‬ ‫מניעת‬ ‫חוק‬
‫המלפנים‬ ‫הם‬ ‫לכלכלה‬ ‫המרצים‬....)‫קליינוביץ‬ ‫אמריקקה‬ ‫שמתחת‬ ‫סטומה‬ ‫במקרה‬
‫ה‬ ‫והמפלגה‬ ,‫הקקדמיה‬ ,‫הראשיים‬
‫הבאבון‬..‫לעד‬ ‫שמה‬ ‫ימח‬ ..‫הליככוד‬ ‫מלפגת‬ ‫ארורה‬
Page 20 of 113
‫שם‬ ‫ימח‬...‫מעשיהו‬ ‫בכלא‬ ‫ויוכלא‬ ,‫האפלייה‬ ,‫המרמה‬ ,‫השוחד‬ ‫על‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫ישלם‬
...‫הנקמה‬ ‫מעצר‬ ‫על‬ ‫יקולל‬ ,‫לעד‬ ‫באבון‬
"‫"הנתבעת‬ '‫הביץ‬ ‫דין‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬
‫שנוהלה‬ ‫דיסציפלינה‬ ‫וועדת‬ ,‫ומיזנדריה‬ ,‫בוטה‬ ‫אפלייה‬
,‫הסטודנט‬ ‫זכויות‬ ‫לחוק‬ ‫בניגוד‬
‫שיש‬
‫כפקודה‬ ‫ולקבול‬ ,‫לגנות‬
‫המתלוננת‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫ציבורי‬ ‫לגינוי‬ ‫ולהעמיד‬ ,‫המצלה‬ ‫ולא‬
‫השקרנית‬
,‫השרמוטה‬ ,"‫דינהביץ‬ ‫"מירי‬ ‫הנפש‬ ‫חולת‬ ‫הסטומה‬ ‫את‬ ‫וגם‬ ,"‫קרן‬ ‫"יעלי‬
‫הזונה‬ ‫אמא‬ ‫לקילול‬ ‫עד‬ ‫אמשיך‬ ‫אני‬..."‫קודם‬ ‫הרע‬ ‫"לשון‬ ‫מתוקף‬ ‫לקלל‬ ‫לי‬ ‫מותר‬ ‫שאותה‬
‫הסטו‬ ‫את‬ ‫אאכיל‬ ‫אני‬ ‫ואז‬....‫ראבקום‬ ‫מכוס‬ ‫שהשריצה‬
,‫הנ"ל‬ ‫התביעה‬ ‫במהלך‬ ‫חרא‬ ‫מה‬
‫סך‬ ‫על‬ ‫התביעה‬...‫מחלון‬ ‫לקפוץ‬ ‫יכולה‬ ‫ומבחינתי‬ ,‫הציבורי‬ ‫ובאופן‬
5000
‫על‬ ‫שקלים‬
‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אקניטן‬ ‫כי‬ ,‫תעלוזנה‬ ‫לא‬ ‫והשיפוטיות‬ ‫הקקדמיות‬ ‫השרמוטות‬..‫הרע‬ ‫לשון‬
.‫מדינה‬
‫קקקפלאן‬ ‫אלה‬ + ‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬
‫הסגורים‬ ‫במוסדים‬ ‫לענות‬ ‫בהזמנה‬ ‫שאפשרי‬ ‫מאמינים‬
‫באופן‬ "‫"שמפריע‬ ‫אחד‬ ‫כל‬
,"‫"הרגשי‬ ,‫האידיאולוגי‬
‫ע‬ ,"‫"הפרסומי‬ ,"‫"המילולי‬
‫ל‬
‫כל‬ ‫להסתים‬ ‫ובכלל‬ "‫"דעות‬
...‫אחד‬
..."‫"כופרים‬ ‫תקיפת‬
‫שאמורים‬ ,‫פרטיים‬ ‫ענישה‬ ‫מוסדות‬ ‫קקפלאן‬ ‫לדעת‬ ‫המוסדים‬
‫ו‬ ,‫לבקשותיו‬ ‫להיענות‬
‫להאמין‬
,
‫גם‬ ,"‫לרצוח‬ ‫"יבקש‬ ‫כשקקקפלאן‬...."‫סיבה‬ ‫יש‬ ‫להכל‬ ‫"כי‬
‫קקפל‬ ‫לדעת‬ ‫אחד‬ ‫אף‬
‫אן‬
‫כמתבקש‬ ‫להיתנהג‬ ‫ויש‬ ‫להיתנגד‬ ‫אמור‬ ‫לא‬
AS PROMPTED
"‫רפואי‬ ‫סודי‬ ‫"מידע‬ ‫מפרסם‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫לכן‬...
‫משקר‬ ‫וגם‬
"‫עינויים‬ ‫צריך‬ ‫"שהאדם‬ ‫לגבי‬
‫הסתרת‬ ‫לצורך‬ ‫או‬ ‫לפגוע‬ ‫רוצה‬ ‫הקקפלאן‬ ‫ולמעשה‬
‫לא‬ ‫במוסדים‬ ‫לענות‬ ‫רוצה‬ ‫שקקקפלאן‬ ‫שהאדם‬ ‫שבטוח‬ ‫מה‬ ,"‫לפגוע‬ ‫"צריך‬ ‫הכוזבה‬
‫ת‬ ‫שום‬ ‫"צריך‬ ‫היה‬
‫כזא‬ ‫קיפה‬
"‫ת‬
,
‫שגם‬ ‫כמו‬
‫"עזרה‬ ‫באבנים‬ ‫סקילה‬ ‫לדעתו‬
"‫לנסקל‬
...
,‫הרע‬ ‫לשון‬ ,‫שקר‬ ‫עדות‬ ,‫כוזבת‬ ‫ידיעה‬ ‫על‬ ‫להיאסר‬ ‫חייב‬ ‫קקקפלאן‬ ‫הסדיסט‬
‫זכויות‬ ‫בחוק‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬ ,‫איומים‬
...‫הסטודנט‬
...‫ואיומים‬ ,‫היתנכלות‬ ,‫היתעללות‬
‫הרע‬ ‫ולשון‬ ‫איומים‬ ‫כשיטת‬ ,‫עתיד‬ ‫על‬ ‫ספקולצייה‬
‫לטעון‬ ‫העיז‬ ‫כשקקקפלאן‬
‫גרם‬ ‫ואז‬ ,"‫יתאבד‬ ‫הסטודנט‬ ‫פורמלי‬ ‫הליך‬ ‫"יהיה‬ ‫שאם‬
3
‫אכיפת‬ ‫על‬ ‫שיקר‬ ,‫קקקפלאן‬ ,"‫איומים‬ ‫"על‬ ‫יותר‬ ‫ולא‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ,‫פורמליים‬ ‫הליכים‬
‫ובכך‬ ,‫שהוציא‬ ‫ההרע‬ ‫ללשון‬ ‫את‬ ‫ולהגשים‬ ,‫הניבוי‬ ‫את‬ ‫לגרום‬ ‫מנסה‬ ‫קקקפלאן‬....‫החוק‬
‫קק‬...."‫ב"איומים‬ ‫והואשמתי‬ ‫קיללתי‬ ‫אני‬ ‫ואז‬ ....‫עתידי‬ ‫על‬ ‫מאיים‬ ‫קקקפלן‬
‫זמם‬ ‫קפלאן‬
‫והעלמת‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫הענשה‬ ,‫הקקדמית‬ ‫ההפרכה‬ ‫הסתרת‬ ,‫ומאינטרס‬ ,‫סטודנט‬ ‫תקיפת‬
"‫ומוניטין‬ ‫ביוקרה‬ ‫"פגיעה‬ ‫יגרום‬ ‫ולא‬ ,"‫יפריע‬ ‫"שלא‬ ‫כך‬ ,‫הסטודנט‬
‫מונעות‬ ‫התלונות‬
,‫המוסדים‬ ‫איום‬ ‫בעזרת‬ ,‫הסטודנט‬ ‫פה‬ ‫וסתימת‬ ,‫האמת‬ ‫הסתרת‬ ‫מאינטרס‬
....‫והעינויים‬
:‫המוטיב‬
‫מנסה‬ ‫במחקרו‬ ‫ששיקר‬ ‫קקקדמיק‬
....‫מהמפריך‬ ‫להיפטר‬
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1
The knunia1 קניג הקנונייה 1

More Related Content

More from Leonid Ledata

мышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouseмышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
Leonid Ledata
 
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boyмышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
Leonid Ledata
 
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
Leonid Ledata
 
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родитсямышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
Leonid Ledata
 
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writerмышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledataT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NTT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradictionT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngateT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the rankingT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
Leonid Ledata
 
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwTGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Leonid Ledata
 
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAETGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
Leonid Ledata
 
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATHT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knigT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogonaT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
Leonid Ledata
 
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNEDLDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
Leonid Ledata
 

More from Leonid Ledata (20)

мышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouseмышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
 
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boyмышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
 
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
 
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родитсямышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
 
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writerмышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledataT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NTT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradictionT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngateT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the rankingT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
 
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwTGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
 
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAETGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
 
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATHT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knigT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogonaT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
 
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNEDLDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
 

The knunia1 קניג הקנונייה 1

 • 1. Page 1 of 113
 • 2. Page 2 of 113 ‫הקנוניה‬ ‫ספר‬ ‫ענינים‬ ‫תוכן‬ ‫בסיפור‬ ‫הדמויות‬ - ‫אמיתיים‬ ‫אנשים‬ ............ 3 ‫עד‬ ‫מהצבא‬ ‫האימייל‬ . ............................... 4 ........‫הקנאה‬ .................... .. . .................. 6 ‫האימייל‬ ............................ ........... ......... 7 ‫הדוב‬ ‫עצות‬ ............................................ 9 ‫הביולוגיה‬ ‫שיעור‬ ‫לפרומוריקקזציה‬ ‫הוכחה‬: .... 13 ‫פשעים‬ ‫על‬ ‫הענישה‬ ‫קונצפט‬ ............ ... ....... 14 ‫סוגים‬ ‫לשני‬ ‫מתחלקים‬ ‫אנשים‬ ...................... 15 .."‫עברנו‬ ‫גם‬ ‫האבנים‬ ‫"מלחמת‬ ................... 16 ‫ימות‬ ‫נחש‬ .............................................. 17 ‫המתוק‬ ‫גפן‬ ‫הצמר‬ .................................... 17 ‫ו‬ ‫מלכים‬ ‫צבא‬ ............................................. 17 ‫הדריסה‬ ‫ניסיון‬ ... ........................................ 18 ..............................................‫פולסהדנורה‬ 18 ,‫נקמה‬ ‫להגשמת‬ ‫שיטה‬ "‫כשה"רפואה‬ ,"‫"רפואה‬ ‫בעזרת‬ ‫ותקיפה‬ ‫אפלייה‬ ..............................‫פושעת‬ "‫"רפואה‬ .‫ודיסקרטימינציה‬ ........... 18 '‫הביץ‬ ‫דין‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬ "‫"הנתבעת‬ .......................... 20 ‫קקקפלאן‬ ‫אלה‬ + ‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ ........................ 20 ‫הרע‬ ‫ולשון‬ ‫איומים‬ ‫כשיטת‬ ,‫עתיד‬ ‫על‬ ‫ספקולצייה‬ ....... 20 ‫קצנלסון‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬ .......................................... 21 ‫דריסה‬ ‫ניסיון‬ .......................................... .............. 22
 • 3. Page 3 of 113 ‫בואדי‬ ‫הסיטואציה‬ ........................................... 23 ‫ההולדת‬ ‫יום‬ ‫מסיבת‬ ............................................. 24 ................‫קדם‬ ‫לימי‬ ‫קדימה‬ ‫ולא‬ ‫למציאות‬ ‫קדימה‬ 27 ‫ישואל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬ ....................................... 27 ‫שמאלנים‬ ‫היתפרצויות‬ ‫מורלאית‬ ‫היתפרעות‬ ............. 31 ...............................‫הנתניאטטי‬ ‫באבון‬ '‫נ‬ ‫לאוניד‬ 31 ‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫את‬ ‫לרצות‬ ‫ניסתה‬ ,‫טוקר‬ ‫חרא‬ ........ 31 ‫הרע‬ ‫ולשון‬ ‫איומים‬ .................................... ......... 32 ‫המיותר‬ ‫האחד‬ ‫שיטת‬..‫היהדות‬ ‫שיטת‬ ................... 33 The situation: in Tiberias……………………………….34 IT IS TIME TO RAPE THE PPM……………………………..36 ...........................................‫הקרקס‬ ‫ממשלת‬ 37 WE ARE NOT PROSTITUTES…………………………..37 We hate murikakas.............................................38 ‫הירח‬ ‫לי‬ ‫זורח‬ ‫לא‬ ........................................ 39 ‫זוכה‬ ‫גבר‬ ................................................ 39 BLAD………………………………………………………….39 ‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬ .. ............................. 40
 • 4. Page 4 of 113 ‫בסיפור‬ ‫הדמויות‬ - ‫אמיתיים‬ ‫אנשים‬ ,‫ידי‬ ‫על‬ ‫הופרך‬ ‫שמחקרה‬ ,‫המעבדה‬ ‫מנהל‬ ,‫ארון‬ ‫קקקקפלאן‬ ‫האגוז‬ ,‫נקופה‬ ‫בבית‬ ‫המתגורר‬ 27 ... ,‫השווא‬ ‫מתלוננת‬ ‫הסטודנטית‬ ‫קרן‬ ‫יעלי‬ ...‫מינית‬ ‫בהטרדה‬ ‫האשמה‬ ‫לצורך‬ ‫שידל‬ ‫שקקפלאן‬ ,‫שח"מ‬ ‫מנטבוזקת‬ ‫לשעבר‬ ,‫קצנלסון‬ ‫אלה‬ ‫לצורך‬ ‫מנצל‬ ‫קקקפלאן‬ ‫שאותה‬ ,‫הילדות‬ ‫חברת‬ ‫מיזנדריה‬ - ....‫המינים‬ ‫מאבק‬ ‫מינזדר‬...‫קצנלסון‬ ,‫אלה‬ ‫אח‬ ,‫קצנלסון‬ ‫אלקס‬ ....‫קקקפלאן‬ ‫ועוזר‬ ,‫קצנלסון‬ ‫אלה‬ ‫את‬ ‫שתמכה‬ ,‫יאיר‬ ‫קקקפלאן‬ ‫אלה‬ ‫סט‬ ...‫להפלותי‬ ‫ורוצה‬ ,‫כומתה‬ ‫מסע‬ ‫מטקס‬ ‫עוד‬ ‫ו‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫מת‬ ‫ג'וב‬ ‫פרוטקציונרית‬ .‫ניקית‬ ‫מור‬ ‫ג'וזפפה‬ - UNDERPAYER ‫גולדנשטינה‬ ‫איתן‬ - UNDERPAYER ‫בנמוזז‬ ‫אייתן‬ - ‫אופניים‬ ‫תאונת‬ ‫הגורם‬ ‫עוזיאלי‬ ‫מוזז‬ - ‫הסוף‬ ‫עד‬ ‫הלך‬ ‫שלא‬ ,‫הצג‬ ‫שובר‬ ,‫כומתה‬ ‫מסע‬ OFFICER WANNABE , ‫צ'יקמוקי‬ .‫לגדוד‬ ‫הועף‬
 • 5. Page 5 of 113 ‫עד‬ ‫מהצבא‬ ‫האימייל‬ ‫ואז‬ ,‫היום‬ ‫כל‬ ‫בירה‬ ‫שתיתי‬ ,‫כגבר‬ ,‫כאדם‬ ‫נגדי‬ ‫קנונייה‬ .‫קנונייה‬ ‫נגדי‬ ‫שקננו‬ ‫הבנתי‬ ,‫פשוט‬ ‫טוטח‬..‫בכבודי‬ ‫עליון‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ?‫ולמה‬ ,‫בלבנון‬ ‫כחייל‬ ,‫כסופר‬ ,‫גאון‬ ‫כסטודנט‬ ‫נפש‬ ‫חולות‬ ‫וסטומות‬ ‫הסטומה‬..."‫צנלסון‬ ‫"אלה‬ ‫ושמה‬ ,‫השמנה‬ ‫הפרה‬ ‫בפרט‬..‫נגד‬ ‫מאד‬ ‫חשבתי‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫פעמיים‬ ‫ולא‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫זויינה‬ ‫ת‬ ‫הדבילית‬ ‫שסטומה‬ ‫על‬ ‫חשוב‬ ,"‫קרן‬ ‫"יעלי‬ ,‫השווא‬ ‫מתלוננת‬ ‫בקקדמיה‬....‫עליונותי‬ ‫לעובדת‬ ‫להיתנגד‬ ‫מאד‬ ‫רצתה‬ ‫"לאה‬ ‫ששמה‬ ,‫המשוגעת‬ ‫האמריקקשקית‬ ‫וגם‬ ,‫המשוגעת‬ ‫הפרה‬ ‫את‬ ‫לתמוך‬ ‫אוקראינית‬ ‫סטומה‬ ‫ועוד‬ ,"‫סניטקובה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ששודלה‬ ,"‫באס‬ ‫נאש‬ ‫"אניה‬ ‫משוגעת‬ :‫אחת‬ ‫במטרה‬ ,"‫אגנס‬ ‫"ואש‬ ‫המחוזי‬ ‫סגנית‬ ‫נגד‬ ‫להילחם‬ ‫שקשור‬ ‫הגבעתי‬ ‫לוחם‬ ‫להורדתם‬ ‫של‬ 7 ‫הלוחמים‬ ‫את‬ ‫קומם‬ ‫וזה‬ ,‫עובדה‬ ‫וזה‬ ,‫כבוד‬ ‫וזה‬...‫חמאס‬ ‫מחבלי‬ ‫שצה"ל‬ ‫היישוב‬ ,‫נצרים‬ ‫באמצע‬ ‫הכדורסל‬ ‫במשחק‬ ‫כבר‬ ‫החלה‬ ‫נגדי‬ ‫התיקפה‬...‫בפלוגה‬ ,‫איבטח‬ ‫שהיה‬ ,‫המשימות‬ ‫כפלוגת‬ ‫לנצרים‬ ‫באנו‬...‫עזה‬ ‫ברצועת‬ ‫במובלעת‬ ‫ממוקם‬ ‫צוות‬ ,‫סמלים‬ ‫וצוות‬ ‫והמארבים‬ ‫הפשיטות‬ . ,‫בכפרים‬ ‫רגליות‬ ‫לפשיטות‬ ‫יוצאים‬ ‫היינו‬ ‫טל‬ )‫אלוף‬ ‫סגן‬ ‫(לימים‬ '‫המפ‬ ‫צעק‬ !!!‫אלבאב‬ ‫יפטאח‬....‫פלשטינים‬ ‫בתי‬ ‫על‬ ‫ומשתלטים‬ : ‫ענה‬ ‫מבוהל‬ ‫ערבי‬...‫בחוזקה‬ ‫הדלת‬ ‫על‬ ‫דופק‬ ‫בעודו‬ ,‫כרמל‬ ‫אנחנו‬ ,‫עליכום‬ ‫"סאלאם‬ "...‫מחבלים‬ ‫לא‬ ,‫בסדר‬ ‫שאתה‬ ‫בקיעים‬ ‫אנחני‬ ,‫מייד‬ ‫ת'נשק‬ ‫תביא‬ ‫ברשות‬ ‫פקיד‬ ‫הפלשטיני‬ .‫ת‬ !!! ‫בני‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הכנס‬ :‫ועכשיו‬...‫בחגורתו‬ ‫ושם‬ ‫האקדח‬ ‫את‬ ‫לקח‬ .‫המפ‬ ‫ובניתיים‬ ‫מהחדר‬ ‫ביציאה‬ ‫ישבנו‬ ‫ונגביסט‬ ‫ומייד!!אני‬ ‫לחדר‬ ‫משפחתיך‬ ‫ערכו‬ ‫המפקדים‬ :‫ואז‬ ,‫קלצ'ניקוב‬ ‫רובה‬ ‫עם‬ ‫היצטלם‬ ‫המשפחה‬ ‫שאב‬ ‫תמונות‬ ‫מצאנו‬ ‫כי‬ ,"‫"חקירה‬ ‫"איפה‬ ‫אני‬ ,‫"חאליק‬ "‫בום!!!!!בפרצוף‬ ‫הנשק????!!!!!ונשמע‬ ‫אני‬ ,‫חבר‬ ‫הגיע‬ ,‫היצטלמתי‬ ‫רק‬ "!!!!?‫הדוד‬ ‫"איפה‬.....‫הדוד‬ ‫של‬ ‫נשק‬ ‫זה‬...‫אשם‬ ‫לא‬ "...‫בוילה‬ ,‫לייד‬ ‫גר‬ ‫הוא‬ ‫הלכו‬ ‫ואז‬ "!!!!!?‫הנשק‬ ‫"איפה‬...‫הדוד‬ ‫את‬ ‫והביאו‬ ‫לא‬ ‫שהנשק‬ ‫היתברר‬ ‫בפרצוף‬ ‫מכות‬ ‫כמה‬ ‫לאחר‬ ‫נשארו‬ ‫השומרים‬...‫יונס‬ ‫בחאן‬ ‫בכפר‬ ‫רגוע‬ ‫ערב‬ ‫לעוד‬ ‫הפך‬ ‫הערב‬ ‫ולבסוף‬ ,‫להשגה‬ ‫ניתן‬ ‫ב‬ ,‫ערים‬ ‫בחזרה‬ ‫יצאנו‬ ,‫בבוקר‬....‫הלוחמים‬ ‫שינת‬ ‫את‬ ‫לנחור‬ ‫החלו‬ ‫הצוות‬ ‫שכל‬ ‫זמן‬ ,‫מארב‬ ‫עוד‬ ‫אלא‬ ,‫המארבים‬ ‫מארב‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬....‫נצרים‬ ‫למוצב‬ ‫ו‬ ,‫רבים‬ ‫מיני‬ ‫המארב‬ ‫כך‬ ,‫העיקרי‬ ‫בדיעבד‬ ‫היסתבר‬ ...."‫"השועל‬ ‫מארב‬ ‫כמובן‬ ‫היה‬ , ‫הקרובה‬ ‫וילה‬ ‫תפסנו‬ ‫כ‬ 300 ‫עזה‬ ‫מחוף‬ ‫מטר‬ ‫הכניסה‬ ‫לייד‬ ‫והיתמקמנו‬ ‫ברגל‬ ‫הלכנו‬ . ‫חוליית‬ ‫הייתי‬ .‫לבניין‬ ‫ולעלותם‬ ‫פק"ל‬ ‫שקי‬ ‫לחפור‬ ,‫הבניין‬ ‫על‬ ‫ההשתלטות‬ ‫לאחר‬ ‫ותפקידינו‬ ,‫חיפוי‬ ‫צרור‬ ‫וירה‬ ,‫טנק‬ ‫להיתקרב‬ ‫החל‬ ‫הוילה‬ ‫בכיוון‬ ‫בציר‬...‫למעלה‬ ‫לשם‬ ‫הבניין‬ ‫בכיוון‬ ,‫היתנגדות‬ ‫ללא‬ ‫נתפס‬ ‫הבניין‬..‫הדלת‬ ‫על‬ ‫דפק‬ ‫פ‬.‫המ‬ ‫ואז‬..‫הרתעה‬ ‫שקי‬ ‫למלא‬ ‫והתחלנו‬ .‫למעלה‬ ‫העמדה‬ ‫מיגון‬ ‫לשם‬ ,‫חול‬ ,‫נרטבנו‬ ,‫שערה‬ ‫חליפות‬ ‫ללא‬ ,‫אנחנו‬ .‫גשם‬ ‫לרדת‬ ‫ואז‬ ‫התחלנו‬..‫יבשים‬ ‫מדים‬ ‫ושמנו‬ ,‫המיגונים‬ ‫את‬ ‫בנינו‬ ‫למעלה‬ ‫עלינו‬ ‫ואז‬...‫ביער‬ ‫זאבים‬ ‫כי‬ ‫בכל‬ ,‫ולשמור‬ ,‫פלשטיני‬ ‫בניין‬ ‫גג‬ ‫על‬ ‫לחיות‬ 4 ..‫הכיוונים‬ ‫הישיבה‬ ‫במהלך‬ ‫על‬ ,‫הוילה‬ ‫גג‬ ‫לאחר‬ 5 ,‫ימים‬ ,‫לכיוונינו‬ ‫נוטבים‬ ‫צרור‬ ‫נראה‬ ,‫הים‬ ‫מכיוון‬ ‫ואז‬ ‫"ישואל‬ ‫ששמו‬ ‫מישהו‬ ‫בכניסה‬ ‫שמר‬ ‫שבינתיים‬ ,"‫חיים‬ ‫ב‬ ‫ואז‬ ,"!!!‫מטול‬ ‫תן‬ ,‫"לאוניד‬ ‫צעק‬ ,‫המחדרגות‬ ‫חדר‬ ,‫קדימה‬ ‫רצתי‬ ,‫איבטחתי‬ ‫שאני‬ ‫מזרחית‬ ‫מהעמדה‬ ‫והתחתי‬ ,‫המערבית‬ ‫העמדה‬ ‫לכיוון‬ ‫לאחר‬..."‫מטולים‬ ‫"לתת‬ 7 ‫המפקד‬ ‫ואז‬ ,‫תאורה‬ ‫עוד‬ ‫הרמתי‬ .‫שקט‬ ‫נשמע‬ ,‫המטולים‬ ‫הלילה‬ ‫בהמשך‬..‫ארוע‬ ‫סוף‬ ‫דיווח‬ ,‫אמבולנס‬ ‫רכב‬ ,‫הלילה‬ ‫ראיית‬ ‫באמצעי‬ ‫זיהיתי‬ ‫בהעמסת‬ ‫שהיתעסק‬ ‫שמחכים‬ ‫השהידים‬ ‫גופות‬ ‫עם‬ ‫נסע‬ ‫ואז‬...‫הגוויות‬ 40 ‫יום‬
 • 6. Page 6 of 113 ‫ההוא‬ ‫בשלב‬...‫לקבורה‬ ‫כמעט‬ ‫לחמנייה‬ ‫בחצי‬ ‫והסתפקנו‬ ,‫האוכל‬ ‫לנו‬ ‫נגמר‬ ‫ממרח‬ ‫עם‬ ‫אבל‬ ,‫לופים‬ ‫מלא‬ ‫עם‬ "‫"תיק‬ ‫והשליך‬ ,‫צעיר‬ ‫צוות‬ ‫הגיע‬ ,‫יומיים‬ ‫בעוד‬ .‫היום‬ ‫לכל‬ ‫זיתים‬ ‫הי‬ ‫לא‬ .‫למארב‬ ‫שלקחתי‬ ,‫שלי‬ ‫הלדרמן‬ ‫מלבד‬ ,‫שימורים‬ ‫פותחן‬ ‫ה‬ ‫יש‬ ‫קצת‬ ,‫הלדרמן‬ ‫ן‬ , ‫לפתוח‬ ‫בעזרתו‬ ‫אפשרי‬ ‫מאמץ‬ ‫לאחר‬ ‫אבל‬ ‫כמו‬ ‫אכלנו‬ ‫ואז‬...‫הלוף‬ ‫קופסאות‬ ‫את‬ ‫גברים‬ ‫נמרים‬ ‫גדוד‬ ‫תפסו‬ ‫המיקום‬ ‫ואת‬ ‫מהבניין‬ ‫יצאנו‬ ‫יום‬ ‫בעוד‬.... 51 .... ‫שהערבים‬ ‫היסתבר‬ ,‫אותנו‬ ‫ולא‬ ,‫גולללני‬ ‫את‬ ‫יותר‬ "‫"אוהבים‬ ,"...‫רעים‬ ,‫לפני‬ ‫שהגיע‬ ‫"החיילים‬ ‫ואמרו‬ ...‫מהרעלה‬ ‫חששו‬ ‫ולא‬ ,‫הערבייה‬ ‫שהכינה‬ ‫הלחם‬ ‫את‬ ‫אכלו‬ ‫אפילו‬ ‫והגולללני‬ ,‫מהבניין‬ ‫היציאה‬ ‫לאחר‬ ,‫שניצלים‬ ‫עם‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ ‫לנו‬ ‫הכינו‬ ‫והצ'ונגים‬ ,‫לבסיס‬ ‫הגענו‬ ‫ילדתי‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫ואז‬....‫השבוע‬ ‫כל‬ ‫חירבנתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫הרי‬ ,‫ובכלל‬ ‫צ'יפסים‬ ‫אני‬ .‫בשרותים‬ ‫אפי‬ ‫דלת‬ ‫על‬....‫קילוגרמים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫במשקל‬ ,‫הגוש‬ ‫כשיצא‬ ,‫בעיניים‬ ‫כוכבים‬ ,‫זוכר‬ ‫לו‬ ,‫דאף‬ ‫מוחממד‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫היה‬ ,‫השירותים‬ ‫רב‬..‫פ‬.‫המ‬ ‫את‬ ‫מים‬ ‫טיפות‬ ‫כשתי‬ ‫שהזכיר‬ ‫שבמהלך‬ ,‫והודיעו‬ ,‫מזדר‬ ‫ערכו‬ ‫המפקדים‬ ,‫הביתה‬ ‫שיצאנו‬ ‫לפני‬...‫כרמל‬ ‫טל‬ ‫סרן‬ ‫נהרגו‬ ‫הבניין‬ ‫תפיסת‬ 4 ‫הסמלי‬ ‫לצוות‬ ‫וכך‬ ,‫חמאס‬ ‫מחבלי‬ ‫ם‬ - ‫ראשונה‬ ‫הורדה‬ ‫יש‬ ‫סיור‬ ‫ואני‬ ,‫כבוד‬...‫שנים‬ ‫מזה‬ - ‫המחבלים‬ .‫זו‬ ‫להורדה‬ ‫גרם‬ ‫הנראה‬ ‫שככל‬ ,‫המטוליסט‬ ‫היו‬ ‫יצאת‬....‫המטול‬ ‫ירי‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫לפגוע‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫נק"ל‬ ‫ירי‬ ‫ולכן‬ ,‫מחסות‬ ‫מאחורי‬ ‫י‬ ‫כמו‬ ‫הביתה‬ ‫בעולם‬ ‫לוחם‬ ‫וכל‬ ‫מבצעית‬ ‫פעילות‬ ‫לאחר‬ ,‫ראמבו‬ ‫בעובדת‬ ‫ומקנה‬ ‫חולם‬ ‫היה‬ ‫רק‬ ...‫הצלחתי‬
 • 7. Page 7 of 113 ‫הקנאה‬ ‫המפק"ץ‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ."‫"התקפות‬ ‫החלו‬ ,‫המחבלים‬ ‫הורדת‬ ‫לאחר‬ ,‫מהמארב‬ ‫כחזרנו‬ ‫מייד‬ ,‫שחר‬ ‫נדב‬ ‫לשעבר‬ ‫האמר‬ ‫שבירת‬ ‫על‬ ‫האשמה‬ ‫לגבי‬ ‫לברבר‬ ‫החל‬ " ‫נפל‬ ‫האמ"רל‬...‫ל‬ ‫המבצעית‬ ‫הפעילות‬ ‫במהלך‬ ‫והעיניות‬ ‫מאפנה‬ ‫מנשא‬ ‫קונסטרוקיית‬ ‫עקב‬ ‫יוצאות‬ ‫הנפילה‬ ‫לאחר‬ ‫אבל‬ ,‫הסיבוב‬ ‫באמצע‬ ‫רק‬ ‫נשברה‬ ...‫עבד‬ ‫האמרל‬ ‫ועדיין‬ ,‫אחת‬ ‫עינית‬ ‫כייון‬ ‫את‬ ‫לייזר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לסמן‬ ‫בכדי‬ ,‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫דרש‬ ,"‫"סאשה‬ ‫המפקד‬ ‫הירי‬ ‫במהלך‬ ..‫חשב‬ ‫שהוא‬ ‫בכיוון‬ ‫שניים‬ ‫מטול‬ ‫עוד‬ ‫רצה‬ ‫המפקד‬ ‫אבל‬ ,‫מהמותן‬ ‫יריתי‬ ‫אני‬ .‫הירי‬ ‫הייתי‬ ‫ואני‬ ,‫לגמרי‬ ‫מפורק‬ ‫האמר"ל‬ ‫את‬ ‫סאשה‬ ‫החזיר‬ ,‫לבסוף‬ ‫ה‬ ‫בירבר‬ ,‫נדב‬...‫חתום‬ ‫של‬ ‫מט"ש‬ ‫שזה‬ ‫מת‬ ‫כנראה‬ ,‫שקלים‬ ‫אלפי‬ ‫ו‬ ‫קנאה‬ ‫קף‬ ‫את‬ ‫שהורדתי‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫המחבלים‬ ... ‫סמלים‬ ‫צוות‬ ,‫סמלים‬ ‫"צוות‬ ‫וצעקו‬ ‫המיטות‬ ‫על‬ ‫רקדו‬ ,‫הצעיר‬ ‫הצוות‬ "!!!!‫כבוד‬ ‫במהלך‬ ‫בוטה‬ ‫קנאה‬ ‫הפגין‬ ,‫צוות‬ ‫שירד‬ ‫הנגביסט‬ ,‫טיביקה‬ ‫יונתן‬ ‫במיקום‬ ‫שבוע‬ ‫לעוד‬ ‫יצאנו‬...‫ממני‬ ‫מתבדלים‬ ‫שלוחמים‬ ‫לכך‬ ‫לב‬ ‫שמתי‬...‫מקלחת‬ ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לא‬ ‫במרחק‬ ,‫קיר‬ ‫מאחור‬ ‫להיתגנבות‬ ‫לב‬ ‫שמתי‬ ‫ואז‬ ,‫המארב‬ - 30 ‫מרץ‬ ,‫"רועי‬ ‫מטוליסט‬ ‫ועוד‬ ‫ואני‬ ,‫מייד‬ ‫הודעתי‬...‫מטר‬ 9 ‫נתננו‬ ," 2 ,‫אחד‬ ‫בזמן‬ ‫מטולים‬ ‫שני‬ ‫הפיצוץ‬ ‫לאחר‬...‫הקיר‬ ‫מאחרי‬ ‫המחבלים‬ ‫עוד‬....‫מהפיקוד‬ ‫הודיעו‬ ‫כך‬...‫היתפחמו‬ "‫גיגי‬ ‫"בן‬ ‫הפקד‬ ,‫הביתה‬ ‫כשיצאנו‬ ‫אבל‬ ,‫ממש‬ ‫של‬ ‫לגיבור‬ ‫והפכתי‬ ,‫מבצעית‬ ‫הצלחה‬ ,‫פעמיים‬ ‫יצאתי‬ ‫כבר‬ ‫ואני‬ ,‫למארב‬ ‫לצאת‬ ‫שרוצה‬ ,"‫לוי‬ ‫"עומרי‬ ‫מטוליסט‬ ‫עוד‬ ‫שיש‬ ‫אמר‬ ‫ואז‬ ‫הקרבית‬ ‫העטף‬ ‫עמדת‬ ‫על‬ ‫לפקד‬ ‫אותי‬ ‫ציוות‬ ‫אמור‬ ‫התצפיתן‬ ‫בעמדה‬...‫נצרים‬ ‫מעל‬ , ‫שיכול‬ ‫בארט‬ ‫צלף‬ ‫יש‬ ‫אז‬ ‫צריך‬ ‫ואם‬ ‫ולתצפת‬ ,‫בקשר‬ ‫לדבר‬ ‫לפעמים‬..‫מטרות‬ ‫על‬ ‫לצלוף‬ ‫אבל‬ ,‫להיתפלל‬ ‫שהתחיל‬ ‫עד‬ ,‫ערבי‬ ‫על‬ ‫ויורה‬ ,‫משתעשע‬ ‫היה‬ ‫הצלף‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫זיהיתי‬ ‫ואז‬....‫כערבים‬ ‫כולם‬..‫הללו‬ ‫הגולני‬ ‫בכיוון‬ ‫מילה‬ ‫לומר‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫כי‬ ,‫היתערבתי‬ ‫החומה‬ ‫שמאחרי‬ ‫הורדנו‬ ‫שאנחנו‬ ‫מאחוריה‬ ,‫המחבלים‬ ‫שני‬ ‫את‬ ,‫ערבי‬ ‫עוד‬ ‫מתגנב‬ ‫מייד‬ ‫לירות‬...‫עבור‬ ‫רות‬ ,‫שועל‬ ,‫וצעקתי‬ ,‫מייד‬ ‫המעד‬ ‫את‬ ‫הרמתי‬ .‫ירי‬ ‫ארוע‬ ‫ובמהלך‬ ,‫החומה‬ ‫מאחורי‬ ‫מטול‬ ...‫בחלון‬ ‫רימון‬ ‫לזרוק‬ ‫בכדי‬ ‫שהיתגנב‬ ‫מחבל‬ ‫יש‬ ‫קצי‬...‫המשקפת‬ ‫עיניות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫נהרג‬ ‫והמחבל‬ ,‫המטול‬ ‫את‬ ‫ירה‬ ,‫לוי‬ ‫"עומרי‬ ‫ואז‬ ‫עלה‬ ‫ן‬ !?‫נשק‬ ‫זיהיתי‬ ‫האם‬ ,‫ושאל‬ ,‫מולי‬ ,‫ממילא‬ ‫רימון‬ ‫לזהות‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫כי‬..‫לא‬ ‫אמרתי‬ ,‫אבל‬ ‫של‬ ‫למרחק‬ ,‫קש‬ ‫האלמנת‬ ‫לעמדת‬ ‫מתקרב‬ ‫שערבי‬ ‫לאפשר‬ 30 ‫אני‬ ,‫ארוע‬ ‫בזמן‬ ‫מטר‬ ....‫כהצלחה‬ ‫הוכרזה‬ ‫המחבל‬ ‫הריגת‬...‫מוכן‬ ‫לא‬ ‫האוויר‬ ‫שחיל‬ ‫וכנראה‬ ,‫לעמדה‬ ‫תצפיות‬ ‫קצין‬ ‫הגיע‬ ‫למחורת‬ ‫ואז‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫החליט‬ ‫ה‬ "‫וחצי‬ ‫"בית‬ ,‫ספציפיים‬ ‫בבתים‬ ‫לכאורה‬ ‫בקיא‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ,‫להקניטי‬ ‫החל‬ ‫הקצין‬...‫עטף‬ ‫והלכתי‬ ‫כעסני‬ ‫רוח‬ ‫במצב‬ ‫יחסית‬ ‫ירדי‬ ,‫הכל‬ ‫ובסך‬ ,‫לכאורה‬ ,‫טענתי‬ ‫שאני‬ ‫איפה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ואז‬...‫לרוץ‬ ‫ש‬ ‫לב‬ ‫שמתי‬ ,‫יאללה‬ ,‫אמרתי‬..‫כדורסל‬ ‫משחקים‬ ‫החברה‬ ‫ח‬ ‫הישואל‬ ‫אותו‬ ‫וחצי‬ ‫צעד‬ ‫במהלך‬ ‫ואז‬...‫נרגע‬ ‫קצת‬ ,‫נשחק‬ ‫אולי‬ ‫גג‬ ‫עלי‬ ‫עושה‬ ,‫יים‬ "?‫בסדר‬ ‫אתה‬ ,‫"לאוניד‬ ‫שיגידו‬ ‫מצפה‬ ‫הייתי‬ ,‫מהחברה‬...‫הרגל‬ ‫את‬ ‫ועיקמתי‬ ,‫ועבירה‬ "?‫כבר‬ ‫להיתפרפר‬ ‫"סיים‬ ‫כזה‬ ‫קול‬ ‫שמעתי‬ ‫אבל‬ ‫טיפה‬ ‫רוצים‬ ‫היו‬ ‫החבר'ה‬ ,‫הבנתי‬ ‫ואז‬ ‫הקצאה‬ ‫הגיע‬ ‫הצוות‬ ‫שעבור‬ ‫גם‬ ‫היסתבר‬...‫המחבלים‬ ‫הורדת‬ ‫כבוד‬ ‫עקב‬ ,‫להכשילי‬ ‫מגי‬ ‫צל"ש‬ ‫כל‬ ‫ועל‬ ,‫צל"שים‬ ‫לשני‬ ‫למה‬ ‫יודע‬ ‫אתה‬ ,‫ואמר‬ ,‫אליי‬ ‫פנה‬ ‫גיגי‬ ‫בן‬ .‫לדרמן‬ ‫ע‬
 • 8. Page 8 of 113 ?‫הלדרמן‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫לתת‬ ‫לא‬ ‫החלטתי‬ ‫לדרמן‬ ‫כבר‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ."‫"לא‬ ‫אמרתי‬ , ‫הלדרמן‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫שדיבר‬ ‫"החייל‬...‫בצל"ש‬ ‫זכיתי‬ ‫לא‬ ‫כך‬ ‫בזכות‬ ,‫הלופים‬ ‫את‬ ‫לאכול‬ ‫הצלחנו‬ ,‫שבזכותו‬ ,‫ההיתפרפרות‬ ‫סיום‬ ‫הראשו‬ ‫הצלשני"ק‬ ,‫חיים‬ ‫וישואל‬ ,‫השני‬ ‫הצל"שניק‬ ‫הוא‬ ‫שרק‬ ,‫ן‬ ‫השני‬ ‫הצ"לשניק‬...‫בארוע‬ ‫קליע‬ ‫אף‬ ‫ירה‬ ‫ולא‬ "‫מטול‬ ‫תן‬ ‫"לאוניד‬ ‫צעק‬ ,‫לגג‬ ‫בכניסה‬ ‫ישב‬ ‫היה‬ A3 ‫חוסר‬ ‫עקב‬ ‫אבל‬ , ...‫המחבלים‬ ‫להוריד‬ ‫יכל‬ ‫לא‬ ,‫העין‬ ‫קשר‬ ‫ש‬ ‫כנראה‬ ‫גיגי‬ ‫בן‬ ‫רצה‬ ,"‫מדיי‬ ‫אתגאה‬ ‫"לא‬ ‫ושאני‬ ,"‫לצוות‬ ‫"שייכים‬ ‫שהצ"לשים‬ ‫דווקה‬ ‫שלאו‬ ‫חיילים‬ ‫לשני‬ ‫הצלש"ים‬ ‫נתן‬ ,‫לכן‬ ‫אלו‬ ‫והם‬ ,‫המחבלים‬ ‫להורדת‬ ‫קשורים‬ ‫כלוחם‬ ‫המשכתי‬ ‫אבל‬ ,‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫עוד‬ ‫הרגל‬ ‫את‬ ‫סחבתי‬...‫פציעה‬ ‫לי‬ ‫שגרמו‬ ....‫להזיזי‬ ‫הצליחו‬ ‫לא‬....‫ומפקד‬ ‫האימייל‬ ‫קיבלו‬ ‫שופטים‬ ‫נגד‬ ‫תלונות‬ ‫נציבות‬ " ‫הסטומה‬ ‫שאם‬ ,‫ברור‬ ‫מסר‬ ‫ממני‬ XYI TALKER ‫לא‬ " ‫תפסיק‬ ‫את‬ ‫אזיין‬ ‫אז‬ ,‫החולניות‬ ‫המיזנדריות‬ ‫הפסיקות‬ ‫את‬ ‫משפט‬ ‫הבית‬ ‫כל‬ ‫כל‬ ‫שהאימיילים‬ ‫חשבתי‬ ‫אני‬....‫בתחת‬ ‫ל‬ ‫מסרים‬ ‫שלחתי‬ ‫כי‬ ,‫יעד‬ ‫לשום‬ ‫מגיעים‬ ‫לא‬ ‫אותי‬ ‫וסחבו‬ ,‫המחשבים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫והחרימו‬ ,‫מנטבוזים‬ ‫הגיעו‬ ‫פתאום‬ ‫אבל‬ ,‫יום‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ ‫של‬ ‫למעצר‬ 5 ,‫ועונשו‬ ‫החטא‬....‫ב"ש‬ ‫בקלבוש‬ ,‫ימים‬ CRIME AND PUNISHMENT ‫זה‬ , ‫אם‬ ‫להעניש‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫אבל‬ ,‫ידוע‬ ‫ספר‬ ‫אני‬...‫פשע‬ ‫אין‬ - ‫ארצה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫שכן‬ ,‫פשעתי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ,‫אבסטרקטי‬ ‫מושג‬ ‫זה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ,‫בתחת‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לזיין‬ ‫אוכל‬ ‫לא‬ ‫ובכלל‬ ,‫הייתנהגות‬ ‫גם‬ ,‫התרבות‬ ‫גם‬ ,‫האנשים‬ ‫גם‬ ‫הבניין‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫ריאלי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫לומר‬ ‫היה‬ ‫אפשר‬....‫אליגורי‬ ‫תביעה‬ ‫מתכנן‬ ‫אני‬ ,‫ואכן‬ ,"‫בגדול‬ ‫דין‬ ‫הבית‬ ‫את‬ ‫אנצח‬ ‫"אני‬ ‫מבית‬ ,"‫נחשון‬ ‫"ניר‬ ‫השופט‬...‫איומים‬ ‫ועל‬ ,‫מחדל‬ ‫על‬ ,‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫הנהלת‬ ‫כנגד‬ ‫י‬ ‫השלום‬ ‫המשפט‬ - ,‫ם‬ ‫גינוי‬ ‫שמטרתו‬ ,‫הקקדמיה‬ ‫כנגד‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ‫ועדת‬ :‫צעק‬ ‫פתאום‬ ,‫הדיסצפלינה‬ "!!!!‫המדרגות‬ ‫בכל‬ ‫אותך‬ ‫אדרדר‬ ‫לי!!!!!אני‬ ‫מפריע‬ ‫"אתה‬ ,‫מייד‬ ,‫השופט‬ ,‫אז‬ ‫אבל‬ ,"....‫מאיים‬ ‫השופט‬ ‫אמרתי‬ ,‫"וווואו‬ ‫וכפה‬ ,‫טענותיי‬ ‫עם‬ ‫הסכים‬ ,‫קקדמיה‬ ‫על‬ ‫משלמת‬ ,‫מתנצלת‬ ‫הקקדמיה‬ ‫שלפיו‬ ,‫הסכם‬ ‫עצמו‬ ‫שהשופט‬ ,‫פיצויים‬ ,"‫כקביעה‬ ‫נאמרה‬ ‫"לא‬ ‫הדיסצפלינה‬ ‫שועדת‬ ,‫היתחייבה‬ ,‫הקקדמיה‬ .‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫יקבע‬ ‫הפורענות‬ ‫את‬ ‫להגשים‬ ‫ינסו‬ ‫לא‬ ‫אנשיה‬ ‫או‬ ,‫והקקדמיה‬ ,‫תסתיים‬ ‫הרדיפה‬ ‫משמע‬ ...‫הועדה‬ "‫ש"ניבאה‬ ‫ה‬ ‫יהיה‬ ‫"אם‬ "...‫יתאבד‬ ‫הסטודנט‬ ‫פורמלי‬ ‫ליך‬ ,‫הדין‬ ‫פסק‬ ,‫ולכן‬ ‫בכ‬ ‫הקונפליקט‬ ‫את‬ ‫לסיים‬ ‫היה‬ ‫אמור‬ ‫ך‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫הדיסציפלינה‬ ‫וועדת‬ ,‫צדקתי‬ ‫שאני‬ ,‫חוקית‬ ‫ו‬ ‫אלימות‬ ‫מילים‬ ‫לברבר‬ ‫וחומר‬ ‫קל‬ ,‫לשפוט‬ ‫יכלה‬ ‫לא‬ ,"‫דין‬ ‫"גזר‬ ,"‫"הרשעה‬ ‫כגון‬ ‫כ‬...‫לגנותי‬ ‫יכלה‬ ‫לא‬ ‫ובכלל‬ "‫לעונש‬ ‫"טיעונים‬ "‫הדין‬ ‫"הכרעת‬ ‫ך‬ ‫חו‬ ‫גם‬ ‫מוכיח‬ ‫זכויות‬ ‫ק‬ ,‫הסטודנט‬ ‫בנוכחות‬ ‫שלא‬ ‫דיסציפלינה‬ ‫ועדות‬ ‫שום‬ ‫מקיימים‬ ‫שלא‬ ‫שקובע‬ ,‫הסטודנט‬ ‫חייבת‬ ‫ועדה‬ ,‫אפלייה‬ ‫על‬ ‫האיסור‬ ‫עקב‬..‫הסטודנטים‬ ‫מאגודת‬ ‫ייצוג‬ ‫חייבים‬ ‫ותמיד‬ ‫אפשרות‬ ‫לשלול‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫רוסים‬ ‫חייבים‬ ‫וגם‬ ,‫ונשים‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫שווה‬ ‫מספר‬ ‫להכיל‬ ‫של‬ ‫י‬ ,"‫"ההרשעה‬ ‫לפני‬ ,‫גם‬..‫לאומנית‬ ‫הטייה‬ ‫שלא‬ ,‫ערעורים‬ ‫ועדת‬ ‫בפני‬ ‫לערער‬ ‫לאפשר‬ ‫ש‬ ,‫במציאות‬...‫הסטודנט‬ ‫זכויות‬ ‫אלו‬ ‫כל‬....‫אנשים‬ ‫עוד‬ ‫אלא‬ ‫האנשים‬ ‫מאותם‬ ‫מורכבת‬ ‫שאני‬ ‫אחרי‬ ,‫היתקיימה‬ ‫הועדה‬ ,‫בנוכחותי‬ ‫שלא‬ ,‫הלימודים‬ ‫לשנת‬ ‫רשום‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫ללא‬ ‫ההגנה‬ ‫כתב‬ ‫ואפילו‬ ,‫נידון‬ ‫לא‬ ,‫ששלחתי‬ ‫והערעור‬ ,‫בלבד‬ ‫מנשים‬ ‫הורכבה‬ ‫וועדה‬ ,‫ייצוג‬ ,‫לבלום‬ ‫יהיה‬ ‫אפשר‬ ‫ושאי‬ ,‫דיבה‬ ‫עם‬ ‫לתקוף‬ ‫חשבה‬ ‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬...‫מהתיק‬ ‫הועף‬
 • 9. Page 9 of 113 ‫חוק‬ ‫חוקק‬ ,‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫לאחר‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬...."‫שדה‬ ‫"משפט‬...‫לגנותה‬ ‫או‬ ‫היתנהגות‬ ‫את‬ ‫שגינה‬ ,‫הסטודנט‬ ‫זכויות‬ ‫ו‬ ‫כמובן‬ ,‫הקקדמיה‬ ‫ולכן‬ ,‫הדיסציפלינה‬ ‫עדת‬ ‫לאחר‬ ‫אפילו‬ ,‫למעשה‬ ‫אבל‬ ,‫החוק‬ ‫חקיקת‬ ‫עקב‬ ,‫הועדה‬ ‫את‬ ‫לקבול‬ ‫צריכה‬ ‫היתה‬ ‫אותן‬ ,‫דין‬ ‫הפסק‬ ‫את‬ ‫להגשים‬ ‫מנסה‬ ‫ועדיין‬ ,‫היתרסנה‬ ‫לא‬ ,‫איומיו‬ ‫לאחר‬ ,‫נחשון‬ ‫ניר‬ ‫נתן‬ ‫מעבדת‬ ‫מנהל‬ ,"‫קאפלאן‬ ‫ארון‬ '‫"פרופ‬ ‫לגרום‬ ‫רצה‬ ‫כך‬ ‫שכל‬ ,"‫הזאת‬ ‫"ההיתאבדות‬ ,‫הבוטניקה‬ ‫קומה‬ ,‫הצמח‬ ‫מדעי‬ ‫מחלקת‬ ,‫זילברמן‬ ‫בניין‬ 4 ‫שפלט‬ ‫זה‬ ‫הוא‬... ‫יהיה‬ ‫שאם‬ ,‫יתאבד‬ ‫הסטודנט‬ ‫רשמי‬ ‫הליך‬ ‫כבר‬ ‫שגרם‬ ‫זה‬ ‫והוא‬ 3 ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫רשמיים‬ ‫הליכים‬ ‫עלילת‬ ‫ואני‬ ,‫המאיים‬ ‫הוא‬ ‫כשעצמו‬ ,"‫"איומים‬ ‫הגשמת‬ ‫הינו‬ ‫האיום‬...‫קללות‬ ‫בעזרת‬ ‫המתגונן‬ ,‫רעה‬ ‫מילה‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬..‫ההרע‬ ‫לשון‬ ‫והחזון‬ - ‫חזו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫לומר‬ ‫אבל‬...‫בחיים‬ ‫רוע‬ ‫ן‬ ‫זה‬ !?‫איומים‬ ‫אבל‬...‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫עם‬ ‫נגד‬ ‫תגובת‬ ‫מאפשר‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫ולכן‬ ,‫לגרום‬ ‫ואמר‬ ‫איים‬ ‫ההגנה‬ ‫ובכתב‬ ‫בטלפון‬ ,‫קקקפלאן‬...‫הגשמה‬ ‫למוסד‬ ‫אותך‬ ‫אחזיר‬ ‫"אני‬ ‫הקקקפלן‬...‫שכך‬ ‫לגרום‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫להיתלונן‬ ‫והלך‬ ,"‫סגור‬ - ,‫ואני‬ ,‫המאיים‬ ‫הוא‬ ‫מעולם‬ ‫ה‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫הגשמתי‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫במייל‬ ‫מילותיי‬ ‫וכך‬ ,‫אחד‬ ‫הגשמה‬ ‫צעד‬ ‫יתקדמתי‬ ‫לשון‬ ‫של‬ ‫של‬ ‫ובמקרה‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,"‫"איום‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫זה‬ ,"‫"מאיימת‬ ‫המשמעות‬ ‫המשמעת‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫לגמרי‬ ‫חוקיות‬ ‫הקללות‬ ,‫קודמים‬ ‫איומים‬ ‫או‬ ,‫קודם‬ ‫הרע‬ ‫"מאיימת‬ ‫שה‬ ,‫ההרע‬ ‫לשון‬ ‫את‬ ‫להגשים‬ ‫הניסיון‬ ‫במסגרת‬ ,‫קקקפלאן‬...."‫המוראלי‬ ‫מאופן‬ ‫וציאה‬ ‫עבירת‬ ‫את‬ ‫עבר‬ ,‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫"עדות‬ ‫ואפילו‬ ,"‫שווא‬ ‫"תלונת‬ ,"‫כוזבת‬ ‫"ידיעה‬ ‫כשהעיד‬ ,"‫שקר‬ ‫שפסאודו‬ - ‫לכאורה‬ ‫לו‬ ‫ייעצה‬ ,‫ילנה‬ ‫דינרשטיין‬ ‫דר‬ ‫בכדי‬ ‫שוא‬ ‫להיתלונן‬ ‫המטרה‬ ,‫במוסדים‬ ‫להשמתי‬ ‫לגרום‬ ‫לחזור‬ ‫רוצה‬ ‫קקקפלאן‬....‫מקדם‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫שקקקפלאן‬ ‫עינוי‬ ‫ולגרום‬ ,‫הקנוניה‬ ‫על‬ ,‫הפשע‬ ‫על‬ ‫סטודנט‬ ‫כלפי‬ ,‫הסתמה‬ ‫י‬ ‫עינויי‬...‫שהפריכו‬ ,‫דלגיטימציה‬ ‫לגרום‬ ‫קקקפלאן‬ ‫רוצה‬ ‫כך‬ ‫סמך‬ ‫ועל‬ ,‫פיזית‬ ‫עבירה‬ ‫זה‬ ‫ההסתמה‬ ,‫אלימינציה‬ ,‫איסולציה‬ ,‫דיסקרידטציה‬ ,‫דיסקרימינציה‬ ,‫דמוניזציה‬ ,‫דמורליזציה‬ ‫שיטת‬ ‫בעזרת‬ ,"‫היתאבדות‬ ‫"גרימת‬ ‫למעשה‬ ‫לגרום‬ ‫רוצה‬ ‫המתלוננת‬...‫הפולסדנורה‬ ‫מיני‬ ‫"היתאבדות‬ ‫מין‬ ‫איברי‬ ‫"דיסקרימינציית‬ ,"‫ת‬ - ‫מין‬ ‫איברי‬ ‫כלפי‬ ‫פשע‬ ‫התרת‬ ,"‫גבריים‬ ‫וכך‬ ,‫בכלל‬ ‫בגברים‬ ‫מלחמתה‬ ‫במסגרת‬ ‫מכל‬ ‫אותי‬ ‫לדרדר‬ ‫המתלוננת‬ ‫"רוצה‬ "...‫המדרגות‬ ‫עם‬ ‫שנתמכת‬ ,‫כיום‬ ‫והאוייבת‬ ,"‫הילדות‬ ‫"חברת‬ ,‫קצנלסון‬ ‫אלה‬ ‫ויןי‬ ‫ורדרדרדדרד‬ ‫וגם‬ ,‫ואתדרדר‬ ,‫אתאבד‬ ‫שאני‬ ‫רוצות‬ ,‫קרן‬ ‫יעלי‬ ‫המתלוננת‬ ,‫אקוטצקי‬ ,)‫רוסי‬ ‫סירוסיסירוסי(סירוס‬ ‫כ‬ ?‫י‬.‫ק‬ ‫מי‬ ,'‫הביץ‬ ‫דין‬ - ‫על‬ ‫מוות‬ ‫עונש‬...‫שכך‬ ‫רוצות‬ ‫היו‬....‫הן‬ SMS :‫ולשונו‬ ‫בלבד‬ ‫אחד‬ ,‫נשברתי‬ ‫"ואללה‬ 50 "?‫מציצה‬ ‫שקל‬ ‫את‬ ‫תבעתי‬ ‫והינה‬ ‫ששמו‬ ‫והשופטת‬ ,‫המתלוננת‬ ,‫סקסיזם‬ ‫נגד‬ ‫במגננה‬ ‫עוסק‬ ‫ככה‬ ‫שגם‬ ,‫התיק‬ ‫לשיפוט‬ ‫פחות‬ ‫ולא‬ ‫יותר‬ ‫לא‬ ,‫מיזנדריה‬ ‫המחפ‬ ‫יצנית‬ XUI TALKER ‫אנטי‬ ,‫פרואמריקקית‬.... ‫ובכך‬ ,‫הרוסי‬ ‫הזין‬ ‫אל‬ ,‫החוי‬ ‫אל‬ ‫המדברת‬...‫רוסים‬ ‫גברים‬ ‫אנטי‬ ‫ובמיוחד‬ ‫גברית‬ ,"‫ישויות‬ ‫שתי‬ ‫"יש‬ ‫אלא‬ ,‫הגבר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫המין‬ ‫שאיברי‬ ‫לטעון‬ ‫ומנסה‬ ,‫הגבר‬ ‫את‬ ‫מחפיצה‬ ,‫הגבר‬ ‫בריבונות‬ ‫לפגוע‬ ‫מנסה‬ ‫ובכך‬ ,‫להפלות‬ ,‫לשעבד‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ,‫כמובן‬ ‫ואז‬ ‫שונא‬..‫ולנצל‬ ‫הגברים‬ ‫ת‬ XUI TALKER ‫ניר‬ ‫המאיים‬ ‫וגם‬ ,‫משפט‬ ‫תחת‬ ‫בקרוב‬ ‫תהיה‬ , ‫ממניע‬ ‫שהיתלוננה‬ ,‫השווא‬ ‫מתלוננת‬ ‫גם‬ ,‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ ‫האיומים‬ ‫מגשים‬ ‫וגם‬ ,‫נחשון‬ ,‫אידיולוגי‬ ‫לתלונות‬ ‫שנענתה‬ ,‫המדינה‬ ‫וגם‬ ,‫נקמה‬ ‫או‬ ‫מעלבון‬ ‫כתוצאה‬ ‫ולא‬ ‫כוז‬ ‫ידיעה‬ ‫על‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫מעצר‬ ‫עם‬ ‫תסתיים‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫קנוניית‬...‫השווא‬ ‫עדות‬ ,‫בת‬
 • 10. Page 10 of 113 ‫סוף‬ ‫יחול‬ ‫וכך‬...‫קנסות‬ ‫נחטופנה‬ ‫נפש‬ ‫החולות‬...‫איומים‬ ‫על‬ ‫יעצר‬ ‫השופט‬ ‫וגם‬ ,‫שקר‬ ‫סוף‬ ....‫הסטודנט‬ ‫זכויות‬ ‫חוק‬ ‫הדוב‬ ‫עצות‬ ‫הדקל‬ ‫ברחוב‬ ‫דירה‬ ‫שכרתי‬ ,‫החיים‬ ‫במדעי‬ ‫הראשון‬ ‫בתואר‬ ,'‫ב‬ ‫משנה‬ ‫החל‬ 3 ‫י‬ , - ‫עם‬ ,‫ם‬ ‫כשחזרתי‬ ,‫אחד‬ ‫יום‬...‫בצוות‬ ‫איתו‬ ‫ששירתתי‬ ,‫עוזיאל‬ ‫משה‬ ,‫שותף‬ ‫והייתי‬ ,‫מהלימודים‬ ‫לנסוע‬ ‫צריך‬ ‫באוטובוס‬ ‫לנסוע‬ ‫היתכוונתי‬ ,‫קרם‬ ‫בעין‬ ,‫במיקרוביולוגיה‬ ‫למעבדה‬ 27 , ‫בכל‬ ‫נוסעים‬ ‫היינו‬ ‫בילדות‬ ‫אנחנו‬ ,‫באופניים‬ ‫סע‬ ,‫פתאום‬ ‫"מה‬ :‫אמר‬ ,‫משה‬ ‫אבל‬ "...‫העיר‬ ,‫כשהגעתי‬..‫המעבדה‬ ‫לכיוון‬ ,‫קסדה‬ ‫בלי‬ ,‫ונסעתי‬ ,‫האופניים‬ ‫על‬ ‫עליתי‬ ‫ואז‬ ‫בצוו‬ ‫חייל‬ ,‫משה‬ ‫בן‬ ‫"איתן‬ ‫מרץ‬ ‫ת‬ 8 ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫לעלות‬ ‫לך‬ ‫קשה‬ ‫לא‬ ‫מה‬ ,‫אמר‬ ,"‫בפלוגה‬ , ‫בלי‬ ,‫למעלה‬ ‫נעלה‬ ‫ואז‬ ,‫היד‬ ‫עם‬ ‫האופנוע‬ ‫את‬ ‫תתפוס‬ ‫בוא‬ ?‫הגבעה‬ ‫כל‬ ‫את‬ "?‫לבטיחות‬ ‫בניגוד‬ ‫קצת‬ ‫לא‬ ‫"זה‬ :‫אמרתי‬...‫להיתאמץ‬ ‫היינו‬ ‫ככה‬ ,‫פתאום‬ ‫מה‬ :‫אמר‬ ,‫המיקרו‬ ‫למעבדת‬ ‫והלכנו‬ ,"‫"בסדר‬ ‫אמרתי‬...‫הילדות‬ ‫כל‬ ‫נוסעים‬ ‫חיידקים‬ ‫לגדל‬ .‫בצלחות‬ ‫לנסות‬ ‫התחלנו‬ ,‫כשיצאנו‬ ,‫ואז‬.. ,‫משה‬ ‫ובן‬ ,‫האופנוע‬ ‫את‬ ‫קצת‬ ‫תפסתי‬..‫לנסוע‬ .‫פעם‬ ‫עוד‬ ‫וניסינו‬ ,‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫לב‬ ‫שמתי‬ ‫מייד‬...‫לאט‬ ‫לנסוע‬ ‫התחיל‬ ‫בפ‬ ‫שלישית‬ ‫עם‬ , ‫בן‬ .‫צריך‬ ‫לא‬ ‫אז‬ ‫עכשיו‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ,‫אמר‬ ‫משה‬ ‫משה‬ ‫בן‬ ,‫ואז‬ ,‫חזק‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫תפסתי‬ ‫היסתובב‬ ‫על‬ ‫היצטייר‬ ‫ערמומי‬ ‫וחיוך‬ ,‫לכביש‬ ‫הפרצוף‬ ‫עם‬ ‫על‬ ‫בחוזקה‬ ‫ולחץ‬ ,‫פרצופו‬ ‫הציד‬ ‫עפתי‬ ‫אני‬...‫הדלק‬ ‫דוושת‬ ‫ה‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫אפילו‬ ‫הספקתי‬ ‫שלא‬ ‫מהר‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫ועד‬ ,‫מייד‬ ‫ומייד‬ ,‫האופניים‬ ‫את‬ ‫קשר‬ ‫שהוא‬ ‫אמר‬ ,‫משה‬ ‫בן‬...‫חולים‬ ‫בבית‬ ‫היתאוררתי‬ .‫לכך‬ ‫שבוע‬ ‫לאחר‬ ,‫אבל‬...‫במוח‬ ‫דם‬ ‫שטף‬ ‫לי‬ ‫והיה‬ ,‫הבריח‬ ‫עצם‬ ‫את‬ ‫שברתי‬...‫נסע‬ ‫היתערבות‬ ‫שום‬ ‫ללא‬ ,‫הישתחררתי‬ ....."‫"מדיצינית‬ ‫הזדון‬ ‫הוכחת‬ ‫שהצג‬ ‫לב‬ ‫שמתי‬ ‫פתאום‬ ‫הביתה‬ ‫כשהגעתי‬ ‫על‬ ,‫מנופץ‬ ,"‫"סאמסונג‬ ‫מחברת‬ ‫שקניתי‬ ?‫הצג‬ ‫את‬ ‫שברת‬ ‫למה‬ :‫משה‬ ‫את‬ ‫שאלתי‬....‫פטיש‬ ‫ידי‬ ‫נפל‬ ‫בטעות‬ :‫אמר‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫הבט‬....‫הפטיש‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫במקלדת‬ ,‫ייתכן‬ ‫שלא‬ ‫למסקנה‬ ‫והגעתי‬ ‫המרוסקת‬ ,‫שבשגגה‬ ‫אבל‬ ,‫אמרתי‬ " ...‫צג‬ ‫לי‬ ‫חייב‬ ‫אתה‬ " ‫מש‬ ‫ואז‬ ‫יד‬ ‫צג‬ ‫קנה‬ ‫ה‬ 2 ‫תקנה‬ ‫אתה‬ ,"‫"לא‬ ,‫אמרתי‬ ‫ואז‬... .‫ששברת‬ ‫כצג‬ ‫שעלותו‬ ‫צג‬ ‫צג‬ ‫קנה‬ ‫ואז‬ LG ‫והחשוב‬ ‫כבר‬ ‫הכי‬ ‫החלק‬ ‫הוא‬ ‫היחצ"ג‬... ‫בצוות‬ ‫תפקידי‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫ולרוב‬ ,‫העורב‬ ‫במערכת‬ ‫היחצ"ג‬ ‫את‬ ‫לסחוב‬ .. ‫היחצ"ג‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫הפק"ל‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫התפקיד‬ ‫וגם‬ ,‫המסורבל‬ ‫וגם‬ ,‫הכבד‬ ‫עד‬ ‫וסחיבתה‬ ,‫המערכת‬ ‫הרכבת‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫וההיתארגנות‬ ‫הטיל‬ ‫ירי‬ ‫בזמן‬ ‫נחים‬ ‫הלוחמים‬ ‫רוב‬...‫הכוון‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫לעמדה‬ ‫את‬ ‫ולעלות‬ ,‫להרכיב‬ ,‫המערכת‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מכולם‬ ‫לאסוף‬ ‫צריך‬ ‫הוא‬...‫היחצ"גיסט‬ ‫שזה‬ ,‫היח"צג‬ ‫את‬ ‫לשפצר‬ ‫ואז‬ ,‫החלקים‬ ‫את‬ ‫ולהחזיר‬ ,‫לפרק‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ,‫המערכת‬ ‫להת‬ ‫ואז‬ ,‫חושרמוטה‬ ‫משימה‬ ‫הכי‬ ‫הכי‬ ‫התפקיד‬...‫לסחוב‬ ‫חיל‬ ‫פיקודי‬ ‫מבין‬ ‫כסוחב‬ ‫כבודי‬ ‫את‬ ‫ולשבור‬ ‫לנסות‬ ‫בכדי‬ ‫הצג‬ ‫את‬ ‫תקף‬ ‫משה‬...‫החיילים‬ ...‫היח"צג‬ ...‫משה‬ ‫חשב‬ ,"!!!...‫היח"צג‬ ‫את‬ ‫כלשבור‬ ‫הצג‬ ‫את‬ ‫"לשבור‬ ,‫הוכחה‬ ‫זה‬ ‫ורצון‬ ,‫לקנאה‬ , ‫גם‬ ,‫איתן‬ ‫משה‬ ‫בן‬...‫תחרותית‬ ‫מסיבה‬ ‫לפגוע‬ ‫מסיבה‬ ‫לפגוע‬ ‫רצה‬ ‫המחבלי‬ ‫"הורדת‬ : ‫תחרותית‬ ‫קנה‬ ‫הוא‬ ‫ואז‬ ,‫בכורים‬ ‫אחים‬ ‫שניהם‬...."‫ם‬ LG ‫שזה‬ ,
 • 11. Page 11 of 113 ‫הקטן‬ ‫האח‬ ‫חברת‬ ‫סמסונג‬ ‫לעומת‬ , – ‫הגדול‬ ‫האח‬ ‫חברת‬ :‫לומר‬ ‫רצה‬ ‫משה‬... ‫רק‬ ‫"אתה‬ ‫אותך‬ ‫נעיף‬ ,‫עבירה‬ ‫נעבור‬ ‫אנחנו‬ ,‫כן‬ ‫ואם‬ ,‫בכורים‬ ‫אחים‬ ‫לנצח‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ,‫צעיר‬ ‫אח‬ "...‫הצג‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫ונשבור‬ ,‫מהאופניים‬ ‫מהכיו‬ ‫לנו‬ ‫זז‬ ‫הצעיר‬ ‫ואח‬ ‫אלימות‬ ‫"קצת‬ ..."‫ון‬ ,‫התאונה‬ ‫לאחר‬ ‫מייד‬ ‫הסכם‬ ‫את‬ ‫הפר‬ ‫משה‬ ‫היתחייב‬ ‫שעליו‬ ,‫השכירות‬ ‫מולי‬ ‫שעשה‬ ‫היתברר‬ ,‫כשחזר‬ ‫ואז‬ ,‫לסין‬ ‫לנסוע‬ ‫בשביל‬ , ‫בסין‬ ‫כ‬ ‫שילם‬ ‫משה‬ ‫אבל‬ ,‫לרשויות‬ ‫להסגירו‬ ‫רצו‬ ‫הסינים‬..‫סיני‬ ‫והרג‬ ,‫אופנוע‬ ‫תאונת‬ - 4500 ‫שיאפשרו‬ ‫בכדי‬ ‫ש"ח‬ ‫לו‬ ‫לרצינות‬ ‫רמז‬ ‫האופנוע‬ ‫תאונת‬...‫מהמדינה‬ ‫וברח‬ ,‫לברוח‬ ,‫בכך‬ ‫מעורב‬ "‫"אופנוע‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ,‫מהאופניים‬ ‫ההפלה‬ ‫סיפור‬ ‫היד‬...‫כנגדי‬ ‫קנוניה‬ ‫על‬ ‫ועונש‬ ‫לבסוף‬...‫משקלים‬ ‫להרים‬ ‫יכולתי‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫כי‬ ,‫מילואים‬ ‫פיספתי‬ ‫ואפילו‬ ,‫לאט‬ ‫החלימה‬ ‫החלטתי‬ ‫מייל‬ ‫ורשמתי‬..‫שעות‬ ‫עובד‬ ‫בתור‬ ,‫בקקדמיה‬ ‫תעסוקה‬ ‫לחפש‬ ‫קפלאלן‬ '‫לפרופ‬ ,‫הצמח‬ ‫מדעי‬ ‫מחלקת‬ ‫ראש‬ ‫היה‬ ‫שדאז‬ ,‫ארון‬ ‫מעבדה‬ ‫כראש‬ ‫ותיפקד‬ ,‫צנח‬ ‫מאז‬ ‫אבל‬ ‫החולת‬ ‫שסטומטו‬ ‫היתברר‬ ‫לימים‬...‫עבודה‬ ‫לראיון‬ ‫והזמין‬ , ‫ענה‬ ‫קקקפלאן‬ ‫ואז‬...‫בלבד‬ ‫כג'ובניקית‬ ‫בפלוגה‬ ‫איתנו‬ ‫שירתה‬ ,"‫קקפלן‬ ‫"אלה‬ ‫נפש‬ )‫חינוך‬ ‫(מש"קית‬ ‫הוציאה‬ ‫ואף‬ , ‫והעבירה‬...‫הכומתה‬ ‫מסע‬ ‫בטקס‬ ‫לפנינו‬ ‫מגעילות‬ ‫מילים‬ ‫בעודה‬ ,‫היסטורייה‬ ‫שעור‬ ‫ערו‬ ‫כמעט‬ ‫חיילים‬ ‫עוד‬ ‫עם‬ ‫וכנראה‬ ,‫שחר‬ ‫נדב‬ ‫המפקד‬ ‫עם‬ ‫ששכבה‬ ‫חשדתי‬....‫מה‬ ‫שעות‬ ‫כעובד‬ ‫לעבוד‬ ‫התחלתי‬...."‫משה‬ ‫בן‬ ‫"איתן‬ ‫בפרט‬ ,‫בפלוגה‬ ‫ומפקדים‬ ‫יכולת‬ ‫של‬ ‫מדידות‬ ‫היה‬ ‫העיקרי‬ ‫והתפקיד‬ ,‫התואר‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ,‫שנתיים‬ ‫ועבדתי‬...‫במעבדה‬ ‫והשוואת‬ ,‫פוטוסיטטית‬ ‫לכא‬ ‫גנטית‬ ‫המהונדסים‬ ‫צמחים‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫ביקורת‬ ‫צמחי‬ ‫לא‬...‫ורה‬ ‫בספ‬ ‫פרק‬ ‫פרסם‬ ,‫קקקפלאן‬ ,‫זו‬ ‫עובדה‬ ‫למרות‬ ‫אבל‬ ,‫מובהקות‬ ‫הרבה‬ ‫היה‬ ‫קקדמי‬ ‫ר‬ ‫ולשם‬ ,‫במצגת‬ ‫היסתיים‬ ‫המודרך‬ ‫הפרוייקט‬...‫הניסויים‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫בניתי‬ ‫שאני‬ ‫גרף‬ ‫וכלל‬ ‫קונדס‬ ...‫מדדנו‬ ‫שלכאורה‬ ‫כצמח‬ ‫גאנג'ה‬ ‫צמח‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫שמתי‬ :‫פעורה‬ ‫שאלה‬ ‫שאל‬ ‫הסטודנטים‬ ‫אחד‬ ,‫באולם‬ ‫הצחוקים‬ ‫לאחר‬ ‫"מ‬ ‫שתבנה‬ ‫אתה‬ ‫י‬ "...‫אלוהים‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ,‫גנטית‬ ‫המהונדסים‬ ‫צמחים‬ ‫המרצה‬ ‫זה‬ ,‫זב"שי‬ ‫לא‬ ,‫ואמרתי‬ ‫אמת‬ ‫אינו‬ ‫המחקר‬ ‫ואם‬ ,‫כוזבה‬ ‫מפריך‬ ‫המדע‬..‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ ‫הכוזב‬ ‫המרצה‬...‫אשם‬ ,‫בקריירה‬ ‫וצנח‬ ‫צנח‬ ,‫קקקפלאן‬...‫המאמר‬ ‫כותבי‬ ‫כל‬ ‫על‬...‫שלילית‬ ‫השפעה‬ ‫מייד‬ ‫יש‬ ‫אז‬ ‫הגינוי‬ ‫ולמעשה‬ ,‫ההפרכה‬ ‫עקב‬ ,‫שפרש‬ ‫עד‬ ‫לא‬...‫המדעית‬ ‫הקהילייה‬ ‫מצד‬ ‫והאפלייה‬ ‫שבוטניקה‬ ‫הביטוי‬ ‫את‬ ‫שמעתי‬ ‫פעם‬ LOWEST GRADE OF SCIENCE ‫מנחה‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ , ‫וולך‬ ‫רוני‬ '‫פרופ‬ ‫שלי‬ ‫המסטר‬ ‫קקקפלאן‬...‫קקפלאן‬ ‫את‬ ‫מכיר‬ ‫לא‬ ‫שכלל‬ ‫אמר‬ - ‫אינו‬ ‫בספר‬ ‫בפרק‬ ‫לפרסום‬ "‫"זכיתי‬ ‫פתאום‬ ,‫כסטודנט‬ ,‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫בעליל‬ ‫בכיר‬ ‫מרצה‬ ‫נחשב‬ ‫הפוסטונטזה‬ ‫לאור‬ ‫בהוצאה‬ SPRINGER, JAPAN ... ‫אף‬ ‫וההקנטות‬ ‫הזלזול‬ ‫עקב‬....‫כוזבה‬ ‫המחקר‬ ‫שכן‬ ,‫וההפרכות‬ ‫הגינויים‬ ‫החלו‬ ‫ומייד‬ ‫הכוזבה‬ ‫עקב‬ ‫שהתקיפה‬ ,‫הבנתי‬ ,‫כשחזרתי‬ ‫ואז‬ ,"‫"איתנים‬ ‫חולים‬ ‫לבית‬ ‫הגעתי‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫את‬ ‫להפריך‬ ‫אני‬ ‫התחלתי‬ ‫אז‬..‫בשמי‬ ‫לפרסם‬ ‫העיז‬ ‫שקקקפלאן‬ ‫המדעית‬ ‫הסטודנ‬ ‫שכן‬ ‫גינוי‬ ‫או‬ ‫אחריות‬ ‫רוצה‬ ‫אינו‬ ‫ט‬ ‫האשם‬ ‫המרצה‬...‫המחקר‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫הכין‬ ‫קקקפלאן‬ ‫אבל‬ ,‫להוכיח‬ ‫אוכל‬ ‫יותר‬ ‫שמאוחר‬ ‫כך‬ ,‫הקבצים‬ ‫את‬ ‫העתקתי‬....‫הבלעדי‬ ‫מחקר‬ ‫מכל‬ ‫לגמרי‬ ‫להעיפי‬ ‫בכדי‬ ,‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫על‬ ‫שווא‬ ‫האשמת‬ ‫בדמות‬ ,‫הפתעה‬ ...‫המדעית‬ ‫ההפרכה‬ ‫להצגת‬ ‫במה‬ ‫לי‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ,‫קקדמי‬
 • 12. Page 12 of 113 ‫קר‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫בכדי‬ ,‫קצת‬ ‫איתי‬ ‫להתחיל‬ ‫שיש‬ ,‫ורמז‬ ,‫לפגישה‬ ,‫קרן‬ ‫יעלי‬ ‫לסטודנטית‬ ‫א‬ ‫להאשים‬ ‫ואז‬ "‫מיני‬ ‫"מסר‬ ‫לסחוט‬ "‫מינית‬ ‫"הטרדה‬ ‫על‬ ‫הדיסציפלינרית‬ ‫בועדה‬ ‫והבטיח‬ , ‫קריירקה‬ ‫מקומבינה‬ ‫לו‬ ‫"ואין‬ ‫השיר‬ ‫את‬ ‫ולשיר‬ ,‫עצמה‬ ‫לחבק‬ ‫החלה‬ ‫יעלי‬... ‫והלעג‬ ‫ההיתגרות‬ ‫עקב‬ ‫פניתי‬ ‫ואז‬..."‫חברה‬ , ‫וכתבת‬ ,‫הנייד‬ ‫לטלפון‬ :‫הבא‬ ‫המסר‬ ‫את‬ ‫י‬ ,‫נשברתי‬ ‫"ואללה‬ 50 ‫לי‬ ‫שאין‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫צוחקת‬ ‫הסטומה‬ ‫שאם‬ ,‫הכוונה‬..."?‫מציצה‬ ‫שקל‬ ‫שפגשתי‬ ,‫חברה‬ ‫כבר‬ ‫אז‬ ‫לי‬ ‫היה‬ ,‫למעשה‬ ‫אבל‬ ,‫בסוף‬ ‫לי‬ ‫שתמצוץ‬ ‫זו‬ ‫היא‬ ‫אז‬ ,‫חברה‬ ...‫באיתנים‬ "‫סניטקובה‬ ‫"לאה‬ ‫ויוצאת‬ ,‫אלון‬ ‫בנווא‬ ,‫חינוך‬ ‫כקצינת‬ ‫שירתה‬ ‫הגברת‬ ‫השירות‬ ‫במהלך‬...‫מוריקקיאדה‬ ‫הפגינה‬ ‫החלו‬ ‫לאט‬ ‫שלאט‬ ,‫בחיילים‬ ‫וזלזול‬ ‫בוטות‬ ‫ולבסוף‬ ,‫המוראלי‬ ‫באופן‬ ‫לתקוף‬ ‫זו‬ ‫מהשפעה‬ ‫כתוצאה‬ ‫החלה‬ ‫עד‬ ,‫לעצמה‬ ‫להכאיב‬ ‫ועוד‬ ,‫סיגריות‬ ‫עצמה‬ ‫על‬ ‫לכבות‬ ‫שלבסוף‬ ,‫לאנגליה‬ ‫הסוכנות‬ ‫שליחות‬ ‫עם‬ ‫נסעה‬ ,‫שהישתחררה‬ ‫על‬ ‫להיתגונן‬ ‫הסתם‬ ‫מן‬ ‫הסטו‬ ‫אבל‬ ,‫האנגלית‬ ‫ידי‬ ‫והחיילים‬ ,‫הפולסדנורה‬ ‫בכוח‬ ‫לעמוד‬ ‫היצליחה‬ ‫לא‬ ‫מה‬ ‫כיפפו‬ ...‫באיתנים‬ ‫ואושפזה‬ ‫הוריה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והובלה‬ ‫שהיתתמטמה‬ ‫עד‬ ‫אותה‬ ‫להתחיל‬ ‫החלה‬ ,‫שכתבתי‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫שקראתי‬ ‫לאחר‬ ,‫באיתנים‬ ‫הכתיבה‬ ‫בשיעור‬ ,‫אז‬ ‫הישתחררתי‬ ‫מהר‬ ‫אני‬...‫קונדום‬ ‫ובלי‬ ,‫ערומה‬ ‫בעודה‬ ‫הירח‬ ‫לאור‬ ,‫אותה‬ ‫וזיינתי‬ ,‫איתי‬ ‫ונ‬ ..‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיימנו‬ ‫שוב‬ ‫ואז‬ ,‫המלח‬ ‫לים‬ ,'‫לאה‬ ‫עם‬ ‫סעתי‬ ‫הסטומה‬ ‫אבל‬ ,‫לצפון‬ ‫לצימר‬ ‫גם‬ ‫נסענו‬ ‫לבסוף‬ ,"‫סטומטית‬ ‫"העצמה‬ ‫של‬ ‫סרט‬ ‫שמה‬ " ‫כמו‬ ‫משהו‬ JILL OF THE JUNGLE ‫גברית‬ ‫העצמה‬ ‫רציתי‬ ‫ואני‬ " )‫ראמבו‬ ‫(למשל‬ ,‫לכן‬... ‫וסטומתו‬ ,‫בורוסיק‬ ,‫שלי‬ ‫לאח‬ ‫נסענו‬ ‫לבסוף‬...‫באהבה‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ‫יחסים‬ ‫קיימנו‬ ‫הצולעת‬ ‫"קרן‬ - ‫קרנינה‬ ," ,‫המשפחה‬ ‫על‬ ‫משתלטת‬ ‫מהר‬ "'‫"לאה‬ ‫נפש‬ ‫שהחולת‬ ‫לב‬ ‫ושמתי‬ ‫זה‬ ‫גבר‬ ‫חוצפה!!!כי‬...‫לב‬ ‫התשומת‬ ‫מרכז‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫ופתאום‬ ,‫האנגלית‬ ‫עקב‬ ‫וזה‬ !!!!‫הכבוד‬ ‫זה‬ ‫המרכז!!!גבר‬ ,‫טילפנתי‬ ‫לא‬ ‫שבועיים‬ ‫ואז‬..."‫מתאימה‬ ‫"לא‬ ‫שהסטומה‬ ‫שכנראה‬ ‫אמרתי‬ ‫ובכלל‬ ‫לכפייה‬ ‫עד‬ ,‫שהיתגדרדרה‬ ‫והיסתבר‬ ,‫קרן‬ ‫יעלי‬ ‫כהסטודנטית‬ ‫אבל‬...'‫א‬ ‫במחלקה‬ ‫לומר‬ ‫ניסתה‬ ‫שהסטומה‬ ‫כנראה‬ ,‫לכן‬ ,‫חברה‬ ‫לי‬ ‫היה‬ ‫עדיין‬ ,"‫חברה‬ ‫לו‬ ‫"ואין‬ ‫אמרה‬ "...‫אפרד‬ ‫שאני‬ ‫או‬ ,‫חברה‬ ‫לי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫"שבעתיד‬ ,‫כקביעה‬ ‫והוציאה‬ ,‫זוגיותי‬ ‫על‬ ‫"קננה‬ "..‫הרע‬ ‫עין‬ ‫א‬ ,‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ואז‬...‫הרע‬ ‫ולשון‬ ,‫המתלוננת‬ ‫מצד‬ ‫מינית‬ ‫בהטרדה‬ ‫מדובר‬ ‫ני‬ ‫תמצוץ‬ ‫בסוף‬ ‫שהסטומה‬ ,‫עתידה‬ ‫על‬ ‫ספקולצייה‬ ‫בצורת‬ ,‫קצת‬ ,‫וקיללתי‬ ,‫לקלל‬ ‫יכול‬ ‫ב‬ ‫זיינים‬ - 50 ...‫שקלים‬ ‫מתגרה‬ ‫שהסטומה‬ ‫שהסיבה‬ ,‫הבנתי‬ ‫לא‬ ‫אז‬ ‫אבל‬....‫ספקולצייה‬ ‫על‬ ‫ספקולצייה‬ ‫הינה‬ ‫ממני‬ ‫להיפטר‬ ‫והחליט‬ ,‫שהגשתי‬ ‫הסויה‬ ‫ניסויי‬ ‫מתוצאות‬ ‫מרוצה‬ ‫לא‬ ,‫שקקקפלאן‬ ‫מרצה‬ ‫עוד‬ ‫למצוא‬ ‫אוכל‬ ‫שלא‬ ‫וכך‬ ‫לאלטר‬ , ‫לסיים‬
 • 13. Page 13 of 113 ‫המסטר‬ ‫את‬ ‫התוצאות‬ ‫על‬ ‫ולדווח‬ ‫אצליח‬ ‫ולא‬ ,‫במדע‬ ‫אתקדם‬ ‫שלא‬ ‫בשביל‬ ‫מצב‬ ‫בכל‬.. ‫המרצה‬ ‫את‬ ‫להפריך‬ ‫לכך‬ ‫במה‬ ‫לי‬ ‫יהיה‬ ‫ושלא‬ , . ‫תואר‬ ‫מסיים‬ ‫הייתי‬ ‫אם‬ 3 ‫הייתי‬ ‫לבטח‬ ‫שו‬ ‫ה‬ ‫לאחר‬...‫קריירקה‬ ‫וסוף‬ ,‫לגמרי‬ ‫קקפלן‬ ‫את‬ ‫לל‬ - ‫שיתחילו‬ ‫אמר‬ ‫קקקפלאן‬ ,‫סמס‬ ,‫היתנצלתי‬ ‫לא‬ ,‫לשיחה‬ ‫לי‬ ‫וכשקראו‬ ,‫מרצוני‬ ‫עזבתי‬ ‫מייד‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫דיסציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫ממילא‬ ‫הזאת‬ ‫הקקדמיה‬ ‫את‬ ‫צריך‬ ‫ו"מי‬ ,‫וציפצפתי‬ !? " ...‫לתיאלנד‬ ‫נסעתי‬ ‫לזיין‬ ...‫זונות‬ ‫לבנון‬ ‫מלחמת‬ ‫החלה‬ ,‫כשחזרתי‬ ‫ואז‬ 2 ‫ה‬ ‫ועדת‬... ‫שלא‬ ‫היתקיימה‬ ‫דיסציפלינה‬ ‫בנוכחותי‬ 8 ‫פמינאציות‬ ‫וחבורת‬ ,‫ייצוג‬ ‫ללא‬ ,‫הלימודים‬ ‫את‬ ‫שעזבתי‬ ‫לאחר‬ ‫חודשים‬ ‫את‬ ‫איירט‬ ‫ולא‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫את‬ ‫אפריך‬ ‫שלא‬ ‫ובכדי‬ ,‫בכלל‬ ‫החיים‬ ‫מספרי‬ ‫סילוקי‬ ‫על‬ ‫קננו‬ ‫הכוזבה‬ ‫מעבדת‬ ‫סטודנטי‬ ‫כל‬ ‫מעבד‬ ‫ת‬ ‫הדיבה‬....‫ארון‬ ‫קקקקפלאן‬ ‫שקר‬ ‫השקר‬ ‫שהוצ‬ ‫י‬ ‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫אה‬ ‫גרמה‬ ‫קצת‬ ‫היה‬ ‫הויכוח‬ ‫ובמהלך‬ ,‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫ויכוח‬ ‫למוסד‬ ‫הסיעו‬ ‫צו‬ ‫וללא‬ ‫אותי‬ ‫שתפסו‬ ,‫החוק‬ ‫לאכיפת‬ ‫קראה‬ ‫והמאמאשקה‬ ,‫פיזי‬ ‫עימות‬ ‫הרופא‬ ‫הוא‬ ,)‫מיכאל‬ ‫(דהאז‬ ‫יהודה‬ ‫קונייבסקי‬ ,‫פסאודודר‬...‫האיתנים‬ ‫שמאמאשקה‬ ‫ממילואים‬ ‫שחרורי‬ ‫לצורך‬ ‫שנוצלה‬ ,"‫"אבחנה‬ ‫שנתן‬ ,‫מתיאלנד‬ ‫כשחזרתי‬ ,‫שכרה‬ ‫בזמן‬ ‫צו‬ 8 ‫סודי‬ ‫מסמך‬ ‫מסרה‬ ‫ואף‬ ‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫אנשי‬ ‫עם‬ ‫דיברה‬ ‫כן‬ ‫המאמאשקה‬... ....‫רפואי‬ ‫להעיפי‬ ‫הרצון‬ ‫מהחיים‬ ‫בכלל‬ .....‫עורבה‬ ‫המשפחה‬ ‫שגם‬ ‫קנונייה‬ , ‫יעמוד‬ ‫שקרים‬ ‫שפרסם‬ ‫כיום!!!!!!!קקקדמיק‬ ‫גם‬ ‫אומר‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ‫יסתימו!!!!!זה‬ ‫לא‬ ‫אותי‬ ‫לדין‬ ‫מוסדי‬ ‫פעם‬ ‫עוד‬ ‫לגרום‬ ‫במטרה‬ ,‫כוזבת‬ ‫ידיעה‬ ‫על‬ ‫בכדי‬ ,‫ם‬ ‫הסטודנט‬ ‫את‬ ‫להסתים‬ ‫ולמנוע‬ ‫את‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫מימש‬ ‫כבר‬ ,‫קקקפלאן‬....‫פרסומו‬ ‫את‬ ‫יקדם‬ ‫ושלא‬ ,‫הפרכה‬ ‫שווא‬ ‫תלונת‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ,‫איומיו‬ ‫מייל‬ ‫על‬ ,"‫מאיים‬ ‫"קצת‬ ‫שלכאורה‬ ‫רק‬ ‫למעשה‬ ‫אבל‬ "‫איומים‬ ‫ולא‬ ,‫מאיימת‬ ‫"משמעות‬ , ,‫ממוסדת‬ ‫תקיפה‬ ‫גרם‬ ‫גרימת‬ :‫אחת‬ ‫מטרה‬ ‫והמטרה‬ ‫ג‬ ‫קקקפלאן‬....‫הסטודנט‬ ‫מוות‬ ‫סודי‬ ‫מידע‬ ‫ופיזר‬ ,‫החוק‬ ‫ובאכיפת‬ ,‫הדין‬ ‫בבית‬ ‫שיקר‬ ‫ם‬ ,‫ישן‬ ‫רפואי‬ ,‫למוסדים‬ ‫לדרדר‬ ‫במטרה‬ ...‫פגיעה‬ ‫שיטת‬ ‫כל‬ ‫מנסה‬ ‫קקקפלאן‬...‫דיבה‬ ‫הוציא‬ ‫ולמעשה‬ ‫להיתנער‬ ‫בכדי‬ ‫והמשפטיות‬ ‫המדעיות‬ ‫מההאשמות‬ ‫משחק‬ ,‫הצביעות‬ ‫משחק‬ ‫את‬ ‫ושמחק‬ , ‫כשבכלל‬ ,‫רמ"מ‬ ‫שכיבוכול‬ :‫"המללךך‬ ‫משחק‬ ,"‫"המעמדים‬ ...‫דמוקרטיה‬ ‫המדינה‬
 • 14. Page 14 of 113 ‫הביולוגיה‬ ‫שיעור‬ ‫לפרומוריקקזציה‬ ‫הוכחה‬: ‫אמר‬ ,"‫"יניב‬ ‫ושמו‬ ,‫אחד‬ ‫וילד‬ ,‫הילדים‬ ‫מכירים‬ ‫דגים‬ ‫איזה‬ ‫שאלה‬ ‫המורה‬ ‫שלויטן‬ ‫לי‬ ‫חדש‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫חדש‬ ‫עולה‬ ‫הייתי‬...‫המורה‬ ‫אמרה‬ "‫"נכון‬..."‫"לויטן‬ ,‫יונק‬ ‫הוא‬ ,‫המורה‬ ‫אבל‬ ,‫מחיתי‬ .‫דג‬ ‫לא‬ ‫הב‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫בכיתי‬...‫היתייחסה‬ ‫לא‬ ‫היסתבר‬...‫למה‬ ‫נתי‬ " ‫שבאנגלית‬ FISHES OF THE OCEAN " ...‫דגים‬ ‫דווקא‬ ‫ולאו‬ ,‫ים‬ ‫חיית‬ ‫לכל‬ ‫ביטוי‬ ‫זה‬ ‫תופעה‬ ‫זה‬ ,‫העברית‬ ‫בשפה‬ ,‫פרואמריקניזציה‬ ‫הסתם‬ ‫מן‬ ‫כי‬ ,‫רוסים‬ ‫אפליית‬ ‫של‬ ‫חמורה‬ ‫דג‬ ,‫דג‬ ‫זה‬ ‫דג‬...‫רוסים‬ ‫שונאים‬ ‫מוריקקים‬ ‫דג‬ ,‫לויטן‬ ‫לא‬ ‫דג‬ ,‫דולפין‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫משמע‬ FISH ... ‫שמתי‬ ‫בהפסקה‬ ‫ואז‬ ‫לקחתי‬ .‫אטלס‬ ‫רציתי‬ ‫ומאד‬ ,‫השולחן‬ ‫על‬ ‫אטלס‬ ‫שיש‬ ‫לב‬ ...‫בילקוט‬ ‫ושמתי‬ ‫האטלס‬ ‫את‬ "‫נגד‬ ‫המדינה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫לבד‬ ‫צדק‬ ‫אגרום‬ ‫"אני‬ ‫לי‬ ‫שייך‬ ‫האטלס‬ ‫נקמה‬ ...‫אפלייה‬ ‫על‬ SELF JUSTICE FOR DISCRIMINATION IS OK..ATLAS WAS NOT STOLEN IT WAS CONFISCATED FOR JUSTICE PURPOSES TO EDUCATE THE KAPITTALUGA TO SHUT UP ‫פשעים‬ ‫על‬ ‫הענישה‬ ‫קונצפט‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ,‫לכך‬ ‫עצמיות‬ ‫הצדקות‬ ‫עקב‬ ‫פושעים‬ ‫בנדיטים‬ ‫סוג‬ ‫הוא‬ ‫אדם‬ ‫וכל‬ ,"‫מכך‬ ‫"נהנים‬ .‫שמהנים‬ ‫דפוסים‬ ‫על‬ ‫חוזר‬ ‫והאינרציה‬ ‫ההנאה‬ ‫ומתוקף‬ ,‫חיים‬ ‫נקרומן‬ ‫של‬ ‫הענישה‬ ‫אולי‬ ‫ואז‬ ,‫שבפשע‬ ‫בהנאה‬ ‫לפגוע‬ ‫נועדה‬ ‫יתנהג‬ ‫לא‬ ,‫האדם‬ ‫לקנו‬ ,‫למשל‬...‫שככה‬ ‫ן‬ ‫על‬ ‫עינויים‬ ‫ולגרום‬ ,‫שווא‬ ‫תלונת‬ ‫על‬ ‫סטודנט‬ ‫הצהרת‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ,‫כיף‬ ‫מאד‬ ‫לבטח‬ ,‫סגור‬ ‫במוסד‬ ,"‫"מרות‬ ‫תחושת‬.."‫חודשיים‬ ‫יעונה‬ ‫הסטודנט‬ ,‫שלי‬ ‫"מילה‬.."‫אדם‬ ‫בן‬ ‫"על‬ ‫ומעמד‬ ‫שרגשותיו‬ ,‫העליון‬ ‫והמעמד‬ ,‫"האלוה‬ ‫על‬ ‫משפיעים‬ ‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫הפיזי‬ ‫באופן‬ , ‫לבטח‬ ‫ע‬ ‫לחזור‬ ‫הרצון‬ ‫את‬ ‫גורמת‬ ‫ולגרום‬ ,‫הפשע‬ ‫ל‬ ‫והפרת‬ "‫"שבייה‬ ,"‫"כפייה‬ ,"‫ושוב‬ ‫"שוב‬ "‫תואר‬ ‫ששמו‬ ‫טואלט‬ ‫נייר‬ ‫רב‬ ,‫סטפניושקה‬ ‫"ורב‬ ,"‫"עליון‬ ‫עצמו‬ ‫חושב‬ ‫קקקפלאן‬...‫חיים‬ ‫כבר‬ ‫קקפלאן‬ ‫ולכן‬..."‫"הרתעה‬ ‫כך‬ ‫וגורם‬ ,"‫"גורל‬ ‫קובע‬ ‫וחושב‬ 13 ‫מט‬ ‫שנה‬ ‫י‬ ,‫אימה‬ ‫ל‬ ,‫למוסד‬ ‫הסטודנט‬ ‫את‬ ‫לגרור‬ ‫ומנסה‬ ‫והפגנת‬ ,‫כוח‬ ‫זהו‬ ..‫להסתים‬ ‫בכדי‬ ‫בטח‬ ‫וזה‬ ,‫כוח‬ ‫את‬ ‫מקלל‬ ,‫כאדם‬ ‫אני‬ ‫ולכך‬ ,‫שבכך‬ ‫בכיף‬ ‫לפגוע‬ ‫יש‬ ,‫פושע‬ ‫כל‬ ‫נגד‬ ‫כמו‬ ,‫לכן‬..‫כיף‬ ‫מאד‬ ‫ולגרום‬ ,‫להקניט‬ ‫בכדי‬ ,"‫מאיימות‬ ‫"משמעויות‬ ‫ושולח‬ ,‫הציבורי‬ ‫באופן‬ ‫קקקפלאן‬ ,‫טרור‬ ‫כיף‬ ‫לא‬ ,‫החוק‬ ‫באכיפת‬ ‫לשקר‬ "‫כיף‬ ‫"לא‬ ‫וכך‬ ‫בעזרת‬ ‫אוולות‬ ‫לגרום‬ ‫כיף‬ ‫ולא‬ ,‫לזמום‬ ‫שאני‬ ‫וזה‬..‫קשרים‬ ‫הפעלת‬ ,‫ספרים‬ ‫בצומת‬ ‫בתחת‬ ‫קקקפלאן‬ ‫את‬ ‫אזיין‬ ‫כל‬...‫סוד‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בכדי‬ ,‫הפשע‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫מנסה‬ ‫בנדיט‬ ‫ומנהג‬ ,‫שכיחותו‬ ‫עקב‬ ‫ללגיטימי‬ ‫יהפוך‬ ‫שהפשע‬
 • 15. Page 15 of 113 ‫עולמי‬ . ‫לקללל‬ ‫יש‬ ‫העקבי‬ ‫באופן‬ ‫ולכן‬.."‫נוהג‬ ‫כמנהגו‬ ‫העולם‬ ‫"כי‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫את‬ ‫במ‬ ‫ופגיעה‬ ,‫בושות‬ ‫לגרום‬ ,‫הקולגים‬ ‫כל‬ ‫ובפני‬ ,‫הציבורי‬ ‫ובאופן‬ ,‫ומשפחתו‬ ‫ואז‬ ,‫וניטין‬ ...‫משומש‬ ‫טואלט‬ ‫נייר‬ ‫עם‬ ‫הזקן‬ ‫האף‬ ‫את‬ ‫קינחתי‬ ‫סוגים‬ ‫לשני‬ ‫מתחלקים‬ ‫אנשים‬ 1 ‫אחים‬ ‫לרוב‬ .‫בכוח‬ ‫שהכל‬ ‫וחושבים‬ ,‫בכך‬ ‫שהקדימו‬ ,‫העריצים‬ ‫האלימים‬ ,‫העבריינים‬ . ..‫האלימות‬ ‫מעמד‬...‫בכורים‬ 2 ‫שניתן‬ ‫ובטוחים‬ ,‫המחשבתי‬ ‫באופן‬ ‫הגיבו‬ ‫אבל‬ ,"‫"קורבנים‬ ‫שלמעשה‬ ,‫הצדקנים‬ . ‫לנקום‬ .‫הצדקנות‬ ‫מעמד‬...‫ולנצח‬ ‫המוראלי‬ ‫באופן‬ ‫באופן‬ ‫לנקום‬ ‫וגם‬ "‫לבד‬ ‫ל"צדק‬ ‫לצאת‬ ‫עלולים‬ ‫הצדקנים‬ ‫בכדי‬ ,‫המחשבתי‬ ‫ולא‬ ‫המוחשי‬ ‫המעמד‬ ‫את‬ ‫ולהעצים‬ ,‫הפשע‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫רוצים‬ ‫הבנדיטים‬..‫איומים‬ ‫לנגוד‬ ‫הפחדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנוצר‬ ‫מראש‬ ‫ותקיפה‬ ‫צדק‬ ‫שיש‬ ,‫הדת‬ ‫את‬ ‫המציאו‬ ‫הצדקנים‬... ‫בסו‬ ‫צדק‬ ‫ומשפט‬ ,‫ף‬ ‫מעמד‬ ‫העצמת‬ = ‫האלימות‬ ‫הגשמת‬...‫יוענשו‬ ,‫הרשעים‬ ‫וכל‬ ‫ואז‬ ,‫האלימות‬ ‫"קומפלק‬ ‫לגרום‬ ‫וכך‬ ,‫הפשע‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫אפלייה‬ ‫לבנות‬ ,‫הבנדיט‬ ‫מנסה‬ ‫ס‬ "‫נחיתות‬ ‫הפשע‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫וכניעות‬ ,‫ברגשות‬ ‫לפגוע‬ ‫מנסה‬ ‫הצדקן‬ ,‫במילים‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬... ‫כמובן‬ ‫קקקפלאן‬..‫הפושע‬ ‫העלבת‬ = ‫הצדקן‬ ‫נקמת‬ ‫ואז‬ ‫הוא‬ ‫העריץ‬ ‫והבנד‬ ‫ש‬ ‫יט‬ ‫מאיים‬ ,‫מוסדים‬ ‫עם‬ ‫למנוע‬ ‫בכדי‬ ,‫החשיבה‬ ‫ביכולת‬ ‫פגיעה‬ ,‫עינויים‬ ,‫אלימות‬ ‫גרימת‬ ‫למען‬ ‫רוצה‬ ‫קקפלאן‬ ‫כי‬ ,‫ברגשות‬ ‫ופגיעה‬ ,‫צדקנות‬ ‫מונעות‬ ‫המילים‬ ‫אבל‬ ,‫יצליח‬ ‫שהפשע‬ ‫ואז‬ ,‫מילים‬ ‫על‬ ‫הלין‬ ‫קקפלאן‬ ‫זממו‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫שמפריעות‬ ‫להרוג‬ ‫רוצה‬ ‫קקקפלאן‬... ‫סתימת‬ ,‫בלבד‬ ‫באלימות‬ ‫ומאמין‬ ,‫צדקנות‬ ,‫אדם‬ ‫בני‬ ‫והסממת‬ ‫בהרעלה‬ ,‫בכוח‬ ‫פיות‬ ‫למעשה‬...‫מחקרו‬ ‫את‬ ‫שהפריך‬ ‫מי‬ ,‫כנגד‬ ‫הכפשה‬ ‫או‬ ‫אלימות‬ ‫וכל‬ ,‫מתנגדים‬ ‫תקיפת‬ ...‫ופרסום‬ ,‫מחשבות‬ ,‫מילים‬ ‫על‬ ‫אלימות‬ ‫תומך‬ = ‫קקקפלאן‬ ‫שנשבר‬ ,‫מורה‬ ‫הוא‬ ‫קקפלאן‬ ‫מדרך‬ ...‫אינקוויזטוריים‬ ‫עינויים‬ ‫ידי‬ ‫על‬...‫בכוח‬ ‫לחינוך‬ ‫ועבר‬ ‫החינוך‬ ‫הצדקן‬ ‫הוא‬ ,‫לוניה‬ ‫ש‬ "‫("האגרוף‬ ‫קצת‬ ‫עצמי‬ ‫לצדק‬ ‫יצא‬ ‫"ה‬ ,"‫"האטלס‬ , 28 "‫באינטרנט‬ ‫"הקללות‬ "‫רובל‬ ,) ‫לומר‬ ‫זכותי‬ ,‫ממשי‬ ‫איום‬ ‫על‬ .‫במילים‬ ‫מגיב‬ ‫רג‬ ,‫לרוב‬ ‫אבל‬ ‫"משמעות‬ ‫עם‬ ‫מילים‬ ‫על‬ ‫יבכה‬ ‫לא‬ ‫קקפלאן‬ ‫הבנדיט‬ ‫הסתם‬ ‫מן‬...‫פיזי‬ ‫איום‬ ‫בניגוד‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ,"‫מאיימת‬ ‫קצת‬ ‫המחוש‬ ‫באופן‬ ‫חיי‬ ‫להרפת‬ ‫לגרום‬ ‫שניסה‬ ‫בזמן‬ ‫עלבון‬ ‫ידיעה‬ ,‫השווא‬ ‫תלונות‬ ‫עם‬ ,‫י‬ ‫ואפשרי‬ ,‫קודש‬ ‫אינם‬ ‫קקפלאן‬ "‫"רגשות‬ ‫הסתם‬ ‫מן‬...‫שקר‬ ‫עדות‬ ‫כוזבת‬ ‫לו‬ ‫"לירוק‬ ‫כלפי‬ ‫לי‬ ‫מותר‬ ‫מאיימת‬ ‫משמעות‬ ‫וכל‬ ,‫פיזית‬ ‫אלימות‬ ‫לאוניד‬ ‫מונע‬ ‫כך‬ ‫כי‬ ,"‫בנשמה‬ ‫הזומם‬ ,‫קקפלאן‬ ‫בכלל‬ ‫היתייחסו‬ ‫לא‬ ‫החוק‬ ‫אכיפת‬ ‫רשויות‬ .‫חיי‬ ‫בתקיפת‬ ‫תלונה‬ ‫לשום‬ ‫ל‬ ‫מותר‬ ‫ולכן‬ ,‫שהגשתי‬ ,‫משפחה‬ ‫בני‬ ‫לרבות‬ ,‫לו‬ ‫שיקר‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫ואת‬ ,‫קקפלאן‬ ‫את‬ ‫לקלל‬ ‫י‬ ‫מימוש‬ ‫קללות‬ ‫בעזרת‬ ‫מונע‬ ‫ואני‬ ,‫חיי‬ ‫את‬ ‫להפר‬ ‫רצה‬ ‫קקקפלאן‬ ‫כי‬ ,‫יקוללו‬ ‫כולם‬ ,‫נכדים‬ ‫העלבת‬ ‫ידי‬ ‫על‬...‫זו‬ ‫כוונה‬ ‫ה‬ ,‫קקפלאן‬ ‫התנין‬ ‫דמעות‬....‫המילים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והפחדתו‬ ‫הציג‬ ‫שקקקפלאן‬ ‫קור‬ ‫פני‬ ‫שהעמיד‬ ,‫העבריין‬ = ‫קקקפלאן‬ .‫שקריות‬ ‫ולא‬ ,‫בן‬ ‫אני‬ .‫הקורבן‬ ‫קקפלאן‬ ‫הקללת‬ ‫בעזרת‬ ‫להיתגון‬ ‫מצליח‬ ‫"משמעויות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הקנטתו‬ ,‫ותקיפתו‬
 • 16. Page 16 of 113 ‫עד‬ ‫המילולי‬ ‫באופן‬ ‫יותקף‬ ‫בנדיט‬ ‫כי‬ ,‫במדינה‬ ‫המוסר‬ ‫את‬ ‫אוכף‬ ‫אני‬ ‫וכך‬ ,"‫מאיימות‬ ‫בעליל‬ ‫קדוש‬ ‫לא‬ ‫שקקקפלאן‬ ‫וכמובן‬ ,‫באמוציות‬ ‫לפגיעה‬ ‫באופן‬ ‫לתקוף‬ ‫שיש‬ ‫בנדיט‬ ‫אלא‬ ‫המוראלי‬ ‫שלא‬ ‫עד‬... ‫ישואל‬ ‫מנבוזי‬ ‫יפעולו‬ ‫אקללו‬ ,‫השווא‬ ‫תלונות‬ ‫על‬ ‫לעצרו‬ ‫בכדי‬ ‫אגדפו‬ ‫זה‬...‫גם‬ ‫משפחתו‬ ‫בני‬ ‫כל‬ ‫ואת‬ ‫החוק‬ ‫אכיפת‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ‫העזתם‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫כמובן‬ ‫האשמים‬ ‫ולא‬ ,"‫"רופא‬ ‫פני‬ ‫שהעמיד‬ ,"‫"בוטנאי‬ ‫היותו‬ ‫עקב‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫גי‬ ‫נו‬ ‫אכיפת‬ ‫אי‬...‫תלונותיו‬ ‫ש‬ ,‫לב‬ ‫שימו‬ ,‫סראקוב‬ ‫נוא‬ ‫מנטבוזי‬ ‫תחנת‬...‫פשע‬ = ‫חוק‬ ‫אי‬ ‫נ‬ ,‫משפטית‬ ‫תביעה‬ ‫תחת‬ ‫תם‬ ‫השקר‬ ‫עדות‬ ‫על‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫על‬ ‫יאכף‬ ‫שהחוק‬ ‫עד‬ ‫צריך‬ ‫אם‬ ‫המדינה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫אגדף‬ ‫ואני‬ ‫שהעז‬ ...‫להעיד‬ .."‫עברנו‬ ‫גם‬ ‫האבנים‬ ‫"מלחמת‬ ‫"ביצה‬ ‫אומרים‬ ‫איך‬ ‫שאלתי‬...‫באופלן‬ ‫עברית‬ ‫שיעור‬ ‫בזמן‬ "‫"דפנה‬ ‫המורה‬ ‫אמרה‬ ‫אמרה‬ "?‫רקובה‬ ‫ביצה‬ ‫אומרים‬ ‫איך‬ !?‫איכס‬ ‫"מה‬ ‫אמרתי‬..."‫"איכס‬ ‫רצו‬ ‫רקובה?!ואז‬ ‫אבן‬ ‫לקחתי‬ ‫ואני‬ ,‫מרקקים‬ ‫קצת‬ ‫קטנה‬ ‫באו‬ ‫הם‬ ‫אז‬...‫בראש‬ ‫מרקקה‬ ‫לאיזה‬ ‫והעפתי‬ ‫כנראה‬ ‫כי‬ ,‫היתקרבו‬ ‫לא‬ ‫כלפיי‬ ‫אבל‬ ,‫לנו‬ ‫להרביץ‬ ‫שפחדו‬ ‫לבסוף‬...‫בתחת‬ ‫אזיין‬ ‫שאני‬ ,‫אבן‬ ‫עליי‬ ‫העיף‬ ,‫הדוס‬ ,‫הדוס‬...‫באף‬ ‫בוקסים‬ ‫שני‬ ‫לדוס‬ ‫ודפקתי‬ ‫במדרגות‬ ‫ועליתי‬ ‫ושיפ‬ ‫הברכיים‬ ‫על‬ ‫ישב‬ ‫היתכופף‬ ‫פרצופו‬ ‫את‬ ‫שף‬ ,‫אמר‬ "‫מת‬ ‫"אתה‬...‫במכות‬ ‫המפוצץ‬ ‫מפתחות‬ ‫את‬ ‫שמר‬ ‫שהדוס‬ ‫כנראה‬ .‫במפתחות‬ ‫לרשרש‬ ‫והחל‬..."‫מת‬ ‫כבר‬ ‫"אתה‬ ‫יום‬ ‫ולאחר‬...‫לבנים‬ ‫דפים‬ ‫וגנב‬ ,‫לדירה‬ ‫הדוס‬ ‫פרץ‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬..‫לפניי‬ ‫שכשכר‬ ,‫דירתי‬ ‫דף‬..‫אמר‬ ,‫דף‬ ‫קח‬...‫לדלת‬ ‫ממתחת‬ ‫זרק‬ HA ‫לימים‬ ,‫שוורצמן‬ ‫מאיה‬ ‫את‬ ‫זיינתי‬ ‫בדירה‬... ‫מא‬ .‫דר‬ ‫לפחות‬ ‫ככה‬ ‫זיינתי‬...‫בכוסה‬ ‫נכנס‬ ‫ואני‬ ,‫גבה‬ ‫על‬ ‫שוכבת‬ ‫בעודה‬ ,‫שוורצמן‬ ‫יה‬ ‫מאפנה‬ ‫מרצה‬ ,"‫אטלס‬ ‫"דפנה‬ ‫אצל‬ ‫המסטר‬ ‫את‬ ‫שהתחילה‬ ,‫סיפרה‬ ‫ואז‬ ,‫פעמים‬ ‫כמה‬ ,‫הקקדמיה‬ ‫כי‬ ,‫מילולי‬ ‫קטע‬ ‫שיחק‬ ‫שהדוס‬ ‫פלא‬ ‫לא‬...‫רוע‬ ‫גבעת‬ ‫העבריינית‬ ‫מהקקדמיה‬ ‫ה‬ ‫כנראה‬ "‫"דפנה‬ ,‫באופלן‬ ‫המורה‬ ,‫הסתם‬ ‫ומן‬ ,‫שפה‬ ‫עריצות‬ ‫לא‬ ‫"שהעברית‬ ‫יתכוונה‬ ‫דיסקרימינציה‬ ‫של‬ ‫סיפור‬ ‫וזה‬, "‫דפנה‬ ‫בשם‬ ‫"דיסקרימינטורית‬ ‫פגשתי‬ ‫לבסוף‬..."‫חינם‬ ...‫עברית‬ "!!!‫רוסים‬ ‫של‬ ‫לא‬ ‫הזאת‬ ‫"השפה‬ "!!!!!!!!‫חינם‬ ‫"אין‬ !!!!‫הדיסציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫ואז‬ ‫כ‬ ?‫י‬.‫ק‬ ‫מי‬ - !!!‫הן‬ ‫כ‬ ‫"אילון‬ ,‫השכן‬ - ‫בבית‬ ‫שטיילתי‬ ,‫לרצח‬ ‫כמעט‬ ‫הסית‬ ‫גם‬ ,"‫"הדוס‬ ‫או‬ ,"‫הן‬ ‫אלי‬ ‫ורץ‬ ,‫דגן‬ ‫סכין‬ ‫עם‬ ‫השומר‬ ‫אבל‬ ,‫למנטבוז‬ ‫שיקראו‬ ‫ודרשתי‬ ,‫למתנ"ס‬ ‫ברחתי‬ ‫ולבסוף‬ ,‫ירוקה‬ ‫ואמר‬ ,‫הבוס‬ ‫והגיע‬ ,‫סירב‬ ‫שיתפסו‬ ‫מקווה‬ ‫ואני‬ ‫צא‬ .‫בחוץ‬ ‫לך‬ ‫מחכים‬ ‫"הם‬ ,‫מהיר‬ ‫כביש‬ ‫דרך‬ ‫קפצתי‬ ‫מהר‬ ‫אבל‬ ,‫ברכב‬ ‫והם‬ ,‫החוצה‬ ‫יצאתי‬..."‫אותך‬
 • 17. Page 17 of 113 ‫תלונה‬ ‫להגיש‬ ,‫חולון‬ ‫למנטרת‬ ‫הגעתי‬..‫השדות‬ ‫דרך‬ ‫ונמלטתי‬ ‫שהמנטבוזים‬ ‫נראה‬ ‫לא‬... ‫לא‬ ‫עוד‬ ,‫דגן‬ ‫בבית‬ ‫בצריף‬ ‫שמתגורר‬ ,‫המאפן‬ ‫הדוס‬ ,‫ברצח‬ ‫והמאיים‬ ,‫זזו‬ ‫מדי‬ ‫לערוף‬ ‫הדוס‬ ‫ראש‬ ‫את‬ ‫אפילו‬ ‫צריך‬ ,‫וצריך‬...‫עונש‬ ...‫זונה‬ ‫בן‬ ‫כזה‬ ,‫גליוטינה‬ ‫עם‬ ‫ימות‬ ‫נחש‬ ‫פושע‬ ‫נחש‬ ‫ממסד‬ ‫תקיפת‬ ‫זומם‬ ‫נחש‬ !!!‫לי‬ ‫מפריע‬ ‫אתה‬ ‫המדרגות‬ ‫בכל‬ ‫אותך‬ ‫אדדרדר‬ ‫אני‬ ‫אנחנו‬ ‫בקומה‬ 2 ,‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫אולם‬ , ‫י‬ ‫קטנות‬ ‫תביעות‬ - ...‫ם‬ ‫לכלא‬ ‫יזחל‬ ‫גחונו‬ ‫ועל‬ ‫יוענש‬ ‫עוד‬ ‫נחש‬ ‫אומנם‬ ,‫ארור‬ ‫נחש‬ ‫איומים‬ ‫על‬ ‫מתלונן‬ ‫כבר‬ ‫אני‬ ,‫המדרגות‬ ‫בכל‬ ‫דרדור‬ ‫אגשים‬ ‫אני‬ ,"‫"אזרח‬ ‫ממעמד‬ ‫ונפילה‬ ,‫כליאה‬ ‫ואז‬ ,‫והדחה‬ "‫"אסיר‬ ‫ואז‬ ‫מגג‬ ‫וקפוץ‬ ,‫שקרים‬ ‫דמעת‬ ‫יבכה‬ ,‫נחשון‬ ‫בשם‬ ‫ערוף‬ ‫ראש‬ ‫עם‬ ‫ג‬ ‫הצמר‬ ‫המתוק‬ ‫פן‬ ‫יובל‬ ‫בקריית‬ ,",‫"ארגנטינה‬ ‫היסודי‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫נטה‬ ‫הילד‬ ."‫"יניב‬ ‫בשם‬ ,‫ילד‬ ‫היה‬ .‫ממני‬ ‫לגנוב‬ ‫והלכתי‬ ,‫שקל‬ ‫לי‬ ‫נתנה‬ ‫הסבתא‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ,‫ואז‬ "‫מתוק‬ ‫גפן‬ ‫"צמר‬ ‫וקניתי‬ ‫הצמר‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫לקח‬ ,‫יניב‬ ,‫לבנין‬ ‫עד‬ ‫אחריו‬ ‫ורצתי‬ ,‫גפן‬ ‫לי‬ ‫גנב‬ ,‫פעם‬ ‫עוד‬...‫החזיר‬ ‫ובסוף‬ ‫את‬ ‫בתחנ‬ ,‫למנטבוז‬ ‫הפך‬ ‫הילד‬...‫הנעל‬ ‫ת‬ ‫המח‬ ‫"יניב‬ ‫לו‬ ‫וקוראים‬..‫שועפת‬ ‫י‬ "‫יב‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ !?‫נכון‬ ,‫להחזיר‬ ‫בכדי‬ ‫לאיים‬ ‫קצת‬ ‫לי‬ ‫מותר‬ ‫משמע‬ ,‫צמרגפן‬ ‫גונב‬ NEXT TIME, DONT STEAL
 • 18. Page 18 of 113 ‫וצבא‬ ‫מלכים‬ ‫החלטה‬..‫העם‬ ‫כלפי‬ ‫העריצות‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ‫ומללךך‬ ,‫העם‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ‫צבא‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫נייר‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫מלך‬ ,‫חתם‬ ‫וה‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫לש‬ ‫עלול‬ ,‫תם‬ ‫עקב‬ ,‫יחזרו‬ ‫כולם‬ ‫ולא‬ ,‫הקרב‬ ‫אל‬ ‫חיילים‬ ‫רבבות‬ ‫לוח‬ ‫האסלה‬ ‫על‬ ‫יושב‬ ‫בעודו‬ ‫מחליט‬ ‫שהמלך‬ ‫החלטה‬ ‫ומגר"בץ‬ ‫המלך‬ ‫תחת‬ ‫ניגוב‬... ‫יכול‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫מהעובדה‬ ‫איכפתי‬ ‫לא‬ ‫המלך‬...‫העם‬ ‫חיי‬ ,‫שהגפרורים‬ ‫ועובדה‬ ‫זו‬ ‫מילה‬ "‫ל‬ ‫נרדפת‬ ‫חיילים‬ " ‫מיצגי‬ ,‫אבל‬... ‫החיילים‬ ‫יותר‬ ,‫אצולה‬ ‫כן‬ ‫גם‬ ‫היו‬ ‫לרוב‬ ,‫הקצינים‬ , ‫הנה‬ ‫היתנהגותו‬ ‫על‬ ‫המלך‬ ‫את‬ ‫ומגנים‬ ,‫ולמציאות‬ ,‫לעם‬ ‫קרובים‬ ‫נ‬ ,‫והמתנשאנית‬ ,‫תנית‬ ‫המלך‬ ‫כאשר‬ ,‫ועלולים‬ ,‫צבאי‬ '‫פוטצ‬ .‫הממלכה‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ,‫עריצות‬ ‫יתר‬ ‫מפגין‬ ‫זה‬ ‫העם‬ ‫שיעבוד‬ ‫ניסיון‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫ומונע‬ ‫מתערב‬ ‫שהצבא‬ , ‫שלא‬ ,‫ימניים‬ ‫מנהיגים‬ . ‫ורודים‬ ,‫בכלל‬ ‫מתחסדים‬ ‫ה‬ ‫על‬ ‫להישת‬ ‫לצבא‬ ‫גורמים‬ ,‫עם‬ ‫פרינציפים‬ ‫ולהנהיג‬ ‫לט‬ ‫הצבא‬ ‫וכך‬ ,‫עממיים‬ ‫למען‬ ,"‫העם‬ ‫"דיקטטורת‬ ‫או‬ ,"‫עם‬ ‫"שלטון‬ ‫או‬ ,"‫"דמוקרטיה‬ ‫משליט‬ ‫כאשר‬.."‫"והקפיטליסטים‬ ,"‫"האצילים‬ ‫המעמדים‬..."‫המעמדים‬ ‫"דיכוי‬ ‫המלך‬ ‫מתמרן‬ ‫תופס‬ ‫הצבא‬ ,‫מדיי‬ ‫ימינה‬ ‫פיקוד‬ ,‫מציאותי‬ ‫ימין‬ ‫הוא‬ ‫הצבא‬ ‫כי‬ , ‫והמלךך‬ ‫ימין‬ ‫הוא‬ WANNABE ‫הזוי‬ ‫ימין‬.. ... ‫הדריסה‬ ‫ניסיון‬ ‫רחוב‬ ‫על‬ ‫ברגל‬ ‫הלכתי‬ ,‫זאב‬ ‫פזגת‬ ‫דיין‬ ‫משה‬ ‫רכבים‬ ‫ללא‬ ‫כביש‬ .‫בלם‬ ‫רכב‬ ‫פתאום‬ ‫ואז‬ ‫ששקלה‬ ‫ונדמה‬ ,"‫קצנלסון‬ ‫"אלה‬ ‫עמדה‬ ‫מולי‬..‫אחד‬ ‫רכב‬ ‫מלבד‬ ‫פתאום‬ .‫לדרוס‬ ‫באשר‬ ‫"שמנה‬ ‫וצעקתי‬ ,‫הצידה‬ ‫קצת‬ ‫קפצתי‬...‫לכיווני‬ ‫מהר‬ ‫לנוע‬ ‫החל‬ ‫הרכב‬ ‫ניסיון‬...‫דריסה‬ ‫כמעט‬...‫וכעס‬ ‫אמוציות‬ ‫מלאת‬ ‫כמאד‬ ‫נדמתה‬ ‫הסטומה‬."!!‫ומכוערת‬ ‫רצח‬ ‫כ‬ . ...‫תירצה‬ ‫נוא‬ ‫מעט‬ ...‫נפש‬ ‫חולת‬ ‫פולסהדנורה‬ ‫לפגיעה‬ ‫לגרום‬ ‫בכדי‬ ‫קבוצתית‬ ‫השפעה‬ ,‫פיזית‬ "‫היתאבדות‬ ‫שגורמת‬ ‫"היתעמרות‬ "‫החפצה‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫"החפשה‬ ‫שיטת‬ ‫מנסים‬ ‫הדין‬ ‫ובית‬ ‫הקקדמיה‬ ‫מוראלית‬ ‫השפעה‬ ‫ועדת‬+‫נחשון‬ ‫ניר‬+‫חראטוקר‬....‫ואפלייה‬ ,‫טרור‬ ‫ולמעשה‬ ,‫אימה‬ ‫להטיל‬ ‫בכדי‬ +‫יאיר‬ ‫קקקפלאן‬+‫קקקפלאן‬ ,‫קרן‬ ‫יעלי‬ ‫השרמוטה‬ ‫השווא‬ ‫מתלוננת‬ +‫הדיסציפלינה‬ ‫קצלנלסון‬ !!!!‫חוצפה‬ ‫פולסדנורה‬...‫ועוד‬...‫מוריקק‬ ‫יוסקה‬ ,"‫"רפואה‬ ‫בעזרת‬ ‫ותקיפה‬ ‫אפלייה‬ ,‫נקמה‬ ‫להגשמת‬ ‫שיטה‬ "‫כשה"רפואה‬ ‫פושעת‬ "‫"רפואה‬ .‫ודיסקרטימינציה‬ ,‫רפואי‬ ‫סודי‬ ‫מידע‬ ‫פליטת‬ ‫בעזרת‬ ‫הקנטה‬ ‫"הי‬ ‫על‬ ‫היתנצחות‬ ‫לשון‬ ,"‫רפואית‬ ‫סטורייה‬ ‫יאיר‬ ‫קקקפלאן‬ ‫אלה‬..."‫"מדיציני‬ ‫הרע‬ ‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ + ‫היסתבר‬ ,‫מאיתנים‬ ‫כשחזרתי‬... ,‫שקקקפלאן‬ ‫וכך‬ ,‫ציבורי‬ ‫זלזול‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬..‫שיצחקו‬ ‫כך‬ ,‫חולים‬ ‫בבית‬ ‫שאני‬ ‫לכולם‬ ‫סיפר‬ ‫ב‬ ‫עניתי‬.‫לאיד‬ ‫וצחק‬ ,‫רפואי‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫היתנצח‬ ‫קקקפלאן‬...‫הדיבה‬ ‫סיפור‬ ‫החל‬ - SMS ‫על‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הסלימה‬ ‫קקקדמיה‬ ‫ואז‬ ‫וגרמה‬ ‫אף‬ ,‫וזכיתי‬ ,‫תבעתי‬ ‫ואז‬ ‫דיסציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫ש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ‫עליי‬ ‫איים‬ ‫השופט‬ :‫הלשון‬ ‫בזו‬ ‫אדרדר‬ ‫אני‬ ,‫לי‬ ‫מפריע‬ ‫"אתה‬
 • 19. Page 19 of 113 "!!‫המדרגות‬ ‫בכל‬ ‫אותך‬ !!!‫השופט‬ ‫איומי‬ ‫על‬ ,‫גם‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫לקלל‬ ‫לי‬ ‫מותר‬ ‫ואז‬ ‫קללה‬ ‫וכל‬ ,‫קקפלאן‬ ‫את‬ ‫לקלל‬ ‫המשכתי‬ ‫ואז‬ ‫"תחושת‬ ‫גורמת‬ ‫קללה‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,"‫איום‬ ‫כאשר‬ ‫איום‬ = ‫קללה‬..."‫"איום‬ ‫מתכננים‬ ‫אותך‬ ‫אחזיר‬ ‫"אני‬ = ‫למשל‬...‫הגשמה‬ ‫ומקדמים‬ ‫הסגורים‬ ‫למוסדים‬ " ‫ואז‬ ‫פתאום‬ ‫ואני‬...‫המאיים‬ ‫קקקקפלאן‬ ‫משמע‬...‫שווא‬ ‫תלונת‬ .....‫קודם‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬...‫המקלל‬ ...‫רפואי‬ ‫האיום‬ ‫אזי‬...‫בהזמנה‬ ‫עינויים‬ = ‫כשהרפואה‬ ‫כך‬ "‫"רפואית‬ ‫שחיתות‬ "‫"רופא‬ ‫כי‬ ,‫במיוחד‬ ‫החמורים‬ ‫הטרור‬ ‫מגורמי‬ ‫אחד‬ ‫זה‬ ‫נקמה‬ ‫מגשימה‬ "‫ש"הרפואה‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫אם‬ ,"‫"רשלנות‬ ‫רק‬ ‫יחשב‬ ,‫קטלני‬ ‫ממינון‬ ‫ומוות‬ ,"‫ביותר‬ ‫השקט‬ ‫"הרוצח‬ ‫הוא‬ .."‫לוואי‬ ‫"תופעת‬ ‫קקפלאן‬ ‫האיום‬ ‫את‬ ‫להעצים‬ ‫בכדי‬ ,‫רפואי‬ ‫מידע‬ ‫פיזר‬ ‫כך‬ ‫בשם‬ ‫על‬ ‫היתלונן‬ ,‫כשקיללתי‬ ‫ואז‬...‫הרפואי‬ "‫"איומים‬ ... ‫משמשת‬ ‫כשרפואה‬...‫הצביעות‬ ‫שיא‬ ,‫נקמה‬ ‫להגשמת‬ ‫לדרך‬ ‫משמע‬ ‫ודיסקרימינציה‬ ,‫אפלייה‬ ,‫בהזמנה‬ ‫פועלת‬ ‫רפואה‬ "‫"הפציינט‬ ‫ולרעת‬ "‫"המשחד‬ ‫או‬ "‫"המבקש‬ ‫או‬ "‫"המזמין‬ ‫ולטובת‬ ‫רפואה‬ ‫זו‬ ‫רפואה‬.. ..."‫"רצח‬ ‫שהרפואה‬ ‫בכדי‬ ‫לשחד‬ ‫עלולים‬ ‫אנשים‬ ‫כי‬ ,‫פושעת‬ ‫גרימת‬ ,"‫מומים‬ ‫"גרימת‬ ‫חי‬ ‫"הפרת‬ ."‫ים‬ ,"‫דמורליזציה‬ ‫"גרימת‬. ..."‫היתאבדות‬ ‫"גרימת‬ NATIONAL SEXISM AND NATIONAL SOCIALIZM DISCRIMINATION PATTERNS TOWARDS RUSSIAN IMMIGRANTS IN ISAVEL CAPITALISM FIGHTS SOCIALISM ‫הבאבון‬ ‫עם‬ ‫הליככוד‬ ‫ומפלגת‬ ,‫ממוריקאקיאדה‬ ‫היישר‬ ‫מגיע‬ ‫רוסים‬ ‫הדיכוי‬ ‫הבאבו‬ ‫למשל‬...‫הנתניאטטי‬ ‫כושית‬ ‫יש‬ ?‫כושים‬...‫רוסי‬ ‫ממוצא‬ ‫שופט‬ ‫אף‬ ‫מינה‬ ‫לא‬ ‫ן‬ ‫לגיטימציית‬ ,‫רוסי‬ ‫משיפוט‬ ‫המדינה‬ ‫להימנע‬ ‫מנסה‬ ‫ככה‬...‫מיזנדריה‬...‫שופטת‬ ‫חסות‬ ‫לבני‬ ‫הפכו‬ ‫ככה‬ ‫הרוסים‬..‫המדינה‬ ‫נגד‬ ‫רוסים‬ ‫והיתקוממות‬ ,‫רוסית‬ ‫אידיאולוגיה‬ ‫תמיד‬ ‫ולא‬ ,"‫כמונו‬ ‫חושב‬ ‫"לא‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ,‫בחסד‬ ‫החיים‬ ‫לערכי‬ ‫בהתאם‬ ‫שופט‬ ‫ה‬ ‫שאפליית‬ ‫אלא‬ ,‫והאמת‬ ‫צדק‬ ‫את‬ ‫מחפש‬ ‫פסיקה‬ ‫בכל‬ ,‫הדין‬ ‫ובית‬ ,‫העקרון‬ ‫זה‬ ‫הרוסים‬ ‫כאחד‬ ‫כולם‬ ‫התיקים‬ ‫לכן‬ ..‫המטרה‬ ‫וזה‬ ,‫להפלות‬ ‫הדרך‬ ,‫הטענות‬ ‫למרות‬ ‫גם‬ ,‫טוייחו‬ ‫משפט‬ ‫הבית‬ ‫הלך‬ ‫לא‬ ‫צעד‬ ‫ואף‬ ‫טענה‬ ‫אף‬ ‫עם‬ ‫הסכימו‬ ‫ולא‬ ,‫אפלייה‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫לקראתי‬ ‫שמשמעותה‬ ‫משפטית‬ ‫הטייה‬ ‫זה‬..‫שטענתי‬ ‫דיסקרימינציה‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫לעבור‬ ‫ההיתר‬ . ,‫שקר‬ ‫עדות‬ ‫כוזבת‬ ‫ידיעה‬ ,‫הסטודנט‬ ‫זכויות‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ,‫כלפיי‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫פרסום‬ ‫איסור‬ ‫(שלא‬ ‫המחוזי‬ ‫סגנית‬ ‫וגם‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫עבר‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ ,‫בעובדים‬ ‫היתעמרות‬ ‫מניעת‬ ‫חוק‬ ‫המלפנים‬ ‫הם‬ ‫לכלכלה‬ ‫המרצים‬....)‫קליינוביץ‬ ‫אמריקקה‬ ‫שמתחת‬ ‫סטומה‬ ‫במקרה‬ ‫ה‬ ‫והמפלגה‬ ,‫הקקדמיה‬ ,‫הראשיים‬ ‫הבאבון‬..‫לעד‬ ‫שמה‬ ‫ימח‬ ..‫הליככוד‬ ‫מלפגת‬ ‫ארורה‬
 • 20. Page 20 of 113 ‫שם‬ ‫ימח‬...‫מעשיהו‬ ‫בכלא‬ ‫ויוכלא‬ ,‫האפלייה‬ ,‫המרמה‬ ,‫השוחד‬ ‫על‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫ישלם‬ ...‫הנקמה‬ ‫מעצר‬ ‫על‬ ‫יקולל‬ ,‫לעד‬ ‫באבון‬ "‫"הנתבעת‬ '‫הביץ‬ ‫דין‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬ ‫שנוהלה‬ ‫דיסציפלינה‬ ‫וועדת‬ ,‫ומיזנדריה‬ ,‫בוטה‬ ‫אפלייה‬ ,‫הסטודנט‬ ‫זכויות‬ ‫לחוק‬ ‫בניגוד‬ ‫שיש‬ ‫כפקודה‬ ‫ולקבול‬ ,‫לגנות‬ ‫המתלוננת‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫ציבורי‬ ‫לגינוי‬ ‫ולהעמיד‬ ,‫המצלה‬ ‫ולא‬ ‫השקרנית‬ ,‫השרמוטה‬ ,"‫דינהביץ‬ ‫"מירי‬ ‫הנפש‬ ‫חולת‬ ‫הסטומה‬ ‫את‬ ‫וגם‬ ,"‫קרן‬ ‫"יעלי‬ ‫הזונה‬ ‫אמא‬ ‫לקילול‬ ‫עד‬ ‫אמשיך‬ ‫אני‬..."‫קודם‬ ‫הרע‬ ‫"לשון‬ ‫מתוקף‬ ‫לקלל‬ ‫לי‬ ‫מותר‬ ‫שאותה‬ ‫הסטו‬ ‫את‬ ‫אאכיל‬ ‫אני‬ ‫ואז‬....‫ראבקום‬ ‫מכוס‬ ‫שהשריצה‬ ,‫הנ"ל‬ ‫התביעה‬ ‫במהלך‬ ‫חרא‬ ‫מה‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫התביעה‬...‫מחלון‬ ‫לקפוץ‬ ‫יכולה‬ ‫ומבחינתי‬ ,‫הציבורי‬ ‫ובאופן‬ 5000 ‫על‬ ‫שקלים‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אקניטן‬ ‫כי‬ ,‫תעלוזנה‬ ‫לא‬ ‫והשיפוטיות‬ ‫הקקדמיות‬ ‫השרמוטות‬..‫הרע‬ ‫לשון‬ .‫מדינה‬ ‫קקקפלאן‬ ‫אלה‬ + ‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ ‫הסגורים‬ ‫במוסדים‬ ‫לענות‬ ‫בהזמנה‬ ‫שאפשרי‬ ‫מאמינים‬ ‫באופן‬ "‫"שמפריע‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ,"‫"הרגשי‬ ,‫האידיאולוגי‬ ‫ע‬ ,"‫"הפרסומי‬ ,"‫"המילולי‬ ‫ל‬ ‫כל‬ ‫להסתים‬ ‫ובכלל‬ "‫"דעות‬ ...‫אחד‬ ..."‫"כופרים‬ ‫תקיפת‬ ‫שאמורים‬ ,‫פרטיים‬ ‫ענישה‬ ‫מוסדות‬ ‫קקפלאן‬ ‫לדעת‬ ‫המוסדים‬ ‫ו‬ ,‫לבקשותיו‬ ‫להיענות‬ ‫להאמין‬ , ‫גם‬ ,"‫לרצוח‬ ‫"יבקש‬ ‫כשקקקפלאן‬...."‫סיבה‬ ‫יש‬ ‫להכל‬ ‫"כי‬ ‫קקפל‬ ‫לדעת‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫אן‬ ‫כמתבקש‬ ‫להיתנהג‬ ‫ויש‬ ‫להיתנגד‬ ‫אמור‬ ‫לא‬ AS PROMPTED "‫רפואי‬ ‫סודי‬ ‫"מידע‬ ‫מפרסם‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫לכן‬... ‫משקר‬ ‫וגם‬ "‫עינויים‬ ‫צריך‬ ‫"שהאדם‬ ‫לגבי‬ ‫הסתרת‬ ‫לצורך‬ ‫או‬ ‫לפגוע‬ ‫רוצה‬ ‫הקקפלאן‬ ‫ולמעשה‬ ‫לא‬ ‫במוסדים‬ ‫לענות‬ ‫רוצה‬ ‫שקקקפלאן‬ ‫שהאדם‬ ‫שבטוח‬ ‫מה‬ ,"‫לפגוע‬ ‫"צריך‬ ‫הכוזבה‬ ‫ת‬ ‫שום‬ ‫"צריך‬ ‫היה‬ ‫כזא‬ ‫קיפה‬ "‫ת‬ , ‫שגם‬ ‫כמו‬ ‫"עזרה‬ ‫באבנים‬ ‫סקילה‬ ‫לדעתו‬ "‫לנסקל‬ ... ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ,‫שקר‬ ‫עדות‬ ,‫כוזבת‬ ‫ידיעה‬ ‫על‬ ‫להיאסר‬ ‫חייב‬ ‫קקקפלאן‬ ‫הסדיסט‬ ‫זכויות‬ ‫בחוק‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬ ,‫איומים‬ ...‫הסטודנט‬ ...‫ואיומים‬ ,‫היתנכלות‬ ,‫היתעללות‬ ‫הרע‬ ‫ולשון‬ ‫איומים‬ ‫כשיטת‬ ,‫עתיד‬ ‫על‬ ‫ספקולצייה‬ ‫לטעון‬ ‫העיז‬ ‫כשקקקפלאן‬ ‫גרם‬ ‫ואז‬ ,"‫יתאבד‬ ‫הסטודנט‬ ‫פורמלי‬ ‫הליך‬ ‫"יהיה‬ ‫שאם‬ 3 ‫אכיפת‬ ‫על‬ ‫שיקר‬ ,‫קקקפלאן‬ ,"‫איומים‬ ‫"על‬ ‫יותר‬ ‫ולא‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ,‫פורמליים‬ ‫הליכים‬ ‫ובכך‬ ,‫שהוציא‬ ‫ההרע‬ ‫ללשון‬ ‫את‬ ‫ולהגשים‬ ,‫הניבוי‬ ‫את‬ ‫לגרום‬ ‫מנסה‬ ‫קקקפלאן‬....‫החוק‬ ‫קק‬...."‫ב"איומים‬ ‫והואשמתי‬ ‫קיללתי‬ ‫אני‬ ‫ואז‬ ....‫עתידי‬ ‫על‬ ‫מאיים‬ ‫קקקפלן‬ ‫זמם‬ ‫קפלאן‬ ‫והעלמת‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫הענשה‬ ,‫הקקדמית‬ ‫ההפרכה‬ ‫הסתרת‬ ,‫ומאינטרס‬ ,‫סטודנט‬ ‫תקיפת‬ "‫ומוניטין‬ ‫ביוקרה‬ ‫"פגיעה‬ ‫יגרום‬ ‫ולא‬ ,"‫יפריע‬ ‫"שלא‬ ‫כך‬ ,‫הסטודנט‬ ‫מונעות‬ ‫התלונות‬ ,‫המוסדים‬ ‫איום‬ ‫בעזרת‬ ,‫הסטודנט‬ ‫פה‬ ‫וסתימת‬ ,‫האמת‬ ‫הסתרת‬ ‫מאינטרס‬ ....‫והעינויים‬ :‫המוטיב‬ ‫מנסה‬ ‫במחקרו‬ ‫ששיקר‬ ‫קקקדמיק‬ ....‫מהמפריך‬ ‫להיפטר‬