SlideShare a Scribd company logo
PROTECT YOUR DOCTORAL THESIS OF PLAGIARISM The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) 
The Byzantine Mathematics, 3rd edition 
Volume Ι Arithmetic, Αlgebra 
Volume ΙΙ Geometry 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Τὰ βυζαντινὰ Μαθηματικὰ εἶναι συνήθως ὑποτιμημένα ὡς πρὸς τὴ συνεισφορά τους στὴν ἐξέλιξη τῆς Μαθηματικῆς Ἐπιστήμης ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Οἱ δύο τόμοι τῆς 3ης Έκδοσης στοχεύουν νὰ ἀποκαταστήσουν στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ τὴν πραγματικότητα, μιᾶς καὶ πηγὴ γιὰ τὴ συγγραφή τους εἶναι ὁ Ἑλληνικὸς Βιενναῖος κώδικας 65, ἕνα αὐθεντικὸ βυζαντινὸ μαθηματικὸ χειρόγραφο τοῦ 15ου αἰ. μ.Χ., τὸ ὁποῖο φυλάσσεται ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Αὐστρίας, καὶ τὸ ὁποῖο ἐξέδωσα τὸ 2006 (Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). 
Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν οἱ Καθηγητές τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κκ.: Γεώργιος Βελένης (Πρόεδρος), Ἀλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Βασίλειος Κατσαρός, Γεώργιος Νάκος, και Βασίλειος Φανουργάκης. 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Ὁ Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) εἶναι ἕνα ὀγκῶδες χειρόγραφο 250 περίπου πυκνογραμμένων σελίδων μεγέθους Α3, ἀνωνύμου συγγραφέα, τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου διδασκόταν πρίν τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης σὲ εὐρὺ κοινό προερχόμενο ἀπὸ διάφορα κοινωνικὰ στρώματα, ὅπως συνηθιζόταν ἐκείνη τὴν ἐποχή. 
Ἡ σημασία τοῦ χειρογράφου εἶναι αξιόλογη, ἀφοῦ, ὅπως προέκυψε ἀπὸ τὴν διενεργηθεῖσα ἐπιστημονικὴ ἔρευνα πρόκειται κατ' οὐσίαν γιὰ τὴν Μαθηματικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια τῶν Βυζαντινῶν, καὶ μάλιστα τὴν πρώτη Μαθηματικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια. 
Ἐπιπλέον ἕνα δεύτερο στοιχεῖο ποὺ ἐνισχύει τὴν ἄποψη ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα σημαντικὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο τῆς ἐποχῆς του εἶναι ὅτι ἀπὸ τὰ μέχρι στιγμῆς ἐπιστημονικὰ εὑρήματα προκύπτει πὼς εἶναι τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ χειρόγραφο στὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται τὸ πρόβλημα (κεφ. 177 (ροζ)) τῆς κατασκευῆς τετραγώνου ἐγγεγραμμένου σὲ ἰσόπλευρο τρίγωνο, ὥστε ἡ μία του πλευρὰ νὰ ἐφάπτεται μὲ τὴν πλευρὰ τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου. Βέβαια στὸ χειρόγραφο δὲν καταγράφεται τὸ θεωρητικὸ μέρος τῆς κατασκευῆς, ἀλλὰ ζητεῖται μόνο νὰ ὑπολογισθεῖ ἡ πλευρὰ τοῦ τετραγώνου συναρτήσει τῆς πλευρᾶς τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου. 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν έγιναν διάφορες απόπειρες έκδοσης του χειρόγραφου από Πανεπιστημιακούς Καθηγητές όπως ο Η. Hunger (1978) και ο J. L. Heiberg (1899), οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα την έκδοση μικρών τμημάτων του, παρά το ότι η εργασία γινόταν συνήθως από επιστημονικές ομάδες. Αυτό όμως θεωρείται αναμενόμενο, διότι η δυσκολία της έκδοσης μιας τέτοιας μελέτης έγκειται στο ότι απαιτούνται σύνθετες γνώσεις Παλαιογραφίας, Μαθηματικών και πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας της σύγχρονης αλλά και αυτής του 15ου αι. 
Εξέδωσα το χειρόγραφο το 2006, ως βελτιωμένη έκδοση της διδακτορικής μου διατριβής που εγκρίθηκε με ΄ομόφωνο άριστα΄ από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2004. 
 Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι η επταμελής Επιτροπή για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαρτιζόταν από 7 διακεκριμένους διεθνώς Καθηγητές: Α) Του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, τους κκ. Μαρία Παπαθανασίου, Σταύρο Παπασταυρίδη, Ιωάννη Αραχωβίτη και Παναγιώτη Τσαγκάρη και Β) τους Βυζαντινολόγους κκ. Κωνσταντίνο Μανάφη, Φώτιο Δημητρακόπουλο και Ταξιάρχη Κόλια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 Η πλήρης έκδοση του 2006 έγινε από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης τηρουμένων όλων των απαιτήσεων μιας παγκοσμίως αξιόπιστης και μοναδικής έκδοσης. Το βιβλίο αυτό έγινε δεκτό μετά πολλών επαίνων από την επιστημονική κοινότητα, σχολιάστηκε θετικά σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και αναφέρεται κατ’ εξακολούθηση σε δημοσιεύσεις ερευνητών. Προσωπικά έγινα αποδέκτης συγχαρητηρίων επιστολών από Έλληνες και ξένους γνωστούς Καθηγητές Πανεπιστημίων, Ακαδημαϊκούς και Πρυτάνεις. Το βιβλίο δε, ευρίσκεται με το χαρακτηρισμό ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στις βιβλιοθήκες πολλών Πανεπιστημίων της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού. 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Whoever carries out the transcription and the scientific study of a manuscript holds the Intellectual Property of the work! 
Προσφάτως και συγκεκριμένα στις αρχές του 2014 πληροφορήθηκα από διεθνές επιστημονικό forum, ότι κάποιος Γερμανός συγγραφέας που είχε ξεκινήσει προ 20- ετίας τη μεταγραφή υπό την επίβλεψη του Καθηγητή H. Hunger, και ο οποίος τα τελευταία 8 χρόνια μελετούσε την ελληνική έκδοσή μας, κατάφερε να το εκδώσει (;) όπως ισχυρίζεται μεταφρασμένο και στα γερμανικά. Μάλιστα για να διαφημίσει προφανώς το βιβλίο του γράφει, ότι αυτό είναι το πρώτο και μοναδικό αξιόλογο έργο που έχει εκδοθεί μέχρι το 2014. Το κατά πόσον είναι ηθικό να κάνει διαφήμιση μέσω δυσφήμισης, δεν φαίνεται να τον απασχολεί ιδιαίτερα. 
 Εδώ βέβαια τίθενται πρωτίστως ερωτήματα σχετικά με το θέμα της μεταγραφής την οποία βρήκε έτοιμη, όπως και τα μαθηματικά σχόλια με τις πρωτότυπες αποδείξεις μου, τα φιλολογικά σχόλια και γενικότερα την πλήρη και διεξοδική πρωτότυπη μελέτη του χειρόγραφου, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2004 και εκδόθηκε από το Αριστοτέλειο το 2006. 
Δευτερευόντως τίθενται ερωτήματα και για τη διασφάλιση μιας έστω ελάχιστης επιστημονικής αξιοπιστίας αυτής της ΄ελεύθερης μετάφρασης΄ ενός μικρού μέρους του ελληνικού έργου μου στα γερμανικά, αφού κάποιοι επιστημονικοί (;) ισχυρισμοί του Γερμανού μεταφραστή, όπως π.χ. ότι ΄η εμφάνιση των δεκαδικών κλασμάτων συνδέεται με την άνοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας΄ (sic!), προκαλούν θυμηδία και σκέψεις σχετικά με τα κίνητρα του συγγραφέα της. 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Είναι απολύτως κατανοητή η απογοήτευση ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι επί σειρά ετών αγωνίζονταν να φέρουν σε πέρας αυτό το τεράστιο έργο χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Εκείνο που δεν μπορούν όμως να αλλάξουν είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες, όταν θέλουμε, έχουμε επανειλημμένα αποδείξει ότι δημιουργούμε επιστημονικές ανακαλύψεις και πρωτότυπα έργα που μένουν στην Ιστορία, αν και δεν μένουν πάντα στην Ελλάδα, αφού πολλά καταλήγουν μετά την αρπαγή τους να κοσμούν μουσεία, βιβλιοθήκες και άλλους τόπους συλλογής δειγμάτων Ελληνικού Πολιτισμού . 
 Και, όπως και να γίνει, δεν μπορούν να αλλάξουν το ότι το συγκεκριμένο έργο ήταν σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις έργο Βυζαντινού συγγραφέα και εκδόθηκε αποδεδειγμένα από Ελληνίδα μαθηματικό το 2006 με την εκδοτική σφραγίδα ενός εκ των σημαντικότερων Κέντρων Βυζαντινών Ερευνών-αυτό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αφού βέβαια είχε ήδη εγκριθεί με ομόφωνο άριστα ως διδακτορική διατριβή από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2004. 
Βεβαίως και οι μεταφραστές επιτελούν έργο. 
Εκείνοι όμως που διαστρεβλώνουν μερικώς ένα μεγάλο έργο, του οποίου μεταφράζουν στη γλώσσα τους ένα μικρό τμήμα και στη συνέχεια το παρουσιάζουν όλο ως δικό τους, προσπαθώντας μάλιστα να απαξιώσουν τον δημιουργό του έργου με εξαιρετικά αστείες και άστοχες παρατηρήσεις, για να διαφημίσουν το αντίγραφό τους, πώς ακριβώς χαρακτηρίζονται; Έντιμοι Επιστήμονες-Ερευνητές, ή μήπως κάτι άλλο; 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Σε μία τέτοια μελέτη το δυσκολότερο και πιο επίπονο μέρος είναι η μεταγραφή. Για να αντιληφθεί κανείς τί ακριβώς σημαίνει μεταγραφή ενός χειρόγραφου, αρκεί να κατανοήσει ότι χρειάζονται περί τα 3 χρόνια σπουδές Παλαιογραφίας, δηλαδή χρειάζεται να μάθει κάποιος τη γλώσσα των αρχαίων χειρόγραφων για να μεταγράψει το κείμενο, εν προκειμένω του 15ου αι. στην ελληνική γλώσσα ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητό πρωτίστως από τους γνωρίζοντες την ελληνική γλώσσα επιστήμονες, και ασφαλώς από τους Βυζαντινολόγους παγκοσμίως. 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Δείγμα από το κείμενο του 15ου αι. 
Στο πλάι της σελίδας βλέπουμε και τις πράξεις που έχουν γίνει σ’ αυτό το πρόβλημα του υπολογισμού του όγκου του εικονιζόμενου δοχείου 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Αφού ολοκληρωθεί η μεταγραφή διαβάζονται προσεκτικά οι διατυπώσεις των προβλημάτων καθώς και οι επιλύσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί από τον συγγραφέα του χειρόγραφου. Το τμήμα αυτό της μελέτης παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες, επειδή οι σύγχρονοι μαθηματικοί δεν είμαστε εξοικειωμένοι ούτε με τη γλώσσα του μεταγραμμένου ήδη κειμένου, αλλά ούτε και με τις μεθόδους των επιστημόνων εκείνων των εποχών. Αρκεί να σκεφθεί κανείς, ότι τότε, η επίλυση μιας εξίσωσης επί παραδείγματι δεν περιελάμβανε κάποια μαθηματική σχέση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, αλλά γινόταν περιγραφικά σε όλη την έκτασή της. Για να γίνει κατανοητό αυτό το τμήμα της διαδικασίας της έκδοσης ενός χειρόγραφου, παρουσιάζω για το πρόβλημα 171 (ροα) της γεωμετρίας: 1) Τη διατύπωση και την επίλυσή του από τον συγγραφέα του 15ου αι. 2) Τμήμα από το κείμενο όπως διαμορφώθηκε μετά τη μεταγραφή, και 3) Τον μαθηματικό σχολιασμό. 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ροα' Περὶ τοῦ πῶς ἐστὶ ἐντὸς ἡμισφαιρίου σχήματος, τεθῆναι τετράγωνον σχῆμα ἰσόπλευρον καὶ εἰδέναι ἑκάστη πλευρὰν πόσων σπιθαμῶν ἐστί. Ἔστω ἡμισφαίριον σχῆμα ὅπερ ἐστὶ ἡ διάμετρος αὐτοῦ σπιθαμῶν ιβ, τεθημένου δὲ ἐντός, σχῆμα τετράγωνον ἰσόπλευρον κατὰ τὸ ἐγχωροῦν μεῖζον μέγεθος. Ζητεῖς εἰδέναι ἑκάστη πλευρὰν πόσων σπιθαμῶν ἐστί. Ἔχεις δὲ τοῦτο εἰδέναι οὕτως: Πολλαπλασίασον εἰς ἑαυτὴ τὴν διάμετρον τοῦ ἡμισφαιρίου ἥτις ἐστὶ σπιθαμῶν ιβ ὡς εἴπομεν· ιβ-κις οὖν ιβ γίνονται ρμδ. Μέρισον ταῦτα πάντοτε μετὰ τῶν ε. Γίνεταί δε νῦν ὁ τούτων διαμερισμὸς κη καὶ δ/ε. Ζήτει τὴν ρίζαν τοῦ κη καὶ δ/ε ἥτις ἐστὶ ε καὶ ια/λ. Τὰ γὰρ ε καὶ ια/λ τεχνικῶς πολλαπλασιαζόμενα εἰς ἑαυτὰ πολλαπλασιάζοσιν κη καὶ ψκα/Ϡ ἅπερ ἐστὶ κη καὶ δ/ε. Ἐστὶ δὲ ἑκάστη πλευρὰ τοῦ τετραγώνου τοῦ σχήματος σπιθαμῶν ε καὶ ια/λ μιᾶς σπιθαμῆς 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ κεφ. 171. (ροα). Μὲ πλευρὰ τμῆμα τῆς διαμέτρου ΑΒ= 12 ἑνός κύκλου, ο συγγραφέας ζητεῖ νὰ κατασκευαστεῖ τετράγωνο μὲ δύο διαδοχικές κορυφὲς ἐπὶ τῆς περιφέρειας καὶ τὶς ἄλλες δύο ἐπὶ τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου. Ἔστω ΓΕΖΔ τὸ ζητούμενο τετράγωνο. Τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα ΔΖΟ καὶ ΓΕΟ εἶναι ἴσα ἐπειδὴ ἔχουν ΔΖ=ΓΕ (ὡς πλευρὲς τετραγώνου), καὶ ΟΖ=ΟΕ=ρ=6. Ἄρα ΟΔ=ΟΓ=χ/2, ὅπου χ ἡ πλευρὰ τοῦ ζητούμενου τετραγώνου. Ἐφαρμόζουμε τὸ Πυθαγόρειο θεώρημα στὸ ὀρθογώνιο τρίγωνο ΔΖΟ: 6²= χ²+(χ/2)², ἢ χ²= 144/5, ἢ χ= √(144/5). Ὁ συγγραφέας τοῦ χειρόγραφου γνωρίζει προφανῶς τή μέθοδο, ἀλλά περιγράφει μόνο τὸ τελευταῖο βῆμα τῆς πιὸ πάνω διαδικασίας, δηλαδὴ ὑπολογίζει κατευθείαν τὸ χ ὡς τὴν τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ ΑΒ²/5, χωρὶς κάποια αἰτιολόγηση. 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Σχετικά με την ολοκλήρωση της έκδοσης ενός χειρόγραφου, αφού γίνει η μεταγραφή, η μελέτη των μεθόδων του συγγραφέα, και ο μαθηματικός τους σχολιασμός, εκείνο που απομένει πλέον είναι το κεφάλαιο της ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, όπου αναλύονται διεξοδικά με αποδεικτικά στοιχεία τα εξής: 1) Η περιγραφή του χειρογράφου 2) Η χρονολογία συγγραφής του 3) Η γλώσσα, η σύνταξη και οι γραμματικές παρατηρήσεις 4) Η ορολογία που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας 5) Τα νομίσματα, τα μέτρα και τα σταθμά 6) Οι επιστημονικές επιρροές που έχει δεχθεί ο συγγραφέας 7) Η προσωπικότητα του συγγραφέα, και 8) Οι θεματικές ενότητες του περιεχομένου του χειρογράφου ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΩΣ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥΣ 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Όσον αφορά στην Γ΄ έκδοση των δύο τόμων των Βυζαντινών Μαθηματικών, σημειώνω ότι πρόκειται για μια πιο εκλαϊκευμένη παρουσίαση της επίσημης έκδοσης του έργου, που έγινε από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2006. 
Οι δύο αυτοί τόμοι περιέχουν έναν μεγάλο αριθμό προβλημάτων ποικίλης θεματολογίας, γεγονός που επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι Βυζαντινοί λόγιοι στην πρόοδο της Επιστήμης των Μαθηματικών και της Μαθηματικής Παιδείας γενικότερα. 
 Επιπλέον, προσφέρει πλήθος πληροφοριών σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί στην καθημερινή τους ζωή, σχετικά με το εμπόριο, τις συναλλαγές, την αργυροχρυσοχοΐα, την οχυρωματική τέχνη, κ. ά. 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Στὸν πρῶτο τόμο τῆς Γ΄ ἔκδοσης τοῦ βιβλίου μου τό ὁποῖο ἐκδόθηκε τό 2006 (Α΄ ἔκδοση) μέ τίτλο ΄Τά μαθηματικά στό Βυζάντιο΄ ἀπό τίς Ἐκδόσεις ΄Ἐπικαιρότητα΄ καί ἐπανεκδόθηκε τό 2007 (Β΄ ἔκδοση) ἀπό τίς Ἐκδόσεις ΄Παῦλος΄, γίνεται ἀναφορὰ στὴν περιγραφὴ τοῦ χειρογράφου καὶ τοῦ περιεχομένου τῶν 10 πρώτων ἑνοτήτων, σχολιάζονται μαθηματικῶς τὰ προβλήματα τῆς Ἀριθμητικῆς καὶ τῆς Ἄλγεβρας, καὶ παρατίθενται μεταγραμμένα τμήματα τοῦ κειμένου τοῦ 15ου αἰ. Σημαντικά στοιχεῖα περιέχονται στά κεφάλαια πού ἀναφέρονται στή Θεωρία Ἀριθμῶν, στὴν πρώιμη μέθοδο ὀλοκλήρωσης και στα κλάσματα, γεγονός πού καταδεικνύει την καθόλου εὐκαταφρόνητη Μαθηματική Παιδεία τῶν Βυζαντινῶν. 
Στὸν δεύτερο τόμο τῆς Γ΄ ἔκδοσης τοῦ βιβλίου πού ἐκδόθηκε τό 2006 (Α΄ ἔκδοση) μέ τίτλο ΄Τά προβλήματα τῆς Γεωμετρίας στό Βυζάντιο΄ ἀπό τίς Ἐκδόσεις ΄Ἐπικαιρότητα΄ καί ἐπανεκδόθηκε τό 2007 (Β΄ ἔκδοση) ἀπό τίς Ἐκδόσεις ΄Παύλος΄, περιγράφεται τὸ περιεχόμενο τῶν 3 τελευταίων ἑνοτήτων τῆς Γεωμετρίας, σχολιάζονται μαθηματικῶς τὰ προβλήματα καὶ παρατίθενται τμήματα τοῦ ἀντιστοίχου μεταγραμμένου κειμένου. 
Καί στούς δύο τόμους τῆς Γ΄ἔκδοσης ἔχουν προστεθεῖ νέα στοιχεῖα προερχόμενα ἀπό δημοσιεύσεις μου πού ἔγιναν κυρίως κατά τήν τελευταία 8ετία σέ ἐπιστημονικά περιοδικά καθώς καί εἰσηγήσεις μου σέ ἑλληνικά καί διεθνῆ Συνέδρια. 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Παρουσίαση καὶ περιγραφὴ τῆς Β΄Ἔκδοσης τῶν δύο τόμων ἔγινε καὶ στὸ γερμανικὸ περιοδικὸ 
Bereitgestellt von/ De Gruyter/TCS, Angemeldet/46.30.84116, Heruntergeladen am/22.05.14.11.07, pp.1052,1053, τοῦ 2014 
ἀπό τὸν Ἱστορικό καὶ μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν τοῦ Ε.Ι.Ε. κ. Ι. Τελέλη, 
Συνιστᾶται στοὺς ἀναγνῶστες-μελετητὲς τῶν δύο τόμων, νὰ ἀφιερώσουν στὴν ἀρχὴ λίγο χρόνο γιὰ τὴν ἐκμάθηση τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ συστήματος ἀρίθμησης, ὥστε νὰ κατανοοῦν χωρὶς δυσκολία τὶς μεθοδολογίες καὶ τὶς πράξεις τοῦ συγγραφέα τοῦ 15ου αἰ. 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
α 
1 
ι 
10 
ρ 
100 
, α 
1000 
β 
2 
κ 
20 
σ 
200 
,β 
2000 
γ 
3 
λ 
30 
τ 
300 
,γ 
3000 
δ 
4 
μ 
40 
υ 
400 
ɥ (σε όλες τις εκδόσεις μου συμβολίζεται με το γράμμα u) 
0 
ε 
5 
ν 
50 
φ 
500 
ς 
6 
ξ 
60 
χ 
600 
ζ 
7 
ο 
70 
ψ 
700 
η 
8 
π 
80 
ω 
800 
θ 
9 
Ϟ 
90 
Ϡ 
900 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Σημειώσεις 
1. Στοὺς δύο αὐτοὺς τόμους, ὅπως καὶ στὴν ἔκδοση του Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν του 2006, ἀλλὰ καὶ στὴ Διδακτορικὴ Διατριβή, τὸ καλλιγραφικὸ ἀνεστραμμένο h ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ συγγραφέας γιὰ τὸ ψηφίο 0, ἔχει συμβολισθεῖ μὲ τὸ γράμμα u. 
2. Οἱ ἀριθμοὶ τῶν κάτωθι παραδειγμάτων γράφονται με δύο τρόπους. Ὁ δεύτερος τρόπος μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ ἀριθμητικὸ σύστημα θέσης, ποὺ σημαίνει ὅτι τὸ κάθε γράμμα λαμβάνει ἀξία ἀνάλογα μὲ τὴ θέση ποὺ ἔχει στὸν ἀριθμό. 
Παραδείγματα 
Ὁ ρκγ δηλώνει τὸν ἀριθμὸ 123. Ὅμοια καὶ ὁ αβγ. 
Ὁ Ϡ Ϟε δηλώνει τὸν ἀριθμὸ 995. Ὅμοια καὶ ὁ θθε. 
Ὁ ˏετξ δηλώνει τὸν ἀριθμὸ 5360. Ὅμοια καὶ ὁ εγςu. 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
Οι δύο τόμοι της 3ης έκδοσης διατίθενται σε μορφή epub στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Kobo στη διεύθυνση 
www.kobobooks.com 
(όρος αναζήτησης : Μαρία Χάλκου) 
Διατίθενται επίσης και στο ελληνικό ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο yantzi στη διεύθυνση 
www.yantzi.gr 
(όρος αναζήτησης : Μαρία Χάλκου) 
Οι 2 τόμοι και των τριών εκδόσεων ευρίσκονται στη Βιβλιοθήκη του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Dumbarton Oaks του Πανεπιστημίου Harvard (Όρος αναζήτησης: Chalkou Maria D.) 
Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor

More Related Content

Similar to The codex vindobonensis phil. gr. 65 of the 15th century, ff. 11r-126r

2018 year of mathematics
2018 year of mathematics2018 year of mathematics
2018 year of mathematics
ssuser7d6064
 
Tεύκρος Μιχαηλίδης : «Δημιουργική ανάγνωση ενός βιβλίου μαθηματικής λογοτεχνίας»
Tεύκρος Μιχαηλίδης : «Δημιουργική ανάγνωση ενός βιβλίου μαθηματικής λογοτεχνίας»Tεύκρος Μιχαηλίδης : «Δημιουργική ανάγνωση ενός βιβλίου μαθηματικής λογοτεχνίας»
Tεύκρος Μιχαηλίδης : «Δημιουργική ανάγνωση ενός βιβλίου μαθηματικής λογοτεχνίας»
Thales and friends
 
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης: Βιβλίο Περιλήψεων
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης: Βιβλίο Περιλήψεων4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης: Βιβλίο Περιλήψεων
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης: Βιβλίο Περιλήψεων
Aristides Hatzis
 
εκπαιδευτικα λογισμικα
εκπαιδευτικα λογισμικαεκπαιδευτικα λογισμικα
εκπαιδευτικα λογισμικα
Xyla Eleni
 
Μεγάλη Επιστήμη Ενδιαφέρουσες Ζωές-Στέφανος Τραχανάς
Μεγάλη Επιστήμη Ενδιαφέρουσες Ζωές-Στέφανος ΤραχανάςΜεγάλη Επιστήμη Ενδιαφέρουσες Ζωές-Στέφανος Τραχανάς
Μεγάλη Επιστήμη Ενδιαφέρουσες Ζωές-Στέφανος Τραχανάς
HOME
 
ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ssuserc13fb9
 
νέο έγγραφο του Microsoft Word
νέο  έγγραφο του Microsoft Wordνέο  έγγραφο του Microsoft Word
νέο έγγραφο του Microsoft WordGIA VER
 
Cilbert murray ιστορία τη αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας
Cilbert murray ιστορία τη αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίαςCilbert murray ιστορία τη αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας
Cilbert murray ιστορία τη αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίαςDimitris Spathas
 
γλωσσικοσ δανεισμοσ
γλωσσικοσ δανεισμοσγλωσσικοσ δανεισμοσ
γλωσσικοσ δανεισμοσHIOTELIS IOANNIS
 
Βυζαντινός και Μεταβυζαντινός Ελληνισμός. Η διδασκαλία των εμβαδών στον Βυζαν...
Βυζαντινός και Μεταβυζαντινός Ελληνισμός. Η διδασκαλία των εμβαδών στον Βυζαν...Βυζαντινός και Μεταβυζαντινός Ελληνισμός. Η διδασκαλία των εμβαδών στον Βυζαν...
Βυζαντινός και Μεταβυζαντινός Ελληνισμός. Η διδασκαλία των εμβαδών στον Βυζαν...
Dr. Maria D. Chalkou
 
Οι επιστήμες
Οι επιστήμεςΟι επιστήμες
Οι επιστήμεςgeormak
 
Η προφορά των Αρχαίων Ελληνικών του Στ. Αρχοντίδη
Η προφορά των Αρχαίων Ελληνικών του Στ. ΑρχοντίδηΗ προφορά των Αρχαίων Ελληνικών του Στ. Αρχοντίδη
Η προφορά των Αρχαίων Ελληνικών του Στ. ΑρχοντίδηEleni Papadopoulou
 
τελικές εξετάσεις 2013 2014 οδ-απ
τελικές εξετάσεις 2013 2014 οδ-απτελικές εξετάσεις 2013 2014 οδ-απ
τελικές εξετάσεις 2013 2014 οδ-απ
Eleftheria Aggelea
 
θρησκευτικα α γυμνασιου 2kyklos v29082014
θρησκευτικα α γυμνασιου 2kyklos v29082014θρησκευτικα α γυμνασιου 2kyklos v29082014
θρησκευτικα α γυμνασιου 2kyklos v29082014Αλμπανάκη Ξανθή
 
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Τα χειρόγραφα)
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Τα χειρόγραφα)Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Τα χειρόγραφα)
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Τα χειρόγραφα)
neraidenia
 
History of the ancient world (lyceum) iii.2.4 - 2.5
History of the ancient world (lyceum) iii.2.4 - 2.5History of the ancient world (lyceum) iii.2.4 - 2.5
History of the ancient world (lyceum) iii.2.4 - 2.5
Peter Tzagarakis
 
Library of Demetsana: The codex 72 of the 18th century named 'Mathematarion' ...
Library of Demetsana: The codex 72 of the 18th century named 'Mathematarion' ...Library of Demetsana: The codex 72 of the 18th century named 'Mathematarion' ...
Library of Demetsana: The codex 72 of the 18th century named 'Mathematarion' ...
Dr. Maria D. Chalkou
 

Similar to The codex vindobonensis phil. gr. 65 of the 15th century, ff. 11r-126r (20)

2018 year of mathematics
2018 year of mathematics2018 year of mathematics
2018 year of mathematics
 
Tεύκρος Μιχαηλίδης : «Δημιουργική ανάγνωση ενός βιβλίου μαθηματικής λογοτεχνίας»
Tεύκρος Μιχαηλίδης : «Δημιουργική ανάγνωση ενός βιβλίου μαθηματικής λογοτεχνίας»Tεύκρος Μιχαηλίδης : «Δημιουργική ανάγνωση ενός βιβλίου μαθηματικής λογοτεχνίας»
Tεύκρος Μιχαηλίδης : «Δημιουργική ανάγνωση ενός βιβλίου μαθηματικής λογοτεχνίας»
 
Diplasiasmos tou kubou
Diplasiasmos tou kubouDiplasiasmos tou kubou
Diplasiasmos tou kubou
 
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης: Βιβλίο Περιλήψεων
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης: Βιβλίο Περιλήψεων4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης: Βιβλίο Περιλήψεων
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης: Βιβλίο Περιλήψεων
 
εκπαιδευτικα λογισμικα
εκπαιδευτικα λογισμικαεκπαιδευτικα λογισμικα
εκπαιδευτικα λογισμικα
 
Μεγάλη Επιστήμη Ενδιαφέρουσες Ζωές-Στέφανος Τραχανάς
Μεγάλη Επιστήμη Ενδιαφέρουσες Ζωές-Στέφανος ΤραχανάςΜεγάλη Επιστήμη Ενδιαφέρουσες Ζωές-Στέφανος Τραχανάς
Μεγάλη Επιστήμη Ενδιαφέρουσες Ζωές-Στέφανος Τραχανάς
 
ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
 
νέο έγγραφο του Microsoft Word
νέο  έγγραφο του Microsoft Wordνέο  έγγραφο του Microsoft Word
νέο έγγραφο του Microsoft Word
 
Cilbert murray ιστορία τη αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας
Cilbert murray ιστορία τη αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίαςCilbert murray ιστορία τη αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας
Cilbert murray ιστορία τη αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας
 
γλωσσικοσ δανεισμοσ
γλωσσικοσ δανεισμοσγλωσσικοσ δανεισμοσ
γλωσσικοσ δανεισμοσ
 
Ta mathimatika stin_kathimerini_zwi
Ta mathimatika stin_kathimerini_zwiTa mathimatika stin_kathimerini_zwi
Ta mathimatika stin_kathimerini_zwi
 
Βυζαντινός και Μεταβυζαντινός Ελληνισμός. Η διδασκαλία των εμβαδών στον Βυζαν...
Βυζαντινός και Μεταβυζαντινός Ελληνισμός. Η διδασκαλία των εμβαδών στον Βυζαν...Βυζαντινός και Μεταβυζαντινός Ελληνισμός. Η διδασκαλία των εμβαδών στον Βυζαν...
Βυζαντινός και Μεταβυζαντινός Ελληνισμός. Η διδασκαλία των εμβαδών στον Βυζαν...
 
Οι επιστήμες
Οι επιστήμεςΟι επιστήμες
Οι επιστήμες
 
Η προφορά των Αρχαίων Ελληνικών του Στ. Αρχοντίδη
Η προφορά των Αρχαίων Ελληνικών του Στ. ΑρχοντίδηΗ προφορά των Αρχαίων Ελληνικών του Στ. Αρχοντίδη
Η προφορά των Αρχαίων Ελληνικών του Στ. Αρχοντίδη
 
τελικές εξετάσεις 2013 2014 οδ-απ
τελικές εξετάσεις 2013 2014 οδ-απτελικές εξετάσεις 2013 2014 οδ-απ
τελικές εξετάσεις 2013 2014 οδ-απ
 
θρησκευτικα α γυμνασιου 2kyklos v29082014
θρησκευτικα α γυμνασιου 2kyklos v29082014θρησκευτικα α γυμνασιου 2kyklos v29082014
θρησκευτικα α γυμνασιου 2kyklos v29082014
 
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Τα χειρόγραφα)
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Τα χειρόγραφα)Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Τα χειρόγραφα)
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Τα χειρόγραφα)
 
γράμματα επιστήμες
γράμματα επιστήμεςγράμματα επιστήμες
γράμματα επιστήμες
 
History of the ancient world (lyceum) iii.2.4 - 2.5
History of the ancient world (lyceum) iii.2.4 - 2.5History of the ancient world (lyceum) iii.2.4 - 2.5
History of the ancient world (lyceum) iii.2.4 - 2.5
 
Library of Demetsana: The codex 72 of the 18th century named 'Mathematarion' ...
Library of Demetsana: The codex 72 of the 18th century named 'Mathematarion' ...Library of Demetsana: The codex 72 of the 18th century named 'Mathematarion' ...
Library of Demetsana: The codex 72 of the 18th century named 'Mathematarion' ...
 

More from Dr. Maria D. Chalkou

Η σημασία της ύπαρξης των γεωμετρικών σχημάτων στα Ελληνικά χειρόγραφα
Η σημασία της ύπαρξης των γεωμετρικών σχημάτων στα Ελληνικά χειρόγραφαΗ σημασία της ύπαρξης των γεωμετρικών σχημάτων στα Ελληνικά χειρόγραφα
Η σημασία της ύπαρξης των γεωμετρικών σχημάτων στα Ελληνικά χειρόγραφα
Dr. Maria D. Chalkou
 
Interview
Interview Interview
Τα γεωμετρικά σχήματα και η σημασία της ύπαρξής τους στα ελληνικά χειρόγραφα....
Τα γεωμετρικά σχήματα και η σημασία της ύπαρξής τους στα ελληνικά χειρόγραφα....Τα γεωμετρικά σχήματα και η σημασία της ύπαρξής τους στα ελληνικά χειρόγραφα....
Τα γεωμετρικά σχήματα και η σημασία της ύπαρξής τους στα ελληνικά χειρόγραφα....
Dr. Maria D. Chalkou
 
Who is who στην Ελλάδα
Who is who στην ΕλλάδαWho is who στην Ελλάδα
Who is who στην Ελλάδα
Dr. Maria D. Chalkou
 
Transcription introduction and mathematical comments'', history
Transcription introduction and mathematical comments'', historyTranscription introduction and mathematical comments'', history
Transcription introduction and mathematical comments'', history
Dr. Maria D. Chalkou
 
Αρρητοι αριθμοί- Το βιβλίο 10 του Ευκλείδη
Αρρητοι αριθμοί- Το βιβλίο 10 του ΕυκλείδηΑρρητοι αριθμοί- Το βιβλίο 10 του Ευκλείδη
Αρρητοι αριθμοί- Το βιβλίο 10 του Ευκλείδη
Dr. Maria D. Chalkou
 
Δείγμα Μεταγραφής Ελληνικού Μαθηματικού Χειρογράφου του 18ου αι. της Ιστορική...
Δείγμα Μεταγραφής Ελληνικού Μαθηματικού Χειρογράφου του 18ου αι. της Ιστορική...Δείγμα Μεταγραφής Ελληνικού Μαθηματικού Χειρογράφου του 18ου αι. της Ιστορική...
Δείγμα Μεταγραφής Ελληνικού Μαθηματικού Χειρογράφου του 18ου αι. της Ιστορική...
Dr. Maria D. Chalkou
 
DIGITAL BOOKS
DIGITAL BOOKS DIGITAL BOOKS
DIGITAL BOOKS
Dr. Maria D. Chalkou
 
8η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα: Τα εμβαδά στον βυζαντινό και μεταβυζαντινό ελ...
8η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα: Τα εμβαδά στον βυζαντινό και μεταβυζαντινό ελ...8η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα: Τα εμβαδά στον βυζαντινό και μεταβυζαντινό ελ...
8η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα: Τα εμβαδά στον βυζαντινό και μεταβυζαντινό ελ...
Dr. Maria D. Chalkou
 
η μαθηματική σκέψη ως προνόμιο των πολλών
η μαθηματική σκέψη ως προνόμιο των πολλώνη μαθηματική σκέψη ως προνόμιο των πολλών
η μαθηματική σκέψη ως προνόμιο των πολλών
Dr. Maria D. Chalkou
 
εισαγωγη στη μαθηματικη σκεψη
εισαγωγη στη μαθηματικη σκεψηεισαγωγη στη μαθηματικη σκεψη
εισαγωγη στη μαθηματικη σκεψη
Dr. Maria D. Chalkou
 
Number theory in byzantium according to codex vindobonensis
Number theory in byzantium according to codex vindobonensisNumber theory in byzantium according to codex vindobonensis
Number theory in byzantium according to codex vindobonensis
Dr. Maria D. Chalkou
 
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Συνέδριο 2015 Νικηφορος Θεοτοκης: Οι λογαριθμοι...
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Συνέδριο 2015 Νικηφορος Θεοτοκης: Οι λογαριθμοι...Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Συνέδριο 2015 Νικηφορος Θεοτοκης: Οι λογαριθμοι...
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Συνέδριο 2015 Νικηφορος Θεοτοκης: Οι λογαριθμοι...
Dr. Maria D. Chalkou
 
Interaction of mathematical education and byzantine society according
Interaction of mathematical education and byzantine society accordingInteraction of mathematical education and byzantine society according
Interaction of mathematical education and byzantine society according
Dr. Maria D. Chalkou
 
Problems of technical education according to the codex
Problems of technical education according to the codexProblems of technical education according to the codex
Problems of technical education according to the codex
Dr. Maria D. Chalkou
 
Παλαιογραφία: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΜΙΕΤ)
Παλαιογραφία: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΜΙΕΤ)Παλαιογραφία: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΜΙΕΤ)
Παλαιογραφία: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΜΙΕΤ)
Dr. Maria D. Chalkou
 
τα άγνωστα μαθηματικά των βυζαντινών
τα άγνωστα μαθηματικά των βυζαντινώντα άγνωστα μαθηματικά των βυζαντινών
τα άγνωστα μαθηματικά των βυζαντινών
Dr. Maria D. Chalkou
 
Applications of Conic Sections
Applications of Conic SectionsApplications of Conic Sections
Applications of Conic Sections
Dr. Maria D. Chalkou
 
The Pythagorean Theorem and its application according to a greek manuscript o...
The Pythagorean Theorem and its application according to a greek manuscript o...The Pythagorean Theorem and its application according to a greek manuscript o...
The Pythagorean Theorem and its application according to a greek manuscript o...
Dr. Maria D. Chalkou
 
The Pythagorean Theorem in Greece at 18th century - Το Πυθαγόρειο Θεώρημα στη...
The Pythagorean Theorem in Greece at 18th century - Το Πυθαγόρειο Θεώρημα στη...The Pythagorean Theorem in Greece at 18th century - Το Πυθαγόρειο Θεώρημα στη...
The Pythagorean Theorem in Greece at 18th century - Το Πυθαγόρειο Θεώρημα στη...
Dr. Maria D. Chalkou
 

More from Dr. Maria D. Chalkou (20)

Η σημασία της ύπαρξης των γεωμετρικών σχημάτων στα Ελληνικά χειρόγραφα
Η σημασία της ύπαρξης των γεωμετρικών σχημάτων στα Ελληνικά χειρόγραφαΗ σημασία της ύπαρξης των γεωμετρικών σχημάτων στα Ελληνικά χειρόγραφα
Η σημασία της ύπαρξης των γεωμετρικών σχημάτων στα Ελληνικά χειρόγραφα
 
Interview
Interview Interview
Interview
 
Τα γεωμετρικά σχήματα και η σημασία της ύπαρξής τους στα ελληνικά χειρόγραφα....
Τα γεωμετρικά σχήματα και η σημασία της ύπαρξής τους στα ελληνικά χειρόγραφα....Τα γεωμετρικά σχήματα και η σημασία της ύπαρξής τους στα ελληνικά χειρόγραφα....
Τα γεωμετρικά σχήματα και η σημασία της ύπαρξής τους στα ελληνικά χειρόγραφα....
 
Who is who στην Ελλάδα
Who is who στην ΕλλάδαWho is who στην Ελλάδα
Who is who στην Ελλάδα
 
Transcription introduction and mathematical comments'', history
Transcription introduction and mathematical comments'', historyTranscription introduction and mathematical comments'', history
Transcription introduction and mathematical comments'', history
 
Αρρητοι αριθμοί- Το βιβλίο 10 του Ευκλείδη
Αρρητοι αριθμοί- Το βιβλίο 10 του ΕυκλείδηΑρρητοι αριθμοί- Το βιβλίο 10 του Ευκλείδη
Αρρητοι αριθμοί- Το βιβλίο 10 του Ευκλείδη
 
Δείγμα Μεταγραφής Ελληνικού Μαθηματικού Χειρογράφου του 18ου αι. της Ιστορική...
Δείγμα Μεταγραφής Ελληνικού Μαθηματικού Χειρογράφου του 18ου αι. της Ιστορική...Δείγμα Μεταγραφής Ελληνικού Μαθηματικού Χειρογράφου του 18ου αι. της Ιστορική...
Δείγμα Μεταγραφής Ελληνικού Μαθηματικού Χειρογράφου του 18ου αι. της Ιστορική...
 
DIGITAL BOOKS
DIGITAL BOOKS DIGITAL BOOKS
DIGITAL BOOKS
 
8η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα: Τα εμβαδά στον βυζαντινό και μεταβυζαντινό ελ...
8η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα: Τα εμβαδά στον βυζαντινό και μεταβυζαντινό ελ...8η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα: Τα εμβαδά στον βυζαντινό και μεταβυζαντινό ελ...
8η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα: Τα εμβαδά στον βυζαντινό και μεταβυζαντινό ελ...
 
η μαθηματική σκέψη ως προνόμιο των πολλών
η μαθηματική σκέψη ως προνόμιο των πολλώνη μαθηματική σκέψη ως προνόμιο των πολλών
η μαθηματική σκέψη ως προνόμιο των πολλών
 
εισαγωγη στη μαθηματικη σκεψη
εισαγωγη στη μαθηματικη σκεψηεισαγωγη στη μαθηματικη σκεψη
εισαγωγη στη μαθηματικη σκεψη
 
Number theory in byzantium according to codex vindobonensis
Number theory in byzantium according to codex vindobonensisNumber theory in byzantium according to codex vindobonensis
Number theory in byzantium according to codex vindobonensis
 
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Συνέδριο 2015 Νικηφορος Θεοτοκης: Οι λογαριθμοι...
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Συνέδριο 2015 Νικηφορος Θεοτοκης: Οι λογαριθμοι...Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Συνέδριο 2015 Νικηφορος Θεοτοκης: Οι λογαριθμοι...
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Συνέδριο 2015 Νικηφορος Θεοτοκης: Οι λογαριθμοι...
 
Interaction of mathematical education and byzantine society according
Interaction of mathematical education and byzantine society accordingInteraction of mathematical education and byzantine society according
Interaction of mathematical education and byzantine society according
 
Problems of technical education according to the codex
Problems of technical education according to the codexProblems of technical education according to the codex
Problems of technical education according to the codex
 
Παλαιογραφία: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΜΙΕΤ)
Παλαιογραφία: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΜΙΕΤ)Παλαιογραφία: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΜΙΕΤ)
Παλαιογραφία: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΜΙΕΤ)
 
τα άγνωστα μαθηματικά των βυζαντινών
τα άγνωστα μαθηματικά των βυζαντινώντα άγνωστα μαθηματικά των βυζαντινών
τα άγνωστα μαθηματικά των βυζαντινών
 
Applications of Conic Sections
Applications of Conic SectionsApplications of Conic Sections
Applications of Conic Sections
 
The Pythagorean Theorem and its application according to a greek manuscript o...
The Pythagorean Theorem and its application according to a greek manuscript o...The Pythagorean Theorem and its application according to a greek manuscript o...
The Pythagorean Theorem and its application according to a greek manuscript o...
 
The Pythagorean Theorem in Greece at 18th century - Το Πυθαγόρειο Θεώρημα στη...
The Pythagorean Theorem in Greece at 18th century - Το Πυθαγόρειο Θεώρημα στη...The Pythagorean Theorem in Greece at 18th century - Το Πυθαγόρειο Θεώρημα στη...
The Pythagorean Theorem in Greece at 18th century - Το Πυθαγόρειο Θεώρημα στη...
 

The codex vindobonensis phil. gr. 65 of the 15th century, ff. 11r-126r

 • 1. PROTECT YOUR DOCTORAL THESIS OF PLAGIARISM The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 2. Τὰ βυζαντινὰ Μαθηματικὰ εἶναι συνήθως ὑποτιμημένα ὡς πρὸς τὴ συνεισφορά τους στὴν ἐξέλιξη τῆς Μαθηματικῆς Ἐπιστήμης ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Οἱ δύο τόμοι τῆς 3ης Έκδοσης στοχεύουν νὰ ἀποκαταστήσουν στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ τὴν πραγματικότητα, μιᾶς καὶ πηγὴ γιὰ τὴ συγγραφή τους εἶναι ὁ Ἑλληνικὸς Βιενναῖος κώδικας 65, ἕνα αὐθεντικὸ βυζαντινὸ μαθηματικὸ χειρόγραφο τοῦ 15ου αἰ. μ.Χ., τὸ ὁποῖο φυλάσσεται ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Αὐστρίας, καὶ τὸ ὁποῖο ἐξέδωσα τὸ 2006 (Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν οἱ Καθηγητές τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κκ.: Γεώργιος Βελένης (Πρόεδρος), Ἀλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Βασίλειος Κατσαρός, Γεώργιος Νάκος, και Βασίλειος Φανουργάκης. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 3. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 4. Ὁ Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) εἶναι ἕνα ὀγκῶδες χειρόγραφο 250 περίπου πυκνογραμμένων σελίδων μεγέθους Α3, ἀνωνύμου συγγραφέα, τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου διδασκόταν πρίν τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης σὲ εὐρὺ κοινό προερχόμενο ἀπὸ διάφορα κοινωνικὰ στρώματα, ὅπως συνηθιζόταν ἐκείνη τὴν ἐποχή. Ἡ σημασία τοῦ χειρογράφου εἶναι αξιόλογη, ἀφοῦ, ὅπως προέκυψε ἀπὸ τὴν διενεργηθεῖσα ἐπιστημονικὴ ἔρευνα πρόκειται κατ' οὐσίαν γιὰ τὴν Μαθηματικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια τῶν Βυζαντινῶν, καὶ μάλιστα τὴν πρώτη Μαθηματικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια. Ἐπιπλέον ἕνα δεύτερο στοιχεῖο ποὺ ἐνισχύει τὴν ἄποψη ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα σημαντικὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο τῆς ἐποχῆς του εἶναι ὅτι ἀπὸ τὰ μέχρι στιγμῆς ἐπιστημονικὰ εὑρήματα προκύπτει πὼς εἶναι τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ χειρόγραφο στὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται τὸ πρόβλημα (κεφ. 177 (ροζ)) τῆς κατασκευῆς τετραγώνου ἐγγεγραμμένου σὲ ἰσόπλευρο τρίγωνο, ὥστε ἡ μία του πλευρὰ νὰ ἐφάπτεται μὲ τὴν πλευρὰ τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου. Βέβαια στὸ χειρόγραφο δὲν καταγράφεται τὸ θεωρητικὸ μέρος τῆς κατασκευῆς, ἀλλὰ ζητεῖται μόνο νὰ ὑπολογισθεῖ ἡ πλευρὰ τοῦ τετραγώνου συναρτήσει τῆς πλευρᾶς τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 5. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν έγιναν διάφορες απόπειρες έκδοσης του χειρόγραφου από Πανεπιστημιακούς Καθηγητές όπως ο Η. Hunger (1978) και ο J. L. Heiberg (1899), οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα την έκδοση μικρών τμημάτων του, παρά το ότι η εργασία γινόταν συνήθως από επιστημονικές ομάδες. Αυτό όμως θεωρείται αναμενόμενο, διότι η δυσκολία της έκδοσης μιας τέτοιας μελέτης έγκειται στο ότι απαιτούνται σύνθετες γνώσεις Παλαιογραφίας, Μαθηματικών και πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας της σύγχρονης αλλά και αυτής του 15ου αι. Εξέδωσα το χειρόγραφο το 2006, ως βελτιωμένη έκδοση της διδακτορικής μου διατριβής που εγκρίθηκε με ΄ομόφωνο άριστα΄ από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2004.  Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι η επταμελής Επιτροπή για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαρτιζόταν από 7 διακεκριμένους διεθνώς Καθηγητές: Α) Του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, τους κκ. Μαρία Παπαθανασίου, Σταύρο Παπασταυρίδη, Ιωάννη Αραχωβίτη και Παναγιώτη Τσαγκάρη και Β) τους Βυζαντινολόγους κκ. Κωνσταντίνο Μανάφη, Φώτιο Δημητρακόπουλο και Ταξιάρχη Κόλια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 6. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 7.  Η πλήρης έκδοση του 2006 έγινε από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης τηρουμένων όλων των απαιτήσεων μιας παγκοσμίως αξιόπιστης και μοναδικής έκδοσης. Το βιβλίο αυτό έγινε δεκτό μετά πολλών επαίνων από την επιστημονική κοινότητα, σχολιάστηκε θετικά σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και αναφέρεται κατ’ εξακολούθηση σε δημοσιεύσεις ερευνητών. Προσωπικά έγινα αποδέκτης συγχαρητηρίων επιστολών από Έλληνες και ξένους γνωστούς Καθηγητές Πανεπιστημίων, Ακαδημαϊκούς και Πρυτάνεις. Το βιβλίο δε, ευρίσκεται με το χαρακτηρισμό ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στις βιβλιοθήκες πολλών Πανεπιστημίων της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 8. Whoever carries out the transcription and the scientific study of a manuscript holds the Intellectual Property of the work! Προσφάτως και συγκεκριμένα στις αρχές του 2014 πληροφορήθηκα από διεθνές επιστημονικό forum, ότι κάποιος Γερμανός συγγραφέας που είχε ξεκινήσει προ 20- ετίας τη μεταγραφή υπό την επίβλεψη του Καθηγητή H. Hunger, και ο οποίος τα τελευταία 8 χρόνια μελετούσε την ελληνική έκδοσή μας, κατάφερε να το εκδώσει (;) όπως ισχυρίζεται μεταφρασμένο και στα γερμανικά. Μάλιστα για να διαφημίσει προφανώς το βιβλίο του γράφει, ότι αυτό είναι το πρώτο και μοναδικό αξιόλογο έργο που έχει εκδοθεί μέχρι το 2014. Το κατά πόσον είναι ηθικό να κάνει διαφήμιση μέσω δυσφήμισης, δεν φαίνεται να τον απασχολεί ιδιαίτερα.  Εδώ βέβαια τίθενται πρωτίστως ερωτήματα σχετικά με το θέμα της μεταγραφής την οποία βρήκε έτοιμη, όπως και τα μαθηματικά σχόλια με τις πρωτότυπες αποδείξεις μου, τα φιλολογικά σχόλια και γενικότερα την πλήρη και διεξοδική πρωτότυπη μελέτη του χειρόγραφου, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2004 και εκδόθηκε από το Αριστοτέλειο το 2006. Δευτερευόντως τίθενται ερωτήματα και για τη διασφάλιση μιας έστω ελάχιστης επιστημονικής αξιοπιστίας αυτής της ΄ελεύθερης μετάφρασης΄ ενός μικρού μέρους του ελληνικού έργου μου στα γερμανικά, αφού κάποιοι επιστημονικοί (;) ισχυρισμοί του Γερμανού μεταφραστή, όπως π.χ. ότι ΄η εμφάνιση των δεκαδικών κλασμάτων συνδέεται με την άνοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας΄ (sic!), προκαλούν θυμηδία και σκέψεις σχετικά με τα κίνητρα του συγγραφέα της. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 9. Είναι απολύτως κατανοητή η απογοήτευση ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι επί σειρά ετών αγωνίζονταν να φέρουν σε πέρας αυτό το τεράστιο έργο χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Εκείνο που δεν μπορούν όμως να αλλάξουν είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες, όταν θέλουμε, έχουμε επανειλημμένα αποδείξει ότι δημιουργούμε επιστημονικές ανακαλύψεις και πρωτότυπα έργα που μένουν στην Ιστορία, αν και δεν μένουν πάντα στην Ελλάδα, αφού πολλά καταλήγουν μετά την αρπαγή τους να κοσμούν μουσεία, βιβλιοθήκες και άλλους τόπους συλλογής δειγμάτων Ελληνικού Πολιτισμού .  Και, όπως και να γίνει, δεν μπορούν να αλλάξουν το ότι το συγκεκριμένο έργο ήταν σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις έργο Βυζαντινού συγγραφέα και εκδόθηκε αποδεδειγμένα από Ελληνίδα μαθηματικό το 2006 με την εκδοτική σφραγίδα ενός εκ των σημαντικότερων Κέντρων Βυζαντινών Ερευνών-αυτό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αφού βέβαια είχε ήδη εγκριθεί με ομόφωνο άριστα ως διδακτορική διατριβή από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2004. Βεβαίως και οι μεταφραστές επιτελούν έργο. Εκείνοι όμως που διαστρεβλώνουν μερικώς ένα μεγάλο έργο, του οποίου μεταφράζουν στη γλώσσα τους ένα μικρό τμήμα και στη συνέχεια το παρουσιάζουν όλο ως δικό τους, προσπαθώντας μάλιστα να απαξιώσουν τον δημιουργό του έργου με εξαιρετικά αστείες και άστοχες παρατηρήσεις, για να διαφημίσουν το αντίγραφό τους, πώς ακριβώς χαρακτηρίζονται; Έντιμοι Επιστήμονες-Ερευνητές, ή μήπως κάτι άλλο; Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 10. Σε μία τέτοια μελέτη το δυσκολότερο και πιο επίπονο μέρος είναι η μεταγραφή. Για να αντιληφθεί κανείς τί ακριβώς σημαίνει μεταγραφή ενός χειρόγραφου, αρκεί να κατανοήσει ότι χρειάζονται περί τα 3 χρόνια σπουδές Παλαιογραφίας, δηλαδή χρειάζεται να μάθει κάποιος τη γλώσσα των αρχαίων χειρόγραφων για να μεταγράψει το κείμενο, εν προκειμένω του 15ου αι. στην ελληνική γλώσσα ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητό πρωτίστως από τους γνωρίζοντες την ελληνική γλώσσα επιστήμονες, και ασφαλώς από τους Βυζαντινολόγους παγκοσμίως. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 11. Δείγμα από το κείμενο του 15ου αι. Στο πλάι της σελίδας βλέπουμε και τις πράξεις που έχουν γίνει σ’ αυτό το πρόβλημα του υπολογισμού του όγκου του εικονιζόμενου δοχείου Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 12. Αφού ολοκληρωθεί η μεταγραφή διαβάζονται προσεκτικά οι διατυπώσεις των προβλημάτων καθώς και οι επιλύσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί από τον συγγραφέα του χειρόγραφου. Το τμήμα αυτό της μελέτης παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες, επειδή οι σύγχρονοι μαθηματικοί δεν είμαστε εξοικειωμένοι ούτε με τη γλώσσα του μεταγραμμένου ήδη κειμένου, αλλά ούτε και με τις μεθόδους των επιστημόνων εκείνων των εποχών. Αρκεί να σκεφθεί κανείς, ότι τότε, η επίλυση μιας εξίσωσης επί παραδείγματι δεν περιελάμβανε κάποια μαθηματική σχέση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, αλλά γινόταν περιγραφικά σε όλη την έκτασή της. Για να γίνει κατανοητό αυτό το τμήμα της διαδικασίας της έκδοσης ενός χειρόγραφου, παρουσιάζω για το πρόβλημα 171 (ροα) της γεωμετρίας: 1) Τη διατύπωση και την επίλυσή του από τον συγγραφέα του 15ου αι. 2) Τμήμα από το κείμενο όπως διαμορφώθηκε μετά τη μεταγραφή, και 3) Τον μαθηματικό σχολιασμό. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 13. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 14. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ροα' Περὶ τοῦ πῶς ἐστὶ ἐντὸς ἡμισφαιρίου σχήματος, τεθῆναι τετράγωνον σχῆμα ἰσόπλευρον καὶ εἰδέναι ἑκάστη πλευρὰν πόσων σπιθαμῶν ἐστί. Ἔστω ἡμισφαίριον σχῆμα ὅπερ ἐστὶ ἡ διάμετρος αὐτοῦ σπιθαμῶν ιβ, τεθημένου δὲ ἐντός, σχῆμα τετράγωνον ἰσόπλευρον κατὰ τὸ ἐγχωροῦν μεῖζον μέγεθος. Ζητεῖς εἰδέναι ἑκάστη πλευρὰν πόσων σπιθαμῶν ἐστί. Ἔχεις δὲ τοῦτο εἰδέναι οὕτως: Πολλαπλασίασον εἰς ἑαυτὴ τὴν διάμετρον τοῦ ἡμισφαιρίου ἥτις ἐστὶ σπιθαμῶν ιβ ὡς εἴπομεν· ιβ-κις οὖν ιβ γίνονται ρμδ. Μέρισον ταῦτα πάντοτε μετὰ τῶν ε. Γίνεταί δε νῦν ὁ τούτων διαμερισμὸς κη καὶ δ/ε. Ζήτει τὴν ρίζαν τοῦ κη καὶ δ/ε ἥτις ἐστὶ ε καὶ ια/λ. Τὰ γὰρ ε καὶ ια/λ τεχνικῶς πολλαπλασιαζόμενα εἰς ἑαυτὰ πολλαπλασιάζοσιν κη καὶ ψκα/Ϡ ἅπερ ἐστὶ κη καὶ δ/ε. Ἐστὶ δὲ ἑκάστη πλευρὰ τοῦ τετραγώνου τοῦ σχήματος σπιθαμῶν ε καὶ ια/λ μιᾶς σπιθαμῆς Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 15. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ κεφ. 171. (ροα). Μὲ πλευρὰ τμῆμα τῆς διαμέτρου ΑΒ= 12 ἑνός κύκλου, ο συγγραφέας ζητεῖ νὰ κατασκευαστεῖ τετράγωνο μὲ δύο διαδοχικές κορυφὲς ἐπὶ τῆς περιφέρειας καὶ τὶς ἄλλες δύο ἐπὶ τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου. Ἔστω ΓΕΖΔ τὸ ζητούμενο τετράγωνο. Τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα ΔΖΟ καὶ ΓΕΟ εἶναι ἴσα ἐπειδὴ ἔχουν ΔΖ=ΓΕ (ὡς πλευρὲς τετραγώνου), καὶ ΟΖ=ΟΕ=ρ=6. Ἄρα ΟΔ=ΟΓ=χ/2, ὅπου χ ἡ πλευρὰ τοῦ ζητούμενου τετραγώνου. Ἐφαρμόζουμε τὸ Πυθαγόρειο θεώρημα στὸ ὀρθογώνιο τρίγωνο ΔΖΟ: 6²= χ²+(χ/2)², ἢ χ²= 144/5, ἢ χ= √(144/5). Ὁ συγγραφέας τοῦ χειρόγραφου γνωρίζει προφανῶς τή μέθοδο, ἀλλά περιγράφει μόνο τὸ τελευταῖο βῆμα τῆς πιὸ πάνω διαδικασίας, δηλαδὴ ὑπολογίζει κατευθείαν τὸ χ ὡς τὴν τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ ΑΒ²/5, χωρὶς κάποια αἰτιολόγηση. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 16. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 17. Σχετικά με την ολοκλήρωση της έκδοσης ενός χειρόγραφου, αφού γίνει η μεταγραφή, η μελέτη των μεθόδων του συγγραφέα, και ο μαθηματικός τους σχολιασμός, εκείνο που απομένει πλέον είναι το κεφάλαιο της ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, όπου αναλύονται διεξοδικά με αποδεικτικά στοιχεία τα εξής: 1) Η περιγραφή του χειρογράφου 2) Η χρονολογία συγγραφής του 3) Η γλώσσα, η σύνταξη και οι γραμματικές παρατηρήσεις 4) Η ορολογία που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας 5) Τα νομίσματα, τα μέτρα και τα σταθμά 6) Οι επιστημονικές επιρροές που έχει δεχθεί ο συγγραφέας 7) Η προσωπικότητα του συγγραφέα, και 8) Οι θεματικές ενότητες του περιεχομένου του χειρογράφου ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΩΣ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥΣ Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 18. Όσον αφορά στην Γ΄ έκδοση των δύο τόμων των Βυζαντινών Μαθηματικών, σημειώνω ότι πρόκειται για μια πιο εκλαϊκευμένη παρουσίαση της επίσημης έκδοσης του έργου, που έγινε από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2006. Οι δύο αυτοί τόμοι περιέχουν έναν μεγάλο αριθμό προβλημάτων ποικίλης θεματολογίας, γεγονός που επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι Βυζαντινοί λόγιοι στην πρόοδο της Επιστήμης των Μαθηματικών και της Μαθηματικής Παιδείας γενικότερα.  Επιπλέον, προσφέρει πλήθος πληροφοριών σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί στην καθημερινή τους ζωή, σχετικά με το εμπόριο, τις συναλλαγές, την αργυροχρυσοχοΐα, την οχυρωματική τέχνη, κ. ά. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 19. Στὸν πρῶτο τόμο τῆς Γ΄ ἔκδοσης τοῦ βιβλίου μου τό ὁποῖο ἐκδόθηκε τό 2006 (Α΄ ἔκδοση) μέ τίτλο ΄Τά μαθηματικά στό Βυζάντιο΄ ἀπό τίς Ἐκδόσεις ΄Ἐπικαιρότητα΄ καί ἐπανεκδόθηκε τό 2007 (Β΄ ἔκδοση) ἀπό τίς Ἐκδόσεις ΄Παῦλος΄, γίνεται ἀναφορὰ στὴν περιγραφὴ τοῦ χειρογράφου καὶ τοῦ περιεχομένου τῶν 10 πρώτων ἑνοτήτων, σχολιάζονται μαθηματικῶς τὰ προβλήματα τῆς Ἀριθμητικῆς καὶ τῆς Ἄλγεβρας, καὶ παρατίθενται μεταγραμμένα τμήματα τοῦ κειμένου τοῦ 15ου αἰ. Σημαντικά στοιχεῖα περιέχονται στά κεφάλαια πού ἀναφέρονται στή Θεωρία Ἀριθμῶν, στὴν πρώιμη μέθοδο ὀλοκλήρωσης και στα κλάσματα, γεγονός πού καταδεικνύει την καθόλου εὐκαταφρόνητη Μαθηματική Παιδεία τῶν Βυζαντινῶν. Στὸν δεύτερο τόμο τῆς Γ΄ ἔκδοσης τοῦ βιβλίου πού ἐκδόθηκε τό 2006 (Α΄ ἔκδοση) μέ τίτλο ΄Τά προβλήματα τῆς Γεωμετρίας στό Βυζάντιο΄ ἀπό τίς Ἐκδόσεις ΄Ἐπικαιρότητα΄ καί ἐπανεκδόθηκε τό 2007 (Β΄ ἔκδοση) ἀπό τίς Ἐκδόσεις ΄Παύλος΄, περιγράφεται τὸ περιεχόμενο τῶν 3 τελευταίων ἑνοτήτων τῆς Γεωμετρίας, σχολιάζονται μαθηματικῶς τὰ προβλήματα καὶ παρατίθενται τμήματα τοῦ ἀντιστοίχου μεταγραμμένου κειμένου. Καί στούς δύο τόμους τῆς Γ΄ἔκδοσης ἔχουν προστεθεῖ νέα στοιχεῖα προερχόμενα ἀπό δημοσιεύσεις μου πού ἔγιναν κυρίως κατά τήν τελευταία 8ετία σέ ἐπιστημονικά περιοδικά καθώς καί εἰσηγήσεις μου σέ ἑλληνικά καί διεθνῆ Συνέδρια. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 20. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 21. Παρουσίαση καὶ περιγραφὴ τῆς Β΄Ἔκδοσης τῶν δύο τόμων ἔγινε καὶ στὸ γερμανικὸ περιοδικὸ Bereitgestellt von/ De Gruyter/TCS, Angemeldet/46.30.84116, Heruntergeladen am/22.05.14.11.07, pp.1052,1053, τοῦ 2014 ἀπό τὸν Ἱστορικό καὶ μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν τοῦ Ε.Ι.Ε. κ. Ι. Τελέλη, Συνιστᾶται στοὺς ἀναγνῶστες-μελετητὲς τῶν δύο τόμων, νὰ ἀφιερώσουν στὴν ἀρχὴ λίγο χρόνο γιὰ τὴν ἐκμάθηση τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ συστήματος ἀρίθμησης, ὥστε νὰ κατανοοῦν χωρὶς δυσκολία τὶς μεθοδολογίες καὶ τὶς πράξεις τοῦ συγγραφέα τοῦ 15ου αἰ. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 22. α 1 ι 10 ρ 100 , α 1000 β 2 κ 20 σ 200 ,β 2000 γ 3 λ 30 τ 300 ,γ 3000 δ 4 μ 40 υ 400 ɥ (σε όλες τις εκδόσεις μου συμβολίζεται με το γράμμα u) 0 ε 5 ν 50 φ 500 ς 6 ξ 60 χ 600 ζ 7 ο 70 ψ 700 η 8 π 80 ω 800 θ 9 Ϟ 90 Ϡ 900 Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 23. Σημειώσεις 1. Στοὺς δύο αὐτοὺς τόμους, ὅπως καὶ στὴν ἔκδοση του Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν του 2006, ἀλλὰ καὶ στὴ Διδακτορικὴ Διατριβή, τὸ καλλιγραφικὸ ἀνεστραμμένο h ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ συγγραφέας γιὰ τὸ ψηφίο 0, ἔχει συμβολισθεῖ μὲ τὸ γράμμα u. 2. Οἱ ἀριθμοὶ τῶν κάτωθι παραδειγμάτων γράφονται με δύο τρόπους. Ὁ δεύτερος τρόπος μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ ἀριθμητικὸ σύστημα θέσης, ποὺ σημαίνει ὅτι τὸ κάθε γράμμα λαμβάνει ἀξία ἀνάλογα μὲ τὴ θέση ποὺ ἔχει στὸν ἀριθμό. Παραδείγματα Ὁ ρκγ δηλώνει τὸν ἀριθμὸ 123. Ὅμοια καὶ ὁ αβγ. Ὁ Ϡ Ϟε δηλώνει τὸν ἀριθμὸ 995. Ὅμοια καὶ ὁ θθε. Ὁ ˏετξ δηλώνει τὸν ἀριθμὸ 5360. Ὅμοια καὶ ὁ εγςu. Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor
 • 24. Οι δύο τόμοι της 3ης έκδοσης διατίθενται σε μορφή epub στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Kobo στη διεύθυνση www.kobobooks.com (όρος αναζήτησης : Μαρία Χάλκου) Διατίθενται επίσης και στο ελληνικό ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο yantzi στη διεύθυνση www.yantzi.gr (όρος αναζήτησης : Μαρία Χάλκου) Οι 2 τόμοι και των τριών εκδόσεων ευρίσκονται στη Βιβλιοθήκη του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Dumbarton Oaks του Πανεπιστημίου Harvard (Όρος αναζήτησης: Chalkou Maria D.) Dr. Maria Chalkou, Ph.D., M.Sc. in Mathematics, University of Athens Dept. of Mathematics, State High School Advisor