SlideShare a Scribd company logo
Terminator,	
  Tin>n	
  och	
  Teleportering
                 Hamndagen	
  2012
                                   Per	
  Olof	
  Arnäs
                                       Chalmers
                           per-­‐olof.arnas@chalmers.se
                                        @Dr_PO
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
Om	
  30	
  år
                         ...hur	
  kommer	
  
                         världen	
  aJ	
  se	
  ut?
                            bo?
                            arbeta?
                            transportera?
                 ...hur	
  kommer	
  
                            konsumera?
                       vi	
  aJ
                            hålla	
  oss	
  friska?
                            utbildas?
                            utvecklas?
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs               /ponder	
  by	
  hobvias	
  sudoneighm	
  on	
  Flickr
EU:s	
  vitbok	
  2011
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
EU:s	
  vitbok	
  2011
      ”European	
  transport	
  is	
  at	
  a	
  
      crossroads.	
  Old	
  challenges	
  remain	
  
      but	
  new	
  have	
  come.”

                 ”The	
  transport	
  system	
  is	
  not	
  
                 sustainable.	
  Looking	
  40	
  years	
  ahead,	
  
                     40 years ahead, it is clear that transport cannot develop
                 it	
  is	
  clear	
  that	
  transport	
  cannot	
  
                     along the same path.
                 develop	
  along	
  the	
  same	
  path.”
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
Studien	
  Delivering	
  Tomorrow
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
                 delivering-­‐tomorrow.com
Studien	
  Delivering	
  Tomorrow
                     Global	
  Resilience
     Untamed	
  Economy	
       Local	
  Adapta>on
     Impending	
  Collapse             Paralyzing	
  
                            Protec>onism
                  5	
  scenarier
          Customized	
  
          Lifestyles        Mega	
  Efficiency	
  
                       in	
  Mega	
  Ci>es
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
                             delivering-­‐tomorrow.com
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
åg ra  Globala	
  trender
                 N

         Klima_örändring        Hållbarhetsfokus

      Befolkningsökning          Urbanisering

                 Energibrist  Effek>vitetsfokus
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs           Blue	
  Marble	
  (Planet	
  Earth)	
  by	
  woodleywonderworks	
  on	
  Flickr
Hållbarhetsfrågan	
  kommer	
  aJ	
  
         genomsyra	
  allt	
  vi	
  gör


Green	
  Olof	
  Arnäsf	
  a	
  Bio	
  Plant	
  in	
  Nature	
  by	
  epSos	
  .de	
  on	
  Flickr
CC-­‐BY	
  Per	
   Leaf	
  o
Styrmedel	
  kommer	
  aJ	
  
      skärpas	
  mer	
  och	
  mer


                                      Konsumenter	
  kräver	
  
                                      transparens

Green	
  Olof	
  Arnäsf	
  a	
  Bio	
  Plant	
  in	
  Nature	
  by	
  epSos	
  .de	
  on	
  Flickr
CC-­‐BY	
  Per	
   Leaf	
  o
De	
  flesta	
  av	
  oss	
  
     kommer	
  aJ	
  bo	
  i	
  städer

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs  Downtown	
  Vancouver	
  Sunset	
  by	
  Magnus	
  Larsson	
  on	
  Flickr
Exponen>ell	
  
            komplexitetsökning


                 Citylogis>k	
  blir	
  en	
  
                 global	
  industri
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs       Downtown	
  Vancouver	
  Sunset	
  by	
  Magnus	
  Larsson	
  on	
  Flickr
Vi	
  kommer	
  aJ	
  uppleva	
  
                      energibrist


CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
Inte	
  >llräckligt	
  
        med	
  biomassa


                 Energin	
  inte	
  >llgänglig	
  
                 där	
  den	
  behövs
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
Fordon	
  och	
  farkoster	
  kommer	
  
            all>d	
  aJ	
  vara	
  ”fulla”Anymore	
  room	
  ?	
  by	
  pete	
  on	
  Flickr
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
Specialiserade	
  fordon
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs           IMG_9406.JPG	
  by	
  Fabrice	
  Florin	
  on	
  Flickr
Transport-­‐
       branschen
                         3	
  saker:


CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
    Carbon-­‐free	
  transport	
  by	
  Stéfan	
  on	
  Flickr
…fysisk

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
      3d	
  boxes	
  by	
  crystaljingsr	
  on	
  Flickr
…publikCC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
         Traffic	
  Jam	
  by	
  Giorgio	
  Minguzzi	
  on	
  Flickr
…analogCC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
    542	
  miles	
  by	
  Jason	
  on	
  Flickr
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
Transporter	
  har	
  utvecklats                         mer	
  eller	
  mindre	
  linjärt


      de	
  senaste	
  5500	
  åren...

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
             Stage	
  Coach	
  Wheel	
  by	
  arbyreed	
  on	
  Flickr
                                                             23
i bör jan av
          Vi	
  befinner	
  oss	
  miJ	
  i	
  en	
  gigan>sk	
  
           exponen>ell	
  utvecklingskurva
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
EJ	
  nyJ	
  globalt	
  ekosysystem	
  där	
  nya	
  typer	
  
            av,	
  kunskapsbaserade,	
  industrier	
  
            konkurrerar	
  med	
  tradi>onella
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
Startups	
  don’t	
  compete	
  with	
  airlines...	
  


                 by	
  purchasing	
  a	
  bunch	
  of	
  planes
                       hiring	
  a	
  bunch	
  of	
  pilots
                 and	
  locking	
  up	
  a	
  bunch	
  of	
  terminals	
  at	
  airports.
                                               Miniature	
  Airport	
  by	
  disparkys	
  on	
  Flickr
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
                                  hap://bryce.vc/post/18404303850/the-­‐problem-­‐with-­‐innovaeon
Startups	
  don’t	
  compete	
  with	
  airlines...	
  


                 by	
  purchasing	
  a	
  bunch	
  of	
  planes
                       hiring	
  a	
  bunch	
  of	
  pilots
                 and	
  locking	
  up	
  a	
  bunch	
  of	
  terminals	
  at	
  airports.
                         Startups	
  compete	
  with	
  airlines	
  by	
  
                     inven>ng	
  videoconferencing.
                                               Miniature	
  Airport	
  by	
  disparkys	
  on	
  Flickr
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
                                  hap://bryce.vc/post/18404303850/the-­‐problem-­‐with-­‐innovaeon
e r           påv
     Tre
                  re  nd                   erka
     andra           t       som	
  kommer	
  aJ

                 logis>k	
  och	
  transport
  1:	
  Terminator	
  -­‐	
  Homo	
  Digitalis

               2:	
  Tin>n	
  -­‐	
  Prosumerism

                  3:	
  Teleportering	
  -­‐	
  The	
  Matrix
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs                      [clueless]	
  by	
  RHiNO	
  NEAL	
  on	
  Flickr
Homo	
  Digitalis
Dante	
  Olof	
  Arnäs by	
  Roberto	
  Rizzato	
  on	
  Flickr
CC-­‐BY	
  Per	
   Cyborg	
  
Även	
  om	
  den	
  skapade	
  världen	
  runt	
  
    omkring	
  oss	
  utvecklas	
  snabbt...
    ...så	
  gäller	
  inte	
  samma	
  sak	
  för	
  människoarten.	
  
                 I	
  alla	
  fall	
  inte	
  utan	
  verktyg...
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
                                Evolueon	
  by	
  Ryan	
  Woon	
  on	
  Flickr
People	
  will	
  s>ll	
  want	
  the	
  same	
  things
                                        Lo	
  que	
  el	
  viento	
  se	
  llevo	
  /	
  Gone	
  with	
  the	
  wind	
  by	
  J.	
  Carlos	
  Fernández	
  on	
  Flickr
              Get	
  laid

                     Get	
  paid

              Get	
  made

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
                          Quote	
  from	
  Dave	
  McClure
Augmented	
  (hyper)Reality:	
  Domesec	
  Robocop	
  by	
  Keiichi	
  Matsuda:	
  haps://vimeo.com/8569187
                 The	
  Aeon	
  Project:	
  hap://www.youtube.com/watch?v=UjnbiaY1JCE
                 Apple	
  iLens	
  concept	
  by	
  AppleiLens:	
  hap://www.youtube.com/watch?v=rsdImcPj5SM
                 Project	
  Glass:	
  One	
  day...	
  by	
  Google:	
  hap://www.youtube.com/watch?v=9c6W4CCU9M4
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs  Augmented	
  Reality	
  Navigaeon	
  –	
  Interface	
  Demo	
  by	
  Hannes	
  Fritz:	
  haps://vimeo.com/10401397
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
Vi	
  blir	
  uppkopplade	
  mot	
  allt	
  som	
  
                finns	
  runt	
  omkring	
  oss
     From	
  Minority	
  Report
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
Homo	
  Economicus
                 The	
  Economic	
  Man
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs              things	
  i	
  believe	
  by	
  Maren	
  Sharman	
  on	
  Flickr
Homo	
  Digitalis	
  Economicus
                  Well-­‐informed
    The             Well-­‐equipped Economic	
  Man
                  Well-­‐connected

                              data
                      Med	
  höga	
  
                              op>mering
                   förväntningar	
  på
                              interak>on

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs               things	
  i	
  believe	
  by	
  Maren	
  Sharman	
  on	
  Flickr
Vår	
  digitala	
  
  ”dubbelgångare”	
  blir	
  vår	
  
 representant	
  i	
  ”The	
  Matrix”

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs  things	
  i	
  believe	
  by	
  Maren	
  Sharman	
  on	
  Flickr
Ingen	
  egentlig	
  skillnad	
  
                 mellan	
  privat	
  och	
  arbete


CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs              things	
  i	
  believe	
  by	
  Maren	
  Sharman	
  on	
  Flickr
Interak>oner
         Vår	
  dubbelgångare	
    Förhandlingar
                       Op>meringar
         kommer	
  aJ	
  hantera   Kommunica>on
                       Filtrering
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs       things	
  i	
  believe	
  by	
  Maren	
  Sharman	
  on	
  Flickr
Prosumerism
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
3D	
  prineng	
  demo	
  -­‐-­‐	
  ball	
  bearings!	
  by	
  dehurt:	
  hap://www.youtube.com/watch?v=u7h09dTVkdw
                                                 CES	
  2012:	
  Cubed	
  3D	
  Home	
  Printer	
  by	
  AMussey:	
  hap://www.youtube.com/watch?v=iB5i5SA6rKQ
                 uPrint	
  SE	
  3D	
  Printer	
  Creates	
  Wrench	
  with	
  Moving	
  Parts	
  Already	
  Assembled	
  by	
  stratasysfdm:	
  hap://www.youtube.com/watch?v=rn1hxd-­‐MeuI
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs                                 3D	
  Printer	
  Makes	
  Nearly	
  Anything	
  by	
  PigMine3:	
  hap://www.youtube.com/watch?v=nsgORCjf7oU
3D-­‐prin>ng	
  kommer	
  aJ	
  ske	
  i	
  hemmet	
  
      och	
  i	
  lokala/regionala	
  ”fabs”

           Ökade	
  globala	
  flöden	
  
                                hap://mocoloco.com/upload/2012/03/rp_guitar_by_de/rp_guitar_derek_manson_3b.php
           av	
  råmaterial
                 Minskade	
  flöden	
  av	
  
                 produkter
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
Enter	
  the	
  Matrix
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
             Blue	
  pill	
  or	
  the	
  red	
  pill	
  by	
  Sarah	
  Fagg	
  on	
  Flickr
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
O
                                    -
                                   bi l
                                                     FuncAons         i n t pen
                                                                     erf      co Da
                                  s a                                    ace
 Goods
                                                                               t
                                                                                              Vehicle
                                                                             l
                                ds a ion k                                       sy lec a
                                                                             s t
                               oo ect rlin                           A            (o tem ion
                              G ir e                            ord dvanc           pe s
                               d yp                              er h   e          n)
                                                                                   W
                                 h         s                       a nd d
                                                        So>ware
                                                                                    e b UI
                                          e                         ling
                                       c od
                                                                                     ba
                                      ar                                     Pl

                m cisio ted
                                     B                                        a
                                                                                       se
                                                                            ba tfo
                                                                                        d
                                                              Sim

                  in n
                de ribu                                                       sy s r
                                                               pl           st ed m

                   g
                                                              han e ord
                                                                                         Pla
                                                                            em
                 st


                                                     Computers
                 ak
                                                                dli  e
                                            en ei y
                                                                  ng r
                                                t
                                                                              s
                Di
                                            m fr al l
                                             t s gh
                                                                                          too
                                          cu ed ic
                                         do rat ron
                           ta D-
                                                                                          nin
                                          ne ect
                            gs
                             I
                                                                          col tems y)
                                                                          ( pr
                                                                                            g
                           RF
                                                                          Ha iente
                                                                           Da tion
                                         ge El
                                                                           sys ietar
                                                             M sn
                                           d
                                                                            lec
                                                                            or
                                                                                             Performa
                                                                            opr
                                                        Manual
                                                             on um
            goo rt
                                                                                             Based ac
                                                             co
                                                                            rdw d
                                         se
                                                                             ta
             ds
                                                              it p
                                        ba
             a
                                                               or ti
            Sm
                                                                              are
                                       r
                                      pe
                                                                f u on
                                                      d
                                                     se
                                                                  el
                                    Pa
                                                          Ph a p e
                                                                                -
                                                    ba
                                                           P
                                                           on rs
                                                                                                 cess
                                                                                                 nce
                                                   er
                                                             e
                                                  p
                                                 Pa
                                                        Version 0       0.5           1.0     1.5        2.0
                                                   A
                                                                                         ce Ba an
                                         E-m
                      Com vehic
                                                   na oo
                                                          si oad
                                                                                            sed
                                                                                            be
                                                    lo ls
            The s
                                                    t
                                                             s
                       with
                                                                                            rm
                                                           gn
                                                                                            a
                                                            R
                                                     gu
                                                                                            s
                                                                                          Pro
                                            ail
                                                                                          dat
                                                                                         acces
                        mun
                                                       e
                                                                                         Perfo
              web
                                   sys
                                   TM ms
               ocial
                                                                S
                                               Ex
                          icat s                                     te
                                                                D
                                      S-
                                                ce
                                                                R
                                                 l
                            le
                                                                                   sy utin ic
                                                    F ax
                             ion
                                                                      ti r
                                                                                     ro nam
                                                                     ga o
                                                                       on
                                                                                     ste g
                                                                    vi S f
                                                                                       s
                                                                                      m
                                                                   na GP
                                            Ro
                                                                                      s
                                                                                     Dy
                                                                                 Mu up
                co
                                         pl
                              E-
                                                                                 d ple
                                            an ute
                  Op ctiv
                 n
                                                                                   sh
                               inv
                                             ni
                  ne
                                                                                    s
                                                                                   lti
                                                                                so ata
                                                                                  ce
                                              ng
                                                                                  Ma
                   en ity
                                oic
                                                                                 ur
                                                                             g
                                 e
                                     W
                                      e                                    l lin s
                                     bo b ba                                 To stem         l
                                                                                            Infra-­‐
                            In
                                      ok se                         ices       sy         ua
                           pr teg
Business	
                        og ra
                             no ted
                                       in d
                                        g
                                                Route          We
                                                               erv c
                                                              bs affi
                                                               h tr
                                                             wit ata
                                                                                 d
                                                                                   id
                                                                                  iv ting ion
                                                                                In ou at
                                                                                  r rm
                                                                                          structure
                               si               optimisa
                                s                               d                   fo
processes                                Ex              tion
                                     ce                                           in
                                    ha ptio                                   in  g
                                     nd                                   on
                                       lin ns                            t  o
                                        g                           Pla
Inspired by Lidne, Östmar http://disruptiveleap.com                                                                      CC-BY Per Olof Arnäs, Chalmers
Från	
  order	
  >ll	
  faktura
                                (transpor_öretag)
 Basdata
 Från/Till/Vad/När
 Ägare:	
  Kunden


 Resursallokering
 Vilket	
  fordon?
 Ägare:	
  Trafikledare


 Las>nforma>on
 Lastad	
  mängd
 Ägare:	
  Leverantör/avsändare


 Proof	
  of	
  Delivery
 Tid/Datum/Signatur
 Ägare:	
  Förare


 PrissäJning
 Ägare:	
  Ekonomiavdelning
                     Tillräckligt	
  med	
  informa>on	
  för	
  aJ	
  kunna	
  skapa	
  fakturaCC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
                 Alla dessa steg kostar pengar!
                          Insetueonen	
  för	
  Teknikens	
  ekonomi	
  och	
  organisaeon
                              Avdelningen	
  för	
  logisek	
  och	
  transport
Ökad	
  ordervolym	
  leder	
  >ll	
  
  AdministraAons-­‐
                   ökade	
  kostnader
  kostnad	
  för	
  alla	
  	
                              ndet
                                          beroe
     order
                                    Frik oppla   och
                                 Må l:
                                      rder volym
                                 mell an o     skos tnad
                                       ation
                                 adm inistr

                                   Han
                                     tera
                                  inte    avvik
                                     tran    else
                                       sak     r–
                                         tion
                                            er!

                          Antal	
  order	
  per	
  år
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
Kan

                          man
                              Tele
                                 por
                                                   eJ
             ma
                maila
                                  tera
            a
       Be

                         Digita
                            lisera
                                           kylskåp
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
                3D	
  Character	
  and	
  Queseon	
  Mark	
  by	
  crystaljingsr	
  on	
  Flickr
Ja!


CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
    Bokeh	
  Remote	
  by	
  Bart	
  on	
  Flickr
                                              49
Våra	
  styrsystem	
  är	
  digitala	
  
     modeller	
  av	
  verkligheten

 Remote	
  by	
  Kevin	
  T.	
  Houle	
  on	
  Flickr
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs,	
  Quintab	
       50
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs
Våra	
  styrsystem	
  är	
  
                             	
  
    instrumentpaneler

CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs                 F430	
  dashboard	
  by	
  Carlos	
  de	
  Paz	
  on	
  Flickr
Och	
  de	
  blir	
  bäJre	
  
                 och	
  bäJre!
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs          F430	
  dashboard	
  by	
  Carlos	
  de	
  Paz	
  on	
  Flickr
Om	
  30	
  år
                         ...hur	
  kommer	
  
                         världen	
  aJ	
  se	
  ut?
                            bo?
                            arbeta?
                            transportera?
                 ...hur	
  kommer	
  
                            konsumera?
                       vi	
  aJ
                            hålla	
  oss	
  friska?
                            utbildas?
                            utvecklas?
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs               /ponder	
  by	
  hobvias	
  sudoneighm	
  on	
  Flickr
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs  /ponder	
  by	
  hobvias	
  sudoneighm	
  on	
  Flickr
Tack!
                      Per	
  Olof	
  Arnäs
                       Chalmers
                 per-­‐olof.arnas@chalmers.se
                       @Dr_PO


                      Slides	
  finns	
  på	
  
                     slideshare.net/poar
                    Bilder	
  CC-­‐licensierade
CC-­‐BY	
  Per	
  Olof	
  Arnäs                    /ponder	
  by	
  hobvias	
  sudoneighm	
  on	
  Flickr

More Related Content

More from Per Olof Arnäs

Hållbara transporter 2017 - digitalisering
Hållbara transporter 2017 - digitalisering Hållbara transporter 2017 - digitalisering
Hållbara transporter 2017 - digitalisering
Per Olof Arnäs
 
Some observations regarding the digital future of transportation
Some observations regarding the digital future of transportationSome observations regarding the digital future of transportation
Some observations regarding the digital future of transportation
Per Olof Arnäs
 
Things happening in, around, and to freight transportation
Things happening in, around, and to freight transportationThings happening in, around, and to freight transportation
Things happening in, around, and to freight transportation
Per Olof Arnäs
 
Big data in freight transport
Big data in freight transportBig data in freight transport
Big data in freight transport
Per Olof Arnäs
 
E commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a time
E commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a timeE commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a time
E commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a time
Per Olof Arnäs
 
Course transformations: From flop to flipped
Course transformations: From flop to flippedCourse transformations: From flop to flipped
Course transformations: From flop to flipped
Per Olof Arnäs
 
Freight transportation in the future - Some indications
Freight transportation in the future - Some indicationsFreight transportation in the future - Some indications
Freight transportation in the future - Some indications
Per Olof Arnäs
 
Big data - Modelling World 2015, London
Big data - Modelling World 2015, LondonBig data - Modelling World 2015, London
Big data - Modelling World 2015, London
Per Olof Arnäs
 
REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet
REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitetREACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet
REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet
Per Olof Arnäs
 
Att jämföra äpplen, päron och tomater
Att jämföra äpplen, päron och tomaterAtt jämföra äpplen, päron och tomater
Att jämföra äpplen, päron och tomater
Per Olof Arnäs
 
Big data – the meeting of the analogue and digital worlds
Big data – the meeting of the analogue and digital worldsBig data – the meeting of the analogue and digital worlds
Big data – the meeting of the analogue and digital worlds
Per Olof Arnäs
 
Big data @ #Webcoast
Big data @ #WebcoastBig data @ #Webcoast
Big data @ #Webcoast
Per Olof Arnäs
 
Meeting the future - Big data in freight transport
Meeting the future - Big data in freight transportMeeting the future - Big data in freight transport
Meeting the future - Big data in freight transport
Per Olof Arnäs
 
From flop to flipped - A course transformation
From flop to flipped - A course transformationFrom flop to flipped - A course transformation
From flop to flipped - A course transformation
Per Olof Arnäs
 
ITS and freight transport - an urban perspective
ITS and freight transport - an urban perspectiveITS and freight transport - an urban perspective
ITS and freight transport - an urban perspective
Per Olof Arnäs
 
Green initiatives in transportation - Some Swedish examples
Green initiatives in transportation - Some Swedish examplesGreen initiatives in transportation - Some Swedish examples
Green initiatives in transportation - Some Swedish examples
Per Olof Arnäs
 
Meeting the future - Unsolved problems in freight transport from an e-commerc...
Meeting the future - Unsolved problems in freight transport from an e-commerc...Meeting the future - Unsolved problems in freight transport from an e-commerc...
Meeting the future - Unsolved problems in freight transport from an e-commerc...
Per Olof Arnäs
 
Practical communication in an academic environment - Flipped classrooms and b...
Practical communication in an academic environment - Flipped classrooms and b...Practical communication in an academic environment - Flipped classrooms and b...
Practical communication in an academic environment - Flipped classrooms and b...
Per Olof Arnäs
 
Real-time (Big) Data in Freight Transport - Meeting the global trends
Real-time (Big) Data in Freight Transport - Meeting the global trendsReal-time (Big) Data in Freight Transport - Meeting the global trends
Real-time (Big) Data in Freight Transport - Meeting the global trends
Per Olof Arnäs
 
Universeum Framtida transporter 20140929
Universeum Framtida transporter 20140929Universeum Framtida transporter 20140929
Universeum Framtida transporter 20140929
Per Olof Arnäs
 

More from Per Olof Arnäs (20)

Hållbara transporter 2017 - digitalisering
Hållbara transporter 2017 - digitalisering Hållbara transporter 2017 - digitalisering
Hållbara transporter 2017 - digitalisering
 
Some observations regarding the digital future of transportation
Some observations regarding the digital future of transportationSome observations regarding the digital future of transportation
Some observations regarding the digital future of transportation
 
Things happening in, around, and to freight transportation
Things happening in, around, and to freight transportationThings happening in, around, and to freight transportation
Things happening in, around, and to freight transportation
 
Big data in freight transport
Big data in freight transportBig data in freight transport
Big data in freight transport
 
E commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a time
E commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a timeE commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a time
E commerce and freight transport - Chasing the last mile, one byte at a time
 
Course transformations: From flop to flipped
Course transformations: From flop to flippedCourse transformations: From flop to flipped
Course transformations: From flop to flipped
 
Freight transportation in the future - Some indications
Freight transportation in the future - Some indicationsFreight transportation in the future - Some indications
Freight transportation in the future - Some indications
 
Big data - Modelling World 2015, London
Big data - Modelling World 2015, LondonBig data - Modelling World 2015, London
Big data - Modelling World 2015, London
 
REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet
REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitetREACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet
REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet
 
Att jämföra äpplen, päron och tomater
Att jämföra äpplen, päron och tomaterAtt jämföra äpplen, päron och tomater
Att jämföra äpplen, päron och tomater
 
Big data – the meeting of the analogue and digital worlds
Big data – the meeting of the analogue and digital worldsBig data – the meeting of the analogue and digital worlds
Big data – the meeting of the analogue and digital worlds
 
Big data @ #Webcoast
Big data @ #WebcoastBig data @ #Webcoast
Big data @ #Webcoast
 
Meeting the future - Big data in freight transport
Meeting the future - Big data in freight transportMeeting the future - Big data in freight transport
Meeting the future - Big data in freight transport
 
From flop to flipped - A course transformation
From flop to flipped - A course transformationFrom flop to flipped - A course transformation
From flop to flipped - A course transformation
 
ITS and freight transport - an urban perspective
ITS and freight transport - an urban perspectiveITS and freight transport - an urban perspective
ITS and freight transport - an urban perspective
 
Green initiatives in transportation - Some Swedish examples
Green initiatives in transportation - Some Swedish examplesGreen initiatives in transportation - Some Swedish examples
Green initiatives in transportation - Some Swedish examples
 
Meeting the future - Unsolved problems in freight transport from an e-commerc...
Meeting the future - Unsolved problems in freight transport from an e-commerc...Meeting the future - Unsolved problems in freight transport from an e-commerc...
Meeting the future - Unsolved problems in freight transport from an e-commerc...
 
Practical communication in an academic environment - Flipped classrooms and b...
Practical communication in an academic environment - Flipped classrooms and b...Practical communication in an academic environment - Flipped classrooms and b...
Practical communication in an academic environment - Flipped classrooms and b...
 
Real-time (Big) Data in Freight Transport - Meeting the global trends
Real-time (Big) Data in Freight Transport - Meeting the global trendsReal-time (Big) Data in Freight Transport - Meeting the global trends
Real-time (Big) Data in Freight Transport - Meeting the global trends
 
Universeum Framtida transporter 20140929
Universeum Framtida transporter 20140929Universeum Framtida transporter 20140929
Universeum Framtida transporter 20140929
 

Terminator, Tintin och Teleportering

 • 1. Terminator,  Tin>n  och  Teleportering Hamndagen  2012 Per  Olof  Arnäs Chalmers per-­‐olof.arnas@chalmers.se @Dr_PO CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 • 3. Om  30  år ...hur  kommer   världen  aJ  se  ut? bo? arbeta? transportera? ...hur  kommer   konsumera? vi  aJ hålla  oss  friska? utbildas? utvecklas? CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs /ponder  by  hobvias  sudoneighm  on  Flickr
 • 4. EU:s  vitbok  2011 CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 • 5. EU:s  vitbok  2011 ”European  transport  is  at  a   crossroads.  Old  challenges  remain   but  new  have  come.” ”The  transport  system  is  not   sustainable.  Looking  40  years  ahead,   40 years ahead, it is clear that transport cannot develop it  is  clear  that  transport  cannot   along the same path. develop  along  the  same  path.” CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 • 6. Studien  Delivering  Tomorrow CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs delivering-­‐tomorrow.com
 • 7. Studien  Delivering  Tomorrow Global  Resilience Untamed  Economy   Local  Adapta>on Impending  Collapse Paralyzing   Protec>onism 5  scenarier Customized   Lifestyles Mega  Efficiency   in  Mega  Ci>es CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs delivering-­‐tomorrow.com
 • 9. åg ra Globala  trender N Klima_örändring Hållbarhetsfokus Befolkningsökning Urbanisering Energibrist Effek>vitetsfokus CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Blue  Marble  (Planet  Earth)  by  woodleywonderworks  on  Flickr
 • 10. Hållbarhetsfrågan  kommer  aJ   genomsyra  allt  vi  gör Green  Olof  Arnäsf  a  Bio  Plant  in  Nature  by  epSos  .de  on  Flickr CC-­‐BY  Per   Leaf  o
 • 11. Styrmedel  kommer  aJ   skärpas  mer  och  mer Konsumenter  kräver   transparens Green  Olof  Arnäsf  a  Bio  Plant  in  Nature  by  epSos  .de  on  Flickr CC-­‐BY  Per   Leaf  o
 • 12. De  flesta  av  oss   kommer  aJ  bo  i  städer CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Downtown  Vancouver  Sunset  by  Magnus  Larsson  on  Flickr
 • 13. Exponen>ell   komplexitetsökning Citylogis>k  blir  en   global  industri CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Downtown  Vancouver  Sunset  by  Magnus  Larsson  on  Flickr
 • 14. Vi  kommer  aJ  uppleva   energibrist CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 • 15. Inte  >llräckligt   med  biomassa Energin  inte  >llgänglig   där  den  behövs CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 • 16. Fordon  och  farkoster  kommer   all>d  aJ  vara  ”fulla” Anymore  room  ?  by  pete  on  Flickr CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 • 17. Specialiserade  fordon CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs IMG_9406.JPG  by  Fabrice  Florin  on  Flickr
 • 18. Transport-­‐ branschen 3  saker: CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   Carbon-­‐free  transport  by  Stéfan  on  Flickr
 • 19. …fysisk CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   3d  boxes  by  crystaljingsr  on  Flickr
 • 20. …publik CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   Traffic  Jam  by  Giorgio  Minguzzi  on  Flickr
 • 21. …analog CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   542  miles  by  Jason  on  Flickr
 • 23. Transporter  har  utvecklats mer  eller  mindre  linjärt de  senaste  5500  åren... CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   Stage  Coach  Wheel  by  arbyreed  on  Flickr 23
 • 24. i bör jan av Vi  befinner  oss  miJ  i  en  gigan>sk   exponen>ell  utvecklingskurva CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 • 25. EJ  nyJ  globalt  ekosysystem  där  nya  typer   av,  kunskapsbaserade,  industrier   konkurrerar  med  tradi>onella CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 • 26. Startups  don’t  compete  with  airlines...   by  purchasing  a  bunch  of  planes hiring  a  bunch  of  pilots and  locking  up  a  bunch  of  terminals  at  airports. Miniature  Airport  by  disparkys  on  Flickr CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs hap://bryce.vc/post/18404303850/the-­‐problem-­‐with-­‐innovaeon
 • 27. Startups  don’t  compete  with  airlines...   by  purchasing  a  bunch  of  planes hiring  a  bunch  of  pilots and  locking  up  a  bunch  of  terminals  at  airports. Startups  compete  with  airlines  by   inven>ng  videoconferencing. Miniature  Airport  by  disparkys  on  Flickr CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs hap://bryce.vc/post/18404303850/the-­‐problem-­‐with-­‐innovaeon
 • 28. e r påv Tre re nd erka andra t som  kommer  aJ logis>k  och  transport 1:  Terminator  -­‐  Homo  Digitalis 2:  Tin>n  -­‐  Prosumerism 3:  Teleportering  -­‐  The  Matrix CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs [clueless]  by  RHiNO  NEAL  on  Flickr
 • 29. Homo  Digitalis Dante  Olof  Arnäs by  Roberto  Rizzato  on  Flickr CC-­‐BY  Per   Cyborg  
 • 30. Även  om  den  skapade  världen  runt   omkring  oss  utvecklas  snabbt... ...så  gäller  inte  samma  sak  för  människoarten.   I  alla  fall  inte  utan  verktyg... CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Evolueon  by  Ryan  Woon  on  Flickr
 • 31. People  will  s>ll  want  the  same  things Lo  que  el  viento  se  llevo  /  Gone  with  the  wind  by  J.  Carlos  Fernández  on  Flickr Get  laid Get  paid Get  made CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Quote  from  Dave  McClure
 • 32. Augmented  (hyper)Reality:  Domesec  Robocop  by  Keiichi  Matsuda:  haps://vimeo.com/8569187 The  Aeon  Project:  hap://www.youtube.com/watch?v=UjnbiaY1JCE Apple  iLens  concept  by  AppleiLens:  hap://www.youtube.com/watch?v=rsdImcPj5SM Project  Glass:  One  day...  by  Google:  hap://www.youtube.com/watch?v=9c6W4CCU9M4 CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Augmented  Reality  Navigaeon  –  Interface  Demo  by  Hannes  Fritz:  haps://vimeo.com/10401397
 • 34. Vi  blir  uppkopplade  mot  allt  som   finns  runt  omkring  oss From  Minority  Report CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 • 35. Homo  Economicus The  Economic  Man CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs things  i  believe  by  Maren  Sharman  on  Flickr
 • 36. Homo  Digitalis  Economicus Well-­‐informed The Well-­‐equipped Economic  Man Well-­‐connected data Med  höga   op>mering förväntningar  på interak>on CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs things  i  believe  by  Maren  Sharman  on  Flickr
 • 37. Vår  digitala   ”dubbelgångare”  blir  vår   representant  i  ”The  Matrix” CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs things  i  believe  by  Maren  Sharman  on  Flickr
 • 38. Ingen  egentlig  skillnad   mellan  privat  och  arbete CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs things  i  believe  by  Maren  Sharman  on  Flickr
 • 39. Interak>oner Vår  dubbelgångare   Förhandlingar Op>meringar kommer  aJ  hantera Kommunica>on Filtrering CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs things  i  believe  by  Maren  Sharman  on  Flickr
 • 41. 3D  prineng  demo  -­‐-­‐  ball  bearings!  by  dehurt:  hap://www.youtube.com/watch?v=u7h09dTVkdw CES  2012:  Cubed  3D  Home  Printer  by  AMussey:  hap://www.youtube.com/watch?v=iB5i5SA6rKQ uPrint  SE  3D  Printer  Creates  Wrench  with  Moving  Parts  Already  Assembled  by  stratasysfdm:  hap://www.youtube.com/watch?v=rn1hxd-­‐MeuI CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs 3D  Printer  Makes  Nearly  Anything  by  PigMine3:  hap://www.youtube.com/watch?v=nsgORCjf7oU
 • 42. 3D-­‐prin>ng  kommer  aJ  ske  i  hemmet   och  i  lokala/regionala  ”fabs” Ökade  globala  flöden   hap://mocoloco.com/upload/2012/03/rp_guitar_by_de/rp_guitar_derek_manson_3b.php av  råmaterial Minskade  flöden  av   produkter CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 • 43. Enter  the  Matrix CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   Blue  pill  or  the  red  pill  by  Sarah  Fagg  on  Flickr
 • 45. O - bi l FuncAons i n t pen erf co Da s a ace Goods t Vehicle l ds a ion k sy lec a s t oo ect rlin A (o tem ion G ir e ord dvanc pe s d yp er h e n) W h s a nd d So>ware e b UI e ling c od ba ar Pl m cisio ted B a se ba tfo d Sim in n de ribu sy s r pl st ed m g han e ord Pla em st Computers ak dli e en ei y ng r t s Di m fr al l t s gh too cu ed ic do rat ron ta D- nin ne ect gs I col tems y) ( pr g RF Ha iente Da tion ge El sys ietar M sn d lec or Performa opr Manual on um goo rt Based ac co rdw d se ta ds it p ba a or ti Sm are r pe f u on d se el Pa Ph a p e - ba P on rs cess nce er e p Pa Version 0 0.5 1.0 1.5 2.0 A ce Ba an E-m Com vehic na oo si oad sed be lo ls The s t s with rm gn a R gu s Pro ail dat acces mun e Perfo web sys TM ms ocial S Ex icat s te D S- ce R l le sy utin ic F ax ion ti r ro nam ga o on ste g vi S f s m na GP Ro s Dy Mu up co pl E- d ple an ute Op ctiv n sh inv ni ne s lti so ata ce ng Ma en ity oic ur g e W e l lin s bo b ba To stem l Infra-­‐ In ok se ices sy ua pr teg Business   og ra no ted in d g Route We erv c bs affi h tr wit ata d id iv ting ion In ou at r rm structure si optimisa s d fo processes Ex tion ce in ha ptio in g nd on lin ns t o g Pla Inspired by Lidne, Östmar http://disruptiveleap.com CC-BY Per Olof Arnäs, Chalmers
 • 46. Från  order  >ll  faktura (transpor_öretag) Basdata Från/Till/Vad/När Ägare:  Kunden Resursallokering Vilket  fordon? Ägare:  Trafikledare Las>nforma>on Lastad  mängd Ägare:  Leverantör/avsändare Proof  of  Delivery Tid/Datum/Signatur Ägare:  Förare PrissäJning Ägare:  Ekonomiavdelning Tillräckligt  med  informa>on  för  aJ  kunna  skapa  faktura CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs Alla dessa steg kostar pengar! Insetueonen  för  Teknikens  ekonomi  och  organisaeon Avdelningen  för  logisek  och  transport
 • 47. Ökad  ordervolym  leder  >ll   AdministraAons-­‐ ökade  kostnader kostnad  för  alla     ndet beroe order Frik oppla och Må l: rder volym mell an o skos tnad ation adm inistr Han tera inte avvik tran else sak r– tion er! Antal  order  per  år CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs
 • 48. Kan man Tele por eJ ma maila tera a Be Digita lisera kylskåp CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   3D  Character  and  Queseon  Mark  by  crystaljingsr  on  Flickr
 • 49. Ja! CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   Bokeh  Remote  by  Bart  on  Flickr 49
 • 50. Våra  styrsystem  är  digitala   modeller  av  verkligheten Remote  by  Kevin  T.  Houle  on  Flickr CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab   50
 • 53. Våra  styrsystem  är     instrumentpaneler CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs F430  dashboard  by  Carlos  de  Paz  on  Flickr
 • 54. Och  de  blir  bäJre   och  bäJre! CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs F430  dashboard  by  Carlos  de  Paz  on  Flickr
 • 55. Om  30  år ...hur  kommer   världen  aJ  se  ut? bo? arbeta? transportera? ...hur  kommer   konsumera? vi  aJ hålla  oss  friska? utbildas? utvecklas? CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs /ponder  by  hobvias  sudoneighm  on  Flickr
 • 56. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs /ponder  by  hobvias  sudoneighm  on  Flickr
 • 57. Tack! Per  Olof  Arnäs Chalmers per-­‐olof.arnas@chalmers.se @Dr_PO Slides  finns  på   slideshare.net/poar Bilder  CC-­‐licensierade CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs /ponder  by  hobvias  sudoneighm  on  Flickr