SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Tema rapportering – Vad blir kvar efter grävningen? 2011-03-14 - 15
Grävlagret Vi behöver en nationell infrastruktur för arkeologiska undersökningsdata 2011-03-15, Ulf Bodin, SHMM ulf.bodin@shmm.se 2011-03-16 2
Mina frågor efter dag 1 Är verkligen en bok rätt media för att förmedla arkeologiska rådata? (Retorisk följdfråga: När låg en telefonkatalog i din brevlåda/på din trapp sist?) Är verkligen mer utskrifter på papper vägen att gå just nu för uppdragsarkeologins minnesproblem?(Retorisk följdfråga: Hur många dimensioner försvinner när 3D-data skrivs ut på ett papper?) Varför en lokal godispåse när vi behöver en tårta att dela på? 2011-03-16 3
Digital arkeologi 1970 – 80-tal: Försök med digital fyndregistrering ABC 80 Helgeandsholmen, Eketorp PC-tekniken börjar att introduceras från ca 1985. UV:s fyndregistreringsprogram lanseras 1986 1990-tal: Pionjärtiden för digital inmätning Metod- och processutveckling. Med digital inmätning följde en mer reflekterande dokumentation Mest CAD-baserade ritningar i fält. Utrednings GIS 2000-tal: Konsolideringfas Digital dokumentation sprids och breddas Intrasis lanseras år 2000. GIS-baserade lösningar 2010-tal: Standardmetod Resultatet är en rapport och en databas
Två stora generella problem Det är svårt att få samlad information om arkeologiska undersökningar: var, när, hur och varför den undersöktes, vem som undersökte och vad den resulterade i. Möjligheten att förmedla begränsas. Det saknas en webbplats där vi kan få information om undersökningar och som nodar ihop resurser från och kunskap om undersökningen – ett undersökningsregister Basdokumentation (GIS- och databasinformation) från arkeologiska undersökningar tas inte om hand, slutförvaras och tillgängliggörs på ett systematiskt sätt. Det är svårt att få tag på och använda data. Möjligheten att forska begränsas. Det saknas en central infrastruktur som hanterar och tillgängliggör digitala arkeologiska undersökningsdata efter undersökningen är klar – ett grävlager
Dagens digitala infrastrukturer Fornlämning FMIS > K-samsök http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/10000101180001 Undersökning Undersökningsregister http://arkeologidata.se/ 12345 Kontext/Objekt ”Grävlager” http://arkeologidata.se/ 12345/feature/9876 Fynd Museidatabaser > K-samsök http://kulturarvsdata.se/shm/object/ 465277
En ny infrastruktur! Appar API Import rutin Webb Undersöknings-register FMIS Museisystem Digital dokumentation ”Grävlager” Äldre databas Annatsystem Intrasis Siteworks
Vision undersökningsregister Skapa en webbplats där undersökaren redovisar resultat och information om undersökningen: ny digital resultatredovisningsblankett möjligheter att ladda upp filer Skapa användargränssnitt så vi kan söka efter och överblicka undersökningar på en karta Gör undersökningsinformationen öppen, tillgänglig och möjlig att återanvända i en mångfald av appar genom ett gränssnitt för maskiner - ett API Ge varje undersökning en unik identitet inom KML-systemet och unik URI på nätet och en permanent URL
Vision undersökningsregister Låt varje undersökning få en egen webbsida där det sammanställs: enkel information – varför, vem, när, hur, hur mycket basal statistik och handläggningssignaler karta över undersökningen och övergripande GIS-data (undersökningsområde, schakt) som enkelt kan laddas ner övergripande resultat, beskrivningar och tolkningar länkar till: beslut undersökningsplan rapport(er) analyser grävblogg nyheter, aktiviteter, visningar mm publikt föremålsförvaltare
Många intressenter Appar API Undersöknings-register Undersökare ForskningLärande Publik Media Press Handläggning Planering RAÄ Museer
Vision grävlager Skapa en möjlighet för undersökaren att ladda upp och lagra digital basdokumentation från undersökningen till ett datalager i undersökningsregistret: Inmätningar – GIS-data Andra relevanta GIS-dataset (raster- eller vektordata) Metadata om kontext/objekt (”anläggningslistor”), föremål (”fyndlistor”), prover (”provlistor”) Beskrivande media, digitala fotografier och video Dokument, anteckningar, beskrivningar
Vision grävlager Låt varje kontext/objekt, föremål och prov = lagrad entitet, få en unik identitet och en egen unik URI och URL Låt varje entitet få en egen webbsida Låt undersökningens entiteter vara sökbara men också tillgängliga som färdigpaketerade dataset i standardformat (t ex Shape) Låt användare ladda neroch använda undersökningsdataoch kanske förädlaoch tolka om datasom sedan kan laddas upp igen
Museiperspektivet Återkontextualisera föremålen Effektivisera och automatsera fyndlistor och accession Förbättra omvärldsbevakning
Färre men viktiga intressenter Digital dokumentation ”Grävlager” Appar Undersökare ForskningLärande Museer Handläggning
Gemensamma mallar & terminologi? Ja, i databaserna! Möjliggör bred användning när data går från att användas i ett lokalt system och lokalt perspektiv till ett globalt semantiskt system på Internet Men, harmonisera inte terminologin på bekostnad av nuvarande frihet och dynamik. Lägg till nya gemensamma metadataelement! 15
Hur? RAÄ, LST, SHMM och uppdragsarkeologin bör mötas och tillsammans reda ut ansvarsförhållanden, finansiering och projektupplägg Bred samverkan med många olika aktörer och kompetenser kring utformning, funktioner och strukturer Hämta inspiration från K-samsök – både tekniskt och i arbetsprocessen (t ex mandat) Håll nere ambitionsnivån - det bästa får inte bli det godas fiende Fokusera i första hand på ”nya” undersökningar från år 2000 och framåt Fokusera på de stora systemen Intrasis och Siteworks och skapa programvaror för att automagiskt konvertera undersökningar för import i Grävlagret Möjliggör att äldre undersökningar kan läggas in (som helhet eller delar) av undersökare och forskare (crowdsourcing) Se till att data är öppna att använda för alla
Intresserad? Engagera dig, kom med idéer och diskutera: Gruppen CAA-SE på LinkedIn.comhttp://www.linkedin.com/groups?gid=3441065 Gruppen Digitalisering på Mötesplats museer http://sverigesmuseer.ning.com/group/digitalisering Läs mer: http://blogg.historiska.se/digitalamuseer Kontakta mig: ulf.bodin@shmm.se @digitalamuseer på Twitter 070-2225688
 Berättelser         Kunskap Nya tolkningar                           Nya metadata Tolkningar i fält Levande data i ett levande arkiv Dokumentation
Generell modell Entitet Beskriver Geodata Undersökning Är en sorts Media Dokument Hör till Kontext/ Objekt Är en sorts Beskriver Hör till Fynd Är en sorts Tas från Tas från Prov Är en sorts

More Related Content

Viewers also liked

Leveraging collaborativetaggingforwebitemdesign ajithajjarani
Leveraging collaborativetaggingforwebitemdesign ajithajjaraniLeveraging collaborativetaggingforwebitemdesign ajithajjarani
Leveraging collaborativetaggingforwebitemdesign ajithajjaraniAjith Ajjarani
 
Developing a food safetytraining program for volunteers larry ramdin and y...
Developing a food safetytraining program for volunteers  larry ramdin and y...Developing a food safetytraining program for volunteers  larry ramdin and y...
Developing a food safetytraining program for volunteers larry ramdin and y...lramdin
 
Improving food safety
Improving food safetyImproving food safety
Improving food safetylramdin
 
Hvordan kan man arbeide med lesing av fagtekster
Hvordan kan man arbeide med lesing av fagteksterHvordan kan man arbeide med lesing av fagtekster
Hvordan kan man arbeide med lesing av fagteksterhkbr
 
Dcnpl hills vistaa Indore- A Premium Township near Super Corridor having 2 & ...
Dcnpl hills vistaa Indore- A Premium Township near Super Corridor having 2 & ...Dcnpl hills vistaa Indore- A Premium Township near Super Corridor having 2 & ...
Dcnpl hills vistaa Indore- A Premium Township near Super Corridor having 2 & ...HVantage Technologies Inc. USA.
 
Lugares históricos de China, Luis Velasquez
Lugares históricos de China, Luis VelasquezLugares históricos de China, Luis Velasquez
Lugares históricos de China, Luis VelasquezLuis Velasquez
 
coca cola recommendation letter
coca cola recommendation lettercoca cola recommendation letter
coca cola recommendation letterkenneth mwangi
 
Presentación empresa Ringway
Presentación empresa RingwayPresentación empresa Ringway
Presentación empresa RingwayAsiparra
 
inversión camisetas
inversión camisetasinversión camisetas
inversión camisetasCandresone
 
Presentación cristian
Presentación cristianPresentación cristian
Presentación cristian6javier
 
Corrección ecoe-cbcc- DIA 1
Corrección ecoe-cbcc- DIA 1Corrección ecoe-cbcc- DIA 1
Corrección ecoe-cbcc- DIA 1Aem Fmed
 
Analisis de la lopcymat presentacion
Analisis de la lopcymat presentacionAnalisis de la lopcymat presentacion
Analisis de la lopcymat presentacion6javier
 

Viewers also liked (20)

Just in time pp
Just in time ppJust in time pp
Just in time pp
 
Leveraging collaborativetaggingforwebitemdesign ajithajjarani
Leveraging collaborativetaggingforwebitemdesign ajithajjaraniLeveraging collaborativetaggingforwebitemdesign ajithajjarani
Leveraging collaborativetaggingforwebitemdesign ajithajjarani
 
Developing a food safetytraining program for volunteers larry ramdin and y...
Developing a food safetytraining program for volunteers  larry ramdin and y...Developing a food safetytraining program for volunteers  larry ramdin and y...
Developing a food safetytraining program for volunteers larry ramdin and y...
 
Improving food safety
Improving food safetyImproving food safety
Improving food safety
 
Hvordan kan man arbeide med lesing av fagtekster
Hvordan kan man arbeide med lesing av fagteksterHvordan kan man arbeide med lesing av fagtekster
Hvordan kan man arbeide med lesing av fagtekster
 
Dcnpl hills vistaa Indore- A Premium Township near Super Corridor having 2 & ...
Dcnpl hills vistaa Indore- A Premium Township near Super Corridor having 2 & ...Dcnpl hills vistaa Indore- A Premium Township near Super Corridor having 2 & ...
Dcnpl hills vistaa Indore- A Premium Township near Super Corridor having 2 & ...
 
P3
P3P3
P3
 
Lugares históricos de China, Luis Velasquez
Lugares históricos de China, Luis VelasquezLugares históricos de China, Luis Velasquez
Lugares históricos de China, Luis Velasquez
 
curriculum vitae
curriculum vitae curriculum vitae
curriculum vitae
 
coca cola recommendation letter
coca cola recommendation lettercoca cola recommendation letter
coca cola recommendation letter
 
Presentación empresa Ringway
Presentación empresa RingwayPresentación empresa Ringway
Presentación empresa Ringway
 
Noonas.
Noonas.Noonas.
Noonas.
 
Nomeações
NomeaçõesNomeações
Nomeações
 
inversión camisetas
inversión camisetasinversión camisetas
inversión camisetas
 
PGDHRM-DHK- 2015final
PGDHRM-DHK- 2015finalPGDHRM-DHK- 2015final
PGDHRM-DHK- 2015final
 
Presentación cristian
Presentación cristianPresentación cristian
Presentación cristian
 
Corrección ecoe-cbcc- DIA 1
Corrección ecoe-cbcc- DIA 1Corrección ecoe-cbcc- DIA 1
Corrección ecoe-cbcc- DIA 1
 
Tecnologia e midia
Tecnologia e midiaTecnologia e midia
Tecnologia e midia
 
Analisis de la lopcymat presentacion
Analisis de la lopcymat presentacionAnalisis de la lopcymat presentacion
Analisis de la lopcymat presentacion
 
Apresentaçäo Guirré (linha tratamento)
Apresentaçäo Guirré (linha tratamento)Apresentaçäo Guirré (linha tratamento)
Apresentaçäo Guirré (linha tratamento)
 

Similar to En nationell infrastruktur för arkeologiska undersökningsdata

Konferensen "Sociala medier inom offentlig sektor" #smios 20110831-0901
Konferensen "Sociala medier inom offentlig sektor" #smios 20110831-0901Konferensen "Sociala medier inom offentlig sektor" #smios 20110831-0901
Konferensen "Sociala medier inom offentlig sektor" #smios 20110831-0901Lars Lundqvist
 
Digitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjul
Digitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjulDigitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjul
Digitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjulDavid Haskiya
 
Riksarkivet i Visby 20120509
Riksarkivet i Visby 20120509Riksarkivet i Visby 20120509
Riksarkivet i Visby 20120509Lars Lundqvist
 
"Varför ska man ha bild på webben?" Svenska Arkivcentrum Temadag 201123 01
"Varför ska man ha bild på webben?" Svenska Arkivcentrum Temadag 201123 01"Varför ska man ha bild på webben?" Svenska Arkivcentrum Temadag 201123 01
"Varför ska man ha bild på webben?" Svenska Arkivcentrum Temadag 201123 01Lars Lundqvist
 
Rolf Källman Digitala infrastrukturer modellering med K-samsök 20131022
Rolf Källman Digitala infrastrukturer modellering med K-samsök 20131022Rolf Källman Digitala infrastrukturer modellering med K-samsök 20131022
Rolf Källman Digitala infrastrukturer modellering med K-samsök 20131022Digisam
 
Stöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna data
Stöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna dataStöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna data
Stöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna dataMagnus Kolsjö
 
Pondusseminarium, Helsingfors 2014-02-11
Pondusseminarium, Helsingfors 2014-02-11Pondusseminarium, Helsingfors 2014-02-11
Pondusseminarium, Helsingfors 2014-02-11Lars Lundqvist
 
Styrelsen Föremålsvård 2015-02-12
Styrelsen Föremålsvård 2015-02-12Styrelsen Föremålsvård 2015-02-12
Styrelsen Föremålsvård 2015-02-12Lars Lundqvist
 
Abm konferens gbg_okt_2011_1.1
Abm konferens gbg_okt_2011_1.1Abm konferens gbg_okt_2011_1.1
Abm konferens gbg_okt_2011_1.1RICHES
 
Sharing is Caring: öppna data - Intensivdagarna, Visby 20141119
Sharing is Caring: öppna data - Intensivdagarna, Visby 20141119Sharing is Caring: öppna data - Intensivdagarna, Visby 20141119
Sharing is Caring: öppna data - Intensivdagarna, Visby 20141119Lars Lundqvist
 
För nyanställda på I-avd RAÄ, 2015
För nyanställda på I-avd RAÄ, 2015För nyanställda på I-avd RAÄ, 2015
För nyanställda på I-avd RAÄ, 2015Lars Lundqvist
 
Digisam - ett samordningssekretariat för digitalisering 1.0
Digisam - ett samordningssekretariat för digitalisering 1.0Digisam - ett samordningssekretariat för digitalisering 1.0
Digisam - ett samordningssekretariat för digitalisering 1.0RICHES
 
Riksförbundet Sveriges Museer 2013-10-17 - GD-möte
Riksförbundet Sveriges Museer 2013-10-17 - GD-möteRiksförbundet Sveriges Museer 2013-10-17 - GD-möte
Riksförbundet Sveriges Museer 2013-10-17 - GD-möteLars Lundqvist
 
Campus Gotland om Digisam
Campus Gotland om DigisamCampus Gotland om Digisam
Campus Gotland om DigisamLars Lundqvist
 
MUSUND 2015 -museikonferens Malmö
MUSUND 2015 -museikonferens MalmöMUSUND 2015 -museikonferens Malmö
MUSUND 2015 -museikonferens MalmöLars Lundqvist
 
2013.10.10 ake edlund-azlannet
2013.10.10 ake edlund-azlannet2013.10.10 ake edlund-azlannet
2013.10.10 ake edlund-azlannetAke Edlund
 
ABM-konferens Linköping 26-27/10 2010
ABM-konferens Linköping 26-27/10 2010ABM-konferens Linköping 26-27/10 2010
ABM-konferens Linköping 26-27/10 2010Lars Lundqvist
 
"Vad gör kulturarvet på internet?"
"Vad gör kulturarvet på internet?" "Vad gör kulturarvet på internet?"
"Vad gör kulturarvet på internet?" Lars Lundqvist
 

Similar to En nationell infrastruktur för arkeologiska undersökningsdata (20)

Konferensen "Sociala medier inom offentlig sektor" #smios 20110831-0901
Konferensen "Sociala medier inom offentlig sektor" #smios 20110831-0901Konferensen "Sociala medier inom offentlig sektor" #smios 20110831-0901
Konferensen "Sociala medier inom offentlig sektor" #smios 20110831-0901
 
Digitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjul
Digitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjulDigitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjul
Digitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjul
 
Riksarkivet i Visby 20120509
Riksarkivet i Visby 20120509Riksarkivet i Visby 20120509
Riksarkivet i Visby 20120509
 
"Varför ska man ha bild på webben?" Svenska Arkivcentrum Temadag 201123 01
"Varför ska man ha bild på webben?" Svenska Arkivcentrum Temadag 201123 01"Varför ska man ha bild på webben?" Svenska Arkivcentrum Temadag 201123 01
"Varför ska man ha bild på webben?" Svenska Arkivcentrum Temadag 201123 01
 
Rolf Källman Digitala infrastrukturer modellering med K-samsök 20131022
Rolf Källman Digitala infrastrukturer modellering med K-samsök 20131022Rolf Källman Digitala infrastrukturer modellering med K-samsök 20131022
Rolf Källman Digitala infrastrukturer modellering med K-samsök 20131022
 
Stöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna data
Stöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna dataStöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna data
Stöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna data
 
Pondusseminarium, Helsingfors 2014-02-11
Pondusseminarium, Helsingfors 2014-02-11Pondusseminarium, Helsingfors 2014-02-11
Pondusseminarium, Helsingfors 2014-02-11
 
Styrelsen Föremålsvård 2015-02-12
Styrelsen Föremålsvård 2015-02-12Styrelsen Föremålsvård 2015-02-12
Styrelsen Föremålsvård 2015-02-12
 
Datalabb
Datalabb Datalabb
Datalabb
 
Abm konferens gbg_okt_2011_1.1
Abm konferens gbg_okt_2011_1.1Abm konferens gbg_okt_2011_1.1
Abm konferens gbg_okt_2011_1.1
 
Sharing is Caring: öppna data - Intensivdagarna, Visby 20141119
Sharing is Caring: öppna data - Intensivdagarna, Visby 20141119Sharing is Caring: öppna data - Intensivdagarna, Visby 20141119
Sharing is Caring: öppna data - Intensivdagarna, Visby 20141119
 
Digitala privatarkiv
Digitala privatarkivDigitala privatarkiv
Digitala privatarkiv
 
För nyanställda på I-avd RAÄ, 2015
För nyanställda på I-avd RAÄ, 2015För nyanställda på I-avd RAÄ, 2015
För nyanställda på I-avd RAÄ, 2015
 
Digisam - ett samordningssekretariat för digitalisering 1.0
Digisam - ett samordningssekretariat för digitalisering 1.0Digisam - ett samordningssekretariat för digitalisering 1.0
Digisam - ett samordningssekretariat för digitalisering 1.0
 
Riksförbundet Sveriges Museer 2013-10-17 - GD-möte
Riksförbundet Sveriges Museer 2013-10-17 - GD-möteRiksförbundet Sveriges Museer 2013-10-17 - GD-möte
Riksförbundet Sveriges Museer 2013-10-17 - GD-möte
 
Campus Gotland om Digisam
Campus Gotland om DigisamCampus Gotland om Digisam
Campus Gotland om Digisam
 
MUSUND 2015 -museikonferens Malmö
MUSUND 2015 -museikonferens MalmöMUSUND 2015 -museikonferens Malmö
MUSUND 2015 -museikonferens Malmö
 
2013.10.10 ake edlund-azlannet
2013.10.10 ake edlund-azlannet2013.10.10 ake edlund-azlannet
2013.10.10 ake edlund-azlannet
 
ABM-konferens Linköping 26-27/10 2010
ABM-konferens Linköping 26-27/10 2010ABM-konferens Linköping 26-27/10 2010
ABM-konferens Linköping 26-27/10 2010
 
"Vad gör kulturarvet på internet?"
"Vad gör kulturarvet på internet?" "Vad gör kulturarvet på internet?"
"Vad gör kulturarvet på internet?"
 

En nationell infrastruktur för arkeologiska undersökningsdata

 • 1. Tema rapportering – Vad blir kvar efter grävningen? 2011-03-14 - 15
 • 2. Grävlagret Vi behöver en nationell infrastruktur för arkeologiska undersökningsdata 2011-03-15, Ulf Bodin, SHMM ulf.bodin@shmm.se 2011-03-16 2
 • 3. Mina frågor efter dag 1 Är verkligen en bok rätt media för att förmedla arkeologiska rådata? (Retorisk följdfråga: När låg en telefonkatalog i din brevlåda/på din trapp sist?) Är verkligen mer utskrifter på papper vägen att gå just nu för uppdragsarkeologins minnesproblem?(Retorisk följdfråga: Hur många dimensioner försvinner när 3D-data skrivs ut på ett papper?) Varför en lokal godispåse när vi behöver en tårta att dela på? 2011-03-16 3
 • 4. Digital arkeologi 1970 – 80-tal: Försök med digital fyndregistrering ABC 80 Helgeandsholmen, Eketorp PC-tekniken börjar att introduceras från ca 1985. UV:s fyndregistreringsprogram lanseras 1986 1990-tal: Pionjärtiden för digital inmätning Metod- och processutveckling. Med digital inmätning följde en mer reflekterande dokumentation Mest CAD-baserade ritningar i fält. Utrednings GIS 2000-tal: Konsolideringfas Digital dokumentation sprids och breddas Intrasis lanseras år 2000. GIS-baserade lösningar 2010-tal: Standardmetod Resultatet är en rapport och en databas
 • 5. Två stora generella problem Det är svårt att få samlad information om arkeologiska undersökningar: var, när, hur och varför den undersöktes, vem som undersökte och vad den resulterade i. Möjligheten att förmedla begränsas. Det saknas en webbplats där vi kan få information om undersökningar och som nodar ihop resurser från och kunskap om undersökningen – ett undersökningsregister Basdokumentation (GIS- och databasinformation) från arkeologiska undersökningar tas inte om hand, slutförvaras och tillgängliggörs på ett systematiskt sätt. Det är svårt att få tag på och använda data. Möjligheten att forska begränsas. Det saknas en central infrastruktur som hanterar och tillgängliggör digitala arkeologiska undersökningsdata efter undersökningen är klar – ett grävlager
 • 6. Dagens digitala infrastrukturer Fornlämning FMIS > K-samsök http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/10000101180001 Undersökning Undersökningsregister http://arkeologidata.se/ 12345 Kontext/Objekt ”Grävlager” http://arkeologidata.se/ 12345/feature/9876 Fynd Museidatabaser > K-samsök http://kulturarvsdata.se/shm/object/ 465277
 • 7. En ny infrastruktur! Appar API Import rutin Webb Undersöknings-register FMIS Museisystem Digital dokumentation ”Grävlager” Äldre databas Annatsystem Intrasis Siteworks
 • 8. Vision undersökningsregister Skapa en webbplats där undersökaren redovisar resultat och information om undersökningen: ny digital resultatredovisningsblankett möjligheter att ladda upp filer Skapa användargränssnitt så vi kan söka efter och överblicka undersökningar på en karta Gör undersökningsinformationen öppen, tillgänglig och möjlig att återanvända i en mångfald av appar genom ett gränssnitt för maskiner - ett API Ge varje undersökning en unik identitet inom KML-systemet och unik URI på nätet och en permanent URL
 • 9. Vision undersökningsregister Låt varje undersökning få en egen webbsida där det sammanställs: enkel information – varför, vem, när, hur, hur mycket basal statistik och handläggningssignaler karta över undersökningen och övergripande GIS-data (undersökningsområde, schakt) som enkelt kan laddas ner övergripande resultat, beskrivningar och tolkningar länkar till: beslut undersökningsplan rapport(er) analyser grävblogg nyheter, aktiviteter, visningar mm publikt föremålsförvaltare
 • 10. Många intressenter Appar API Undersöknings-register Undersökare ForskningLärande Publik Media Press Handläggning Planering RAÄ Museer
 • 11. Vision grävlager Skapa en möjlighet för undersökaren att ladda upp och lagra digital basdokumentation från undersökningen till ett datalager i undersökningsregistret: Inmätningar – GIS-data Andra relevanta GIS-dataset (raster- eller vektordata) Metadata om kontext/objekt (”anläggningslistor”), föremål (”fyndlistor”), prover (”provlistor”) Beskrivande media, digitala fotografier och video Dokument, anteckningar, beskrivningar
 • 12. Vision grävlager Låt varje kontext/objekt, föremål och prov = lagrad entitet, få en unik identitet och en egen unik URI och URL Låt varje entitet få en egen webbsida Låt undersökningens entiteter vara sökbara men också tillgängliga som färdigpaketerade dataset i standardformat (t ex Shape) Låt användare ladda neroch använda undersökningsdataoch kanske förädlaoch tolka om datasom sedan kan laddas upp igen
 • 13. Museiperspektivet Återkontextualisera föremålen Effektivisera och automatsera fyndlistor och accession Förbättra omvärldsbevakning
 • 14. Färre men viktiga intressenter Digital dokumentation ”Grävlager” Appar Undersökare ForskningLärande Museer Handläggning
 • 15. Gemensamma mallar & terminologi? Ja, i databaserna! Möjliggör bred användning när data går från att användas i ett lokalt system och lokalt perspektiv till ett globalt semantiskt system på Internet Men, harmonisera inte terminologin på bekostnad av nuvarande frihet och dynamik. Lägg till nya gemensamma metadataelement! 15
 • 16. Hur? RAÄ, LST, SHMM och uppdragsarkeologin bör mötas och tillsammans reda ut ansvarsförhållanden, finansiering och projektupplägg Bred samverkan med många olika aktörer och kompetenser kring utformning, funktioner och strukturer Hämta inspiration från K-samsök – både tekniskt och i arbetsprocessen (t ex mandat) Håll nere ambitionsnivån - det bästa får inte bli det godas fiende Fokusera i första hand på ”nya” undersökningar från år 2000 och framåt Fokusera på de stora systemen Intrasis och Siteworks och skapa programvaror för att automagiskt konvertera undersökningar för import i Grävlagret Möjliggör att äldre undersökningar kan läggas in (som helhet eller delar) av undersökare och forskare (crowdsourcing) Se till att data är öppna att använda för alla
 • 17. Intresserad? Engagera dig, kom med idéer och diskutera: Gruppen CAA-SE på LinkedIn.comhttp://www.linkedin.com/groups?gid=3441065 Gruppen Digitalisering på Mötesplats museer http://sverigesmuseer.ning.com/group/digitalisering Läs mer: http://blogg.historiska.se/digitalamuseer Kontakta mig: ulf.bodin@shmm.se @digitalamuseer på Twitter 070-2225688
 • 18. Berättelser Kunskap Nya tolkningar Nya metadata Tolkningar i fält Levande data i ett levande arkiv Dokumentation
 • 19. Generell modell Entitet Beskriver Geodata Undersökning Är en sorts Media Dokument Hör till Kontext/ Objekt Är en sorts Beskriver Hör till Fynd Är en sorts Tas från Tas från Prov Är en sorts