SlideShare a Scribd company logo
TEMA 8: A
AGRICULTURA, A
GANDARÍA E A
Lara Rarís Frois 3ºA
PESCA
O SECTOR PRIMARIO. A
AGRICULTURA: Un pouco de
historia sobre a agricultura
   Neolítico
   A Revolución Agrícola do
   século XVIII – XIX
   Consecuencias da Revolución:
   1.  Menos man de obra no campo,
     que se desplaza á cidade
     (éxodo rural)
   2.  Aumento da produción = mellor
     alimentación
   3.  Descenso da mortalidade e
     amuento da natalidade
     (Revolución demográfica)
 A Revolución Agrícola trasládase a
   moitas zonas do mundo, pero
   segue persistindo a agricultura
   tradicional en moitos
   continentes.
A agricultura

   Sector primario
   33’5% da poboación
   mundial
   Factores físicos:
   1.  Clima
   2.  Relevo (terrazas e
     socalcos)
   3.  Solo (textura e acidez)
 •  Maior importancia dos
   factores físicos nas
   sociedades
   subdesenvolvidas
AS PAISAXES AGRARIAS:
Características da paisaxe
agraria
   Definición
   Elementos:
   1.  Parcelas
   2.  Sistemas de cultivo
   3.  Poboamento
As parcelas ou leiras

   Definición
   Diferenzas segundo tamaño:
   1.  Grandes
   2.  Pequenas
 •  Diferenzas segundo a forma:
   1.  Regulares
   2.  Irregulares
 •  Diferenzas segundo os límites:
   1.  Cerradas
   2.  Abertas
 •  Paisaxe de campos cerrados
   ou bocage
 •  Paisaxe de campos abertos ou
   openfield
Os sistemas de cultivo

   Policultivo e monocultivo
   1.  Policultivo
   2.  Monocultivo
 •  Regadío e secaño:
   1.  Paisaxes de regadío
   2.  Paisaxes de secaño
 •  Agricultura intensiva e
   extensiva:
   1.  Agricultura intensiva
   2.  Agricultura extensiva
O poboamento

  O espazo rural
  Poboamento espallado
  (illado)
  Poboamento concentrado (en
  vilas ou aldeas)
  Espacios rurais en relación co
  desenvolvemento dos países
A AGRICULTURA DE
SUBSISTENCIA: Características


   Autoconsumo
   Técnicas rudimentarias
   Rendemento baixo
   Poucos exdentes
A agricultura de subsistencia
no mundo

   En países pobres ou
   subdesenvolvidos
   Tipos:
   1.  Agricultura itinerante por
     cremación
   2.  Agricultura extensiva de
     secaño
   3.  Agricultura irrigada de arroz
Agricultura itinerante por
cremación

  África (a cunca do río Congo),
  América do Sur (cunca do
  Amazonas) e nalgunhas
  zonas de Asia
  Queima do bosque e da
  sabana (para obter cultivo)
  Variedade de cultivos
  Itinerante porque ao pasar 4
  anos o solo deixa de ser
  produtivo (Itinerante:
  abandono do campo aos 4 e
  5 anos)
Agricultura extensiva de
secaño

  Nas zonas secas de África,
  América Latina nalgúns
  lugares e Asia.
  Asociación de agricultura e
  gandaría
  División das terras en 3
  partes (rotación trienal)
  Barbeito (sen traballos) e
  cultivos de cacahuetes e millo
  miúdo nas outras dúas partes
Agricultura irrigada do arroz

  Lugares onde a chuvia é
  abundante debido aos
  monzóns (Asia Monzónica)
  Cultivo do arroz
  Agricultura moi intensiva
A AGRICULTURA DE MERCADO: O
paso da agricultura de subsistencia
á agricultura de mercado

  Iniciouse nos países
  desenvolvidos na
  Revolución Industrial
  (século XVIII – XIX)
  Sobrantes ou excedentes
A agricultura de mercado
  En América do Norte, Europa, Xapón, Nova Zelanda
  e en zonas de Australia
  Obxectivos:
  1.  Vender (aumentar vendas)
  2.  Reducir custos
  Características:
  1.  Mecanización do agro e aplicación de modernas
     técnicas de cultivo
     •  Aforro de man de obra
     •  Aumentar a produción
     •  Diminuír prezos dos produtos agrícolas
  2.  Especialización da produción agraria
     •  Aumentar a produción
     •  Producir maior cantidade
     •  Mellorar a comercialización
  3.  Rápida comercialización dos produtos agrarios con
     medio de transporte modernos
     •  Axiliar a comercialización dos produtos frescos
     •  Utilizar transportes axeitados ao tipo de produto
•  Tipos: mediterránea, de especulación e extensiva de
  cereais
A agricultura de especulación

   Definición
   Agricultura especializada en zonas
   de EE.UU. (belts)
   1.  Grandes explotacións dedicadas
     ao monocultivo
   2.  Moi automatizadas
   3.  Técnicas e coñecementos máis
     avanzados
   4.  Grandes cantidades de produto de
     calidade que se exportan
 •  A agricultura de plantación
   dalgunhas zonas tropicais:
   1.  Grandes explotacións dedicadas
     ao monocultivo (cacao, té,
     azucre…)
   2.  Moita man de obra
   3.  Empresas estranxeiras
   4.  Elevados beneficios
A GANDARÍA NO MUNDO: A
gandaría

   Definición
   Neolítico
   Tipos:
   1.  Bovina
   2.  Ovina
   3.  Porcina
   4.  Caprina
   5.  Equina
   6.  Avícola
A gandaría tradicional

  Complemento coa agricultura
  Alimento do gando con
  barbeitos, restos das colleita
  e monte
  A gandaría nómade
  (pastores)
A gandaría comercial ou de
mercado

   Producir para vender
   Búsqueda de beneficio
   Selección de razas
   Automatización dos
   procesos produtivos
   Melloras na alimentación
   Avances científicos
   Tipos:
   1.  Intensiva (estabulada ou
     semiestabulada)
   2.  Extensiva
A PESCA. TIPOS DE PESCA

   O mar
   A pesca tradicional ou
   artesanal:
   1.  Pesca de baixura (preto da
     costa)
   2.  Forza humana
   3.  Aparellos rudimentarios
     (tradicionais)
   4.  Países non desenvolvidos
     = autoconsumo
   5.  Países ricos = capturas de
     especies de alto valor para
     vender
  A pesca industrial,
  características:
  1.  Gran volume de capturas
  2.  Importantes recursos
     económicos
  3.  Tecnoloxía avanzada
  4.  Infraestruturas portuarias
     desarrolladas
  5.  Modelos:
       Pesca de baixura
       Pesca de altura
       Gran pesca
ONDE SE PESCA? Principais
zonas pesqueiras do mundo

  Caladoiros
  En zonas onde a plataforma
  continental é extensa (Mar do
  Norte e mar de Xapón)
  Nas zonas de contacto entre
  correntes mariñas frías e
  cálidas (Exemplo: Terranova)
  Zonas costeiras preto das
  que pasa unha corrente
  mariña fría (Exemplo: Norte
  de Chile, Suroeste de África,
  Sur de Perú)
PROBLEMAS DA PESCA. Demasiados
pescadores para poucos peixes

   Sobreexplotación
   Falta de caladoiros
   Contaminación da auga
   A sobreexplotación;
   medidas que se propoñen:
   1.  Uso obligado das redes de
     malla ancha
   2.  Control do tamaño mínimo
     das especies que se
     capturan
   3.  Establecemento das
     tempadas de veda
   4.  Limitación da capacidade
     das frotas pesqueiras
  A ampliación das augas
  xurisdicionais:
  1.  Augas territoriais ata as
     200 millas = 370 kilómetros
  A explotación sustentable
  dos recursos mariños:
  1.  Definición
  2.  Normativas de pesca moi
     duras
  3.  Limitación do número de
     embarcacións
  4.  Acuicultura

More Related Content

What's hot

Presentacion 3eso ud4 completa
Presentacion 3eso ud4 completaPresentacion 3eso ud4 completa
Presentacion 3eso ud4 completa
Enrique Cardona
 
Tema 8 A agricultura, a gandaría e a pesca
Tema 8 A agricultura, a gandaría e a pescaTema 8 A agricultura, a gandaría e a pesca
Tema 8 A agricultura, a gandaría e a pesca
rubempaul
 
O sector primario
O sector primarioO sector primario
O sector primario
rubempaul
 
Tema 3 A agricultura, a gandaría, a pesca e a silvicultura
Tema 3 A agricultura, a gandaría, a pesca e a silviculturaTema 3 A agricultura, a gandaría, a pesca e a silvicultura
Tema 3 A agricultura, a gandaría, a pesca e a silvicultura
rubempaul
 
Tema 8 a agricultura, a gandaría e a pesca
Tema 8 a agricultura, a gandaría e a pescaTema 8 a agricultura, a gandaría e a pesca
Tema 8 a agricultura, a gandaría e a pesca
pablokatt
 
3º ESO. Tema 8: O sector primario
3º ESO. Tema 8: O sector primario3º ESO. Tema 8: O sector primario
3º ESO. Tema 8: O sector primario
rubempaul
 
UNIDADE 2 - 3º E.S.O.
UNIDADE 2 - 3º E.S.O.UNIDADE 2 - 3º E.S.O.
UNIDADE 2 - 3º E.S.O.
Pablo González Paz
 
UNIDADE 2 - 3º E.S.O (parte 2)
UNIDADE 2 - 3º E.S.O (parte 2)UNIDADE 2 - 3º E.S.O (parte 2)
UNIDADE 2 - 3º E.S.O (parte 2)
Pablo González Paz
 
O sector primario
O sector primarioO sector primario
O sector primario
Luisa Márquez Rodríguez
 
Tema 8 de geografia
Tema 8 de geografiaTema 8 de geografia
Tema 8 de geografia
mssl1998
 
U 13 Sector Primario 1ª parte
U 13 Sector Primario 1ª parteU 13 Sector Primario 1ª parte
U 13 Sector Primario 1ª parte
EvaPaula
 

What's hot (20)

Tema 8 - Xeografía.
Tema 8 - Xeografía.Tema 8 - Xeografía.
Tema 8 - Xeografía.
 
Presentacion 3eso ud4 completa
Presentacion 3eso ud4 completaPresentacion 3eso ud4 completa
Presentacion 3eso ud4 completa
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8
 
Tema 8 A agricultura, a gandaría e a pesca
Tema 8 A agricultura, a gandaría e a pescaTema 8 A agricultura, a gandaría e a pesca
Tema 8 A agricultura, a gandaría e a pesca
 
O sector primario
O sector primarioO sector primario
O sector primario
 
Tema 3 A agricultura, a gandaría, a pesca e a silvicultura
Tema 3 A agricultura, a gandaría, a pesca e a silviculturaTema 3 A agricultura, a gandaría, a pesca e a silvicultura
Tema 3 A agricultura, a gandaría, a pesca e a silvicultura
 
Tema 8 a agricultura, a gandaría e a pesca
Tema 8 a agricultura, a gandaría e a pescaTema 8 a agricultura, a gandaría e a pesca
Tema 8 a agricultura, a gandaría e a pesca
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8
 
Traballo xeografia 8
Traballo xeografia 8Traballo xeografia 8
Traballo xeografia 8
 
Tema 8 sociales
Tema 8 socialesTema 8 sociales
Tema 8 sociales
 
3º ESO. Tema 8: O sector primario
3º ESO. Tema 8: O sector primario3º ESO. Tema 8: O sector primario
3º ESO. Tema 8: O sector primario
 
Tema8
Tema8Tema8
Tema8
 
UNIDADE 2 - 3º E.S.O.
UNIDADE 2 - 3º E.S.O.UNIDADE 2 - 3º E.S.O.
UNIDADE 2 - 3º E.S.O.
 
UNIDADE 2 - 3º E.S.O (parte 2)
UNIDADE 2 - 3º E.S.O (parte 2)UNIDADE 2 - 3º E.S.O (parte 2)
UNIDADE 2 - 3º E.S.O (parte 2)
 
Tema 3. LeccióN 5
Tema 3. LeccióN 5Tema 3. LeccióN 5
Tema 3. LeccióN 5
 
O sector primario
O sector primarioO sector primario
O sector primario
 
Tema 8 de geografia
Tema 8 de geografiaTema 8 de geografia
Tema 8 de geografia
 
U 13 Sector Primario 1ª parte
U 13 Sector Primario 1ª parteU 13 Sector Primario 1ª parte
U 13 Sector Primario 1ª parte
 

Viewers also liked

Veronique Bollet
Veronique BolletVeronique Bollet
Veronique Bollet
ChristianB
 
M2poetry
M2poetryM2poetry
M2poetry
anjistar
 
Christmas
ChristmasChristmas
Christmas
pps 33
 
The right engineer design for the site
The right engineer design for the siteThe right engineer design for the site
The right engineer design for the site
Steven McDaniel
 
AuxiliaresLingüísticos
AuxiliaresLingüísticosAuxiliaresLingüísticos
AuxiliaresLingüísticos
isaperez
 
Cit2009 Pres Ppt
Cit2009 Pres PptCit2009 Pres Ppt
Cit2009 Pres Ppt
philoett
 
Poligrafia digital Colfisis eje cafetero/santanderes 2012
Poligrafia digital Colfisis eje cafetero/santanderes 2012Poligrafia digital Colfisis eje cafetero/santanderes 2012
Poligrafia digital Colfisis eje cafetero/santanderes 2012
Universidad Técnica de Manabí
 
Grupos colaborativos
Grupos colaborativosGrupos colaborativos
Grupos colaborativos
Natacha Diaz Hernandez
 
Gokken gedijt op een ondergrond van economische malaise
Gokken gedijt op een ondergrond van economische malaiseGokken gedijt op een ondergrond van economische malaise
Gokken gedijt op een ondergrond van economische malaise
Geert Noels
 
Ryman Legacy - Recap 1
Ryman Legacy - Recap 1Ryman Legacy - Recap 1
Ryman Legacy - Recap 1
Mzyra
 
1968 Election Questions
1968 Election Questions1968 Election Questions
1968 Election Questions
dschall
 
Happy Mother's Day Anna
Happy Mother's Day AnnaHappy Mother's Day Anna
Happy Mother's Day Anna
catlopez
 
RIPATTONI – 27 LUGLIO/3 AGOSTO 2014
RIPATTONI – 27 LUGLIO/3 AGOSTO 2014RIPATTONI – 27 LUGLIO/3 AGOSTO 2014
RIPATTONI – 27 LUGLIO/3 AGOSTO 2014
L & L Comunicazione
 
Презентация веб-платформы "Ukrainky.biz"
Презентация веб-платформы "Ukrainky.biz"Презентация веб-платформы "Ukrainky.biz"
Презентация веб-платформы "Ukrainky.biz"
UKRAINKY.BIZ
 
My Sweet Apocalypse: Wk 18
My Sweet Apocalypse: Wk 18My Sweet Apocalypse: Wk 18
My Sweet Apocalypse: Wk 18
Rflong7
 

Viewers also liked (20)

Veronique Bollet
Veronique BolletVeronique Bollet
Veronique Bollet
 
M2poetry
M2poetryM2poetry
M2poetry
 
Christmas
ChristmasChristmas
Christmas
 
The right engineer design for the site
The right engineer design for the siteThe right engineer design for the site
The right engineer design for the site
 
AuxiliaresLingüísticos
AuxiliaresLingüísticosAuxiliaresLingüísticos
AuxiliaresLingüísticos
 
Cit2009 Pres Ppt
Cit2009 Pres PptCit2009 Pres Ppt
Cit2009 Pres Ppt
 
503 07
503 07503 07
503 07
 
Poligrafia digital Colfisis eje cafetero/santanderes 2012
Poligrafia digital Colfisis eje cafetero/santanderes 2012Poligrafia digital Colfisis eje cafetero/santanderes 2012
Poligrafia digital Colfisis eje cafetero/santanderes 2012
 
Grupos colaborativos
Grupos colaborativosGrupos colaborativos
Grupos colaborativos
 
Ppt fetes d ete
Ppt fetes d etePpt fetes d ete
Ppt fetes d ete
 
Gokken gedijt op een ondergrond van economische malaise
Gokken gedijt op een ondergrond van economische malaiseGokken gedijt op een ondergrond van economische malaise
Gokken gedijt op een ondergrond van economische malaise
 
Ryman Legacy - Recap 1
Ryman Legacy - Recap 1Ryman Legacy - Recap 1
Ryman Legacy - Recap 1
 
1968 Election Questions
1968 Election Questions1968 Election Questions
1968 Election Questions
 
Happy Mother's Day Anna
Happy Mother's Day AnnaHappy Mother's Day Anna
Happy Mother's Day Anna
 
RIPATTONI – 27 LUGLIO/3 AGOSTO 2014
RIPATTONI – 27 LUGLIO/3 AGOSTO 2014RIPATTONI – 27 LUGLIO/3 AGOSTO 2014
RIPATTONI – 27 LUGLIO/3 AGOSTO 2014
 
502 02
502 02502 02
502 02
 
Castilla La Mancha
Castilla La ManchaCastilla La Mancha
Castilla La Mancha
 
Презентация веб-платформы "Ukrainky.biz"
Презентация веб-платформы "Ukrainky.biz"Презентация веб-платформы "Ukrainky.biz"
Презентация веб-платформы "Ukrainky.biz"
 
κανόνεςα1(2)
κανόνεςα1(2)κανόνεςα1(2)
κανόνεςα1(2)
 
My Sweet Apocalypse: Wk 18
My Sweet Apocalypse: Wk 18My Sweet Apocalypse: Wk 18
My Sweet Apocalypse: Wk 18
 

Similar to Tema 8

O sector primario
O sector primarioO sector primario
O sector primario
Agrela Elvixeo
 
Sector primario tema 3.ppt
Sector primario tema 3.pptSector primario tema 3.ppt
Sector primario tema 3.ppt
castroalvarezolga25
 
Tema 5. 3º ESO
Tema 5. 3º ESOTema 5. 3º ESO
Tema 5. 3º ESO
Dudas-Historia
 
SECTOR PRIMARIO ACTUALIZADO xeografía e historia temario 3 eso 2024.pdf
SECTOR PRIMARIO ACTUALIZADO xeografía e historia temario 3 eso 2024.pdfSECTOR PRIMARIO ACTUALIZADO xeografía e historia temario 3 eso 2024.pdf
SECTOR PRIMARIO ACTUALIZADO xeografía e historia temario 3 eso 2024.pdf
Lili90208
 
Tema 5 As actividades agrarias en Europa, España e Galicia
Tema 5 As actividades agrarias en Europa, España e GaliciaTema 5 As actividades agrarias en Europa, España e Galicia
Tema 5 As actividades agrarias en Europa, España e Galicia
Rosacidgalante
 
Actividades setembro xeografía e historia 3º eso
Actividades setembro xeografía e historia 3º esoActividades setembro xeografía e historia 3º eso
Actividades setembro xeografía e historia 3º eso
EvaPaula
 
As actividades agrarias en España
As actividades agrarias en EspañaAs actividades agrarias en España
As actividades agrarias en España
profesor historia
 
Tema 4 as actividades agrarias e a pesca
Tema 4 as actividades agrarias e a pescaTema 4 as actividades agrarias e a pesca
Tema 4 as actividades agrarias e a pesca
Rosacidgalante
 
Tema 4 As Actividades agrarias e a pesca
Tema 4 As Actividades agrarias e a pescaTema 4 As Actividades agrarias e a pesca
Tema 4 As Actividades agrarias e a pesca
Rosacidgalante
 
Os espazos do sector primario
Os espazos do sector primarioOs espazos do sector primario
Os espazos do sector primario
Rosacidgalante
 
A agricultura no mundo novo
A agricultura no mundo novoA agricultura no mundo novo
A agricultura no mundo novo
¡oijhbvcx pkjhbv
 
O sector primario
O sector primarioO sector primario
O sector primario
velazquezturnesnieves
 

Similar to Tema 8 (14)

O sector primario
O sector primarioO sector primario
O sector primario
 
Sector primario tema 3.ppt
Sector primario tema 3.pptSector primario tema 3.ppt
Sector primario tema 3.ppt
 
Tema 5. 3º ESO
Tema 5. 3º ESOTema 5. 3º ESO
Tema 5. 3º ESO
 
O sector primario
O sector primarioO sector primario
O sector primario
 
SECTOR PRIMARIO ACTUALIZADO xeografía e historia temario 3 eso 2024.pdf
SECTOR PRIMARIO ACTUALIZADO xeografía e historia temario 3 eso 2024.pdfSECTOR PRIMARIO ACTUALIZADO xeografía e historia temario 3 eso 2024.pdf
SECTOR PRIMARIO ACTUALIZADO xeografía e historia temario 3 eso 2024.pdf
 
Tema 8. leccións 1 3
Tema 8. leccións 1 3Tema 8. leccións 1 3
Tema 8. leccións 1 3
 
Tema 5 As actividades agrarias en Europa, España e Galicia
Tema 5 As actividades agrarias en Europa, España e GaliciaTema 5 As actividades agrarias en Europa, España e Galicia
Tema 5 As actividades agrarias en Europa, España e Galicia
 
Actividades setembro xeografía e historia 3º eso
Actividades setembro xeografía e historia 3º esoActividades setembro xeografía e historia 3º eso
Actividades setembro xeografía e historia 3º eso
 
As actividades agrarias en España
As actividades agrarias en EspañaAs actividades agrarias en España
As actividades agrarias en España
 
Tema 4 as actividades agrarias e a pesca
Tema 4 as actividades agrarias e a pescaTema 4 as actividades agrarias e a pesca
Tema 4 as actividades agrarias e a pesca
 
Tema 4 As Actividades agrarias e a pesca
Tema 4 As Actividades agrarias e a pescaTema 4 As Actividades agrarias e a pesca
Tema 4 As Actividades agrarias e a pesca
 
Os espazos do sector primario
Os espazos do sector primarioOs espazos do sector primario
Os espazos do sector primario
 
A agricultura no mundo novo
A agricultura no mundo novoA agricultura no mundo novo
A agricultura no mundo novo
 
O sector primario
O sector primarioO sector primario
O sector primario
 

More from Lara Raris Frois (20)

Tema 11
Tema 11Tema 11
Tema 11
 
Proposta de exame 3ª avaliación
Proposta de exame 3ª avaliaciónProposta de exame 3ª avaliación
Proposta de exame 3ª avaliación
 
Tema 9
Tema 9Tema 9
Tema 9
 
Tema 10
Tema 10Tema 10
Tema 10
 
Tema7
Tema7Tema7
Tema7
 
Exame segunda avaliacion
Exame segunda avaliacionExame segunda avaliacion
Exame segunda avaliacion
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8
 
Tema 6 sociales
Tema 6 socialesTema 6 sociales
Tema 6 sociales
 
Proposta de examen sociais 1ª Avaliación
Proposta de examen sociais 1ª Avaliación Proposta de examen sociais 1ª Avaliación
Proposta de examen sociais 1ª Avaliación
 
Tema 5
Tema 5Tema 5
Tema 5
 
Tema 3
Tema 3Tema 3
Tema 3
 
Tema 2
Tema 2Tema 2
Tema 2
 
TEMA 1
TEMA 1TEMA 1
TEMA 1
 
Tema 9
Tema 9Tema 9
Tema 9
 
Proposta de exame3ª Avaliación
Proposta de exame3ª AvaliaciónProposta de exame3ª Avaliación
Proposta de exame3ª Avaliación
 
Tema 7
Tema 7Tema 7
Tema 7
 
Tema 6 sociales rivas
Tema 6 sociales rivasTema 6 sociales rivas
Tema 6 sociales rivas
 
Proposta de exame 3º eso
Proposta de exame 3º esoProposta de exame 3º eso
Proposta de exame 3º eso
 
Tema 5
Tema 5Tema 5
Tema 5
 
Tema 5
Tema 5Tema 5
Tema 5
 

Tema 8

 • 1. TEMA 8: A AGRICULTURA, A GANDARÍA E A Lara Rarís Frois 3ºA PESCA
 • 2. O SECTOR PRIMARIO. A AGRICULTURA: Un pouco de historia sobre a agricultura  Neolítico  A Revolución Agrícola do século XVIII – XIX  Consecuencias da Revolución: 1. Menos man de obra no campo, que se desplaza á cidade (éxodo rural) 2. Aumento da produción = mellor alimentación 3. Descenso da mortalidade e amuento da natalidade (Revolución demográfica) A Revolución Agrícola trasládase a moitas zonas do mundo, pero segue persistindo a agricultura tradicional en moitos continentes.
 • 3. A agricultura  Sector primario  33’5% da poboación mundial  Factores físicos: 1. Clima 2. Relevo (terrazas e socalcos) 3. Solo (textura e acidez) • Maior importancia dos factores físicos nas sociedades subdesenvolvidas
 • 4. AS PAISAXES AGRARIAS: Características da paisaxe agraria  Definición  Elementos: 1. Parcelas 2. Sistemas de cultivo 3. Poboamento
 • 5. As parcelas ou leiras  Definición  Diferenzas segundo tamaño: 1. Grandes 2. Pequenas • Diferenzas segundo a forma: 1. Regulares 2. Irregulares • Diferenzas segundo os límites: 1. Cerradas 2. Abertas • Paisaxe de campos cerrados ou bocage • Paisaxe de campos abertos ou openfield
 • 6. Os sistemas de cultivo  Policultivo e monocultivo 1. Policultivo 2. Monocultivo • Regadío e secaño: 1. Paisaxes de regadío 2. Paisaxes de secaño • Agricultura intensiva e extensiva: 1. Agricultura intensiva 2. Agricultura extensiva
 • 7. O poboamento  O espazo rural  Poboamento espallado (illado)  Poboamento concentrado (en vilas ou aldeas)  Espacios rurais en relación co desenvolvemento dos países
 • 8. A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA: Características  Autoconsumo  Técnicas rudimentarias  Rendemento baixo  Poucos exdentes
 • 9. A agricultura de subsistencia no mundo  En países pobres ou subdesenvolvidos  Tipos: 1. Agricultura itinerante por cremación 2. Agricultura extensiva de secaño 3. Agricultura irrigada de arroz
 • 10. Agricultura itinerante por cremación  África (a cunca do río Congo), América do Sur (cunca do Amazonas) e nalgunhas zonas de Asia  Queima do bosque e da sabana (para obter cultivo)  Variedade de cultivos  Itinerante porque ao pasar 4 anos o solo deixa de ser produtivo (Itinerante: abandono do campo aos 4 e 5 anos)
 • 11. Agricultura extensiva de secaño  Nas zonas secas de África, América Latina nalgúns lugares e Asia.  Asociación de agricultura e gandaría  División das terras en 3 partes (rotación trienal)  Barbeito (sen traballos) e cultivos de cacahuetes e millo miúdo nas outras dúas partes
 • 12. Agricultura irrigada do arroz  Lugares onde a chuvia é abundante debido aos monzóns (Asia Monzónica)  Cultivo do arroz  Agricultura moi intensiva
 • 13. A AGRICULTURA DE MERCADO: O paso da agricultura de subsistencia á agricultura de mercado  Iniciouse nos países desenvolvidos na Revolución Industrial (século XVIII – XIX)  Sobrantes ou excedentes
 • 14. A agricultura de mercado  En América do Norte, Europa, Xapón, Nova Zelanda e en zonas de Australia  Obxectivos: 1. Vender (aumentar vendas) 2. Reducir custos  Características: 1. Mecanización do agro e aplicación de modernas técnicas de cultivo • Aforro de man de obra • Aumentar a produción • Diminuír prezos dos produtos agrícolas 2. Especialización da produción agraria • Aumentar a produción • Producir maior cantidade • Mellorar a comercialización 3. Rápida comercialización dos produtos agrarios con medio de transporte modernos • Axiliar a comercialización dos produtos frescos • Utilizar transportes axeitados ao tipo de produto • Tipos: mediterránea, de especulación e extensiva de cereais
 • 15. A agricultura de especulación  Definición  Agricultura especializada en zonas de EE.UU. (belts) 1. Grandes explotacións dedicadas ao monocultivo 2. Moi automatizadas 3. Técnicas e coñecementos máis avanzados 4. Grandes cantidades de produto de calidade que se exportan • A agricultura de plantación dalgunhas zonas tropicais: 1. Grandes explotacións dedicadas ao monocultivo (cacao, té, azucre…) 2. Moita man de obra 3. Empresas estranxeiras 4. Elevados beneficios
 • 16. A GANDARÍA NO MUNDO: A gandaría  Definición  Neolítico  Tipos: 1. Bovina 2. Ovina 3. Porcina 4. Caprina 5. Equina 6. Avícola
 • 17. A gandaría tradicional  Complemento coa agricultura  Alimento do gando con barbeitos, restos das colleita e monte  A gandaría nómade (pastores)
 • 18. A gandaría comercial ou de mercado  Producir para vender  Búsqueda de beneficio  Selección de razas  Automatización dos procesos produtivos  Melloras na alimentación  Avances científicos  Tipos: 1. Intensiva (estabulada ou semiestabulada) 2. Extensiva
 • 19. A PESCA. TIPOS DE PESCA  O mar  A pesca tradicional ou artesanal: 1. Pesca de baixura (preto da costa) 2. Forza humana 3. Aparellos rudimentarios (tradicionais) 4. Países non desenvolvidos = autoconsumo 5. Países ricos = capturas de especies de alto valor para vender
 • 20. A pesca industrial, características: 1. Gran volume de capturas 2. Importantes recursos económicos 3. Tecnoloxía avanzada 4. Infraestruturas portuarias desarrolladas 5. Modelos:  Pesca de baixura  Pesca de altura  Gran pesca
 • 21. ONDE SE PESCA? Principais zonas pesqueiras do mundo  Caladoiros  En zonas onde a plataforma continental é extensa (Mar do Norte e mar de Xapón)  Nas zonas de contacto entre correntes mariñas frías e cálidas (Exemplo: Terranova)  Zonas costeiras preto das que pasa unha corrente mariña fría (Exemplo: Norte de Chile, Suroeste de África, Sur de Perú)
 • 22. PROBLEMAS DA PESCA. Demasiados pescadores para poucos peixes  Sobreexplotación  Falta de caladoiros  Contaminación da auga  A sobreexplotación; medidas que se propoñen: 1. Uso obligado das redes de malla ancha 2. Control do tamaño mínimo das especies que se capturan 3. Establecemento das tempadas de veda 4. Limitación da capacidade das frotas pesqueiras
 • 23. A ampliación das augas xurisdicionais: 1. Augas territoriais ata as 200 millas = 370 kilómetros  A explotación sustentable dos recursos mariños: 1. Definición 2. Normativas de pesca moi duras 3. Limitación do número de embarcacións 4. Acuicultura