SlideShare a Scribd company logo
El medi físic de la Terra (I)
Les formes de la Terra i l’aigua
Per què hem de conèixer el medi físic de la Terra?
Perquè en estudiar tots els
elements naturals inanimats que
constitueixen la superfície
terrestre podrem analitzar i
comprendre el medi on vivim
els humans i on desenvolupem
les nostres activitats, és a dir,
l’escenari de la nostra vida.
Per què hem de conèixer el
medi físic de la Terra?
Font: http://cienciageografica.carpetapedagogica.com
Perquè en estudiar tots els
elements naturals inanimats que
constitueixen la superfície
terrestre podrem analitzar i
comprendre el medi on vivim
els humans i on desenvolupem
les nostres activitats, és a dir,
l’escenari de la nostra vida.
Per què hem de conèixer el
medi físic de la Terra?
Font: http://cienciageografica.carpetapedagogica.com
Perquè en estudiar tots els
elements naturals inanimats que
constitueixen la superfície
terrestre podrem analitzar i
comprendre el medi on vivim
els humans i on desenvolupem
les nostres activitats, és a dir,
l’escenari de la nostra vida.
Per què hem de conèixer el
medi físic de la Terra?
Font: http://www.profesorfrancisco.es/2010/10/geografia-fisica-mundial.html
Com estudiarem el medi físic de la Terra?
Mitjançant la geomorfologia, que
estudia l'origen i el
desenvolupament de les formes del
relleu.
Com estudiarem el medi físic
de la Terra?
Font: https://es.slideshare.net/GAJENJO/escenari-fisic-de-les-activitats-humanes
Gràcies a la hidrogeografia, que
estudia els principals elements de la
hidrosfera per tal de conèixer-ne les
característiques principals , utilitzacions
i impactes: els corrents fluvials i
marins, els llacs, les glaceres i les
mars.
Com estudiarem el medi físic
de la Terra?
Amb la climatologia, que estudia els
factors i elements climàtics, la
circulació atmosfèrica i la meteorologia
per determinar una tipologia dels
diferents climes que afecten les persones i
configuren els paisatges.
Com estudiarem el medi físic
de la Terra?
Què aprendrem primer?
Les formes de la Terra
• Les capes de la Terra
• Els agents de formació del relleu
• Els continents
• Les formes i els accidents del relleu
• El relleu d’Europa
• El relleu de la Península Ibèrica (i d’Espanya)
L’aigua
• L’aigua a la natura. El cicle de l’aigua
• L’aigua salada: mars i oceans de la Terra
▫ La dinàmica oceànica i els moviments marins
• L’aigua dolça: rius i llacs de la Terra
▫ El règim fluvial i el treball dels rius
• L’aigua a Europa
• L’aigua a la Península Ibèrica
• El problema de l’aigua
Què aprendrem primer del
medi físic de la terra?
El nostre Planeta està format per aigua
(mars i oceans) i grans masses de terra
emergida que coneixem amb el nom de
continents.
Font: http://tenerifitocandelariero.blogspot.com.es/2009/10/las-formas-del-relieve-de-las-tierras.html
Què aprendrem primer del medi físic de la terra?
Font: http://tenerifitocandelariero.blogspot.com.es/2009/10/las-formas-del-relieve-de-las-tierras.html
Font: http://tenerifitocandelariero.blogspot.com.es/2009/10/las-formas-del-relieve-de-las-tierras.html
Què aprendrem primer del medi físic de la terra?
Font: http://www.profesorfrancisco.es/2010/10/geografia-fisica-mundial.html
Què aprendrem primer del medi físic de la terra?
Font: http://tenerifitocandelariero.blogspot.com.es/2009/10/las-formas-del-relieve-de-las-tierras.html
Què aprendrem primer del medi físic de la terra?
Font: http://www.profesorfrancisco.es/2010/10/geografia-fisica-mundial.html
Què aprendrem primer del medi físic de la terra?
Font: http://www.profesorfrancisco.es/2010/10/geografia-fisica-mundial.html
Què aprendrem primer del medi físic de la terra?
Font: http://www.profesorfrancisco.es/2010/10/geografia-fisica-mundial.html
Què aprendrem primer del medi físic de la terra?
Font: http://www.profesorfrancisco.es/2010/10/geografia-fisica-mundial.html
Què aprendrem primer del medi físic de la terra?
Font: http://www.profesorfrancisco.es/2010/10/geografia-fisica-mundial.html
Què aprendrem primer del medi físic de la terra?
Font: http://www.profesorfrancisco.es/2010/10/geografia-fisica-mundial.html
Què aprendrem primer del medi físic de la terra?
Font: http://www.profesorfrancisco.es/2010/10/geografia-fisica-mundial.html
Què aprendrem primer del medi físic de la terra?
Què aprendrem primer?
Les formes de la Terra
1. Les capes de la Terra
2. L’escorça terrestre i els continents
3. Els agents de formació del relleu
4. Les formes i els accidents del relleu
5. El relleu d’Europa
6. El relleu de la Península Ibèrica (i d’Espanya)
1. Les capes de la Terra
1. Les capes de la Terra
1. Les capes de la Terra
Nucli. És la part més interna i
representa un 15% del volum
total del planeta; està formada
per ferro i níquel. Les
temperatures són molt elevades
(4.300º C)
Mantell. És la capa intermèdia,
està formada per roques sòlides o
semifoses i representa un 84%
del volum de la Terra.
Escorça. A penes representa
l’1% del total del planeta i és la
capa externa. L’escorça està
formada per l’escorça oceànica i
l’escorça continental.
2. L’escorça terrestre i els continents
• L’escorça terrestre té una amplada molt desigual.
• L’escorça terrestre no és llisa, sinó que forma
muntanyes, valls, depressions i planes que
configuren el relleu de la Terra.
• El relleu de la Terra, tot i que sembla estable, canvia
a causa de l’acció dels agents interns i externs.
• Els relleus es transformen lentament per l’acció de
l’aigua, del vent i també per l’acció humana.
2. L’escorça terrestre i els continents
2. L’escorça terrestre i els continents
2. L’escorça terrestre i els continents
2. L’escorça terrestre i els continents
• Segons la teoria de la deriva dels continents, l’escorça de la
Terra estava formada per un únic continent anomenat Pangea,
que flotava damunt del mantell.
• El moviment de rotació de la Terra va trencar aquest únic
continent i va donar lloc a les anomenades plaques
tectòniques.
• Malgrat els moviments lents, quan dues plaques xoquen una
es pot elevar i formar grans serralades, mentre que l’altra
s’enfonsa fins a crear fosses marines profundes.
• Els punts de contacte entre dues plaques són àrees de gran
inestabilitat, que es manifesta en forma de terratrèmols i
volcans.
2. L’escorça terrestre i els continents
Font: http://www.profesorfrancisco.es/2010/10/geografia-fisica-mundial.html
03
A. Fa 200 milions d’anys
2. L’escorça terrestre i els continents
03
B. Fa 65 milions d’anys
2. L’escorça terrestre i els continents
03
C. Els continents hui
2. L’escorça terrestre i els continents
2. L’escorça terrestre i els continents
03
2. L’escorça terrestre i els continents
Les plaques tectòniques es
desplacen lentament. La
col·lisió entre plaques genera
elevacions (serralades) o
enfonsaments (foses marines).
Els punts de contacte entre
plaques són zones inestables
on es registren terratrèmols i
volcans.
2. L’escorça terrestre i els continents
2. L’escorça terrestre i els continents
2. L’escorça terrestre i els continents
2. L’escorça terrestre i els continents
2. L’escorça terrestre i els continents
2. L’escorça terrestre i els continents
2. L’escorça terrestre i els continents
3. Els agents de formació del relleu
El relleu es forma o modifica
A partir dels …
AGENTS INTERNS
AGENTS EXTERNS
Els terratrèmols
Els volcans
L’acció de humana
L’acció de la vegetació
L’acció del vent
L’acció de l’aigua
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERN
• El moviment de les plaques
tectòniques és el principal agent de
formació del relleu, plegant les roques
quan els materials són tous o fracturant-
les quan són més durs.
• Aquestes fractures en l’escorça terrestre
provoquen terratrèmols i volcans en què els
gasos i materials (magma) del mantell
pressionen fins clivellar-la i deformar-la
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS
Són sacsejades brusques de l’escorça terrestre provocats
pel moviment de les plaques i un brusc alliberament
d’energia acumulada en l’interior que es propaga en
forma d’ones sísmiques, fent tremolar el sòl.
Parts
Hipocentre: zona interior de la terra
Epicentre: zona de la superfície més propera a l’hipocentre
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: terratrèmols
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: terratrèmols
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: terratrèmols
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: terratrèmols
La intensitat d’un terratrèmol la mesurem amb els
sismògrafs i...
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: terratrèmols
... l’expressem en graus segonsvl’escala de Richter
(de l’1 al 10).
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: terratrèmols
Contínuament es
produeixen
terratrèmols però
la majoria passen
desapercebuts per
als humans. Altres
vegades, provoquen
catàstrofes.
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: terratrèmols
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: terratrèmols (efectes)
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: terratrèmols (efectes)
Quan es produeix un
tremolor baix la terra dels
oceans, el terratrèmol es
denomina sisme submarí
(maremoto) que provoca
onades gegants (tsunamis)
que si arriben a la cosa
poden tindre resultats
catastròfics.
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: terratrèmols (efectes)
Quan es produeix un
tremolor baix la terra dels
oceans, el terratrèmol es
denomina sisme submarí
(maremoto) que provoca
onades gegants (tsunamis)
que si arriben a la cosa
poden tindre resultats
catastròfics.
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: terratrèmols (efectes)
Quan es produeix un
tremolor baix la terra dels
oceans, el terratrèmol es
denomina sisme submarí
(maremoto) que provoca
onades gegants (tsunamis)
que si arriben a la cosa
poden tindre resultats
catastròfics.
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: terratrèmols (efectes)
Quan es produeix un
tremolor baix la terra dels
oceans, el terratrèmol es
denomina sisme submarí
(maremoto) que provoca
onades gegants (tsunamis)
que si arriben a la cosa
poden tindre resultats
catastròfics.
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: volcans
Els volcans són profundes esquerdes a
l’escorça terrestre per les quals puja el magma.
Aquest magma pot sortir a l’exterior en forma
d’erupció volcànica.
En les erupcions volcàniques s’expulsen gasos,
cendres, pedres i lava incandescent. Aquests
materials, en contacte amb l’aire, es refreden i
formen els anomenats cons volcànics.
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: volcans
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: volcans
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: volcans
Durant les erupcions
volcàniques s’expulsen
gasos, cendres, pedres i
lava incandescent.
Aquestos materials es
refreden, s’acumulen i
configuren cons volcànics.
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: volcans
Durant les erupcions
volcàniques s’expulsen
gasos, cendres, pedres i
lava incandescent.
Aquestos materials es
refreden, s’acumulen i
configuren cons volcànics.
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: volcans
Durant les erupcions
volcàniques s’expulsen
gasos, cendres, pedres i
lava incandescent.
Aquestos materials es
refreden, s’acumulen i
configuren cons volcànics.
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: volcans
Durant les erupcions
volcàniques s’expulsen
gasos, cendres, pedres i
lava incandescent.
Aquestos materials es
refreden, s’acumulen i
configuren cons volcànics.
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS INTERNS: volcans
Els cons volcànics
poden esdevenir
muntanyes o illes, si
l’erupció és marina.
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS – L’aigua
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS – L’aigua
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS – L’aigua
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS – L’aigua
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS – L’aigua
Tema 3. El medi físic de la Terra (I) [1r ESO]
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS – L’aigua
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS – L’aigua
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS – L’aigua
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS – L’aigua
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS – L’aigua
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS – El vent
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS – El vent
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS – El vent
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS
3. Els agents de formació del relleu
AGENTS EXTERNS
Aquesta presentació ha utilitzat materials de les pàgines
web i enllaços que a continuació detallem:
• Salvador Vila Esteve
https://www.slideshare.net/salvavila/tema-2-el-relleu
• Francisco Ayén http://www.profesorfrancisco.es/

More Related Content

What's hot

Els agents interns i externs
Els agents interns i externsEls agents interns i externs
Els agents interns i externs
Paula20031511
 
Bernat metge
Bernat metgeBernat metge
Bernat metge
BernatMetgeEDT
 
La formació del relleu 1 factors interns
La formació del relleu 1 factors internsLa formació del relleu 1 factors interns
La formació del relleu 1 factors interns
Joan Piña Torres
 
El petroli
El petroliEl petroli
El petroli
plametller
 
4 Els Riscos Pdf
4  Els Riscos Pdf4  Els Riscos Pdf
4 Els Riscos Pdf
jordimanero
 
Aparell reproductor
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
CC NN
 
Laura a la ciutat dels sants
Laura a la ciutat dels santsLaura a la ciutat dels sants
Laura a la ciutat dels sants
itraver
 
Unitat 6
Unitat 6Unitat 6
Unitat 6
CC NN
 
Dades per a realitzar climogrames d
Dades per a realitzar climogrames dDades per a realitzar climogrames d
Dades per a realitzar climogrames d
vicentaros
 
Adaptació edat mitjana (primària).ppt
Adaptació edat mitjana (primària).pptAdaptació edat mitjana (primària).ppt
Adaptació edat mitjana (primària).ppt
MAICA CIMA
 
UD2 MÈTODES D'ESTUDI DE L'INTERIOR TERRESTRE
UD2 MÈTODES D'ESTUDI DE L'INTERIOR TERRESTREUD2 MÈTODES D'ESTUDI DE L'INTERIOR TERRESTRE
UD2 MÈTODES D'ESTUDI DE L'INTERIOR TERRESTRE
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
Societat en l’edat moderna. 3r ESO. IES Josep Tapiró.
Societat en l’edat moderna. 3r ESO. IES Josep Tapiró.Societat en l’edat moderna. 3r ESO. IES Josep Tapiró.
Societat en l’edat moderna. 3r ESO. IES Josep Tapiró.
Jaime P
 
TEST SOBRE L'UNIVERS
TEST SOBRE L'UNIVERSTEST SOBRE L'UNIVERS
TEST SOBRE L'UNIVERS
adaura
 
UD2 LES CAPES DE LA TERRA
UD2 LES CAPES DE LA TERRAUD2 LES CAPES DE LA TERRA
UD2 LES CAPES DE LA TERRA
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
L’Art Barroc
L’Art BarrocL’Art Barroc
L’Art Barroc
Glòria
 
Comentari de text La pell freda
Comentari de text La pell fredaComentari de text La pell freda
Comentari de text La pell freda
Glo Ria
 
El procés d'hominització
El procés d'hominitzacióEl procés d'hominització
El procés d'hominització
Raül Pons Chust
 

What's hot (20)

Els agents interns i externs
Els agents interns i externsEls agents interns i externs
Els agents interns i externs
 
Bernat metge
Bernat metgeBernat metge
Bernat metge
 
La formació del relleu 1 factors interns
La formació del relleu 1 factors internsLa formació del relleu 1 factors interns
La formació del relleu 1 factors interns
 
El petroli
El petroliEl petroli
El petroli
 
Boticelli: Naixement de Venus
Boticelli: Naixement de VenusBoticelli: Naixement de Venus
Boticelli: Naixement de Venus
 
4 Els Riscos Pdf
4  Els Riscos Pdf4  Els Riscos Pdf
4 Els Riscos Pdf
 
Aparell reproductor
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
 
Laura a la ciutat dels sants
Laura a la ciutat dels santsLaura a la ciutat dels sants
Laura a la ciutat dels sants
 
Unitat 6
Unitat 6Unitat 6
Unitat 6
 
Dades per a realitzar climogrames d
Dades per a realitzar climogrames dDades per a realitzar climogrames d
Dades per a realitzar climogrames d
 
Adaptació edat mitjana (primària).ppt
Adaptació edat mitjana (primària).pptAdaptació edat mitjana (primària).ppt
Adaptació edat mitjana (primària).ppt
 
UD2 MÈTODES D'ESTUDI DE L'INTERIOR TERRESTRE
UD2 MÈTODES D'ESTUDI DE L'INTERIOR TERRESTREUD2 MÈTODES D'ESTUDI DE L'INTERIOR TERRESTRE
UD2 MÈTODES D'ESTUDI DE L'INTERIOR TERRESTRE
 
Societat en l’edat moderna. 3r ESO. IES Josep Tapiró.
Societat en l’edat moderna. 3r ESO. IES Josep Tapiró.Societat en l’edat moderna. 3r ESO. IES Josep Tapiró.
Societat en l’edat moderna. 3r ESO. IES Josep Tapiró.
 
TEST SOBRE L'UNIVERS
TEST SOBRE L'UNIVERSTEST SOBRE L'UNIVERS
TEST SOBRE L'UNIVERS
 
UD2 LES CAPES DE LA TERRA
UD2 LES CAPES DE LA TERRAUD2 LES CAPES DE LA TERRA
UD2 LES CAPES DE LA TERRA
 
L’Art Barroc
L’Art BarrocL’Art Barroc
L’Art Barroc
 
L’edat moderna
L’edat modernaL’edat moderna
L’edat moderna
 
Edat moderna
Edat modernaEdat moderna
Edat moderna
 
Comentari de text La pell freda
Comentari de text La pell fredaComentari de text La pell freda
Comentari de text La pell freda
 
El procés d'hominització
El procés d'hominitzacióEl procés d'hominització
El procés d'hominització
 

Similar to Tema 3. El medi físic de la Terra (I) [1r ESO]

Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)
Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)
Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)
leirecelada
 
Tema 3. les formes de la terra.
Tema 3. les formes de la terra.Tema 3. les formes de la terra.
Tema 3. les formes de la terra.
rosa2013junio
 
Power plaques cmc2
Power plaques cmc2Power plaques cmc2
Power plaques cmc2
jtaranc2
 
Power plaques cmc2
Power plaques cmc2Power plaques cmc2
Power plaques cmc2
jtaranc2
 
Activitat terratrèmol-socials
Activitat terratrèmol-socialsActivitat terratrèmol-socials
Activitat terratrèmol-socials
carmenbolufer98
 
Tema 2 El relleu terrestre
Tema 2 El relleu terrestreTema 2 El relleu terrestre
Tema 2 El relleu terrestre
Guillem Barceló
 
presentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
presentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapresentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
presentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
AranAguilarSetin
 
TEMA 6. DINÀMICA INTERNA DE LA TERRA.pptx
TEMA 6. DINÀMICA INTERNA DE LA TERRA.pptxTEMA 6. DINÀMICA INTERNA DE LA TERRA.pptx
TEMA 6. DINÀMICA INTERNA DE LA TERRA.pptx
pfort1
 
2. estructura de la terra
2. estructura de la terra2. estructura de la terra
2. estructura de la terra
Loles Guixa
 
Formes del relleu - Tema 3
Formes del relleu - Tema 3Formes del relleu - Tema 3
Formes del relleu - Tema 3
jestiarte
 
El nostre planeta_la_terra
El nostre planeta_la_terraEl nostre planeta_la_terra
El nostre planeta_la_terra
cbibi
 
Tema 3. El medi físic de la Terra (III) [1r ESO]
Tema 3. El medi físic de la Terra (III) [1r ESO]Tema 3. El medi físic de la Terra (III) [1r ESO]
Tema 3. El medi físic de la Terra (III) [1r ESO]
Raül Pons Chust
 
Unitat 3
Unitat 3Unitat 3
Unitat 3
CC NN
 
Unitat2. Les formes de la TErra
Unitat2. Les formes de la TErraUnitat2. Les formes de la TErra
Unitat2. Les formes de la TErra
Lourdes Escobar
 
Caaco dos 1415_mt130_r1_geografia_tema_3
Caaco dos 1415_mt130_r1_geografia_tema_3Caaco dos 1415_mt130_r1_geografia_tema_3
Caaco dos 1415_mt130_r1_geografia_tema_3
M T
 
Ud1 tectonica
Ud1 tectonicaUd1 tectonica
Ud1 tectonica
rfarran4
 
1 la història de la terra
1 la història de la terra1 la història de la terra
1 la història de la terra
bertachico
 
Tema 1. El moviment dels continents
Tema 1. El moviment dels continentsTema 1. El moviment dels continents
Tema 1. El moviment dels continents
Quim Martí
 

Similar to Tema 3. El medi físic de la Terra (I) [1r ESO] (20)

Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)
Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)
Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)
 
Tema 3. les formes de la terra.
Tema 3. les formes de la terra.Tema 3. les formes de la terra.
Tema 3. les formes de la terra.
 
Interior de la terra
Interior de la terraInterior de la terra
Interior de la terra
 
Power plaques cmc2
Power plaques cmc2Power plaques cmc2
Power plaques cmc2
 
Power plaques cmc2
Power plaques cmc2Power plaques cmc2
Power plaques cmc2
 
Activitat terratrèmol-socials
Activitat terratrèmol-socialsActivitat terratrèmol-socials
Activitat terratrèmol-socials
 
Tema 2 El relleu terrestre
Tema 2 El relleu terrestreTema 2 El relleu terrestre
Tema 2 El relleu terrestre
 
presentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
presentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapresentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
presentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
TEMA 6. DINÀMICA INTERNA DE LA TERRA.pptx
TEMA 6. DINÀMICA INTERNA DE LA TERRA.pptxTEMA 6. DINÀMICA INTERNA DE LA TERRA.pptx
TEMA 6. DINÀMICA INTERNA DE LA TERRA.pptx
 
2. estructura de la terra
2. estructura de la terra2. estructura de la terra
2. estructura de la terra
 
Formes del relleu - Tema 3
Formes del relleu - Tema 3Formes del relleu - Tema 3
Formes del relleu - Tema 3
 
El nostre planeta_la_terra
El nostre planeta_la_terraEl nostre planeta_la_terra
El nostre planeta_la_terra
 
Dinàmica interna
Dinàmica internaDinàmica interna
Dinàmica interna
 
Tema 3. El medi físic de la Terra (III) [1r ESO]
Tema 3. El medi físic de la Terra (III) [1r ESO]Tema 3. El medi físic de la Terra (III) [1r ESO]
Tema 3. El medi físic de la Terra (III) [1r ESO]
 
Unitat 3
Unitat 3Unitat 3
Unitat 3
 
Unitat2. Les formes de la TErra
Unitat2. Les formes de la TErraUnitat2. Les formes de la TErra
Unitat2. Les formes de la TErra
 
Caaco dos 1415_mt130_r1_geografia_tema_3
Caaco dos 1415_mt130_r1_geografia_tema_3Caaco dos 1415_mt130_r1_geografia_tema_3
Caaco dos 1415_mt130_r1_geografia_tema_3
 
Ud1 tectonica
Ud1 tectonicaUd1 tectonica
Ud1 tectonica
 
1 la història de la terra
1 la història de la terra1 la història de la terra
1 la història de la terra
 
Tema 1. El moviment dels continents
Tema 1. El moviment dels continentsTema 1. El moviment dels continents
Tema 1. El moviment dels continents
 

More from Raül Pons Chust

La representació de la Terra: els mapes
La representació de la Terra: els mapesLa representació de la Terra: els mapes
La representació de la Terra: els mapes
Raül Pons Chust
 
L'art Barroc espanyol
L'art Barroc espanyolL'art Barroc espanyol
L'art Barroc espanyol
Raül Pons Chust
 
El segle XVII
El segle XVIIEl segle XVII
El segle XVII
Raül Pons Chust
 
L'art del Renaixement
L'art del RenaixementL'art del Renaixement
L'art del Renaixement
Raül Pons Chust
 
L'Edat Moderna (s. XV-XVI)
L'Edat Moderna (s. XV-XVI)L'Edat Moderna (s. XV-XVI)
L'Edat Moderna (s. XV-XVI)
Raül Pons Chust
 
Tema 4 (III). Les dones en l'Edat Mitjana
Tema 4 (III). Les dones en l'Edat MitjanaTema 4 (III). Les dones en l'Edat Mitjana
Tema 4 (III). Les dones en l'Edat Mitjana
Raül Pons Chust
 
Tema 4. L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana (part 2)
Tema 4. L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana (part 2)Tema 4. L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana (part 2)
Tema 4. L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana (part 2)
Raül Pons Chust
 
Tema 4 (I). L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana
Tema 4 (I). L'Europa feudal i la Baixa Edat MitjanaTema 4 (I). L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana
Tema 4 (I). L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana
Raül Pons Chust
 
Tema 3. El medi físic de la Terra (III): Europa i Espanya [1r ESO]
Tema 3. El medi físic de la Terra (III): Europa i Espanya [1r ESO]Tema 3. El medi físic de la Terra (III): Europa i Espanya [1r ESO]
Tema 3. El medi físic de la Terra (III): Europa i Espanya [1r ESO]
Raül Pons Chust
 
Tema 3. La caiguda de Roma i l’evolució posterior del territori de l’Imperi
Tema 3. La caiguda de Roma i l’evolució posterior del territori de l’ImperiTema 3. La caiguda de Roma i l’evolució posterior del territori de l’Imperi
Tema 3. La caiguda de Roma i l’evolució posterior del territori de l’Imperi
Raül Pons Chust
 
Tema 3. El medi físic de la Terra (II) [1r ESO]
Tema 3. El medi físic de la Terra (II) [1r ESO]Tema 3. El medi físic de la Terra (II) [1r ESO]
Tema 3. El medi físic de la Terra (II) [1r ESO]
Raül Pons Chust
 
Tema 1 La ciutat (II)
Tema 1 La ciutat (II)Tema 1 La ciutat (II)
Tema 1 La ciutat (II)
Raül Pons Chust
 
Tema 1 La ciutat (I)
Tema 1 La ciutat (I)Tema 1 La ciutat (I)
Tema 1 La ciutat (I)
Raül Pons Chust
 
El món clàssic (I): Grècia
El món clàssic (I): GrèciaEl món clàssic (I): Grècia
El món clàssic (I): Grècia
Raül Pons Chust
 
La Panderola. 1a sessió (1a part)
La Panderola. 1a sessió (1a part)La Panderola. 1a sessió (1a part)
La Panderola. 1a sessió (1a part)
Raül Pons Chust
 
Millorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatge
Millorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatgeMillorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatge
Millorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatge
Raül Pons Chust
 
Millorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatge
Millorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatgeMillorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatge
Millorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatge
Raül Pons Chust
 
La Panderola. 1a sessió (3a part)
La Panderola. 1a sessió (3a part)La Panderola. 1a sessió (3a part)
La Panderola. 1a sessió (3a part)
Raül Pons Chust
 
La Panderola. 1a sessió (2a part)
La Panderola. 1a sessió (2a part)La Panderola. 1a sessió (2a part)
La Panderola. 1a sessió (2a part)
Raül Pons Chust
 

More from Raül Pons Chust (19)

La representació de la Terra: els mapes
La representació de la Terra: els mapesLa representació de la Terra: els mapes
La representació de la Terra: els mapes
 
L'art Barroc espanyol
L'art Barroc espanyolL'art Barroc espanyol
L'art Barroc espanyol
 
El segle XVII
El segle XVIIEl segle XVII
El segle XVII
 
L'art del Renaixement
L'art del RenaixementL'art del Renaixement
L'art del Renaixement
 
L'Edat Moderna (s. XV-XVI)
L'Edat Moderna (s. XV-XVI)L'Edat Moderna (s. XV-XVI)
L'Edat Moderna (s. XV-XVI)
 
Tema 4 (III). Les dones en l'Edat Mitjana
Tema 4 (III). Les dones en l'Edat MitjanaTema 4 (III). Les dones en l'Edat Mitjana
Tema 4 (III). Les dones en l'Edat Mitjana
 
Tema 4. L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana (part 2)
Tema 4. L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana (part 2)Tema 4. L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana (part 2)
Tema 4. L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana (part 2)
 
Tema 4 (I). L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana
Tema 4 (I). L'Europa feudal i la Baixa Edat MitjanaTema 4 (I). L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana
Tema 4 (I). L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana
 
Tema 3. El medi físic de la Terra (III): Europa i Espanya [1r ESO]
Tema 3. El medi físic de la Terra (III): Europa i Espanya [1r ESO]Tema 3. El medi físic de la Terra (III): Europa i Espanya [1r ESO]
Tema 3. El medi físic de la Terra (III): Europa i Espanya [1r ESO]
 
Tema 3. La caiguda de Roma i l’evolució posterior del territori de l’Imperi
Tema 3. La caiguda de Roma i l’evolució posterior del territori de l’ImperiTema 3. La caiguda de Roma i l’evolució posterior del territori de l’Imperi
Tema 3. La caiguda de Roma i l’evolució posterior del territori de l’Imperi
 
Tema 3. El medi físic de la Terra (II) [1r ESO]
Tema 3. El medi físic de la Terra (II) [1r ESO]Tema 3. El medi físic de la Terra (II) [1r ESO]
Tema 3. El medi físic de la Terra (II) [1r ESO]
 
Tema 1 La ciutat (II)
Tema 1 La ciutat (II)Tema 1 La ciutat (II)
Tema 1 La ciutat (II)
 
Tema 1 La ciutat (I)
Tema 1 La ciutat (I)Tema 1 La ciutat (I)
Tema 1 La ciutat (I)
 
El món clàssic (I): Grècia
El món clàssic (I): GrèciaEl món clàssic (I): Grècia
El món clàssic (I): Grècia
 
La Panderola. 1a sessió (1a part)
La Panderola. 1a sessió (1a part)La Panderola. 1a sessió (1a part)
La Panderola. 1a sessió (1a part)
 
Millorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatge
Millorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatgeMillorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatge
Millorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatge
 
Millorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatge
Millorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatgeMillorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatge
Millorar l’avaluació per a millorar l’aprenentatge
 
La Panderola. 1a sessió (3a part)
La Panderola. 1a sessió (3a part)La Panderola. 1a sessió (3a part)
La Panderola. 1a sessió (3a part)
 
La Panderola. 1a sessió (2a part)
La Panderola. 1a sessió (2a part)La Panderola. 1a sessió (2a part)
La Panderola. 1a sessió (2a part)
 

Tema 3. El medi físic de la Terra (I) [1r ESO]

 • 1. El medi físic de la Terra (I) Les formes de la Terra i l’aigua
 • 2. Per què hem de conèixer el medi físic de la Terra?
 • 3. Perquè en estudiar tots els elements naturals inanimats que constitueixen la superfície terrestre podrem analitzar i comprendre el medi on vivim els humans i on desenvolupem les nostres activitats, és a dir, l’escenari de la nostra vida. Per què hem de conèixer el medi físic de la Terra? Font: http://cienciageografica.carpetapedagogica.com
 • 4. Perquè en estudiar tots els elements naturals inanimats que constitueixen la superfície terrestre podrem analitzar i comprendre el medi on vivim els humans i on desenvolupem les nostres activitats, és a dir, l’escenari de la nostra vida. Per què hem de conèixer el medi físic de la Terra? Font: http://cienciageografica.carpetapedagogica.com
 • 5. Perquè en estudiar tots els elements naturals inanimats que constitueixen la superfície terrestre podrem analitzar i comprendre el medi on vivim els humans i on desenvolupem les nostres activitats, és a dir, l’escenari de la nostra vida. Per què hem de conèixer el medi físic de la Terra? Font: http://www.profesorfrancisco.es/2010/10/geografia-fisica-mundial.html
 • 6. Com estudiarem el medi físic de la Terra?
 • 7. Mitjançant la geomorfologia, que estudia l'origen i el desenvolupament de les formes del relleu. Com estudiarem el medi físic de la Terra? Font: https://es.slideshare.net/GAJENJO/escenari-fisic-de-les-activitats-humanes
 • 8. Gràcies a la hidrogeografia, que estudia els principals elements de la hidrosfera per tal de conèixer-ne les característiques principals , utilitzacions i impactes: els corrents fluvials i marins, els llacs, les glaceres i les mars. Com estudiarem el medi físic de la Terra?
 • 9. Amb la climatologia, que estudia els factors i elements climàtics, la circulació atmosfèrica i la meteorologia per determinar una tipologia dels diferents climes que afecten les persones i configuren els paisatges. Com estudiarem el medi físic de la Terra?
 • 11. Les formes de la Terra • Les capes de la Terra • Els agents de formació del relleu • Els continents • Les formes i els accidents del relleu • El relleu d’Europa • El relleu de la Península Ibèrica (i d’Espanya)
 • 12. L’aigua • L’aigua a la natura. El cicle de l’aigua • L’aigua salada: mars i oceans de la Terra ▫ La dinàmica oceànica i els moviments marins • L’aigua dolça: rius i llacs de la Terra ▫ El règim fluvial i el treball dels rius • L’aigua a Europa • L’aigua a la Península Ibèrica • El problema de l’aigua
 • 13. Què aprendrem primer del medi físic de la terra? El nostre Planeta està format per aigua (mars i oceans) i grans masses de terra emergida que coneixem amb el nom de continents. Font: http://tenerifitocandelariero.blogspot.com.es/2009/10/las-formas-del-relieve-de-las-tierras.html
 • 14. Què aprendrem primer del medi físic de la terra? Font: http://tenerifitocandelariero.blogspot.com.es/2009/10/las-formas-del-relieve-de-las-tierras.html
 • 26. Les formes de la Terra 1. Les capes de la Terra 2. L’escorça terrestre i els continents 3. Els agents de formació del relleu 4. Les formes i els accidents del relleu 5. El relleu d’Europa 6. El relleu de la Península Ibèrica (i d’Espanya)
 • 27. 1. Les capes de la Terra
 • 28. 1. Les capes de la Terra
 • 29. 1. Les capes de la Terra Nucli. És la part més interna i representa un 15% del volum total del planeta; està formada per ferro i níquel. Les temperatures són molt elevades (4.300º C) Mantell. És la capa intermèdia, està formada per roques sòlides o semifoses i representa un 84% del volum de la Terra. Escorça. A penes representa l’1% del total del planeta i és la capa externa. L’escorça està formada per l’escorça oceànica i l’escorça continental.
 • 30. 2. L’escorça terrestre i els continents • L’escorça terrestre té una amplada molt desigual. • L’escorça terrestre no és llisa, sinó que forma muntanyes, valls, depressions i planes que configuren el relleu de la Terra. • El relleu de la Terra, tot i que sembla estable, canvia a causa de l’acció dels agents interns i externs. • Els relleus es transformen lentament per l’acció de l’aigua, del vent i també per l’acció humana.
 • 31. 2. L’escorça terrestre i els continents
 • 32. 2. L’escorça terrestre i els continents
 • 33. 2. L’escorça terrestre i els continents
 • 34. 2. L’escorça terrestre i els continents • Segons la teoria de la deriva dels continents, l’escorça de la Terra estava formada per un únic continent anomenat Pangea, que flotava damunt del mantell. • El moviment de rotació de la Terra va trencar aquest únic continent i va donar lloc a les anomenades plaques tectòniques. • Malgrat els moviments lents, quan dues plaques xoquen una es pot elevar i formar grans serralades, mentre que l’altra s’enfonsa fins a crear fosses marines profundes. • Els punts de contacte entre dues plaques són àrees de gran inestabilitat, que es manifesta en forma de terratrèmols i volcans.
 • 35. 2. L’escorça terrestre i els continents Font: http://www.profesorfrancisco.es/2010/10/geografia-fisica-mundial.html
 • 36. 03 A. Fa 200 milions d’anys 2. L’escorça terrestre i els continents
 • 37. 03 B. Fa 65 milions d’anys 2. L’escorça terrestre i els continents
 • 38. 03 C. Els continents hui 2. L’escorça terrestre i els continents
 • 39. 2. L’escorça terrestre i els continents
 • 40. 03 2. L’escorça terrestre i els continents Les plaques tectòniques es desplacen lentament. La col·lisió entre plaques genera elevacions (serralades) o enfonsaments (foses marines). Els punts de contacte entre plaques són zones inestables on es registren terratrèmols i volcans.
 • 41. 2. L’escorça terrestre i els continents
 • 42. 2. L’escorça terrestre i els continents
 • 43. 2. L’escorça terrestre i els continents
 • 44. 2. L’escorça terrestre i els continents
 • 45. 2. L’escorça terrestre i els continents
 • 46. 2. L’escorça terrestre i els continents
 • 47. 2. L’escorça terrestre i els continents
 • 48. 3. Els agents de formació del relleu El relleu es forma o modifica A partir dels … AGENTS INTERNS AGENTS EXTERNS Els terratrèmols Els volcans L’acció de humana L’acció de la vegetació L’acció del vent L’acció de l’aigua
 • 49. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERN • El moviment de les plaques tectòniques és el principal agent de formació del relleu, plegant les roques quan els materials són tous o fracturant- les quan són més durs. • Aquestes fractures en l’escorça terrestre provoquen terratrèmols i volcans en què els gasos i materials (magma) del mantell pressionen fins clivellar-la i deformar-la
 • 50. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS
 • 51. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS
 • 52. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS
 • 53. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS
 • 54. Són sacsejades brusques de l’escorça terrestre provocats pel moviment de les plaques i un brusc alliberament d’energia acumulada en l’interior que es propaga en forma d’ones sísmiques, fent tremolar el sòl. Parts Hipocentre: zona interior de la terra Epicentre: zona de la superfície més propera a l’hipocentre 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: terratrèmols
 • 55. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: terratrèmols
 • 56. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: terratrèmols
 • 57. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: terratrèmols La intensitat d’un terratrèmol la mesurem amb els sismògrafs i...
 • 58. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: terratrèmols ... l’expressem en graus segonsvl’escala de Richter (de l’1 al 10).
 • 59. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: terratrèmols Contínuament es produeixen terratrèmols però la majoria passen desapercebuts per als humans. Altres vegades, provoquen catàstrofes.
 • 60. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: terratrèmols
 • 61. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: terratrèmols (efectes)
 • 62. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: terratrèmols (efectes) Quan es produeix un tremolor baix la terra dels oceans, el terratrèmol es denomina sisme submarí (maremoto) que provoca onades gegants (tsunamis) que si arriben a la cosa poden tindre resultats catastròfics.
 • 63. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: terratrèmols (efectes) Quan es produeix un tremolor baix la terra dels oceans, el terratrèmol es denomina sisme submarí (maremoto) que provoca onades gegants (tsunamis) que si arriben a la cosa poden tindre resultats catastròfics.
 • 64. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: terratrèmols (efectes) Quan es produeix un tremolor baix la terra dels oceans, el terratrèmol es denomina sisme submarí (maremoto) que provoca onades gegants (tsunamis) que si arriben a la cosa poden tindre resultats catastròfics.
 • 65. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: terratrèmols (efectes) Quan es produeix un tremolor baix la terra dels oceans, el terratrèmol es denomina sisme submarí (maremoto) que provoca onades gegants (tsunamis) que si arriben a la cosa poden tindre resultats catastròfics.
 • 66. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: volcans Els volcans són profundes esquerdes a l’escorça terrestre per les quals puja el magma. Aquest magma pot sortir a l’exterior en forma d’erupció volcànica. En les erupcions volcàniques s’expulsen gasos, cendres, pedres i lava incandescent. Aquests materials, en contacte amb l’aire, es refreden i formen els anomenats cons volcànics.
 • 67. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: volcans
 • 68. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: volcans
 • 69. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: volcans Durant les erupcions volcàniques s’expulsen gasos, cendres, pedres i lava incandescent. Aquestos materials es refreden, s’acumulen i configuren cons volcànics.
 • 70. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: volcans Durant les erupcions volcàniques s’expulsen gasos, cendres, pedres i lava incandescent. Aquestos materials es refreden, s’acumulen i configuren cons volcànics.
 • 71. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: volcans Durant les erupcions volcàniques s’expulsen gasos, cendres, pedres i lava incandescent. Aquestos materials es refreden, s’acumulen i configuren cons volcànics.
 • 72. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: volcans Durant les erupcions volcàniques s’expulsen gasos, cendres, pedres i lava incandescent. Aquestos materials es refreden, s’acumulen i configuren cons volcànics.
 • 73. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS INTERNS: volcans Els cons volcànics poden esdevenir muntanyes o illes, si l’erupció és marina.
 • 74. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS
 • 75. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS
 • 76. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS
 • 77. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS
 • 78. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS – L’aigua
 • 79. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS – L’aigua
 • 80. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS – L’aigua
 • 81. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS – L’aigua
 • 82. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS – L’aigua
 • 84. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS – L’aigua
 • 85. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS – L’aigua
 • 86. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS – L’aigua
 • 87. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS – L’aigua
 • 88. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS – L’aigua
 • 89. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS
 • 90. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS – El vent
 • 91. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS – El vent
 • 92. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS – El vent
 • 93. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS
 • 94. 3. Els agents de formació del relleu AGENTS EXTERNS
 • 95. Aquesta presentació ha utilitzat materials de les pàgines web i enllaços que a continuació detallem: • Salvador Vila Esteve https://www.slideshare.net/salvavila/tema-2-el-relleu • Francisco Ayén http://www.profesorfrancisco.es/