SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Move!-järjestelmä
ja sen mahdollisuudet
30.10.2018
tohtorikoulutettava Mikko Huhtiniemi
liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
Terve koululainen -webinaarisarja
FYYSISEN TOIMINTAKYVYN
SEURANTA- JA
PALAUTEJÄRJESTELMÄ MOVE!
Mahdollisuudet eri toimijoiden näkökulmista
Webinaari 30.10.2018
Mikko Huhtiniemi, tohtorikoulutettava
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Jyväskylän yliopisto
Move!
Oppilas
Opettajat
Koulu
Perhe ja
ystävät
Terveyden-
huolto
Sidosryhmät
Kunta, valtio,
muut
Erityisopettaja
Liikunnanopettaja
Luokanopettaja
Rehtori
Oppilashuoltoryhmä
Opinto-ohjaaja
Perhe
Terveydenhoitaja
Lääkäri
Fysioterapeutti
Liikkuva koulu -tiimi
Kaverit
Terv.tied.opettaja
Seurat
Vapaaehtoisjärjestöt
Opetustoimi
Liikuntatoimi
Miksi
mitataan?
Miten
mitataan? Mitä
mittauksen
jälkeen?
Muut asiantuntijat
Päättäjät
Valmistelijat
Tutkijat
Tavoitteena kannustaa ja tukea oppilaan
toimintakyvyn kehittymistä sekä ohjata
liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan.
2007-2008: KEHITTELY ALKAA
OPETUS- JA TERVEYSHALLINNON
JOHDOLLA
Taustalla huoli lasten ja nuorten
toimintakyvystä sekä puutteet tietopohjassa.
2010-12: MOVE! MITTARISTO
KEHITETÄÄN
Liikuntatieteellinen tiedekunta ja
monitieteinen asiantuntijaryhmä
2012-2013: MOVE!
KÄYTTÖVALMIINA
Järjestelmän hyödyntäminen aloitetaan
innokkaiden opettajien johdolla.
2013:
VALTAKUNNALLINEN
KANSANTERVEYS-
PALKINTO (THL)
Myönnettiin OPH:lle,
Liikuntatieteelliselle ja
LIKES-tutkimuskeskukselle
Liikkuva koulu –ohjelman ja
Move!:n johdosta
Moven kehitysvaiheet
2014: OPETUSSUUNNITELMAN
PERUSTEET
Move! on merkittävä uusi elementti
perusopetuksen opetussuunnitelmassa
2014-2015: JALKAUTTAMINEN
Move! –järjestelmää kuvataan alan
ammattilehdissä. Opettajankoulutuslaitoksissa
huomioidaan Move! osana uutta
opetussuunnitelmaa.
2015: VALTAKUNNALLINEN MOVE-
KIERTUE
Liikuntatieteellisen tdk ja kumppaneiden
toteuttamiin koulutuksiin osallistuu
valtakunnallisesti lähes 2000 ammattilaista
2016: UUSI OPS JA
MOVE! 5. LUOKAN
OPPILAILLE
Järjestelmä tavoittaa
ensimmäisellä kierroksella
lähes 50 000 oppilasta.
2017: TUTKIMUSTOIMINTA
KOKEMUKSISTA KÄYNNISTYY
Oppilaiden, vanhempien, opettajien ja
kouluterveydenhoitajien kokemuksia
selvitetään.
2018: MOVE! LAAJENEE
8. LUOKKALAISIIN
Järjestelmä laajenee virallisesti
yläkouluihin ensimmäistä
kertaa.
TULEVAISUUS?
Pohdittavaa riittää: mm. järjestelmän kehittäminen,
mittausten soveltaminen, tulosten hyödyntäminen,
opetus- ja terveystoimen yhteistyö, kunnallinen ja
valtakunnallinen kehittäminen, mittausten
laajentaminen alaluokille ja 2. asteelle jne…
Mittaukset toteutetaan
kouluilla alkusyksystä
Tulokset kirjataan
valtakunnalliseen
tietojärjestelmään
ilman tunnistetietoja
Opettaja antaa
yksilöllistä palautetta
toimintakyvystä ja sen
kehittymisestä
Oppilaan tulokset
lähetetään kotiin ja
ohjataan oppilasta sekä
huoltajia tutustumaan
Move-verkkosivujen
palauteosioon
Tieto siirtyy
kouluterveydenhuoltoo
n huoltajan luvalla
Terveydenhoitaja ja
koululääkäri
hyödyntävät tuloksia
osana 5. ja 8. luokkien
laajoja
terveystarkastuksia
Kouluyhteisö (esim.
Oppilashuoltoryhmä,
Liikkuva koulu –tiimi)
huomioi ryhmä- ja
koulukohtaiset tulokset
Tuloksia hyödynnetään
opetuksen
suunnittelussa,
monialaisissa
kokonaisuuksissa sekä
laaja-alaisen osaamisen
edistämisessä
Oppilas saa eväitä
oman toimintakyvyn
arviointiin ja
kehittämiseen
MOVE!PROSESSILYHYESTI
Kokemuksia mittaustilanteista
• Tärkeää selvittää eri toimijoiden käyttökokemukset (oppilas,
huoltaja, opettaja, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri,
muut toimijat)
• Oppilaiden kokemuksista erilaisista kuntotestaus- tai
mittaustilanteista on melko vähän tutkimusnäyttöä
– Move:n osalta tutkimustoiminta käynnissä. Alustavien
tutkimustulosten mukaan Move-mittaustunneilla esiintyy
karkeasti saman verran ahdistuneisuutta kuin normaaleilla
liikuntatunneilla
• Ilmapiiri ja suhtautuminen mittauksiin merkityksellinen
– Tärkeä elementti omaa kehittymistä ja itsevertailua korostava
tehtäväsuuntautuneisuus
– Vertailua ja kilpailua korostavia toimintatapoja on hyvä pyrkiä
välttämään
Hyvä esimerkki toteutuksesta
Move! liikuntatunneilla (2x90min)
1. tunti (90min)
Alkulämmittely
5-loikka (1) + liikkuvuus (2)
(opettaja tällä pisteellä. Ensin
loikat, sen jälkeen yhtä aikaa
liikkuvuudet)
Heitto ja kiinniotto (3)
(pareittain tai kolmen ryhmissä,
apuna tulostaulukko johon
kirjataan heitot + onnistuneet
suoritukset. Vuoroa odottaville
tehtävä)
2. tunti (90min)
Alkulämmittely
Ylävartalon kohotus (4) ja punnerrus (5)
(pitkällä matolla, jolloin kaikki ovat
samalla linjalla. Parille tarkkailutehtävät,
myös opettaja valvoo).
20m viivajuoksu (6)
(kahdessa erässä. Kelloa ei tarvita,
ääninauhan mukaan viivat. Oppilaspari
voi seurata tai tehdä muuta)
Hyvä esimerkki toteutuksesta
Move! osana liikuntapäivää
Move! –mittaukset voidaan toteuttaa esim.
koulun liikuntapäivän yhteydessä
– Mittauspisteiden sijoitteluun vapauksia
(lähiliikuntapaikat, koulun piha, käytävät, ruokala)
– Mahdollisuus hyödyntää laajasti kouluyhteisöä:
esim. terveydenhoitaja, avustajia, muita opettajia
– Uusia mahdollisuuksia palautteen antamiseen
– Vähentää ”testitilanteen” tuntua
– Mahdollisuus kutsua vanhemmat mukaan
Esiin nousseita kysymyksiä
1. Mittausten ajankohta ja tiukka aikataulu niiden tekemiseksi syyskuun
loppuun mennessä?
2. Mittausten toteuttaminen on haastavaa ja ne vievät paljon aikaa
3. Ovatko mittaukset luotettavia?
4. Miksi mittauksissa on tytöillä ja pojilla erilaisia tehtäviä?
5. Miksi terveystarkastukset ajoittuvat alkusyksyyn, eikä mittaustuloksia
voida siksi niissä hyödyntää.
6. Miksi käytetään paperisia oppilaslomakkeita? Niiden kerääminen (ja
katoaminen) aiheuttaa päänvaivaa opettajalle ja terveydenhoitajalle.
7. Kenen vastuulla on mittaustulosten kirjaaminen valtakunnalliseen
järjestelmään? Mihin tietoja käytetään?
8. Aiheuttavatko Move! –mittaukset vertailua, kilpailua, ahdistusta,
jännitystä tai muita negatiivisia tuntemuksia?
9. Eikö Movea voi hyödyntää osana liikunnan arviointia?
10. Milloin ja miten Move! –mittauksia tulisi soveltaa?
Pohdittavaksi
1. Onko koulun Move-prosessi suunniteltu ja kirjoitettu näkyväksi?
2. Onko sovittu toimenpiteistä niiden oppilaiden kohdalla, joilla
selkeitä puutteita toimintakyvyssä?
3. Yksilökohtainen ja yhteisöllinen oppilashuolto ja Move?
4. Pedagoginen tuki ja Move-mittaukset?
5. Miten voidaan edistää opettajan ja terveydenhoitajan yhteistyötä?
6. Miten varmistetaan, että jokainen saa palautteen?
7. Laaja-alainen osaaminen ja Move?
(”L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot”)
8. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja Move?
(”auttaa hahmottamaan miten asiat liittyvät toisiinsa ja ’oikeaan’
elämään”)
“Mittaaminen sinänsä ei ole tärkeää. Tärkeää sen sijaan on,
että – mikäli mitataan – mittaustuloksia käytetään oppilaiden
motivoimiseksi, vahvuuksien ja parannettavien piirteiden
osoittamiseksi, kehityksen seuraamiseksi ja oppilaiden
kaikinpuoliseksi ohjaamiseksi liikunnalliseen ja terveelliseen
elämäntapaan.
Näiden periaatteiden toteutumista hartaasti toivomme.”
Emeritusprofessorit
Heimo Nupponen ja Risto Telama
Koululaisten kunnon mittaamisen oppaat
(1978 & 1999)
Kiitos!
Mikko Huhtiniemi
Tohtorikoulutettava, LitM
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Jyväskylän yliopisto
Email: mikko.huhtiniemi@jyu.fi
Puh: +358 40 508 1157
PS. ”Moven pedagoginen opas” on
tilattavissa LIITO ry:n kautta: www.liito.fi

More Related Content

More from Tervekoululainen

TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti SiekkinenTEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti SiekkinenTervekoululainen
 
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli HelminenTEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli HelminenTervekoululainen
 
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja TokolaTEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja TokolaTervekoululainen
 
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluunTEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluunTervekoululainen
 
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmatTEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmatTervekoululainen
 
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta Tervekoululainen
 
TEKO webinaari 1 Lapsen ylipaino
TEKO webinaari 1 Lapsen ylipaino TEKO webinaari 1 Lapsen ylipaino
TEKO webinaari 1 Lapsen ylipaino Tervekoululainen
 
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015Tervekoululainen
 
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa Tervekoululainen
 

More from Tervekoululainen (13)

TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti SiekkinenTEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
 
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli HelminenTEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
 
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja TokolaTEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
 
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluunTEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
 
TEKO webinaari 4 Move!
TEKO webinaari 4 Move! TEKO webinaari 4 Move!
TEKO webinaari 4 Move!
 
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmatTEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
 
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
 
TEKO webinaari 1 Lapsen ylipaino
TEKO webinaari 1 Lapsen ylipaino TEKO webinaari 1 Lapsen ylipaino
TEKO webinaari 1 Lapsen ylipaino
 
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
 
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
 
TEKO uni x-breikki
TEKO uni x-breikkiTEKO uni x-breikki
TEKO uni x-breikki
 
TEKO ravinto x-breikki
TEKO ravinto x-breikkiTEKO ravinto x-breikki
TEKO ravinto x-breikki
 
TEKO liikunta x-breikki
TEKO liikunta x-breikkiTEKO liikunta x-breikki
TEKO liikunta x-breikki
 

TEKO-webinaari: Move! ja sen mahdollisuudet. Mikko Huhtiniemi

 • 1. Move!-järjestelmä ja sen mahdollisuudet 30.10.2018 tohtorikoulutettava Mikko Huhtiniemi liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto Terve koululainen -webinaarisarja
 • 2. FYYSISEN TOIMINTAKYVYN SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ MOVE! Mahdollisuudet eri toimijoiden näkökulmista Webinaari 30.10.2018 Mikko Huhtiniemi, tohtorikoulutettava Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto
 • 3. Move! Oppilas Opettajat Koulu Perhe ja ystävät Terveyden- huolto Sidosryhmät Kunta, valtio, muut Erityisopettaja Liikunnanopettaja Luokanopettaja Rehtori Oppilashuoltoryhmä Opinto-ohjaaja Perhe Terveydenhoitaja Lääkäri Fysioterapeutti Liikkuva koulu -tiimi Kaverit Terv.tied.opettaja Seurat Vapaaehtoisjärjestöt Opetustoimi Liikuntatoimi Miksi mitataan? Miten mitataan? Mitä mittauksen jälkeen? Muut asiantuntijat Päättäjät Valmistelijat Tutkijat
 • 4. Tavoitteena kannustaa ja tukea oppilaan toimintakyvyn kehittymistä sekä ohjata liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan.
 • 5. 2007-2008: KEHITTELY ALKAA OPETUS- JA TERVEYSHALLINNON JOHDOLLA Taustalla huoli lasten ja nuorten toimintakyvystä sekä puutteet tietopohjassa. 2010-12: MOVE! MITTARISTO KEHITETÄÄN Liikuntatieteellinen tiedekunta ja monitieteinen asiantuntijaryhmä 2012-2013: MOVE! KÄYTTÖVALMIINA Järjestelmän hyödyntäminen aloitetaan innokkaiden opettajien johdolla. 2013: VALTAKUNNALLINEN KANSANTERVEYS- PALKINTO (THL) Myönnettiin OPH:lle, Liikuntatieteelliselle ja LIKES-tutkimuskeskukselle Liikkuva koulu –ohjelman ja Move!:n johdosta Moven kehitysvaiheet
 • 6. 2014: OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Move! on merkittävä uusi elementti perusopetuksen opetussuunnitelmassa 2014-2015: JALKAUTTAMINEN Move! –järjestelmää kuvataan alan ammattilehdissä. Opettajankoulutuslaitoksissa huomioidaan Move! osana uutta opetussuunnitelmaa. 2015: VALTAKUNNALLINEN MOVE- KIERTUE Liikuntatieteellisen tdk ja kumppaneiden toteuttamiin koulutuksiin osallistuu valtakunnallisesti lähes 2000 ammattilaista 2016: UUSI OPS JA MOVE! 5. LUOKAN OPPILAILLE Järjestelmä tavoittaa ensimmäisellä kierroksella lähes 50 000 oppilasta.
 • 7. 2017: TUTKIMUSTOIMINTA KOKEMUKSISTA KÄYNNISTYY Oppilaiden, vanhempien, opettajien ja kouluterveydenhoitajien kokemuksia selvitetään. 2018: MOVE! LAAJENEE 8. LUOKKALAISIIN Järjestelmä laajenee virallisesti yläkouluihin ensimmäistä kertaa. TULEVAISUUS? Pohdittavaa riittää: mm. järjestelmän kehittäminen, mittausten soveltaminen, tulosten hyödyntäminen, opetus- ja terveystoimen yhteistyö, kunnallinen ja valtakunnallinen kehittäminen, mittausten laajentaminen alaluokille ja 2. asteelle jne…
 • 8. Mittaukset toteutetaan kouluilla alkusyksystä Tulokset kirjataan valtakunnalliseen tietojärjestelmään ilman tunnistetietoja Opettaja antaa yksilöllistä palautetta toimintakyvystä ja sen kehittymisestä Oppilaan tulokset lähetetään kotiin ja ohjataan oppilasta sekä huoltajia tutustumaan Move-verkkosivujen palauteosioon Tieto siirtyy kouluterveydenhuoltoo n huoltajan luvalla Terveydenhoitaja ja koululääkäri hyödyntävät tuloksia osana 5. ja 8. luokkien laajoja terveystarkastuksia Kouluyhteisö (esim. Oppilashuoltoryhmä, Liikkuva koulu –tiimi) huomioi ryhmä- ja koulukohtaiset tulokset Tuloksia hyödynnetään opetuksen suunnittelussa, monialaisissa kokonaisuuksissa sekä laaja-alaisen osaamisen edistämisessä Oppilas saa eväitä oman toimintakyvyn arviointiin ja kehittämiseen MOVE!PROSESSILYHYESTI
 • 9. Kokemuksia mittaustilanteista • Tärkeää selvittää eri toimijoiden käyttökokemukset (oppilas, huoltaja, opettaja, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, muut toimijat) • Oppilaiden kokemuksista erilaisista kuntotestaus- tai mittaustilanteista on melko vähän tutkimusnäyttöä – Move:n osalta tutkimustoiminta käynnissä. Alustavien tutkimustulosten mukaan Move-mittaustunneilla esiintyy karkeasti saman verran ahdistuneisuutta kuin normaaleilla liikuntatunneilla • Ilmapiiri ja suhtautuminen mittauksiin merkityksellinen – Tärkeä elementti omaa kehittymistä ja itsevertailua korostava tehtäväsuuntautuneisuus – Vertailua ja kilpailua korostavia toimintatapoja on hyvä pyrkiä välttämään
 • 10. Hyvä esimerkki toteutuksesta Move! liikuntatunneilla (2x90min) 1. tunti (90min) Alkulämmittely 5-loikka (1) + liikkuvuus (2) (opettaja tällä pisteellä. Ensin loikat, sen jälkeen yhtä aikaa liikkuvuudet) Heitto ja kiinniotto (3) (pareittain tai kolmen ryhmissä, apuna tulostaulukko johon kirjataan heitot + onnistuneet suoritukset. Vuoroa odottaville tehtävä) 2. tunti (90min) Alkulämmittely Ylävartalon kohotus (4) ja punnerrus (5) (pitkällä matolla, jolloin kaikki ovat samalla linjalla. Parille tarkkailutehtävät, myös opettaja valvoo). 20m viivajuoksu (6) (kahdessa erässä. Kelloa ei tarvita, ääninauhan mukaan viivat. Oppilaspari voi seurata tai tehdä muuta)
 • 11. Hyvä esimerkki toteutuksesta Move! osana liikuntapäivää Move! –mittaukset voidaan toteuttaa esim. koulun liikuntapäivän yhteydessä – Mittauspisteiden sijoitteluun vapauksia (lähiliikuntapaikat, koulun piha, käytävät, ruokala) – Mahdollisuus hyödyntää laajasti kouluyhteisöä: esim. terveydenhoitaja, avustajia, muita opettajia – Uusia mahdollisuuksia palautteen antamiseen – Vähentää ”testitilanteen” tuntua – Mahdollisuus kutsua vanhemmat mukaan
 • 12. Esiin nousseita kysymyksiä 1. Mittausten ajankohta ja tiukka aikataulu niiden tekemiseksi syyskuun loppuun mennessä? 2. Mittausten toteuttaminen on haastavaa ja ne vievät paljon aikaa 3. Ovatko mittaukset luotettavia? 4. Miksi mittauksissa on tytöillä ja pojilla erilaisia tehtäviä? 5. Miksi terveystarkastukset ajoittuvat alkusyksyyn, eikä mittaustuloksia voida siksi niissä hyödyntää. 6. Miksi käytetään paperisia oppilaslomakkeita? Niiden kerääminen (ja katoaminen) aiheuttaa päänvaivaa opettajalle ja terveydenhoitajalle. 7. Kenen vastuulla on mittaustulosten kirjaaminen valtakunnalliseen järjestelmään? Mihin tietoja käytetään? 8. Aiheuttavatko Move! –mittaukset vertailua, kilpailua, ahdistusta, jännitystä tai muita negatiivisia tuntemuksia? 9. Eikö Movea voi hyödyntää osana liikunnan arviointia? 10. Milloin ja miten Move! –mittauksia tulisi soveltaa?
 • 13. Pohdittavaksi 1. Onko koulun Move-prosessi suunniteltu ja kirjoitettu näkyväksi? 2. Onko sovittu toimenpiteistä niiden oppilaiden kohdalla, joilla selkeitä puutteita toimintakyvyssä? 3. Yksilökohtainen ja yhteisöllinen oppilashuolto ja Move? 4. Pedagoginen tuki ja Move-mittaukset? 5. Miten voidaan edistää opettajan ja terveydenhoitajan yhteistyötä? 6. Miten varmistetaan, että jokainen saa palautteen? 7. Laaja-alainen osaaminen ja Move? (”L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot”) 8. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja Move? (”auttaa hahmottamaan miten asiat liittyvät toisiinsa ja ’oikeaan’ elämään”)
 • 14. “Mittaaminen sinänsä ei ole tärkeää. Tärkeää sen sijaan on, että – mikäli mitataan – mittaustuloksia käytetään oppilaiden motivoimiseksi, vahvuuksien ja parannettavien piirteiden osoittamiseksi, kehityksen seuraamiseksi ja oppilaiden kaikinpuoliseksi ohjaamiseksi liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan. Näiden periaatteiden toteutumista hartaasti toivomme.” Emeritusprofessorit Heimo Nupponen ja Risto Telama Koululaisten kunnon mittaamisen oppaat (1978 & 1999)
 • 15. Kiitos! Mikko Huhtiniemi Tohtorikoulutettava, LitM Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Email: mikko.huhtiniemi@jyu.fi Puh: +358 40 508 1157 PS. ”Moven pedagoginen opas” on tilattavissa LIITO ry:n kautta: www.liito.fi