SlideShare a Scribd company logo
TEKNINEN ANALYYSI Teknisen analyysin perusteet TEKIJÄNOIKEUDET	   |     MATTI REMES Kaaviot: © Interactive Data / eSignal 11.0
MITÄ ON TEKNINEN ANALYYSI?
MITÄ ON TEKNINEN ANALYYSI (TA)? Tekninen analyysi on arvopapereiden ja muiden instrumenttien analysoimista aikaisemman hintakehityksen ja volyymin perusteella. TA:n oletus on, että tulevaisuuden hintakehityksen ’ennustamiseen’ tarvittava tieto on hintakaavioissa
TEKNINEN PERSPEKTIIVI Kaaviot: © Interactive Data / eSignal 11.0
FUNDAMENTAALINEN PERSPEKTIIVI Kaaviot: © Interactive Data/ eSignal 11.0
MITÄ ON HINTA?
MITÄ ON HINTA? Hinta on piste, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Kun instrumentin hinta nousee, ostajia on enemmän kuin myyjiä; Kun instrumentin hinta laskee, myyjiä on enemmän kuin ostajia. Päivän vaihto (engl. volume) mittaa kokonaisvaihdon määrää sekä ostajien ja myyjien määrää
HINTA + KYSYNTÄ ja TARJONTA Kaaviot: © Interactive Data / eSignal 11.0
MIKSI HINTA MUUTTUU? Kysyntä ja tarjonta muuttuvat (=hinta muuttuu) markkinaosapuolten odotusten ja tunteiden muuttuessa -> TA tutkii enemmistön käyttäytymistä ja reagoimista hinnanmuutoksiin, joka on toistuvaa ja pysyy samana – AINA! Yhtiöiden tulokset muuttuvat, ihmiset eivät -> siksi on helpompaa ja tuottoisampaa tutkia ihmisten massakäyttäytymistä
MARKKINAOSAPUOLET
MARKKINAOSAPUOLET Finanssi-instituutiot , ’isot pojat’(2% = 90%) Luovat markkinat ja manipuloivat niitä ’Pankki voittaa aina’ Aktiiviset kaupankävijät, ’treidaajat’ (8% =9%) Seuraavat ’isojen poikien’ liikkeitä Voittavat, mutta kovan työn ja tutkimisen tuloksena 3.	Piensijoittajat, ’bullerot’ (90% = 1%) Toimivat tunteelliselta pohjalta, ’lypsettäviä lehmiä’ Seuraavat talousmedian uutisia, pankkien suosituksia, lehtiä, kavereiden sijoitusvinkkejä jne. Häviävät rahansa ajan mittaan
Kaaviot: © Interactive Data / eSignal 11.0
TEKNINEN ANALYYSI
MITÄ TARVITAAN?
PERUSVÄLINEET Kurssikaavio-ohjelma Esim. OP:n analysointityökalu eSignal, MetaTrader jne. (maksullisia) Piirustustyökalut kurssikaavio-ohjelmassa viivat, fibonacci-viivat jne. Perusindikaattorit ohjelmassa volyymi (vaihto), liukuvat ka:t, RSI, MACD, CCI jne. Eri kaaviotyyppejä kynttilät, tikut (OHLC) jne.
OP-analysointityökalu
eSignal
KAAVIOTYYPIT
HINTAKAAVIOT Kaavio kertoo hinnan kehityksen Kaaviota on pääasiassa kolmenlaisia: viiva-, OHCL- ja kynttiläkaavioita Kaavioilla voi olla eri aikaperiodeja: sekunnin, minuutin, tunnin, neljän tunnin, päivän, viikon, vuoden jne. aikajaksoja
KYNTTILÄKAAVIOT engl. japanesecandlesticks Suosituin ja käytännöllisin kaaviotyyppi
KYNTTILÄKAAVIOT  Minuutin kaavio
KYNTTILÄKAAVIOT Tunnin kaavio
KYNTTILÄKAAVIOT Päivän kaavio
KYNTTILÄKAAVIOT  Viikon kaavio
VIIVAKAAVIOT Käytetyin, mutta epäkäytännöllisin Pisteet muodostuvat päätöshinnoista
OHLC- AKA TIKKUKAAVIOT engl. bars
OHLC-KAAVIOT
TRENDIT Trendin määritelmä
TRENDIN PERUSKÄSITE
TRENDI Teknisen analyysin tärkein asia Työkalut pyrkivät mittaamaan vallitsevaa trendiä Kun hinta nousee yleisesti, trendi on nouseva (bullish) Kun hinta laskee yleisesti, trendi on laskeva (bearish) Kun trendiä ei ole, kutsutaan tilaa tasojen väliseksi liikkeeksi/sahaamiseksi
NOUSEVA TRENDI Nousevassa trendissä hinta tekee jatkuvasti uusia huippuja ja ylempiä pohjia
NOUSEVA TRENDI Kaaviot: © Interactive Data / eSignal 11.0
LASKEVA TRENDI Laskevassa trendissä hinta tekee uusia pohjia ja alempia huippuja
LASKEVA TRENDI
TASOJEN VÄLINEN LIIKE = SAHAAMINEN Tasojen välisessä, sahaavassa liikkeessä hinnalla ei ole trendiä vaan hinta liikkuu kahden tason välissä
TASOJEN VÄLINEN LIIKE / SAHAUS
TRENDIN VAIHEET Trendi jakautuu eri vaihesiin: tertiaarinen (A-B-C), sekundaarinen (1-2, 2-3, 3-4) ja primaarinen trendi (1-4)
TRENDIN VAIHEET
TUKI- ja VASTUSTASOT Tuki- ja vastustasot ovat hintatasoja, joissa trendi pysähtyy / hinta ei mene läpi
TUKI- ja VASTUSTASOT
TUKI- JA VASTUSTASOJEN ROOLIEN VAIHTUMINEN Vastustasosta tulee nousutrendissä tukitaso, ja tukitasosta laskutrendissä vastustaso Vähintään kaksi pistettä ollakseen validi
TUKI- JA VASTUSTASOJEN ROOLIEN VAIHTUMINEN
TRENDIVIIVAT Trendiviiva on viiva, joka toimii jatkuvasti nousevana tukitasona hinnalle Vähintään kolme pistettä, jotta trendiviiva olisi validi
TRENDIVIIVAT
TRENDIVIIVAN ROOLIN VAIHTUMINEN
TRENDIVIUHKA Trendiparvi on trendien muodostelma, jossa trendiviivat vaihtavat roolejaan
TRENDIVIUHKA
TRENDIN KIIHTYMINEN Trendi pysyy samana, mutta sen jyrkkyys suurenee
TRENDIN KIIHTYMINEN
TUNNELIT Tunnelit ovat muodostelmia, jossa trendin sekä pohjat että huiput voi yhdistää
TUNNELIT
TRENDIN PALAUTUMINEN Hinta yleensä palautuu trendin jälkeen tietyn prosenttiosuuden verran ennen kuin jatkaa vallitsevaa trendiä
HINNAN PALAUTUMINEN
SISÄISET TRENDIVIIVAT Sisäiset trendiviivat kulkevat kaavion läpi kuitenkaan luomatta mitään yleistä trendiä
SISÄISET TRENDIVIIVAT
TRENDIN KÄÄNTYMISPISTEET Lyhytaikaisen trendin kääntymisen voi havaita Volyymin ja kynttilöiden/tikkujen avulla
TRENDIN KÄÄNTYMISPISTEET
AUKOT Aukoissa (engl. gaps) hinta aukeaa edellisestä päätöshinnasta niin, että edellisen kynttilän päätöshinnan ja seuraavan kynttilän aukeamishinnan välillä on suhteellisen suuri ero Kertoo siitä, että arvopaperin kysyntä/tarjonta on kasvanut markkinapaikan oltua kiinni Jos aukot eivät tule ns. ”täytetyksi”, kertoo se potentiaalisesta merkittävästä liikkeestä
AUKOT
ELLIOTTIN AALTOTEORIA Elliottin aaltoteoria olettaa trendin jakautuvan viiteen aaltoon: kolmeen trendinmukaiseen trendiin (1,3,5) sekä kahteen korjausliikk- 	eeseen Käytetään indeksien ennustamiseen Käytetään yhdessä Fibonacci-tasojen kanssa
ELLIOTTIN AALTOTEORIA
ELLIOTTIN AALTOTEORIA
TRENDIT: MUODOSTELMAT
TRENDIN KÄÄNTYMISMUODOSTELMAT
HARTIAT-PÄÄ-MUODOSTELMA Kyseinen muodostelma on yksi vahvimmista trendin kääntymisen merkeistä
HARTAT-PÄÄ-MUODOSTELMA
HARTIAT-PÄÄ-MUODOSTELMA Hartiat-pää-muodostelma toimii, kun Nousutrendi vallitsee Vasemman hartian nousutrendi tapahtuu suuremmalla volyymillä kuin pään nousutrendi Oikean hartian nousutrendi tapahtuu alhaisemmalla volyymillä kuin vasemman Hinta sulkeutuu muodostelman kaulan alle (Hinta koskettaa kaulaa sen jälkeen, kun kaulan alle on menty)
HARTAT-PÄÄ-MUODOSTELMA
HARTIAT-PÄÄ-MUODOSTELMA
PÄINVASTAINEN HARTIAT-PÄÄ- MUODOSTELMA Päinvastaista hartiat-pää-muodostelmaa esiintyy laskutrendin lopussa
PÄINVASTAINEN HARTIAT-PÄÄ-MUODOSTELMA
TUPLAHUIPUT Kaksoishuipuissa hinta koskettaa suurin piirtein samaa pistettä kahdesti luoden vastustason
KAKSOISHUIPUT
TUPLAPOHJAT Tuplapohjissa hinta koskettaa suurin piirtein samaa pistettä kahdesti luoden uuden vastustason
TUPLAPOHJAT
TRIPLAHUIPUT/-POHJAT
TRIPLAHUIPUT/-POHJAT
KULHOMUODOSTELMA Kulhomuodostelmasa kaavion pohja on puoliympyrän muotoinen
KULHOMUODOSTELMA
KYNTTILÄMUODOSTELMAT Kynttilämudostelmat ovat tärkeitä sekundääristen trendien käännekohtia Kynttilämuodostelmat perustuvat behavioristiseen finanssipsykologiaan
TRENDIN JATKUMISMUODOSTELMAT
SYMMETRISET KOLMIOT Vaakasuuntaisessa kolmiossa hinnan liike tiivistyy niin, että hinta muodostaa kolmion Yleinen longaajien/shorttaajien ottaessa voittoja Kahdenlaisia: nousutrendisiä ja karhutrendisiä
SYMMETRISET KOLMIOT
NOUSEVAT JA LASKEVAT KOLMIOT Nousevissa ja laskeveissa kolmioissa on vastustaso ja laskeva trendiviiva > hinta tiivistyy suorakulmaisen kolmion sisään
NOUSEVA KOLMIO
LASKEVA KOLMIO
LIPUT JA VIIRIT Laskevat liput esiintyvät nousutrendeissä (vasen) ja nousevat liput laskutrendeissä Hinta tiivistyy lyhyen kanavan sisään, jonka rikkoutuminen aiheuttaa trendin jatkumisen
LIPUT JA VIIRIT
LIPUT JA VIIRIT
SUORAKULMIOT Suorakulmiot muodostavat ”boksin”, johon hinta tiivistyy
SUORAKULMIOT
TRENDIT: TRENDIEN VAHVUUS Volyymin merkitys
MILLOIN TRENDI ON VAHVA? Trendi on vahva, kun ’isot pojat’ ostavat > vahva, kun volyymi on keskimääräistä korkeampi > volyymi nousee hinnan noustessa Trendin vahvuuden mittareita: Päivän vaihto (volume) OpenBalanceVolume (OBV)–indikaattori
MILLOIN TRENDI ON VAHVA
OPEN BALANCE VOLUME On BalanceVolume yrittää mitata long- ja short-positioiden määrää markkinoilla Kun OBV on positiivinen, long-positioiden määrän voidaan olettaa olevan suurempi Kun OBV on negatiivinen, short-positioiden määrän voidaan olettaa suurempi
OPEN BALANCE VOLUME
ON BALANCE VOLUME
LIUKUVAT KESKIARVOT (LKt) Liukuva keskiarvo laskee tietyn aikaperiodin (yleensä päivän) päätöksien keskiarvon ja muodostaa niistä käyrän Hyviä trendien suunnan näyttäjiä, jotka kumoavat trendissä tapahtuvan ”kohinan” Mitä pienempi liukuvan keskiarvon luku on, sitä herkemmin se reagoi hintavaihteluihin, ja toisinpäin.
LIUKUVAT KESKIARVOT
LIUKUVAT KESKIARVOT (LKt) Liukuvia keskiarvoja on erilaisia: Tavallisia, joissa kaikkien aikaperiodien painoarvo on sama Ekspotentiaalisia, joissa viimeisimpien aikaperiodien painoarvo on suurempi, jolloin LK reagoi viimeisimpien aikaperiodeihin herkemmin
LIUKUVAT KESKIARVOT (LKt)
BOLLINGERIN NAUHAT Bollingerin nauhat on John Bollingerin luoma indikaattori, joka perustuu 20 LK:oon. Tavallisten Bollingerin nauhojen periaate on se, että 95% hinnasta menee nauhojen sisälle Nauhat mittaavat hinnan volatiliteettia
BOLLINGERIN NAUHAT
OSKILLAATTORIT Hyödy hinnan sahauksesta
MIHIN OSKILLAATTOREITA TARVITAAN? Oskillaattorit mittaavat ylimyytyjä ja –ostettuja tasoja, joiden avulla pystyy melko tarkasti määrittämään tasojen välisen liikkeen (sahauksen) huipun ja pohjan Toimivat myös trendeissä trendin loppumisen tai jatkumisen merkkeinä, kun hinnan ja oskillaattorin välillä on ero (divergenssi, engl. divergence)
TÄRKEIMMÄT OSKILLAATTORIT Stokastinen (Stochastics) RSI (RelativeStrengthIndex) MACD (MovingAverageConvergenceDivergence) CCI (Commodity Channel Index) Momentum (MOM)
DIVERGENSSI Divergenssi on tila, jossa ylimyytyjä/-ostettuja tasoja mittaavan oskillaattorin suunta ja hintakehitys poikkeaa toisistaan Divergenssejä käytetään: trendin loppumisen, trendin jatkumisen ja ”väärien” tasonrikkoutumisten (engl. falsebreakout) havaitsemiseksi Divergenssi on vahvin teknisen analyysin voima tuki- ja vastustasojen jälkeen
STOCHASTICS Stochastics mittaa ylimyytyjä – ja ostettuja tasoja Se vertaa nykyistä hintaa tietyn aikaperiodin takaiseen hintaan 80.00 on yliostettu ja 20.00 ylimyyty taso
STOCHASTICS
RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI) RSI mittaa hinnan ja trendin vahvuuden aikaperiodin (yleensä 14) sulkeutumishintojen perusteella. RSI on MACD:n ohella käytetyin indikaattori RSI:n ylimyyty taso on 30, yliostettu 70 RSI:tä voi käyttää divergensseihin, kuten muitakin oskillaattoreja
RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)
MACD(MovingAverageConvergenceDivergence) MACD mittaa liukuvien keskiarvojen (yleensä 12 ja 26) eroa. Kun 12 LK on 26 LK:n yläpuolella, MACD on nouseva, ja toisinpäin MACD:tä käytetään myös divergensseihin
MACD(Moving Average Convergence Divergence)
COMMODITY CHANNEL INDEX (CCI) CCI mittaa trendin vahvuutta ja kääntymispisteitä. Sen esitteli D. LambertCommodies –aikakauslehdessä CCI on suosituimia oskillaattoreja MACD:n ja RSI:n ohella. CCI:tä käytetään niin ikään divergenssien havaitsemiseen
COMMODITY CHANNEL INDEX (CCI)
MOMENTUM Momentum mittaa trendin lujuutta. Päätöshintaa verrataan tietyn jakson (yleensä 14) takaiseen päätökseen Indikaattoria voidaan käyttää yhdessä OBV-indikaattorin kanssa signaalien vahvistamiseksi Samalla lailla kuin OBV:tä ja oskillaattoreja, sitä voidaan käyttää divergenssien havaitsemisessa
MOMENTUM

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Tekninenanalyysi