SlideShare a Scribd company logo
Значај каријерног вођења и саветовања
за унапређење ефикасности средњег
стручног образовања
Друга годишња EUROGUIDANCE конференција
„Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији“, 17.12.2014
Татијана Глишић,
Завод за унапређивање образовања и васпитања,
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2
Контекст
• негативна стопа пририодног прираштаја (-0,46%)
• стопа сиромаштва и висока стопа ризика, највиша у ЕУ
• трендови од активног ка издржаваном становништву
• ризик од поновног “економског одлива”
• висока стопа незапослености младих 51,8% (2013.)
• значајан број младих без запослења, ван образовања (19,5 %)
• образовна слика (15 +) 13,5% без о.ш., 20,8% о.ш.
• рано напуштање школовања – трогод. образовање (3,2 %)
• учешће у образовању одраслих испод европског нивоа
(16,5%)
• 73% дугорочно незапослених су са средњим образовањем
3
Предуслови
• концепт целоживотног образовања
• предузетничка оријентација
• кључне компетенције
• усмереност на потребе – развој појединца и тржишта
• модернизација система информисања и подршке
• интерсекторска сарадња и координација
• образовање засновано на исходима учења
• квалитет практичних облика наставе
• компетенције носилаца
• механизми осигурања квалитета
4
Нормативно – стратешки оквир
• Концепција средњег стручног образовања (2004.) - у оквиру
стручног образовања одраслих
• Стратегија развоја стручног образовања (2006.) - систем КВиС,
елементи програма, носиоци, страт.документ
• Стратегија развоја образовања до 2020. (2012.) -
- континуитет КВиС од основне школе, усавршавање наставника, мера за
сузбијање “drop-out”, центри за КВиС одраслих, препозната категорија
надарених и талентованих
• НОКС – нацрт (2013.) – транспарентност, проходност, препознавање
• ЗОСОВ (2009./13.) - циљеви, општи принципи и општи исходи обр.
• Закон о средњем образовању (2013.) - програм и стручни тим за
КВиС
• Закон о образовању одраслих (2013.) – активност образовања
одраслих, организација – центар за КВиС
5
Програмске специфичности
• стандард квалификације
• исходи учења
• циљеви стручног образовања
• кључне компетенције (ОНК, стандарди постигнућа,
међупредметне компетенције)
• предузетништво
• практични облици наставе ван школе
• изборни предмети
6
Квалитет
• стандарди квалитета рада установа – предлог додатних стандарда за
стручне школе Област 4. ,,ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА“ нови стандард:
o планирање понуде и реализације активности каријерног вођења и саветовања у
установи.
o праћење задовољства ученика/полазника примењеним облицима и моделима
каријерног вођења и саветовања.
o евиденција о даљем професионалном кретању ученика/полазника по завршетку
школовања (запослење, наставак школовања).
o учешће на манифестацијама и/или сајмовима каријерног вођење и саветовање.
• компетенције носилаца – наставници и стручни сарадници /тимови за КВиС
• стандард програма – Правилник?
„4.4. Установа/јавно признати организатор образовања одраслих у
стручном образовању обезбеђује ученицима/полазницима
доступност активностима каријерног вођења и саветовања.“
7
Наставници и стручни сарадници -
усавршавање
• око 2500 полазника акредитованих обука (од 2011.)
8
Пракса – аутентично искуство
• Стицање личног доживљаја припадности професији –
преиспитивање одлуке о занимању
• Могућност да кроз реално искуство рада боље разуме
професију
• Прилика за стицање и практиковање вештина које су
релевантне за сваку професију (комуникација, тимски
рад, организација ...)
• Подршка лакшем укључивању на тржиште рада
• Сагледавање могућности и мотивација за даље учење и
напредовање
• Повратна информација ментора, процена, портфолио
кроз рад стечених исхода учења – препорука за даље
9
Хвала на пажњи!
tatijana.glisic@zuov.gov.rs
9
Хвала на пажњи!
tatijana.glisic@zuov.gov.rs

More Related Content

What's hot

Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...AndragoskiCenterSlovenije
 
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...AndragoskiCenterSlovenije
 
Petofazni model po
Petofazni model poPetofazni model po
Petofazni model poOS Cegar Nis
 
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiKonceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiBeogradska otvorena škola
 
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijerePazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijereBeogradska otvorena škola
 
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016Osnovna Škola Anta Bogićević
 

What's hot (20)

Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...
 
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...
 
Karijerni kutak
Karijerni kutakKarijerni kutak
Karijerni kutak
 
Pripremi se upisi se
Pripremi se upisi sePripremi se upisi se
Pripremi se upisi se
 
Karijerno vodjenje u srednjim skolama
Karijerno vodjenje u srednjim skolamaKarijerno vodjenje u srednjim skolama
Karijerno vodjenje u srednjim skolama
 
Petofazni model po
Petofazni model poPetofazni model po
Petofazni model po
 
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenjaRazvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja
 
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiKonceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
 
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
 
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
 
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijerePazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
 
Ako misliš uspeti, ne smeš odustati
Ako misliš uspeti, ne smeš odustatiAko misliš uspeti, ne smeš odustati
Ako misliš uspeti, ne smeš odustati
 
Program VIZ&JA
Program VIZ&JAProgram VIZ&JA
Program VIZ&JA
 
Kad porastem biću
Kad porastem bićuKad porastem biću
Kad porastem biću
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
 
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
 
Značaj karijernog vođenja u stručnim školama - primer dobre prakse
Značaj karijernog vođenja u stručnim školama - primer dobre prakseZnačaj karijernog vođenja u stručnim školama - primer dobre prakse
Značaj karijernog vođenja u stručnim školama - primer dobre prakse
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
 
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
 
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
 

Viewers also liked

Composite materials with a coating having photocatalytic properties
Composite materials with a coating having photocatalytic propertiesComposite materials with a coating having photocatalytic properties
Composite materials with a coating having photocatalytic propertiesNatali Osipenko
 

Viewers also liked (17)

Village-2013
Village-2013Village-2013
Village-2013
 
Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...
Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...
Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...
 
Savetovanje o mobilnosti- Graziana Boscato
Savetovanje o mobilnosti- Graziana BoscatoSavetovanje o mobilnosti- Graziana Boscato
Savetovanje o mobilnosti- Graziana Boscato
 
Karijerno vođenje u srednjim školama - Mirko Markovic
Karijerno vođenje u srednjim školama - Mirko MarkovicKarijerno vođenje u srednjim školama - Mirko Markovic
Karijerno vođenje u srednjim školama - Mirko Markovic
 
Aktivnosti karijernog vođenja- Mirko Marković
Aktivnosti karijernog vođenja- Mirko MarkovićAktivnosti karijernog vođenja- Mirko Marković
Aktivnosti karijernog vođenja- Mirko Marković
 
Razvijanje veština i aktivnosti za savetovanje o mobilnosti, prezentacija ,,V...
Razvijanje veština i aktivnosti za savetovanje o mobilnosti, prezentacija ,,V...Razvijanje veština i aktivnosti za savetovanje o mobilnosti, prezentacija ,,V...
Razvijanje veština i aktivnosti za savetovanje o mobilnosti, prezentacija ,,V...
 
Karijerno vođenje u obrazovanju - smernice za razvoj sistema
Karijerno vođenje u obrazovanju - smernice za razvoj sistema Karijerno vođenje u obrazovanju - smernice za razvoj sistema
Karijerno vođenje u obrazovanju - smernice za razvoj sistema
 
Composite materials with a coating having photocatalytic properties
Composite materials with a coating having photocatalytic propertiesComposite materials with a coating having photocatalytic properties
Composite materials with a coating having photocatalytic properties
 
Korišćenje WIKI-ja i društvenih medija za savetovanje o mobilnosti- Graziana ...
Korišćenje WIKI-ja i društvenih medija za savetovanje o mobilnosti- Graziana ...Korišćenje WIKI-ja i društvenih medija za savetovanje o mobilnosti- Graziana ...
Korišćenje WIKI-ja i društvenih medija za savetovanje o mobilnosti- Graziana ...
 
Evropska mreza politike celozivotnog vodjenja- Raimo Vuorinen ELGPN
Evropska mreza politike celozivotnog vodjenja- Raimo Vuorinen ELGPN Evropska mreza politike celozivotnog vodjenja- Raimo Vuorinen ELGPN
Evropska mreza politike celozivotnog vodjenja- Raimo Vuorinen ELGPN
 
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centraBilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
 
Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform...
Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform...Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform...
Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform...
 
eTwinning projekat Girls in ICT - primer međunarodne saradnje škola u oblasti...
eTwinning projekat Girls in ICT - primer međunarodne saradnje škola u oblasti...eTwinning projekat Girls in ICT - primer međunarodne saradnje škola u oblasti...
eTwinning projekat Girls in ICT - primer međunarodne saradnje škola u oblasti...
 
Učenje na radnom mestu i karijerno vođenje
Učenje na radnom mestu i karijerno vođenje Učenje na radnom mestu i karijerno vođenje
Učenje na radnom mestu i karijerno vođenje
 
Nacionalni forum i strategija karijernog vođenja - primer dobre prakse
Nacionalni forum i strategija karijernog vođenja - primer dobre prakseNacionalni forum i strategija karijernog vođenja - primer dobre prakse
Nacionalni forum i strategija karijernog vođenja - primer dobre prakse
 
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
 
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
 

Similar to Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti srednjeg stručnog obrazovanja, Tatijana Glišić ZUOV

Akcioni plan konacno
Akcioni plan  konacnoAkcioni plan  konacno
Akcioni plan konacnoAntikorupcija
 
Prezentacija programa skola bez nasilja dec 2013
Prezentacija programa skola bez nasilja dec 2013Prezentacija programa skola bez nasilja dec 2013
Prezentacija programa skola bez nasilja dec 2013Aleksandar Maksimovic
 
Objedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaBOS_karijera
 
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Beogradska otvorena škola
 
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018Akademija Filipovic
 
Program strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS CentarProgram strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS CentarAS Centar
 
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u PančevuIstraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u PančevuConnecting
 
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školeLjiljana Rehner
 

Similar to Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti srednjeg stručnog obrazovanja, Tatijana Glišić ZUOV (20)

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u...
 
Akcioni plan konacno
Akcioni plan  konacnoAkcioni plan  konacno
Akcioni plan konacno
 
CONGRAD, odgovornost obrazovanja
CONGRAD, odgovornost obrazovanjaCONGRAD, odgovornost obrazovanja
CONGRAD, odgovornost obrazovanja
 
Akcioni plan za sprovođenje hitnih mera u cilju suzbijanja korupcije u obrazo...
Akcioni plan za sprovođenje hitnih mera u cilju suzbijanja korupcije u obrazo...Akcioni plan za sprovođenje hitnih mera u cilju suzbijanja korupcije u obrazo...
Akcioni plan za sprovođenje hitnih mera u cilju suzbijanja korupcije u obrazo...
 
Prezentacija programa skola bez nasilja dec 2013
Prezentacija programa skola bez nasilja dec 2013Prezentacija programa skola bez nasilja dec 2013
Prezentacija programa skola bez nasilja dec 2013
 
Karijera i mobilnost 4
Karijera i mobilnost 4Karijera i mobilnost 4
Karijera i mobilnost 4
 
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici SrbijiStrategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji
 
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdfS.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
 
Objedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timova
 
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
 
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
 
Katalog 2016-2018
Katalog 2016-2018Katalog 2016-2018
Katalog 2016-2018
 
Program strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS CentarProgram strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS Centar
 
Портфолио
ПортфолиоПортфолио
Портфолио
 
Resursi i korisni materijali
Resursi i korisni materijaliResursi i korisni materijali
Resursi i korisni materijali
 
Водич за избор занимања
Водич за избор занимањаВодич за избор занимања
Водич за избор занимања
 
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u PančevuIstraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
 
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
 
Са каријером на „Ти”
Са каријером на „Ти”Са каријером на „Ти”
Са каријером на „Ти”
 
Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole
Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada školePriručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole
Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole
 

More from Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji

Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 

More from Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji (20)

M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdfM.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
 
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdfT.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
 
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdfR.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
 
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdfT.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
 
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdfS.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
 
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdfK.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
 
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdfM.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
 
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdfB.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
 
N.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdf
N.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdfN.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdf
N.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdf
 
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdfS.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
 
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdfO.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
 
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdfKojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
 
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdfB.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
 
T.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdf
T.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdfT.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdf
T.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdf
 
R.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdfR.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdf
 
„Жива“ библиотека
„Жива“ библиотека„Жива“ библиотека
„Жива“ библиотека
 
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
 
Видиш ме - видим се?
Видиш ме - видим се?Видиш ме - видим се?
Видиш ме - видим се?
 
Како да знам шта знам?
Како да знам шта знам?Како да знам шта знам?
Како да знам шта знам?
 
ГимЗа Код - потрага за благом?
ГимЗа Код - потрага за благом?ГимЗа Код - потрага за благом?
ГимЗа Код - потрага за благом?
 

Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti srednjeg stručnog obrazovanja, Tatijana Glišić ZUOV

 • 1. Значај каријерног вођења и саветовања за унапређење ефикасности средњег стручног образовања Друга годишња EUROGUIDANCE конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији“, 17.12.2014 Татијана Глишић, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 • 2. 2 Контекст • негативна стопа пририодног прираштаја (-0,46%) • стопа сиромаштва и висока стопа ризика, највиша у ЕУ • трендови од активног ка издржаваном становништву • ризик од поновног “економског одлива” • висока стопа незапослености младих 51,8% (2013.) • значајан број младих без запослења, ван образовања (19,5 %) • образовна слика (15 +) 13,5% без о.ш., 20,8% о.ш. • рано напуштање школовања – трогод. образовање (3,2 %) • учешће у образовању одраслих испод европског нивоа (16,5%) • 73% дугорочно незапослених су са средњим образовањем
 • 3. 3 Предуслови • концепт целоживотног образовања • предузетничка оријентација • кључне компетенције • усмереност на потребе – развој појединца и тржишта • модернизација система информисања и подршке • интерсекторска сарадња и координација • образовање засновано на исходима учења • квалитет практичних облика наставе • компетенције носилаца • механизми осигурања квалитета
 • 4. 4 Нормативно – стратешки оквир • Концепција средњег стручног образовања (2004.) - у оквиру стручног образовања одраслих • Стратегија развоја стручног образовања (2006.) - систем КВиС, елементи програма, носиоци, страт.документ • Стратегија развоја образовања до 2020. (2012.) - - континуитет КВиС од основне школе, усавршавање наставника, мера за сузбијање “drop-out”, центри за КВиС одраслих, препозната категорија надарених и талентованих • НОКС – нацрт (2013.) – транспарентност, проходност, препознавање • ЗОСОВ (2009./13.) - циљеви, општи принципи и општи исходи обр. • Закон о средњем образовању (2013.) - програм и стручни тим за КВиС • Закон о образовању одраслих (2013.) – активност образовања одраслих, организација – центар за КВиС
 • 5. 5 Програмске специфичности • стандард квалификације • исходи учења • циљеви стручног образовања • кључне компетенције (ОНК, стандарди постигнућа, међупредметне компетенције) • предузетништво • практични облици наставе ван школе • изборни предмети
 • 6. 6 Квалитет • стандарди квалитета рада установа – предлог додатних стандарда за стручне школе Област 4. ,,ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА“ нови стандард: o планирање понуде и реализације активности каријерног вођења и саветовања у установи. o праћење задовољства ученика/полазника примењеним облицима и моделима каријерног вођења и саветовања. o евиденција о даљем професионалном кретању ученика/полазника по завршетку школовања (запослење, наставак школовања). o учешће на манифестацијама и/или сајмовима каријерног вођење и саветовање. • компетенције носилаца – наставници и стручни сарадници /тимови за КВиС • стандард програма – Правилник? „4.4. Установа/јавно признати организатор образовања одраслих у стручном образовању обезбеђује ученицима/полазницима доступност активностима каријерног вођења и саветовања.“
 • 7. 7 Наставници и стручни сарадници - усавршавање • око 2500 полазника акредитованих обука (од 2011.)
 • 8. 8 Пракса – аутентично искуство • Стицање личног доживљаја припадности професији – преиспитивање одлуке о занимању • Могућност да кроз реално искуство рада боље разуме професију • Прилика за стицање и практиковање вештина које су релевантне за сваку професију (комуникација, тимски рад, организација ...) • Подршка лакшем укључивању на тржиште рада • Сагледавање могућности и мотивација за даље учење и напредовање • Повратна информација ментора, процена, портфолио кроз рад стечених исхода учења – препорука за даље