SlideShare a Scribd company logo
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Tunne vastuusi hankinnasta ja ylläpidosta
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Turvallisempi arki meille kaikille
Tukes ehkäisee henkilö-,
ympäristö- ja omaisuus-
vahinkoja sekä varmistaa
tavaroiden ja palveluiden
vaatimustenmukaisuutta.
323.5.2018 Arttu Mäkinen
999961520
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
4
”10 vuoteen ei
ole mitään
sattunut, eikä
satu!”
23.5.2018 Arttu Mäkinen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
5
Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)
• Sovelletaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin
• Tarkoituksena varmistaa tavaroiden ja palveluiden turvallisuus
sekä ennaltaehkäistä vaaroja ja vahinkoja
• Ei määrittele rikosoikeudellista vastuuta, vahingonkorvauksia
tms.
23.5.2018 Arttu Mäkinen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
6
Palveluntarjoajan velvollisuudet
• Huolellisuusvelvollisuus
• Turvallisuusasiakirja
• Riskienarviointi ja omavalvonta
• Onnettomuuskirjanpito
• Tietojen antaminen palvelusta
• Palvelussa tapahtuvista onnettomuuksista
ilmoittaminen Tukesiin
23.5.2018 Arttu Mäkinen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
7
Kuluttajapalvelut
Kiipeilykeskukset
Liikuntapalvelut
Kauneuden-
hoitopalvelu
Uimarannat,
uimahallit &
kylpylät
Tatuointi-
palvelut
Luonto-
palvelut
Kuntosalit
Yleisö-
tilaisuudet
Leikkipuistot
Ohjelmapalvelut
Huvipuistot
& tivolit
Rinnekeskukset
Ratsastus-
palvelut
23.5.2018 Arttu Mäkinen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
8
Huolellisuusvelvollisuus
Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 5 §
Palveluntarjoajan on varmistettava, että kuluttajapalvelusta ei
aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.
23.5.2018 Arttu Mäkinen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
9
Vaarojen tunnistaminen
Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 5 ja 7 §
Palveluntarjoajan on tunnistettava
palveluun liittyvät vaarat ja suunniteltava
ja toteutettava toimenpiteitä vaarojen
poistamiseksi tai pienentämiseksi.
23.5.2018 Arttu Mäkinen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
10
Tietojen antaminen palvelusta
Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 9 §
Kuluttajapalvelusta on selkeällä ja
ymmärrettävällä tavalla annettava
kuluttajille tarvittavat tiedot, jotta
he pystyvät arvioimaan
kulutustavaroihin ja
kuluttajapalveluihin liittyvät
vaarat.
23.5.2018 Arttu Mäkinen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
11
Vastuu palvelun turvallisuudesta
• Vastuu palvelun
turvallisuudesta on aina
palveluntarjoajalla
• Vastuuta palvelun
turvallisuudesta ei voi siirtää
kuluttajalle esim.
vastuuvapauslausekkeilla
• Tukes ei myönnä
palveluille lupia tai hyväksy
niiden turvallisuutta ennakolta
23.5.2018 Arttu Mäkinen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
12
Suunnittelu ja hankinta
• Alueiden soveltuvuus
käyttöönsä
• Ympäristön riskit
• Välineiden soveltuvuus
käyttöönsä
• Huomioitava standardit
(esim. leikkikenttävälineet
EN 1176 ja EN 1177, ei EN
71, joka vain yksityisille
kotipihoille!)
• Välineet asennetaan valmistajan
ohjeiden mukaisesti
23.5.2018 Arttu Mäkinen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
13
Standardit
• Kuvaavat keinoja
lainsäädännön vaatimusten
täyttämiseksi
• Myös muita keinoja voi
käyttää
• Vaikka väline ei täytä
standardin vaatimuksia, se
ei suoraan tarkoita, että
väline olisi vaarallinen
• Vanhoja leikkikenttävälineitä
ei tarvitse päivittää
vastaamaan uusia
standardeja, ellei niistä
aiheudu vaaraa
23.5.2018 Arttu Mäkinen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
14
Ylläpito
• Riittävät resurssit ylläpitoon
- Resurssien kohdentaminen
- Tarkastukset
- Huolto
- Talviylläpito
• Turvallisuuden kannalta olennaisinta
- Turvallisuuspuutteiden löytäminen
- Suunnitellut toimintatavat puutteiden poistamiseksi
- Välineiden turvallinen säilytys
23.5.2018 Arttu Mäkinen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
15
Tarkastukset
• Leikkipaikan turvallisuutta valvottava jatkuvasti
• Taloyhtiössä asukkaat voivat tarkastella leikkipaikan
kuntoa
• Tarpeen mukaan syvempää tietoa
ja osaamista mukaan
• Kentän käyttötavat
• Käyttäjämäärät
• Välinekanta
• Välineiden käyttö- ja
huolto-ohjeet
• Tukes ei luvita kaupallisia tarkastajia
23.5.2018 Arttu Mäkinen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
16
Huolto ja korjaukset
• Asukkaat voivat tehdä huoltoja myös
itse osaamisensa mukaan
• Keinujen laakerit, välineiden turva-
alustojen pehmennys
• Noudatettava valmistajan ohjeistusta
• Tiettyjä turvallisuutta parantavia
muutoksia voi tehdä itse
• Pidä huoltopäiväkirjaa!
23.5.2018 Arttu Mäkinen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
17
Talvikunnossapito
• Perussääntö pätee: palvelusta ei
saa aiheutua vaaraa talvellakaan
• Käytössä olevien palveluiden
kunnosta ja turvallisuudesta on
huolehdittava
• Kesän kuntotasoa ei voida
kuitenkaan edellyttää
• Palveluntarjoajan seurattava
tilannetta ja käyttöä
• Talviajan erityisriskit huomioitava
• Myös käyttäjien otettava
talviolosuhteet huomioon
23.5.2018 Arttu Mäkinen
• Turvallinen, teknisesti luotettava ja
• ekologisesti kestävä yhteiskunta
•www.tukes.fi
•www.facebook.com/turvallisuusjakemikaalivirasto
•www.twitter.com/tukesinfo

More Related Content

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019Mining in Finland 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019 Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässäMaanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Safety management in travel services
Safety management in travel servicesSafety management in travel services
Safety management in travel services
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissaTurvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Pienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpitPienrakentajan tärpit
Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet Pelastustoimen laitteet
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössäVarautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (20)

Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019
 
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019 Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
 
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässäMaanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
 
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
 
Safety management in travel services
Safety management in travel servicesSafety management in travel services
Safety management in travel services
 
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissaTurvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
 
Pienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpitPienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpit
 
Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet
 
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
 
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössäVarautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuus
 
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
 

Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka

 • 1. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka Tunne vastuusi hankinnasta ja ylläpidosta
 • 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisempi arki meille kaikille Tukes ehkäisee henkilö-, ympäristö- ja omaisuus- vahinkoja sekä varmistaa tavaroiden ja palveluiden vaatimustenmukaisuutta. 323.5.2018 Arttu Mäkinen 999961520
 • 4. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 4 ”10 vuoteen ei ole mitään sattunut, eikä satu!” 23.5.2018 Arttu Mäkinen
 • 5. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 5 Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) • Sovelletaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin • Tarkoituksena varmistaa tavaroiden ja palveluiden turvallisuus sekä ennaltaehkäistä vaaroja ja vahinkoja • Ei määrittele rikosoikeudellista vastuuta, vahingonkorvauksia tms. 23.5.2018 Arttu Mäkinen
 • 6. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 6 Palveluntarjoajan velvollisuudet • Huolellisuusvelvollisuus • Turvallisuusasiakirja • Riskienarviointi ja omavalvonta • Onnettomuuskirjanpito • Tietojen antaminen palvelusta • Palvelussa tapahtuvista onnettomuuksista ilmoittaminen Tukesiin 23.5.2018 Arttu Mäkinen
 • 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 7 Kuluttajapalvelut Kiipeilykeskukset Liikuntapalvelut Kauneuden- hoitopalvelu Uimarannat, uimahallit & kylpylät Tatuointi- palvelut Luonto- palvelut Kuntosalit Yleisö- tilaisuudet Leikkipuistot Ohjelmapalvelut Huvipuistot & tivolit Rinnekeskukset Ratsastus- palvelut 23.5.2018 Arttu Mäkinen
 • 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 8 Huolellisuusvelvollisuus Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 5 § Palveluntarjoajan on varmistettava, että kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. 23.5.2018 Arttu Mäkinen
 • 9. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 9 Vaarojen tunnistaminen Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 5 ja 7 § Palveluntarjoajan on tunnistettava palveluun liittyvät vaarat ja suunniteltava ja toteutettava toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi tai pienentämiseksi. 23.5.2018 Arttu Mäkinen
 • 10. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 10 Tietojen antaminen palvelusta Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 9 § Kuluttajapalvelusta on selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla annettava kuluttajille tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin liittyvät vaarat. 23.5.2018 Arttu Mäkinen
 • 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 11 Vastuu palvelun turvallisuudesta • Vastuu palvelun turvallisuudesta on aina palveluntarjoajalla • Vastuuta palvelun turvallisuudesta ei voi siirtää kuluttajalle esim. vastuuvapauslausekkeilla • Tukes ei myönnä palveluille lupia tai hyväksy niiden turvallisuutta ennakolta 23.5.2018 Arttu Mäkinen
 • 12. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 12 Suunnittelu ja hankinta • Alueiden soveltuvuus käyttöönsä • Ympäristön riskit • Välineiden soveltuvuus käyttöönsä • Huomioitava standardit (esim. leikkikenttävälineet EN 1176 ja EN 1177, ei EN 71, joka vain yksityisille kotipihoille!) • Välineet asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti 23.5.2018 Arttu Mäkinen
 • 13. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 13 Standardit • Kuvaavat keinoja lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi • Myös muita keinoja voi käyttää • Vaikka väline ei täytä standardin vaatimuksia, se ei suoraan tarkoita, että väline olisi vaarallinen • Vanhoja leikkikenttävälineitä ei tarvitse päivittää vastaamaan uusia standardeja, ellei niistä aiheudu vaaraa 23.5.2018 Arttu Mäkinen
 • 14. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 14 Ylläpito • Riittävät resurssit ylläpitoon - Resurssien kohdentaminen - Tarkastukset - Huolto - Talviylläpito • Turvallisuuden kannalta olennaisinta - Turvallisuuspuutteiden löytäminen - Suunnitellut toimintatavat puutteiden poistamiseksi - Välineiden turvallinen säilytys 23.5.2018 Arttu Mäkinen
 • 15. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 15 Tarkastukset • Leikkipaikan turvallisuutta valvottava jatkuvasti • Taloyhtiössä asukkaat voivat tarkastella leikkipaikan kuntoa • Tarpeen mukaan syvempää tietoa ja osaamista mukaan • Kentän käyttötavat • Käyttäjämäärät • Välinekanta • Välineiden käyttö- ja huolto-ohjeet • Tukes ei luvita kaupallisia tarkastajia 23.5.2018 Arttu Mäkinen
 • 16. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 16 Huolto ja korjaukset • Asukkaat voivat tehdä huoltoja myös itse osaamisensa mukaan • Keinujen laakerit, välineiden turva- alustojen pehmennys • Noudatettava valmistajan ohjeistusta • Tiettyjä turvallisuutta parantavia muutoksia voi tehdä itse • Pidä huoltopäiväkirjaa! 23.5.2018 Arttu Mäkinen
 • 17. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 17 Talvikunnossapito • Perussääntö pätee: palvelusta ei saa aiheutua vaaraa talvellakaan • Käytössä olevien palveluiden kunnosta ja turvallisuudesta on huolehdittava • Kesän kuntotasoa ei voida kuitenkaan edellyttää • Palveluntarjoajan seurattava tilannetta ja käyttöä • Talviajan erityisriskit huomioitava • Myös käyttäjien otettava talviolosuhteet huomioon 23.5.2018 Arttu Mäkinen
 • 18. • Turvallinen, teknisesti luotettava ja • ekologisesti kestävä yhteiskunta •www.tukes.fi •www.facebook.com/turvallisuusjakemikaalivirasto •www.twitter.com/tukesinfo