SlideShare a Scribd company logo
1 of 81
Download to read offline
Curs de Formació Continuada en
      Pediatria
 Dr. Jordi Bosch
 Pediatre endocrinòleg
 Hospital Universitari Arnau de Vilanova
 Professor Associat de Pediatria      16.12.2009
 Facultat de Medicina UdL
REVISIÓ SOBRE EL CREIXEMENT
• OBJECTIUS
 – Revisar aspectes mes significatius del creixement
  infantil
 – Revisar quines gràfiques de creixement hem de fer
  servir actualment
 – Revisar quina es la patologia més freqüent del
  creixement
 – Quan convé derivar un nen a l’endocrinòleg
  pediàtric per estudiar el seu creixement
• Aspectes Neonatals
 – Estar atents a les mesures neonatals.
   • Congruència amb les dades que observem en la
    primera revisió
 – Qualificar els nadons en
   • Talla i/o pes adequat o be baixa talla i/o pes per la seva
    edat gestacional
   • Importants implicacions futures dels nadons de baixa
    talla
• Període del lactant i nen/a prepuberal
 – Tenir mesures freqüents.
   • Mensuals, trimestrals, semestrals i anuals
 – Estudiar la Velocitat de Creixement anual
 – Estar atents al final del període sobre el moment
  del començament puberal
• Període Puberal
 – Intentar conèixer amb puntualitat el moment del
  inici.
 – Incorporar la valoració dels estadis de Tanner en
  l’exploració física
 – Recordar que no hi ha una edat de inici puberal
 – L’aparició de brot puberal abans dels 8 anys en el
  sexe femení i dels 9 anys en el masculí es indicació
  d’avaluació endocrinològica
• Inici pubertat femenina
 – BROT MAMARI           S2


• Inici pubertat masculina
 – AUGMENT TESTICULAR    > 4cc
CREIXEMENT
• GRAFIQUES DE CREIXEMENT
  – Transversal español         2008 ***
  – Carrascosa       Barcelona   2003 ***
  – Ferrández       Zaragoza   2004 ***
  – Hernández       1988 País Basc ( PES ++ )
  – Tanner         1966 Anglaterra
   • Estadios puberals             **
• Corbes de velocitat de creixement
Figura 2. Aspecto de una niña con una forma tardía de síndrome adrenogenital por déficit de 21-hidroxilasa. El vello pubiano apareció a los 5 años.
1. Aspecto de un varón con una forma tardía de síndrome adrenogenital por déficit de 21-hidroxilasa. Obsérvese el aspecto musculado y el aumento de tamaño del pene.
Creixement
• VALORACIO EDAT OSSIA

 – Atles de Greulich i Pyle
  • Ossos del canell i ma


 – Tanner i Whitehouse
  • 20 ossos ( 1 per 1 )
INDICACIONS APROVADES
 DE TRACTAMENT AMB GH
  La darrera indicació es l’alteració del Gen SHOX
SMALL GESTATIONAL AGE
CIR - SGA
• Els nens RCIU/CIR poden ser SGA si la
 restricció es molt llarga
• La majoria dels SGA han patit RCIU
• Un nen també pot ser SGA sense RCIU
 degut al seu potencial genètic de
 creixement ( Constitucional)
• Un nen no SGA també pot haver patit un
 RCIU
MAJOR RISC DE DISFUNCIONS ADRENALS I
          GONADALS

•  Mujeres SGA adolescentes:
  – Pubarquia prematura.
  – Hiperandrogenismo ovárico funcionante.
  – Dislipemia.
  – Hiperinsulinemia.
•  Varones SGA:
  – Disminución tamaño testicular.
  – Aumentan los niveles de DHEA.
  – Menor capacidad fértil.
  – Mayor frecuencia Hipospadia.
PERQUÈ TRACTAR AMB GH
•  SGA es una de las causas más frecuentes de talla baja en la infancia, suponen el
  20% de los casos de hipocrecimiento patológico (mucho más que los casos de Sd.
  Turner, hipotiroidismo congénito y déficit hipofisario unidos)

•  Un 10-15% de los niños no muestran un crecimiento de recuperación.

•  Cuando un niño SGA no ha mostrado un crecimiento de recuperación a los 3 años
  de edad, es improbable que lo vayan a hacer y su talla final será baja.

•  Se suma el riesgo de dificultades de aprendizaje, Sd. metabólico y eventuales
  complicaciones asociadas.

•  Los niños SGA muestran un mayor riesgo de presentar una talla final baja frente a
  niños no SGA
• Els nadons SGA s’han de seguir amb
 molta atenció i fer una valoració als 4 anys
• Si estan entre -2 i -2,5 sds cal enviar-lo a
 endocrinologia infantil AL VOLTANT DELS
 3 anys i mig
• Si pot ser amb una radiografia del canell
PRADER WILLI
El SPW está causado por diferentes errores genéticos del
cromosoma 15, que son el resultado de la pérdida de ciertos genes
heredados normalmente del padre. Las formas más comunes son:
 Supresión- algunos genes del cromosoma 15 heredado del padre
han desaparecido (70% de los casos)
Disomía uniparental materna (UPD)- el niño recibe dos
cromosomas 15 de la madre y pierde el del padre (25% de los
casos)
El 5% restante es relativo a errores excepcionales que pueden ser
heredados. El SPW no suele transmitirse de padres a hijos, y no
hay modo conocido de prevenirlo. Las pruebas genéticas,
incluyendo las prenatales, pueden confirmar todos los casos de
SPW e identificar la causa genética específica y el riesgo de tener
otros hijos afectados.
PRADER WILLI
Talla baixa
Mans i peus petits
Hipotonía i desenvolupament muscular pobre
Exces de greix, especialment a la part central del
 cos
Front estret, cabell i pell clars,
Genitales pequeños
Cicles menstruals retardats
Abans i desprès de tractament
     amb GH
Efectes positius del tractament
      amb GH
• Augment de la velocitat de creixement
• Augment del tamany de mans i peus a
 proporciones normales
• Reducció de la massa grasa
• Descens del índex de massa corporal
 (IMC)
• Augment del dessenvolpament
 muscular
Efectes positius del tractament
      amb GH
• Milloria de la funció respiratoria

• Milloria de l’activitat física

• Milloria en els nivells de colesterol

• Augment en la densitat mineral ósea
Abans del inici  Abans del inici
En 2 anys de tractament  En 3 anys de tractament
No canvien
• C.I.
• Problemes conductuals
• Gana i ansietat pel menjar
• Cal vigilar l’escoliosis que es freqüent
 en el PW
• Exploració ORL ( hipertrofia adenoides)
DÈFICIT GH
• Els criteris d’estudi estan basats en la talla
 actual(-2SDS) i la velocitat de creixement.
• Cal estudiar-los mitjançant tests de
 funcionalisme de GH.
• Si no arriba a 10 ng/ml es considera
 deficitari
• En algunes ocasions necessitem aplicar el
 test de IGF1 per demostrar que la GH
 pròpia no es suficient funcionant.
Tractament amb GH
• A Catalunya el Consell Assessor ha
 aprovat la utilització d’un sol test funcional
 per autoritzar el tractament amb GH
• El cariotip es indispensable en les
 sol·licituds dels Turner i dels Prader Willi
• Els SGA no necessiten tests funcionals
• Actualment estem incorporant la RMN per
 conèixer l’estat físic de la hipòfisi
Hormona del Creixement
• Problemàtica social important:
     - arribar a l’edat adulta amb una talla molt per sota de la que té la
     resta de la població.
     - altres deficiències associades (FSH/LH, TSH, cortisol).


• En pacients amb deficiència de GH amb tractament:
    - es pot aconseguir una talla en l’edat adulta dins els límits de la
  normalitat.
    - es poden tractar fàcilment les altres deficiències.


•  Fins a meitat de la dècada dels 80 la única font d’obtenció
  de l’hormona de creixement eren les hipòfisis humanes
     - Tractament limitat als casos típics i més greus d’aquesta
      malaltia.
Tractament farmacològic

• És costós
• Les seves propietats anabolitzants i
 lipolítiques poden induir a usos il·legalsLa selecció adequada dels casos a tractar
  és fonamental per optimitzar-ne la
   utilització i minimitzar els riscos
Consell Assessor
          Creació del Consell Assessor sobre la
 1988       Utilització Terapèutica de l’Hormona del
          Creixement i Substàncies Relacionades
                DOGC nº 954, 19 de febrer de 1988
OBJECTIU

 • Informar i assessorar sobre la prescripció correcta de l’hormona del
 creixement i substàncies relacionades, disposant a aquest efecte de
 les dades clíniques i analítiques necessàries.

 • Elaborar els protocols necessaris per establir en quins casos de talla
 curta és necessària la medicació.

 • Actuar com a òrgan de consulta dels metges que tractin aquests
 casos, així com les societats i les entitats representatives dels
 especialistes mèdics relacionats amb aquesta matèria.
De qui depèn?
                           Consellera


  Servei Català          Institut Català         Secretaria General      Agència Catalana
   de la Salut           de la Salut             de Salut       de Seguretat Alimentària
                           D.G. Salut Pública   D.G. de Planificació   Agència Protecció Salut
D. de Serveis    D.G.Recursos Sanitaris                    I Avaluació          ICAM
                                                        IES   S. G.d’Avaluació i        S. G. Farmàcia i Productes            S. G.Serveis Sanitaris
Inspecció d’Assistència Sanitària        Sanitaris


    Servei de Control Farmacèutic          Servei de Planificació
      i Productes Sanitaris              Farmacèutica


                       Secció d’Ordenació Farmacèutica     Secció d’Atenció Farmacèutica
                                           i d’Utilització de medicaments
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2141/dir1_l7_doc_2537.html
                        www.gencat.cat/salut
b) Circuit de sol·licitud i autorització
c) Estudis i informes del Consell Assessor


       Evolució anual del nombre global de pacients tractats
                  amb GH
   3000
                                             2802

   2500                                    2471
                                     2253
                                 2011
   2000
                             1641
   1500                    1433
                     1259
                 1079
   1000         914
          803
      638
   500


    0
      1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008
c) Estudis i informes del Consell Assessor


  Evolució anual del nombre de pacients amb GH: Adults i Nens
  3000
  2500                                         2540
                                         2260
  2000                                 2052
                                 1730
  1500                         1480
                         1275
                      1113
  1000              953
          708   783
      565
   500
         95   124   126   146  158  161    181   201   211   262
      73
   0
      1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


                  Adults          Nens
c) Estudis i informes del Consell Assessor

      INDICACIÓ DIAGNÒSTICA EN ADULTS
       Indicació terapèutica         Nombre  %
        Adenoma hipofisari          59   27,96
        Craniofaringioma           22   10,43
       Malaltia de Sheehan          21   9,95
       Hipoplàsia hipofisària         16   7,58
  Síndrome de la sella turca buida idiopàtica    12   5,69
  Altres tumors de l’eix hipotàlam-hipofisari   11   5,21
  Tumors distants de l’eix hipotàlam-hipofisari   9   4,26
     Traumatisme cràneo-encefàlic        4   1,90
          Malformació            4   1,90
      Deficiència aïllada de GH        2   0,95
    Lesió postinfecció i inflamatòries      1   0,47
           Altres             50   23,70
c) Estudis i informes del Consell Assessor

         CASOS PER REGIONS SANITÀRIES


     0%

 2,65%                7,54%


  3,59%
                 81,56%


             4,08%
0,58%
c) Estudis i informes del Consell Assessor


    INDICACIÓ DIAGNÒSTICANens. 2007.
       Distribució de casos. EN NENS

          2,08%  8,58%
      17,91%            Dèficit GH no idiopàtic

                     Dèficit GH idiopàtic
  1,33%
                     Insuficiència Renal
  2,39%                 Crònica
                     Síndrome de Turner
  1,86%
                     Prader-Willy

                     Creixement Intrauterí
                     Retardat
                     Altres


                65,86%
Avantatges

a) Disposar d’un protocol per l’ús racional de
  l’hormona de creixement que millora l’eficiència i
  la seguretat del medicament.

b) Disposar d’una comissió d’experts que assessori i
  resolgui problemes relacionats amb el tractament
  amb l’hormona de creixement.

c) Disposar d’una base de dades clínica i
  epidemiològica que permeti conèixer la situació
  del problema a Catalunya i la seva evolució.

d) Recolzar l’avenç en el camp de l’hormona de
  creixement a partir d’estudis epidemiològics.
Inconvenients

• Augment del treball dels metges especialistes
 i dels farmacèutics del servei de farmàcia
 hospitalària.


• Retard per iniciar el tractament• Les sol·licituds no triguen més de 30 dies donat que
 hi ha una reunió mensual.
• El tractament amb hormona de creixement no es
 considera d’urgència immediata
Inconvenients

          SOLUCIÓ


  Agilitzar al màxim els tràmits de sol·licitud de
tractament: Creació d’una base de dades “on line”.
c) Estudis i informes del Consell Assessor

                            47th Annual
                            ESPE meeting
                             Estambul, 23-28 de setembre de 2008.


 TÍTULO: ¿EN PACIENTES CON RETRASO CRÓNICO DE
 CRECIMIENTO SIN TRASTORNOS NUTRICIONALES, RENALES NI
 METABOLICOS (RCC), LOS PICOS DE SECRECIÓN DE GH SON UN
 CRITERIO ADECUADO PARA DECIDIR EL TRATAMIENTO CON
 HORMONA DE CRECIMIENTO (GH)?
Autores: A. Carrascosaa,b, L Audib, A. Fabregatb M. Fernández-Canciob, M.Tobeñab, J Bela, C del
 Pozoa, MJ Gaspara, JM Gómeza, J. Mesaa, R. Nosasa, L Periséa, M. Rabanala, MA. Albisub, V.
  Borrasb, J. Boschb, N. Cabrinetyb, G. Carrerasb, M. Clementeb, A. Feliub, A. Fonollosab, A.
Guarrob, M. Gussinyéb, FJ. Herrerob, G. Hollembergb, R. Munneb, M. Roquetab, M. Torrabíasb, D.
                       Yesteb
 aConsejo Asesor sobre la utilización de hormona de crecimiento y sustancias relacionadas de

                       Cataluña.
 bCentros Hospitalarios participantes: Calella, Germans Trías i Pujol, Girona, Granollers, Lérida,

 Los Camilos, Mataro, Parc Tauli, Reus, Sagrado Corazón, San Pablo, Santa Tecla, Tarragona,
                    Vall d’Hebron y Vic.
MOLTES GRÀCIES

More Related Content

What's hot

HUME (selectivitat)
HUME (selectivitat)HUME (selectivitat)
HUME (selectivitat)Laura Ulloa
 
Les fonts i la història 2
Les fonts i la història 2Les fonts i la història 2
Les fonts i la història 2Rafa Oriola
 
Normal puberty
Normal pubertyNormal puberty
Normal pubertyraj kumar
 
Tema 7. El Sexenni Democràtic.
Tema 7. El Sexenni Democràtic.Tema 7. El Sexenni Democràtic.
Tema 7. El Sexenni Democràtic.Historiaespanya
 
A young boy with signs of puberty
A young boy with signs of pubertyA young boy with signs of puberty
A young boy with signs of pubertyMashfiqul Hasan
 
DISORDERS OF PUBERTY.pptx
DISORDERS OF PUBERTY.pptxDISORDERS OF PUBERTY.pptx
DISORDERS OF PUBERTY.pptxXavier875943
 
El Reinado de Carlos IV
El Reinado de Carlos IVEl Reinado de Carlos IV
El Reinado de Carlos IVbenienge
 
Som perfectes? La proporció àuria i la seva implicació en el cos humà com a m...
Som perfectes? La proporció àuria i la seva implicació en el cos humà com a m...Som perfectes? La proporció àuria i la seva implicació en el cos humà com a m...
Som perfectes? La proporció àuria i la seva implicació en el cos humà com a m...CRP del Tarragonès
 
Plató filosofia
Plató filosofiaPlató filosofia
Plató filosofiaÀ. Baldó
 
La crisi de l'Antic Règim
La crisi de l'Antic RègimLa crisi de l'Antic Règim
La crisi de l'Antic Règimsole toribio
 
Precocious puberty
Precocious pubertyPrecocious puberty
Precocious pubertyTai Alakawy
 

What's hot (20)

Precocious puberty
Precocious pubertyPrecocious puberty
Precocious puberty
 
Comentario Piramide
Comentario PiramideComentario Piramide
Comentario Piramide
 
Normal puberty
Normal pubertyNormal puberty
Normal puberty
 
HUME (selectivitat)
HUME (selectivitat)HUME (selectivitat)
HUME (selectivitat)
 
Pal·las i Aracne
Pal·las i AracnePal·las i Aracne
Pal·las i Aracne
 
Les fonts i la història 2
Les fonts i la història 2Les fonts i la història 2
Les fonts i la història 2
 
Delayed puberty in children
Delayed puberty in childrenDelayed puberty in children
Delayed puberty in children
 
Normal puberty
Normal pubertyNormal puberty
Normal puberty
 
Delayed puberty ppt
Delayed puberty pptDelayed puberty ppt
Delayed puberty ppt
 
Estudi psicologia
Estudi psicologiaEstudi psicologia
Estudi psicologia
 
Tema 7. El Sexenni Democràtic.
Tema 7. El Sexenni Democràtic.Tema 7. El Sexenni Democràtic.
Tema 7. El Sexenni Democràtic.
 
A young boy with signs of puberty
A young boy with signs of pubertyA young boy with signs of puberty
A young boy with signs of puberty
 
Intersex
IntersexIntersex
Intersex
 
DISORDERS OF PUBERTY.pptx
DISORDERS OF PUBERTY.pptxDISORDERS OF PUBERTY.pptx
DISORDERS OF PUBERTY.pptx
 
El Reinado de Carlos IV
El Reinado de Carlos IVEl Reinado de Carlos IV
El Reinado de Carlos IV
 
Som perfectes? La proporció àuria i la seva implicació en el cos humà com a m...
Som perfectes? La proporció àuria i la seva implicació en el cos humà com a m...Som perfectes? La proporció àuria i la seva implicació en el cos humà com a m...
Som perfectes? La proporció àuria i la seva implicació en el cos humà com a m...
 
Comparaci raci_emp_miq
Comparaci raci_emp_miqComparaci raci_emp_miq
Comparaci raci_emp_miq
 
Plató filosofia
Plató filosofiaPlató filosofia
Plató filosofia
 
La crisi de l'Antic Règim
La crisi de l'Antic RègimLa crisi de l'Antic Règim
La crisi de l'Antic Règim
 
Precocious puberty
Precocious pubertyPrecocious puberty
Precocious puberty
 

Similar to Talla baixa

Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...
Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...
Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...Pediatriadeponent
 
El nen petit per edat gestacional PEG/SGA
El nen petit per edat gestacional PEG/SGAEl nen petit per edat gestacional PEG/SGA
El nen petit per edat gestacional PEG/SGAPediatriadeponent
 
PEG Nen Petit per Edat Gestacional 2017
PEG Nen Petit per Edat Gestacional 2017PEG Nen Petit per Edat Gestacional 2017
PEG Nen Petit per Edat Gestacional 2017Pediatriadeponent
 
M3 tècniques control creixement uf1 m3 (1)
M3 tècniques control creixement uf1 m3 (1)M3 tècniques control creixement uf1 m3 (1)
M3 tècniques control creixement uf1 m3 (1)ccarre10
 
Claus de l'exit de l'organització d'una rotacio
Claus de l'exit de l'organització d'una rotacioClaus de l'exit de l'organització d'una rotacio
Claus de l'exit de l'organització d'una rotacioDocencia Ssibe
 
Criopreservació ovocitaria per raons socials. Dr. Coroleu
Criopreservació ovocitaria per raons socials. Dr. CoroleuCriopreservació ovocitaria per raons socials. Dr. Coroleu
Criopreservació ovocitaria per raons socials. Dr. CoroleuGIREXX
 
Europa - alimentacio de lactants i nens petits
Europa - alimentacio de lactants i nens petitsEuropa - alimentacio de lactants i nens petits
Europa - alimentacio de lactants i nens petitsSusanna
 
Ppt mutues
Ppt mutuesPpt mutues
Ppt mutuesJordi BC
 
La gestió clínica avançada Jordi Varela
La gestió clínica avançada Jordi VarelaLa gestió clínica avançada Jordi Varela
La gestió clínica avançada Jordi VarelaJordi Varela
 
Els valors de la pràctica clínica. Universitat Catalana d'Estiu. Prada de Con...
Els valors de la pràctica clínica. Universitat Catalana d'Estiu. Prada de Con...Els valors de la pràctica clínica. Universitat Catalana d'Estiu. Prada de Con...
Els valors de la pràctica clínica. Universitat Catalana d'Estiu. Prada de Con...Jordi Varela
 
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaEls valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaJordi Varela
 
Seguiment telefònic a les malalties cròniques. Una nova eina assistencial i e...
Seguiment telefònic a les malalties cròniques. Una nova eina assistencial i e...Seguiment telefònic a les malalties cròniques. Una nova eina assistencial i e...
Seguiment telefònic a les malalties cròniques. Una nova eina assistencial i e...Fòrum Català d’Informació i Salut
 
Alletamentnatural. Recomanacions aap 2012
Alletamentnatural. Recomanacions aap 2012Alletamentnatural. Recomanacions aap 2012
Alletamentnatural. Recomanacions aap 2012Pediatriadeponent
 
20150507 satisfaccio vs experiència muntanyà slide
20150507 satisfaccio vs experiència muntanyà slide20150507 satisfaccio vs experiència muntanyà slide
20150507 satisfaccio vs experiència muntanyà slidejescarra
 
Telemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalana
Telemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalanaTelemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalana
Telemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalanaJosep Vidal-Alaball
 

Similar to Talla baixa (20)

Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...
Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...
Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...
 
El nen petit per edat gestacional PEG/SGA
El nen petit per edat gestacional PEG/SGAEl nen petit per edat gestacional PEG/SGA
El nen petit per edat gestacional PEG/SGA
 
Restrenyiment 2014 (1)
Restrenyiment 2014 (1)Restrenyiment 2014 (1)
Restrenyiment 2014 (1)
 
Obesitat infantil 2021
Obesitat infantil 2021Obesitat infantil 2021
Obesitat infantil 2021
 
PEG Nen Petit per Edat Gestacional 2017
PEG Nen Petit per Edat Gestacional 2017PEG Nen Petit per Edat Gestacional 2017
PEG Nen Petit per Edat Gestacional 2017
 
M3 tècniques control creixement uf1 m3 (1)
M3 tècniques control creixement uf1 m3 (1)M3 tècniques control creixement uf1 m3 (1)
M3 tècniques control creixement uf1 m3 (1)
 
Claus de l'exit de l'organització d'una rotacio
Claus de l'exit de l'organització d'una rotacioClaus de l'exit de l'organització d'una rotacio
Claus de l'exit de l'organització d'una rotacio
 
Exploració Física del Nen i el Consell de Salut
Exploració Física del Nen i el Consell de SalutExploració Física del Nen i el Consell de Salut
Exploració Física del Nen i el Consell de Salut
 
Criopreservació ovocitaria per raons socials. Dr. Coroleu
Criopreservació ovocitaria per raons socials. Dr. CoroleuCriopreservació ovocitaria per raons socials. Dr. Coroleu
Criopreservació ovocitaria per raons socials. Dr. Coroleu
 
power point c4.pptx
power point c4.pptxpower point c4.pptx
power point c4.pptx
 
Europa - alimentacio de lactants i nens petits
Europa - alimentacio de lactants i nens petitsEuropa - alimentacio de lactants i nens petits
Europa - alimentacio de lactants i nens petits
 
Ppt mutues
Ppt mutuesPpt mutues
Ppt mutues
 
La gestió clínica avançada Jordi Varela
La gestió clínica avançada Jordi VarelaLa gestió clínica avançada Jordi Varela
La gestió clínica avançada Jordi Varela
 
Els valors de la pràctica clínica. Universitat Catalana d'Estiu. Prada de Con...
Els valors de la pràctica clínica. Universitat Catalana d'Estiu. Prada de Con...Els valors de la pràctica clínica. Universitat Catalana d'Estiu. Prada de Con...
Els valors de la pràctica clínica. Universitat Catalana d'Estiu. Prada de Con...
 
Gestió Clínica
Gestió ClínicaGestió Clínica
Gestió Clínica
 
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaEls valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
 
Seguiment telefònic a les malalties cròniques. Una nova eina assistencial i e...
Seguiment telefònic a les malalties cròniques. Una nova eina assistencial i e...Seguiment telefònic a les malalties cròniques. Una nova eina assistencial i e...
Seguiment telefònic a les malalties cròniques. Una nova eina assistencial i e...
 
Alletamentnatural. Recomanacions aap 2012
Alletamentnatural. Recomanacions aap 2012Alletamentnatural. Recomanacions aap 2012
Alletamentnatural. Recomanacions aap 2012
 
20150507 satisfaccio vs experiència muntanyà slide
20150507 satisfaccio vs experiència muntanyà slide20150507 satisfaccio vs experiència muntanyà slide
20150507 satisfaccio vs experiència muntanyà slide
 
Telemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalana
Telemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalanaTelemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalana
Telemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalana
 

More from Pediatriadeponent

Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024
Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024
Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024Pediatriadeponent
 
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdf
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdfRinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdf
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdfPediatriadeponent
 
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdf
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdfPsicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdf
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdfPediatriadeponent
 
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024Pediatriadeponent
 
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?Pediatriadeponent
 
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdf
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdfSalut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdf
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdfPediatriadeponent
 
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdfTira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdfPediatriadeponent
 
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdf
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdfPROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdf
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdfPediatriadeponent
 
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCA
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCALa alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCA
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCAPediatriadeponent
 
Dermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
Dermatoscòpia. Aplicacions en PediatriaDermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
Dermatoscòpia. Aplicacions en PediatriaPediatriadeponent
 
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de PonentPrevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de PonentPediatriadeponent
 
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023Pediatriadeponent
 
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023Pediatriadeponent
 
Nou paradigma d'atenció al nen prematur
Nou paradigma d'atenció al nen prematurNou paradigma d'atenció al nen prematur
Nou paradigma d'atenció al nen prematurPediatriadeponent
 
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...Pediatriadeponent
 
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtricaIndicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtricaPediatriadeponent
 
Canvi d'hàbits i resistències en infància
Canvi d'hàbits i resistències en infànciaCanvi d'hàbits i resistències en infància
Canvi d'hàbits i resistències en infànciaPediatriadeponent
 
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023Pediatriadeponent
 
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023Pediatriadeponent
 
Circuit d'atenció a la dislèxia
Circuit d'atenció a la dislèxiaCircuit d'atenció a la dislèxia
Circuit d'atenció a la dislèxiaPediatriadeponent
 

More from Pediatriadeponent (20)

Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024
Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024
Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024
 
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdf
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdfRinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdf
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdf
 
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdf
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdfPsicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdf
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdf
 
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024
 
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?
 
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdf
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdfSalut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdf
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdf
 
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdfTira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
 
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdf
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdfPROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdf
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdf
 
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCA
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCALa alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCA
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCA
 
Dermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
Dermatoscòpia. Aplicacions en PediatriaDermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
Dermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
 
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de PonentPrevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
 
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
 
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
 
Nou paradigma d'atenció al nen prematur
Nou paradigma d'atenció al nen prematurNou paradigma d'atenció al nen prematur
Nou paradigma d'atenció al nen prematur
 
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
 
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtricaIndicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
 
Canvi d'hàbits i resistències en infància
Canvi d'hàbits i resistències en infànciaCanvi d'hàbits i resistències en infància
Canvi d'hàbits i resistències en infància
 
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
 
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
 
Circuit d'atenció a la dislèxia
Circuit d'atenció a la dislèxiaCircuit d'atenció a la dislèxia
Circuit d'atenció a la dislèxia
 

Talla baixa

 • 1. Curs de Formació Continuada en Pediatria Dr. Jordi Bosch Pediatre endocrinòleg Hospital Universitari Arnau de Vilanova Professor Associat de Pediatria 16.12.2009 Facultat de Medicina UdL
 • 2. REVISIÓ SOBRE EL CREIXEMENT • OBJECTIUS – Revisar aspectes mes significatius del creixement infantil – Revisar quines gràfiques de creixement hem de fer servir actualment – Revisar quina es la patologia més freqüent del creixement – Quan convé derivar un nen a l’endocrinòleg pediàtric per estudiar el seu creixement
 • 3. • Aspectes Neonatals – Estar atents a les mesures neonatals. • Congruència amb les dades que observem en la primera revisió – Qualificar els nadons en • Talla i/o pes adequat o be baixa talla i/o pes per la seva edat gestacional • Importants implicacions futures dels nadons de baixa talla
 • 4.
 • 5.
 • 6. • Període del lactant i nen/a prepuberal – Tenir mesures freqüents. • Mensuals, trimestrals, semestrals i anuals – Estudiar la Velocitat de Creixement anual – Estar atents al final del període sobre el moment del començament puberal
 • 7.
 • 8. • Període Puberal – Intentar conèixer amb puntualitat el moment del inici. – Incorporar la valoració dels estadis de Tanner en l’exploració física – Recordar que no hi ha una edat de inici puberal – L’aparició de brot puberal abans dels 8 anys en el sexe femení i dels 9 anys en el masculí es indicació d’avaluació endocrinològica
 • 9. • Inici pubertat femenina – BROT MAMARI S2 • Inici pubertat masculina – AUGMENT TESTICULAR > 4cc
 • 10. CREIXEMENT • GRAFIQUES DE CREIXEMENT – Transversal español 2008 *** – Carrascosa Barcelona 2003 *** – Ferrández Zaragoza 2004 *** – Hernández 1988 País Basc ( PES ++ ) – Tanner 1966 Anglaterra • Estadios puberals ** • Corbes de velocitat de creixement
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26. Figura 2. Aspecto de una niña con una forma tardía de síndrome adrenogenital por déficit de 21-hidroxilasa. El vello pubiano apareció a los 5 años.
 • 27.
 • 28. 1. Aspecto de un varón con una forma tardía de síndrome adrenogenital por déficit de 21-hidroxilasa. Obsérvese el aspecto musculado y el aumento de tamaño del pene.
 • 29.
 • 30. Creixement • VALORACIO EDAT OSSIA – Atles de Greulich i Pyle • Ossos del canell i ma – Tanner i Whitehouse • 20 ossos ( 1 per 1 )
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35. INDICACIONS APROVADES DE TRACTAMENT AMB GH La darrera indicació es l’alteració del Gen SHOX
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41. CIR - SGA • Els nens RCIU/CIR poden ser SGA si la restricció es molt llarga • La majoria dels SGA han patit RCIU • Un nen també pot ser SGA sense RCIU degut al seu potencial genètic de creixement ( Constitucional) • Un nen no SGA també pot haver patit un RCIU
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50. MAJOR RISC DE DISFUNCIONS ADRENALS I GONADALS • Mujeres SGA adolescentes: – Pubarquia prematura. – Hiperandrogenismo ovárico funcionante. – Dislipemia. – Hiperinsulinemia. • Varones SGA: – Disminución tamaño testicular. – Aumentan los niveles de DHEA. – Menor capacidad fértil. – Mayor frecuencia Hipospadia.
 • 51. PERQUÈ TRACTAR AMB GH • SGA es una de las causas más frecuentes de talla baja en la infancia, suponen el 20% de los casos de hipocrecimiento patológico (mucho más que los casos de Sd. Turner, hipotiroidismo congénito y déficit hipofisario unidos) • Un 10-15% de los niños no muestran un crecimiento de recuperación. • Cuando un niño SGA no ha mostrado un crecimiento de recuperación a los 3 años de edad, es improbable que lo vayan a hacer y su talla final será baja. • Se suma el riesgo de dificultades de aprendizaje, Sd. metabólico y eventuales complicaciones asociadas. • Los niños SGA muestran un mayor riesgo de presentar una talla final baja frente a niños no SGA
 • 52.
 • 53. • Els nadons SGA s’han de seguir amb molta atenció i fer una valoració als 4 anys • Si estan entre -2 i -2,5 sds cal enviar-lo a endocrinologia infantil AL VOLTANT DELS 3 anys i mig • Si pot ser amb una radiografia del canell
 • 54. PRADER WILLI El SPW está causado por diferentes errores genéticos del cromosoma 15, que son el resultado de la pérdida de ciertos genes heredados normalmente del padre. Las formas más comunes son: Supresión- algunos genes del cromosoma 15 heredado del padre han desaparecido (70% de los casos) Disomía uniparental materna (UPD)- el niño recibe dos cromosomas 15 de la madre y pierde el del padre (25% de los casos) El 5% restante es relativo a errores excepcionales que pueden ser heredados. El SPW no suele transmitirse de padres a hijos, y no hay modo conocido de prevenirlo. Las pruebas genéticas, incluyendo las prenatales, pueden confirmar todos los casos de SPW e identificar la causa genética específica y el riesgo de tener otros hijos afectados.
 • 55. PRADER WILLI Talla baixa Mans i peus petits Hipotonía i desenvolupament muscular pobre Exces de greix, especialment a la part central del cos Front estret, cabell i pell clars, Genitales pequeños Cicles menstruals retardats
 • 56. Abans i desprès de tractament amb GH
 • 57.
 • 58. Efectes positius del tractament amb GH • Augment de la velocitat de creixement • Augment del tamany de mans i peus a proporciones normales • Reducció de la massa grasa • Descens del índex de massa corporal (IMC) • Augment del dessenvolpament muscular
 • 59. Efectes positius del tractament amb GH • Milloria de la funció respiratoria • Milloria de l’activitat física • Milloria en els nivells de colesterol • Augment en la densitat mineral ósea
 • 60. Abans del inici Abans del inici
 • 61. En 2 anys de tractament En 3 anys de tractament
 • 62.
 • 63. No canvien • C.I. • Problemes conductuals • Gana i ansietat pel menjar • Cal vigilar l’escoliosis que es freqüent en el PW • Exploració ORL ( hipertrofia adenoides)
 • 64. DÈFICIT GH • Els criteris d’estudi estan basats en la talla actual(-2SDS) i la velocitat de creixement. • Cal estudiar-los mitjançant tests de funcionalisme de GH. • Si no arriba a 10 ng/ml es considera deficitari • En algunes ocasions necessitem aplicar el test de IGF1 per demostrar que la GH pròpia no es suficient funcionant.
 • 65. Tractament amb GH • A Catalunya el Consell Assessor ha aprovat la utilització d’un sol test funcional per autoritzar el tractament amb GH • El cariotip es indispensable en les sol·licituds dels Turner i dels Prader Willi • Els SGA no necessiten tests funcionals • Actualment estem incorporant la RMN per conèixer l’estat físic de la hipòfisi
 • 66. Hormona del Creixement • Problemàtica social important: - arribar a l’edat adulta amb una talla molt per sota de la que té la resta de la població. - altres deficiències associades (FSH/LH, TSH, cortisol). • En pacients amb deficiència de GH amb tractament: - es pot aconseguir una talla en l’edat adulta dins els límits de la normalitat. - es poden tractar fàcilment les altres deficiències. • Fins a meitat de la dècada dels 80 la única font d’obtenció de l’hormona de creixement eren les hipòfisis humanes - Tractament limitat als casos típics i més greus d’aquesta malaltia.
 • 67. Tractament farmacològic • És costós • Les seves propietats anabolitzants i lipolítiques poden induir a usos il·legals La selecció adequada dels casos a tractar és fonamental per optimitzar-ne la utilització i minimitzar els riscos
 • 68. Consell Assessor Creació del Consell Assessor sobre la 1988 Utilització Terapèutica de l’Hormona del Creixement i Substàncies Relacionades DOGC nº 954, 19 de febrer de 1988 OBJECTIU • Informar i assessorar sobre la prescripció correcta de l’hormona del creixement i substàncies relacionades, disposant a aquest efecte de les dades clíniques i analítiques necessàries. • Elaborar els protocols necessaris per establir en quins casos de talla curta és necessària la medicació. • Actuar com a òrgan de consulta dels metges que tractin aquests casos, així com les societats i les entitats representatives dels especialistes mèdics relacionats amb aquesta matèria.
 • 69. De qui depèn? Consellera Servei Català Institut Català Secretaria General Agència Catalana de la Salut de la Salut de Salut de Seguretat Alimentària D.G. Salut Pública D.G. de Planificació Agència Protecció Salut D. de Serveis D.G.Recursos Sanitaris I Avaluació ICAM IES S. G.d’Avaluació i S. G. Farmàcia i Productes S. G.Serveis Sanitaris Inspecció d’Assistència Sanitària Sanitaris Servei de Control Farmacèutic Servei de Planificació i Productes Sanitaris Farmacèutica Secció d’Ordenació Farmacèutica Secció d’Atenció Farmacèutica i d’Utilització de medicaments
 • 71. b) Circuit de sol·licitud i autorització
 • 72. c) Estudis i informes del Consell Assessor Evolució anual del nombre global de pacients tractats amb GH 3000 2802 2500 2471 2253 2011 2000 1641 1500 1433 1259 1079 1000 914 803 638 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 • 73. c) Estudis i informes del Consell Assessor Evolució anual del nombre de pacients amb GH: Adults i Nens 3000 2500 2540 2260 2000 2052 1730 1500 1480 1275 1113 1000 953 708 783 565 500 95 124 126 146 158 161 181 201 211 262 73 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Adults Nens
 • 74. c) Estudis i informes del Consell Assessor INDICACIÓ DIAGNÒSTICA EN ADULTS Indicació terapèutica Nombre % Adenoma hipofisari 59 27,96 Craniofaringioma 22 10,43 Malaltia de Sheehan 21 9,95 Hipoplàsia hipofisària 16 7,58 Síndrome de la sella turca buida idiopàtica 12 5,69 Altres tumors de l’eix hipotàlam-hipofisari 11 5,21 Tumors distants de l’eix hipotàlam-hipofisari 9 4,26 Traumatisme cràneo-encefàlic 4 1,90 Malformació 4 1,90 Deficiència aïllada de GH 2 0,95 Lesió postinfecció i inflamatòries 1 0,47 Altres 50 23,70
 • 75. c) Estudis i informes del Consell Assessor CASOS PER REGIONS SANITÀRIES 0% 2,65% 7,54% 3,59% 81,56% 4,08% 0,58%
 • 76. c) Estudis i informes del Consell Assessor INDICACIÓ DIAGNÒSTICANens. 2007. Distribució de casos. EN NENS 2,08% 8,58% 17,91% Dèficit GH no idiopàtic Dèficit GH idiopàtic 1,33% Insuficiència Renal 2,39% Crònica Síndrome de Turner 1,86% Prader-Willy Creixement Intrauterí Retardat Altres 65,86%
 • 77. Avantatges a) Disposar d’un protocol per l’ús racional de l’hormona de creixement que millora l’eficiència i la seguretat del medicament. b) Disposar d’una comissió d’experts que assessori i resolgui problemes relacionats amb el tractament amb l’hormona de creixement. c) Disposar d’una base de dades clínica i epidemiològica que permeti conèixer la situació del problema a Catalunya i la seva evolució. d) Recolzar l’avenç en el camp de l’hormona de creixement a partir d’estudis epidemiològics.
 • 78. Inconvenients • Augment del treball dels metges especialistes i dels farmacèutics del servei de farmàcia hospitalària. • Retard per iniciar el tractament • Les sol·licituds no triguen més de 30 dies donat que hi ha una reunió mensual. • El tractament amb hormona de creixement no es considera d’urgència immediata
 • 79. Inconvenients SOLUCIÓ Agilitzar al màxim els tràmits de sol·licitud de tractament: Creació d’una base de dades “on line”.
 • 80. c) Estudis i informes del Consell Assessor 47th Annual ESPE meeting Estambul, 23-28 de setembre de 2008. TÍTULO: ¿EN PACIENTES CON RETRASO CRÓNICO DE CRECIMIENTO SIN TRASTORNOS NUTRICIONALES, RENALES NI METABOLICOS (RCC), LOS PICOS DE SECRECIÓN DE GH SON UN CRITERIO ADECUADO PARA DECIDIR EL TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO (GH)? Autores: A. Carrascosaa,b, L Audib, A. Fabregatb M. Fernández-Canciob, M.Tobeñab, J Bela, C del Pozoa, MJ Gaspara, JM Gómeza, J. Mesaa, R. Nosasa, L Periséa, M. Rabanala, MA. Albisub, V. Borrasb, J. Boschb, N. Cabrinetyb, G. Carrerasb, M. Clementeb, A. Feliub, A. Fonollosab, A. Guarrob, M. Gussinyéb, FJ. Herrerob, G. Hollembergb, R. Munneb, M. Roquetab, M. Torrabíasb, D. Yesteb aConsejo Asesor sobre la utilización de hormona de crecimiento y sustancias relacionadas de Cataluña. bCentros Hospitalarios participantes: Calella, Germans Trías i Pujol, Girona, Granollers, Lérida, Los Camilos, Mataro, Parc Tauli, Reus, Sagrado Corazón, San Pablo, Santa Tecla, Tarragona, Vall d’Hebron y Vic.