SlideShare a Scribd company logo
Perbandingan antara

Takaful & Insurans

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

1
TAKAFUL	
  

BAHASA	
   :	
   Berasal	
   dari	
   Bahasa	
   Arab	
   iaitu	
  
KAFALA	
   bermaksud	
   menjaga,	
   menjamin	
   &	
  
memelihara	
  (saling	
  jamin	
  menjamin).	
  
	
  
ISTILAH	
   SYARA’	
   :	
   Pakatan	
   satu	
   kumpulan	
  
untuk	
   saling	
   jamin	
   menjamin	
   dan	
   bantu	
  
membantu	
   antara	
   satu	
   sama	
   lain	
   keGka	
   para	
  
peserta	
   kumpulan	
   tersebut	
   diGmpa	
   sesuatu	
  
musibah.	
  	
  

INSURANS	
  
Pemindahan	
   risiko	
   daripada	
   seorang	
   individu	
   kepada	
   sesebuah	
  
organisasi	
  (syarikat	
  insurans).	
  Syarikat	
  insurans	
  akan	
  menerima	
  
bayaran	
   individu	
   dan	
   sekiranya	
   individu	
   tersebut	
   mengalami	
  
kerugian,	
  pampasan	
  akan	
  dibayar.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

3
Bank Islam/Syariah Kewangan Islam

Dibimbing	
  oleh	
  
Jawatankuasa
Syariah yang ditubuhkan

memastikan fungsi
bank tersebut
mematuhi kehendak
Syariah

Majlis Penasihat
Syariah

Badan Syariah tertinggi, ditubuhkan
di Bank Negara Malaysia bagi
memastikan keseragaman dalam
pendapat & amalan – terdiri
daripada para cendiakawan &
pakar Syariah
	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

4
SISTEM	
  ‘AQILAH	
  
Pungutan	
  tabung	
  ‘kunz’	
  untuk	
  
menolong	
  ahli	
  yang	
  terlibat	
  
dengan	
  pembunuhan	
  secara	
  
Hdak	
  sengaja	
  &	
  menebus	
  tawan	
  
perang	
  muslimin	
  di	
  musuh.	
  	
  

SISTEM	
  AL-­‐
QASAMAH	
  	
  

SISTEM	
  AKAD	
  
MUWALLAH	
  

Sistem	
  bayaran	
  
pampasan	
  kepada	
  
keluarga	
  yang	
  
terbunuh.	
  

Sistem	
  perjanjian	
  jaminan.	
  
Penjamin	
  bersetuju	
  
menanggung	
  bayaran	
  diat	
  
(denda/teburan)	
  sekiranya	
  
orang	
  yang	
  dijamin	
  melakukan	
  
sesuatu	
  jenayah.	
  

Syarikat	
  Insurans	
  Islam	
  Sudan	
  (pertama	
  di	
  dunia)	
  
Syarikat	
  Insurans	
  Arab	
  
Syarikat	
  Takaful	
  Islam	
  Luxembourg,	
  London	
  
Syarikat	
  Al-­‐Takaful	
  Al-­‐Islamiah,	
  Australia	
  
Syarikat	
  Takaful	
  Malaysia	
  Sdn	
  Bhd	
  (pertama	
  di	
  Malaysia)	
  	
  
Takaful	
  IBB	
  Berhad,	
  Brunei	
  Darussalam	
  
Syarikat	
  Takaful	
  Indonesia	
  (kerjasama	
  dengan	
  Malaysia)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

5
Telah wujud pada Zaman
Yunani & Zaman Romawi
beberapa abad sebelum
masihi

1583 : Insurans hayat
pertama yang direkodkan di
England ialah William
Gybbon

1183M : Lambordian
(namun kewujudannya
tidak jelas)

Industri Insurans semakin
menjadi keutamaan di
kalangan rakyat Malaysia
selepas kegawatan
ekonomi pada tahun 1998

Abad ke 13 & 14 : Insurans
pengangkutan laut &
perkapalan berkembang di
Eropah Barat

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

6
¤  Model	
  Wakalah	
  &	
  Tabarru’.	
  
Syarikat	
  Takaful	
  sebagai	
  wakil	
  
pencarum	
  (Wakalah)	
  &	
  upah	
  (al-­‐
Ujr)	
  sebagai	
  kos	
  pengurusannya.	
  	
  
¤  Model	
  	
  Tabarru’	
  dan	
  Mudharabah.	
  
Peserta	
  menderma	
  &	
  keuntungan	
  
dari	
  pelaburan	
  dihadiahkan	
  
kepada	
  peserta	
  sebagai	
  
penghargaan	
  penyertaannya.	
  

¤  Konsep	
  pengemblengan	
  kerugian.	
  
¤  Kerugian	
  mesGlah	
  sesuatu	
  yang	
  
Gdak	
  disengajakan.	
  

¤  Kewujudan	
  pemindahan	
  risiko.	
  
¤  IdemniG	
  untuk	
  tujuan	
  pemulihan.	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

7
Perniagaan	
  Insurans	
  Hayat	
  dan	
  Am	
  	
   American	
  InternaGonal	
  Assurance	
  Bhd	
  
EGqa	
  Insurance	
  Berhad	
  
	
  (Life	
  and	
  General	
  )	
  
ING	
  Insurance	
  Berhad	
  
MCIS	
  Zurich	
  Insurance	
  Berhad	
  
PrudenGal	
  Assurance	
  Malaysia	
  Berhad	
  
Zurich	
  Insurance	
  Malaysia	
  Berhad	
  

Perniagaan	
  Insurans	
  Hayat	
  	
  
(Life	
  Business	
  Only)	
  

AXA	
  Affin	
  Life	
  Insurance	
  Berhad	
  
Allianz	
  Life	
  Insurance	
  Malaysia	
  Berhad	
  
AmLife	
  Insurance	
  Berhad	
  
CIMB	
  Aviva	
  Assurance	
  Berhad	
  
Great	
  Eastern	
  Life	
  Assurance	
  (Malaysia)	
  
Berhad	
  
Hong	
  Leong	
  Assurance	
  Berhad	
  
Manulife	
  Insurance	
  Berhad	
  
Tokio	
  Marine	
  Life	
  Insurance	
  Malaysia	
  Bhd	
  
Uni.Asia	
  Life	
  Assurance	
  B	
  erhad	
   INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM
	
  	
   	
  	
  	
  UDT 2032

8
Perniagaan	
  Insurans	
  Am	
  	
  	
  	
  

(General	
  Business)	
  
• ACE	
  Jerneh	
  Insurance	
  Berhad
• AIG	
  Malaysia	
  Insurance	
  Berhad
• AXA	
  Affin	
  General	
  Insurance	
  Berhad
• Allianz	
  General	
  Insurance	
  Company	
  
(Malaysia)	
  Berhad
• AmG	
  Insurance	
  Berhad
• Berjaya	
  Sompo	
  Insurance	
  Berhad
• Danajamin	
  Nasional	
  Berhad
• Kurnia	
  Insurans	
  (Malaysia)	
  Berhad
• Lonpac	
  Insurance	
  Berhad
• MSIG	
  Insurance	
  (Malaysia)	
  Bhd
• MulH-­‐Purpose	
  Insurans	
  Berhad
• Overseas	
  Assurance	
  CorporaHon	
  (Malaysia)	
  
Berhad
• Pacific	
  &	
  Orient	
  Insurance	
  Co.	
  Berhad
• Pacific	
  Insurance	
  Berhad,	
  The
• Progressive	
  Insurance	
  Berhad
• QBE	
  Insurance	
  (Malaysia)	
  Berhad
• RHB	
  Insurance	
  Berhad
• Tokio	
  Marine	
  Insurans	
  (Malaysia)	
  Berhad
• Tune	
  Insurance	
  Malaysia	
  Berhad
• Uni.Asia	
  General	
  Insurance	
  Berhad

Perniagaan	
  Insurans	
  Semula	
  	
  
Hayat	
  dan	
  Am	
  	
  	
  	
  

(Life	
  and	
  General	
  Reinsurance)
• 
	
   Hannover	
  Rueckversicherungs	
  AG
	
  

Perniagaan	
  Insurans	
  Semula	
  Hayat	
  	
  

(	
  Life	
  Reinsurance	
  Business)	
  
• Life	
  Reinsurance	
  Group	
  Berhad	
  

	
  Perniagaan	
  Insurans	
  Semula	
  Am
(General Reinsurance Business)	
  
• Asia	
  Capital	
  Reinsurance	
  Malaysia	
  Sdn.	
  Bhd.	
  
• Malaysian	
  Reinsurance	
  Berhad	
  
• Munchener	
  Ruckversicherungs-­‐Gesellscha^	
  
• Swiss	
  Reinsurance	
  Company	
  
• Toa	
  Reinsurance	
  Company	
  Ltd.,	
  The	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

9
 Pengendali	
  Takaful	
  
(Takaful Operators)	
  
• AmFamily	
  Takaful	
  Berhad	
  
• CIMB	
  Aviva	
  Takaful	
  Berhad	
  
• EHqa	
  Takaful	
  Berhad	
  
• Great	
  Eastern	
  Takaful	
  Sdn	
  Bhd	
  
• HSBC	
  Amanah	
  Takaful	
  (Malaysia)	
  Sdn	
  Bhd	
  
• Hong	
  Leong	
  MSIG	
  Takaful	
  Berhad	
  
• ING	
  PUBLIC	
  Takaful	
  Ehsan	
  Berhad	
  
• MAA	
  Takaful	
  Berhad	
  
• PrudenHal	
  BSN	
  Takaful	
  Berhad	
  
• Syarikat	
  Takaful	
  Malaysia	
  Berhad	
  
• Takaful	
  Ikhlas	
  Sdn.	
  Bhd.	
  
• Toa	
  Reinsurance	
  Company	
  Ltd.,	
  The	
  

	
  Pengendali	
  Retakaful	
  	
  	
  
(Takaful Re-Operators)
	
   ACR	
  Retakaful	
  SEA	
  Berhad	
  
• 

• 	
  MNRB	
  Retakaful	
  Berhad	
  
• Munchener	
  Ruckversicherungs-­‐Gesellscha^	
  
	
  (Munich	
  Re	
  Retakaful)	
  
• Swiss	
  Reinsurance	
  Company	
  Ltd.	
  (Swiss	
  Re	
  
Retakaful)	
  

Pengendali	
  Takaful	
  Antarabangsa	
  
(International Takaful Operators)	
  
• 	
  AIA	
  Takaful	
  InternaHonal	
  Bhd	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

10
INSURANS	
  VS	
  TAKAFUL	
  

KERET
A
TRAVELS
FUTURE
KEDIAMAN

MEDICAL
PENDIDIKAN

FAMILY
	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

11
Kajian Kes 1

Etiqa Takaful Berhad
(Takaful Nasional Sdn Bhd )

Etiqa Insurance Berhad 
(Malaysia National Insurance Berhad)

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

12
TAKAFUL

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

13
 	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

14
INSURANS	
  PENDIDIKAN	
  :	
  
	
  PREMIER	
  EDUCATION	
  SAVER	
  

Yuran & Pembelanjaan
Bagi	
  2	
  tahun	
  pertama	
  premium	
  yang	
  Hdak	
  diperuntukan	
  –	
  	
  diguna	
  sebagai	
  komisen	
  &	
  
perbelanjaan	
  pentadbiran	
  (Tahun	
  Pertama	
  :	
  70%,	
  Tahun	
  Kedua	
  :	
  85%)	
  
Tahun	
  ke	
  3	
  dan	
  seterusnya	
  alokasi	
  adalah	
  100%.	
  
Semua	
  Premium	
  yang	
  dialokasi,	
  pemotongan	
  untuk	
  Caj	
  Insurans	
  akan	
  dibuat	
  dan	
  amaun	
  	
  
bergantung	
  pada	
  pilihan	
  polisi	
  (bergantung	
  pada	
  usia	
  yang	
  dicapai,	
  janHna,	
  status	
  	
  
merokok,	
  jenis	
  faedah	
  dan	
  amaun	
  diinsuranskan)	
  
Caj	
  lain	
  adalah	
  Caj	
  Pentadbiran	
  iaitu	
  sebanyak	
  RM	
  6	
  sebulan.	
  
Caj	
  dibayar	
  dengan	
  penjualan	
  unit	
  yang	
  ada	
  dalam	
  dana.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

15
TERLALU
BANYAK
CAJ
Terikat selama
25 tahun
	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

16
TAKAFUL	
  PENDIDIKAN	
  :	
  
	
  TAKAFUL	
  ALIF	
  PLUS	
  
Manfaat	
  matang	
  	
  
Sekiranya	
  orang	
  yang	
  dilindungi	
  kekal	
  hidup	
  sehingga	
  tarikh	
  
matang,	
  50%	
  daripada	
  jumlah	
  Dilindungi	
  akan	
  dibayar	
  
kepada	
  Peserta	
  sebagai	
  HIBAH	
  atau	
  Hadiah	
  berserta	
  Nilai	
  
Terkumpul	
  dalam	
  Dana	
  Pelaburan	
  Peserta	
  (DPP),	
  jika	
  ada.	
  
Tempoh	
  Fleksibel	
  
Boleh	
  memilih	
  tempoh	
  sijil	
  yang	
  bersesuaian	
  :-­‐	
  
•  10	
  tahun	
  hingga	
  max	
  25	
  tahun	
  
Fi	
  Wakalah	
  
EHqa	
  Takaful	
  Berhad	
  –	
  sebagai	
  wakil	
  
Potongan	
  daripada	
  sumbangan	
  yang	
  dibayar	
  
Diguna	
  utk	
  membayar	
  komisen	
  dan	
  perbelanjaan	
  
pengurusan.	
  
Jumlah	
  adalah	
  sama	
  seHap	
  tahun	
  -­‐	
  RM60	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

17
Situasi	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

18
¤  Akta	
  Takaful	
  1984.	
  
¤  Konsep	
  Tabarru’at	
  (Derma	
  
&	
  Sumbangan).	
  
¤  Sebagai	
  pengendali	
  risiko.	
  

¤  Satu	
  akad	
  antara	
  peserta	
  
&	
  pengendali	
  risiko.	
  

¤  Akta	
  Insurans	
  1963	
  (pindaan	
  
1963).	
  
¤  Konsep	
  Mu’awadah	
  Maliah	
  
(Pertukaran	
  jual	
  beli).	
  
¤  Sebagai	
  penanggung	
  risiko.	
  
¤  Satu	
  kontrak	
  antara	
  
penginsurans	
  &	
  pemegang	
  
polisi.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

19
¤  Adanya	
  Majlis	
  Pengawasan	
  
Syariah	
  sebagai	
  pemantau.	
  

¤  Tiada	
  pemantauan.	
  

¤  Tiada	
  &	
  dilarang.	
  

¤  Ada.	
  

¤  Peserta	
  membuat	
  caruman	
  
untuk	
  saling	
  menjamin	
  
antara	
  satu	
  sama	
  lain.	
  

¤  Pemegang	
  polisi	
  
membayar	
  premium	
  
untuk	
  mendapatkan	
  
perlindungan.	
  

¤  Hasil	
  pelaburan	
  dari	
  wang	
  
pencarum	
  Gdak	
  dimiliki	
  
syarikat	
  kecuali	
  nisbah	
  yang	
  
disumbangkan	
  sendiri	
  &	
  
bakinya	
  adalah	
  milik	
  
pencarum.	
  	
  

¤  Hasil	
  pelaburan	
  dari	
  
wang	
  pencarum	
  dimiliki	
  
sepenuhnya	
  oleh	
  
syarikat.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

20
SISTEM	
  ISLAM	
  –	
  Prinsip	
  Ta’awun	
  (tolong	
  menolong),	
  Prinsip	
  Tadhiyar	
  (korban	
  
kepenHngan	
  diri	
  untuk	
  orang	
  lain	
  &	
  Prinsip	
  Muamalah	
  Islam	
  (Hada	
  
riba’,gharar	
  &	
  maisir).	
  	
  
UNTUNG	
  MILIK	
  BERSAMA	
  –	
  Antara	
  Syarikat	
  Pengendali	
  dan	
  Peserta.	
  
PROSES	
  KEBAJIKAN	
  YANG	
  LENGKAP	
  –	
  Ada	
  peserta,	
  niat	
  
murni,	
  syarat	
  &	
  saksi.	
  
PELABURAN	
  SAHAM	
  YANG	
  HALAL	
  SAHAJA	
  –	
  Dibawah	
  pemantauan	
  Majlis	
  
Pengawasan	
  Syariah.	
  
ZAKAT	
  PERNIAGAAN	
  telah	
  dibayarkan,	
  BONUS	
  diberi	
  seHap	
  tahun	
  &	
  boleh	
  
dikeluarkan	
  TANPA	
  FAEDAH.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

21
SISTEM	
  JAMINAN	
  –	
  Prinsip	
  menjamin	
  sesuatu	
  yang	
  Hdak	
  pasH	
  &	
  tujuan	
  ke	
  
arah	
  meminimumkan	
  risiko.	
  

MEMENTINGKAN	
  KEUNTUNGAN	
  –	
  Antara	
  Syarikat	
  Pengendali	
  dan	
  Peserta.	
  

PROSES	
  TANPA	
  AKAD	
  –	
  Ada	
  pencarum,	
  kontrak	
  &	
  syarat	
  .	
  
PELABURAN	
  SAHAM	
  YANG	
  PELBAGAI	
  –	
  Tiada	
  pemantauan	
  Majlis	
  Pengawasan	
  
Syariah.	
  
ZAKAT	
  Hdak	
  dibayarkan,	
  BONUS	
  diberi	
  seHap	
  tahun	
  &	
  apabila	
  dikeluarkan	
  
DIKENAKAN	
  FAEDAH.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

22
Kajian Kes 2

SINGAPURA	
  
BRUNEI	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

23
INDONESIA

BRUNEI

TAKAFUL	
  LEBIH	
  DIUTAMAKAN	
  
¤  Takaful	
  
1.  Takafulink	
  Salam	
  
2.  Takafulink	
  Salam	
  Community	
  

¤  Insurans	
  	
  
1.  Asuransi	
  Jiwa	
  Murni	
  
2.  Asuransi	
  Dana	
  Pendidikan	
  

¤  Takaful	
  
1.  Kebakaran	
  
2.  Isi	
  Rumah	
  (Bangunan)	
  
3.  Kenderaan	
  
4.  Marin	
  Kargo/Transit	
  
5.  Keluarga	
  &	
  Kemalangan	
  Diri	
  
6.  Pampasan/Majikan	
  
¤  Insurans	
  Konvensional	
  
Korporat	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

24
SINGAPURA
MENGAMALKAN	
  INSURANS	
  BERBANDING	
  TAKAFUL	
  
INSURANS MARITIM
& BUKAN MARITIM	
  

INSURANS NYAWA
& BUKAN NYAWA

•  MARITIM : khusus
dalam menangani
risiko maritim.
•  BUKAN MARITIM :
jenis insurans lain
yang tidak
melibatkan risiko
maritim.

•  NYAWA : melibatkan
nyawa sebagai
keutamaan.
•  BUKAN NYAWA :
jenis insurans yang
tidak menjadikan
nyawa sebagai
subjek, dianggap
insurans am.

INSURANS PIHAK
PERTAMA & PIHAK
KETIGA
•  PIHAK PERTAMA :
insurans yang dibeli
untuk diri sendiri.
•  PIHAK KETIGA :
insurans yang dibeli
atas tanggungjawab
terhadap pihak
ketiga.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

25
LAMPIRAN	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

26
LAMPIRAN	
  

S

NESIA
INDO

PURA
INGA

UNEI
BR

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

27
BAHAN	
  RUJUKAN	
  

Publisher	
  IBFIM	
  
Pub	
  Year	
  2010	
  
Language	
  Malay	
  
ISBN	
  9789834377786	
  
Format	
  Paperback	
  

Author	
  :	
  Asmak	
  Ab	
  Rahman	
  et	
  al	
  
hqp://www.pidm.gov.my/
ISBN	
  :	
  978-­‐983-­‐100-­‐435-­‐7	
  
downloads/2011/
Year	
  Publish	
  :	
  2008	
  
HandbookTIPS_2011_bm.pdf	
  
Page	
  Number	
  :	
  186	
  
Category	
  :	
  Economy	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

28
Kebanyakan	
  tujuan	
  Takaful	
  dan	
  Insurans	
  adalah	
  sama	
  iaitu	
  memberi	
  jaminan	
  
terhadap	
  pelbagai	
  perkara	
  contohnya	
  kewangan	
  dan	
  kemalangan.	
  Namun	
  
banyak	
  perbezaan	
  antara	
  keduanya	
  dari	
  segi	
  cara	
  urusniaganya.	
  Insurans	
  
ternyata	
  melibatkan	
  “riba”	
  dalam	
  perbankan	
  Konvensional	
  yang	
  
membebankan.	
  Takaful	
  pula	
  berlandaskan	
  perbankan	
  Islam,	
  urusniaga	
  Islam	
  
(Muamalat)	
  Hdak	
  melibatkan	
  Riba,	
  perkongsian	
  untuk	
  untung	
  dan	
  rugi,	
  dan	
  
Hdak	
  membebankan	
  mana-­‐mana	
  pihak.	
  
Perbankan	
  Islam	
  masa	
  kini	
  sebenarnya	
  mampu	
  bersaing	
  dimata	
  dunia	
  dan	
  
sebagai	
  umat	
  islam	
  kita	
  perlu	
  yakin	
  atas	
  ketelusan	
  sistem	
  ini.	
  
Apabila	
  kita	
  menceburi	
  apa	
  pun	
  jenis	
  perniagaan	
  atau	
  apa-­‐apa	
  transaksi	
  kita	
  
perlu	
  fokus	
  bukanlah	
  semata-­‐mata	
  untuk	
  meraih	
  keuntungan	
  tetapi	
  untuk	
  
mendapat	
  keredhaan	
  Allah	
  SWT.	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

29
¤  Dalil	
  Kerjasama.	
  
“Allah	
  akan	
  senHasa	
  membantu	
  hamba-­‐NYA	
  selagi	
  mereka	
  saling	
  membantu	
  
antara	
  satu	
  sama	
  lain.”	
  (Diriwayatkan	
  oleh	
  Imam	
  Ahmad	
  dan	
  Imam	
  Abu	
  Daud)	
  
¤  Dalil	
  Tanggungjawab.	
  
“Ibarat	
  hubungan	
  dan	
  perasaan	
  orang-­‐orang	
  beriman	
  sesama	
  mereka	
  adalah	
  
seperH	
  jasad,	
  apabila	
  satu	
  daripadanya	
  diHmpa	
  kesalahan,	
  maka	
  seluruh	
  
anggota	
  yang	
  lain	
  juga	
  akan	
  merasainya.”	
  (Diriwayatkan	
  oleh	
  Imam	
  Al-­‐Bukhari	
  
dan	
  Imam	
  Muslim)	
  
¤  Dalil	
  Saling	
  Melindungi.	
  
“Demi	
  hayatku	
  yang	
  berada	
  dalam	
  kekuasaan	
  Allah	
  SWT,	
  Hada	
  siapa	
  akan	
  
masuk	
  syurga	
  jika	
  beliau	
  Hdak	
  melindungi	
  jirannya	
  yang	
  berada	
  dalam	
  
kesusahan.”	
  (Diriwayatkan	
  oleh	
  Imam	
  Al-­‐Bukhari	
  dan	
  Imam	
  Muslim)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

30
ANDA	
  

ADA	
  

SOALAN?	
  

ADA	
  

KAMI	
  

JAWAPAN.	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM

31

More Related Content

Viewers also liked

Legal Framework of Takaful
Legal Framework of TakafulLegal Framework of Takaful
Legal Framework of Takaful
Mahyuddin Khalid
 
project on Takaful
project on Takafulproject on Takaful
project on Takaful
sana12162
 
Takaful
TakafulTakaful
Takaful
Rehan Khan
 
Takaful and Re-Takaful Explained
Takaful and Re-Takaful ExplainedTakaful and Re-Takaful Explained
Takaful and Re-Takaful Explained
Camille Silla Paldi
 
Takaful (Islamic Insurance)
Takaful (Islamic Insurance) Takaful (Islamic Insurance)
Takaful (Islamic Insurance)
Camille Silla Paldi
 
Islamic Finance 3
Islamic Finance 3Islamic Finance 3
Riba In Islam
Riba In IslamRiba In Islam
Riba In Islam
SyiDa SuDin
 
Riba and its prohibition
Riba and its prohibitionRiba and its prohibition
IFSA 2013 ON TAKAFUL AND RETAKAFUL
IFSA 2013 ON TAKAFUL AND RETAKAFULIFSA 2013 ON TAKAFUL AND RETAKAFUL
IFSA 2013 ON TAKAFUL AND RETAKAFUL
Wan Zaleha Zainudin
 
Islamic profit rate swap
Islamic profit rate swapIslamic profit rate swap
Islamic profit rate swap
Tariqullah Khan
 
Takaful
TakafulTakaful
Concept of RIBA, Interest & Profit in Islamic Economics System
Concept of RIBA, Interest & Profit in Islamic Economics SystemConcept of RIBA, Interest & Profit in Islamic Economics System
Concept of RIBA, Interest & Profit in Islamic Economics System
Yousuf Ibnul Hasan
 
Chapter 6: Islamic Financial System
Chapter 6: Islamic Financial SystemChapter 6: Islamic Financial System
Insight available media
Insight available mediaInsight available media
Insight available media
Shuja Choudhary
 
Group life family takaful rd o27102013
Group life family takaful rd o27102013Group life family takaful rd o27102013
Group life family takaful rd o27102013
GeneralTakaful
 
Takaful orienataion - Qatar 01-03-2014
Takaful orienataion - Qatar 01-03-2014Takaful orienataion - Qatar 01-03-2014
Takaful orienataion - Qatar 01-03-2014
Ahmed Pervaiz
 
The Conventional Insurance System V Takaful Insurance System
The Conventional Insurance System V Takaful Insurance SystemThe Conventional Insurance System V Takaful Insurance System
The Conventional Insurance System V Takaful Insurance System
Ahmed Al-Uzom
 
The International Takaful Award Winners - 2012
The International Takaful Award Winners - 2012The International Takaful Award Winners - 2012
The International Takaful Award Winners - 2012
designmpire
 
Insurance Law- Ta'awun & Tabarru-
Insurance Law- Ta'awun & Tabarru- Insurance Law- Ta'awun & Tabarru-
Insurance Law- Ta'awun & Tabarru-
Gloria Ng
 
Introduction to Takaful For beginners
Introduction to Takaful For beginnersIntroduction to Takaful For beginners
Introduction to Takaful For beginners
Wasim Hanif
 

Viewers also liked (20)

Legal Framework of Takaful
Legal Framework of TakafulLegal Framework of Takaful
Legal Framework of Takaful
 
project on Takaful
project on Takafulproject on Takaful
project on Takaful
 
Takaful
TakafulTakaful
Takaful
 
Takaful and Re-Takaful Explained
Takaful and Re-Takaful ExplainedTakaful and Re-Takaful Explained
Takaful and Re-Takaful Explained
 
Takaful (Islamic Insurance)
Takaful (Islamic Insurance) Takaful (Islamic Insurance)
Takaful (Islamic Insurance)
 
Islamic Finance 3
Islamic Finance 3Islamic Finance 3
Islamic Finance 3
 
Riba In Islam
Riba In IslamRiba In Islam
Riba In Islam
 
Riba and its prohibition
Riba and its prohibitionRiba and its prohibition
Riba and its prohibition
 
IFSA 2013 ON TAKAFUL AND RETAKAFUL
IFSA 2013 ON TAKAFUL AND RETAKAFULIFSA 2013 ON TAKAFUL AND RETAKAFUL
IFSA 2013 ON TAKAFUL AND RETAKAFUL
 
Islamic profit rate swap
Islamic profit rate swapIslamic profit rate swap
Islamic profit rate swap
 
Takaful
TakafulTakaful
Takaful
 
Concept of RIBA, Interest & Profit in Islamic Economics System
Concept of RIBA, Interest & Profit in Islamic Economics SystemConcept of RIBA, Interest & Profit in Islamic Economics System
Concept of RIBA, Interest & Profit in Islamic Economics System
 
Chapter 6: Islamic Financial System
Chapter 6: Islamic Financial SystemChapter 6: Islamic Financial System
Chapter 6: Islamic Financial System
 
Insight available media
Insight available mediaInsight available media
Insight available media
 
Group life family takaful rd o27102013
Group life family takaful rd o27102013Group life family takaful rd o27102013
Group life family takaful rd o27102013
 
Takaful orienataion - Qatar 01-03-2014
Takaful orienataion - Qatar 01-03-2014Takaful orienataion - Qatar 01-03-2014
Takaful orienataion - Qatar 01-03-2014
 
The Conventional Insurance System V Takaful Insurance System
The Conventional Insurance System V Takaful Insurance SystemThe Conventional Insurance System V Takaful Insurance System
The Conventional Insurance System V Takaful Insurance System
 
The International Takaful Award Winners - 2012
The International Takaful Award Winners - 2012The International Takaful Award Winners - 2012
The International Takaful Award Winners - 2012
 
Insurance Law- Ta'awun & Tabarru-
Insurance Law- Ta'awun & Tabarru- Insurance Law- Ta'awun & Tabarru-
Insurance Law- Ta'awun & Tabarru-
 
Introduction to Takaful For beginners
Introduction to Takaful For beginnersIntroduction to Takaful For beginners
Introduction to Takaful For beginners
 

Similar to Takaful vs Insurans

IOC7002Takaful.ppt
IOC7002Takaful.pptIOC7002Takaful.ppt
IOC7002Takaful.ppt
AHMADAZAMSULAIMANMOH
 
Presentation takaful
Presentation takafulPresentation takaful
Presentation takaful
aynuranajwa
 
Pengenalan kepada insurans
Pengenalan kepada insuransPengenalan kepada insurans
Pengenalan kepada insuransmohammadrodzuan
 
Takaful Keluarga
Takaful KeluargaTakaful Keluarga
Takaful Keluarga
Norizan Hassan
 
A enrich gold-i
A enrich gold-iA enrich gold-i
A enrich gold-i
Revo Niaga
 
Takaful
TakafulTakaful
Kh form 2-bab 2
Kh form 2-bab 2Kh form 2-bab 2
Kh form 2-bab 2seethor
 
Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)
Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)
Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)
67wanbidah
 
Takaful Malaysia Kuala Lumpur,Malaysia
Takaful Malaysia Kuala Lumpur,MalaysiaTakaful Malaysia Kuala Lumpur,Malaysia
Takaful Malaysia Kuala Lumpur,Malaysia
RyanMDandrea
 
AKPK industri penasihat kewangan
AKPK industri penasihat kewanganAKPK industri penasihat kewangan
AKPK industri penasihat kewanganNadia Bohari
 
TAKLIMAT BERSAMA HEM WITH TAKAFUL INSURANCE pptx
TAKLIMAT BERSAMA HEM WITH TAKAFUL INSURANCE pptxTAKLIMAT BERSAMA HEM WITH TAKAFUL INSURANCE pptx
TAKLIMAT BERSAMA HEM WITH TAKAFUL INSURANCE pptx
FelaminaAlbert1
 
Takafulink hajj 2013
Takafulink hajj 2013Takafulink hajj 2013
Takafulink hajj 2013Asmiley Laily
 
Sun-Shield-Link-A5-Brochure_290121-R9_FINAL.pdf
Sun-Shield-Link-A5-Brochure_290121-R9_FINAL.pdfSun-Shield-Link-A5-Brochure_290121-R9_FINAL.pdf
Sun-Shield-Link-A5-Brochure_290121-R9_FINAL.pdf
ShiKinLau
 
Perdagangan Tingkatan 5 (Takaful)
Perdagangan Tingkatan 5 (Takaful)Perdagangan Tingkatan 5 (Takaful)
Perdagangan Tingkatan 5 (Takaful)
67wanbidah
 
item prince perak
item prince perakitem prince perak
item prince perak
Matkomik Cool
 
Adjuster
AdjusterAdjuster
Adjuster
Rodziah Ahmad
 
Takaful Malaysia - Perbankan Islam
Takaful Malaysia - Perbankan Islam Takaful Malaysia - Perbankan Islam
Takaful Malaysia - Perbankan Islam
Insyirah Mohamad Noh
 
Sijil Tinggi Muamalat 2 - Institusi kewangan islam di malaysia : Ahmad Zakiru...
Sijil Tinggi Muamalat 2 - Institusi kewangan islam di malaysia : Ahmad Zakiru...Sijil Tinggi Muamalat 2 - Institusi kewangan islam di malaysia : Ahmad Zakiru...
Sijil Tinggi Muamalat 2 - Institusi kewangan islam di malaysia : Ahmad Zakiru...
Izzuddin Norrahman
 

Similar to Takaful vs Insurans (20)

IOC7002Takaful.ppt
IOC7002Takaful.pptIOC7002Takaful.ppt
IOC7002Takaful.ppt
 
Insurans
InsuransInsurans
Insurans
 
Presentation takaful
Presentation takafulPresentation takaful
Presentation takaful
 
Pengenalan kepada insurans
Pengenalan kepada insuransPengenalan kepada insurans
Pengenalan kepada insurans
 
Takaful Keluarga
Takaful KeluargaTakaful Keluarga
Takaful Keluarga
 
A enrich gold-i
A enrich gold-iA enrich gold-i
A enrich gold-i
 
Takaful
TakafulTakaful
Takaful
 
Insurans slide
Insurans slideInsurans slide
Insurans slide
 
Kh form 2-bab 2
Kh form 2-bab 2Kh form 2-bab 2
Kh form 2-bab 2
 
Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)
Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)
Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)
 
Takaful Malaysia Kuala Lumpur,Malaysia
Takaful Malaysia Kuala Lumpur,MalaysiaTakaful Malaysia Kuala Lumpur,Malaysia
Takaful Malaysia Kuala Lumpur,Malaysia
 
AKPK industri penasihat kewangan
AKPK industri penasihat kewanganAKPK industri penasihat kewangan
AKPK industri penasihat kewangan
 
TAKLIMAT BERSAMA HEM WITH TAKAFUL INSURANCE pptx
TAKLIMAT BERSAMA HEM WITH TAKAFUL INSURANCE pptxTAKLIMAT BERSAMA HEM WITH TAKAFUL INSURANCE pptx
TAKLIMAT BERSAMA HEM WITH TAKAFUL INSURANCE pptx
 
Takafulink hajj 2013
Takafulink hajj 2013Takafulink hajj 2013
Takafulink hajj 2013
 
Sun-Shield-Link-A5-Brochure_290121-R9_FINAL.pdf
Sun-Shield-Link-A5-Brochure_290121-R9_FINAL.pdfSun-Shield-Link-A5-Brochure_290121-R9_FINAL.pdf
Sun-Shield-Link-A5-Brochure_290121-R9_FINAL.pdf
 
Perdagangan Tingkatan 5 (Takaful)
Perdagangan Tingkatan 5 (Takaful)Perdagangan Tingkatan 5 (Takaful)
Perdagangan Tingkatan 5 (Takaful)
 
item prince perak
item prince perakitem prince perak
item prince perak
 
Adjuster
AdjusterAdjuster
Adjuster
 
Takaful Malaysia - Perbankan Islam
Takaful Malaysia - Perbankan Islam Takaful Malaysia - Perbankan Islam
Takaful Malaysia - Perbankan Islam
 
Sijil Tinggi Muamalat 2 - Institusi kewangan islam di malaysia : Ahmad Zakiru...
Sijil Tinggi Muamalat 2 - Institusi kewangan islam di malaysia : Ahmad Zakiru...Sijil Tinggi Muamalat 2 - Institusi kewangan islam di malaysia : Ahmad Zakiru...
Sijil Tinggi Muamalat 2 - Institusi kewangan islam di malaysia : Ahmad Zakiru...
 

More from Ira Rushdan

Case Study : Northcrest Salmon
Case Study : Northcrest SalmonCase Study : Northcrest Salmon
Case Study : Northcrest Salmon
Ira Rushdan
 
Teknologi Animasi
Teknologi AnimasiTeknologi Animasi
Teknologi Animasi
Ira Rushdan
 
Stage Fright
Stage Fright Stage Fright
Stage Fright
Ira Rushdan
 
Etika Guru
Etika GuruEtika Guru
Etika Guru
Ira Rushdan
 
Asas Perancangan
Asas PerancanganAsas Perancangan
Asas PerancanganIra Rushdan
 
Tarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional MelayuTarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional Melayu
Ira Rushdan
 

More from Ira Rushdan (6)

Case Study : Northcrest Salmon
Case Study : Northcrest SalmonCase Study : Northcrest Salmon
Case Study : Northcrest Salmon
 
Teknologi Animasi
Teknologi AnimasiTeknologi Animasi
Teknologi Animasi
 
Stage Fright
Stage Fright Stage Fright
Stage Fright
 
Etika Guru
Etika GuruEtika Guru
Etika Guru
 
Asas Perancangan
Asas PerancanganAsas Perancangan
Asas Perancangan
 
Tarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional MelayuTarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional Melayu
 

Takaful vs Insurans

 • 1. Perbandingan antara Takaful & Insurans            UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 1
 • 2. TAKAFUL   BAHASA   :   Berasal   dari   Bahasa   Arab   iaitu   KAFALA   bermaksud   menjaga,   menjamin   &   memelihara  (saling  jamin  menjamin).     ISTILAH   SYARA’   :   Pakatan   satu   kumpulan   untuk   saling   jamin   menjamin   dan   bantu   membantu   antara   satu   sama   lain   keGka   para   peserta   kumpulan   tersebut   diGmpa   sesuatu   musibah.     INSURANS   Pemindahan   risiko   daripada   seorang   individu   kepada   sesebuah   organisasi  (syarikat  insurans).  Syarikat  insurans  akan  menerima   bayaran   individu   dan   sekiranya   individu   tersebut   mengalami   kerugian,  pampasan  akan  dibayar.                UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 3
 • 3. Bank Islam/Syariah Kewangan Islam Dibimbing  oleh   Jawatankuasa Syariah yang ditubuhkan memastikan fungsi bank tersebut mematuhi kehendak Syariah Majlis Penasihat Syariah Badan Syariah tertinggi, ditubuhkan di Bank Negara Malaysia bagi memastikan keseragaman dalam pendapat & amalan – terdiri daripada para cendiakawan & pakar Syariah            UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 4
 • 4. SISTEM  ‘AQILAH   Pungutan  tabung  ‘kunz’  untuk   menolong  ahli  yang  terlibat   dengan  pembunuhan  secara   Hdak  sengaja  &  menebus  tawan   perang  muslimin  di  musuh.     SISTEM  AL-­‐ QASAMAH     SISTEM  AKAD   MUWALLAH   Sistem  bayaran   pampasan  kepada   keluarga  yang   terbunuh.   Sistem  perjanjian  jaminan.   Penjamin  bersetuju   menanggung  bayaran  diat   (denda/teburan)  sekiranya   orang  yang  dijamin  melakukan   sesuatu  jenayah.   Syarikat  Insurans  Islam  Sudan  (pertama  di  dunia)   Syarikat  Insurans  Arab   Syarikat  Takaful  Islam  Luxembourg,  London   Syarikat  Al-­‐Takaful  Al-­‐Islamiah,  Australia   Syarikat  Takaful  Malaysia  Sdn  Bhd  (pertama  di  Malaysia)     Takaful  IBB  Berhad,  Brunei  Darussalam   Syarikat  Takaful  Indonesia  (kerjasama  dengan  Malaysia)              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 5
 • 5. Telah wujud pada Zaman Yunani & Zaman Romawi beberapa abad sebelum masihi 1583 : Insurans hayat pertama yang direkodkan di England ialah William Gybbon 1183M : Lambordian (namun kewujudannya tidak jelas) Industri Insurans semakin menjadi keutamaan di kalangan rakyat Malaysia selepas kegawatan ekonomi pada tahun 1998 Abad ke 13 & 14 : Insurans pengangkutan laut & perkapalan berkembang di Eropah Barat            UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 6
 • 6. ¤  Model  Wakalah  &  Tabarru’.   Syarikat  Takaful  sebagai  wakil   pencarum  (Wakalah)  &  upah  (al-­‐ Ujr)  sebagai  kos  pengurusannya.     ¤  Model    Tabarru’  dan  Mudharabah.   Peserta  menderma  &  keuntungan   dari  pelaburan  dihadiahkan   kepada  peserta  sebagai   penghargaan  penyertaannya.   ¤  Konsep  pengemblengan  kerugian.   ¤  Kerugian  mesGlah  sesuatu  yang   Gdak  disengajakan.   ¤  Kewujudan  pemindahan  risiko.   ¤  IdemniG  untuk  tujuan  pemulihan.              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 7
 • 7. Perniagaan  Insurans  Hayat  dan  Am     American  InternaGonal  Assurance  Bhd   EGqa  Insurance  Berhad    (Life  and  General  )   ING  Insurance  Berhad   MCIS  Zurich  Insurance  Berhad   PrudenGal  Assurance  Malaysia  Berhad   Zurich  Insurance  Malaysia  Berhad   Perniagaan  Insurans  Hayat     (Life  Business  Only)   AXA  Affin  Life  Insurance  Berhad   Allianz  Life  Insurance  Malaysia  Berhad   AmLife  Insurance  Berhad   CIMB  Aviva  Assurance  Berhad   Great  Eastern  Life  Assurance  (Malaysia)   Berhad   Hong  Leong  Assurance  Berhad   Manulife  Insurance  Berhad   Tokio  Marine  Life  Insurance  Malaysia  Bhd   Uni.Asia  Life  Assurance  B  erhad   INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM          UDT 2032 8
 • 8. Perniagaan  Insurans  Am         (General  Business)   • ACE  Jerneh  Insurance  Berhad • AIG  Malaysia  Insurance  Berhad • AXA  Affin  General  Insurance  Berhad • Allianz  General  Insurance  Company   (Malaysia)  Berhad • AmG  Insurance  Berhad • Berjaya  Sompo  Insurance  Berhad • Danajamin  Nasional  Berhad • Kurnia  Insurans  (Malaysia)  Berhad • Lonpac  Insurance  Berhad • MSIG  Insurance  (Malaysia)  Bhd • MulH-­‐Purpose  Insurans  Berhad • Overseas  Assurance  CorporaHon  (Malaysia)   Berhad • Pacific  &  Orient  Insurance  Co.  Berhad • Pacific  Insurance  Berhad,  The • Progressive  Insurance  Berhad • QBE  Insurance  (Malaysia)  Berhad • RHB  Insurance  Berhad • Tokio  Marine  Insurans  (Malaysia)  Berhad • Tune  Insurance  Malaysia  Berhad • Uni.Asia  General  Insurance  Berhad Perniagaan  Insurans  Semula     Hayat  dan  Am         (Life  and  General  Reinsurance) •    Hannover  Rueckversicherungs  AG   Perniagaan  Insurans  Semula  Hayat     (  Life  Reinsurance  Business)   • Life  Reinsurance  Group  Berhad    Perniagaan  Insurans  Semula  Am (General Reinsurance Business)   • Asia  Capital  Reinsurance  Malaysia  Sdn.  Bhd.   • Malaysian  Reinsurance  Berhad   • Munchener  Ruckversicherungs-­‐Gesellscha^   • Swiss  Reinsurance  Company   • Toa  Reinsurance  Company  Ltd.,  The              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 9
 • 9.  Pengendali  Takaful   (Takaful Operators)   • AmFamily  Takaful  Berhad   • CIMB  Aviva  Takaful  Berhad   • EHqa  Takaful  Berhad   • Great  Eastern  Takaful  Sdn  Bhd   • HSBC  Amanah  Takaful  (Malaysia)  Sdn  Bhd   • Hong  Leong  MSIG  Takaful  Berhad   • ING  PUBLIC  Takaful  Ehsan  Berhad   • MAA  Takaful  Berhad   • PrudenHal  BSN  Takaful  Berhad   • Syarikat  Takaful  Malaysia  Berhad   • Takaful  Ikhlas  Sdn.  Bhd.   • Toa  Reinsurance  Company  Ltd.,  The    Pengendali  Retakaful       (Takaful Re-Operators)   ACR  Retakaful  SEA  Berhad   •  •   MNRB  Retakaful  Berhad   • Munchener  Ruckversicherungs-­‐Gesellscha^    (Munich  Re  Retakaful)   • Swiss  Reinsurance  Company  Ltd.  (Swiss  Re   Retakaful)   Pengendali  Takaful  Antarabangsa   (International Takaful Operators)   •   AIA  Takaful  InternaHonal  Bhd              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 10
 • 10. INSURANS  VS  TAKAFUL   KERET A TRAVELS FUTURE KEDIAMAN MEDICAL PENDIDIKAN FAMILY            UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 11
 • 11. Kajian Kes 1 Etiqa Takaful Berhad (Takaful Nasional Sdn Bhd ) Etiqa Insurance Berhad  (Malaysia National Insurance Berhad)            UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 12
 • 12. TAKAFUL            UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 13
 • 13.            UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 14
 • 14. INSURANS  PENDIDIKAN  :    PREMIER  EDUCATION  SAVER   Yuran & Pembelanjaan Bagi  2  tahun  pertama  premium  yang  Hdak  diperuntukan  –    diguna  sebagai  komisen  &   perbelanjaan  pentadbiran  (Tahun  Pertama  :  70%,  Tahun  Kedua  :  85%)   Tahun  ke  3  dan  seterusnya  alokasi  adalah  100%.   Semua  Premium  yang  dialokasi,  pemotongan  untuk  Caj  Insurans  akan  dibuat  dan  amaun     bergantung  pada  pilihan  polisi  (bergantung  pada  usia  yang  dicapai,  janHna,  status     merokok,  jenis  faedah  dan  amaun  diinsuranskan)   Caj  lain  adalah  Caj  Pentadbiran  iaitu  sebanyak  RM  6  sebulan.   Caj  dibayar  dengan  penjualan  unit  yang  ada  dalam  dana.              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 15
 • 15. TERLALU BANYAK CAJ Terikat selama 25 tahun            UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 16
 • 16. TAKAFUL  PENDIDIKAN  :    TAKAFUL  ALIF  PLUS   Manfaat  matang     Sekiranya  orang  yang  dilindungi  kekal  hidup  sehingga  tarikh   matang,  50%  daripada  jumlah  Dilindungi  akan  dibayar   kepada  Peserta  sebagai  HIBAH  atau  Hadiah  berserta  Nilai   Terkumpul  dalam  Dana  Pelaburan  Peserta  (DPP),  jika  ada.   Tempoh  Fleksibel   Boleh  memilih  tempoh  sijil  yang  bersesuaian  :-­‐   •  10  tahun  hingga  max  25  tahun   Fi  Wakalah   EHqa  Takaful  Berhad  –  sebagai  wakil   Potongan  daripada  sumbangan  yang  dibayar   Diguna  utk  membayar  komisen  dan  perbelanjaan   pengurusan.   Jumlah  adalah  sama  seHap  tahun  -­‐  RM60              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 17
 • 17. Situasi                UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 18
 • 18. ¤  Akta  Takaful  1984.   ¤  Konsep  Tabarru’at  (Derma   &  Sumbangan).   ¤  Sebagai  pengendali  risiko.   ¤  Satu  akad  antara  peserta   &  pengendali  risiko.   ¤  Akta  Insurans  1963  (pindaan   1963).   ¤  Konsep  Mu’awadah  Maliah   (Pertukaran  jual  beli).   ¤  Sebagai  penanggung  risiko.   ¤  Satu  kontrak  antara   penginsurans  &  pemegang   polisi.              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 19
 • 19. ¤  Adanya  Majlis  Pengawasan   Syariah  sebagai  pemantau.   ¤  Tiada  pemantauan.   ¤  Tiada  &  dilarang.   ¤  Ada.   ¤  Peserta  membuat  caruman   untuk  saling  menjamin   antara  satu  sama  lain.   ¤  Pemegang  polisi   membayar  premium   untuk  mendapatkan   perlindungan.   ¤  Hasil  pelaburan  dari  wang   pencarum  Gdak  dimiliki   syarikat  kecuali  nisbah  yang   disumbangkan  sendiri  &   bakinya  adalah  milik   pencarum.     ¤  Hasil  pelaburan  dari   wang  pencarum  dimiliki   sepenuhnya  oleh   syarikat.              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 20
 • 20. SISTEM  ISLAM  –  Prinsip  Ta’awun  (tolong  menolong),  Prinsip  Tadhiyar  (korban   kepenHngan  diri  untuk  orang  lain  &  Prinsip  Muamalah  Islam  (Hada   riba’,gharar  &  maisir).     UNTUNG  MILIK  BERSAMA  –  Antara  Syarikat  Pengendali  dan  Peserta.   PROSES  KEBAJIKAN  YANG  LENGKAP  –  Ada  peserta,  niat   murni,  syarat  &  saksi.   PELABURAN  SAHAM  YANG  HALAL  SAHAJA  –  Dibawah  pemantauan  Majlis   Pengawasan  Syariah.   ZAKAT  PERNIAGAAN  telah  dibayarkan,  BONUS  diberi  seHap  tahun  &  boleh   dikeluarkan  TANPA  FAEDAH.              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 21
 • 21. SISTEM  JAMINAN  –  Prinsip  menjamin  sesuatu  yang  Hdak  pasH  &  tujuan  ke   arah  meminimumkan  risiko.   MEMENTINGKAN  KEUNTUNGAN  –  Antara  Syarikat  Pengendali  dan  Peserta.   PROSES  TANPA  AKAD  –  Ada  pencarum,  kontrak  &  syarat  .   PELABURAN  SAHAM  YANG  PELBAGAI  –  Tiada  pemantauan  Majlis  Pengawasan   Syariah.   ZAKAT  Hdak  dibayarkan,  BONUS  diberi  seHap  tahun  &  apabila  dikeluarkan   DIKENAKAN  FAEDAH.              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 22
 • 22. Kajian Kes 2 SINGAPURA   BRUNEI              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 23
 • 23. INDONESIA BRUNEI TAKAFUL  LEBIH  DIUTAMAKAN   ¤  Takaful   1.  Takafulink  Salam   2.  Takafulink  Salam  Community   ¤  Insurans     1.  Asuransi  Jiwa  Murni   2.  Asuransi  Dana  Pendidikan   ¤  Takaful   1.  Kebakaran   2.  Isi  Rumah  (Bangunan)   3.  Kenderaan   4.  Marin  Kargo/Transit   5.  Keluarga  &  Kemalangan  Diri   6.  Pampasan/Majikan   ¤  Insurans  Konvensional   Korporat              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 24
 • 24. SINGAPURA MENGAMALKAN  INSURANS  BERBANDING  TAKAFUL   INSURANS MARITIM & BUKAN MARITIM   INSURANS NYAWA & BUKAN NYAWA •  MARITIM : khusus dalam menangani risiko maritim. •  BUKAN MARITIM : jenis insurans lain yang tidak melibatkan risiko maritim. •  NYAWA : melibatkan nyawa sebagai keutamaan. •  BUKAN NYAWA : jenis insurans yang tidak menjadikan nyawa sebagai subjek, dianggap insurans am. INSURANS PIHAK PERTAMA & PIHAK KETIGA •  PIHAK PERTAMA : insurans yang dibeli untuk diri sendiri. •  PIHAK KETIGA : insurans yang dibeli atas tanggungjawab terhadap pihak ketiga.            UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 25
 • 25. LAMPIRAN              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 26
 • 26. LAMPIRAN   S NESIA INDO PURA INGA UNEI BR            UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 27
 • 27. BAHAN  RUJUKAN   Publisher  IBFIM   Pub  Year  2010   Language  Malay   ISBN  9789834377786   Format  Paperback   Author  :  Asmak  Ab  Rahman  et  al   hqp://www.pidm.gov.my/ ISBN  :  978-­‐983-­‐100-­‐435-­‐7   downloads/2011/ Year  Publish  :  2008   HandbookTIPS_2011_bm.pdf   Page  Number  :  186   Category  :  Economy              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 28
 • 28. Kebanyakan  tujuan  Takaful  dan  Insurans  adalah  sama  iaitu  memberi  jaminan   terhadap  pelbagai  perkara  contohnya  kewangan  dan  kemalangan.  Namun   banyak  perbezaan  antara  keduanya  dari  segi  cara  urusniaganya.  Insurans   ternyata  melibatkan  “riba”  dalam  perbankan  Konvensional  yang   membebankan.  Takaful  pula  berlandaskan  perbankan  Islam,  urusniaga  Islam   (Muamalat)  Hdak  melibatkan  Riba,  perkongsian  untuk  untung  dan  rugi,  dan   Hdak  membebankan  mana-­‐mana  pihak.   Perbankan  Islam  masa  kini  sebenarnya  mampu  bersaing  dimata  dunia  dan   sebagai  umat  islam  kita  perlu  yakin  atas  ketelusan  sistem  ini.   Apabila  kita  menceburi  apa  pun  jenis  perniagaan  atau  apa-­‐apa  transaksi  kita   perlu  fokus  bukanlah  semata-­‐mata  untuk  meraih  keuntungan  tetapi  untuk   mendapat  keredhaan  Allah  SWT.              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 29
 • 29. ¤  Dalil  Kerjasama.   “Allah  akan  senHasa  membantu  hamba-­‐NYA  selagi  mereka  saling  membantu   antara  satu  sama  lain.”  (Diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad  dan  Imam  Abu  Daud)   ¤  Dalil  Tanggungjawab.   “Ibarat  hubungan  dan  perasaan  orang-­‐orang  beriman  sesama  mereka  adalah   seperH  jasad,  apabila  satu  daripadanya  diHmpa  kesalahan,  maka  seluruh   anggota  yang  lain  juga  akan  merasainya.”  (Diriwayatkan  oleh  Imam  Al-­‐Bukhari   dan  Imam  Muslim)   ¤  Dalil  Saling  Melindungi.   “Demi  hayatku  yang  berada  dalam  kekuasaan  Allah  SWT,  Hada  siapa  akan   masuk  syurga  jika  beliau  Hdak  melindungi  jirannya  yang  berada  dalam   kesusahan.”  (Diriwayatkan  oleh  Imam  Al-­‐Bukhari  dan  Imam  Muslim)              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 30
 • 30. ANDA   ADA   SOALAN?   ADA   KAMI   JAWAPAN.              UDT 2032 INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM 31