SlideShare a Scribd company logo
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Viện Kinh Tế & Quản Lý
Bộ môn Kinh Tế Dầu Khí
Hà Nội 02/2016
TỔ CHỨC OPEC
GVHD: Ths. Phạm Mai Chi
DANH SÁCH NHÓM 9
Phạm Lê Nguyên 201361381.
Nguyễn Tiến Sinh 201361862.
Trần Duy Hiệp 201355753.
Đoàn Văn Phê 201363114.
Tạ Thanh Bình 201351245.
Kinh tế dầu khí 23/25/2016
NỘI DUNG
Tổng quan về tổ chức OPEC1
2 Các biện pháp của OPEC
3 Tình hình dầu mỏ của OPEC
Kinh tế dầu khí 33/25/2016
Phần I. Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC
Kinh tế dầu khí 4
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting
Countries) là tổ chức các nước xuất khẩu dầu
mỏ, một tổ chức liên chính phủ được thành lập
tại Hội nghị Baghdad (Iraq) vào ngày 10 đến 14
tháng 9 – 1960.
1.1. OPEC là gì?
Nguyên nhân ra đời của
tổ chức OPEC?
Thập niên 50, giá dầu và sản lượng khai thác do từng công
ti lớn kiểm soát đã dẫn đến tình trạng dầu liên tục bị mất
giá do các công ti đua nhau bán phá giá, các nước xuất
khẩu dầu trên thế giới nhận thấy cần có 1 tổ chức chung
để điều hành và thống nhất giá và sản lượng dầu khai
thác trên thế giới bảo vệ lợi ích chung của từng quốc gia.
3/25/2016
Kinh tế dầu khí 5
Phần I. Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC
1.2. Thành viên các nước OPEC
3/25/2016
Kinh tế dầu khí 6
Phần I. Tổng Quan Về Tổ Chức OPECPhần I. Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC
1.2. Thành viên các nước OPEC
Điều kiện là thành viên OPEC
• Bất kì quốc gia nào xuất khẩu dầu mỏ, được
chấp nhận bởi đa số 3/4 đầy đủ thành viên (có
sự đồng ý của tất cả 5 nước sáng lập) và có lợi
ích cơ bản cho của các nước thành viên.
• Chi trả 2 triệu USD phí thành viên.
3/25/2016
Kinh tế dầu khí 7
Phần I: Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC
OPEC Hội đồng Thống đốc tại Geneva, 3/9/1962 Thụy Sĩ
1960
• Thành lập tổ chức OPEC. Ban đầu trụ sở đặt tại Geneva (Thụy Sĩ). Năm
1965 chuyển trụ sở chính về Vienna (Áo).
1965
• OPEC thiết lập các mục tiêu và thành lập Ban thư ký đầu tiên tại
Geneva và sau đó tại Vienna.
1968
• OPEC đã thông qua “Bản tuyên bố chính sách khai thác dầu mỏ ở các
nước thành viên” .
1969
• OPEC lên đến 10 thành viên.
1.3. Qúa trình hình thành và phát triển
Những năm 1960
OPEC Hội nghị 7, 23-ngày 28 tháng 11 năm 1964, Thủ đô Jakarta, IndonesiaOPEC lần 1, 10-14 tháng 9 năm 1960, Baghdad, Iraq
3/25/2016
OPEC hình thành trong bối cảnh chính trị và kinh tế quốc tế đang
trong quá trình chuyển đổi với chế độ thực dân bị xóa bỏ và sự ra
đời của nhiều quốc gia độc lập. Thị trường dầu mỏ thế giới bị chi
phối bởi các công ty đa quốc gia
Kinh tế dầu khí 8
Phần I: Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC
Hội nghị OPEC, 16-17 tháng 3 năm 1973, Vienna, Áo
OPEC đã nổi bật trên trường quốc tế trong thập kỷ này, OPEC đã có được
một tiếng nói quan trọng trong việc định giá dầu thô trên thị trường thế giới.
Những năm 1970
1.3. Qúa trình hình thành và phát triển
• Đã mở rộng sứ mệnh của mình.Năm 1975
• Số thành viên OPEC đã lên đến 13.Năm 1975
• Quỹ Phát triển Quốc tế OPEC được thành lập.Năm 1976
3/25/2016
Kinh tế dầu khí 9
Phần I: Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC
Những năm 1980
Sau khi đạt mức kỷ lục vào đầu thập niên,
giá bắt đầu suy yếu vào năm 1986.
Thị phần và doanh thu của các nước
OPEC giảm mạnh trong đó doanh thu giảm
còn 1/3.
Giá tăng mạnh trong phần cuối của thập
kỷ, điều này đã được hỗ trợ bởi OPEC.
Vấn đề môi trường đã được bàn đến trong
chương trình nghị sự quốc tế.
OPEC hội nghị lần thứ 73, Geneva, từ 28- 30 tháng 1, 1985
1.3. Qúa trình hình thành và phát triển
3/25/2016
Kinh tế dầu khí 10
Phần I: Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC
Năm 1990
Đột phá trong đối thoại sản xuất - tiêu
dùng tương ứng với tiến bộ liên tục trong
quan hệ OPEC/ngoài OPEC.
Sau Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất năm
1992, OPEC đã theo đuổi tính công bằng,
sự cân bằng và thực tiễn trong việc đảm
bảo nguồn cung ứng dầu.
1.3. Qúa trình hình thành và phát triển
3/25/2016
3/25/2016 Kinh tế dầu khí 11
Phần I: Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC
1.3. Qúa trình hình thành và phát triển
Những năm 2000
• Cơ chế giá dầu OPEC đã giúp củng cố và ổn định giá dầu thô trong những năm
đầu thập kỷ này.
• Hội nghị thượng đỉnh OPEC lần thứ hai và thứ ba tại Caracas và Riyadh vào
năm 2000 và 2007 thiết lập thị trường năng lượng ổn định, phát triển bền vững
và môi trường là ba vấn đề chi phối và OPEC đã thông qua một chiến lược dài
hạn toàn diện từ năm 2005.
Kinh tế dầu khí 12
Phần I: Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC
1.3. Qúa trình hình thành và phát triển
• Vào ngày 10 tháng 9 năm 2008, một vụ tranh chấp sản xuất xảy ra
khi Ả rập Xê út báo cáo bước ra khỏi một phiên đàm phán nơi các thành
viên đối thủ bình chọn để giảm sản lượng của OPEC.
• 2014-2015, các thành viên OPEC liên tục vượt trần sản xuất của họ.
• 27 tháng 11 năm 2014 tại Vienna, Bộ trưởng dầu mỏ Ả rập xê út cắt
giảm sản xuất để hỗ trợ giá.
• 4/12/2015, OPEC đã vượt quá trần sản xuất trong 18 tháng liên tiếp.
Những năm 2000
3/25/2016
Kinh tế dầu khí 13
Phần I: Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC
1.4. Mục tiêu của tổ chức
 Ổn định thị trường dầu thô, bao gồm các chính sách khai thác dầu, ổn định giá
dầu thế giới và ủng hộ về mặt chính trị cho các thành viên để duy trì sự phối
hợp hoạt động của OPEC.
 Nhằm loại bỏ sự biến động có hại và không cần thiết.
 Tạo một thu nhập ổn định cho các quốc gia sản xuất.
 Cung ứng hiệu quả kinh tế và thường xuyên của dầu khí cho các quốc gia tiêu
thụ.
3/25/2016
Phần II. Các Biện Pháp Của OPEC
Kinh tế dầu khí 14
1. 1970: Nâng giá dầu lên 30%, nâng thuế tối thiểu áp dụng cho các công ty khai
thác dầu lên 55%.
2. 1971: Nâng giá dầu sau khi thương lượng với
các tập đoàn khai thác. Tiến tới đạt tỷ lệ quốc
gia hóa 50% các tập đoàn.
3. 1973: Tăng giá dầu tăng từ 2,89 USD lên
11,65 USD một thùng (cuộc khủng hoảng dầu
lần thứ nhất). OPEC khai thác 55% lượng.
dầu của thế giới.
3/25/2016
Kinh tế dầu khí 15
4. 1974 - 1978: tăng giá dầu 5-10%.
5. 1979: Giá dầu từ 15,5 USD nâng lên 24 USD một thùng (Khủng hoảng
lần 2).
6. 1980: Lybia đòi 41 USD, Ả Rập Saudi 32 USD và các nước thành viên
còn lại 36 USD cho một thùng dầu.
7. 1981: Lượng tiêu thụ dầu giảm. Lượng tiêu thụ dầu thế giới giảm 11%
trong thời gian từ 1979 đến 1983, thị phần dầu của OPEC trên thị trường
thế giới giảm xuống còn 40%.
Phần II. Các Biện Pháp Của OPEC
3/25/2016
Kinh tế dầu khí 16
8. 1982: Thị phần của OPEC giảm xuống
còn 33% và vào năm 1985 còn 30% dầu
trên thế giới. Lượng khai thác dầu giảm
xuống đến mức thấp kỷ lục là 17,34 triệu
thùng/ngày.
9. 1983: Giảm từ 34 USD xuống 29
USD/một thùng. Giảm hạn ngạch khai thác
từ 18,5 triệu xuống 16 triệu thùng/ngày.
10. 1986: Giá dầu rơi xuống đến dưới 10
USD/thùng.
11. 1990: Tăng 18 đến 21 USD/một thùng.
Phần II. Các Biện Pháp Của OPEC
3/25/2016
Phần 3. Tình hình dầu mỏ của OPEC
Kinh tế dầu khí 17
3.1. Trữ lượng
STT Tên nước Trữ lượng (tỉ thùng)
1 Venezuela 298,4
2 Ả rập xê út 268,3
3 Iran 157,8
4 Iraq 144,2
5 Kuwait 104
6 UAE 97,8
7 Libya 48,36
8 Nigeria 37,07
9 Qatar 24,24
10 Algeria 12,2
11 Angola 9,011
12 Ecuador 8,832
13 Indonesia 3,693
Opec 1213,906
Thế giới 1686,309
Bảng trữ lượng dầu mỏ của các nước OPEC (2015 – CIA)
18
Phần 3. Tình hình dầu mỏ của OPEC
Còn lại
28.00% Venezuela
17.70%
Ả rập xê út
15.91%
Iran
9.36%
Iraq
8.55%
Kuwait
6.17%
UAE
5.80%
Libya
2.87%
Nigeria
2.20%
Qatar
1.44%
Algeria
0.72%
Angola
0.53%
Ecuador
0.52%
Indonesia
0.22%
Opec
72.00%
3.1. Trữ lượng
3/25/2016 Kinh tế dầu khí
Kinh tế dầu khí 19
3.2. Khai thác dầu thô
STT Tên nước Khai thác (triệu thùng/ngày)
1 Ả rập xê út 9,735
2 UAE 2,82
3 Nigeria 2,423
4 Iraq 3,368
5 Kuwait 2,619
6 Angola 1,742
7 Venezuela 2,5
8 Iran 3,614
9 Qatar 1,54
10 Algeria 1,42
11 Libya 0,47
12 Ecuador 0,556
13 Indonesia 0,789
Opec 33,596
Thế giới 80,579
Sản lượng dầu khai thác của OPEC (2014 – CIA)
33,596 Triệu thùng/ngày
Thế Giới 80,579 Triệu thùng/ngày
---------------------- = ---------------------------------------- =41,65%
3/25/2016
Phần 3. Tình hình dầu mỏ của OPEC
Kinh tế dầu khí
20
3.2. Khai thác dầu thô
Ả rập xê út
29%
UAE
8%
Nigeria
7%Iraq
10%
Kuwait
8%
Angola
5%
Venezuela
8%
Iran
11%
Qatar
5%
Algeria
4%
Libya
1%
Ecuador
2%
Indonesia
2%
3/25/2016
Phần 3. Tình hình dầu mỏ của OPEC
Kinh tế dầu khí 21
3.3. Xuất khẩu
STT Tên nước Xuất khẩu (triệu thùng/ngày)
1 Ả rập xê út 7,658
2 UAE 2,5
3 Nigeria 2,411
4 Iraq 2,39
5 Kuwait 1,824
6 Angola 1,815
7 Venezuela 1,358
8 Iran 1,322
9 Qatar 1,232
10 Algeria 1,158
11 Libya 0,735
12 Ecuador 0,413
13 Indonesia 0,296
Opec 25,112
Thế giới 44,065
Bảng lượng dầu xuất khẩu của các nước OPEC (2013 -CIA)
Chiếm 56,98% so với Thế giới
3/25/2016
Phần 3. Tình hình dầu mỏ của OPEC
Kinh tế dầu khí 22
Ả rập xê út, 7.658,
30%
UAE, 2.5,
10%
Nigeria, 2.411, 10%
Iraq,
2.39,
10%
Kuwait, 1.824, 7%
Angola, 1.815, 7%
Venezuela,
1.358, 5%
Iran, 1.322, 5%
Qatar, 1.232, 5%
Algeria,
1.158, 5%
Libya, 0.735, 3% Ecuador, 0.413, 2% Indonesia,
0.296, 1%
3.2. Xuất khẩu
3/25/2016
Phần 3. Tình hình dầu mỏ của OPEC
3/25/2016 Kinh tế dầu khí 23

More Related Content

Viewers also liked

Opec and its influence on the world wide oil prices
Opec and its influence on the world wide oil pricesOpec and its influence on the world wide oil prices
Opec and its influence on the world wide oil prices
muhammed-alaa92
 
Bìa thực tập
Bìa thực tậpBìa thực tập
Bìa thực tập
Nguyễn Anh
 
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượngBài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Phú Khánhh
 
Kinh tế dầu khí ở VN
Kinh tế dầu khí ở VNKinh tế dầu khí ở VN
Kinh tế dầu khí ở VN
Ha Kind
 
Ngành cn dầu khí vn lịch sử
Ngành cn dầu khí vn lịch sửNgành cn dầu khí vn lịch sử
Ngành cn dầu khí vn lịch sử
Nguyên Phạm
 
[Báo cáo] Bài tập lớn Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Thiết kế hệ thống quản lý p...
[Báo cáo] Bài tập lớn Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Thiết kế hệ thống quản lý p...[Báo cáo] Bài tập lớn Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Thiết kế hệ thống quản lý p...
[Báo cáo] Bài tập lớn Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Thiết kế hệ thống quản lý p...
The Nguyen Manh
 

Viewers also liked (6)

Opec and its influence on the world wide oil prices
Opec and its influence on the world wide oil pricesOpec and its influence on the world wide oil prices
Opec and its influence on the world wide oil prices
 
Bìa thực tập
Bìa thực tậpBìa thực tập
Bìa thực tập
 
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượngBài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
 
Kinh tế dầu khí ở VN
Kinh tế dầu khí ở VNKinh tế dầu khí ở VN
Kinh tế dầu khí ở VN
 
Ngành cn dầu khí vn lịch sử
Ngành cn dầu khí vn lịch sửNgành cn dầu khí vn lịch sử
Ngành cn dầu khí vn lịch sử
 
[Báo cáo] Bài tập lớn Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Thiết kế hệ thống quản lý p...
[Báo cáo] Bài tập lớn Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Thiết kế hệ thống quản lý p...[Báo cáo] Bài tập lớn Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Thiết kế hệ thống quản lý p...
[Báo cáo] Bài tập lớn Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Thiết kế hệ thống quản lý p...
 

Similar to Tổ chức-opec

Giá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giớiGiá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giới
Nguyên Phạm
 
Bài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.doc
Bài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.docBài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.doc
Bài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.doc
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Phan tich hoat dong kinh doanh xang dau
Phan tich hoat dong kinh doanh xang dauPhan tich hoat dong kinh doanh xang dau
Phan tich hoat dong kinh doanh xang dauma ga ka lom
 
Bai giang cracking xuc tac
Bai giang cracking xuc tacBai giang cracking xuc tac
Bai giang cracking xuc tac
eagleonsky
 
10.1080@09638199.2019.1574310 (1).pdf
10.1080@09638199.2019.1574310 (1).pdf10.1080@09638199.2019.1574310 (1).pdf
10.1080@09638199.2019.1574310 (1).pdf
HuNguyn750373
 
Luan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (56)
Luan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (56)Luan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (56)
Luan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (56)Nguyễn Công Huy
 
An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...
An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...
An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...
SOS Môi Trường
 
Giao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.com
Giao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.comGiao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.com
Giao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.com
Đỗ Bá Tùng
 
Giao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu Tri
Giao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu TriGiao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu Tri
Giao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu Tri
Survive Change
 
Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...
Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...
Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Thiet ke xuong sx con tuyet doi
Thiet ke xuong sx con tuyet doiThiet ke xuong sx con tuyet doi
Thiet ke xuong sx con tuyet doiLạc Mất EM
 

Similar to Tổ chức-opec (11)

Giá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giớiGiá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giới
 
Bài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.doc
Bài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.docBài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.doc
Bài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.doc
 
Phan tich hoat dong kinh doanh xang dau
Phan tich hoat dong kinh doanh xang dauPhan tich hoat dong kinh doanh xang dau
Phan tich hoat dong kinh doanh xang dau
 
Bai giang cracking xuc tac
Bai giang cracking xuc tacBai giang cracking xuc tac
Bai giang cracking xuc tac
 
10.1080@09638199.2019.1574310 (1).pdf
10.1080@09638199.2019.1574310 (1).pdf10.1080@09638199.2019.1574310 (1).pdf
10.1080@09638199.2019.1574310 (1).pdf
 
Luan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (56)
Luan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (56)Luan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (56)
Luan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (56)
 
An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...
An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...
An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...
 
Giao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.com
Giao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.comGiao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.com
Giao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.com
 
Giao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu Tri
Giao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu TriGiao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu Tri
Giao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu Tri
 
Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...
Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...
Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...
 
Thiet ke xuong sx con tuyet doi
Thiet ke xuong sx con tuyet doiThiet ke xuong sx con tuyet doi
Thiet ke xuong sx con tuyet doi
 

Recently uploaded

DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
thanhluan21
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
HiYnThTh
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
huynhanhthu082007
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
hieutrinhvan27052005
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
khanhthy3000
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
NamNguynHi23
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
duyanh05052004
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Man_Ebook
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
my21xn0084
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúngTừ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
MinhSangPhmHunh
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
HngL891608
 

Recently uploaded (19)

DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúngTừ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
 

Tổ chức-opec

 • 1. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Viện Kinh Tế & Quản Lý Bộ môn Kinh Tế Dầu Khí Hà Nội 02/2016 TỔ CHỨC OPEC GVHD: Ths. Phạm Mai Chi
 • 2. DANH SÁCH NHÓM 9 Phạm Lê Nguyên 201361381. Nguyễn Tiến Sinh 201361862. Trần Duy Hiệp 201355753. Đoàn Văn Phê 201363114. Tạ Thanh Bình 201351245. Kinh tế dầu khí 23/25/2016
 • 3. NỘI DUNG Tổng quan về tổ chức OPEC1 2 Các biện pháp của OPEC 3 Tình hình dầu mỏ của OPEC Kinh tế dầu khí 33/25/2016
 • 4. Phần I. Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC Kinh tế dầu khí 4 OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) là tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, một tổ chức liên chính phủ được thành lập tại Hội nghị Baghdad (Iraq) vào ngày 10 đến 14 tháng 9 – 1960. 1.1. OPEC là gì? Nguyên nhân ra đời của tổ chức OPEC? Thập niên 50, giá dầu và sản lượng khai thác do từng công ti lớn kiểm soát đã dẫn đến tình trạng dầu liên tục bị mất giá do các công ti đua nhau bán phá giá, các nước xuất khẩu dầu trên thế giới nhận thấy cần có 1 tổ chức chung để điều hành và thống nhất giá và sản lượng dầu khai thác trên thế giới bảo vệ lợi ích chung của từng quốc gia. 3/25/2016
 • 5. Kinh tế dầu khí 5 Phần I. Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC 1.2. Thành viên các nước OPEC 3/25/2016
 • 6. Kinh tế dầu khí 6 Phần I. Tổng Quan Về Tổ Chức OPECPhần I. Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC 1.2. Thành viên các nước OPEC Điều kiện là thành viên OPEC • Bất kì quốc gia nào xuất khẩu dầu mỏ, được chấp nhận bởi đa số 3/4 đầy đủ thành viên (có sự đồng ý của tất cả 5 nước sáng lập) và có lợi ích cơ bản cho của các nước thành viên. • Chi trả 2 triệu USD phí thành viên. 3/25/2016
 • 7. Kinh tế dầu khí 7 Phần I: Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC OPEC Hội đồng Thống đốc tại Geneva, 3/9/1962 Thụy Sĩ 1960 • Thành lập tổ chức OPEC. Ban đầu trụ sở đặt tại Geneva (Thụy Sĩ). Năm 1965 chuyển trụ sở chính về Vienna (Áo). 1965 • OPEC thiết lập các mục tiêu và thành lập Ban thư ký đầu tiên tại Geneva và sau đó tại Vienna. 1968 • OPEC đã thông qua “Bản tuyên bố chính sách khai thác dầu mỏ ở các nước thành viên” . 1969 • OPEC lên đến 10 thành viên. 1.3. Qúa trình hình thành và phát triển Những năm 1960 OPEC Hội nghị 7, 23-ngày 28 tháng 11 năm 1964, Thủ đô Jakarta, IndonesiaOPEC lần 1, 10-14 tháng 9 năm 1960, Baghdad, Iraq 3/25/2016 OPEC hình thành trong bối cảnh chính trị và kinh tế quốc tế đang trong quá trình chuyển đổi với chế độ thực dân bị xóa bỏ và sự ra đời của nhiều quốc gia độc lập. Thị trường dầu mỏ thế giới bị chi phối bởi các công ty đa quốc gia
 • 8. Kinh tế dầu khí 8 Phần I: Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC Hội nghị OPEC, 16-17 tháng 3 năm 1973, Vienna, Áo OPEC đã nổi bật trên trường quốc tế trong thập kỷ này, OPEC đã có được một tiếng nói quan trọng trong việc định giá dầu thô trên thị trường thế giới. Những năm 1970 1.3. Qúa trình hình thành và phát triển • Đã mở rộng sứ mệnh của mình.Năm 1975 • Số thành viên OPEC đã lên đến 13.Năm 1975 • Quỹ Phát triển Quốc tế OPEC được thành lập.Năm 1976 3/25/2016
 • 9. Kinh tế dầu khí 9 Phần I: Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC Những năm 1980 Sau khi đạt mức kỷ lục vào đầu thập niên, giá bắt đầu suy yếu vào năm 1986. Thị phần và doanh thu của các nước OPEC giảm mạnh trong đó doanh thu giảm còn 1/3. Giá tăng mạnh trong phần cuối của thập kỷ, điều này đã được hỗ trợ bởi OPEC. Vấn đề môi trường đã được bàn đến trong chương trình nghị sự quốc tế. OPEC hội nghị lần thứ 73, Geneva, từ 28- 30 tháng 1, 1985 1.3. Qúa trình hình thành và phát triển 3/25/2016
 • 10. Kinh tế dầu khí 10 Phần I: Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC Năm 1990 Đột phá trong đối thoại sản xuất - tiêu dùng tương ứng với tiến bộ liên tục trong quan hệ OPEC/ngoài OPEC. Sau Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất năm 1992, OPEC đã theo đuổi tính công bằng, sự cân bằng và thực tiễn trong việc đảm bảo nguồn cung ứng dầu. 1.3. Qúa trình hình thành và phát triển 3/25/2016
 • 11. 3/25/2016 Kinh tế dầu khí 11 Phần I: Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC 1.3. Qúa trình hình thành và phát triển Những năm 2000 • Cơ chế giá dầu OPEC đã giúp củng cố và ổn định giá dầu thô trong những năm đầu thập kỷ này. • Hội nghị thượng đỉnh OPEC lần thứ hai và thứ ba tại Caracas và Riyadh vào năm 2000 và 2007 thiết lập thị trường năng lượng ổn định, phát triển bền vững và môi trường là ba vấn đề chi phối và OPEC đã thông qua một chiến lược dài hạn toàn diện từ năm 2005.
 • 12. Kinh tế dầu khí 12 Phần I: Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC 1.3. Qúa trình hình thành và phát triển • Vào ngày 10 tháng 9 năm 2008, một vụ tranh chấp sản xuất xảy ra khi Ả rập Xê út báo cáo bước ra khỏi một phiên đàm phán nơi các thành viên đối thủ bình chọn để giảm sản lượng của OPEC. • 2014-2015, các thành viên OPEC liên tục vượt trần sản xuất của họ. • 27 tháng 11 năm 2014 tại Vienna, Bộ trưởng dầu mỏ Ả rập xê út cắt giảm sản xuất để hỗ trợ giá. • 4/12/2015, OPEC đã vượt quá trần sản xuất trong 18 tháng liên tiếp. Những năm 2000 3/25/2016
 • 13. Kinh tế dầu khí 13 Phần I: Tổng Quan Về Tổ Chức OPEC 1.4. Mục tiêu của tổ chức  Ổn định thị trường dầu thô, bao gồm các chính sách khai thác dầu, ổn định giá dầu thế giới và ủng hộ về mặt chính trị cho các thành viên để duy trì sự phối hợp hoạt động của OPEC.  Nhằm loại bỏ sự biến động có hại và không cần thiết.  Tạo một thu nhập ổn định cho các quốc gia sản xuất.  Cung ứng hiệu quả kinh tế và thường xuyên của dầu khí cho các quốc gia tiêu thụ. 3/25/2016
 • 14. Phần II. Các Biện Pháp Của OPEC Kinh tế dầu khí 14 1. 1970: Nâng giá dầu lên 30%, nâng thuế tối thiểu áp dụng cho các công ty khai thác dầu lên 55%. 2. 1971: Nâng giá dầu sau khi thương lượng với các tập đoàn khai thác. Tiến tới đạt tỷ lệ quốc gia hóa 50% các tập đoàn. 3. 1973: Tăng giá dầu tăng từ 2,89 USD lên 11,65 USD một thùng (cuộc khủng hoảng dầu lần thứ nhất). OPEC khai thác 55% lượng. dầu của thế giới. 3/25/2016
 • 15. Kinh tế dầu khí 15 4. 1974 - 1978: tăng giá dầu 5-10%. 5. 1979: Giá dầu từ 15,5 USD nâng lên 24 USD một thùng (Khủng hoảng lần 2). 6. 1980: Lybia đòi 41 USD, Ả Rập Saudi 32 USD và các nước thành viên còn lại 36 USD cho một thùng dầu. 7. 1981: Lượng tiêu thụ dầu giảm. Lượng tiêu thụ dầu thế giới giảm 11% trong thời gian từ 1979 đến 1983, thị phần dầu của OPEC trên thị trường thế giới giảm xuống còn 40%. Phần II. Các Biện Pháp Của OPEC 3/25/2016
 • 16. Kinh tế dầu khí 16 8. 1982: Thị phần của OPEC giảm xuống còn 33% và vào năm 1985 còn 30% dầu trên thế giới. Lượng khai thác dầu giảm xuống đến mức thấp kỷ lục là 17,34 triệu thùng/ngày. 9. 1983: Giảm từ 34 USD xuống 29 USD/một thùng. Giảm hạn ngạch khai thác từ 18,5 triệu xuống 16 triệu thùng/ngày. 10. 1986: Giá dầu rơi xuống đến dưới 10 USD/thùng. 11. 1990: Tăng 18 đến 21 USD/một thùng. Phần II. Các Biện Pháp Của OPEC 3/25/2016
 • 17. Phần 3. Tình hình dầu mỏ của OPEC Kinh tế dầu khí 17 3.1. Trữ lượng STT Tên nước Trữ lượng (tỉ thùng) 1 Venezuela 298,4 2 Ả rập xê út 268,3 3 Iran 157,8 4 Iraq 144,2 5 Kuwait 104 6 UAE 97,8 7 Libya 48,36 8 Nigeria 37,07 9 Qatar 24,24 10 Algeria 12,2 11 Angola 9,011 12 Ecuador 8,832 13 Indonesia 3,693 Opec 1213,906 Thế giới 1686,309 Bảng trữ lượng dầu mỏ của các nước OPEC (2015 – CIA)
 • 18. 18 Phần 3. Tình hình dầu mỏ của OPEC Còn lại 28.00% Venezuela 17.70% Ả rập xê út 15.91% Iran 9.36% Iraq 8.55% Kuwait 6.17% UAE 5.80% Libya 2.87% Nigeria 2.20% Qatar 1.44% Algeria 0.72% Angola 0.53% Ecuador 0.52% Indonesia 0.22% Opec 72.00% 3.1. Trữ lượng 3/25/2016 Kinh tế dầu khí
 • 19. Kinh tế dầu khí 19 3.2. Khai thác dầu thô STT Tên nước Khai thác (triệu thùng/ngày) 1 Ả rập xê út 9,735 2 UAE 2,82 3 Nigeria 2,423 4 Iraq 3,368 5 Kuwait 2,619 6 Angola 1,742 7 Venezuela 2,5 8 Iran 3,614 9 Qatar 1,54 10 Algeria 1,42 11 Libya 0,47 12 Ecuador 0,556 13 Indonesia 0,789 Opec 33,596 Thế giới 80,579 Sản lượng dầu khai thác của OPEC (2014 – CIA) 33,596 Triệu thùng/ngày Thế Giới 80,579 Triệu thùng/ngày ---------------------- = ---------------------------------------- =41,65% 3/25/2016 Phần 3. Tình hình dầu mỏ của OPEC
 • 20. Kinh tế dầu khí 20 3.2. Khai thác dầu thô Ả rập xê út 29% UAE 8% Nigeria 7%Iraq 10% Kuwait 8% Angola 5% Venezuela 8% Iran 11% Qatar 5% Algeria 4% Libya 1% Ecuador 2% Indonesia 2% 3/25/2016 Phần 3. Tình hình dầu mỏ của OPEC
 • 21. Kinh tế dầu khí 21 3.3. Xuất khẩu STT Tên nước Xuất khẩu (triệu thùng/ngày) 1 Ả rập xê út 7,658 2 UAE 2,5 3 Nigeria 2,411 4 Iraq 2,39 5 Kuwait 1,824 6 Angola 1,815 7 Venezuela 1,358 8 Iran 1,322 9 Qatar 1,232 10 Algeria 1,158 11 Libya 0,735 12 Ecuador 0,413 13 Indonesia 0,296 Opec 25,112 Thế giới 44,065 Bảng lượng dầu xuất khẩu của các nước OPEC (2013 -CIA) Chiếm 56,98% so với Thế giới 3/25/2016 Phần 3. Tình hình dầu mỏ của OPEC
 • 22. Kinh tế dầu khí 22 Ả rập xê út, 7.658, 30% UAE, 2.5, 10% Nigeria, 2.411, 10% Iraq, 2.39, 10% Kuwait, 1.824, 7% Angola, 1.815, 7% Venezuela, 1.358, 5% Iran, 1.322, 5% Qatar, 1.232, 5% Algeria, 1.158, 5% Libya, 0.735, 3% Ecuador, 0.413, 2% Indonesia, 0.296, 1% 3.2. Xuất khẩu 3/25/2016 Phần 3. Tình hình dầu mỏ của OPEC
 • 23. 3/25/2016 Kinh tế dầu khí 23

Editor's Notes

 1. ÀDA