SlideShare a Scribd company logo
1
NEDIR?
 Retroterimi;otomobillerde,astrolojivemodadasıkça
kullanılmaktadır.Retrokelimeolarakretrospective
kelimesindengelmektedir.’Geçmişeyönelik,geçmişe
ait,geçmişidekapsayan’anlamlarınagelmektedir.Retro
ingilizcebirkelimeolmaklabirlikte.,türkçekarşılığı
‘geri,geriye,tersine‘gibianlamlarıiçermektedir.
2
 Retrokelimesipazarlamayla ilişkilendirildiğinde“geçmişte
kullanılan ürünve hizmetleribugünetaşımak”olarakifade
edilmektedir.Retro pazarlama ise, geçmişte işe yaramış veya
yaramamış, yapmayı bırakmadığımızalışkanlıklardanveya
öğretilerden meydana gelen, geçmişe ait, fark oluşturmayı
engelleyen yaklaşımlarolarak tanımlanmaktadır
3
4
“RetroPazarlama”ilkolarakStephenBrowntarafından
ortayaatılmıştır.BrownRetropazarlamayı,“Birönceki
tarihseldönemeaitürünveyahizmetincanlanmasıveya
yenidenbaşlatılmasıdır”olaraktanımlamaktadır
5
 Geçmişedikkatedeniletişimvetanıtım kampanyaları
gerçekleştirilmektedir.Varlığınıçoktankaybetmiş
markalarıngünümüzeuygundurumdayeniden
canlandırılmalarıartmaktadır.
 Ultramodernancaknostaljikbiçimdekigeçmişe
dönük(retro)ürünlere;reklamlaryadaparekendecilik
uygulamalarındadahaçok rastlanmaktadır.
 Varlığını
 çoktankaybetmişolan
markalarıngünümüzeuygun
 durumdayenidenhayat
 döndürülmeleriartmaktadır.
6
PAZARLAMADA RETRONUN KULLANILMASI
Tarihle ilgilenenler, yeni sanılan birçok şeyin aslında hiç de yeni
olmadığını, geçmişte yapılanların farklı bir ambalaj, tarz veya
teknikler gerçekleştirilmesinden kaynaklandığını bilmektedirler.
Yeni fikirlerin, eski ambalajlarla sunulması da mümkün olmaktadır.
Böylece, yeni ile eskinin iki yönlü buluşmasından çeşitli yenilikler
üretilebilmektedir. Pazarlama, retro kavramı sayesinde yenilikçiliğe
yeniden güç kazandırmıştır.Retro henüz tanımsal zorluklar
olmasına karşın sunmuş olduğu amaçlar doğrultusunda 3 ana
kategoride incelenmektedir. Bu kategoriler :
7
8
1. Repro,
2. Retro,
3. Repro-Retro
Repro,eskidengüzelolanobjeleriyenidenüretmektir.
Retro,reprodan farklı olarak yeni ile eskiyi birleştirmektedir.
Diğer yandan Repro-Retro
ise;nostaljidenbaşlayarakgeliştirilmişürünlerisimgelemektedir.
Repro-retroya, Neo-nostaljide denilmektedir.
RETRO PAZARLAMA YÜKSELIŞI
 Retro pazarlamanınyükselişi,
ilginç bir ikilemiçinde pazarlamaya yerleşmiştir.
 Bu açıdan pazarlamacılar,retro ürünleribu gününpazarlama
çevresi talepleriningüçlü marka kimlikleri
ileürün farklılaştırması için sürekli
kullanmaktadırlar.
9
 1.retropazarlamagücünü rasyonellikten alır.
 2.retropazarlamakontrollü araştırmaya %100 inanır.
 3.retro pazarlamagüvenliortamlarısever.
 4.retropazarlamapasiftir.

 5.retropazarlamareklamı sever.


10
RETRO MARKALAMANIN 4A SI
 Brown ,kozinetsve sherry retropazarlamaylailgili
incelemelerini4temaya dayandırmıştır;
1.Allegory(marka hikayesi)
2.Arcadia (idealizeedilmişmarka toplumu)
3.Aura (markaözü)
4.Antinomy(markaparadoksu)
11
 Bu kapsamda, geçmiş deneyimleriyeniden yaşamak isteyen
ortayaş ve üzeritüketicilerlebirlikte,geçmişle bağlar
kurmakisteyen postmodern bireylerhedeflenmektedir.
 Hızlısosyal ve teknolojikdeğişimlerinyaşandığı
günümüzde; tüketicileringeçmişe ilişkin aşinaoldukları ve
bunlardan
huzurduydukları
görülmektedir.
12
 Özellikleyüksek medya maliyetleri
ve yenimarkayaratmanın riskiile
karşı karşıya olan pek çok Pazar
lama yöneticisigeçmiştekimarka
lardan ve ürünlerdenonlarıyeni
den tasarlamak veya paketlemek
suretiylefaydalanmaktadır.
13
RETRO VE NOSTALJI
 Retro markalarınınöğelerinianlayabilmekve marka
yönetimininetkilerini belirleyebilmekiçin nostaljiyi
bilmeliyiz.retroürünler,üstün fonksiyonlarasahip eski
biçimleribirleştirerekgeçmiş ile şimdikizamanı uyumlaştırır.
14
 Dört yönlü nostalji deneyimi vardır :
1. Kişiselnostalji (Doğrudan kişiseldeneyim) : örneğin,
bireyingençlikyıllındapopüler olan bir şarkıyıyıllarsonra
tekrar duyduğunda bu şarkı bireyi bireyigençlikyıllarına
götürebilmektedir.o dönemin acı,tatlıanılarınıhatırlatır.
15
2. Kişilerarasınostalji (dolaylıkişiseldeneyim) :
aileve arkadaş çevresi, kişilerindeneyim
kazanmasındaönemlirol oynamaktadır.kişi,aile
arkadaş ve referans grupları vb. gruplarla
etkiletişimegeçerek o kişilerin
deneyimlerindenyola çıkaraknostaljiyaşamaktadır.
3. Kültürelnostalji (doğrudan toplumsal deneyim) :
ülkemizdekültürelparçamızınbir simgesi olan
milli vedinibayramlar da nostaljiyiortayaçıkara
bilmektedir.
16
4. CanlandırılmışNostalji (dolaylı toplumsal deneyim):
Dolaylı olaraktecrübeedilmiş, geçmişeyönelik
duygusal veya acı,tatlıbir özlem ifade eden
canlandırılmışnostalji,sevilenbir kişinin hikayeleri
ve yorumlarıylada hatırlanabilmektedir.
17
MIGROS
 Türkiye’de retro ürünlereörnek olarak Migros,eylül-ekim 2011
tarihleri arasında Türkiye’de kuruluşunun 57.yılı dolayısıyla,
ülkeninbirçok markasını50 yıl önceki tasarım ve fiyatlarıyla
yeniden tüketicilerlebuluşturmuştur.
18
 Bu kapsamda coco-cola’nın yıllar
öncekitasarımlı nostaljişişesi,
Ülkerin tenekekutu bisküvisi,
Damakçikolatanın
karton ambalajı,
sana yağ…
19
Çevirmeli telefonve pikaplarla
tüketicilerenostalji yaşatılması
amaçlanmıştır.
20
ETİ WANTED
 Türkiye’debenzerbirretroreklamörneğiolarakdaEti
markasınınüretmişolduğu“Wanted”çikolatasıverebilir.
Reklamınesinkaynağı,birdönemAmerika’dadiziolarak
yayınlanan,dahasonradafilmiyapılarakTürkiye’dede
gösterilen“StarskyandHutch”projesinden
oluşmaktadır.Çekilenreklamfilmi,eskidenseyredilen
Amerikandedektifdizilerinebenzetilmektedir.
21
 İnternet ve nostaljitamamenfarklı iki nokta olsa da
Youtube,Twitter ve Facebook için hazırlanan retro görseller bu
pazarlamanın en büyük örneğidir.
22
İŞ BANKASI
 TürkiyeİşBankasında
MustafaKemalAtatürk’ün
ölümyıldönümünetekabül
eden2007yılınınKasımayı
boyuncaAtatürk’ün
canlandırıldığı kurumsal
reklam filminiyayınlamıştır.
23
 Sonuç olarak retro pazarlama,
 modern anlayışınıntersine,ürün
 yaşam dönemlerini uzatan veya
 tekrardan bu dönemleri başla
 tan bir etkisi olması nedeniyle
 pazarlama literatürüne farklı
 bir boyut kazandırmıştır.
24
RETRO PAZARLAMA
GÜLÇİN
25

More Related Content

More from Gülçin Ün

Değişim ve değişim
Değişim ve değişimDeğişim ve değişim
Değişim ve değişimGülçin Ün
 
Pazarlama miyopluğu
Pazarlama miyopluğuPazarlama miyopluğu
Pazarlama miyopluğuGülçin Ün
 
üRetim yönetiminde kapasite
üRetim yönetiminde kapasiteüRetim yönetiminde kapasite
üRetim yönetiminde kapasiteGülçin Ün
 
Kriz ortaminda üretim planlamas i
Kriz ortaminda üretim planlamas iKriz ortaminda üretim planlamas i
Kriz ortaminda üretim planlamas iGülçin Ün
 
üRetim yönetiminde kapasite planlaması
üRetim yönetiminde kapasite planlamasıüRetim yönetiminde kapasite planlaması
üRetim yönetiminde kapasite planlamasıGülçin Ün
 

More from Gülçin Ün (8)

Değişim ve değişim
Değişim ve değişimDeğişim ve değişim
Değişim ve değişim
 
Bütünleşik
BütünleşikBütünleşik
Bütünleşik
 
Pazarlama miyopluğu
Pazarlama miyopluğuPazarlama miyopluğu
Pazarlama miyopluğu
 
Marka sadakati
Marka sadakatiMarka sadakati
Marka sadakati
 
üRetim yönetiminde kapasite
üRetim yönetiminde kapasiteüRetim yönetiminde kapasite
üRetim yönetiminde kapasite
 
Yeşil pazarlama
Yeşil pazarlamaYeşil pazarlama
Yeşil pazarlama
 
Kriz ortaminda üretim planlamas i
Kriz ortaminda üretim planlamas iKriz ortaminda üretim planlamas i
Kriz ortaminda üretim planlamas i
 
üRetim yönetiminde kapasite planlaması
üRetim yönetiminde kapasite planlamasıüRetim yönetiminde kapasite planlaması
üRetim yönetiminde kapasite planlaması
 

Sunu retro