SlideShare a Scribd company logo
Stefan cel Mare Proiect Disciplina: Istorie An scolar: 2008-2009 Copyright © : Gnl Massimo
Inceputul domniei lui Stefan cel Mare si Sfant După uciderea tatălui său Bogdan, Ştefan vine cu oaste, ajutat de Vlad Ţepeş, domnul Ţării Româneşti, şi - după înfrângerea lui Petru Aron în "tina de la Doljeşti", la 12 aprilie si la Orbic pe 14 aprilie 1457 - merge la Suceava şi pe locul ce se chema câmpia Direptăţii, lângă cetatea de scaun, întreabă pe toţi de faţă, dacă le este cu voie să le fie domn. Întreaga adunare în frunte cu mitropolitul Teoctist, boieri, târgoveţi, ostaşi şi "toată ţara" proclamară pe Ştefan ca domn legiuit al Moldovei în scaunul părinţilor şi strămoşilor acestuia.
Moldova in timpul Domniei lui Stefan cel Mare În vremea lui Ştefan cel Mare, Moldova se întindea peste toate ţinuturile de la Carpaţii răsăriteni până la Nistru. Ţăranii răzeşi, proprietari de pământ, erau chemaţi la solicitarea domnului la "oaste" în schimbul unor privilegii. Alături de ei, un rol important jucau cetele boierilor, care veneau cu oşteni de pe moşiile lor, şi cetele târgurilor, alcătuite din târgoveţi, care se puteau strânge mai repede în caz de nevoie. Oastea mare a lui Ştefan era deci o "oaste de ţară", la vremea aceea puţini fiind lefegii (mercenari).
Moldova in timpul Domniei lui Stefan cel Mare Ţara era apărată de cetăţi ca Soroca, Tighina şi Cetatea Albă la Nistru, cetăţile Hotinului şi Sucevei la Nord, spre Carpaţi Cetatea Neamţului, iar pe Siret cetatea Romanului. Ţara era stabilă politic şi bogată. Incursiunile pretendenţilor la domnie rare, opoziţia boierilor slabă şi buna securitate a drumurilor îmbia pe negustorii italieni, polonezi sau armeni, să treacă prin Moldova de la Marea Neagră spre Liov (Lemberg) şi invers, aducând din Orient mirodenii, covoare, blănuri, metale şi pietre preţioase iar din Apus postavuri şi arme. Vămile culese de la aceştia aduceau multi bani în visteria domnească.
Moldova in timpul Domniei lui Stefan cel Mare Astfel se explică cum a avut Ştefan mijloace materiale ca să lupte şi să construiască fără încetare în lunga lui domnie. Căci el trebuia să se bizuie numai pe puterile Moldovei, pe sprijinul vecinilor - polonezi sau unguri - nu se putea bizui, şi unii şi alţii voiau să aibă sub suzeranitatea lor Moldova. Pericolul mare îl reprezenta însă expansiunea Imperiului Otoman, care - după cucerirea Constantinopolului la 1453 - de către sultanul Mehmed al II-lea Fatih îşi continua înaintarea în inima Europei.
Relaţiile cu Ungaria După urmărirea lui Petru Aron, care se refugiase în Polonia, cade la înţelegere cu regele Cazimir, restituindu-i-se cetatea Hotinului, ceea ce atrage duşmănia regelui Ungariei, Matei Corvin. Într-o luptă decisivă la Baia (1467), pe valea Moldovei, oastea ungurească este înfrântă, regele fiind rănit de trei săgeţi şi o lovitură de lance. Ştefan năvăli în Ardeal pe urmele armatei ungureşti în retragere şi îşi asigură liniştea la graniţa apuseană a ţării
Relaţiile cu Ţara Românească Prevăzând că va avea în curând de luptat cu Turcii, Ştefan voia să aibă în Ţara Românească un domn prieten, în locul vasalului turcesc, Radu cel Frumos. În anul 1470 Ştefan începu ostilităţile, prădând Ialomiţa şi arzând oraşul Brăilei (la 27 februarie, în "marţea brânzei"), dar îndată Turcii au răspuns, trimiţând pe Tătari în Moldova. Ştefan se îndreptă atunci împotriva noului duşman şi-l învinse în dumbrava de la Lipnic, pe Nistru. După alte ciocniri cu Radu cel Frumos, acesta fugi la Turci (în noiembrie 1473, Ştefan cucereşte cetatea Dâmboviţei de la Bucureşti), iar Ştefan puse în scaunul Ţării Româneşti pe aliatul său, Laiotă Basarab.
Conflictul cu Imperiul Otoman Mohamed al II-lea nu putea lăsa nepedepsit amestecul lui Ştefan în treburile domniei Ţării Româneşti. De aceea în iarna anului 1474 trimise în Moldova pe beylerbeyi Hadâm Suleiman Paşa (Hadin Süleyman Paşa), cu 120.000 de oameni, cu misiunea de a supune pe domn şi a-i nimici oastea. Ştefan îşi organizează tabăra în faţa Vasluiului în locul numit Podul Înalt şi în ziua de 10 ianuarie 1475, înainte de a se lumina de ziuă, dădu atacul pe neaşteptate. Marea oştire a Turcilor se clătină şi se destrămă într-o învălmăşeală cumplită. Locul mlăştinos, ceaţa, necunoaşterea terenului, mări tulburarea Turcilor, care se risipiră. După alungarea Turcilor, Ştefan trimise o scrisoare în limba latină către toţi principii creştini din Europa, vestindu-le marea izbândă şi cerându-le sprijin pentru încercările viitoare.
Conflictul cu Imperiul Otoman Dar în afară de felicitări din partea Papei şi a Veneţienilor, ajutor nu veni de nicăieri. Turcii se pregăteau din nou să pornească asupra Moldovei. Mahomed II luă comanda oştirii turceşti, îndreptându-se spre Suceava pe valea Siretului, iar dinspre Nistru se iviră cetele Tătarilor. În codrul de la Valea Albă sau Războieni, Turcii covârşiră puterile Moldovenilor în seara zilei de 26 iulie 1476. Mahomed II atacă cetăţile Suceava, Neamţul şi Hotinul, dar nu le putu cuceri. Aflând că Ştefan pregăteşte o nouă oaste, că Ungurii şi Polonezii se apropie de graniţele Moldovei cu ajutor armat, văzând că hrana se împuţinează, că se ivesc boli în rândul oştenilor, Mahomed II se hotărî să se retragă. El părăsi Moldova hărţuit de cetele lui Ştefan, fără ca izbânda lui să fi însemnat supunerea ţării şi a domnului ei.
Relaţiile cu Polonia Văzând că este în pericol să fie răpus de turci, Ştefan se hotărî să ceară ajutor regelui Poloniei. Regele Cazimir îi ceru lui Ştefan să se recunoască vasalul lui şi să-i depună jurământ de credinţă în tabăra militară de la Colomeia (La Colomeia, Stefan cel Mare a acceptat. Domnitorul Moldovei a ingenuncheat in fata regelui polonez). Ştefan acceptă această umilinţă, în speranţa că va primi ajutorul aşa de necesar împotriva turcilor. Dar polonezii nu s-au ţinut de cuvânt. Lipsit de orice sprijin din partea vecinilor, Ştefan încheie în anul 1503 un tratat cu sultanul Baiazid II, care asigură independenţa Moldovei în schimbul plăţii unui tribut sultanului.
Relaţiile cu Polonia Între timp reuşise să respingă o invazie a noului rege polonez, Ioan Albert, nimicind oastea poloneză în bătălia de la Codrii Cozminului din anul 1497. În vara anului următor Ştefan întreprinde o expediţie de pedeapsă, ajungând până în apropierea Cracoviei, capitala de atunci a Poloniei. În cele din urmă se încheie pace în 1499 la Hârlău pe baza de egalitate.
 
Sfârşitul domniei Ultimii ani de domnie fură ani de pace. Cel care spunea în actele scrise că este din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei a zidit 44 mănăstiri şi biserici, conform tradiţiei, după fiecare luptă o biserică. Bătrân şi bolnav de gută; i s-a amputat piciorul. După o domnie îndelungată de 47 de ani - neobişnuită pentru acele vremuri - marele domnitor închise ochii la 2 iulie 1504. Iară prea Ştefan Vodă l-au îngropat ţara cu multă jale şi plângere în mănăstire la Putna, care era zidită de dânsul, jale era, că plângea toţi ca pe un părinte al său...(Grigore Ureche)
Sfârşitul domniei In cursul domniei sale Moldova a cunoscut o înflorire fără precedent. Luptând de la egal cu vecini mult mai puternici, Ştefan cel Mare a reuşit să impună Moldova ca un stat cu drepturi aproape egale. Din nefericire, mărimea redusă a populaţiei şi resursele limitate au făcut ca, o dată cu modificarea tehnologiei războiului (introducerea pe scară largă a armelor de foc, scumpe şi greu de manufacturat) Moldova să nu mai poată ţine pasul cu vecinii mult mai bogaţi.
Bibliografie Constantin C.Giurescu & Dinu C.Giurescu Istoria Românilor volum II (1352-1606) p. 154-192. Editura Ştintifică si Enciclopedică Bucuresti (1976)

More Related Content

What's hot

Stefan cel mare, ctitor de lacasuri sfinte
Stefan cel mare, ctitor de lacasuri sfinteStefan cel mare, ctitor de lacasuri sfinte
Stefan cel mare, ctitor de lacasuri sfinte
dinu rodnitchi
 
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe..."Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
Moldova Europeană
 
America Latină 1800-1850.pptx
America Latină 1800-1850.pptxAmerica Latină 1800-1850.pptx
America Latină 1800-1850.pptx
DianaTucanov
 
Holocaustul - moment de rememorare a istoriei
Holocaustul - moment de rememorare a istorieiHolocaustul - moment de rememorare a istoriei
Holocaustul - moment de rememorare a istoriei
Cristian Ghinghes
 
Mihai viteazul 3
Mihai viteazul 3Mihai viteazul 3
Mihai viteazul 3
Ami Amv
 
Statul dac sub conducerea lui burebista
Statul dac sub conducerea lui burebistaStatul dac sub conducerea lui burebista
Statul dac sub conducerea lui burebista
Rodica Antocica
 
Anul 1918
Anul 1918Anul 1918
Anul 1918
Elena Negotei
 
Popoaredeierisideazi1
Popoaredeierisideazi1Popoaredeierisideazi1
Popoaredeierisideazi1
TiuAni
 
5. China antica.ppt
5. China antica.ppt5. China antica.ppt
5. China antica.ppt
DianaGrecu5
 
Regele Carol I
Regele Carol IRegele Carol I
Regele Carol I
Stefan Boros
 
Stefan Cel Mare
Stefan Cel MareStefan Cel Mare
Stefan Cel Mare
Dana Nicoleta
 
Motivatia in-invatare-formele-motivatiei
Motivatia in-invatare-formele-motivatieiMotivatia in-invatare-formele-motivatiei
Motivatia in-invatare-formele-motivatiei
Laura Orbu
 
Moștenirea culturală a orientului antic
Moștenirea culturală a orientului anticMoștenirea culturală a orientului antic
Moștenirea culturală a orientului antic
ܐܕܪܝܐܢ ܟܘܣܬܝ
 
Popoare de ieri,popoare de azi
Popoare de ieri,popoare de aziPopoare de ieri,popoare de azi
Popoare de ieri,popoare de azi
Nicoleta Cristea
 
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operantIulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
National Library of Republic of Moldova
 
Revolutia de la_1821_condusa_de_tudor_vladimirescu
Revolutia de la_1821_condusa_de_tudor_vladimirescuRevolutia de la_1821_condusa_de_tudor_vladimirescu
Revolutia de la_1821_condusa_de_tudor_vladimirescu
Cristi Oprean
 
Imperiul Roman.pptx
Imperiul Roman.pptxImperiul Roman.pptx
Imperiul Roman.pptx
Irina95595
 
Regimul fanariot
Regimul fanariotRegimul fanariot
Regimul fanariot
MariaChitul
 

What's hot (20)

Stefan cel mare, ctitor de lacasuri sfinte
Stefan cel mare, ctitor de lacasuri sfinteStefan cel mare, ctitor de lacasuri sfinte
Stefan cel mare, ctitor de lacasuri sfinte
 
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe..."Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
 
America Latină 1800-1850.pptx
America Latină 1800-1850.pptxAmerica Latină 1800-1850.pptx
America Latină 1800-1850.pptx
 
Holocaustul - moment de rememorare a istoriei
Holocaustul - moment de rememorare a istorieiHolocaustul - moment de rememorare a istoriei
Holocaustul - moment de rememorare a istoriei
 
Mihai viteazul 3
Mihai viteazul 3Mihai viteazul 3
Mihai viteazul 3
 
Statul dac sub conducerea lui burebista
Statul dac sub conducerea lui burebistaStatul dac sub conducerea lui burebista
Statul dac sub conducerea lui burebista
 
Anul 1918
Anul 1918Anul 1918
Anul 1918
 
Popoaredeierisideazi1
Popoaredeierisideazi1Popoaredeierisideazi1
Popoaredeierisideazi1
 
5. China antica.ppt
5. China antica.ppt5. China antica.ppt
5. China antica.ppt
 
Regele Carol I
Regele Carol IRegele Carol I
Regele Carol I
 
Stefan Cel Mare
Stefan Cel MareStefan Cel Mare
Stefan Cel Mare
 
Motivatia in-invatare-formele-motivatiei
Motivatia in-invatare-formele-motivatieiMotivatia in-invatare-formele-motivatiei
Motivatia in-invatare-formele-motivatiei
 
Moștenirea culturală a orientului antic
Moștenirea culturală a orientului anticMoștenirea culturală a orientului antic
Moștenirea culturală a orientului antic
 
Popoare de ieri,popoare de azi
Popoare de ieri,popoare de aziPopoare de ieri,popoare de azi
Popoare de ieri,popoare de azi
 
Roma Antica
Roma AnticaRoma Antica
Roma Antica
 
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operantIulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
 
Revolutia de la_1821_condusa_de_tudor_vladimirescu
Revolutia de la_1821_condusa_de_tudor_vladimirescuRevolutia de la_1821_condusa_de_tudor_vladimirescu
Revolutia de la_1821_condusa_de_tudor_vladimirescu
 
Imperiul Roman.pptx
Imperiul Roman.pptxImperiul Roman.pptx
Imperiul Roman.pptx
 
Holocaust
Holocaust Holocaust
Holocaust
 
Regimul fanariot
Regimul fanariotRegimul fanariot
Regimul fanariot
 

Viewers also liked

Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4
Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4
Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4
silviaaamadalina1
 
Oferta aniversari
Oferta aniversariOferta aniversari
Oferta aniversari
Laura Iordache
 
การจัดทำหนังสือคู่มืออิเลคทรอนิกส์ (E book)
การจัดทำหนังสือคู่มืออิเลคทรอนิกส์ (E book)การจัดทำหนังสือคู่มืออิเลคทรอนิกส์ (E book)
การจัดทำหนังสือคู่มืออิเลคทรอนิกส์ (E book)
Kitti Lertkamonrak
 
Filmografia
FilmografiaFilmografia
Filmografia
giselaguirado
 
Postmortem of 'Person of Interest' - Big data rc sharing
Postmortem of 'Person of Interest' - Big data rc sharingPostmortem of 'Person of Interest' - Big data rc sharing
Postmortem of 'Person of Interest' - Big data rc sharing
Gandalf Huang
 
The life story of kris crafters from palongan, aeng tongtong, aeng bajaraja, ...
The life story of kris crafters from palongan, aeng tongtong, aeng bajaraja, ...The life story of kris crafters from palongan, aeng tongtong, aeng bajaraja, ...
The life story of kris crafters from palongan, aeng tongtong, aeng bajaraja, ...
Gilang Tri Subekti
 
wk10
wk10wk10
China
ChinaChina
Global Social Media from Poland with Love
Global Social Media from Poland with LoveGlobal Social Media from Poland with Love
Global Social Media from Poland with Love
Karolina Kurcwald
 
Expedia amazon comparison
Expedia amazon comparisonExpedia amazon comparison
Expedia amazon comparison
cynthianodira
 
FUTURE TRADE INDOJAYA
FUTURE TRADE INDOJAYAFUTURE TRADE INDOJAYA
FUTURE TRADE INDOJAYA
Nasrun Nor
 
Indians
IndiansIndians
Indians
payshieh
 
Identificarea nevoilor
Identificarea nevoilorIdentificarea nevoilor
Identificarea nevoilor
Laura Iordache
 
Rajesh resume
Rajesh resumeRajesh resume
Rajesh resume
rajeshranjanr
 
ASIGURARE LOCUINTA
ASIGURARE LOCUINTAASIGURARE LOCUINTA
ASIGURARE LOCUINTA
Laura Iordache
 
查小三 + 新智慧營運 Splunk4.2大顯身手
查小三 + 新智慧營運 Splunk4.2大顯身手查小三 + 新智慧營運 Splunk4.2大顯身手
查小三 + 新智慧營運 Splunk4.2大顯身手
Gandalf Huang
 
ロイ課題スライド
ロイ課題スライドロイ課題スライド
ロイ課題スライド
Ryo Yamato
 
分享 數位行銷 Vcm - facebook 行銷-20120319
分享 數位行銷  Vcm - facebook 行銷-20120319分享 數位行銷  Vcm - facebook 行銷-20120319
分享 數位行銷 Vcm - facebook 行銷-20120319
Gandalf Huang
 
網管人58期.活用技巧.因應個資新法 企業舉證妥善規劃
網管人58期.活用技巧.因應個資新法 企業舉證妥善規劃網管人58期.活用技巧.因應個資新法 企業舉證妥善規劃
網管人58期.活用技巧.因應個資新法 企業舉證妥善規劃
Gandalf Huang
 

Viewers also liked (20)

Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4
Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4
Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4
 
Oferta aniversari
Oferta aniversariOferta aniversari
Oferta aniversari
 
การจัดทำหนังสือคู่มืออิเลคทรอนิกส์ (E book)
การจัดทำหนังสือคู่มืออิเลคทรอนิกส์ (E book)การจัดทำหนังสือคู่มืออิเลคทรอนิกส์ (E book)
การจัดทำหนังสือคู่มืออิเลคทรอนิกส์ (E book)
 
Filmografia
FilmografiaFilmografia
Filmografia
 
Postmortem of 'Person of Interest' - Big data rc sharing
Postmortem of 'Person of Interest' - Big data rc sharingPostmortem of 'Person of Interest' - Big data rc sharing
Postmortem of 'Person of Interest' - Big data rc sharing
 
The life story of kris crafters from palongan, aeng tongtong, aeng bajaraja, ...
The life story of kris crafters from palongan, aeng tongtong, aeng bajaraja, ...The life story of kris crafters from palongan, aeng tongtong, aeng bajaraja, ...
The life story of kris crafters from palongan, aeng tongtong, aeng bajaraja, ...
 
wk10
wk10wk10
wk10
 
China
ChinaChina
China
 
Global Social Media from Poland with Love
Global Social Media from Poland with LoveGlobal Social Media from Poland with Love
Global Social Media from Poland with Love
 
Puri
PuriPuri
Puri
 
Expedia amazon comparison
Expedia amazon comparisonExpedia amazon comparison
Expedia amazon comparison
 
FUTURE TRADE INDOJAYA
FUTURE TRADE INDOJAYAFUTURE TRADE INDOJAYA
FUTURE TRADE INDOJAYA
 
Indians
IndiansIndians
Indians
 
Identificarea nevoilor
Identificarea nevoilorIdentificarea nevoilor
Identificarea nevoilor
 
Rajesh resume
Rajesh resumeRajesh resume
Rajesh resume
 
ASIGURARE LOCUINTA
ASIGURARE LOCUINTAASIGURARE LOCUINTA
ASIGURARE LOCUINTA
 
查小三 + 新智慧營運 Splunk4.2大顯身手
查小三 + 新智慧營運 Splunk4.2大顯身手查小三 + 新智慧營運 Splunk4.2大顯身手
查小三 + 新智慧營運 Splunk4.2大顯身手
 
ロイ課題スライド
ロイ課題スライドロイ課題スライド
ロイ課題スライド
 
分享 數位行銷 Vcm - facebook 行銷-20120319
分享 數位行銷  Vcm - facebook 行銷-20120319分享 數位行銷  Vcm - facebook 行銷-20120319
分享 數位行銷 Vcm - facebook 行銷-20120319
 
網管人58期.活用技巧.因應個資新法 企業舉證妥善規劃
網管人58期.活用技巧.因應個資新法 企業舉證妥善規劃網管人58期.活用技巧.因應個資新法 企業舉證妥善規劃
網管人58期.活用技巧.因應個資新法 企業舉證妥善規劃
 

Similar to Stefan cel mare

Stefan cel mare
Stefan cel mareStefan cel mare
Stefan cel mare
AlexandruAnchidin
 
Vlad Tepes si Stefan cel Mare
Vlad Tepes si Stefan cel MareVlad Tepes si Stefan cel Mare
Vlad Tepes si Stefan cel Mare
dorinstolearenco
 
Alexandru cel bun
Alexandru cel bunAlexandru cel bun
Alexandru cel bun
ILIE IRINA
 
Nicolae_Iorga_-_Istoria_Lui_Stefan_Cel_Mare.pdf
Nicolae_Iorga_-_Istoria_Lui_Stefan_Cel_Mare.pdfNicolae_Iorga_-_Istoria_Lui_Stefan_Cel_Mare.pdf
Nicolae_Iorga_-_Istoria_Lui_Stefan_Cel_Mare.pdf
Emily Constance
 
Petru rares(1483 1546)
Petru rares(1483 1546)Petru rares(1483 1546)
Petru rares(1483 1546)
Gnl Massimo
 
Prezentare powerpoint - "Relatiile internationale"
Prezentare powerpoint - "Relatiile internationale"Prezentare powerpoint - "Relatiile internationale"
Prezentare powerpoint - "Relatiile internationale"
ralenneblack
 
Relatiile internationale
Relatiile internationaleRelatiile internationale
Relatiile internationale
ralenneblack
 
Voievozi si domnitori romani_istorie.pptx
Voievozi si domnitori romani_istorie.pptxVoievozi si domnitori romani_istorie.pptx
Voievozi si domnitori romani_istorie.pptx
EuSimina
 
Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4
Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4
Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4
adrianagabriela1999
 
Spatiul romanesc intre diplomatie si conflict
Spatiul romanesc intre diplomatie si conflictSpatiul romanesc intre diplomatie si conflict
Spatiul romanesc intre diplomatie si conflict
Mariana Dobre
 
Alexandru cel bun
Alexandru cel bun Alexandru cel bun
Alexandru cel bun
private
 
Tarile romane in sec[1]. xiv xvi
Tarile romane in sec[1]. xiv  xviTarile romane in sec[1]. xiv  xvi
Tarile romane in sec[1]. xiv xvi
maraivan
 
642-Stefan cel Mare.ppt
642-Stefan cel Mare.ppt642-Stefan cel Mare.ppt
642-Stefan cel Mare.ppt
RoxanaIoanaBadea
 
Ce limbă vorbea Ștefan cel Mare limba română sau moldovenească
Ce limbă vorbea Ștefan cel Mare limba română sau moldoveneascăCe limbă vorbea Ștefan cel Mare limba română sau moldovenească
Ce limbă vorbea Ștefan cel Mare limba română sau moldovenească
ego2
 
Ascensiunea rusiei
Ascensiunea rusieiAscensiunea rusiei
Ascensiunea rusiei
gruianul
 
Povestea lui pazvante chiorul
Povestea lui pazvante chiorulPovestea lui pazvante chiorul
Povestea lui pazvante chiorul
Ovidiu Slimac
 
ŞTEFAN CEL MARE MARE STRATEG MILITAR ȘI GÂNDITOR MILITAR
ŞTEFAN CEL MARE MARE STRATEG MILITAR  ȘI GÂNDITOR MILITAR ŞTEFAN CEL MARE MARE STRATEG MILITAR  ȘI GÂNDITOR MILITAR
ŞTEFAN CEL MARE MARE STRATEG MILITAR ȘI GÂNDITOR MILITAR
private
 
Ștefan cel Mare.pptx
Ștefan cel Mare.pptxȘtefan cel Mare.pptx
Ștefan cel Mare.pptx
LupuMihaiIrinel
 
ZIUA NATIONALA A ROMANIEI 1 decembrie 1918
ZIUA NATIONALA A ROMANIEI 1 decembrie 1918ZIUA NATIONALA A ROMANIEI 1 decembrie 1918
ZIUA NATIONALA A ROMANIEI 1 decembrie 1918
MariaDobre7
 

Similar to Stefan cel mare (20)

Stefan cel mare
Stefan cel mareStefan cel mare
Stefan cel mare
 
Vlad Tepes si Stefan cel Mare
Vlad Tepes si Stefan cel MareVlad Tepes si Stefan cel Mare
Vlad Tepes si Stefan cel Mare
 
Alexandru cel bun
Alexandru cel bunAlexandru cel bun
Alexandru cel bun
 
Nicolae_Iorga_-_Istoria_Lui_Stefan_Cel_Mare.pdf
Nicolae_Iorga_-_Istoria_Lui_Stefan_Cel_Mare.pdfNicolae_Iorga_-_Istoria_Lui_Stefan_Cel_Mare.pdf
Nicolae_Iorga_-_Istoria_Lui_Stefan_Cel_Mare.pdf
 
Petru rares(1483 1546)
Petru rares(1483 1546)Petru rares(1483 1546)
Petru rares(1483 1546)
 
8 proiect
8 proiect8 proiect
8 proiect
 
Prezentare powerpoint - "Relatiile internationale"
Prezentare powerpoint - "Relatiile internationale"Prezentare powerpoint - "Relatiile internationale"
Prezentare powerpoint - "Relatiile internationale"
 
Relatiile internationale
Relatiile internationaleRelatiile internationale
Relatiile internationale
 
Voievozi si domnitori romani_istorie.pptx
Voievozi si domnitori romani_istorie.pptxVoievozi si domnitori romani_istorie.pptx
Voievozi si domnitori romani_istorie.pptx
 
Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4
Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4
Moldova în timpul lui stefan cel mare grupa 4
 
Spatiul romanesc intre diplomatie si conflict
Spatiul romanesc intre diplomatie si conflictSpatiul romanesc intre diplomatie si conflict
Spatiul romanesc intre diplomatie si conflict
 
Alexandru cel bun
Alexandru cel bun Alexandru cel bun
Alexandru cel bun
 
Tarile romane in sec[1]. xiv xvi
Tarile romane in sec[1]. xiv  xviTarile romane in sec[1]. xiv  xvi
Tarile romane in sec[1]. xiv xvi
 
642-Stefan cel Mare.ppt
642-Stefan cel Mare.ppt642-Stefan cel Mare.ppt
642-Stefan cel Mare.ppt
 
Ce limbă vorbea Ștefan cel Mare limba română sau moldovenească
Ce limbă vorbea Ștefan cel Mare limba română sau moldoveneascăCe limbă vorbea Ștefan cel Mare limba română sau moldovenească
Ce limbă vorbea Ștefan cel Mare limba română sau moldovenească
 
Ascensiunea rusiei
Ascensiunea rusieiAscensiunea rusiei
Ascensiunea rusiei
 
Povestea lui pazvante chiorul
Povestea lui pazvante chiorulPovestea lui pazvante chiorul
Povestea lui pazvante chiorul
 
ŞTEFAN CEL MARE MARE STRATEG MILITAR ȘI GÂNDITOR MILITAR
ŞTEFAN CEL MARE MARE STRATEG MILITAR  ȘI GÂNDITOR MILITAR ŞTEFAN CEL MARE MARE STRATEG MILITAR  ȘI GÂNDITOR MILITAR
ŞTEFAN CEL MARE MARE STRATEG MILITAR ȘI GÂNDITOR MILITAR
 
Ștefan cel Mare.pptx
Ștefan cel Mare.pptxȘtefan cel Mare.pptx
Ștefan cel Mare.pptx
 
ZIUA NATIONALA A ROMANIEI 1 decembrie 1918
ZIUA NATIONALA A ROMANIEI 1 decembrie 1918ZIUA NATIONALA A ROMANIEI 1 decembrie 1918
ZIUA NATIONALA A ROMANIEI 1 decembrie 1918
 

More from Gnl Massimo

Violenta domestica
Violenta domesticaViolenta domestica
Violenta domestica
Gnl Massimo
 
Legile radiatieicorpuluinegru
Legile radiatieicorpuluinegruLegile radiatieicorpuluinegru
Legile radiatieicorpuluinegru
Gnl Massimo
 
Descoperiri in biologie, medicina si chimie sec xx
Descoperiri in biologie, medicina si chimie sec xxDescoperiri in biologie, medicina si chimie sec xx
Descoperiri in biologie, medicina si chimie sec xx
Gnl Massimo
 
Criticismul junimistfinal
Criticismul junimistfinalCriticismul junimistfinal
Criticismul junimistfinal
Gnl Massimo
 

More from Gnl Massimo (10)

Iluminism
IluminismIluminism
Iluminism
 
Violenta domestica
Violenta domesticaViolenta domestica
Violenta domestica
 
Religie
ReligieReligie
Religie
 
Catilina
CatilinaCatilina
Catilina
 
Legile radiatieicorpuluinegru
Legile radiatieicorpuluinegruLegile radiatieicorpuluinegru
Legile radiatieicorpuluinegru
 
Descoperiri in biologie, medicina si chimie sec xx
Descoperiri in biologie, medicina si chimie sec xxDescoperiri in biologie, medicina si chimie sec xx
Descoperiri in biologie, medicina si chimie sec xx
 
Criticismul junimistfinal
Criticismul junimistfinalCriticismul junimistfinal
Criticismul junimistfinal
 
Catilina
CatilinaCatilina
Catilina
 
Bacovia
BacoviaBacovia
Bacovia
 
Vulcani asia
Vulcani asiaVulcani asia
Vulcani asia
 

Stefan cel mare

 • 1. Stefan cel Mare Proiect Disciplina: Istorie An scolar: 2008-2009 Copyright © : Gnl Massimo
 • 2. Inceputul domniei lui Stefan cel Mare si Sfant După uciderea tatălui său Bogdan, Ştefan vine cu oaste, ajutat de Vlad Ţepeş, domnul Ţării Româneşti, şi - după înfrângerea lui Petru Aron în "tina de la Doljeşti", la 12 aprilie si la Orbic pe 14 aprilie 1457 - merge la Suceava şi pe locul ce se chema câmpia Direptăţii, lângă cetatea de scaun, întreabă pe toţi de faţă, dacă le este cu voie să le fie domn. Întreaga adunare în frunte cu mitropolitul Teoctist, boieri, târgoveţi, ostaşi şi "toată ţara" proclamară pe Ştefan ca domn legiuit al Moldovei în scaunul părinţilor şi strămoşilor acestuia.
 • 3. Moldova in timpul Domniei lui Stefan cel Mare În vremea lui Ştefan cel Mare, Moldova se întindea peste toate ţinuturile de la Carpaţii răsăriteni până la Nistru. Ţăranii răzeşi, proprietari de pământ, erau chemaţi la solicitarea domnului la "oaste" în schimbul unor privilegii. Alături de ei, un rol important jucau cetele boierilor, care veneau cu oşteni de pe moşiile lor, şi cetele târgurilor, alcătuite din târgoveţi, care se puteau strânge mai repede în caz de nevoie. Oastea mare a lui Ştefan era deci o "oaste de ţară", la vremea aceea puţini fiind lefegii (mercenari).
 • 4. Moldova in timpul Domniei lui Stefan cel Mare Ţara era apărată de cetăţi ca Soroca, Tighina şi Cetatea Albă la Nistru, cetăţile Hotinului şi Sucevei la Nord, spre Carpaţi Cetatea Neamţului, iar pe Siret cetatea Romanului. Ţara era stabilă politic şi bogată. Incursiunile pretendenţilor la domnie rare, opoziţia boierilor slabă şi buna securitate a drumurilor îmbia pe negustorii italieni, polonezi sau armeni, să treacă prin Moldova de la Marea Neagră spre Liov (Lemberg) şi invers, aducând din Orient mirodenii, covoare, blănuri, metale şi pietre preţioase iar din Apus postavuri şi arme. Vămile culese de la aceştia aduceau multi bani în visteria domnească.
 • 5. Moldova in timpul Domniei lui Stefan cel Mare Astfel se explică cum a avut Ştefan mijloace materiale ca să lupte şi să construiască fără încetare în lunga lui domnie. Căci el trebuia să se bizuie numai pe puterile Moldovei, pe sprijinul vecinilor - polonezi sau unguri - nu se putea bizui, şi unii şi alţii voiau să aibă sub suzeranitatea lor Moldova. Pericolul mare îl reprezenta însă expansiunea Imperiului Otoman, care - după cucerirea Constantinopolului la 1453 - de către sultanul Mehmed al II-lea Fatih îşi continua înaintarea în inima Europei.
 • 6. Relaţiile cu Ungaria După urmărirea lui Petru Aron, care se refugiase în Polonia, cade la înţelegere cu regele Cazimir, restituindu-i-se cetatea Hotinului, ceea ce atrage duşmănia regelui Ungariei, Matei Corvin. Într-o luptă decisivă la Baia (1467), pe valea Moldovei, oastea ungurească este înfrântă, regele fiind rănit de trei săgeţi şi o lovitură de lance. Ştefan năvăli în Ardeal pe urmele armatei ungureşti în retragere şi îşi asigură liniştea la graniţa apuseană a ţării
 • 7. Relaţiile cu Ţara Românească Prevăzând că va avea în curând de luptat cu Turcii, Ştefan voia să aibă în Ţara Românească un domn prieten, în locul vasalului turcesc, Radu cel Frumos. În anul 1470 Ştefan începu ostilităţile, prădând Ialomiţa şi arzând oraşul Brăilei (la 27 februarie, în "marţea brânzei"), dar îndată Turcii au răspuns, trimiţând pe Tătari în Moldova. Ştefan se îndreptă atunci împotriva noului duşman şi-l învinse în dumbrava de la Lipnic, pe Nistru. După alte ciocniri cu Radu cel Frumos, acesta fugi la Turci (în noiembrie 1473, Ştefan cucereşte cetatea Dâmboviţei de la Bucureşti), iar Ştefan puse în scaunul Ţării Româneşti pe aliatul său, Laiotă Basarab.
 • 8. Conflictul cu Imperiul Otoman Mohamed al II-lea nu putea lăsa nepedepsit amestecul lui Ştefan în treburile domniei Ţării Româneşti. De aceea în iarna anului 1474 trimise în Moldova pe beylerbeyi Hadâm Suleiman Paşa (Hadin Süleyman Paşa), cu 120.000 de oameni, cu misiunea de a supune pe domn şi a-i nimici oastea. Ştefan îşi organizează tabăra în faţa Vasluiului în locul numit Podul Înalt şi în ziua de 10 ianuarie 1475, înainte de a se lumina de ziuă, dădu atacul pe neaşteptate. Marea oştire a Turcilor se clătină şi se destrămă într-o învălmăşeală cumplită. Locul mlăştinos, ceaţa, necunoaşterea terenului, mări tulburarea Turcilor, care se risipiră. După alungarea Turcilor, Ştefan trimise o scrisoare în limba latină către toţi principii creştini din Europa, vestindu-le marea izbândă şi cerându-le sprijin pentru încercările viitoare.
 • 9. Conflictul cu Imperiul Otoman Dar în afară de felicitări din partea Papei şi a Veneţienilor, ajutor nu veni de nicăieri. Turcii se pregăteau din nou să pornească asupra Moldovei. Mahomed II luă comanda oştirii turceşti, îndreptându-se spre Suceava pe valea Siretului, iar dinspre Nistru se iviră cetele Tătarilor. În codrul de la Valea Albă sau Războieni, Turcii covârşiră puterile Moldovenilor în seara zilei de 26 iulie 1476. Mahomed II atacă cetăţile Suceava, Neamţul şi Hotinul, dar nu le putu cuceri. Aflând că Ştefan pregăteşte o nouă oaste, că Ungurii şi Polonezii se apropie de graniţele Moldovei cu ajutor armat, văzând că hrana se împuţinează, că se ivesc boli în rândul oştenilor, Mahomed II se hotărî să se retragă. El părăsi Moldova hărţuit de cetele lui Ştefan, fără ca izbânda lui să fi însemnat supunerea ţării şi a domnului ei.
 • 10. Relaţiile cu Polonia Văzând că este în pericol să fie răpus de turci, Ştefan se hotărî să ceară ajutor regelui Poloniei. Regele Cazimir îi ceru lui Ştefan să se recunoască vasalul lui şi să-i depună jurământ de credinţă în tabăra militară de la Colomeia (La Colomeia, Stefan cel Mare a acceptat. Domnitorul Moldovei a ingenuncheat in fata regelui polonez). Ştefan acceptă această umilinţă, în speranţa că va primi ajutorul aşa de necesar împotriva turcilor. Dar polonezii nu s-au ţinut de cuvânt. Lipsit de orice sprijin din partea vecinilor, Ştefan încheie în anul 1503 un tratat cu sultanul Baiazid II, care asigură independenţa Moldovei în schimbul plăţii unui tribut sultanului.
 • 11. Relaţiile cu Polonia Între timp reuşise să respingă o invazie a noului rege polonez, Ioan Albert, nimicind oastea poloneză în bătălia de la Codrii Cozminului din anul 1497. În vara anului următor Ştefan întreprinde o expediţie de pedeapsă, ajungând până în apropierea Cracoviei, capitala de atunci a Poloniei. În cele din urmă se încheie pace în 1499 la Hârlău pe baza de egalitate.
 • 12.  
 • 13. Sfârşitul domniei Ultimii ani de domnie fură ani de pace. Cel care spunea în actele scrise că este din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei a zidit 44 mănăstiri şi biserici, conform tradiţiei, după fiecare luptă o biserică. Bătrân şi bolnav de gută; i s-a amputat piciorul. După o domnie îndelungată de 47 de ani - neobişnuită pentru acele vremuri - marele domnitor închise ochii la 2 iulie 1504. Iară prea Ştefan Vodă l-au îngropat ţara cu multă jale şi plângere în mănăstire la Putna, care era zidită de dânsul, jale era, că plângea toţi ca pe un părinte al său...(Grigore Ureche)
 • 14. Sfârşitul domniei In cursul domniei sale Moldova a cunoscut o înflorire fără precedent. Luptând de la egal cu vecini mult mai puternici, Ştefan cel Mare a reuşit să impună Moldova ca un stat cu drepturi aproape egale. Din nefericire, mărimea redusă a populaţiei şi resursele limitate au făcut ca, o dată cu modificarea tehnologiei războiului (introducerea pe scară largă a armelor de foc, scumpe şi greu de manufacturat) Moldova să nu mai poată ţine pasul cu vecinii mult mai bogaţi.
 • 15. Bibliografie Constantin C.Giurescu & Dinu C.Giurescu Istoria Românilor volum II (1352-1606) p. 154-192. Editura Ştintifică si Enciclopedică Bucuresti (1976)