SlideShare a Scribd company logo
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
Główne cele, które ma się uzyskać dzięki budowie Trasy Droga Zielona – Nowa Spacerowa
wynikające z analizy dokumentów strategicznych Miasta Gdańska i Sopotu:
Układ drogowy łączący DW 218 z trasą Słowackiego
− jako oś transportowa, której główną funkcją
− jest aktywizacja terenów ją otaczających,
− podnoszenie ich atrakcyjności społeczno-ekonomicznej.
Trasa przechodzi przez tereny stanowiące obszary o znaczeniu metropolitalnym.
GŁÓWNE CELE
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej strefy nadmorskiej, uzdrowiskowej i
historycznej obu miast.
Ochrona i poprawa warunków życia (mieszkaniowych) – utrzymanie potencjału rozwojowego
struktur mieszkaniowych (liczebność i kondycja ludności, jakość twardej infrastruktury)
Trasa Spacerowa- Droga Zielona rozwiązująca a nie generująca problem:
− wzrostu zapotrzebowania na miejsca parkingowe w rejonach nadmorskich,
− wyprowadzania a nie wprowadzania tranzytu do strefy nadmorskiej, mieszkaniowo-
turystycznej.
WSPÓLNE CELE GDAŃSKA I SOPOTU:
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
Grunwaldzka Hallera
Nowa Kielnieńska
Trasa Sucharskiego
Obwodnica
Trójmiasta
Nowa Spacerowa Droga Zielona Odcinek zrealizowany i
w trakcie budowy
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
LEŚNY MIESZKANIOWY PRZEMYSŁOWYKIELNIEŃSKA
SCHEMAT PRZEBIEGU TRASY
m. Gdańsk
m. Sopot
PKP
Armii Krajowej
Hallera
Oliwa
Zaspa
Osowa
Port
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
LOKALIZACJA
m. Gdańsk
m. Sopot
PKP
Armii Krajowej
Hallera
Oliwa
Zaspa
Osowa
Port
HALA
GDYNIA
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
GŁÓWNE KIERUNKI RUCHU
m. Gdańsk
m. Sopot
PKP
Armii Krajowej
Hallera
Oliwa
Zaspa
Osowa
Port
DOJAZD
LOKALNY
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
GŁÓWNE KIERUNKI RUCHU
m. Gdańsk
m. Sopot
PKP
Armii Krajowej
Hallera
Oliwa
Zaspa
Osowa
Port
PORT
TRANZYT
GDYNIA
SOPOT
STADION
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
GŁÓWNE KIERUNKI RUCHU
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
PRZEBIEG TRASY
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
PODZIAŁ TRASY NA ODCINKI – CHARAKTER TRASY
DROGA ZIELONA
NOWA SPACEROWA
ERGO ARENA
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
POKRYCIE AKTUALNYMI MIEJSCOWYMI PLANAMI GDAŃSKA I SOPOTU
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
POKRYCIE AKTUALNYMI MIEJSCOWYMI PLANAMI GDAŃSKA I SOPOTU
UCHWAŁA NR
XVI/472/2003
UCHWAŁA NR
XXXIX/1214/2001
UCHWAŁA NR
XII/312/2003
UCHWAŁA NR
X/151/2003 (R-4/02)
UCHWAŁA NR
XXVI/440/2001 (R-4/01)
Lata uchwały mpzp dla Nowej Spacerowej/ Drogi Zielonej
BITWY POD PŁOWCAMI
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
POŁĄCZENIE Z DROGĄ
ZIELONĄ
DROGA ZIELONA
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
STUDIUM UWARUNKOWAŃ GDAŃSKA I SOPOTU – SYSTEM TRANSPORTOWY
OCHRONA OBSZARU UZDROWISKA
A1 I A2 – PIORYTET ROZWOJU FUNKCJI UZDROWISKOWEJ
OBSZARY OCHRONY B1- B2
OBSZAR OCHRONY C
STREFA OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘĆ WODY
OBSZAR WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW
OBSZAR O ZNACZENIU KRAJOWYM I
REGIONALNYM
STUDIUM UWARUNKOWAŃ GDAŃSKA I SOPOTU – ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
SOPOT KURORT
PAS NADMORSKI
OŚ OLIWSKA
PARK
OLIWSKI
OBSZAR A1
OBSZAR B1
KORYTARZ EKOLOGICZNY
POTOKU OLIWSKIEGO
PARK
OLIWSKI
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
TPK
TPK
PARK
REGANAPARK
PRZYMORZE
PARK
JELIITKOWSKI
POTOK JELITKOWSKI
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
STREFY OCHRONY GDAŃSKA I SOPOTU
SOPOT
Oliwa
Jelitkowo
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
KORYTARZ EKOLOGICZNY POTOKU OLIWSKIEGO
Uspokojenie ruchu
Uspokojenie ruchu
WARIANT 1B
+
OSIEDLE REZERWA POD
DROGĘ ZIELONĄ
MIEJSCA POSTOJOWE
(7m+5m)
DROGA ZIELONA
(7m)
PAS NADMORSKI NOWA SPACEROWA TUNEL
POD PACHOŁKIEM
SCHEMATYCZNA ZASADA WARIANTOWANIA TRASY – WARIANT 1 i 2
ODCINEK GOSPODY - OBWODNICA
WARIANT 1A
OSIEDLE REZERWA POD
DROGĘ ZIELONĄ
MIEJSCA POSTOJOWE
(7m+5m)
DROGA ZIELONA
(7m)
TRAMWAJ PAS NADMORSKI
+
NOWA SPACEROWA TUNEL
POD PACHOŁKIEM
ODCINEK HALLERA - GOSPODY
OSIEDLE REZERWA POD
DROGĘ ZIELONĄ
MIEJSCA POSTOJOWE
(7m+5m)
DROGA ZIELONA
(7m)
PAS NADMORSKI
WARIANT 2 + TRAMWAJ W OBROŃCÓW WYBRZEŻA
+NOWA SPACEROWA TUNEL POD PACHOŁKIEMTRAMWAJ
USŁUGI TRAMWAJ ISTNIEJĄCA OSIEDLE
FALOWIEC
TRAMWAJ W OBROŃCÓW WYBRZEŻA
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
SCHEMATYCZNA ZASADA WARIANTOWANIA TRASY – WARIANT 3 i 4
+NOWA SPACEROWA TUNEL POD PACHOŁKIEM
WARIANT 4A
+NOWA SPACEROWA TUNEL POD PACHOŁKIEMOSIEDLE ISTNIEJĄCA
LUB NOWA
JEZDNIA
DROGA ZIELONA
(7m)
DROGA ZIELONA
(7m)
TRAMWAJ PAS NADMORSKI
WARIANT 4B
+NOWA SPACEROWA TUNEL POD PACHOŁKIEMOSIEDLE ISTNIEJĄCA
LUB NOWA
JEZDNIA
DROGA ZIELONA
(7m)
DROGA ZIELONA
(7m)
PAS NADMORSKI
ODCINEK GOSPODY - OBWODNICAODCINEK HALLERA - GOSPODY
PAS NADMORSKIOSIEDLE
DROGA ZIELONA
(7m)
REZERWA
(7m)
CH. + Ś.
(2m + 2m)
I ETAP BUDOWY
TRAMWAJ
WARIANT 3
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE WARIANTU NR 3
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
TRAMWAJ
JEZDNIA
Tramwaj + autobus
3. ODCINEK GOSPODY - POMORSKA
SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE WARIANTU NR 3
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
1. ODCINEK NOWA SPACEROWA
2. ODCINEK TUNEL POD PACHOŁKIEM
PIESZO ROWEROWY
(3,5m)
ZIELEŃ
(2m)
NOWA SPACEROWA
(7m)
NOWA SPACEROWA
(7m)
TERENY
MIESZKANIOWE
DROGA ZIELONA
(7m)
REZERWA
(7m)
PAS DZIELĄCY
(2m)
LINIE MPZP
LINIE MPZPTUNEL
(7m)
TUNEL
(7m)
(~16m)
PAS NADMORSKI
LINIE MPZP
CHODNIK + ŚCIEŻKA
(2m + 2m)
ZIELEŃ
(10m)
6. ODCINEK JANA PAWŁA II - HALLERA
SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE WARIANTU NR 3
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
4. ODCINEK POMORSKA – OBROŃCÓW WYBRZEŻA
5. ODCINEK OBROŃCÓW WYBRZEŻA – JANA PAWŁA II
TRAMWAJ
TERENY
MIESZKANIOWE
DROGA ZIELONA
(7m)
REZERWA
(7m)
PAS NADMORSKI
LINIE MPZP
CHODNIK + ŚCIEŻKA
(2m + 2m)
REZERWA TRAMWAJ
(10m)
TERENY
MIESZKANIOWE
DROGA ZIELONA
(7m)
REZERWA
(7m)
PAS NADMORSKI
LINIE MPZP
CHODNIK + ŚCIEŻKA
(2m + 2m)
TRAMWAJTERENY
MIESZKANIOWE
DROGA ZIELONA
(7m)
DROGA ZIELONA
(7m)
PAS NADMORSKI
LINIE MPZP
CHODNIK + ŚCIEŻKA
(2m + 2m)
I ETAP BUDOWY
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
CHARAKTER ULICY KTÓREGO NALEŻY UNIKAĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
CHARAKTER ULICY KTÓREGO NALEŻY UNIKAĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
CHARAKTER ULICY DO KTÓREGO NALEŻY DĄŻYĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM
AL. LEGIONÓW
GDAŃSK
6. ODCINEK JANA PAWŁA II - HALLERA
SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE WARIANTU NR 3
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
4. ODCINEK POMORSKA – OBROŃCÓW WYBRZEŻA
5. ODCINEK OBROŃCÓW WYBRZEŻA – JANA PAWŁA II
TERENY
MIESZKANIOWE
PAS NADMORSKI
LINIE MPZP
CHODNIK + ŚCIEŻKA
(2m + 2m)
REZERWA TRAMWAJ
(10m)
TERENY
MIESZKANIOWE
PAS NADMORSKI
LINIE MPZP
CHODNIK + ŚCIEŻKA
(2m + 2m)
TRAMWAJTERENY
MIESZKANIOWE
DROGA ZIELONA
(7m)
PAS NADMORSKI
LINIE MPZP
CHODNIK + ŚCIEŻKA
(2m + 2m)
I ETAP BUDOWY
DROGA ZIELONA
(7m)
REZERWA
(7m)
DROGA ZIELONA
(7m)
REZERWA
(7m)
DROGA ZIELONA
(7m)
AL. LEGIONÓW
GDAŃSK
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
CHARAKTER ULICY DO KTÓREGO NALEŻY DĄŻYĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
CHARAKTER ULICY DO KTÓREGO NALEŻY DĄŻYĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM
CHARAKTER ULICY DO KTÓREGO NALEŻY DĄŻYĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
UL. M. J. PIŁSUDSKIEGO
SZCZECIN
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
CHARAKTER ULICY DO KTÓREGO NALEŻY DĄŻYĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
CHARAKTER ULICY DO KTÓREGO NALEŻY DĄŻYĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA BARIER AKUSTYCZNYCH ?
UST
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA BARIER AKUSTYCZNYCH ?
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA BARIER AKUSTYCZNYCH ?
KOMUNIKACJA INDYWIDUALNA SAMOCHODOWA
− Wyprowadzenie ruchu ze Starej Oliwy i Sopotu
− Ograniczenie ruchu tranzytowego w Osowej
− Włączenie Jelitkowa w obszar „kurortu” Sopot
− Ścieżki rowerowe, rekreacja, zieleń
KOMUNIKACJA PUBLICZNA
− Tramwaj w Drodze Zielonej na odcinku od ulicy Hallera do ulicy Obrońców Wybrzeża
− Tramwaj w ulicy Obrońców Wybrzeża
− Pętla integracyjna Pomorska (tramwaj + autobus)
KORZYŚCI REALIZACJI TRASY
STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku

More Related Content

More from StaraOliwa.pl

Budowa wielofunkcyjnej hali sportowejW Oliwie
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowejW OliwieBudowa wielofunkcyjnej hali sportowejW Oliwie
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowejW Oliwie
StaraOliwa.pl
 
Zmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycja
Zmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycjaZmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycja
Zmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycja
StaraOliwa.pl
 
Rozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnego
Rozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnegoRozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnego
Rozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnego
StaraOliwa.pl
 
Bo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny Jarockiej
Bo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny JarockiejBo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny Jarockiej
Bo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny Jarockiej
StaraOliwa.pl
 
Uwaga detal - folder
Uwaga detal - folderUwaga detal - folder
Uwaga detal - folder
StaraOliwa.pl
 
Podsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 roku
Podsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 rokuPodsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 roku
Podsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 roku
StaraOliwa.pl
 
Bo 2021 projekty_wygrane
Bo 2021 projekty_wygraneBo 2021 projekty_wygrane
Bo 2021 projekty_wygrane
StaraOliwa.pl
 
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1
StaraOliwa.pl
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy
prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczyprof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy
prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy
StaraOliwa.pl
 
Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...
Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...
Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...
StaraOliwa.pl
 
Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...
Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...
Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...
StaraOliwa.pl
 
Program Szkolenia Łyzwiarstwa Figurowego
Program Szkolenia Łyzwiarstwa FigurowegoProgram Szkolenia Łyzwiarstwa Figurowego
Program Szkolenia Łyzwiarstwa Figurowego
StaraOliwa.pl
 
Gdańsk prezentacja Wszystkich Świętych 1.11.2018
Gdańsk prezentacja Wszystkich Świętych 1.11.2018Gdańsk prezentacja Wszystkich Świętych 1.11.2018
Gdańsk prezentacja Wszystkich Świętych 1.11.2018
StaraOliwa.pl
 
Prezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w Gdańsku
Prezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w GdańskuPrezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w Gdańsku
Prezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w Gdańsku
StaraOliwa.pl
 
Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018
Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018
Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018
StaraOliwa.pl
 
Spp oliwa ix 2018 1
Spp oliwa ix 2018 1Spp oliwa ix 2018 1
Spp oliwa ix 2018 1
StaraOliwa.pl
 
Spp oliwa ix 2018 2
Spp oliwa ix 2018 2Spp oliwa ix 2018 2
Spp oliwa ix 2018 2
StaraOliwa.pl
 
Spp oliwa ix 2018 3
Spp oliwa ix 2018 3Spp oliwa ix 2018 3
Spp oliwa ix 2018 3
StaraOliwa.pl
 
Prezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w Gdańsku
Prezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w GdańskuPrezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w Gdańsku
Prezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w Gdańsku
StaraOliwa.pl
 
Gdańska_Koperta_Życia
Gdańska_Koperta_ŻyciaGdańska_Koperta_Życia
Gdańska_Koperta_Życia
StaraOliwa.pl
 

More from StaraOliwa.pl (20)

Budowa wielofunkcyjnej hali sportowejW Oliwie
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowejW OliwieBudowa wielofunkcyjnej hali sportowejW Oliwie
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowejW Oliwie
 
Zmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycja
Zmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycjaZmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycja
Zmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycja
 
Rozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnego
Rozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnegoRozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnego
Rozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnego
 
Bo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny Jarockiej
Bo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny JarockiejBo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny Jarockiej
Bo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny Jarockiej
 
Uwaga detal - folder
Uwaga detal - folderUwaga detal - folder
Uwaga detal - folder
 
Podsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 roku
Podsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 rokuPodsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 roku
Podsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 roku
 
Bo 2021 projekty_wygrane
Bo 2021 projekty_wygraneBo 2021 projekty_wygrane
Bo 2021 projekty_wygrane
 
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy
prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczyprof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy
prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy
 
Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...
Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...
Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...
 
Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...
Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...
Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...
 
Program Szkolenia Łyzwiarstwa Figurowego
Program Szkolenia Łyzwiarstwa FigurowegoProgram Szkolenia Łyzwiarstwa Figurowego
Program Szkolenia Łyzwiarstwa Figurowego
 
Gdańsk prezentacja Wszystkich Świętych 1.11.2018
Gdańsk prezentacja Wszystkich Świętych 1.11.2018Gdańsk prezentacja Wszystkich Świętych 1.11.2018
Gdańsk prezentacja Wszystkich Świętych 1.11.2018
 
Prezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w Gdańsku
Prezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w GdańskuPrezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w Gdańsku
Prezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w Gdańsku
 
Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018
Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018
Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018
 
Spp oliwa ix 2018 1
Spp oliwa ix 2018 1Spp oliwa ix 2018 1
Spp oliwa ix 2018 1
 
Spp oliwa ix 2018 2
Spp oliwa ix 2018 2Spp oliwa ix 2018 2
Spp oliwa ix 2018 2
 
Spp oliwa ix 2018 3
Spp oliwa ix 2018 3Spp oliwa ix 2018 3
Spp oliwa ix 2018 3
 
Prezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w Gdańsku
Prezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w GdańskuPrezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w Gdańsku
Prezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w Gdańsku
 
Gdańska_Koperta_Życia
Gdańska_Koperta_ŻyciaGdańska_Koperta_Życia
Gdańska_Koperta_Życia
 

Steś układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z trasą słowackiego w gdańsku.

 • 1. STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
 • 2. Główne cele, które ma się uzyskać dzięki budowie Trasy Droga Zielona – Nowa Spacerowa wynikające z analizy dokumentów strategicznych Miasta Gdańska i Sopotu: Układ drogowy łączący DW 218 z trasą Słowackiego − jako oś transportowa, której główną funkcją − jest aktywizacja terenów ją otaczających, − podnoszenie ich atrakcyjności społeczno-ekonomicznej. Trasa przechodzi przez tereny stanowiące obszary o znaczeniu metropolitalnym. GŁÓWNE CELE STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
 • 3. Podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej strefy nadmorskiej, uzdrowiskowej i historycznej obu miast. Ochrona i poprawa warunków życia (mieszkaniowych) – utrzymanie potencjału rozwojowego struktur mieszkaniowych (liczebność i kondycja ludności, jakość twardej infrastruktury) Trasa Spacerowa- Droga Zielona rozwiązująca a nie generująca problem: − wzrostu zapotrzebowania na miejsca parkingowe w rejonach nadmorskich, − wyprowadzania a nie wprowadzania tranzytu do strefy nadmorskiej, mieszkaniowo- turystycznej. WSPÓLNE CELE GDAŃSKA I SOPOTU: STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
 • 4. Grunwaldzka Hallera Nowa Kielnieńska Trasa Sucharskiego Obwodnica Trójmiasta Nowa Spacerowa Droga Zielona Odcinek zrealizowany i w trakcie budowy STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku LEŚNY MIESZKANIOWY PRZEMYSŁOWYKIELNIEŃSKA SCHEMAT PRZEBIEGU TRASY
 • 5. m. Gdańsk m. Sopot PKP Armii Krajowej Hallera Oliwa Zaspa Osowa Port STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku LOKALIZACJA
 • 6. m. Gdańsk m. Sopot PKP Armii Krajowej Hallera Oliwa Zaspa Osowa Port HALA GDYNIA STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku GŁÓWNE KIERUNKI RUCHU
 • 7. m. Gdańsk m. Sopot PKP Armii Krajowej Hallera Oliwa Zaspa Osowa Port DOJAZD LOKALNY STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku GŁÓWNE KIERUNKI RUCHU
 • 8. m. Gdańsk m. Sopot PKP Armii Krajowej Hallera Oliwa Zaspa Osowa Port PORT TRANZYT GDYNIA SOPOT STADION STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku GŁÓWNE KIERUNKI RUCHU
 • 9. STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku PRZEBIEG TRASY
 • 10. STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku PODZIAŁ TRASY NA ODCINKI – CHARAKTER TRASY
 • 11. DROGA ZIELONA NOWA SPACEROWA ERGO ARENA STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku POKRYCIE AKTUALNYMI MIEJSCOWYMI PLANAMI GDAŃSKA I SOPOTU
 • 12. STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku POKRYCIE AKTUALNYMI MIEJSCOWYMI PLANAMI GDAŃSKA I SOPOTU UCHWAŁA NR XVI/472/2003 UCHWAŁA NR XXXIX/1214/2001 UCHWAŁA NR XII/312/2003 UCHWAŁA NR X/151/2003 (R-4/02) UCHWAŁA NR XXVI/440/2001 (R-4/01) Lata uchwały mpzp dla Nowej Spacerowej/ Drogi Zielonej
 • 13. BITWY POD PŁOWCAMI WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA POŁĄCZENIE Z DROGĄ ZIELONĄ DROGA ZIELONA STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku STUDIUM UWARUNKOWAŃ GDAŃSKA I SOPOTU – SYSTEM TRANSPORTOWY
 • 14. OCHRONA OBSZARU UZDROWISKA A1 I A2 – PIORYTET ROZWOJU FUNKCJI UZDROWISKOWEJ OBSZARY OCHRONY B1- B2 OBSZAR OCHRONY C STREFA OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘĆ WODY OBSZAR WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW OBSZAR O ZNACZENIU KRAJOWYM I REGIONALNYM STUDIUM UWARUNKOWAŃ GDAŃSKA I SOPOTU – ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
 • 15. SOPOT KURORT PAS NADMORSKI OŚ OLIWSKA PARK OLIWSKI OBSZAR A1 OBSZAR B1 KORYTARZ EKOLOGICZNY POTOKU OLIWSKIEGO PARK OLIWSKI WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW TPK TPK PARK REGANAPARK PRZYMORZE PARK JELIITKOWSKI POTOK JELITKOWSKI STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku STREFY OCHRONY GDAŃSKA I SOPOTU
 • 16. SOPOT Oliwa Jelitkowo STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku KORYTARZ EKOLOGICZNY POTOKU OLIWSKIEGO Uspokojenie ruchu Uspokojenie ruchu
 • 17. WARIANT 1B + OSIEDLE REZERWA POD DROGĘ ZIELONĄ MIEJSCA POSTOJOWE (7m+5m) DROGA ZIELONA (7m) PAS NADMORSKI NOWA SPACEROWA TUNEL POD PACHOŁKIEM SCHEMATYCZNA ZASADA WARIANTOWANIA TRASY – WARIANT 1 i 2 ODCINEK GOSPODY - OBWODNICA WARIANT 1A OSIEDLE REZERWA POD DROGĘ ZIELONĄ MIEJSCA POSTOJOWE (7m+5m) DROGA ZIELONA (7m) TRAMWAJ PAS NADMORSKI + NOWA SPACEROWA TUNEL POD PACHOŁKIEM ODCINEK HALLERA - GOSPODY OSIEDLE REZERWA POD DROGĘ ZIELONĄ MIEJSCA POSTOJOWE (7m+5m) DROGA ZIELONA (7m) PAS NADMORSKI WARIANT 2 + TRAMWAJ W OBROŃCÓW WYBRZEŻA +NOWA SPACEROWA TUNEL POD PACHOŁKIEMTRAMWAJ USŁUGI TRAMWAJ ISTNIEJĄCA OSIEDLE FALOWIEC TRAMWAJ W OBROŃCÓW WYBRZEŻA STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
 • 18. SCHEMATYCZNA ZASADA WARIANTOWANIA TRASY – WARIANT 3 i 4 +NOWA SPACEROWA TUNEL POD PACHOŁKIEM WARIANT 4A +NOWA SPACEROWA TUNEL POD PACHOŁKIEMOSIEDLE ISTNIEJĄCA LUB NOWA JEZDNIA DROGA ZIELONA (7m) DROGA ZIELONA (7m) TRAMWAJ PAS NADMORSKI WARIANT 4B +NOWA SPACEROWA TUNEL POD PACHOŁKIEMOSIEDLE ISTNIEJĄCA LUB NOWA JEZDNIA DROGA ZIELONA (7m) DROGA ZIELONA (7m) PAS NADMORSKI ODCINEK GOSPODY - OBWODNICAODCINEK HALLERA - GOSPODY PAS NADMORSKIOSIEDLE DROGA ZIELONA (7m) REZERWA (7m) CH. + Ś. (2m + 2m) I ETAP BUDOWY TRAMWAJ WARIANT 3 STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
 • 19. SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE WARIANTU NR 3 STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku TRAMWAJ JEZDNIA Tramwaj + autobus
 • 20. 3. ODCINEK GOSPODY - POMORSKA SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE WARIANTU NR 3 STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku 1. ODCINEK NOWA SPACEROWA 2. ODCINEK TUNEL POD PACHOŁKIEM PIESZO ROWEROWY (3,5m) ZIELEŃ (2m) NOWA SPACEROWA (7m) NOWA SPACEROWA (7m) TERENY MIESZKANIOWE DROGA ZIELONA (7m) REZERWA (7m) PAS DZIELĄCY (2m) LINIE MPZP LINIE MPZPTUNEL (7m) TUNEL (7m) (~16m) PAS NADMORSKI LINIE MPZP CHODNIK + ŚCIEŻKA (2m + 2m) ZIELEŃ (10m)
 • 21. 6. ODCINEK JANA PAWŁA II - HALLERA SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE WARIANTU NR 3 STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku 4. ODCINEK POMORSKA – OBROŃCÓW WYBRZEŻA 5. ODCINEK OBROŃCÓW WYBRZEŻA – JANA PAWŁA II TRAMWAJ TERENY MIESZKANIOWE DROGA ZIELONA (7m) REZERWA (7m) PAS NADMORSKI LINIE MPZP CHODNIK + ŚCIEŻKA (2m + 2m) REZERWA TRAMWAJ (10m) TERENY MIESZKANIOWE DROGA ZIELONA (7m) REZERWA (7m) PAS NADMORSKI LINIE MPZP CHODNIK + ŚCIEŻKA (2m + 2m) TRAMWAJTERENY MIESZKANIOWE DROGA ZIELONA (7m) DROGA ZIELONA (7m) PAS NADMORSKI LINIE MPZP CHODNIK + ŚCIEŻKA (2m + 2m) I ETAP BUDOWY
 • 22. STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku CHARAKTER ULICY KTÓREGO NALEŻY UNIKAĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM
 • 23. STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku CHARAKTER ULICY KTÓREGO NALEŻY UNIKAĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM
 • 24. STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku CHARAKTER ULICY DO KTÓREGO NALEŻY DĄŻYĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM AL. LEGIONÓW GDAŃSK
 • 25. 6. ODCINEK JANA PAWŁA II - HALLERA SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE WARIANTU NR 3 STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku 4. ODCINEK POMORSKA – OBROŃCÓW WYBRZEŻA 5. ODCINEK OBROŃCÓW WYBRZEŻA – JANA PAWŁA II TERENY MIESZKANIOWE PAS NADMORSKI LINIE MPZP CHODNIK + ŚCIEŻKA (2m + 2m) REZERWA TRAMWAJ (10m) TERENY MIESZKANIOWE PAS NADMORSKI LINIE MPZP CHODNIK + ŚCIEŻKA (2m + 2m) TRAMWAJTERENY MIESZKANIOWE DROGA ZIELONA (7m) PAS NADMORSKI LINIE MPZP CHODNIK + ŚCIEŻKA (2m + 2m) I ETAP BUDOWY DROGA ZIELONA (7m) REZERWA (7m) DROGA ZIELONA (7m) REZERWA (7m) DROGA ZIELONA (7m)
 • 26. AL. LEGIONÓW GDAŃSK STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku CHARAKTER ULICY DO KTÓREGO NALEŻY DĄŻYĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM
 • 27. STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku CHARAKTER ULICY DO KTÓREGO NALEŻY DĄŻYĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM
 • 28. CHARAKTER ULICY DO KTÓREGO NALEŻY DĄŻYĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku
 • 29. UL. M. J. PIŁSUDSKIEGO SZCZECIN STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku CHARAKTER ULICY DO KTÓREGO NALEŻY DĄŻYĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM
 • 30. STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku CHARAKTER ULICY DO KTÓREGO NALEŻY DĄŻYĆ NA ODCINKU MIESZKANIOWYM
 • 31. STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA BARIER AKUSTYCZNYCH ? UST
 • 32. STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA BARIER AKUSTYCZNYCH ?
 • 33. STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA BARIER AKUSTYCZNYCH ?
 • 34. KOMUNIKACJA INDYWIDUALNA SAMOCHODOWA − Wyprowadzenie ruchu ze Starej Oliwy i Sopotu − Ograniczenie ruchu tranzytowego w Osowej − Włączenie Jelitkowa w obszar „kurortu” Sopot − Ścieżki rowerowe, rekreacja, zieleń KOMUNIKACJA PUBLICZNA − Tramwaj w Drodze Zielonej na odcinku od ulicy Hallera do ulicy Obrońców Wybrzeża − Tramwaj w ulicy Obrońców Wybrzeża − Pętla integracyjna Pomorska (tramwaj + autobus) KORZYŚCI REALIZACJI TRASY STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku