SlideShare a Scribd company logo
DigIT – DoIT – KommIT 
Digitalt førstevalg – Hvordan når vi målet 
Kirsti Kierulf, KS KommIT
AGENDA 
Hva dere får fra KommIT nå 
Den digitale lederoppgaven i Kommunene
 
Program for IKT-samordning i kommunesektoren 
KS-program: 
• Vedtak i KS’ hovedstyre 23. mai 2012 
• Skal i første omgang gå ut 2015 
• Skal i siste fase evalueres og komme 
fram til egnet organisasjons- og 
finansieringsform fra 2016 
• Eies av KS og styres av Programstyret 
bestående av kommuner, 
fylkeskommuner og KS 
Fire effektmål: 
 Samordning i kommunesektoren – 
utvikle standarder og felles kommunal IKT-arkitektur 
 Samordning stat/kommune – 
initiere og delta i nasjonale utviklingsprosesser 
 Økt kommunal IKT-kompetanse – 
etablere plattform for kompetanseheving 
 Utredet framtidens utviklings- og 
forvaltningsenhet – 
forberede et vedtak om dette
To sentrale dokumenter i rammebetingelsene til KS KommIT 
Digital dialog 
Arkiv og 
dokument-håndtering 
Strategisk 
ledelse og 
IKT 
Personvern, 
taushetsplikin 
fo.sikkerh. 
Kompetanse 
Arkitektur 
standardiserin 
g 
Helse og 
velferd 
Oppvekst og 
utdanning 
Plan, bygg og 
geodata 
Digitaliser 
virksomhetens 
tjenester 
Informasjons-sikkerhet 
Bruk nasjonale 
felles-komponenter 
Samordning 
med kommune-sektoren 
Arkitektur og 
standarder 
Planlegging og 
styring 
Gjør offentlig 
info. tilgjengelig 
for viderebruk 
Gevinstrealiseri 
ng 
Bruk av 
elektronisk 
faktura
Kirsti Kierulf 
Programleder 
Lars Sverre Gjølme 
Kompetanse 
Skole og oppvekst 
Informasjonssikkerhet 
Rune Sandland 
Arkitektur og 
felleskomponenter 
Michael Pande-Rolfsen 
Plan, bygg og geodata 
Aleksander Øines 
Kommunikasjon 
Gevinstrealisering 
Camilla Glasø 
Helse og velferd 
428kommuner 
19fylkeskommuner 
500+ kom. foretak 
+ (NOEN) VENNER:
KS KommIT drift og 
forvaltning 
Strategiske 
samarbeidspartnere 
Programstyret 
KS KommIT 
KPR per sektor 
Kommunedeltakelse 
Brukerfora 
KPR for Kompetanse 
Kommunedeltakelse 
Brukerfora 
KPR for Arkitektur og 
felleskomponenter 
Kommunedeltakelse 
Brukerfora 
KS KommIT 
sekretariat 
Kommuner 
Ja/Nei 
4 
Programstyret KS KommIT beslutter om 
prosjektet skal iverksettes 
3 
KS KommIT sekretariat henter anbefalinger fra 
KPRer og sammenstiller prosjektanbefaling 
2 
KPR per sektor prioriterer prosjektideér fra 
brukerfora 
 1 
Kommune melder inn prosjektidé 
KommIT – prosjekter - prioritering 
Leder: Bergen Leder: Sandnes Leder: Kongsberg
1 2 3 4 
Forstå 
brukerbehovene 
Kartlegge dagens og 
fremtidige brukerreiser for 
innbyggere og 
saksbehandlere 
Definere en ny måte å 
jobbe på som møter 
behovene 
Kartlegge dagens og 
fremtidige 
arbeidsprosesser med 
utgangspunkt i 
brukerbehovene 
Lage digitale løsninger 
som understøtter den 
nye måten å jobbe på 
Utarbeide digitale 
løsninger og/eller 
anskaffelsesunderlag for 
digitale løsninger som 
understøtter fremtidig 
tjenesteproduksjon 
Tilgjengeliggjøre 
løsningene i KS 
KommIT verktøykasse 
Gjøre leveransene 
tilgjengelige for kommuner 
i en helhetlig pakke med 
verktøy og 
opplæringsmateriell 
KommIT Modellen
Tenke digitalt – utvikle nasjonalt – gjennomføre lokalt
Verktøykasse utstyrer kommunene med virkemidler for å 
levere gode digitale tjenester 
Verktøykassen hjelper kommunene identifisere 
prioriterte forbedringstiltak… 
• Brukerreiser 
• Forslag til nye arbeidsprosesser 
• Grunnlag for gevinstanalyser 
…og gir verktøy for å implementere dem 
• Veiledninger og anbefalinger 
• Kompetanseverktøy 
• Kravspesifikasjoner 
• Standarder og grensesnitt
Hva gjør vi i KommIT – Hva gjør vi i kommunen 
Hva leveres til 
kommunene i 
KS KommIT 
verktøykasse 
Hva 
kommunene 
må gjøre selv 
1. Kartlegge behov, 
krav og gevinster 
2. Anskaffe 
løsning 
3. Gjennomføre 
prosjekt 
4. Realisere 
gevinster 
•Mindre tilpasninger 
iht. lokale krav og 
behov 
•Mindre tilpasninger iht. 
lokale krav og behov 
• Evaluering og valg av 
løsning 
• Lokal prosjektplan 
• Prosjektgjennomføring 
og opplæring 
• Endringsledelse 
• Endringsledelse 
• Gevinsthåndtering 
• Evt. tiltak for å bedre 
gevinstrealisering 
• Brukerreiser 
• Forslag til nye 
arbeidsprosesser 
•Metodikk for gevinst-kartlegging 
•Maler og verktøy for 
gevinstkartlegging 
• Grunnlag for gevinst-analyser 
og forslag til 
gevinstrealiseringsplan 
• Kravspesifikasjon 
• Tilknyttede anbuds-dokumenter 
• Veiledning for 
anskaffelsesprosess 
•Metodikk for prosjekt-ledelse 
•Maler og verktøy for 
prosjektstyring 
• Forslag til prosjektplan 
• Verktøy for opplæring 
av medarbeidere 
•Metodikk for 
gevinsthåndtering 
•Maler og verktøy for 
gevinsthåndtering 
• Verktøy for opplæring 
av medarbeidere
AGENDA 
Hva dere får fra KommIT nå 
Den digitale lederoppgaven i Kommunene
Vi tenker digitalt, jobber nasjonalt og gjennomfører lokalt!
Innbyggere ser ett land, én kommune. 
DET 
OFFENTLIGE 
Staten 
Fylkeskommune Kommune 
Prinsipp: Standardisere prosesser. 
Hjelp fra KommIT: Prosessbeskrivelser for alle 
tjenesteområder tas frem, arkitektur og felleskomponenter.
Informasjon er kommunesentrisk ikke 
innbyggersentrisk. 
Prinsipp: Forenkle språket. 
Hjelp fra KS: Klart Språk 
Hjelp fra KommIT: Prosessbeskrivelser
Digital tillit må fortjenes. 
Overgang 
Fyissk Digital 
Prinsipp: Skape trygghet. 
Hjelp fra KommIT: Brukereiser foran alle prosess 
beskrivelser
Alle tjenester i kommunen må gå den digitale trappen
Digitaliseringsstrategi/plan må finne sin plass og synes i 
planprogrammet i Samfunnsdelen 
Kilde: Asker Kommune
Digital suksess er innsikt og gir gevinst 
Kostnad Kvalitet 
 
Tjenesteomfang 
IKT-modenhet 
Brukertilfredshet 
Digitaliseringsgrad 
Totale kostnader 
Kostnader per 
IKT-tjeneste 
Kostnader per 
fagsystem 
Kostnader til IKT-ledelse 
og -administrasjon
SvarUt er løsningen som når alle med alt 
Så fort 
SVARET RETT UT 
saksbehandler trykker 
på knappen «send», får 
innbyggeren melding på 
sin telefon eller e-post. 
Innbyggeren slipper 
postgangen. Dette gjør 
at svaret kommer ca. 4-5 
dager raskere. 
SPARER 
4-5 DAGER
76 kommuner med avtale – per 3. november 
Kommuner: 
• Agdenes 
• Alta 
• Aure 
• Averøy 
• Balsfjord 
• Bergen 
• Bjugn 
• Bodø 
• Bærum 
• Drammen 
• Eide 
• Flesberg 
• Fjell 
• Frogn 
• Frosta 
• Fræna 
• Gjemnes 
• Halden 
• Halsa 
• Hamar 
• Harstad 
• Hemne 
• Hitra 
• Horten 
• Jevnaker 
• Karmøy 
• Kongsberg 
• Kragerø 
• Kristiansand 
• Kristiansund 
• Kviteseid 
• Larvik 
• Lyngdal 
• Malvik 
• Meråker 
• Narvik 
• Nesset 
• Nore og Uvdal 
• Notodden 
• Oppdal 
• Orkdal 
• Oslo 
• Rana 
• Rennebu 
• Rindal 
• Rollag 
• Rygge 
• Røyken 
• Sandnes 
• Selbu 
• Skaun 
• Skedsmo 
• Ski 
• Smøla 
• Snillfjord 
• Sola 
• Stavanger 
• Stjørdal 
• Sunndal 
• Surnadal 
• Sørum 
• Tana 
• Tingvoll 
• Tinn 
• Tromsø 
• Trondheim 
• Tydal 
• Vanylven 
• Vinje 
• Ørland 
• Ås 
Fylkeskommuner: 
• Finnmark 
• Nord Trøndelag 
• Sør-Trøndelag 
• Telemark 
• Troms 
• Vest-Agder 
Andre: 
• KS KommIT 
Forrige brukermøte 26. august: 
54 kommuner
Liggetiden – tiden det tar før sendingen leses digitalt
PLO 
Altinn 
Sak- arkiv Sak- arkiv 
Sak- arkiv 
Sak- arkiv 
Fagsystemer 
Offentlige 
etater 
Innbyggere Næringsliv 
Kontakt-register 
Felles integrasjonsplattform 
kommunal sektor (FIKS) 
Forvaltning 
og 
sikkerhet 
ADM 
GUI-brukere 
MS 
Mottaks-service 
FS 
Forsendelses 
service 
DS 
Dialog-styring 
SDP 
Utskrift 
Innsyn 
SMS/ePost 
Dialog, 
vedtak 
eller 
varsel 
Dialog 
Saksbehandli 
ng og 
samhandling 
Ansatte kommune NN 
ID Porten 
Folkeregister 
Enhetsregister 
Matrikkel 
Andre registre 
eDialoger 
Norsk 
helsenett
KS Læring en felles plattform for deling av kunnskap 
https://kurs.kommit.no/
Mel; Norge i Rødt, Hvitt og Blått 
Ja, for nå skal vi bli digitale 
De som bor i kommunen skal se 
De skal få sin kommune i tale 
De skal få elektronisk beskjed

More Related Content

Similar to Status KommIT Høsten 2014

Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007
Ulf Harry Evensen
 
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?IKT-Norge
 
Oppstartssamling 23offting hedmark og oppland
Oppstartssamling 23offting hedmark og opplandOppstartssamling 23offting hedmark og oppland
Oppstartssamling 23offting hedmark og oppland
Jannicke Røgler
 
Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ...
Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ...Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ...
Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ...
Jan Henrik Gundelsby
 
Oslo Origo - digital transformasjon
Oslo Origo - digital transformasjonOslo Origo - digital transformasjon
Oslo Origo - digital transformasjon
Smidigkonferansen
 
Oppstartssamling 23offting i Hordaland
Oppstartssamling 23offting i Hordaland Oppstartssamling 23offting i Hordaland
Oppstartssamling 23offting i Hordaland
Jannicke Røgler
 
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- bakgrunn
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- bakgrunnIT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- bakgrunn
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- bakgrunn
Western Norway Research Institute
 
Digitalisering - hva betyr det for kommunen?
Digitalisering - hva betyr det for kommunen?Digitalisering - hva betyr det for kommunen?
Digitalisering - hva betyr det for kommunen?
Håvard Wiik
 
Presentasjon på IKT Agder uka 2015
Presentasjon på IKT Agder uka 2015Presentasjon på IKT Agder uka 2015
Presentasjon på IKT Agder uka 2015
Espen Sjøvoll
 
Oppstartssamling 23 offentlige ting Buskerud 9 november
Oppstartssamling 23 offentlige ting Buskerud 9 novemberOppstartssamling 23 offentlige ting Buskerud 9 november
Oppstartssamling 23 offentlige ting Buskerud 9 november
Jannicke Røgler
 
Ole Kristian Tangen: Muligheter og utfordringer med fri programvare
Ole Kristian Tangen: Muligheter og utfordringer med fri programvareOle Kristian Tangen: Muligheter og utfordringer med fri programvare
Ole Kristian Tangen: Muligheter og utfordringer med fri programvare
Friprogsenteret
 
Ledersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter Kolstad
Ledersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter KolstadLedersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter Kolstad
Ledersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter Kolstad
Petter Kolstad
 
Komm IT | kunnskapsdeling og kompetanseutvikling
Komm IT | kunnskapsdeling og kompetanseutviklingKomm IT | kunnskapsdeling og kompetanseutvikling
Komm IT | kunnskapsdeling og kompetanseutvikling
Lars Sverre Gjølme
 
Oppstartssamling i 23 offentlige ting i Rogaland
Oppstartssamling i 23 offentlige ting i RogalandOppstartssamling i 23 offentlige ting i Rogaland
Oppstartssamling i 23 offentlige ting i Rogaland
Jannicke Røgler
 
e-Kommune og eForvaltning Østfold
e-Kommune og eForvaltning Østfolde-Kommune og eForvaltning Østfold
e-Kommune og eForvaltning Østfold
Ulf Harry Evensen
 
Jens Nørve: Utvikling gjennom samarbeid - deling og gjenbruk
Jens Nørve: Utvikling gjennom samarbeid - deling og gjenbrukJens Nørve: Utvikling gjennom samarbeid - deling og gjenbruk
Jens Nørve: Utvikling gjennom samarbeid - deling og gjenbruk
Friprogsenteret
 
Erfaringar frå Feide i Nordfjord
Erfaringar frå Feide i NordfjordErfaringar frå Feide i Nordfjord
Erfaringar frå Feide i NordfjordSynneve Bottolfs
 
Presentasjon Av Fylkeskommunalt Sammarbeid F O T Og Delprosjekt R I M
Presentasjon Av Fylkeskommunalt Sammarbeid  F O T Og Delprosjekt R I MPresentasjon Av Fylkeskommunalt Sammarbeid  F O T Og Delprosjekt R I M
Presentasjon Av Fylkeskommunalt Sammarbeid F O T Og Delprosjekt R I M
Software Innovation Norge
 
Organisasjon, roller og samspill
Organisasjon, roller og samspillOrganisasjon, roller og samspill
Organisasjon, roller og samspill
Rogaland Fylkeskommune/Utvalgssekretariatet
 
Oppstartssamling i nettkurset 23 offentlige ting Agder
Oppstartssamling i nettkurset 23 offentlige ting AgderOppstartssamling i nettkurset 23 offentlige ting Agder
Oppstartssamling i nettkurset 23 offentlige ting Agder
Jannicke Røgler
 

Similar to Status KommIT Høsten 2014 (20)

Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007
 
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?
 
Oppstartssamling 23offting hedmark og oppland
Oppstartssamling 23offting hedmark og opplandOppstartssamling 23offting hedmark og oppland
Oppstartssamling 23offting hedmark og oppland
 
Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ...
Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ...Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ...
Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ...
 
Oslo Origo - digital transformasjon
Oslo Origo - digital transformasjonOslo Origo - digital transformasjon
Oslo Origo - digital transformasjon
 
Oppstartssamling 23offting i Hordaland
Oppstartssamling 23offting i Hordaland Oppstartssamling 23offting i Hordaland
Oppstartssamling 23offting i Hordaland
 
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- bakgrunn
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- bakgrunnIT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- bakgrunn
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- bakgrunn
 
Digitalisering - hva betyr det for kommunen?
Digitalisering - hva betyr det for kommunen?Digitalisering - hva betyr det for kommunen?
Digitalisering - hva betyr det for kommunen?
 
Presentasjon på IKT Agder uka 2015
Presentasjon på IKT Agder uka 2015Presentasjon på IKT Agder uka 2015
Presentasjon på IKT Agder uka 2015
 
Oppstartssamling 23 offentlige ting Buskerud 9 november
Oppstartssamling 23 offentlige ting Buskerud 9 novemberOppstartssamling 23 offentlige ting Buskerud 9 november
Oppstartssamling 23 offentlige ting Buskerud 9 november
 
Ole Kristian Tangen: Muligheter og utfordringer med fri programvare
Ole Kristian Tangen: Muligheter og utfordringer med fri programvareOle Kristian Tangen: Muligheter og utfordringer med fri programvare
Ole Kristian Tangen: Muligheter og utfordringer med fri programvare
 
Ledersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter Kolstad
Ledersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter KolstadLedersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter Kolstad
Ledersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter Kolstad
 
Komm IT | kunnskapsdeling og kompetanseutvikling
Komm IT | kunnskapsdeling og kompetanseutviklingKomm IT | kunnskapsdeling og kompetanseutvikling
Komm IT | kunnskapsdeling og kompetanseutvikling
 
Oppstartssamling i 23 offentlige ting i Rogaland
Oppstartssamling i 23 offentlige ting i RogalandOppstartssamling i 23 offentlige ting i Rogaland
Oppstartssamling i 23 offentlige ting i Rogaland
 
e-Kommune og eForvaltning Østfold
e-Kommune og eForvaltning Østfolde-Kommune og eForvaltning Østfold
e-Kommune og eForvaltning Østfold
 
Jens Nørve: Utvikling gjennom samarbeid - deling og gjenbruk
Jens Nørve: Utvikling gjennom samarbeid - deling og gjenbrukJens Nørve: Utvikling gjennom samarbeid - deling og gjenbruk
Jens Nørve: Utvikling gjennom samarbeid - deling og gjenbruk
 
Erfaringar frå Feide i Nordfjord
Erfaringar frå Feide i NordfjordErfaringar frå Feide i Nordfjord
Erfaringar frå Feide i Nordfjord
 
Presentasjon Av Fylkeskommunalt Sammarbeid F O T Og Delprosjekt R I M
Presentasjon Av Fylkeskommunalt Sammarbeid  F O T Og Delprosjekt R I MPresentasjon Av Fylkeskommunalt Sammarbeid  F O T Og Delprosjekt R I M
Presentasjon Av Fylkeskommunalt Sammarbeid F O T Og Delprosjekt R I M
 
Organisasjon, roller og samspill
Organisasjon, roller og samspillOrganisasjon, roller og samspill
Organisasjon, roller og samspill
 
Oppstartssamling i nettkurset 23 offentlige ting Agder
Oppstartssamling i nettkurset 23 offentlige ting AgderOppstartssamling i nettkurset 23 offentlige ting Agder
Oppstartssamling i nettkurset 23 offentlige ting Agder
 

Status KommIT Høsten 2014

 • 1. DigIT – DoIT – KommIT Digitalt førstevalg – Hvordan når vi målet Kirsti Kierulf, KS KommIT
 • 2. AGENDA Hva dere får fra KommIT nå Den digitale lederoppgaven i Kommunene
 • 3.  Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: • Vedtak i KS’ hovedstyre 23. mai 2012 • Skal i første omgang gå ut 2015 • Skal i siste fase evalueres og komme fram til egnet organisasjons- og finansieringsform fra 2016 • Eies av KS og styres av Programstyret bestående av kommuner, fylkeskommuner og KS Fire effektmål:  Samordning i kommunesektoren – utvikle standarder og felles kommunal IKT-arkitektur  Samordning stat/kommune – initiere og delta i nasjonale utviklingsprosesser  Økt kommunal IKT-kompetanse – etablere plattform for kompetanseheving  Utredet framtidens utviklings- og forvaltningsenhet – forberede et vedtak om dette
 • 4. To sentrale dokumenter i rammebetingelsene til KS KommIT Digital dialog Arkiv og dokument-håndtering Strategisk ledelse og IKT Personvern, taushetsplikin fo.sikkerh. Kompetanse Arkitektur standardiserin g Helse og velferd Oppvekst og utdanning Plan, bygg og geodata Digitaliser virksomhetens tjenester Informasjons-sikkerhet Bruk nasjonale felles-komponenter Samordning med kommune-sektoren Arkitektur og standarder Planlegging og styring Gjør offentlig info. tilgjengelig for viderebruk Gevinstrealiseri ng Bruk av elektronisk faktura
 • 5. Kirsti Kierulf Programleder Lars Sverre Gjølme Kompetanse Skole og oppvekst Informasjonssikkerhet Rune Sandland Arkitektur og felleskomponenter Michael Pande-Rolfsen Plan, bygg og geodata Aleksander Øines Kommunikasjon Gevinstrealisering Camilla Glasø Helse og velferd 428kommuner 19fylkeskommuner 500+ kom. foretak + (NOEN) VENNER:
 • 6. KS KommIT drift og forvaltning Strategiske samarbeidspartnere Programstyret KS KommIT KPR per sektor Kommunedeltakelse Brukerfora KPR for Kompetanse Kommunedeltakelse Brukerfora KPR for Arkitektur og felleskomponenter Kommunedeltakelse Brukerfora KS KommIT sekretariat Kommuner Ja/Nei 4 Programstyret KS KommIT beslutter om prosjektet skal iverksettes 3 KS KommIT sekretariat henter anbefalinger fra KPRer og sammenstiller prosjektanbefaling 2 KPR per sektor prioriterer prosjektideér fra brukerfora  1 Kommune melder inn prosjektidé KommIT – prosjekter - prioritering Leder: Bergen Leder: Sandnes Leder: Kongsberg
 • 7. 1 2 3 4 Forstå brukerbehovene Kartlegge dagens og fremtidige brukerreiser for innbyggere og saksbehandlere Definere en ny måte å jobbe på som møter behovene Kartlegge dagens og fremtidige arbeidsprosesser med utgangspunkt i brukerbehovene Lage digitale løsninger som understøtter den nye måten å jobbe på Utarbeide digitale løsninger og/eller anskaffelsesunderlag for digitale løsninger som understøtter fremtidig tjenesteproduksjon Tilgjengeliggjøre løsningene i KS KommIT verktøykasse Gjøre leveransene tilgjengelige for kommuner i en helhetlig pakke med verktøy og opplæringsmateriell KommIT Modellen
 • 8. Tenke digitalt – utvikle nasjonalt – gjennomføre lokalt
 • 9. Verktøykasse utstyrer kommunene med virkemidler for å levere gode digitale tjenester Verktøykassen hjelper kommunene identifisere prioriterte forbedringstiltak… • Brukerreiser • Forslag til nye arbeidsprosesser • Grunnlag for gevinstanalyser …og gir verktøy for å implementere dem • Veiledninger og anbefalinger • Kompetanseverktøy • Kravspesifikasjoner • Standarder og grensesnitt
 • 10. Hva gjør vi i KommIT – Hva gjør vi i kommunen Hva leveres til kommunene i KS KommIT verktøykasse Hva kommunene må gjøre selv 1. Kartlegge behov, krav og gevinster 2. Anskaffe løsning 3. Gjennomføre prosjekt 4. Realisere gevinster •Mindre tilpasninger iht. lokale krav og behov •Mindre tilpasninger iht. lokale krav og behov • Evaluering og valg av løsning • Lokal prosjektplan • Prosjektgjennomføring og opplæring • Endringsledelse • Endringsledelse • Gevinsthåndtering • Evt. tiltak for å bedre gevinstrealisering • Brukerreiser • Forslag til nye arbeidsprosesser •Metodikk for gevinst-kartlegging •Maler og verktøy for gevinstkartlegging • Grunnlag for gevinst-analyser og forslag til gevinstrealiseringsplan • Kravspesifikasjon • Tilknyttede anbuds-dokumenter • Veiledning for anskaffelsesprosess •Metodikk for prosjekt-ledelse •Maler og verktøy for prosjektstyring • Forslag til prosjektplan • Verktøy for opplæring av medarbeidere •Metodikk for gevinsthåndtering •Maler og verktøy for gevinsthåndtering • Verktøy for opplæring av medarbeidere
 • 11. AGENDA Hva dere får fra KommIT nå Den digitale lederoppgaven i Kommunene
 • 12. Vi tenker digitalt, jobber nasjonalt og gjennomfører lokalt!
 • 13. Innbyggere ser ett land, én kommune. DET OFFENTLIGE Staten Fylkeskommune Kommune Prinsipp: Standardisere prosesser. Hjelp fra KommIT: Prosessbeskrivelser for alle tjenesteområder tas frem, arkitektur og felleskomponenter.
 • 14. Informasjon er kommunesentrisk ikke innbyggersentrisk. Prinsipp: Forenkle språket. Hjelp fra KS: Klart Språk Hjelp fra KommIT: Prosessbeskrivelser
 • 15. Digital tillit må fortjenes. Overgang Fyissk Digital Prinsipp: Skape trygghet. Hjelp fra KommIT: Brukereiser foran alle prosess beskrivelser
 • 16. Alle tjenester i kommunen må gå den digitale trappen
 • 17. Digitaliseringsstrategi/plan må finne sin plass og synes i planprogrammet i Samfunnsdelen Kilde: Asker Kommune
 • 18. Digital suksess er innsikt og gir gevinst Kostnad Kvalitet  Tjenesteomfang IKT-modenhet Brukertilfredshet Digitaliseringsgrad Totale kostnader Kostnader per IKT-tjeneste Kostnader per fagsystem Kostnader til IKT-ledelse og -administrasjon
 • 19. SvarUt er løsningen som når alle med alt Så fort SVARET RETT UT saksbehandler trykker på knappen «send», får innbyggeren melding på sin telefon eller e-post. Innbyggeren slipper postgangen. Dette gjør at svaret kommer ca. 4-5 dager raskere. SPARER 4-5 DAGER
 • 20. 76 kommuner med avtale – per 3. november Kommuner: • Agdenes • Alta • Aure • Averøy • Balsfjord • Bergen • Bjugn • Bodø • Bærum • Drammen • Eide • Flesberg • Fjell • Frogn • Frosta • Fræna • Gjemnes • Halden • Halsa • Hamar • Harstad • Hemne • Hitra • Horten • Jevnaker • Karmøy • Kongsberg • Kragerø • Kristiansand • Kristiansund • Kviteseid • Larvik • Lyngdal • Malvik • Meråker • Narvik • Nesset • Nore og Uvdal • Notodden • Oppdal • Orkdal • Oslo • Rana • Rennebu • Rindal • Rollag • Rygge • Røyken • Sandnes • Selbu • Skaun • Skedsmo • Ski • Smøla • Snillfjord • Sola • Stavanger • Stjørdal • Sunndal • Surnadal • Sørum • Tana • Tingvoll • Tinn • Tromsø • Trondheim • Tydal • Vanylven • Vinje • Ørland • Ås Fylkeskommuner: • Finnmark • Nord Trøndelag • Sør-Trøndelag • Telemark • Troms • Vest-Agder Andre: • KS KommIT Forrige brukermøte 26. august: 54 kommuner
 • 21. Liggetiden – tiden det tar før sendingen leses digitalt
 • 22. PLO Altinn Sak- arkiv Sak- arkiv Sak- arkiv Sak- arkiv Fagsystemer Offentlige etater Innbyggere Næringsliv Kontakt-register Felles integrasjonsplattform kommunal sektor (FIKS) Forvaltning og sikkerhet ADM GUI-brukere MS Mottaks-service FS Forsendelses service DS Dialog-styring SDP Utskrift Innsyn SMS/ePost Dialog, vedtak eller varsel Dialog Saksbehandli ng og samhandling Ansatte kommune NN ID Porten Folkeregister Enhetsregister Matrikkel Andre registre eDialoger Norsk helsenett
 • 23. KS Læring en felles plattform for deling av kunnskap https://kurs.kommit.no/
 • 24. Mel; Norge i Rødt, Hvitt og Blått Ja, for nå skal vi bli digitale De som bor i kommunen skal se De skal få sin kommune i tale De skal få elektronisk beskjed