SlideShare a Scribd company logo
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Bu sözleşmeyi imzalayanlar olarak İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlar
konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Kentimize sahip çıkıyoruz ve İstanbul’u
yönetmeye aday olanlardan da İstanbul’a sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Aday hangi
partiden olursa olsun, aşağıda açıkladığımız temel ilkelere uygun çalışmasını sağlamak için
birbirimize söz veriyoruz.
Yeni bir yönetim anlayışı için:
• Yaşadığı şehrin yönetimine katılmak her bireyin temel hak ve sorumluluğudur.
• Yerel yönetimler, inanç, kimlik, siyaset veya parti ayırmaksızın, bu hakkın kullanılması için gereken araçları
yaratır.
• Her sokak, her mahalle, her ilçe, merkezden değil, yerinden yönetilir.
• Her düzeydeki şehir yönetimi, dürüstlüğü, şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamakla yükümlüdür.
• Mali kaynaklara erişim başta olmak üzere, yerel yönetimlerin güçlü ve etkin kılınmaları için gereken
anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilir.
• Şehrin bütçesi, tüm aşamalarında İstanbulluların etkin katılımıyla yapılır.
Değişen İstanbul’da haklarımızı yeniden tanımlamak için:
• Konut, sağlık, eğitim, ulaşım, kültüre ve kentin imkanlarına erişim temel insan hakkıdır. İstanbul’da
yaşayan herkesin bu haklara en kolay, en az maliyetle ulaşmasını sağlamak yerel yöneticilerin öncelikli
görevidir.
• Yerel yönetimler, her türlü afet riskine karşı gerekli eylem planlarını hazırlar; doğacak risk ve zararı en aza
indirecek biçimde yürütür.
• Kentsel dönüşüm projeleri, sosyal, kültürel ve yerel doku ele alınarak, mülksüzleştirmeden ve hak
sahipliği korunarak, orada yaşayanların katılımıyla ve kimse yerinden edilmeden, birer iyileştirme
çalışması olarak gerçekleştirilir.
• Yerel yönetimler şehirde yaşayan çocuk, yaşlı, yaya, bisikletli ve engelli, herkesin dilediği yere zamanında,
güvenli ve sağlıklı ulaşımını sağlar.
• Kadınların ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alması temel bir haktır. Yerel yönetimler,
kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir
ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlamak ve uygulamakla yükümlüdür.
• Yerel yönetimler, merkezi yönetim ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çocukların haklarının korunması,
geliştirilmesi, ayrıma uğramaksızın bütün çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşaması için
programlar geliştirir.
• Yöneticiler, şehirdeki bütün kimliklerin, inançların, kültürlerin özgürce yaşanabilmesini sağlamak, her tür
ayrımcılıkla ve şiddet ile mücadele etmekle yükümlüdür.
• Yerel yönetimler kent kültürünün yaratıcı ve çok sesli bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Kentlilerin ve kâr
amacı gütmeyen kurumların önereceği kamusal nitelikli projeleri teşvik eder, sanat eğitimi, üretimi ve
sunumunun desteklenmesi amacıyla belediye bütçelerinde pay ayırır.
• Şehri paylaştığımız bütün hayvanların sağlık, barınma ve kaliteli yaşam hakkı vardır. Bu hakkın korunması
yerel yönetimlerin temel görevlerindendir.
Geçmişle bağlarımızı yeniden kurgulamak için:
• İstanbul bir Dünya mirasıdır. Bütün toprak altı ve üstü zenginlikleri, doğal, kültürel, ve tarihi varlıklarıyla,
İstanbullulara ait olduğu kadar, bütün insanlığa da aittir.
• İstanbul’un kültürel ve doğal mirası, uluslararası normlara uygun bir bakışla korunur.
• Yönetimler, tarihi bölgeleri, demokratik, bilgiye dayalı, çoğulcu, bütün kültürlere saygılı bir bakışla
korumakla yükümlüdür.
• Tarihi miras alanlarındaki yenileme projeleri, tarihi doku ile bölgede yaşayanların sosyo ekonomik
gelişimi ve yerinden etmemek başta olmak üzere temel hakları gözetilerek planlanır.
Geleceği birlikte düşünmek için:
• Yerel yönetimler, İstanbul’un bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren denizleri, ormanları, su
havzalarını, tarım alanlarını ve tüm canlıları korur. İstanbul’un coğrafyasına müdahale etmez. İstanbul’un
varlığını tehdit eden projeleri önler.
• Parklar, limanlar, kıyılar, meydanlar, yeşil alanlar ve askeriyeye ait alanlar gibi, hep birlikte kullandığımız ya
da kullanabileceğimiz kamu mülkleri özelleştirilemez, imara açılamaz, korunarak tüm İstanbulluların
dinlenme, kültür-sanat ve spor faaliyetlerine vakfedilir.
• Yerel yönetimler, beşeri birikimin değerini bilir, emek, bilgi ve becerinin her yönden gelişimine yatırım
yapar.
• Şehrin planları, en geniş katılımla, çoğulcu, çevre-insan dengesini merkezine alan, buluşçu ve bütünlüklü
bir bakışla yapılır.
• Planlama, bilgi üretimi, tasarım ve uygulama süreçlerinin birbirini beslediği, izleme ve değerlendirme ile
sürekli güncellenen bir yöntemle yapılır.
• Planların izlenmesi ve denetlenmesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır.
• İstanbul’u etkileyen her türlü karar,“etki değerlendirme”çalışmaları ile ele alınır ve sonuçları şehirlilerle
paylaşılır.
• Yerel yönetimler, ekolojik sürdürülebilirlik ilkesini, bütün plan, proje ve uygulamalarının odağına alır.
Bilinçli üretim ve tüketim, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi alanlarda gerekli altyapıları hazırlar ve
uygular.
Bu SÖZLEŞMEYE imza atan İstanbullular olarak biz, bu sözleşmenin benimsediği yönetim tarzı ve
anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, yerel seçimlerde aday olacak
siyasilerin bu anlayışı benimsemeleri için uğraşmak, seçilecek yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak
çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ederiz.
www.istanbulhepimizin.org
info@istanbulhepimizin.org

More Related Content

Similar to Istanbul Sözleşmesi - İstanbul Hepimizin Girişimi

yerel-yonetimler.pdf
yerel-yonetimler.pdfyerel-yonetimler.pdf
yerel-yonetimler.pdf
AliTurgutBOZKURT
 
Hdp 2015 Gençlik Bildirgesi
Hdp 2015 Gençlik BildirgesiHdp 2015 Gençlik Bildirgesi
Hdp 2015 Gençlik Bildirgesi
Hüseyin Ipek
 
‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf
‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf
‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf
Şahabettin Akca
 
2024 Türkiye Yerel Yönetim Seçimlerinde Sürdürülebilirlik
2024 Türkiye Yerel Yönetim Seçimlerinde Sürdürülebilirlik2024 Türkiye Yerel Yönetim Seçimlerinde Sürdürülebilirlik
2024 Türkiye Yerel Yönetim Seçimlerinde Sürdürülebilirlik
baytema ozdemir.e
 
Turkey Strand 2 - Toplululuğun AKTİF bir üyesi olun
Turkey Strand 2 - Toplululuğun AKTİF bir üyesi olunTurkey Strand 2 - Toplululuğun AKTİF bir üyesi olun
Turkey Strand 2 - Toplululuğun AKTİF bir üyesi olun
caniceconsulting
 
STK Yönetimi ve Kurumsallaşma
STK Yönetimi ve KurumsallaşmaSTK Yönetimi ve Kurumsallaşma
STK Yönetimi ve Kurumsallaşma
EngelliHaklarveEngel
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha4423
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha4423
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha4423
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha4423
 
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İSTANBUL’DA BAZI UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İSTANBUL’DA BAZI UYGULAMALARDAN ÖRNEKLERKENTSEL DÖNÜŞÜM VE İSTANBUL’DA BAZI UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İSTANBUL’DA BAZI UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER
Haluk Eyidoğan
 
Evrensel/Engelsiz tasarım
Evrensel/Engelsiz tasarımEvrensel/Engelsiz tasarım
Evrensel/Engelsiz tasarım
saljufoal
 
Ozgur Uckan - kent - ag yonetisimi
Ozgur Uckan - kent - ag yonetisimiOzgur Uckan - kent - ag yonetisimi
Ozgur Uckan - kent - ag yonetisimi
Ozgur Uckan
 
İsmail Hakkı Çiftçi Seçim Beyanı
İsmail Hakkı Çiftçi Seçim Beyanıİsmail Hakkı Çiftçi Seçim Beyanı
İsmail Hakkı Çiftçi Seçim Beyanı
İsmail Hakkı Çiftçi
 
Yatırım Proje Değerleme (9 16 Ekim 2008)
Yatırım Proje Değerleme (9 16 Ekim 2008)Yatırım Proje Değerleme (9 16 Ekim 2008)
Yatırım Proje Değerleme (9 16 Ekim 2008)
Ekrem Tufan
 
Sisli 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sisli 2015 2019 stratejik plan - ihgSisli 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sisli 2015 2019 stratejik plan - ihg
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
EngelliHaklarveEngel
 

Similar to Istanbul Sözleşmesi - İstanbul Hepimizin Girişimi (17)

yerel-yonetimler.pdf
yerel-yonetimler.pdfyerel-yonetimler.pdf
yerel-yonetimler.pdf
 
Hdp 2015 Gençlik Bildirgesi
Hdp 2015 Gençlik BildirgesiHdp 2015 Gençlik Bildirgesi
Hdp 2015 Gençlik Bildirgesi
 
‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf
‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf
‘NASIL YAŞADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL YAŞATTIĞIMIZ ÖNEMLİ’.pdf
 
2024 Türkiye Yerel Yönetim Seçimlerinde Sürdürülebilirlik
2024 Türkiye Yerel Yönetim Seçimlerinde Sürdürülebilirlik2024 Türkiye Yerel Yönetim Seçimlerinde Sürdürülebilirlik
2024 Türkiye Yerel Yönetim Seçimlerinde Sürdürülebilirlik
 
Turkey Strand 2 - Toplululuğun AKTİF bir üyesi olun
Turkey Strand 2 - Toplululuğun AKTİF bir üyesi olunTurkey Strand 2 - Toplululuğun AKTİF bir üyesi olun
Turkey Strand 2 - Toplululuğun AKTİF bir üyesi olun
 
STK Yönetimi ve Kurumsallaşma
STK Yönetimi ve KurumsallaşmaSTK Yönetimi ve Kurumsallaşma
STK Yönetimi ve Kurumsallaşma
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İSTANBUL’DA BAZI UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İSTANBUL’DA BAZI UYGULAMALARDAN ÖRNEKLERKENTSEL DÖNÜŞÜM VE İSTANBUL’DA BAZI UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İSTANBUL’DA BAZI UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER
 
Evrensel/Engelsiz tasarım
Evrensel/Engelsiz tasarımEvrensel/Engelsiz tasarım
Evrensel/Engelsiz tasarım
 
Ozgur Uckan - kent - ag yonetisimi
Ozgur Uckan - kent - ag yonetisimiOzgur Uckan - kent - ag yonetisimi
Ozgur Uckan - kent - ag yonetisimi
 
İsmail Hakkı Çiftçi Seçim Beyanı
İsmail Hakkı Çiftçi Seçim Beyanıİsmail Hakkı Çiftçi Seçim Beyanı
İsmail Hakkı Çiftçi Seçim Beyanı
 
Yatırım Proje Değerleme (9 16 Ekim 2008)
Yatırım Proje Değerleme (9 16 Ekim 2008)Yatırım Proje Değerleme (9 16 Ekim 2008)
Yatırım Proje Değerleme (9 16 Ekim 2008)
 
Sisli 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sisli 2015 2019 stratejik plan - ihgSisli 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sisli 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
 

More from İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG

Tarih İçerisinde Taksim
Tarih İçerisinde Taksim Tarih İçerisinde Taksim
Tarih İçerisinde Taksim
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
Istanbul Covenant - Annual Report 2015
Istanbul Covenant - Annual Report 2015Istanbul Covenant - Annual Report 2015
Istanbul Covenant - Annual Report 2015
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
İBB'ye Mektup 2015 - KAHİP
İBB'ye Mektup 2015 - KAHİPİBB'ye Mektup 2015 - KAHİP
İBB'ye Mektup 2015 - KAHİP
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
STK'lar için İBB Harcamalarini Izleme Kilavuzu - KAHİP
STK'lar için İBB Harcamalarini Izleme Kilavuzu - KAHİPSTK'lar için İBB Harcamalarini Izleme Kilavuzu - KAHİP
STK'lar için İBB Harcamalarini Izleme Kilavuzu - KAHİP
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
Tuzla 2015 2019 stratejik plan - ihg
Tuzla 2015 2019 stratejik plan - ihgTuzla 2015 2019 stratejik plan - ihg
Tuzla 2015 2019 stratejik plan - ihg
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
Silivri 2015 2019 stratejik plan - ihg
Silivri 2015 2019 stratejik plan - ihgSilivri 2015 2019 stratejik plan - ihg
Silivri 2015 2019 stratejik plan - ihg
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
Bahcelievler 2015 2019 stratejik plan - ihg
Bahcelievler 2015 2019 stratejik plan - ihgBahcelievler 2015 2019 stratejik plan - ihg
Bahcelievler 2015 2019 stratejik plan - ihg
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
Sariyer 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sariyer 2015 2019 stratejik plan - ihgSariyer 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sariyer 2015 2019 stratejik plan - ihg
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
Sultanbeyli 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sultanbeyli 2015 2019 stratejik plan - ihgSultanbeyli 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sultanbeyli 2015 2019 stratejik plan - ihg
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
Sancaktepe 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sancaktepe 2015 2019 stratejik plan - ihgSancaktepe 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sancaktepe 2015 2019 stratejik plan - ihg
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
Sultangazi 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sultangazi 2015 2019 stratejik plan - ihgSultangazi 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sultangazi 2015 2019 stratejik plan - ihg
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
Umraniye 2015 2019 stratejik plan - ihg
Umraniye 2015 2019 stratejik plan - ihgUmraniye 2015 2019 stratejik plan - ihg
Umraniye 2015 2019 stratejik plan - ihg
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
Pendik 2015 2019 stratejik plan - ihg
Pendik 2015 2019 stratejik plan - ihgPendik 2015 2019 stratejik plan - ihg
Pendik 2015 2019 stratejik plan - ihg
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
Catalca 2015 2019 stratejik plan - ihg
Catalca 2015 2019 stratejik plan - ihgCatalca 2015 2019 stratejik plan - ihg
Catalca 2015 2019 stratejik plan - ihg
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
Maltepe 2015 2019 stratejik plan - ihg
Maltepe 2015 2019 stratejik plan - ihgMaltepe 2015 2019 stratejik plan - ihg
Maltepe 2015 2019 stratejik plan - ihg
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
Fatih 2015 2019 stratejik plan - ihg
Fatih 2015 2019 stratejik plan - ihgFatih 2015 2019 stratejik plan - ihg
Fatih 2015 2019 stratejik plan - ihg
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
Kartal 2015 2019 stratejik plan - ihg
Kartal 2015 2019 stratejik plan - ihgKartal 2015 2019 stratejik plan - ihg
Kartal 2015 2019 stratejik plan - ihg
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 
Kadikoy 2015 2019 stratejik plan - ihg
Kadikoy 2015 2019 stratejik plan - ihgKadikoy 2015 2019 stratejik plan - ihg
Kadikoy 2015 2019 stratejik plan - ihg
İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
 

More from İstanbul Hepimizin Girişimi - İHG (20)

Tarih İçerisinde Taksim
Tarih İçerisinde Taksim Tarih İçerisinde Taksim
Tarih İçerisinde Taksim
 
Istanbul Covenant - Annual Report 2015
Istanbul Covenant - Annual Report 2015Istanbul Covenant - Annual Report 2015
Istanbul Covenant - Annual Report 2015
 
İBB'ye Mektup 2015 - KAHİP
İBB'ye Mektup 2015 - KAHİPİBB'ye Mektup 2015 - KAHİP
İBB'ye Mektup 2015 - KAHİP
 
STK'lar için İBB Harcamalarini Izleme Kilavuzu - KAHİP
STK'lar için İBB Harcamalarini Izleme Kilavuzu - KAHİPSTK'lar için İBB Harcamalarini Izleme Kilavuzu - KAHİP
STK'lar için İBB Harcamalarini Izleme Kilavuzu - KAHİP
 
Gungoren 2015 2019 stratejik plan - ihg
Gungoren 2015 2019 stratejik plan - ihgGungoren 2015 2019 stratejik plan - ihg
Gungoren 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
Bakirkoy 2015 2019 stratejik plan - ihg
Bakirkoy 2015 2019 stratejik plan - ihgBakirkoy 2015 2019 stratejik plan - ihg
Bakirkoy 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
Tuzla 2015 2019 stratejik plan - ihg
Tuzla 2015 2019 stratejik plan - ihgTuzla 2015 2019 stratejik plan - ihg
Tuzla 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
Silivri 2015 2019 stratejik plan - ihg
Silivri 2015 2019 stratejik plan - ihgSilivri 2015 2019 stratejik plan - ihg
Silivri 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
Bahcelievler 2015 2019 stratejik plan - ihg
Bahcelievler 2015 2019 stratejik plan - ihgBahcelievler 2015 2019 stratejik plan - ihg
Bahcelievler 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
Sariyer 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sariyer 2015 2019 stratejik plan - ihgSariyer 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sariyer 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
Sultanbeyli 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sultanbeyli 2015 2019 stratejik plan - ihgSultanbeyli 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sultanbeyli 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
Sancaktepe 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sancaktepe 2015 2019 stratejik plan - ihgSancaktepe 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sancaktepe 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
Sultangazi 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sultangazi 2015 2019 stratejik plan - ihgSultangazi 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sultangazi 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
Umraniye 2015 2019 stratejik plan - ihg
Umraniye 2015 2019 stratejik plan - ihgUmraniye 2015 2019 stratejik plan - ihg
Umraniye 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
Pendik 2015 2019 stratejik plan - ihg
Pendik 2015 2019 stratejik plan - ihgPendik 2015 2019 stratejik plan - ihg
Pendik 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
Catalca 2015 2019 stratejik plan - ihg
Catalca 2015 2019 stratejik plan - ihgCatalca 2015 2019 stratejik plan - ihg
Catalca 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
Maltepe 2015 2019 stratejik plan - ihg
Maltepe 2015 2019 stratejik plan - ihgMaltepe 2015 2019 stratejik plan - ihg
Maltepe 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
Fatih 2015 2019 stratejik plan - ihg
Fatih 2015 2019 stratejik plan - ihgFatih 2015 2019 stratejik plan - ihg
Fatih 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
Kartal 2015 2019 stratejik plan - ihg
Kartal 2015 2019 stratejik plan - ihgKartal 2015 2019 stratejik plan - ihg
Kartal 2015 2019 stratejik plan - ihg
 
Kadikoy 2015 2019 stratejik plan - ihg
Kadikoy 2015 2019 stratejik plan - ihgKadikoy 2015 2019 stratejik plan - ihg
Kadikoy 2015 2019 stratejik plan - ihg
 

Istanbul Sözleşmesi - İstanbul Hepimizin Girişimi

 • 1. İSTANBUL SÖZLEŞMESİ Bu sözleşmeyi imzalayanlar olarak İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Kentimize sahip çıkıyoruz ve İstanbul’u yönetmeye aday olanlardan da İstanbul’a sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Aday hangi partiden olursa olsun, aşağıda açıkladığımız temel ilkelere uygun çalışmasını sağlamak için birbirimize söz veriyoruz. Yeni bir yönetim anlayışı için: • Yaşadığı şehrin yönetimine katılmak her bireyin temel hak ve sorumluluğudur. • Yerel yönetimler, inanç, kimlik, siyaset veya parti ayırmaksızın, bu hakkın kullanılması için gereken araçları yaratır. • Her sokak, her mahalle, her ilçe, merkezden değil, yerinden yönetilir. • Her düzeydeki şehir yönetimi, dürüstlüğü, şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamakla yükümlüdür. • Mali kaynaklara erişim başta olmak üzere, yerel yönetimlerin güçlü ve etkin kılınmaları için gereken anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilir. • Şehrin bütçesi, tüm aşamalarında İstanbulluların etkin katılımıyla yapılır. Değişen İstanbul’da haklarımızı yeniden tanımlamak için: • Konut, sağlık, eğitim, ulaşım, kültüre ve kentin imkanlarına erişim temel insan hakkıdır. İstanbul’da yaşayan herkesin bu haklara en kolay, en az maliyetle ulaşmasını sağlamak yerel yöneticilerin öncelikli görevidir. • Yerel yönetimler, her türlü afet riskine karşı gerekli eylem planlarını hazırlar; doğacak risk ve zararı en aza indirecek biçimde yürütür. • Kentsel dönüşüm projeleri, sosyal, kültürel ve yerel doku ele alınarak, mülksüzleştirmeden ve hak sahipliği korunarak, orada yaşayanların katılımıyla ve kimse yerinden edilmeden, birer iyileştirme çalışması olarak gerçekleştirilir. • Yerel yönetimler şehirde yaşayan çocuk, yaşlı, yaya, bisikletli ve engelli, herkesin dilediği yere zamanında, güvenli ve sağlıklı ulaşımını sağlar. • Kadınların ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alması temel bir haktır. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlamak ve uygulamakla yükümlüdür. • Yerel yönetimler, merkezi yönetim ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çocukların haklarının korunması, geliştirilmesi, ayrıma uğramaksızın bütün çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşaması için programlar geliştirir. • Yöneticiler, şehirdeki bütün kimliklerin, inançların, kültürlerin özgürce yaşanabilmesini sağlamak, her tür ayrımcılıkla ve şiddet ile mücadele etmekle yükümlüdür. • Yerel yönetimler kent kültürünün yaratıcı ve çok sesli bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Kentlilerin ve kâr amacı gütmeyen kurumların önereceği kamusal nitelikli projeleri teşvik eder, sanat eğitimi, üretimi ve sunumunun desteklenmesi amacıyla belediye bütçelerinde pay ayırır. • Şehri paylaştığımız bütün hayvanların sağlık, barınma ve kaliteli yaşam hakkı vardır. Bu hakkın korunması yerel yönetimlerin temel görevlerindendir.
 • 2. Geçmişle bağlarımızı yeniden kurgulamak için: • İstanbul bir Dünya mirasıdır. Bütün toprak altı ve üstü zenginlikleri, doğal, kültürel, ve tarihi varlıklarıyla, İstanbullulara ait olduğu kadar, bütün insanlığa da aittir. • İstanbul’un kültürel ve doğal mirası, uluslararası normlara uygun bir bakışla korunur. • Yönetimler, tarihi bölgeleri, demokratik, bilgiye dayalı, çoğulcu, bütün kültürlere saygılı bir bakışla korumakla yükümlüdür. • Tarihi miras alanlarındaki yenileme projeleri, tarihi doku ile bölgede yaşayanların sosyo ekonomik gelişimi ve yerinden etmemek başta olmak üzere temel hakları gözetilerek planlanır. Geleceği birlikte düşünmek için: • Yerel yönetimler, İstanbul’un bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren denizleri, ormanları, su havzalarını, tarım alanlarını ve tüm canlıları korur. İstanbul’un coğrafyasına müdahale etmez. İstanbul’un varlığını tehdit eden projeleri önler. • Parklar, limanlar, kıyılar, meydanlar, yeşil alanlar ve askeriyeye ait alanlar gibi, hep birlikte kullandığımız ya da kullanabileceğimiz kamu mülkleri özelleştirilemez, imara açılamaz, korunarak tüm İstanbulluların dinlenme, kültür-sanat ve spor faaliyetlerine vakfedilir. • Yerel yönetimler, beşeri birikimin değerini bilir, emek, bilgi ve becerinin her yönden gelişimine yatırım yapar. • Şehrin planları, en geniş katılımla, çoğulcu, çevre-insan dengesini merkezine alan, buluşçu ve bütünlüklü bir bakışla yapılır. • Planlama, bilgi üretimi, tasarım ve uygulama süreçlerinin birbirini beslediği, izleme ve değerlendirme ile sürekli güncellenen bir yöntemle yapılır. • Planların izlenmesi ve denetlenmesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır. • İstanbul’u etkileyen her türlü karar,“etki değerlendirme”çalışmaları ile ele alınır ve sonuçları şehirlilerle paylaşılır. • Yerel yönetimler, ekolojik sürdürülebilirlik ilkesini, bütün plan, proje ve uygulamalarının odağına alır. Bilinçli üretim ve tüketim, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi alanlarda gerekli altyapıları hazırlar ve uygular. Bu SÖZLEŞMEYE imza atan İstanbullular olarak biz, bu sözleşmenin benimsediği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin bu anlayışı benimsemeleri için uğraşmak, seçilecek yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ederiz. www.istanbulhepimizin.org info@istanbulhepimizin.org