SlideShare a Scribd company logo
Олон улсын маркетинг

    Lekts 1
1990-ээд оноос хойш бизнесийн ертөнцөд
гарсан нэгэн том дэвшил бол глобалчлал юм.
• Өнөөдөр дэлхий дахины худалдаа нь олон
 улсын хэрэглэгчид,   олон улсад үйл
 ажиллагаа явуулагч компаниуд мөн олон
 улсын өрсөлдөөнөөр зохицуулагдаж байна.
 Нэг улсад байр сууриа олсон бараа
 бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь бусад улс
 орнуудын зах зээл рүү хүчтэйгээр мөн
 хурдацтайгаар нэвтэрч байна.
• Дэлхийн эргэн тойронд байгаа хэрэглэгчид
 Nike-ийн гутал, Clavin klein-ий жинс өмсч,
 McDonalds-д хооллон, Gillette-н хутгаар
 сахлаа хусч, Dell-ийн компьютерийг
 хэрэглэн, Apple iPods- дээр хөгжим сонсон,
 Coca-Cola болон Pepsi Cola ундаа, Starbucks-
 кофе ууж, Nokia болон Motorala фирмийн
 гар утас хэрэглэн, олон улсад алдартай
 брэндүүд болох Ford, Honda, Nissan маркын
 автомашинуудыг хөлөглөн давхиж байна.
Компаниуд олон шалтгааны улмаас олон
улсын зах зээл рүү анхаарлаа хандуулдаг.
Эдгээр шалтгаануудыг 3 хэсэгт хуваан үздэг.
1. Өсөлт дэвшил рүү тэмүүлэх. АНУ болон
 Баруун Европын компаниудын хувьд тэдний
 дотоодын зах зээл нь тэдэнд өсөлт дэвшилт
 авчрах бага боломжийг олгодог учраас тэд
 гадаадын зах зээл рүү анхаарлаа
 хандуулдаг байна. Бага боломж гэдэг нь хүн
 амын удаан өсөлт, ханасан зах зээл, хүчтэй
 өрсөлдөөн, орчны тааламжгүй нөхцөл
 зэрэг юм.
• Жишээ нь: АНУ дахь тамхи үйлдвэрлэгч
 компаниуд тамхины борлуулатанд хэрэглэгдэх
 маркетинг болон зар сурталчилгааны олон
 хязгаарлалтууд, мөн тамхиний эсрэг олон арга
 хэмжээнүүдтэй тулгардаг. R.J.Reynolds, Philip
 Morris зэрэг тамхи үйлдвэрлэгч компаниуд
 Ази, Өмнөд америкийн хэрэглэгчид рүү бараа
 бүтээгдэхүүнээ борлуулж байна. Эдгээр орон
 дахь  тамхины   борлуулалтанд  тавигдах
 хязгаарлалт бага, тамхи татдаг хэрэглэгчдийн
 харьцаа харьцангуй өндөр хувийг эзэлдэг зэрэг
 шалтгаануудын улмаас тэд АНУ-н зах зээлийг
 орхин эдгээр зах зээл рүү шилжсэн байна.
2. Амьд үлдэх шалтгаан. Олон компаниуд
амьд үлдэхийн тулд гадаад зах зээл рүү
анхаарлаа хандуулдаг.
• Европын ихэнх компаниуд гадаадын зах зээл
 дээр гарч борлуулалтаа нэмэгдүүлэхгүйгээр
 АНУ, Япон зэрэг улсуудын томоохон, хүчирхэг
 корпорациудын эсрэг өрсөлдөж чадахгүй.
 Жишээ нь: Щвейцарийн Nestle, Недерландын
 Unilever бол дэлхийн хамгийн том өргөн
 хэрэглээний бараа үйлдвэрлэгч 2 компани юм.
 Энэхүү нэр алдарт хүрсэн гол шалтгаан нь тэд
 дэлхийн  олон  улс  орнуудад  бараа
 бүтээгдэхүүнээ амжилттай борлуулах аргыг
 олж чадсан явдал юм.
• Телефон утасны зах зээл дээр ноёрхогч хоёр
 том компани нь Сканданивийн улсуудаас
 гаралтай. Nokia нь Финланд улсаас гаралтай,
 Ericsson нь Шведэд оршдог. Австралийн хувьд
 аялал жуулчлал нь тэдний эдийн засгийн гол
 хүч бөгөөд Австралийн засгийн газар дотоод
 болон   гадаадын    аялал   жуулчлалын
 маркетингд анхаарлаа хандуулдаг ба саяхан
 “Австралийн Урилга” гэдэг нэртэй арга хэмжээг
 зохион байгуулсан нь гадаадын жуулчдыг
 ихээр татсан. Тэд зурагт, хэвлэл, гадны талбайн
 болон онлайн дахь зар сурталчилгаа болон
 шууд маркетинг зэрэг зар сурталчилгааны
 хэрэгслүүдийг хэрэглэсэн байна.
3. Худалдааны тэнцвэртэй байдлыг хангах.
Олон улсын зах зээл рүү тэмүүлэх өөр нэгэн
шалтгаан бол худалдааны тэнцвэртэй
байдлыг хангах явдал юм.
• Ялангуяа АНУ-ын зарим бараа бүтээгдэхүүний
 зах зээл дээр гадаадын импортын бараа
 бүтээгдэхүүнүүд давамгайлж байна. Иймд
 АНУ-н засгийн газар мөнгөний бодлогын
 үүднээс импортоос давуу экспорт хийхийг
 зорилгоо болгосон байна. Энэ нь АНУ-н
 дотоодын зах зээлийг гадаадын компаниуд
 эзлэх тусам АНУ-ын компаниуд гадаад улс
 орнуудад бараа бүтээгдэхүүнээ адилаар
 борлуулна гэсэн үг юм.
Үндэстэн дамнасан корпорациудтай адилаар
олон улсын зах зээл нь жижиг дунд бизнес
эрхлэгчдэд мөн чухал байдаг.
• Олон тооны жижиг дунд бизнес эрхлэгчид
 гадаадын зах зээл дээр тун амжилттайгаар
 өрсөлдөж чаддаг. Жишээ нь: WD-40 Co
 компани нь тослогооны материалаараа
 АНУ-н улсын зах зээлийг хангаж чадсан
 бөгөөд одоо Европ, Ази, Латин Америк,
 Австралийн   зах  зээл  рүү  бараа
 бүтээгдэхүүнээ амжилттай борлуулж байна.
• Дээрх шалтгаануудын улмаас бизнес
 эрхлэгчид гадаад зах зээл дээр гарах
 шаардлагатай тулгардаг бөгөөд гадаад зах
 зээл дээр өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүнийг
 амжилттай борлуулж, ашиг хожоо олж,
 тухайн зах зээл дээр тодорхой байр суурь
 эзлэхийн тулд хэрэгжүүлэх хамгийн чухал
 үйл ажиллагааны нэг бол маркетингийн үйл
 ажиллагаагаа юм.
Олон улсын бизнес гэдэг нь бараа
бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ ашиг олохын тулд
нэгээс дээш улс орны зах зээлд худалдан
борлуулах бизнесийн үйл ажиллагаа юм.
• Товчхондоо бол олон улсын маркетинг гэдэг
 нь нэгээс дээш үндэстнүүдийн хооронд хувь
 хүмүүс болон байгууллагыг сэтгэл хангалуун
 байлгах солилцоог хийхийн тулд ажил
 хэргийг  удирдан  зохион  байгуулах,
 төлөвлөх үйл явц юм.
• Олон улсын маркетингийн хувьд гадаад зах
 зээл дээр үйл ажиллагаагаа явуулахад
 тааламжгүй олон сөрөг нөлөөллүүдтэй
 тулгардаг.  Хүчтэй  өрсөлдөөн,  хуулийн
 хязгаарлалтууд, засгийн газрын хяналт
 зохицуулалт, хувирамтгай хэрэглэгчид болон
 өөр олон тооны таарамжгүй хүчин зүйлүүдтэй
 тулгарч, бараа бүтээгдэхүүний ашигт нөлөөлж,
 маркетингийн төлөвлөгөөнд нөлөөлж байдаг.
 Ерөнхийдөө бизнес эрхлэгчид эдгээр хүчин
 зүйлийг удирдаж, эдгээрт нөлөөлж чадахгүй
 бөгөөд харин эдгээр хүчин зүйлүүдийг
 тодорхойлон,   эдгээрт  тохируулан  үйл
 ажиллагаагаа явуулдаг.
Маркетингийн сонирхлыг бүрдүүлдэг зүйл нь
зах зээлийн үл хянагдахуйц бүрдэл
хэсгүүдийн (өрсөлдөөн, улс төр, хууль,
хэрэглэгчийн зан төлөв, технологийн түвшин
зэрэг) дунд маркетингийн шийдвэрийн
хянагдахуйц    элементүүдийг    (бараа
бүтээгдэхүүн, үнэ, идэвхжүүлэлт, борлуулалт)
бүрдүүлэх арга замаар маркетингийн
зорилгод хүрэх явдал юм.
• Энэхүү маркетингийн зорилгод хүрэхийн
 тулд удирдан зохион байгуулах үйл
 ажиллагааны нэг бол зар сурталчилгаа,
 идэвхжүүлэлт юм.
Олон улсын зах зээл дээр өрсөлдөж буй
фирмүүдийн хувьд маркетингийн чухал хэсэг
бол зар сурталчилгаа болон идэвхжүүлэлт
юм.
• 2008 онд АНУ-д 276 тэр бум ам.доллар
 компаниудын зөвхөн зар сурталчилгаанд
 зарцуулагдсан бөгөөд үүний ихэнх хувийг
 гадаадын үндэстэн дамнасан корпорациуд
 эзэлсэн байна. АНУ-аас гаднах зах зээлд
 зарцуулсан зар сурталчилгааны зардал нь 1990
 оноос хойш 60%-аар өсч, 2008 онд энэхүү
 зардлын хэмжээ 294 сая ам.долларт хүрсэн
 байна.
АНУ-аас гаднах зах зээл дээр хамгийн
их зардал гаргасан 10 компани
АНУ нь дэлхийн зар сурталчилгааны зах зээл дээр
голлох байр суурийг эзэлсэн хэвээр байгаа бөгөөд
зар сурталчилгааны нийт зардал болох 570 тэрбум
ам.долларын бараг хагасыг нь АНУ гаргасан байна.
• Дэлхий   дахинд  бараа   бүтээгдэхүүн
 үйлчилгээний зар сурталчилгааны зардлын
 90% нь АНУ, Канад, Баруун Европын аж
 үйлдвэржсэн орнууд, Номхон далайн бүсээс
 Япон, Өмнөд Солонгос, Австрали зэрэг
 орнуудад зарцуулагдсан байна. Хэдий тийм ч
 Хятад болон Латин Америкийн орнууд
 ялангуяа Мексик, Бразил зэрэг орнуудад зар
 сурталчилгааны зардал эрчимтэйгээр өсч
 байна.
• Ихэнх компаниуд гадаад зах зээл дээр хүчтэй
 өрсөлдөхөд хамгийн чухал хэрэгтэй үйл явцын
 нэг бол зар сурталчилгаа зайлшгүй мөн гэж
 үздэг байна. Гэвч гадаад зах зээл дээр бараа
 бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сурталчилж байгаа
 компаниуд   нь  урьдаас  төлөвлөгөөгүй
 маркетингийн орчны нөлөөлөл, өөр өөр үнэ
 цэнэ, итгэл үнэмшил, ёс журам, бодол
 сэтгэхүй, хэв зуршилтай мөн өөр өөр хүсэл
 сонирхол бүхий хэрэглэгчидтэй нүүр тулгардаг
 байна. Улс орнууд хоорондоо өөр өөр хэл
 хэрэглэдэг  байгаад  зогсохгүй,  Энэтхэг,
 Швейцари зэрэг улсууд дотооддоо мөн өөр
 хэлүүдийг хэрэглэж байна.
Мэдээллийн хэрэгслүүд нь зарим орнуудад
янз бүрийн нөхцлөөр хязгаарлагдаж, энэ нь
маркетингийн хүч болон үр ашгийг бууруулж
байна.

• Эдгээр хүчин зүйлүүд нь гадаад зах зээлд
 хэрэгжүүлэх    зар    сурталчилгаа
 идэвхжүүлэлтийн өөр өөр арга, мөн
 мэдээллийн   хэрэгслүүдийн   ялгаатай
 стратегиудыг   бүрдүүлэх   шаардлагыг
 үүсгэдэг байна.
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД

   БАЯРЛАЛАА

More Related Content

What's hot

маркетингийн орчны судалгаа
маркетингийн орчны судалгаамаркетингийн орчны судалгаа
маркетингийн орчны судалгаа
Ц. Ариунболд
 
Маркетингийн орчин
Маркетингийн орчин Маркетингийн орчин
Маркетингийн орчин
dagarzandraidorjmyag
 
Олон улсын маркетингийн судалгаа үйл явц
Олон улсын маркетингийн судалгаа үйл явцОлон улсын маркетингийн судалгаа үйл явц
Олон улсын маркетингийн судалгаа үйл явцE-Gazarchin Online University
 
зах зээл ба өрсөлдөөний талбар,
зах зээл ба өрсөлдөөний талбар,зах зээл ба өрсөлдөөний талбар,
зах зээл ба өрсөлдөөний талбар,
Гончигжавын Болдбаатар
 
porter huchin zuiliin shinjilgee
porter huchin zuiliin shinjilgee porter huchin zuiliin shinjilgee
porter huchin zuiliin shinjilgee
Mr Nyak
 
маркетинг хуваарилалт
маркетинг хуваарилалтмаркетинг хуваарилалт
маркетинг хуваарилалт
Ц. Ариунболд
 
Маркетингийн үндэс 2013
Маркетингийн үндэс 2013Маркетингийн үндэс 2013
Маркетингийн үндэс 2013
T.Gankhuu /Ghana/ IZOUI
 
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шинлекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шинByambadrj Myagmar
 
маркетингийн идэвхижүүлэлт
маркетингийн идэвхижүүлэлтмаркетингийн идэвхижүүлэлт
маркетингийн идэвхижүүлэлт
Гончигжавын Болдбаатар
 
Бизнесийн орчин, нөхцөл байдлыг шинжилгээ
Бизнесийн орчин, нөхцөл байдлыг шинжилгээБизнесийн орчин, нөхцөл байдлыг шинжилгээ
Бизнесийн орчин, нөхцөл байдлыг шинжилгээ
Гончигжавын Болдбаатар
 
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...Adilbishiin Gelegjamts
 
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зах зээлийн судалгаа
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зах зээлийн судалгааБизнес төлөвлөгөө боловсруулах зах зээлийн судалгаа
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зах зээлийн судалгаа
Гончигжавын Болдбаатар
 
Маркетингийн үндэс
Маркетингийн үндэсМаркетингийн үндэс
Маркетингийн үндэс
Ikhzasag SEZS
 
олон улсын маркетингийн орчин, олон улсын маркетинг
олон улсын маркетингийн орчин, олон улсын маркетинголон улсын маркетингийн орчин, олон улсын маркетинг
олон улсын маркетингийн орчин, олон улсын маркетингgrane09
 
Маркетингийн судалгаа
Маркетингийн судалгааМаркетингийн судалгаа
Маркетингийн судалгаа
Гончигжавын Болдбаатар
 

What's hot (20)

маркетингийн орчны судалгаа
маркетингийн орчны судалгаамаркетингийн орчны судалгаа
маркетингийн орчны судалгаа
 
Маркетингийн орчин
Маркетингийн орчин Маркетингийн орчин
Маркетингийн орчин
 
Маркетингийн удирдлага
Маркетингийн удирдлагаМаркетингийн удирдлага
Маркетингийн удирдлага
 
маркетингийн судалгааны дизайн
маркетингийн судалгааны дизайнмаркетингийн судалгааны дизайн
маркетингийн судалгааны дизайн
 
Олон улсын маркетингийн судалгаа үйл явц
Олон улсын маркетингийн судалгаа үйл явцОлон улсын маркетингийн судалгаа үйл явц
Олон улсын маркетингийн судалгаа үйл явц
 
зах зээл ба өрсөлдөөний талбар,
зах зээл ба өрсөлдөөний талбар,зах зээл ба өрсөлдөөний талбар,
зах зээл ба өрсөлдөөний талбар,
 
porter huchin zuiliin shinjilgee
porter huchin zuiliin shinjilgee porter huchin zuiliin shinjilgee
porter huchin zuiliin shinjilgee
 
Marketing management 9 2012 honogshuulalt mark str
Marketing management 9 2012 honogshuulalt mark strMarketing management 9 2012 honogshuulalt mark str
Marketing management 9 2012 honogshuulalt mark str
 
маркетинг хуваарилалт
маркетинг хуваарилалтмаркетинг хуваарилалт
маркетинг хуваарилалт
 
Маркетингийн төлөвлөгөө
Маркетингийн төлөвлөгөөМаркетингийн төлөвлөгөө
Маркетингийн төлөвлөгөө
 
Маркетингийн үндэс 2013
Маркетингийн үндэс 2013Маркетингийн үндэс 2013
Маркетингийн үндэс 2013
 
Lecture 10
Lecture 10Lecture 10
Lecture 10
 
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шинлекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
 
маркетингийн идэвхижүүлэлт
маркетингийн идэвхижүүлэлтмаркетингийн идэвхижүүлэлт
маркетингийн идэвхижүүлэлт
 
Бизнесийн орчин, нөхцөл байдлыг шинжилгээ
Бизнесийн орчин, нөхцөл байдлыг шинжилгээБизнесийн орчин, нөхцөл байдлыг шинжилгээ
Бизнесийн орчин, нөхцөл байдлыг шинжилгээ
 
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...
 
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зах зээлийн судалгаа
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зах зээлийн судалгааБизнес төлөвлөгөө боловсруулах зах зээлийн судалгаа
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зах зээлийн судалгаа
 
Маркетингийн үндэс
Маркетингийн үндэсМаркетингийн үндэс
Маркетингийн үндэс
 
олон улсын маркетингийн орчин, олон улсын маркетинг
олон улсын маркетингийн орчин, олон улсын маркетинголон улсын маркетингийн орчин, олон улсын маркетинг
олон улсын маркетингийн орчин, олон улсын маркетинг
 
Маркетингийн судалгаа
Маркетингийн судалгааМаркетингийн судалгаа
Маркетингийн судалгаа
 

Similar to олон улсын маркетингийн тухай ойлголт

ОУХО-3
ОУХО-3ОУХО-3
ОУХО-3
Khaliuna Khina
 
Vndesten damnasan korporatsy
Vndesten damnasan korporatsyVndesten damnasan korporatsy
Vndesten damnasan korporatsyIveel Amin
 
олон улсын маркетингийн харилцаа 13
олон улсын маркетингийн харилцаа 13олон улсын маркетингийн харилцаа 13
олон улсын маркетингийн харилцаа 13grane09
 
П.Мөнхзул - ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ
П.Мөнхзул - ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖП.Мөнхзул - ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ
П.Мөнхзул - ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖbatnasanb
 
Олон улсын мэдээллийн байгууллагын менежментийн онцлог
Олон улсын мэдээллийн байгууллагын менежментийн онцлогОлон улсын мэдээллийн байгууллагын менежментийн онцлог
Олон улсын мэдээллийн байгууллагын менежментийн онцлог
Khulan Jugder
 
marketing-mgmt-2.pdf
marketing-mgmt-2.pdfmarketing-mgmt-2.pdf
marketing-mgmt-2.pdf
Mr Nyak
 
олон улсын зах зээл дээр гарах стратеги
олон улсын зах зээл дээр гарах стратегиолон улсын зах зээл дээр гарах стратеги
олон улсын зах зээл дээр гарах стратегиgrane09
 
глобал маркетингийн концепци
глобал маркетингийн концепциглобал маркетингийн концепци
глобал маркетингийн концепциgrane09
 
оуб лекц №12
оуб  лекц №12оуб  лекц №12
оуб лекц №12
Khaliuna Khina
 
олон улсын маркетингийн хуваарилалт
олон улсын маркетингийн хуваарилалтолон улсын маркетингийн хуваарилалт
олон улсын маркетингийн хуваарилалтgrane09
 
Г.Энхтөр - БРЭНД
Г.Энхтөр - БРЭНДГ.Энхтөр - БРЭНД
Г.Энхтөр - БРЭНДbatnasanb
 
Basic marketing lec5
Basic marketing lec5Basic marketing lec5
Маркетингийн судалгаа онол практик
Маркетингийн судалгаа онол практикМаркетингийн судалгаа онол практик
Маркетингийн судалгаа онол практикE-Gazarchin Online University
 
Э.Уянга - МАРКЕТИНГИЙН ГУРУ БА ЛАТЕРАЛ МАРКЕТИНГ
Э.Уянга - МАРКЕТИНГИЙН ГУРУ БА ЛАТЕРАЛ МАРКЕТИНГЭ.Уянга - МАРКЕТИНГИЙН ГУРУ БА ЛАТЕРАЛ МАРКЕТИНГ
Э.Уянга - МАРКЕТИНГИЙН ГУРУ БА ЛАТЕРАЛ МАРКЕТИНГbatnasanb
 
Х.Булга - ЖИЖИГ БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ
Х.Булга - ЖИЖИГ БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ГАРЦХ.Булга - ЖИЖИГ БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ
Х.Булга - ЖИЖИГ БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ГАРЦbatnasanb
 
маркетингийн нэгдсэн харилцааны чиг үүрэг
маркетингийн нэгдсэн харилцааны чиг үүрэгмаркетингийн нэгдсэн харилцааны чиг үүрэг
маркетингийн нэгдсэн харилцааны чиг үүрэг
Гончигжавын Болдбаатар
 
олон улсын маркетингийн тээвэрлэлт, сав баглаа бодол
олон улсын маркетингийн тээвэрлэлт, сав баглаа бодололон улсын маркетингийн тээвэрлэлт, сав баглаа бодол
олон улсын маркетингийн тээвэрлэлт, сав баглаа бодолgrane09
 

Similar to олон улсын маркетингийн тухай ойлголт (20)

Lecture 11 12
Lecture 11 12Lecture 11 12
Lecture 11 12
 
ОУХО-3
ОУХО-3ОУХО-3
ОУХО-3
 
Vndesten damnasan korporatsy
Vndesten damnasan korporatsyVndesten damnasan korporatsy
Vndesten damnasan korporatsy
 
Lecture 1 2
Lecture 1 2Lecture 1 2
Lecture 1 2
 
олон улсын маркетингийн харилцаа 13
олон улсын маркетингийн харилцаа 13олон улсын маркетингийн харилцаа 13
олон улсын маркетингийн харилцаа 13
 
П.Мөнхзул - ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ
П.Мөнхзул - ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖП.Мөнхзул - ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ
П.Мөнхзул - ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ
 
Олон улсын мэдээллийн байгууллагын менежментийн онцлог
Олон улсын мэдээллийн байгууллагын менежментийн онцлогОлон улсын мэдээллийн байгууллагын менежментийн онцлог
Олон улсын мэдээллийн байгууллагын менежментийн онцлог
 
marketing-mgmt-2.pdf
marketing-mgmt-2.pdfmarketing-mgmt-2.pdf
marketing-mgmt-2.pdf
 
олон улсын зах зээл дээр гарах стратеги
олон улсын зах зээл дээр гарах стратегиолон улсын зах зээл дээр гарах стратеги
олон улсын зах зээл дээр гарах стратеги
 
глобал маркетингийн концепци
глобал маркетингийн концепциглобал маркетингийн концепци
глобал маркетингийн концепци
 
оуб лекц №12
оуб  лекц №12оуб  лекц №12
оуб лекц №12
 
олон улсын маркетингийн хуваарилалт
олон улсын маркетингийн хуваарилалтолон улсын маркетингийн хуваарилалт
олон улсын маркетингийн хуваарилалт
 
Г.Энхтөр - БРЭНД
Г.Энхтөр - БРЭНДГ.Энхтөр - БРЭНД
Г.Энхтөр - БРЭНД
 
Basic marketing lec5
Basic marketing lec5Basic marketing lec5
Basic marketing lec5
 
Маркетингийн судалгаа онол практик
Маркетингийн судалгаа онол практикМаркетингийн судалгаа онол практик
Маркетингийн судалгаа онол практик
 
Э.Уянга - МАРКЕТИНГИЙН ГУРУ БА ЛАТЕРАЛ МАРКЕТИНГ
Э.Уянга - МАРКЕТИНГИЙН ГУРУ БА ЛАТЕРАЛ МАРКЕТИНГЭ.Уянга - МАРКЕТИНГИЙН ГУРУ БА ЛАТЕРАЛ МАРКЕТИНГ
Э.Уянга - МАРКЕТИНГИЙН ГУРУ БА ЛАТЕРАЛ МАРКЕТИНГ
 
Х.Булга - ЖИЖИГ БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ
Х.Булга - ЖИЖИГ БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ГАРЦХ.Булга - ЖИЖИГ БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ
Х.Булга - ЖИЖИГ БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ
 
маркетингийн нэгдсэн харилцааны чиг үүрэг
маркетингийн нэгдсэн харилцааны чиг үүрэгмаркетингийн нэгдсэн харилцааны чиг үүрэг
маркетингийн нэгдсэн харилцааны чиг үүрэг
 
олон улсын маркетингийн тээвэрлэлт, сав баглаа бодол
олон улсын маркетингийн тээвэрлэлт, сав баглаа бодололон улсын маркетингийн тээвэрлэлт, сав баглаа бодол
олон улсын маркетингийн тээвэрлэлт, сав баглаа бодол
 
Str mark promotion
Str mark promotionStr mark promotion
Str mark promotion
 

More from Гончигжавын Болдбаатар

Асуулгын дизайн
Асуулгын дизайнАсуулгын дизайн
Асуулгын дизайн
Гончигжавын Болдбаатар
 
Тодруулах судалгаа
Тодруулах судалгааТодруулах судалгаа
Тодруулах судалгаа
Гончигжавын Болдбаатар
 
шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээ
шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээшинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээ
шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээ
Гончигжавын Болдбаатар
 
Types of strategies
Types of strategiesTypes of strategies
strategic planning, Ethics, Social Responsibility, and Sustainability
strategic planning, Ethics, Social Responsibility, and Sustainability strategic planning, Ethics, Social Responsibility, and Sustainability
strategic planning, Ethics, Social Responsibility, and Sustainability
Гончигжавын Болдбаатар
 
Strategic management level
Strategic management levelStrategic management level
strategic management 1
strategic management 1strategic management 1
Хэрэглэгчийн зан төлөв Г.Болдбаатар 2018
Хэрэглэгчийн зан төлөв Г.Болдбаатар 2018Хэрэглэгчийн зан төлөв Г.Болдбаатар 2018
Хэрэглэгчийн зан төлөв Г.Болдбаатар 2018
Гончигжавын Болдбаатар
 
Нейромаркетинг Г.Болдбаатар 2018
Нейромаркетинг Г.Болдбаатар 2018Нейромаркетинг Г.Болдбаатар 2018
Нейромаркетинг Г.Болдбаатар 2018
Гончигжавын Болдбаатар
 
Маркетингийн чанарын судалгаа
Маркетингийн чанарын судалгааМаркетингийн чанарын судалгаа
Маркетингийн чанарын судалгаа
Гончигжавын Болдбаатар
 
Маркетингийн шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээ
Маркетингийн шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээМаркетингийн шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээ
Маркетингийн шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээ
Гончигжавын Болдбаатар
 
Маркетингийн судалгааны дизайн
Маркетингийн судалгааны дизайнМаркетингийн судалгааны дизайн
Маркетингийн судалгааны дизайн
Гончигжавын Болдбаатар
 
Маркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлох
Маркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлохМаркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлох
Маркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлох
Гончигжавын Болдбаатар
 
Маркетингийн судалгааны үндсэн асуудал
Маркетингийн судалгааны үндсэн асуудалМаркетингийн судалгааны үндсэн асуудал
Маркетингийн судалгааны үндсэн асуудал
Гончигжавын Болдбаатар
 
Борлуулалтын үндэс Г.Болдбаатар 2013 он
Борлуулалтын үндэс Г.Болдбаатар 2013 онБорлуулалтын үндэс Г.Болдбаатар 2013 он
Борлуулалтын үндэс Г.Болдбаатар 2013 он
Гончигжавын Болдбаатар
 
Олигополь пүүсийн үнэ бүрдэлт
Олигополь пүүсийн үнэ бүрдэлтОлигополь пүүсийн үнэ бүрдэлт
Олигополь пүүсийн үнэ бүрдэлт
Гончигжавын Болдбаатар
 
Цэвэр монополь пүүсийн үнэ бүрдэлт
Цэвэр монополь пүүсийн үнэ бүрдэлтЦэвэр монополь пүүсийн үнэ бүрдэлт
Цэвэр монополь пүүсийн үнэ бүрдэлт
Гончигжавын Болдбаатар
 
Пүүсийн онол
Пүүсийн онол Пүүсийн онол
Эрэлтийн үнэлгээ
Эрэлтийн үнэлгээЭрэлтийн үнэлгээ
Эрэлтийн үнэлгээ
Гончигжавын Болдбаатар
 

More from Гончигжавын Болдбаатар (20)

Асуулгын дизайн
Асуулгын дизайнАсуулгын дизайн
Асуулгын дизайн
 
Тодруулах судалгаа
Тодруулах судалгааТодруулах судалгаа
Тодруулах судалгаа
 
шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээ
шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээшинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээ
шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээ
 
Types of strategies
Types of strategiesTypes of strategies
Types of strategies
 
strategic planning, Ethics, Social Responsibility, and Sustainability
strategic planning, Ethics, Social Responsibility, and Sustainability strategic planning, Ethics, Social Responsibility, and Sustainability
strategic planning, Ethics, Social Responsibility, and Sustainability
 
Strategic management level
Strategic management levelStrategic management level
Strategic management level
 
strategic management 1
strategic management 1strategic management 1
strategic management 1
 
Хэрэглэгчийн зан төлөв Г.Болдбаатар 2018
Хэрэглэгчийн зан төлөв Г.Болдбаатар 2018Хэрэглэгчийн зан төлөв Г.Болдбаатар 2018
Хэрэглэгчийн зан төлөв Г.Болдбаатар 2018
 
Нейромаркетинг Г.Болдбаатар 2018
Нейромаркетинг Г.Болдбаатар 2018Нейромаркетинг Г.Болдбаатар 2018
Нейромаркетинг Г.Болдбаатар 2018
 
Маркетингийн чанарын судалгаа
Маркетингийн чанарын судалгааМаркетингийн чанарын судалгаа
Маркетингийн чанарын судалгаа
 
Маркетингийн шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээ
Маркетингийн шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээМаркетингийн шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээ
Маркетингийн шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээ
 
Маркетингийн судалгааны дизайн
Маркетингийн судалгааны дизайнМаркетингийн судалгааны дизайн
Маркетингийн судалгааны дизайн
 
Маркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлох
Маркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлохМаркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлох
Маркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлох
 
Маркетингийн судалгааны үндсэн асуудал
Маркетингийн судалгааны үндсэн асуудалМаркетингийн судалгааны үндсэн асуудал
Маркетингийн судалгааны үндсэн асуудал
 
Борлуулалтын үндэс Г.Болдбаатар 2013 он
Борлуулалтын үндэс Г.Болдбаатар 2013 онБорлуулалтын үндэс Г.Болдбаатар 2013 он
Борлуулалтын үндэс Г.Болдбаатар 2013 он
 
Олигополь пүүсийн үнэ бүрдэлт
Олигополь пүүсийн үнэ бүрдэлтОлигополь пүүсийн үнэ бүрдэлт
Олигополь пүүсийн үнэ бүрдэлт
 
Цэвэр монополь пүүсийн үнэ бүрдэлт
Цэвэр монополь пүүсийн үнэ бүрдэлтЦэвэр монополь пүүсийн үнэ бүрдэлт
Цэвэр монополь пүүсийн үнэ бүрдэлт
 
Зардлын онол, шинжилгээ
Зардлын онол, шинжилгээЗардлын онол, шинжилгээ
Зардлын онол, шинжилгээ
 
Пүүсийн онол
Пүүсийн онол Пүүсийн онол
Пүүсийн онол
 
Эрэлтийн үнэлгээ
Эрэлтийн үнэлгээЭрэлтийн үнэлгээ
Эрэлтийн үнэлгээ
 

олон улсын маркетингийн тухай ойлголт

 • 2. 1990-ээд оноос хойш бизнесийн ертөнцөд гарсан нэгэн том дэвшил бол глобалчлал юм. • Өнөөдөр дэлхий дахины худалдаа нь олон улсын хэрэглэгчид, олон улсад үйл ажиллагаа явуулагч компаниуд мөн олон улсын өрсөлдөөнөөр зохицуулагдаж байна. Нэг улсад байр сууриа олсон бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь бусад улс орнуудын зах зээл рүү хүчтэйгээр мөн хурдацтайгаар нэвтэрч байна.
 • 3. • Дэлхийн эргэн тойронд байгаа хэрэглэгчид Nike-ийн гутал, Clavin klein-ий жинс өмсч, McDonalds-д хооллон, Gillette-н хутгаар сахлаа хусч, Dell-ийн компьютерийг хэрэглэн, Apple iPods- дээр хөгжим сонсон, Coca-Cola болон Pepsi Cola ундаа, Starbucks- кофе ууж, Nokia болон Motorala фирмийн гар утас хэрэглэн, олон улсад алдартай брэндүүд болох Ford, Honda, Nissan маркын автомашинуудыг хөлөглөн давхиж байна.
 • 4. Компаниуд олон шалтгааны улмаас олон улсын зах зээл рүү анхаарлаа хандуулдаг. Эдгээр шалтгаануудыг 3 хэсэгт хуваан үздэг. 1. Өсөлт дэвшил рүү тэмүүлэх. АНУ болон Баруун Европын компаниудын хувьд тэдний дотоодын зах зээл нь тэдэнд өсөлт дэвшилт авчрах бага боломжийг олгодог учраас тэд гадаадын зах зээл рүү анхаарлаа хандуулдаг байна. Бага боломж гэдэг нь хүн амын удаан өсөлт, ханасан зах зээл, хүчтэй өрсөлдөөн, орчны тааламжгүй нөхцөл зэрэг юм.
 • 5. • Жишээ нь: АНУ дахь тамхи үйлдвэрлэгч компаниуд тамхины борлуулатанд хэрэглэгдэх маркетинг болон зар сурталчилгааны олон хязгаарлалтууд, мөн тамхиний эсрэг олон арга хэмжээнүүдтэй тулгардаг. R.J.Reynolds, Philip Morris зэрэг тамхи үйлдвэрлэгч компаниуд Ази, Өмнөд америкийн хэрэглэгчид рүү бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулж байна. Эдгээр орон дахь тамхины борлуулалтанд тавигдах хязгаарлалт бага, тамхи татдаг хэрэглэгчдийн харьцаа харьцангуй өндөр хувийг эзэлдэг зэрэг шалтгаануудын улмаас тэд АНУ-н зах зээлийг орхин эдгээр зах зээл рүү шилжсэн байна.
 • 6. 2. Амьд үлдэх шалтгаан. Олон компаниуд амьд үлдэхийн тулд гадаад зах зээл рүү анхаарлаа хандуулдаг. • Европын ихэнх компаниуд гадаадын зах зээл дээр гарч борлуулалтаа нэмэгдүүлэхгүйгээр АНУ, Япон зэрэг улсуудын томоохон, хүчирхэг корпорациудын эсрэг өрсөлдөж чадахгүй. Жишээ нь: Щвейцарийн Nestle, Недерландын Unilever бол дэлхийн хамгийн том өргөн хэрэглээний бараа үйлдвэрлэгч 2 компани юм. Энэхүү нэр алдарт хүрсэн гол шалтгаан нь тэд дэлхийн олон улс орнуудад бараа бүтээгдэхүүнээ амжилттай борлуулах аргыг олж чадсан явдал юм.
 • 7. • Телефон утасны зах зээл дээр ноёрхогч хоёр том компани нь Сканданивийн улсуудаас гаралтай. Nokia нь Финланд улсаас гаралтай, Ericsson нь Шведэд оршдог. Австралийн хувьд аялал жуулчлал нь тэдний эдийн засгийн гол хүч бөгөөд Австралийн засгийн газар дотоод болон гадаадын аялал жуулчлалын маркетингд анхаарлаа хандуулдаг ба саяхан “Австралийн Урилга” гэдэг нэртэй арга хэмжээг зохион байгуулсан нь гадаадын жуулчдыг ихээр татсан. Тэд зурагт, хэвлэл, гадны талбайн болон онлайн дахь зар сурталчилгаа болон шууд маркетинг зэрэг зар сурталчилгааны хэрэгслүүдийг хэрэглэсэн байна.
 • 8. 3. Худалдааны тэнцвэртэй байдлыг хангах. Олон улсын зах зээл рүү тэмүүлэх өөр нэгэн шалтгаан бол худалдааны тэнцвэртэй байдлыг хангах явдал юм. • Ялангуяа АНУ-ын зарим бараа бүтээгдэхүүний зах зээл дээр гадаадын импортын бараа бүтээгдэхүүнүүд давамгайлж байна. Иймд АНУ-н засгийн газар мөнгөний бодлогын үүднээс импортоос давуу экспорт хийхийг зорилгоо болгосон байна. Энэ нь АНУ-н дотоодын зах зээлийг гадаадын компаниуд эзлэх тусам АНУ-ын компаниуд гадаад улс орнуудад бараа бүтээгдэхүүнээ адилаар борлуулна гэсэн үг юм.
 • 9. Үндэстэн дамнасан корпорациудтай адилаар олон улсын зах зээл нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд мөн чухал байдаг. • Олон тооны жижиг дунд бизнес эрхлэгчид гадаадын зах зээл дээр тун амжилттайгаар өрсөлдөж чаддаг. Жишээ нь: WD-40 Co компани нь тослогооны материалаараа АНУ-н улсын зах зээлийг хангаж чадсан бөгөөд одоо Европ, Ази, Латин Америк, Австралийн зах зээл рүү бараа бүтээгдэхүүнээ амжилттай борлуулж байна.
 • 10. • Дээрх шалтгаануудын улмаас бизнес эрхлэгчид гадаад зах зээл дээр гарах шаардлагатай тулгардаг бөгөөд гадаад зах зээл дээр өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүнийг амжилттай борлуулж, ашиг хожоо олж, тухайн зах зээл дээр тодорхой байр суурь эзлэхийн тулд хэрэгжүүлэх хамгийн чухал үйл ажиллагааны нэг бол маркетингийн үйл ажиллагаагаа юм.
 • 11. Олон улсын бизнес гэдэг нь бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ ашиг олохын тулд нэгээс дээш улс орны зах зээлд худалдан борлуулах бизнесийн үйл ажиллагаа юм. • Товчхондоо бол олон улсын маркетинг гэдэг нь нэгээс дээш үндэстнүүдийн хооронд хувь хүмүүс болон байгууллагыг сэтгэл хангалуун байлгах солилцоог хийхийн тулд ажил хэргийг удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх үйл явц юм.
 • 12. • Олон улсын маркетингийн хувьд гадаад зах зээл дээр үйл ажиллагаагаа явуулахад тааламжгүй олон сөрөг нөлөөллүүдтэй тулгардаг. Хүчтэй өрсөлдөөн, хуулийн хязгаарлалтууд, засгийн газрын хяналт зохицуулалт, хувирамтгай хэрэглэгчид болон өөр олон тооны таарамжгүй хүчин зүйлүүдтэй тулгарч, бараа бүтээгдэхүүний ашигт нөлөөлж, маркетингийн төлөвлөгөөнд нөлөөлж байдаг. Ерөнхийдөө бизнес эрхлэгчид эдгээр хүчин зүйлийг удирдаж, эдгээрт нөлөөлж чадахгүй бөгөөд харин эдгээр хүчин зүйлүүдийг тодорхойлон, эдгээрт тохируулан үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
 • 13. Маркетингийн сонирхлыг бүрдүүлдэг зүйл нь зах зээлийн үл хянагдахуйц бүрдэл хэсгүүдийн (өрсөлдөөн, улс төр, хууль, хэрэглэгчийн зан төлөв, технологийн түвшин зэрэг) дунд маркетингийн шийдвэрийн хянагдахуйц элементүүдийг (бараа бүтээгдэхүүн, үнэ, идэвхжүүлэлт, борлуулалт) бүрдүүлэх арга замаар маркетингийн зорилгод хүрэх явдал юм. • Энэхүү маркетингийн зорилгод хүрэхийн тулд удирдан зохион байгуулах үйл ажиллагааны нэг бол зар сурталчилгаа, идэвхжүүлэлт юм.
 • 14. Олон улсын зах зээл дээр өрсөлдөж буй фирмүүдийн хувьд маркетингийн чухал хэсэг бол зар сурталчилгаа болон идэвхжүүлэлт юм. • 2008 онд АНУ-д 276 тэр бум ам.доллар компаниудын зөвхөн зар сурталчилгаанд зарцуулагдсан бөгөөд үүний ихэнх хувийг гадаадын үндэстэн дамнасан корпорациуд эзэлсэн байна. АНУ-аас гаднах зах зээлд зарцуулсан зар сурталчилгааны зардал нь 1990 оноос хойш 60%-аар өсч, 2008 онд энэхүү зардлын хэмжээ 294 сая ам.долларт хүрсэн байна.
 • 15. АНУ-аас гаднах зах зээл дээр хамгийн их зардал гаргасан 10 компани
 • 16. АНУ нь дэлхийн зар сурталчилгааны зах зээл дээр голлох байр суурийг эзэлсэн хэвээр байгаа бөгөөд зар сурталчилгааны нийт зардал болох 570 тэрбум ам.долларын бараг хагасыг нь АНУ гаргасан байна. • Дэлхий дахинд бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зар сурталчилгааны зардлын 90% нь АНУ, Канад, Баруун Европын аж үйлдвэржсэн орнууд, Номхон далайн бүсээс Япон, Өмнөд Солонгос, Австрали зэрэг орнуудад зарцуулагдсан байна. Хэдий тийм ч Хятад болон Латин Америкийн орнууд ялангуяа Мексик, Бразил зэрэг орнуудад зар сурталчилгааны зардал эрчимтэйгээр өсч байна.
 • 17. • Ихэнх компаниуд гадаад зах зээл дээр хүчтэй өрсөлдөхөд хамгийн чухал хэрэгтэй үйл явцын нэг бол зар сурталчилгаа зайлшгүй мөн гэж үздэг байна. Гэвч гадаад зах зээл дээр бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сурталчилж байгаа компаниуд нь урьдаас төлөвлөгөөгүй маркетингийн орчны нөлөөлөл, өөр өөр үнэ цэнэ, итгэл үнэмшил, ёс журам, бодол сэтгэхүй, хэв зуршилтай мөн өөр өөр хүсэл сонирхол бүхий хэрэглэгчидтэй нүүр тулгардаг байна. Улс орнууд хоорондоо өөр өөр хэл хэрэглэдэг байгаад зогсохгүй, Энэтхэг, Швейцари зэрэг улсууд дотооддоо мөн өөр хэлүүдийг хэрэглэж байна.
 • 18. Мэдээллийн хэрэгслүүд нь зарим орнуудад янз бүрийн нөхцлөөр хязгаарлагдаж, энэ нь маркетингийн хүч болон үр ашгийг бууруулж байна. • Эдгээр хүчин зүйлүүд нь гадаад зах зээлд хэрэгжүүлэх зар сурталчилгаа идэвхжүүлэлтийн өөр өөр арга, мөн мэдээллийн хэрэгслүүдийн ялгаатай стратегиудыг бүрдүүлэх шаардлагыг үүсгэдэг байна.
 • 19. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА