SlideShare a Scribd company logo
1
‫الدراسى‬ ‫الفصل‬ ‫منتصف‬ ‫مراجعة‬‫الثانى‬
‫األسئـ‬‫ـلة‬
(1:‫يأتى‬ ‫ما‬ ‫أكمــل‬ )
1-: ‫المقابل‬ ‫الشكل‬ ‫فى‬
................ = )‫ب‬ ‫م‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬
2-‫متقابلين‬ ‫ضلعين‬ ‫كل‬ ‫فيه‬ ‫رباعى‬ ‫شكل‬ ‫هو‬ ‫األضالع‬ ‫متوازى‬............... ‫و‬ ..............
3-................ ‫متتاليتين‬ ‫زاويتين‬ ‫كل‬ ‫األضالع‬ ‫متوازى‬ ‫فى‬
4-................ ‫فيه‬ ‫أضالع‬ ‫متوازى‬ ‫هو‬ ‫المعين‬
5-................ ‫و‬ ................ ‫المعين‬ ‫قطرا‬
6-................ ‫فيه‬ ‫أضالع‬ ‫متوازى‬ ‫هو‬ ‫المستطيل‬
7-‫قطرا‬ ‫تعامد‬ ‫إذا‬................ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ‫األضالع‬ ‫متوازى‬
8-................ ‫يسمى‬ ‫فإنه‬ ‫رباعى‬ ‫شكل‬ ‫أضالع‬ ‫تساوت‬ ‫إذا‬
9-................ ‫يساوى‬ ‫السباعى‬ ‫للشكل‬ ‫الداخلة‬ ‫الزوايا‬ ‫قياسات‬ ‫مجموع‬
11-................ ‫و‬ ................ ‫فيه‬ ‫تتساوى‬ ‫المنتظم‬ ‫المضلع‬
11-‫الزاوية‬ ‫قياس‬................ ‫يساوى‬ ‫منتظم‬ ‫مضلع‬ ‫ألى‬ ‫الداخلة‬
12-................ ‫يساوى‬ ‫محدب‬ ‫لمضلع‬ ‫الخارجة‬ ‫الزوايا‬ ‫قياسات‬ ‫مجموع‬
13-‫هو‬ ‫منتظم‬ ‫لمضلع‬ ‫الداخلة‬ ‫الزاوية‬ ‫قياس‬ ‫كان‬ ‫إذا‬121................ ‫أضالعه‬ ‫عدد‬ ‫فإن‬
14-............ ‫يساوى‬ ‫للمثلث‬ ‫الداخلة‬ ‫الزوايا‬ ‫قياسات‬ ‫مجموع‬....
15-. ‫األقل‬ ‫على‬ ................ ‫فيه‬ ‫مثلث‬ ‫أى‬
16-‫فإن‬ ‫األخرتين‬ ‫الزاويتين‬ ‫قياس‬ ‫مجموع‬ ‫تساوى‬ ‫الداخلة‬ ‫المثلث‬ ‫زوايا‬ ‫إحدى‬ ‫قياس‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
................ ‫يكون‬ ‫المثلث‬
17-= ‫ب‬ ‫أ‬ ‫فيه‬ ‫ب‬ ‫فى‬ ‫قائم‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬3= ‫جـ‬ ‫ب‬ ، ‫سم‬4.................. = ‫جـ‬ ‫أ‬ ‫فإن‬ ‫سم‬
18-‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬)‫جـ‬ ‫(أ‬ ‫فإن‬ ‫ب‬ ‫فى‬ ‫قائم‬2
.................. =
‫أ‬
‫م‬
‫ب‬
‫جـ‬
51
81
‫د‬
2
‫الدراسى‬ ‫الفصل‬ ‫منتصف‬ ‫مراجعة‬‫الثانى‬
19-)‫جـ‬ ‫(ب‬ ‫فإنه‬ ‫ب‬ ‫فى‬ ‫قائم‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬2
.................. =
21-.................. ‫يساوى‬ ‫الوتر‬ ‫على‬ ‫المنشأ‬ ‫المربع‬ ‫مساحة‬ ‫الزاوية‬ ‫القائم‬ ‫المثلث‬ ‫فى‬
21-‫مثلث‬ ‫فى‬ ‫ضلعين‬ ‫منتصفى‬ ‫بين‬ ‫المرسومة‬ ‫المستقيمة‬ ‫القطعة‬ ‫طول‬..................
22-.................. ‫هى‬ ‫الخماسى‬ ‫المضلع‬ ‫أقطار‬ ‫عدد‬
(2: ‫المقابل‬ ‫الشكل‬ ‫فى‬ )
‫جـ‬ ‫أ‬⃡∩‫هـ‬ ‫د‬⃡} ‫ب‬ { =
= )‫د‬ ‫ب‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬41،‫هـ‬ ‫ب‬⃡‫و‬ ‫ب‬ ‫جـ‬ < ‫ينصف‬
)‫هـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ‫أوجد‬
(3): ‫المقابل‬ ‫الشكل‬ ‫فى‬
= )‫أ‬ <( ‫ق‬51= )‫هـ‬ <( ‫ق‬ ،41
= )‫هـ‬ ‫جـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬91
‫ب‬ ‫أ‬⃡//‫د‬ ‫جـ‬⃡
‫أن‬ ‫أثبت‬‫د‬ ‫جـ‬⃡//‫و‬ ‫هـ‬⃡
(4: ‫المقابل‬ ‫الشكل‬ ‫فى‬ )
‫ب‬ ‫أ‬⃡//‫و‬ ‫هـ‬⃡//‫د‬ ‫جـ‬⃡
= )‫أ‬ <(‫ق‬115= )‫هـ‬ <( ‫ق‬ ،95
)‫هـ‬ ‫جـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ : ‫اوجد‬
‫أ‬
‫ب‬
‫د‬
‫جـ‬
‫هـ‬
‫و‬
×
×
41
‫أ‬ ‫ب‬
‫د‬‫جـ‬
‫هـ‬‫و‬
95
115
‫أ‬
‫ب‬
‫جـ‬
‫د‬
‫هـ‬
‫و‬
41
51
3
‫الدراسى‬ ‫الفصل‬ ‫منتصف‬ ‫مراجعة‬‫الثانى‬
(5: ‫المقابل‬ ‫الشكل‬ ‫فى‬ )
‫أضالع‬ ‫متوازى‬ ‫د‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬
= )‫د‬ ‫ب‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬62= )‫ب‬ ‫د‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ،41
)‫جـ‬ <( ‫ق‬ ‫بالبرهان‬ ‫اوجد‬
(6: ‫المقابل‬ ‫الشكل‬ ‫فى‬ )
‫د‬ ‫جـ‬⃡//‫أ‬ ‫ب‬̅̅̅̅
= )‫ب‬ <( ‫ق‬63= )‫د‬ ‫جـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ،42
‫بإستخدام‬ )‫ب‬ ‫جـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ‫اوجد‬‫مختلفتين‬ ‫طريقتين‬
(7‫فيه‬ ‫أضالع‬ ‫متوازى‬ ‫د‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ )
= )‫جـ‬ ‫أ‬ ‫د‬ <( ‫ق‬31= )‫أ‬ ‫جـ‬ ‫د‬ <( ‫ق‬ ،43
= ‫ب‬ ‫أ‬3= ‫جـ‬ ‫ب‬ ، ‫سم‬4‫سم‬
: ‫أوجد‬1‫د‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫األضالع‬ ‫متوازى‬ ‫محيط‬ )
2)‫جـ‬ ‫أ‬ ‫ب‬ <( ‫ق‬ ، )‫ب‬ <( ‫ق‬ )
(8‫فيه‬ ‫أضالع‬ ‫متوازى‬ ‫د‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ )
= )‫أ‬ <( ‫ق‬61= )‫جـ‬ ‫ب‬ ‫هـ‬ <( ‫ق‬ ،41
)‫هـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ‫أوجد‬
(9: ‫المقابل‬ ‫الشكل‬ ‫فى‬ )
= )‫د‬ <( ‫ق‬65= )‫جـ‬ <( ‫ق‬ ،115
= )‫ب‬ ‫س‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬71،( ‫ق‬<= )‫س‬ ‫أ‬ ‫ب‬45
‫متوازى‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ : ‫أن‬ ‫أثبت‬‫أضالع‬
‫أ‬
‫د‬
‫ب‬‫جـ‬
63
42
‫د‬ ‫هـ‬ ‫أ‬
‫ب‬‫جـ‬
41
61
‫أ‬‫د‬
‫ب‬‫جـ‬
43
31
4‫سم‬
3‫سم‬
‫أ‬‫د‬
‫ب‬‫جـ‬
62
41
‫أ‬
‫ب‬‫جـ‬
‫د‬
65
115
45
71
‫س‬
4
‫الدراسى‬ ‫الفصل‬ ‫منتصف‬ ‫مراجعة‬‫الثانى‬
(11، ‫مربع‬ ‫د‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ )
‫جـ‬ ‫أ‬̅̅̅̅//‫هـ‬ ‫د‬̅̅̅̅
‫هـ‬‫جـ‬ ‫ب‬⃡
‫أضالع‬ ‫متوازى‬ ‫د‬ ‫هـ‬ ‫جـ‬ ‫أ‬ ‫الشكل‬ : ‫أن‬ ‫أثبت‬
(11)‫د‬ ‫هـ‬⃡//‫جـ‬ ‫ب‬̅̅̅̅̅= )‫هـ‬ <( ‫ق‬ ،111
= )‫ب‬ <( ‫ق‬41
)‫هـ‬ ‫أ‬ ‫ب‬ <( ‫ق‬ ‫أوجد‬
(12‫هـ‬ ، ‫مستطيل‬ ‫د‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ )‫جـ‬ ‫ب‬̅̅̅̅̅
= )‫هـ‬ ‫أ‬ ‫ب‬ <( ‫ق‬31،
= )‫جـ‬ ‫د‬ ‫هـ‬ <( ‫ق‬61
)‫د‬ ‫هـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ‫أوجد‬
(13)‫د‬ ‫هـ‬⃡//‫جـ‬ ‫ب‬̅̅̅̅̅،
= )‫د‬ ‫هـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬61،
= )‫ب‬ ‫د‬ ‫س‬ <( ‫ق‬71
‫زوايا‬ ‫قياسات‬ ‫أوجد‬‫الداخلة‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬
‫أ‬‫د‬
‫ب‬
‫جـ‬
‫هـ‬
‫أ‬
‫جـ‬ ‫ب‬
‫هـ‬ ‫د‬
41
111
‫د‬ ‫أ‬
‫ب‬‫جـ‬
‫هـ‬
61
31
‫هـ‬
‫د‬
‫أ‬
‫جـ‬ ‫ب‬
61
71
●
‫س‬
5
‫الدراسى‬ ‫الفصل‬ ‫منتصف‬ ‫مراجعة‬‫الثانى‬
(14)‫د‬ ‫ب‬⃡)‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ <( ‫ينصف‬
= )‫ب‬ ‫أ‬ ‫هـ‬ <( ‫ق‬112،
= )‫جـ‬ <( ‫ق‬58
)‫ب‬ ‫د‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ، )‫د‬ ‫ب‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ‫أوجد‬
(15‫فيه‬ ‫مثلث‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ )
‫منتصف‬ ‫د‬‫ب‬ ‫أ‬̅̅̅̅،‫هـ‬ ‫د‬̅̅̅̅//‫جـ‬ ‫ب‬̅̅̅̅̅،
= ‫س‬ ‫أ‬6‫سم‬
‫ص‬ ‫هـ‬̅̅̅̅̅̅//‫س‬ ‫جـ‬̅̅̅̅̅̅
‫طول‬ ‫أوجد‬‫ص‬ ‫أ‬̅̅̅̅̅
(16‫فيه‬ ‫مثلث‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ )
‫منتصف‬ ‫د‬‫ب‬ ‫أ‬̅̅̅̅،‫منتصف‬ ‫هـ‬‫جـ‬ ‫أ‬̅̅̅̅
‫منتصف‬ ‫و‬‫جـ‬ ‫ب‬̅̅̅̅̅
‫محيط‬ ‫اوجد‬‫و‬ ‫هـ‬ ‫د‬
(17‫فيه‬ ‫مثلث‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ )
‫منتصف‬ ‫هـ‬ ، ‫د‬‫ب‬ ‫أ‬̅̅̅̅،‫جـ‬ ‫أ‬̅̅̅̅
‫و‬‫ب‬ ‫جـ‬⃡= ‫ب‬ ‫و‬ ‫بحيث‬
١
٢
‫جـ‬ ‫ب‬
‫أضالع‬ ‫متوازى‬ ‫هـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫د‬ : ‫أن‬ ‫أثبت‬

‫أ‬
‫ب‬‫جـ‬
‫د‬
‫هـ‬
58
112
‫أ‬‫ص‬
‫د‬
‫جـ‬
‫س‬
‫ب‬
‫هـ‬


‫د‬
‫و‬
‫جـ‬ ‫ب‬
‫هـ‬
‫أ‬
//


///
///
5‫سم‬
7‫سم‬
8‫سم‬
‫أ‬
‫هـ‬
‫جـ‬
‫ب‬ ‫و‬
‫د‬

//
//
6
‫الدراسى‬ ‫الفصل‬ ‫منتصف‬ ‫مراجعة‬‫الثانى‬
‫اإلجــابات‬
(1: ‫أكمـل‬ )
1)1412. ‫الطول‬ ‫فى‬ ‫ومتساويان‬ ‫متوازيان‬ )
3‫متكاملتان‬ )
4‫الطول‬ ‫فى‬ ‫متساوية‬ ‫أضالعه‬ ‫جميع‬ ‫أو‬ ‫متساويان‬ ‫وغير‬ ‫متعامدان‬ ‫القطران‬ )
5‫متساويين‬ ‫وغير‬ ‫متعامدان‬ )6‫قائمة‬ ‫زواياه‬ ‫إحدى‬ )
7‫مربع‬ ‫أو‬ ‫معين‬ )8‫معين‬ )
9)91111‫القياس‬ ‫فى‬ ‫والزوايا‬ ‫الطول‬ ‫فى‬ ‫األضالع‬ )
11)11812)361
13)6"‫"سداسى‬ ‫أضالع‬14)181
15‫حادتين‬ ‫زاويتين‬ )16‫الزاوية‬ ‫قائم‬ )
17= ‫جـ‬ ‫أ‬ )5‫سم‬18)‫ب‬ ‫(أ‬ )2
)‫جـ‬ ‫(ب‬ +2
19)‫جـ‬ ‫(أ‬ )2
–)‫ب‬ ‫(أ‬2
21‫المربعين‬ ‫مساحتى‬ ‫مجموع‬ ). ‫القائمة‬ ‫ضلعى‬ ‫على‬ ‫المنشأين‬
21‫الثالث‬ ‫الضلع‬ ‫طول‬ ‫نصف‬ ‫تساوى‬ )
22)5‫أقطار‬
(2)= )‫و‬ ‫ب‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬111
(4)= )‫هـ‬ ‫جـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬31
(5)= )‫جـ‬ <( ‫ق‬78
(6)= )‫ب‬ ‫جـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬75

More Related Content

Viewers also liked

ملزمتي - ملزمة دين شاملة القصة للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
ملزمتي - ملزمة دين شاملة القصة للصف الأول الإعدادي الترم الثانيملزمتي - ملزمة دين شاملة القصة للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
ملزمتي - ملزمة دين شاملة القصة للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
ملزمتي
 
هندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
هندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتيهندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
هندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
ملزمتي - مذكرة عربي أولى إعدادي الفصل الدراسي الثاني
ملزمتي - مذكرة عربي أولى إعدادي الفصل الدراسي الثانيملزمتي - مذكرة عربي أولى إعدادي الفصل الدراسي الثاني
ملزمتي - مذكرة عربي أولى إعدادي الفصل الدراسي الثاني
ملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة هندسة للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة هندسة للصف الأول الإعداديموقع ملزمتي - مراجعة هندسة للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة هندسة للصف الأول الإعدادي
ملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة دراسات للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة دراسات للصف الأول الإعداديموقع ملزمتي - مراجعة دراسات للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة دراسات للصف الأول الإعدادي
ملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة جبر للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة جبر للصف الأول الإعداديموقع ملزمتي - مراجعة جبر للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة جبر للصف الأول الإعدادي
ملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة لغة عربية للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة لغة عربية للصف الأول الإعداديموقع ملزمتي - مراجعة لغة عربية للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة لغة عربية للصف الأول الإعدادي
ملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة حاسب ألي للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة حاسب ألي للصف الأول الإعداديموقع ملزمتي - مراجعة حاسب ألي للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة حاسب ألي للصف الأول الإعدادي
ملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعداديموقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي
ملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة انجليزي للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة انجليزي للصف الأول الإعداديموقع ملزمتي - مراجعة انجليزي للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة انجليزي للصف الأول الإعدادي
ملزمتي
 
ملزمتي - ملخص منهج الحاسب آلي للصف الأول الإعدادي
ملزمتي - ملخص منهج الحاسب آلي للصف الأول الإعداديملزمتي - ملخص منهج الحاسب آلي للصف الأول الإعدادي
ملزمتي - ملخص منهج الحاسب آلي للصف الأول الإعدادي
ملزمتي
 
ملزمتي - ملزمة تاريخ أولى إعدادي الترم الثاني
ملزمتي - ملزمة تاريخ أولى إعدادي الترم الثانيملزمتي - ملزمة تاريخ أولى إعدادي الترم الثاني
ملزمتي - ملزمة تاريخ أولى إعدادي الترم الثاني
ملزمتي
 
ملزمتي - مذكرة جغرافيا للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
ملزمتي - مذكرة جغرافيا للصف الأول الإعدادي الترم الثانيملزمتي - مذكرة جغرافيا للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
ملزمتي - مذكرة جغرافيا للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
ملزمتي
 
رياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيرياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
لغة عربية للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيلغة عربية للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
مراجعة قصة عقبه بن نافع للصف الأول الإعدادي
مراجعة قصة عقبه بن نافع للصف الأول الإعداديمراجعة قصة عقبه بن نافع للصف الأول الإعدادي
مراجعة قصة عقبه بن نافع للصف الأول الإعدادي
ملزمتي
 
ملزمتي - مذكرة الايمان في اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني
ملزمتي - مذكرة الايمان في اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي الترم الثانيملزمتي - مذكرة الايمان في اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني
ملزمتي - مذكرة الايمان في اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني
ملزمتي
 
ملزمة دراسات للصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة دراسات للصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيملزمة دراسات للصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة دراسات للصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
ملزمتي - مذكرة المراجعة النهائية في رياضيات ثالثة ابتدائي الترم الثاني
ملزمتي - مذكرة المراجعة النهائية في رياضيات ثالثة ابتدائي الترم الثانيملزمتي - مذكرة المراجعة النهائية في رياضيات ثالثة ابتدائي الترم الثاني
ملزمتي - مذكرة المراجعة النهائية في رياضيات ثالثة ابتدائي الترم الثاني
ملزمتي
 
ملزمة عربي للصف الخامس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة عربي للصف الخامس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيملزمة عربي للصف الخامس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة عربي للصف الخامس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 

Viewers also liked (20)

ملزمتي - ملزمة دين شاملة القصة للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
ملزمتي - ملزمة دين شاملة القصة للصف الأول الإعدادي الترم الثانيملزمتي - ملزمة دين شاملة القصة للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
ملزمتي - ملزمة دين شاملة القصة للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
 
هندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
هندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتيهندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
هندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
 
ملزمتي - مذكرة عربي أولى إعدادي الفصل الدراسي الثاني
ملزمتي - مذكرة عربي أولى إعدادي الفصل الدراسي الثانيملزمتي - مذكرة عربي أولى إعدادي الفصل الدراسي الثاني
ملزمتي - مذكرة عربي أولى إعدادي الفصل الدراسي الثاني
 
موقع ملزمتي - مراجعة هندسة للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة هندسة للصف الأول الإعداديموقع ملزمتي - مراجعة هندسة للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة هندسة للصف الأول الإعدادي
 
موقع ملزمتي - مراجعة دراسات للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة دراسات للصف الأول الإعداديموقع ملزمتي - مراجعة دراسات للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة دراسات للصف الأول الإعدادي
 
موقع ملزمتي - مراجعة جبر للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة جبر للصف الأول الإعداديموقع ملزمتي - مراجعة جبر للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة جبر للصف الأول الإعدادي
 
موقع ملزمتي - مراجعة لغة عربية للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة لغة عربية للصف الأول الإعداديموقع ملزمتي - مراجعة لغة عربية للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة لغة عربية للصف الأول الإعدادي
 
موقع ملزمتي - مراجعة حاسب ألي للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة حاسب ألي للصف الأول الإعداديموقع ملزمتي - مراجعة حاسب ألي للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة حاسب ألي للصف الأول الإعدادي
 
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعداديموقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة علوم للصف الأول الإعدادي
 
موقع ملزمتي - مراجعة انجليزي للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة انجليزي للصف الأول الإعداديموقع ملزمتي - مراجعة انجليزي للصف الأول الإعدادي
موقع ملزمتي - مراجعة انجليزي للصف الأول الإعدادي
 
ملزمتي - ملخص منهج الحاسب آلي للصف الأول الإعدادي
ملزمتي - ملخص منهج الحاسب آلي للصف الأول الإعداديملزمتي - ملخص منهج الحاسب آلي للصف الأول الإعدادي
ملزمتي - ملخص منهج الحاسب آلي للصف الأول الإعدادي
 
ملزمتي - ملزمة تاريخ أولى إعدادي الترم الثاني
ملزمتي - ملزمة تاريخ أولى إعدادي الترم الثانيملزمتي - ملزمة تاريخ أولى إعدادي الترم الثاني
ملزمتي - ملزمة تاريخ أولى إعدادي الترم الثاني
 
ملزمتي - مذكرة جغرافيا للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
ملزمتي - مذكرة جغرافيا للصف الأول الإعدادي الترم الثانيملزمتي - مذكرة جغرافيا للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
ملزمتي - مذكرة جغرافيا للصف الأول الإعدادي الترم الثاني
 
رياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيرياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
 
لغة عربية للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيلغة عربية للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
 
مراجعة قصة عقبه بن نافع للصف الأول الإعدادي
مراجعة قصة عقبه بن نافع للصف الأول الإعداديمراجعة قصة عقبه بن نافع للصف الأول الإعدادي
مراجعة قصة عقبه بن نافع للصف الأول الإعدادي
 
ملزمتي - مذكرة الايمان في اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني
ملزمتي - مذكرة الايمان في اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي الترم الثانيملزمتي - مذكرة الايمان في اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني
ملزمتي - مذكرة الايمان في اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني
 
ملزمة دراسات للصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة دراسات للصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيملزمة دراسات للصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة دراسات للصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
 
ملزمتي - مذكرة المراجعة النهائية في رياضيات ثالثة ابتدائي الترم الثاني
ملزمتي - مذكرة المراجعة النهائية في رياضيات ثالثة ابتدائي الترم الثانيملزمتي - مذكرة المراجعة النهائية في رياضيات ثالثة ابتدائي الترم الثاني
ملزمتي - مذكرة المراجعة النهائية في رياضيات ثالثة ابتدائي الترم الثاني
 
ملزمة عربي للصف الخامس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة عربي للصف الخامس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيملزمة عربي للصف الخامس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة عربي للصف الخامس الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
 

More from ملزمتي

لغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتيلغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
لغة عربية للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتيلغة عربية للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
رياضيات للصف الاول الثانوى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الاول الثانوى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتيرياضيات للصف الاول الثانوى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الاول الثانوى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
تاريخ للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
 تاريخ للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتي تاريخ للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
تاريخ للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
حاسب الألي للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
حاسب الألي للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتيحاسب الألي للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
حاسب الألي للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
رياضيات للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيرياضيات للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
ميكانيكا للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
ميكانيكا للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتيميكانيكا للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
ميكانيكا للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
تفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتي
تفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتيتفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتي
تفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
جبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
جبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتيجبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
جبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
رياضيات للصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيرياضيات للصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
تفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
تفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتيتفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
تفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
ملزمة جبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة جبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتيملزمة جبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة جبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
تاريخ للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
تاريخ للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتيتاريخ للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
تاريخ للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
هندسة للشهادة الإعدادية الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
هندسة للشهادة الإعدادية الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيهندسة للشهادة الإعدادية الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
هندسة للشهادة الإعدادية الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
فيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
فيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتيفيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
فيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
إنجليزي للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
إنجليزي للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيإنجليزي للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
إنجليزي للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
شرح الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
شرح الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتيشرح الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
شرح الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
مذكرة انجليزي + القصة للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
مذكرة انجليزي + القصة للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيمذكرة انجليزي + القصة للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
مذكرة انجليزي + القصة للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
كتاب براعم اللغة الانجليزية للاطفال - موقع ملزمتي
كتاب براعم اللغة الانجليزية للاطفال - موقع ملزمتيكتاب براعم اللغة الانجليزية للاطفال - موقع ملزمتي
كتاب براعم اللغة الانجليزية للاطفال - موقع ملزمتي
ملزمتي
 
انجليزي أولى إبتدائي الفصل الدراسي الأول 2017 - موقع ملزمتي
انجليزي أولى إبتدائي الفصل الدراسي الأول 2017 - موقع ملزمتيانجليزي أولى إبتدائي الفصل الدراسي الأول 2017 - موقع ملزمتي
انجليزي أولى إبتدائي الفصل الدراسي الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمتي
 

More from ملزمتي (20)

لغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتيلغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
 
لغة عربية للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتيلغة عربية للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
 
رياضيات للصف الاول الثانوى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الاول الثانوى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتيرياضيات للصف الاول الثانوى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الاول الثانوى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
 
تاريخ للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
 تاريخ للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتي تاريخ للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
تاريخ للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
 
حاسب الألي للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
حاسب الألي للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتيحاسب الألي للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
حاسب الألي للصف الثالث الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
 
رياضيات للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيرياضيات للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
 
ميكانيكا للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
ميكانيكا للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتيميكانيكا للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
ميكانيكا للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
 
تفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتي
تفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتيتفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتي
تفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتي
 
جبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
جبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتيجبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
جبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
 
رياضيات للصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيرياضيات للصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
 
تفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
تفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتيتفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
تفاضل وتكامل للصف الثاني الثانوي الترم الأول علمي 2017 - موقع ملزمتي
 
ملزمة جبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة جبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتيملزمة جبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة جبر للصف الثاني الثانوي الترم الأول أدبي 2017 - موقع ملزمتي
 
تاريخ للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
تاريخ للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتيتاريخ للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
تاريخ للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
 
هندسة للشهادة الإعدادية الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
هندسة للشهادة الإعدادية الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيهندسة للشهادة الإعدادية الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
هندسة للشهادة الإعدادية الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
 
فيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
فيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتيفيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
فيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
 
إنجليزي للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
إنجليزي للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيإنجليزي للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
إنجليزي للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
 
شرح الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
شرح الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتيشرح الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
شرح الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
 
مذكرة انجليزي + القصة للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
مذكرة انجليزي + القصة للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيمذكرة انجليزي + القصة للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
مذكرة انجليزي + القصة للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
 
كتاب براعم اللغة الانجليزية للاطفال - موقع ملزمتي
كتاب براعم اللغة الانجليزية للاطفال - موقع ملزمتيكتاب براعم اللغة الانجليزية للاطفال - موقع ملزمتي
كتاب براعم اللغة الانجليزية للاطفال - موقع ملزمتي
 
انجليزي أولى إبتدائي الفصل الدراسي الأول 2017 - موقع ملزمتي
انجليزي أولى إبتدائي الفصل الدراسي الأول 2017 - موقع ملزمتيانجليزي أولى إبتدائي الفصل الدراسي الأول 2017 - موقع ملزمتي
انجليزي أولى إبتدائي الفصل الدراسي الأول 2017 - موقع ملزمتي
 

Recently uploaded

713462894-تحليل-الممارسات-المهنية-جديد.pdf
713462894-تحليل-الممارسات-المهنية-جديد.pdf713462894-تحليل-الممارسات-المهنية-جديد.pdf
713462894-تحليل-الممارسات-المهنية-جديد.pdf
rizlaneaboutir
 
الكامل في إثبات أن نعيم بن حماد ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُقِد علي...
الكامل في إثبات أن نعيم بن حماد ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُقِد علي...الكامل في إثبات أن نعيم بن حماد ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُقِد علي...
الكامل في إثبات أن نعيم بن حماد ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُقِد علي...
MaymonSalim
 
الكامل في ذكر ( 300 ) إمام ممن رووا وصححوا حديث أمِرتُ أن أقاتل الناس مع بيان...
الكامل في ذكر ( 300 ) إمام ممن رووا وصححوا حديث أمِرتُ أن أقاتل الناس مع بيان...الكامل في ذكر ( 300 ) إمام ممن رووا وصححوا حديث أمِرتُ أن أقاتل الناس مع بيان...
الكامل في ذكر ( 300 ) إمام ممن رووا وصححوا حديث أمِرتُ أن أقاتل الناس مع بيان...
MaymonSalim
 
الكامل في تقريب كتاب ( أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني ) بحذف الأسانيد مع بي...
الكامل في تقريب كتاب ( أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني ) بحذف الأسانيد مع بي...الكامل في تقريب كتاب ( أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني ) بحذف الأسانيد مع بي...
الكامل في تقريب كتاب ( أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني ) بحذف الأسانيد مع بي...
MaymonSalim
 
الكامل في أسانيد وتصحيح حديث قول النبي لموتي المشركين يوم بدر إنهم ليسمعون ما...
الكامل في أسانيد وتصحيح حديث قول النبي لموتي المشركين يوم بدر إنهم ليسمعون ما...الكامل في أسانيد وتصحيح حديث قول النبي لموتي المشركين يوم بدر إنهم ليسمعون ما...
الكامل في أسانيد وتصحيح حديث قول النبي لموتي المشركين يوم بدر إنهم ليسمعون ما...
MaymonSalim
 
نموذج خطة زمنية لبرنامج التدريب علي إدارة المشاريع الإحترافية مركز الإرشاد ال...
نموذج خطة زمنية لبرنامج التدريب علي إدارة المشاريع الإحترافية مركز الإرشاد ال...نموذج خطة زمنية لبرنامج التدريب علي إدارة المشاريع الإحترافية مركز الإرشاد ال...
نموذج خطة زمنية لبرنامج التدريب علي إدارة المشاريع الإحترافية مركز الإرشاد ال...
team882406
 
سوسيولوجيا-المؤسسة-التعليمية-وتفاعلها-مع-المحيط.ppt
سوسيولوجيا-المؤسسة-التعليمية-وتفاعلها-مع-المحيط.pptسوسيولوجيا-المؤسسة-التعليمية-وتفاعلها-مع-المحيط.ppt
سوسيولوجيا-المؤسسة-التعليمية-وتفاعلها-مع-المحيط.ppt
rizlaneaboutir
 
خارطة الطريق و شروط الاصلاح و الالتزامات
خارطة الطريق و شروط الاصلاح و الالتزاماتخارطة الطريق و شروط الاصلاح و الالتزامات
خارطة الطريق و شروط الاصلاح و الالتزامات
rizlaneaboutir
 
Electrical Classic Control Course for engineering
Electrical Classic Control Course for engineeringElectrical Classic Control Course for engineering
Electrical Classic Control Course for engineering
MahmodHassaneen
 
الكامل في إثبات أن شهر بن حوشب ثقة مطلقا وبيان شدة تعنت من زعم أنه ضعيف وبيان...
الكامل في إثبات أن شهر بن حوشب ثقة مطلقا وبيان شدة تعنت من زعم أنه ضعيف وبيان...الكامل في إثبات أن شهر بن حوشب ثقة مطلقا وبيان شدة تعنت من زعم أنه ضعيف وبيان...
الكامل في إثبات أن شهر بن حوشب ثقة مطلقا وبيان شدة تعنت من زعم أنه ضعيف وبيان...
MaymonSalim
 
منحة الحكومة المجريه طريقه (جميع التفاصيل الخاصة ب المنحه)
منحة الحكومة المجريه طريقه (جميع التفاصيل الخاصة ب المنحه)منحة الحكومة المجريه طريقه (جميع التفاصيل الخاصة ب المنحه)
منحة الحكومة المجريه طريقه (جميع التفاصيل الخاصة ب المنحه)
AbdoAdel28
 
نظام_إدارة_الجودة المادة التدريبية ايزو 9001
نظام_إدارة_الجودة المادة التدريبية ايزو 9001نظام_إدارة_الجودة المادة التدريبية ايزو 9001
نظام_إدارة_الجودة المادة التدريبية ايزو 9001
team882406
 
الكامل في إثبات أن إسماعيل بن أبي أويس ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُ...
الكامل في إثبات أن إسماعيل بن أبي أويس ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُ...الكامل في إثبات أن إسماعيل بن أبي أويس ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُ...
الكامل في إثبات أن إسماعيل بن أبي أويس ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُ...
MaymonSalim
 

Recently uploaded (13)

713462894-تحليل-الممارسات-المهنية-جديد.pdf
713462894-تحليل-الممارسات-المهنية-جديد.pdf713462894-تحليل-الممارسات-المهنية-جديد.pdf
713462894-تحليل-الممارسات-المهنية-جديد.pdf
 
الكامل في إثبات أن نعيم بن حماد ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُقِد علي...
الكامل في إثبات أن نعيم بن حماد ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُقِد علي...الكامل في إثبات أن نعيم بن حماد ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُقِد علي...
الكامل في إثبات أن نعيم بن حماد ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُقِد علي...
 
الكامل في ذكر ( 300 ) إمام ممن رووا وصححوا حديث أمِرتُ أن أقاتل الناس مع بيان...
الكامل في ذكر ( 300 ) إمام ممن رووا وصححوا حديث أمِرتُ أن أقاتل الناس مع بيان...الكامل في ذكر ( 300 ) إمام ممن رووا وصححوا حديث أمِرتُ أن أقاتل الناس مع بيان...
الكامل في ذكر ( 300 ) إمام ممن رووا وصححوا حديث أمِرتُ أن أقاتل الناس مع بيان...
 
الكامل في تقريب كتاب ( أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني ) بحذف الأسانيد مع بي...
الكامل في تقريب كتاب ( أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني ) بحذف الأسانيد مع بي...الكامل في تقريب كتاب ( أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني ) بحذف الأسانيد مع بي...
الكامل في تقريب كتاب ( أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني ) بحذف الأسانيد مع بي...
 
الكامل في أسانيد وتصحيح حديث قول النبي لموتي المشركين يوم بدر إنهم ليسمعون ما...
الكامل في أسانيد وتصحيح حديث قول النبي لموتي المشركين يوم بدر إنهم ليسمعون ما...الكامل في أسانيد وتصحيح حديث قول النبي لموتي المشركين يوم بدر إنهم ليسمعون ما...
الكامل في أسانيد وتصحيح حديث قول النبي لموتي المشركين يوم بدر إنهم ليسمعون ما...
 
نموذج خطة زمنية لبرنامج التدريب علي إدارة المشاريع الإحترافية مركز الإرشاد ال...
نموذج خطة زمنية لبرنامج التدريب علي إدارة المشاريع الإحترافية مركز الإرشاد ال...نموذج خطة زمنية لبرنامج التدريب علي إدارة المشاريع الإحترافية مركز الإرشاد ال...
نموذج خطة زمنية لبرنامج التدريب علي إدارة المشاريع الإحترافية مركز الإرشاد ال...
 
سوسيولوجيا-المؤسسة-التعليمية-وتفاعلها-مع-المحيط.ppt
سوسيولوجيا-المؤسسة-التعليمية-وتفاعلها-مع-المحيط.pptسوسيولوجيا-المؤسسة-التعليمية-وتفاعلها-مع-المحيط.ppt
سوسيولوجيا-المؤسسة-التعليمية-وتفاعلها-مع-المحيط.ppt
 
خارطة الطريق و شروط الاصلاح و الالتزامات
خارطة الطريق و شروط الاصلاح و الالتزاماتخارطة الطريق و شروط الاصلاح و الالتزامات
خارطة الطريق و شروط الاصلاح و الالتزامات
 
Electrical Classic Control Course for engineering
Electrical Classic Control Course for engineeringElectrical Classic Control Course for engineering
Electrical Classic Control Course for engineering
 
الكامل في إثبات أن شهر بن حوشب ثقة مطلقا وبيان شدة تعنت من زعم أنه ضعيف وبيان...
الكامل في إثبات أن شهر بن حوشب ثقة مطلقا وبيان شدة تعنت من زعم أنه ضعيف وبيان...الكامل في إثبات أن شهر بن حوشب ثقة مطلقا وبيان شدة تعنت من زعم أنه ضعيف وبيان...
الكامل في إثبات أن شهر بن حوشب ثقة مطلقا وبيان شدة تعنت من زعم أنه ضعيف وبيان...
 
منحة الحكومة المجريه طريقه (جميع التفاصيل الخاصة ب المنحه)
منحة الحكومة المجريه طريقه (جميع التفاصيل الخاصة ب المنحه)منحة الحكومة المجريه طريقه (جميع التفاصيل الخاصة ب المنحه)
منحة الحكومة المجريه طريقه (جميع التفاصيل الخاصة ب المنحه)
 
نظام_إدارة_الجودة المادة التدريبية ايزو 9001
نظام_إدارة_الجودة المادة التدريبية ايزو 9001نظام_إدارة_الجودة المادة التدريبية ايزو 9001
نظام_إدارة_الجودة المادة التدريبية ايزو 9001
 
الكامل في إثبات أن إسماعيل بن أبي أويس ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُ...
الكامل في إثبات أن إسماعيل بن أبي أويس ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُ...الكامل في إثبات أن إسماعيل بن أبي أويس ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُ...
الكامل في إثبات أن إسماعيل بن أبي أويس ثقة مطلقا وبيان عدم تفرده بشئ مما انتُ...
 

موقع ملزمتي - مراجعة هندسة للصف الأول الإعدادي الترم الثاني

  • 1. 1 ‫الدراسى‬ ‫الفصل‬ ‫منتصف‬ ‫مراجعة‬‫الثانى‬ ‫األسئـ‬‫ـلة‬ (1:‫يأتى‬ ‫ما‬ ‫أكمــل‬ ) 1-: ‫المقابل‬ ‫الشكل‬ ‫فى‬ ................ = )‫ب‬ ‫م‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ 2-‫متقابلين‬ ‫ضلعين‬ ‫كل‬ ‫فيه‬ ‫رباعى‬ ‫شكل‬ ‫هو‬ ‫األضالع‬ ‫متوازى‬............... ‫و‬ .............. 3-................ ‫متتاليتين‬ ‫زاويتين‬ ‫كل‬ ‫األضالع‬ ‫متوازى‬ ‫فى‬ 4-................ ‫فيه‬ ‫أضالع‬ ‫متوازى‬ ‫هو‬ ‫المعين‬ 5-................ ‫و‬ ................ ‫المعين‬ ‫قطرا‬ 6-................ ‫فيه‬ ‫أضالع‬ ‫متوازى‬ ‫هو‬ ‫المستطيل‬ 7-‫قطرا‬ ‫تعامد‬ ‫إذا‬................ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ‫األضالع‬ ‫متوازى‬ 8-................ ‫يسمى‬ ‫فإنه‬ ‫رباعى‬ ‫شكل‬ ‫أضالع‬ ‫تساوت‬ ‫إذا‬ 9-................ ‫يساوى‬ ‫السباعى‬ ‫للشكل‬ ‫الداخلة‬ ‫الزوايا‬ ‫قياسات‬ ‫مجموع‬ 11-................ ‫و‬ ................ ‫فيه‬ ‫تتساوى‬ ‫المنتظم‬ ‫المضلع‬ 11-‫الزاوية‬ ‫قياس‬................ ‫يساوى‬ ‫منتظم‬ ‫مضلع‬ ‫ألى‬ ‫الداخلة‬ 12-................ ‫يساوى‬ ‫محدب‬ ‫لمضلع‬ ‫الخارجة‬ ‫الزوايا‬ ‫قياسات‬ ‫مجموع‬ 13-‫هو‬ ‫منتظم‬ ‫لمضلع‬ ‫الداخلة‬ ‫الزاوية‬ ‫قياس‬ ‫كان‬ ‫إذا‬121................ ‫أضالعه‬ ‫عدد‬ ‫فإن‬ 14-............ ‫يساوى‬ ‫للمثلث‬ ‫الداخلة‬ ‫الزوايا‬ ‫قياسات‬ ‫مجموع‬.... 15-. ‫األقل‬ ‫على‬ ................ ‫فيه‬ ‫مثلث‬ ‫أى‬ 16-‫فإن‬ ‫األخرتين‬ ‫الزاويتين‬ ‫قياس‬ ‫مجموع‬ ‫تساوى‬ ‫الداخلة‬ ‫المثلث‬ ‫زوايا‬ ‫إحدى‬ ‫قياس‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ................ ‫يكون‬ ‫المثلث‬ 17-= ‫ب‬ ‫أ‬ ‫فيه‬ ‫ب‬ ‫فى‬ ‫قائم‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬3= ‫جـ‬ ‫ب‬ ، ‫سم‬4.................. = ‫جـ‬ ‫أ‬ ‫فإن‬ ‫سم‬ 18-‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬)‫جـ‬ ‫(أ‬ ‫فإن‬ ‫ب‬ ‫فى‬ ‫قائم‬2 .................. = ‫أ‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫جـ‬ 51 81 ‫د‬
  • 2. 2 ‫الدراسى‬ ‫الفصل‬ ‫منتصف‬ ‫مراجعة‬‫الثانى‬ 19-)‫جـ‬ ‫(ب‬ ‫فإنه‬ ‫ب‬ ‫فى‬ ‫قائم‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬2 .................. = 21-.................. ‫يساوى‬ ‫الوتر‬ ‫على‬ ‫المنشأ‬ ‫المربع‬ ‫مساحة‬ ‫الزاوية‬ ‫القائم‬ ‫المثلث‬ ‫فى‬ 21-‫مثلث‬ ‫فى‬ ‫ضلعين‬ ‫منتصفى‬ ‫بين‬ ‫المرسومة‬ ‫المستقيمة‬ ‫القطعة‬ ‫طول‬.................. 22-.................. ‫هى‬ ‫الخماسى‬ ‫المضلع‬ ‫أقطار‬ ‫عدد‬ (2: ‫المقابل‬ ‫الشكل‬ ‫فى‬ ) ‫جـ‬ ‫أ‬⃡∩‫هـ‬ ‫د‬⃡} ‫ب‬ { = = )‫د‬ ‫ب‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬41،‫هـ‬ ‫ب‬⃡‫و‬ ‫ب‬ ‫جـ‬ < ‫ينصف‬ )‫هـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ‫أوجد‬ (3): ‫المقابل‬ ‫الشكل‬ ‫فى‬ = )‫أ‬ <( ‫ق‬51= )‫هـ‬ <( ‫ق‬ ،41 = )‫هـ‬ ‫جـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬91 ‫ب‬ ‫أ‬⃡//‫د‬ ‫جـ‬⃡ ‫أن‬ ‫أثبت‬‫د‬ ‫جـ‬⃡//‫و‬ ‫هـ‬⃡ (4: ‫المقابل‬ ‫الشكل‬ ‫فى‬ ) ‫ب‬ ‫أ‬⃡//‫و‬ ‫هـ‬⃡//‫د‬ ‫جـ‬⃡ = )‫أ‬ <(‫ق‬115= )‫هـ‬ <( ‫ق‬ ،95 )‫هـ‬ ‫جـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ : ‫اوجد‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫جـ‬ ‫هـ‬ ‫و‬ × × 41 ‫أ‬ ‫ب‬ ‫د‬‫جـ‬ ‫هـ‬‫و‬ 95 115 ‫أ‬ ‫ب‬ ‫جـ‬ ‫د‬ ‫هـ‬ ‫و‬ 41 51
  • 3. 3 ‫الدراسى‬ ‫الفصل‬ ‫منتصف‬ ‫مراجعة‬‫الثانى‬ (5: ‫المقابل‬ ‫الشكل‬ ‫فى‬ ) ‫أضالع‬ ‫متوازى‬ ‫د‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ = )‫د‬ ‫ب‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬62= )‫ب‬ ‫د‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ،41 )‫جـ‬ <( ‫ق‬ ‫بالبرهان‬ ‫اوجد‬ (6: ‫المقابل‬ ‫الشكل‬ ‫فى‬ ) ‫د‬ ‫جـ‬⃡//‫أ‬ ‫ب‬̅̅̅̅ = )‫ب‬ <( ‫ق‬63= )‫د‬ ‫جـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ،42 ‫بإستخدام‬ )‫ب‬ ‫جـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ‫اوجد‬‫مختلفتين‬ ‫طريقتين‬ (7‫فيه‬ ‫أضالع‬ ‫متوازى‬ ‫د‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ) = )‫جـ‬ ‫أ‬ ‫د‬ <( ‫ق‬31= )‫أ‬ ‫جـ‬ ‫د‬ <( ‫ق‬ ،43 = ‫ب‬ ‫أ‬3= ‫جـ‬ ‫ب‬ ، ‫سم‬4‫سم‬ : ‫أوجد‬1‫د‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫األضالع‬ ‫متوازى‬ ‫محيط‬ ) 2)‫جـ‬ ‫أ‬ ‫ب‬ <( ‫ق‬ ، )‫ب‬ <( ‫ق‬ ) (8‫فيه‬ ‫أضالع‬ ‫متوازى‬ ‫د‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ) = )‫أ‬ <( ‫ق‬61= )‫جـ‬ ‫ب‬ ‫هـ‬ <( ‫ق‬ ،41 )‫هـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ‫أوجد‬ (9: ‫المقابل‬ ‫الشكل‬ ‫فى‬ ) = )‫د‬ <( ‫ق‬65= )‫جـ‬ <( ‫ق‬ ،115 = )‫ب‬ ‫س‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬71،( ‫ق‬<= )‫س‬ ‫أ‬ ‫ب‬45 ‫متوازى‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ : ‫أن‬ ‫أثبت‬‫أضالع‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫ب‬‫جـ‬ 63 42 ‫د‬ ‫هـ‬ ‫أ‬ ‫ب‬‫جـ‬ 41 61 ‫أ‬‫د‬ ‫ب‬‫جـ‬ 43 31 4‫سم‬ 3‫سم‬ ‫أ‬‫د‬ ‫ب‬‫جـ‬ 62 41 ‫أ‬ ‫ب‬‫جـ‬ ‫د‬ 65 115 45 71 ‫س‬
  • 4. 4 ‫الدراسى‬ ‫الفصل‬ ‫منتصف‬ ‫مراجعة‬‫الثانى‬ (11، ‫مربع‬ ‫د‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ) ‫جـ‬ ‫أ‬̅̅̅̅//‫هـ‬ ‫د‬̅̅̅̅ ‫هـ‬‫جـ‬ ‫ب‬⃡ ‫أضالع‬ ‫متوازى‬ ‫د‬ ‫هـ‬ ‫جـ‬ ‫أ‬ ‫الشكل‬ : ‫أن‬ ‫أثبت‬ (11)‫د‬ ‫هـ‬⃡//‫جـ‬ ‫ب‬̅̅̅̅̅= )‫هـ‬ <( ‫ق‬ ،111 = )‫ب‬ <( ‫ق‬41 )‫هـ‬ ‫أ‬ ‫ب‬ <( ‫ق‬ ‫أوجد‬ (12‫هـ‬ ، ‫مستطيل‬ ‫د‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ )‫جـ‬ ‫ب‬̅̅̅̅̅ = )‫هـ‬ ‫أ‬ ‫ب‬ <( ‫ق‬31، = )‫جـ‬ ‫د‬ ‫هـ‬ <( ‫ق‬61 )‫د‬ ‫هـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ‫أوجد‬ (13)‫د‬ ‫هـ‬⃡//‫جـ‬ ‫ب‬̅̅̅̅̅، = )‫د‬ ‫هـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬61، = )‫ب‬ ‫د‬ ‫س‬ <( ‫ق‬71 ‫زوايا‬ ‫قياسات‬ ‫أوجد‬‫الداخلة‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫أ‬‫د‬ ‫ب‬ ‫جـ‬ ‫هـ‬ ‫أ‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫هـ‬ ‫د‬ 41 111 ‫د‬ ‫أ‬ ‫ب‬‫جـ‬ ‫هـ‬ 61 31 ‫هـ‬ ‫د‬ ‫أ‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ 61 71 ● ‫س‬
  • 5. 5 ‫الدراسى‬ ‫الفصل‬ ‫منتصف‬ ‫مراجعة‬‫الثانى‬ (14)‫د‬ ‫ب‬⃡)‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ <( ‫ينصف‬ = )‫ب‬ ‫أ‬ ‫هـ‬ <( ‫ق‬112، = )‫جـ‬ <( ‫ق‬58 )‫ب‬ ‫د‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ، )‫د‬ ‫ب‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬ ‫أوجد‬ (15‫فيه‬ ‫مثلث‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ) ‫منتصف‬ ‫د‬‫ب‬ ‫أ‬̅̅̅̅،‫هـ‬ ‫د‬̅̅̅̅//‫جـ‬ ‫ب‬̅̅̅̅̅، = ‫س‬ ‫أ‬6‫سم‬ ‫ص‬ ‫هـ‬̅̅̅̅̅̅//‫س‬ ‫جـ‬̅̅̅̅̅̅ ‫طول‬ ‫أوجد‬‫ص‬ ‫أ‬̅̅̅̅̅ (16‫فيه‬ ‫مثلث‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ) ‫منتصف‬ ‫د‬‫ب‬ ‫أ‬̅̅̅̅،‫منتصف‬ ‫هـ‬‫جـ‬ ‫أ‬̅̅̅̅ ‫منتصف‬ ‫و‬‫جـ‬ ‫ب‬̅̅̅̅̅ ‫محيط‬ ‫اوجد‬‫و‬ ‫هـ‬ ‫د‬ (17‫فيه‬ ‫مثلث‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ) ‫منتصف‬ ‫هـ‬ ، ‫د‬‫ب‬ ‫أ‬̅̅̅̅،‫جـ‬ ‫أ‬̅̅̅̅ ‫و‬‫ب‬ ‫جـ‬⃡= ‫ب‬ ‫و‬ ‫بحيث‬ ١ ٢ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫أضالع‬ ‫متوازى‬ ‫هـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫د‬ : ‫أن‬ ‫أثبت‬  ‫أ‬ ‫ب‬‫جـ‬ ‫د‬ ‫هـ‬ 58 112 ‫أ‬‫ص‬ ‫د‬ ‫جـ‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫هـ‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫هـ‬ ‫أ‬ // /// /// 5‫سم‬ 7‫سم‬ 8‫سم‬ ‫أ‬ ‫هـ‬ ‫جـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫د‬ // //
  • 6. 6 ‫الدراسى‬ ‫الفصل‬ ‫منتصف‬ ‫مراجعة‬‫الثانى‬ ‫اإلجــابات‬ (1: ‫أكمـل‬ ) 1)1412. ‫الطول‬ ‫فى‬ ‫ومتساويان‬ ‫متوازيان‬ ) 3‫متكاملتان‬ ) 4‫الطول‬ ‫فى‬ ‫متساوية‬ ‫أضالعه‬ ‫جميع‬ ‫أو‬ ‫متساويان‬ ‫وغير‬ ‫متعامدان‬ ‫القطران‬ ) 5‫متساويين‬ ‫وغير‬ ‫متعامدان‬ )6‫قائمة‬ ‫زواياه‬ ‫إحدى‬ ) 7‫مربع‬ ‫أو‬ ‫معين‬ )8‫معين‬ ) 9)91111‫القياس‬ ‫فى‬ ‫والزوايا‬ ‫الطول‬ ‫فى‬ ‫األضالع‬ ) 11)11812)361 13)6"‫"سداسى‬ ‫أضالع‬14)181 15‫حادتين‬ ‫زاويتين‬ )16‫الزاوية‬ ‫قائم‬ ) 17= ‫جـ‬ ‫أ‬ )5‫سم‬18)‫ب‬ ‫(أ‬ )2 )‫جـ‬ ‫(ب‬ +2 19)‫جـ‬ ‫(أ‬ )2 –)‫ب‬ ‫(أ‬2 21‫المربعين‬ ‫مساحتى‬ ‫مجموع‬ ). ‫القائمة‬ ‫ضلعى‬ ‫على‬ ‫المنشأين‬ 21‫الثالث‬ ‫الضلع‬ ‫طول‬ ‫نصف‬ ‫تساوى‬ ) 22)5‫أقطار‬ (2)= )‫و‬ ‫ب‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬111 (4)= )‫هـ‬ ‫جـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬31 (5)= )‫جـ‬ <( ‫ق‬78 (6)= )‫ب‬ ‫جـ‬ ‫أ‬ <( ‫ق‬75