SlideShare a Scribd company logo
Відділ освіти
Дубровицької райдержадміністрації Рівненської області
Селецький НВК «ЗОШ I-III ступенів- ДНЗ»
Юлія Дворак
Візитна картка
• Освіта: вища
• Спеціальність: учитель
географії, біології
• Категорія: друга
• Педагогічний стаж: 5років
• Стаж роботи класним
керівником : 3 роки
Юлія Дворак
Проблема, над якою працюю:
Екологічне виховання молодого покоління сьогодні, як ніколи, є надзвичайно
актуальним. Нині науковці визначають істинне призначення людини – бути
органічною часткою природи, жити і діяти за її законами. Перетворення
навколишнього середовища має здійснюватись не стихійно, а з урахуванням
об’єктивних законів природи, прогнозуванням побічних впливів. Таке може
забезпечити тільки людина, вихована у повазі до життя, яка усвідомила
універсальну цінність природи, необхідність раціонального використання її
ресурсів і готова брати активну участь у розв’язанні екологічних проблем.
Роль сучасної школи у підготовці такої людини незаперечна. Тому
завданням кожного вчителя є виховати в кожного учня свідоме ставлення до
природи, почуття відповідальності за довкілля як загальнолюдську цінність.
В Концепції національно-патріотичного виховання зазначається, що
„формування екологічної культури, гармонійних відносин людини і природи
посідає в Україні особливе місце. Це викликано багатьма причинами. Тому
нашим дітям украй необхідні відчуття відповідальності за природу як
національну і загальнолюдську цінність, основу життя на Землі, господарські,
гуманні принципи природокористування.”
Аргументація вибору теми
Юлія Дворак
Алгоритм реалізації проблеми
2013-2014 н. р.
2014-2015 н. р.
2015-2016 н. р.
2016-2017 н. р.
Опанування теоретичними основами проблеми.
Опрацювання відповідної літератури, інтернет-
інформації.Вивчення психолого-педагогічної та
методичної літератури з формування ціннісного
ставлення особистості до природи
Пошук шляхів вирішення даної проблеми. Створення
банку інформації, збір матеріалів, розробка
рекомендацій щодо впровадження проблеми в практику
роботи, моделювання та проведення виховних заходів
відповідно до обраної теми.
Аналіз та підсумок отриманих результатів.
Презентація результатів і вироблення практичних
порад. Підготовка до друку рекомендацій, дидактичного
матеріалу з досвіду роботи
Презентація досвіду роботи з метою впровадження та
поширення в практику роботи класних керівників школи
Юлія Дворак
Юлія Дворак
Схвалено методичною радою (протокол №1 від 03.09.2013)
Затверджено наказом по школі від 04.09.2013 №6
Модель виховної роботи
Юлія Дворак
Юлія Дворак
Мета
Усвідомлювати красу природи, як унікального явища та її функцій в
житті людини
Сформувати у школярів екологічну культуру, мислення і
свідомість, що грунтуються на ціннісному ставленні до природи
Розвивати пізнавальний інтерес до природи, сформувати
поняття та уявлення про довкілля
Визначення необхідності гармонійного співіснування людини
та природи, відповідальне ставлення до неї
Визначення дбайливого ставлення до природи в традиціях
українського народу
Розвивати уміння приймати відповідальні рішення щодо
проблем навколишнього середовища
Сформувати в учнів основ духовно-морального та фізичного
розвитку особистості, громадських та загальнолюдських цінностей
Юлія Дворак
Завдання
Оволодіння учнями знаннями про способи відповідального ставлення до природи,
механізм його прояву, розвиток у них умінь і навичок відповідальної поведінки у
природному середовищі
Цілеспрямована організація позакласної виховної роботи, що забезпечує
виявлення учнями відповідального ставлення до природи, практичну
готовність до природоохоронної діяльності
Виховання відповідального і шанобливого відношення до оточуючого
середовища і до всього живого на Землі
Розвиток доцільних моделей взаємин у системі «природа-людина» з
метою забезпечення сприятливих умов ,оптимізації формування
відповідального ставлення до природи в учнів
Попередження руйнівного антропогенного впливу на оточуюче середовище
Вивчення природи рідного краю.
Юлія Дворак
Очікувані результати
Усвідомлення цінності природи в житті людини,
самоцінності природи
Почуття особистої причетності до збереження
природних багатств, відповідальність за них
Здатності особистості гармонійно
співіснувати з природою
Активній участі у практичних природоохоронних
заходах
Здійсненні природоохоронної діяльності з
власної ініціативи
Посильному екологічному просвітництві
Сформованість в учнів основ духовно-морального та
фізичного розвитку особистості, громадських та
загальнолюдських цінностей
Шляхи реалізації проблеми:
• Позакласна робота
• Навчально-виховна робота з учнями
• Робота з органами учнівського самоврядування
• Залучення батьків
• Розробка методичних рекомендацій з питань розвитку
потреби в ціннісному ставленні до природи
• Співпраця з медсестрою, психологом, соціальним
педагогом
• Реалізація Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів,
Програми національного виховання учнівської молоді
Дубровиччини, Концепції національно-патріотичного
виховання дітей та молоді ,Програми виховної роботи з
класним колективом «Дім, в якому ти живеш»
Класний керівник
Юлія Дворак
Форми роботи з учнями
Виставки Конкурси Свята Диспути
Виховні
години
Турніри Змагання
Бесіди Екскурсії
Трудові
десанти
Випуск
стінгазетПроекти
Рейди
Вільне
спілкування
Юлія Дворак
Важливою умовою успішного формування екологічної
культури є практична діяльність
Виховна година
„ Захистимо нашу планету
від екологічної катастрофи"
Юлія ДворакОперація рейд «Чисте подвіря»
Екскурсія до річки «Вода в природі,
її стан і значення»
Акція«Бережи птахів»
Озеленення кабінету
Важливою умовою успішного формування екологічної
культури є практична діяльність
Участь у районних
конкурсах
Екологічний конкурс «Комахи –
мешканці луків, як охоронці
довкілля» (у категорії
мультимедійна презентація II
місце);
Екологічний конкурс «Збережи
первоцвіті!»;
Конкурс малюнків «Вода –
джерело життя!»( III місце,
нагороджені грамотою
Дубровицького управління
водного господарства);
Екологічна стежка до урочища
«Дуби»;
Конкурс на кращу фотографію
«Природа GLOBE»;
Всеукраїнська благодійна акція
«Нагодуй горобчика», «На
допомогу зимуючим птахам!».
Юлія Дворак
Стаття у районій газеті
«Дубровицький вісник»
• Основним критерієм
визначення ступеня
реалізації Програми є
визначення рівня
вихованості школярів
за ціннісними
ставленнями.
• Аналіз рівня
вихованості дозволяє
мені зосереджувати
увагу на тому
ціннісному ставленні,
процентне
відношення якого є
найнижчим,
аналізувати рівень
вихованості учнів у
класі, проводити
певну корекційну
роботу, коригувати
план виховної
роботи.
Юлія Дворак
Середній
Хороший
Високий
0
20
40
60
2013 - 2014
н. р.
2014 - 2015
н. р.
Середній Хороший Високий
У 2013 – 2014 н. р. відмічався понижений рівень
вихованості за ціннісним ставленням до природи.
Завдяки проектній діяльності учнівського
колективу, корекційній роботі у 2014-2015 н. р.
спостерігалося підвищення рівня вихованості за
цими ціннісними ставленнями. Загалом у 2014-2015
н. р. рівень вихованості зріс на 4%.
Динаміка росту ціннісного ставлення до природи
Нам,класним керівникам, довіряють
найдорожче –дітей,нашунадію, нашемайбутнє.
Саме ми виховуємо із дітей майбутніх повноцінних
членів суспільства. Кожен вчитель, ія особисто,
намагаюсь вселяти дітям віру у власні сили,
розвивати самостійність таініціативу,
спонукати до творчої праці,абине зникло бажання
щоразупіднятись насходинку вище.
Дякую за увагу!
Юлія Дворак

More Related Content

What's hot

Питання екології глобальна проблема сьогодення
Питання екології глобальна проблема сьогоденняПитання екології глобальна проблема сьогодення
Питання екології глобальна проблема сьогодення
gimnasiya39
 
Екологічна освіта
Екологічна освітаЕкологічна освіта
Екологічна освіта
Анна Врубльовська
 
звіт екологічної роботи у зош і іі ст. №2
звіт екологічної роботи у зош і іі ст. №2звіт екологічної роботи у зош і іі ст. №2
звіт екологічної роботи у зош і іі ст. №2
svetlana-lk
 
Екологічне виховання
Екологічне вихованняЕкологічне виховання
Екологічне виховання
Vasyan Podslushano
 
Збережи і збагати своє майбутнє
Збережи і збагати своє майбутнєЗбережи і збагати своє майбутнє
Збережи і збагати своє майбутнє
Adriana Himinets
 
Звіт напрямку 2015
Звіт напрямку 2015Звіт напрямку 2015
Звіт напрямку 2015
Jo01
 
напрямки здійснення екологічного виховання школярів
напрямки здійснення екологічного виховання школярів напрямки здійснення екологічного виховання школярів
напрямки здійснення екологічного виховання школярів
natalia0803
 
презентація Формування екологічної свідомості
презентація Формування екологічної свідомостіпрезентація Формування екологічної свідомості
презентація Формування екологічної свідомості
Sinyaeva-Oksana
 
звіт зелений пакет
звіт зелений пакетзвіт зелений пакет
звіт зелений пакетlavrin_dima
 
звіт еколого натуралістичний напрямок 2015 р
звіт еколого натуралістичний напрямок 2015 рзвіт еколого натуралістичний напрямок 2015 р
звіт еколого натуралістичний напрямок 2015 рlavrin_dima
 
підсумки роботи за напрямком екол-натур робота -2009-2015
підсумки роботи за напрямком  екол-натур робота -2009-2015підсумки роботи за напрямком  екол-натур робота -2009-2015
підсумки роботи за напрямком екол-натур робота -2009-20151anatolij338
 
Еколого-натуралістичний напрямок 2013-2014 н.р.
Еколого-натуралістичний напрямок 2013-2014 н.р.Еколого-натуралістичний напрямок 2013-2014 н.р.
Еколого-натуралістичний напрямок 2013-2014 н.р.
tanja908
 
Звіт по напрямку 2015
Звіт по напрямку 2015Звіт по напрямку 2015
Звіт по напрямку 2015
Kristina Savka
 
Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт.
Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт.Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт.
Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт.
Kristina Savka
 

What's hot (16)

140
140140
140
 
Питання екології глобальна проблема сьогодення
Питання екології глобальна проблема сьогоденняПитання екології глобальна проблема сьогодення
Питання екології глобальна проблема сьогодення
 
Екологічна освіта
Екологічна освітаЕкологічна освіта
Екологічна освіта
 
105
105105
105
 
звіт екологічної роботи у зош і іі ст. №2
звіт екологічної роботи у зош і іі ст. №2звіт екологічної роботи у зош і іі ст. №2
звіт екологічної роботи у зош і іі ст. №2
 
Екологічне виховання
Екологічне вихованняЕкологічне виховання
Екологічне виховання
 
Збережи і збагати своє майбутнє
Збережи і збагати своє майбутнєЗбережи і збагати своє майбутнє
Збережи і збагати своє майбутнє
 
Звіт напрямку 2015
Звіт напрямку 2015Звіт напрямку 2015
Звіт напрямку 2015
 
напрямки здійснення екологічного виховання школярів
напрямки здійснення екологічного виховання школярів напрямки здійснення екологічного виховання школярів
напрямки здійснення екологічного виховання школярів
 
презентація Формування екологічної свідомості
презентація Формування екологічної свідомостіпрезентація Формування екологічної свідомості
презентація Формування екологічної свідомості
 
звіт зелений пакет
звіт зелений пакетзвіт зелений пакет
звіт зелений пакет
 
звіт еколого натуралістичний напрямок 2015 р
звіт еколого натуралістичний напрямок 2015 рзвіт еколого натуралістичний напрямок 2015 р
звіт еколого натуралістичний напрямок 2015 р
 
підсумки роботи за напрямком екол-натур робота -2009-2015
підсумки роботи за напрямком  екол-натур робота -2009-2015підсумки роботи за напрямком  екол-натур робота -2009-2015
підсумки роботи за напрямком екол-натур робота -2009-2015
 
Еколого-натуралістичний напрямок 2013-2014 н.р.
Еколого-натуралістичний напрямок 2013-2014 н.р.Еколого-натуралістичний напрямок 2013-2014 н.р.
Еколого-натуралістичний напрямок 2013-2014 н.р.
 
Звіт по напрямку 2015
Звіт по напрямку 2015Звіт по напрямку 2015
Звіт по напрямку 2015
 
Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт.
Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт.Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт.
Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт.
 

Viewers also liked

Магазин без бумаги: ритейл переходит на электронные документы
Магазин без бумаги: ритейл переходит на электронные документыМагазин без бумаги: ритейл переходит на электронные документы
Магазин без бумаги: ритейл переходит на электронные документы
Synerdocs
 
CV_College_Mayank
CV_College_MayankCV_College_Mayank
CV_College_Mayank
Mayank Rathee
 
брейн-ринг
брейн-рингбрейн-ринг
O gylfaginning
O gylfaginningO gylfaginning
O gylfaginning
Amanda Areias
 
Evolving Direction _ Copper North Different Path Blossoms
Evolving Direction _ Copper North Different Path BlossomsEvolving Direction _ Copper North Different Path Blossoms
Evolving Direction _ Copper North Different Path Blossoms
Copper North Mining Corp.
 
Класний керівник презентація досвіду
Класний керівник презентація досвідуКласний керівник презентація досвіду
Класний керівник презентація досвіду
Юлія Дворак
 
Porifera
PoriferaPorifera
Porifera
joty guini
 
El túnel – ernesto sabato
El túnel – ernesto sabatoEl túnel – ernesto sabato
El túnel – ernesto sabato
sofia martinez
 
WebCamp 2016: PHP.Алексей Петров.PHP at Scale: System Architect Toolbox
WebCamp 2016: PHP.Алексей Петров.PHP at Scale: System Architect ToolboxWebCamp 2016: PHP.Алексей Петров.PHP at Scale: System Architect Toolbox
WebCamp 2016: PHP.Алексей Петров.PHP at Scale: System Architect Toolbox
WebCamp
 
Конспекти уроків
Конспекти уроківКонспекти уроків
Конспекти уроків
Nila Luchkova
 
Boleto em word para manuseio
Boleto em word para manuseioBoleto em word para manuseio
Boleto em word para manuseio
Jamile Benevides
 
Lotus temple
Lotus templeLotus temple
Presentatie ITON 2017 | Wat doet ITON?
Presentatie ITON 2017 | Wat doet ITON?Presentatie ITON 2017 | Wat doet ITON?
Presentatie ITON 2017 | Wat doet ITON?
Marcel Themmen
 

Viewers also liked (15)

Магазин без бумаги: ритейл переходит на электронные документы
Магазин без бумаги: ритейл переходит на электронные документыМагазин без бумаги: ритейл переходит на электронные документы
Магазин без бумаги: ритейл переходит на электронные документы
 
CV_College_Mayank
CV_College_MayankCV_College_Mayank
CV_College_Mayank
 
брейн-ринг
брейн-рингбрейн-ринг
брейн-ринг
 
Domaine de la janaie
Domaine de la janaieDomaine de la janaie
Domaine de la janaie
 
O gylfaginning
O gylfaginningO gylfaginning
O gylfaginning
 
Evolving Direction _ Copper North Different Path Blossoms
Evolving Direction _ Copper North Different Path BlossomsEvolving Direction _ Copper North Different Path Blossoms
Evolving Direction _ Copper North Different Path Blossoms
 
Класний керівник презентація досвіду
Класний керівник презентація досвідуКласний керівник презентація досвіду
Класний керівник презентація досвіду
 
Porifera
PoriferaPorifera
Porifera
 
El túnel – ernesto sabato
El túnel – ernesto sabatoEl túnel – ernesto sabato
El túnel – ernesto sabato
 
WebCamp 2016: PHP.Алексей Петров.PHP at Scale: System Architect Toolbox
WebCamp 2016: PHP.Алексей Петров.PHP at Scale: System Architect ToolboxWebCamp 2016: PHP.Алексей Петров.PHP at Scale: System Architect Toolbox
WebCamp 2016: PHP.Алексей Петров.PHP at Scale: System Architect Toolbox
 
Конспекти уроків
Конспекти уроківКонспекти уроків
Конспекти уроків
 
Boleto em word para manuseio
Boleto em word para manuseioBoleto em word para manuseio
Boleto em word para manuseio
 
Lotus temple
Lotus templeLotus temple
Lotus temple
 
Presentatie ITON 2017 | Wat doet ITON?
Presentatie ITON 2017 | Wat doet ITON?Presentatie ITON 2017 | Wat doet ITON?
Presentatie ITON 2017 | Wat doet ITON?
 
Test
TestTest
Test
 

Similar to класний керівник презентація досвіду

Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...
Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...
Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...
Ковпитська ЗОШ
 
Портфоліо
ПортфоліоПортфоліо
Портфоліо
Schoolno1Kovel
 
стаття шишко на май, публікац
стаття шишко на май, публікацстаття шишко на май, публікац
стаття шишко на май, публікац
pr1nc1k
 
Портфоліо
ПортфоліоПортфоліо
Портфоліо
Alexandra Kostuyk
 
Kononets
KononetsKononets
Kononets
zologym
 
Екологічне виховання школярів на уроках хімії та біології
Екологічне виховання школярів на уроках хімії та біологіїЕкологічне виховання школярів на уроках хімії та біології
Екологічне виховання школярів на уроках хімії та біологіїUgledar_UVK
 
робота в природі
робота в природіробота в природі
робота в природі
doradyrda
 
Екологічне вихованні на уроках географії
Екологічне вихованні на уроках географії Екологічне вихованні на уроках географії
Екологічне вихованні на уроках географії
Schoolno1Kovel
 
екологічне виховання
екологічне вихованняекологічне виховання
екологічне виховання
Елена Кен
 
звіт про роботу гуртків
звіт про роботу гуртківзвіт про роботу гуртків
звіт про роботу гуртківsebechivschool
 
екологIчна освiта на уроках бiологiї
екологIчна освiта на уроках бiологiїекологIчна освiта на уроках бiологiї
екологIчна освiта на уроках бiологiї
Світлана Іванівна Крекча
 
назарівський нвк земля наш спільний_дім
назарівський нвк земля наш спільний_дімназарівський нвк земля наш спільний_дім
назарівський нвк земля наш спільний_дім
Ирина Клёз
 
Ekologichne-vyhovannya-doshkilnykiv(1).pptx
Ekologichne-vyhovannya-doshkilnykiv(1).pptxEkologichne-vyhovannya-doshkilnykiv(1).pptx
Ekologichne-vyhovannya-doshkilnykiv(1).pptx
bealaevlad
 
проект чорнобиль
проект чорнобильпроект чорнобиль
проект чорнобиль
Vanya0508
 
Екологічний проект
Екологічний проектЕкологічний проект
Екологічний проектryabich1976
 
2013 140605071606-phpapp02
2013 140605071606-phpapp022013 140605071606-phpapp02
2013 140605071606-phpapp02
Seryi Savruk
 
виховна робота зі сталого розвитку
виховна робота зі сталого розвиткувиховна робота зі сталого розвитку
виховна робота зі сталого розвитку
pr1nc1k
 
Здорове середовище – справа кожного.
Здорове середовище – справа кожного.Здорове середовище – справа кожного.
Здорове середовище – справа кожного.
Фокстрот Техніка для дому
 

Similar to класний керівник презентація досвіду (20)

Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...
Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...
Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...
 
5 deti
5 deti5 deti
5 deti
 
Портфоліо
ПортфоліоПортфоліо
Портфоліо
 
стаття шишко на май, публікац
стаття шишко на май, публікацстаття шишко на май, публікац
стаття шишко на май, публікац
 
Портфоліо
ПортфоліоПортфоліо
Портфоліо
 
Kononets
KononetsKononets
Kononets
 
Екологічне виховання школярів на уроках хімії та біології
Екологічне виховання школярів на уроках хімії та біологіїЕкологічне виховання школярів на уроках хімії та біології
Екологічне виховання школярів на уроках хімії та біології
 
робота в природі
робота в природіробота в природі
робота в природі
 
Екологічне вихованні на уроках географії
Екологічне вихованні на уроках географії Екологічне вихованні на уроках географії
Екологічне вихованні на уроках географії
 
екологічне виховання
екологічне вихованняекологічне виховання
екологічне виховання
 
звіт про роботу гуртків
звіт про роботу гуртківзвіт про роботу гуртків
звіт про роботу гуртків
 
екологIчна освiта на уроках бiологiї
екологIчна освiта на уроках бiологiїекологIчна освiта на уроках бiологiї
екологIчна освiта на уроках бiологiї
 
назарівський нвк земля наш спільний_дім
назарівський нвк земля наш спільний_дімназарівський нвк земля наш спільний_дім
назарівський нвк земля наш спільний_дім
 
63
6363
63
 
Ekologichne-vyhovannya-doshkilnykiv(1).pptx
Ekologichne-vyhovannya-doshkilnykiv(1).pptxEkologichne-vyhovannya-doshkilnykiv(1).pptx
Ekologichne-vyhovannya-doshkilnykiv(1).pptx
 
проект чорнобиль
проект чорнобильпроект чорнобиль
проект чорнобиль
 
Екологічний проект
Екологічний проектЕкологічний проект
Екологічний проект
 
2013 140605071606-phpapp02
2013 140605071606-phpapp022013 140605071606-phpapp02
2013 140605071606-phpapp02
 
виховна робота зі сталого розвитку
виховна робота зі сталого розвиткувиховна робота зі сталого розвитку
виховна робота зі сталого розвитку
 
Здорове середовище – справа кожного.
Здорове середовище – справа кожного.Здорове середовище – справа кожного.
Здорове середовище – справа кожного.
 

More from Юлія Дворак

Перелік
ПерелікПерелік
Перелік
Юлія Дворак
 
Рослини (частина 2)
Рослини (частина 2)Рослини (частина 2)
Рослини (частина 2)
Юлія Дворак
 
Гра "Найрозумніший"
Гра "Найрозумніший"Гра "Найрозумніший"
Гра "Найрозумніший"
Юлія Дворак
 
Правила поведінки з вибухонебезпечними приладами
Правила поведінки з вибухонебезпечними приладамиПравила поведінки з вибухонебезпечними приладами
Правила поведінки з вибухонебезпечними приладами
Юлія Дворак
 
Тиждень географії
Тиждень географіїТиждень географії
Тиждень географії
Юлія Дворак
 
Словник термінів
Словник термінівСловник термінів
Словник термінів
Юлія Дворак
 
9 способів
9 способів9 способів
9 способів
Юлія Дворак
 
Батьківські збори
Батьківські збориБатьківські збори
Батьківські збори
Юлія Дворак
 
Африка
АфрикаАфрика
Африка
Юлія Дворак
 
конспект уроку
конспект урокуконспект уроку
конспект уроку
Юлія Дворак
 
Культурно мистецькі заходи
Культурно мистецькі заходиКультурно мистецькі заходи
Культурно мистецькі заходи
Юлія Дворак
 
Засідання дмео екосвіт
Засідання дмео екосвіт Засідання дмео екосвіт
Засідання дмео екосвіт
Юлія Дворак
 
Фотоальбом до проекту
Фотоальбом до проектуФотоальбом до проекту
Фотоальбом до проекту
Юлія Дворак
 
Проектна діяльність класу
Проектна діяльність класуПроектна діяльність класу
Проектна діяльність класу
Юлія Дворак
 
Фотоматеріали
ФотоматеріалиФотоматеріали
Фотоматеріали
Юлія Дворак
 
класний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвідукласний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвіду
Юлія Дворак
 
Кабінет географії презентація
Кабінет географії презентаціяКабінет географії презентація
Кабінет географії презентація
Юлія Дворак
 
еколого психологічний тренінг
еколого психологічний тренінгеколого психологічний тренінг
еколого психологічний тренінг
Юлія Дворак
 
класний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвідукласний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвіду
Юлія Дворак
 
екгосвіт
екгосвітекгосвіт
екгосвіт
Юлія Дворак
 

More from Юлія Дворак (20)

Перелік
ПерелікПерелік
Перелік
 
Рослини (частина 2)
Рослини (частина 2)Рослини (частина 2)
Рослини (частина 2)
 
Гра "Найрозумніший"
Гра "Найрозумніший"Гра "Найрозумніший"
Гра "Найрозумніший"
 
Правила поведінки з вибухонебезпечними приладами
Правила поведінки з вибухонебезпечними приладамиПравила поведінки з вибухонебезпечними приладами
Правила поведінки з вибухонебезпечними приладами
 
Тиждень географії
Тиждень географіїТиждень географії
Тиждень географії
 
Словник термінів
Словник термінівСловник термінів
Словник термінів
 
9 способів
9 способів9 способів
9 способів
 
Батьківські збори
Батьківські збориБатьківські збори
Батьківські збори
 
Африка
АфрикаАфрика
Африка
 
конспект уроку
конспект урокуконспект уроку
конспект уроку
 
Культурно мистецькі заходи
Культурно мистецькі заходиКультурно мистецькі заходи
Культурно мистецькі заходи
 
Засідання дмео екосвіт
Засідання дмео екосвіт Засідання дмео екосвіт
Засідання дмео екосвіт
 
Фотоальбом до проекту
Фотоальбом до проектуФотоальбом до проекту
Фотоальбом до проекту
 
Проектна діяльність класу
Проектна діяльність класуПроектна діяльність класу
Проектна діяльність класу
 
Фотоматеріали
ФотоматеріалиФотоматеріали
Фотоматеріали
 
класний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвідукласний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвіду
 
Кабінет географії презентація
Кабінет географії презентаціяКабінет географії презентація
Кабінет географії презентація
 
еколого психологічний тренінг
еколого психологічний тренінгеколого психологічний тренінг
еколого психологічний тренінг
 
класний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвідукласний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвіду
 
екгосвіт
екгосвітекгосвіт
екгосвіт
 

Recently uploaded

06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
ssuser46127c
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Adriana Himinets
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
tetiana1958
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
tetiana1958
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
ssuserce4e97
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Adriana Himinets
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Pervushina1983
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
ssuserd0ab23
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
НБУ для дітей
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Adriana Himinets
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
ssuserd8e4941
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
home
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
home
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
НБУ для дітей
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
ssuser15a891
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 

Recently uploaded (20)

06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 

класний керівник презентація досвіду

 • 1. Відділ освіти Дубровицької райдержадміністрації Рівненської області Селецький НВК «ЗОШ I-III ступенів- ДНЗ» Юлія Дворак
 • 2. Візитна картка • Освіта: вища • Спеціальність: учитель географії, біології • Категорія: друга • Педагогічний стаж: 5років • Стаж роботи класним керівником : 3 роки Юлія Дворак Проблема, над якою працюю:
 • 3. Екологічне виховання молодого покоління сьогодні, як ніколи, є надзвичайно актуальним. Нині науковці визначають істинне призначення людини – бути органічною часткою природи, жити і діяти за її законами. Перетворення навколишнього середовища має здійснюватись не стихійно, а з урахуванням об’єктивних законів природи, прогнозуванням побічних впливів. Таке може забезпечити тільки людина, вихована у повазі до життя, яка усвідомила універсальну цінність природи, необхідність раціонального використання її ресурсів і готова брати активну участь у розв’язанні екологічних проблем. Роль сучасної школи у підготовці такої людини незаперечна. Тому завданням кожного вчителя є виховати в кожного учня свідоме ставлення до природи, почуття відповідальності за довкілля як загальнолюдську цінність. В Концепції національно-патріотичного виховання зазначається, що „формування екологічної культури, гармонійних відносин людини і природи посідає в Україні особливе місце. Це викликано багатьма причинами. Тому нашим дітям украй необхідні відчуття відповідальності за природу як національну і загальнолюдську цінність, основу життя на Землі, господарські, гуманні принципи природокористування.” Аргументація вибору теми Юлія Дворак
 • 4. Алгоритм реалізації проблеми 2013-2014 н. р. 2014-2015 н. р. 2015-2016 н. р. 2016-2017 н. р. Опанування теоретичними основами проблеми. Опрацювання відповідної літератури, інтернет- інформації.Вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з формування ціннісного ставлення особистості до природи Пошук шляхів вирішення даної проблеми. Створення банку інформації, збір матеріалів, розробка рекомендацій щодо впровадження проблеми в практику роботи, моделювання та проведення виховних заходів відповідно до обраної теми. Аналіз та підсумок отриманих результатів. Презентація результатів і вироблення практичних порад. Підготовка до друку рекомендацій, дидактичного матеріалу з досвіду роботи Презентація досвіду роботи з метою впровадження та поширення в практику роботи класних керівників школи Юлія Дворак
 • 5. Юлія Дворак Схвалено методичною радою (протокол №1 від 03.09.2013) Затверджено наказом по школі від 04.09.2013 №6
 • 7. Юлія Дворак Мета Усвідомлювати красу природи, як унікального явища та її функцій в житті людини Сформувати у школярів екологічну культуру, мислення і свідомість, що грунтуються на ціннісному ставленні до природи Розвивати пізнавальний інтерес до природи, сформувати поняття та уявлення про довкілля Визначення необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідальне ставлення до неї Визначення дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу Розвивати уміння приймати відповідальні рішення щодо проблем навколишнього середовища Сформувати в учнів основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, громадських та загальнолюдських цінностей
 • 8. Юлія Дворак Завдання Оволодіння учнями знаннями про способи відповідального ставлення до природи, механізм його прояву, розвиток у них умінь і навичок відповідальної поведінки у природному середовищі Цілеспрямована організація позакласної виховної роботи, що забезпечує виявлення учнями відповідального ставлення до природи, практичну готовність до природоохоронної діяльності Виховання відповідального і шанобливого відношення до оточуючого середовища і до всього живого на Землі Розвиток доцільних моделей взаємин у системі «природа-людина» з метою забезпечення сприятливих умов ,оптимізації формування відповідального ставлення до природи в учнів Попередження руйнівного антропогенного впливу на оточуюче середовище Вивчення природи рідного краю.
 • 9. Юлія Дворак Очікувані результати Усвідомлення цінності природи в житті людини, самоцінності природи Почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальність за них Здатності особистості гармонійно співіснувати з природою Активній участі у практичних природоохоронних заходах Здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи Посильному екологічному просвітництві Сформованість в учнів основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, громадських та загальнолюдських цінностей
 • 10. Шляхи реалізації проблеми: • Позакласна робота • Навчально-виховна робота з учнями • Робота з органами учнівського самоврядування • Залучення батьків • Розробка методичних рекомендацій з питань розвитку потреби в ціннісному ставленні до природи • Співпраця з медсестрою, психологом, соціальним педагогом • Реалізація Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів, Програми національного виховання учнівської молоді Дубровиччини, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді ,Програми виховної роботи з класним колективом «Дім, в якому ти живеш» Класний керівник Юлія Дворак
 • 11. Форми роботи з учнями Виставки Конкурси Свята Диспути Виховні години Турніри Змагання Бесіди Екскурсії Трудові десанти Випуск стінгазетПроекти Рейди Вільне спілкування Юлія Дворак
 • 12. Важливою умовою успішного формування екологічної культури є практична діяльність Виховна година „ Захистимо нашу планету від екологічної катастрофи" Юлія ДворакОперація рейд «Чисте подвіря» Екскурсія до річки «Вода в природі, її стан і значення» Акція«Бережи птахів» Озеленення кабінету
 • 13. Важливою умовою успішного формування екологічної культури є практична діяльність Участь у районних конкурсах Екологічний конкурс «Комахи – мешканці луків, як охоронці довкілля» (у категорії мультимедійна презентація II місце); Екологічний конкурс «Збережи первоцвіті!»; Конкурс малюнків «Вода – джерело життя!»( III місце, нагороджені грамотою Дубровицького управління водного господарства); Екологічна стежка до урочища «Дуби»; Конкурс на кращу фотографію «Природа GLOBE»; Всеукраїнська благодійна акція «Нагодуй горобчика», «На допомогу зимуючим птахам!». Юлія Дворак Стаття у районій газеті «Дубровицький вісник»
 • 14. • Основним критерієм визначення ступеня реалізації Програми є визначення рівня вихованості школярів за ціннісними ставленнями. • Аналіз рівня вихованості дозволяє мені зосереджувати увагу на тому ціннісному ставленні, процентне відношення якого є найнижчим, аналізувати рівень вихованості учнів у класі, проводити певну корекційну роботу, коригувати план виховної роботи. Юлія Дворак Середній Хороший Високий 0 20 40 60 2013 - 2014 н. р. 2014 - 2015 н. р. Середній Хороший Високий У 2013 – 2014 н. р. відмічався понижений рівень вихованості за ціннісним ставленням до природи. Завдяки проектній діяльності учнівського колективу, корекційній роботі у 2014-2015 н. р. спостерігалося підвищення рівня вихованості за цими ціннісними ставленнями. Загалом у 2014-2015 н. р. рівень вихованості зріс на 4%. Динаміка росту ціннісного ставлення до природи
 • 15. Нам,класним керівникам, довіряють найдорожче –дітей,нашунадію, нашемайбутнє. Саме ми виховуємо із дітей майбутніх повноцінних членів суспільства. Кожен вчитель, ія особисто, намагаюсь вселяти дітям віру у власні сили, розвивати самостійність таініціативу, спонукати до творчої праці,абине зникло бажання щоразупіднятись насходинку вище. Дякую за увагу! Юлія Дворак