SlideShare a Scribd company logo
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА
• Да се формират понятия за числата до 20.
• Да се усвоят аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 20.
• Да се изградят умения за решаване на текстови задачи с едно пресмятане от събиране и изваждане.
• Да се формират представи за геометричните фигури квадрат, триъгълник, кръг, правоъгълник, отсечка.
• Да се формират начални умения за чертане на отсечки.
• Да се формират начални умения за измерване на дължина на отсечка.
• Да се усвоят мерните единици за дължина – сантиметър, за маса – килограм, за българските банкноти и монети – 1 лв., 2 лв., 5
лв., 10 лв., 20 лв. и съответно 1 ст., 2 ст., 5 ст., 10 ст.
• Да се формират начални умения за събиране и изваждане с именувани числа.
№ Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА
1. 15.09 Да пътуваме заедно. Ориентиране в пространството
2. 16.09 Класификация
3. 17.09 Сериация
4. 18.09 Толкова, колкото. Измерване
23.09 Повече, по-малко. Броене до 5
23.09 Първо състезание
24.09 Числото 1
25.09 Числото 2
29.09 Числото 3
30.09 Числото 4
1.10 Числото 5
2.10 Лев, стотинка
ЗИПМ/ка Второ състезание
№ Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА
7.10 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5
8.10 2 + 2 = 4 3 + 2 = 5 2 + 3 = 5
9.10 2 + 3 = 5 3 + 2 = 5
13.10. 2 – 1 = 1 3 – 1 = 2 4 – 1 = 3 5 – 1 = 4
14.10 3 – 2 = 1 4 – 2 = 2 5 – 2 = 3
15.10 4 – 3 = 1 5 – 3 = 2 5 – 4 = 1
16.10 3 + 2 = 5 5 – 2 = 3. Броене до 10
20.10. Трето състезание
21.10 Числото 6. 5 + 1 = 6 6 – 1 = 5
22.10 4 + 2 = 6 6 – 2 = 4 6 – 4 = 2
23.10 3 + 3 = 6 6 – 3 = 3 6 – 5 = 1
27.10 Квадрат. Кръг
28.10 Числото 7. 6 + 1 = 7 7 – 1 = 6
29.10 5 + 2 = 7 7 – 2 = 5 7 – 5 = 2
30.10 4 + 3 = 7 7 – 3 = 4 7 – 4 = 3 7 – 6 = 1
Числата до 7. Събиране и изваждане
Четвърто състезание
Числото 8. 7 + 1 = 8 8 – 1 = 7
6 + 2 = 8 8 – 2 = 6 8 – 6 = 2
5 + 3 = 8 8 – 3 = 5 8 – 5 = 3
4 + 4 = 8 8 – 4 = 4 8 – 7 = 1
4 + 1 + 3 = 8
№ Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА
Числото 0. 2 – 2 = 0
4 + 0 = 4 3 – 0 = 3
Триъгълник
Пето състезание
Числото 9. 8 + 1 = 9 9 – 1 = 8
7 + 2 = 9 9 – 2 = 7 9 – 7 = 2
6 + 3 = 9 9 – 3 = 6 9 – 6 = 3
5 + 4 = 9 9 – 4 = 5 9 – 5 = 4 9 – 8 = 1
Килограм
Шесто състезание
Числото 10. 9 + 1 = 10 10 – 1 = 9
8 + 2 = 10 10 – 2 = 8 10 – 8 = 2
7 + 3 = 10 10 – 3 = 7 10 – 7 = 3
6 + 4 = 10 10 – 4 = 6 10 – 6 = 4
5 + 5 = 10 10 – 5 = 5 10 – 9 = 1
Числата до 10. Събиране и изваждане
Числата до 10. Събиране и изваждане.
Страница от тефтера на Николай
Първи турнир
10 банкноти от 1 лв. – 1 банкнота от 10 лв.
10 единици = 1 десетица
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
19 < 20 11 + 1 = 12 12 – 1 = 11
№ Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА
Числата до 20
Правоъгълник
Седмо състезание
10 + 2 = 12 12 – 2 = 10 12 – 10 = 2
Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи)
15 + 3 = 18 18 – 3 = 15
13 + 2 = 15 2 + 13 = 15 5 – 2 = 13 15 – 13 = 2
Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи)
10 + 10 = 20 20 – 10 = 10
Сантиметър
Осмо състезание
16 + 4 = 20 20 – 4 = 16
20 – 16 = 4
Отсечка
Измерване на дължината на отсечка
Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи)
Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи).
Страница от тефтера на Николай
Втори турнир
9 + 2 = 11
8 + 3 = 11
7 + 4 = 11 6 + 5 = 11
Сбор 11
№ Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА
11 – 2 = 9 11 – 3 = 8
11 – 4 = 7
11 – 5 = 6 11 – 6 = 5 11 – 7 = 4
11 – 8 = 3 11 – 9 = 2
Сбор 11. Изваждане от 11
Сбор 11. Изваждане от 11
Девето състезание
9 + 3 = 12 12 – 3 = 9 12 – 9 = 3
8 + 4 = 12 12 – 4 = 8 12 – 8 = 4
Сбор 12. Изваждане от 12 (изучените случаи)
7 + 5 = 12 12 – 5 = 7 12 – 7 = 5
6 + 6 = 12 12 – 6 = 6 Час
Сбор 12. Изваждане от 12
Десето състезание
9 + 4 = 13 13 – 4 = 9 13 – 9 = 4
8 + 5 = 13 13 – 5 = 8 13 – 8 = 5
7 + 6 = 13 13 – 6 = 7 13 – 7 = 6
Сбор 13. Изваждане от 13
9 + 5 = 14 14 – 5 = 9 14 – 9 = 5
8 + 6 = 14 14 – 6 = 8 14 – 8 = 6
100. 7 + 7 = 14 14 – 7 = 7
101. Сбор 14. Изваждане от 14
№ Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА
102. Единадесето състезание
103. 9 + 6 = 15 15 – 6 = 9 15 – 9 = 6
104. 8 + 7 = 15 15 – 7 = 8 15 – 8 = 7
105. Сбор 15. Изваждане от 15
106. 9 + 7 = 16 16 – 7 = 9 16 – 9 = 7
107. 8 + 8 = 16 16 – 8 = 8
108. Сбор 16. Изваждане от 16
109. Дванадесето състезание
110. 9 + 8 = 17 17 – 8 = 9 17 – 9 = 8
111. 9 + 9 = 18 18 – 9 = 9
112. Събиране и изваждане на числата до 20
113.
Събиране и изваждане на числата до 20.
Страница от тефтера на Николай
114. Трети турнир
115.
Числата от 0 до 20
116.
117.
118.
119. 120.
116. Събиране и изваждане на числата до 20
117. Събиране и изваждане на числата до 20
118. Събиране и изваждане на числата до 20
119.
Събиране и изваждане на числата до 20.
Страница от тефтера на Николай
120. Четвърти турнир
№ Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА
121. Решаване на текстови задачи
122. Геометрични фигури. Отсечка – чертане, измерване
123. Величини и мерни единици
124. Изходно ниво

More Related Content

What's hot

изх.ниво 1 клас
изх.ниво 1 класизх.ниво 1 клас
изх.ниво 1 клас
Pepi Nikova
 
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишки
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишкиЗИП - Математика - 2 клас - с мишки
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишки
NinaKaneva
 
7 свойства на събирането, умножението и делението
7 свойства на събирането, умножението и делението7 свойства на събирането, умножението и делението
7 свойства на събирането, умножението и делението
Cveta Gergova
 
матем ІІІ кл 220+30
матем ІІІ кл 220+30матем ІІІ кл 220+30
матем ІІІ кл 220+30
zvezdica
 
9 ред на действията при пресмятане на числови изрази
9 ред на действията при пресмятане на числови изрази9 ред на действията при пресмятане на числови изрази
9 ред на действията при пресмятане на числови изрази
Cveta Gergova
 
числата от10 до20
числата от10 до20числата от10 до20
числата от10 до20
guestf67143
 
домашна работа 29.10_математика
домашна работа 29.10_математикадомашна работа 29.10_математика
домашна работа 29.10_математика
Dani Parvanova
 
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
Cveta Gergova
 

What's hot (13)

Р.Л. по математика за 4 клас
Р.Л. по математика за 4 класР.Л. по математика за 4 клас
Р.Л. по математика за 4 клас
 
Математика урок 82
Математика урок 82Математика урок 82
Математика урок 82
 
урок 62 18[1].01
урок 62 18[1].01урок 62 18[1].01
урок 62 18[1].01
 
изх.ниво 1 клас
изх.ниво 1 класизх.ниво 1 клас
изх.ниво 1 клас
 
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишки
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишкиЗИП - Математика - 2 клас - с мишки
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишки
 
7 свойства на събирането, умножението и делението
7 свойства на събирането, умножението и делението7 свойства на събирането, умножението и делението
7 свойства на събирането, умножението и делението
 
матем ІІІ кл 220+30
матем ІІІ кл 220+30матем ІІІ кл 220+30
матем ІІІ кл 220+30
 
Vr mat 2v_1gr.
Vr mat 2v_1gr.Vr mat 2v_1gr.
Vr mat 2v_1gr.
 
9 ред на действията при пресмятане на числови изрази
9 ред на действията при пресмятане на числови изрази9 ред на действията при пресмятане на числови изрази
9 ред на действията при пресмятане на числови изрази
 
числата от10 до20
числата от10 до20числата от10 до20
числата от10 до20
 
математика 2 клас входно ниво
математика 2 клас входно нивоматематика 2 клас входно ниво
математика 2 клас входно ниво
 
домашна работа 29.10_математика
домашна работа 29.10_математикадомашна работа 29.10_математика
домашна работа 29.10_математика
 
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
 

Viewers also liked

как са се родили букви
как са се родили буквикак са се родили букви
как са се родили букви
Stela Doncheva
 
4 текстови задачи с числата до 20 без преминаване
4 текстови задачи с числата до 20 без преминаване4 текстови задачи с числата до 20 без преминаване
4 текстови задачи с числата до 20 без преминаване
Pepi Nikova
 
Звук и буква Хх 1 час
Звук и буква Хх 1 часЗвук и буква Хх 1 час
Звук и буква Хх 1 час
Dani Parvanova
 
работен лист
работен листработен лист
работен лист
Dani Parvanova
 
другари преразказ
другари преразказдругари преразказ
другари преразказ
daniela velcheva
 
Преразказ на приказка
Преразказ на приказка Преразказ на приказка
Преразказ на приказка
rossitsazlankova
 

Viewers also liked (20)

как са се родили букви
как са се родили буквикак са се родили букви
как са се родили букви
 
1 klas bel
1 klas  bel1 klas  bel
1 klas bel
 
Задачи от намиране на сбор и разлика 1.клас
Задачи от намиране на сбор и разлика 1.класЗадачи от намиране на сбор и разлика 1.клас
Задачи от намиране на сбор и разлика 1.клас
 
Тематично разпределение по дейности
Тематично разпределение по дейностиТематично разпределение по дейности
Тематично разпределение по дейности
 
4 текстови задачи с числата до 20 без преминаване
4 текстови задачи с числата до 20 без преминаване4 текстови задачи с числата до 20 без преминаване
4 текстови задачи с числата до 20 без преминаване
 
Mat.sust.1klas.2013 малкият принц
Mat.sust.1klas.2013 малкият принцMat.sust.1klas.2013 малкият принц
Mat.sust.1klas.2013 малкият принц
 
1klas+otgovori 12 малкият принц
1klas+otgovori 12 малкият принц1klas+otgovori 12 малкият принц
1klas+otgovori 12 малкият принц
 
буква ц
буква цбуква ц
буква ц
 
Eвропейско кенгуру 2014 1.клас
Eвропейско кенгуру 2014 1.класEвропейско кенгуру 2014 1.клас
Eвропейско кенгуру 2014 1.клас
 
Текстови задачи за I клас
Текстови задачи за I класТекстови задачи за I клас
Текстови задачи за I клас
 
Звук и буква Хх 1 час
Звук и буква Хх 1 часЗвук и буква Хх 1 час
Звук и буква Хх 1 час
 
Видове текстови задачи 1.клас
Видове текстови задачи 1.класВидове текстови задачи 1.клас
Видове текстови задачи 1.клас
 
Великденска книжка
Великденска книжкаВеликденска книжка
Великденска книжка
 
работен лист
работен листработен лист
работен лист
 
тренажор - събиране и изваждане с преминаване 1 клас
тренажор - събиране и изваждане с преминаване 1 кластренажор - събиране и изваждане с преминаване 1 клас
тренажор - събиране и изваждане с преминаване 1 клас
 
преразказ по думи от текста
преразказ по думи от текстапреразказ по думи от текста
преразказ по думи от текста
 
Книгоразделител – картинна азбука
Книгоразделител – картинна азбукаКнигоразделител – картинна азбука
Книгоразделител – картинна азбука
 
Картичка-рокля
Картичка-рокляКартичка-рокля
Картичка-рокля
 
другари преразказ
другари преразказдругари преразказ
другари преразказ
 
Преразказ на приказка
Преразказ на приказка Преразказ на приказка
Преразказ на приказка
 

More from Dani Parvanova

събираемо, сбор
събираемо, сборсъбираемо, сбор
събираемо, сбор
Dani Parvanova
 
зип математика 2 клас
зип математика 2 класзип математика 2 клас
зип математика 2 клас
Dani Parvanova
 
зип бел 2 клас
зип бел 2 класзип бел 2 клас
зип бел 2 клас
Dani Parvanova
 

More from Dani Parvanova (20)

Познатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растениятаПознатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растенията
 
Koledna magiya
Koledna magiyaKoledna magiya
Koledna magiya
 
проект малки писатели
проект малки писателипроект малки писатели
проект малки писатели
 
Урок 7 числата от 21 до 60
Урок 7 числата от 21 до 60Урок 7 числата от 21 до 60
Урок 7 числата от 21 до 60
 
Урок 6 числата от 21 до 60
Урок 6 числата от 21 до 60Урок 6 числата от 21 до 60
Урок 6 числата от 21 до 60
 
читателски дневник
читателски дневникчитателски дневник
читателски дневник
 
психолозите съветват...
психолозите съветват...психолозите съветват...
психолозите съветват...
 
изготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кализготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кал
 
шаблони 2
шаблони 2шаблони 2
шаблони 2
 
шаблони 1
шаблони 1шаблони 1
шаблони 1
 
Komunikaciq berger
Komunikaciq bergerKomunikaciq berger
Komunikaciq berger
 
събираемо, сбор
събираемо, сборсъбираемо, сбор
събираемо, сбор
 
букви 3
букви 3букви 3
букви 3
 
букви 2
букви 2букви 2
букви 2
 
букви 1
букви 1букви 1
букви 1
 
цифри 2
цифри 2цифри 2
цифри 2
 
цифри 1
цифри 1цифри 1
цифри 1
 
чк
чкчк
чк
 
зип математика 2 клас
зип математика 2 класзип математика 2 клас
зип математика 2 клас
 
зип бел 2 клас
зип бел 2 класзип бел 2 клас
зип бел 2 клас
 

математика новакова просвета

 • 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА • Да се формират понятия за числата до 20. • Да се усвоят аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 20. • Да се изградят умения за решаване на текстови задачи с едно пресмятане от събиране и изваждане. • Да се формират представи за геометричните фигури квадрат, триъгълник, кръг, правоъгълник, отсечка. • Да се формират начални умения за чертане на отсечки. • Да се формират начални умения за измерване на дължина на отсечка. • Да се усвоят мерните единици за дължина – сантиметър, за маса – килограм, за българските банкноти и монети – 1 лв., 2 лв., 5 лв., 10 лв., 20 лв. и съответно 1 ст., 2 ст., 5 ст., 10 ст. • Да се формират начални умения за събиране и изваждане с именувани числа. № Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА 1. 15.09 Да пътуваме заедно. Ориентиране в пространството 2. 16.09 Класификация 3. 17.09 Сериация 4. 18.09 Толкова, колкото. Измерване 23.09 Повече, по-малко. Броене до 5 23.09 Първо състезание 24.09 Числото 1 25.09 Числото 2 29.09 Числото 3 30.09 Числото 4 1.10 Числото 5 2.10 Лев, стотинка ЗИПМ/ка Второ състезание
 • 2. № Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА 7.10 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5 8.10 2 + 2 = 4 3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 9.10 2 + 3 = 5 3 + 2 = 5 13.10. 2 – 1 = 1 3 – 1 = 2 4 – 1 = 3 5 – 1 = 4 14.10 3 – 2 = 1 4 – 2 = 2 5 – 2 = 3 15.10 4 – 3 = 1 5 – 3 = 2 5 – 4 = 1 16.10 3 + 2 = 5 5 – 2 = 3. Броене до 10 20.10. Трето състезание 21.10 Числото 6. 5 + 1 = 6 6 – 1 = 5 22.10 4 + 2 = 6 6 – 2 = 4 6 – 4 = 2 23.10 3 + 3 = 6 6 – 3 = 3 6 – 5 = 1 27.10 Квадрат. Кръг 28.10 Числото 7. 6 + 1 = 7 7 – 1 = 6 29.10 5 + 2 = 7 7 – 2 = 5 7 – 5 = 2 30.10 4 + 3 = 7 7 – 3 = 4 7 – 4 = 3 7 – 6 = 1 Числата до 7. Събиране и изваждане Четвърто състезание Числото 8. 7 + 1 = 8 8 – 1 = 7 6 + 2 = 8 8 – 2 = 6 8 – 6 = 2 5 + 3 = 8 8 – 3 = 5 8 – 5 = 3 4 + 4 = 8 8 – 4 = 4 8 – 7 = 1 4 + 1 + 3 = 8
 • 3. № Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА Числото 0. 2 – 2 = 0 4 + 0 = 4 3 – 0 = 3 Триъгълник Пето състезание Числото 9. 8 + 1 = 9 9 – 1 = 8 7 + 2 = 9 9 – 2 = 7 9 – 7 = 2 6 + 3 = 9 9 – 3 = 6 9 – 6 = 3 5 + 4 = 9 9 – 4 = 5 9 – 5 = 4 9 – 8 = 1 Килограм Шесто състезание Числото 10. 9 + 1 = 10 10 – 1 = 9 8 + 2 = 10 10 – 2 = 8 10 – 8 = 2 7 + 3 = 10 10 – 3 = 7 10 – 7 = 3 6 + 4 = 10 10 – 4 = 6 10 – 6 = 4 5 + 5 = 10 10 – 5 = 5 10 – 9 = 1 Числата до 10. Събиране и изваждане Числата до 10. Събиране и изваждане. Страница от тефтера на Николай Първи турнир 10 банкноти от 1 лв. – 1 банкнота от 10 лв. 10 единици = 1 десетица 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 19 < 20 11 + 1 = 12 12 – 1 = 11
 • 4. № Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА Числата до 20 Правоъгълник Седмо състезание 10 + 2 = 12 12 – 2 = 10 12 – 10 = 2 Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи) 15 + 3 = 18 18 – 3 = 15 13 + 2 = 15 2 + 13 = 15 5 – 2 = 13 15 – 13 = 2 Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи) 10 + 10 = 20 20 – 10 = 10 Сантиметър Осмо състезание 16 + 4 = 20 20 – 4 = 16 20 – 16 = 4 Отсечка Измерване на дължината на отсечка Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи) Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи). Страница от тефтера на Николай Втори турнир 9 + 2 = 11 8 + 3 = 11 7 + 4 = 11 6 + 5 = 11 Сбор 11
 • 5. № Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА 11 – 2 = 9 11 – 3 = 8 11 – 4 = 7 11 – 5 = 6 11 – 6 = 5 11 – 7 = 4 11 – 8 = 3 11 – 9 = 2 Сбор 11. Изваждане от 11 Сбор 11. Изваждане от 11 Девето състезание 9 + 3 = 12 12 – 3 = 9 12 – 9 = 3 8 + 4 = 12 12 – 4 = 8 12 – 8 = 4 Сбор 12. Изваждане от 12 (изучените случаи) 7 + 5 = 12 12 – 5 = 7 12 – 7 = 5 6 + 6 = 12 12 – 6 = 6 Час Сбор 12. Изваждане от 12 Десето състезание 9 + 4 = 13 13 – 4 = 9 13 – 9 = 4 8 + 5 = 13 13 – 5 = 8 13 – 8 = 5 7 + 6 = 13 13 – 6 = 7 13 – 7 = 6 Сбор 13. Изваждане от 13 9 + 5 = 14 14 – 5 = 9 14 – 9 = 5 8 + 6 = 14 14 – 6 = 8 14 – 8 = 6 100. 7 + 7 = 14 14 – 7 = 7 101. Сбор 14. Изваждане от 14
 • 6. № Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА 102. Единадесето състезание 103. 9 + 6 = 15 15 – 6 = 9 15 – 9 = 6 104. 8 + 7 = 15 15 – 7 = 8 15 – 8 = 7 105. Сбор 15. Изваждане от 15 106. 9 + 7 = 16 16 – 7 = 9 16 – 9 = 7 107. 8 + 8 = 16 16 – 8 = 8 108. Сбор 16. Изваждане от 16 109. Дванадесето състезание 110. 9 + 8 = 17 17 – 8 = 9 17 – 9 = 8 111. 9 + 9 = 18 18 – 9 = 9 112. Събиране и изваждане на числата до 20 113. Събиране и изваждане на числата до 20. Страница от тефтера на Николай 114. Трети турнир 115. Числата от 0 до 20 116. 117. 118. 119. 120. 116. Събиране и изваждане на числата до 20 117. Събиране и изваждане на числата до 20 118. Събиране и изваждане на числата до 20 119. Събиране и изваждане на числата до 20. Страница от тефтера на Николай 120. Четвърти турнир
 • 7. № Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА 121. Решаване на текстови задачи 122. Геометрични фигури. Отсечка – чертане, измерване 123. Величини и мерни единици 124. Изходно ниво