SlideShare a Scribd company logo
‫פיזיקה‬ ‫בוחרים‬
‫זה‬ ‫מה‬
‫פיזיקה‬?
‫לומדים‬ ‫מה‬
‫שם‬?
‫זה‬ ‫למה‬
‫לי‬ ‫יועיל‬?
‫פיזיקה‬ ‫זה‬ ‫מה‬?
‫ממדעי‬‫היסוד‬
‫טבע‬ ‫תופעות‬ ‫מסבירה‬
‫הטבע‬ ‫לחוקי‬ ‫מתמטי‬ ‫ביטוי‬ ‫נותנת‬
‫טכנולוגיים‬ ‫לפיתוחים‬ ‫הכרחי‬ ‫בסיס‬
‫דוגמאות‬
‫לומדים‬ ‫מה‬?
‫י‬ ‫בכיתה‬'–‫אופטיקה‬–‫האור‬ ‫תורת‬
‫החזרה‬
‫שבירה‬
‫מכשירים‬ ‫עדשות‬
‫גלים‬
‫ל‬ ‫שימשיך‬ ‫ומי‬-5‫יח‬"‫גם‬ ‫ילמד‬ ‫ל‬....
‫מכניקה‬
‫אלקטרומגנטיות‬
‫קרינה‬
‫מעבדות‬!
‫עכשיו‬ ‫פיזיקה‬ ‫לי‬ ‫למה‬?
‫מעניין‬ ‫זה‬ ‫כי‬
‫דברים‬ ‫להבין‬ ‫לי‬ ‫יעזור‬ ‫זה‬ ‫כי‬
‫מאתגר‬ ‫זה‬ ‫כי‬
‫אנליטית‬ ‫חשיבה‬ ‫מפתח‬ ‫זה‬ ‫כי‬
‫פיזיקה‬ ‫לי‬ ‫למה‬‫לצבא‬?
‫הצבא‬‫לומדי‬ ‫של‬ ‫ובכישורים‬ ‫בפוטנציאל‬ ‫מכיר‬
‫תפקידים‬ ‫של‬ ‫ומעניין‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫ומציע‬ ‫פיזיקה‬,
‫הן‬‫והן‬ ‫לבנים‬‫לבנות‬
‫תלפיות‬
‫טיס‬
‫קורסים‬‫נבחרים‬‫במודיעין‬
‫מסלולי‬‫עתודה‬‫במקצועות‬‫הנדסה‬
‫יחידות‬‫טכנולוגיות‬‫מובחרות‬
‫פיזיקה‬ ‫לי‬ ‫למה‬‫לאוניברסיטה‬?
‫נותנת‬‫בונוס‬‫מוגדל‬
‫מקצוע‬‫חובה‬‫ללומדי‬‫הנדסה‬
‫מקנה‬‫פטור‬‫ממקצוע‬‫בשנה‬‫ראשונה‬‫ללומדי‬
‫רפואה‬‫בחלק‬‫מהאוניברסיטאות‬
‫לבנות‬ ‫גם‬ ‫מתאימה‬ ‫הפיזיקה‬
‫בין‬ ‫בהישגים‬ ‫הבדל‬ ‫אין‬
‫ובנות‬ ‫בנים‬‫בפיזיקה‬
‫משתלבות‬ ‫פיזיקה‬ ‫בוגרות‬
‫וההנדסה‬ ‫ההייטק‬ ‫בעולם‬
‫הבנים‬ ‫כמו‬ ‫הצלחה‬ ‫באותה‬
‫הפיזיקה‬ ‫בשיעורי‬ ‫יקרה‬ ‫לא‬ ‫זה‬!
‫מתמיד‬ ‫מלהיבה‬ ‫היום‬ ‫הפיזיקה‬. ..
‫ואין‬‫איינשטיין‬ ‫להיות‬ ‫צורך‬‫כדי‬‫פיזיקה‬ ‫ללמוד‬.
‫לסיכום‬

More Related Content

More from 44ofir

הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
44ofir
 
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריזמצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
44ofir
 
מצגת 2 25.8.15
מצגת 2  25.8.15מצגת 2  25.8.15
מצגת 2 25.8.15
44ofir
 
מצגת 1 25.8.15
מצגת 1  25.8.15מצגת 1  25.8.15
מצגת 1 25.8.15
44ofir
 
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיהלמידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
44ofir
 
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
44ofir
 
פרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנספרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנס
44ofir
 
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
44ofir
 
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
44ofir
 
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
44ofir
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
44ofir
 
שון מונדשיין
שון מונדשייןשון מונדשיין
שון מונדשיין
44ofir
 
Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-
44ofir
 
Concours
ConcoursConcours
Concours
44ofir
 
זהויות9.4
זהויות9.4זהויות9.4
זהויות9.4
44ofir
 
רולאפ
רולאפרולאפ
רולאפ
44ofir
 
הזמנה
הזמנההזמנה
הזמנה
44ofir
 
N2 o
N2 oN2 o
N2 o
44ofir
 
טבלה מחזורית
טבלה מחזוריתטבלה מחזורית
טבלה מחזורית
44ofir
 
מדוע כדאי ללמוד כימיה
מדוע כדאי ללמוד כימיהמדוע כדאי ללמוד כימיה
מדוע כדאי ללמוד כימיה
44ofir
 

More from 44ofir (20)

הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
 
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריזמצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
 
מצגת 2 25.8.15
מצגת 2  25.8.15מצגת 2  25.8.15
מצגת 2 25.8.15
 
מצגת 1 25.8.15
מצגת 1  25.8.15מצגת 1  25.8.15
מצגת 1 25.8.15
 
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיהלמידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
 
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
 
פרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנספרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנס
 
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
 
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
 
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
שון מונדשיין
שון מונדשייןשון מונדשיין
שון מונדשיין
 
Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-
 
Concours
ConcoursConcours
Concours
 
זהויות9.4
זהויות9.4זהויות9.4
זהויות9.4
 
רולאפ
רולאפרולאפ
רולאפ
 
הזמנה
הזמנההזמנה
הזמנה
 
N2 o
N2 oN2 o
N2 o
 
טבלה מחזורית
טבלה מחזוריתטבלה מחזורית
טבלה מחזורית
 
מדוע כדאי ללמוד כימיה
מדוע כדאי ללמוד כימיהמדוע כדאי ללמוד כימיה
מדוע כדאי ללמוד כימיה
 

בוחרים פיזיקה