SlideShare a Scribd company logo
ענת קלומל, חברת מועצת העיר כפר סבא 
מטעם סיעת תפו"ח 
October 14
תושבים רבים אינם מודעים למלוא זכויותיהם. הדבר גורם  
לתת-ניצול של זכויות ולהעמקת פערים חברתיים. תת-ניצול 
של זכויות מהווה בעיה משמעותית בכל המדינות 
מצא כי שיעור OECD – המפותחות, ומחקר של ארגון ה 
הניצול של זכויות רווחה מסוימות מגיעה במדינות שונות ל – 
50 עד 80 אחוזים בלבד. ר' סקירתו של פרופ' ג'וני גל, "על 
החשיבות של מיצוי זכויות", ביטחון סוציאלי, מס' 73 
. )פברואר 2007 (, עמ' 5 
http://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocument 
s/btl/Publications/SocialSec... 
October 14
הנגישות לזכויות חברתיות מגוונות בצורת שירותים איננה  
מלאה... כאשר רבים המבקשים לממשה נתקלים במחסומי 
נגישות משפטיים, ביורקרטיים, תרבותיים, כלכליים 
וחברתיים המונעים את מיצוי זכויותיהם. 
הפתרון ברמת הרשות המקומית – הנגשת מידע באתר  
האינטרנט! 
October 14
אי מצוי זכויות = פגיעה בזכויות התושב  
במקום "העצמת הפרט" "החלשת הפרט"  
October 14
October 14 
כפר סבא
October 14 
כפר סבא
October 14 
דוגמה מהוד השרון
October 14
October 14 
פרטי 
התקשרות
October 14
October 14
October 14
October 14
October 14
October 14
כל פנייה למחלקת הרווחה, חובה לשלוח למבקש השירות:  
מאשרים קבלת הבקשה. 
לידעתך, נעקוב אחר ברור סטאטוס הטיפול בפנייה. 
October 14
October 14
October 14
October 14
October 14
October 14
October 14
October 14
October 14
October 14
October 14
October 14
October 14

More Related Content

More from Dr. Anat Klumel

ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)
ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)
ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)
Dr. Anat Klumel
 
Info 2012 limor shiponi
Info 2012 limor shiponiInfo 2012 limor shiponi
Info 2012 limor shiponi
Dr. Anat Klumel
 
Teldan 2012 tali marcus knowledge cafe (2)
Teldan 2012 tali marcus knowledge cafe (2)Teldan 2012 tali marcus knowledge cafe (2)
Teldan 2012 tali marcus knowledge cafe (2)
Dr. Anat Klumel
 
עומר נגד עומאר תגרת ההאקטיביזם והרשת החברתית של זירת ההאקרים הדיגיטלית מצגת
עומר נגד עומאר תגרת ההאקטיביזם והרשת החברתית של זירת ההאקרים הדיגיטלית מצגתעומר נגד עומאר תגרת ההאקטיביזם והרשת החברתית של זירת ההאקרים הדיגיטלית מצגת
עומר נגד עומאר תגרת ההאקטיביזם והרשת החברתית של זירת ההאקרים הדיגיטלית מצגת
Dr. Anat Klumel
 
מצגת בנושא מערכות מידע והקשר עם התושב דר איתן לסרי
מצגת בנושא מערכות מידע והקשר עם התושב דר איתן לסרימצגת בנושא מערכות מידע והקשר עם התושב דר איתן לסרי
מצגת בנושא מערכות מידע והקשר עם התושב דר איתן לסרי
Dr. Anat Klumel
 
יום עיון אינטרנט 2012
יום עיון אינטרנט 2012יום עיון אינטרנט 2012
יום עיון אינטרנט 2012
Dr. Anat Klumel
 
יום עיון ממידענים ואנליסטים
יום עיון ממידענים ואנליסטיםיום עיון ממידענים ואנליסטים
יום עיון ממידענים ואנליסטים
Dr. Anat Klumel
 
יום עיון "רשתות חברתיות 2012"
יום עיון "רשתות חברתיות 2012" יום עיון "רשתות חברתיות 2012"
יום עיון "רשתות חברתיות 2012"
Dr. Anat Klumel
 
מידע רב ממדי במחקר שוק (1)
מידע רב ממדי במחקר שוק  (1)מידע רב ממדי במחקר שוק  (1)
מידע רב ממדי במחקר שוק (1)
Dr. Anat Klumel
 
גילי מרכס פורטלים Gis
גילי מרכס פורטלים Gisגילי מרכס פורטלים Gis
גילי מרכס פורטלים Gis
Dr. Anat Klumel
 
אינפוגרפיקה
אינפוגרפיקה אינפוגרפיקה
אינפוגרפיקה
Dr. Anat Klumel
 
אינפוגרפיקה
אינפוגרפיקה אינפוגרפיקה
אינפוגרפיקה
Dr. Anat Klumel
 
קהילה, ישוב ופורטל
קהילה, ישוב ופורטל קהילה, ישוב ופורטל
קהילה, ישוב ופורטל
Dr. Anat Klumel
 
ממידע לידע – טרנספורמציה של מילים להשגת חשיפה
ממידע לידע – טרנספורמציה של מילים להשגת חשיפהממידע לידע – טרנספורמציה של מילים להשגת חשיפה
ממידע לידע – טרנספורמציה של מילים להשגת חשיפה
Dr. Anat Klumel
 
העתיד כבר כאן - הנגשת מידע
העתיד כבר כאן - הנגשת מידע העתיד כבר כאן - הנגשת מידע
העתיד כבר כאן - הנגשת מידע
Dr. Anat Klumel
 
על חודה של פתווה
על חודה של פתווהעל חודה של פתווה
על חודה של פתווה
Dr. Anat Klumel
 
שיתופים פורטל
שיתופים  פורטלשיתופים  פורטל
שיתופים פורטל
Dr. Anat Klumel
 
פורטלים ומידע רב מימדי - חלק ב'
פורטלים ומידע רב מימדי - חלק ב' פורטלים ומידע רב מימדי - חלק ב'
פורטלים ומידע רב מימדי - חלק ב'
Dr. Anat Klumel
 
פורטלים ומידע רב מימדי
פורטלים ומידע רב מימדי פורטלים ומידע רב מימדי
פורטלים ומידע רב מימדי
Dr. Anat Klumel
 
שימושים אינטרנטיים ורשתות חברתיות בתקשורת הסלולארית היכן ולאן
שימושים אינטרנטיים ורשתות חברתיות בתקשורת הסלולארית  היכן ולאןשימושים אינטרנטיים ורשתות חברתיות בתקשורת הסלולארית  היכן ולאן
שימושים אינטרנטיים ורשתות חברתיות בתקשורת הסלולארית היכן ולאן
Dr. Anat Klumel
 

More from Dr. Anat Klumel (20)

ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)
ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)
ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)
 
Info 2012 limor shiponi
Info 2012 limor shiponiInfo 2012 limor shiponi
Info 2012 limor shiponi
 
Teldan 2012 tali marcus knowledge cafe (2)
Teldan 2012 tali marcus knowledge cafe (2)Teldan 2012 tali marcus knowledge cafe (2)
Teldan 2012 tali marcus knowledge cafe (2)
 
עומר נגד עומאר תגרת ההאקטיביזם והרשת החברתית של זירת ההאקרים הדיגיטלית מצגת
עומר נגד עומאר תגרת ההאקטיביזם והרשת החברתית של זירת ההאקרים הדיגיטלית מצגתעומר נגד עומאר תגרת ההאקטיביזם והרשת החברתית של זירת ההאקרים הדיגיטלית מצגת
עומר נגד עומאר תגרת ההאקטיביזם והרשת החברתית של זירת ההאקרים הדיגיטלית מצגת
 
מצגת בנושא מערכות מידע והקשר עם התושב דר איתן לסרי
מצגת בנושא מערכות מידע והקשר עם התושב דר איתן לסרימצגת בנושא מערכות מידע והקשר עם התושב דר איתן לסרי
מצגת בנושא מערכות מידע והקשר עם התושב דר איתן לסרי
 
יום עיון אינטרנט 2012
יום עיון אינטרנט 2012יום עיון אינטרנט 2012
יום עיון אינטרנט 2012
 
יום עיון ממידענים ואנליסטים
יום עיון ממידענים ואנליסטיםיום עיון ממידענים ואנליסטים
יום עיון ממידענים ואנליסטים
 
יום עיון "רשתות חברתיות 2012"
יום עיון "רשתות חברתיות 2012" יום עיון "רשתות חברתיות 2012"
יום עיון "רשתות חברתיות 2012"
 
מידע רב ממדי במחקר שוק (1)
מידע רב ממדי במחקר שוק  (1)מידע רב ממדי במחקר שוק  (1)
מידע רב ממדי במחקר שוק (1)
 
גילי מרכס פורטלים Gis
גילי מרכס פורטלים Gisגילי מרכס פורטלים Gis
גילי מרכס פורטלים Gis
 
אינפוגרפיקה
אינפוגרפיקה אינפוגרפיקה
אינפוגרפיקה
 
אינפוגרפיקה
אינפוגרפיקה אינפוגרפיקה
אינפוגרפיקה
 
קהילה, ישוב ופורטל
קהילה, ישוב ופורטל קהילה, ישוב ופורטל
קהילה, ישוב ופורטל
 
ממידע לידע – טרנספורמציה של מילים להשגת חשיפה
ממידע לידע – טרנספורמציה של מילים להשגת חשיפהממידע לידע – טרנספורמציה של מילים להשגת חשיפה
ממידע לידע – טרנספורמציה של מילים להשגת חשיפה
 
העתיד כבר כאן - הנגשת מידע
העתיד כבר כאן - הנגשת מידע העתיד כבר כאן - הנגשת מידע
העתיד כבר כאן - הנגשת מידע
 
על חודה של פתווה
על חודה של פתווהעל חודה של פתווה
על חודה של פתווה
 
שיתופים פורטל
שיתופים  פורטלשיתופים  פורטל
שיתופים פורטל
 
פורטלים ומידע רב מימדי - חלק ב'
פורטלים ומידע רב מימדי - חלק ב' פורטלים ומידע רב מימדי - חלק ב'
פורטלים ומידע רב מימדי - חלק ב'
 
פורטלים ומידע רב מימדי
פורטלים ומידע רב מימדי פורטלים ומידע רב מימדי
פורטלים ומידע רב מימדי
 
שימושים אינטרנטיים ורשתות חברתיות בתקשורת הסלולארית היכן ולאן
שימושים אינטרנטיים ורשתות חברתיות בתקשורת הסלולארית  היכן ולאןשימושים אינטרנטיים ורשתות חברתיות בתקשורת הסלולארית  היכן ולאן
שימושים אינטרנטיים ורשתות חברתיות בתקשורת הסלולארית היכן ולאן
 

הצעה לסדר היום בעיר כפר -סבא - הנגשת מידע רווחה