SlideShare a Scribd company logo
‫بسم‬‫ا‬‫الرحمن‬‫الرحيم‬
‫نموذج‬
‫تقويم‬‫الاداء‬‫الوظيفي‬‫لشاغلي‬‫الوظائف‬‫التخصصية‬)‫أ‬(
) ,‫ب‬(
‫تعريف‬‫الوظائف‬‫التخصصية‬:
‫تشمل‬‫هذه‬‫المجموعة‬‫الوظائف‬‫التي‬‫تتضمن‬‫واجبات‬‫وأعمال‬‫الشراف‬
‫والتخطيط‬‫والمتابعة‬)‫الوظائف‬‫الشرافية‬(‫والتنفيذ‬‫في‬‫مجال‬‫التخصصات‬‫والمهن‬
‫المختلفة‬‫والتي‬‫ليقل‬‫الحد‬‫الادنى‬‫من‬‫التأهيل‬‫العلمي‬‫لها‬‫عن‬‫الحصول‬‫على‬‫تأهيل‬
‫جامعي‬.
‫ل‬ً ‫أو‬:
‫الجهاز‬‫الادارة‬‫الشعبة‬
‫القسم‬‫الوحدة‬‫المنطقة‬‫المدينة‬‫أو‬‫القرية‬
‫السم‬‫رباعيا‬
‫مسمى‬
‫الوظيفة‬
‫مرتبتها‬‫رقمها‬
‫تاريخ‬
‫إشغالها‬
‫المؤهل‬
‫العلمي‬
‫موضوع‬‫آخر‬‫ادورة‬‫تدريبية‬‫اكملت‬‫بنجاح‬
‫آخر‬‫تقرير‬‫أاداء‬
‫التاريخ‬‫التقدير‬
)1404‫هـ‬(
‫الفئة‬‫أ‬:‫تعني‬‫الموظفين‬)‫الموظفات‬(‫التخصصيين‬‫الذين‬‫يشغلون‬‫المراتب‬)11
–13. (
‫الفئة‬‫ب‬:‫تعني‬‫الموظفين‬)‫الموظفات‬(‫التخصصيين‬‫الذي‬‫يشغلون‬‫المراتب‬)
10‫فما‬‫ادون‬. (
‫الاداء‬
‫الوظيفي‬
‫ثانيا‬:‫التقدير‬‫ضع‬‫هنا‬‫رقما‬‫واحدا‬
‫من‬)1-6(‫الذي‬
‫يمثل‬‫تقويمك‬
‫للموظف‬
‫أوللموظفة‬ ‫العنصر‬
‫غير‬
‫مرض‬
‫ي‬
‫مرض‬
‫ي‬
‫جيد‬‫جيد‬‫جدا‬

‫ممتا‬
‫ز‬
123456‫أ‬‫ب‬
‫أ‬‫التفهم‬‫لهداف‬‫الجهاز‬
‫أ‬‫المهارة‬‫في‬- :‫التخطيط‬
‫أ‬-‫اتخاذ‬‫القرار‬
‫أب‬-‫الشراف‬‫الفني‬
‫أب‬
‫مستوى‬‫الاداء‬‫في‬‫مجال‬
‫التخصص‬
‫أب‬
‫المتابعة‬‫لما‬‫يستجد‬‫في‬‫مجال‬
‫التخصص‬
‫أب‬
‫إمكانية‬‫تحمل‬‫مسئوليات‬
‫أعلى‬
‫أب‬
‫المعرفة‬‫بنظم‬‫وإجراءات‬
‫العمل‬
‫أب‬
‫القدرة‬‫على‬‫تطوير‬‫أساليب‬
‫العمل‬
‫أب‬‫المحافظة‬‫على‬‫أوقات‬‫الدوام‬
‫أب‬
‫الحرص‬‫على‬‫أمور‬‫السلمة‬
‫والوقاية‬
‫ب‬‫توخي‬‫الدقة‬‫في‬‫العمل‬
‫المجموع‬
‫ثالثا‬:
‫الصفات‬
‫الشخصية‬
‫أ‬
‫ب‬
‫حسن‬‫التصرف‬
‫أ‬
‫ب‬
‫ادرجة‬‫العتمااد‬‫عليه‬/‫عليها‬
‫ب‬‫الهتمام‬‫بالمظهر‬
‫ب‬‫تقبل‬‫التجديد‬‫في‬‫أساليب‬‫العمل‬
‫المجموع‬
‫رابعا‬:
‫العلقات‬
‫مع‬
‫أ‬
‫ب‬
1-‫الرؤساء‬
‫أ‬
‫ب‬
2-‫الزملء‬
‫أ‬
‫ب‬
3-‫الجمهور‬
‫المجموع‬
‫ملحظة‬:
)1(‫إذا‬‫كان‬‫أحد‬‫العناصر‬‫أعله‬‫ل‬‫ينطبق‬‫على‬‫الموظف‬)‫الموظفة‬(‫فل‬‫يترك‬‫مكان‬‫العنصر‬‫خاليا‬.
‫بل‬‫يتم‬‫وضع‬‫درجة‬‫مناسبة‬‫له‬‫يتم‬‫التوصل‬‫إليها‬‫عن‬‫طريق‬‫متوسط‬‫درجات‬‫الحقل‬‫الذي‬‫يتضمن‬
‫ذلك‬‫العنصر‬)‫سواء‬‫كان‬‫ذلك‬‫في‬‫الداء‬‫الوظيفي‬‫أو‬‫الصفات‬‫الشخصية‬‫أو‬‫ت‬‫العلقا‬‫الفردية‬. (
)2(‫يتطلب‬‫الحصول‬‫على‬‫تقدير‬)‫ممتاز‬(‫أن‬‫يحصل‬‫الموظف‬)‫الموظفة‬(‫على‬)6(‫نقاط‬‫في‬
‫جميع‬‫العناصر‬.‫إضافة‬‫إلى‬‫موطن‬‫واحد‬‫من‬‫مواطن‬‫القوة‬‫على‬‫القل‬.
‫اسم‬‫معد‬‫التقرير‬/........................................................‫وظيفته‬/....................................................‫توقيعه‬............................................
‫التاريخ‬/ /
‫خامسا‬:‫ملحظات‬‫عامة‬)‫كل‬‫صفة‬‫من‬‫مواطن‬‫القوة‬+ =3‫أو‬‫مواطن‬‫الضعف‬- =3(
‫أذكر‬‫مواطن‬‫قوة‬‫ومواطن‬‫ضعف‬‫رئيسية‬‫تدعم‬‫تقديراتك‬‫السابقة‬)‫إن‬‫وجدت‬(
‫مواطن‬‫القوة‬) :‫الصفات‬‫اليجابية‬‫الخرى‬‫التي‬‫يتميز‬‫بها‬‫الموظف‬
)‫الموظفة‬(
‫ولم‬‫تشتمل‬‫عليها‬‫العناصر‬. (‫السابقة‬
1-.......................................................................................................................................................................................................................................
2-.......................................................................................................................................................................................................................................
3-.......................................................................................................................................................................................................................................
‫المجموع‬
‫الكلي‬
‫لمواطن‬
‫القوة‬
+ =9
‫الدرجة‬‫التي‬
‫حصل‬‫عليها‬
‫مواطن‬‫الضعف‬) :‫الصفات‬‫السلبية‬‫التي‬‫يتصف‬‫بها‬‫الموظف‬)‫الموظفة‬
(‫وتؤثر‬
‫على‬‫عمله‬‫دون‬‫أن‬‫يكون‬‫في‬‫ذلك‬‫تكرار‬‫للعناصر‬. (‫السابقة‬
1-.......................................................................................................................................................................................................................................
2-.......................................................................................................................................................................................................................................
3-.......................................................................................................................................................................................................................................
‫المجموع‬
‫الكلي‬
‫لمواطن‬
‫الضعف‬- =9
‫الدرجة‬‫التي‬
‫حصل‬‫عليها‬
‫من‬-‫إلى‬
‫التقدير‬
‫النهائي‬
‫سادسا‬:‫التقدير‬‫الكلي‬‫للدرجات‬‫ممتاز‬99–105
‫مجموع‬‫درجات‬‫الداء‬‫الوظيفي‬
‫جيد‬‫جدا‬)
5(
80–98
‫مجموع‬‫درجات‬‫الصفات‬‫الشخصية‬
‫جيد‬‫جدا‬)
4(
64–79
‫مجموع‬‫درجات‬‫العلقات‬‫الفردية‬‫جيد‬48–63
‫مجموع‬‫درجات‬‫الملحظات‬‫العامة‬‫مرضي‬32–47
‫المجموع‬‫الكلي‬
‫غير‬
‫مرضي‬
‫أقل‬‫من‬
32
‫مقدار‬‫التحسن‬‫الذي‬‫طرأ‬‫منذ‬‫آخر‬‫تقرير‬
‫جيد‬‫متوسط‬‫ضعيف‬
‫التوصيات‬‫العامة‬‫لتطوير‬‫قدرات‬‫الموظف‬)‫الموظفة‬) (‫إن‬‫وجدت‬(
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
‫ملحظات‬‫معتمد‬‫التقرير‬:........................................................................................ .......................... .......................... .......................... .......................................................
.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ...................... .......... .......... .................................. .......................... .......................... .................. ........
.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ...................... .......... .......... .................................. .......................... .......................... .................. ........
‫اسم‬‫معتمد‬‫التقرير‬......................................................‫وظيفته‬..................................................‫توقيعه‬.........................................‫التاريخ‬/
/
‫إرشادات‬
1-‫يعد‬‫الرئيس‬‫المباشر‬‫التقرير‬‫عن‬‫طريق‬‫التأشير‬‫بعلمة‬)(‫في‬‫المربع‬‫المناسب‬
‫وفقا‬‫لتقديره‬.
2-‫يتم‬‫وضع‬‫الدرجة‬‫التي‬‫حصل‬‫عليها‬‫الموظف‬)‫الموظفة‬(‫في‬‫الحقل‬‫المعد‬‫لذلك‬‫تحت‬
‫عنوان‬)‫ضع‬‫هنا‬‫رقما‬‫واحدا‬‫من‬)1-6(‫الذي‬‫يمثل‬‫تقويمك‬‫للموظف‬)‫للموظفة‬. (
‫حسب‬‫نوع‬‫الفئة‬‫المعد‬‫عنها‬‫التقرير‬)‫أ‬(‫أو‬. ( )‫ب‬
3-‫في‬‫خانة‬‫الملحظات‬‫العامة‬‫يحدد‬‫الرئيس‬‫المباشر‬‫مواطن‬‫القوة‬‫ومواطن‬‫الضعف‬
‫حسب‬‫رأيه‬)‫إذا‬‫وجدت‬. (
4-‫التقدير‬‫الكلي‬‫للدرجات‬‫تسجل‬‫به‬‫مجموع‬‫درجات‬‫العناصر‬‫الربعة‬‫السابقة‬‫أمام‬‫كل‬
‫منهم‬‫ثم‬‫تجمع‬‫للحصول‬‫على‬‫المجموع‬‫الكلي‬‫للدرجات‬.
5-‫بعد‬‫اعتماد‬‫التقرير‬‫من‬‫قبل‬‫الرئيس‬‫العلى‬‫يتم‬‫إطلع‬‫الموظف‬)‫الموظفة‬(‫عليه‬.
‫مصادر‬‫تقويم‬‫الداء‬‫الوظيفي‬:
1-‫ملف‬‫الموظف‬)‫الموظفة‬.(
2-‫سجل‬‫تدوين‬‫ملحظات‬‫الرئيس‬‫المباشر‬.
3-‫تقرير‬‫النجاز‬‫الشهري‬‫للموظف‬)‫الموظفة‬. (
4-‫دفتر‬‫الدوام‬.
5-‫أي‬‫مصادر‬‫أخرى‬‫تساعد‬‫في‬‫دقة‬‫التقييم‬.
‫إرشادات‬
1-‫يعد‬‫الرئيس‬‫المباشر‬‫التقرير‬‫عن‬‫طريق‬‫التأشير‬‫بعلمة‬)(‫في‬‫المربع‬‫المناسب‬
‫وفقا‬‫لتقديره‬.
2-‫يتم‬‫وضع‬‫الدرجة‬‫التي‬‫حصل‬‫عليها‬‫الموظف‬)‫الموظفة‬(‫في‬‫الحقل‬‫المعد‬‫لذلك‬‫تحت‬
‫عنوان‬)‫ضع‬‫هنا‬‫رقما‬‫واحدا‬‫من‬)1-6(‫الذي‬‫يمثل‬‫تقويمك‬‫للموظف‬)‫للموظفة‬. (
‫حسب‬‫نوع‬‫الفئة‬‫المعد‬‫عنها‬‫التقرير‬)‫أ‬(‫أو‬. ( )‫ب‬
3-‫في‬‫خانة‬‫الملحظات‬‫العامة‬‫يحدد‬‫الرئيس‬‫المباشر‬‫مواطن‬‫القوة‬‫ومواطن‬‫الضعف‬
‫حسب‬‫رأيه‬)‫إذا‬‫وجدت‬. (
4-‫التقدير‬‫الكلي‬‫للدرجات‬‫تسجل‬‫به‬‫مجموع‬‫درجات‬‫العناصر‬‫الربعة‬‫السابقة‬‫أمام‬‫كل‬
‫منهم‬‫ثم‬‫تجمع‬‫للحصول‬‫على‬‫المجموع‬‫الكلي‬‫للدرجات‬.
5-‫بعد‬‫اعتماد‬‫التقرير‬‫من‬‫قبل‬‫الرئيس‬‫العلى‬‫يتم‬‫إطلع‬‫الموظف‬)‫الموظفة‬(‫عليه‬.
‫مصادر‬‫تقويم‬‫الداء‬‫الوظيفي‬:
1-‫ملف‬‫الموظف‬)‫الموظفة‬.(
2-‫سجل‬‫تدوين‬‫ملحظات‬‫الرئيس‬‫المباشر‬.
3-‫تقرير‬‫النجاز‬‫الشهري‬‫للموظف‬)‫الموظفة‬. (
4-‫دفتر‬‫الدوام‬.
5-‫أي‬‫مصادر‬‫أخرى‬‫تساعد‬‫في‬‫دقة‬‫التقييم‬.

More Related Content

What's hot

تقييم الاداء-(3)
تقييم الاداء-(3)تقييم الاداء-(3)
تقييم الاداء-(3)
Eldaw Ali Yousif
 
مفهوم الإدارة.ppt
مفهوم الإدارة.pptمفهوم الإدارة.ppt
مفهوم الإدارة.ppt
abeerfakhri
 
الولاء والانتماء المؤسسي
الولاء والانتماء المؤسسيالولاء والانتماء المؤسسي
الولاء والانتماء المؤسسي
رؤية للحقائب التدريبية
 
تقويم أداء-موظف-للتقطيع
تقويم أداء-موظف-للتقطيعتقويم أداء-موظف-للتقطيع
تقويم أداء-موظف-للتقطيع
Eldaw Ali Yousif
 
الإدارة الإستراتيجية
الإدارة الإستراتيجية الإدارة الإستراتيجية
الإدارة الإستراتيجية
Mustafa Magdy MBA
 
حقيبة إدارة الأزمات
حقيبة إدارة الأزمات حقيبة إدارة الأزمات
حقيبة إدارة الأزمات
رؤية للتدريب والتطوير
 
مفهوم الإدارة التنفيذية في المشاريع والمؤسسات الجزء الاول Executive Manage...
مفهوم الإدارة التنفيذية  في المشاريع والمؤسساتالجزء الاولExecutive Manage...مفهوم الإدارة التنفيذية  في المشاريع والمؤسساتالجزء الاولExecutive Manage...
مفهوم الإدارة التنفيذية في المشاريع والمؤسسات الجزء الاول Executive Manage...
A. M. Wadi Qualitytcourse
 
خطط عامك
خطط عامكخطط عامك
خطط عامك
Omar Yusuf
 
نموذج تقويم الأداء الوظيفي لوظائف مرشدة طلابية
نموذج تقويم الأداء الوظيفي لوظائف مرشدة طلابيةنموذج تقويم الأداء الوظيفي لوظائف مرشدة طلابية
نموذج تقويم الأداء الوظيفي لوظائف مرشدة طلابية
Eldaw Ali Yousif
 
TNA
TNATNA
العمليات الإدارية والاشراف
العمليات الإدارية والاشرافالعمليات الإدارية والاشراف
العمليات الإدارية والاشراف
Fadhel Alsheikh
 
مهارات القيادة الادارية الحديثة.ppt
مهارات القيادة الادارية الحديثة.pptمهارات القيادة الادارية الحديثة.ppt
مهارات القيادة الادارية الحديثة.ppt
DrMohammedSayed1
 
محاضرات المسار الوظيفي
محاضرات المسار الوظيفي محاضرات المسار الوظيفي
محاضرات المسار الوظيفي
MRH 3éme Année TLEMCEN
 
كيف تسوق نفسك ؟
كيف تسوق نفسك ؟كيف تسوق نفسك ؟
كيف تسوق نفسك ؟
tech3rab
 
المراجعة الداخلية
المراجعة الداخليةالمراجعة الداخلية
المراجعة الداخلية
Mohammed Harshan, BSc, CFE, PCT™
 
الاحتياجات التدريبية
 الاحتياجات التدريبية  الاحتياجات التدريبية
تخطيط المسار الوظيفي
تخطيط المسار الوظيفي تخطيط المسار الوظيفي
تخطيط المسار الوظيفي
MRH 3éme Année TLEMCEN
 
2- تخطيط المسار الوظيفي.pdf
2- تخطيط المسار الوظيفي.pdf2- تخطيط المسار الوظيفي.pdf
2- تخطيط المسار الوظيفي.pdf
ShamsMohammed21
 
نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1
نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1
نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1
fatima_noman
 
نموذج التقييم لأداء فريق العمل لجنة على المستوى المؤ
نموذج التقييم لأداء فريق العمل لجنة على المستوى المؤنموذج التقييم لأداء فريق العمل لجنة على المستوى المؤ
نموذج التقييم لأداء فريق العمل لجنة على المستوى المؤ
Eldaw Ali Yousif
 

What's hot (20)

تقييم الاداء-(3)
تقييم الاداء-(3)تقييم الاداء-(3)
تقييم الاداء-(3)
 
مفهوم الإدارة.ppt
مفهوم الإدارة.pptمفهوم الإدارة.ppt
مفهوم الإدارة.ppt
 
الولاء والانتماء المؤسسي
الولاء والانتماء المؤسسيالولاء والانتماء المؤسسي
الولاء والانتماء المؤسسي
 
تقويم أداء-موظف-للتقطيع
تقويم أداء-موظف-للتقطيعتقويم أداء-موظف-للتقطيع
تقويم أداء-موظف-للتقطيع
 
الإدارة الإستراتيجية
الإدارة الإستراتيجية الإدارة الإستراتيجية
الإدارة الإستراتيجية
 
حقيبة إدارة الأزمات
حقيبة إدارة الأزمات حقيبة إدارة الأزمات
حقيبة إدارة الأزمات
 
مفهوم الإدارة التنفيذية في المشاريع والمؤسسات الجزء الاول Executive Manage...
مفهوم الإدارة التنفيذية  في المشاريع والمؤسساتالجزء الاولExecutive Manage...مفهوم الإدارة التنفيذية  في المشاريع والمؤسساتالجزء الاولExecutive Manage...
مفهوم الإدارة التنفيذية في المشاريع والمؤسسات الجزء الاول Executive Manage...
 
خطط عامك
خطط عامكخطط عامك
خطط عامك
 
نموذج تقويم الأداء الوظيفي لوظائف مرشدة طلابية
نموذج تقويم الأداء الوظيفي لوظائف مرشدة طلابيةنموذج تقويم الأداء الوظيفي لوظائف مرشدة طلابية
نموذج تقويم الأداء الوظيفي لوظائف مرشدة طلابية
 
TNA
TNATNA
TNA
 
العمليات الإدارية والاشراف
العمليات الإدارية والاشرافالعمليات الإدارية والاشراف
العمليات الإدارية والاشراف
 
مهارات القيادة الادارية الحديثة.ppt
مهارات القيادة الادارية الحديثة.pptمهارات القيادة الادارية الحديثة.ppt
مهارات القيادة الادارية الحديثة.ppt
 
محاضرات المسار الوظيفي
محاضرات المسار الوظيفي محاضرات المسار الوظيفي
محاضرات المسار الوظيفي
 
كيف تسوق نفسك ؟
كيف تسوق نفسك ؟كيف تسوق نفسك ؟
كيف تسوق نفسك ؟
 
المراجعة الداخلية
المراجعة الداخليةالمراجعة الداخلية
المراجعة الداخلية
 
الاحتياجات التدريبية
 الاحتياجات التدريبية  الاحتياجات التدريبية
الاحتياجات التدريبية
 
تخطيط المسار الوظيفي
تخطيط المسار الوظيفي تخطيط المسار الوظيفي
تخطيط المسار الوظيفي
 
2- تخطيط المسار الوظيفي.pdf
2- تخطيط المسار الوظيفي.pdf2- تخطيط المسار الوظيفي.pdf
2- تخطيط المسار الوظيفي.pdf
 
نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1
نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1
نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1
 
نموذج التقييم لأداء فريق العمل لجنة على المستوى المؤ
نموذج التقييم لأداء فريق العمل لجنة على المستوى المؤنموذج التقييم لأداء فريق العمل لجنة على المستوى المؤ
نموذج التقييم لأداء فريق العمل لجنة على المستوى المؤ
 

More from Eldaw Ali Yousif

SECONDARY CERTIFICATE - ENGLISH0001
SECONDARY CERTIFICATE - ENGLISH0001SECONDARY CERTIFICATE - ENGLISH0001
SECONDARY CERTIFICATE - ENGLISH0001
Eldaw Ali Yousif
 
كلمات اغنية مين في الحياة
كلمات اغنية مين في الحياةكلمات اغنية مين في الحياة
كلمات اغنية مين في الحياة
Eldaw Ali Yousif
 
أويشكر الأخ أخاه
أويشكر الأخ أخاهأويشكر الأخ أخاه
أويشكر الأخ أخاه
Eldaw Ali Yousif
 
Purchase order
Purchase orderPurchase order
Purchase order
Eldaw Ali Yousif
 
Eikon3 getting startedguide_v1.1
Eikon3 getting startedguide_v1.1Eikon3 getting startedguide_v1.1
Eikon3 getting startedguide_v1.1
Eldaw Ali Yousif
 
شهادات سيسكو الإحترافية
شهادات سيسكو الإحترافيةشهادات سيسكو الإحترافية
شهادات سيسكو الإحترافية
Eldaw Ali Yousif
 
نموذج تقييم أداء موظف
نموذج تقييم أداء موظفنموذج تقييم أداء موظف
نموذج تقييم أداء موظف
Eldaw Ali Yousif
 
نموذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الفنية والحرفية
نموذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الفنية والحرفيةنموذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الفنية والحرفية
نموذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الفنية والحرفية
Eldaw Ali Yousif
 
تقويم أداء-موظف-للتقطيع (1)
تقويم أداء-موظف-للتقطيع (1)تقويم أداء-موظف-للتقطيع (1)
تقويم أداء-موظف-للتقطيع (1)
Eldaw Ali Yousif
 
تقويم الأداء الوظيفي للوظائف التخصصية
تقويم الأداء الوظيفي للوظائف التخصصيةتقويم الأداء الوظيفي للوظائف التخصصية
تقويم الأداء الوظيفي للوظائف التخصصية
Eldaw Ali Yousif
 
تقويم الأداء الوظيفي ذات الطابع الأستشاري
تقويم الأداء الوظيفي ذات الطابع الأستشاريتقويم الأداء الوظيفي ذات الطابع الأستشاري
تقويم الأداء الوظيفي ذات الطابع الأستشاري
Eldaw Ali Yousif
 
Tagweem
TagweemTagweem
Random 140121034736-phpapp02
Random 140121034736-phpapp02Random 140121034736-phpapp02
Random 140121034736-phpapp02
Eldaw Ali Yousif
 
Ppaf na-arabic
Ppaf  na-arabicPpaf  na-arabic
Ppaf na-arabic
Eldaw Ali Yousif
 
Performance appraisal outline_ar
Performance appraisal outline_arPerformance appraisal outline_ar
Performance appraisal outline_ar
Eldaw Ali Yousif
 
Performance evaluation form4
Performance evaluation form4Performance evaluation form4
Performance evaluation form4
Eldaw Ali Yousif
 
L2f6f
L2f6f L2f6f

More from Eldaw Ali Yousif (20)

SECONDARY CERTIFICATE - ENGLISH0001
SECONDARY CERTIFICATE - ENGLISH0001SECONDARY CERTIFICATE - ENGLISH0001
SECONDARY CERTIFICATE - ENGLISH0001
 
كلمات اغنية مين في الحياة
كلمات اغنية مين في الحياةكلمات اغنية مين في الحياة
كلمات اغنية مين في الحياة
 
أويشكر الأخ أخاه
أويشكر الأخ أخاهأويشكر الأخ أخاه
أويشكر الأخ أخاه
 
الفرج قريب
الفرج قريبالفرج قريب
الفرج قريب
 
Purchase order
Purchase orderPurchase order
Purchase order
 
الفرج قريب
الفرج قريبالفرج قريب
الفرج قريب
 
Eikon3 getting startedguide_v1.1
Eikon3 getting startedguide_v1.1Eikon3 getting startedguide_v1.1
Eikon3 getting startedguide_v1.1
 
شهادات سيسكو الإحترافية
شهادات سيسكو الإحترافيةشهادات سيسكو الإحترافية
شهادات سيسكو الإحترافية
 
عرض وظيفي 119
عرض وظيفي 119عرض وظيفي 119
عرض وظيفي 119
 
نموذج تقييم أداء موظف
نموذج تقييم أداء موظفنموذج تقييم أداء موظف
نموذج تقييم أداء موظف
 
نموذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الفنية والحرفية
نموذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الفنية والحرفيةنموذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الفنية والحرفية
نموذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الفنية والحرفية
 
تقويم أداء-موظف-للتقطيع (1)
تقويم أداء-موظف-للتقطيع (1)تقويم أداء-موظف-للتقطيع (1)
تقويم أداء-موظف-للتقطيع (1)
 
تقويم الأداء الوظيفي للوظائف التخصصية
تقويم الأداء الوظيفي للوظائف التخصصيةتقويم الأداء الوظيفي للوظائف التخصصية
تقويم الأداء الوظيفي للوظائف التخصصية
 
تقويم الأداء الوظيفي ذات الطابع الأستشاري
تقويم الأداء الوظيفي ذات الطابع الأستشاريتقويم الأداء الوظيفي ذات الطابع الأستشاري
تقويم الأداء الوظيفي ذات الطابع الأستشاري
 
Tagweem
TagweemTagweem
Tagweem
 
Random 140121034736-phpapp02
Random 140121034736-phpapp02Random 140121034736-phpapp02
Random 140121034736-phpapp02
 
Ppaf na-arabic
Ppaf  na-arabicPpaf  na-arabic
Ppaf na-arabic
 
Performance appraisal outline_ar
Performance appraisal outline_arPerformance appraisal outline_ar
Performance appraisal outline_ar
 
Performance evaluation form4
Performance evaluation form4Performance evaluation form4
Performance evaluation form4
 
L2f6f
L2f6f L2f6f
L2f6f
 

نموذج تقويم الاداء الوظيفي للوظائف المتخصصة