SlideShare a Scribd company logo
‫יהודית‬‫סידיקמן‬‫היא‬‫ומנכ"לית‬ ‫מייסדת‬‫עמותת‬"‫הלב‬ ‫"אל‬‫ה‬‫כלפי‬ ‫אלימות‬ ‫למניעת‬ ‫עשור‬ ‫מזה‬ ‫פועלת‬
‫בחברה‬ ‫ביותר‬ ‫הפגיעות‬ ‫האוכלוסיות‬‫ומקנה‬‫נשים‬ ‫אלפי‬ ‫לעשרות‬‫לחיות‬ ‫הכלים‬ ‫את‬ ‫וילדים‬ ‫נערות‬ ,
‫וכבוד‬ ‫בביטחון‬‫וסדנאות‬ ‫תכניות‬ ‫של‬ ‫חדשני‬ ‫מודל‬ ‫באמצעות‬.
‫יהודית‬‫היא‬‫חברתית‬ ‫יזמת‬ ,‫אשכולות‬ ‫אשת‬,‫בעלת‬MBA‫ניסיון‬ ‫עם‬ ‫בכירה‬ ‫מנחה‬ ,‫בג'ודו‬ ‫שחורה‬ ‫חגורה‬ ,
‫כ‬ ‫של‬-02‫המעבירה‬ ,‫שנה‬‫שנה‬ ‫מדי‬‫והרצאות‬ ‫סדנאות‬ ‫עשרות‬.‫אותה‬ ‫שהוביל‬ ‫מרתק‬ ‫חיים‬ ‫סיפור‬ ‫בעלת‬
.‫והעולם‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫והשתלמויות‬ ‫סדנאות‬ ,‫עיון‬ ‫ימי‬ ,‫כנסים‬ ‫בימות‬ ‫מעל‬ ‫דוברת‬ ,‫העמותה‬ ‫להקמת‬
"‫לבחור‬ ‫"החופש‬‫סדנ‬‫ה‬‫חווייתית‬‫לנשים‬:
‫של‬ ‫העוצמה‬ ‫מקורות‬ ‫גילוי‬‫כנ‬ ‫נו‬‫ש‬‫ים‬I‫ערך‬ ‫תחושת‬ ‫בניית‬ ‫על‬ ‫עבודה‬
‫עצמי‬ ‫ביטחון‬ ‫והפגנת‬ ‫בוטחת‬ ‫גוף‬ ‫שפת‬ ,‫עצמי‬I‫ל‬ ‫מודעות‬‫אפשרות‬
‫ונפשן‬ ‫כבודן‬ ,‫גופן‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫לזכותן‬ ‫מודעות‬ ‫תוך‬ ,"‫"לא‬ ‫לומר‬
I‫ו‬ ‫זיהוי‬‫התמודד‬‫ות‬‫ומילולית‬ ‫רגשית‬ ‫אלימות‬ ‫עם‬I‫הצבת‬‫גבולות‬
‫בריאים‬‫האישי‬ ‫המרחב‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬I‫אי‬ ‫של‬ ‫מיומנויות‬ ‫תרגול‬-‫הסלמה‬I
‫סטטיסטיקות‬‫מפתיעות‬‫ומיתוסים‬ ‫סטיגמות‬ ‫ובחינת‬I‫פיזיות‬ ‫טכניקות‬
‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫ויעילות‬ ‫פשוטות‬ ‫נשיות‬‫אלימות‬I‫שבירת‬ ‫סדנת‬
‫בלוקים‬‫מעצימה‬‫רגשית‬ ‫לעבודה‬ ‫כביטוי‬ ‫עמוקה‬ ‫משמעות‬ ‫הנושאת‬-
‫מנטאלית‬‫ו‬‫לשבירת‬‫חסמים‬.
‫יהודית‬ ‫החליטה‬ ,‫החמישים‬ ‫שנתה‬ ‫לרגל‬‫להקדיש‬02‫מנ‬ ‫בנושא‬ ‫והרצאות‬ ‫סדנאות‬,‫היגות‬‫נשית‬ ‫עוצמה‬
,‫אלימות‬ ‫ומניעת‬‫ש‬‫כל‬‫הכנסותיהן‬‫במלואן‬ ‫יועברו‬‫ובמצוקה‬ ‫בסיכון‬ ‫ונערות‬ ‫נשים‬ ‫עבור‬ ‫סדנאות‬ ‫למימון‬.
‫אתם‬-‫מוזמנים‬ ,‫וקהילות‬ ‫מוסדות‬ ,‫ארגונים‬ ,‫קבוצות‬‫ל‬‫נתינה‬ ‫שכולו‬ ‫בפרויקט‬ ‫חלק‬ ‫קחת‬:
‫סדנה‬‫או‬ ‫מעצימה‬‫לתרומה‬ ‫והזדמנות‬ ‫מרתקת‬ ‫הרצאה‬‫שתסיי‬‫לקבל‬ ‫ונערות‬ ‫נשים‬ ‫למאות‬ ‫ע‬
‫כלי‬‫ם‬‫ל‬‫חייהן‬ ‫ייראו‬ ‫כיצד‬ ‫לבחור‬ ‫וחופש‬ ‫עצמית‬ ‫הגנה‬.
‫"לגעת‬:‫וגברים‬ ‫לנשים‬ ‫מרתקת‬ ‫הרצאה‬ "‫בכוח‬
‫חיים‬ ‫סיפור‬‫מרגש‬ ‫אישי‬-‫וכלכלית‬ ‫רגשית‬ ‫מאלימות‬ ‫הדרך‬
,‫העמותה‬ ‫להקמת‬‫לקהילה‬ ‫ונתינה‬ ‫שגשוג‬I‫את‬ ‫נלמד‬ ‫איך‬
?‫בטוחים‬ ‫להיות‬ ‫ילדינו‬I‫עולמנו‬ ‫את‬ ‫נהפוך‬ ‫איך‬‫ל‬,‫יותר‬ ‫טוב‬
‫ומילולית‬ ‫רגשית‬ ,‫פיזית‬ ,‫מינית‬ ‫אלימות‬ ‫מופחת‬?I‫ניפוץ‬
‫מיתוסים‬‫ובחינת‬‫סטיגמות‬‫ליכולת‬ ‫ביחס‬‫נו‬‫עצמ‬ ‫על‬ ‫להגן‬‫נו‬
‫מרתקות‬ ‫סטטיסטיקות‬ ‫כולל‬ ,‫סיכון‬ ‫במצבי‬I‫הפעלת‬‫הקהל‬
‫לחיים‬ ‫יעילים‬ ‫כלים‬ ‫במגוון‬I‫טעימה‬‫מ‬‫בלוקים‬ ‫שבירת‬-‫חוויה‬
‫נשכחת‬ ‫בלתי‬ ‫אנרגטית‬,‫הקהל‬ ‫בשיתוף‬‫כביטוי‬‫ל‬‫התעלות‬
‫פנימיים‬ ‫חסמים‬ ‫על‬‫ו‬.‫אתגרים‬ ‫בפני‬ ‫לעמוד‬ ‫היכולת‬ ‫הגברת‬
:‫והזמנות‬ ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬
‫אינה‬‫שיינצביט‬-‫שבתאי‬‫קהילה‬ ‫קשרי‬ ‫תחום‬ ‫ראש‬ ,
,‫הלב‬ ‫אל‬20-7871876inna@elhalev.org
‫מנהיגות‬ ‫על‬,‫ונתינה‬ ‫עוצמה‬
05‫שנים‬-05‫סדנאות‬

More Related Content

More from El HaLev

קול קוראת- סדנאות הגנה עצמית לנשים נפגעות אלימות ללא תשלום
קול קוראת- סדנאות הגנה עצמית לנשים נפגעות אלימות ללא תשלום קול קוראת- סדנאות הגנה עצמית לנשים נפגעות אלימות ללא תשלום
קול קוראת- סדנאות הגנה עצמית לנשים נפגעות אלימות ללא תשלום
El HaLev
 
Body & Soul-
Body & Soul-Body & Soul-
Body & Soul-
El HaLev
 
el halev @ Tel Aviv University
el halev @ Tel Aviv Universityel halev @ Tel Aviv University
el halev @ Tel Aviv University
El HaLev
 
self defense instructors
self defense instructorsself defense instructors
self defense instructors
El HaLev
 
self defense students
self defense studentsself defense students
self defense students
El HaLev
 
Summercamp2012
Summercamp2012Summercamp2012
Summercamp2012
El HaLev
 
Pesach camp 2012 hebrew
Pesach camp 2012 hebrewPesach camp 2012 hebrew
Pesach camp 2012 hebrew
El HaLev
 
Pesach camp 2012
Pesach camp 2012Pesach camp 2012
Pesach camp 2012
El HaLev
 
circle of strength
circle of strengthcircle of strength
circle of strength
El HaLev
 
פלייר יום האישה
פלייר יום האישהפלייר יום האישה
פלייר יום האישה
El HaLev
 
פלייר יום האישה
פלייר יום האישהפלייר יום האישה
פלייר יום האישה
El HaLev
 
Womens day @ el ha lev
Womens day @ el ha levWomens day @ el ha lev
Womens day @ el ha lev
El HaLev
 
Lee Lavi @ El HaLev
Lee Lavi @ El HaLevLee Lavi @ El HaLev
Lee Lavi @ El HaLev
El HaLev
 
Lee Lavi @ El HaLev
Lee Lavi @ El HaLevLee Lavi @ El HaLev
Lee Lavi @ El HaLev
El HaLev
 
קייטנת חנוכה Channukah Camp!
קייטנת חנוכה Channukah Camp!קייטנת חנוכה Channukah Camp!
קייטנת חנוכה Channukah Camp!
El HaLev
 
Empowerment, Assertiveness and Violence Prevention Course קורס בנושא העצמה, א...
Empowerment, Assertiveness and Violence Prevention Course קורס בנושא העצמה, א...Empowerment, Assertiveness and Violence Prevention Course קורס בנושא העצמה, א...
Empowerment, Assertiveness and Violence Prevention Course קורס בנושא העצמה, א...
El HaLev
 
Safety, Empowerment & Assertiveness Workshop for Women (50+)
Safety, Empowerment & Assertiveness Workshop for Women (50+)Safety, Empowerment & Assertiveness Workshop for Women (50+)
Safety, Empowerment & Assertiveness Workshop for Women (50+)
El HaLev
 
סדנת העצמה לנשים של עמותת אל הלב
סדנת העצמה לנשים של עמותת אל הלבסדנת העצמה לנשים של עמותת אל הלב
סדנת העצמה לנשים של עמותת אל הלב
El HaLev
 
Martial Arts & Personal Safety Day Camp for Girls
Martial Arts & Personal Safety Day Camp for GirlsMartial Arts & Personal Safety Day Camp for Girls
Martial Arts & Personal Safety Day Camp for Girls
El HaLev
 
קייטנת אומנויות לחימה ובטיחות אישית לילדות פסח באל הלב
קייטנת אומנויות לחימה ובטיחות אישית לילדות פסח באל הלבקייטנת אומנויות לחימה ובטיחות אישית לילדות פסח באל הלב
קייטנת אומנויות לחימה ובטיחות אישית לילדות פסח באל הלב
El HaLev
 

More from El HaLev (20)

קול קוראת- סדנאות הגנה עצמית לנשים נפגעות אלימות ללא תשלום
קול קוראת- סדנאות הגנה עצמית לנשים נפגעות אלימות ללא תשלום קול קוראת- סדנאות הגנה עצמית לנשים נפגעות אלימות ללא תשלום
קול קוראת- סדנאות הגנה עצמית לנשים נפגעות אלימות ללא תשלום
 
Body & Soul-
Body & Soul-Body & Soul-
Body & Soul-
 
el halev @ Tel Aviv University
el halev @ Tel Aviv Universityel halev @ Tel Aviv University
el halev @ Tel Aviv University
 
self defense instructors
self defense instructorsself defense instructors
self defense instructors
 
self defense students
self defense studentsself defense students
self defense students
 
Summercamp2012
Summercamp2012Summercamp2012
Summercamp2012
 
Pesach camp 2012 hebrew
Pesach camp 2012 hebrewPesach camp 2012 hebrew
Pesach camp 2012 hebrew
 
Pesach camp 2012
Pesach camp 2012Pesach camp 2012
Pesach camp 2012
 
circle of strength
circle of strengthcircle of strength
circle of strength
 
פלייר יום האישה
פלייר יום האישהפלייר יום האישה
פלייר יום האישה
 
פלייר יום האישה
פלייר יום האישהפלייר יום האישה
פלייר יום האישה
 
Womens day @ el ha lev
Womens day @ el ha levWomens day @ el ha lev
Womens day @ el ha lev
 
Lee Lavi @ El HaLev
Lee Lavi @ El HaLevLee Lavi @ El HaLev
Lee Lavi @ El HaLev
 
Lee Lavi @ El HaLev
Lee Lavi @ El HaLevLee Lavi @ El HaLev
Lee Lavi @ El HaLev
 
קייטנת חנוכה Channukah Camp!
קייטנת חנוכה Channukah Camp!קייטנת חנוכה Channukah Camp!
קייטנת חנוכה Channukah Camp!
 
Empowerment, Assertiveness and Violence Prevention Course קורס בנושא העצמה, א...
Empowerment, Assertiveness and Violence Prevention Course קורס בנושא העצמה, א...Empowerment, Assertiveness and Violence Prevention Course קורס בנושא העצמה, א...
Empowerment, Assertiveness and Violence Prevention Course קורס בנושא העצמה, א...
 
Safety, Empowerment & Assertiveness Workshop for Women (50+)
Safety, Empowerment & Assertiveness Workshop for Women (50+)Safety, Empowerment & Assertiveness Workshop for Women (50+)
Safety, Empowerment & Assertiveness Workshop for Women (50+)
 
סדנת העצמה לנשים של עמותת אל הלב
סדנת העצמה לנשים של עמותת אל הלבסדנת העצמה לנשים של עמותת אל הלב
סדנת העצמה לנשים של עמותת אל הלב
 
Martial Arts & Personal Safety Day Camp for Girls
Martial Arts & Personal Safety Day Camp for GirlsMartial Arts & Personal Safety Day Camp for Girls
Martial Arts & Personal Safety Day Camp for Girls
 
קייטנת אומנויות לחימה ובטיחות אישית לילדות פסח באל הלב
קייטנת אומנויות לחימה ובטיחות אישית לילדות פסח באל הלבקייטנת אומנויות לחימה ובטיחות אישית לילדות פסח באל הלב
קייטנת אומנויות לחימה ובטיחות אישית לילדות פסח באל הלב
 

קול קוראת שנת היובל

  • 1. ‫יהודית‬‫סידיקמן‬‫היא‬‫ומנכ"לית‬ ‫מייסדת‬‫עמותת‬"‫הלב‬ ‫"אל‬‫ה‬‫כלפי‬ ‫אלימות‬ ‫למניעת‬ ‫עשור‬ ‫מזה‬ ‫פועלת‬ ‫בחברה‬ ‫ביותר‬ ‫הפגיעות‬ ‫האוכלוסיות‬‫ומקנה‬‫נשים‬ ‫אלפי‬ ‫לעשרות‬‫לחיות‬ ‫הכלים‬ ‫את‬ ‫וילדים‬ ‫נערות‬ , ‫וכבוד‬ ‫בביטחון‬‫וסדנאות‬ ‫תכניות‬ ‫של‬ ‫חדשני‬ ‫מודל‬ ‫באמצעות‬. ‫יהודית‬‫היא‬‫חברתית‬ ‫יזמת‬ ,‫אשכולות‬ ‫אשת‬,‫בעלת‬MBA‫ניסיון‬ ‫עם‬ ‫בכירה‬ ‫מנחה‬ ,‫בג'ודו‬ ‫שחורה‬ ‫חגורה‬ , ‫כ‬ ‫של‬-02‫המעבירה‬ ,‫שנה‬‫שנה‬ ‫מדי‬‫והרצאות‬ ‫סדנאות‬ ‫עשרות‬.‫אותה‬ ‫שהוביל‬ ‫מרתק‬ ‫חיים‬ ‫סיפור‬ ‫בעלת‬ .‫והעולם‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫והשתלמויות‬ ‫סדנאות‬ ,‫עיון‬ ‫ימי‬ ,‫כנסים‬ ‫בימות‬ ‫מעל‬ ‫דוברת‬ ,‫העמותה‬ ‫להקמת‬ "‫לבחור‬ ‫"החופש‬‫סדנ‬‫ה‬‫חווייתית‬‫לנשים‬: ‫של‬ ‫העוצמה‬ ‫מקורות‬ ‫גילוי‬‫כנ‬ ‫נו‬‫ש‬‫ים‬I‫ערך‬ ‫תחושת‬ ‫בניית‬ ‫על‬ ‫עבודה‬ ‫עצמי‬ ‫ביטחון‬ ‫והפגנת‬ ‫בוטחת‬ ‫גוף‬ ‫שפת‬ ,‫עצמי‬I‫ל‬ ‫מודעות‬‫אפשרות‬ ‫ונפשן‬ ‫כבודן‬ ,‫גופן‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫לזכותן‬ ‫מודעות‬ ‫תוך‬ ,"‫"לא‬ ‫לומר‬ I‫ו‬ ‫זיהוי‬‫התמודד‬‫ות‬‫ומילולית‬ ‫רגשית‬ ‫אלימות‬ ‫עם‬I‫הצבת‬‫גבולות‬ ‫בריאים‬‫האישי‬ ‫המרחב‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬I‫אי‬ ‫של‬ ‫מיומנויות‬ ‫תרגול‬-‫הסלמה‬I ‫סטטיסטיקות‬‫מפתיעות‬‫ומיתוסים‬ ‫סטיגמות‬ ‫ובחינת‬I‫פיזיות‬ ‫טכניקות‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫ויעילות‬ ‫פשוטות‬ ‫נשיות‬‫אלימות‬I‫שבירת‬ ‫סדנת‬ ‫בלוקים‬‫מעצימה‬‫רגשית‬ ‫לעבודה‬ ‫כביטוי‬ ‫עמוקה‬ ‫משמעות‬ ‫הנושאת‬- ‫מנטאלית‬‫ו‬‫לשבירת‬‫חסמים‬. ‫יהודית‬ ‫החליטה‬ ,‫החמישים‬ ‫שנתה‬ ‫לרגל‬‫להקדיש‬02‫מנ‬ ‫בנושא‬ ‫והרצאות‬ ‫סדנאות‬,‫היגות‬‫נשית‬ ‫עוצמה‬ ,‫אלימות‬ ‫ומניעת‬‫ש‬‫כל‬‫הכנסותיהן‬‫במלואן‬ ‫יועברו‬‫ובמצוקה‬ ‫בסיכון‬ ‫ונערות‬ ‫נשים‬ ‫עבור‬ ‫סדנאות‬ ‫למימון‬. ‫אתם‬-‫מוזמנים‬ ,‫וקהילות‬ ‫מוסדות‬ ,‫ארגונים‬ ,‫קבוצות‬‫ל‬‫נתינה‬ ‫שכולו‬ ‫בפרויקט‬ ‫חלק‬ ‫קחת‬: ‫סדנה‬‫או‬ ‫מעצימה‬‫לתרומה‬ ‫והזדמנות‬ ‫מרתקת‬ ‫הרצאה‬‫שתסיי‬‫לקבל‬ ‫ונערות‬ ‫נשים‬ ‫למאות‬ ‫ע‬ ‫כלי‬‫ם‬‫ל‬‫חייהן‬ ‫ייראו‬ ‫כיצד‬ ‫לבחור‬ ‫וחופש‬ ‫עצמית‬ ‫הגנה‬. ‫"לגעת‬:‫וגברים‬ ‫לנשים‬ ‫מרתקת‬ ‫הרצאה‬ "‫בכוח‬ ‫חיים‬ ‫סיפור‬‫מרגש‬ ‫אישי‬-‫וכלכלית‬ ‫רגשית‬ ‫מאלימות‬ ‫הדרך‬ ,‫העמותה‬ ‫להקמת‬‫לקהילה‬ ‫ונתינה‬ ‫שגשוג‬I‫את‬ ‫נלמד‬ ‫איך‬ ?‫בטוחים‬ ‫להיות‬ ‫ילדינו‬I‫עולמנו‬ ‫את‬ ‫נהפוך‬ ‫איך‬‫ל‬,‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫ומילולית‬ ‫רגשית‬ ,‫פיזית‬ ,‫מינית‬ ‫אלימות‬ ‫מופחת‬?I‫ניפוץ‬ ‫מיתוסים‬‫ובחינת‬‫סטיגמות‬‫ליכולת‬ ‫ביחס‬‫נו‬‫עצמ‬ ‫על‬ ‫להגן‬‫נו‬ ‫מרתקות‬ ‫סטטיסטיקות‬ ‫כולל‬ ,‫סיכון‬ ‫במצבי‬I‫הפעלת‬‫הקהל‬ ‫לחיים‬ ‫יעילים‬ ‫כלים‬ ‫במגוון‬I‫טעימה‬‫מ‬‫בלוקים‬ ‫שבירת‬-‫חוויה‬ ‫נשכחת‬ ‫בלתי‬ ‫אנרגטית‬,‫הקהל‬ ‫בשיתוף‬‫כביטוי‬‫ל‬‫התעלות‬ ‫פנימיים‬ ‫חסמים‬ ‫על‬‫ו‬.‫אתגרים‬ ‫בפני‬ ‫לעמוד‬ ‫היכולת‬ ‫הגברת‬ :‫והזמנות‬ ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ ‫אינה‬‫שיינצביט‬-‫שבתאי‬‫קהילה‬ ‫קשרי‬ ‫תחום‬ ‫ראש‬ , ,‫הלב‬ ‫אל‬20-7871876inna@elhalev.org ‫מנהיגות‬ ‫על‬,‫ונתינה‬ ‫עוצמה‬ 05‫שנים‬-05‫סדנאות‬