SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Навчальні предмети як засіб
реалізації змісту
гуманістичної парадигми в
освіті
Заступник директора з НМР
Гулакова Л.М.
Проблема 1:
Cтиль навчальної
діяльності як
психологічне явище
Проблема 2:
Cтиль навчальної
діяльності, як засіб
гуманізації та
індивідуалізації освіти
Навчальна діяльність – активність
суб’єкта, спрямована на засвоєння
способів навчальних дій та
саморозвиток учнів у процесі її
здійснення (гуманістична парадигма
освіти)
А) Стиль навчальної діяльності – система
цілей, дій та операцій.
Б) Стиль навчання – це установлена
система способів здійснення навчальної
діяльності, що обумовлена
індивідуальними особливостями учнів
-

Навчальна діяльність:
Навчальна задача
Навчальні дії
Самоконтроль
Самооцінка
Складові навчальної діяльності
- Мотивація (А.Маркова,
Є.Ільїн)
- Навчальні уміння та
навички
(Ю.Бабанський,
В.Гриньова)
- Організація навчання
(В.Давидов, Г.Сорока)
- Рефлексія або
самоконтроль
(Д.Ельконін, Т.Шамова)
Д.Колб, Р.Фрай
Складові навчальної діяльності:
♦ наявність конкретного досвіду, що дозволяє
ставити цілі;
♦ рефлексивне спостереження, що допомагає
оцінювати та аналізувати новий матеріал,
виявляти проблему;
♦ стадія концептуалізації, що стимулює учнів до
вироблення власного способу дій та пошуку
шляхів вирішення виявленої проблеми;
♦ стадія експерименту, що дозволяє учням
використати отриманні способи дій у новій
ситуації.
Конвергентна

Диверентна

Навчальні стратегії
(Д.Колб)

Асимілятивна

Акомодаційна
І.Задорожна, О.Мацько
Дидактична мета формування стилю
навчальної діяльності:
розкриття індивідуальності учнів,
повноцінний розвиток особистості
Умови формування
навчального стилю
1)

здійснити типологізацію групування учнів за
статичними критеріями; ми вважаємо, що
такими критеріями можуть бути стійкі
психофізіологічні особливості стилю
навчальної діяльності учнів – теоретики,
прагматики, рефлектори, активісти;

2) запровадити різні форми організації групової
роботи: фронтально-групова, індивідуальногрупова, парно-групова, індивідуально-парногрупова, індивідуально-фронтально-групова,
індивідуальна в складі групи, колективногрупова.
Етапи формування стилю
навчання
А) Етап кумуляції:
спрямований на
набуття досвіду
використання
загальнонавчаль
них умінь, який є
характерним для
учнів початкових
та середніх класів
Етапи формування стилю
навчання
Б) Етап констатації:
передбачає визначення
рівня сформованості
вмінь. Це стратегічний
спосіб, який відповідає
вищому рівню
сформованості
розумових дій та
операцій
Етапи формування стилю
навчання
В) Етап мотивації –
створення
сприятливих умов для
виникнення
позитивних емоцій у
процесі застосування
загальнонавчальних
умінь
Етапи формування стилю
навчання
Г) Етап усвідомлення
суті уміння –
ґрунтується на
раціональному
використанні
прийомів, що
входять до складу
загальнонавчального
уміння.
Етапи формування стилю
навчання
Д) Етап застосування
загальнонавчальних
умінь у стандартних і
творчих умовах –
відпрацювання певного
вміння, перехід від
репродуктивної
діяльності до
продуктивної та творчої
Етапи формування стилю
навчання
Є) Етап перенесення
набутих умінь на
інші теми і
предмети (молодші
та середні класи),
на інші сфери
діяльності (старші
класи)

More Related Content

What's hot

Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби вихованняМодуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
stecenko_nm
 
Модуль2. Тема 1. Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...
Модуль2. Тема 1.Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...Модуль2. Тема 1.Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...
Модуль2. Тема 1. Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...
stecenko_nm
 
евг
евгевг
евг
evg_22
 
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи вихованняМодуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
stecenko_nm
 
особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключових проблем гум...
особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключових проблем гум...особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключових проблем гум...
особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключових проблем гум...
Tanya Pomesyachnaya
 
презентація принципи виховання. тема 2
презентація принципи виховання. тема 2презентація принципи виховання. тема 2
презентація принципи виховання. тема 2
mad psychologist
 
що таке методи навчання
що таке методи навчаннящо таке методи навчання
що таке методи навчання
BebesVasil
 
01 занальні поняття іміджу сучасного педагога
01 занальні поняття іміджу сучасного педагога01 занальні поняття іміджу сучасного педагога
01 занальні поняття іміджу сучасного педагога
Andrey1977
 
04 імідж педагога як фактора збереження й зміцнення здоров`я учнів
04 імідж педагога як фактора збереження й зміцнення здоров`я учнів04 імідж педагога як фактора збереження й зміцнення здоров`я учнів
04 імідж педагога як фактора збереження й зміцнення здоров`я учнів
Andrey1977
 

What's hot (19)

Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби вихованняМодуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
 
методи
методиметоди
методи
 
Модуль2. Тема 1. Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...
Модуль2. Тема 1.Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...Модуль2. Тема 1.Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...
Модуль2. Тема 1. Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...
 
евг
евгевг
евг
 
Індивідуалізація навчання
Індивідуалізація навчанняІндивідуалізація навчання
Індивідуалізація навчання
 
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи вихованняМодуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
 
презентація солонько о.а.
презентація солонько о.а.презентація солонько о.а.
презентація солонько о.а.
 
Аналіз уроку
Аналіз урокуАналіз уроку
Аналіз уроку
 
особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключових проблем гум...
особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключових проблем гум...особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключових проблем гум...
особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключових проблем гум...
 
презентація принципи виховання. тема 2
презентація принципи виховання. тема 2презентація принципи виховання. тема 2
презентація принципи виховання. тема 2
 
ммо 10.01.14
ммо 10.01.14ммо 10.01.14
ммо 10.01.14
 
Програми_основнi_орieнтири_(2)
Програми_основнi_орieнтири_(2)Програми_основнi_орieнтири_(2)
Програми_основнi_орieнтири_(2)
 
Презентація Бакшиш
Презентація БакшишПрезентація Бакшиш
Презентація Бакшиш
 
що таке методи навчання
що таке методи навчаннящо таке методи навчання
що таке методи навчання
 
презентация Microsoft office power point
презентация Microsoft office power pointпрезентация Microsoft office power point
презентация Microsoft office power point
 
01 занальні поняття іміджу сучасного педагога
01 занальні поняття іміджу сучасного педагога01 занальні поняття іміджу сучасного педагога
01 занальні поняття іміджу сучасного педагога
 
Особистісно-орієнтований підхід (Н.С. Сагіна)
Особистісно-орієнтований підхід (Н.С. Сагіна)Особистісно-орієнтований підхід (Н.С. Сагіна)
Особистісно-орієнтований підхід (Н.С. Сагіна)
 
04 імідж педагога як фактора збереження й зміцнення здоров`я учнів
04 імідж педагога як фактора збереження й зміцнення здоров`я учнів04 імідж педагога як фактора збереження й зміцнення здоров`я учнів
04 імідж педагога як фактора збереження й зміцнення здоров`я учнів
 
Мартинюк Н.І
Мартинюк Н.ІМартинюк Н.І
Мартинюк Н.І
 

Similar to гулакова лм навчальні предмети як засіб реалізації змісту гуманістичної парадигми

урок в системі особистісно орієнтованого навчання
урок в системі особистісно орієнтованого навчанняурок в системі особистісно орієнтованого навчання
урок в системі особистісно орієнтованого навчання
metod_1
 
основи навчально пізнавальної діяльності учнів.
основи навчально пізнавальної діяльності учнів.основи навчально пізнавальної діяльності учнів.
основи навчально пізнавальної діяльності учнів.
mad psychologist
 
Інноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освітіІнноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освіті
petrosemenjuk
 
формування та розвиток творчих здібностей школярів
формування та розвиток творчих здібностей школярів формування та розвиток творчих здібностей школярів
формування та розвиток творчих здібностей школярів
Oksana Zvirkooks
 
Емпаурмент
ЕмпаурментЕмпаурмент
Емпаурмент
gimnasiya39
 

Similar to гулакова лм навчальні предмети як засіб реалізації змісту гуманістичної парадигми (20)

урок в системі особистісно орієнтованого навчання
урок в системі особистісно орієнтованого навчанняурок в системі особистісно орієнтованого навчання
урок в системі особистісно орієнтованого навчання
 
Презентація Єрьоменко Анастасії
Презентація Єрьоменко АнастасіїПрезентація Єрьоменко Анастасії
Презентація Єрьоменко Анастасії
 
колодий проблемне навчання педч.14
колодий проблемне навчання педч.14колодий проблемне навчання педч.14
колодий проблемне навчання педч.14
 
основи навчально пізнавальної діяльності учнів.
основи навчально пізнавальної діяльності учнів.основи навчально пізнавальної діяльності учнів.
основи навчально пізнавальної діяльності учнів.
 
Інноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освітіІнноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освіті
 
Proekt
ProektProekt
Proekt
 
Особистісно- зорієнтоване навчання за модульно- розвивальною системою.
 Особистісно- зорієнтоване навчання за модульно- розвивальною системою. Особистісно- зорієнтоване навчання за модульно- розвивальною системою.
Особистісно- зорієнтоване навчання за модульно- розвивальною системою.
 
Mod34 1207996325300840-9
Mod34 1207996325300840-9Mod34 1207996325300840-9
Mod34 1207996325300840-9
 
Досвід
ДосвідДосвід
Досвід
 
розвитк жит. компет.пауль 13
розвитк жит. компет.пауль 13розвитк жит. компет.пауль 13
розвитк жит. компет.пауль 13
 
вимоги+до+сучасного+уроку++за+м.поташником.Ppt
вимоги+до+сучасного+уроку++за+м.поташником.Pptвимоги+до+сучасного+уроку++за+м.поташником.Ppt
вимоги+до+сучасного+уроку++за+м.поташником.Ppt
 
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯРОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ
 
Prezent sh mo
Prezent sh moPrezent sh mo
Prezent sh mo
 
формування та розвиток творчих здібностей школярів
формування та розвиток творчих здібностей школярів формування та розвиток творчих здібностей школярів
формування та розвиток творчих здібностей школярів
 
вимоги до сучасного уроку
вимоги до сучасного урокувимоги до сучасного уроку
вимоги до сучасного уроку
 
Емпаурмент
ЕмпаурментЕмпаурмент
Емпаурмент
 
проект
проектпроект
проект
 
Сучасний урок . Доповідь на педраді. 5.01.17
Сучасний урок . Доповідь на педраді. 5.01.17Сучасний урок . Доповідь на педраді. 5.01.17
Сучасний урок . Доповідь на педраді. 5.01.17
 
Портфоліо вихователя гуртожитку ПТУ №10 м.Олевська
Портфоліо вихователя гуртожитку ПТУ №10 м.ОлевськаПортфоліо вихователя гуртожитку ПТУ №10 м.Олевська
Портфоліо вихователя гуртожитку ПТУ №10 м.Олевська
 
Сучасний урок
Сучасний урокСучасний урок
Сучасний урок
 

More from Тетяна Окружна

методичні рек ії з патріотичного
методичні рек ії з патріотичногометодичні рек ії з патріотичного
методичні рек ії з патріотичного
Тетяна Окружна
 
Prezentatsiya tsivilny zakhist_zinov_39_yeva_mazhur
Prezentatsiya tsivilny zakhist_zinov_39_yeva_mazhurPrezentatsiya tsivilny zakhist_zinov_39_yeva_mazhur
Prezentatsiya tsivilny zakhist_zinov_39_yeva_mazhur
Тетяна Окружна
 
чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33
чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33
чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33
Тетяна Окружна
 
міщенко ма підсумки роботи за і сем
міщенко ма підсумки роботи за і семміщенко ма підсумки роботи за і сем
міщенко ма підсумки роботи за і сем
Тетяна Окружна
 
камінська презентація 2 область
камінська презентація 2 областькамінська презентація 2 область
камінська презентація 2 область
Тетяна Окружна
 
міщенко ма підсумки роботи за і сем
міщенко ма підсумки роботи за і семміщенко ма підсумки роботи за і сем
міщенко ма підсумки роботи за і сем
Тетяна Окружна
 
камінська презентація 2 область
камінська презентація 2 областькамінська презентація 2 область
камінська презентація 2 область
Тетяна Окружна
 
гулакова лм навчальні предмети як засіб реалізації змісту гуманістичної парад...
гулакова лм навчальні предмети як засіб реалізації змісту гуманістичної парад...гулакова лм навчальні предмети як засіб реалізації змісту гуманістичної парад...
гулакова лм навчальні предмети як засіб реалізації змісту гуманістичної парад...
Тетяна Окружна
 
голуб превентивне виховання як складова виховання учнівської молоді та
голуб превентивне виховання як складова виховання учнівської молоді таголуб превентивне виховання як складова виховання учнівської молоді та
голуб превентивне виховання як складова виховання учнівської молоді та
Тетяна Окружна
 
чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33
чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33
чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33
Тетяна Окружна
 

More from Тетяна Окружна (20)

презентация к докладу
презентация к докладупрезентация к докладу
презентация к докладу
 
особливості 5 кл
особливості 5 клособливості 5 кл
особливості 5 кл
 
методичні рек ії з патріотичного
методичні рек ії з патріотичногометодичні рек ії з патріотичного
методичні рек ії з патріотичного
 
урок 1істоpiя як наука
урок 1істоpiя як наукаурок 1істоpiя як наука
урок 1істоpiя як наука
 
Prezentatsiya tsivilny zakhist_zinov_39_yeva_mazhur
Prezentatsiya tsivilny zakhist_zinov_39_yeva_mazhurPrezentatsiya tsivilny zakhist_zinov_39_yeva_mazhur
Prezentatsiya tsivilny zakhist_zinov_39_yeva_mazhur
 
Електронне портфоліо
Електронне портфоліоЕлектронне портфоліо
Електронне портфоліо
 
чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33
чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33
чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33
 
міщенко ма підсумки роботи за і сем
міщенко ма підсумки роботи за і семміщенко ма підсумки роботи за і сем
міщенко ма підсумки роботи за і сем
 
камінська презентація 2 область
камінська презентація 2 областькамінська презентація 2 область
камінська презентація 2 область
 
єгорова зф
єгорова зфєгорова зф
єгорова зф
 
міщенко ма підсумки роботи за і сем
міщенко ма підсумки роботи за і семміщенко ма підсумки роботи за і сем
міщенко ма підсумки роботи за і сем
 
камінська презентація 2 область
камінська презентація 2 областькамінська презентація 2 область
камінська презентація 2 область
 
єгорова зф
єгорова зфєгорова зф
єгорова зф
 
гулакова лм навчальні предмети як засіб реалізації змісту гуманістичної парад...
гулакова лм навчальні предмети як засіб реалізації змісту гуманістичної парад...гулакова лм навчальні предмети як засіб реалізації змісту гуманістичної парад...
гулакова лм навчальні предмети як засіб реалізації змісту гуманістичної парад...
 
голуб превентивне виховання як складова виховання учнівської молоді та
голуб превентивне виховання як складова виховання учнівської молоді таголуб превентивне виховання як складова виховання учнівської молоді та
голуб превентивне виховання як складова виховання учнівської молоді та
 
чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33
чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33
чілікіна іа фокина л. п. шаблон (фон) презентации. часть 33
 
електронний журнал
електронний журналелектронний журнал
електронний журнал
 
Микита Хрущов
Микита ХрущовМикита Хрущов
Микита Хрущов
 
Шістидесятники
ШістидесятникиШістидесятники
Шістидесятники
 
Бульдозерна виставка
Бульдозерна виставкаБульдозерна виставка
Бульдозерна виставка
 

гулакова лм навчальні предмети як засіб реалізації змісту гуманістичної парадигми

 • 1. Навчальні предмети як засіб реалізації змісту гуманістичної парадигми в освіті Заступник директора з НМР Гулакова Л.М.
 • 3. Проблема 2: Cтиль навчальної діяльності, як засіб гуманізації та індивідуалізації освіти
 • 4. Навчальна діяльність – активність суб’єкта, спрямована на засвоєння способів навчальних дій та саморозвиток учнів у процесі її здійснення (гуманістична парадигма освіти)
 • 5. А) Стиль навчальної діяльності – система цілей, дій та операцій. Б) Стиль навчання – це установлена система способів здійснення навчальної діяльності, що обумовлена індивідуальними особливостями учнів
 • 7. Складові навчальної діяльності - Мотивація (А.Маркова, Є.Ільїн) - Навчальні уміння та навички (Ю.Бабанський, В.Гриньова) - Організація навчання (В.Давидов, Г.Сорока) - Рефлексія або самоконтроль (Д.Ельконін, Т.Шамова)
 • 8. Д.Колб, Р.Фрай Складові навчальної діяльності: ♦ наявність конкретного досвіду, що дозволяє ставити цілі; ♦ рефлексивне спостереження, що допомагає оцінювати та аналізувати новий матеріал, виявляти проблему; ♦ стадія концептуалізації, що стимулює учнів до вироблення власного способу дій та пошуку шляхів вирішення виявленої проблеми; ♦ стадія експерименту, що дозволяє учням використати отриманні способи дій у новій ситуації.
 • 10. І.Задорожна, О.Мацько Дидактична мета формування стилю навчальної діяльності: розкриття індивідуальності учнів, повноцінний розвиток особистості
 • 11. Умови формування навчального стилю 1) здійснити типологізацію групування учнів за статичними критеріями; ми вважаємо, що такими критеріями можуть бути стійкі психофізіологічні особливості стилю навчальної діяльності учнів – теоретики, прагматики, рефлектори, активісти; 2) запровадити різні форми організації групової роботи: фронтально-групова, індивідуальногрупова, парно-групова, індивідуально-парногрупова, індивідуально-фронтально-групова, індивідуальна в складі групи, колективногрупова.
 • 12. Етапи формування стилю навчання А) Етап кумуляції: спрямований на набуття досвіду використання загальнонавчаль них умінь, який є характерним для учнів початкових та середніх класів
 • 13. Етапи формування стилю навчання Б) Етап констатації: передбачає визначення рівня сформованості вмінь. Це стратегічний спосіб, який відповідає вищому рівню сформованості розумових дій та операцій
 • 14. Етапи формування стилю навчання В) Етап мотивації – створення сприятливих умов для виникнення позитивних емоцій у процесі застосування загальнонавчальних умінь
 • 15. Етапи формування стилю навчання Г) Етап усвідомлення суті уміння – ґрунтується на раціональному використанні прийомів, що входять до складу загальнонавчального уміння.
 • 16. Етапи формування стилю навчання Д) Етап застосування загальнонавчальних умінь у стандартних і творчих умовах – відпрацювання певного вміння, перехід від репродуктивної діяльності до продуктивної та творчої
 • 17. Етапи формування стилю навчання Є) Етап перенесення набутих умінь на інші теми і предмети (молодші та середні класи), на інші сфери діяльності (старші класи)