SlideShare a Scribd company logo
The Sixteenth National Software Contest: NSC 2014

กาหนดการสาหรับผู้เข้าแข่งขัน
“การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖”
The Sixteenth National Software Contest: NSC 2014
รอบก่อนชิงชนะเลิศ (รอบสอง)
วันพุธ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔-๕ อาคารศูนย์สารสนเทศ ๙ชั้น
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา

กิจกรรม

๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐

ลงทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการนาเสนอและสาธิตผลงาน
คณะกรรมการเริ่มตรวจโครงการประจาบูทแสดงผลงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการเริ่มตรวจโครงการประจาบูทแสดงผลงาน (ต่อ)
คณะกรรมการรวบรวมคะแนนและประชุมสรุปผลการแข่งขัน
ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล

** หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๑. ผูพัฒนาสามารถตรวจสอบแผนผังการจัดบูทและแผนที่การเดินทางได้ที่
้
www.esswpark.org ตั้งแต่วันพุธ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๒. ผูพัฒนาสามารถเดินทางเข้ามาเตรียมติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ได้ตงแต่
้
ั้
วันอังคาร ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ในช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓. เริ่มเปิดให้ผสนใจเข้าเยี่ยมชมผลงานได้ในช่วง ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ู้

More Related Content

Viewers also liked

การสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygon
การสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygonการสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygon
การสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygon
kruood
 
Basic primitives
Basic primitivesBasic primitives
Basic primitives
kruood
 
คู่มือการใช้ Marvin
คู่มือการใช้ Marvinคู่มือการใช้ Marvin
คู่มือการใช้ Marvin
kruood
 
ชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curve
ชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curveชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curve
ชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curve
kruood
 
การสร้างห้องนั่งเล่น
การสร้างห้องนั่งเล่นการสร้างห้องนั่งเล่น
การสร้างห้องนั่งเล่น
kruood
 
คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2
คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2
คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2
Peerapong Veluwanaruk
 
The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -
kruood
 
ประวัติความเป็นมาของกีตาร์
ประวัติความเป็นมาของกีตาร์ประวัติความเป็นมาของกีตาร์
ประวัติความเป็นมาของกีตาร์kruood
 
welding
weldingwelding
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์kruood
 
ระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีก
ระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีกระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีก
ระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีกPeerapong001
 
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
kruood
 
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบเรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
kruood
 
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4  มาตราส่วนและการกำหนดขนาดเรื่องที่ 4  มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
kruood
 
detailing for steel construction
detailing for steel constructiondetailing for steel construction
detailing for steel construction
Peerapong Veluwanaruk
 
การจัดการร้านค้าปลีก
การจัดการร้านค้าปลีกการจัดการร้านค้าปลีก
การจัดการร้านค้าปลีกsuttinun jiyaamorndach
 
Shelf management
Shelf managementShelf management
Shelf management
Hana Looknam
 
Structural engineer drawings
Structural engineer drawingsStructural engineer drawings
Structural engineer drawings
czlun
 
ตัวอย่างการใช้ SketchUp สร้างโมเดลและคิดราคาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างการใช้ SketchUp สร้างโมเดลและคิดราคาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตัวอย่างการใช้ SketchUp สร้างโมเดลและคิดราคาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างการใช้ SketchUp สร้างโมเดลและคิดราคาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
SKETCHUP HOME
 
คู่มือ SketchUp
คู่มือ SketchUpคู่มือ SketchUp
คู่มือ SketchUp
Piyaboon Nilkaew
 

Viewers also liked (20)

การสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygon
การสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygonการสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygon
การสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygon
 
Basic primitives
Basic primitivesBasic primitives
Basic primitives
 
คู่มือการใช้ Marvin
คู่มือการใช้ Marvinคู่มือการใช้ Marvin
คู่มือการใช้ Marvin
 
ชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curve
ชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curveชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curve
ชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curve
 
การสร้างห้องนั่งเล่น
การสร้างห้องนั่งเล่นการสร้างห้องนั่งเล่น
การสร้างห้องนั่งเล่น
 
คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2
คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2
คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2
 
The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -
 
ประวัติความเป็นมาของกีตาร์
ประวัติความเป็นมาของกีตาร์ประวัติความเป็นมาของกีตาร์
ประวัติความเป็นมาของกีตาร์
 
welding
weldingwelding
welding
 
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
 
ระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีก
ระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีกระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีก
ระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีก
 
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
 
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบเรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
 
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4  มาตราส่วนและการกำหนดขนาดเรื่องที่ 4  มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
 
detailing for steel construction
detailing for steel constructiondetailing for steel construction
detailing for steel construction
 
การจัดการร้านค้าปลีก
การจัดการร้านค้าปลีกการจัดการร้านค้าปลีก
การจัดการร้านค้าปลีก
 
Shelf management
Shelf managementShelf management
Shelf management
 
Structural engineer drawings
Structural engineer drawingsStructural engineer drawings
Structural engineer drawings
 
ตัวอย่างการใช้ SketchUp สร้างโมเดลและคิดราคาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างการใช้ SketchUp สร้างโมเดลและคิดราคาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตัวอย่างการใช้ SketchUp สร้างโมเดลและคิดราคาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างการใช้ SketchUp สร้างโมเดลและคิดราคาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 
คู่มือ SketchUp
คู่มือ SketchUpคู่มือ SketchUp
คู่มือ SketchUp
 

More from kruood

แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
kruood
 
Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556
kruood
 
Korat th
Korat thKorat th
Korat th
kruood
 
Korat eng
Korat engKorat eng
Korat eng
kruood
 
Fermented eng
Fermented engFermented eng
Fermented eng
kruood
 
Fried eng
Fried engFried eng
Fried eng
kruood
 
Fermented th
Fermented thFermented th
Fermented th
kruood
 
Blue crab th
Blue crab thBlue crab th
Blue crab th
kruood
 
Blue crab eng
Blue crab engBlue crab eng
Blue crab eng
kruood
 
Nsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksiNsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksi
kruood
 
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์kruood
 
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
kruood
 
Nsc2012 isan koksipittayasan
Nsc2012 isan koksipittayasanNsc2012 isan koksipittayasan
Nsc2012 isan koksipittayasankruood
 
การสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curve
การสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curveการสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curve
การสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curve
kruood
 

More from kruood (14)

แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
 
Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556
 
Korat th
Korat thKorat th
Korat th
 
Korat eng
Korat engKorat eng
Korat eng
 
Fermented eng
Fermented engFermented eng
Fermented eng
 
Fried eng
Fried engFried eng
Fried eng
 
Fermented th
Fermented thFermented th
Fermented th
 
Blue crab th
Blue crab thBlue crab th
Blue crab th
 
Blue crab eng
Blue crab engBlue crab eng
Blue crab eng
 
Nsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksiNsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksi
 
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
 
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
 
Nsc2012 isan koksipittayasan
Nsc2012 isan koksipittayasanNsc2012 isan koksipittayasan
Nsc2012 isan koksipittayasan
 
การสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curve
การสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curveการสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curve
การสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curve
 

กำหนดการ(..

  • 1. The Sixteenth National Software Contest: NSC 2014 กาหนดการสาหรับผู้เข้าแข่งขัน “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖” The Sixteenth National Software Contest: NSC 2014 รอบก่อนชิงชนะเลิศ (รอบสอง) วันพุธ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔-๕ อาคารศูนย์สารสนเทศ ๙ชั้น สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา กิจกรรม ๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ ลงทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการนาเสนอและสาธิตผลงาน คณะกรรมการเริ่มตรวจโครงการประจาบูทแสดงผลงาน พักรับประทานอาหารกลางวัน คณะกรรมการเริ่มตรวจโครงการประจาบูทแสดงผลงาน (ต่อ) คณะกรรมการรวบรวมคะแนนและประชุมสรุปผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล ** หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ๑. ผูพัฒนาสามารถตรวจสอบแผนผังการจัดบูทและแผนที่การเดินทางได้ที่ ้ www.esswpark.org ตั้งแต่วันพุธ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ๒. ผูพัฒนาสามารถเดินทางเข้ามาเตรียมติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ได้ตงแต่ ้ ั้ วันอังคาร ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ในช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ๓. เริ่มเปิดให้ผสนใจเข้าเยี่ยมชมผลงานได้ในช่วง ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ู้