SlideShare a Scribd company logo
z
Βασικές αντιλήψεις
για την τέχνη
(Αισθητική φιλοσοφία)
Μάρθα Κοκόρα
Β2
Σχολικό έτος: 2021-2022
z
Η τέχνη ως αναπαράσταση της ζωής και
της φύσης
Μία από τις πρώτες αναλύσεις σχετικά με την
καλλιτεχνική δραστηριότητα επισημαίνει ότι η τέχνη
είναι αναπαράσταση ή “μίμηση” καταστάσεων του
φυσικού κόσμου και της ανθρώπινης ζωής. Κάθε
καλλιτέχνης επιχειρεί να αποδώσει όσο πιο πιστά
μπορεί αυτά που βλέπει γύρω του και καταστάσεις που
προσελκύουν το ενδιαφέρον των δεκτών.
Φυσικά, όσο πιο πιστή είναι η
αναπαράσταση, τόσο πιο ωραίο είναι το έργο τέχνης. Κι
αυτό γιατί κατορθώνει να συλλάβει την αρμονία της
μορφής του αντικειμένου που απεικονίζει. Την ιδέα αυτή
της αναπαράστασης ή μίμησης της φύσης τη
συναντάμε και σε διάφορες εκδοχές στα νεότερα
χρόνια.
z
Ανησυχίες των φιλοσόφων προς την
τεχνική της μίμησης στην τέχνη
Η ικανότητα του καλλιτέχνη να “μιμείται” την πραγματικότητα προκαλεί
ανησυχία σε κάποιους φιλοσόφους, όπως στον Πλάτωνα, οι οποίοι πιστεύουν ότι η
μίμηση αυτή δίνει έμφαση στην επιφανειακή εικόνα των πραγμάτων. Έτσι, μπορεί να
εξαπατήσει τους ανθρώπους ή να προβάλει ως αισθητικά πρότυπα ήρωες με πάθη
και ηθικές αδυναμίες.
Άλλωστε, η ίδια η έννοια της πιστής αναπαράστασης
παρουσιάζει προβλήματα, τα οποία συνειδητοποιούμε
προοδευτικά, καθώς γίνεται κατανοητό ότι ο τρόπος
παρατήρησης, η οπτική γωνία, ο φωτισμός, αλλά και οι
διαθέσεις και τα συναισθήματα του παρατηρητή
διαμορφώνουν μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών “όψεων”
αυτής της “αντικειμενικής” πραγματικότητας. Έτσι, οι
απόψεις δυο παρατηρητών για το ίδιο έκθεμα είναι πολύ
πιθανό να εμφανίζουν αναντιστοιχίες ή ακόμα και να
αποκλίνουν πλήρως.
z
H τέχνη ως αποκάλυψη μιας βαθύτερης
πραγματικότητας
Σε αυτή την προσέγγιση της τέχνης, ο
καλλιτέχνης παύει να αναπαριστά τις καταστάσεις από
τις οποίες διέρχεται ή τη φύση που τον περιβάλλει, αλλά
επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει και να ερμηνεύσει
βαθύτερες έννοιες. Προσπαθεί δηλαδή να αποκαλύψει
μέσα από την τέχνη του μια βαθύτερη ή ανώτερη
πραγματικότητα.
Πολλοί καλλιτέχνες στρέφονται στην απόδοση
θεολογικών πεποιθήσεων, όπως για παράδειγμα ο
Δάντης στη «Θεία Κωμωδία» και ο Ρωμανός ο
Μελωδός.
Ωστόσο, αρκετά διαδεδομένη είναι η αντίληψη
ότι ο κάθε μεγάλος καλλιτέχνης μπορεί να αποτυπώσει
με την πένα του, τον καμβά του ή το πεντάγραμμό του
τις μορφές ενός ιδεατού και ουτοπικού κόσμου.
z
Η τέχνη ως έκφραση των
συναισθημάτων του δημιουργού
Στο κίνημα του ρομαντισμού, δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στο συναίσθημα του καλλιτέχνη. Επιδιώκεται
δηλαδή η πρόκληση δυνατών συναισθημάτων στους
αναγνώστες, τους ακροατές και γενικότερα σε κάθε
δέκτη, τα οποία αποτυπώνονται σε έντονες εικόνες,
ζωηρά χρώματα, φορτισμένες συναισθηματικά λέξεις
και εκφραστικούς ήχους.
Σημαντικά πρόσωπα στο κίνημα αυτό είναι ο
Β. Ουγκό (λογοτέχνης-ποιητής), Λ. Μπετόβεν
(μουσικός-συνθέτης) και ο Ε. Ντελακρουά
(ζωγράφος).
z
Η τέχνη ως έκφραση των
συναισθημάτων του δημιουργού(2)
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή την προσέγγιση της
τέχνης εκείνο που κεντρίζει την προσοχή και το ενδιαφέρον,
δεν έγκειται μόνο στην αρμονική και γαλήνια παρουσίαση
των καταστάσεων αλλά και σε ταραχώδεις σκηνές της
καθημερινότητας, που διέπονται από ένταση και προξενούν
δέος.
Η έννοια του «ωραίου», του «υψηλού» ή του
«υπέροχου» χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει έργα που
συγκινούν μέσω του εντυπωσιασμού ή ακόμα και του
τρόμου.
z
Η τέχνη ως ελεύθερο παιχνίδι της
φαντασίας
Η τέχνη σε αυτή την περίπτωση αξιοποιεί τη δύναμη των νοητικών ικανοτήτων
μας και ιδιαίτερα της φαντασίας μας σε μια προσπάθεια να απεικονίσει κάτι καινούριο και
όχι να μιμηθεί τα ήδη υπάρχοντα όπως στις προηγούμενες εκφάνσεις της.
Βέβαια, προκειμένου να αποδώσει με πειστικότητα την πηγή της έμπνευσής του
ή και την ίδια του την έμπνευση ο καλλιτέχνης θα πρέπει τελικά να οργανώσει και να
κατευθύνει τη σκέψη του. Έτσι, αυτή η φαινομενική ελευθερία του υποκρύπτει
ουσιαστικά την ύπαρξη κανόνων και πειθαρχίας.
z
Η τέχνη ως ελεύθερο παιχνίδι της
φαντασίας (2)
Οι κανόνες της τέχνης υπαγορεύονται από την ίδια την τέχνη και θα ήταν λάθος να
αναζητηθούν στη θρησκεία, στην επιστήμη, στην ηθική ή στην πολιτική. Μερικοί μάλιστα καλλιτέχνες
δε διστάζουν να υιοθετήσουν το αξίωμα “η τέχνη για την τέχνη”, προκειμένου να τονίσουν την ανάγκη
να εξετάζουμε την καλλιτεχνική δημιουργία καθ΄εαυτήν, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ευρύτερη
κοινωνική λειτουργία της.
Όπως παρατηρεί ο Ιμάνουελ Καντ, η καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και η εμπειρία που
παρέχει η αισθητική στάση απέναντι στα πράγματα εκφράζουν μια “σκοπιμότητα χωρίς σκοπό”. Το
να ασχολείται δηλαδή κανείς με την τέχνη είναι αναμφισβήτητα σκόπιμο, καθώς με αυτόν τον τρόπο
διευρύνονται οι πνευματικοί του ορίζοντες, αναπτύσσεται η αισθητική του αντίληψη και έτσι και η
ίδια η τέχνη διακρίνεται από τις άλλες πρακτικές τέχνες. Την ίδια στιγμή όμως, η παροχή
συναισθημάτων και ελεύθερης δημιουργίας στους δέκτες δεν αποσκοπεί πουθενά πέρα από
ευχαρίστηση της στιγμής.
z
Στοχασμός πάνω στο νόημα της
καλλιτεχνικής δραστηριότητας
(Μοντέρνα τέχνη)
Η τέχνη αυτή, η λεγόμενη «μοντέρνα τέχνη», επιλέγει ως
βασικό θέμα της όχι πια τον φυσικό, τον υπερβατικό ή τον
εσωτερικό κόσμο, αλλά τον ίδιο της τον εαυτό. Παύει δηλαδή να
απεικονίζει πιστά τοπία και μορφές, να ακολουθεί ακριβείς και
ειδικευμένους κανόνες και να τηρεί με ευλάβεια την αρμονία αλλά
παρουσιάζει έργα που διεγείροντας την σκέψη και τη φαντασία
του κοινού, του μεταγγίζουν την απορία για το πραγματικό νόημα
των έργων. Έτσι, μπορεί να λεχθεί ότι η τέχνη αυτή
χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της «αυτο-αναφορικότητας».
Το ρεύμα αυτό που καλύπτει χρονικά την περίοδο του
20ου αιώνα συμπεριλαμβάνει καλλιτέχνες όπως τον Γκέορκ
Γκρος, τον Μαρσέλ Ντυσάν και πολλούς άλλους.
z
Διαφωνίες αναφορικά με την επίδρασή
της «μοντέρνας τέχνης»
Οι επαναστατικές αυτές αλλαγές έφεραν ως άμεση απόρροια διαφωνίες
αναφορικά με την επίδρασή τους στο ευρύτερο κοινό. Ειδικότερα, θεωρήθηκε από
πολλούς ότι βοήθησαν την τέχνη να αξιοποιήσει καλύτερα τις δημιουργικές της
δυνάμεις και να συμβάλει στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων του
ανθρώπου. Σύμφωνα όμως με άλλους, με τις εξελίξεις αυτές η σύγχρονη τέχνη
έχει μπει σε μια περίοδο σοβαρής κρίσης, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Βέβαια, οι πειραματισμοί της σύγχρονης τέχνης φαίνονται συχνά
ακατανόητοι για την πλειονότητα και τα προϊόντα τους τελείως ξένα προς αυτό που
είχαμε συνηθίσει να αποκαλούμε «ωραίο». Μάλιστα κάποιοι φιλόσοφοι κάνουν
λόγο για το τέλος της τέχνης - όσον αφορά την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα της ως
πνευματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η σύγχρονη τέχνη φαίνεται πράγματι να
μας αποκαλύπτει νέες δυνατότητες.
z
Σύνοψη
Είδος τέχνης Χρονολογία Βασικά Χαρακτηριστικά Κύριοι
Εκπρόσωποι
Μίμηση/
Αναπαράσταση
Από την εποχή του
Πλάτωνα και του
Αριστοτέλη
Πιστή απεικόνιση της φύσης
και της ζωής (βιώματα)
Κλοντ Μονέ
Θρησκευτική τέχνη
Μεσαίωνας και
Βυζάντιο
Προσπάθεια φανέρωσης
κάποιας μεταφυσικής
πραγματικότητας
Δάντης,
Ρωμανός ο
Μελωδός,
Μπαχ
Ρομαντισμός
Τέλη 18ου- Αρχές 19ου Αποτύπωση του ανθρώπινου
πάθους σε εικόνες ,
χρώματα, ήχους και λέξεις
Ουγκό,
Μπετόβεν,
Χάινε,
Ντελακρουά
Ελεύθερη/
Φανταστική τέχνη
19ος αιώνας Κυριαρχία της φαντασίας -
«σκοπιμότητα χωρίς σκοπό»
Ντε Κίρικο
Αφηρημένη τέχνη
20ος αιώνας Αυτό-αναφορικότητα -
Δημιουργία απορίας στους
δέκτες
Γκέορκ Γκρος,
Μαρσέλ Ντυσάν
z
Πηγές
 http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2664/Arches-
Filosofias_B-Lykeiou_html-apli/index8.html
 http://users.sch.gr/achrono/wordpress/wp-
content/uploads/2017/03/Aesthetics.pdf
 https://www.vakxikon.gr/filosofia-aristotelhs/

More Related Content

What's hot

Δυο ξεχωριστές γυναίκες του 19ου αιώνα
Δυο ξεχωριστές γυναίκες του 19ου αιώναΔυο ξεχωριστές γυναίκες του 19ου αιώνα
Δυο ξεχωριστές γυναίκες του 19ου αιώνα
Μέλπα Μαυριδή
 
Διαγνωστικό τεστ από την Α΄ στη Β΄ λυκείου
Διαγνωστικό τεστ από την Α΄ στη Β΄ λυκείουΔιαγνωστικό τεστ από την Α΄ στη Β΄ λυκείου
Διαγνωστικό τεστ από την Α΄ στη Β΄ λυκείου
Μάκης Χατζόπουλος
 
Θεματική ενότητα 3-Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου
Θεματική ενότητα 3-Θρησκευτικά Α' ΓυμνασίουΘεματική ενότητα 3-Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου
Θεματική ενότητα 3-Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου
Δήμητρα Τζινου.
 
Δευτερόκλιτα επίθετα - Η δεικτική αντωνυμία οὖτος, αὕτη, τοῦτο, Ενότητα 8 Αρχ...
Δευτερόκλιτα επίθετα - Η δεικτική αντωνυμία οὖτος, αὕτη, τοῦτο, Ενότητα 8 Αρχ...Δευτερόκλιτα επίθετα - Η δεικτική αντωνυμία οὖτος, αὕτη, τοῦτο, Ενότητα 8 Αρχ...
Δευτερόκλιτα επίθετα - Η δεικτική αντωνυμία οὖτος, αὕτη, τοῦτο, Ενότητα 8 Αρχ...
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ αρχαιο θεατρο λογοτεχνια γ γυμνασιου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ αρχαιο θεατρο λογοτεχνια γ γυμνασιουΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ αρχαιο θεατρο λογοτεχνια γ γυμνασιου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ αρχαιο θεατρο λογοτεχνια γ γυμνασιου
4ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων/ Ρούσση Μαρία πε02
 
6η Θεματική ενότητα - Τέχνη-Αισθητική
6η Θεματική ενότητα - Τέχνη-Αισθητική6η Θεματική ενότητα - Τέχνη-Αισθητική
6η Θεματική ενότητα - Τέχνη-Αισθητική
stergiani
 
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςαρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
Antonis Stergiou
 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ
Eleni Papadopoulou
 
τα χταποδακια
τα χταποδακιατα χταποδακια
τα χταποδακια
Eleni Kots
 
Ανισότητες για τους μαθητές της Γ Λυκείου
Ανισότητες για τους μαθητές της Γ ΛυκείουΑνισότητες για τους μαθητές της Γ Λυκείου
Ανισότητες για τους μαθητές της Γ Λυκείου
Μάκης Χατζόπουλος
 
ΕΠΑΛ- Υλη Πανελλαδικών (2024)
ΕΠΑΛ- Υλη Πανελλαδικών (2024)ΕΠΑΛ- Υλη Πανελλαδικών (2024)
ΕΠΑΛ- Υλη Πανελλαδικών (2024)
d tampouris
 
Κεφάλαιο 8ο: Ομοιότητα - Γεωμετρία Β΄ Λυκείου
Κεφάλαιο 8ο: Ομοιότητα - Γεωμετρία Β΄ ΛυκείουΚεφάλαιο 8ο: Ομοιότητα - Γεωμετρία Β΄ Λυκείου
Κεφάλαιο 8ο: Ομοιότητα - Γεωμετρία Β΄ Λυκείου
Μάκης Χατζόπουλος
 
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ
stefmar8
 
επί ασπαλάθων - υλικό
επί ασπαλάθων  - υλικόεπί ασπαλάθων  - υλικό
επί ασπαλάθων - υλικό
Eleni Kots
 
Βιογεωχημικοί κυκλοι
Βιογεωχημικοί κυκλοιΒιογεωχημικοί κυκλοι
Βιογεωχημικοί κυκλοι
Retikus
 
Ευτυχία
ΕυτυχίαΕυτυχία
Ευτυχία
chavalesnick
 

What's hot (20)

Δυο ξεχωριστές γυναίκες του 19ου αιώνα
Δυο ξεχωριστές γυναίκες του 19ου αιώναΔυο ξεχωριστές γυναίκες του 19ου αιώνα
Δυο ξεχωριστές γυναίκες του 19ου αιώνα
 
Διαγνωστικό τεστ από την Α΄ στη Β΄ λυκείου
Διαγνωστικό τεστ από την Α΄ στη Β΄ λυκείουΔιαγνωστικό τεστ από την Α΄ στη Β΄ λυκείου
Διαγνωστικό τεστ από την Α΄ στη Β΄ λυκείου
 
Θεματική ενότητα 3-Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου
Θεματική ενότητα 3-Θρησκευτικά Α' ΓυμνασίουΘεματική ενότητα 3-Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου
Θεματική ενότητα 3-Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου
 
Το Σχολείο στο Χρόνο. 4η ενότητα Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου (μάθημα 1)
Το Σχολείο στο Χρόνο. 4η ενότητα Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου (μάθημα 1)Το Σχολείο στο Χρόνο. 4η ενότητα Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου (μάθημα 1)
Το Σχολείο στο Χρόνο. 4η ενότητα Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου (μάθημα 1)
 
Δευτερόκλιτα επίθετα - Η δεικτική αντωνυμία οὖτος, αὕτη, τοῦτο, Ενότητα 8 Αρχ...
Δευτερόκλιτα επίθετα - Η δεικτική αντωνυμία οὖτος, αὕτη, τοῦτο, Ενότητα 8 Αρχ...Δευτερόκλιτα επίθετα - Η δεικτική αντωνυμία οὖτος, αὕτη, τοῦτο, Ενότητα 8 Αρχ...
Δευτερόκλιτα επίθετα - Η δεικτική αντωνυμία οὖτος, αὕτη, τοῦτο, Ενότητα 8 Αρχ...
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ αρχαιο θεατρο λογοτεχνια γ γυμνασιου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ αρχαιο θεατρο λογοτεχνια γ γυμνασιουΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ αρχαιο θεατρο λογοτεχνια γ γυμνασιου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ αρχαιο θεατρο λογοτεχνια γ γυμνασιου
 
6η Θεματική ενότητα - Τέχνη-Αισθητική
6η Θεματική ενότητα - Τέχνη-Αισθητική6η Θεματική ενότητα - Τέχνη-Αισθητική
6η Θεματική ενότητα - Τέχνη-Αισθητική
 
1η ενότητα νεοελληνικής γλώσσας. Παραγωγή με αχώριστα μόρια (4ο μάθημα)
1η ενότητα νεοελληνικής γλώσσας. Παραγωγή με αχώριστα μόρια (4ο μάθημα)1η ενότητα νεοελληνικής γλώσσας. Παραγωγή με αχώριστα μόρια (4ο μάθημα)
1η ενότητα νεοελληνικής γλώσσας. Παραγωγή με αχώριστα μόρια (4ο μάθημα)
 
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςαρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ
 
τα χταποδακια
τα χταποδακιατα χταποδακια
τα χταποδακια
 
Υγρόληκτα και σιγμόληκτα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης, Ενότητα 3 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου
Υγρόληκτα και σιγμόληκτα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης, Ενότητα 3 Αρχαίων Β΄ ΓυμνασίουΥγρόληκτα και σιγμόληκτα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης, Ενότητα 3 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου
Υγρόληκτα και σιγμόληκτα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης, Ενότητα 3 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου
 
Ανισότητες για τους μαθητές της Γ Λυκείου
Ανισότητες για τους μαθητές της Γ ΛυκείουΑνισότητες για τους μαθητές της Γ Λυκείου
Ανισότητες για τους μαθητές της Γ Λυκείου
 
ΕΠΑΛ- Υλη Πανελλαδικών (2024)
ΕΠΑΛ- Υλη Πανελλαδικών (2024)ΕΠΑΛ- Υλη Πανελλαδικών (2024)
ΕΠΑΛ- Υλη Πανελλαδικών (2024)
 
Κεφάλαιο 8ο: Ομοιότητα - Γεωμετρία Β΄ Λυκείου
Κεφάλαιο 8ο: Ομοιότητα - Γεωμετρία Β΄ ΛυκείουΚεφάλαιο 8ο: Ομοιότητα - Γεωμετρία Β΄ Λυκείου
Κεφάλαιο 8ο: Ομοιότητα - Γεωμετρία Β΄ Λυκείου
 
αδμε
αδμεαδμε
αδμε
 
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ
 
επί ασπαλάθων - υλικό
επί ασπαλάθων  - υλικόεπί ασπαλάθων  - υλικό
επί ασπαλάθων - υλικό
 
Βιογεωχημικοί κυκλοι
Βιογεωχημικοί κυκλοιΒιογεωχημικοί κυκλοι
Βιογεωχημικοί κυκλοι
 
Ευτυχία
ΕυτυχίαΕυτυχία
Ευτυχία
 

Similar to Αισθητική Φιλοσοφία

Θαυμάζοντας το ωραίο
Θαυμάζοντας το ωραίοΘαυμάζοντας το ωραίο
Θαυμάζοντας το ωραίο
filippos_chatziandreas
 
C:\Fakepath\Cime La
C:\Fakepath\Cime LaC:\Fakepath\Cime La
C:\Fakepath\Cime La
sokaniak
 
Ο άνθρωπος και η φύση στη ζωγραφική
Ο άνθρωπος και η φύση στη ζωγραφικήΟ άνθρωπος και η φύση στη ζωγραφική
Ο άνθρωπος και η φύση στη ζωγραφική
1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
 
ΤΕΧΝΗ
ΤΕΧΝΗΤΕΧΝΗ
ΤΕΧΝΗ
Eleni Kots
 
ΤΕΧΝΗ
ΤΕΧΝΗΤΕΧΝΗ
ΤΕΧΝΗ
Eleni Kots
 
02 proiect βιβλιο καθηγητη
02 proiect βιβλιο καθηγητη02 proiect βιβλιο καθηγητη
02 proiect βιβλιο καθηγητη
theozagkas
 
τέχνη (ιστολόγιο)
τέχνη (ιστολόγιο)τέχνη (ιστολόγιο)
τέχνη (ιστολόγιο)
sokaniak
 
Τέχνη
ΤέχνηΤέχνη
Τέχνη
chavalesnick
 
Τέχνη
ΤέχνηΤέχνη
Τέχνη
sokaniak
 
παρουσίαση διπλωματικης
παρουσίαση διπλωματικηςπαρουσίαση διπλωματικης
παρουσίαση διπλωματικης
Mania Loumakou
 
αισθητικη και αγωγη
αισθητικη και αγωγηαισθητικη και αγωγη
αισθητικη και αγωγη
Γιάννης Ανδριόπουλος
 
τέχνη2
τέχνη2τέχνη2
τέχνη2
nikosas
 
Διδακτική της Τέχνης και Καλλιτεχνική Αγωγή - από τη θεωρία στην πράξη-
Διδακτική της Τέχνης και Καλλιτεχνική Αγωγή - από τη θεωρία στην πράξη-Διδακτική της Τέχνης και Καλλιτεχνική Αγωγή - από τη θεωρία στην πράξη-
Διδακτική της Τέχνης και Καλλιτεχνική Αγωγή - από τη θεωρία στην πράξη-
Αννα Παππα
 
η ζωγραφικη στον 20 αιωνα
η ζωγραφικη στον 20 αιωναη ζωγραφικη στον 20 αιωνα
η ζωγραφικη στον 20 αιωνα
gel zosim
 
5. ανθρωπισμός αναγέννηση
5. ανθρωπισμός αναγέννηση5. ανθρωπισμός αναγέννηση
5. ανθρωπισμός αναγέννηση
4gymsch
 
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώναΗ ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Efthimiou Nikos
 
10 Χρόνια 26+16 εικαστικοί
10 Χρόνια 26+16 εικαστικοί10 Χρόνια 26+16 εικαστικοί
10 Χρόνια 26+16 εικαστικοί
syllogoseikastikonep
 
Λεύκωμα - Κατάλογος έργων έκθεσης 26+16, 20 Οκτ- 9Νοε 2023
Λεύκωμα - Κατάλογος έργων έκθεσης 26+16, 20 Οκτ- 9Νοε 2023 Λεύκωμα - Κατάλογος έργων έκθεσης 26+16, 20 Οκτ- 9Νοε 2023
Λεύκωμα - Κατάλογος έργων έκθεσης 26+16, 20 Οκτ- 9Νοε 2023
Yannis Zogakis
 

Similar to Αισθητική Φιλοσοφία (20)

Θαυμάζοντας το ωραίο
Θαυμάζοντας το ωραίοΘαυμάζοντας το ωραίο
Θαυμάζοντας το ωραίο
 
C:\Fakepath\Cime La
C:\Fakepath\Cime LaC:\Fakepath\Cime La
C:\Fakepath\Cime La
 
Ο άνθρωπος και η φύση στη ζωγραφική
Ο άνθρωπος και η φύση στη ζωγραφικήΟ άνθρωπος και η φύση στη ζωγραφική
Ο άνθρωπος και η φύση στη ζωγραφική
 
ΤΕΧΝΗ
ΤΕΧΝΗΤΕΧΝΗ
ΤΕΧΝΗ
 
ΤΕΧΝΗ
ΤΕΧΝΗΤΕΧΝΗ
ΤΕΧΝΗ
 
02 proiect βιβλιο καθηγητη
02 proiect βιβλιο καθηγητη02 proiect βιβλιο καθηγητη
02 proiect βιβλιο καθηγητη
 
τέχνη (ιστολόγιο)
τέχνη (ιστολόγιο)τέχνη (ιστολόγιο)
τέχνη (ιστολόγιο)
 
Τέχνη
ΤέχνηΤέχνη
Τέχνη
 
Τέχνη
ΤέχνηΤέχνη
Τέχνη
 
παρουσίαση διπλωματικης
παρουσίαση διπλωματικηςπαρουσίαση διπλωματικης
παρουσίαση διπλωματικης
 
αισθητικη και αγωγη
αισθητικη και αγωγηαισθητικη και αγωγη
αισθητικη και αγωγη
 
τέχνη2
τέχνη2τέχνη2
τέχνη2
 
Bienalle
BienalleBienalle
Bienalle
 
τέχνη κριτική
τέχνη κριτικήτέχνη κριτική
τέχνη κριτική
 
Διδακτική της Τέχνης και Καλλιτεχνική Αγωγή - από τη θεωρία στην πράξη-
Διδακτική της Τέχνης και Καλλιτεχνική Αγωγή - από τη θεωρία στην πράξη-Διδακτική της Τέχνης και Καλλιτεχνική Αγωγή - από τη θεωρία στην πράξη-
Διδακτική της Τέχνης και Καλλιτεχνική Αγωγή - από τη θεωρία στην πράξη-
 
η ζωγραφικη στον 20 αιωνα
η ζωγραφικη στον 20 αιωναη ζωγραφικη στον 20 αιωνα
η ζωγραφικη στον 20 αιωνα
 
5. ανθρωπισμός αναγέννηση
5. ανθρωπισμός αναγέννηση5. ανθρωπισμός αναγέννηση
5. ανθρωπισμός αναγέννηση
 
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώναΗ ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
 
10 Χρόνια 26+16 εικαστικοί
10 Χρόνια 26+16 εικαστικοί10 Χρόνια 26+16 εικαστικοί
10 Χρόνια 26+16 εικαστικοί
 
Λεύκωμα - Κατάλογος έργων έκθεσης 26+16, 20 Οκτ- 9Νοε 2023
Λεύκωμα - Κατάλογος έργων έκθεσης 26+16, 20 Οκτ- 9Νοε 2023 Λεύκωμα - Κατάλογος έργων έκθεσης 26+16, 20 Οκτ- 9Νοε 2023
Λεύκωμα - Κατάλογος έργων έκθεσης 26+16, 20 Οκτ- 9Νοε 2023
 

More from filippos_chatziandreas

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχ. Μονάδας 2023-2024
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχ. Μονάδας 2023-2024Συλλογικός Προγραμματισμός Σχ. Μονάδας 2023-2024
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχ. Μονάδας 2023-2024
filippos_chatziandreas
 
ΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2023-2024.pdf
ΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2023-2024.pdfΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2023-2024.pdf
ΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2023-2024.pdf
filippos_chatziandreas
 
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
filippos_chatziandreas
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
filippos_chatziandreas
 
"Αειφορία και Μοναστική ζωή"-Ι.Μ Ξενοφώντος.pptx
"Αειφορία και Μοναστική ζωή"-Ι.Μ Ξενοφώντος.pptx"Αειφορία και Μοναστική ζωή"-Ι.Μ Ξενοφώντος.pptx
"Αειφορία και Μοναστική ζωή"-Ι.Μ Ξενοφώντος.pptx
filippos_chatziandreas
 
Ο Φιλοσοφικός λόγος του Αριστοτέλη
Ο Φιλοσοφικός λόγος του ΑριστοτέληΟ Φιλοσοφικός λόγος του Αριστοτέλη
Ο Φιλοσοφικός λόγος του Αριστοτέλη
filippos_chatziandreas
 
Πλατωνική Θεωρία
Πλατωνική ΘεωρίαΠλατωνική Θεωρία
Πλατωνική Θεωρία
filippos_chatziandreas
 
Φύση, Τέχνη και Αισθητική Εμπειρία
Φύση, Τέχνη και Αισθητική ΕμπειρίαΦύση, Τέχνη και Αισθητική Εμπειρία
Φύση, Τέχνη και Αισθητική Εμπειρία
filippos_chatziandreas
 
Ατομική θεωρία και κοσμολογία
Ατομική θεωρία και κοσμολογίαΑτομική θεωρία και κοσμολογία
Ατομική θεωρία και κοσμολογία
filippos_chatziandreas
 
Roland's Song
Roland's SongRoland's Song
Roland's Song
filippos_chatziandreas
 
El Cid Epic.ppt
El Cid Epic.pptEl Cid Epic.ppt
El Cid Epic.ppt
filippos_chatziandreas
 
Aeneid and Refugees
Aeneid and RefugeesAeneid and Refugees
Aeneid and Refugees
filippos_chatziandreas
 
Aeneid(summary)
Aeneid(summary)Aeneid(summary)
Aeneid(summary)
filippos_chatziandreas
 
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
filippos_chatziandreas
 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptxΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
filippos_chatziandreas
 
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptxΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
filippos_chatziandreas
 
ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptxΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
filippos_chatziandreas
 
ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptxΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
filippos_chatziandreas
 
ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptxΒΟΥΔΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
filippos_chatziandreas
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.pptx
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.pptxΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.pptx
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.pptx
filippos_chatziandreas
 

More from filippos_chatziandreas (20)

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχ. Μονάδας 2023-2024
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχ. Μονάδας 2023-2024Συλλογικός Προγραμματισμός Σχ. Μονάδας 2023-2024
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχ. Μονάδας 2023-2024
 
ΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2023-2024.pdf
ΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2023-2024.pdfΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2023-2024.pdf
ΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2023-2024.pdf
 
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
 
"Αειφορία και Μοναστική ζωή"-Ι.Μ Ξενοφώντος.pptx
"Αειφορία και Μοναστική ζωή"-Ι.Μ Ξενοφώντος.pptx"Αειφορία και Μοναστική ζωή"-Ι.Μ Ξενοφώντος.pptx
"Αειφορία και Μοναστική ζωή"-Ι.Μ Ξενοφώντος.pptx
 
Ο Φιλοσοφικός λόγος του Αριστοτέλη
Ο Φιλοσοφικός λόγος του ΑριστοτέληΟ Φιλοσοφικός λόγος του Αριστοτέλη
Ο Φιλοσοφικός λόγος του Αριστοτέλη
 
Πλατωνική Θεωρία
Πλατωνική ΘεωρίαΠλατωνική Θεωρία
Πλατωνική Θεωρία
 
Φύση, Τέχνη και Αισθητική Εμπειρία
Φύση, Τέχνη και Αισθητική ΕμπειρίαΦύση, Τέχνη και Αισθητική Εμπειρία
Φύση, Τέχνη και Αισθητική Εμπειρία
 
Ατομική θεωρία και κοσμολογία
Ατομική θεωρία και κοσμολογίαΑτομική θεωρία και κοσμολογία
Ατομική θεωρία και κοσμολογία
 
Roland's Song
Roland's SongRoland's Song
Roland's Song
 
El Cid Epic.ppt
El Cid Epic.pptEl Cid Epic.ppt
El Cid Epic.ppt
 
Aeneid and Refugees
Aeneid and RefugeesAeneid and Refugees
Aeneid and Refugees
 
Aeneid(summary)
Aeneid(summary)Aeneid(summary)
Aeneid(summary)
 
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptxΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
 
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptxΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
 
ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptxΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
 
ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptxΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
 
ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptxΒΟΥΔΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ.pptx
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.pptx
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.pptxΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.pptx
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.pptx
 

Recently uploaded

ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docxερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
VetaPougaridou1
 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptxΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
roulazax
 
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
elyiem
 
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptxΦιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
36dimperist
 
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
elyiem
 
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
elyiem
 
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
elyiem
 
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Σάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptxΔ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
36dimperist
 

Recently uploaded (9)

ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docxερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptxΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
 
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
 
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptxΦιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
 
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
 
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
 
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
 
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
 
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptxΔ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
 

Αισθητική Φιλοσοφία

 • 1. z Βασικές αντιλήψεις για την τέχνη (Αισθητική φιλοσοφία) Μάρθα Κοκόρα Β2 Σχολικό έτος: 2021-2022
 • 2. z Η τέχνη ως αναπαράσταση της ζωής και της φύσης Μία από τις πρώτες αναλύσεις σχετικά με την καλλιτεχνική δραστηριότητα επισημαίνει ότι η τέχνη είναι αναπαράσταση ή “μίμηση” καταστάσεων του φυσικού κόσμου και της ανθρώπινης ζωής. Κάθε καλλιτέχνης επιχειρεί να αποδώσει όσο πιο πιστά μπορεί αυτά που βλέπει γύρω του και καταστάσεις που προσελκύουν το ενδιαφέρον των δεκτών. Φυσικά, όσο πιο πιστή είναι η αναπαράσταση, τόσο πιο ωραίο είναι το έργο τέχνης. Κι αυτό γιατί κατορθώνει να συλλάβει την αρμονία της μορφής του αντικειμένου που απεικονίζει. Την ιδέα αυτή της αναπαράστασης ή μίμησης της φύσης τη συναντάμε και σε διάφορες εκδοχές στα νεότερα χρόνια.
 • 3. z Ανησυχίες των φιλοσόφων προς την τεχνική της μίμησης στην τέχνη Η ικανότητα του καλλιτέχνη να “μιμείται” την πραγματικότητα προκαλεί ανησυχία σε κάποιους φιλοσόφους, όπως στον Πλάτωνα, οι οποίοι πιστεύουν ότι η μίμηση αυτή δίνει έμφαση στην επιφανειακή εικόνα των πραγμάτων. Έτσι, μπορεί να εξαπατήσει τους ανθρώπους ή να προβάλει ως αισθητικά πρότυπα ήρωες με πάθη και ηθικές αδυναμίες. Άλλωστε, η ίδια η έννοια της πιστής αναπαράστασης παρουσιάζει προβλήματα, τα οποία συνειδητοποιούμε προοδευτικά, καθώς γίνεται κατανοητό ότι ο τρόπος παρατήρησης, η οπτική γωνία, ο φωτισμός, αλλά και οι διαθέσεις και τα συναισθήματα του παρατηρητή διαμορφώνουν μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών “όψεων” αυτής της “αντικειμενικής” πραγματικότητας. Έτσι, οι απόψεις δυο παρατηρητών για το ίδιο έκθεμα είναι πολύ πιθανό να εμφανίζουν αναντιστοιχίες ή ακόμα και να αποκλίνουν πλήρως.
 • 4. z H τέχνη ως αποκάλυψη μιας βαθύτερης πραγματικότητας Σε αυτή την προσέγγιση της τέχνης, ο καλλιτέχνης παύει να αναπαριστά τις καταστάσεις από τις οποίες διέρχεται ή τη φύση που τον περιβάλλει, αλλά επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει και να ερμηνεύσει βαθύτερες έννοιες. Προσπαθεί δηλαδή να αποκαλύψει μέσα από την τέχνη του μια βαθύτερη ή ανώτερη πραγματικότητα. Πολλοί καλλιτέχνες στρέφονται στην απόδοση θεολογικών πεποιθήσεων, όπως για παράδειγμα ο Δάντης στη «Θεία Κωμωδία» και ο Ρωμανός ο Μελωδός. Ωστόσο, αρκετά διαδεδομένη είναι η αντίληψη ότι ο κάθε μεγάλος καλλιτέχνης μπορεί να αποτυπώσει με την πένα του, τον καμβά του ή το πεντάγραμμό του τις μορφές ενός ιδεατού και ουτοπικού κόσμου.
 • 5. z Η τέχνη ως έκφραση των συναισθημάτων του δημιουργού Στο κίνημα του ρομαντισμού, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο συναίσθημα του καλλιτέχνη. Επιδιώκεται δηλαδή η πρόκληση δυνατών συναισθημάτων στους αναγνώστες, τους ακροατές και γενικότερα σε κάθε δέκτη, τα οποία αποτυπώνονται σε έντονες εικόνες, ζωηρά χρώματα, φορτισμένες συναισθηματικά λέξεις και εκφραστικούς ήχους. Σημαντικά πρόσωπα στο κίνημα αυτό είναι ο Β. Ουγκό (λογοτέχνης-ποιητής), Λ. Μπετόβεν (μουσικός-συνθέτης) και ο Ε. Ντελακρουά (ζωγράφος).
 • 6. z Η τέχνη ως έκφραση των συναισθημάτων του δημιουργού(2) Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή την προσέγγιση της τέχνης εκείνο που κεντρίζει την προσοχή και το ενδιαφέρον, δεν έγκειται μόνο στην αρμονική και γαλήνια παρουσίαση των καταστάσεων αλλά και σε ταραχώδεις σκηνές της καθημερινότητας, που διέπονται από ένταση και προξενούν δέος. Η έννοια του «ωραίου», του «υψηλού» ή του «υπέροχου» χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει έργα που συγκινούν μέσω του εντυπωσιασμού ή ακόμα και του τρόμου.
 • 7. z Η τέχνη ως ελεύθερο παιχνίδι της φαντασίας Η τέχνη σε αυτή την περίπτωση αξιοποιεί τη δύναμη των νοητικών ικανοτήτων μας και ιδιαίτερα της φαντασίας μας σε μια προσπάθεια να απεικονίσει κάτι καινούριο και όχι να μιμηθεί τα ήδη υπάρχοντα όπως στις προηγούμενες εκφάνσεις της. Βέβαια, προκειμένου να αποδώσει με πειστικότητα την πηγή της έμπνευσής του ή και την ίδια του την έμπνευση ο καλλιτέχνης θα πρέπει τελικά να οργανώσει και να κατευθύνει τη σκέψη του. Έτσι, αυτή η φαινομενική ελευθερία του υποκρύπτει ουσιαστικά την ύπαρξη κανόνων και πειθαρχίας.
 • 8. z Η τέχνη ως ελεύθερο παιχνίδι της φαντασίας (2) Οι κανόνες της τέχνης υπαγορεύονται από την ίδια την τέχνη και θα ήταν λάθος να αναζητηθούν στη θρησκεία, στην επιστήμη, στην ηθική ή στην πολιτική. Μερικοί μάλιστα καλλιτέχνες δε διστάζουν να υιοθετήσουν το αξίωμα “η τέχνη για την τέχνη”, προκειμένου να τονίσουν την ανάγκη να εξετάζουμε την καλλιτεχνική δημιουργία καθ΄εαυτήν, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ευρύτερη κοινωνική λειτουργία της. Όπως παρατηρεί ο Ιμάνουελ Καντ, η καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και η εμπειρία που παρέχει η αισθητική στάση απέναντι στα πράγματα εκφράζουν μια “σκοπιμότητα χωρίς σκοπό”. Το να ασχολείται δηλαδή κανείς με την τέχνη είναι αναμφισβήτητα σκόπιμο, καθώς με αυτόν τον τρόπο διευρύνονται οι πνευματικοί του ορίζοντες, αναπτύσσεται η αισθητική του αντίληψη και έτσι και η ίδια η τέχνη διακρίνεται από τις άλλες πρακτικές τέχνες. Την ίδια στιγμή όμως, η παροχή συναισθημάτων και ελεύθερης δημιουργίας στους δέκτες δεν αποσκοπεί πουθενά πέρα από ευχαρίστηση της στιγμής.
 • 9. z Στοχασμός πάνω στο νόημα της καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Μοντέρνα τέχνη) Η τέχνη αυτή, η λεγόμενη «μοντέρνα τέχνη», επιλέγει ως βασικό θέμα της όχι πια τον φυσικό, τον υπερβατικό ή τον εσωτερικό κόσμο, αλλά τον ίδιο της τον εαυτό. Παύει δηλαδή να απεικονίζει πιστά τοπία και μορφές, να ακολουθεί ακριβείς και ειδικευμένους κανόνες και να τηρεί με ευλάβεια την αρμονία αλλά παρουσιάζει έργα που διεγείροντας την σκέψη και τη φαντασία του κοινού, του μεταγγίζουν την απορία για το πραγματικό νόημα των έργων. Έτσι, μπορεί να λεχθεί ότι η τέχνη αυτή χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της «αυτο-αναφορικότητας». Το ρεύμα αυτό που καλύπτει χρονικά την περίοδο του 20ου αιώνα συμπεριλαμβάνει καλλιτέχνες όπως τον Γκέορκ Γκρος, τον Μαρσέλ Ντυσάν και πολλούς άλλους.
 • 10. z Διαφωνίες αναφορικά με την επίδρασή της «μοντέρνας τέχνης» Οι επαναστατικές αυτές αλλαγές έφεραν ως άμεση απόρροια διαφωνίες αναφορικά με την επίδρασή τους στο ευρύτερο κοινό. Ειδικότερα, θεωρήθηκε από πολλούς ότι βοήθησαν την τέχνη να αξιοποιήσει καλύτερα τις δημιουργικές της δυνάμεις και να συμβάλει στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων του ανθρώπου. Σύμφωνα όμως με άλλους, με τις εξελίξεις αυτές η σύγχρονη τέχνη έχει μπει σε μια περίοδο σοβαρής κρίσης, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Βέβαια, οι πειραματισμοί της σύγχρονης τέχνης φαίνονται συχνά ακατανόητοι για την πλειονότητα και τα προϊόντα τους τελείως ξένα προς αυτό που είχαμε συνηθίσει να αποκαλούμε «ωραίο». Μάλιστα κάποιοι φιλόσοφοι κάνουν λόγο για το τέλος της τέχνης - όσον αφορά την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα της ως πνευματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η σύγχρονη τέχνη φαίνεται πράγματι να μας αποκαλύπτει νέες δυνατότητες.
 • 11. z Σύνοψη Είδος τέχνης Χρονολογία Βασικά Χαρακτηριστικά Κύριοι Εκπρόσωποι Μίμηση/ Αναπαράσταση Από την εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη Πιστή απεικόνιση της φύσης και της ζωής (βιώματα) Κλοντ Μονέ Θρησκευτική τέχνη Μεσαίωνας και Βυζάντιο Προσπάθεια φανέρωσης κάποιας μεταφυσικής πραγματικότητας Δάντης, Ρωμανός ο Μελωδός, Μπαχ Ρομαντισμός Τέλη 18ου- Αρχές 19ου Αποτύπωση του ανθρώπινου πάθους σε εικόνες , χρώματα, ήχους και λέξεις Ουγκό, Μπετόβεν, Χάινε, Ντελακρουά Ελεύθερη/ Φανταστική τέχνη 19ος αιώνας Κυριαρχία της φαντασίας - «σκοπιμότητα χωρίς σκοπό» Ντε Κίρικο Αφηρημένη τέχνη 20ος αιώνας Αυτό-αναφορικότητα - Δημιουργία απορίας στους δέκτες Γκέορκ Γκρος, Μαρσέλ Ντυσάν