SlideShare a Scribd company logo
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ОСОБЛИВОСТІ
УПРАВЛІННЯ НИМИ
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
РЕСУРСАМИ.
2.ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСІВ.
1.
Мета науки управління ресурсами підприємства —
формування у фахівців теоретичних знань і практичних
навичок щодо управління матеріальним потоком на
підприємстві, насамперед: організації і управління
забезпеченням ресурсами виробництва та їх розподілом,
розміщення і управління запасами, транспортування і
реалізації готової продукції від виробника до споживача.
Процес управління матеріальними ресурсами необхідно
розглядати в двох аспектах: організаційному і
технологічному.
Організаційний — організація управління просуванням
матеріального потоку і забезпечення збуту вже готової
продукції.
Технологічний напрямок — вдосконалення технологій
транспортних перевезень, складського господарства,
інформаційного забезпечення, планування і контролю, а
також оптимізація витрат на ефективне функціонування
кожного із цих підрозділів.
Проведені дослідження у Великобританії показали, що у
вартості продукту, який потрапляє до кінцевого споживача,
понад 70% складають витрати, пов’язані із зберіганням
сировини і матеріалів, транспортуванням, пакуванням тощо.
Поступово прийшло усвідомлення того, що в цій сфері існує
суттєвий нереалізований потенціал зниження витрат і
покращання якості постачань, а отже, й підвищення
конкурентоспроможності фірми.
Шість правил системи управління матеріальними ресурсами:
1) вантаж — потрібна продукція (товар);
2) якість — необхідна якість;
3) кількість — у необхідній кількості;
4) час — повинен бути поставлений у потрібний час;
5) місце — у потрібному місці;
6) витрати — з мінімальними витратами.
М
ти
Управління
логістикою
Управління матеріалами
і розподілом
Транспорт
Складське господарство
Управління запасами
Інформаційне забезпечення
Обслуговування споживачів
Віце-президент
або керівник
підприємства
Кадри і юридичні
консультанти
Адміні-
страція
Бухгал-
терія і
фінанс
и
Організація
виробництва
Контроль та
планування
арке-
нг
Вироб-
ництво
Рис. 1. Типова структура підприємства
та організація управління підрозділами в
комерційній логістиці
Функціональні сфери системи управління ресурсами: запаси;
транспортування продукції; кадри, що обслуговують
виробництво; складування і складська обробка; інформація.
Фактори, що впливають на розміри матеріалопотоку:
1) не цінові детермінанти ринкового попиту: смаки і переваги
споживачів; кількість споживачів на ринку; грошові доходи
споживачів тощо;
2) не цінові детермінанти пропозиції: технологія виробництва;
ціна на взаємоза- мінюючі ресурси; податки і дотації;
чисельність продавців на ринку тощо.
В управлінні ресурсами беруть участь:
1. Постачальники продукції.
2. Транспортні компанії.
3. Дистриб’ютори.
4. Споживачі.
Управління ресурсами на конкретному підприємстві може
здійснюватися як централізовано, так і, навпаки,
децентралізовано на рівні відділів. Управлінська
відповідальність може бути розподілена між різними
організаційними підрозділами або сконцентрована в
одного керуючого розподілом.
Підрозділ «управління матеріалами» або «управління
логістикою» несе відповідальність за забезпечення
ресурсами процесу виробництва у потрібний момент і в
певній кількості. При такій організації система управління
матеріальними ресурсами підпорядкована віце-
президенту або головному керівнику підприємства.
Державне регулювання може бути як позитивним, так і
негативним фактором, стримуючим процес соціального
розвитку, пригнічуючи інтереси виробників щодо
високоефективної діяльності.
Забезпечення матеріальними ресурсами підприємства,
структура каналів постачань і їх стабільність залежать від
кількості етапів постачань.
З метою досягнення економії витрат, пов’язаних із
матеріально-технічним забезпеченням, необхідно
визначити оптимальну кількість етапів для отримання
продукції.
В системі матеріального забезпечення виділяють такі
торговельно-посередницькі підприємства (або канали
фізичного забезпечення):
1. Незалежні оптові посередники — купують продукцію за свій
рахунок, беруть на себе ризик, пов’язаний із моральним
старінням продукції, зі зміною кон’юнктури ринку засобів
виробництва, зберіганням товарів, скорочуючи при цьому
запаси постачальників, а також здійснюють транспортування
продукції, надають консультаційно- інформаційні та рекламні
послуги.
2. Збутові організації промислових компаній: оптові бази і
оптові контори.
3. Агенти, товарні брокери, комісіонери та інші посередники —
не купують матеріально-технічної продукції, але виступають у
ролі посередників між постачальниками і споживачами,
отримуючи при цьому комісійні у формі процентів від обсягу
продажів, здійснених при їх сприянні.
2
Прогноз — переддирективна стадія планової роботи, не
ставить конкретних завдань, але містить матеріал,
необхідний для розробки стратегії планування матеріаль-
но-технічного забезпечення підприємства, яка, в свою
чергу, є складовою частиною виробничої функціональної
стратегії підприємства (див. рис. 2).
Загальна господарська стратегія підприємства
Виробнича функ-
ціональна стратегія
Маркетингова
стратегія
Організаційна
стратегія
Логістична політика
Рис. 2. Складові загальної господарської
стратегії підприємства
Стратегія планування матеріально-технічного забезпечення
підприємства включає:
I етап. Визначається стратегічна ціль і напрямок господарського
розвитку підприємства (фірми) в майбутньому.
II етап. Розробляється загальний господарський план підприємства
(фірми), який стверджує стратегічний напрямок першого етапу.
До змісту стратегічного напряму розвитку підприємства належать:
1) виробничі потужності;
2) національні системи розподілу;
3) підйомно-транспорті роботи;
4) види транспорту;
5) контрольні системи;
6) постачальники;
7) загальний господарський план.
Просування продукції в каналах розподілу (забезпечення) не
завжди закінчується в момент її отримання. Частина продукції
може бути повернена в результаті недоцільного методу її
розподілу (порушення температурного режиму), зміни потреб,
ушкоджень при транспортуванні тощо.
Збалансування попиту в матеріальних ресурсах на
підприємстві здійснюється по видах продукції на підставі
виробничої програми і норм витрат сировини матеріалів на
одиницю готової продукції. При цьому застосовується, як
правило, нормативний метод. Таке планування потреби в
матеріальних ресурсах починається в процесі стратегічного
планування з визначенням цілей, виробничих потужностей,
фінансових можливостей, джерел їх надходження.

More Related Content

Similar to ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕСУРСІВ підприємства ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ

логістика сутність, завдання та функції розподільчої логістики
логістика сутність, завдання та функції розподільчої логістикилогістика сутність, завдання та функції розподільчої логістики
логістика сутність, завдання та функції розподільчої логістики
ната nata
 
тема 8
тема 8тема 8
тема 8
CDN_IF
 
3. обігові кошти
3. обігові кошти3. обігові кошти
3. обігові кошти
Bilovus
 
3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація
Pavlo Syrvatka
 
фінансовий менеджмент
фінансовий менеджментфінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент
RudInna1
 
срC логістика Концепція «just in time» на приикладі закладу швидкого харчува...
срC логістика Концепція «just in time» на приикладі закладу швидкого харчува...срC логістика Концепція «just in time» на приикладі закладу швидкого харчува...
срC логістика Концепція «just in time» на приикладі закладу швидкого харчува...
Vlad Humenchuk
 
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємстваУправління виробничо-господарською діяльністю підприємства
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства
Pavlo Syrvatka
 
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3egPraktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
metallurg056
 
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
KNEU
 
Поняття управлінського, статистичного та податкового видів обліку
Поняття управлінського, статистичного та податкового видів облікуПоняття управлінського, статистичного та податкового видів обліку
Поняття управлінського, статистичного та податкового видів обліку
Hanna Filatova
 
Контроль витрат.pptx
Контроль витрат.pptxКонтроль витрат.pptx
Контроль витрат.pptx
ssuser549ed4
 
планування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
uliana8
 
презентація до 3теми
презентація до 3темипрезентація до 3теми
презентація до 3теми
stetsenko_lyudmila
 
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Victor Step
 

Similar to ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕСУРСІВ підприємства ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ (20)

Modyle 02
Modyle 02Modyle 02
Modyle 02
 
логістика сутність, завдання та функції розподільчої логістики
логістика сутність, завдання та функції розподільчої логістикилогістика сутність, завдання та функції розподільчої логістики
логістика сутність, завдання та функції розподільчої логістики
 
тема 8
тема 8тема 8
тема 8
 
с
сс
с
 
Prodyktivnictb
ProdyktivnictbProdyktivnictb
Prodyktivnictb
 
Productivnictb
ProductivnictbProductivnictb
Productivnictb
 
3. обігові кошти
3. обігові кошти3. обігові кошти
3. обігові кошти
 
3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація
 
фінансовий менеджмент
фінансовий менеджментфінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент
 
срC логістика Концепція «just in time» на приикладі закладу швидкого харчува...
срC логістика Концепція «just in time» на приикладі закладу швидкого харчува...срC логістика Концепція «just in time» на приикладі закладу швидкого харчува...
срC логістика Концепція «just in time» на приикладі закладу швидкого харчува...
 
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємстваУправління виробничо-господарською діяльністю підприємства
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства
 
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3egPraktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
 
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
 
Поняття управлінського, статистичного та податкового видів обліку
Поняття управлінського, статистичного та податкового видів облікуПоняття управлінського, статистичного та податкового видів обліку
Поняття управлінського, статистичного та податкового видів обліку
 
Контроль витрат.pptx
Контроль витрат.pptxКонтроль витрат.pptx
Контроль витрат.pptx
 
опер менедж (1)
опер менедж (1)опер менедж (1)
опер менедж (1)
 
планування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
 
презентація до 3теми
презентація до 3темипрезентація до 3теми
презентація до 3теми
 
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
 
тема 2
тема 2тема 2
тема 2
 

More from Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, SumDU

1.pdf
1.pdf1.pdf
Шимошенко Анастасія.pptx
Шимошенко Анастасія.pptxШимошенко Анастасія.pptx
усик марина.pdf
усик марина.pdfусик марина.pdf
Трофимович Валерія.pdf
Трофимович Валерія.pdfТрофимович Валерія.pdf
Темченко Євгенія.pptx
Темченко Євгенія.pptxТемченко Євгенія.pptx
Таценко Олеся.pdf
Таценко Олеся.pdfТаценко Олеся.pdf
Сурело В. презентація.pdf
Сурело В. презентація.pdfСурело В. презентація.pdf
Сокол Людмила.pdf
Сокол Людмила.pdfСокол Людмила.pdf
Рудень Ліліана.pptx
Рудень Ліліана.pptxРудень Ліліана.pptx
Рубан Аліна.pptx
Рубан Аліна.pptxРубан Аліна.pptx
Постоєнко Тетяна.pdf
Постоєнко Тетяна.pdfПостоєнко Тетяна.pdf
Паливода Єгор.pptx
Паливода Єгор.pptxПаливода Єгор.pptx
Мамаєва Карина.pdf
Мамаєва Карина.pdfМамаєва Карина.pdf
Голик Аліна.pdf
Голик Аліна.pdfГолик Аліна.pdf
Віталіна Ніколаєва.pptx
Віталіна Ніколаєва.pptxВіталіна Ніколаєва.pptx
Вєтрова А..pdf
Вєтрова А..pdfВєтрова А..pdf
Богомаз Карина.pptx
Богомаз Карина.pptxБогомаз Карина.pptx
Андрухова Діана.pdf
Андрухова Діана.pdfАндрухова Діана.pdf
Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptx
Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptxАналіз виробництва та реалізації продукції.pptx
Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptx
Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, SumDU
 
History of statistics.pdf
History of statistics.pdfHistory of statistics.pdf

More from Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, SumDU (20)

1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
Шимошенко Анастасія.pptx
Шимошенко Анастасія.pptxШимошенко Анастасія.pptx
Шимошенко Анастасія.pptx
 
усик марина.pdf
усик марина.pdfусик марина.pdf
усик марина.pdf
 
Трофимович Валерія.pdf
Трофимович Валерія.pdfТрофимович Валерія.pdf
Трофимович Валерія.pdf
 
Темченко Євгенія.pptx
Темченко Євгенія.pptxТемченко Євгенія.pptx
Темченко Євгенія.pptx
 
Таценко Олеся.pdf
Таценко Олеся.pdfТаценко Олеся.pdf
Таценко Олеся.pdf
 
Сурело В. презентація.pdf
Сурело В. презентація.pdfСурело В. презентація.pdf
Сурело В. презентація.pdf
 
Сокол Людмила.pdf
Сокол Людмила.pdfСокол Людмила.pdf
Сокол Людмила.pdf
 
Рудень Ліліана.pptx
Рудень Ліліана.pptxРудень Ліліана.pptx
Рудень Ліліана.pptx
 
Рубан Аліна.pptx
Рубан Аліна.pptxРубан Аліна.pptx
Рубан Аліна.pptx
 
Постоєнко Тетяна.pdf
Постоєнко Тетяна.pdfПостоєнко Тетяна.pdf
Постоєнко Тетяна.pdf
 
Паливода Єгор.pptx
Паливода Єгор.pptxПаливода Єгор.pptx
Паливода Єгор.pptx
 
Мамаєва Карина.pdf
Мамаєва Карина.pdfМамаєва Карина.pdf
Мамаєва Карина.pdf
 
Голик Аліна.pdf
Голик Аліна.pdfГолик Аліна.pdf
Голик Аліна.pdf
 
Віталіна Ніколаєва.pptx
Віталіна Ніколаєва.pptxВіталіна Ніколаєва.pptx
Віталіна Ніколаєва.pptx
 
Вєтрова А..pdf
Вєтрова А..pdfВєтрова А..pdf
Вєтрова А..pdf
 
Богомаз Карина.pptx
Богомаз Карина.pptxБогомаз Карина.pptx
Богомаз Карина.pptx
 
Андрухова Діана.pdf
Андрухова Діана.pdfАндрухова Діана.pdf
Андрухова Діана.pdf
 
Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptx
Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptxАналіз виробництва та реалізації продукції.pptx
Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptx
 
History of statistics.pdf
History of statistics.pdfHistory of statistics.pdf
History of statistics.pdf
 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕСУРСІВ підприємства ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ

 • 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ. 2.ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСІВ.
 • 2. 1. Мета науки управління ресурсами підприємства — формування у фахівців теоретичних знань і практичних навичок щодо управління матеріальним потоком на підприємстві, насамперед: організації і управління забезпеченням ресурсами виробництва та їх розподілом, розміщення і управління запасами, транспортування і реалізації готової продукції від виробника до споживача. Процес управління матеріальними ресурсами необхідно розглядати в двох аспектах: організаційному і технологічному. Організаційний — організація управління просуванням матеріального потоку і забезпечення збуту вже готової продукції. Технологічний напрямок — вдосконалення технологій транспортних перевезень, складського господарства, інформаційного забезпечення, планування і контролю, а також оптимізація витрат на ефективне функціонування кожного із цих підрозділів.
 • 3. Проведені дослідження у Великобританії показали, що у вартості продукту, який потрапляє до кінцевого споживача, понад 70% складають витрати, пов’язані із зберіганням сировини і матеріалів, транспортуванням, пакуванням тощо. Поступово прийшло усвідомлення того, що в цій сфері існує суттєвий нереалізований потенціал зниження витрат і покращання якості постачань, а отже, й підвищення конкурентоспроможності фірми. Шість правил системи управління матеріальними ресурсами: 1) вантаж — потрібна продукція (товар); 2) якість — необхідна якість; 3) кількість — у необхідній кількості; 4) час — повинен бути поставлений у потрібний час; 5) місце — у потрібному місці; 6) витрати — з мінімальними витратами.
 • 4. М ти Управління логістикою Управління матеріалами і розподілом Транспорт Складське господарство Управління запасами Інформаційне забезпечення Обслуговування споживачів Віце-президент або керівник підприємства Кадри і юридичні консультанти Адміні- страція Бухгал- терія і фінанс и Організація виробництва Контроль та планування арке- нг Вироб- ництво Рис. 1. Типова структура підприємства та організація управління підрозділами в комерційній логістиці
 • 5. Функціональні сфери системи управління ресурсами: запаси; транспортування продукції; кадри, що обслуговують виробництво; складування і складська обробка; інформація. Фактори, що впливають на розміри матеріалопотоку: 1) не цінові детермінанти ринкового попиту: смаки і переваги споживачів; кількість споживачів на ринку; грошові доходи споживачів тощо; 2) не цінові детермінанти пропозиції: технологія виробництва; ціна на взаємоза- мінюючі ресурси; податки і дотації; чисельність продавців на ринку тощо. В управлінні ресурсами беруть участь: 1. Постачальники продукції. 2. Транспортні компанії. 3. Дистриб’ютори. 4. Споживачі.
 • 6. Управління ресурсами на конкретному підприємстві може здійснюватися як централізовано, так і, навпаки, децентралізовано на рівні відділів. Управлінська відповідальність може бути розподілена між різними організаційними підрозділами або сконцентрована в одного керуючого розподілом. Підрозділ «управління матеріалами» або «управління логістикою» несе відповідальність за забезпечення ресурсами процесу виробництва у потрібний момент і в певній кількості. При такій організації система управління матеріальними ресурсами підпорядкована віце- президенту або головному керівнику підприємства.
 • 7. Державне регулювання може бути як позитивним, так і негативним фактором, стримуючим процес соціального розвитку, пригнічуючи інтереси виробників щодо високоефективної діяльності. Забезпечення матеріальними ресурсами підприємства, структура каналів постачань і їх стабільність залежать від кількості етапів постачань. З метою досягнення економії витрат, пов’язаних із матеріально-технічним забезпеченням, необхідно визначити оптимальну кількість етапів для отримання продукції.
 • 8. В системі матеріального забезпечення виділяють такі торговельно-посередницькі підприємства (або канали фізичного забезпечення): 1. Незалежні оптові посередники — купують продукцію за свій рахунок, беруть на себе ризик, пов’язаний із моральним старінням продукції, зі зміною кон’юнктури ринку засобів виробництва, зберіганням товарів, скорочуючи при цьому запаси постачальників, а також здійснюють транспортування продукції, надають консультаційно- інформаційні та рекламні послуги. 2. Збутові організації промислових компаній: оптові бази і оптові контори. 3. Агенти, товарні брокери, комісіонери та інші посередники — не купують матеріально-технічної продукції, але виступають у ролі посередників між постачальниками і споживачами, отримуючи при цьому комісійні у формі процентів від обсягу продажів, здійснених при їх сприянні.
 • 9. 2 Прогноз — переддирективна стадія планової роботи, не ставить конкретних завдань, але містить матеріал, необхідний для розробки стратегії планування матеріаль- но-технічного забезпечення підприємства, яка, в свою чергу, є складовою частиною виробничої функціональної стратегії підприємства (див. рис. 2). Загальна господарська стратегія підприємства Виробнича функ- ціональна стратегія Маркетингова стратегія Організаційна стратегія Логістична політика Рис. 2. Складові загальної господарської стратегії підприємства
 • 10. Стратегія планування матеріально-технічного забезпечення підприємства включає: I етап. Визначається стратегічна ціль і напрямок господарського розвитку підприємства (фірми) в майбутньому. II етап. Розробляється загальний господарський план підприємства (фірми), який стверджує стратегічний напрямок першого етапу. До змісту стратегічного напряму розвитку підприємства належать: 1) виробничі потужності; 2) національні системи розподілу; 3) підйомно-транспорті роботи; 4) види транспорту; 5) контрольні системи; 6) постачальники; 7) загальний господарський план.
 • 11. Просування продукції в каналах розподілу (забезпечення) не завжди закінчується в момент її отримання. Частина продукції може бути повернена в результаті недоцільного методу її розподілу (порушення температурного режиму), зміни потреб, ушкоджень при транспортуванні тощо. Збалансування попиту в матеріальних ресурсах на підприємстві здійснюється по видах продукції на підставі виробничої програми і норм витрат сировини матеріалів на одиницю готової продукції. При цьому застосовується, як правило, нормативний метод. Таке планування потреби в матеріальних ресурсах починається в процесі стратегічного планування з визначенням цілей, виробничих потужностей, фінансових можливостей, джерел їх надходження.