SlideShare a Scribd company logo
1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
Μέσο: . . . . . . . . .ONE VOICE
Ημ. Έκδοσης: . . .13/11/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .13/11/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 2
Η ακρίβεια προκύπτει
από τη συνύπαρξη
πολυάριθμων
μακροοικονομικών
παραγόντων που οι
εθνικέβ κυβερνήσει
δυσκολεύονται να
διαχειριστούν Αν σε
αυτό συμπεριλάβουμε
και την ολιγωρία σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωοτβ τότε τα
πράγματα είναι ακόμα
δυσκολότερα
σεΑ.56
1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
Μέσο: . . . . . . . . .ONE VOICE
Ημ. Έκδοσης: . . .13/11/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .13/11/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 56
του
ΑΝΤΩΝΗ
ΖΑΪΡΗ
Η φιλοσοφία του καλαθιού
του νοικοκυριού
ίΤστόχευση και to βαθύτερο
σκεπτικό του καλαθιού
του νοικοκυριού συ
vtar/αται στη διαμόρφωση
μιας παλέτας βασικών ειδών
διατροφής με υποχρεωτική
βάση τα 50 είδη που
θα τελούν σε προστατευόμενες
τιμές και προφανώς
κάτω από τα επίπεδα του
πληθωρισμού
Im προϊόντα θα ανασυντί
θενται ανά εβδομάδα θα
τυγχάνουν ειδικής σήμανσης
θα έχει δε ο κατα
ναλωτής μέσω της πλατφόρμας
e-katanalotis τη
δυνατότητα σύγκρισης τιμών
και αξιολόγησης προϊόντων
εντός και εκτός
καλαθιού Σημειωτέον
επιπρόσθετα ότι ο καταναλωτής
μπαίνει και σε μία
εκπαιδευτική-ερευνητική
διαδικασία που συνίσταται
στην έρευνα αξιολόγηση
και σύγκριση τιμών και
προϊόντων προτού λάβει
την τελική απόφαση αγοράς
η οποία πλέον θα είναι
αποτέλεσμα ορθολογικής
αγοραστικής κρίσης που
συνδέει το καλύτερο προϊόν
στη συμφερότερη τιμή
Αξίζει βεβαίως να αναφερθεί
εδώ ότι πέραν της
συγκεκριμένης πρωτοβουλίας
ο καταναλωτής παραμένει
κυρίαρχος στις επιλογές
του σε όλα τα αγαθά
συμπεριλαμβανομένων και
των τροφίμων λιανικής καθώς
και εκτός καλαθιού
έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος
με μία τεράστια
ποικιλία προϊόντων ανά κατηγορία
από επώνυμα λιγότερο
επώνυμα έως ανώνυμα
με κυμάνσεις τιμών
έως και 40-50 και ως εκ
τούτου έχει την ευχέρεια
αγοραστικών επιλογών
Είναι αλήθεια όχι η κριτική
στη χώρα μας σε οποιαδήποτε
ενέργεια είναι συνήθης
από την άλλη όμως
είναι πασιφανές ότι στη
λαίλαπα των διεθνών γεωπολιτικών
εξελίξεων και
κατά συνέπεια σφοδρών
ανατιμήσεων προϊόντων σε
Σιη παίπαπα
των διεθνών
γεωπολιτικών
εξελίξεων τα
όπήΐα που έχει
κανείε στη σχεδίαση
στρατηγικήε
αντιμετώπισηε
tns Kpions
είναι εξαιρετικά
περιορισμένα
όλο το εύρος της εφοδια
στικής αλυσίδας εξαιτίας
του ενεργειακού κόστους
τα όπλα που έχει κανείς
στη σχεδίαση στρατηγικής
αντιμετώπισης της κρίσης
είναι εξαιρετικά περιορισμένα
Και τούτο γιατί η ακρίβεια
προκύπτει από την συνύπαρξη
πολυάριθμων μακροοικονομικών
παραγόντων
π χ πανδημία
πόλεμος που οι εθνικές
κυβερνήσεις δυσκολεύονται
να διαχειριστούν Αν
σε αυτό συμπεριλάβουμε
και την ολιγωρία και δυσκολία
λήψης αποφάσεων σε
επίπεδο ΕυρωπαϊκήςΈνω
σης τότε τα πράγματα είναι
ακόμα δυσκολότερα
Αναμένουμε τέλος την
εξομάλυνση της κατάστασης
ώστε να αποκατασταθεί
η ροή της εφοδιαστικής
αλυσίδας να σταματήσουν
οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις
των τιμών και η ισορροπία
προσφοράς-ζήτησης να
επαναφέρει τα επίπεδα τιμών
σε όρους ανταγωνιστικής
λειτουργίας της αγοράς
αναπληρωτής
αντιπρόεδρος ΣΕΑΠΕ
επικ καθηγητής
Πανεπιστημίου Νεάπολις
Κύπρου μέλος του
Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ WEF

More Related Content

More from Antonis Zairis

Ευρωεκλογές 2024: Τα ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία – Προκλήσεις και ευκαιρίες...
Ευρωεκλογές 2024: Τα ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία – Προκλήσεις και ευκαιρίες...Ευρωεκλογές 2024: Τα ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία – Προκλήσεις και ευκαιρίες...
Ευρωεκλογές 2024: Τα ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία – Προκλήσεις και ευκαιρίες...
Antonis Zairis
 
Διλήμματα και γενναίες αποφάσεις από το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας
Διλήμματα και γενναίες αποφάσεις από το αναπτυξιακό πρότυπο της χώραςΔιλήμματα και γενναίες αποφάσεις από το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας
Διλήμματα και γενναίες αποφάσεις από το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας
Antonis Zairis
 
The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...
The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...
The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...
Antonis Zairis
 
Greek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business Review
Greek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business ReviewGreek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business Review
Greek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business Review
Antonis Zairis
 
Retail sector trends for 2024 | European Business Review
Retail sector trends for 2024 | European Business ReviewRetail sector trends for 2024 | European Business Review
Retail sector trends for 2024 | European Business Review
Antonis Zairis
 
New dynamic economic model with a digital footprint | European Business Review
New dynamic economic model with a digital footprint | European Business ReviewNew dynamic economic model with a digital footprint | European Business Review
New dynamic economic model with a digital footprint | European Business Review
Antonis Zairis
 
Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και νέοι κίνδυνοι για το 2024 - Οικονομικό Επι...
Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και νέοι κίνδυνοι για το 2024 - Οικονομικό Επι...Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και νέοι κίνδυνοι για το 2024 - Οικονομικό Επι...
Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και νέοι κίνδυνοι για το 2024 - Οικονομικό Επι...
Antonis Zairis
 
Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...
Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...
Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...
Antonis Zairis
 
The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...
The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...
The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...
Antonis Zairis
 
Fast- moving retail in the new demanding era | European Business Review
Fast- moving retail in the new demanding era | European Business ReviewFast- moving retail in the new demanding era | European Business Review
Fast- moving retail in the new demanding era | European Business Review
Antonis Zairis
 
Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...
Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...
Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...
Antonis Zairis
 
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...
Antonis Zairis
 
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
Antonis Zairis
 
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpostΠολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
Antonis Zairis
 
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
Antonis Zairis
 
Η λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας
Η λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίαςΗ λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας
Η λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας
Antonis Zairis
 
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
Antonis Zairis
 
Η εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της Κυριακής
Η εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της ΚυριακήςΗ εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της Κυριακής
Η εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της Κυριακής
Antonis Zairis
 
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
Antonis Zairis
 
Αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότητα
Αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότηταΑλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότητα
Αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότητα
Antonis Zairis
 

More from Antonis Zairis (20)

Ευρωεκλογές 2024: Τα ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία – Προκλήσεις και ευκαιρίες...
Ευρωεκλογές 2024: Τα ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία – Προκλήσεις και ευκαιρίες...Ευρωεκλογές 2024: Τα ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία – Προκλήσεις και ευκαιρίες...
Ευρωεκλογές 2024: Τα ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία – Προκλήσεις και ευκαιρίες...
 
Διλήμματα και γενναίες αποφάσεις από το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας
Διλήμματα και γενναίες αποφάσεις από το αναπτυξιακό πρότυπο της χώραςΔιλήμματα και γενναίες αποφάσεις από το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας
Διλήμματα και γενναίες αποφάσεις από το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας
 
The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...
The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...
The new type of smart, sustainable entrepreneurship and the next day | Europe...
 
Greek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business Review
Greek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business ReviewGreek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business Review
Greek trade a pillar of dynamic economic growth - European Business Review
 
Retail sector trends for 2024 | European Business Review
Retail sector trends for 2024 | European Business ReviewRetail sector trends for 2024 | European Business Review
Retail sector trends for 2024 | European Business Review
 
New dynamic economic model with a digital footprint | European Business Review
New dynamic economic model with a digital footprint | European Business ReviewNew dynamic economic model with a digital footprint | European Business Review
New dynamic economic model with a digital footprint | European Business Review
 
Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και νέοι κίνδυνοι για το 2024 - Οικονομικό Επι...
Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και νέοι κίνδυνοι για το 2024 - Οικονομικό Επι...Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και νέοι κίνδυνοι για το 2024 - Οικονομικό Επι...
Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και νέοι κίνδυνοι για το 2024 - Οικονομικό Επι...
 
Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...
Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...
Νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με ψηφιακό αποτύπωμα στην οικονομία - Energizing Gr...
 
The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...
The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...
The unequal battle of inflation and the appropriate sustainable solution | Eu...
 
Fast- moving retail in the new demanding era | European Business Review
Fast- moving retail in the new demanding era | European Business ReviewFast- moving retail in the new demanding era | European Business Review
Fast- moving retail in the new demanding era | European Business Review
 
Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...
Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...
Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...
 
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...
 
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
 
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpostΠολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
 
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
 
Η λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας
Η λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίαςΗ λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας
Η λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας
 
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
 
Η εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της Κυριακής
Η εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της ΚυριακήςΗ εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της Κυριακής
Η εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της Κυριακής
 
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
 
Αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότητα
Αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότηταΑλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότητα
Αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότητα
 

Η φιλοσοφία του καλαθιού του νοικοκυριού

 • 1. 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ Μέσο: . . . . . . . . .ONE VOICE Ημ. Έκδοσης: . . .13/11/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .13/11/2022 Σελίδα: . . . . . . . . 2 Η ακρίβεια προκύπτει από τη συνύπαρξη πολυάριθμων μακροοικονομικών παραγόντων που οι εθνικέβ κυβερνήσει δυσκολεύονται να διαχειριστούν Αν σε αυτό συμπεριλάβουμε και την ολιγωρία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωοτβ τότε τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα σεΑ.56
 • 2. 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ Μέσο: . . . . . . . . .ONE VOICE Ημ. Έκδοσης: . . .13/11/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .13/11/2022 Σελίδα: . . . . . . . . 56 του ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΪΡΗ Η φιλοσοφία του καλαθιού του νοικοκυριού ίΤστόχευση και to βαθύτερο σκεπτικό του καλαθιού του νοικοκυριού συ vtar/αται στη διαμόρφωση μιας παλέτας βασικών ειδών διατροφής με υποχρεωτική βάση τα 50 είδη που θα τελούν σε προστατευόμενες τιμές και προφανώς κάτω από τα επίπεδα του πληθωρισμού Im προϊόντα θα ανασυντί θενται ανά εβδομάδα θα τυγχάνουν ειδικής σήμανσης θα έχει δε ο κατα ναλωτής μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών και αξιολόγησης προϊόντων εντός και εκτός καλαθιού Σημειωτέον επιπρόσθετα ότι ο καταναλωτής μπαίνει και σε μία εκπαιδευτική-ερευνητική διαδικασία που συνίσταται στην έρευνα αξιολόγηση και σύγκριση τιμών και προϊόντων προτού λάβει την τελική απόφαση αγοράς η οποία πλέον θα είναι αποτέλεσμα ορθολογικής αγοραστικής κρίσης που συνδέει το καλύτερο προϊόν στη συμφερότερη τιμή Αξίζει βεβαίως να αναφερθεί εδώ ότι πέραν της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ο καταναλωτής παραμένει κυρίαρχος στις επιλογές του σε όλα τα αγαθά συμπεριλαμβανομένων και των τροφίμων λιανικής καθώς και εκτός καλαθιού έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με μία τεράστια ποικιλία προϊόντων ανά κατηγορία από επώνυμα λιγότερο επώνυμα έως ανώνυμα με κυμάνσεις τιμών έως και 40-50 και ως εκ τούτου έχει την ευχέρεια αγοραστικών επιλογών Είναι αλήθεια όχι η κριτική στη χώρα μας σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι συνήθης από την άλλη όμως είναι πασιφανές ότι στη λαίλαπα των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και κατά συνέπεια σφοδρών ανατιμήσεων προϊόντων σε Σιη παίπαπα των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων τα όπήΐα που έχει κανείε στη σχεδίαση στρατηγικήε αντιμετώπισηε tns Kpions είναι εξαιρετικά περιορισμένα όλο το εύρος της εφοδια στικής αλυσίδας εξαιτίας του ενεργειακού κόστους τα όπλα που έχει κανείς στη σχεδίαση στρατηγικής αντιμετώπισης της κρίσης είναι εξαιρετικά περιορισμένα Και τούτο γιατί η ακρίβεια προκύπτει από την συνύπαρξη πολυάριθμων μακροοικονομικών παραγόντων π χ πανδημία πόλεμος που οι εθνικές κυβερνήσεις δυσκολεύονται να διαχειριστούν Αν σε αυτό συμπεριλάβουμε και την ολιγωρία και δυσκολία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕυρωπαϊκήςΈνω σης τότε τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα Αναμένουμε τέλος την εξομάλυνση της κατάστασης ώστε να αποκατασταθεί η ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας να σταματήσουν οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις των τιμών και η ισορροπία προσφοράς-ζήτησης να επαναφέρει τα επίπεδα τιμών σε όρους ανταγωνιστικής λειτουργίας της αγοράς αναπληρωτής αντιπρόεδρος ΣΕΑΠΕ επικ καθηγητής Πανεπιστημίου Νεάπολις Κύπρου μέλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ WEF