SlideShare a Scribd company logo
Початок
реалізації
2022
року
нформаційна карта мікропроекту
у рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство»
(фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Ініціатор
Партнер
Економічний
факультет
Юридичний
факультет
Відповідальний
виконавець
Гринькевич О.С.,
професорка
кафедри статистики
Міжгалузева освітньо-професійна
магістерська програма
«Економіка і правове
регулювання в бізнесі»
Де буде
реалізовуватися
ЛНУ імені Івана Франка
Спеціальність 051
Економіка
Назва мікропроекту
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Звіт про результати реалізації
мікропроекту:
структура презентації
 Опис мікропроекту: актуальність, цільові
групи, завдання
 Результати міжнародного стажування:
презентація досвіду і промоція мікропроекту
 Результати реалізації завдань мікророект
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Опис мікропроекту
Міжгалузева/розширена
освітньо-професійна магістерська програма
«Економіка та правове регулювання в бізнесі»
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
АКТУАЛЬНІСТЬ мікропроекту
1. Домінування в економіці суб’єктів малого бізнесу (90%+), які
мають обмежені можливості оплати юридичних послуг, а тому
потребують навиків самостійної роботи з юридичними документами
2. Попит на міжгалузевість знань і навиків з економіки і права
(*підтверджують результати опитування 300 старшокласників Львівської
області, **вибірковий курс «Юридичний самозахист» - один із
найпопулярніших серед студентів Університету)
3. Підготовка з 2018 року бакалаврів за освітньою програмою
«Економіка і правове регулювання в бізнесі» в ЛНУ ім. Івана Франка
(***прийом на міждисциплінарну бакалаврську програму з економіки і права
зріс з 18 до 33 за 2018-2019 роки)
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Цільові групи міжгалузевої
магістерської програми
• Випускники бакалаврської програми з
економіки за спеціалізацією «Економіка і
правове регулювання в бізнесі» (перший
випуск – з 2022 року)
• Випускники бакалаврських програм з
права в ЛНУ імені Івана Франка та інших
ЗВО
• Випускники бакалаврських програм з
економіки в ЛНУ імені Івана Франка та
інших ЗВО
На фото: випускники
бакалаврських програм з
економіки ЛНУ ім. Івана
Франка, 2018 рік
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Цілі і очікувані результати
мікропроекту
Загальна
ціль
Підвищення якості підготовки фахівців з економіки через міжгалузевий
характер результатів навчання у галузі економіки і права
Завдання 1. Результат 1.1. Дві робочі/міжкафедральні зустрічі з питань підготовки
програми. Створення робочої групи
Виконано
Результат 1.2. Анкетування серед цільових груп Проекту Виконано
Результат 1.3. Syllabus/Опис результатів навчання: 1) знання, 2) вміння, 3)
суспільні компетентності. Проект освітньої програми
Виконано
Завдання 2 Погодження і промоція Програми
Результат 2.1. Погодження і затвердження Програми та Правил прийому
на засіданні Вченої ради Університету
Заплановано
на 2021 рік
Результат 2.2. Рекламно-інформаційні матеріали про Програму, її промоція Виконано
Завдання 3 Реалізація Програми
Результат 3.1. Конкурсна пропозиція для вступної компанії Університету З 2022 року
Результат 3.2. Набір студентів З 2022 року
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Результати міжнародного
стажування:
презентація досвіду
і промоція мікропроекту
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Результати стажування:
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОПОВІДІ INTERDISCIPLINARITY AS A FACTOR
OF KNOWLEDGE TRANSFER AND LEADERSHIP IN HIGHER
EDUCATION на міжнародному семінарі
В ЛНУ імені І.ФРАНКА
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Участь у конкурсі проектів ЕРАЗМУС+
ОП «Економіка та правове регулювання
в бізнесі» включена в якості пілотної програми Проекту
SMART-PL
………
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Участь у конкурсі проектів Еразмус+
ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі»
включена в якості пілотної програми
Проекту SMART-PL
• ІДЕЯ ПРОЕКТУ SMART-PL
• Організація персоналізованого навчання, ключовою перевагою якого є побудова
процесу навчання як індивідуальної траєкторії
• Оцінювання і побудова індивідуальних траєкторій навчання буде здійснюватися на
базі використання інформаційно-діагностичної платформи SMART. В результаті її
використання студент отримає не тільки оцінку, а й можливу траєкторію її
поліпшення. З бази даних інформаційної системи студент буде індивідуально
отримувати необхідні навчальні матеріали та додаткові завдання для розвитку
необхідних компетенцій; а також посилання на профільні on-line курси, підручники,
наукові публікації в електронному каталозі бібліотеки Університету.
• Студенти зможуть розвиватися з власною швидкістю і демонструвати свої знання та
навички, незалежно від того, чи відбувається навчання в Інтернеті, в аудиторії або
під час стажування за межами університету.
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Участь у конкурсі проектів Еразмус+
Опис пілотної програми
«Економіка та правове регулювання в бізнесі»
у проекті SMART-PL
1) ОП забезпечить для кожного студента різне співвідношення юридичних і
економічних компетентностей з урахуванням рівня існуючого рівня підготовки у
галузі економіки і права, а також зацікавлень студента у сфері майбутньої
професійної діяльності
2) ОП дасть можливість оптимально використовувати часу для теоретичної і
практичної підготовки у співпраці з роботодавцями
3) передбачає використання інформаційно-діагностичної платформи SMART,
яка забезпечує не тільки оцінку рівня розвитку компетентностей студента, а й
можливу траєкторію її поліпшення, в тому числі, в умовах неформальної освіти
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
РЕЗУЛЬТАТИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ
МІКРОРОЕКТУ
Міжгалузева/розширена
освітньо-професійна магістерська програма
«Економіка та правове регулювання в бізнесі»
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Наша міжгалузева команда
(погоджено склад робочої групи «Економіка та правове
регулювання в бізнесі»)
Юридичний факультет,
кафедра основ права
України
Економічний
факультет,
кафедра статистики
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Результати реалізації Мікропроекту:
Відомості про склад робочої групи з підготовки
ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» (витяг з проекту ОП)
Прізвище, ім’я, по
батькові
Найменування посади,
місце роботи
Найменування закладу, який
закінчив викладач, рік закінчення,
спеціальність, кваліфікація
Науковий ступінь, шифр і найменування наукової
спеціальності, тема дисертації, вчене звання
Матковський
Семен
Олексійович
Завідувач кафедри
статистики
економічного
факультету, ЛНУ
імені Івана Франка
ЛДУ імені Івана Франка,
1969, спеціальність -
математика, обчислювальна
математика,
кваліфікація – математик-
обчислювач
Кандидат економічних наук , 08.00.05 - розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка, тема
дисертації – «Методи оцінки ефективності
розвитку виробничо-господарського комплексу
області»,
професор кафедри статистики
Гринькевич
Ольга
Степанівна
Професорка
кафедри статистики
економічного
факультету,
ЛНУ імені Івана
Франка
ЛДУ імені Івана Франка,
1994, спеціальність -
економічна кібернетика,
кваліфікація - економіст-
математик,
диплом з відзнакою
Доктор економічних наук
08.00.03 - Економіка та управління національним
господарством,
тема дисертації – «Управління
конкурентоспроможністю вищої освіти України
(методологія аналізу і система моніторингу).
Доцент кафедри менеджменту
Миронюк
Ауріка
Кузьмівна
Доцент кафедри
статистики
економічного
факультету, ЛНУ
імені Івана Франка
ЛДУ імені Івана Франка,
1989,
спеціальність – механізована
обробка економічної
інформації, кваліфікація –
інженер-економіст
Кандидат економічних наук , 08.00.05 - розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка, тема
дисертації –
Економічна оцінка землі в регіоні та її
використання,
доцент кафедри статистики
Шандра Роман
Станісла-вович
Доцент кафедри
основ права України
юридичного
факультету,
ЛНУ імені Івана
Франка
ЛНУ імені Івана Франка, 2002,
спеціальність – правознавство,
кваліфікація – юрист
Кандидат юридичних наук, 12.00.01 - теорія та
історія держави і права;
історія політичних і правових учень, тема
дисертації – «Волоське право та особливості його
застосування на українських землях (ХІІІ-XVIII
ст.ст.)», доцент кафедри основ права України
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Результати реалізації Мікропроекту:
фрагмент анкети, використаної для вивчення цільових груп
міжгалузевої освітньої програми
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Результати реалізації Мікропроекту:
інституційне/наукове забезпечення у підготовці і реалізації ОП
«Економіка та правове регулювання в бізнесі»
«Без міждисциплінарних досліджень немає міждисциплінарних
магістерських програм» (JEL Classification K – Law and Economics)
Наукові інститути
Інститут економіко-правових
досліджень імені В.К. Мамутова
• http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Sci
entificDirections/Pages/Default.aspx
?OrgID=0000258
Засновник – НАН України. Наукові напрями
• господарське право
• державне регулювання економіки
• соціально-економічний розвиток територіальних систем і розподілу повноважень між
центральними органами влади та регіонами
• правове забезпечення підприємництва, формування нових організаційно-господарських
структур
• економіко-правові проблеми попередження економічних правопорушень
• гармонізація законодавчих актів, що регулюють економічні відносини
Наукові міжгалузеві видання
Включені до переліку фахових видань з економічних наук і юридичних наук. Категорія Б.
Журнал «Економіка і право»
http://economiclaw.kiev.ua/index.php/
economiclaw/index
Засновники: Національна академія наук України, Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.
Мамутова Національної академії наук України, Донецький національний технічний університет
Міністерства освіти і науки України
Збірник наукових праць
«Економічна теорія та право»
http://econtlaw.nlu.edu.ua/
Засновник – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Використаний досвід українських і польських
університетів у підготовці міжгалузевої ОП
«Економіка та правове регулювання в бізнесі»
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Studia
drugiego stopnia. EKONOMIA - studia stacjonarne i
niestacjonarne trwają 4 semestry. SPECJALNOŚĆ:
PRAWO W BIZNESIE. зміст ОП «Право в бізнесі»,
навчальний план
Uniwersytet Warszawski, підходи до
організації міждисциплінарних
програм
Uniwersytetu Jagiellońskiego, підходи до організації
міждисциплінарних програм
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
зміст магістерської ОП «Економіка і право»
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Результати реалізації Мікропроекту:
експерти /організації ОП «Економіка та правове
регулювання в бізнесу»
Органи державної влади
і місцевого самоврядування
Департамент економіки Львівської обласної
держадміністрації
Судові органи Львівський апеляційний суд, Господарський суд
Львівської області (Відділ планово-фінансової
діяльності, бухгалтерського обліку та звітності)
Юридичний бізнес Юридична компанія DEVOSO LAW FIRM,
керуючий – Богдан Демідонт
Адвокати: Квак Вадим Васильович; Квак Висиль
Миколайович
Громадські організації Львівське обласне об'єднання роботодавців
ГО «Екологія. Право. Людина»
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТІВ щодо змісту та організації
ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесу»
Тематика навчальних і дослідницьких робіт, курсів
 Юридична дисципліна в бізнесі
 Шахрайство в бізнесі та його наслідки
 Податкові наслідки, зобов’язання
 Поставки. Кредити. Позики
 Договірні зобов’язання
Бази практики
 Планово-фінансові відділи правоохоронних органів
 Департамент економічної політики ОДА, управління комунального господарства (місто, область)
 Екологічні інспекції
 Юридичні підрозділи середніх і великих підприємств (Nestle. OKKO…..)
Сфери діяльності економістів у правоохоронних органах, що потребують міжгалузевих компетенцій
 Договірна робота (укладання договорів з юридичними і фізичними особами)
 Тендерні закупівлі (відкриті торги, переговорні процедури)
 Надання відповідей на звернення юридичних і фізичних осіб
 Участь у судових засіданнях в межах компетенції
 Надання заперечень і пояснень контролюючим органам
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Функціональні сфери діяльності випускників ОП
«Економіка та правове регулювання в бізнесі»
Векономічнійсфері
• Оцінка й аналіз ефективності бізнесу, фінансових ризиків
• Дослідження ринку, аналіз конкурентів, прогнозування
• Стратегічне планування
Усферіправовихвідносин
• Підготовка правової документації (договорів, контрактів ) для бізнесу
• Перевірка надійності партнерів
• Консультування з питань господарського, трудового, податкового
права
Посади згідно з Класифікатором професій:
професіонали в галузі економіки, економіст, економіст з договірних і претензійних робіт
професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій,
професіонали у сфері ефективності господарської діяльності, інтелектуальної власності та
інноваційної діяльності
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Модулі ОП «Економіка та правове регулювання
в бізнесі»
Модуль 1. Економіка та аналітика. Дисципліни спеціальності 051 Економіка
 Макроекономічний аналіз
 Мікроекономічний аналіз
 Прикладна економетрія
 Економіка сталого розвитку
 Статистичний аналіз даних
 Аналітика і комунікації в проектній діяльності
 Інструменти вимірювання та оцінювання соціально-
економічних процесів
 Методи обстежень в економіці
Модуль 2. Право в бізнесі. Дисципліни міждисциплінарної спеціалізації
 Економіка корпоративного сектора та корпоративне право
 Господарське право
 Економіка та право інтелектуальної власності
 Санація і банкрутство підприємств
Модуль 3. Soft Skills. Розвиток м'яких навичок
 Професійна іноземна мова.
 Бізнес-переговори
 Емоційний інтелект лідера
 Технології розвитку критичного мислення
Модуль 4. Дисципліни за вибором студента
 Митна статистика і аналіз ЗЕД
 Кредитні відносини та кредитні зобов'язання
 Аналіз даних в регіональній економічній політиці
 Організація та правові засади підприємницької діяльності
 Аналіз і аудит господарської діяльності
 Податкові зобов'язання
 Методи аналізу і прогнозування фондових індексів
 Персональні фінанси
 Податковий облік в МСП
 Зобов'язальне право
 Конкуренція та конкурентне право
 Юридична відповідальність та захист прав
 Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
 Конкуренція та конкурентне право
 Економіка прав власності та фірми
 Правове регулювання в інвестиційній діяльності
 Державні і недержавні пенсійні фонди
 Аудит у публічному секторі
 Електронний оборот та безпека підприємства
 Креативне мислення у бізнесі
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Можливі ризики, пов'язані
з реалізацією мікропроекту
Ризики Ймовірність Способи мінімізації ризиків
Зауваження щодо назви програми середня
Альтернативні назви
«Економіка, юридичний консалтинг
і бізнес-лідерство»
Критика про надмірне збільшення
спеціалізацій у межах спеціальності
середня
Наявність достатнього ліцензованого
обсягу, перевага міждисциплінарності
Конфлікт інтересів зі сторони інших
випускових кафедр Розподіл
бюджетного фінансування
висока Перерозподіл бюджетних місць у межах
існуючого між спеціалізаціями кафедри
Конфлікт інтересів зі сторони
юридичного факультету Університету
середня Залучення до співпраці викладачів і
дослідників юридичного факультету,
переваги міждисциплінарності
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ МІКРОРОЕКТУ: промоція мікропроекту
Презентація доповіді
«МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ПРИКЛАД
РЕАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ З ЕКОНОМІКИ І ПРАВА»
під час Міжнародної конференції «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх
та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження»
25 червня 2020 року
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
Презентація
міжгалузевої магістерської освітньо-професійної програми
«Економіка та правове регулювання в бізнесі»
на сайті ЛНУ імені Івана Франка
Cторінка
економічного факультету
ЛНУ імені Івана Франка
ПЕРЕЙТИ
НА ПЕРЕГЛЯД
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
«Інноваційний університет та лідерство»
(Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету)
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

More Related Content

What's hot

Моніт_Ярослав_Васильович
Моніт_Ярослав_ВасильовичМоніт_Ярослав_Васильович
Моніт_Ярослав_ВасильовичYaroslav Monit
 
лекція №4
лекція №4лекція №4
лекція №4
galanet
 
КДАВТ - Інформаційні технології
КДАВТ - Інформаційні технологіїКДАВТ - Інформаційні технології
КДАВТ - Інформаційні технології
multkop
 
Public administration bachelor_kneu_2021
Public administration bachelor_kneu_2021Public administration bachelor_kneu_2021
Public administration bachelor_kneu_2021
KNEPA KNEU
 
Виступ В. Лугового на круглого столі експертів
Виступ В. Лугового на круглого столі експертівВиступ В. Лугового на круглого столі експертів
Виступ В. Лугового на круглого столі експертів
Медіацентр УжНУ
 
Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"
Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"
Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"
Svetlana Is
 

What's hot (6)

Моніт_Ярослав_Васильович
Моніт_Ярослав_ВасильовичМоніт_Ярослав_Васильович
Моніт_Ярослав_Васильович
 
лекція №4
лекція №4лекція №4
лекція №4
 
КДАВТ - Інформаційні технології
КДАВТ - Інформаційні технологіїКДАВТ - Інформаційні технології
КДАВТ - Інформаційні технології
 
Public administration bachelor_kneu_2021
Public administration bachelor_kneu_2021Public administration bachelor_kneu_2021
Public administration bachelor_kneu_2021
 
Виступ В. Лугового на круглого столі експертів
Виступ В. Лугового на круглого столі експертівВиступ В. Лугового на круглого столі експертів
Виступ В. Лугового на круглого столі експертів
 
Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"
Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"
Презентация магистерской программы "Педагогика высшей школы"
 

Similar to Гринькевич Ольга Степанівна

Науковий гурток Бізнес-маркетинг, реклама та інтернет-комунікації
Науковий гурток Бізнес-маркетинг, реклама та інтернет-комунікаціїНауковий гурток Бізнес-маркетинг, реклама та інтернет-комунікації
Науковий гурток Бізнес-маркетинг, реклама та інтернет-комунікації
is1003
 
Факультет инновационной экономики и кибернетики
Факультет инновационной экономики и кибернетикиФакультет инновационной экономики и кибернетики
Факультет инновационной экономики и кибернетикиНаталья Калиненко
 
intel_artek_2
intel_artek_2intel_artek_2
intel_artek_2
galina_pr
 
положення вчитель новатор
положення вчитель новаторположення вчитель новатор
положення вчитель новаторsansanych86
 
Methodical principles for the development of educational programs and their d...
Methodical principles for the development of educational programs and their d...Methodical principles for the development of educational programs and their d...
Methodical principles for the development of educational programs and their d...
Любовь Носонова
 
Кафедра ІСТ. Вдосконалення навчального процесу студентів
Кафедра ІСТ. Вдосконалення навчального процесу студентівКафедра ІСТ. Вдосконалення навчального процесу студентів
Кафедра ІСТ. Вдосконалення навчального процесу студентівFootniko
 
Abstract edl
Abstract edlAbstract edl
Abstract edl
Vladimir Kukharenko
 
Управління навчальним закладом
Управління навчальним закладомУправління навчальним закладом
Управління навчальним закладом
Svetlana Is
 
PhD FEU KNEU 2018
PhD FEU KNEU 2018PhD FEU KNEU 2018
PhD FEU KNEU 2018
Olena Hrebeshkova
 
Бенчмаркингова модель ВНЗ
Бенчмаркингова модель ВНЗБенчмаркингова модель ВНЗ
Бенчмаркингова модель ВНЗ
APPAU_Ukraine
 
результати феу 2014 сайт
результати феу 2014 сайтрезультати феу 2014 сайт
результати феу 2014 сайт
Olena Hrebeshkova
 
Studentotsentrovane training. The principles and procedures for the developme...
Studentotsentrovane training. The principles and procedures for the developme...Studentotsentrovane training. The principles and procedures for the developme...
Studentotsentrovane training. The principles and procedures for the developme...
Любовь Носонова
 
Up
UpUp
Anotatsiia distsiplini
Anotatsiia distsipliniAnotatsiia distsiplini
Anotatsiia distsiplini
Юлія Мельничук
 
intel_artek_3
intel_artek_3intel_artek_3
intel_artek_3
galina_pr
 
Open World
Open WorldOpen World
Open World
savitoleg
 

Similar to Гринькевич Ольга Степанівна (20)

Науковий гурток Бізнес-маркетинг, реклама та інтернет-комунікації
Науковий гурток Бізнес-маркетинг, реклама та інтернет-комунікаціїНауковий гурток Бізнес-маркетинг, реклама та інтернет-комунікації
Науковий гурток Бізнес-маркетинг, реклама та інтернет-комунікації
 
Факультет инновационной экономики и кибернетики
Факультет инновационной экономики и кибернетикиФакультет инновационной экономики и кибернетики
Факультет инновационной экономики и кибернетики
 
intel_artek_2
intel_artek_2intel_artek_2
intel_artek_2
 
положення вчитель новатор
положення вчитель новаторположення вчитель новатор
положення вчитель новатор
 
Methodical principles for the development of educational programs and their d...
Methodical principles for the development of educational programs and their d...Methodical principles for the development of educational programs and their d...
Methodical principles for the development of educational programs and their d...
 
Кафедра ІСТ. Вдосконалення навчального процесу студентів
Кафедра ІСТ. Вдосконалення навчального процесу студентівКафедра ІСТ. Вдосконалення навчального процесу студентів
Кафедра ІСТ. Вдосконалення навчального процесу студентів
 
програма іркеп
програма іркеппрограма іркеп
програма іркеп
 
Abstract edl
Abstract edlAbstract edl
Abstract edl
 
Управління навчальним закладом
Управління навчальним закладомУправління навчальним закладом
Управління навчальним закладом
 
PhD FEU KNEU 2018
PhD FEU KNEU 2018PhD FEU KNEU 2018
PhD FEU KNEU 2018
 
Бенчмаркингова модель ВНЗ
Бенчмаркингова модель ВНЗБенчмаркингова модель ВНЗ
Бенчмаркингова модель ВНЗ
 
результати феу 2014 сайт
результати феу 2014 сайтрезультати феу 2014 сайт
результати феу 2014 сайт
 
Studentotsentrovane training. The principles and procedures for the developme...
Studentotsentrovane training. The principles and procedures for the developme...Studentotsentrovane training. The principles and procedures for the developme...
Studentotsentrovane training. The principles and procedures for the developme...
 
Up
UpUp
Up
 
Reklama
ReklamaReklama
Reklama
 
Silabus td nv_zvo
Silabus td nv_zvoSilabus td nv_zvo
Silabus td nv_zvo
 
Unz-ua
Unz-uaUnz-ua
Unz-ua
 
Anotatsiia distsiplini
Anotatsiia distsipliniAnotatsiia distsiplini
Anotatsiia distsiplini
 
intel_artek_3
intel_artek_3intel_artek_3
intel_artek_3
 
Open World
Open WorldOpen World
Open World
 

More from International Fund of Educational Policy Research

Прийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр СергійовичПрийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр Сергійович
International Fund of Educational Policy Research
 
Пасько Олег Віталійович
Пасько Олег ВіталійовичПасько Олег Віталійович
Пасько Олег Віталійович
International Fund of Educational Policy Research
 
Пантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон ВіталійовичПантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон Віталійович
International Fund of Educational Policy Research
 
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна ЛеонтіївнаНагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Моркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя ВолодимирівнаМоркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя Володимирівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Миколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена ПетрівнаМиколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена Петрівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Меняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія ІванівнаМеняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія Іванівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Мельник Олена Сергіївна
Мельник Олена СергіївнаМельник Олена Сергіївна
Мельник Олена Сергіївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Луцишин Олег Орестович
Луцишин Олег ОрестовичЛуцишин Олег Орестович
Луцишин Олег Орестович
International Fund of Educational Policy Research
 
Кривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина ІванівнаКривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина Іванівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Краєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана АнатоліївнаКраєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана Анатоліївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Кравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія ЯрославівнаКравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія Ярославівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Кравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина МиколаївнаКравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина Миколаївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Калитчак Роман Григорович
Калитчак Роман ГригоровичКалитчак Роман Григорович
Калитчак Роман Григорович
International Fund of Educational Policy Research
 
Запорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна ВасилівнаЗапорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна Василівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Залюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана БроніславівнаЗалюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана Броніславівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Жерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана АнатоліївнаЖерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана Анатоліївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Єременко Олена Володимирівна
Єременко Олена ВолодимирівнаЄременко Олена Володимирівна
Єременко Олена Володимирівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Єгорова Валентина
Єгорова ВалентинаЄгорова Валентина
Єгорова Валентина
International Fund of Educational Policy Research
 
Гуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга ІванівнаГуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга Іванівна
International Fund of Educational Policy Research
 

More from International Fund of Educational Policy Research (20)

Прийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр СергійовичПрийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр Сергійович
 
Пасько Олег Віталійович
Пасько Олег ВіталійовичПасько Олег Віталійович
Пасько Олег Віталійович
 
Пантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон ВіталійовичПантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон Віталійович
 
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна ЛеонтіївнаНагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
 
Моркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя ВолодимирівнаМоркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя Володимирівна
 
Миколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена ПетрівнаМиколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена Петрівна
 
Меняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія ІванівнаМеняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія Іванівна
 
Мельник Олена Сергіївна
Мельник Олена СергіївнаМельник Олена Сергіївна
Мельник Олена Сергіївна
 
Луцишин Олег Орестович
Луцишин Олег ОрестовичЛуцишин Олег Орестович
Луцишин Олег Орестович
 
Кривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина ІванівнаКривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина Іванівна
 
Краєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана АнатоліївнаКраєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана Анатоліївна
 
Кравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія ЯрославівнаКравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія Ярославівна
 
Кравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина МиколаївнаКравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина Миколаївна
 
Калитчак Роман Григорович
Калитчак Роман ГригоровичКалитчак Роман Григорович
Калитчак Роман Григорович
 
Запорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна ВасилівнаЗапорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна Василівна
 
Залюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана БроніславівнаЗалюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана Броніславівна
 
Жерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана АнатоліївнаЖерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана Анатоліївна
 
Єременко Олена Володимирівна
Єременко Олена ВолодимирівнаЄременко Олена Володимирівна
Єременко Олена Володимирівна
 
Єгорова Валентина
Єгорова ВалентинаЄгорова Валентина
Єгорова Валентина
 
Гуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга ІванівнаГуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга Іванівна
 

Recently uploaded

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptxzvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
sadochok
 
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdfОснови_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
olaola5673
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Adriana Himinets
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
home
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
24tvua
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Adriana Himinets
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
tetiana1958
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Pervushina1983
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
ssuserd0ab23
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
ssuserce4e97
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdfГлавлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
olaola5673
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Adriana Himinets
 
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdfНаказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Ostap Vuschna
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
ssuserce4e97
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptxПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
ssuserd1824d
 
Управлінські процеси закладу освіти.pptx
Управлінські процеси закладу освіти.pptxУправлінські процеси закладу освіти.pptx
Управлінські процеси закладу освіти.pptx
ssuserce4e97
 
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у ПольщіПрактика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
tetiana1958
 

Recently uploaded (20)

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptxzvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
 
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdfОснови_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdfГлавлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
 
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdfНаказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptxПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
 
Управлінські процеси закладу освіти.pptx
Управлінські процеси закладу освіти.pptxУправлінські процеси закладу освіти.pptx
Управлінські процеси закладу освіти.pptx
 
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у ПольщіПрактика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
 

Гринькевич Ольга Степанівна

 • 1. Початок реалізації 2022 року нформаційна карта мікропроекту у рамках Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство» (фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Ініціатор Партнер Економічний факультет Юридичний факультет Відповідальний виконавець Гринькевич О.С., професорка кафедри статистики Міжгалузева освітньо-професійна магістерська програма «Економіка і правове регулювання в бізнесі» Де буде реалізовуватися ЛНУ імені Івана Франка Спеціальність 051 Економіка Назва мікропроекту
 • 2. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Звіт про результати реалізації мікропроекту: структура презентації  Опис мікропроекту: актуальність, цільові групи, завдання  Результати міжнародного стажування: презентація досвіду і промоція мікропроекту  Результати реалізації завдань мікророект
 • 3. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Опис мікропроекту Міжгалузева/розширена освітньо-професійна магістерська програма «Економіка та правове регулювання в бізнесі»
 • 4. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) АКТУАЛЬНІСТЬ мікропроекту 1. Домінування в економіці суб’єктів малого бізнесу (90%+), які мають обмежені можливості оплати юридичних послуг, а тому потребують навиків самостійної роботи з юридичними документами 2. Попит на міжгалузевість знань і навиків з економіки і права (*підтверджують результати опитування 300 старшокласників Львівської області, **вибірковий курс «Юридичний самозахист» - один із найпопулярніших серед студентів Університету) 3. Підготовка з 2018 року бакалаврів за освітньою програмою «Економіка і правове регулювання в бізнесі» в ЛНУ ім. Івана Франка (***прийом на міждисциплінарну бакалаврську програму з економіки і права зріс з 18 до 33 за 2018-2019 роки)
 • 5. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Цільові групи міжгалузевої магістерської програми • Випускники бакалаврської програми з економіки за спеціалізацією «Економіка і правове регулювання в бізнесі» (перший випуск – з 2022 року) • Випускники бакалаврських програм з права в ЛНУ імені Івана Франка та інших ЗВО • Випускники бакалаврських програм з економіки в ЛНУ імені Івана Франка та інших ЗВО На фото: випускники бакалаврських програм з економіки ЛНУ ім. Івана Франка, 2018 рік
 • 6. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Цілі і очікувані результати мікропроекту Загальна ціль Підвищення якості підготовки фахівців з економіки через міжгалузевий характер результатів навчання у галузі економіки і права Завдання 1. Результат 1.1. Дві робочі/міжкафедральні зустрічі з питань підготовки програми. Створення робочої групи Виконано Результат 1.2. Анкетування серед цільових груп Проекту Виконано Результат 1.3. Syllabus/Опис результатів навчання: 1) знання, 2) вміння, 3) суспільні компетентності. Проект освітньої програми Виконано Завдання 2 Погодження і промоція Програми Результат 2.1. Погодження і затвердження Програми та Правил прийому на засіданні Вченої ради Університету Заплановано на 2021 рік Результат 2.2. Рекламно-інформаційні матеріали про Програму, її промоція Виконано Завдання 3 Реалізація Програми Результат 3.1. Конкурсна пропозиція для вступної компанії Університету З 2022 року Результат 3.2. Набір студентів З 2022 року
 • 7. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати міжнародного стажування: презентація досвіду і промоція мікропроекту
 • 8. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати стажування: ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОПОВІДІ INTERDISCIPLINARITY AS A FACTOR OF KNOWLEDGE TRANSFER AND LEADERSHIP IN HIGHER EDUCATION на міжнародному семінарі В ЛНУ імені І.ФРАНКА
 • 9. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Участь у конкурсі проектів ЕРАЗМУС+ ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» включена в якості пілотної програми Проекту SMART-PL ………
 • 10. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Участь у конкурсі проектів Еразмус+ ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» включена в якості пілотної програми Проекту SMART-PL • ІДЕЯ ПРОЕКТУ SMART-PL • Організація персоналізованого навчання, ключовою перевагою якого є побудова процесу навчання як індивідуальної траєкторії • Оцінювання і побудова індивідуальних траєкторій навчання буде здійснюватися на базі використання інформаційно-діагностичної платформи SMART. В результаті її використання студент отримає не тільки оцінку, а й можливу траєкторію її поліпшення. З бази даних інформаційної системи студент буде індивідуально отримувати необхідні навчальні матеріали та додаткові завдання для розвитку необхідних компетенцій; а також посилання на профільні on-line курси, підручники, наукові публікації в електронному каталозі бібліотеки Університету. • Студенти зможуть розвиватися з власною швидкістю і демонструвати свої знання та навички, незалежно від того, чи відбувається навчання в Інтернеті, в аудиторії або під час стажування за межами університету.
 • 11. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Участь у конкурсі проектів Еразмус+ Опис пілотної програми «Економіка та правове регулювання в бізнесі» у проекті SMART-PL 1) ОП забезпечить для кожного студента різне співвідношення юридичних і економічних компетентностей з урахуванням рівня існуючого рівня підготовки у галузі економіки і права, а також зацікавлень студента у сфері майбутньої професійної діяльності 2) ОП дасть можливість оптимально використовувати часу для теоретичної і практичної підготовки у співпраці з роботодавцями 3) передбачає використання інформаційно-діагностичної платформи SMART, яка забезпечує не тільки оцінку рівня розвитку компетентностей студента, а й можливу траєкторію її поліпшення, в тому числі, в умовах неформальної освіти
 • 12. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ МІКРОРОЕКТУ Міжгалузева/розширена освітньо-професійна магістерська програма «Економіка та правове регулювання в бізнесі»
 • 13. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Наша міжгалузева команда (погоджено склад робочої групи «Економіка та правове регулювання в бізнесі») Юридичний факультет, кафедра основ права України Економічний факультет, кафедра статистики
 • 14. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: Відомості про склад робочої групи з підготовки ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» (витяг з проекту ОП) Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади, місце роботи Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання Матковський Семен Олексійович Завідувач кафедри статистики економічного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛДУ імені Івана Франка, 1969, спеціальність - математика, обчислювальна математика, кваліфікація – математик- обчислювач Кандидат економічних наук , 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, тема дисертації – «Методи оцінки ефективності розвитку виробничо-господарського комплексу області», професор кафедри статистики Гринькевич Ольга Степанівна Професорка кафедри статистики економічного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛДУ імені Івана Франка, 1994, спеціальність - економічна кібернетика, кваліфікація - економіст- математик, диплом з відзнакою Доктор економічних наук 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством, тема дисертації – «Управління конкурентоспроможністю вищої освіти України (методологія аналізу і система моніторингу). Доцент кафедри менеджменту Миронюк Ауріка Кузьмівна Доцент кафедри статистики економічного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛДУ імені Івана Франка, 1989, спеціальність – механізована обробка економічної інформації, кваліфікація – інженер-економіст Кандидат економічних наук , 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, тема дисертації – Економічна оцінка землі в регіоні та її використання, доцент кафедри статистики Шандра Роман Станісла-вович Доцент кафедри основ права України юридичного факультету, ЛНУ імені Івана Франка ЛНУ імені Івана Франка, 2002, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист Кандидат юридичних наук, 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, тема дисертації – «Волоське право та особливості його застосування на українських землях (ХІІІ-XVIII ст.ст.)», доцент кафедри основ права України
 • 15. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: фрагмент анкети, використаної для вивчення цільових груп міжгалузевої освітньої програми
 • 16. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: інституційне/наукове забезпечення у підготовці і реалізації ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» «Без міждисциплінарних досліджень немає міждисциплінарних магістерських програм» (JEL Classification K – Law and Economics) Наукові інститути Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова • http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Sci entificDirections/Pages/Default.aspx ?OrgID=0000258 Засновник – НАН України. Наукові напрями • господарське право • державне регулювання економіки • соціально-економічний розвиток територіальних систем і розподілу повноважень між центральними органами влади та регіонами • правове забезпечення підприємництва, формування нових організаційно-господарських структур • економіко-правові проблеми попередження економічних правопорушень • гармонізація законодавчих актів, що регулюють економічні відносини Наукові міжгалузеві видання Включені до переліку фахових видань з економічних наук і юридичних наук. Категорія Б. Журнал «Економіка і право» http://economiclaw.kiev.ua/index.php/ economiclaw/index Засновники: Національна академія наук України, Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України, Донецький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України Збірник наукових праць «Економічна теорія та право» http://econtlaw.nlu.edu.ua/ Засновник – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 • 17. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Використаний досвід українських і польських університетів у підготовці міжгалузевої ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Studia drugiego stopnia. EKONOMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry. SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE. зміст ОП «Право в бізнесі», навчальний план Uniwersytet Warszawski, підходи до організації міждисциплінарних програм Uniwersytetu Jagiellońskiego, підходи до організації міждисциплінарних програм Київський національний університет імені Тараса Шевченка, зміст магістерської ОП «Економіка і право»
 • 18. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Результати реалізації Мікропроекту: експерти /організації ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесу» Органи державної влади і місцевого самоврядування Департамент економіки Львівської обласної держадміністрації Судові органи Львівський апеляційний суд, Господарський суд Львівської області (Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності) Юридичний бізнес Юридична компанія DEVOSO LAW FIRM, керуючий – Богдан Демідонт Адвокати: Квак Вадим Васильович; Квак Висиль Миколайович Громадські організації Львівське обласне об'єднання роботодавців ГО «Екологія. Право. Людина»
 • 19. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТІВ щодо змісту та організації ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесу» Тематика навчальних і дослідницьких робіт, курсів  Юридична дисципліна в бізнесі  Шахрайство в бізнесі та його наслідки  Податкові наслідки, зобов’язання  Поставки. Кредити. Позики  Договірні зобов’язання Бази практики  Планово-фінансові відділи правоохоронних органів  Департамент економічної політики ОДА, управління комунального господарства (місто, область)  Екологічні інспекції  Юридичні підрозділи середніх і великих підприємств (Nestle. OKKO…..) Сфери діяльності економістів у правоохоронних органах, що потребують міжгалузевих компетенцій  Договірна робота (укладання договорів з юридичними і фізичними особами)  Тендерні закупівлі (відкриті торги, переговорні процедури)  Надання відповідей на звернення юридичних і фізичних осіб  Участь у судових засіданнях в межах компетенції  Надання заперечень і пояснень контролюючим органам
 • 20. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Функціональні сфери діяльності випускників ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» Векономічнійсфері • Оцінка й аналіз ефективності бізнесу, фінансових ризиків • Дослідження ринку, аналіз конкурентів, прогнозування • Стратегічне планування Усферіправовихвідносин • Підготовка правової документації (договорів, контрактів ) для бізнесу • Перевірка надійності партнерів • Консультування з питань господарського, трудового, податкового права Посади згідно з Класифікатором професій: професіонали в галузі економіки, економіст, економіст з договірних і претензійних робіт професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій, професіонали у сфері ефективності господарської діяльності, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
 • 21. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Модулі ОП «Економіка та правове регулювання в бізнесі» Модуль 1. Економіка та аналітика. Дисципліни спеціальності 051 Економіка  Макроекономічний аналіз  Мікроекономічний аналіз  Прикладна економетрія  Економіка сталого розвитку  Статистичний аналіз даних  Аналітика і комунікації в проектній діяльності  Інструменти вимірювання та оцінювання соціально- економічних процесів  Методи обстежень в економіці Модуль 2. Право в бізнесі. Дисципліни міждисциплінарної спеціалізації  Економіка корпоративного сектора та корпоративне право  Господарське право  Економіка та право інтелектуальної власності  Санація і банкрутство підприємств Модуль 3. Soft Skills. Розвиток м'яких навичок  Професійна іноземна мова.  Бізнес-переговори  Емоційний інтелект лідера  Технології розвитку критичного мислення Модуль 4. Дисципліни за вибором студента  Митна статистика і аналіз ЗЕД  Кредитні відносини та кредитні зобов'язання  Аналіз даних в регіональній економічній політиці  Організація та правові засади підприємницької діяльності  Аналіз і аудит господарської діяльності  Податкові зобов'язання  Методи аналізу і прогнозування фондових індексів  Персональні фінанси  Податковий облік в МСП  Зобов'язальне право  Конкуренція та конкурентне право  Юридична відповідальність та захист прав  Фінансова діяльність суб'єктів господарювання  Конкуренція та конкурентне право  Економіка прав власності та фірми  Правове регулювання в інвестиційній діяльності  Державні і недержавні пенсійні фонди  Аудит у публічному секторі  Електронний оборот та безпека підприємства  Креативне мислення у бізнесі
 • 22. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Можливі ризики, пов'язані з реалізацією мікропроекту Ризики Ймовірність Способи мінімізації ризиків Зауваження щодо назви програми середня Альтернативні назви «Економіка, юридичний консалтинг і бізнес-лідерство» Критика про надмірне збільшення спеціалізацій у межах спеціальності середня Наявність достатнього ліцензованого обсягу, перевага міждисциплінарності Конфлікт інтересів зі сторони інших випускових кафедр Розподіл бюджетного фінансування висока Перерозподіл бюджетних місць у межах існуючого між спеціалізаціями кафедри Конфлікт інтересів зі сторони юридичного факультету Університету середня Залучення до співпраці викладачів і дослідників юридичного факультету, переваги міждисциплінарності
 • 23. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ МІКРОРОЕКТУ: промоція мікропроекту Презентація доповіді «МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ З ЕКОНОМІКИ І ПРАВА» під час Міжнародної конференції «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження» 25 червня 2020 року
 • 24. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) Презентація міжгалузевої магістерської освітньо-професійної програми «Економіка та правове регулювання в бізнесі» на сайті ЛНУ імені Івана Франка Cторінка економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка ПЕРЕЙТИ НА ПЕРЕГЛЯД ПРЕЗЕНТАЦІЇ
 • 25. «Інноваційний університет та лідерство» (Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету) ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!