SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Игри за развитие на устния
      език
       Част 1
    http://logomagika.alle.bg/
Плодове
  Умения: разбиране и изпълнение на прости команди
Децата седят в кръг. Избират се 3 плода – ябълка, портокал, круша.
Водещият се разхожда в кръга и казва кое дете какъв плод е. След
това едно от децата застава в центъра на кръга и назовава едни от
избраните плодове. Всички деца, които са този плод, трябва да
разменят местата си. Целта е детето в центъра да си намери стол.
Другите деца също се опитват да не останат в центъра.
Ако детето в центъра извика „Плодове”, всички трябва да си разменят
местата.
Тази игра подобрява концентрацията на децата, тъй като те трябва да
слушат внимателно за плода, който е изречен. Играта е доста
енергична.
          http://logomagika.alle.bg/
Като кукла на конци
  Умения: разбиране и изпълнение на прости команди

  Въведете децата в ситуация, при която те са
кукли на конци като Пинокио в работилницата на
майстора. Нека децата си представят, че имат
невидими конци, завързани за различини части от
тялото им (нос, ръце, гръб, крака и др.) Когато
учителят назове част от тялото, трябва да престят
тази част все едно едни от конците е мръднат.
Например, ако учителят каже „нос”, децата трябва
да се придвижат все едно са дръпнати за носа.
  В следващата фаза на играта децата могат да
получат за награда възможността да говорят и да
споделят как са се чувствали, докато са били
управлявани с невидимите конци като кукли.
             http://logomagika.alle.bg/
Кой съм аз?
Умения: Научава се да използва вербални и невербални модели (очен контакт, различни жестове, лицеви
изражения) на поведение, за да привлече вниманието на партньора.
Използва езика в неговата социална функция, за да се представи и да се запознае с другите.

 Децата се разделят по двойки.
 Всеки получава по 30 секунди, за да се
представи на партньора си и да сподели
няколко неща за себе си като любима храна,
телевизионна програма, хоби. След това
едното от децата представя партньора си пред
групата и обратно.
 На втория етап от играта децата разменят
партньорите си и им се дава време да съберат
колкото се може повече информация за другия
по определена тема/теми като семейство,
хобита, приятели и др. Когато дават
информация за себе си, децата трябва да
включат и жест. Например, „Аз мразя зеле” и
насочват палец надолу, „Аз обичам да играя
футбол” и имитират гол с крак. Този път
групата задава въпроси и детето, което
представя партньора си трябва да си спомни
колкото се може повече факти за него.
 На последния етап от играта децата пак
разменят партньорите си, като един от
двойката получава шапка на полицай, вещица,
каска на пожарникар. Детето с шапката трябва
да влезе в роля и ще бъде интервюирано от
репортер. За ролята може да се избере и
местна знаменитост (певица, актьор).
Насърчете децата да развиват въображението
си.

                 http://logomagika.alle.bg/
Какво се случва сега?
Умения: Да си служат с жестове и да ги разбират.  Пригответе карти с картини за по-малките деца и с
 изречения за по-големите.
  Децата стоят в кръг. Едно от тях взема карта и отива
 в центъра на кръга. Тя или той трябва да изиграе това,
 което е изобразено или написано на картата
 (Например, може да покаже как някой играе голф,
 става от сън, облича се и др.). По същия начин децата
 могат да работят и в групи, за да измислят движения
 заедно. Детето/децата престават да играят, когато
 останалите започнат да отгатват.
         http://logomagika.alle.bg/
Вожд
                Децата седят в кръг. Едно от тях се избира
              за воин и се моли да отиде в задната част на
              стаята и да се обръне към стената без да
              гледа към останалите. Учителят посочва
              едно от децата в кръга и го моли да вдигне
              ръка. Името на детето не се казва, но
              останалите знаят, че това е лидерът или
              вождът. Той или тя ще изпълнява
              комбинация от движения, които групата
              трябва да имитира.
Учителят напомня на децата да не гледат всички към вожда
едновременно, защото така воинът лесно ще разпознае кой е
той. Вождът измисля движения и всички започват да ги
изпълняват. Те не могат да се променят, докато воинът не се
присъедини към групата и не започне да наблюдава. след това
вождът може да променя движенията колкото пъти пожелае.
През това врме воинът се опитва да отгатне кой е вождът.
Възможни са 2-3 предположения взависимост от броя деца в
групата.


            http://logomagika.alle.bg/
Емоции
  Умения: Изиграват и интерпретират жестове и движения, които описват емоции.

•  Разделете стаята на 4 зони. Изберете чувство за всяка от тях, например,
  зона 1 е страната на щастието, зона 2 – страната на гнева, зона 3 –
  страната на тъгата и зона 4 – страната на нервността. децата обикалят в
  кръг около тези зони. когато учителят каже „Стоп”, децата трябва да
  изиграят чувството на страната, в която се намират. Учителят обикаля и
  пита децата как се чувстват и защо изпитват тази емоция. Децата могат
  да се въплътят в ролите на различни герои от приказки и да обяснят
  чувствата си – Например, „Аз съм едно от трите прасенца и се страхувам,
  защото вълкът е пред къщичката ми.” Накрая може да се направи
  дискусия, в която децата да споделят какво ги прави щастливи, какво ги
  натъжава, ядосва или кара да се чувстват неспокойни. Емоциите, които
  се включват в играта, трябва да бъдат променяни колкото е възможно по-
  често.
              http://logomagika.alle.bg/
Телефон
Умения: Използват и разбират емоциите, предавани чрез гласа.
 Използват езика в социалната му функция, за да създават и
   поддържат измислени ситуации по време на игра.
                 •  За тази игра се нуждаете от два
                   телефона. Обсъдете различни
                   чувства и как хората реагират на
                   определени новини, които им се
                   съобщават. Помолете децата да
                   отговорят чрез лицеви изражения
                   и жестове първо, а след това и
                   словесно на различни положителни
                   и отрицателни новини, които им
                   се съобщават.
                 •  След това две деца разиграват
                   следната ситуация. Най-добрият
                   приятел на първото дете му се
                   обажда, за да каже, че се мести в
                   нова къща (спечелило е от
                   лотарията).
                 •  Фокусирайте се върху емоциите на
                   децата и как те реагират на
                   новините.
          http://logomagika.alle.bg/
Как правят животните?
 Играта подобрява умението за слухово възприемане на текст и концентрацията.
Децата са седнали в кръг. След като са запознати с определена приказка или
история, учителят им обяснява, че ще имитира различните звуци, които издават
героите на историята (животни). Когато учителят каже определена дума/име на
герой от историята или издаде звук, децата трябва да изпълнят конкретно
действие (да изръмжат като тигър, да подскочат два пъти като заек или да
покажат ушите на заека, да се прозинат все едно току що стават от сън, да станат
и да седнат отново и др.).
Учителят започва да чете историята отново бавно, а децата следят и
изпълняват действията. Броят и сложността им, може да се увеличи или
намали според възрастта на децата.
По този начин децата ще проследят внимателно историята.


              http://logomagika.alle.bg/
Източник:
Games: A context for Oral Language development
   Превод: Невена Илиева, логопед
      http://logomagika.alle.bg/

More Related Content

What's hot

13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
огънят приятел и враг
огънят приятел и врагогънят приятел и враг
огънят приятел и враг
Elena Divizieva
 
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Забавна математика 1.клас
Забавна математика 1.класЗабавна математика 1.клас
Забавна математика 1.клас
Galina Donkova
 
как да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описание
Шермин Ахмедова
 
валери петров пет приказки
валери петров  пет приказкивалери петров  пет приказки
валери петров пет приказки
Vаlentina Bikova
 
диагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниводиагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниво
Dani Parvanova
 
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Veska Petrova
 
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петровамоите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова
Veska Petrova
 
моето семейство и род
моето семейство и родмоето семейство и род
моето семейство и род
Ани Петкова
 
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 

What's hot (20)

звук и буква е
звук и буква езвук и буква е
звук и буква е
 
числата до 100
числата до 100числата до 100
числата до 100
 
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
 
АВТОРСКИ ИГРИ ЗА 3-7 ГОДИШНИ ДЕЦА
АВТОРСКИ ИГРИ ЗА 3-7 ГОДИШНИ ДЕЦААВТОРСКИ ИГРИ ЗА 3-7 ГОДИШНИ ДЕЦА
АВТОРСКИ ИГРИ ЗА 3-7 ГОДИШНИ ДЕЦА
 
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
 
огънят приятел и враг
огънят приятел и врагогънят приятел и враг
огънят приятел и враг
 
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
 
За родителска среща в 1 клас
За родителска среща в 1 класЗа родителска среща в 1 клас
За родителска среща в 1 клас
 
Забавна математика 1.клас
Забавна математика 1.класЗабавна математика 1.клас
Забавна математика 1.клас
 
как да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описание
 
съобщение
съобщениесъобщение
съобщение
 
валери петров пет приказки
валери петров  пет приказкивалери петров  пет приказки
валери петров пет приказки
 
Моето семейство
Моето семействоМоето семейство
Моето семейство
 
диагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниводиагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниво
 
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
 
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петровамоите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова
 
пешеходни пътеки
пешеходни пътекипешеходни пътеки
пешеходни пътеки
 
групиране
групиранегрупиране
групиране
 
моето семейство и род
моето семейство и родмоето семейство и род
моето семейство и род
 
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
 

Viewers also liked (7)

Твоята игра
Твоята игра Твоята игра
Твоята игра
 
Познавате ли приказките
Познавате ли приказкитеПознавате ли приказките
Познавате ли приказките
 
ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА
ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТАЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА
ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА
 
Къщички - математика - 1 клас
Къщички - математика - 1 класКъщички - математика - 1 клас
Къщички - математика - 1 клас
 
Приказна математика
Приказна математикаПриказна математика
Приказна математика
 
Christmas-in-Bulgaria
Christmas-in-BulgariaChristmas-in-Bulgaria
Christmas-in-Bulgaria
 
Ezikovi igri2
Ezikovi igri2Ezikovi igri2
Ezikovi igri2
 

Similar to Игри за развитие на устния език

Predi parvi klas
Predi parvi klasPredi parvi klas
Predi parvi klas
tuni_58
 
Развитието на детето
Развитието на дететоРазвитието на детето
Развитието на детето
RCRusse
 
готовност за училище
готовност за училищеготовност за училище
готовност за училище
imur57
 
как да расте детето щастливо
как да расте детето щастливокак да расте детето щастливо
как да расте детето щастливо
imur57
 
Tvorcheski igri
Tvorcheski igriTvorcheski igri
Tvorcheski igri
megikatq
 
детската агресия
детската агресиядетската агресия
детската агресия
Vorfax Am-am
 
Razvitie na deteto do 3 ta godina_Eubova
Razvitie na deteto do 3 ta godina_EubovaRazvitie na deteto do 3 ta godina_Eubova
Razvitie na deteto do 3 ta godina_Eubova
Sevdjihan Eubova
 

Similar to Игри за развитие на устния език (20)

лятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласници
лятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласницилятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласници
лятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласници
 
Predi parvi klas
Predi parvi klasPredi parvi klas
Predi parvi klas
 
1
11
1
 
Черен Петър
Черен ПетърЧерен Петър
Черен Петър
 
Programa konflikti
Programa konfliktiPrograma konflikti
Programa konflikti
 
Прилагане на разнообразни методи и похвати за овладяване на агресията
Прилагане на разнообразни методи и похвати за овладяване на агресиятаПрилагане на разнообразни методи и похвати за овладяване на агресията
Прилагане на разнообразни методи и похвати за овладяване на агресията
 
Развитието на детето
Развитието на дететоРазвитието на детето
Развитието на детето
 
готовност за училище
готовност за училищеготовност за училище
готовност за училище
 
PD metodology
PD metodologyPD metodology
PD metodology
 
как да расте детето щастливо
как да расте детето щастливокак да расте детето щастливо
как да расте детето щастливо
 
Ранно детско развитие
Ранно детско развитиеРанно детско развитие
Ранно детско развитие
 
Sapunenei mehurcheta
Sapunenei mehurcheta  Sapunenei mehurcheta
Sapunenei mehurcheta
 
PD metodology
PD metodologyPD metodology
PD metodology
 
Tvorcheski igri
Tvorcheski igriTvorcheski igri
Tvorcheski igri
 
детската агресия
детската агресиядетската агресия
детската агресия
 
Ранно детско развитие и превенция на проблеми
Ранно детско развитие и превенция на проблемиРанно детско развитие и превенция на проблеми
Ранно детско развитие и превенция на проблеми
 
България - обучение
България - обучениеБългария - обучение
България - обучение
 
Razvitie na deteto do 3 ta godina_Eubova
Razvitie na deteto do 3 ta godina_EubovaRazvitie na deteto do 3 ta godina_Eubova
Razvitie na deteto do 3 ta godina_Eubova
 
Игри със звукове и думи
Игри със звукове и думиИгри със звукове и думи
Игри със звукове и думи
 
Наръчник за първокласници - 2015
Наръчник за първокласници - 2015Наръчник за първокласници - 2015
Наръчник за първокласници - 2015
 

More from LogoMagika

Семейство
СемействоСемейство
Семейство
LogoMagika
 
Лесно и интересно "Морски свят"
Лесно и интересно "Морски свят"Лесно и интересно "Морски свят"
Лесно и интересно "Морски свят"
LogoMagika
 
Karti Velikden
Karti VelikdenKarti Velikden
Karti Velikden
LogoMagika
 
Easter 4 izlishen
Easter 4 izlishenEaster 4 izlishen
Easter 4 izlishen
LogoMagika
 
Действия
ДействияДействия
Действия
LogoMagika
 
Кой съм аз?
Кой съм аз?Кой съм аз?
Кой съм аз?
LogoMagika
 
Таен код
Таен кодТаен код
Таен код
LogoMagika
 
Подводно царство
Подводно царствоПодводно царство
Подводно царство
LogoMagika
 
Морски свят
Морски святМорски свят
Морски свят
LogoMagika
 
Коледните чудеса
Коледните чудесаКоледните чудеса
Коледните чудеса
LogoMagika
 

More from LogoMagika (20)

Игри с цветни клечки
Игри с цветни клечкиИгри с цветни клечки
Игри с цветни клечки
 
Коледна книжка
Коледна книжкаКоледна книжка
Коледна книжка
 
Семейство
СемействоСемейство
Семейство
 
Лесно и интересно "Морски свят"
Лесно и интересно "Морски свят"Лесно и интересно "Морски свят"
Лесно и интересно "Морски свят"
 
Лято
ЛятоЛято
Лято
 
Лято
ЛятоЛято
Лято
 
Picnic
PicnicPicnic
Picnic
 
Домашни животни
Домашни животниДомашни животни
Домашни животни
 
Karti Velikden
Karti VelikdenKarti Velikden
Karti Velikden
 
Великден карти за броене
Великден карти за броенеВеликден карти за броене
Великден карти за броене
 
Easter 4 izlishen
Easter 4 izlishenEaster 4 izlishen
Easter 4 izlishen
 
Prolet
ProletProlet
Prolet
 
Лесно и интересно: Игри за фина моторика, сортиране, броене и числа
Лесно и интересно: Игри за фина моторика, сортиране, броене и числаЛесно и интересно: Игри за фина моторика, сортиране, броене и числа
Лесно и интересно: Игри за фина моторика, сортиране, броене и числа
 
Действия
ДействияДействия
Действия
 
Кой съм аз?
Кой съм аз?Кой съм аз?
Кой съм аз?
 
Таен код
Таен кодТаен код
Таен код
 
Подводно царство
Подводно царствоПодводно царство
Подводно царство
 
Морски свят
Морски святМорски свят
Морски свят
 
Коледните чудеса
Коледните чудесаКоледните чудеса
Коледните чудеса
 
Къде е?
Къде е?Къде е?
Къде е?
 

Игри за развитие на устния език

 • 1. Игри за развитие на устния език Част 1 http://logomagika.alle.bg/
 • 2. Плодове Умения: разбиране и изпълнение на прости команди Децата седят в кръг. Избират се 3 плода – ябълка, портокал, круша. Водещият се разхожда в кръга и казва кое дете какъв плод е. След това едно от децата застава в центъра на кръга и назовава едни от избраните плодове. Всички деца, които са този плод, трябва да разменят местата си. Целта е детето в центъра да си намери стол. Другите деца също се опитват да не останат в центъра. Ако детето в центъра извика „Плодове”, всички трябва да си разменят местата. Тази игра подобрява концентрацията на децата, тъй като те трябва да слушат внимателно за плода, който е изречен. Играта е доста енергична. http://logomagika.alle.bg/
 • 3. Като кукла на конци Умения: разбиране и изпълнение на прости команди Въведете децата в ситуация, при която те са кукли на конци като Пинокио в работилницата на майстора. Нека децата си представят, че имат невидими конци, завързани за различини части от тялото им (нос, ръце, гръб, крака и др.) Когато учителят назове част от тялото, трябва да престят тази част все едно едни от конците е мръднат. Например, ако учителят каже „нос”, децата трябва да се придвижат все едно са дръпнати за носа. В следващата фаза на играта децата могат да получат за награда възможността да говорят и да споделят как са се чувствали, докато са били управлявани с невидимите конци като кукли. http://logomagika.alle.bg/
 • 4. Кой съм аз? Умения: Научава се да използва вербални и невербални модели (очен контакт, различни жестове, лицеви изражения) на поведение, за да привлече вниманието на партньора. Използва езика в неговата социална функция, за да се представи и да се запознае с другите. Децата се разделят по двойки. Всеки получава по 30 секунди, за да се представи на партньора си и да сподели няколко неща за себе си като любима храна, телевизионна програма, хоби. След това едното от децата представя партньора си пред групата и обратно. На втория етап от играта децата разменят партньорите си и им се дава време да съберат колкото се може повече информация за другия по определена тема/теми като семейство, хобита, приятели и др. Когато дават информация за себе си, децата трябва да включат и жест. Например, „Аз мразя зеле” и насочват палец надолу, „Аз обичам да играя футбол” и имитират гол с крак. Този път групата задава въпроси и детето, което представя партньора си трябва да си спомни колкото се може повече факти за него. На последния етап от играта децата пак разменят партньорите си, като един от двойката получава шапка на полицай, вещица, каска на пожарникар. Детето с шапката трябва да влезе в роля и ще бъде интервюирано от репортер. За ролята може да се избере и местна знаменитост (певица, актьор). Насърчете децата да развиват въображението си. http://logomagika.alle.bg/
 • 5. Какво се случва сега? Умения: Да си служат с жестове и да ги разбират. Пригответе карти с картини за по-малките деца и с изречения за по-големите. Децата стоят в кръг. Едно от тях взема карта и отива в центъра на кръга. Тя или той трябва да изиграе това, което е изобразено или написано на картата (Например, може да покаже как някой играе голф, става от сън, облича се и др.). По същия начин децата могат да работят и в групи, за да измислят движения заедно. Детето/децата престават да играят, когато останалите започнат да отгатват. http://logomagika.alle.bg/
 • 6. Вожд Децата седят в кръг. Едно от тях се избира за воин и се моли да отиде в задната част на стаята и да се обръне към стената без да гледа към останалите. Учителят посочва едно от децата в кръга и го моли да вдигне ръка. Името на детето не се казва, но останалите знаят, че това е лидерът или вождът. Той или тя ще изпълнява комбинация от движения, които групата трябва да имитира. Учителят напомня на децата да не гледат всички към вожда едновременно, защото така воинът лесно ще разпознае кой е той. Вождът измисля движения и всички започват да ги изпълняват. Те не могат да се променят, докато воинът не се присъедини към групата и не започне да наблюдава. след това вождът може да променя движенията колкото пъти пожелае. През това врме воинът се опитва да отгатне кой е вождът. Възможни са 2-3 предположения взависимост от броя деца в групата. http://logomagika.alle.bg/
 • 7. Емоции Умения: Изиграват и интерпретират жестове и движения, които описват емоции. • Разделете стаята на 4 зони. Изберете чувство за всяка от тях, например, зона 1 е страната на щастието, зона 2 – страната на гнева, зона 3 – страната на тъгата и зона 4 – страната на нервността. децата обикалят в кръг около тези зони. когато учителят каже „Стоп”, децата трябва да изиграят чувството на страната, в която се намират. Учителят обикаля и пита децата как се чувстват и защо изпитват тази емоция. Децата могат да се въплътят в ролите на различни герои от приказки и да обяснят чувствата си – Например, „Аз съм едно от трите прасенца и се страхувам, защото вълкът е пред къщичката ми.” Накрая може да се направи дискусия, в която децата да споделят какво ги прави щастливи, какво ги натъжава, ядосва или кара да се чувстват неспокойни. Емоциите, които се включват в играта, трябва да бъдат променяни колкото е възможно по- често. http://logomagika.alle.bg/
 • 8. Телефон Умения: Използват и разбират емоциите, предавани чрез гласа. Използват езика в социалната му функция, за да създават и поддържат измислени ситуации по време на игра. • За тази игра се нуждаете от два телефона. Обсъдете различни чувства и как хората реагират на определени новини, които им се съобщават. Помолете децата да отговорят чрез лицеви изражения и жестове първо, а след това и словесно на различни положителни и отрицателни новини, които им се съобщават. • След това две деца разиграват следната ситуация. Най-добрият приятел на първото дете му се обажда, за да каже, че се мести в нова къща (спечелило е от лотарията). • Фокусирайте се върху емоциите на децата и как те реагират на новините. http://logomagika.alle.bg/
 • 9. Как правят животните? Играта подобрява умението за слухово възприемане на текст и концентрацията. Децата са седнали в кръг. След като са запознати с определена приказка или история, учителят им обяснява, че ще имитира различните звуци, които издават героите на историята (животни). Когато учителят каже определена дума/име на герой от историята или издаде звук, децата трябва да изпълнят конкретно действие (да изръмжат като тигър, да подскочат два пъти като заек или да покажат ушите на заека, да се прозинат все едно току що стават от сън, да станат и да седнат отново и др.). Учителят започва да чете историята отново бавно, а децата следят и изпълняват действията. Броят и сложността им, може да се увеличи или намали според възрастта на децата. По този начин децата ще проследят внимателно историята. http://logomagika.alle.bg/
 • 10. Източник: Games: A context for Oral Language development Превод: Невена Илиева, логопед http://logomagika.alle.bg/