SlideShare a Scribd company logo
ЦАХИМ ТЕСТ


Сургууль:            Сурагчийн нэр:
Анги               Хичээлийн нэр:
Бүлэг              Хичээлийн сэдэв:Шалгалтын хувилбар сонгох:Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай.                          Хувилбар-2
                  Хувилбар-1     #test2   Хувилбар-3
ЦАХИМ ТЕСТ

            Хариултын хуудас
Асуулт  1  2  3  4   5           6
Хариулт


Хувилбар­1                                        Дүн
                                            харах
Асуулт1
Чадлын нэгж аль нь вэ?
a. Жоуль   c. м/сек        e. кг
b. Ватт    d. Н

Асуулт2
Бодисын молекулууд хоорондоо зай завсартай байдгийг хамгийн үнэмшилтэй ямар үзэгдэл баталдаг вэ?
a. Шингэний ууршилт
b. Молекулын эмх замбараагүй хөдөлгөөн
c. Диффуз
d. Броуны хөдөлгөөн
e.   Хийн тэлэлт
Асуулт3
Хүснэгтэнд галт тэрэг ажиглагчийн хажуугаар өнгөрөх үеийн хурдыг хэмжсэнийг харуулсан 
байна.Хөдөлгөөнийг жигд удаашрах гэж үзээд ажиглагч  нэгдүгээр вагонтой зэрэгцэх үеийн хурдыг ол.
   Вагоны дугаар         2             3             13
     Хурд м/с
a. 6 м/с                        c. м/с                 e. 8 м/с
b. 4 м/с                        d. м/с
Асуулт4
Яагаад гадаа хүйтэнд нохой цагираглан хэвтдэг вэ?
a. Биеийг тойрсон агаарын урсгал багасна.
b. Агаартай харицах биеийн талбай багасна.
c. Биеийн дулаан багасна.
b. Төрөлхийн рефлекс юм.
e Бие дулаан ялгаруулна.
Асуулт5
Цахилгаан орны хүчлэгийг “ туршигч цэнэг”­ ийн тусламжтайгаар хэмждэг. Хэрэв “ туршигч цэнэг”­ийн 
хэмжээ 2 дахин өсгөсөн бол орны хүчлэгийн модуль яаж өөрчлөгдсөн бэ?

a. Үл өөрчлөгдөнө. b.  2 дахин өснө  c. 2 дахин буурна    d.  4 дахин өснө        e. 4 дахин буурна.

Асуулт6
Зөв харгалзуул.
                                     U
1  Хэлхээний хэсгийн Омын хууль             a    I=
                                     Rr
                                           q 1⋅q 2
                                        F=
2     Жоуль­Ленцийн хууль               b              r
                                              2


3   Бүрэн хэлхээний Омын хууль              c    Q=UIt
                                        U
                                      I=
4      Кулоны хууль                 d          R
ЦАХИМ ТЕСТ

                Хариултын хуудас
 Асуулт  1  2   3  4    5              6
Хариулт


Хувилбар­2
                                                     Дүн харах

Асуулт1
Ажлын нэгж юу вэ?
a. Жоуль   c. м/сек              e. кг
b. Ватт    d. Н
Асуулт2
Өвлийн улиралд цас орж гулгаа үүсэхэд автомашины замаар элс давс ямар зорилгоор цацдаг вэ?
a. Цасыг хайлуулах
b. Осол гарахаас сэргийлэх
c. үрэлтийг ихэсгэх
d. үрэлтийг багасгах
Асуулт3

Адилхан чадалтай хоёр машины 1­р нь 5цаг, 2­р нь 10цаг ажиллав. Аль нь хэд дахин их ажил хийх вэ?
a. 1­р нь 2­аас 2 дахин их.                      c.  Хоёулаа адилхан
b. 2­р нь 1­ээс 2 дахин их.                      d.  1­р нь 2­аас 5 дахин их
Асуулт4
Электрон нэгтгэсэн атомыг ..........................гэнэ.
a. сөрөг ион
b. эерэг ион
c. саармаг атом
 d. протон
Асуулт5

Биеийн массыг 2 дахин багасгахад кинетик энерги яаж өөрчлөгдөх вэ?
a. Үл өөрчлөгдөнө. b.     2 дахин өснө    c. 2 дахин буурна    d.  4 дахин өснө     e. 4 дахин буурна.
Асуулт6
Зөв харгалзуул.1  мод шатах       a  Цахилгаан энерги дулааны энергид

2  Чийдэн асах      b  Цахилгаан энерги дууны энергид

3  Цахилгаан халаагуур  c  Цахилгаан энерги гэрлийн энергид

4  Хөгжим сонсох     d  Химийн энерги дулааны энергид
ЦАХИМ ТЕСТ

            Хариултын хуудас
Асуулт  1  2  3  4   5           6
Хариулт


Хувилбар­1                                        Дүн
                                             харах
Асуулт1
Хугацааг ямар нэгжээр хэмждэг вэ?
a. нар     c. термометр      e. жинлүүр
b. секундомер
Асуулт2
Ямар бодист диффузи явагдах вэ?
a. Зөвхөн хийд
b. Зөвхөн шингэнд
c. Зөвхөн хатуу биед
d. Хатуу, шингэн, хийд
Асуулт3

Биеийн хурдатгал аар хөдөлгөөнийг хэрхэн ангилах вэ?

   1. a =const >0       2 a =const <0         3. a=0
a. 1.­хурдсах, 2­ удаашрах, 3­ жигд           c.  1.­жигд, 2­ удаашрах, 3­ хурдсах
b. 1.­удаашрах, 2­ хурдсах, 3­ жигд           d.  1.­жигд, 2­ хурдсах, 3­ удаашрах

Асуулт4
Одон медаль гоёл чимэглэл  тэмдэг зэргийг өнгөт металаар хучдаг. Энд ямар үзэгдэл ашигладаг вэ?
a. соронзны
b. электролизын
c. гэрлийн
b. дууны.
Асуулт5
8е цахилгаан цэнэгтэй усны дуслаас +5е цэнэгтэй жижиг дуслыг салгаж авав. Усны дуслын үлдсэн 
хэсгийн цахилгаан цэнэг ямар байх вэ?

a. ­3е        b.  +3е      с. ­5е    d.  ­13е

Асуулт6
Зөв харгалзуул.   Биеийн халах болон хөрөхдөө авч             Q=m 
1  байгаа болон алдаж байгаа дулаан        a
                               Q=mq
2  Биеийн хайлахдаа авах дулаан         b

                                  Q=mc⋅ t
3  Биеийн ууршихдаа авах дулаан         c
                              Q=mr
4    Түлшний ялгаруулах дулаан         d
ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Сургууль:    0       Нэр:        0
Анги:      0       Хичээлийн нэр:   0
Бүлэг:      0       Хичээлийн сэдэв:  0Үнэлгээ харах хэсэг:


ХУВИЛБАР­1                 ХУВИЛБАР­2         ХУВИЛБАР­3
 асуулт    оноо  хариулт       асуулт оноо    хариулт  асуулт оноо    хариулт
  1      0   буруу         1     0  буруу    1     0  буруу
  2      0   буруу         2     0  буруу    2     0  буруу
  3      0   буруу         3     0  буруу    3     0  буруу
  4      0   буруу         4     0  буруу    4     0  буруу
  5      0   буруу         5     0  буруу    5     0  буруу
  6      0   буруу         6     0  буруу    6     0  буруу

  авах оноо       6         авах оноо      6    авах оноо     6

 авсан оноо       0         авсан оноо     0    авсан оноо     0


 зөв хариулт      0         зөв хариулт     0    зөв хариулт     0


                       буруу 
 буруу хариулт      5                   5   буруу хариулт    5
                       хариулт

    хувь      0,00           хувь     0,00      хувь     0,00
 үсэг үнэлгээ      F         үсэг үнэлгээ     F   үсэг үнэлгээ     F


    Дахин хийнэ үү!             Дахин хийнэ үү!       Дахин хийнэ үү!


                                    Нүүр хуудас

More Related Content

What's hot

цахим тест цэцэгдулам
цахим тест цэцэгдуламцахим тест цэцэгдулам
цахим тест цэцэгдуламnayna-1
 
ариунаа цахим тест
ариунаа цахим тестариунаа цахим тест
ариунаа цахим тестulzii_7777
 
физик тест
физик тестфизик тест
физик тестtsets_2
 
Ubuntu tsahim test d. yumchinsuren
Ubuntu tsahim test d. yumchinsurenUbuntu tsahim test d. yumchinsuren
Ubuntu tsahim test d. yumchinsurenyumchinsuren
 
цахим тест
 цахим тест цахим тест
цахим тестulzii_7777
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалтoyunbileg08
 
ганчимэг тест
ганчимэг тестганчимэг тест
ганчимэг тестschool14
 
Batbayar87 tsahim test
Batbayar87 tsahim testBatbayar87 tsahim test
Batbayar87 tsahim testbatbayarD
 
Tsahim test
Tsahim testTsahim test
Tsahim testAmaraa_A
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тестtseeegiii
 

What's hot (14)

Otgonbuyantai test
Otgonbuyantai testOtgonbuyantai test
Otgonbuyantai test
 
цахим тест цэцэгдулам
цахим тест цэцэгдуламцахим тест цэцэгдулам
цахим тест цэцэгдулам
 
ариунаа цахим тест
ариунаа цахим тестариунаа цахим тест
ариунаа цахим тест
 
физик тест
физик тестфизик тест
физик тест
 
Ubuntu tsahim test d. yumchinsuren
Ubuntu tsahim test d. yumchinsurenUbuntu tsahim test d. yumchinsuren
Ubuntu tsahim test d. yumchinsuren
 
цахим тест
 цахим тест цахим тест
цахим тест
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
ганчимэг тест
ганчимэг тестганчимэг тест
ганчимэг тест
 
Batbayar87 tsahim test
Batbayar87 tsahim testBatbayar87 tsahim test
Batbayar87 tsahim test
 
Test
TestTest
Test
 
Tsahim test
Tsahim testTsahim test
Tsahim test
 
Tsahim test 11
Tsahim test 11Tsahim test 11
Tsahim test 11
 
Ariuka
AriukaAriuka
Ariuka
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 

Similar to түвшин тогтоох

тестийн загвар Zoloo
тестийн загвар Zolooтестийн загвар Zoloo
тестийн загвар ZolooZolzaya85
 
цахим тест 1
цахим тест 1цахим тест 1
цахим тест 1zandanhuu
 
Tsahim test matematik
Tsahim test matematikTsahim test matematik
Tsahim test matematikTstuya68
 
энхээ цахим тест
энхээ цахим тестэнхээ цахим тест
энхээ цахим тестonhonoo
 
энхээ цахим тест
энхээ цахим тестэнхээ цахим тест
энхээ цахим тестonhonoo
 
Gantsengel sudalgaa
Gantsengel sudalgaaGantsengel sudalgaa
Gantsengel sudalgaagantsengel
 
цахим тест 1
цахим тест 1цахим тест 1
цахим тест 1bolor_chin
 
дулаан1
дулаан1дулаан1
дулаан1nsuren1
 
Urangua 85 matematikiin tsahim test
Urangua 85 matematikiin tsahim testUrangua 85 matematikiin tsahim test
Urangua 85 matematikiin tsahim testurangua123
 
оюунбилэг цахим тест
оюунбилэг цахим тестоюунбилэг цахим тест
оюунбилэг цахим тест
oyunbileg08
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест monhooerdnee
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тестMunkhnar
 
Subd 85 tsahim test
Subd 85 tsahim testSubd 85 tsahim test
Subd 85 tsahim testSubd85
 
Batsaihan tsahim test
Batsaihan tsahim testBatsaihan tsahim test
Batsaihan tsahim testgantuya35
 

Similar to түвшин тогтоох (20)

тестийн загвар Zoloo
тестийн загвар Zolooтестийн загвар Zoloo
тестийн загвар Zoloo
 
цахим тест 1
цахим тест 1цахим тест 1
цахим тест 1
 
Tsahim test matematik
Tsahim test matematikTsahim test matematik
Tsahim test matematik
 
Tsahim test matematik
Tsahim test matematikTsahim test matematik
Tsahim test matematik
 
Tsahim test
Tsahim testTsahim test
Tsahim test
 
Tsahim test
Tsahim testTsahim test
Tsahim test
 
энхээ цахим тест
энхээ цахим тестэнхээ цахим тест
энхээ цахим тест
 
энхээ цахим тест
энхээ цахим тестэнхээ цахим тест
энхээ цахим тест
 
цахим тест1
цахим тест1цахим тест1
цахим тест1
 
Gantsengel sudalgaa
Gantsengel sudalgaaGantsengel sudalgaa
Gantsengel sudalgaa
 
цахим тест 1
цахим тест 1цахим тест 1
цахим тест 1
 
дулаан1
дулаан1дулаан1
дулаан1
 
Urangua 85 matematikiin tsahim test
Urangua 85 matematikiin tsahim testUrangua 85 matematikiin tsahim test
Urangua 85 matematikiin tsahim test
 
оюунбилэг цахим тест
оюунбилэг цахим тестоюунбилэг цахим тест
оюунбилэг цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
Subd 85 tsahim test
Subd 85 tsahim testSubd 85 tsahim test
Subd 85 tsahim test
 
Batsaihan tsahim test
Batsaihan tsahim testBatsaihan tsahim test
Batsaihan tsahim test
 
цахим тест1
цахим тест1цахим тест1
цахим тест1
 

More from nsuren1

физик
физикфизик
физикnsuren1
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааnsuren1
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааnsuren1
 
бие даалтын бодлого
бие даалтын бодлогобие даалтын бодлого
бие даалтын бодлогоnsuren1
 
сургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгсургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгnsuren1
 
сургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгсургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгnsuren1
 
механик энерги
механик энергимеханик энерги
механик энергиnsuren1
 
оптик
оптикоптик
оптикnsuren1
 
харилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлnsuren1
 
хүчийг нэмэх
хүчийг нэмэххүчийг нэмэх
хүчийг нэмэхnsuren1
 
хүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдnsuren1
 
механик ажил
механик ажилмеханик ажил
механик ажилnsuren1
 
хүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдnsuren1
 
харилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлnsuren1
 

More from nsuren1 (14)

физик
физикфизик
физик
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
бие даалтын бодлого
бие даалтын бодлогобие даалтын бодлого
бие даалтын бодлого
 
сургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгсургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэг
 
сургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгсургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэг
 
механик энерги
механик энергимеханик энерги
механик энерги
 
оптик
оптикоптик
оптик
 
харилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэл
 
хүчийг нэмэх
хүчийг нэмэххүчийг нэмэх
хүчийг нэмэх
 
хүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүд
 
механик ажил
механик ажилмеханик ажил
механик ажил
 
хүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүд
 
харилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэл
 

түвшин тогтоох

 • 1. ЦАХИМ ТЕСТ Сургууль: Сурагчийн нэр: Анги Хичээлийн нэр: Бүлэг Хичээлийн сэдэв: Шалгалтын хувилбар сонгох: Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай. Хувилбар-2 Хувилбар-1 #test2 Хувилбар-3
 • 2. ЦАХИМ ТЕСТ Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 Хариулт Хувилбар­1 Дүн харах Асуулт1 Чадлын нэгж аль нь вэ? a. Жоуль c. м/сек e. кг b. Ватт d. Н Асуулт2 Бодисын молекулууд хоорондоо зай завсартай байдгийг хамгийн үнэмшилтэй ямар үзэгдэл баталдаг вэ? a. Шингэний ууршилт b. Молекулын эмх замбараагүй хөдөлгөөн c. Диффуз d. Броуны хөдөлгөөн e.   Хийн тэлэлт Асуулт3 Хүснэгтэнд галт тэрэг ажиглагчийн хажуугаар өнгөрөх үеийн хурдыг хэмжсэнийг харуулсан  байна.Хөдөлгөөнийг жигд удаашрах гэж үзээд ажиглагч  нэгдүгээр вагонтой зэрэгцэх үеийн хурдыг ол. Вагоны дугаар 2 3 13 Хурд м/с a. 6 м/с c. м/с e. 8 м/с b. 4 м/с d. м/с
 • 3. Асуулт4 Яагаад гадаа хүйтэнд нохой цагираглан хэвтдэг вэ? a. Биеийг тойрсон агаарын урсгал багасна. b. Агаартай харицах биеийн талбай багасна. c. Биеийн дулаан багасна. b. Төрөлхийн рефлекс юм. e Бие дулаан ялгаруулна. Асуулт5 Цахилгаан орны хүчлэгийг “ туршигч цэнэг”­ ийн тусламжтайгаар хэмждэг. Хэрэв “ туршигч цэнэг”­ийн  хэмжээ 2 дахин өсгөсөн бол орны хүчлэгийн модуль яаж өөрчлөгдсөн бэ? a. Үл өөрчлөгдөнө. b. 2 дахин өснө c. 2 дахин буурна d. 4 дахин өснө e. 4 дахин буурна. Асуулт6 Зөв харгалзуул. U 1 Хэлхээний хэсгийн Омын хууль a I= Rr q 1⋅q 2 F= 2 Жоуль­Ленцийн хууль b r 2 3 Бүрэн хэлхээний Омын хууль c Q=UIt U I= 4 Кулоны хууль d R
 • 4. ЦАХИМ ТЕСТ Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 Хариулт Хувилбар­2 Дүн харах Асуулт1 Ажлын нэгж юу вэ? a. Жоуль c. м/сек e. кг b. Ватт d. Н Асуулт2 Өвлийн улиралд цас орж гулгаа үүсэхэд автомашины замаар элс давс ямар зорилгоор цацдаг вэ? a. Цасыг хайлуулах b. Осол гарахаас сэргийлэх c. үрэлтийг ихэсгэх d. үрэлтийг багасгах Асуулт3 Адилхан чадалтай хоёр машины 1­р нь 5цаг, 2­р нь 10цаг ажиллав. Аль нь хэд дахин их ажил хийх вэ? a. 1­р нь 2­аас 2 дахин их. c. Хоёулаа адилхан b. 2­р нь 1­ээс 2 дахин их. d. 1­р нь 2­аас 5 дахин их Асуулт4 Электрон нэгтгэсэн атомыг ..........................гэнэ. a. сөрөг ион b. эерэг ион c. саармаг атом  d. протон Асуулт5 Биеийн массыг 2 дахин багасгахад кинетик энерги яаж өөрчлөгдөх вэ? a. Үл өөрчлөгдөнө. b. 2 дахин өснө c. 2 дахин буурна d. 4 дахин өснө e. 4 дахин буурна.
 • 5. Асуулт6 Зөв харгалзуул. 1 мод шатах a Цахилгаан энерги дулааны энергид 2 Чийдэн асах b Цахилгаан энерги дууны энергид 3 Цахилгаан халаагуур c Цахилгаан энерги гэрлийн энергид 4 Хөгжим сонсох d Химийн энерги дулааны энергид
 • 6. ЦАХИМ ТЕСТ Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 Хариулт Хувилбар­1 Дүн харах Асуулт1 Хугацааг ямар нэгжээр хэмждэг вэ? a. нар c. термометр e. жинлүүр b. секундомер Асуулт2 Ямар бодист диффузи явагдах вэ? a. Зөвхөн хийд b. Зөвхөн шингэнд c. Зөвхөн хатуу биед d. Хатуу, шингэн, хийд Асуулт3 Биеийн хурдатгал аар хөдөлгөөнийг хэрхэн ангилах вэ? 1. a =const >0 2 a =const <0 3. a=0 a. 1.­хурдсах, 2­ удаашрах, 3­ жигд c. 1.­жигд, 2­ удаашрах, 3­ хурдсах b. 1.­удаашрах, 2­ хурдсах, 3­ жигд d. 1.­жигд, 2­ хурдсах, 3­ удаашрах Асуулт4 Одон медаль гоёл чимэглэл  тэмдэг зэргийг өнгөт металаар хучдаг. Энд ямар үзэгдэл ашигладаг вэ? a. соронзны b. электролизын c. гэрлийн b. дууны.
 • 7. Асуулт5 8е цахилгаан цэнэгтэй усны дуслаас +5е цэнэгтэй жижиг дуслыг салгаж авав. Усны дуслын үлдсэн  хэсгийн цахилгаан цэнэг ямар байх вэ? a. ­3е b. +3е с. ­5е d. ­13е Асуулт6 Зөв харгалзуул. Биеийн халах болон хөрөхдөө авч  Q=m  1 байгаа болон алдаж байгаа дулаан a Q=mq 2 Биеийн хайлахдаа авах дулаан b Q=mc⋅ t 3 Биеийн ууршихдаа авах дулаан c Q=mr 4 Түлшний ялгаруулах дулаан d
 • 8. ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭ Сургууль: 0 Нэр: 0 Анги: 0 Хичээлийн нэр: 0 Бүлэг: 0 Хичээлийн сэдэв: 0 Үнэлгээ харах хэсэг: ХУВИЛБАР­1 ХУВИЛБАР­2 ХУВИЛБАР­3 асуулт оноо хариулт асуулт оноо хариулт асуулт оноо хариулт 1 0 буруу 1 0 буруу 1 0 буруу 2 0 буруу 2 0 буруу 2 0 буруу 3 0 буруу 3 0 буруу 3 0 буруу 4 0 буруу 4 0 буруу 4 0 буруу 5 0 буруу 5 0 буруу 5 0 буруу 6 0 буруу 6 0 буруу 6 0 буруу авах оноо 6 авах оноо 6 авах оноо 6 авсан оноо 0 авсан оноо 0 авсан оноо 0 зөв хариулт 0 зөв хариулт 0 зөв хариулт 0 буруу  буруу хариулт 5 5 буруу хариулт 5 хариулт хувь 0,00 хувь 0,00 хувь 0,00 үсэг үнэлгээ F үсэг үнэлгээ F үсэг үнэлгээ F Дахин хийнэ үү! Дахин хийнэ үү! Дахин хийнэ үү! Нүүр хуудас