SlideShare a Scribd company logo
..‫ق.. ز ر‬
   ١
www.sawwaf.com
..‫ق.. ز ر‬
   ٢
www.sawwaf.com
..‫ق.. ز ر‬
   ..

     ..[


   ٣
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬
              ‫ب:‬   ‫ا‬
         ‫ق.. ز ر..‬
              ‫ب:‬   ‫ا‬

 ‫ـواف‬    ‫ـم ـراد ا‬      ‫د.‬
  ‫در‬   ‫ري ا راض ا‬       ‫ا‬
     ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫٥٤٢٨٨٧٥٢ ــ ٥٧٨٦٧٥٩٠١٠‬
            ‫ا‬    ‫اط‬
   ‫٧-٦٦٠١-٨٧٤٤-١-٨٧٩ :‪ISBN‬‬
              ‫١١٠٢‬   ‫٤‬
‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
    ‫ت‬
 ‫در‬   ‫ا راض ا‬
     ‫إ داد‬
     ‫د ور‬
‫ـواف‬   ‫ـم ـراد ا‬
‫در‬   ‫ري ا راض ا‬       ‫ا‬
 ‫طس ١١٠٢‬        ‫أ‬


       ‫٥‬
    ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ٦
www.sawwaf.com
..‫ق.. ز ر‬
       a   ٧
www.sawwaf.com
..‫ق.. ز ر‬
   ٨
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬                   ‫..‬      ‫ا رئ ا‬
        ‫تا‬    ‫ا‬    ‫ھ اا ب‬
        ‫ھ‬    ‫ا اض ا ر و ر‬
‫ي..‬   ‫لا‬     ‫ھ اا‬   ‫ات و ت ا‬
                  ‫و ا م..‬
                             ‫..‬
               ‫ي و ا م..‬      ‫لا‬     ‫ا‬
    ‫ا‬       ‫ھ أداة ھ‬      ‫زا‬     ‫إذ أن ا‬
    ‫.. أو‬                  ‫ا‬
                          ‫ھ ..‬
 ‫أو‬   ‫ا‬        ‫زا‬    ‫دوات ا‬
    ‫ر أو‬     ‫ن أو ا ل أو ا ازات ا‬   ‫ا‬
    ‫أدوات‬     ‫ا‬   ‫ِ َ ا َ َ أو ھ ھ‬
             ‫ن..‬  ‫ث‬

             ‫٩‬
          ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
                             ‫ب..‬    ‫ھ اا‬
      ‫و‬              ‫ط‬     ‫ر‬
    ‫و‬     ‫ا‬    ‫ط‬               ‫ا اءات ا‬
   ‫ا ..‬    ‫ةو‬    ‫و‬               ‫ا َُ ا ا‬
   ‫زك‬        ‫أ‬             ‫ك‬    ‫ھ اا ب‬
‫..‬     ‫ا‬  ‫.. و ا‬             ‫.. و ُ َ ﱢ‬  ‫ا‬
             ‫..‬            ‫أداء‬       ‫و‬
                        ‫.. و ھ دئ..‬
                    ‫..‬         ‫ي‬     ‫أداء‬
                                ‫..‬
         ‫ر‬  ‫د‬                     ‫ز ..‬
‫ـ اف‬      ‫ـ اد ا‬    ‫ـ‬
 ‫ر‬     ‫اض ا‬     ‫ري ا‬       ‫ا‬
   ‫‪www.sawwaf.com‬‬

                 ‫٠١‬
           ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ١١
www.sawwaf.com
..‫ق.. ز ر‬
   ١٢
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬
     ‫إل {‬   ‫ودة } إ ش‬
  ‫ب‬  ‫ل ا ف ا ذي‬    ‫و د أ ب د دة‬
‫رض ا ز و ارو‬      ‫ر‬    ‫ل‬    ‫ور‬
 ‫د دوث ا ض ُ َ .. و ذھب ا ر ض إ‬
‫ا رر.. و‬    ‫ء ون ن‬     ‫ا رف ا ذ ن‬
  ‫ل وا ر ..‬       ‫دو‬     ‫رون‬
             ‫ن..‬   ‫دث‬    ‫و‬
              ‫ر ا ُ ..‬    ‫و‬
‫و ول ا ر ض ن ا د ت و ول رح‬
  ‫ن ُ لو م و ف و ت‬         ‫دث‬
   ‫م م‬   ‫ُ َ ب ا وا و ر أدو‬
     ‫ن َ ْل ن ِ َ ل ا ر ض..‬      ‫ا‬
             ‫ن..‬   ‫دث‬    ‫و‬
              ‫ر ا ُ ..‬    ‫و‬
                   ‫ٍ‬
                 ‫و د!!..‬


          ‫٣١‬
       ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

‫رح م‬     ‫طراً إ أط ء و‬    ‫و ذھب ا ر ض‬
     ‫را‬    ‫و رھم ن ا دو ل ا‬
   ‫ول‬    ‫د ن أ دا..‬   ‫ً ما‬    ‫و ..‬
  ‫د دة‬      ‫دو د دة و‬      ‫ا ط ب أن‬
‫دات ا و ..‬      ‫ن د ت ا ل رو ن ا‬
                    ‫!!..‬   ‫ا‬
               ‫ن..‬   ‫دث‬    ‫و‬
                 ‫ر ا ُ ..‬   ‫و‬
               ‫و د!!.. و !!..‬‫ٍ‬
 ‫ا ظم ا ط .. إ‬      ‫و سا رضو دا‬
 ‫أو ا د ور‬     ‫أن دث را وه ن ا ط ب ا‬
        ‫ا د ا وا ن..‬       ‫..‬   ‫ا‬
  ‫ً ا راض‬         ‫رط ً‬     ‫" ب أن‬
                   ‫ا در .."‬
     ‫..‬      ‫ر ھ‬    ‫.. ا‬     ‫و‬
    ‫د دة د و و ود‬      ‫و دأ ا ر ض ر‬
    ‫ن ا و ..‬     ‫را‬           ‫ا‬
            ‫٤١‬
         ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

          ‫دو أ رة..‬      ‫ا و ا‬
 ‫ا ر ض دا .. و‬      ‫ءل‬      ‫ا و ا‬
   ‫ر .. إن ن ھذا ا ل ا دا م‬        ‫ر‬
    ‫ل ت ل دره..‬           ‫رض‬
                 ‫ا رھ رب..‬
    ‫ن‬   ‫ص ا ذي‬      ‫و ذھب ط ب ا‬
                    ‫راف..‬
                    ‫ص..‬
                     ‫و م..‬
      ‫ا‬   ‫ة ن و ا‬        ‫و دث ا‬
              ‫ص..‬      ‫اط ب ا‬
‫دھش ا ر ض ن اھ م ا ط ب ؤال ن‬
          ‫و ا ط م ا ذي و ..‬
   ‫دة..‬     ‫رط‬        ‫ن‬     ‫ھل‬
 ‫دة و دم را‬    ‫ھل و را ن " َ ر َ ن"‬
            ‫َ‬
               ‫أ ء و د ا ط م..‬
    ‫ل ا ف؟!..‬         ‫ھذه ا‬
           ‫٥١‬
       ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

    ‫!!..‬    ‫ا رف ا‬     ‫ھ ر ط ا رس ا‬
  ‫رة‬    ‫ن ز دة ا‬      ‫نا ؤ دا و د‬
     ‫..‬    ‫دة و ن ا ز ا‬          ‫ا‬
       ‫إذ آن ا و ا زا دة و ل ض‬
‫ا درو ور ك ‪ HCl‬ن ا دة إ ا رئ ل‬
   ‫ا ذي رف ب ا ؤاد ؤدي إ‬         ‫م‬   ‫ا‬
                    ‫در..‬   ‫ام‬
                   ‫و ل ف..‬
               ‫ب ا ق و ا و ر..‬
                       ‫م..‬
  ‫ا و ا زا دة!!..‬         ‫ل فو ُ‬
‫و د روب أو روس أو ار ع رارة..‬
       ‫ر..‬        ‫و دا ض َُ‬
        ‫..‬     ‫در أو‬     ‫و د أز‬
           ‫ً..‬  ‫و د رض دري‬
  ‫دة ن أ داث..‬      ‫ري‬     ‫إ ھو ا س‬
               ‫و ن و زا دة..‬
            ‫٦١‬
         ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

     ‫ط م د م..‬   ‫دي‬      ‫و ن إرھ ق‬
    ‫ط ا ر و ا ط ..‬           ‫أو ط م‬
           ‫..‬       ‫لو ن ور‬
  ‫ت زا دة ن‬   ‫ر ب و ود‬         ‫أ ب‬
  ‫ل ھذه ا ت إ أ‬    ‫لو‬      ‫ض ‪HCl‬‬
  ‫رئ ا ر ق و ا م ا دري..‬      ‫ا دة ث ا‬
                     ‫ا َ ر َ ن..‬
                        ‫َ‬
                  ‫..‬    ‫ا را‬
                 ‫ا ل ا ف..‬
                     ‫ا ُ رج..‬
         ‫!!.. م.. ھ ذ ك..‬     ‫ھ ذا ا‬
              ‫ن.. و ا ل؟!..‬
     ‫دات ا و ..‬        ‫و د رر ط‬
          ‫و ت ا ُ َ ب ا وا ..‬      ‫و‬
     ‫د داً..‬   ‫ل و د رر دو ا ُ‬
‫ط ا زا د‬    ‫دى‬    ‫ط مو ف ر ط‬
      ‫و .. ؤدي إ إ ف ا ل..‬
            ‫٧١‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

 ‫ف اد‬   ‫با‬     ‫اط م‬ ‫و‬‫ا م‬
               ‫..‬
              ‫وا ر‬
 ‫ا ط ل ا ل ا وم..‬     ‫ا ل‬
   ‫رة د ول ا ط م..‬    ‫ء‬ ‫دم ا‬
‫د ن ا ذي ھو ا د أدوات ز دة ا و‬
              ‫با‬
             ‫دة..‬
 ‫ا دة‬    ‫ط .. د ل ا دة..‬
 ‫ؤدي وى ا ز‬       ‫دو ا‬
‫ود ا ذار ن ل رس ا ل‬        ‫ا‬
   ‫ا ف.. و ا رة ُ إ و ود‬
              ‫د ..‬
         ‫و س ل ط ب..‬
          ‫رة م!!..‬
            ‫ُ‬
         ‫٨١‬
      ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ١٩
www.sawwaf.com
..‫ق.. ز ر‬
   ٢٠
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬
         ‫ً ط ن‬      ‫و ا ر ن.. أ‬
                    ‫..‬     ‫م.. ھذا‬
                   ‫ا ر ن ط ن!!..‬
           ‫رك‬   ‫ا د‬      ‫أن ا‬     ‫وا‬
‫ا ُ‬     ‫إ‬  ‫وم ل واھ‬      ‫س ذا .. إ أ‬      ‫ا‬
     ‫و‬      ‫وا ط ا‬     ‫و ا ذي وم ل و‬
‫ر ن‬         ‫إ ن ب أن وم‬          ‫ا فا‬
                         ‫س..‬    ‫ا‬
   ‫س‬       ‫ذاء ن ا‬   ‫ا د‬      ‫تا‬    ‫إذا ا‬
            ‫ء..‬  ‫ب ا دة.. و ا‬      ‫وع‬
 ‫ً‬    ‫ر‬       ‫ا د‬    ‫ا ر م ن أن ل ا‬
                          ‫وع..‬
         ‫َ طش ن إ‬ ‫َ‬   ‫ا د‬      ‫إذا رت ا‬
‫س..‬        ‫ا قوا ما فوا نا‬            ‫ر‬
         ‫ف..‬     ‫س م.. و ن ر‬          ‫ا‬
   ‫ن..‬                 ‫َ‬
          ‫إذا رت َ طش.. ا م أن ر ك ظ‬

                ‫١٢‬
             ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
  ‫ا س ن أن دداً‬          ‫ورا ا ِ َ‬
 ‫ول ا ء..‬      ‫ون إ أھ‬       ‫س ل ن‬
     ‫ر ون ا ء َ ر ً!!.. ھذا إن ذ روا!!..‬
           ‫رو‬    ‫د !!.. أو‬     ‫رو‬
                      ‫ا ط ق!!..‬
             ‫ن ھذا ا ر دھ ً ..‬
                 ‫ْ‬
  ‫و ِ َ ق ھو و ود ھذه ا طِ َ ع – إن‬     ‫و أدھ‬
    ‫ز ا ر – ا د د ن ا دوا ر ا ر ..‬
‫ل‬      ‫ول ا ء‬     ‫ن أھ‬     ‫تو‬    ‫وھ‬
             ‫ن ر ن و ف و ً..‬
           ‫..‬   ‫ا طرا‬       ‫ھذه ا و‬
‫ار واء‬      ‫ار ن‬     ‫إذ أن رورة ا ظ‬
         ‫ا ھ ..‬         ‫ر َ وأ ر‬
    ‫ث رف ا ء‬         ‫وم‬      ‫ا زا‬
   ‫ر رور و‬       ‫طرد رازات در‬
                ‫ر..‬    ‫ل‬    ‫رھ‬

             ‫٢٢‬
         ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

  ‫ر ا دة‬    ‫ن ا روري و ض ا رازات‬
   ‫دره‬        ‫و ار واء ط‬   ‫وا ل‬
            ‫ن ول ا ء..‬     ‫ار‬
‫ون‬       ‫رة.. و‬    ‫ر‬     ‫ار ن‬
   ‫ا دورة ا د و و ا و‬    ‫دا م ل و ظ‬
    ‫ا دل‬    ‫دل ا زي..‬     ‫اد و اد‬
   ‫ط ء ف ن ا وا ل ا دة‬       ‫س‬
‫و و ر‬    ‫وم ل ا ظ و ا ف ا ط‬        ‫ا‬
     ‫ا دة ا‬    ‫نا‬    ‫ا واء ا رط ا‬
   ‫م ل م و ل..‬         ‫دل ا زي‬
  ‫ا ل ن ول ا ء..‬        ‫ا وا ل ا د ھ‬
           ‫ور و و ..‬
 ‫ل س..‬      ‫ا و و ا دة م‬      ‫ھذه ا‬
 ‫دل و ط ن ٢١ إ ٦١ رة ا د ..‬
       ‫ن ا م در ً..‬     ‫و ھذا إن د‬
              ‫ذا ن ا ر ض؟..‬

           ‫٣٢‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

 ‫دة أو ز‬   ‫ت‬   ‫واء ت‬       ‫تا‬   ‫ا‬
          ‫َ طش ر ن..‬  ‫َ‬    ‫دث‬
             ‫ا ر ن ظ ن ر ً..‬
‫ن‬      ‫زا‬    ‫ذ ك ن ا رض ا ص‬
 ‫ف ر وي..‬      ‫ن أن د وه‬     ‫رة‬
    ‫ت‬    ‫ب‬    ‫دث ذ ك ن ا ُ ل ا‬
   ‫ا در ؤدي روج ا رازات‬          ‫ا ر‬
            ‫ا رة و ا دة أ ..‬
   ‫ا وا ل ا‬    ‫ا ص‬       ‫ا م ا ذي‬
              ‫ؤ ن و ا ر ن..‬
  ‫ت ا در‬     ‫ل ا‬     ‫ذ ك ذ أط ء ا‬
  ‫ل‬   ‫ا دة ل ا ر و ا ُ َ إ و ف ا‬
  ‫و ض ا ر ض ن ا وا ل ا دة‬         ‫اط‬
       ‫دھ أ ء ا ز ..‬     ‫ا در ا‬
                   ‫ل..‬   ‫و‬
        ‫ل..‬    ‫راً‬    ‫ر حا ر‬
        ‫:‬   ‫أط ق‬      ‫و رون‬
            ‫٤٢‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

             ‫ا ش ر وي..‬
     ‫ول..‬   ‫ذ ك ن ا ر ن ار و‬
                 ‫ذ ك..‬
‫ر‬   ‫ت‬   ‫رورة ول ا ء‬     ‫ؤد‬
               ‫و ..‬
 ‫رورة ول ا ء ن د و س‬       ‫ؤد‬
    ‫ج إ أو ب و وده..‬     ‫با‬
             ‫ا َ إ ا ء..‬
        ‫أن ون ر ك..‬    ‫ظ‬
              ‫ر و ن..‬
         ‫٥٢‬
      ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ٢٦
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬
       ‫ا ط ر.. و ا د ن‬
              ‫ر..‬  ‫ل‬  ‫دث‬
                    ‫ر..‬
                    ‫ر ..‬
 ‫م‬   ‫ل و دان د د‬     ‫م ر ط‬      ‫ا‬
 ‫م..‬  ‫دا‬   ‫أن د ھذا ا و دان ا د د‬
‫ا د ن ھو وك ط .. ر.. ُ ر.. و ف‬
 ‫م‬  ‫ً و ظا‬    ‫م..‬   ‫مأ ءا‬     ‫ا‬
 ‫اد ا د د ا ء‬        ‫ھذا ا وك ا‬
‫ن ن طرون‬      ‫م.. ن ا ؤ م أن‬    ‫رة ا‬
        ‫..‬   ‫ا‬     ‫ا د ن‬
 ‫ن دھش ن ھذا ا ض و ن درج ا رئ‬
              ‫م..‬   ‫ھ ا‬    ‫إ‬
 ‫ا د ن.. و‬   ‫دم ا ط ر‬    ‫ط.. د وة ھ د‬
            ‫ا د ن و ت ا ط ر..‬
   ‫ا رر ا ل‬     ‫رد‬    ‫ط.. د وة ھ د‬
                   ‫ا د ن..‬
           ‫٧٢‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ٢٨
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬       ‫ا َو ُون ا َ دري!‬
        ‫ْ‬
               ‫ا رئ ا ز ز..‬
             ‫ط و د ر..‬
‫دھش د ط ك ذا ا وان ا ر.. و‬         ‫ر‬
  ‫ن‬  ‫ھ طر‬    ‫ك ا ق دھ ك.. و‬
   ‫رب أن ط‬       ‫ا طرق ا ذ أو ا‬
                ‫إ ك..‬    ‫ر‬
  ‫ن ر ل د دة أ ول أن‬        ‫ھذه ا ر‬
  ‫ون‬    ‫ا ل ك و ك إ أ وب و ط‬
  ‫و ذات أ واء ط .. و ون‬      ‫كأ ر‬
       ‫ا ِ َ أ ر ر زاً و د ..‬
        ‫ِ‬
                   ‫ً..‬
 ‫ن ا و ون و ا راض‬     ‫ھو ا د ن ا‬
                 ‫ا در ؟!..‬           ‫٩٢‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

‫ر و ھو ا و ون‬    ‫د آ ت ھذا ا‬       ‫لوا‬
                    ‫..‬    ‫ا‬
 ‫أر دك أن رج‬      ‫كإ‬     ‫ر د طر‬
     ‫وان ا ر..‬         ‫ا دھ‬   ‫ن‬
                ‫ا و ون ا دري..‬
              ‫..‬   ‫م.. طر ك‬
                ‫و ا د وا ..‬
 ‫و‬     ‫رة ن ا ز ن ا‬          ‫ا و د‬
                     ‫..‬   ‫ا‬
  ‫.. و ن‬    ‫ء اد و ا ظ ن‬        ‫نا‬
    ‫أ رى..‬    ‫ا ُ َ ب ا وا و ا ر ن ن‬
‫ت ا وا ..‬     ‫ن ءة ا و ون.. و أداء ا و‬
                 ‫و ف ذ ك؟!..‬
   ‫م‬     ‫ھو أ د ا زة ا‬       ‫ا زا‬
           ‫ل..‬    ‫أ ا رئ ا ز ز‬
 ‫ر ا و ت ا ذي ول ط ك..‬          ‫ك أن‬
       ‫ر و ھذا ا ط م..‬      ‫ك أن‬
           ‫٠٣‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

  ‫راز‬      ‫زا زا‬      ‫ك أن وم‬
 ‫أ ر ن ا رى..‬      ‫رات‬     ‫ھر و ت أو‬
   ‫ا د‬     ‫رة ا‬  ‫ك أن د ا‬
‫و ط ك..‬       ‫ل فأ ر نا د‬
    ‫وم‬   ‫ا وظ ف ا‬    ‫م‬    ‫ك أن‬  ‫و‬
               ‫..‬     ‫ا زا‬
  ‫ل أ ا رئ ا ر م د ا و ون!!..‬      ‫أت‬
  ‫لأ ر‬       ‫و وم‬      ‫أ ا زا‬
            ‫ن إراد ك..‬      ‫ا‬
          ‫..‬      ‫تا‬     ‫و‬
‫أ واء ا ل و ا ة و ا رض و ت ا خ و‬
       ‫ا د ن و وا ل رة ُ ِص ن ا‬
                ‫..‬    ‫ا زا‬
                    ‫..‬  ‫و‬
  ‫زك‬     ‫أ ا رئ ا ز ز‬      ‫طر ك ا‬
   ‫و و ك!!..‬     ‫.. و د ك ا‬      ‫ا‬

           ‫١٣‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

  ‫ز‬  ‫دة ا‬  ‫ا ص‬    ‫ب‬    ‫ھذه ا طرة‬
                   ‫..‬   ‫ا‬
    ‫دم‬   ‫ب‬   ‫ط‬   ‫إذ أن ا و ون ر ا‬
 ‫ا ذاء ل‬         ‫ا ِ م‬     ‫ول‬
‫ر ر‬     ‫رو .. و دم ا ص ا م ن ا‬
                    ‫ا دة..‬
   ‫ا ر‬     ‫لا‬   ‫ھذا ا وا ا ؤ م ؤ ر‬
 ‫ل..‬    ‫دون ا ء و ن طرق و ن ا‬
   ‫و.. و ن در ت..‬        ‫.. أن ا‬
  ‫و أو ظرا‬      ‫و تا‬    ‫نا‬   ‫و ن‬
        ‫ا ر ن..‬     ‫ر ا ھ ھ‬
‫ل أن‬     ‫ر .. ھ .. و‬     ‫ا ر ن ذات ط‬
‫.. أو دث ؤ‬      ‫ر ا واد ا ذا ا دة‬
      ‫ر ر ا دة..‬      ‫ا ص نا‬
  ‫ب ھذا ا ط ا و ت و دم‬        ‫س‬   ‫و‬
       ‫ءة ا ز ا‬      ‫ط ا و ون‬   ‫ا‬
    ‫أو ز دة‬   ‫رط‬   ‫ورة ا ض ُ َ‬
           ‫٢٣‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

   ‫ؤدي‬   ‫ورة م‬        ‫ا رازات ا ط‬
    ‫ُ دد..‬   ‫دوث ُ ل دون ب ر‬
      ‫و أ ر ن ذ ك أ ا رئ ا ز ز..‬
‫ت‬    ‫ا و ون و ول ا‬       ‫دا ط ء‬
         ‫ا ر ..‬       ‫ا دوا إ ا‬
‫در و م‬    ‫رض‬    ‫ز‬      ‫ن نھ ك‬
    ‫إ ا‬     ‫زا‬    ‫ل‬    ‫م‬    ‫و‬
  ‫ط.. ن‬     ‫ا در .. و ن ا و ون ر‬
  ‫ر ا و وف ون دون‬             ‫ا داء ا‬
  ‫ا وى ا ط وب.. ل و ر ودي دوث‬
                     ‫رر..‬
 ‫ذ ك أ ا رئ ا ز ز.. رح ا ط ء و م‬
          ‫م..‬       ‫ب ھذه ا ر‬
  ‫ر أو ي‬    ‫م ا وي أو ا و ا‬         ‫ا‬
             ‫وا رة..‬     ‫ز‬
   ‫..‬    ‫طا زا‬       ‫م ؤدي إ‬    ‫ا‬
                 ‫را ا و ون..‬
            ‫٣٣‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

 ‫رات و ا رازات ا و ..‬      ‫لا‬     ‫د‬
 ‫ص و و ل ا واد ا دة‬       ‫أداء م ا‬
                 ‫ا م..‬
 ‫ن‬   ‫أداء م ا ل و ا ص ا و و‬
             ‫ر ر ا دة..‬     ‫ا‬
‫ا ز‬     ‫ت أو وى ن‬        ‫دم و ود ا‬
   ‫ا م‬      ‫ع‬     ‫ؤدي‬      ‫ا‬
  ‫أ د‬   ‫ن ا ط وب و ا ص ن‬
                   ‫ا ر ون..‬
            ‫و و ت م و ط ..‬
           ‫ذ ك أ ا رئ ا ز ز..‬
   ‫م د‬    ‫رات ا‬     ‫ا رص و س ط‬
             ‫ا و و و ا در ..‬
 ‫م‬  ‫نا‬     ‫ا‬   ‫ا داد ا‬     ‫و نأ‬
   ‫ون ا داء‬     ‫م‬   ‫دا‬   ‫رات‬   ‫إ‬
      ‫ط ھو ا س و ا ط‬      ‫ا وو ا‬
                    ‫ك..‬
           ‫٤٣‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

     ‫ط..‬  ‫و و ون دري‬
         ‫م..‬  ‫رات ا‬
       ‫م..‬   ‫دا‬   ‫و ذك‬
‫م‬  ‫و أر و ك أ ا رئ ا ز ز رات‬
           ‫و ط ..‬
       ‫٥٣‬
    ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ٣٦
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬           ‫١‪١x‬‬

‫ول‬    ‫م و ف طر‬          ‫ار‬    ‫ھ ا‬
          ‫ج و ذ ك رة وا دة و ً..‬
‫ن أو‬    ‫أن ا ر ا ط وب و إن ن‬
  ‫و أو رص أو أي طر أ رى م و‬
  ‫ن ِ َ ل ا ر ض أو ن طر ق ر ق ا ر ض‬
   ‫ا ون أو رد ن أ رة ا ر ض و ذ ك ل‬
                    ‫..‬   ‫٤٢‬
 ‫ول ا ج س ر ن و ً أو ث أو أ ر..‬
   ‫..‬    ‫و ن ط رة وا دة و ً.. ل ٤٢‬
 ‫رة‬        ‫و ت‬     ‫ر د دة و‬    ‫و و د‬
     ‫ا ط ..‬      ‫ر ض ذه ا‬     ‫م ط‬
                      ‫١ ‪١x‬‬
    ‫د دة..‬    ‫ظروف َ ر‬
           ‫َ‬          ‫ھذه ا طر‬
        ‫..‬     ‫وا‬    ‫و ذ ك ظروف‬
            ‫٧٣‬
         ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

   ‫ن‬    ‫ب‬   ‫١‪ ١x‬ھ ا‬        ‫إذ أن‬
                 ‫رات طو ..‬
   ‫..‬   ‫ن‬     ‫زا‬     ‫ا ل إرھ‬
    ‫أ رى..‬   ‫و ا دق و ت ا ر ض ن‬
 ‫م ذه‬     ‫و ت ا دوا ا‬     ‫ً ن أن ا‬
  ‫ا و ول إ ا وى‬       ‫ا زة ون درا‬
    ‫ً ر‬   ‫ا دم أ رع و أ ل‬        ‫ا‬
              ‫و ت..‬     ‫را‬
 ‫ر ن‬    ‫م و‬    ‫را‬   ‫ھذا أن ا‬    ‫س‬
   ‫ھ ا ل ءة‬      ‫و ً أو أ ر ب و‬
                    ‫دوا ..‬
   ‫و‬     ‫ظروف ا‬    ‫ر‬    ‫و ن ط‬
    ‫او ف اط ا م‬         ‫مو‬     ‫ا‬
                   ‫ر ض..‬
   ‫ا ول‬   ‫ا ر‬     ‫١‪ ١x‬ھ‬       ‫و‬
‫ر ض ا ذي‬    ‫را‬    ‫و‬    ‫طط ا ط ا‬
                 ‫م..‬    ‫زم‬
            ‫٨٣‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

‫دلو‬  ‫جط‬    ‫دم و ود‬      ‫إ و ط‬
                  ‫فء..‬
‫م و ا راض‬    ‫نا‬    ‫لط‬  ‫ً‬   ‫و ط‬
                ‫ا در ..‬
         ‫٩٣‬
      ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ٤٠
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬

      ‫م‬   ‫در وا‬   ‫أ راض ا‬

        ‫ن:‬    ‫م أ راض ا در إ‬
         ‫ت ا دة ل‬     ‫ا م ا ول: ا‬
   ‫ا دة و‬    ‫ب ا ر وي وا ز ت ا‬      ‫ا‬
‫ا ر و ا دة و ا درن ا ر وي ) ا ث ور‬
  ‫ا دة ا ر و‬  ‫ت ا دة ر‬      ‫ا و ( وا‬
                ‫.‬    ‫وا دد ا‬
  ‫ون دم‬    ‫ت‬   ‫ل ھذه ا‬       ‫وا ر‬
 ‫ون‬    ‫م م‬        ‫م وذ ك ر ً‬      ‫ا‬
   ‫ل)‬   ‫رو قا‬      ‫ول ا دو وا‬     ‫إ‬
  ‫ظ طوال‬      ‫(‬    ‫و‬   ‫ا و وز وا‬
                      ‫ا وم.‬
 ‫ت رة ن ا ه‬      ‫ون رب‬       ‫أ م‬
   ‫ب‬   ‫وا وا ل ذا ا رازات ا و ودة‬
   ‫طردھ‬   ‫د‬  ‫و‬   ‫ل زو‬       ‫ا وا‬
 ‫ھذه‬   ‫ؤدي إ و‬    ‫رج ا ب ا وا ،‬
            ‫١٤‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

     ‫ا ب و ل د ول ا واء و رو ، و‬
     ‫ر‬    ‫زوال ا ز ت ا دة ا س وا‬
    ‫ً ن‬   ‫،‬    ‫وا‬   ‫رض ارو ا‬
     ‫ا درن ا ر وي ) ا ل ا ر وي (،‬   ‫ر‬
‫ا ور ا و ن دء ا ج ) ث ا ر ر ً‬
 ‫ورة دة وطوال ا وم‬    ‫ون إ ا ذ‬     ‫(‬
  ‫ب‬    ‫م ا ور ا و‬      ‫ف‬   ‫ظراً‬
    ‫ا ر ض ول‬     ‫دة ا رض ذ ك ب‬
  ‫رة طوال ا وم وا ز ل‬     ‫ت‬   ‫اط م‬
   ‫و‬    ‫د و ور‬       ‫ذك و‬   ‫ر‬
 ‫رض و وض ا وزن ا ذي ده ب ا رض.‬

   ‫ل‬    ‫: و ل ا راض ا ز‬     ‫ا ما‬
 ‫ا در ( وا درن‬     ‫ا ز ن)‬     ‫ارو ا‬
  ‫ج ) ن ا را‬   ‫ا ور ا رة‬      ‫ا ر وي‬
    ‫دس ( وا ر و د وا ت ا ر و‬     ‫ا‬
‫ا ز .‬     ‫وا ز ت ا‬   ‫وا دد ا‬   ‫ا ط‬
           ‫٢٤‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

  ‫ل ھذه ا راض وذ ك‬     ‫و ن ا ن ا وم‬
 ‫ط ً ، و ول ا دو‬     ‫رة ا ط ب ا‬   ‫دا‬
 ‫ت ا د وا د س‬      ‫دات ا و وا‬     ‫وا‬
   ‫كو دا طر،‬     ‫ا ر لا‬     ‫و رھ‬
‫دم رة‬    ‫و د ا ن أدو ذات ا ول ا د و‬
‫ت و رھ (‬     ‫دات و و‬     ‫وا دة و ً )‬
  ‫ك أو د ا ط ر‬   ‫لا‬    ‫و نا ن و‬
 ‫، و و ً ب ول‬       ‫ب رؤ ا ط ب ا‬
 ‫روات‬   ‫ا ذ ا دة ل ا وم ا و وا‬
   ‫وا وا وا وا ل‬    ‫ا ط ز وا ط و ا‬
            ‫رة ا ط ر .‬    ‫رة‬
 ‫،‬     ‫با‬   ‫د نا ط ا‬      ‫و با‬
     ‫ً ن ا ر ض ھو أ ر ن ون درا‬
           ‫د .‬      ‫تا‬
  ‫ع‬   ‫ب ا ز ر ھذا ا ر ا ر م‬
     ‫و‬   ‫و‬        ‫ً نا د ن‬
 ‫وص ا ذ ن ون ن ا راض ا در ،‬          ‫ا‬
           ‫٣٤‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

‫و‬  ‫ا و‬    ‫ن رر ن‬       ‫وذ ك‬
 ‫زد‬  ‫ن وا د ن ا وات‬     ‫إرادة ا‬
‫.و ل م‬      ‫و درا ا‬
            ‫ر‬    ‫وا م‬
  ‫ود‬  ‫ود د ا د‬  ‫د/‬
   ‫ا راض ا در‬    ‫م‬   ‫در‬
        ‫٤٤‬
     ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
  ‫ً! "‬      ‫"ا‬      ‫زا‬

      ‫يا م‬    ‫ا‬  ‫اري‬

      ‫«‬   ‫ا »‬    ‫س.. ا‬      ‫ا‬
          ‫ا اض إ‬
        ‫١٢/ ٩/ ٠١٠٢‬

      ‫ا زل ا‬      ‫زادت أ ة ا‬
  ‫ھ ا ا م ار ع در ت ا ارة، و‬
      ‫ب ا أر‬    ‫ا أ ا‬   ‫ز دة ا‬
          ‫ا را‬   ‫ء‬  ‫وزارة ا‬
   ‫ك‬   ‫ار ا‬    ‫،‬  ‫ا‬  ‫ل‬   ‫ا‬
    ‫ء إ ٠٤% م ٠١٠٢،‬         ‫ا‬
 ‫ى‬   ‫ا ي‬   ‫ا‬   ‫٧٣% م ٦٠٠٢، و‬
‫.‬       ‫ا‬      ‫..‬

           ‫٥٤‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
           ‫ا‬    ‫ه و‬     ‫ا اء‬
    ‫ھ‬    ‫ا ع »و‬      ‫،و‬     ‫و‬     ‫إ‬
     ‫ن فإ‬         ‫ا‬     ‫ر « زا‬
    ‫ةو‬       ‫ارة ورط‬     ‫در‬    ‫ا ظ‬
  ‫ا ي إذا‬     ‫،و ا‬       ‫و‬   ‫ھ اء‬     ‫و‬
   ‫ً‬    ‫ن زاً‬              ‫ا‬   ‫ا‬
     ‫ر وا وا ، و‬         ‫ل‬        ‫و‬
   ‫ً د‬     ‫ن‬        ‫ا ا‬      ‫ا اء، و‬
‫اض إذا‬      ‫ر‬     ‫ل‬     ‫،‬    ‫لا‬    ‫ا‬
                    ‫ا .‬   ‫أ تا‬
      ‫أن ا‬    ‫اض ا‬    ‫ن‬     ‫ن‬     ‫وأ‬
  ‫ة‬        ‫در ز دة وزن ا‬       ‫نأ‬
    ‫ص‬    ‫ا‬          ‫إ‬    ‫،‬   ‫ا‬
 ‫أو ا م ي‬        ‫ا‬         ‫ل‬   ‫ا‬
     ‫م ق دھ ن ا‬          ‫،و‬    ‫أ لإ‬
 ‫أ رت درا‬      ‫وھ ا دى وره دة ا زن،‬
 ‫« إ أن‬       ‫» ب‬
             ‫٦٤‬
         ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
 ‫أ اض‬            ‫تط‬  ‫ض‬        ‫ا‬
       ‫.‬    ‫وا ز ا‬   ‫ن وا‬       ‫ا‬
 ‫ء‬        ‫-‬    ‫حا ط ءأ را‬        ‫و‬
     ‫ا‬        ‫أھ ا‬ ‫ا -و‬        ‫ا‬
  ‫ا :‬     ‫ا‬
    ‫ات ط‬        ‫اء ا‬     ‫ا ضا‬
     ‫اض‬     ‫ا‬         ‫و‬  ‫ذى ا‬
  ‫ط و ا ا ن،‬            ‫ا ،إ‬    ‫د.‬
  ‫ا رد‬      ‫اء ا‬      ‫: »ا ض ا‬
      ‫ا ع،‬        ‫دى إ‬   ‫ات ط‬
        ‫ى‬       ‫ل فا ،‬
                  ‫ا «.‬
‫أو‬   ‫إ اث‬        ‫ا‬    ‫أن‬  ‫و :‬
        ‫ا ، وأ‬          ‫ر‬   ‫ا‬
   ‫ا‬      ‫ا‬       ‫تا ،و‬
    ‫و ا ارھ‬     ‫ا‬
  ‫م‬     ‫ا‬    ‫وز دة إ از ا ع«. و‬
            ‫٧٤‬
         ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
   ‫ورة‬  ‫،و‬      ‫اء ا‬   ‫ا ضا‬
    ‫در‬   ‫ا‬        ‫ارة ا‬    ‫در‬
         ‫.‬  ‫ا‬   ‫ا ارة رج ا‬
  ‫أ اض‬      ‫،أ ذ‬    ‫أ‬   ‫و ر د.أ‬
   ‫، ا ض‬     ‫ا‬   ‫ب‬      ‫ا وا‬
‫إن‬    ‫،‬  ‫ر ا اء ا در ا‬        ‫ا‬
  ‫.‬    ‫ا‬  ‫ا‬        ‫أن‬     ‫ذ‬
   ‫رأ ا ً‬      ‫أ ةا‬     ‫وأ ف:‬
    ‫و م ا رة‬    ‫ا‬ ‫ً ا‬
                 ‫ا م ً«.‬

  ‫إ‬   ‫ر ا فا‬         ‫وا‬     ‫لا‬   ‫ا‬
 ‫ا ا‬    ‫ات ا‬               ‫ا اء ا‬
   ‫وب، و ً ذ ه د.‬         ‫دا‬  ‫م‬    ‫ا‬
   ‫ا اض ا ر ،‬            ‫اد ا اف، إ‬
    ‫ً وى‬   ‫ً‬           ‫وأ ف: » ا‬

           ‫٨٤‬
       ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
  ‫م أو‬  ‫تا دا‬     ‫، اء‬      ‫و‬
      ‫«.‬   ‫ا اض ا‬       ‫ا ھ أو‬
  ‫ار أ‬    ‫در‬      ‫و ر »ا اف«‬
  ‫نذ ا‬     ‫ة ا ما ا ، ن‬
   ‫أن ا ض‬     ‫ً،‬      ‫ا زا‬
‫٧١-٠٢ در‬        ‫ة‬   ‫ر ت ا ودة ا‬
   ‫ا ا و‬       ‫ا‬        ‫ةط‬
 ‫ى‬    ‫داد أ ا‬     ‫،ا‬    ‫تا‬
                 ‫ا .‬
  ‫ف‬      ‫تط‬      ‫و إ أن ا م‬
 ‫،‬     ‫وإرھ ق وإ ء و‬        ‫إ‬
     ‫أ‬      ‫ا‬   ‫أ اء ا‬
    ‫ة، و‬    ‫ا‬    ‫ھ ودة ا‬
                 ‫أھ‬     ‫ا‬
       ‫ة ا ط ،‬        ‫ا ر أو ا‬
       ‫ط ا‬       ‫ا اء. و‬

          ‫٩٤‬
       ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
‫ارة‬   ‫در‬        ‫د.‬    ‫ا‬ ‫زا‬
  ‫»‬   ‫ا «و‬    ‫در »‬      ‫ا‬
 ‫٥٢ در‬    ‫ل‬   ‫ا « ٤٢-٦٢ در‬
      ‫ة‬   ‫ھ أ‬   ‫،و م‬   ‫و‬
    ‫ل وا وج ا‬   ‫ما‬    ‫،و‬  ‫ا‬
   ‫ً‬  ‫وا اء ا ر ،‬    ‫ا اء ا‬
 ‫ورة إ ف‬    ‫اض ا ر ، و د‬
‫ل ا وى‬   ‫ً‬    ‫و د‬       ‫ا‬    ‫ً ودة ا‬        ‫أ ا ط ا‬
 ‫ر، أ ذ‬       ‫م«، و ح د. إ اھ‬      ‫»ا‬
    ‫دا ي‬     ‫وا‬      ‫ا ا م وا‬
  ‫آ م‬    ‫ا‬   ‫ً: »‬    ‫ا زھ‬       ‫ا‬
             ‫إ‬   ‫،‬    ‫م وا‬   ‫ا‬
 ‫و دى‬     ‫أو ا‬    ‫ا‬    ‫وا ء‬     ‫ا‬
   ‫در‬       ‫إ‬    ‫،‬    ‫وث‬     ‫إ‬
           ‫٠٥‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
    ‫ا ارة‬   ‫در‬      ‫و‬   ‫ارة‬
  ‫إ اث آ م‬    ‫ذ‬    ‫ا رد‬   ‫ھ اء ا‬
                  ‫ا م«.‬
     ‫أ ً‬       ‫ا‬  ‫أ ار‬     ‫و‬
     ‫ا‬     ‫ا‬   ‫و ا‬   ‫ا‬    ‫ا‬
         ‫ف در ت ا ارة،‬
          ‫،و‬    ‫( ا‬   ‫إ اث )‬
 ‫ما سأ مأ ة‬         ‫تا‬     ‫ن‬
      ‫ا‬     ‫ص، و م‬         ‫ا‬
 ‫م أو ا ض‬       ‫ة ا ودة‬  ‫ارة‬    ‫در‬
 ‫ظ أو‬  ‫ة ط ، اء ل ا‬            ‫ا‬
        ‫ا م وا‬          ‫ا م،‬
                    ‫.‬
‫، ن م‬     ‫اء ا‬     ‫را‬
  ‫ط‬    ‫دوري‬        ‫ا زو‬
    ‫ا‬     ‫ت وا ا ا‬     ‫ا‬

            ‫١٥‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
    ‫وأ‬   ‫وا‬   ‫ا‬    ‫و‬   ‫تا‬
        ‫ا و ت ا د.‬         ‫أ اض ا‬
  ‫،‬    ‫و‬    ‫س‬     ‫إ اھ ،‬    ‫ا‬   ‫و‬
    ‫ةا‬        ‫و‬     ‫ورة إ اء‬
    ‫ً» ا ا‬      ‫،‬    ‫ا‬   ‫ر‬   ‫٣‬
      ‫ان‬        ‫ا‬    ‫و‬     ‫وإھ ل‬
     ‫«، و ا ر ا‬           ‫ا اض ا‬
 ‫ل:‬         ‫ا‬          ‫ا‬    ‫وا‬
   ‫در‬   ‫ا ق‬       ‫أ‬   ‫ا ظ‬      ‫»‬
‫٥-٠١‬      ‫ارة ا اء ا ر وا اء ا‬
   ‫ا‬    ‫ار ا‬    ‫ً‬      ‫أ‬    ‫در ت‬
   ‫أ ار‬     ‫ت دو تو ھ‬
               ‫م.‬        ‫ا‬
            ‫٢٥‬
         ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ٥٣
www.sawwaf.com
..‫ق.. ز ر‬
   ٥٤
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬   ‫ر‬    ‫ا راب ا‬‫ت ط‬  ‫أر ح و‬    ‫ر‬     ‫أ رف أن ا‬
                 ‫ر..‬

      ‫ا د ن..‬        ‫ر‬      ‫ھ‬

            ‫..‬      ‫ا‬    ‫ط‬

     ‫ط ن ن و ..‬           ‫ر‬

               ‫..‬      ‫ر‬

        ‫ر ن ا را ق..‬        ‫ُ ب‬

        ‫٥٥‬
   ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

                    ‫رة..‬    ‫ء أُ َ ر‬   ‫وأ‬

‫ن ِ ْ َ م آ ر!!..‬          ‫راب ا د‬    ‫و ن ظر‬

‫ر‬     ‫ر تا‬         ‫د را‬      ‫ا‬   ‫ر ر‬      ‫ا‬
                  ‫..‬       ‫ا ور‬     ‫وأ‬

    ‫رھ ..‬     ‫و‬      ‫د د ل‬     ‫در‬    ‫ر‬     ‫ا‬

  ‫رة!!..‬   ‫ا‬    ‫ر‬         ‫د‬    ‫إذا م‬

                            ‫..‬     ‫و‬

  ‫دداً‬   ‫داً و‬    ‫دراَ‬    ‫د ؤن‬   ‫ر‬  ‫وا‬
                    ‫ط ء ا در!!..‬

                                ‫ذ ك..‬
                ‫٦٥‬
           ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬ ‫وأ ت ط‬                ‫ھل أ وم وا‬
‫ب‬   ‫ا‬           ‫ا راض ا رو و‬
                ‫ا ر إ دھ ؟!..‬

                             ‫أم..‬

‫در د‬         ‫ً‬             ‫أ د ھد‬
             ‫..‬     ‫را‬     ‫و أ ھل‬

    ‫؟!..‬       ‫أ س م‬      ‫را‬       ‫و ُ‬

                          ‫ً..‬

        ‫..‬      ‫ورة‬    ‫ررت أن أ وم‬

                           ‫ط..‬
             ‫٧٥‬
       ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬  ‫ل‬      ‫ا طوارئ و ا‬    ‫ن ر‬    ‫ا رح‬
‫و‬       ‫ب و ز‬       ‫اد‬  ‫أن دم و ودھ‬
               ‫ل..‬    ‫ا ر‬

‫ة‬       ‫ون و ر ل ا رط و ا‬ ‫وفا‬
         ‫م نا ل‬   ‫وأ ء را‬ ‫وا‬
          ‫ت..‬ ‫وفا س نا ر ا‬

  ‫ً‬     ‫و و ل ا وم‬     ‫اطرح ھذه ا‬
       ‫ا ر ض ا ُ ِ ..‬    ‫رو‬     ‫أ ر‬

    ‫د..‬   ‫ا‬  ‫ق و ا رم‬     ‫س‬    ‫و دأ ا‬

        ‫ب..‬   ‫ر ن ُد ن‬      ‫لد نا‬

           ‫ت ھد ..‬     ‫ذا‬   ‫وا ر‬
               ‫٨٥‬
           ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬      ‫..‬       ‫وم د و ل‬      ‫وا‬

             ‫م:‬  ‫أ دھم‬     ‫ل‬

         ‫!!.. "‬    ‫وح‬   ‫" اد ن‬

‫و ود‬  ‫م‬         ‫ل‬    ‫د أن ا‬
                ‫رة!!..‬      ‫ا‬

                ‫ش د ..‬

        ‫زال راب ا د ن..‬         ‫و‬

                   ‫راً..‬        ‫٩٥‬
    ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ٦٠
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬
      ‫ر‬   ‫ا‬
        ‫و أز ت ا ط ل ا‬
  ‫ا رو‬     ‫ا ط ل‬        ‫ا‬
  ‫ل ف أو‬      ‫.. ن‬       ‫أز ت‬
     ‫ءات ا‬   ‫ر .. و ا‬     ‫ازات‬
 ‫اا ض ظ و د‬        ‫ا‬     ‫ر ع‬
   ‫ة..‬    ‫ت ا‬    ‫و‬      ‫ت‬

     ‫ر ا اض ا را‬      ‫ا‬    ‫و‬
‫أن‬  ‫ا ا ة..‬   ‫ا‬  ‫ھ‬     ‫وا‬  ‫ا‬
  ‫أو ا ود‬   ‫ا ا‬   ‫ر‬       ‫و د‬
       ‫دا‬
          ‫ة..‬  ‫ا‬      ‫ا ط ل‬

  ‫ا روا‬       ‫با‬  ‫ا‬
  ‫أ‬     ‫و‬ ‫ض ھ ھ و د‬
   ‫ول ا ازات ا‬        ‫ا‬
  ‫ة و ًإ ا ر‬    ‫ا َْ وا‬  ‫ً‬
‫..‬    ‫و أز‬    ‫را إ‬  ‫دي ذ‬

            ‫١٦‬
       ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬


                        ‫..‬

        ‫أ اض ا‬   ‫رة ط‬ ‫وري ا‬  ‫ا‬
         ‫از ً‬    ‫ت نا ج‬    ‫ھ ها‬
              ‫و ا ُ َ ا ا ..‬   ‫ا‬

    ‫تو‬    ‫ا رة إ دور ا ُ‬     ‫أ‬  ‫ا‬    ‫و‬
         ‫أ با‬        ‫ت ا ارة‬
     ‫وري‬    ‫ا‬    ‫ا ط ل.. إذ ا‬   ‫ر‬    ‫ا‬
     ‫ا ا‬     ‫ت ا ارة ا‬      ‫تو‬     ‫ا‬
   ‫.. و‬       ‫ك ا د م"‬      ‫"د‬      ‫ا‬
     ‫ب‬    ‫دة‬   ‫ا ر و ا‬          ‫ا‬
      ‫دي إ ا ض ا ُ َ‬       ‫ًأ‬    ‫ا‬
    ‫..‬   ‫ا‬    ‫ا و وث ا ز ا ر‬         ‫ا‬

‫ت‬      ‫ا‬‫د ا رة إ ا ور ا م ا ي م‬
      ‫جھم‬   ‫ا ر ون‬   ‫ي‬   ‫ا‬
‫..‬    ‫ر ا ط ل و ز م و د أ اض‬
     ‫ط‬    ‫ا‬   ‫رة ا‬ ‫ورة ا‬
           ‫..‬   ‫لوا‬   ‫ا‬

             ‫٢٦‬
          ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬


   ‫ا ط ل‬        ‫أدو ا ر ون ا‬
     ‫ا‬     ‫رة ا‬   ‫ا‬ ‫إ‬  ‫و‬
            ‫ا اض ا ر ..‬

‫..‬   ‫وا‬     ‫ا‬  ‫ا ء‬
            ‫ء..‬ ‫ا‬    ‫ط‬
       ‫٣٦‬
    ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ٦٤
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬

          ‫ا ِ ظرا َُ‬
‫رة ا ظ ر‬      ‫ل ا ط ء ذ رة ت‬
        ‫ا و ا ر ن لأ اط‬
   ‫ا و تو‬      ‫ر ط را‬         ‫ز‬
 ‫ص اد ق ل أ ف ا ر ن ا ز‬             ‫ا‬
   ‫طب _ إن ز ا ر _‬        ‫ا ر ا‬
 ‫أو ا طرار‬      ‫ت‬       ‫دون ا و ول‬
   ‫..‬  ‫ص‬     ‫و ول‬     ‫را‬   ‫وء إ‬
  ‫ً‬      ‫ا دا ت‬      ‫وا ظرا و‬
            ‫ا ر ..‬      ‫ا‬   ‫ط‬
 ‫ا ظر‬     ‫و ن ا روري و ا وا ب ا ر ز‬
   ‫ا ظ ر ا ر وي أو‬   ‫ا ُ َ ا ذي د ُط َق‬
                   ‫ظ ر ا ر ..‬
 ‫ب‬        ‫أ لإ‬     ‫و ود ا ظ ر ا ُ َ‬
   ‫ص‬   ‫ل‬       ‫ل أ را ا ظ ر ا‬
‫ا و ول ا س‬       ‫ا راض ا در أ ر‬
              ‫..‬     ‫ص‬     ‫إ‬
            ‫٥٦‬
         ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

      ‫ا ر ا د وا‬         ‫و ُ ر أن ا ط‬
    ‫ل إ ا ظ ر ل م و دأي.. إذ أن‬
    ‫نو لا د لا‬          ‫ا ظ ر ا رن ھو و‬
 ‫و‬     ‫را‬     ‫ا‬           ‫ا ر‬
   ‫ول..‬    ‫ص ا وف ن ا‬            ‫وا‬  ‫ا‬
    ‫أ وب ا ظ ر ن م ق ا رور ذه‬
         ‫ت ا ق..‬      ‫ن‬    ‫ا ر ھو‬
                 ‫ھل و د أ م أم ؟!..‬
      ‫؟!..‬    ‫در و‬         ‫ھل م إ ط‬
     ‫أم ؟!..‬       ‫و‬    ‫ء‬    ‫ھل م ا‬
  ‫ف م إد ل ا ظ ر ا ُ َ .. ن ا ف أم‬
                       ‫ن ا م؟!..‬
‫ن ا ف؟!..‬      ‫ھل ن ا ن ل ا ظ ر ا ُ َ‬
                      ‫ف ذ ك؟!..‬
             ‫؟!..‬    ‫ھ ا راض ا‬
  ‫؟!..‬     ‫ظر‬       ‫دث دھ ؟!.. و‬     ‫ذا‬
     ‫ذا و ر ت؟!.. م.. أر د ا ظ ر..‬  ‫ُ‬
              ‫٦٦‬
          ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

 ‫رھ‬   ‫و‬   ‫ور ا ؤ ت ا‬      ‫و ل أن‬
     ‫وا د ا ظ ر ا ُ َ ..‬    ‫ود أن ؤ د‬
 ‫.. و‬        ‫ا ظ ر ا ُ َ ا رن ھو و‬
             ‫ز..‬      ‫ب‬
         ‫ظرا ُ َ‬       ‫ا‬   ‫ا‬
    ‫ا د د ن ا راض ا در و‬        ‫ا ھ‬
   ‫ا ر ن و ا ُ َ ب ا وا و ا ء ا وري ا‬
  ‫ا ط ب إ ا و ول إ ا ر ا ن‬       ‫ج‬
               ‫..‬  ‫صا‬
  ‫أن‬    ‫ط با‬     ‫ا ظ ر ا ُ َ ا رن‬
        ‫د ط‬    ‫نا ط ا‬      ‫ذ‬
‫ا ل‬         ‫ا ر‬  ‫ل و ر اط‬
 ‫و د د طر ا ج وب ُر ز و ُ دد..‬
   ‫أن ذ‬      ‫ط با‬     ‫ا ظرا ُ َ‬
   ‫ر ن طر ق ول ا‬      ‫ل ر‬      ‫ا‬
     ‫ظ ر ط ر دا ل ا‬      ‫ا ذي م إط‬
‫ل‬    ‫ل ھذا ا ول‬    ‫ظرو‬       ‫م م‬
           ‫٧٦‬
       ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

      ‫زا‬     ‫ا و‬    ‫ن اط‬        ‫ا‬
                     ‫ر ض..‬
  ‫و و وح‬      ‫ط با‬       ‫ا ظرا ُ َ‬
     ‫ا د و ا ط أن ن‬           ‫وق ا‬
   ‫ارو و‬      ‫ا ُ َ ب ا وا و ا‬     ‫اط‬
  ‫ر ا ر ن و و ود أو دم و ود ا داد أو‬
  ‫د وي أو أ ً ن ھو‬      ‫د د أو ورم أو‬
         ‫..‬    ‫ا زا‬        ‫رط‬
  ‫إدراك أي‬     ‫ط با‬       ‫ا ظرا ُ َ‬
  ‫ا و ن‬       ‫ا ط ا‬        ‫رط‬
    ‫وق ا‬   ‫رة و ا وم‬    ‫ا فوا‬
 ‫د د..‬    ‫ا در ل و ا ط إ‬          ‫ا د‬
   ‫_ إن ز‬        ‫وق‬   ‫وا ظرا ُ َ‬
‫.. إذ‬    ‫ا‬    ‫ا ر _ أھ دوره ن ا‬
 ‫ؤدي إ ا ل‬      ‫ن ن طق ا ز ف ا‬
  ‫ر ذه‬    ‫وب د ء.. ا دان ا‬       ‫ا د ما‬

            ‫٨٦‬
         ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

   ‫ا وء إ‬   ‫د‬     ‫ا د ء د دد ا ة..‬
         ‫ظ ر ا ُ َ ..‬      ‫ا دور ا‬
‫د ر ذ ر أن ا ظ ر ا ُ َ ا ط ع أن ُ ص‬
  ‫راض‬          ‫ت ا را ا‬     ‫نا‬
‫ذا ت‬      ‫ن م ا وء إ‬     ‫ا در و ا‬
 ‫.. ھذا ا ص‬     ‫لط‬       ‫نا زا‬
    ‫ص او ت ا‬       ‫ھم و ل طردي‬
     ‫و‬  ‫ن ا را ت و ا دام ا در ا‬
              ‫ت ا را ت..‬
 ‫ن دم ول‬       ‫داد ظ ر‬    ‫‪ Ï‬ا‬
   ‫ت..‬    ‫ل ن ت‬       ‫اط م‬
          ‫ء ف.‬    ‫ء‬   ‫ا‬
    ‫‪ Ï‬ن ا ن ول ا ر ا دوا‬
 ‫ح وم ا ظ ر و‬     ‫ا و و رو ً‬
           ‫ول و ً ن ا ء.‬
  ‫د‬     ‫‪ Ï‬ن ا د أن م إ ط ء‬
‫ت‬    ‫ار ء ا‬    ‫دة‬    ‫رض‬
           ‫٩٦‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

      ‫زا‬   ‫ط ا‬    ‫ا و ودة‬
                ‫ا وي.‬
     ‫ل إ ط ء در و‬     ‫‪ Ï‬نا‬
 ‫فا ق رض‬        ‫ط‬    ‫رش‬
              ‫ل ا ظ ر.‬
‫‪ Ï‬ن ا ن ل ا ظ ر ا ُ َ ا رن‬
 ‫ن ا ف أو ن ا م و ذ ك ً ط ب‬
‫ل‬   ‫و رؤ ا ر ض.. إ أن ا‬     ‫ا‬
   ‫ط ھو ا ظ ر ن ا ف ن أي‬
‫ا وي.‬      ‫ط ا زا‬
   ‫رق ل ا ظ ر داء دور‬      ‫‪Ï‬‬
   ‫رة و‬   ‫ا‬  ‫وأ ذا‬     ‫ا‬
 ‫رب ن‬     ‫إن زم‬    ‫ا ول و ا‬
        ‫رند‬   ‫س رة إ‬
               ‫ا و ط.‬
  ‫م‬   ‫‪ Ï‬دإ ء لا ظرا ُ َ‬
 ‫.‬        ‫إرا ا ر ض و إ ط‬
           ‫٠٧‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
   ‫‪ Ï‬م ا زام دم ول ط م دة‬
  ‫زول أي أ ر‬      ‫ا ل‬  ‫ن‬
‫ط ا وم.‬        ‫ل ظرا ُ َ‬
 ‫ط ل‬         ‫‪ Ï‬د دث أ راض‬
 ‫وم..‬    ‫ار ع در ا رارة أو آ م‬
    ‫ً.‬    ‫ھذه ا راض زول و دھ‬
     ‫‪ Ï‬ا ظ ر ا ُ َ ھو أ وب ط‬
 ‫ص ا ن و ا ج.‬         ‫ري ل‬
   ‫‪ Ï‬و و لا م د إ ا ظر‬
  ‫ا ط‬     ‫دام ا‬     ‫ا َُ ا‬
  ‫أ د د‬        ‫اد‬   ‫ا ور‬
 ‫ت‬     ‫دل ر ل ظرا ُ َ‬
 ‫ظ ر ا دي.. إ أن‬          ‫ا را‬
   ‫ا ظ ر ا ُ َ ا دي ھو ا ر د‬
              ‫.‬   ‫را ل‬           ‫١٧‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
   ‫ط‬     ‫‪ Ï‬ا ط ب ذو ا ر ز ا ط‬
   ‫ظ ر ا ُ َ و أھ‬      ‫إ عا رض‬
‫و و ُ ب ا ر ض إ راءات را .‬
 ‫ا م‬      ‫اط ا‬     ‫‪ Ï‬ا ط ب ذو ا‬
 ‫ا م‬      ‫و‬    ‫ا ظرا ُ َ‬
   ‫و ا ر ب‬          ‫ن أدوا ا‬
 ‫دم ط ب أدوات‬     ‫ق أن‬      ‫ا م..‬
 ‫ص‬      ‫د دة دون ا و ول‬
    ‫م ط با رض ل ظر ُ َ‬
 ‫ل نا ة‬      ‫با رض‬       ‫و ت أن‬
                   ‫و ا طب.‬
  ‫كا دا ط ءا ة ل‬            ‫‪ Ï‬إن‬
   ‫و ول ا ر ا ن‬        ‫ظر ُ َ‬
  ‫..‬    ‫و‬    ‫ص ك ل‬
      ‫ا ط ..‬      ‫ول ا‬     ‫ردد‬
      ‫‪ Ï‬و م ل ا ظ ر ا ُ َ ..‬
                  ‫‪ Ï‬وراً..‬
             ‫٢٧‬
         ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ٧٣
www.sawwaf.com
..‫ق.. ز ر‬
   ٧٤
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬

             ‫ا‬  ‫د‬  ‫ا‬
   ‫در‬  ‫ا‬         ‫ب ا رون ن ر‬
                  ‫..‬   ‫لا‬   ‫ا‬
 ‫ب‬      ‫رون أ‬     ‫و ون ن ھذه ا ا‬
              ‫َ ِب..‬    ‫ا ة رأ ً‬
   ‫ن‬    ‫ت‬      ‫إ‬    ‫ل‬       ‫و‬
            ‫ظ رھ و ذات ا وھر..‬
         ‫.."‬       ‫ش‬     ‫" رت‬
‫د .. ش‬     ‫وا‬   ‫د ور.. دي رو‬       ‫"ا‬
                   ‫.."‬   ‫نا‬
    ‫.."‬          ‫ك ش دا‬      ‫"ن‬
 ‫.."‬ ‫ش أ ود‬         ‫؟!.. ط ً.. أ‬     ‫"‬
   ‫.. ش‬            ‫"و ن ا س و‬
                      ‫ن.."‬
     ‫أ‬    ‫ز‬   ‫ط ل ا دا و‬        ‫"ا‬
                ‫؟!.."‬    ‫لا‬

             ‫٥٧‬
         ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

 ‫رات و‬    ‫توا‬     ‫نا‬     ‫ل‬  ‫و‬
                  ‫رات..‬    ‫ا‬
  ‫ت رة ا ط‬        ‫رس ا ط ء‬     ‫و‬
  ‫ع ا ر ض ھ ھذه ا د‬        ‫اط ا ُ ك‬
                   ‫..‬    ‫ا‬
     ‫رات رة ل ق ا و ت.. أو‬
  ‫ر‬   ‫ول ا‬        ‫رة ا‬    ‫ا رض‬
       ‫و ذه ذه ا دا ا ط ..‬        ‫ا‬
  ‫ل ا ور زون أ‬      ‫ا ط ءإ ا‬     ‫و‬
   ‫ل ا ن أو ا راص أو ا راب..‬         ‫ا‬
‫ب ز ا ر و ..‬       ‫با‬   ‫ا‬    ‫طرة‬
 ‫ت‬      ‫ا ُ َ ب ا وا‬     ‫و ا رازات ا‬
  ‫ا ل‬     ‫نا ظ‬     ‫ا در و‬
  ‫ُ َ ب ا وا دون ر‬        ‫اط‬   ‫ا ر‬
                    ‫َ ر ..‬
   ‫ا در أو أ ر‬     ‫ذا ر ض ر ض‬
   ‫؟‬     ‫إ ص ا د ا ط ا رو‬
            ‫٦٧‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

        ‫م؟‬  ‫ل‬      ‫و ذا ذھ ا‬
   ‫د‬   ‫ھ‬     ‫رف أن ھذه ا د ا‬
 ‫ر ط .. ل ا و ن ر ض‬           ‫و ود‬
                    ‫ا ُ ً ر..‬
 ‫ر و ود‬     ‫ا‬    ‫ا ظر ا‬   ‫و رم و‬
              ‫..‬   ‫در ن ا ود‬
            ‫"ا ود.."‬     ‫و ش‬
                      ‫م..‬
  ‫و ود ا د‬     ‫ا در د‬        ‫رض‬
                   ‫..‬     ‫ا‬
‫ود إ و ل د..‬       ‫و ا ب ھذا ا ود‬
  ‫..‬       ‫ھو ب ا‬     ‫و ن ا ود‬
            ‫..‬   ‫ر‬    ‫هھ‬    ‫ا‬
‫ل‬   ‫ُ َ ب ا وا‬     ‫ا ر ض رض ب‬
 ‫ا د ن أو ا ر أو ا طور أو ا و ر أو ا ط‬
    ‫أو أي ب آ ر ؤدي إ‬        ‫ا د ا‬
                ‫ا ض ُ َ ..‬
             ‫٧٧‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

     ‫در..‬  ‫را‬    ‫دث ا ز ا ر و و‬
  ‫ا‬    ‫ا رض و ورا إ ا د ا‬
           ‫إ ذه..‬   ‫و ر‬
  ‫..‬    ‫إ ذه ن‬     ‫أ و‬    ‫ھو ا د‬
    ‫ورون ا ھ آ ر..‬     ‫و نا رن‬
‫و ذك‬       ‫ن و ا‬       ‫أن ا ر ض‬
          ‫ا طراراً..‬    ‫إ ا‬
                   ‫ا داً..‬
       ‫وم دور ن..‬      ‫أن ا‬    ‫ا‬
  ‫ر و ت ا ز ..‬        ‫أداء‬      ‫ا‬
   ‫ا ُ َ ب ا وا‬    ‫ظ‬     ‫و أداء و‬
   ‫إن رض ا در إ ُ ب‬
                   ‫ز ..‬
‫وء‬  ‫إ‬   ‫دث ا ط و ا زج ا ذي ُ‬      ‫وھ‬
   ‫..‬    ‫م أھ ا د ا‬        ‫ا در‬
                     ‫ذ ك..‬

           ‫٨٧‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

  ‫ز ن ر ه‬     ‫ن ا ط ب ا رف وم‬
‫ا ِ َ و ا داء‬   ‫ب ا ر ا ُ ر و اط‬
   ‫م أ وب ص و‬       ‫و دأ‬       ‫ا‬
    ‫ا د‬          ‫و ت ما‬
                  ‫..‬     ‫ا‬
                 ‫ا رور ..‬
                ‫رور ؟!..‬
  ‫ب أ راض‬       ‫أ‬   ‫د..‬     ‫م..‬
     ‫ل ر أ ل ا ج.. ا د‬
   ‫ل رھم ا د!!.. أو طرة‬          ‫ا‬
                   ‫ا ن!!..‬
 ‫ب.. و‬    ‫و د ق.. و ر‬     ‫إ ص و‬
                  ‫ا رام..‬
 ‫ع و ت ا دوران ا د وي و ول إ‬       ‫دون‬
‫..‬    ‫ؤدي إ إ ذ ر و و‬       ‫ا دف..‬
    ‫أن ا ج ا ز ن‬    ‫نا ؤ د لوا د‬
     ‫ا در ا ز و ا ل ا ط‬
           ‫٩٧‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

‫ب أن م زل ن‬      ‫رض ارو ا ُ َ‬
 ‫ا ور زون ا ذي ھو‬  ‫وي‬     ‫ا‬   ‫ا‬
 ‫ب‬   ‫ر ا زاو ا و د ا ص ن ا‬
 ‫وا و‬    ‫ا‬  ‫اط‬   ‫ا َُ وا ظ‬
             ‫ُ َ ب ا وا ..‬
  ‫با ل‬     ‫و و‬     ‫ت‬      ‫ا‬
             ‫ن ھذا ا ط ر..‬
  ‫د‬       ‫ل د‬    ‫ھ و‬     ‫ا‬
  ‫ل‬     ‫وأ‬   ‫ر‬      ‫ا رض‬
             ‫رم..‬     ‫ط‬
                 ‫..‬   ‫ا‬
                 ‫د ..‬
               ‫..‬    ‫و‬
         ‫٠٨‬
      ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ٨١
www.sawwaf.com
..‫ق.. ز ر‬
   ٨٢
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬

          ‫ا د نا‬
    ‫د‬   ‫ط ا د نا‬     ‫م ا دام‬
 ‫إ ر وا ط‬    ‫م ر‬    ‫ا د نا‬
  ‫ق‬   ‫ر ا د ن ن طر ق ر م‬
        ‫ا د ن ا ث ن ا د ن..‬
 ‫تا د ن‬    ‫ف‬    ‫و ن ا ن أن وم‬
       ‫ن..‬   ‫نر‬    ‫ر إ‬   ‫ا‬
         ‫ول..‬   ‫ري ا‬   ‫ا د نا‬
        ‫ري ا وم..‬    ‫وا د نا‬
   ‫إ ر إ‬    ‫أن رض ا د ن ا‬
 ‫و ون‬  ‫وم أ ص‬       ‫تا د نا‬
         ‫إ ..‬    ‫أو و ون‬
 ‫ل أن رض ا وظف ر ا د ن إ د ن‬
‫ا ل و أن رض ا د طر ا زواج‬        ‫ز‬
  ‫إ د ن ا طرف ا ر و أن رض ا ن‬
 ‫و ر ذك ن‬      ‫دا ل ا ر ِم إ د ن ن‬
                  ‫َ‬
      ‫ري ا وم..‬     ‫ا د نا‬   ‫أ‬
          ‫٣٨‬
       ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

  ‫ط أن‬   ‫ول ھو و‬    ‫ري ا‬  ‫وا د نا‬
   ‫ت‬     ‫إ ر إ‬     ‫رض ا د ن ا‬
   ‫و ون ل‬    ‫وم أ ص‬       ‫ا د نا‬
‫و‬   ‫نا‬   ‫و ر دي ا‬     ‫تا‬    ‫ا‬  ‫را‬
                   ‫ر ذ ك..‬
  ‫درا و‬       ‫و إذا ت ا وم ا و ا‬
     ‫ت اد‬   ‫ث أ ب ا رو ت و ا‬
‫فا ر نا ق‬         ‫ا دوى و ل ا راض‬
 ‫ا طو ر و‬    ‫ت‬   ‫ق درات ھذه ا‬     ‫ا‬
  ‫ا‬      ‫ا ف.. ن ا ل ا د ن ا‬
 ‫و د‬    ‫ت‬   ‫ل ل ا دوى دون و ود‬
    ‫..‬   ‫ا د نا‬     ‫ھ و‬    ‫ُ رب‬
                     ‫إذن..‬
‫ھو ل ل ا دوى ا راض‬           ‫ا د نا‬
                    ‫ا ُ د ..‬
            ‫رق وھري..‬     ‫و ن‬

            ‫٤٨‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

   ‫ُ د ون ر‬
     ‫ِ‬      ‫أن ا ر ض رض رو‬
 ‫ل‬         ‫با طن وا‬
                   ‫ء..‬
     ‫و ن دوى ا د ن إن ز ا ر م‬
 ‫د ا د ن‬     ‫داً و و وح ن ا ر ض و‬
      ‫ر ا د ن!!..‬   ‫د‬   ‫إ ا مو‬
   ‫ذا‬      ‫ھذا ا د د ا ق وا ف و‬
        ‫ٍ‬
  ‫ا د ون ر ا د ن.. ن د و وز و‬
  ‫وب ا دي ر ..‬       ‫ط و دم ا زام‬
   ‫ھو..‬     ‫وھرھ و‬    ‫ون أن ا ر‬
                    ‫ا زام..‬
                ‫ا ر ا زام..‬
‫ت‬   ‫ھذه ا درا أن رر أ رار‬
 ‫ر ا د ن.. ھذه ا ط‬         ‫ا د نا‬
    ‫رو‬    ‫ل‬    ‫َ ت و م و م درا‬
  ‫ءل.. ف م إ ف ھذا‬  ‫ض.. و ن‬
‫ل ا د ن..‬   ‫رات‬  ‫وز ا و ط ا‬         ‫ا‬
           ‫٥٨‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

 ‫ت ا د ن..‬    ‫ا رار‬    ‫طو‬      ‫و‬
‫ھذا ا ف ر‬     ‫ا ل‬     ‫و و ت و‬
                  ‫..‬    ‫ا‬
                   ‫ف؟!..‬
   ‫را د ن ن‬     ‫ا ظر إ ا ذي رض‬
        ‫م و ر م..‬     ‫أ ر م وز‬
 ‫م ذا‬   ‫دى و‬   ‫رؤ ر ا د ن أن‬     ‫و‬
  ‫ك ا دح ا د و ر ا ر ..‬          ‫ا‬
 ‫ض ر ا د ن رداء ا ل و ا ودا و‬
         ‫ف ط وق رف ا ء..‬
  ‫كا ر‬      ‫ض رداء ا ل.. و ض‬
    ‫ً:‬  ‫و رخ و ا د ن‬           ‫ا‬
             ‫ك.."‬   ‫" .. ا‬
‫س‬     ‫ط ا د نا‬     ‫ة أن‬  ‫ا ةوا‬
  ‫ر ا د ن اد ع ن م‬           ‫ل‬
       ‫درء ا ذى..‬     ‫وا د‬   ‫اط‬

           ‫٦٨‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

 ‫ن‬    ‫وم‬  ‫را د ن ا‬         ‫س‬
    ‫..‬  ‫م ن ر ا ة لا‬
‫ب ا رض.. و د ر ا زاج.. و‬         ‫ا وم‬
         ‫ث ا م و ا را ا ر ..‬
                   ‫ءل..‬   ‫و‬
   ‫.. أو ن م‬       ‫ن‬    ‫ا‬    ‫ن‬
               ‫د ن؟!..‬
                     ‫ن؟!..‬
      ‫..‬            ‫أن ا‬   ‫ا د‬
‫ف أو م..‬        ‫أن ا ط ل و ا ر‬    ‫اط‬
 ‫ون ر م..‬     ‫ا ط ل‬     ‫إن ن ا و ء‬
        ‫ھو ا رف.. ھو ا ل..‬
 ‫إن ن ا وا د أو ا وا دة أو ھ د ن ا ط ل‬
  ‫إ ا ء و ص ا دراك و ا ل ن ءة‬
   ‫رط ن و‬       ‫ا‬    ‫ا ر ن و ار ع‬
   ‫ا ض ا ُ َ ب ا وا .. ھو ا رف..‬
          ‫..‬     ‫و ھو ا د ل ا‬
           ‫٧٨‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

‫م‬       ‫ا‬  ‫رح أن ون ا ل ا ر‬
         ‫ا ل إ را ل ھو ا ل..‬
                  ‫..‬
‫أن دا ا ون ا ون رأة و وة ن م‬
                   ‫أو ..‬
‫دا ك‬    ‫د دة و ر‬      ‫ا‬     ‫و‬
 ‫و طق إ‬   ‫دة ر ا د ن و دد ھذه ا‬
 ‫ا ر ا ر داً و ھ ا د ع وة د ن‬
   ‫ا ط ل..‬    ‫ري‬  ‫رس ا د ن ا‬
                ‫..‬   ‫وا‬
             ‫دأھ و ر ً..‬
      ‫..‬   ‫ر و و وا‬      ‫ر‬
            ‫..‬  ‫دا د نا‬
          ‫٨٨‬
       ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ٨٩
www.sawwaf.com
..‫ق.. ز ر‬
   ٩٠
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬
       ‫ا ع نا د ن‬
‫ر‬   ‫ن د نا‬       ‫ع ا در‬     ‫ط ط‬
   ‫ل‬      ‫ب ا د ن أز إ‬        ‫ً..‬
    ‫..‬        ‫دي و ا َ َ‬   ‫ا ھدار ا‬
 ‫ر‬   ‫ا ن ا روف أن ا ط ا ذھ و ا د‬
  ‫ً ن ر ا د ن..‬         ‫فا‬   ‫ا د ن‬
     ‫ا ل‬       ‫د را‬    ‫إ ا‬    ‫إ‬
‫ھذه‬    ‫و ا رار ا َ ْدي ا ذي‬      ‫ا د ن‬
      ‫ط ن ..‬        ‫وأ‬       ‫ا‬
  ‫نأ ب و ا د نو‬           ‫و ا ن.. ط‬
    ‫وأ‬      ‫ا طعا و‬
                  ‫ا ط ع ا ھ ..‬
  ‫ا وب‬      ‫ط ھذه د ا م ءھ‬
                    ‫ا در ..‬
                     ‫ا ط ..‬
       ‫و ول إ إ ع آ ن.. و أ دي..‬
                      ‫..‬
‫و‬   ‫تأ رإ‬       ‫إذ أن ا ع ا رر و ا‬
         ‫و ..‬      ‫أ ر‬    ‫طورة‬
            ‫ذا ا ع ا در ؟!..‬


            ‫١٩‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
 ‫ا لإ‬     ‫ؤدي ط‬    ‫ن ا ع ر ا در‬
     ‫ا زا و ا و‬       ‫ر د اط‬
   ‫ا ض ا ُ َ ب ا وا و ق‬
      ‫..‬    ‫ً نا وروا‬      ‫ا در..‬
      ‫رة..‬    ‫ر ر ر و‬      ‫ط ..‬
    ‫ل‬    ‫ھو ا‬   ‫ذا.. رى أن ا ع ا در‬
‫طً‬   ‫ُ ل‬    ‫ج إ إرادة و أو ز‬       ‫ا‬
               ‫وي ا ع..‬
   ‫ر..‬    ‫ا‬  ‫د‬    ‫و‬   ‫ھذه ا ط ا ط‬
  ‫ك أن وم د و‬         ‫ر‬   ‫ھ ط ط‬
  ‫طك ا ِ َ و‬     ‫با‬          ‫إ دة‬
                   ‫..‬    ‫ا‬
    ‫ن وم د ن أ ر ن‬        ‫وا ط و‬
                  ‫ر و ..‬
 ‫ك إن ن‬       ‫و ن أن ذ ن ا ط‬
    ‫و ..‬     ‫دك ا د ن ال ن‬
  ‫وا دة‬     ‫☻ ا زام دم وز‬
    ‫و دون ز دة رة أ و ن..‬
 ‫رة‬    ‫دم ا ز دة و و‬     ‫ا رص‬
                 ‫وا دة..‬


           ‫٢٩‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
 ‫و‬   ‫زام دم وز دل‬      ‫☻ ا‬
   ‫ن.. و ذ ك دة‬   ‫و ن‬   ‫ف‬
             ‫ن..‬   ‫أ و‬
 ‫ا و ول د ر ن‬      ‫رص‬   ‫☻ ا‬
 ‫ل‬   ‫دل‬   ‫إ ا و ول إ‬   ‫ا ط‬
          ‫ن..‬    ‫و ن‬
  ‫ر دة‬   ‫ل و ن‬    ‫دل‬    ‫☻‬
             ‫ن..‬   ‫أ و‬
  ‫د ر و ف ن دء ا ط‬       ‫☻‬
‫ط ا زام‬      ‫أ‬  ‫وازي‬    ‫أي‬
  ‫وز ث ب أ و دون‬        ‫دم‬
               ‫ز دة..‬
      ‫☻ وا ل ا ع ا در‬
‫أ و و ذك‬      ‫دد ا ن‬   ‫لإ‬
‫ا ع‬     ‫ن دء‬    ‫ا را‬
             ‫ا در ..‬
   ‫ن‬   ‫☻ ھذا ا دل ا د د و ھو‬
 ‫رة ر ل..‬       ‫ر‬     ‫أ و‬
‫دل د د‬    ‫☻ و دأ ا ر ا را‬
    ‫و ف أ و .. ط‬       ‫و ھو‬
            ‫ا ر ا را ..‬
           ‫٣٩‬
       ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
 ‫دل‬      ‫س‬   ‫را‬   ‫ا‬  ‫☻ و‬
    ‫رة‬    ‫وا دة أ و .. ٠٢‬
‫ر و ..‬        ‫وي‬    ‫أ و ..‬
   ‫ا ر ا دس زم را‬         ‫☻‬
  ‫را ة أن ھذا‬     ‫ر ن و ..‬
‫ھذه‬     ‫ا ر ھو ا طر ا رات ا ر‬
            ‫ا در ..‬    ‫ا‬
 ‫رة‬     ‫داد ا طوة ا‬       ‫☻‬
     ‫..‬   ‫ر د د.. و ھو ا ر ا‬
   ‫وا ر‬       ‫☻ و دأ طوة ا‬
  ‫ر ن و‬      ‫روھ‬    ‫ن ود ا‬
     ‫رة و .. ل..‬       ‫دل‬
     ‫ر نأ ما توا نو‬
‫ء‬   ‫رة أ م ا د و ا‬    ‫ا ر ء.. و‬
   ‫را ة‬    ‫و ا س.. أو ا س..‬
   ‫وع‬      ‫ص و‬       ‫ا ر ز‬
‫ع ن‬        ‫نا را ن ن ط‬
              ‫ر ..‬   ‫ا‬
 ‫ون ا دل ھو‬       ‫ا را‬    ‫☻‬
     ‫دم ا د ن و‬      ‫رة و‬
               ‫وع..‬
            ‫٤٩‬
         ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
 ‫☻ ا ر ا ر د ا زام دم‬
  ‫ل ر‬      ‫ا د ن أر أ م أ و‬
  ‫رة وا د ا م‬       ‫و ول‬
             ‫ا رى..‬    ‫ا‬
   ‫ء‬   ‫☻ ا ر ا دي ر م ا‬
    ‫ل‬    ‫رة وا دة و ن أ و‬
       ‫ء أو ا د و‬   ‫ا توا‬
     ‫ا ر ء أو ا ن و ا س..‬
     ‫☻ ا وع ا ول ن ا ر ا‬
  ‫رة‬    ‫ر م ا زام دم وز‬
          ‫وا دة و ط أ و ..‬
    ‫ا‬    ‫☻ را ا ذات ل ا‬
‫ع‬     ‫ر‬     ‫ا رة ن ا ر ا‬
 ‫ر و دم‬     ‫ر ا ص ن ود ا‬
  ‫ط .. ل و ا ن ن‬       ‫ا راب‬
 ‫و ن ل‬      ‫زاز‬    ‫س‬   ‫دء ا‬
‫د..‬    ‫ا د .. و ا‬    ‫ن‬
            ‫٥٩‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ٩٦
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬
     ‫ا درن‬   ‫و‬    ‫رات..‬
     ‫ر‬  ‫ا‬     ‫ا ر م ن ا طط ا‬
      ‫قا‬   ‫روب ا درن.. و ا‬     ‫و‬
  ‫ذا ا رض.. و‬   ‫ا و توا جا ق‬
  ‫ا در ب.. إ‬    ‫رق‬    ‫وم‬   ‫تا‬    ‫ا‬
‫و د رات ھذا‬    ‫–‬    ‫ا – ل أي ظ م إ‬
                 ‫ا ط ر ا ط ..‬
    ‫إ‬    ‫ر أ‬    ‫و ا د د ن ا رات ا‬
 ‫ق‬    ‫ت ا ظ م أو‬     ‫ر ا ري أو أ‬    ‫ا‬
   ‫ا طق‬    ‫ھ‬   ‫ر ا ور ا ط ظل‬
                    ‫ا ول..‬
                  ‫و ا ول..‬
 ‫ق رو و ول ا ط و ا د ت‬          ‫إ أن‬
‫ف‬      ‫ا‬   ‫ا ط ھ ن ل ا رؤى ا‬
                    ‫ا ول..‬
 ‫ق‬    ‫ول طري ن‬        ‫و أود أن اطرح‬
                  ‫ذا ا ر..‬
‫ق وا دة‬         ‫! ن دوث ا‬
 ‫دم و ود‬    ‫ت‬   ‫نا ث‬     ‫ن‬
 ‫و ض‬      ‫ؤ ِدة‬         ‫أ‬
            ‫٧٩‬
         ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

  ‫رد ا راض و وض ا و ف ن‬
  ‫ھو‬   ‫ا‬    ‫دم‬     ‫ا وء إ ا‬
‫ج ر و و‬        ‫ؤ ذ م ا زام‬
    ‫إ دة ا ص و ا م م ا ر ن إ‬
     ‫ا رار‬          ‫ا رأي ا‬
              ‫ا وض ا ط ..‬
‫ط ا ورة ا و ..‬           ‫! و إذا‬
    ‫ما ر نإ‬      ‫أ ءل ذا‬
     ‫أ د ا‬       ‫و ت أ رى‬
 ‫د‬    ‫رة ز‬    ‫ا .. د ً ن رك ا‬
     ‫اط‬    ‫ضا‬        ‫دث‬
 ‫..‬     ‫.. أو ط ..‬     ‫أو‬    ‫ا‬
     ‫دل ر‬      ‫! إن ا ر ع ا د‬
   ‫.. ھذا إذا م‬   ‫ا ر ب ھو ؤ ر ا‬
‫روب‬    ‫ق‬   ‫زم طق أن زر ا‬
   ‫ا درن ھو ا طق ا ط ا رب ل‬

            ‫٨٩‬
         ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

   ‫.. ھذا إذا ر‬   ‫صا‬    ‫ا ھب‬
  ‫ل ا دم ا ط ..‬      ‫دن ن‬
  ‫‪Polymerase Chain Reaction‬‬
                ‫‪PCR‬‬
‫‪Or Quantiferon TB Gold QFT‬‬
   ‫.. و‬   ‫! و دث د م طور ا‬
  ‫ول رة.. د‬       ‫ا ورس ا‬
 ‫ا ر.. دث أن م ا رو ن‬       ‫ا‬
    ‫ا‬    ‫ق.. و‬  ‫ا ص صا‬
 ‫ل ھذه‬    ‫ت ا ث.. و م‬
  ‫ء.. ‪ Cure Case‬و ن‬          ‫ا‬
 ‫ق‬   ‫و د‬     ‫ن ذر ا ر ض‬
 ‫د‬     ‫ط‬    ‫ل‬   ‫دره..‬
‫ء.. و‬     ‫ل ا رض‬    ‫م‬    ‫ذا ..‬
 ‫ل د ري ت!!.. و‬         ‫ن م‬
           ‫ھو أ أ ل ا ج..‬
      ‫‪Complete Treatment‬‬
            ‫٩٩‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
   ‫ل م‬    ‫دون ا رة إن ن ھذا ا‬
‫ح أم ؟!.. و أ ءل ن ص ا دم‬
 ‫..‬    ‫ا با‬          ‫ا رإ‬
‫توأ ا م‬      ‫م..‬      ‫ل ا‬
     ‫لو‬        ‫ا جا‬
 ‫وا رق‬      ‫ا و توا لوا‬
 ‫ر و ل ا دا رة ا‬    ‫ا ط ا زا ر و ا‬
       ‫ر ھذا ا روب‬
     ‫..‬      ‫ا د تا‬      ‫ا‬
      ‫! ر و أن م ق ا رات ا‬
     ‫روب ا درن.. و ا ر‬     ‫و‬
      ‫ا وي ‪Direct Observed‬‬
       ‫‪Therapeutic System‬‬
  ‫ن ن‬         ‫‪DOTS‬ا دو س و‬
 ‫و ا درن.. ا راح‬        ‫ا رار‬
    ‫و طو ر ا طط ا ط ا‬      ‫را‬
    ‫م..‬   ‫د ا ر .. و ر‬
           ‫٠٠١‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ١٠١
www.sawwaf.com
..‫ق.. ز ر‬
   ١٠٢
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬
        ‫ا ط ارو‬
    ‫ج‬   ‫ب.. أ راض..‬      ‫أ‬
 ‫ا ط ا ر و ھو ا داد و ء‬
 ‫ون‬   ‫ر‬   ‫د وي ن طر ق ط‬
     ‫نا و‬   ‫ا با مآ‬
   ‫نا و‬     ‫د نوا‬    ‫اد و‬
      ‫.‬    ‫زا‬    ‫اد و‬
 ‫رورة ر ك ا د ن‬
 ‫ب دوث دا ت ا ط‬      ‫رار‬
    ‫ل ا ا ر ن.‬    ‫رك‬   ‫ا‬
     ‫ت‬   ‫دا‬   ‫دث أ‬
   ‫ت ر نو‬      ‫ا را و ا‬
           ‫ل ا وض.‬
 ‫ا رات ن ا دات‬
  ‫ا و دة.. و رورة م‬      ‫د‬
  ‫دون‬    ‫د ا و دة‬  ‫ا وفط‬
           ‫ظ ور أ راض.‬
    ‫وث ا ر ض رات طو‬
‫را او و ود‬         ‫راش‬
   ‫را ر‬    ‫ر دم و س‬

          ‫٣٠١‬
       ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
      ‫زم ا ر .. ا ر ا‬
   ‫د ن و ا وث راش رات‬
    ‫ت‬   ‫طو ؤدي إ ز دة ا‬
   ‫د نوا‬    ‫دوث وادر ا ط‬
            ‫ا ا ر ن.‬
              ‫ا راض:‬
   ‫رة د‬   ‫فا طتا‬
 ‫دث دون أ راض ق ا ر ض أو‬
     ‫ط ب ا ورة ا ط .‬
‫دل ا س ھو‬     ‫نو ر‬    ‫ا‬
    ‫ا ط ارو .‬       ‫أ رر‬
‫در ل م دون ز‬        ‫ا م‬
  ‫ب ن ا در‬       ‫أو آ م دد‬
 ‫و ت ا ط دھ .. و‬      ‫ا ط ا‬
  ‫در و ون‬     ‫ق‬      ‫ا م‬
        ‫ا م د ا َ َس ا ق.‬
     ‫د دث ل د م أي‬
    ‫وب دم د دوث ا ط‬
              ‫ارو .‬          ‫٤٠١‬
       ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
             ‫ص:‬   ‫ا‬
 ‫رة ا ط ب و رؤ‬     ‫د‬
      ‫ر ا ر .‬        ‫ا‬
          ‫و تأ‬
     ‫‪Multi slice CT with‬‬
        ‫‪Angiography‬‬
   ‫‪Ventilation Perfusion‬‬
             ‫‪Scan‬‬
               ‫ا ج:‬
   ‫ر ا زاو ھ ھو ط‬
 ‫ذ ت ا ط ت ل ا ر ن ا ذي‬
 ‫ن تا د‬     ‫لأ ل‬     ‫ُ ط‬
            ‫أو ور د.‬
  ‫ل‬   ‫أ راص ذ ت ا ط‬
   ‫أ ر او دى ا ة‬     ‫ل ن‬
          ‫رؤ ا ط ب.‬
‫ل أن م و ود ا ر ض‬    ‫نا‬
     ‫أ م‬    ‫إ‬   ‫أول‬
 ‫ا ر زة طرة‬     ‫ا ر ار‬
        ‫ا و ف.‬     ‫اط‬


          ‫٥٠١‬
       ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
       ‫ج:‬  ‫ر نا‬   ‫او‬
          ‫‪Prophylaxis‬‬
    ‫رورة ر ا ر‬
       ‫ظ م.‬   ‫ا ط‬
   ‫رورة ر ك ا د ن‬
 ‫رار و ب ا وس رات‬
            ‫طو .‬
 ‫ا دات د‬    ‫رورة‬
   ‫ا و دة دون ا ظ ر دوث‬
           ‫أ راض.‬
‫ت‬   ‫تا‬    ‫ه اط‬   ‫ا‬
  ‫ت‬   ‫ل مو‬     ‫ا را‬
 ‫ل ا وض ل‬     ‫ار ن و‬
  ‫ب ا ط ارو .‬     ‫ص‬
         ‫٦٠١‬
      ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ١٠٧
www.sawwaf.com
..‫ق.. ز ر‬
   ١٠٨
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬        ‫ف‬   ‫و تا‬
   ‫س‬    ‫دم ا دل أو ت ا ر و دء ا‬
  ‫ن رودة و أ ط ر..‬        ‫ا ءو‬
       ‫دون إ ذار و‬     ‫دأ ا واء ا ر‬
  ‫دھ .. و رع‬      ‫ر أو‬   ‫ا واء ا رة ا‬
    ‫..‬   ‫ا رون إ ا ف ن ا س ا‬
 ‫ا بو‬      ‫و دأ طور د دة ن ا خ ا ر‬
 ‫رج‬      ‫ود ا ء ا رد ا طر ظ ور و‬
         ‫ر ده ا ُ رق:‬   ‫ا طرة‬    ‫أ‬
               ‫ُ‬
          ‫ز ت ھ !!.."‬    ‫ً!!.. إ‬ ‫"‬
  ‫ون‬    ‫و ا رون ن أو ء ا ور ا ُ ر ن‬
   ‫أ م ن ا رع ا ف.. و در‬
  ‫ت ا ل أو ا درا‬       ‫ا ض‬     ‫ا ض‬
‫ن در را‬          ‫أو رھ ن ا ءات ا‬
                 ‫إ ا ف!!..‬

           ‫٩٠١‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

  ‫!!.. و‬  ‫ا‬      ‫ر‬  ‫نا فا‬
                 ‫ا و !!..‬
    ‫.. إن ا ف ا ر دون رص ھو‬
         ‫..‬   ‫زا‬   ‫إرھ ق ف‬
‫ف‬     ‫ھ‬   ‫إن ن ا ب ا ذي ر و‬
  ‫َ‬
‫د درك م ا ر د ا ُ زف‬          ‫ا ر‬
    ‫ا دى ا و ط..‬       ‫ن زه ا‬
                  ‫و ا د..‬
‫ل‬   ‫ب ا راض ا ز‬     ‫و ضا ر نأ‬
‫واء ا رة ر .. و رون‬     ‫ا ط رون‬
        ‫و ..‬   ‫ا ف ا ر را‬
 ‫ون ن إ س‬      ‫ا ر اذن‬    ‫ذك ر‬
   ‫رارة..‬    ‫رودة و إ س ر‬    ‫ر‬
‫نا بو‬       ‫ا‬  ‫ذ ك.. و ظر إ ا ط‬
 ‫ا‬    ‫با‬     ‫ا راھ ن و رة ا ظ ھر‬
     ‫ا واء ا‬       ‫رض رھ ق‬
  ‫و ن و ود ر ُ َق أو‬       ‫وا‬    ‫ا‬
          ‫٠١١‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬

 ‫ب‬   ‫.. و ظر إ أ‬            ‫و ت‬
‫ا ز‬     ‫ا راض ا ز و رورة ا ظ‬
‫رض‬     ‫ت ا رھ ق ا دة ا‬    ‫ن‬     ‫ا‬
            ‫ا خ ا ب..‬
 ‫ر ن ن‬      ‫ت‬   ‫و لط‬
  ‫وا د دء ا ف ن ا س ا و‬
  ‫إ ا واء‬          ‫ل‬   ‫وا‬    ‫ا‬
                   ‫..‬    ‫ا‬
    ‫د ت و ً..‬        ‫ھؤ ء ا وا د‬
             ‫ران..‬   ‫و ا ران‬
 ‫ا وع‬      ‫• و ا د ا ت ھو‬
           ‫ا ول ن و..‬
  ‫ف دءاً ن ھذا ا ر‬     ‫ث ذ ا رار‬
                    ‫و ً..‬
          ‫و ا دان ا ران ھ :‬
 ‫• وم م ا م.. ث ن ا ذ‬
    ‫ف ھذا ا وم..‬      ‫ا رار‬
           ‫١١١‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
‫ق.. ز ر..‬
‫س‬   ‫ف نا‬    ‫ھو وم ا‬    ‫• وا‬
  ‫ز‬  ‫ون‬    ‫ا و ا ذي زم ا‬
             ‫ا رط و ً..‬
    ‫ر ھ ھ وار‬        ‫ا‬   ‫ا وا د ا‬
    ‫ر ن‬    ‫نا‬     ‫ط ار ز ز‬
     ‫ا ل ظروف ا‬      ‫ط‬    ‫.. و‬
                ‫ل رد..‬     ‫ا‬
    ‫ر ن ن ھذه ا ط‬       ‫أن ا‬   ‫و ؤد‬
 ‫دم ا ف أ دا‬       ‫إ ھو‬    ‫ا ر ز از‬
‫س‬    ‫نا‬    ‫ل أي ن ھذه ا ط ا ث..‬
  ‫رارة ا و.. أو طوع د و دع س‬
                     ‫ر ..‬
  ‫ن‬    ‫و إذ د و إ ا زام ا ط ق ط ز‬
  ‫د وإ ا ظ‬       ‫ن ا ط ا ذ ر ھ ..‬
 ‫ن‬   ‫.. و ا و‬   ‫و‬    ‫ءة ا ز ا‬
    ‫ن‬        ‫و‬   ‫ا ز ت ا ُ َ ار‬
      ‫ر ر وب ..‬       ‫ت در‬    ‫ا‬
           ‫٢١١‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
..‫ق.. ز ر‬
   ١١٣
www.sawwaf.com
..‫ق.. ز ر‬
   ١١٤
www.sawwaf.com
‫ق.. ز ر..‬          ‫ا و تا‬
‫ھذا ا و وع و‬       ‫م ا رون ن ل‬
                 ‫ً..‬    ‫وه‬
 ‫ص طب ا راض ا در‬               ‫و‬
   ‫و َ ق ھذا ا و وع..‬     ‫وم‬
                    ‫ً!!..‬
‫ط ت ا دول‬    ‫ا رة إ ا را‬         ‫إ ا‬
   ‫ظما و ت‬   ‫رار‬   ‫ا‬   ‫ر‬      ‫ا‬
                   ‫..‬     ‫ا‬
‫ر و د ررات ر ُ َ د ھذه ا ط ت‬
   ‫..‬   ‫رار ھذا ا ظ م ر ا‬       ‫إ ا‬
               ‫..‬      ‫را‬
               ‫ر ا ط ..‬
‫ب‬    ‫و ت أن اطرح ا و وع ل ل ا‬     ‫ُ‬
  ‫و‬    ‫دث ن زا ا و ت ا‬       ‫ا د ..‬
              ‫وب ا ل ..‬
           ‫٥١١‬
        ‫‪www.sawwaf.com‬‬
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير
شهيق.. زفير

More Related Content

What's hot

Precast concrete الخرسانة سابقة الصب
Precast concrete الخرسانة سابقة الصبPrecast concrete الخرسانة سابقة الصب
Precast concrete الخرسانة سابقة الصبAnas Ramadan
 
La revue internationale 33
La revue internationale 33La revue internationale 33
La revue internationale 33
Assoib Rachid
 
السيو للمبتدئين
السيو للمبتدئينالسيو للمبتدئين
السيو للمبتدئين
Ahmed Abo Elhassan
 
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبيةالقضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبيةezzeddine
 
مفاتيح السعادة
مفاتيح السعادةمفاتيح السعادة
مفاتيح السعادة
a7laum
 
الدليل الإجرائي للجنة مكافحة إبتزاز الفتيات
الدليل الإجرائي للجنة مكافحة إبتزاز الفتياتالدليل الإجرائي للجنة مكافحة إبتزاز الفتيات
الدليل الإجرائي للجنة مكافحة إبتزاز الفتيات
الترجمة والأفلام الأحساء
 
الشيعة في تونس
الشيعة في تونسالشيعة في تونس
الشيعة في تونس
Mbarki Noureddine
 
الملف
الملفالملف
الملف
Mbarki Noureddine
 
بعض الإختيارات تغير مستقبلك Www.a7laum.com
بعض الإختيارات تغير مستقبلك  Www.a7laum.comبعض الإختيارات تغير مستقبلك  Www.a7laum.com
بعض الإختيارات تغير مستقبلك Www.a7laum.com
a7laum
 
التطوير الإداري
التطوير الإداريالتطوير الإداري
التطوير الإداري
faculty of medicine -Tanta university
 
أطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم
أطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلمأطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم
أطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلمغايتي الجنة
 

What's hot (13)

Precast concrete الخرسانة سابقة الصب
Precast concrete الخرسانة سابقة الصبPrecast concrete الخرسانة سابقة الصب
Precast concrete الخرسانة سابقة الصب
 
La revue internationale 33
La revue internationale 33La revue internationale 33
La revue internationale 33
 
السيو للمبتدئين
السيو للمبتدئينالسيو للمبتدئين
السيو للمبتدئين
 
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبيةالقضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
 
مفاتيح السعادة
مفاتيح السعادةمفاتيح السعادة
مفاتيح السعادة
 
الدليل الإجرائي للجنة مكافحة إبتزاز الفتيات
الدليل الإجرائي للجنة مكافحة إبتزاز الفتياتالدليل الإجرائي للجنة مكافحة إبتزاز الفتيات
الدليل الإجرائي للجنة مكافحة إبتزاز الفتيات
 
الشيعة في تونس
الشيعة في تونسالشيعة في تونس
الشيعة في تونس
 
الملف
الملفالملف
الملف
 
Programme usfp 2011
Programme usfp 2011Programme usfp 2011
Programme usfp 2011
 
E learning
E learningE learning
E learning
 
بعض الإختيارات تغير مستقبلك Www.a7laum.com
بعض الإختيارات تغير مستقبلك  Www.a7laum.comبعض الإختيارات تغير مستقبلك  Www.a7laum.com
بعض الإختيارات تغير مستقبلك Www.a7laum.com
 
التطوير الإداري
التطوير الإداريالتطوير الإداري
التطوير الإداري
 
أطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم
أطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلمأطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم
أطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم
 

Viewers also liked

الاقلاع عن التدخين
الاقلاع عن التدخينالاقلاع عن التدخين
الاقلاع عن التدخين
Bassem Matta
 
7 les roles de l'ep
7 les roles de l'ep7 les roles de l'ep
7 les roles de l'eppixman33
 
نماذج ومراحل العلاج من الادمان
نماذج ومراحل العلاج من الادماننماذج ومراحل العلاج من الادمان
كليلة و دمنة
كليلة و دمنةكليلة و دمنة
كليلة و دمنة
Aminos15
 
حقائق مزعجة حول المخدرات
حقائق مزعجة حول المخدراتحقائق مزعجة حول المخدرات
دليل العلاج الثلاثي
دليل العلاج الثلاثيدليل العلاج الثلاثي
دليل العلاج الثلاثي
Association de Lutte Contre le Sida
 
Lexiaguo-China
Lexiaguo-ChinaLexiaguo-China
Lexiaguo-China
BiaEsteves
 
Connaissances sur le sida
Connaissances sur le sidaConnaissances sur le sida
Plan action 2011 2012
Plan action 2011 2012Plan action 2011 2012
Plan action 2011 2012alain2a
 
17 plan d_action_pour_reussir
17 plan d_action_pour_reussir17 plan d_action_pour_reussir
17 plan d_action_pour_reussirNicolas Lévy
 
التدخين
التدخينالتدخين
التدخينpixman33
 
Rapport d'activités 2014 de JobYourself ASBL - fr
Rapport d'activités 2014 de JobYourself ASBL - frRapport d'activités 2014 de JobYourself ASBL - fr
Rapport d'activités 2014 de JobYourself ASBL - fr
julie lecomte
 
مخطط الوحدة التعليمية الرابعة
مخطط الوحدة التعليمية الرابعةمخطط الوحدة التعليمية الرابعة
مخطط الوحدة التعليمية الرابعة
Imed Ilahi
 
الادمان الافتراضي
الادمان الافتراضيالادمان الافتراضي
الادمان الافتراضي
Abdulrahman AlMutawa
 
Santé Sécurité au Travail : Harcèlement - Comprendre et Agir
Santé Sécurité au Travail : Harcèlement - Comprendre et AgirSanté Sécurité au Travail : Harcèlement - Comprendre et Agir
Santé Sécurité au Travail : Harcèlement - Comprendre et Agir
HR SCOPE
 
التدخين و مضاره
التدخين و مضارهالتدخين و مضاره
التدخين و مضاره
El Mostafa Makani
 

Viewers also liked (18)

الاقلاع عن التدخين
الاقلاع عن التدخينالاقلاع عن التدخين
الاقلاع عن التدخين
 
7 les roles de l'ep
7 les roles de l'ep7 les roles de l'ep
7 les roles de l'ep
 
نماذج ومراحل العلاج من الادمان
نماذج ومراحل العلاج من الادماننماذج ومراحل العلاج من الادمان
نماذج ومراحل العلاج من الادمان
 
كليلة و دمنة
كليلة و دمنةكليلة و دمنة
كليلة و دمنة
 
3abd allah
3abd allah3abd allah
3abd allah
 
حقائق مزعجة حول المخدرات
حقائق مزعجة حول المخدراتحقائق مزعجة حول المخدرات
حقائق مزعجة حول المخدرات
 
دليل العلاج الثلاثي
دليل العلاج الثلاثيدليل العلاج الثلاثي
دليل العلاج الثلاثي
 
Lexiaguo-China
Lexiaguo-ChinaLexiaguo-China
Lexiaguo-China
 
Connaissances sur le sida
Connaissances sur le sidaConnaissances sur le sida
Connaissances sur le sida
 
Plan action 2011 2012
Plan action 2011 2012Plan action 2011 2012
Plan action 2011 2012
 
Sida
SidaSida
Sida
 
17 plan d_action_pour_reussir
17 plan d_action_pour_reussir17 plan d_action_pour_reussir
17 plan d_action_pour_reussir
 
التدخين
التدخينالتدخين
التدخين
 
Rapport d'activités 2014 de JobYourself ASBL - fr
Rapport d'activités 2014 de JobYourself ASBL - frRapport d'activités 2014 de JobYourself ASBL - fr
Rapport d'activités 2014 de JobYourself ASBL - fr
 
مخطط الوحدة التعليمية الرابعة
مخطط الوحدة التعليمية الرابعةمخطط الوحدة التعليمية الرابعة
مخطط الوحدة التعليمية الرابعة
 
الادمان الافتراضي
الادمان الافتراضيالادمان الافتراضي
الادمان الافتراضي
 
Santé Sécurité au Travail : Harcèlement - Comprendre et Agir
Santé Sécurité au Travail : Harcèlement - Comprendre et AgirSanté Sécurité au Travail : Harcèlement - Comprendre et Agir
Santé Sécurité au Travail : Harcèlement - Comprendre et Agir
 
التدخين و مضاره
التدخين و مضارهالتدخين و مضاره
التدخين و مضاره
 

Similar to شهيق.. زفير

فبراير 2012
فبراير 2012فبراير 2012
فبراير 2012
Bassem Matta
 
Copy of نسيان كوم أحلام مستغانمي
Copy of نسيان كوم أحلام مستغانميCopy of نسيان كوم أحلام مستغانمي
Copy of نسيان كوم أحلام مستغانميImene Imenova
 
السعادة الحقيقية Www.a7laum.com
السعادة الحقيقية Www.a7laum.comالسعادة الحقيقية Www.a7laum.com
السعادة الحقيقية Www.a7laum.com
a7laum
 
بيان 23
بيان 23بيان 23
بيان 23
wikitehouna
 
كيف تغير حياتك
كيف تغير حياتككيف تغير حياتك
كيف تغير حياتك
a7laum
 
كيف تغير حياتك
كيف تغير حياتككيف تغير حياتك
كيف تغير حياتكa7laum
 
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبيةالقضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبيةezzeddine
 
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مباركالمحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مباركezzeddine
 
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مباركالمحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مباركezzeddine
 
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مباركالمحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مباركezzeddine
 
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبيةالقضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبيةezzeddine
 
The kingpdf
The kingpdfThe kingpdf
The kingpdfSky Read
 
طريق السعادة ثق بنفسك
طريق السعادة  ثق بنفسكطريق السعادة  ثق بنفسك
طريق السعادة ثق بنفسك
a7laum
 
طريق السعادة إعرف طريقك
طريق السعادة  إعرف طريقكطريق السعادة  إعرف طريقك
طريق السعادة إعرف طريقك
a7laum
 
أطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم
أطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلمأطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم
أطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلمغايتي الجنة
 
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير 2
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير 2الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير 2
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير 2
ssuser2e4a96
 
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير
ssuser2e4a96
 
النجاح إختيار أو مصير Success-a7laum
النجاح إختيار أو مصير Success-a7laumالنجاح إختيار أو مصير Success-a7laum
النجاح إختيار أو مصير Success-a7laum
a7laum
 
Rebeccراحيل القس الياس مقار
Rebeccراحيل  القس الياس مقارRebeccراحيل  القس الياس مقار
Rebeccراحيل القس الياس مقار
Ibrahimia Church Ftriends
 

Similar to شهيق.. زفير (20)

فبراير 2012
فبراير 2012فبراير 2012
فبراير 2012
 
Copy of نسيان كوم أحلام مستغانمي
Copy of نسيان كوم أحلام مستغانميCopy of نسيان كوم أحلام مستغانمي
Copy of نسيان كوم أحلام مستغانمي
 
السعادة الحقيقية Www.a7laum.com
السعادة الحقيقية Www.a7laum.comالسعادة الحقيقية Www.a7laum.com
السعادة الحقيقية Www.a7laum.com
 
Nbbb
NbbbNbbb
Nbbb
 
بيان 23
بيان 23بيان 23
بيان 23
 
كيف تغير حياتك
كيف تغير حياتككيف تغير حياتك
كيف تغير حياتك
 
كيف تغير حياتك
كيف تغير حياتككيف تغير حياتك
كيف تغير حياتك
 
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبيةالقضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
 
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مباركالمحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
 
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مباركالمحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
 
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مباركالمحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
 
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبيةالقضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
 
The kingpdf
The kingpdfThe kingpdf
The kingpdf
 
طريق السعادة ثق بنفسك
طريق السعادة  ثق بنفسكطريق السعادة  ثق بنفسك
طريق السعادة ثق بنفسك
 
طريق السعادة إعرف طريقك
طريق السعادة  إعرف طريقكطريق السعادة  إعرف طريقك
طريق السعادة إعرف طريقك
 
أطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم
أطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلمأطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم
أطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم
 
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير 2
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير 2الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير 2
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير 2
 
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير
 
النجاح إختيار أو مصير Success-a7laum
النجاح إختيار أو مصير Success-a7laumالنجاح إختيار أو مصير Success-a7laum
النجاح إختيار أو مصير Success-a7laum
 
Rebeccراحيل القس الياس مقار
Rebeccراحيل  القس الياس مقارRebeccراحيل  القس الياس مقار
Rebeccراحيل القس الياس مقار
 

More from Bassem Matta

كتاب مراثي إرميا عن الترجمة السبعينية
كتاب مراثي إرميا عن الترجمة السبعينيةكتاب مراثي إرميا عن الترجمة السبعينية
كتاب مراثي إرميا عن الترجمة السبعينية
Bassem Matta
 
Pain Scale
Pain ScalePain Scale
Pain Scale
Bassem Matta
 
A Chronology of the Resurrection Appearances
A Chronology of the Resurrection AppearancesA Chronology of the Resurrection Appearances
A Chronology of the Resurrection Appearances
Bassem Matta
 
Homosexuality and Ordination of Woman
Homosexuality and Ordination of WomanHomosexuality and Ordination of Woman
Homosexuality and Ordination of Woman
Bassem Matta
 
Sawwaf Calendar, 2024
Sawwaf Calendar, 2024Sawwaf Calendar, 2024
Sawwaf Calendar, 2024
Bassem Matta
 
COPILOT AI
COPILOT AICOPILOT AI
COPILOT AI
Bassem Matta
 
Annual Training
Annual TrainingAnnual Training
Annual Training
Bassem Matta
 
Coptic Joshua
Coptic JoshuaCoptic Joshua
Coptic Joshua
Bassem Matta
 
Coptic Joshua
Coptic JoshuaCoptic Joshua
Coptic Joshua
Bassem Matta
 
Coptic Malachi
Coptic MalachiCoptic Malachi
Coptic Malachi
Bassem Matta
 
Coptic Zechariah
Coptic ZechariahCoptic Zechariah
Coptic Zechariah
Bassem Matta
 
Coptic Haggai
Coptic HaggaiCoptic Haggai
Coptic Haggai
Bassem Matta
 
Coptic Zephaniah
Coptic ZephaniahCoptic Zephaniah
Coptic Zephaniah
Bassem Matta
 
Coptic Habakkuk
Coptic HabakkukCoptic Habakkuk
Coptic Habakkuk
Bassem Matta
 
Coptic Nahum
Coptic NahumCoptic Nahum
Coptic Nahum
Bassem Matta
 
Coptic Obedia
Coptic ObediaCoptic Obedia
Coptic Obedia
Bassem Matta
 
Coptic Joel
Coptic JoelCoptic Joel
Coptic Joel
Bassem Matta
 
Coptic Micah
Coptic MicahCoptic Micah
Coptic Micah
Bassem Matta
 
Coptic Amos
Coptic AmosCoptic Amos
Coptic Amos
Bassem Matta
 
Coptic Hoshua
Coptic HoshuaCoptic Hoshua
Coptic Hoshua
Bassem Matta
 

More from Bassem Matta (20)

كتاب مراثي إرميا عن الترجمة السبعينية
كتاب مراثي إرميا عن الترجمة السبعينيةكتاب مراثي إرميا عن الترجمة السبعينية
كتاب مراثي إرميا عن الترجمة السبعينية
 
Pain Scale
Pain ScalePain Scale
Pain Scale
 
A Chronology of the Resurrection Appearances
A Chronology of the Resurrection AppearancesA Chronology of the Resurrection Appearances
A Chronology of the Resurrection Appearances
 
Homosexuality and Ordination of Woman
Homosexuality and Ordination of WomanHomosexuality and Ordination of Woman
Homosexuality and Ordination of Woman
 
Sawwaf Calendar, 2024
Sawwaf Calendar, 2024Sawwaf Calendar, 2024
Sawwaf Calendar, 2024
 
COPILOT AI
COPILOT AICOPILOT AI
COPILOT AI
 
Annual Training
Annual TrainingAnnual Training
Annual Training
 
Coptic Joshua
Coptic JoshuaCoptic Joshua
Coptic Joshua
 
Coptic Joshua
Coptic JoshuaCoptic Joshua
Coptic Joshua
 
Coptic Malachi
Coptic MalachiCoptic Malachi
Coptic Malachi
 
Coptic Zechariah
Coptic ZechariahCoptic Zechariah
Coptic Zechariah
 
Coptic Haggai
Coptic HaggaiCoptic Haggai
Coptic Haggai
 
Coptic Zephaniah
Coptic ZephaniahCoptic Zephaniah
Coptic Zephaniah
 
Coptic Habakkuk
Coptic HabakkukCoptic Habakkuk
Coptic Habakkuk
 
Coptic Nahum
Coptic NahumCoptic Nahum
Coptic Nahum
 
Coptic Obedia
Coptic ObediaCoptic Obedia
Coptic Obedia
 
Coptic Joel
Coptic JoelCoptic Joel
Coptic Joel
 
Coptic Micah
Coptic MicahCoptic Micah
Coptic Micah
 
Coptic Amos
Coptic AmosCoptic Amos
Coptic Amos
 
Coptic Hoshua
Coptic HoshuaCoptic Hoshua
Coptic Hoshua
 

شهيق.. زفير

 • 1. ..‫ق.. ز ر‬ ١ www.sawwaf.com
 • 2. ..‫ق.. ز ر‬ ٢ www.sawwaf.com
 • 3. ..‫ق.. ز ر‬ .. ..[ ٣ www.sawwaf.com
 • 4. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ب:‬ ‫ا‬ ‫ق.. ز ر..‬ ‫ب:‬ ‫ا‬ ‫ـواف‬ ‫ـم ـراد ا‬ ‫د.‬ ‫در‬ ‫ري ا راض ا‬ ‫ا‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬ ‫٥٤٢٨٨٧٥٢ ــ ٥٧٨٦٧٥٩٠١٠‬ ‫ا‬ ‫اط‬ ‫٧-٦٦٠١-٨٧٤٤-١-٨٧٩ :‪ISBN‬‬ ‫١١٠٢‬ ‫٤‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 5. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫ا راض ا‬ ‫إ داد‬ ‫د ور‬ ‫ـواف‬ ‫ـم ـراد ا‬ ‫در‬ ‫ري ا راض ا‬ ‫ا‬ ‫طس ١١٠٢‬ ‫أ‬ ‫٥‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 6. ..‫ق.. ز ر‬ ٦ www.sawwaf.com
 • 7. ..‫ق.. ز ر‬ a ٧ www.sawwaf.com
 • 8. ..‫ق.. ز ر‬ ٨ www.sawwaf.com
 • 9. ‫ق.. ز ر..‬ ‫..‬ ‫ا رئ ا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ھ اا ب‬ ‫ھ‬ ‫ا اض ا ر و ر‬ ‫ي..‬ ‫لا‬ ‫ھ اا‬ ‫ات و ت ا‬ ‫و ا م..‬ ‫..‬ ‫ي و ا م..‬ ‫لا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ھ أداة ھ‬ ‫زا‬ ‫إذ أن ا‬ ‫.. أو‬ ‫ا‬ ‫ھ ..‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫زا‬ ‫دوات ا‬ ‫ر أو‬ ‫ن أو ا ل أو ا ازات ا‬ ‫ا‬ ‫أدوات‬ ‫ا‬ ‫ِ َ ا َ َ أو ھ ھ‬ ‫ن..‬ ‫ث‬ ‫٩‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 10. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ب..‬ ‫ھ اا‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫ا اءات ا‬ ‫ا ..‬ ‫ةو‬ ‫و‬ ‫ا َُ ا ا‬ ‫زك‬ ‫أ‬ ‫ك‬ ‫ھ اا ب‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫.. و ا‬ ‫.. و ُ َ ﱢ‬ ‫ا‬ ‫..‬ ‫أداء‬ ‫و‬ ‫.. و ھ دئ..‬ ‫..‬ ‫ي‬ ‫أداء‬ ‫..‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ز ..‬ ‫ـ اف‬ ‫ـ اد ا‬ ‫ـ‬ ‫ر‬ ‫اض ا‬ ‫ري ا‬ ‫ا‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬ ‫٠١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 11. ..‫ق.. ز ر‬ ١١ www.sawwaf.com
 • 12. ..‫ق.. ز ر‬ ١٢ www.sawwaf.com
 • 13. ‫ق.. ز ر..‬ ‫إل {‬ ‫ودة } إ ش‬ ‫ب‬ ‫ل ا ف ا ذي‬ ‫و د أ ب د دة‬ ‫رض ا ز و ارو‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ور‬ ‫د دوث ا ض ُ َ .. و ذھب ا ر ض إ‬ ‫ا رر.. و‬ ‫ء ون ن‬ ‫ا رف ا ذ ن‬ ‫ل وا ر ..‬ ‫دو‬ ‫رون‬ ‫ن..‬ ‫دث‬ ‫و‬ ‫ر ا ُ ..‬ ‫و‬ ‫و ول ا ر ض ن ا د ت و ول رح‬ ‫ن ُ لو م و ف و ت‬ ‫دث‬ ‫م م‬ ‫ُ َ ب ا وا و ر أدو‬ ‫ن َ ْل ن ِ َ ل ا ر ض..‬ ‫ا‬ ‫ن..‬ ‫دث‬ ‫و‬ ‫ر ا ُ ..‬ ‫و‬ ‫ٍ‬ ‫و د!!..‬ ‫٣١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 14. ‫ق.. ز ر..‬ ‫رح م‬ ‫طراً إ أط ء و‬ ‫و ذھب ا ر ض‬ ‫را‬ ‫و رھم ن ا دو ل ا‬ ‫ول‬ ‫د ن أ دا..‬ ‫ً ما‬ ‫و ..‬ ‫د دة‬ ‫دو د دة و‬ ‫ا ط ب أن‬ ‫دات ا و ..‬ ‫ن د ت ا ل رو ن ا‬ ‫!!..‬ ‫ا‬ ‫ن..‬ ‫دث‬ ‫و‬ ‫ر ا ُ ..‬ ‫و‬ ‫و د!!.. و !!..‬‫ٍ‬ ‫ا ظم ا ط .. إ‬ ‫و سا رضو دا‬ ‫أو ا د ور‬ ‫أن دث را وه ن ا ط ب ا‬ ‫ا د ا وا ن..‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫ً ا راض‬ ‫رط ً‬ ‫" ب أن‬ ‫ا در .."‬ ‫..‬ ‫ر ھ‬ ‫.. ا‬ ‫و‬ ‫د دة د و و ود‬ ‫و دأ ا ر ض ر‬ ‫ن ا و ..‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫٤١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 15. ‫ق.. ز ر..‬ ‫دو أ رة..‬ ‫ا و ا‬ ‫ا ر ض دا .. و‬ ‫ءل‬ ‫ا و ا‬ ‫ر .. إن ن ھذا ا ل ا دا م‬ ‫ر‬ ‫ل ت ل دره..‬ ‫رض‬ ‫ا رھ رب..‬ ‫ن‬ ‫ص ا ذي‬ ‫و ذھب ط ب ا‬ ‫راف..‬ ‫ص..‬ ‫و م..‬ ‫ا‬ ‫ة ن و ا‬ ‫و دث ا‬ ‫ص..‬ ‫اط ب ا‬ ‫دھش ا ر ض ن اھ م ا ط ب ؤال ن‬ ‫و ا ط م ا ذي و ..‬ ‫دة..‬ ‫رط‬ ‫ن‬ ‫ھل‬ ‫دة و دم را‬ ‫ھل و را ن " َ ر َ ن"‬ ‫َ‬ ‫أ ء و د ا ط م..‬ ‫ل ا ف؟!..‬ ‫ھذه ا‬ ‫٥١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 16. ‫ق.. ز ر..‬ ‫!!..‬ ‫ا رف ا‬ ‫ھ ر ط ا رس ا‬ ‫رة‬ ‫ن ز دة ا‬ ‫نا ؤ دا و د‬ ‫..‬ ‫دة و ن ا ز ا‬ ‫ا‬ ‫إذ آن ا و ا زا دة و ل ض‬ ‫ا درو ور ك ‪ HCl‬ن ا دة إ ا رئ ل‬ ‫ا ذي رف ب ا ؤاد ؤدي إ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫در..‬ ‫ام‬ ‫و ل ف..‬ ‫ب ا ق و ا و ر..‬ ‫م..‬ ‫ا و ا زا دة!!..‬ ‫ل فو ُ‬ ‫و د روب أو روس أو ار ع رارة..‬ ‫ر..‬ ‫و دا ض َُ‬ ‫..‬ ‫در أو‬ ‫و د أز‬ ‫ً..‬ ‫و د رض دري‬ ‫دة ن أ داث..‬ ‫ري‬ ‫إ ھو ا س‬ ‫و ن و زا دة..‬ ‫٦١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 17. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ط م د م..‬ ‫دي‬ ‫و ن إرھ ق‬ ‫ط ا ر و ا ط ..‬ ‫أو ط م‬ ‫..‬ ‫لو ن ور‬ ‫ت زا دة ن‬ ‫ر ب و ود‬ ‫أ ب‬ ‫ل ھذه ا ت إ أ‬ ‫لو‬ ‫ض ‪HCl‬‬ ‫رئ ا ر ق و ا م ا دري..‬ ‫ا دة ث ا‬ ‫ا َ ر َ ن..‬ ‫َ‬ ‫..‬ ‫ا را‬ ‫ا ل ا ف..‬ ‫ا ُ رج..‬ ‫!!.. م.. ھ ذ ك..‬ ‫ھ ذا ا‬ ‫ن.. و ا ل؟!..‬ ‫دات ا و ..‬ ‫و د رر ط‬ ‫و ت ا ُ َ ب ا وا ..‬ ‫و‬ ‫د داً..‬ ‫ل و د رر دو ا ُ‬ ‫ط ا زا د‬ ‫دى‬ ‫ط مو ف ر ط‬ ‫و .. ؤدي إ إ ف ا ل..‬ ‫٧١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 18. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ف اد‬ ‫با‬ ‫اط م‬ ‫و‬‫ا م‬ ‫..‬ ‫وا ر‬ ‫ا ط ل ا ل ا وم..‬ ‫ا ل‬ ‫رة د ول ا ط م..‬ ‫ء‬ ‫دم ا‬ ‫د ن ا ذي ھو ا د أدوات ز دة ا و‬ ‫با‬ ‫دة..‬ ‫ا دة‬ ‫ط .. د ل ا دة..‬ ‫ؤدي وى ا ز‬ ‫دو ا‬ ‫ود ا ذار ن ل رس ا ل‬ ‫ا‬ ‫ا ف.. و ا رة ُ إ و ود‬ ‫د ..‬ ‫و س ل ط ب..‬ ‫رة م!!..‬ ‫ُ‬ ‫٨١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 19. ..‫ق.. ز ر‬ ١٩ www.sawwaf.com
 • 20. ..‫ق.. ز ر‬ ٢٠ www.sawwaf.com
 • 21. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ً ط ن‬ ‫و ا ر ن.. أ‬ ‫..‬ ‫م.. ھذا‬ ‫ا ر ن ط ن!!..‬ ‫رك‬ ‫ا د‬ ‫أن ا‬ ‫وا‬ ‫ا ُ‬ ‫إ‬ ‫وم ل واھ‬ ‫س ذا .. إ أ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫وا ط ا‬ ‫و ا ذي وم ل و‬ ‫ر ن‬ ‫إ ن ب أن وم‬ ‫ا فا‬ ‫س..‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ذاء ن ا‬ ‫ا د‬ ‫تا‬ ‫إذا ا‬ ‫ء..‬ ‫ب ا دة.. و ا‬ ‫وع‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ا د‬ ‫ا ر م ن أن ل ا‬ ‫وع..‬ ‫َ طش ن إ‬ ‫َ‬ ‫ا د‬ ‫إذا رت ا‬ ‫س..‬ ‫ا قوا ما فوا نا‬ ‫ر‬ ‫ف..‬ ‫س م.. و ن ر‬ ‫ا‬ ‫ن..‬ ‫َ‬ ‫إذا رت َ طش.. ا م أن ر ك ظ‬ ‫١٢‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 22. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا س ن أن دداً‬ ‫ورا ا ِ َ‬ ‫ول ا ء..‬ ‫ون إ أھ‬ ‫س ل ن‬ ‫ر ون ا ء َ ر ً!!.. ھذا إن ذ روا!!..‬ ‫رو‬ ‫د !!.. أو‬ ‫رو‬ ‫ا ط ق!!..‬ ‫ن ھذا ا ر دھ ً ..‬ ‫ْ‬ ‫و ِ َ ق ھو و ود ھذه ا طِ َ ع – إن‬ ‫و أدھ‬ ‫ز ا ر – ا د د ن ا دوا ر ا ر ..‬ ‫ل‬ ‫ول ا ء‬ ‫ن أھ‬ ‫تو‬ ‫وھ‬ ‫ن ر ن و ف و ً..‬ ‫..‬ ‫ا طرا‬ ‫ھذه ا و‬ ‫ار واء‬ ‫ار ن‬ ‫إذ أن رورة ا ظ‬ ‫ا ھ ..‬ ‫ر َ وأ ر‬ ‫ث رف ا ء‬ ‫وم‬ ‫ا زا‬ ‫ر رور و‬ ‫طرد رازات در‬ ‫ر..‬ ‫ل‬ ‫رھ‬ ‫٢٢‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 23. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ر ا دة‬ ‫ن ا روري و ض ا رازات‬ ‫دره‬ ‫و ار واء ط‬ ‫وا ل‬ ‫ن ول ا ء..‬ ‫ار‬ ‫ون‬ ‫رة.. و‬ ‫ر‬ ‫ار ن‬ ‫ا دورة ا د و و ا و‬ ‫دا م ل و ظ‬ ‫ا دل‬ ‫دل ا زي..‬ ‫اد و اد‬ ‫ط ء ف ن ا وا ل ا دة‬ ‫س‬ ‫و و ر‬ ‫وم ل ا ظ و ا ف ا ط‬ ‫ا‬ ‫ا دة ا‬ ‫نا‬ ‫ا واء ا رط ا‬ ‫م ل م و ل..‬ ‫دل ا زي‬ ‫ا ل ن ول ا ء..‬ ‫ا وا ل ا د ھ‬ ‫ور و و ..‬ ‫ل س..‬ ‫ا و و ا دة م‬ ‫ھذه ا‬ ‫دل و ط ن ٢١ إ ٦١ رة ا د ..‬ ‫ن ا م در ً..‬ ‫و ھذا إن د‬ ‫ذا ن ا ر ض؟..‬ ‫٣٢‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 24. ‫ق.. ز ر..‬ ‫دة أو ز‬ ‫ت‬ ‫واء ت‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫َ طش ر ن..‬ ‫َ‬ ‫دث‬ ‫ا ر ن ظ ن ر ً..‬ ‫ن‬ ‫زا‬ ‫ذ ك ن ا رض ا ص‬ ‫ف ر وي..‬ ‫ن أن د وه‬ ‫رة‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫دث ذ ك ن ا ُ ل ا‬ ‫ا در ؤدي روج ا رازات‬ ‫ا ر‬ ‫ا رة و ا دة أ ..‬ ‫ا وا ل ا‬ ‫ا ص‬ ‫ا م ا ذي‬ ‫ؤ ن و ا ر ن..‬ ‫ت ا در‬ ‫ل ا‬ ‫ذ ك ذ أط ء ا‬ ‫ل‬ ‫ا دة ل ا ر و ا ُ َ إ و ف ا‬ ‫و ض ا ر ض ن ا وا ل ا دة‬ ‫اط‬ ‫دھ أ ء ا ز ..‬ ‫ا در ا‬ ‫ل..‬ ‫و‬ ‫ل..‬ ‫راً‬ ‫ر حا ر‬ ‫:‬ ‫أط ق‬ ‫و رون‬ ‫٤٢‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 25. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا ش ر وي..‬ ‫ول..‬ ‫ذ ك ن ا ر ن ار و‬ ‫ذ ك..‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫رورة ول ا ء‬ ‫ؤد‬ ‫و ..‬ ‫رورة ول ا ء ن د و س‬ ‫ؤد‬ ‫ج إ أو ب و وده..‬ ‫با‬ ‫ا َ إ ا ء..‬ ‫أن ون ر ك..‬ ‫ظ‬ ‫ر و ن..‬ ‫٥٢‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 26. ..‫ق.. ز ر‬ ٢٦ www.sawwaf.com
 • 27. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا ط ر.. و ا د ن‬ ‫ر..‬ ‫ل‬ ‫دث‬ ‫ر..‬ ‫ر ..‬ ‫م‬ ‫ل و دان د د‬ ‫م ر ط‬ ‫ا‬ ‫م..‬ ‫دا‬ ‫أن د ھذا ا و دان ا د د‬ ‫ا د ن ھو وك ط .. ر.. ُ ر.. و ف‬ ‫م‬ ‫ً و ظا‬ ‫م..‬ ‫مأ ءا‬ ‫ا‬ ‫اد ا د د ا ء‬ ‫ھذا ا وك ا‬ ‫ن ن طرون‬ ‫م.. ن ا ؤ م أن‬ ‫رة ا‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫ا د ن‬ ‫ن دھش ن ھذا ا ض و ن درج ا رئ‬ ‫م..‬ ‫ھ ا‬ ‫إ‬ ‫ا د ن.. و‬ ‫دم ا ط ر‬ ‫ط.. د وة ھ د‬ ‫ا د ن و ت ا ط ر..‬ ‫ا رر ا ل‬ ‫رد‬ ‫ط.. د وة ھ د‬ ‫ا د ن..‬ ‫٧٢‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 28. ..‫ق.. ز ر‬ ٢٨ www.sawwaf.com
 • 29. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا َو ُون ا َ دري!‬ ‫ْ‬ ‫ا رئ ا ز ز..‬ ‫ط و د ر..‬ ‫دھش د ط ك ذا ا وان ا ر.. و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ھ طر‬ ‫ك ا ق دھ ك.. و‬ ‫رب أن ط‬ ‫ا طرق ا ذ أو ا‬ ‫إ ك..‬ ‫ر‬ ‫ن ر ل د دة أ ول أن‬ ‫ھذه ا ر‬ ‫ون‬ ‫ا ل ك و ك إ أ وب و ط‬ ‫و ذات أ واء ط .. و ون‬ ‫كأ ر‬ ‫ا ِ َ أ ر ر زاً و د ..‬ ‫ِ‬ ‫ً..‬ ‫ن ا و ون و ا راض‬ ‫ھو ا د ن ا‬ ‫ا در ؟!..‬ ‫٩٢‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 30. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ر و ھو ا و ون‬ ‫د آ ت ھذا ا‬ ‫لوا‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫أر دك أن رج‬ ‫كإ‬ ‫ر د طر‬ ‫وان ا ر..‬ ‫ا دھ‬ ‫ن‬ ‫ا و ون ا دري..‬ ‫..‬ ‫م.. طر ك‬ ‫و ا د وا ..‬ ‫و‬ ‫رة ن ا ز ن ا‬ ‫ا و د‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫.. و ن‬ ‫ء اد و ا ظ ن‬ ‫نا‬ ‫أ رى..‬ ‫ا ُ َ ب ا وا و ا ر ن ن‬ ‫ت ا وا ..‬ ‫ن ءة ا و ون.. و أداء ا و‬ ‫و ف ذ ك؟!..‬ ‫م‬ ‫ھو أ د ا زة ا‬ ‫ا زا‬ ‫ل..‬ ‫أ ا رئ ا ز ز‬ ‫ر ا و ت ا ذي ول ط ك..‬ ‫ك أن‬ ‫ر و ھذا ا ط م..‬ ‫ك أن‬ ‫٠٣‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 31. ‫ق.. ز ر..‬ ‫راز‬ ‫زا زا‬ ‫ك أن وم‬ ‫أ ر ن ا رى..‬ ‫رات‬ ‫ھر و ت أو‬ ‫ا د‬ ‫رة ا‬ ‫ك أن د ا‬ ‫و ط ك..‬ ‫ل فأ ر نا د‬ ‫وم‬ ‫ا وظ ف ا‬ ‫م‬ ‫ك أن‬ ‫و‬ ‫..‬ ‫ا زا‬ ‫ل أ ا رئ ا ر م د ا و ون!!..‬ ‫أت‬ ‫لأ ر‬ ‫و وم‬ ‫أ ا زا‬ ‫ن إراد ك..‬ ‫ا‬ ‫..‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫أ واء ا ل و ا ة و ا رض و ت ا خ و‬ ‫ا د ن و وا ل رة ُ ِص ن ا‬ ‫..‬ ‫ا زا‬ ‫..‬ ‫و‬ ‫زك‬ ‫أ ا رئ ا ز ز‬ ‫طر ك ا‬ ‫و و ك!!..‬ ‫.. و د ك ا‬ ‫ا‬ ‫١٣‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 32. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ز‬ ‫دة ا‬ ‫ا ص‬ ‫ب‬ ‫ھذه ا طرة‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫دم‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫إذ أن ا و ون ر ا‬ ‫ا ذاء ل‬ ‫ا ِ م‬ ‫ول‬ ‫ر ر‬ ‫رو .. و دم ا ص ا م ن ا‬ ‫ا دة..‬ ‫ا ر‬ ‫لا‬ ‫ھذا ا وا ا ؤ م ؤ ر‬ ‫ل..‬ ‫دون ا ء و ن طرق و ن ا‬ ‫و.. و ن در ت..‬ ‫.. أن ا‬ ‫و أو ظرا‬ ‫و تا‬ ‫نا‬ ‫و ن‬ ‫ا ر ن..‬ ‫ر ا ھ ھ‬ ‫ل أن‬ ‫ر .. ھ .. و‬ ‫ا ر ن ذات ط‬ ‫.. أو دث ؤ‬ ‫ر ا واد ا ذا ا دة‬ ‫ر ر ا دة..‬ ‫ا ص نا‬ ‫ب ھذا ا ط ا و ت و دم‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ءة ا ز ا‬ ‫ط ا و ون‬ ‫ا‬ ‫أو ز دة‬ ‫رط‬ ‫ورة ا ض ُ َ‬ ‫٢٣‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 33. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ؤدي‬ ‫ورة م‬ ‫ا رازات ا ط‬ ‫ُ دد..‬ ‫دوث ُ ل دون ب ر‬ ‫و أ ر ن ذ ك أ ا رئ ا ز ز..‬ ‫ت‬ ‫ا و ون و ول ا‬ ‫دا ط ء‬ ‫ا ر ..‬ ‫ا دوا إ ا‬ ‫در و م‬ ‫رض‬ ‫ز‬ ‫ن نھ ك‬ ‫إ ا‬ ‫زا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ط.. ن‬ ‫ا در .. و ن ا و ون ر‬ ‫ر ا و وف ون دون‬ ‫ا داء ا‬ ‫ا وى ا ط وب.. ل و ر ودي دوث‬ ‫رر..‬ ‫ذ ك أ ا رئ ا ز ز.. رح ا ط ء و م‬ ‫م..‬ ‫ب ھذه ا ر‬ ‫ر أو ي‬ ‫م ا وي أو ا و ا‬ ‫ا‬ ‫وا رة..‬ ‫ز‬ ‫..‬ ‫طا زا‬ ‫م ؤدي إ‬ ‫ا‬ ‫را ا و ون..‬ ‫٣٣‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 34. ‫ق.. ز ر..‬ ‫رات و ا رازات ا و ..‬ ‫لا‬ ‫د‬ ‫ص و و ل ا واد ا دة‬ ‫أداء م ا‬ ‫ا م..‬ ‫ن‬ ‫أداء م ا ل و ا ص ا و و‬ ‫ر ر ا دة..‬ ‫ا‬ ‫ا ز‬ ‫ت أو وى ن‬ ‫دم و ود ا‬ ‫ا م‬ ‫ع‬ ‫ؤدي‬ ‫ا‬ ‫أ د‬ ‫ن ا ط وب و ا ص ن‬ ‫ا ر ون..‬ ‫و و ت م و ط ..‬ ‫ذ ك أ ا رئ ا ز ز..‬ ‫م د‬ ‫رات ا‬ ‫ا رص و س ط‬ ‫ا و و و ا در ..‬ ‫م‬ ‫نا‬ ‫ا‬ ‫ا داد ا‬ ‫و نأ‬ ‫ون ا داء‬ ‫م‬ ‫دا‬ ‫رات‬ ‫إ‬ ‫ط ھو ا س و ا ط‬ ‫ا وو ا‬ ‫ك..‬ ‫٤٣‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 35. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ط..‬ ‫و و ون دري‬ ‫م..‬ ‫رات ا‬ ‫م..‬ ‫دا‬ ‫و ذك‬ ‫م‬ ‫و أر و ك أ ا رئ ا ز ز رات‬ ‫و ط ..‬ ‫٥٣‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 36. ..‫ق.. ز ر‬ ٣٦ www.sawwaf.com
 • 37. ‫ق.. ز ر..‬ ‫١‪١x‬‬ ‫ول‬ ‫م و ف طر‬ ‫ار‬ ‫ھ ا‬ ‫ج و ذ ك رة وا دة و ً..‬ ‫ن أو‬ ‫أن ا ر ا ط وب و إن ن‬ ‫و أو رص أو أي طر أ رى م و‬ ‫ن ِ َ ل ا ر ض أو ن طر ق ر ق ا ر ض‬ ‫ا ون أو رد ن أ رة ا ر ض و ذ ك ل‬ ‫..‬ ‫٤٢‬ ‫ول ا ج س ر ن و ً أو ث أو أ ر..‬ ‫..‬ ‫و ن ط رة وا دة و ً.. ل ٤٢‬ ‫رة‬ ‫و ت‬ ‫ر د دة و‬ ‫و و د‬ ‫ا ط ..‬ ‫ر ض ذه ا‬ ‫م ط‬ ‫١ ‪١x‬‬ ‫د دة..‬ ‫ظروف َ ر‬ ‫َ‬ ‫ھذه ا طر‬ ‫..‬ ‫وا‬ ‫و ذ ك ظروف‬ ‫٧٣‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 38. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫١‪ ١x‬ھ ا‬ ‫إذ أن‬ ‫رات طو ..‬ ‫..‬ ‫ن‬ ‫زا‬ ‫ا ل إرھ‬ ‫أ رى..‬ ‫و ا دق و ت ا ر ض ن‬ ‫م ذه‬ ‫و ت ا دوا ا‬ ‫ً ن أن ا‬ ‫ا و ول إ ا وى‬ ‫ا زة ون درا‬ ‫ً ر‬ ‫ا دم أ رع و أ ل‬ ‫ا‬ ‫و ت..‬ ‫را‬ ‫ر ن‬ ‫م و‬ ‫را‬ ‫ھذا أن ا‬ ‫س‬ ‫ھ ا ل ءة‬ ‫و ً أو أ ر ب و‬ ‫دوا ..‬ ‫و‬ ‫ظروف ا‬ ‫ر‬ ‫و ن ط‬ ‫او ف اط ا م‬ ‫مو‬ ‫ا‬ ‫ر ض..‬ ‫ا ول‬ ‫ا ر‬ ‫١‪ ١x‬ھ‬ ‫و‬ ‫ر ض ا ذي‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫طط ا ط ا‬ ‫م..‬ ‫زم‬ ‫٨٣‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 39. ‫ق.. ز ر..‬ ‫دلو‬ ‫جط‬ ‫دم و ود‬ ‫إ و ط‬ ‫فء..‬ ‫م و ا راض‬ ‫نا‬ ‫لط‬ ‫ً‬ ‫و ط‬ ‫ا در ..‬ ‫٩٣‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 40. ..‫ق.. ز ر‬ ٤٠ www.sawwaf.com
 • 41. ‫ق.. ز ر..‬ ‫م‬ ‫در وا‬ ‫أ راض ا‬ ‫ن:‬ ‫م أ راض ا در إ‬ ‫ت ا دة ل‬ ‫ا م ا ول: ا‬ ‫ا دة و‬ ‫ب ا ر وي وا ز ت ا‬ ‫ا‬ ‫ا ر و ا دة و ا درن ا ر وي ) ا ث ور‬ ‫ا دة ا ر و‬ ‫ت ا دة ر‬ ‫ا و ( وا‬ ‫.‬ ‫وا دد ا‬ ‫ون دم‬ ‫ت‬ ‫ل ھذه ا‬ ‫وا ر‬ ‫ون‬ ‫م م‬ ‫م وذ ك ر ً‬ ‫ا‬ ‫ل)‬ ‫رو قا‬ ‫ول ا دو وا‬ ‫إ‬ ‫ظ طوال‬ ‫(‬ ‫و‬ ‫ا و وز وا‬ ‫ا وم.‬ ‫ت رة ن ا ه‬ ‫ون رب‬ ‫أ م‬ ‫ب‬ ‫وا وا ل ذا ا رازات ا و ودة‬ ‫طردھ‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ل زو‬ ‫ا وا‬ ‫ھذه‬ ‫ؤدي إ و‬ ‫رج ا ب ا وا ،‬ ‫١٤‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 42. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا ب و ل د ول ا واء و رو ، و‬ ‫ر‬ ‫زوال ا ز ت ا دة ا س وا‬ ‫ً ن‬ ‫،‬ ‫وا‬ ‫رض ارو ا‬ ‫ا درن ا ر وي ) ا ل ا ر وي (،‬ ‫ر‬ ‫ا ور ا و ن دء ا ج ) ث ا ر ر ً‬ ‫ورة دة وطوال ا وم‬ ‫ون إ ا ذ‬ ‫(‬ ‫ب‬ ‫م ا ور ا و‬ ‫ف‬ ‫ظراً‬ ‫ا ر ض ول‬ ‫دة ا رض ذ ك ب‬ ‫رة طوال ا وم وا ز ل‬ ‫ت‬ ‫اط م‬ ‫و‬ ‫د و ور‬ ‫ذك و‬ ‫ر‬ ‫رض و وض ا وزن ا ذي ده ب ا رض.‬ ‫ل‬ ‫: و ل ا راض ا ز‬ ‫ا ما‬ ‫ا در ( وا درن‬ ‫ا ز ن)‬ ‫ارو ا‬ ‫ج ) ن ا را‬ ‫ا ور ا رة‬ ‫ا ر وي‬ ‫دس ( وا ر و د وا ت ا ر و‬ ‫ا‬ ‫ا ز .‬ ‫وا ز ت ا‬ ‫وا دد ا‬ ‫ا ط‬ ‫٢٤‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 43. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ل ھذه ا راض وذ ك‬ ‫و ن ا ن ا وم‬ ‫ط ً ، و ول ا دو‬ ‫رة ا ط ب ا‬ ‫دا‬ ‫ت ا د وا د س‬ ‫دات ا و وا‬ ‫وا‬ ‫كو دا طر،‬ ‫ا ر لا‬ ‫و رھ‬ ‫دم رة‬ ‫و د ا ن أدو ذات ا ول ا د و‬ ‫ت و رھ (‬ ‫دات و و‬ ‫وا دة و ً )‬ ‫ك أو د ا ط ر‬ ‫لا‬ ‫و نا ن و‬ ‫، و و ً ب ول‬ ‫ب رؤ ا ط ب ا‬ ‫روات‬ ‫ا ذ ا دة ل ا وم ا و وا‬ ‫وا وا وا وا ل‬ ‫ا ط ز وا ط و ا‬ ‫رة ا ط ر .‬ ‫رة‬ ‫،‬ ‫با‬ ‫د نا ط ا‬ ‫و با‬ ‫ً ن ا ر ض ھو أ ر ن ون درا‬ ‫د .‬ ‫تا‬ ‫ع‬ ‫ب ا ز ر ھذا ا ر ا ر م‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ً نا د ن‬ ‫وص ا ذ ن ون ن ا راض ا در ،‬ ‫ا‬ ‫٣٤‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 44. ‫ق.. ز ر..‬ ‫و‬ ‫ا و‬ ‫ن رر ن‬ ‫وذ ك‬ ‫زد‬ ‫ن وا د ن ا وات‬ ‫إرادة ا‬ ‫.و ل م‬ ‫و درا ا‬ ‫ر‬ ‫وا م‬ ‫ود‬ ‫ود د ا د‬ ‫د/‬ ‫ا راض ا در‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫٤٤‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 45. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ً! "‬ ‫"ا‬ ‫زا‬ ‫يا م‬ ‫ا‬ ‫اري‬ ‫«‬ ‫ا »‬ ‫س.. ا‬ ‫ا‬ ‫ا اض إ‬ ‫١٢/ ٩/ ٠١٠٢‬ ‫ا زل ا‬ ‫زادت أ ة ا‬ ‫ھ ا ا م ار ع در ت ا ارة، و‬ ‫ب ا أر‬ ‫ا أ ا‬ ‫ز دة ا‬ ‫ا را‬ ‫ء‬ ‫وزارة ا‬ ‫ك‬ ‫ار ا‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ء إ ٠٤% م ٠١٠٢،‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا ي‬ ‫ا‬ ‫٧٣% م ٦٠٠٢، و‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫..‬ ‫٥٤‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 46. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا‬ ‫ه و‬ ‫ا اء‬ ‫ھ‬ ‫ا ع »و‬ ‫،و‬ ‫و‬ ‫إ‬ ‫ن فإ‬ ‫ا‬ ‫ر « زا‬ ‫ةو‬ ‫ارة ورط‬ ‫در‬ ‫ا ظ‬ ‫ا ي إذا‬ ‫،و ا‬ ‫و‬ ‫ھ اء‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫ن زاً‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر وا وا ، و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ً د‬ ‫ن‬ ‫ا ا‬ ‫ا اء، و‬ ‫اض إذا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫،‬ ‫لا‬ ‫ا‬ ‫ا .‬ ‫أ تا‬ ‫أن ا‬ ‫اض ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫وأ‬ ‫ة‬ ‫در ز دة وزن ا‬ ‫نأ‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫أو ا م ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م ق دھ ن ا‬ ‫،و‬ ‫أ لإ‬ ‫أ رت درا‬ ‫وھ ا دى وره دة ا زن،‬ ‫« إ أن‬ ‫» ب‬ ‫٦٤‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 47. ‫ق.. ز ر..‬ ‫أ اض‬ ‫تط‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫وا ز ا‬ ‫ن وا‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫-‬ ‫حا ط ءأ را‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫أھ ا‬ ‫ا -و‬ ‫ا‬ ‫ا :‬ ‫ا‬ ‫ات ط‬ ‫اء ا‬ ‫ا ضا‬ ‫اض‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ذى ا‬ ‫ط و ا ا ن،‬ ‫ا ،إ‬ ‫د.‬ ‫ا رد‬ ‫اء ا‬ ‫: »ا ض ا‬ ‫ا ع،‬ ‫دى إ‬ ‫ات ط‬ ‫ى‬ ‫ل فا ،‬ ‫ا «.‬ ‫أو‬ ‫إ اث‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫و :‬ ‫ا ، وأ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫تا ،و‬ ‫و ا ارھ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫وز دة إ از ا ع«. و‬ ‫٧٤‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 48. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ورة‬ ‫،و‬ ‫اء ا‬ ‫ا ضا‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ارة ا‬ ‫در‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ا ارة رج ا‬ ‫أ اض‬ ‫،أ ذ‬ ‫أ‬ ‫و ر د.أ‬ ‫، ا ض‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا وا‬ ‫إن‬ ‫،‬ ‫ر ا اء ا در ا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫ذ‬ ‫رأ ا ً‬ ‫أ ةا‬ ‫وأ ف:‬ ‫و م ا رة‬ ‫ا‬ ‫ً ا‬ ‫ا م ً«.‬ ‫إ‬ ‫ر ا فا‬ ‫وا‬ ‫لا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ات ا‬ ‫ا اء ا‬ ‫وب، و ً ذ ه د.‬ ‫دا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا اض ا ر ،‬ ‫اد ا اف، إ‬ ‫ً وى‬ ‫ً‬ ‫وأ ف: » ا‬ ‫٨٤‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 49. ‫ق.. ز ر..‬ ‫م أو‬ ‫تا دا‬ ‫، اء‬ ‫و‬ ‫«.‬ ‫ا اض ا‬ ‫ا ھ أو‬ ‫ار أ‬ ‫در‬ ‫و ر »ا اف«‬ ‫نذ ا‬ ‫ة ا ما ا ، ن‬ ‫أن ا ض‬ ‫ً،‬ ‫ا زا‬ ‫٧١-٠٢ در‬ ‫ة‬ ‫ر ت ا ودة ا‬ ‫ا ا و‬ ‫ا‬ ‫ةط‬ ‫ى‬ ‫داد أ ا‬ ‫،ا‬ ‫تا‬ ‫ا .‬ ‫ف‬ ‫تط‬ ‫و إ أن ا م‬ ‫،‬ ‫وإرھ ق وإ ء و‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫أ اء ا‬ ‫ة، و‬ ‫ا‬ ‫ھ ودة ا‬ ‫أھ‬ ‫ا‬ ‫ة ا ط ،‬ ‫ا ر أو ا‬ ‫ط ا‬ ‫ا اء. و‬ ‫٩٤‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 50. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ارة‬ ‫در‬ ‫د.‬ ‫ا‬ ‫زا‬ ‫»‬ ‫ا «و‬ ‫در »‬ ‫ا‬ ‫٥٢ در‬ ‫ل‬ ‫ا « ٤٢-٦٢ در‬ ‫ة‬ ‫ھ أ‬ ‫،و م‬ ‫و‬ ‫ل وا وج ا‬ ‫ما‬ ‫،و‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫وا اء ا ر ،‬ ‫ا اء ا‬ ‫ورة إ ف‬ ‫اض ا ر ، و د‬ ‫ل ا وى‬ ‫ً‬ ‫و د‬ ‫ا‬ ‫ً ودة ا‬ ‫أ ا ط ا‬ ‫ر، أ ذ‬ ‫م«، و ح د. إ اھ‬ ‫»ا‬ ‫دا ي‬ ‫وا‬ ‫ا ا م وا‬ ‫آ م‬ ‫ا‬ ‫ً: »‬ ‫ا زھ‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫،‬ ‫م وا‬ ‫ا‬ ‫و دى‬ ‫أو ا‬ ‫ا‬ ‫وا ء‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫إ‬ ‫،‬ ‫وث‬ ‫إ‬ ‫٠٥‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 51. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا ارة‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ارة‬ ‫إ اث آ م‬ ‫ذ‬ ‫ا رد‬ ‫ھ اء ا‬ ‫ا م«.‬ ‫أ ً‬ ‫ا‬ ‫أ ار‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ف در ت ا ارة،‬ ‫،و‬ ‫( ا‬ ‫إ اث )‬ ‫ما سأ مأ ة‬ ‫تا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ص، و م‬ ‫ا‬ ‫م أو ا ض‬ ‫ة ا ودة‬ ‫ارة‬ ‫در‬ ‫ظ أو‬ ‫ة ط ، اء ل ا‬ ‫ا‬ ‫ا م وا‬ ‫ا م،‬ ‫.‬ ‫، ن م‬ ‫اء ا‬ ‫را‬ ‫ط‬ ‫دوري‬ ‫ا زو‬ ‫ا‬ ‫ت وا ا ا‬ ‫ا‬ ‫١٥‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 52. ‫ق.. ز ر..‬ ‫وأ‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫تا‬ ‫ا و ت ا د.‬ ‫أ اض ا‬ ‫،‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫إ اھ ،‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ةا‬ ‫و‬ ‫ورة إ اء‬ ‫ً» ا ا‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫٣‬ ‫ان‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫وإھ ل‬ ‫«، و ا ر ا‬ ‫ا اض ا‬ ‫ل:‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫در‬ ‫ا ق‬ ‫أ‬ ‫ا ظ‬ ‫»‬ ‫٥-٠١‬ ‫ارة ا اء ا ر وا اء ا‬ ‫ا‬ ‫ار ا‬ ‫ً‬ ‫أ‬ ‫در ت‬ ‫أ ار‬ ‫ت دو تو ھ‬ ‫م.‬ ‫ا‬ ‫٢٥‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 53. ..‫ق.. ز ر‬ ٥٣ www.sawwaf.com
 • 54. ..‫ق.. ز ر‬ ٥٤ www.sawwaf.com
 • 55. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ر‬ ‫ا راب ا‬ ‫ت ط‬ ‫أر ح و‬ ‫ر‬ ‫أ رف أن ا‬ ‫ر..‬ ‫ا د ن..‬ ‫ر‬ ‫ھ‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫ط ن ن و ..‬ ‫ر‬ ‫..‬ ‫ر‬ ‫ر ن ا را ق..‬ ‫ُ ب‬ ‫٥٥‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 56. ‫ق.. ز ر..‬ ‫رة..‬ ‫ء أُ َ ر‬ ‫وأ‬ ‫ن ِ ْ َ م آ ر!!..‬ ‫راب ا د‬ ‫و ن ظر‬ ‫ر‬ ‫ر تا‬ ‫د را‬ ‫ا‬ ‫ر ر‬ ‫ا‬ ‫..‬ ‫ا ور‬ ‫وأ‬ ‫رھ ..‬ ‫و‬ ‫د د ل‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫رة!!..‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫إذا م‬ ‫..‬ ‫و‬ ‫دداً‬ ‫داً و‬ ‫دراَ‬ ‫د ؤن‬ ‫ر‬ ‫وا‬ ‫ط ء ا در!!..‬ ‫ذ ك..‬ ‫٦٥‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 57. ‫ق.. ز ر..‬ ‫وأ ت ط‬ ‫ھل أ وم وا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا راض ا رو و‬ ‫ا ر إ دھ ؟!..‬ ‫أم..‬ ‫در د‬ ‫ً‬ ‫أ د ھد‬ ‫..‬ ‫را‬ ‫و أ ھل‬ ‫؟!..‬ ‫أ س م‬ ‫را‬ ‫و ُ‬ ‫ً..‬ ‫..‬ ‫ورة‬ ‫ررت أن أ وم‬ ‫ط..‬ ‫٧٥‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 58. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ل‬ ‫ا طوارئ و ا‬ ‫ن ر‬ ‫ا رح‬ ‫و‬ ‫ب و ز‬ ‫اد‬ ‫أن دم و ودھ‬ ‫ل..‬ ‫ا ر‬ ‫ة‬ ‫ون و ر ل ا رط و ا‬ ‫وفا‬ ‫م نا ل‬ ‫وأ ء را‬ ‫وا‬ ‫ت..‬ ‫وفا س نا ر ا‬ ‫ً‬ ‫و و ل ا وم‬ ‫اطرح ھذه ا‬ ‫ا ر ض ا ُ ِ ..‬ ‫رو‬ ‫أ ر‬ ‫د..‬ ‫ا‬ ‫ق و ا رم‬ ‫س‬ ‫و دأ ا‬ ‫ب..‬ ‫ر ن ُد ن‬ ‫لد نا‬ ‫ت ھد ..‬ ‫ذا‬ ‫وا ر‬ ‫٨٥‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 59. ‫ق.. ز ر..‬ ‫..‬ ‫وم د و ل‬ ‫وا‬ ‫م:‬ ‫أ دھم‬ ‫ل‬ ‫!!.. "‬ ‫وح‬ ‫" اد ن‬ ‫و ود‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫د أن ا‬ ‫رة!!..‬ ‫ا‬ ‫ش د ..‬ ‫زال راب ا د ن..‬ ‫و‬ ‫راً..‬ ‫٩٥‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 60. ..‫ق.. ز ر‬ ٦٠ www.sawwaf.com
 • 61. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و أز ت ا ط ل ا‬ ‫ا رو‬ ‫ا ط ل‬ ‫ا‬ ‫ل ف أو‬ ‫.. ن‬ ‫أز ت‬ ‫ءات ا‬ ‫ر .. و ا‬ ‫ازات‬ ‫اا ض ظ و د‬ ‫ا‬ ‫ر ع‬ ‫ة..‬ ‫ت ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ر ا اض ا را‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫أن‬ ‫ا ا ة..‬ ‫ا‬ ‫ھ‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫أو ا ود‬ ‫ا ا‬ ‫ر‬ ‫و د‬ ‫دا‬ ‫ة..‬ ‫ا‬ ‫ا ط ل‬ ‫ا روا‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫ض ھ ھ و د‬ ‫ول ا ازات ا‬ ‫ا‬ ‫ة و ًإ ا ر‬ ‫ا َْ وا‬ ‫ً‬ ‫..‬ ‫و أز‬ ‫را إ‬ ‫دي ذ‬ ‫١٦‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 62. ‫ق.. ز ر..‬ ‫..‬ ‫أ اض ا‬ ‫رة ط‬ ‫وري ا‬ ‫ا‬ ‫از ً‬ ‫ت نا ج‬ ‫ھ ها‬ ‫و ا ُ َ ا ا ..‬ ‫ا‬ ‫تو‬ ‫ا رة إ دور ا ُ‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫أ با‬ ‫ت ا ارة‬ ‫وري‬ ‫ا‬ ‫ا ط ل.. إذ ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ت ا ارة ا‬ ‫تو‬ ‫ا‬ ‫.. و‬ ‫ك ا د م"‬ ‫"د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫دة‬ ‫ا ر و ا‬ ‫ا‬ ‫دي إ ا ض ا ُ َ‬ ‫ًأ‬ ‫ا‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫ا و وث ا ز ا ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫د ا رة إ ا ور ا م ا ي م‬ ‫جھم‬ ‫ا ر ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫..‬ ‫ر ا ط ل و ز م و د أ اض‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫رة ا‬ ‫ورة ا‬ ‫..‬ ‫لوا‬ ‫ا‬ ‫٢٦‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 63. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا ط ل‬ ‫أدو ا ر ون ا‬ ‫ا‬ ‫رة ا‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫ا اض ا ر ..‬ ‫..‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا ء‬ ‫ء..‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫٣٦‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 64. ..‫ق.. ز ر‬ ٦٤ www.sawwaf.com
 • 65. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا ِ ظرا َُ‬ ‫رة ا ظ ر‬ ‫ل ا ط ء ذ رة ت‬ ‫ا و ا ر ن لأ اط‬ ‫ا و تو‬ ‫ر ط را‬ ‫ز‬ ‫ص اد ق ل أ ف ا ر ن ا ز‬ ‫ا‬ ‫طب _ إن ز ا ر _‬ ‫ا ر ا‬ ‫أو ا طرار‬ ‫ت‬ ‫دون ا و ول‬ ‫..‬ ‫ص‬ ‫و ول‬ ‫را‬ ‫وء إ‬ ‫ً‬ ‫ا دا ت‬ ‫وا ظرا و‬ ‫ا ر ..‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫ا ظر‬ ‫و ن ا روري و ا وا ب ا ر ز‬ ‫ا ظ ر ا ر وي أو‬ ‫ا ُ َ ا ذي د ُط َق‬ ‫ظ ر ا ر ..‬ ‫ب‬ ‫أ لإ‬ ‫و ود ا ظ ر ا ُ َ‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ل أ را ا ظ ر ا‬ ‫ا و ول ا س‬ ‫ا راض ا در أ ر‬ ‫..‬ ‫ص‬ ‫إ‬ ‫٥٦‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 66. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا ر ا د وا‬ ‫و ُ ر أن ا ط‬ ‫ل إ ا ظ ر ل م و دأي.. إذ أن‬ ‫نو لا د لا‬ ‫ا ظ ر ا رن ھو و‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫ا ر‬ ‫ول..‬ ‫ص ا وف ن ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫أ وب ا ظ ر ن م ق ا رور ذه‬ ‫ت ا ق..‬ ‫ن‬ ‫ا ر ھو‬ ‫ھل و د أ م أم ؟!..‬ ‫؟!..‬ ‫در و‬ ‫ھل م إ ط‬ ‫أم ؟!..‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫ھل م ا‬ ‫ف م إد ل ا ظ ر ا ُ َ .. ن ا ف أم‬ ‫ن ا م؟!..‬ ‫ن ا ف؟!..‬ ‫ھل ن ا ن ل ا ظ ر ا ُ َ‬ ‫ف ذ ك؟!..‬ ‫؟!..‬ ‫ھ ا راض ا‬ ‫؟!..‬ ‫ظر‬ ‫دث دھ ؟!.. و‬ ‫ذا‬ ‫ذا و ر ت؟!.. م.. أر د ا ظ ر..‬ ‫ُ‬ ‫٦٦‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 67. ‫ق.. ز ر..‬ ‫رھ‬ ‫و‬ ‫ور ا ؤ ت ا‬ ‫و ل أن‬ ‫وا د ا ظ ر ا ُ َ ..‬ ‫ود أن ؤ د‬ ‫.. و‬ ‫ا ظ ر ا ُ َ ا رن ھو و‬ ‫ز..‬ ‫ب‬ ‫ظرا ُ َ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا د د ن ا راض ا در و‬ ‫ا ھ‬ ‫ا ر ن و ا ُ َ ب ا وا و ا ء ا وري ا‬ ‫ا ط ب إ ا و ول إ ا ر ا ن‬ ‫ج‬ ‫..‬ ‫صا‬ ‫أن‬ ‫ط با‬ ‫ا ظ ر ا ُ َ ا رن‬ ‫د ط‬ ‫نا ط ا‬ ‫ذ‬ ‫ا ل‬ ‫ا ر‬ ‫ل و ر اط‬ ‫و د د طر ا ج وب ُر ز و ُ دد..‬ ‫أن ذ‬ ‫ط با‬ ‫ا ظرا ُ َ‬ ‫ر ن طر ق ول ا‬ ‫ل ر‬ ‫ا‬ ‫ظ ر ط ر دا ل ا‬ ‫ا ذي م إط‬ ‫ل‬ ‫ل ھذا ا ول‬ ‫ظرو‬ ‫م م‬ ‫٧٦‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 68. ‫ق.. ز ر..‬ ‫زا‬ ‫ا و‬ ‫ن اط‬ ‫ا‬ ‫ر ض..‬ ‫و و وح‬ ‫ط با‬ ‫ا ظرا ُ َ‬ ‫ا د و ا ط أن ن‬ ‫وق ا‬ ‫ارو و‬ ‫ا ُ َ ب ا وا و ا‬ ‫اط‬ ‫ر ا ر ن و و ود أو دم و ود ا داد أو‬ ‫د وي أو أ ً ن ھو‬ ‫د د أو ورم أو‬ ‫..‬ ‫ا زا‬ ‫رط‬ ‫إدراك أي‬ ‫ط با‬ ‫ا ظرا ُ َ‬ ‫ا و ن‬ ‫ا ط ا‬ ‫رط‬ ‫وق ا‬ ‫رة و ا وم‬ ‫ا فوا‬ ‫د د..‬ ‫ا در ل و ا ط إ‬ ‫ا د‬ ‫_ إن ز‬ ‫وق‬ ‫وا ظرا ُ َ‬ ‫.. إذ‬ ‫ا‬ ‫ا ر _ أھ دوره ن ا‬ ‫ؤدي إ ا ل‬ ‫ن ن طق ا ز ف ا‬ ‫ر ذه‬ ‫وب د ء.. ا دان ا‬ ‫ا د ما‬ ‫٨٦‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 69. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا وء إ‬ ‫د‬ ‫ا د ء د دد ا ة..‬ ‫ظ ر ا ُ َ ..‬ ‫ا دور ا‬ ‫د ر ذ ر أن ا ظ ر ا ُ َ ا ط ع أن ُ ص‬ ‫راض‬ ‫ت ا را ا‬ ‫نا‬ ‫ذا ت‬ ‫ن م ا وء إ‬ ‫ا در و ا‬ ‫.. ھذا ا ص‬ ‫لط‬ ‫نا زا‬ ‫ص او ت ا‬ ‫ھم و ل طردي‬ ‫و‬ ‫ن ا را ت و ا دام ا در ا‬ ‫ت ا را ت..‬ ‫ن دم ول‬ ‫داد ظ ر‬ ‫‪ Ï‬ا‬ ‫ت..‬ ‫ل ن ت‬ ‫اط م‬ ‫ء ف.‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫‪ Ï‬ن ا ن ول ا ر ا دوا‬ ‫ح وم ا ظ ر و‬ ‫ا و و رو ً‬ ‫ول و ً ن ا ء.‬ ‫د‬ ‫‪ Ï‬ن ا د أن م إ ط ء‬ ‫ت‬ ‫ار ء ا‬ ‫دة‬ ‫رض‬ ‫٩٦‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 70. ‫ق.. ز ر..‬ ‫زا‬ ‫ط ا‬ ‫ا و ودة‬ ‫ا وي.‬ ‫ل إ ط ء در و‬ ‫‪ Ï‬نا‬ ‫فا ق رض‬ ‫ط‬ ‫رش‬ ‫ل ا ظ ر.‬ ‫‪ Ï‬ن ا ن ل ا ظ ر ا ُ َ ا رن‬ ‫ن ا ف أو ن ا م و ذ ك ً ط ب‬ ‫ل‬ ‫و رؤ ا ر ض.. إ أن ا‬ ‫ا‬ ‫ط ھو ا ظ ر ن ا ف ن أي‬ ‫ا وي.‬ ‫ط ا زا‬ ‫رق ل ا ظ ر داء دور‬ ‫‪Ï‬‬ ‫رة و‬ ‫ا‬ ‫وأ ذا‬ ‫ا‬ ‫رب ن‬ ‫إن زم‬ ‫ا ول و ا‬ ‫رند‬ ‫س رة إ‬ ‫ا و ط.‬ ‫م‬ ‫‪ Ï‬دإ ء لا ظرا ُ َ‬ ‫.‬ ‫إرا ا ر ض و إ ط‬ ‫٠٧‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 71. ‫ق.. ز ر..‬ ‫‪ Ï‬م ا زام دم ول ط م دة‬ ‫زول أي أ ر‬ ‫ا ل‬ ‫ن‬ ‫ط ا وم.‬ ‫ل ظرا ُ َ‬ ‫ط ل‬ ‫‪ Ï‬د دث أ راض‬ ‫وم..‬ ‫ار ع در ا رارة أو آ م‬ ‫ً.‬ ‫ھذه ا راض زول و دھ‬ ‫‪ Ï‬ا ظ ر ا ُ َ ھو أ وب ط‬ ‫ص ا ن و ا ج.‬ ‫ري ل‬ ‫‪ Ï‬و و لا م د إ ا ظر‬ ‫ا ط‬ ‫دام ا‬ ‫ا َُ ا‬ ‫أ د د‬ ‫اد‬ ‫ا ور‬ ‫ت‬ ‫دل ر ل ظرا ُ َ‬ ‫ظ ر ا دي.. إ أن‬ ‫ا را‬ ‫ا ظ ر ا ُ َ ا دي ھو ا ر د‬ ‫.‬ ‫را ل‬ ‫١٧‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 72. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ط‬ ‫‪ Ï‬ا ط ب ذو ا ر ز ا ط‬ ‫ظ ر ا ُ َ و أھ‬ ‫إ عا رض‬ ‫و و ُ ب ا ر ض إ راءات را .‬ ‫ا م‬ ‫اط ا‬ ‫‪ Ï‬ا ط ب ذو ا‬ ‫ا م‬ ‫و‬ ‫ا ظرا ُ َ‬ ‫و ا ر ب‬ ‫ن أدوا ا‬ ‫دم ط ب أدوات‬ ‫ق أن‬ ‫ا م..‬ ‫ص‬ ‫د دة دون ا و ول‬ ‫م ط با رض ل ظر ُ َ‬ ‫ل نا ة‬ ‫با رض‬ ‫و ت أن‬ ‫و ا طب.‬ ‫كا دا ط ءا ة ل‬ ‫‪ Ï‬إن‬ ‫و ول ا ر ا ن‬ ‫ظر ُ َ‬ ‫..‬ ‫و‬ ‫ص ك ل‬ ‫ا ط ..‬ ‫ول ا‬ ‫ردد‬ ‫‪ Ï‬و م ل ا ظ ر ا ُ َ ..‬ ‫‪ Ï‬وراً..‬ ‫٢٧‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 73. ..‫ق.. ز ر‬ ٧٣ www.sawwaf.com
 • 74. ..‫ق.. ز ر‬ ٧٤ www.sawwaf.com
 • 75. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ب ا رون ن ر‬ ‫..‬ ‫لا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫رون أ‬ ‫و ون ن ھذه ا ا‬ ‫َ ِب..‬ ‫ا ة رأ ً‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ظ رھ و ذات ا وھر..‬ ‫.."‬ ‫ش‬ ‫" رت‬ ‫د .. ش‬ ‫وا‬ ‫د ور.. دي رو‬ ‫"ا‬ ‫.."‬ ‫نا‬ ‫.."‬ ‫ك ش دا‬ ‫"ن‬ ‫.."‬ ‫ش أ ود‬ ‫؟!.. ط ً.. أ‬ ‫"‬ ‫.. ش‬ ‫"و ن ا س و‬ ‫ن.."‬ ‫أ‬ ‫ز‬ ‫ط ل ا دا و‬ ‫"ا‬ ‫؟!.."‬ ‫لا‬ ‫٥٧‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 76. ‫ق.. ز ر..‬ ‫رات و‬ ‫توا‬ ‫نا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫رات..‬ ‫ا‬ ‫ت رة ا ط‬ ‫رس ا ط ء‬ ‫و‬ ‫ع ا ر ض ھ ھذه ا د‬ ‫اط ا ُ ك‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫رات رة ل ق ا و ت.. أو‬ ‫ر‬ ‫ول ا‬ ‫رة ا‬ ‫ا رض‬ ‫و ذه ذه ا دا ا ط ..‬ ‫ا‬ ‫ل ا ور زون أ‬ ‫ا ط ءإ ا‬ ‫و‬ ‫ل ا ن أو ا راص أو ا راب..‬ ‫ا‬ ‫ب ز ا ر و ..‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫طرة‬ ‫ت‬ ‫ا ُ َ ب ا وا‬ ‫و ا رازات ا‬ ‫ا ل‬ ‫نا ظ‬ ‫ا در و‬ ‫ُ َ ب ا وا دون ر‬ ‫اط‬ ‫ا ر‬ ‫َ ر ..‬ ‫ا در أو أ ر‬ ‫ذا ر ض ر ض‬ ‫؟‬ ‫إ ص ا د ا ط ا رو‬ ‫٦٧‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 77. ‫ق.. ز ر..‬ ‫م؟‬ ‫ل‬ ‫و ذا ذھ ا‬ ‫د‬ ‫ھ‬ ‫رف أن ھذه ا د ا‬ ‫ر ط .. ل ا و ن ر ض‬ ‫و ود‬ ‫ا ُ ً ر..‬ ‫ر و ود‬ ‫ا‬ ‫ا ظر ا‬ ‫و رم و‬ ‫..‬ ‫در ن ا ود‬ ‫"ا ود.."‬ ‫و ش‬ ‫م..‬ ‫و ود ا د‬ ‫ا در د‬ ‫رض‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫ود إ و ل د..‬ ‫و ا ب ھذا ا ود‬ ‫..‬ ‫ھو ب ا‬ ‫و ن ا ود‬ ‫..‬ ‫ر‬ ‫هھ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ُ َ ب ا وا‬ ‫ا ر ض رض ب‬ ‫ا د ن أو ا ر أو ا طور أو ا و ر أو ا ط‬ ‫أو أي ب آ ر ؤدي إ‬ ‫ا د ا‬ ‫ا ض ُ َ ..‬ ‫٧٧‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 78. ‫ق.. ز ر..‬ ‫در..‬ ‫را‬ ‫دث ا ز ا ر و و‬ ‫ا‬ ‫ا رض و ورا إ ا د ا‬ ‫إ ذه..‬ ‫و ر‬ ‫..‬ ‫إ ذه ن‬ ‫أ و‬ ‫ھو ا د‬ ‫ورون ا ھ آ ر..‬ ‫و نا رن‬ ‫و ذك‬ ‫ن و ا‬ ‫أن ا ر ض‬ ‫ا طراراً..‬ ‫إ ا‬ ‫ا داً..‬ ‫وم دور ن..‬ ‫أن ا‬ ‫ا‬ ‫ر و ت ا ز ..‬ ‫أداء‬ ‫ا‬ ‫ا ُ َ ب ا وا‬ ‫ظ‬ ‫و أداء و‬ ‫إن رض ا در إ ُ ب‬ ‫ز ..‬ ‫وء‬ ‫إ‬ ‫دث ا ط و ا زج ا ذي ُ‬ ‫وھ‬ ‫..‬ ‫م أھ ا د ا‬ ‫ا در‬ ‫ذ ك..‬ ‫٨٧‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 79. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ز ن ر ه‬ ‫ن ا ط ب ا رف وم‬ ‫ا ِ َ و ا داء‬ ‫ب ا ر ا ُ ر و اط‬ ‫م أ وب ص و‬ ‫و دأ‬ ‫ا‬ ‫ا د‬ ‫و ت ما‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫ا رور ..‬ ‫رور ؟!..‬ ‫ب أ راض‬ ‫أ‬ ‫د..‬ ‫م..‬ ‫ل ر أ ل ا ج.. ا د‬ ‫ل رھم ا د!!.. أو طرة‬ ‫ا‬ ‫ا ن!!..‬ ‫ب.. و‬ ‫و د ق.. و ر‬ ‫إ ص و‬ ‫ا رام..‬ ‫ع و ت ا دوران ا د وي و ول إ‬ ‫دون‬ ‫..‬ ‫ؤدي إ إ ذ ر و و‬ ‫ا دف..‬ ‫أن ا ج ا ز ن‬ ‫نا ؤ د لوا د‬ ‫ا در ا ز و ا ل ا ط‬ ‫٩٧‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 80. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ب أن م زل ن‬ ‫رض ارو ا ُ َ‬ ‫ا ور زون ا ذي ھو‬ ‫وي‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر ا زاو ا و د ا ص ن ا‬ ‫وا و‬ ‫ا‬ ‫اط‬ ‫ا َُ وا ظ‬ ‫ُ َ ب ا وا ..‬ ‫با ل‬ ‫و و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن ھذا ا ط ر..‬ ‫د‬ ‫ل د‬ ‫ھ و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫وأ‬ ‫ر‬ ‫ا رض‬ ‫رم..‬ ‫ط‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫د ..‬ ‫..‬ ‫و‬ ‫٠٨‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 81. ..‫ق.. ز ر‬ ٨١ www.sawwaf.com
 • 82. ..‫ق.. ز ر‬ ٨٢ www.sawwaf.com
 • 83. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا د نا‬ ‫د‬ ‫ط ا د نا‬ ‫م ا دام‬ ‫إ ر وا ط‬ ‫م ر‬ ‫ا د نا‬ ‫ق‬ ‫ر ا د ن ن طر ق ر م‬ ‫ا د ن ا ث ن ا د ن..‬ ‫تا د ن‬ ‫ف‬ ‫و ن ا ن أن وم‬ ‫ن..‬ ‫نر‬ ‫ر إ‬ ‫ا‬ ‫ول..‬ ‫ري ا‬ ‫ا د نا‬ ‫ري ا وم..‬ ‫وا د نا‬ ‫إ ر إ‬ ‫أن رض ا د ن ا‬ ‫و ون‬ ‫وم أ ص‬ ‫تا د نا‬ ‫إ ..‬ ‫أو و ون‬ ‫ل أن رض ا وظف ر ا د ن إ د ن‬ ‫ا ل و أن رض ا د طر ا زواج‬ ‫ز‬ ‫إ د ن ا طرف ا ر و أن رض ا ن‬ ‫و ر ذك ن‬ ‫دا ل ا ر ِم إ د ن ن‬ ‫َ‬ ‫ري ا وم..‬ ‫ا د نا‬ ‫أ‬ ‫٣٨‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 84. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ط أن‬ ‫ول ھو و‬ ‫ري ا‬ ‫وا د نا‬ ‫ت‬ ‫إ ر إ‬ ‫رض ا د ن ا‬ ‫و ون ل‬ ‫وم أ ص‬ ‫ا د نا‬ ‫و‬ ‫نا‬ ‫و ر دي ا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫ر ذ ك..‬ ‫درا و‬ ‫و إذا ت ا وم ا و ا‬ ‫ت اد‬ ‫ث أ ب ا رو ت و ا‬ ‫فا ر نا ق‬ ‫ا دوى و ل ا راض‬ ‫ا طو ر و‬ ‫ت‬ ‫ق درات ھذه ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ف.. ن ا ل ا د ن ا‬ ‫و د‬ ‫ت‬ ‫ل ل ا دوى دون و ود‬ ‫..‬ ‫ا د نا‬ ‫ھ و‬ ‫ُ رب‬ ‫إذن..‬ ‫ھو ل ل ا دوى ا راض‬ ‫ا د نا‬ ‫ا ُ د ..‬ ‫رق وھري..‬ ‫و ن‬ ‫٤٨‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 85. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ُ د ون ر‬ ‫ِ‬ ‫أن ا ر ض رض رو‬ ‫ل‬ ‫با طن وا‬ ‫ء..‬ ‫و ن دوى ا د ن إن ز ا ر م‬ ‫د ا د ن‬ ‫داً و و وح ن ا ر ض و‬ ‫ر ا د ن!!..‬ ‫د‬ ‫إ ا مو‬ ‫ذا‬ ‫ھذا ا د د ا ق وا ف و‬ ‫ٍ‬ ‫ا د ون ر ا د ن.. ن د و وز و‬ ‫وب ا دي ر ..‬ ‫ط و دم ا زام‬ ‫ھو..‬ ‫وھرھ و‬ ‫ون أن ا ر‬ ‫ا زام..‬ ‫ا ر ا زام..‬ ‫ت‬ ‫ھذه ا درا أن رر أ رار‬ ‫ر ا د ن.. ھذه ا ط‬ ‫ا د نا‬ ‫رو‬ ‫ل‬ ‫َ ت و م و م درا‬ ‫ءل.. ف م إ ف ھذا‬ ‫ض.. و ن‬ ‫ل ا د ن..‬ ‫رات‬ ‫وز ا و ط ا‬ ‫ا‬ ‫٥٨‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 86. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ت ا د ن..‬ ‫ا رار‬ ‫طو‬ ‫و‬ ‫ھذا ا ف ر‬ ‫ا ل‬ ‫و و ت و‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫ف؟!..‬ ‫را د ن ن‬ ‫ا ظر إ ا ذي رض‬ ‫م و ر م..‬ ‫أ ر م وز‬ ‫م ذا‬ ‫دى و‬ ‫رؤ ر ا د ن أن‬ ‫و‬ ‫ك ا دح ا د و ر ا ر ..‬ ‫ا‬ ‫ض ر ا د ن رداء ا ل و ا ودا و‬ ‫ف ط وق رف ا ء..‬ ‫كا ر‬ ‫ض رداء ا ل.. و ض‬ ‫ً:‬ ‫و رخ و ا د ن‬ ‫ا‬ ‫ك.."‬ ‫" .. ا‬ ‫س‬ ‫ط ا د نا‬ ‫ة أن‬ ‫ا ةوا‬ ‫ر ا د ن اد ع ن م‬ ‫ل‬ ‫درء ا ذى..‬ ‫وا د‬ ‫اط‬ ‫٦٨‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 87. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ن‬ ‫وم‬ ‫را د ن ا‬ ‫س‬ ‫..‬ ‫م ن ر ا ة لا‬ ‫ب ا رض.. و د ر ا زاج.. و‬ ‫ا وم‬ ‫ث ا م و ا را ا ر ..‬ ‫ءل..‬ ‫و‬ ‫.. أو ن م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د ن؟!..‬ ‫ن؟!..‬ ‫..‬ ‫أن ا‬ ‫ا د‬ ‫ف أو م..‬ ‫أن ا ط ل و ا ر‬ ‫اط‬ ‫ون ر م..‬ ‫ا ط ل‬ ‫إن ن ا و ء‬ ‫ھو ا رف.. ھو ا ل..‬ ‫إن ن ا وا د أو ا وا دة أو ھ د ن ا ط ل‬ ‫إ ا ء و ص ا دراك و ا ل ن ءة‬ ‫رط ن و‬ ‫ا‬ ‫ا ر ن و ار ع‬ ‫ا ض ا ُ َ ب ا وا .. ھو ا رف..‬ ‫..‬ ‫و ھو ا د ل ا‬ ‫٧٨‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 88. ‫ق.. ز ر..‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫رح أن ون ا ل ا ر‬ ‫ا ل إ را ل ھو ا ل..‬ ‫..‬ ‫أن دا ا ون ا ون رأة و وة ن م‬ ‫أو ..‬ ‫دا ك‬ ‫د دة و ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫و طق إ‬ ‫دة ر ا د ن و دد ھذه ا‬ ‫ا ر ا ر داً و ھ ا د ع وة د ن‬ ‫ا ط ل..‬ ‫ري‬ ‫رس ا د ن ا‬ ‫..‬ ‫وا‬ ‫دأھ و ر ً..‬ ‫..‬ ‫ر و و وا‬ ‫ر‬ ‫..‬ ‫دا د نا‬ ‫٨٨‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 89. ..‫ق.. ز ر‬ ٨٩ www.sawwaf.com
 • 90. ..‫ق.. ز ر‬ ٩٠ www.sawwaf.com
 • 91. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا ع نا د ن‬ ‫ر‬ ‫ن د نا‬ ‫ع ا در‬ ‫ط ط‬ ‫ل‬ ‫ب ا د ن أز إ‬ ‫ً..‬ ‫..‬ ‫دي و ا َ َ‬ ‫ا ھدار ا‬ ‫ر‬ ‫ا ن ا روف أن ا ط ا ذھ و ا د‬ ‫ً ن ر ا د ن..‬ ‫فا‬ ‫ا د ن‬ ‫ا ل‬ ‫د را‬ ‫إ ا‬ ‫إ‬ ‫ھذه‬ ‫و ا رار ا َ ْدي ا ذي‬ ‫ا د ن‬ ‫ط ن ..‬ ‫وأ‬ ‫ا‬ ‫نأ ب و ا د نو‬ ‫و ا ن.. ط‬ ‫وأ‬ ‫ا طعا و‬ ‫ا ط ع ا ھ ..‬ ‫ا وب‬ ‫ط ھذه د ا م ءھ‬ ‫ا در ..‬ ‫ا ط ..‬ ‫و ول إ إ ع آ ن.. و أ دي..‬ ‫..‬ ‫و‬ ‫تأ رإ‬ ‫إذ أن ا ع ا رر و ا‬ ‫و ..‬ ‫أ ر‬ ‫طورة‬ ‫ذا ا ع ا در ؟!..‬ ‫١٩‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 92. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا لإ‬ ‫ؤدي ط‬ ‫ن ا ع ر ا در‬ ‫ا زا و ا و‬ ‫ر د اط‬ ‫ا ض ا ُ َ ب ا وا و ق‬ ‫..‬ ‫ً نا وروا‬ ‫ا در..‬ ‫رة..‬ ‫ر ر ر و‬ ‫ط ..‬ ‫ل‬ ‫ھو ا‬ ‫ذا.. رى أن ا ع ا در‬ ‫طً‬ ‫ُ ل‬ ‫ج إ إرادة و أو ز‬ ‫ا‬ ‫وي ا ع..‬ ‫ر..‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ھذه ا ط ا ط‬ ‫ك أن وم د و‬ ‫ر‬ ‫ھ ط ط‬ ‫طك ا ِ َ و‬ ‫با‬ ‫إ دة‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫ن وم د ن أ ر ن‬ ‫وا ط و‬ ‫ر و ..‬ ‫ك إن ن‬ ‫و ن أن ذ ن ا ط‬ ‫و ..‬ ‫دك ا د ن ال ن‬ ‫وا دة‬ ‫☻ ا زام دم وز‬ ‫و دون ز دة رة أ و ن..‬ ‫رة‬ ‫دم ا ز دة و و‬ ‫ا رص‬ ‫وا دة..‬ ‫٢٩‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 93. ‫ق.. ز ر..‬ ‫و‬ ‫زام دم وز دل‬ ‫☻ ا‬ ‫ن.. و ذ ك دة‬ ‫و ن‬ ‫ف‬ ‫ن..‬ ‫أ و‬ ‫ا و ول د ر ن‬ ‫رص‬ ‫☻ ا‬ ‫ل‬ ‫دل‬ ‫إ ا و ول إ‬ ‫ا ط‬ ‫ن..‬ ‫و ن‬ ‫ر دة‬ ‫ل و ن‬ ‫دل‬ ‫☻‬ ‫ن..‬ ‫أ و‬ ‫د ر و ف ن دء ا ط‬ ‫☻‬ ‫ط ا زام‬ ‫أ‬ ‫وازي‬ ‫أي‬ ‫وز ث ب أ و دون‬ ‫دم‬ ‫ز دة..‬ ‫☻ وا ل ا ع ا در‬ ‫أ و و ذك‬ ‫دد ا ن‬ ‫لإ‬ ‫ا ع‬ ‫ن دء‬ ‫ا را‬ ‫ا در ..‬ ‫ن‬ ‫☻ ھذا ا دل ا د د و ھو‬ ‫رة ر ل..‬ ‫ر‬ ‫أ و‬ ‫دل د د‬ ‫☻ و دأ ا ر ا را‬ ‫و ف أ و .. ط‬ ‫و ھو‬ ‫ا ر ا را ..‬ ‫٣٩‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 94. ‫ق.. ز ر..‬ ‫دل‬ ‫س‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫☻ و‬ ‫رة‬ ‫وا دة أ و .. ٠٢‬ ‫ر و ..‬ ‫وي‬ ‫أ و ..‬ ‫ا ر ا دس زم را‬ ‫☻‬ ‫را ة أن ھذا‬ ‫ر ن و ..‬ ‫ھذه‬ ‫ا ر ھو ا طر ا رات ا ر‬ ‫ا در ..‬ ‫ا‬ ‫رة‬ ‫داد ا طوة ا‬ ‫☻‬ ‫..‬ ‫ر د د.. و ھو ا ر ا‬ ‫وا ر‬ ‫☻ و دأ طوة ا‬ ‫ر ن و‬ ‫روھ‬ ‫ن ود ا‬ ‫رة و .. ل..‬ ‫دل‬ ‫ر نأ ما توا نو‬ ‫ء‬ ‫رة أ م ا د و ا‬ ‫ا ر ء.. و‬ ‫را ة‬ ‫و ا س.. أو ا س..‬ ‫وع‬ ‫ص و‬ ‫ا ر ز‬ ‫ع ن‬ ‫نا را ن ن ط‬ ‫ر ..‬ ‫ا‬ ‫ون ا دل ھو‬ ‫ا را‬ ‫☻‬ ‫دم ا د ن و‬ ‫رة و‬ ‫وع..‬ ‫٤٩‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 95. ‫ق.. ز ر..‬ ‫☻ ا ر ا ر د ا زام دم‬ ‫ل ر‬ ‫ا د ن أر أ م أ و‬ ‫رة وا د ا م‬ ‫و ول‬ ‫ا رى..‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫☻ ا ر ا دي ر م ا‬ ‫ل‬ ‫رة وا دة و ن أ و‬ ‫ء أو ا د و‬ ‫ا توا‬ ‫ا ر ء أو ا ن و ا س..‬ ‫☻ ا وع ا ول ن ا ر ا‬ ‫رة‬ ‫ر م ا زام دم وز‬ ‫وا دة و ط أ و ..‬ ‫ا‬ ‫☻ را ا ذات ل ا‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ا رة ن ا ر ا‬ ‫ر و دم‬ ‫ر ا ص ن ود ا‬ ‫ط .. ل و ا ن ن‬ ‫ا راب‬ ‫و ن ل‬ ‫زاز‬ ‫س‬ ‫دء ا‬ ‫د..‬ ‫ا د .. و ا‬ ‫ن‬ ‫٥٩‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 96. ..‫ق.. ز ر‬ ٩٦ www.sawwaf.com
 • 97. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا درن‬ ‫و‬ ‫رات..‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا ر م ن ا طط ا‬ ‫قا‬ ‫روب ا درن.. و ا‬ ‫و‬ ‫ذا ا رض.. و‬ ‫ا و توا جا ق‬ ‫ا در ب.. إ‬ ‫رق‬ ‫وم‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫و د رات ھذا‬ ‫–‬ ‫ا – ل أي ظ م إ‬ ‫ا ط ر ا ط ..‬ ‫إ‬ ‫ر أ‬ ‫و ا د د ن ا رات ا‬ ‫ق‬ ‫ت ا ظ م أو‬ ‫ر ا ري أو أ‬ ‫ا‬ ‫ا طق‬ ‫ھ‬ ‫ر ا ور ا ط ظل‬ ‫ا ول..‬ ‫و ا ول..‬ ‫ق رو و ول ا ط و ا د ت‬ ‫إ أن‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ا ط ھ ن ل ا رؤى ا‬ ‫ا ول..‬ ‫ق‬ ‫ول طري ن‬ ‫و أود أن اطرح‬ ‫ذا ا ر..‬ ‫ق وا دة‬ ‫! ن دوث ا‬ ‫دم و ود‬ ‫ت‬ ‫نا ث‬ ‫ن‬ ‫و ض‬ ‫ؤ ِدة‬ ‫أ‬ ‫٧٩‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 98. ‫ق.. ز ر..‬ ‫رد ا راض و وض ا و ف ن‬ ‫ھو‬ ‫ا‬ ‫دم‬ ‫ا وء إ ا‬ ‫ج ر و و‬ ‫ؤ ذ م ا زام‬ ‫إ دة ا ص و ا م م ا ر ن إ‬ ‫ا رار‬ ‫ا رأي ا‬ ‫ا وض ا ط ..‬ ‫ط ا ورة ا و ..‬ ‫! و إذا‬ ‫ما ر نإ‬ ‫أ ءل ذا‬ ‫أ د ا‬ ‫و ت أ رى‬ ‫د‬ ‫رة ز‬ ‫ا .. د ً ن رك ا‬ ‫اط‬ ‫ضا‬ ‫دث‬ ‫..‬ ‫.. أو ط ..‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫دل ر‬ ‫! إن ا ر ع ا د‬ ‫.. ھذا إذا م‬ ‫ا ر ب ھو ؤ ر ا‬ ‫روب‬ ‫ق‬ ‫زم طق أن زر ا‬ ‫ا درن ھو ا طق ا ط ا رب ل‬ ‫٨٩‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 99. ‫ق.. ز ر..‬ ‫.. ھذا إذا ر‬ ‫صا‬ ‫ا ھب‬ ‫ل ا دم ا ط ..‬ ‫دن ن‬ ‫‪Polymerase Chain Reaction‬‬ ‫‪PCR‬‬ ‫‪Or Quantiferon TB Gold QFT‬‬ ‫.. و‬ ‫! و دث د م طور ا‬ ‫ول رة.. د‬ ‫ا ورس ا‬ ‫ا ر.. دث أن م ا رو ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ق.. و‬ ‫ا ص صا‬ ‫ل ھذه‬ ‫ت ا ث.. و م‬ ‫ء.. ‪ Cure Case‬و ن‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و د‬ ‫ن ذر ا ر ض‬ ‫د‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫دره..‬ ‫ء.. و‬ ‫ل ا رض‬ ‫م‬ ‫ذا ..‬ ‫ل د ري ت!!.. و‬ ‫ن م‬ ‫ھو أ أ ل ا ج..‬ ‫‪Complete Treatment‬‬ ‫٩٩‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 100. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ل م‬ ‫دون ا رة إن ن ھذا ا‬ ‫ح أم ؟!.. و أ ءل ن ص ا دم‬ ‫..‬ ‫ا با‬ ‫ا رإ‬ ‫توأ ا م‬ ‫م..‬ ‫ل ا‬ ‫لو‬ ‫ا جا‬ ‫وا رق‬ ‫ا و توا لوا‬ ‫ر و ل ا دا رة ا‬ ‫ا ط ا زا ر و ا‬ ‫ر ھذا ا روب‬ ‫..‬ ‫ا د تا‬ ‫ا‬ ‫! ر و أن م ق ا رات ا‬ ‫روب ا درن.. و ا ر‬ ‫و‬ ‫ا وي ‪Direct Observed‬‬ ‫‪Therapeutic System‬‬ ‫ن ن‬ ‫‪DOTS‬ا دو س و‬ ‫و ا درن.. ا راح‬ ‫ا رار‬ ‫و طو ر ا طط ا ط ا‬ ‫را‬ ‫م..‬ ‫د ا ر .. و ر‬ ‫٠٠١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 101. ..‫ق.. ز ر‬ ١٠١ www.sawwaf.com
 • 102. ..‫ق.. ز ر‬ ١٠٢ www.sawwaf.com
 • 103. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا ط ارو‬ ‫ج‬ ‫ب.. أ راض..‬ ‫أ‬ ‫ا ط ا ر و ھو ا داد و ء‬ ‫ون‬ ‫ر‬ ‫د وي ن طر ق ط‬ ‫نا و‬ ‫ا با مآ‬ ‫نا و‬ ‫د نوا‬ ‫اد و‬ ‫.‬ ‫زا‬ ‫اد و‬ ‫رورة ر ك ا د ن‬ ‫ب دوث دا ت ا ط‬ ‫رار‬ ‫ل ا ا ر ن.‬ ‫رك‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫دا‬ ‫دث أ‬ ‫ت ر نو‬ ‫ا را و ا‬ ‫ل ا وض.‬ ‫ا رات ن ا دات‬ ‫ا و دة.. و رورة م‬ ‫د‬ ‫دون‬ ‫د ا و دة‬ ‫ا وفط‬ ‫ظ ور أ راض.‬ ‫وث ا ر ض رات طو‬ ‫را او و ود‬ ‫راش‬ ‫را ر‬ ‫ر دم و س‬ ‫٣٠١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 104. ‫ق.. ز ر..‬ ‫زم ا ر .. ا ر ا‬ ‫د ن و ا وث راش رات‬ ‫ت‬ ‫طو ؤدي إ ز دة ا‬ ‫د نوا‬ ‫دوث وادر ا ط‬ ‫ا ا ر ن.‬ ‫ا راض:‬ ‫رة د‬ ‫فا طتا‬ ‫دث دون أ راض ق ا ر ض أو‬ ‫ط ب ا ورة ا ط .‬ ‫دل ا س ھو‬ ‫نو ر‬ ‫ا‬ ‫ا ط ارو .‬ ‫أ رر‬ ‫در ل م دون ز‬ ‫ا م‬ ‫ب ن ا در‬ ‫أو آ م دد‬ ‫و ت ا ط دھ .. و‬ ‫ا ط ا‬ ‫در و ون‬ ‫ق‬ ‫ا م‬ ‫ا م د ا َ َس ا ق.‬ ‫د دث ل د م أي‬ ‫وب دم د دوث ا ط‬ ‫ارو .‬ ‫٤٠١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 105. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ص:‬ ‫ا‬ ‫رة ا ط ب و رؤ‬ ‫د‬ ‫ر ا ر .‬ ‫ا‬ ‫و تأ‬ ‫‪Multi slice CT with‬‬ ‫‪Angiography‬‬ ‫‪Ventilation Perfusion‬‬ ‫‪Scan‬‬ ‫ا ج:‬ ‫ر ا زاو ھ ھو ط‬ ‫ذ ت ا ط ت ل ا ر ن ا ذي‬ ‫ن تا د‬ ‫لأ ل‬ ‫ُ ط‬ ‫أو ور د.‬ ‫ل‬ ‫أ راص ذ ت ا ط‬ ‫أ ر او دى ا ة‬ ‫ل ن‬ ‫رؤ ا ط ب.‬ ‫ل أن م و ود ا ر ض‬ ‫نا‬ ‫أ م‬ ‫إ‬ ‫أول‬ ‫ا ر زة طرة‬ ‫ا ر ار‬ ‫ا و ف.‬ ‫اط‬ ‫٥٠١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 106. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ج:‬ ‫ر نا‬ ‫او‬ ‫‪Prophylaxis‬‬ ‫رورة ر ا ر‬ ‫ظ م.‬ ‫ا ط‬ ‫رورة ر ك ا د ن‬ ‫رار و ب ا وس رات‬ ‫طو .‬ ‫ا دات د‬ ‫رورة‬ ‫ا و دة دون ا ظ ر دوث‬ ‫أ راض.‬ ‫ت‬ ‫تا‬ ‫ه اط‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ل مو‬ ‫ا را‬ ‫ل ا وض ل‬ ‫ار ن و‬ ‫ب ا ط ارو .‬ ‫ص‬ ‫٦٠١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 107. ..‫ق.. ز ر‬ ١٠٧ www.sawwaf.com
 • 108. ..‫ق.. ز ر‬ ١٠٨ www.sawwaf.com
 • 109. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ف‬ ‫و تا‬ ‫س‬ ‫دم ا دل أو ت ا ر و دء ا‬ ‫ن رودة و أ ط ر..‬ ‫ا ءو‬ ‫دون إ ذار و‬ ‫دأ ا واء ا ر‬ ‫دھ .. و رع‬ ‫ر أو‬ ‫ا واء ا رة ا‬ ‫..‬ ‫ا رون إ ا ف ن ا س ا‬ ‫ا بو‬ ‫و دأ طور د دة ن ا خ ا ر‬ ‫رج‬ ‫ود ا ء ا رد ا طر ظ ور و‬ ‫ر ده ا ُ رق:‬ ‫ا طرة‬ ‫أ‬ ‫ُ‬ ‫ز ت ھ !!.."‬ ‫ً!!.. إ‬ ‫"‬ ‫ون‬ ‫و ا رون ن أو ء ا ور ا ُ ر ن‬ ‫أ م ن ا رع ا ف.. و در‬ ‫ت ا ل أو ا درا‬ ‫ا ض‬ ‫ا ض‬ ‫ن در را‬ ‫أو رھ ن ا ءات ا‬ ‫إ ا ف!!..‬ ‫٩٠١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 110. ‫ق.. ز ر..‬ ‫!!.. و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫نا فا‬ ‫ا و !!..‬ ‫.. إن ا ف ا ر دون رص ھو‬ ‫..‬ ‫زا‬ ‫إرھ ق ف‬ ‫ف‬ ‫ھ‬ ‫إن ن ا ب ا ذي ر و‬ ‫َ‬ ‫د درك م ا ر د ا ُ زف‬ ‫ا ر‬ ‫ا دى ا و ط..‬ ‫ن زه ا‬ ‫و ا د..‬ ‫ل‬ ‫ب ا راض ا ز‬ ‫و ضا ر نأ‬ ‫واء ا رة ر .. و رون‬ ‫ا ط رون‬ ‫و ..‬ ‫ا ف ا ر را‬ ‫ون ن إ س‬ ‫ا ر اذن‬ ‫ذك ر‬ ‫رارة..‬ ‫رودة و إ س ر‬ ‫ر‬ ‫نا بو‬ ‫ا‬ ‫ذ ك.. و ظر إ ا ط‬ ‫ا‬ ‫با‬ ‫ا راھ ن و رة ا ظ ھر‬ ‫ا واء ا‬ ‫رض رھ ق‬ ‫و ن و ود ر ُ َق أو‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫٠١١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 111. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ب‬ ‫.. و ظر إ أ‬ ‫و ت‬ ‫ا ز‬ ‫ا راض ا ز و رورة ا ظ‬ ‫رض‬ ‫ت ا رھ ق ا دة ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا خ ا ب..‬ ‫ر ن ن‬ ‫ت‬ ‫و لط‬ ‫وا د دء ا ف ن ا س ا و‬ ‫إ ا واء‬ ‫ل‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫د ت و ً..‬ ‫ھؤ ء ا وا د‬ ‫ران..‬ ‫و ا ران‬ ‫ا وع‬ ‫• و ا د ا ت ھو‬ ‫ا ول ن و..‬ ‫ف دءاً ن ھذا ا ر‬ ‫ث ذ ا رار‬ ‫و ً..‬ ‫و ا دان ا ران ھ :‬ ‫• وم م ا م.. ث ن ا ذ‬ ‫ف ھذا ا وم..‬ ‫ا رار‬ ‫١١١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 112. ‫ق.. ز ر..‬ ‫س‬ ‫ف نا‬ ‫ھو وم ا‬ ‫• وا‬ ‫ز‬ ‫ون‬ ‫ا و ا ذي زم ا‬ ‫ا رط و ً..‬ ‫ر ھ ھ وار‬ ‫ا‬ ‫ا وا د ا‬ ‫ر ن‬ ‫نا‬ ‫ط ار ز ز‬ ‫ا ل ظروف ا‬ ‫ط‬ ‫.. و‬ ‫ل رد..‬ ‫ا‬ ‫ر ن ن ھذه ا ط‬ ‫أن ا‬ ‫و ؤد‬ ‫دم ا ف أ دا‬ ‫إ ھو‬ ‫ا ر ز از‬ ‫س‬ ‫نا‬ ‫ل أي ن ھذه ا ط ا ث..‬ ‫رارة ا و.. أو طوع د و دع س‬ ‫ر ..‬ ‫ن‬ ‫و إذ د و إ ا زام ا ط ق ط ز‬ ‫د وإ ا ظ‬ ‫ن ا ط ا ذ ر ھ ..‬ ‫ن‬ ‫.. و ا و‬ ‫و‬ ‫ءة ا ز ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا ز ت ا ُ َ ار‬ ‫ر ر وب ..‬ ‫ت در‬ ‫ا‬ ‫٢١١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬
 • 113. ..‫ق.. ز ر‬ ١١٣ www.sawwaf.com
 • 114. ..‫ق.. ز ر‬ ١١٤ www.sawwaf.com
 • 115. ‫ق.. ز ر..‬ ‫ا و تا‬ ‫ھذا ا و وع و‬ ‫م ا رون ن ل‬ ‫ً..‬ ‫وه‬ ‫ص طب ا راض ا در‬ ‫و‬ ‫و َ ق ھذا ا و وع..‬ ‫وم‬ ‫ً!!..‬ ‫ط ت ا دول‬ ‫ا رة إ ا را‬ ‫إ ا‬ ‫ظما و ت‬ ‫رار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫ر و د ررات ر ُ َ د ھذه ا ط ت‬ ‫..‬ ‫رار ھذا ا ظ م ر ا‬ ‫إ ا‬ ‫..‬ ‫را‬ ‫ر ا ط ..‬ ‫ب‬ ‫و ت أن اطرح ا و وع ل ل ا‬ ‫ُ‬ ‫و‬ ‫دث ن زا ا و ت ا‬ ‫ا د ..‬ ‫وب ا ل ..‬ ‫٥١١‬ ‫‪www.sawwaf.com‬‬