SlideShare a Scribd company logo
Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury  1
Sprawozdanie z realizacji projektu „Dni Małopolski w Brukseli 2011”


  1. Opis projektu, terminy i miejsca realizacji poszczególnych punktów programu,
    odbiorcy
  2. Opis działań promocyjnych
  3. Zestawienie relacji medialnych
  4. Projekty druków promocyjnych i reklam
  5. Dokumentacja fotograficzna
  6. Szczegółowy kosztorys projektu
  7. Uwagi, spostrzeżenia, rekomendacje związane z projektem, sugestie na przyszłość
Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                       2
1. Opis projektu, terminy i miejsca realizacji poszczególnych punktów
    programu, odbiorcy

    1.1. Opis projektu


Zaprezentowanie wizerunku Małopolski jako regionu kreatywnego i dynamicznego, o dużym
kapitale intelektualno-społecznym, którego cechą jest podejmowanie nowatorskich inicjatyw
kulturalnych, stało się głównym celem Dni Małopolski w Brukseli 2011. Projekt zakładał
również wzmocnienie na arenie międzynarodowej działań służących promocji za granicą
polskich twórców i artystów oraz aktualnych wartościowych zjawisk kulturalnych. Nie bez
znaczenia było także wykorzystanie szansy, jaką jest okres prezydencji Polski w Unii
Europejskiej oraz intensyfikacji obecności Polski na arenie międzynarodowej, jako kotwicy
medialnej dla promocji Małopolski. Punktem wyjścia przy opracowywaniu przez Małopolski
Instytut Kultury programu wydarzeń kulturalnych towarzyszących V edycji przedsięwzięcia
były przedstawione przez Departament Współpracy z Zagranicą MKiDN, Instytut Adama
Mickiewicza i Narodowy Instytut Audiowizualny „Strategiczne założenia programu
kulturalnego polskiej prezydencji w II połowie 2011”. Poprzez zaangażowanie do udziału
w Dniach młodych twórców koncepcja przedsięwzięcia wpisywała się zarówno w założenia
programu kulturalnego polskiej prezydencji jak i założenia promocji gospodarczej
i turystycznej Polski.
Zaproponowana przez MIK koncepcja Dni Małopolski w Brukseli w 2011 r. obejmowała
wydarzenia artystyczne osnute wokół refleksji nad istotą korzeni, tożsamości narodowej
i identyfikacji z kulturą własnego regionu, zakładała realizację dwóch głównych wydarzeń
kulturalnych. MIK odpowiadał za organizację właśnie tej części Dni Małopolski, tj. cyklu
artystycznych performance’ów w przestrzeni publicznej Brukseli oraz koncertu zespołu
Zakopower – obecnie najbardziej znanej w Polsce grupy, która z powodzeniem łączy muzykę
Podhala z nowoczesnymi brzmieniami i rockową estetyką. Charakter obu przedsięwzięć
artystycznych koncentrował się na problematyce tymczasowości i mobilności nowoczesnego,
europejskiego społeczeństwa i konfrontacji tych aspektów z pojęciem ojczyzny, pozbawionej
trwałego i permanentnego związku z miejscem urodzenia czy pochodzenia. Jednocześnie
przekaz Dni Małopolski w Brukseli stawiał na prezentację Małopolski jako regionu
kreatywnego, oryginalnego, otwartego, nowoczesnego, potrafiącego spojrzeć na siebie
z przymrużeniem oka, czerpiącego z lokalnego bogactwa kulturowego w niekonwencjonalny
sposób. Zaproszeni do udziału w Dniach Małopolski w Brukseli 2011 artyści występując w roli
ambasadorów Małopolski, zaprezentowali swoją twórczość pełną odwołań do miejsca
pochodzenia: Krakowa i Małopolski.
Trzy wywodzące się z Krakowa artystki: Cecylia Malik1, Monika Drożyńska2
i Justyna Koeke3 przygotowały mobilną wystawę w przestrzeni publicznej Brukseli.

1
  Cecylia Malik (1975) – absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz
podyplomowych studiów kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Malarka, performerka, animatorka kultury
i kuratorka sztuki współczesnej. Inspiracji do nowych prac szuka w najbliższym otoczeniu. Jej twórczość jest
anarchistyczna i antykapitalistyczna. Współtwórczyni Farmy sztuki – instytucji artystycznej, będącej wspólną
platformą działania artystów i kuratorów. Za projekt „365 drzew” otrzymała tytuł „Kulturystka roku 2010”,
nagrodę przyznawaną przez Instruktorów Radiowego Domu Kultury Programu 3 Polskiego Radia, została też
nagrodzona Kulturalnym Odlotem przez czytelników krakowskiej „Gazety Wyborczej”.
2
  Monika Drożyńska (1979) – absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artystka działająca w wielu
obszarach   sztuki  –   projektantka,  performerka,  autorka  instalacji,  animatorka  kultury.
W swoich pracach łączy tradycję z nowoczesnością, interesują ją zależności między przestrzenią prywatną
a publiczną. Uczestniczka wystaw krajowych i międzynarodowych (m.in. w warszawskiej Zachęcie, CSW Łaźnia
w Gdańsku, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Etnograficznym w Krakowie, MuseumsQuartier
w Wiedniu). Współpracuje z Muzeum Narodowym w Krakowie, prowadząc cykl warsztatów o sztuce współczesnej
dla dorosłych. Współwłaścicielka Punktu – epicentrum sztuki ubioru. Stypendystka Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka i pracuje w Krakowie.


Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                                  3
Przez cztery dni performerki wędrowały po europejskiej stolicy ze specjalnie zaprojektowaną
przestrzenną wyspą w kształcie Małopolski, odwzorowującą elementy małopolskiego
krajobrazu: ukształtowanie terenu (wyżyny, doliny, pasma górskie), rośliny,
charakterystyczną architekturę oraz symbole obecne w krajobrazie regionu, zakorzenione
w kulturze narodowej. Uszyta z ubrań z secondhandu wyspa – autorska wizja regionu
i zarazem mobilna, interaktywna wystawa, została wykonana techniką patchworku, co miało
nawiązywać do bogactwa kulturowego i przyrodniczego Małopolski, oddać jej złożoność,
wieloaspektowość oraz różnorodność. Poprzez cykl performance’ów w przestrzeni publicznej
Brukseli artystki chciały również pokazać, że Małopolska to region z młodą, żywą energią,
a jej mieszkańcy to ludzie z fantazją, pewni siebie, ale też z poczuciem humoru i dystansem
do siebie.
fot. Tomasz Gotfryd

Podczas przeprowadzonego cyklu performance’ów artystki, w różnych miejscach publicznych:
na placach, ulicach i stacjach metra, zaprezentowały belgijskiej publiczności, za pomocą
projektorów umocowanych w stelażach zamontowanych na plecach, dokumentację foto
i video swoich wcześniejszych, zrealizowanych w Małopolsce projektów, stąd tytuł
performance’u – „Powerback”. Cecylia Malik pokazała barwne fotografie powstałe w ramach
akcji „365 drzew”. Artystka zainspirowana powieścią Italo Calvino z 1957 r. „Baron
drzewołaz” przez rok, czyli 365 dni, począwszy od 25 września 2009 r., codziennie wspinała

3
 Justyna Koeke (1976) – w latach 1996–1998 studiowała konserwację w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Ukończyła rzeźbę na ASP w Krakowie oraz Sztuki Wolne i Ceramikę na Kunstakademie w Stuttgarcie. W swoich
instalacjach i performance’ach artystka porusza tematykę toksycznych stosunków rodzinnych. W karykaturalny
sposób obrazuje fobie dotyczące macierzyństwa, własnej seksualności, familijnych zależności i uwikłań.
Przewrotnie estetyzuje to, co wzbudza wstręt czy zażenowanie. Używa miękkich materiałów, jaskrawych kolorów,
ironicznie wyolbrzymiając i deformując przedmioty swoich obsesji. Jest stypendystką programu Erasmus (2004)
oraz La Cité Internationale des Arts w Paryżu (2008). Uczestniczyła w Mobile Academy w Warszawie (2006).
Dwukrotnie wyróżniona nagrodą Akademii Sztuk Pięknych w Stuttgarcie (2002 i 2008).
Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                                 4
się na jedno drzewo, które starannie wybierała; uwzględniając otoczenie i kontekst dobierała
także ubrania. Każde „zdobyte” przez Cecylię Malik drzewo utrwalone zostało na zdjęciu. Tak
powstał cykl 365 fotografii – obrazów. Zdjęcia, codziennie publikowane na Facebooku,
przyniosły artystce bardzo duże zainteresowanie. Projekt zyskał sobie wielu fanów, a Cecylia
Malik – zainspirowanych jej działaniami naśladowców. O wyborze projektu „365 drzew”
i prezentacji zdjęć z jego realizacji w Brukseli przesądził radosny, kolorowy, spontaniczny
charakter akcji, która miała bardzo dobry rezonans społeczny i medialny w Polsce, ponadto
doskonale wpisywała się w założenia promocyjne Województwa.
fot. arch. Cecylia Malik

Monika Drożyńska zaprezentowała w stolicy Belgii dokumentację fotograficzną projektu „Haft
miejski”, będącego kontynuacją inspirowanej przestrzenią miejską akcji pn. „Aktywności
zimowe”. Od 2007 r., podczas wiosenno-letnich spacerów po Krakowie, Monika Drożyńska
fotografowała napisy pojawiające się na murach. Kolekcję nielegalnych napisów artystka
przeniosła w materię skomplikowanego, wymagającego, artystycznego haftu, który
wykonywała podczas długich zimowych wieczorów. Wybrane prace zrealizowane w ramach
projektu „Haft miejski” były prezentowane na ekranach wielkoformatowych w największych
miastach Polski od września 2010 do lutego 2011 r. i stały się rodzajem miejskiego
kalendarza komentującego bieżące wydarzenia. Projekcjom towarzyszyły pocztówki i wlepki
dystrybuowane z rąk do rąk. W „Hafcie miejskim” artystka zaciera granice między publicznym
i prywatnym, kobiecym i męskim, tradycją i nowoczesnością, jednostką i wspólnotą.
Z kolei Justyna Koeke podczas cyklu performance’ów „Powerback” pokazała projekcję video
zatytułowaną „Throwing staff”, powstałą w ramach projektu artystycznego i wystawy
w procesie pn. „Ulica Smoleńsk”, której kuratorką była wspólnie z Cecylią Malik. Projekt
poruszał problem gentryfikacji4 i wyludniania się centrów miast, niezwykle aktualny również

4
 Gentryfikacja – pojęcie wywodzące się od angielskiego słowa gentry (szlachta). Po raz pierwszy użyła go Ruth
Glass w 1964 r., opisując przejmowanie i renowację przez klasę średnią zdegradowanych zasobów
mieszkaniowych w londyńskiej dzielnicy Islington. Obszar ten zajmowany był wcześniej przez klasę niższą, która


Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                                  5
w centrum europejskiej stolicy. Kuratorki postanowiły zająć się tym tematem, kiedy nowy
właściciel kamienicy, w której ich rodzina mieszkała od II wojny światowej, znacząco
podniósł czynsz, zmuszając tym samym lokatorów do wyprowadzki. Do dyskusji o polskich
przemianach polityczno-ekonomicznych zostali zaproszeni artyści z Polski i Niemiec, dzięki
czemu w projekcie pojawiły się dwa punkty widzenia problemu: pierwszy, artystów polskich
związanych z rodziną zmuszoną do przeprowadzki, zaangażowany i emocjonalny, drugi
zdystansowany i przedstawiający problem z zupełnie innej perspektywy.
fot. arch. Justyna Koeke

Rodzice Cecylii i Justyny wyprowadzili się 15 marca, klucze mieli oddać 30 marca 2010 r.
Przez ten czas mieszkanie na ulicy Smoleńsk 22/8 stało się wystawą otwartą 24 godziny
na dobę, pracownią, miejscem spotkań i dyskusji, odbywały się w nim wykłady, koncerty,
warsztaty, performance.
Jednym z punktów tegorocznej edycji projektu była uroczysta inauguracja „Klubu
Małopolanina” oraz bankiet z przysmakami kuchni małopolskiej. Uroczyste otwarcie
działalności „Klubu Małopolanina” w byłej siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE
zapoczątkowało cykl nieformalnych spotkań Małopolan i sympatyków Małopolski w Brukseli.
Patronat honorowy nad Klubem objęła Pani dr Anna Tombińska. W trakcie inauguracji został
przedstawiony program działań Klubu. Goście mieli również okazję zobaczyć fotorelację
z pierwszych dwóch dni realizacji cyklu performance’ów „Powerback”.
Zwieńczeniem V edycji Dni Małopolski w Brukseli był pełen energii koncert Zakopower,
zorganizowany przez MIK 21 września w Ancienne Belgique. Muzyka tego zespołu, określana

zmuszona została do przeniesienia się do innych części miasta. R. Glass opisując zjawisko gentryfikacji, wskazała
na główne cechy świadczące o tym procesie, wśród nich:
- kompleksową poprawę stanu substancji mieszkaniowej na gentryfikowanym terenie,
- zmiany stosunków najmu-własności, najczęściej rozproszenie własności i wyeliminowanie najmu,
- wzrost cen gruntów i budynków,
- wymianę klasową – wysiedlenie uboższej ludności i napływ bogatszej klasy średniej.
Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                                    6
mianem folk rocka, wymyka się prostym klasyfikacjom. Inspirowana tradycją muzyczną
Podhala, zawiera w sobie zarówno elementy rocka, jak i wpływy jazzu, a nawet afrykańskie
brzmienia, co w efekcie daje autentyczną, unikalną i niezwykle wybuchową mieszankę.
Muzyczna energia to wizytówka Zakopower, do czego odnosi się nazwa zespołu, będąca
zarazem grą słów nawiązującą do nazwy miejscowości Zakopane.
fot. Łukasz Kobus

Charyzmatyczny lider zespołu, Sebastian Karpiel-Bułecka, jak większość członków grupy,
wywodzi się z Podhala i silnie identyfikuje się z kulturą tego rejonu. W repertuarze
Zakopower obecne są charakterystyczne góralskie rytmy i echa tradycyjnych pieśni, jednak
dzięki oryginalnym kompozycjom i aranżacjom mają one niezwykle współczesne brzmienie.
Zakopower wykorzystuje tradycyjne instrumenty ludowe (skrzypce, basy) w zestawieniu
z trąbką, gitarami, syntezatorem, perkusją oraz wyrazistym wokalem. Zespół zadebiutował
na polskim rynku muzycznym płytą „Music Hal” wydaną w 2005 r. Znakomite kompozycje
Mateusza Pospieszalskiego, w nowatorskim, energetycznym wykonaniu zespołu, zostały
entuzjastycznie przyjęte przez publiczność, nagrodzone „Złotą płytą” i docenione przez
jurorów wielu festiwali muzycznych (zwycięstwo nieznanego wówczas nikomu Zakopower
w Opolu oraz na Top Trendach w 2005 r.). Zakopower nominowany był między innymi do
MTV Europe Music Awards, do nagrody Yach Film, został także dostrzeżony przez Akademię
Fonograficzną, która płycie „Music Hal” przyznała nominacje do nagrody „Fryderyka” aż
w sześciu kategoriach. Druga płyta zespołu, „Na siedem”, wyprodukowana przez Mateusza
Pospieszalskiego, ukazała się w 2007 r. Dzięki współpracy z „Polska The Times” miała szansę
dotrzeć do słuchaczy w nakładzie ponad 600.000 egzemplarzy. Zespół wydał również
rozszerzoną wersję płyty z gościnnym udziałem Nigela Kennedy’ego. Płyta osiągnęła status
„Złotej”, otrzymała również nagrodę „Fryderyk” w kategorii „Album roku etno/folk”.
Podsumowaniem sezonu koncertowego zespołu (ponad 100 koncertów w tym za granicą:
w Indiach, na Węgrzech, we Włoszech, w Chorwacji, w USA) było DVD „Koncertowo”
wydane w kwietniu 2009 r. Niespełna rok później „Koncertowo” osiągnęło status „Złotej
płyty”.


Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                         7
Zespół ma tysiące wiernych fanów, dzięki którym regularnie grywa około 80 koncertów
w roku. W Polsce niewiele jest zespołów, które mogą się pochwalić takim wynikiem. Pozycja
Zakopower umacnia się również na europejskiej scenie World Music. Zespół zagrał na trzech
prestiżowych europejskich festiwalach: w Ostrawie, Rudolstadt oraz na węgierskim Sziget
Festival. Na zaproszenie Instytutu Adama Mickiewicza Zakopower, jako przedstawiciel
polskiej kultury, mocnym akcentem zakończył Światową Wystawę EXPO 2010 w Szanghaju,
dając żywiołowy koncert licznie zgromadzonej chińskiej publiczności.
Zespół, jak donosił redaktor brukselskiego Radia Róża, rozkręcał publiczność powoli, ale
skutecznie, dobrze się przy tym bawiąc. Już po koncercie w kuluarach słyszało się opinie,
że koncert był świetny. Z pewnością przyczyniła się do tego niezwykła charyzma lidera, ale
przede wszystkim sama muzyka. Zakopower zagrał swoje największe hity, m.in.: „W dzikie
wino zaplątani”, „Na siedem”, „Kiebyś ty…”, „Galop”. Oczywiście nie mogło zabraknąć także
okupującego pierwsze miejsca list przebojów utworu „Boso”.
fot. Łukasz Kobus

Skład  zespołu:
  •  Sebastian Karpiel Bułecka – głos, skrzypce, dudy podhalańskie, fujara słowacka
  •  Bartek Kudasik – głos, altówka
  •  Wojciech Topa – głos, skrzypce
  •  Józef Chyc – głos, basy podhalańskie
  •  Piotr „Falko” Rychlec – instrumenty klawiszowe
  •  Łukasz Moskal – głos, perkusja
  •  Tomek „Serek” Krawczyk – gitara elektryczna
  •  Michał Trąbski – gitara basowa
  •  Dominik Trębski – trąbka
Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                         8
Dyskografia:
  • „Music Hal” (CD) 2005 r.
  • „Na siedem” (CD) 2008 r.
  • „Koncertowo” (DVD) 2009 r.
  • „Boso” (CD) 2010 r.5

Realizowane przez MIK Dni Małopolski w Brukseli 2011 zostały objęte patronatem
prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, spełniając założenia programu kulturalnego
przygotowanego w ramach prezydencji, który koncentruje się na prezentacji polskiej muzyki
współczesnej i młodej sztuki m.in. w przestrzeni publicznej. Tym samym przedsięwzięcie
wzmocniło działania służące promocji za granicą aktualnych wartościowych zjawisk
i tendencji w polskiej kulturze. Projekt prezentował nasz region jako wizytówkę kraju
nowoczesnego i oryginalnego, o bogatej kulturze współczesnej. Dodatkowo dzięki realizacji
działań artystycznych w przestrzeni publicznej projekt przyczynił się do wsparcia
uczestnictwa w kulturze odbiorców projektu poprzez umożliwienie im bezpośredniego
kontaktu z dziełem i artystą.

   1.2. Terminy i miejsca realizacji poszczególnych punktów programu, odbiorcy

Prace związane z realizacją projektu przebiegały zgodnie z przyjętym przez wszystkie
zaangażowane w projekt jednostki (MIK, Departament Turystyki, Sportu i Promocji UMWM,
Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli) harmonogramem i podziałem zadań, który stanowi
załącznik do niniejszego sprawozdania.

Terminy i miejsca realizacji punktów programu piątej edycji Dni Małopolski
w Brukseli:

1) 18–21.09.2011, cykl performance’ów „Powerback”

Multimedialne projekcje prac krakowskich performerek: Cecylii Malik (projekt „365 drzew”),
Moniki Drożyńskiej („Haft miejski”) i Justyny Koeke („Ulica Smoleńsk”), wyświetlane
przez artystki na wyspie – dywanie w kształcie Małopolski, rozwijanym w przestrzeni
publicznej Brukseli.
Artystki zaprezentowały swoje prace w następujących miejscach:

Niedziela 18.09.2011
  • Plac przed Galerią Królowej – niewielki plac zlokalizowany tuż przy wejściu do
   luksusowych neorenesansowych Galeries Royales Saint-Hubert – galerii handlowych
   z renomowanymi księgarniami, wytwornymi kawiarniami i szykownymi butikami,
   mieszczącymi również teatr i kino

   •  Plac St. Gery – okolice Giełdy (Bourse), Musée Scientastic i Halles Saint-Géry,
      dzielnica będąca kolebką średniowiecznej Brukseli, dziś modne, gwarne
      i wielokulturowe miejsce, popularne wśród artystów i młodych twórców
5
  Informacje dot. zespołu Zakopower pochodzą z materiałów udostępnionych MIK przez zespół.


Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                            9
fot. Tomasz GotfrydPoniedziałek 19.09.2011

  •  Stacja metra „Schuman” – usytuowana w samym sercu dzielnicy europejskiej,
    w pobliżu siedzib najważniejszych instytucji europejskich (m.in. Komisji Europejskiej),
    nazwana imieniem francuskiego polityka uznawanego za jednego z ojców-założycieli
    zjednoczonej Europy

  •  Esplanada Berlaymont – plac w dzielnicy europejskiej, zlokalizowany przed główną
    siedzibą Komisji Europejskiej w pobliżu Rond Point R. Schuman

Wtorek 20.09.2011

  •  Plac Jourdan – niewielki plac w dzielnicy europejskiej, zlokalizowany nieopodal Parc
    Léopold i siedziby Parlamentu Europejskiego, otoczony kawiarniami, barami
    i sklepami
Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                           10
fot. Tomasz Gotfryd

Środa 21.09.2011
  • Plac Mont des Arts – zlokalizowany w eleganckiej dzielnicy Sablon, w bezpośrednim
   sąsiedztwie słynnych brukselskich muzeów (m.in. Musées royaux des Beaux-Arts,
   Musée des Instruments de Musique, Musée BELvue) i nieopodal pałacu królewskiego
fot. Tomasz GotfrydOpracowanie: Małopolski Instytut Kultury                      11
MIK za pośrednictwem Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli ubiegał się
o pozwolenie na prezentację cyklu performance’ów w 12 zaproponowanych przez
Przedstawicielstwo miejscach na terenie trzech brukselskich gmin: Ville de Bruxelles6,
Etterbeek7, Ixelles8 i uzyskał zgodę na realizację projektu w 79 miejscach zlokalizowanych na
terenie gmin Ville de Bruxelles i Etterbeek. Warunki atmosferyczne oraz techniczne pozwoliły
artystkom na przeprowadzenie performance’ów w 5 z ww. miejsc.

2) 19.09.2011, inauguracja „Klubu Małopolanina”, bankiet z przysmakami kuchni
małopolskiej

Uroczyste otwarcie działalności „Klubu Małopolanina” w byłej siedzibie Stałego
Przedstawicielstwa RP przy UE zapoczątkowało cykl nieformalnych spotkań Małopolan
i sympatyków Małopolski w Brukseli. Patronat honorowy nad Klubem objęła Pani dr Anna
Tombińska. W trakcie inauguracji został przedstawiony program działań Klubu.
fot. Tomasz Gotfryd

3) 20.09.2011, Konferencja „Roam without roaming costs”10

4) 21.09.2011, Konferencja „POWER empowering the low carbon economy”11

6
 Ville de Bruxelles – miasto na prawach gminy, stolica Belgii oraz Unii Europejskiej
7
  Etterbeek – jedna z 19 gmin miejskich w Belgii, w Regionie Stołecznym Brukseli, licząca około 50 tys.
mieszkańców. Na jej terenie znajdują się najważniejsze budynki instytucji unijnych, takie jak główna siedziba
Komisji Europejskiej – Berlaymont oraz Rada Unii Europejskiej. Gminę zamieszkuje dosyć duża liczba Polaków.
Znajduje się tutaj Ambasada RP w Królestwie Belgii.
8
 Ixelles – gmina miejska w Belgii, położona w Regionie Stołecznym Brukseli, liczy ponad 75 tys. mieszkańców.
9
  Negatywne odpowiedzi na złożone wnioski o zgodę na organizację cyklu performance’ów zostały uzasadnione
wydaniem pozwoleń innym podmiotom na organizację wydarzeń w interesującym MIK terminie lub decyzją władz
gmin o nieudostępnianiu żadnym podmiotom przestrzeni na organizację imprez plenerowych do końca 2011 r.
10
  Wydarzenie włączone do programu Dni Małopolski w Brukseli 2011, nierealizowane przez MIK
11
  jw.


Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                                 12
Podczas konferencji przedstawiciele 7 europejskich regionów (w tym Małopolski)
realizujących projekt POWER zaprezentowali doświadczenia w zakresie wdrażania gospodarki
niskowęglowej. Międzynarodowa konferencja zamykająca projekt POWER zgromadziła blisko
250 osób, m.in. ekspertów z dziedziny energetyki odnawialnej, zrównoważonego transportu,
eko-innowacji oraz wydajności energetycznej.

5) 21.09.2011, Koncert Zakopower

Zorganizowany w Ancienne Belgique (AB) koncert jednego z najbardziej znanych polskich
zespołów, łączącego tradycyjną muzykę z nowoczesnymi brzmieniami oraz rockową estetyką.
AB to instytucja organizująca koncerty największych gwiazd współczesnej sceny muzycznej.
Zlokalizowana w historycznym sercu Brukseli, dysponuje najnowocześniejszym sprzętem,
profesjonalną obsługą i doskonałą akustyką, dzięki czemu jest jednym z wiodących
organizatorów imprez muzycznych z udziałem belgijskich i międzynarodowych zespołów.
AB jest również jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na mapie Brukseli, kojarzonym
z organizacją ważnych wydarzeń muzycznych. Organizacja koncertu w AB stanowiła
gwarancję dużego zainteresowania wydarzeniem ze strony belgijskiej publiczności.
Koncert Zakopower odbył się w AB „Main Hall”, głównej i największej z trzech sal
koncertowych AB, mogącej pomieścić nawet do 2000 osób. MIK po konsultacji z UMWM
uzgodnił zaaranżowanie sali typu „Flex standing and seating configuration”, w tym: 1000
miejsc stojących na parterze oraz 250 miejsc siedzących na balkonie na 1 piętrze, które
zostały zarezerwowane dla gości VIP posiadających specjalne zaproszenia na koncert.

Odbiorcy

Wydarzenia zaplanowane w ramach projektu były adresowane do następujących grup
odbiorców:
  • mieszkańcy i osoby odwiedzające Brukselę, a zwłaszcza młoda, międzynarodowa
    publiczność,
  • artyści i środowiska kulturalne i opiniotwórcze, w tym przedstawiciele organizacji
    kulturalnych i mediów,
  • pracownicy instytucji europejskich,
  • przedstawiciele organizacji międzynarodowych obecnych w Brukseli, w tym
    przedstawiciele placówek dyplomatycznych,
  • przedstawiciele belgijskich władz.

Trwający cztery dni cykl performance’ów „Powerback” zorganizowany w przestrzeni
publicznej Brukseli spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców europejskiej
stolicy. Ostrożne szacunki wskazują, że każdy z cyklu performance’ów miało okazję zobaczyć
kilkaset osób, co daje liczbę 2500 odbiorców w ciągu wszystkich dni prezentacji prac
artystek. Należy podkreślić, że w związku z organizacją cyklu performance’ów
w historycznym centrum Brukseli oraz dzielnicy europejskiej, krakowskie artystki mieli okazję
zobaczyć nie tylko Belgowie, ale także turyści odwiedzający stolicę Belgii, unijni urzędnicy
z krajów członkowskich i stowarzyszonych z UE oraz przedstawiciele innych nacji
przebywający w Brukseli czasowo/służbowo – potwierdzają to obserwacje z poszczególnych
miejsc performance’ów, w których słychać było wiele języków. Cykl performance’ów wzbudził
zdecydowanie największe zainteresowanie pod Budynkiem Komisji Europejskiej, nieopodal
ronda Schumana, w porze lunchu, gdy większość pracowników instytucji UE opuszczała
biurowce. Artystki stanowiły tak barwny akcent na tle eleganckiej, nowoczesnej architektury
dzielnicy europejskiej, że nie sposób było przejść koło nich obojętnie. Wiele osób
przystawało, by z nimi porozmawiać, kilka osób fotografowało się z artystkami na tleOpracowanie: Małopolski Instytut Kultury                          13
małopolskiej wyspy. Użycie przez artystki polskiej flagi sprawiło, że przechodnie
rozpoznawali, skąd pochodzą performerki i kojarzyli performance z kulturalnym programem
polskiej prezydencji w Radzie UE. Z równie ciepłym przyjęciem performance spotkał się na
placu Mont des Arts w eleganckiej dzielnicy Sablon i bezpośrednim sąsiedztwie słynnych
brukselskich muzeów. Lokalizacja i charakter tego miejsca (nowoczesna architektura, otwarta
przestrzeń) przyciąga liczne wycieczki, studentów oraz młodych pracowników sektora
kultury, i te właśnie grupy przeważały wśród odbiorców działań krakowskich artystek na
Mont des Arts. Na dłuższe rozmowy na temat projektu i jego przekazu, a także rozmowy
o sztuce współczesnej i prezentowanych podczas cyklu performance’ów projektach
zatrzymywali się głównie młodzi ludzie, studiujący w Brukseli, albo pracujący tam,
pochodzący nie tylko z Belgii, ale także z innych krajów europejskich. Podczas czterech dni
realizacji „Powerback” artystki miały również okazję spotkać w europejskiej stolicy wielu
Polaków – unijnych i państwowych urzędników czy pracowników polskich instytucji kultury,
przebywających na oficjalnych delegacjach. Wśród najczęściej zadawanych artystkom pytań
pojawiały się pytania o Małopolskę, inne działania i projekty artystek oraz o organizatora
performance’u w Brukseli.
fot. Tomasz Gotfryd

W inauguracji „Klubu Małopolanina” oraz bankiecie z przysmakami kuchni małopolskiej
wzięło udział ok. 250 gości, wśród których znaleźli się polscy i zagraniczni dyplomaci,
europarlamentarzyści oraz pracownicy innych instytucji europejskich.
Zainteresowanie koncertem Zakopower od momentu uruchomienia strony internetowej
projektu i otwarcia rejestracji na koncert było olbrzymie. W ciągu czterech tygodni
(od połowy lipca do połowy sierpnia) na koncert zarejestrowało się 377 osób rezerwując
łącznie 896 bezpłatnych biletów/wejściówek. Na liście rezerwowej znalazło się 137
osób, które zarezerwowały 209 bezpłatnych biletów. Ponadto na koncert zostało
zaproszonych ponad 400 VIP-ów, dla których przewidziano miejsca siedzące. Mailing
informujący o wrześniowym koncercie Zakopower wzbudził zainteresowanie imprezą wśród
polskich dyplomatów i urzędników organizujących w tym czasie spotkania


Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                         14
z przedstawicielami krajów członkowskich UE i zaowocował licznymi mailami z prośbą
o przekazanie zaproszeń dla uczestników ww. spotkań. Wszyscy kontaktujący się z MIK ws.
dodatkowych zaproszeń podkreślali olbrzymi potencjał promocyjny wydarzenia, nie tylko dla
regionu, ale dla całej Polski sprawującej w czasie realizacji projektu prezydencję w Radzie
Unii Europejskiej. Ponad połowa osób, które wysłały potwierdzenie obecności na koncercie
w odpowiedzi na zaproszenie, dopytywała o możliwość uzyskania dodatkowych zaproszeń dla
znajomych i współpracowników.
MIK wspólnie z AB oszacował, iż koncert zgromadził 1000 słuchaczy, wśród których
znaleźli się m.in. dyplomaci, przedstawiciele unijnych instytucji i pracownicy administracji
oraz mieszkańcy Brukseli. Licznie przybyła również belgijska Polonia.
fot. Tomasz Gotfryd

2.   Opis działań promocyjnych

Promocja Dni Małopolski w Brukseli przebiegała dwutorowo – promocja w Polsce (po stronie
Małopolskiego Instytutu Kultury), promocja za granicą (firmy belgijskie zarekomendowane
przez Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli, świadczące usługi z zakresu PR i reklamy
typu out of home, realizujące zamówienie MIK). Poniżej zaprezentowano działania podjęte
przez Małopolski Instytut Kultury, także te zrealizowane we współpracy z zagranicznymi
kontrahentami, natomiast w odrębnym załączniku znajduje się podsumowanie działań
z zakresu PR zrealizowanych przez belgijską firmę Ulipo Communication & Graphisme.
Na potrzeby promocji wydarzenia w kraju i w regionie skupiono się na działaniach z zakresu
media relations (w tym relacje z przedstawicielami mediów akredytowanych w Brukseli).
Działania te zaowocowały publikacjami w tradycyjnych i elektronicznych środkach masowego
przekazu, m.in. we wszystkich lokalnych dziennikach, w tym w „Gazecie Wyborczej” oraz
najważniejszych serwisach internetowych jak Onet czy WP i rozgłośniach radiowych – Radio
ZET.
Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                         15
Kampania w stolicy Belgii była realizowana za pośrednictwem:
– narzędzi reklamy zewnętrznej (nośniki w wagonach metra i nośniki plakatów usytuowane
w przestrzeni miasta);
– Internetu (m.in. publikacje w belgijskich i polonijnych serwisach/informatorach
kulturalnych, strona internetowa przedsięwzięcia: www.malopolskadays.eu, mailing do
instytucji kultury w regionie brukselskim, instytucji partnerskich, przedstawicieli Parlamentu
i Komisji Europejskiej, władz miasta i regionu, fanpage w społecznościowym serwisie
Facebook – strona ta była ponadto promowana z użyciem innowacyjnego narzędzia: kodu
QR Code w drukach promocyjnych);
– dystrybucji kartek pocztowych – ulotek projektu w sieci lokali usługowo-gastronomicznych
oraz wysyłka zaproszeń;
– relacji z lokalnymi mediami;
– narzędzi promocyjnych wykorzystywanych przez Ancienne Belgique.
Kampania została zaplanowana i zrealizowana przez Małopolski Instytut Kultury na podstawie
rekomendacji Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli.
Wśród rekomendowanych i wybranych ofert znalazła się sieć nośników reklamowych firmy
ARTePUB, znajdujących się na fasadach punktów handlowych na terenie 19 gmin Regionu
Brukseli, w tym także na uczęszczanych parkingach i w kampusach uniwersyteckich oraz
nośników umieszczonych nad stojakami na rowery lub w ich pobliżu – łącznie wykorzystano
200 nośników w terminie 05–21.09.2011.
fot. arch. ARTePUB

Kolejnym usługodawcą była firma Clear Channel Belgium, której zlecono ekspozycję
w wagonach metra (145 banerów podsufitowych w terminie 30.08–26.09.2011). Warto
podkreślić, że banery wewnątrz pojazdów komunikacji miejskiej uważane są za doskonałyOpracowanie: Małopolski Instytut Kultury                          16
sposób prezentacji imprez kulturalnych. Średnia długość obcowania z reklamą szacowana
jest na ok. 20 minut. Metro zapewnia transport ponad milionowi mieszkańców.
Dystrybucję pocztówek zlecono brukselskiej firmie Indoor Media, która dysponuje największą
siecią nośników – estetycznych stojaków służących do kolportażu materiałów reklamujących
wydarzenia kulturalne, premiery kinowe, koncerty, a nawet kampanie społeczne,
usytuowanych w brukselskich sklepach, restauracjach, pubach, kinach, kampusach
uniwersyteckich. Pocztówki promujące Dni Małopolski dystrybuowane były w terminie 13–
19.09.2011 w łącznym nakładzie 25 000 szt.
fot. Tomasz Gotfryd

Jeśli chodzi o współpracę z lokalnymi mediami, MIK opracował i przetłumaczył odpowiednie
materiały (wersja ang., fr., nl.), których skuteczną dystrybucją zajęła się ww. Ulipo
Communication & Graphisme. W tym miejscu warto wspomnieć ubiegłoroczne
doświadczenia, które wskazują, że z promocyjnego punktu widzenia korzystniejsze dla
osiągnięcia celów komunikacyjnych jest zlecenie ww. działań usługodawcy, znającemu
lokalny rynek mediów i posiadającemu odpowiednie zasoby kadrowe oraz sieć kontaktów.
Powierzenie działań z zakresu media relations lokalnej firmie wpłynęło znacząco
na szerszy oddźwięk medialny przedsięwzięcia w stosunku do ubiegłego roku.
Szczegółowy opis miejsc i zakresu publikacji oraz charakteru mediów, w których się ukazały,
stanowi odrębny załącznik do niniejszego raportu.
Ze względu na fakt, że Dni Małopolski w dużej mierze skierowane są także do pracowników
instytucji europejskich, część kampanii była realizowana w PE, KE oraz budynkach innych
instytucji europejskich. Zaplanowano umieszczenie plakatów w instytucjach europejskich –
Parlamencie, Komisji, Komitecie Regionów, Przedstawicielstwie RP, Polskiej Organizacji
Turystycznej, Ambasadzie RP, Instytucie Kultury Polskiej oraz rozesłanie imiennych
zaproszeń do wpływowych z punktu widzenia interesów Małopolski osób: posłów do PE,
pracowników Przedstawicielstwa RP, Ambasady RP, Komisji.
Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                         17
W kampanii wykorzystano ponadto następujące kanały komunikacji Ancienne Belgique:
1. zapowiedź wydarzenia za pośrednictwem wszystkich narzędzi komunikacji internetowej AB
tj. utworzenie podstrony wydarzenia (koncertu) na stronie klubu www.abconcerts.be, na
której opublikowano zdjęcia, videoklipy zespołu i materiał tekstowy dedykowany zespołowi
w j. niderlandzkim, j. francuskim, j. angielskim; umieszczenie informacji w newsletterze (60
000 adresatów); dedykowany mailing o koncercie do 60 000 adresatów; zapowiedź
w mediach społecznościowych AB (Facebook: 30 000 friends, Twitter: 6 000 followers).
2. zapowiedź wydarzenia na 9 wewnętrznych ekranach plazmowych video w budynku AB.
W zakresie zobowiązań MIK znalazło się także opracowanie projektu graficznego – layoutu
materiałów promocyjnych przedsięwzięcia (plakaty, pocztówki, banery podsufitowe do metra,
mailing, banery do emisji w Internecie), przygotowanie i wysyłka zaproszeń w wersji
drukowanej i elektronicznej, opracowanie i zarządzanie stroną internetową przedsięwzięcia.
Strona www.malopolskadays.eu w okresie 29.06–21.09.2011 zanotowała 14824 odsłon
i 4397 odwiedzin, znacząco więcej niż rok wcześniej [2969 odwiedzin w okresie 23.08–
23.09.2010]. Najliczniej odwiedzana była angielska strona przedsięwzięcia, co wynika m.in.
z faktu, że była to strona startowa/główna projektu. Największym zainteresowaniem cieszyły
się podstrony dotyczące koncertu, w tym rejestracji na niego, które zanotowały ponad
połowę wszystkich odwiedzin. Liczba osób wchodzących na te strony sukcesywnie wzrastała
od sierpnia, by we wrześniu utrzymać się na stałym poziomie ok. 100 osób dziennie
w wypadku strony angielskiej.
Najczęstsze były odwiedziny bezpośrednie. Jeśli chodzi o witryny odsyłające, to w pierwszej
kolejności była to wyszukiwarka Google, a dalej portal społecznościowy Facebook.
Zanotowano także sporo odesłań ze strony Ancienne Belgique i www.wizytowka.be.


Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                         18
Zainteresowanie stroną nasilało się po publikacjach w mediach. Zastanawia zwłaszcza
zależność liczby wejść od emisji materiałów w mediach polskich, co sugerowałoby, że to
polscy odbiorcy w dużym stopniu generowali ruch także na stronie angielskiej.
Wskaźniki dla całego okresu realizacji projektu – strona angielska
  • 12474 odsłony stron (odsłona strony to jednokrotne załadowanie strony przez
   przeglądarkę)
  • 3693 odwiedziny (liczba odwiedzin to liczba pojedynczych sesji rozpoczętych przez
   wszystkich użytkowników witryny)
  • 2603 bezwzględna liczba niepowtarzalnych użytkowników

Wskaźniki dla całego okresu realizacji projektu – strona francuska
  • 2302 odsłony stron
  • 682 odwiedziny
  • 515 bezwzględna liczba niepowtarzalnych użytkownikówOpracowanie: Małopolski Instytut Kultury                      19
Wskaźniki dla całego okresu realizacji projektu – strona niderlandzka
  • 48 odsłon stron
  • 22 odwiedziny
  • 17 bezwzględna liczba niepowtarzalnych użytkowników

3.   Zestawienie relacji medialnych

Dni Małopolski w Brukseli 2011, jak w latach poprzednich, cieszyły się zainteresowaniem
polskich, a zwłaszcza małopolskich mediów. Dzięki depeszy Polskiej Agencji Prasowej
tematem interesowały się liczne liczące się media krajowe, m.in. „Gazeta Wyborcza”, Onet,
Wirtualna Polska.
Brukselskie echa medialne projektu zostały zaprezentowane w osobnym załączniku,
przygotowanym przez Ulipo Communication & Graphisme.

4.    Projekty druków promocyjnych i reklam
Pliki graficzne prezentujące przyjęty layout zostały zarchiwizowane na płycie CD, stanowiącej
załącznik do niniejszego raportu.
Wśród materiałów znalazły się: ulotka-pocztówka, plakat na nośniki firmy ARTePUB (ramki
na elewacjach budynków i stojakach rowerowych), plakat na nośniki w metrze (Clear
Channel Belgium), zaproszenie na wydarzenia kulturalne Dni wraz z kopertą, grafika do
tribannera ustawionego podczas konferencji „Roam without roaming costs” i bankietu,
reklamy internetowe, a także metki/etykiety do zawieszek powstałych na bazie drewnianych,
czerwonych koralików (charakterystyczny element ludowego stroju i odniesienie do motywu
przewodniego promocyjnych kampanii Małopolski), będących upominkowym gadżetem Dni
Małopolski.
Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                          20
Atrakcyjny program Dni Małopolski w Brukseli 2011 oraz działania promocyjne spowodowały,
że przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem odbiorców.
Świadczą o tym opinie osób, które odpowiedziały na zaproszenie organizatorów:

Drodzy Panstwo,

dziekuje serdecznie za udostepnienie mozliwosci przezycia tak wspanialego wydarzenia jak
muzyka Podhala w wykonaniu Zakopower. Udalo mi sie przy wejsciu zdobyc bilet dla kolegi,
takze jestem naprawde zadowolona. Z cala swa instrumentalizacja, zespol pokazal sie z jak
najlepszej strony.
(…)
Dziekuje serdecznie i pozdrawiam,
Danka
--
Kind regards,
Danuta Bolewicz


I was withut connexion for some days but I want to attent to the concert... Like I say you
before reserving 5 tickets... I hope it's not too late...
So much taste for Polish music....

Thank you,

Christiaens Monique
Tel : +32.496.364.408
Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                           21
5.   Dokumentacja fotograficzna
Dokumentacja fotograficzna projektu zawierająca zdjęcia z cyklu performance’ów,
inauguracji „Klubu Małopolanina” i koncertu Zakopower oraz kampanii reklamowej została
zarchiwizowana na płycie CD, stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

6.   Szczegółowy kosztorys projektu
Szczegółowe rozliczenie finansowe z działań zrealizowanych w ramach projektu zostanie
złożone w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM do 31 grudnia
2011 r.

7.   Uwagi, spostrzeżenia, rekomendacje związane z projektem, sugestie na
   przyszłość

   1. Uruchomienie rejestracji na koncert nie powinno następować ze zbyt dużym
    wyprzedzeniem w stosunku do uruchomienia kampanii promocyjnej eventu na
    lokalnym rynku. Zbyt wczesne umożliwienie odbiorcom rezerwacji darmowych biletów
    na koncert może doprowadzić do sytuacji braku miejsc i tym samym braku
    darmowych wejściówek na koncert w czasie trwania kampanii promocyjnej
    wydarzenia, dla osób, które o wydarzeniu dowiadują się za pośrednictwem tejże
    kampanii. To z kolei może negatywnie rzutować na odbiór działań promocyjnych.

   2. Koordynacja projektu realizowanego poza granicami kraju wymaga dysponowania
    przez koordynatora budżetem pozwalającym nie tylko na organizację wydarzeń
    w ramach projektu, ale także na odbycie wizyt studyjnych w miejscach, w których
    zaplanowano poszczególne punkty programu. Ograniczenie budżetu wyłącznie do
    pokrycia kosztów niezbędnych usług zdecydowanie utrudnia działania, a przede
    wszystkim wydłuża czas przygotowania wydarzeń zaplanowanych w projekcie, jest
    ryzykowne i może prowadzić do konieczności poniesienia wyższych wydatków, które
    w wypadku wcześniejszej wizyty koordynatora na miejscu nie byłyby konieczne
    (nieobycie wizyty studyjnej skutkuje wydłużeniem procesu decyzyjnego, co z kolei
    wiąże się z większym ryzykiem wahań kursu euro. Przekłada się także na koniecznośćOpracowanie: Małopolski Instytut Kultury                        22
realizacji wielu dodatkowych działań, możliwych do uniknięcia jedynie po zapoznaniu
    się warunkami panującymi na miejscu).

  3. Dwuletnie doświadczenie MIK w zakresie realizacji tego zagranicznego wydarzenia
    wskazuje, że z promocyjnego punktu widzenia korzystniejsze dla osiągnięcia celów
    komunikacyjnych jest zlecenie działań z zakresu PR usługodawcy znającemu lokalny
    rynek mediów i posiadającemu odpowiednie zasoby kadrowe oraz sieć kontaktów.
    Podobnie wygląda kwestia planowania i realizacji kampanii przez jednostki, które
    powinny znać lokalny rynek reklamowy lub posiadać odpowiednie zasoby kadrowe
    i budżet na przeprowadzenie jego badań albo zakup/dostęp do niezbędnych danych.
    Nieznajomość topografii miasta, przyzwyczajeń i preferencji mieszkańców, lokalnej
    specyfiki rynku reklamowego oraz wyników badań na ten temat etc. uniemożliwia
    bądź znacząco utrudnia dokonanie racjonalnego wyboru (popartego ww. danymi
    i doświadczeniem) najskuteczniejszej formy promocji na miejscu.

  4. Znajomość lokalnej specyfiki jest także istotna, jeśli chodzi o skuteczne dotarcie do
    odbiorców przedsięwzięcia za pomocą działań marketingu bezpośredniego, takich jak
    wysyłka personalizowanych zaproszeń. W tym wypadku niezwykle istotne jest
    przygotowanie odpowiednio wcześnie (na ok. 3 miesiące przed terminem wydarzenia)
    baz adresowych zawierających możliwie szczegółowe informacje o odbiorcach.
    Ważne, aby bazy te zawierały m.in. kontakty do przedstawicieli władz, środowisk
    opiniotwórczych (ludzie kultury i sztuki, dziennikarze) i naukowych. Tego typu
    informacje powinny zostać udostępnione przez jednostki/podmioty działające
    w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

  5. W kontekście dalszych działań marketingowych, warto się zastanowić nad
    wykorzystaniem bazy adresów e-mail osób, które wzięły udział w wydarzeniu,
    powstałej w wyniku prowadzonej rejestracji na koncert. Są to potencjalni odbiorcy
    kolejnych edycji przedsięwzięcia, mający dzięki obecności na udanym koncercie
    dobre, emocjonalne skojarzenia z marką Małopolska.
Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury                         23

More Related Content

What's hot

XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego - wystawa "Powiązania. raport z ...
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego - wystawa "Powiązania. raport z ...XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego - wystawa "Powiązania. raport z ...
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego - wystawa "Powiązania. raport z ...
Małopolski Instytut Kultury
 
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Małopolski Instytut Kultury
 
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne
Małopolski Instytut Kultury
 
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
Małopolski Instytut Kultury
 
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne
Małopolski Instytut Kultury
 
1
11
linkedin Secesja we Lwowskiej architekturze
linkedin Secesja we Lwowskiej architekturzelinkedin Secesja we Lwowskiej architekturze
linkedin Secesja we Lwowskiej architekturze
Karina Tumojan
 
Projekt Wirtualne Muzea Małopolski
Projekt Wirtualne Muzea MałopolskiProjekt Wirtualne Muzea Małopolski
Projekt Wirtualne Muzea Małopolski
Małopolski Instytut Kultury
 
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
MuzeumBydgoszcz
 
@„Supełek — chrońmy pamięć naszego miasteczka”
@„Supełek — chrońmy pamięć naszego miasteczka”@„Supełek — chrońmy pamięć naszego miasteczka”
@„Supełek — chrońmy pamięć naszego miasteczka”
uczycsiezhistorii
 
Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016
Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016
Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016
Małopolski Instytut Kultury
 
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Małopolski Instytut Kultury
 
Tygodniówka Senioralna nr 37
Tygodniówka Senioralna nr 37Tygodniówka Senioralna nr 37
Tygodniówka Senioralna nr 37
B G
 
Wojciech siudmak
Wojciech siudmakWojciech siudmak
Wojciech siudmak
shendu22
 

What's hot (20)

MIK sprawozdanie 2011
MIK sprawozdanie 2011MIK sprawozdanie 2011
MIK sprawozdanie 2011
 
2009raport pl
2009raport pl2009raport pl
2009raport pl
 
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIKSprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
 
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego - wystawa "Powiązania. raport z ...
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego - wystawa "Powiązania. raport z ...XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego - wystawa "Powiązania. raport z ...
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego - wystawa "Powiązania. raport z ...
 
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
 
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne
 
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
 
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne
 
Pierścień św Kingi raport 2005-2009
Pierścień św Kingi raport 2005-2009Pierścień św Kingi raport 2005-2009
Pierścień św Kingi raport 2005-2009
 
1
11
1
 
linkedin Secesja we Lwowskiej architekturze
linkedin Secesja we Lwowskiej architekturzelinkedin Secesja we Lwowskiej architekturze
linkedin Secesja we Lwowskiej architekturze
 
Projekt Wirtualne Muzea Małopolski
Projekt Wirtualne Muzea MałopolskiProjekt Wirtualne Muzea Małopolski
Projekt Wirtualne Muzea Małopolski
 
Sprawozdanie z działalności mik 2008
Sprawozdanie z działalności mik 2008Sprawozdanie z działalności mik 2008
Sprawozdanie z działalności mik 2008
 
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
 
@„Supełek — chrońmy pamięć naszego miasteczka”
@„Supełek — chrońmy pamięć naszego miasteczka”@„Supełek — chrońmy pamięć naszego miasteczka”
@„Supełek — chrońmy pamięć naszego miasteczka”
 
2004 raportroczny
2004 raportroczny2004 raportroczny
2004 raportroczny
 
Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016
Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016
Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016
 
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
 
Tygodniówka Senioralna nr 37
Tygodniówka Senioralna nr 37Tygodniówka Senioralna nr 37
Tygodniówka Senioralna nr 37
 
Wojciech siudmak
Wojciech siudmakWojciech siudmak
Wojciech siudmak
 

Viewers also liked

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NIK
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NIK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NIK
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NIK
STNMO
 
урок №12 узагальнення й систематизація знань з теми вуглеводні 2
урок №12 узагальнення й систематизація знань з теми вуглеводні 2урок №12 узагальнення й систематизація знань з теми вуглеводні 2
урок №12 узагальнення й систематизація знань з теми вуглеводні 2
ltasenko
 
Encimera Siemens EC845XB90E
Encimera Siemens EC845XB90EEncimera Siemens EC845XB90E
Encimera Siemens EC845XB90E
Alsako Electrodomésticos
 
Superliga
SuperligaSuperliga
Superliga
ZS-Lobez
 
"Злокачественные опухоли". Журнал, Ноябрь 2012, Том 2, Номер 2
"Злокачественные опухоли". Журнал, Ноябрь 2012, Том 2, Номер 2"Злокачественные опухоли". Журнал, Ноябрь 2012, Том 2, Номер 2
"Злокачественные опухоли". Журнал, Ноябрь 2012, Том 2, Номер 2
oncoportal.net
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Będzinie
Raport z monitoringu polityki senioralnej w BędzinieRaport z monitoringu polityki senioralnej w Będzinie
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Będzinie
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Практичний курс депутата місцевої ради та його команди
Практичний курс депутата місцевої ради та його командиПрактичний курс депутата місцевої ради та його команди
Практичний курс депутата місцевої ради та його команди
Sumyoblrada
 
Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...
Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...
Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...
Jakub Jakubowski
 
Ogien w Kościele
Ogien w KościeleOgien w Kościele
Ogien w Kościele
siloam
 
Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні
Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в УкраїніВиконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні
Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні
Centre of Policy and Legal Reform
 
Wiadomości Misyjne nr 18 (4/2010)
Wiadomości Misyjne nr 18 (4/2010)Wiadomości Misyjne nr 18 (4/2010)
Wiadomości Misyjne nr 18 (4/2010)
.Famvin Europe
 
Stosunki pracy pracowników samorządowych - ebook
Stosunki pracy pracowników samorządowych - ebookStosunki pracy pracowników samorządowych - ebook
Stosunki pracy pracowników samorządowych - ebook
e-booksweb.pl
 
Fişinqdən necə qorunmaq olar?
Fişinqdən necə qorunmaq olar?Fişinqdən necə qorunmaq olar?
Fişinqdən necə qorunmaq olar?
Irkan Akhmedov
 
Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożar...
Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożar...Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożar...
Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożar...
Paulina Roter
 
Kurs realizatorów fandubbingowych 2016
Kurs realizatorów fandubbingowych 2016Kurs realizatorów fandubbingowych 2016
Kurs realizatorów fandubbingowych 2016
Maciek Tomczak
 
2009.02 Polski internet 2008-2009 - Raport Gemius
2009.02 Polski internet 2008-2009 - Raport Gemius2009.02 Polski internet 2008-2009 - Raport Gemius
2009.02 Polski internet 2008-2009 - Raport Gemius
ARBOinteractive Polska
 
2010.11 WoMM - praktyczny przewodnik
2010.11 WoMM - praktyczny przewodnik2010.11 WoMM - praktyczny przewodnik
2010.11 WoMM - praktyczny przewodnik
ARBOinteractive Polska
 
Oferty pracy 22.02.2013
Oferty pracy 22.02.2013Oferty pracy 22.02.2013
Oferty pracy 22.02.2013
infokosz
 
Посібник для офіційних спостерігачів
Посібник для офіційних спостерігачівПосібник для офіційних спостерігачів
Посібник для офіційних спостерігачів
presskvukyiv
 

Viewers also liked (20)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NIK
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NIK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NIK
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NIK
 
урок №12 узагальнення й систематизація знань з теми вуглеводні 2
урок №12 узагальнення й систематизація знань з теми вуглеводні 2урок №12 узагальнення й систематизація знань з теми вуглеводні 2
урок №12 узагальнення й систематизація знань з теми вуглеводні 2
 
Encimera Siemens EC845XB90E
Encimera Siemens EC845XB90EEncimera Siemens EC845XB90E
Encimera Siemens EC845XB90E
 
Superliga
SuperligaSuperliga
Superliga
 
"Злокачественные опухоли". Журнал, Ноябрь 2012, Том 2, Номер 2
"Злокачественные опухоли". Журнал, Ноябрь 2012, Том 2, Номер 2"Злокачественные опухоли". Журнал, Ноябрь 2012, Том 2, Номер 2
"Злокачественные опухоли". Журнал, Ноябрь 2012, Том 2, Номер 2
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Będzinie
Raport z monitoringu polityki senioralnej w BędzinieRaport z monitoringu polityki senioralnej w Będzinie
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Będzinie
 
Dm
DmDm
Dm
 
Практичний курс депутата місцевої ради та його команди
Практичний курс депутата місцевої ради та його командиПрактичний курс депутата місцевої ради та його команди
Практичний курс депутата місцевої ради та його команди
 
Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...
Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...
Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...
 
Ogien w Kościele
Ogien w KościeleOgien w Kościele
Ogien w Kościele
 
Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні
Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в УкраїніВиконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні
Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні
 
Wiadomości Misyjne nr 18 (4/2010)
Wiadomości Misyjne nr 18 (4/2010)Wiadomości Misyjne nr 18 (4/2010)
Wiadomości Misyjne nr 18 (4/2010)
 
Stosunki pracy pracowników samorządowych - ebook
Stosunki pracy pracowników samorządowych - ebookStosunki pracy pracowników samorządowych - ebook
Stosunki pracy pracowników samorządowych - ebook
 
Fişinqdən necə qorunmaq olar?
Fişinqdən necə qorunmaq olar?Fişinqdən necə qorunmaq olar?
Fişinqdən necə qorunmaq olar?
 
Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożar...
Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożar...Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożar...
Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożar...
 
Kurs realizatorów fandubbingowych 2016
Kurs realizatorów fandubbingowych 2016Kurs realizatorów fandubbingowych 2016
Kurs realizatorów fandubbingowych 2016
 
2009.02 Polski internet 2008-2009 - Raport Gemius
2009.02 Polski internet 2008-2009 - Raport Gemius2009.02 Polski internet 2008-2009 - Raport Gemius
2009.02 Polski internet 2008-2009 - Raport Gemius
 
2010.11 WoMM - praktyczny przewodnik
2010.11 WoMM - praktyczny przewodnik2010.11 WoMM - praktyczny przewodnik
2010.11 WoMM - praktyczny przewodnik
 
Oferty pracy 22.02.2013
Oferty pracy 22.02.2013Oferty pracy 22.02.2013
Oferty pracy 22.02.2013
 
Посібник для офіційних спостерігачів
Посібник для офіційних спостерігачівПосібник для офіційних спостерігачів
Посібник для офіційних спостерігачів
 

Similar to Sprawozdanie Dni Małopolski w Brukseli

WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...
WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...
WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...
Małopolski Instytut Kultury
 
Ścieżki Opowieści - Nowy Sącz
Ścieżki Opowieści - Nowy SączŚcieżki Opowieści - Nowy Sącz
Ścieżki Opowieści - Nowy Sącz
mivent
 
Muzeum plakatu prezentacja
Muzeum plakatu prezentacjaMuzeum plakatu prezentacja
Muzeum plakatu prezentacja
Angelika Wróblewska
 
Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia Muzeum
MuzeumBydgoszcz
 
Dni Małopolski w Brukseli 2012. Sprawozdanie
Dni Małopolski w Brukseli 2012. SprawozdanieDni Małopolski w Brukseli 2012. Sprawozdanie
Dni Małopolski w Brukseli 2012. Sprawozdanie
Małopolski Instytut Kultury
 
ESK Wrocław 2016 - wielokulturowość
ESK Wrocław 2016 - wielokulturowośćESK Wrocław 2016 - wielokulturowość
ESK Wrocław 2016 - wielokulturowość
Ula Jagielnicka
 
ArtNastup_Lwow_folder_PL
ArtNastup_Lwow_folder_PLArtNastup_Lwow_folder_PL
Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...
Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...
Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...
Małopolski Instytut Kultury
 
Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych
Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnychSceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych
Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych
Małopolski Instytut Kultury
 
Animatornia. Opis programu
Animatornia. Opis programuAnimatornia. Opis programu
Animatornia. Opis programu
Małopolski Instytut Kultury
 
Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji
Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazjiSpacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji
Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji
Małopolski Instytut Kultury
 
Muzeum plakatu - prezentacja
Muzeum plakatu - prezentacjaMuzeum plakatu - prezentacja
Muzeum plakatu - prezentacja
Sandrawider
 
Sasiedzi 2.0
Sasiedzi 2.0Sasiedzi 2.0
Sasiedzi 2.0
Sąsiedzi Dwa-Zero
 

Similar to Sprawozdanie Dni Małopolski w Brukseli (20)

Autoportret. Warsztaty "Oswoić Przestrzeń"
Autoportret. Warsztaty "Oswoić Przestrzeń"Autoportret. Warsztaty "Oswoić Przestrzeń"
Autoportret. Warsztaty "Oswoić Przestrzeń"
 
PERFOlio
PERFOlioPERFOlio
PERFOlio
 
WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...
WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...
WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...
 
MIK sprawozdanie z realizacji budzetu 2009
MIK sprawozdanie z realizacji budzetu 2009MIK sprawozdanie z realizacji budzetu 2009
MIK sprawozdanie z realizacji budzetu 2009
 
Oddech
OddechOddech
Oddech
 
Ścieżki Opowieści - Nowy Sącz
Ścieżki Opowieści - Nowy SączŚcieżki Opowieści - Nowy Sącz
Ścieżki Opowieści - Nowy Sącz
 
Muzeum plakatu prezentacja
Muzeum plakatu prezentacjaMuzeum plakatu prezentacja
Muzeum plakatu prezentacja
 
Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia Muzeum
 
Dni Małopolski w Brukseli 2012. Sprawozdanie
Dni Małopolski w Brukseli 2012. SprawozdanieDni Małopolski w Brukseli 2012. Sprawozdanie
Dni Małopolski w Brukseli 2012. Sprawozdanie
 
2005raport4
2005raport42005raport4
2005raport4
 
Sprawozdanie Merytoryczne MIK 2013
Sprawozdanie Merytoryczne MIK 2013Sprawozdanie Merytoryczne MIK 2013
Sprawozdanie Merytoryczne MIK 2013
 
Sprawozdanie MIK za 2012
Sprawozdanie MIK za 2012Sprawozdanie MIK za 2012
Sprawozdanie MIK za 2012
 
ESK Wrocław 2016 - wielokulturowość
ESK Wrocław 2016 - wielokulturowośćESK Wrocław 2016 - wielokulturowość
ESK Wrocław 2016 - wielokulturowość
 
ArtNastup_Lwow_folder_PL
ArtNastup_Lwow_folder_PLArtNastup_Lwow_folder_PL
ArtNastup_Lwow_folder_PL
 
Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...
Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...
Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...
 
Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych
Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnychSceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych
Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych
 
Animatornia. Opis programu
Animatornia. Opis programuAnimatornia. Opis programu
Animatornia. Opis programu
 
Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji
Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazjiSpacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji
Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji
 
Muzeum plakatu - prezentacja
Muzeum plakatu - prezentacjaMuzeum plakatu - prezentacja
Muzeum plakatu - prezentacja
 
Sasiedzi 2.0
Sasiedzi 2.0Sasiedzi 2.0
Sasiedzi 2.0
 

More from Małopolski Instytut Kultury

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
Małopolski Instytut Kultury
 
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
Małopolski Instytut Kultury
 
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
Małopolski Instytut Kultury
 
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
Małopolski Instytut Kultury
 
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 

More from Małopolski Instytut Kultury (20)

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
 
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
 
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
 
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
 
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
 
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
 
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
 
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
 
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
 
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
 
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
 
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
 
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
 
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
 
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
 

Sprawozdanie Dni Małopolski w Brukseli

 • 2. Sprawozdanie z realizacji projektu „Dni Małopolski w Brukseli 2011” 1. Opis projektu, terminy i miejsca realizacji poszczególnych punktów programu, odbiorcy 2. Opis działań promocyjnych 3. Zestawienie relacji medialnych 4. Projekty druków promocyjnych i reklam 5. Dokumentacja fotograficzna 6. Szczegółowy kosztorys projektu 7. Uwagi, spostrzeżenia, rekomendacje związane z projektem, sugestie na przyszłość Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 2
 • 3. 1. Opis projektu, terminy i miejsca realizacji poszczególnych punktów programu, odbiorcy 1.1. Opis projektu Zaprezentowanie wizerunku Małopolski jako regionu kreatywnego i dynamicznego, o dużym kapitale intelektualno-społecznym, którego cechą jest podejmowanie nowatorskich inicjatyw kulturalnych, stało się głównym celem Dni Małopolski w Brukseli 2011. Projekt zakładał również wzmocnienie na arenie międzynarodowej działań służących promocji za granicą polskich twórców i artystów oraz aktualnych wartościowych zjawisk kulturalnych. Nie bez znaczenia było także wykorzystanie szansy, jaką jest okres prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz intensyfikacji obecności Polski na arenie międzynarodowej, jako kotwicy medialnej dla promocji Małopolski. Punktem wyjścia przy opracowywaniu przez Małopolski Instytut Kultury programu wydarzeń kulturalnych towarzyszących V edycji przedsięwzięcia były przedstawione przez Departament Współpracy z Zagranicą MKiDN, Instytut Adama Mickiewicza i Narodowy Instytut Audiowizualny „Strategiczne założenia programu kulturalnego polskiej prezydencji w II połowie 2011”. Poprzez zaangażowanie do udziału w Dniach młodych twórców koncepcja przedsięwzięcia wpisywała się zarówno w założenia programu kulturalnego polskiej prezydencji jak i założenia promocji gospodarczej i turystycznej Polski. Zaproponowana przez MIK koncepcja Dni Małopolski w Brukseli w 2011 r. obejmowała wydarzenia artystyczne osnute wokół refleksji nad istotą korzeni, tożsamości narodowej i identyfikacji z kulturą własnego regionu, zakładała realizację dwóch głównych wydarzeń kulturalnych. MIK odpowiadał za organizację właśnie tej części Dni Małopolski, tj. cyklu artystycznych performance’ów w przestrzeni publicznej Brukseli oraz koncertu zespołu Zakopower – obecnie najbardziej znanej w Polsce grupy, która z powodzeniem łączy muzykę Podhala z nowoczesnymi brzmieniami i rockową estetyką. Charakter obu przedsięwzięć artystycznych koncentrował się na problematyce tymczasowości i mobilności nowoczesnego, europejskiego społeczeństwa i konfrontacji tych aspektów z pojęciem ojczyzny, pozbawionej trwałego i permanentnego związku z miejscem urodzenia czy pochodzenia. Jednocześnie przekaz Dni Małopolski w Brukseli stawiał na prezentację Małopolski jako regionu kreatywnego, oryginalnego, otwartego, nowoczesnego, potrafiącego spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka, czerpiącego z lokalnego bogactwa kulturowego w niekonwencjonalny sposób. Zaproszeni do udziału w Dniach Małopolski w Brukseli 2011 artyści występując w roli ambasadorów Małopolski, zaprezentowali swoją twórczość pełną odwołań do miejsca pochodzenia: Krakowa i Małopolski. Trzy wywodzące się z Krakowa artystki: Cecylia Malik1, Monika Drożyńska2 i Justyna Koeke3 przygotowały mobilną wystawę w przestrzeni publicznej Brukseli. 1 Cecylia Malik (1975) – absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz podyplomowych studiów kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Malarka, performerka, animatorka kultury i kuratorka sztuki współczesnej. Inspiracji do nowych prac szuka w najbliższym otoczeniu. Jej twórczość jest anarchistyczna i antykapitalistyczna. Współtwórczyni Farmy sztuki – instytucji artystycznej, będącej wspólną platformą działania artystów i kuratorów. Za projekt „365 drzew” otrzymała tytuł „Kulturystka roku 2010”, nagrodę przyznawaną przez Instruktorów Radiowego Domu Kultury Programu 3 Polskiego Radia, została też nagrodzona Kulturalnym Odlotem przez czytelników krakowskiej „Gazety Wyborczej”. 2 Monika Drożyńska (1979) – absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artystka działająca w wielu obszarach sztuki – projektantka, performerka, autorka instalacji, animatorka kultury. W swoich pracach łączy tradycję z nowoczesnością, interesują ją zależności między przestrzenią prywatną a publiczną. Uczestniczka wystaw krajowych i międzynarodowych (m.in. w warszawskiej Zachęcie, CSW Łaźnia w Gdańsku, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Etnograficznym w Krakowie, MuseumsQuartier w Wiedniu). Współpracuje z Muzeum Narodowym w Krakowie, prowadząc cykl warsztatów o sztuce współczesnej dla dorosłych. Współwłaścicielka Punktu – epicentrum sztuki ubioru. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka i pracuje w Krakowie. Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 3
 • 4. Przez cztery dni performerki wędrowały po europejskiej stolicy ze specjalnie zaprojektowaną przestrzenną wyspą w kształcie Małopolski, odwzorowującą elementy małopolskiego krajobrazu: ukształtowanie terenu (wyżyny, doliny, pasma górskie), rośliny, charakterystyczną architekturę oraz symbole obecne w krajobrazie regionu, zakorzenione w kulturze narodowej. Uszyta z ubrań z secondhandu wyspa – autorska wizja regionu i zarazem mobilna, interaktywna wystawa, została wykonana techniką patchworku, co miało nawiązywać do bogactwa kulturowego i przyrodniczego Małopolski, oddać jej złożoność, wieloaspektowość oraz różnorodność. Poprzez cykl performance’ów w przestrzeni publicznej Brukseli artystki chciały również pokazać, że Małopolska to region z młodą, żywą energią, a jej mieszkańcy to ludzie z fantazją, pewni siebie, ale też z poczuciem humoru i dystansem do siebie. fot. Tomasz Gotfryd Podczas przeprowadzonego cyklu performance’ów artystki, w różnych miejscach publicznych: na placach, ulicach i stacjach metra, zaprezentowały belgijskiej publiczności, za pomocą projektorów umocowanych w stelażach zamontowanych na plecach, dokumentację foto i video swoich wcześniejszych, zrealizowanych w Małopolsce projektów, stąd tytuł performance’u – „Powerback”. Cecylia Malik pokazała barwne fotografie powstałe w ramach akcji „365 drzew”. Artystka zainspirowana powieścią Italo Calvino z 1957 r. „Baron drzewołaz” przez rok, czyli 365 dni, począwszy od 25 września 2009 r., codziennie wspinała 3 Justyna Koeke (1976) – w latach 1996–1998 studiowała konserwację w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończyła rzeźbę na ASP w Krakowie oraz Sztuki Wolne i Ceramikę na Kunstakademie w Stuttgarcie. W swoich instalacjach i performance’ach artystka porusza tematykę toksycznych stosunków rodzinnych. W karykaturalny sposób obrazuje fobie dotyczące macierzyństwa, własnej seksualności, familijnych zależności i uwikłań. Przewrotnie estetyzuje to, co wzbudza wstręt czy zażenowanie. Używa miękkich materiałów, jaskrawych kolorów, ironicznie wyolbrzymiając i deformując przedmioty swoich obsesji. Jest stypendystką programu Erasmus (2004) oraz La Cité Internationale des Arts w Paryżu (2008). Uczestniczyła w Mobile Academy w Warszawie (2006). Dwukrotnie wyróżniona nagrodą Akademii Sztuk Pięknych w Stuttgarcie (2002 i 2008). Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 4
 • 5. się na jedno drzewo, które starannie wybierała; uwzględniając otoczenie i kontekst dobierała także ubrania. Każde „zdobyte” przez Cecylię Malik drzewo utrwalone zostało na zdjęciu. Tak powstał cykl 365 fotografii – obrazów. Zdjęcia, codziennie publikowane na Facebooku, przyniosły artystce bardzo duże zainteresowanie. Projekt zyskał sobie wielu fanów, a Cecylia Malik – zainspirowanych jej działaniami naśladowców. O wyborze projektu „365 drzew” i prezentacji zdjęć z jego realizacji w Brukseli przesądził radosny, kolorowy, spontaniczny charakter akcji, która miała bardzo dobry rezonans społeczny i medialny w Polsce, ponadto doskonale wpisywała się w założenia promocyjne Województwa. fot. arch. Cecylia Malik Monika Drożyńska zaprezentowała w stolicy Belgii dokumentację fotograficzną projektu „Haft miejski”, będącego kontynuacją inspirowanej przestrzenią miejską akcji pn. „Aktywności zimowe”. Od 2007 r., podczas wiosenno-letnich spacerów po Krakowie, Monika Drożyńska fotografowała napisy pojawiające się na murach. Kolekcję nielegalnych napisów artystka przeniosła w materię skomplikowanego, wymagającego, artystycznego haftu, który wykonywała podczas długich zimowych wieczorów. Wybrane prace zrealizowane w ramach projektu „Haft miejski” były prezentowane na ekranach wielkoformatowych w największych miastach Polski od września 2010 do lutego 2011 r. i stały się rodzajem miejskiego kalendarza komentującego bieżące wydarzenia. Projekcjom towarzyszyły pocztówki i wlepki dystrybuowane z rąk do rąk. W „Hafcie miejskim” artystka zaciera granice między publicznym i prywatnym, kobiecym i męskim, tradycją i nowoczesnością, jednostką i wspólnotą. Z kolei Justyna Koeke podczas cyklu performance’ów „Powerback” pokazała projekcję video zatytułowaną „Throwing staff”, powstałą w ramach projektu artystycznego i wystawy w procesie pn. „Ulica Smoleńsk”, której kuratorką była wspólnie z Cecylią Malik. Projekt poruszał problem gentryfikacji4 i wyludniania się centrów miast, niezwykle aktualny również 4 Gentryfikacja – pojęcie wywodzące się od angielskiego słowa gentry (szlachta). Po raz pierwszy użyła go Ruth Glass w 1964 r., opisując przejmowanie i renowację przez klasę średnią zdegradowanych zasobów mieszkaniowych w londyńskiej dzielnicy Islington. Obszar ten zajmowany był wcześniej przez klasę niższą, która Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 5
 • 6. w centrum europejskiej stolicy. Kuratorki postanowiły zająć się tym tematem, kiedy nowy właściciel kamienicy, w której ich rodzina mieszkała od II wojny światowej, znacząco podniósł czynsz, zmuszając tym samym lokatorów do wyprowadzki. Do dyskusji o polskich przemianach polityczno-ekonomicznych zostali zaproszeni artyści z Polski i Niemiec, dzięki czemu w projekcie pojawiły się dwa punkty widzenia problemu: pierwszy, artystów polskich związanych z rodziną zmuszoną do przeprowadzki, zaangażowany i emocjonalny, drugi zdystansowany i przedstawiający problem z zupełnie innej perspektywy. fot. arch. Justyna Koeke Rodzice Cecylii i Justyny wyprowadzili się 15 marca, klucze mieli oddać 30 marca 2010 r. Przez ten czas mieszkanie na ulicy Smoleńsk 22/8 stało się wystawą otwartą 24 godziny na dobę, pracownią, miejscem spotkań i dyskusji, odbywały się w nim wykłady, koncerty, warsztaty, performance. Jednym z punktów tegorocznej edycji projektu była uroczysta inauguracja „Klubu Małopolanina” oraz bankiet z przysmakami kuchni małopolskiej. Uroczyste otwarcie działalności „Klubu Małopolanina” w byłej siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE zapoczątkowało cykl nieformalnych spotkań Małopolan i sympatyków Małopolski w Brukseli. Patronat honorowy nad Klubem objęła Pani dr Anna Tombińska. W trakcie inauguracji został przedstawiony program działań Klubu. Goście mieli również okazję zobaczyć fotorelację z pierwszych dwóch dni realizacji cyklu performance’ów „Powerback”. Zwieńczeniem V edycji Dni Małopolski w Brukseli był pełen energii koncert Zakopower, zorganizowany przez MIK 21 września w Ancienne Belgique. Muzyka tego zespołu, określana zmuszona została do przeniesienia się do innych części miasta. R. Glass opisując zjawisko gentryfikacji, wskazała na główne cechy świadczące o tym procesie, wśród nich: - kompleksową poprawę stanu substancji mieszkaniowej na gentryfikowanym terenie, - zmiany stosunków najmu-własności, najczęściej rozproszenie własności i wyeliminowanie najmu, - wzrost cen gruntów i budynków, - wymianę klasową – wysiedlenie uboższej ludności i napływ bogatszej klasy średniej. Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 6
 • 7. mianem folk rocka, wymyka się prostym klasyfikacjom. Inspirowana tradycją muzyczną Podhala, zawiera w sobie zarówno elementy rocka, jak i wpływy jazzu, a nawet afrykańskie brzmienia, co w efekcie daje autentyczną, unikalną i niezwykle wybuchową mieszankę. Muzyczna energia to wizytówka Zakopower, do czego odnosi się nazwa zespołu, będąca zarazem grą słów nawiązującą do nazwy miejscowości Zakopane. fot. Łukasz Kobus Charyzmatyczny lider zespołu, Sebastian Karpiel-Bułecka, jak większość członków grupy, wywodzi się z Podhala i silnie identyfikuje się z kulturą tego rejonu. W repertuarze Zakopower obecne są charakterystyczne góralskie rytmy i echa tradycyjnych pieśni, jednak dzięki oryginalnym kompozycjom i aranżacjom mają one niezwykle współczesne brzmienie. Zakopower wykorzystuje tradycyjne instrumenty ludowe (skrzypce, basy) w zestawieniu z trąbką, gitarami, syntezatorem, perkusją oraz wyrazistym wokalem. Zespół zadebiutował na polskim rynku muzycznym płytą „Music Hal” wydaną w 2005 r. Znakomite kompozycje Mateusza Pospieszalskiego, w nowatorskim, energetycznym wykonaniu zespołu, zostały entuzjastycznie przyjęte przez publiczność, nagrodzone „Złotą płytą” i docenione przez jurorów wielu festiwali muzycznych (zwycięstwo nieznanego wówczas nikomu Zakopower w Opolu oraz na Top Trendach w 2005 r.). Zakopower nominowany był między innymi do MTV Europe Music Awards, do nagrody Yach Film, został także dostrzeżony przez Akademię Fonograficzną, która płycie „Music Hal” przyznała nominacje do nagrody „Fryderyka” aż w sześciu kategoriach. Druga płyta zespołu, „Na siedem”, wyprodukowana przez Mateusza Pospieszalskiego, ukazała się w 2007 r. Dzięki współpracy z „Polska The Times” miała szansę dotrzeć do słuchaczy w nakładzie ponad 600.000 egzemplarzy. Zespół wydał również rozszerzoną wersję płyty z gościnnym udziałem Nigela Kennedy’ego. Płyta osiągnęła status „Złotej”, otrzymała również nagrodę „Fryderyk” w kategorii „Album roku etno/folk”. Podsumowaniem sezonu koncertowego zespołu (ponad 100 koncertów w tym za granicą: w Indiach, na Węgrzech, we Włoszech, w Chorwacji, w USA) było DVD „Koncertowo” wydane w kwietniu 2009 r. Niespełna rok później „Koncertowo” osiągnęło status „Złotej płyty”. Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 7
 • 8. Zespół ma tysiące wiernych fanów, dzięki którym regularnie grywa około 80 koncertów w roku. W Polsce niewiele jest zespołów, które mogą się pochwalić takim wynikiem. Pozycja Zakopower umacnia się również na europejskiej scenie World Music. Zespół zagrał na trzech prestiżowych europejskich festiwalach: w Ostrawie, Rudolstadt oraz na węgierskim Sziget Festival. Na zaproszenie Instytutu Adama Mickiewicza Zakopower, jako przedstawiciel polskiej kultury, mocnym akcentem zakończył Światową Wystawę EXPO 2010 w Szanghaju, dając żywiołowy koncert licznie zgromadzonej chińskiej publiczności. Zespół, jak donosił redaktor brukselskiego Radia Róża, rozkręcał publiczność powoli, ale skutecznie, dobrze się przy tym bawiąc. Już po koncercie w kuluarach słyszało się opinie, że koncert był świetny. Z pewnością przyczyniła się do tego niezwykła charyzma lidera, ale przede wszystkim sama muzyka. Zakopower zagrał swoje największe hity, m.in.: „W dzikie wino zaplątani”, „Na siedem”, „Kiebyś ty…”, „Galop”. Oczywiście nie mogło zabraknąć także okupującego pierwsze miejsca list przebojów utworu „Boso”. fot. Łukasz Kobus Skład zespołu: • Sebastian Karpiel Bułecka – głos, skrzypce, dudy podhalańskie, fujara słowacka • Bartek Kudasik – głos, altówka • Wojciech Topa – głos, skrzypce • Józef Chyc – głos, basy podhalańskie • Piotr „Falko” Rychlec – instrumenty klawiszowe • Łukasz Moskal – głos, perkusja • Tomek „Serek” Krawczyk – gitara elektryczna • Michał Trąbski – gitara basowa • Dominik Trębski – trąbka Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 8
 • 9. Dyskografia: • „Music Hal” (CD) 2005 r. • „Na siedem” (CD) 2008 r. • „Koncertowo” (DVD) 2009 r. • „Boso” (CD) 2010 r.5 Realizowane przez MIK Dni Małopolski w Brukseli 2011 zostały objęte patronatem prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, spełniając założenia programu kulturalnego przygotowanego w ramach prezydencji, który koncentruje się na prezentacji polskiej muzyki współczesnej i młodej sztuki m.in. w przestrzeni publicznej. Tym samym przedsięwzięcie wzmocniło działania służące promocji za granicą aktualnych wartościowych zjawisk i tendencji w polskiej kulturze. Projekt prezentował nasz region jako wizytówkę kraju nowoczesnego i oryginalnego, o bogatej kulturze współczesnej. Dodatkowo dzięki realizacji działań artystycznych w przestrzeni publicznej projekt przyczynił się do wsparcia uczestnictwa w kulturze odbiorców projektu poprzez umożliwienie im bezpośredniego kontaktu z dziełem i artystą. 1.2. Terminy i miejsca realizacji poszczególnych punktów programu, odbiorcy Prace związane z realizacją projektu przebiegały zgodnie z przyjętym przez wszystkie zaangażowane w projekt jednostki (MIK, Departament Turystyki, Sportu i Promocji UMWM, Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli) harmonogramem i podziałem zadań, który stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Terminy i miejsca realizacji punktów programu piątej edycji Dni Małopolski w Brukseli: 1) 18–21.09.2011, cykl performance’ów „Powerback” Multimedialne projekcje prac krakowskich performerek: Cecylii Malik (projekt „365 drzew”), Moniki Drożyńskiej („Haft miejski”) i Justyny Koeke („Ulica Smoleńsk”), wyświetlane przez artystki na wyspie – dywanie w kształcie Małopolski, rozwijanym w przestrzeni publicznej Brukseli. Artystki zaprezentowały swoje prace w następujących miejscach: Niedziela 18.09.2011 • Plac przed Galerią Królowej – niewielki plac zlokalizowany tuż przy wejściu do luksusowych neorenesansowych Galeries Royales Saint-Hubert – galerii handlowych z renomowanymi księgarniami, wytwornymi kawiarniami i szykownymi butikami, mieszczącymi również teatr i kino • Plac St. Gery – okolice Giełdy (Bourse), Musée Scientastic i Halles Saint-Géry, dzielnica będąca kolebką średniowiecznej Brukseli, dziś modne, gwarne i wielokulturowe miejsce, popularne wśród artystów i młodych twórców 5 Informacje dot. zespołu Zakopower pochodzą z materiałów udostępnionych MIK przez zespół. Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 9
 • 10. fot. Tomasz Gotfryd Poniedziałek 19.09.2011 • Stacja metra „Schuman” – usytuowana w samym sercu dzielnicy europejskiej, w pobliżu siedzib najważniejszych instytucji europejskich (m.in. Komisji Europejskiej), nazwana imieniem francuskiego polityka uznawanego za jednego z ojców-założycieli zjednoczonej Europy • Esplanada Berlaymont – plac w dzielnicy europejskiej, zlokalizowany przed główną siedzibą Komisji Europejskiej w pobliżu Rond Point R. Schuman Wtorek 20.09.2011 • Plac Jourdan – niewielki plac w dzielnicy europejskiej, zlokalizowany nieopodal Parc Léopold i siedziby Parlamentu Europejskiego, otoczony kawiarniami, barami i sklepami Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 10
 • 11. fot. Tomasz Gotfryd Środa 21.09.2011 • Plac Mont des Arts – zlokalizowany w eleganckiej dzielnicy Sablon, w bezpośrednim sąsiedztwie słynnych brukselskich muzeów (m.in. Musées royaux des Beaux-Arts, Musée des Instruments de Musique, Musée BELvue) i nieopodal pałacu królewskiego fot. Tomasz Gotfryd Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 11
 • 12. MIK za pośrednictwem Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli ubiegał się o pozwolenie na prezentację cyklu performance’ów w 12 zaproponowanych przez Przedstawicielstwo miejscach na terenie trzech brukselskich gmin: Ville de Bruxelles6, Etterbeek7, Ixelles8 i uzyskał zgodę na realizację projektu w 79 miejscach zlokalizowanych na terenie gmin Ville de Bruxelles i Etterbeek. Warunki atmosferyczne oraz techniczne pozwoliły artystkom na przeprowadzenie performance’ów w 5 z ww. miejsc. 2) 19.09.2011, inauguracja „Klubu Małopolanina”, bankiet z przysmakami kuchni małopolskiej Uroczyste otwarcie działalności „Klubu Małopolanina” w byłej siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE zapoczątkowało cykl nieformalnych spotkań Małopolan i sympatyków Małopolski w Brukseli. Patronat honorowy nad Klubem objęła Pani dr Anna Tombińska. W trakcie inauguracji został przedstawiony program działań Klubu. fot. Tomasz Gotfryd 3) 20.09.2011, Konferencja „Roam without roaming costs”10 4) 21.09.2011, Konferencja „POWER empowering the low carbon economy”11 6 Ville de Bruxelles – miasto na prawach gminy, stolica Belgii oraz Unii Europejskiej 7 Etterbeek – jedna z 19 gmin miejskich w Belgii, w Regionie Stołecznym Brukseli, licząca około 50 tys. mieszkańców. Na jej terenie znajdują się najważniejsze budynki instytucji unijnych, takie jak główna siedziba Komisji Europejskiej – Berlaymont oraz Rada Unii Europejskiej. Gminę zamieszkuje dosyć duża liczba Polaków. Znajduje się tutaj Ambasada RP w Królestwie Belgii. 8 Ixelles – gmina miejska w Belgii, położona w Regionie Stołecznym Brukseli, liczy ponad 75 tys. mieszkańców. 9 Negatywne odpowiedzi na złożone wnioski o zgodę na organizację cyklu performance’ów zostały uzasadnione wydaniem pozwoleń innym podmiotom na organizację wydarzeń w interesującym MIK terminie lub decyzją władz gmin o nieudostępnianiu żadnym podmiotom przestrzeni na organizację imprez plenerowych do końca 2011 r. 10 Wydarzenie włączone do programu Dni Małopolski w Brukseli 2011, nierealizowane przez MIK 11 jw. Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 12
 • 13. Podczas konferencji przedstawiciele 7 europejskich regionów (w tym Małopolski) realizujących projekt POWER zaprezentowali doświadczenia w zakresie wdrażania gospodarki niskowęglowej. Międzynarodowa konferencja zamykająca projekt POWER zgromadziła blisko 250 osób, m.in. ekspertów z dziedziny energetyki odnawialnej, zrównoważonego transportu, eko-innowacji oraz wydajności energetycznej. 5) 21.09.2011, Koncert Zakopower Zorganizowany w Ancienne Belgique (AB) koncert jednego z najbardziej znanych polskich zespołów, łączącego tradycyjną muzykę z nowoczesnymi brzmieniami oraz rockową estetyką. AB to instytucja organizująca koncerty największych gwiazd współczesnej sceny muzycznej. Zlokalizowana w historycznym sercu Brukseli, dysponuje najnowocześniejszym sprzętem, profesjonalną obsługą i doskonałą akustyką, dzięki czemu jest jednym z wiodących organizatorów imprez muzycznych z udziałem belgijskich i międzynarodowych zespołów. AB jest również jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na mapie Brukseli, kojarzonym z organizacją ważnych wydarzeń muzycznych. Organizacja koncertu w AB stanowiła gwarancję dużego zainteresowania wydarzeniem ze strony belgijskiej publiczności. Koncert Zakopower odbył się w AB „Main Hall”, głównej i największej z trzech sal koncertowych AB, mogącej pomieścić nawet do 2000 osób. MIK po konsultacji z UMWM uzgodnił zaaranżowanie sali typu „Flex standing and seating configuration”, w tym: 1000 miejsc stojących na parterze oraz 250 miejsc siedzących na balkonie na 1 piętrze, które zostały zarezerwowane dla gości VIP posiadających specjalne zaproszenia na koncert. Odbiorcy Wydarzenia zaplanowane w ramach projektu były adresowane do następujących grup odbiorców: • mieszkańcy i osoby odwiedzające Brukselę, a zwłaszcza młoda, międzynarodowa publiczność, • artyści i środowiska kulturalne i opiniotwórcze, w tym przedstawiciele organizacji kulturalnych i mediów, • pracownicy instytucji europejskich, • przedstawiciele organizacji międzynarodowych obecnych w Brukseli, w tym przedstawiciele placówek dyplomatycznych, • przedstawiciele belgijskich władz. Trwający cztery dni cykl performance’ów „Powerback” zorganizowany w przestrzeni publicznej Brukseli spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców europejskiej stolicy. Ostrożne szacunki wskazują, że każdy z cyklu performance’ów miało okazję zobaczyć kilkaset osób, co daje liczbę 2500 odbiorców w ciągu wszystkich dni prezentacji prac artystek. Należy podkreślić, że w związku z organizacją cyklu performance’ów w historycznym centrum Brukseli oraz dzielnicy europejskiej, krakowskie artystki mieli okazję zobaczyć nie tylko Belgowie, ale także turyści odwiedzający stolicę Belgii, unijni urzędnicy z krajów członkowskich i stowarzyszonych z UE oraz przedstawiciele innych nacji przebywający w Brukseli czasowo/służbowo – potwierdzają to obserwacje z poszczególnych miejsc performance’ów, w których słychać było wiele języków. Cykl performance’ów wzbudził zdecydowanie największe zainteresowanie pod Budynkiem Komisji Europejskiej, nieopodal ronda Schumana, w porze lunchu, gdy większość pracowników instytucji UE opuszczała biurowce. Artystki stanowiły tak barwny akcent na tle eleganckiej, nowoczesnej architektury dzielnicy europejskiej, że nie sposób było przejść koło nich obojętnie. Wiele osób przystawało, by z nimi porozmawiać, kilka osób fotografowało się z artystkami na tle Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 13
 • 14. małopolskiej wyspy. Użycie przez artystki polskiej flagi sprawiło, że przechodnie rozpoznawali, skąd pochodzą performerki i kojarzyli performance z kulturalnym programem polskiej prezydencji w Radzie UE. Z równie ciepłym przyjęciem performance spotkał się na placu Mont des Arts w eleganckiej dzielnicy Sablon i bezpośrednim sąsiedztwie słynnych brukselskich muzeów. Lokalizacja i charakter tego miejsca (nowoczesna architektura, otwarta przestrzeń) przyciąga liczne wycieczki, studentów oraz młodych pracowników sektora kultury, i te właśnie grupy przeważały wśród odbiorców działań krakowskich artystek na Mont des Arts. Na dłuższe rozmowy na temat projektu i jego przekazu, a także rozmowy o sztuce współczesnej i prezentowanych podczas cyklu performance’ów projektach zatrzymywali się głównie młodzi ludzie, studiujący w Brukseli, albo pracujący tam, pochodzący nie tylko z Belgii, ale także z innych krajów europejskich. Podczas czterech dni realizacji „Powerback” artystki miały również okazję spotkać w europejskiej stolicy wielu Polaków – unijnych i państwowych urzędników czy pracowników polskich instytucji kultury, przebywających na oficjalnych delegacjach. Wśród najczęściej zadawanych artystkom pytań pojawiały się pytania o Małopolskę, inne działania i projekty artystek oraz o organizatora performance’u w Brukseli. fot. Tomasz Gotfryd W inauguracji „Klubu Małopolanina” oraz bankiecie z przysmakami kuchni małopolskiej wzięło udział ok. 250 gości, wśród których znaleźli się polscy i zagraniczni dyplomaci, europarlamentarzyści oraz pracownicy innych instytucji europejskich. Zainteresowanie koncertem Zakopower od momentu uruchomienia strony internetowej projektu i otwarcia rejestracji na koncert było olbrzymie. W ciągu czterech tygodni (od połowy lipca do połowy sierpnia) na koncert zarejestrowało się 377 osób rezerwując łącznie 896 bezpłatnych biletów/wejściówek. Na liście rezerwowej znalazło się 137 osób, które zarezerwowały 209 bezpłatnych biletów. Ponadto na koncert zostało zaproszonych ponad 400 VIP-ów, dla których przewidziano miejsca siedzące. Mailing informujący o wrześniowym koncercie Zakopower wzbudził zainteresowanie imprezą wśród polskich dyplomatów i urzędników organizujących w tym czasie spotkania Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 14
 • 15. z przedstawicielami krajów członkowskich UE i zaowocował licznymi mailami z prośbą o przekazanie zaproszeń dla uczestników ww. spotkań. Wszyscy kontaktujący się z MIK ws. dodatkowych zaproszeń podkreślali olbrzymi potencjał promocyjny wydarzenia, nie tylko dla regionu, ale dla całej Polski sprawującej w czasie realizacji projektu prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Ponad połowa osób, które wysłały potwierdzenie obecności na koncercie w odpowiedzi na zaproszenie, dopytywała o możliwość uzyskania dodatkowych zaproszeń dla znajomych i współpracowników. MIK wspólnie z AB oszacował, iż koncert zgromadził 1000 słuchaczy, wśród których znaleźli się m.in. dyplomaci, przedstawiciele unijnych instytucji i pracownicy administracji oraz mieszkańcy Brukseli. Licznie przybyła również belgijska Polonia. fot. Tomasz Gotfryd 2. Opis działań promocyjnych Promocja Dni Małopolski w Brukseli przebiegała dwutorowo – promocja w Polsce (po stronie Małopolskiego Instytutu Kultury), promocja za granicą (firmy belgijskie zarekomendowane przez Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli, świadczące usługi z zakresu PR i reklamy typu out of home, realizujące zamówienie MIK). Poniżej zaprezentowano działania podjęte przez Małopolski Instytut Kultury, także te zrealizowane we współpracy z zagranicznymi kontrahentami, natomiast w odrębnym załączniku znajduje się podsumowanie działań z zakresu PR zrealizowanych przez belgijską firmę Ulipo Communication & Graphisme. Na potrzeby promocji wydarzenia w kraju i w regionie skupiono się na działaniach z zakresu media relations (w tym relacje z przedstawicielami mediów akredytowanych w Brukseli). Działania te zaowocowały publikacjami w tradycyjnych i elektronicznych środkach masowego przekazu, m.in. we wszystkich lokalnych dziennikach, w tym w „Gazecie Wyborczej” oraz najważniejszych serwisach internetowych jak Onet czy WP i rozgłośniach radiowych – Radio ZET. Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 15
 • 16. Kampania w stolicy Belgii była realizowana za pośrednictwem: – narzędzi reklamy zewnętrznej (nośniki w wagonach metra i nośniki plakatów usytuowane w przestrzeni miasta); – Internetu (m.in. publikacje w belgijskich i polonijnych serwisach/informatorach kulturalnych, strona internetowa przedsięwzięcia: www.malopolskadays.eu, mailing do instytucji kultury w regionie brukselskim, instytucji partnerskich, przedstawicieli Parlamentu i Komisji Europejskiej, władz miasta i regionu, fanpage w społecznościowym serwisie Facebook – strona ta była ponadto promowana z użyciem innowacyjnego narzędzia: kodu QR Code w drukach promocyjnych); – dystrybucji kartek pocztowych – ulotek projektu w sieci lokali usługowo-gastronomicznych oraz wysyłka zaproszeń; – relacji z lokalnymi mediami; – narzędzi promocyjnych wykorzystywanych przez Ancienne Belgique. Kampania została zaplanowana i zrealizowana przez Małopolski Instytut Kultury na podstawie rekomendacji Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli. Wśród rekomendowanych i wybranych ofert znalazła się sieć nośników reklamowych firmy ARTePUB, znajdujących się na fasadach punktów handlowych na terenie 19 gmin Regionu Brukseli, w tym także na uczęszczanych parkingach i w kampusach uniwersyteckich oraz nośników umieszczonych nad stojakami na rowery lub w ich pobliżu – łącznie wykorzystano 200 nośników w terminie 05–21.09.2011. fot. arch. ARTePUB Kolejnym usługodawcą była firma Clear Channel Belgium, której zlecono ekspozycję w wagonach metra (145 banerów podsufitowych w terminie 30.08–26.09.2011). Warto podkreślić, że banery wewnątrz pojazdów komunikacji miejskiej uważane są za doskonały Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 16
 • 17. sposób prezentacji imprez kulturalnych. Średnia długość obcowania z reklamą szacowana jest na ok. 20 minut. Metro zapewnia transport ponad milionowi mieszkańców. Dystrybucję pocztówek zlecono brukselskiej firmie Indoor Media, która dysponuje największą siecią nośników – estetycznych stojaków służących do kolportażu materiałów reklamujących wydarzenia kulturalne, premiery kinowe, koncerty, a nawet kampanie społeczne, usytuowanych w brukselskich sklepach, restauracjach, pubach, kinach, kampusach uniwersyteckich. Pocztówki promujące Dni Małopolski dystrybuowane były w terminie 13– 19.09.2011 w łącznym nakładzie 25 000 szt. fot. Tomasz Gotfryd Jeśli chodzi o współpracę z lokalnymi mediami, MIK opracował i przetłumaczył odpowiednie materiały (wersja ang., fr., nl.), których skuteczną dystrybucją zajęła się ww. Ulipo Communication & Graphisme. W tym miejscu warto wspomnieć ubiegłoroczne doświadczenia, które wskazują, że z promocyjnego punktu widzenia korzystniejsze dla osiągnięcia celów komunikacyjnych jest zlecenie ww. działań usługodawcy, znającemu lokalny rynek mediów i posiadającemu odpowiednie zasoby kadrowe oraz sieć kontaktów. Powierzenie działań z zakresu media relations lokalnej firmie wpłynęło znacząco na szerszy oddźwięk medialny przedsięwzięcia w stosunku do ubiegłego roku. Szczegółowy opis miejsc i zakresu publikacji oraz charakteru mediów, w których się ukazały, stanowi odrębny załącznik do niniejszego raportu. Ze względu na fakt, że Dni Małopolski w dużej mierze skierowane są także do pracowników instytucji europejskich, część kampanii była realizowana w PE, KE oraz budynkach innych instytucji europejskich. Zaplanowano umieszczenie plakatów w instytucjach europejskich – Parlamencie, Komisji, Komitecie Regionów, Przedstawicielstwie RP, Polskiej Organizacji Turystycznej, Ambasadzie RP, Instytucie Kultury Polskiej oraz rozesłanie imiennych zaproszeń do wpływowych z punktu widzenia interesów Małopolski osób: posłów do PE, pracowników Przedstawicielstwa RP, Ambasady RP, Komisji. Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 17
 • 18. W kampanii wykorzystano ponadto następujące kanały komunikacji Ancienne Belgique: 1. zapowiedź wydarzenia za pośrednictwem wszystkich narzędzi komunikacji internetowej AB tj. utworzenie podstrony wydarzenia (koncertu) na stronie klubu www.abconcerts.be, na której opublikowano zdjęcia, videoklipy zespołu i materiał tekstowy dedykowany zespołowi w j. niderlandzkim, j. francuskim, j. angielskim; umieszczenie informacji w newsletterze (60 000 adresatów); dedykowany mailing o koncercie do 60 000 adresatów; zapowiedź w mediach społecznościowych AB (Facebook: 30 000 friends, Twitter: 6 000 followers). 2. zapowiedź wydarzenia na 9 wewnętrznych ekranach plazmowych video w budynku AB. W zakresie zobowiązań MIK znalazło się także opracowanie projektu graficznego – layoutu materiałów promocyjnych przedsięwzięcia (plakaty, pocztówki, banery podsufitowe do metra, mailing, banery do emisji w Internecie), przygotowanie i wysyłka zaproszeń w wersji drukowanej i elektronicznej, opracowanie i zarządzanie stroną internetową przedsięwzięcia. Strona www.malopolskadays.eu w okresie 29.06–21.09.2011 zanotowała 14824 odsłon i 4397 odwiedzin, znacząco więcej niż rok wcześniej [2969 odwiedzin w okresie 23.08– 23.09.2010]. Najliczniej odwiedzana była angielska strona przedsięwzięcia, co wynika m.in. z faktu, że była to strona startowa/główna projektu. Największym zainteresowaniem cieszyły się podstrony dotyczące koncertu, w tym rejestracji na niego, które zanotowały ponad połowę wszystkich odwiedzin. Liczba osób wchodzących na te strony sukcesywnie wzrastała od sierpnia, by we wrześniu utrzymać się na stałym poziomie ok. 100 osób dziennie w wypadku strony angielskiej. Najczęstsze były odwiedziny bezpośrednie. Jeśli chodzi o witryny odsyłające, to w pierwszej kolejności była to wyszukiwarka Google, a dalej portal społecznościowy Facebook. Zanotowano także sporo odesłań ze strony Ancienne Belgique i www.wizytowka.be. Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 18
 • 19. Zainteresowanie stroną nasilało się po publikacjach w mediach. Zastanawia zwłaszcza zależność liczby wejść od emisji materiałów w mediach polskich, co sugerowałoby, że to polscy odbiorcy w dużym stopniu generowali ruch także na stronie angielskiej. Wskaźniki dla całego okresu realizacji projektu – strona angielska • 12474 odsłony stron (odsłona strony to jednokrotne załadowanie strony przez przeglądarkę) • 3693 odwiedziny (liczba odwiedzin to liczba pojedynczych sesji rozpoczętych przez wszystkich użytkowników witryny) • 2603 bezwzględna liczba niepowtarzalnych użytkowników Wskaźniki dla całego okresu realizacji projektu – strona francuska • 2302 odsłony stron • 682 odwiedziny • 515 bezwzględna liczba niepowtarzalnych użytkowników Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 19
 • 20. Wskaźniki dla całego okresu realizacji projektu – strona niderlandzka • 48 odsłon stron • 22 odwiedziny • 17 bezwzględna liczba niepowtarzalnych użytkowników 3. Zestawienie relacji medialnych Dni Małopolski w Brukseli 2011, jak w latach poprzednich, cieszyły się zainteresowaniem polskich, a zwłaszcza małopolskich mediów. Dzięki depeszy Polskiej Agencji Prasowej tematem interesowały się liczne liczące się media krajowe, m.in. „Gazeta Wyborcza”, Onet, Wirtualna Polska. Brukselskie echa medialne projektu zostały zaprezentowane w osobnym załączniku, przygotowanym przez Ulipo Communication & Graphisme. 4. Projekty druków promocyjnych i reklam Pliki graficzne prezentujące przyjęty layout zostały zarchiwizowane na płycie CD, stanowiącej załącznik do niniejszego raportu. Wśród materiałów znalazły się: ulotka-pocztówka, plakat na nośniki firmy ARTePUB (ramki na elewacjach budynków i stojakach rowerowych), plakat na nośniki w metrze (Clear Channel Belgium), zaproszenie na wydarzenia kulturalne Dni wraz z kopertą, grafika do tribannera ustawionego podczas konferencji „Roam without roaming costs” i bankietu, reklamy internetowe, a także metki/etykiety do zawieszek powstałych na bazie drewnianych, czerwonych koralików (charakterystyczny element ludowego stroju i odniesienie do motywu przewodniego promocyjnych kampanii Małopolski), będących upominkowym gadżetem Dni Małopolski. Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 20
 • 21. Atrakcyjny program Dni Małopolski w Brukseli 2011 oraz działania promocyjne spowodowały, że przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem odbiorców. Świadczą o tym opinie osób, które odpowiedziały na zaproszenie organizatorów: Drodzy Panstwo, dziekuje serdecznie za udostepnienie mozliwosci przezycia tak wspanialego wydarzenia jak muzyka Podhala w wykonaniu Zakopower. Udalo mi sie przy wejsciu zdobyc bilet dla kolegi, takze jestem naprawde zadowolona. Z cala swa instrumentalizacja, zespol pokazal sie z jak najlepszej strony. (…) Dziekuje serdecznie i pozdrawiam, Danka -- Kind regards, Danuta Bolewicz I was withut connexion for some days but I want to attent to the concert... Like I say you before reserving 5 tickets... I hope it's not too late... So much taste for Polish music.... Thank you, Christiaens Monique Tel : +32.496.364.408 Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 21
 • 22. 5. Dokumentacja fotograficzna Dokumentacja fotograficzna projektu zawierająca zdjęcia z cyklu performance’ów, inauguracji „Klubu Małopolanina” i koncertu Zakopower oraz kampanii reklamowej została zarchiwizowana na płycie CD, stanowiącej załącznik do niniejszego raportu. 6. Szczegółowy kosztorys projektu Szczegółowe rozliczenie finansowe z działań zrealizowanych w ramach projektu zostanie złożone w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM do 31 grudnia 2011 r. 7. Uwagi, spostrzeżenia, rekomendacje związane z projektem, sugestie na przyszłość 1. Uruchomienie rejestracji na koncert nie powinno następować ze zbyt dużym wyprzedzeniem w stosunku do uruchomienia kampanii promocyjnej eventu na lokalnym rynku. Zbyt wczesne umożliwienie odbiorcom rezerwacji darmowych biletów na koncert może doprowadzić do sytuacji braku miejsc i tym samym braku darmowych wejściówek na koncert w czasie trwania kampanii promocyjnej wydarzenia, dla osób, które o wydarzeniu dowiadują się za pośrednictwem tejże kampanii. To z kolei może negatywnie rzutować na odbiór działań promocyjnych. 2. Koordynacja projektu realizowanego poza granicami kraju wymaga dysponowania przez koordynatora budżetem pozwalającym nie tylko na organizację wydarzeń w ramach projektu, ale także na odbycie wizyt studyjnych w miejscach, w których zaplanowano poszczególne punkty programu. Ograniczenie budżetu wyłącznie do pokrycia kosztów niezbędnych usług zdecydowanie utrudnia działania, a przede wszystkim wydłuża czas przygotowania wydarzeń zaplanowanych w projekcie, jest ryzykowne i może prowadzić do konieczności poniesienia wyższych wydatków, które w wypadku wcześniejszej wizyty koordynatora na miejscu nie byłyby konieczne (nieobycie wizyty studyjnej skutkuje wydłużeniem procesu decyzyjnego, co z kolei wiąże się z większym ryzykiem wahań kursu euro. Przekłada się także na konieczność Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 22
 • 23. realizacji wielu dodatkowych działań, możliwych do uniknięcia jedynie po zapoznaniu się warunkami panującymi na miejscu). 3. Dwuletnie doświadczenie MIK w zakresie realizacji tego zagranicznego wydarzenia wskazuje, że z promocyjnego punktu widzenia korzystniejsze dla osiągnięcia celów komunikacyjnych jest zlecenie działań z zakresu PR usługodawcy znającemu lokalny rynek mediów i posiadającemu odpowiednie zasoby kadrowe oraz sieć kontaktów. Podobnie wygląda kwestia planowania i realizacji kampanii przez jednostki, które powinny znać lokalny rynek reklamowy lub posiadać odpowiednie zasoby kadrowe i budżet na przeprowadzenie jego badań albo zakup/dostęp do niezbędnych danych. Nieznajomość topografii miasta, przyzwyczajeń i preferencji mieszkańców, lokalnej specyfiki rynku reklamowego oraz wyników badań na ten temat etc. uniemożliwia bądź znacząco utrudnia dokonanie racjonalnego wyboru (popartego ww. danymi i doświadczeniem) najskuteczniejszej formy promocji na miejscu. 4. Znajomość lokalnej specyfiki jest także istotna, jeśli chodzi o skuteczne dotarcie do odbiorców przedsięwzięcia za pomocą działań marketingu bezpośredniego, takich jak wysyłka personalizowanych zaproszeń. W tym wypadku niezwykle istotne jest przygotowanie odpowiednio wcześnie (na ok. 3 miesiące przed terminem wydarzenia) baz adresowych zawierających możliwie szczegółowe informacje o odbiorcach. Ważne, aby bazy te zawierały m.in. kontakty do przedstawicieli władz, środowisk opiniotwórczych (ludzie kultury i sztuki, dziennikarze) i naukowych. Tego typu informacje powinny zostać udostępnione przez jednostki/podmioty działające w miejscu realizacji przedsięwzięcia. 5. W kontekście dalszych działań marketingowych, warto się zastanowić nad wykorzystaniem bazy adresów e-mail osób, które wzięły udział w wydarzeniu, powstałej w wyniku prowadzonej rejestracji na koncert. Są to potencjalni odbiorcy kolejnych edycji przedsięwzięcia, mający dzięki obecności na udanym koncercie dobre, emocjonalne skojarzenia z marką Małopolska. Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 23