SlideShare a Scribd company logo
SPRAWDZONE MODELE BIZNESOWE INTERNETU

- czynniki sukcesu w okresie dekoniunktury


Piotr Mazurkiewicz


     KONGRES - Telekomunikacja i Media 2009, 26-27.05.2009
               Piotr Mazurkiewicz
PLAN PREZENTACJI
1. Modele biznesowe w internecie

  1.1. Sprzeda reklamy

  1.2. Sprzeda zasobów/usług płatnych

  1.3. Sprzeda produktów

2. Kluczowe czynniki sukcesu biznesów internetowych

3. Potencjał witryny do generowania przychodów

  3.1. Model reklamowy

  3.2. Model sprzeda owy

4. Case study                  Piotr Mazurkiewicz
1. MODELE BIZNESOWE INTERNETU       Piotr Mazurkiewicz
Model biznesowy to przyjęta metoda działalności, sposób na
podnoszenie wartości firmy i zyskowność w długim okresie czasu
 1.  Model reklamowy (promocyjny)
     Generownie ruchu do darmowych treści/usług/produktów celem zarabiania na reklamie

 2.  Model handlowca (sprzedawcy)
     Sprzeda produktów i usług za pośrednictwem internetu
 3.  Model pośrednika (brokera)
     Organizowanie rynku i pobieranie prowizji od transakcji (aukcje/pasa e/porównywarki)
 4.  Model abonencki (subskrypcyjny)
     Udostępnianie treści po opłaceniu abonamentu (np.: archiwum)
 5.  Model taryfowy
     Pobieranie opłat za czas u ytkowania z serwisu
 6.  Model sieci afiliowanej
     Wzajemne umieszczanie odnośników (np.: reklam) pomiędzy serwisami i podział
     przychodów
 7.  Model wirtualnej społeczności
 8.  Modele działalności łączące kilka podstawowych modeli (portale internetowe)

Podstawowymi wskaźnikami dla oceny modeli biznesowych w internecie są:
- liczba UU (unikalnych u ytkowników), ruch internautów (liczba odsłon serwisu)
- konwersja, mar a na sprzeda y produktów/usług
                       Piotr Mazurkiewicz
                      Piotr Mazurkiewicz                  4
1.1. MODELE BIZNESOWE INTERNETU
> SPRZEDA REKLAMY


          Piotr Mazurkiewicz
Reklama sprzedawana jest w wielu modelach, podstawowym jest opłata za
1000 odsłon (CPM), cały rynek reklamy szacowany jest na 1,2 mld PLN  Modele sprzeda y reklamy

  CPM – cost per mille (tysiąc)
  CPC – cost per click (kliknięcie)
  CPA – cost per action (akcje)
  CPL – cost per lead (kontakt)
                                                  6,9%             Rozrywka i media
  Formy reklamy online                                 8,0%      5,0%
                                                         5,8%      Telekomunikacja
                                        11,3%
  40% - reklama graficzna                                                   Usługi finansowe

  23% - reklama w wyszukiwarkach                                               Motoryzacja

  19% - ogłoszenia drobne                                                   FMCG

  6% - email marketing                                                    Pozostałe dobra konsumpcyjne
                                       13,7%
                                                                Sprzeda
                                                            35,0%
                                                                Inne
                                            14,3%
    7 0 0 2 - 6 0 0 2 B AI yt r o p a r , 8 0 0 2 x E d A : o ł d ó r ź


                                       Piotr Mazurkiewicz
                                       Piotr Mazurkiewicz                                6
Najwięksi gracze sprzedają reklamę bezpośrednio, pozostali są
reprezentowani przez sieci reklamowe (Ad.net, ARBOmedia, IDMnet.pl)
   8 0 0 2 ń ei z d u r g – s ui m e G /I B P l e n a p a g e M : o ł d ó r ź
              /l p.t e n d a. g o l b//: ptt h

                                          Piotr Mazurkiewicz
                                         Piotr Mazurkiewicz  7
1.2. MODELE BIZNESOWE INTERNETU
> SPRZEDA PRODUKTÓW I USŁUG


         Piotr Mazurkiewicz
66% z około 14 mln internautów deklaruje dokonywanie zakupów w
internecie, Najczęściej kupują ksią ki/płyty/filmy oraz odzie i bi uterię
   s ui m e G - 9 0 0 2 / 8 0 0 2 t e n r et n i i k s l o P : o ł d ó r ź
            /l p. s ui m e g . w w w //: ptt h
            k c ar T t e N C R K/ G M S               Piotr Mazurkiewicz
                                        Piotr Mazurkiewicz  9
Przychody największych sprzedawców internetowych znacznie wzrosły
w 2008 roku. Rynek eCommerce szacowany jest na ponad 11 mld zł.
 7 000
                                                           6 480

 6 000

 5 000                                               4 600  4 530

 4 000
                                               3 470
                                           3 000
 3 000

                                       2 000
 2 000                               1 800
                               1 300
                       980  921
 1 000
                 328  410
     48   60  152  180
  -
        2001   2002    2003     2004      2005      2006      2007      2008

                    Sklepy internetowe  Platformy aukcyjne            B M S - 9 0 0 2 ecr e m m o c - E : o ł dórź
        • 58,9 % sprzeda y internetowej
        przypada na aukcje
        • 41,1% sprzeda y internetowej
        realizują sklepy internetowe                                                               7 0 0 2 ec r e m m o c - E t r o par : o ł dórź
                                                               /l p. d r a d n at s t e n r et n i. w w w //: ptt h

                                               Piotr Mazurkiewicz
                                               Piotr Mazurkiewicz                                   10
2. KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU
BIZNESÓW INTERNETOWYCH

       Piotr Mazurkiewicz
Do kluczowych czynników sukcesu nale y zdolność do utrzymania
przewagi konkurencyjnej przez innowacyjność, ruch, content...

• Innowacyjność
• Ruch – liczba u ytkowników/odwiedzin/odsłon
• Zawartość
• Ceny
• Baza (wielkość i rodzaj) zarejestrowanych u ytkowników
• Pozycja w Google (wyszukiwarki są znaczącym źródłem ruchu)
• Umowy z Partnerami
                                       Trudno powiedzieć
• Bezpieczeństwo                                  2%
                                       Inne        Przeszukuję oferty
• Renoma                           Korzystam z
                             porównywarek cen
                                        1%        znanych mi sklepów
                                                  internetowych
                                 8%                   16%
• U yteczność serwisu (tzw. usability)
• Funkcjonalność serwisu
• KONWERSJA (serwisy sprzeda owe)
                          Korzystam z
                          wyszukiwarki
                          internetowej
                            32%


  W jaki sposób najczęściej rozpoczyna Pan(i) poszukiwania                     Przeszukuję oferty
                                                   znanych mi aukcji
    produktów, które chce Pan(i) kupić w internecie?                        internetowych
                                                       41%
                     Piotr Mazurkiewicz
                     Piotr Mazurkiewicz                                12
Sukces to zajęcie jednego z pierwszych miejsc na wyszukiwarce internetowej,
internauci właściwie ograniczają się do pierwszej strony wyników
   • 93 % Internautów poszukując
   nowych informacji w sieci
   korzysta z wyszukiwarek.
   (Forrester Research)
   • Blisko 80% ruchu w Internecie
   generowane jest przez
   wyszukiwarki (Forrester
   Research)


                     Piotr Mazurkiewicz
                    Piotr Mazurkiewicz          13
Wiele słów kluczowych charakteryzuje się du ą konkurencją zarówno na
naturalnych wynikach wyszukiwania jak i na linkach sponsorowanych

                         zapytanie...

                                Linki i Boksy
                                Sponsorowane
                                (płatne)
            Naturalne wyniki
            wyszukiwania
            Google                  Piotr Mazurkiewicz
                 Piotr Mazurkiewicz              14
Bardzo silna zale ność od Googla wymusza konieczność monitorowania działań
konkurencji, tak e na płatnych systemach linków
                  Piotr Mazurkiewicz
                 Piotr Mazurkiewicz             15
Większość internautów rozpoczyna korzystanie z internetu od wyszukiwarki, w
konsekwencji wyszukiwarki generują prawie 80% ruchu w internecie  Wysoka pozycja na Google staje się kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej, a

  monitoring wa nych dla przedsiębiorstwa słów kluczowych istotnym elementem badania

  otoczenia konkurencyjnego

  Ze względu na silną konkurencję o wysokie pozycje na wyszukiwarce nale y stale

  podejmować zarówno działania SEO (search engine optimisation) jak i działania SEM

  (search engine marketing)

  Tworzenie nowych serwisów nale y poprzedzać przygotowaniem strategii SEO oraz

  szacunkiem potencjalnego ruchu.

  Analiza trendów wyszukiwarek pozwala na oszacowanie ruchu internautów, który mo na

  uzyskać poprzez wystawienie do internetu określonych zasobów
                    Piotr Mazurkiewicz
                   Piotr Mazurkiewicz                16
Usability jako podstawowym czynnik sukcesu serwisów internetowych tak e
sprzeda owych (eCommerce) wpływający na tzw. positive experience

 • 91% osób poddaje się po maksymalnie trzech nieudanych próbach wykonania
  po ądanej czynności w serwisie WWW.
 • 36% osób deklaruje, e nie będzie robić biznesu z firmą, która zawiodła
  oczekiwania danej osoby w Internecie.
 • 20% osób deklaruje, e negatywne doświadczenia online związane z firmą
  zmotywowały ich do zrezygnowania ze współpracy z tą firmą.
                            Dlaczego korzystasz ze
                            sklepu internetowego?
                 Piotr Mazurkiewicz
                 Piotr Mazurkiewicz               17
U yteczność serwisu wpływa pozytywnie na konwersje zakupową
 • Wiele badań i praktyka wskazuje na wzrost konwersji po poprawieniu
   u yteczności
    U yteczność wpływa na uproszczenie i szybkość osiągnięcia obranego
    celu
    Wysoka satysfakcja z eksploracji i zakupu wpływa na ponowne
    skorzystanie ze sklepu
    Trudności w interfejsach mogą być powodem opuszczania sklepu i
    rezygnacji ze sklepu
 • W przypadku niewielkich ró nic cenowych, u yteczność jest elementem
   przewagi konkurencyjnej
                 Piotr Mazurkiewicz
                 Piotr Mazurkiewicz             18
3. POTENCJAŁ WITRYNY DO OSIĄGANIA
PRZYCHODÓW

       Piotr Mazurkiewicz
Serwisy internetowe dla utrzymania przewagi konkurencyjnej muszą
efektywnie pozyskiwać u ytkowników Większość modeli biznesowych oparta jest efektywnym pozyskiwaniu
 u ytkowników

 Realizację przedsięwzięć internetowych nale y poprzedzać analizą potencjału
 do generowania przychodów w ró nych modelach biznesowych

 Priorytetem powinny być działania nastawione na:

 - osiągnięcie większej odwiedzalności serwisów

 - zwiększenia sprzeda y produktów

 - zwiększenia sprzeda y usług

 - poszukiwanie nowych źródeł przychodu (sprzeda powierzchni reklamowej w
 ró nych modelach: CPM, CPC, CPA, revenue share)


                 Piotr Mazurkiewicz
                 Piotr Mazurkiewicz            20
3.1. POTENCJAŁ WITRYNY DO OSIĄGANIA
PRZYCHODÓW
> MODEL REKLAMOWY

          Piotr Mazurkiewicz
O potencjale witryny w modelu reklamowym decydują efektywny CPM
oraz wskaźnik obło enia (wyprzedania powierzchni)


Przykłady witryn działających w tym modelu:

• wszelkie serwisy informacyjne (portale internetowe)
• serwisy oferujące bezpłatną treść dla generowania odsłon reklamy
 (np.: www.pwn.pl)

Wskaźniki ewaluacji potencjału witryny:
• ilość UU / PV (liczba odsłon)
• współczynnik obło enia
• cena Net Net za wyemitowanie reklamy
 (efektywny CPM po wszystkich rabatach)
                Piotr Mazurkiewicz
                Piotr Mazurkiewicz          22
Najwy sze ceny CPM osiągane są w przypadku kampanii dedykowanych na
witryny, kategorie witryn oraz konkretne grupy docelowe.

                          Kategorie tematyczne
                          i grupy docelowe
                          TOP Finanse
                          TOP MSP
                          TOP Prawo
                          TOP Newsroom
                          TOP Muza
                          TOP Lifestyle
                          TOP Panie
                          TOP Panowie
                          TOP Uczeń-Student
                          TOP Reklama-Marketing
                          Target men
                          Target women
                          Target adult
                          Target young
                          Target rich
                          Target zdrowie
                          Target soho
               Piotr Mazurkiewicz
               Piotr Mazurkiewicz              23
Podsumowując... Płacony przez reklamodawców CPM zale y głównie od
profilu u ytkowników witryny.  Reklamodawcy zainteresowani są dotarciem do ściśle określonych
  grup docelowych.

  Najwy sze CPM aktualnie płacone są za kampanie na witrynach
  związanych z finansami i biznesem

  Najni sze CPM płacone są w tzw. kampaniach zasięgowych
  nieprofilowanych

  Decyzje o utworzeniu serwisu w modelu reklamowym poprzedzić
  nale y estymacją liczby u ytkowników oraz efektywnego CPM
  przyszłej witryny.                Piotr Mazurkiewicz
                Piotr Mazurkiewicz          24
3.2. POTENCJAŁ WITRYNY DO OSIĄGANIA
PRZYCHODÓW
> MODEL SPRZEDA OWY

         Piotr Mazurkiewicz
Potencjał witryn eCommerce wynika z liczby u ytkowników oraz
konwersji sprzeda owej.

 Przykłady serwisów sprzeda owych:
 • Merlin.pl
 • Empik.com
 • Swiatksiazki.pl
 • ksiegarnia.pwn.pl

 Wskaźniki ewaluacji potencjału:
 • ilość UU oraz odwiedzin
 • Konwersja (skłonność do zakupów w % do liczby odwiedzin)
 • mar a procentowa na produktach/usługach
 • lojalność u ytkowników
 • jednostkowa wartość zakupów
 • LTV klientów
Konwersja dla sklepów internetowych wynosi od 0,5 do 5 %
Konwersja w przypadku serwisów eCommerce sprzedających usługi/produkty online
wynosi od 5 do 20%

                   Piotr Mazurkiewicz
                   Piotr Mazurkiewicz             26
Podsumowując ... Przychody sprzedawców internetowych zale ne są od
liczby u ytkowników, konwersji i mar y na produktach/usługach


  Decyzje o utworzeniu serwisu w modelu sprzeda owym
  poprzedzić nale y analizą funkcjonalną oraz analizą
  u yteczności (usability)
  Analiza u yteczności wskazuje w jaki sposób uprościć
  u ytkownikowi korzystanie z serwisu i dokonanie transakcji.
  Zmiana konwersji o 1% mo e przynieść wzrost przychodów
  nawet o 100%
  Usługi online charakteryzują się większą konwersją od
  produktów fizycznych
                Piotr Mazurkiewicz
                Piotr Mazurkiewicz          27
4. CASE STUDY – KSIĘGARNIA PWN
> PROJEKT REALIZOWANY WSPÓLNIE Z SYMETRIĄ          Piotr Mazurkiewicz
Księgarnia internetowa PWN została zbudowana niemal e od zera po dokonaniu
badań u yteczności oraz analizie działań konkurencji, główny cel - konwersja
                  Piotr Mazurkiewicz
                  Piotr Mazurkiewicz             29
Istotne znaczenie dla wzrostu konwersji miała poprawa prezentacji produktów w
księgarni internetowej PWN
                   Piotr Mazurkiewicz
                   Piotr Mazurkiewicz             30
PODSUMOWANIE


Przyjęty model biznesowy decyduje o przetrwaniu

przedsiębiorstwa na rynku a jego skuteczność jest szczególnie

wa na w okresach dekoniunktury.              Piotr Mazurkiewicz
Dziękuję za uwagę!
                       Dr Piotr Mazurkiewicz
                   Pełnomocnik Zarządu ds. eCommerce
                                WN PWN


KONGRES - Telekomunikacja i Media 2009, 26-27.05.2009
            Piotr Mazurkiewicz

More Related Content

Viewers also liked

Modele Biznesowe Karolina Wawrzynów
Modele Biznesowe Karolina WawrzynówModele Biznesowe Karolina Wawrzynów
Modele Biznesowe Karolina Wawrzynów
Karolina Wawrzynów
 
Modele biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych
Modele biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych Modele biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych
Modele biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych
Szymon Surmacz
 
Zbigniew Krzewiński - Tworzenie nowych modeli biznesowych.
Zbigniew Krzewiński - Tworzenie nowych modeli biznesowych.Zbigniew Krzewiński - Tworzenie nowych modeli biznesowych.
Zbigniew Krzewiński - Tworzenie nowych modeli biznesowych.
Milosz Wojcik
 
Blaski i cienie modeli biznesowych - internetbeta 2013 - Piotr Wilam
Blaski i cienie modeli biznesowych - internetbeta 2013 - Piotr WilamBlaski i cienie modeli biznesowych - internetbeta 2013 - Piotr Wilam
Blaski i cienie modeli biznesowych - internetbeta 2013 - Piotr Wilam
Innovation Nest VC
 
Społecznościowe modele biznesowe - www.innowatyka.pl
Społecznościowe modele biznesowe - www.innowatyka.plSpołecznościowe modele biznesowe - www.innowatyka.pl
Społecznościowe modele biznesowe - www.innowatyka.plHubert Dyba
 
Modele biznesowe i sformalizowane metody ich dokumentowania
Modele biznesowe i sformalizowane metody ich dokumentowaniaModele biznesowe i sformalizowane metody ich dokumentowania
Modele biznesowe i sformalizowane metody ich dokumentowania
Jaroslaw Zelinski
 
Business Model Canvas 101
Business Model Canvas 101Business Model Canvas 101
Business Model Canvas 101
Emad Saif
 

Viewers also liked (7)

Modele Biznesowe Karolina Wawrzynów
Modele Biznesowe Karolina WawrzynówModele Biznesowe Karolina Wawrzynów
Modele Biznesowe Karolina Wawrzynów
 
Modele biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych
Modele biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych Modele biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych
Modele biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych
 
Zbigniew Krzewiński - Tworzenie nowych modeli biznesowych.
Zbigniew Krzewiński - Tworzenie nowych modeli biznesowych.Zbigniew Krzewiński - Tworzenie nowych modeli biznesowych.
Zbigniew Krzewiński - Tworzenie nowych modeli biznesowych.
 
Blaski i cienie modeli biznesowych - internetbeta 2013 - Piotr Wilam
Blaski i cienie modeli biznesowych - internetbeta 2013 - Piotr WilamBlaski i cienie modeli biznesowych - internetbeta 2013 - Piotr Wilam
Blaski i cienie modeli biznesowych - internetbeta 2013 - Piotr Wilam
 
Społecznościowe modele biznesowe - www.innowatyka.pl
Społecznościowe modele biznesowe - www.innowatyka.plSpołecznościowe modele biznesowe - www.innowatyka.pl
Społecznościowe modele biznesowe - www.innowatyka.pl
 
Modele biznesowe i sformalizowane metody ich dokumentowania
Modele biznesowe i sformalizowane metody ich dokumentowaniaModele biznesowe i sformalizowane metody ich dokumentowania
Modele biznesowe i sformalizowane metody ich dokumentowania
 
Business Model Canvas 101
Business Model Canvas 101Business Model Canvas 101
Business Model Canvas 101
 

Similar to Sprawdzone Modele Biznesowe w Internecie

2009.09 SEM - Poradnik IAB
2009.09 SEM - Poradnik IAB2009.09 SEM - Poradnik IAB
2009.09 SEM - Poradnik IAB
ARBOinteractive Polska
 
Internet w polskich firmach w świetle badań Megapanel
Internet w polskich firmach w świetle badań MegapanelInternet w polskich firmach w świetle badań Megapanel
Internet w polskich firmach w świetle badań Megapanel
Polish Internet Research
 
Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013
Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013
Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013
blogifirmowe.com
 
Raport strategiczny IAB Polska Internet 2010 Polska - Europa - Świat
Raport strategiczny IAB Polska Internet 2010 Polska - Europa - ŚwiatRaport strategiczny IAB Polska Internet 2010 Polska - Europa - Świat
Raport strategiczny IAB Polska Internet 2010 Polska - Europa - Świat
WeAreMedia
 
2011.05.25 Raport strategiczny IAB Polska INTERNET 2010
2011.05.25 Raport strategiczny IAB Polska INTERNET 20102011.05.25 Raport strategiczny IAB Polska INTERNET 2010
2011.05.25 Raport strategiczny IAB Polska INTERNET 2010
ARBOinteractive Polska
 
Oferta raport e commerce_w polsce_2011
Oferta raport e commerce_w polsce_2011Oferta raport e commerce_w polsce_2011
Oferta raport e commerce_w polsce_2011
Okazje.info
 
Kongres X-lecie ebankowosci
Kongres X-lecie ebankowosciKongres X-lecie ebankowosci
Kongres X-lecie ebankowosci
Rafal
 
ShopCamp "Męskie hobby" Marek Prudel - Militaria.pl - (DPD Polska, FreecoNet,...
ShopCamp "Męskie hobby" Marek Prudel - Militaria.pl - (DPD Polska, FreecoNet,...ShopCamp "Męskie hobby" Marek Prudel - Militaria.pl - (DPD Polska, FreecoNet,...
ShopCamp "Męskie hobby" Marek Prudel - Militaria.pl - (DPD Polska, FreecoNet,...ecommerce poland expo
 
Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403
Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403
Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403VFP Communications
 
Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403
Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403
Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403VFP Communications
 
02 zestawienie kategorii_z_drzewka_tematyczno_funkcjonalnego_luty_2010
02 zestawienie kategorii_z_drzewka_tematyczno_funkcjonalnego_luty_201002 zestawienie kategorii_z_drzewka_tematyczno_funkcjonalnego_luty_2010
02 zestawienie kategorii_z_drzewka_tematyczno_funkcjonalnego_luty_2010VFP Communications
 
Zmiany trendów sprzedażowych w internecie
Zmiany trendów sprzedażowych w internecieZmiany trendów sprzedażowych w internecie
Zmiany trendów sprzedażowych w internecie
e-commerce | InfoTrendy
 
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Polish Internet Research
 
2010.06 Raport Internet 2k10
2010.06 Raport Internet 2k102010.06 Raport Internet 2k10
2010.06 Raport Internet 2k10
ARBOinteractive Polska
 
Polski Internet na tle Europy
Polski Internet na tle EuropyPolski Internet na tle Europy
Polski Internet na tle Europy
Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp
 
Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek
Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek
Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek
Konrad Mroczek
 
2009 08 18 Narzedzia
2009 08 18 Narzedzia2009 08 18 Narzedzia
2009 08 18 NarzedziaDige
 

Similar to Sprawdzone Modele Biznesowe w Internecie (20)

2009.09 SEM - Poradnik IAB
2009.09 SEM - Poradnik IAB2009.09 SEM - Poradnik IAB
2009.09 SEM - Poradnik IAB
 
Ecommerce2009 Smb
Ecommerce2009 SmbEcommerce2009 Smb
Ecommerce2009 Smb
 
Internet w polskich firmach w świetle badań Megapanel
Internet w polskich firmach w świetle badań MegapanelInternet w polskich firmach w świetle badań Megapanel
Internet w polskich firmach w świetle badań Megapanel
 
Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013
Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013
Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013
 
Raport strategiczny IAB Polska Internet 2010 Polska - Europa - Świat
Raport strategiczny IAB Polska Internet 2010 Polska - Europa - ŚwiatRaport strategiczny IAB Polska Internet 2010 Polska - Europa - Świat
Raport strategiczny IAB Polska Internet 2010 Polska - Europa - Świat
 
2011.05.25 Raport strategiczny IAB Polska INTERNET 2010
2011.05.25 Raport strategiczny IAB Polska INTERNET 20102011.05.25 Raport strategiczny IAB Polska INTERNET 2010
2011.05.25 Raport strategiczny IAB Polska INTERNET 2010
 
Oferta raport e commerce_w polsce_2011
Oferta raport e commerce_w polsce_2011Oferta raport e commerce_w polsce_2011
Oferta raport e commerce_w polsce_2011
 
Kongres X-lecie ebankowosci
Kongres X-lecie ebankowosciKongres X-lecie ebankowosci
Kongres X-lecie ebankowosci
 
ShopCamp "Męskie hobby" Marek Prudel - Militaria.pl - (DPD Polska, FreecoNet,...
ShopCamp "Męskie hobby" Marek Prudel - Militaria.pl - (DPD Polska, FreecoNet,...ShopCamp "Męskie hobby" Marek Prudel - Militaria.pl - (DPD Polska, FreecoNet,...
ShopCamp "Męskie hobby" Marek Prudel - Militaria.pl - (DPD Polska, FreecoNet,...
 
Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403
Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403
Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403
 
Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403
Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403
Wyniki Ad Ex Konferencja Prasowa 2403
 
02 zestawienie kategorii_z_drzewka_tematyczno_funkcjonalnego_luty_2010
02 zestawienie kategorii_z_drzewka_tematyczno_funkcjonalnego_luty_201002 zestawienie kategorii_z_drzewka_tematyczno_funkcjonalnego_luty_2010
02 zestawienie kategorii_z_drzewka_tematyczno_funkcjonalnego_luty_2010
 
Zmiany trendów sprzedażowych w internecie
Zmiany trendów sprzedażowych w internecieZmiany trendów sprzedażowych w internecie
Zmiany trendów sprzedażowych w internecie
 
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
 
Men's World
Men's WorldMen's World
Men's World
 
2010.06 Raport Internet 2k10
2010.06 Raport Internet 2k102010.06 Raport Internet 2k10
2010.06 Raport Internet 2k10
 
Polski Internet na tle Europy
Polski Internet na tle EuropyPolski Internet na tle Europy
Polski Internet na tle Europy
 
Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek
Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek
Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek
 
2009 08 18 Narzedzia
2009 08 18 Narzedzia2009 08 18 Narzedzia
2009 08 18 Narzedzia
 
Arbo Prezentacja
Arbo PrezentacjaArbo Prezentacja
Arbo Prezentacja
 

Sprawdzone Modele Biznesowe w Internecie

 • 1. SPRAWDZONE MODELE BIZNESOWE INTERNETU - czynniki sukcesu w okresie dekoniunktury Piotr Mazurkiewicz KONGRES - Telekomunikacja i Media 2009, 26-27.05.2009 Piotr Mazurkiewicz
 • 2. PLAN PREZENTACJI 1. Modele biznesowe w internecie 1.1. Sprzeda reklamy 1.2. Sprzeda zasobów/usług płatnych 1.3. Sprzeda produktów 2. Kluczowe czynniki sukcesu biznesów internetowych 3. Potencjał witryny do generowania przychodów 3.1. Model reklamowy 3.2. Model sprzeda owy 4. Case study Piotr Mazurkiewicz
 • 3. 1. MODELE BIZNESOWE INTERNETU Piotr Mazurkiewicz
 • 4. Model biznesowy to przyjęta metoda działalności, sposób na podnoszenie wartości firmy i zyskowność w długim okresie czasu 1. Model reklamowy (promocyjny) Generownie ruchu do darmowych treści/usług/produktów celem zarabiania na reklamie 2. Model handlowca (sprzedawcy) Sprzeda produktów i usług za pośrednictwem internetu 3. Model pośrednika (brokera) Organizowanie rynku i pobieranie prowizji od transakcji (aukcje/pasa e/porównywarki) 4. Model abonencki (subskrypcyjny) Udostępnianie treści po opłaceniu abonamentu (np.: archiwum) 5. Model taryfowy Pobieranie opłat za czas u ytkowania z serwisu 6. Model sieci afiliowanej Wzajemne umieszczanie odnośników (np.: reklam) pomiędzy serwisami i podział przychodów 7. Model wirtualnej społeczności 8. Modele działalności łączące kilka podstawowych modeli (portale internetowe) Podstawowymi wskaźnikami dla oceny modeli biznesowych w internecie są: - liczba UU (unikalnych u ytkowników), ruch internautów (liczba odsłon serwisu) - konwersja, mar a na sprzeda y produktów/usług Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 4
 • 5. 1.1. MODELE BIZNESOWE INTERNETU > SPRZEDA REKLAMY Piotr Mazurkiewicz
 • 6. Reklama sprzedawana jest w wielu modelach, podstawowym jest opłata za 1000 odsłon (CPM), cały rynek reklamy szacowany jest na 1,2 mld PLN Modele sprzeda y reklamy CPM – cost per mille (tysiąc) CPC – cost per click (kliknięcie) CPA – cost per action (akcje) CPL – cost per lead (kontakt) 6,9% Rozrywka i media Formy reklamy online 8,0% 5,0% 5,8% Telekomunikacja 11,3% 40% - reklama graficzna Usługi finansowe 23% - reklama w wyszukiwarkach Motoryzacja 19% - ogłoszenia drobne FMCG 6% - email marketing Pozostałe dobra konsumpcyjne 13,7% Sprzeda 35,0% Inne 14,3% 7 0 0 2 - 6 0 0 2 B AI yt r o p a r , 8 0 0 2 x E d A : o ł d ó r ź Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 6
 • 7. Najwięksi gracze sprzedają reklamę bezpośrednio, pozostali są reprezentowani przez sieci reklamowe (Ad.net, ARBOmedia, IDMnet.pl) 8 0 0 2 ń ei z d u r g – s ui m e G /I B P l e n a p a g e M : o ł d ó r ź /l p.t e n d a. g o l b//: ptt h Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 7
 • 8. 1.2. MODELE BIZNESOWE INTERNETU > SPRZEDA PRODUKTÓW I USŁUG Piotr Mazurkiewicz
 • 9. 66% z około 14 mln internautów deklaruje dokonywanie zakupów w internecie, Najczęściej kupują ksią ki/płyty/filmy oraz odzie i bi uterię s ui m e G - 9 0 0 2 / 8 0 0 2 t e n r et n i i k s l o P : o ł d ó r ź /l p. s ui m e g . w w w //: ptt h k c ar T t e N C R K/ G M S Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 9
 • 10. Przychody największych sprzedawców internetowych znacznie wzrosły w 2008 roku. Rynek eCommerce szacowany jest na ponad 11 mld zł. 7 000 6 480 6 000 5 000 4 600 4 530 4 000 3 470 3 000 3 000 2 000 2 000 1 800 1 300 980 921 1 000 328 410 48 60 152 180 - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sklepy internetowe Platformy aukcyjne B M S - 9 0 0 2 ecr e m m o c - E : o ł dórź • 58,9 % sprzeda y internetowej przypada na aukcje • 41,1% sprzeda y internetowej realizują sklepy internetowe 7 0 0 2 ec r e m m o c - E t r o par : o ł dórź /l p. d r a d n at s t e n r et n i. w w w //: ptt h Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 10
 • 11. 2. KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU BIZNESÓW INTERNETOWYCH Piotr Mazurkiewicz
 • 12. Do kluczowych czynników sukcesu nale y zdolność do utrzymania przewagi konkurencyjnej przez innowacyjność, ruch, content... • Innowacyjność • Ruch – liczba u ytkowników/odwiedzin/odsłon • Zawartość • Ceny • Baza (wielkość i rodzaj) zarejestrowanych u ytkowników • Pozycja w Google (wyszukiwarki są znaczącym źródłem ruchu) • Umowy z Partnerami Trudno powiedzieć • Bezpieczeństwo 2% Inne Przeszukuję oferty • Renoma Korzystam z porównywarek cen 1% znanych mi sklepów internetowych 8% 16% • U yteczność serwisu (tzw. usability) • Funkcjonalność serwisu • KONWERSJA (serwisy sprzeda owe) Korzystam z wyszukiwarki internetowej 32% W jaki sposób najczęściej rozpoczyna Pan(i) poszukiwania Przeszukuję oferty znanych mi aukcji produktów, które chce Pan(i) kupić w internecie? internetowych 41% Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 12
 • 13. Sukces to zajęcie jednego z pierwszych miejsc na wyszukiwarce internetowej, internauci właściwie ograniczają się do pierwszej strony wyników • 93 % Internautów poszukując nowych informacji w sieci korzysta z wyszukiwarek. (Forrester Research) • Blisko 80% ruchu w Internecie generowane jest przez wyszukiwarki (Forrester Research) Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 13
 • 14. Wiele słów kluczowych charakteryzuje się du ą konkurencją zarówno na naturalnych wynikach wyszukiwania jak i na linkach sponsorowanych zapytanie... Linki i Boksy Sponsorowane (płatne) Naturalne wyniki wyszukiwania Google Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 14
 • 15. Bardzo silna zale ność od Googla wymusza konieczność monitorowania działań konkurencji, tak e na płatnych systemach linków Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 15
 • 16. Większość internautów rozpoczyna korzystanie z internetu od wyszukiwarki, w konsekwencji wyszukiwarki generują prawie 80% ruchu w internecie Wysoka pozycja na Google staje się kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej, a monitoring wa nych dla przedsiębiorstwa słów kluczowych istotnym elementem badania otoczenia konkurencyjnego Ze względu na silną konkurencję o wysokie pozycje na wyszukiwarce nale y stale podejmować zarówno działania SEO (search engine optimisation) jak i działania SEM (search engine marketing) Tworzenie nowych serwisów nale y poprzedzać przygotowaniem strategii SEO oraz szacunkiem potencjalnego ruchu. Analiza trendów wyszukiwarek pozwala na oszacowanie ruchu internautów, który mo na uzyskać poprzez wystawienie do internetu określonych zasobów Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 16
 • 17. Usability jako podstawowym czynnik sukcesu serwisów internetowych tak e sprzeda owych (eCommerce) wpływający na tzw. positive experience • 91% osób poddaje się po maksymalnie trzech nieudanych próbach wykonania po ądanej czynności w serwisie WWW. • 36% osób deklaruje, e nie będzie robić biznesu z firmą, która zawiodła oczekiwania danej osoby w Internecie. • 20% osób deklaruje, e negatywne doświadczenia online związane z firmą zmotywowały ich do zrezygnowania ze współpracy z tą firmą. Dlaczego korzystasz ze sklepu internetowego? Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 17
 • 18. U yteczność serwisu wpływa pozytywnie na konwersje zakupową • Wiele badań i praktyka wskazuje na wzrost konwersji po poprawieniu u yteczności U yteczność wpływa na uproszczenie i szybkość osiągnięcia obranego celu Wysoka satysfakcja z eksploracji i zakupu wpływa na ponowne skorzystanie ze sklepu Trudności w interfejsach mogą być powodem opuszczania sklepu i rezygnacji ze sklepu • W przypadku niewielkich ró nic cenowych, u yteczność jest elementem przewagi konkurencyjnej Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 18
 • 19. 3. POTENCJAŁ WITRYNY DO OSIĄGANIA PRZYCHODÓW Piotr Mazurkiewicz
 • 20. Serwisy internetowe dla utrzymania przewagi konkurencyjnej muszą efektywnie pozyskiwać u ytkowników Większość modeli biznesowych oparta jest efektywnym pozyskiwaniu u ytkowników Realizację przedsięwzięć internetowych nale y poprzedzać analizą potencjału do generowania przychodów w ró nych modelach biznesowych Priorytetem powinny być działania nastawione na: - osiągnięcie większej odwiedzalności serwisów - zwiększenia sprzeda y produktów - zwiększenia sprzeda y usług - poszukiwanie nowych źródeł przychodu (sprzeda powierzchni reklamowej w ró nych modelach: CPM, CPC, CPA, revenue share) Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 20
 • 21. 3.1. POTENCJAŁ WITRYNY DO OSIĄGANIA PRZYCHODÓW > MODEL REKLAMOWY Piotr Mazurkiewicz
 • 22. O potencjale witryny w modelu reklamowym decydują efektywny CPM oraz wskaźnik obło enia (wyprzedania powierzchni) Przykłady witryn działających w tym modelu: • wszelkie serwisy informacyjne (portale internetowe) • serwisy oferujące bezpłatną treść dla generowania odsłon reklamy (np.: www.pwn.pl) Wskaźniki ewaluacji potencjału witryny: • ilość UU / PV (liczba odsłon) • współczynnik obło enia • cena Net Net za wyemitowanie reklamy (efektywny CPM po wszystkich rabatach) Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 22
 • 23. Najwy sze ceny CPM osiągane są w przypadku kampanii dedykowanych na witryny, kategorie witryn oraz konkretne grupy docelowe. Kategorie tematyczne i grupy docelowe TOP Finanse TOP MSP TOP Prawo TOP Newsroom TOP Muza TOP Lifestyle TOP Panie TOP Panowie TOP Uczeń-Student TOP Reklama-Marketing Target men Target women Target adult Target young Target rich Target zdrowie Target soho Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 23
 • 24. Podsumowując... Płacony przez reklamodawców CPM zale y głównie od profilu u ytkowników witryny. Reklamodawcy zainteresowani są dotarciem do ściśle określonych grup docelowych. Najwy sze CPM aktualnie płacone są za kampanie na witrynach związanych z finansami i biznesem Najni sze CPM płacone są w tzw. kampaniach zasięgowych nieprofilowanych Decyzje o utworzeniu serwisu w modelu reklamowym poprzedzić nale y estymacją liczby u ytkowników oraz efektywnego CPM przyszłej witryny. Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 24
 • 25. 3.2. POTENCJAŁ WITRYNY DO OSIĄGANIA PRZYCHODÓW > MODEL SPRZEDA OWY Piotr Mazurkiewicz
 • 26. Potencjał witryn eCommerce wynika z liczby u ytkowników oraz konwersji sprzeda owej. Przykłady serwisów sprzeda owych: • Merlin.pl • Empik.com • Swiatksiazki.pl • ksiegarnia.pwn.pl Wskaźniki ewaluacji potencjału: • ilość UU oraz odwiedzin • Konwersja (skłonność do zakupów w % do liczby odwiedzin) • mar a procentowa na produktach/usługach • lojalność u ytkowników • jednostkowa wartość zakupów • LTV klientów Konwersja dla sklepów internetowych wynosi od 0,5 do 5 % Konwersja w przypadku serwisów eCommerce sprzedających usługi/produkty online wynosi od 5 do 20% Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 26
 • 27. Podsumowując ... Przychody sprzedawców internetowych zale ne są od liczby u ytkowników, konwersji i mar y na produktach/usługach Decyzje o utworzeniu serwisu w modelu sprzeda owym poprzedzić nale y analizą funkcjonalną oraz analizą u yteczności (usability) Analiza u yteczności wskazuje w jaki sposób uprościć u ytkownikowi korzystanie z serwisu i dokonanie transakcji. Zmiana konwersji o 1% mo e przynieść wzrost przychodów nawet o 100% Usługi online charakteryzują się większą konwersją od produktów fizycznych Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 27
 • 28. 4. CASE STUDY – KSIĘGARNIA PWN > PROJEKT REALIZOWANY WSPÓLNIE Z SYMETRIĄ Piotr Mazurkiewicz
 • 29. Księgarnia internetowa PWN została zbudowana niemal e od zera po dokonaniu badań u yteczności oraz analizie działań konkurencji, główny cel - konwersja Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 29
 • 30. Istotne znaczenie dla wzrostu konwersji miała poprawa prezentacji produktów w księgarni internetowej PWN Piotr Mazurkiewicz Piotr Mazurkiewicz 30
 • 31. PODSUMOWANIE Przyjęty model biznesowy decyduje o przetrwaniu przedsiębiorstwa na rynku a jego skuteczność jest szczególnie wa na w okresach dekoniunktury. Piotr Mazurkiewicz
 • 32. Dziękuję za uwagę! Dr Piotr Mazurkiewicz Pełnomocnik Zarządu ds. eCommerce WN PWN KONGRES - Telekomunikacja i Media 2009, 26-27.05.2009 Piotr Mazurkiewicz