SlideShare a Scribd company logo
Sponsorluk Reçetesi SPONSORLUK…
Sponsorluk ama nasıl? Hedeflenen kitleler, günümüzde bilgiye çok hızlı ve kolay bir şekilde erişiyor. Şirketler kendilerine
vaat edilenleri ve verilen sözleri gözleri kapalı kabul eden bir kitle yerine araştıran ve sorgulayan bir kitle ile karşıkarşıya.
Bu durum tüm sektörlerde ki rekabeti daha da aktif kılmaya başladı. Şirketlerin değişen rekabet koşullarında rakipler
arasında ön plana çıkarak, marka farkındalığı veya marka bilinirliğini arttırmaları ve hedef kitleyle bir bağ oluşturmaları
için en doğru bütçeyle en etkin ve doğru pazarlama aracını seçmeleri kaçınılmaz olmuştur. Tüketiciler bir ürün ya da bir
hizmetten daha çok satın aldıkları marka ile ait oldukları veya ait olmak istedikleri hayat tarzını; markanın anlattığı
hikayeleri, markanın yaşattığı veya yaşatmayı vaat ettiği deneyimleri ve yaşamak istedikleri duyguları satın alıyorlar.
Sponsorluk, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda bu amaçları gerçekleştirecek pazarlama araçları
arasından fark yaratarak ön plana çıkmaya başladı. Sponsorluk. Bir etkinliğe destek vererek kurumu, ürünü ve hizmeti
tanıtarak hedeflenen kitlenin bilinçaltında marka imajını oluşturmak veya güçlendirmek, indirekt olarak satınalma
tercihlerini etkilemektir.
Sponsorluk geri dönüşüm ölçümünün önemi ve nasıl olmalı:
Sponsorluğa başlarken gerçekçi hedeflerin konulması ne kadar önemliyse; bu hedeflerin ne kadarının başarıldığını
görmekde aynı derecede önemlidir.
Her Sponsorun ölçüm konusunda gözönüne alması gereken temel noktalar ise;
1 _ İşin başlangıcında, hedef kitledeki marka algısı ne seviyededir?
2 _ Çalışma devam ederken, aktivite planlandığı şekilde, doğru yönde mi gitmektedir, pozitif veya negatif anlamda
değiştirilmesi gereken herhangi bir nokta var mıdır?
3 _ Programın sonunda, başlangıçta konulan hedefler ne derecede ölçümlenmiş ve gerçekleştirilmiştir, bu değerlendirme
ışığında gelecekte ki sponsorluk stratejisi nasıl şekillenecektir?
Başarılı bir Sponsorluk ölçümlenmesi için;
Sponsorluk yapan firmanın çok net tarif edilmiş Sponsorluk hedefleri ile işe koyulması gerekir. En önemlisi de
”Sponsor firmanın, Sponsorluktan neler beklediğini bilmesidir.” Hangi konuda olursa olsun ölçümlemenin, sadece kısa
dönemde kurgulanması Sponsorluğun geri dönüşü konusunu tartışmasız bir şekilde eksik bırakacaktır. Sponsorlukların
yarattığı pozitif hissiyatların markaya olan etkisinin ağırlıklı olarak uzun dönemde ortaya çıkması (dekayed effects),
Sponsorluk ölçümünde uzun soluklu düşünmenin altında yatan en önemli sebeptir.
Sponsorluk Projelerinin Firmaya Katkıları:
Sponsorluk aktivititeleri, diğer İletişim girişimleriyle karşılaştırıldığında birçok benzersiz özelliğe sahiptir ve uygun biçimde
değerlendirildiğinde, son derece etkili marka oluşturma araçları olabilir.Doğru seçilen Sponsorluklar, hedef kitlenin
belirlenmesinde çok etkili olabilir. Sponsorluklar, son derece interaktif olabilir ve bu sayede, müşterilerle deneyimlere
dayalı ilişkiler kurma fırsatı sunar. Sponsorluklar, geniş çaplı erişim ve tanınma imkanı sunar. OLİMPYAT
OYUNLARI’NIN GLOBAL ORTAĞI OLAN COCA-COLA, dünya genelinde 160′ı aşkın ülkede 50 milyon hissedara,
hükümet liderine ve hayırsevere ulaşabilmektedir.
Ülkemizde Yoğunlaşan Sponsorluk Proje Alanları:
Türkiye’de sponsorluğun daha çok bağış gibi algılandığı ve kurumların sponsorluğun getireceği faydaları gözardı ettiği
görülüyor. Türkiye’de sponsorluk denilince öncelikle akla kurumların sosyal sorumluluk çalışmaları geliyor. Son yıllarda
ülkemizde kurumların spor alanındaki sponsorluklara çok fazla ilgi gösterdiğini ve tercihlerini bu yönde kullandıkları
dikkat çekiyor. Özellikle firmalar farklı olan alanlarda ki başarılı sporculara, kulüplere ve liglere sponsor olmayı seçiyor.
onsorluk Reçetesi
SPSponsorluk Reçetesi
SPONSORLUK…
Sponsorluk ama nasıl? Hedeflenen kitleler, günümüzde bilgiye çok hızlı ve kolay bir şekilde erişiyor.
Şirketler kendilerine vaat edilenleri ve verilen sözleri gözleri kapalı kabul eden bir kitle yerine araştıran ve
sorgulayan bir kitle ile karşıkarşıya. Bu durum tüm sektörlerde ki rekabeti daha da aktif kılmaya başladı.
Şirketlerin değişen rekabet koşullarında rakipler arasında ön plana çıkarak, marka farkındalığı veya marka
bilinirliğini arttırmaları ve hedef kitleyle bir bağ oluşturmaları için en doğru bütçeyle en etkin ve doğru
pazarlama aracını seçmeleri kaçınılmaz olmuştur. Tüketiciler bir ürün ya da bir hizmetten daha çok satın
aldıkları marka ile ait oldukları veya ait olmak istedikleri hayat tarzını; markanın anlattığı hikayeleri,
markanın yaşattığı veya yaşatmayı vaat ettiği deneyimleri ve yaşamak istedikleri duyguları satın alıyorlar.
Sponsorluk, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda bu amaçları gerçekleştirecek pazarlama
araçları arasından fark yaratarak ön plana çıkmaya başladı. Sponsorluk. Bir etkinliğe destek vererek
kurumu, ürünü ve hizmeti tanıtarak hedeflenen kitlenin bilinçaltında marka imajını oluşturmak veya
güçlendirmek, indirekt olarak satınalma tercihlerini etkilemektir.
Sponsorluk geri dönüşüm ölçümünün önemi ve nasıl olmalı:
Sponsorluğa başlarken gerçekçi hedeflerin konulması ne kadar önemliyse; bu hedeflerin ne kadarının
başarıldığını görmekde aynı derecede önemlidir.
Her Sponsorun ölçüm konusunda gözönüne alması gereken temel noktalar ise;
1 _ İşin başlangıcında, hedef kitledeki marka algısı ne seviyededir?
2 _ Çalışma devam ederken, aktivite planlandığı şekilde, doğru yönde mi gitmektedir, pozitif veya negatif
anlamda değiştirilmesi gereken herhangi bir nokta var mıdır?
3 _ Programın sonunda, başlangıçta konulan hedefler ne derecede ölçümlenmiş ve gerçekleştirilmiştir, bu
değerlendirme ışığında gelecekte ki sponsorluk stratejisi nasıl şekillenecektir?
Başarılı bir Sponsorluk ölçümlenmesi için;
Sponsorluk yapan firmanın çok net tarif edilmiş Sponsorluk hedefleri ile işe koyulması gerekir. En önemlisi
de
”Sponsor firmanın, Sponsorluktan neler beklediğini bilmesidir.” Hangi konuda olursa olsun ölçümlemenin,
sadece kısa dönemde kurgulanması Sponsorluğun geri dönüşü konusunu tartışmasız bir şekilde eksik
bırakacaktır. Sponsorlukların yarattığı pozitif hissiyatların markaya olan etkisinin ağırlıklı olarak uzun
dönemde ortaya çıkması (dekayed effects), Sponsorluk ölçümünde uzun soluklu düşünmenin altında
yatan en önemli sebeptir.
Sponsorluk Projelerinin Firmaya Katkıları:
Sponsorluk aktivititeleri, diğer İletişim girişimleriyle karşılaştırıldığında birçok benzersiz özelliğe sahiptir
ve uygun biçimde değerlendirildiğinde, son derece etkili marka oluşturma araçları olabilir.Doğru seçilen
Sponsorluklar, hedef kitlenin belirlenmesinde çok etkili olabilir. Sponsorluklar, son derece interaktif
olabilir ve bu sayede, müşterilerle deneyimlere dayalı ilişkiler kurma fırsatı sunar. Sponsorluklar, geniş
çaplı erişim ve tanınma imkanı sunar. OLİMPYAT OYUNLARI’NIN GLOBAL ORTAĞI OLAN COCA-COLA,
dünya genelinde 160′ı aşkın ülkede 50 milyon hissedara, hükümet liderine ve hayırsevere
ulaşabilmektedir.
Ülkemizde Yoğunlaşan Sponsorluk Proje Alanları:
Türkiye’de sponsorluğun daha çok bağış gibi algılandığı ve kurumların sponsorluğun getireceği faydaları
gözardı ettiği görülüyor. Türkiye’de sponsorluk denilince öncelikle akla kurumların sosyal sorumluluk
çalışmaları geliyor. Son yıllarda ülkemizde kurumların spor alanındaki sponsorluklara çok fazla ilgi
gösterdiğini ve tercihlerini bu yönde kullandıkları dikkat çekiyor. Özellikle firmalar farklı olan alanlarda ki
başarılı sporculara, kulüplere ve liglere sponsor olmayı seçiyor.
ONSponsorluk Reçetesi
SPONSORLUK…
Sponsorluk ama nasıl? Hedeflenen kitleler, günümüzde bilgiye çok hızlı ve kolay bir şekilde erişiyor.
Şirketler kendilerine vaat edilenleri ve verilen sözleri gözleri kapalı kabul eden bir kitle yerine araştıran ve
sorgulayan bir kitle ile karşıkarşıya. Bu durum tüm sektörlerde ki rekabeti daha da aktif kılmaya başladı.
Şirketlerin değişen rekabet koşullarında rakipler arasında ön plana çıkarak, marka farkındalığı veya marka
bilinirliğini arttırmaları ve hedef kitleyle bir bağ oluşturmaları için en doğru bütçeyle en etkin ve doğru
pazarlama aracını seçmeleri kaçınılmaz olmuştur. Tüketiciler bir ürün ya da bir hizmetten daha çok satın
aldıkları marka ile ait oldukları veya ait olmak istedikleri hayat tarzını; markanın anlattığı hikayeleri,
markanın yaşattığı veya yaşatmayı vaat ettiği deneyimleri ve yaşamak istedikleri duyguları satın alıyorlar.
Sponsorluk, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda bu amaçları gerçekleştirecek pazarlama
araçları arasından fark yaratarak ön plana çıkmaya başladı. Sponsorluk. Bir etkinliğe destek vererek
kurumu, ürünü ve hizmeti tanıtarak hedeflenen kitlenin bilinçaltında marka imajını oluşturmak veya
güçlendirmek, indirekt olarak satınalma tercihlerini etkilemektir.
Sponsorluk geri dönüşüm ölçümünün önemi ve nasıl olmalı:
Sponsorluğa başlarken gerçekçi hedeflerin konulması ne kadar önemliyse; bu hedeflerin ne kadarının
başarıldığını görmekde aynı derecede önemlidir.
Her Sponsorun ölçüm konusunda gözönüne alması gereken temel noktalar ise;
1 _ İşin başlangıcında, hedef kitledeki marka algısı ne seviyededir?
2 _ Çalışma devam ederken, aktivite planlandığı şekilde, doğru yönde mi gitmektedir, pozitif veya negatif
anlamda değiştirilmesi gereken herhangi bir nokta var mıdır?
3 _ Programın sonunda, başlangıçta konulan hedefler ne derecede ölçümlenmiş ve gerçekleştirilmiştir, bu
değerlendirme ışığında gelecekte ki sponsorluk stratejisi nasıl şekillenecektir?
Başarılı bir Sponsorluk ölçümlenmesi için;
Sponsorluk yapan firmanın çok net tarif edilmiş Sponsorluk hedefleri ile işe koyulması gerekir. En önemlisi
de
”Sponsor firmanın, Sponsorluktan neler beklediğini bilmesidir.” Hangi konuda olursa olsun ölçümlemenin,
sadece kısa dönemde kurgulanması Sponsorluğun geri dönüşü konusunu tartışmasız bir şekilde eksik
bırakacaktır. Sponsorlukların yarattığı pozitif hissiyatların markaya olan etkisinin ağırlıklı olarak uzun
dönemde ortaya çıkması (dekayed effects), Sponsorluk ölçümünde uzun soluklu düşünmenin altında
yatan en önemli sebeptir.
Sponsorluk Projelerinin Firmaya Katkıları:
Sponsorluk aktivititeleri, diğer İletişim girişimleriyle karşılaştırıldığında birçok benzersiz özelliğe sahiptir
ve uygun biçimde değerlendirildiğinde, son derece etkili marka oluşturma araçları olabilir.Doğru seçilen
Sponsorluklar, hedef kitlenin belirlenmesinde çok etkili olabilir. Sponsorluklar, son derece interaktif
olabilir ve bu sayede, müşterilerle deneyimlere dayalı ilişkiler kurma fırsatı sunar. Sponsorluklar, geniş
çaplı erişim ve tanınma imkanı sunar. OLİMPYAT OYUNLARI’NIN GLOBAL ORTAĞI OLAN COCA-COLA,
dünya genelinde 160′ı aşkın ülkede 50 milyon hissedara, hükümet liderine ve hayırsevere
ulaşabilmektedir.
Ülkemizde Yoğunlaşan Sponsorluk Proje Alanları:
Türkiye’de sponsorluğun daha çok bağış gibi algılandığı ve kurumların sponsorluğun getireceği faydaları
gözardı ettiği görülüyor. Türkiye’de sponsorluk denilince öncelikle akla kurumların sosyal sorumluluk
çalışmaları geliyor. Son yıllarda ülkemizde kurumların spor alanındaki sponsorluklara çok fazla ilgi
gösterdiğini ve tercihlerini bu yönde kullandıkları dikkat çekiyor. Özellikle firmalar farklı olan alanlarda ki
başarılı sporculara, kulüplere ve liglere sponsor olmayı seçiyor.
SORLUK…
Sponsorluk ama nasıl? Hedeflenen kitleler, günümüzde bilgiye çok hızlı ve kolay bir şekilde erişiyor.
Şirketler kendilerine vaat edilenleri ve verilen sözleri gözleri kapalı kabul eden bir kitle yerine araştıran ve
sorgulayan bir kitle ile karşıkarşıya. Bu durum tüm sektörlerde ki rekabeti daha da aktif kılmaya başladı.
Şirketlerin değişen rekabet koşullarında rakipler arasında ön plana çıkarak, marka farkındalığı veya marka
bilinirliğini arttırmaları ve hedef kitleyle bir bağ oluşturmaları için en doğru bütçeyle en etkin ve doğru
pazarlama aracını seçmeleri kaçınılmaz olmuştur. Tüketiciler bir ürün ya da bir hizmetten daha çok satın
aldıkları marka ile ait oldukları veya ait olmak istedikleri hayat tarzını; markanın anlattığı hikayeleri,
markanın yaşattığı veya yaşatmayı vaat ettiği deneyimleri ve yaşamak istedikleri duyguları satın alıyorlar.
Sponsorluk, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda bu amaçları gerçekleştirecek pazarlama
araçları arasından fark yaratarak ön plana çıkmaya başladı. Sponsorluk. Bir etkinliğe destek vererek
kurumu, ürünü ve hizmeti tanıtarak hedeflenen kitlenin bilinçaltında marka imajını oluşturmak veya
güçlendirmek, indirekt olarak satınalma tercihlerini etkilemektir.
Sponsorluk geri dönüşüm ölçümünün önemi ve nasıl olmalı:
Sponsorluğa başlarken gerçekçi hedeflerin konulması ne kadar önemliyse; bu hedeflerin ne kadarının
başarıldığını görmekde aynı derecede önemlidir.
Her Sponsorun ölçüm konusunda gözönüne alması gereken temel noktalar ise;
1 _ İşin başlangıcında, hedef kitledeki marka algısı ne seviyededir?
2 _ Çalışma devam ederken, aktivite planlandığı şekilde, doğru yönde mi gitmektedir, pozitif veya negatif
anlamda değiştirilmesi gereken herhangi bir nokta var mıdır?
3 _ Programın sonunda, başlangıçta konulan hedefler ne derecede ölçümlenmiş ve gerçekleştirilmiştir, bu
değerlendirme ışığında gelecekte ki sponsorluk stratejisi nasıl şekillenecektir?
Başarılı bir Sponsorluk ölçümlenmesi için;
Sponsorluk yapan firmanın çok net tarif edilmiş Sponsorluk hedefleri ile işe koyulması gerekir. En önemlisi
de
”Sponsor firmanın, Sponsorluktan neler beklediğini bilmesidir.” Hangi konuda olursa olsun ölçümlemenin,
sadece kısa dönemde kurgulanması Sponsorluğun geri dönüşü konusunu tartışmasız bir şekilde eksik
bırakacaktır. Sponsorlukların yarattığı pozitif hissiyatların markaya olan etkisinin ağırlıklı olarak uzun
dönemde ortaya çıkması (dekayed effects), Sponsorluk ölçümünde uzun soluklu düşünmenin altında
yatan en önemli sebeptir.
Sponsorluk Projelerinin Firmaya Katkıları:
Sponsorluk aktivititeleri, diğer İletişim girişimleriyle karşılaştırıldığında birçok benzersiz özelliğe sahiptir
ve uygun biçimde değerlendirildiğinde, son derece etkili marka oluşturma araçları olabilir.Doğru seçilen
Sponsorluklar, hedef kitlenin belirlenmesinde çok etkili olabilir. Sponsorluklar, son derece interaktif
olabilir ve bu sayede, müşterilerle deneyimlere dayalı ilişkiler kurma fırsatı sunar. Sponsorluklar, geniş
çaplı erişim ve tanınma imkanı sunar. OLİMPYAT OYUNLARI’NIN GLOBAL ORTAĞI OLAN COCA-COLA,
dünya genelinde 160′ı aşkın ülkede 50 milyon hissedara, hükümet liderine ve hayırsevere
ulaşabilmektedir.
Ülkemizde Yoğunlaşan Sponsorluk Proje Alanları:
Türkiye’de sponsorluğun daha çok bağış gibi algılandığı ve kurumların sponsorluğun getireceği faydaları
gözardı ettiği görülüyor. Türkiye’de sponsorluk denilince öncelikle akla kurumların sosyal sorumluluk
çalışmaları geliyor. Son yıllarda ülkemizde kurumların spor alanındaki sponsorluklara çok fazla ilgi
gösterdiğini ve tercihlerini bu yönde kullandıkları dikkat çekiyor. Özellikle firmalar farklı olan alanlarda ki
başarılı sporculara, kulüplere ve liglere sponsor olmayı seçiyor.

More Related Content

What's hot

Marka Sadakati
Marka SadakatiMarka Sadakati
Marka Sadakati
Uğurcan Yurtsever
 
Marka sadakati
Marka sadakatiMarka sadakati
Marka sadakati
Sezen Yardım
 
Marka Stratejisinde Optimizasyon
Marka Stratejisinde OptimizasyonMarka Stratejisinde Optimizasyon
Marka Stratejisinde Optimizasyon
Melih Cılga
 
Dijital Strateji Nedir, Nasıl Uygulanır?
Dijital Strateji Nedir, Nasıl Uygulanır?Dijital Strateji Nedir, Nasıl Uygulanır?
Dijital Strateji Nedir, Nasıl Uygulanır?
Melih Cılga
 
Gerilla Halkla İlişkiler
Gerilla Halkla İlişkilerGerilla Halkla İlişkiler
Gerilla Halkla İlişkiler
senaerguvan
 
"Di̇ji̇tal; önemli bir marka geliştirme aracı"
"Di̇ji̇tal; önemli bir marka geliştirme aracı" "Di̇ji̇tal; önemli bir marka geliştirme aracı"
"Di̇ji̇tal; önemli bir marka geliştirme aracı"
yaseminbig
 
Dijital Strateji
Dijital StratejiDijital Strateji
Dijital Strateji
Bigumigu
 
Genç Reklamcının Başlangıç Rehberi
Genç Reklamcının Başlangıç RehberiGenç Reklamcının Başlangıç Rehberi
Genç Reklamcının Başlangıç Rehberi
Melih Cılga
 
Etkinlik Pazarlaması
Etkinlik PazarlamasıEtkinlik Pazarlaması
Etkinlik Pazarlaması
Özge Subaşı
 
Reklam Ajansı Görev Tanımları
Reklam Ajansı Görev TanımlarıReklam Ajansı Görev Tanımları
Reklam Ajansı Görev Tanımları
Görkem Öztürk
 
Etkinlik Pazarlama
Etkinlik PazarlamaEtkinlik Pazarlama
Etkinlik Pazarlama
Didem Papatya, MBA
 
Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı
Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı
Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı
Kurthan Tarakcioglu
 
Reklamcılık 6.hafta
Reklamcılık 6.haftaReklamcılık 6.hafta
Reklamcılık 6.hafta
kobikobi
 
Sosyal medya stratejileri 051214 ver_pdf
Sosyal medya stratejileri 051214 ver_pdfSosyal medya stratejileri 051214 ver_pdf
Sosyal medya stratejileri 051214 ver_pdf
Erciyes University Faculty of Communication
 
INTERMOTTO
INTERMOTTOINTERMOTTO
INTERMOTTO
Murat Canbaz
 

What's hot (18)

Marka sadakati
Marka sadakatiMarka sadakati
Marka sadakati
 
Marka Sadakati
Marka SadakatiMarka Sadakati
Marka Sadakati
 
Marka sadakati
Marka sadakatiMarka sadakati
Marka sadakati
 
Marka Stratejisinde Optimizasyon
Marka Stratejisinde OptimizasyonMarka Stratejisinde Optimizasyon
Marka Stratejisinde Optimizasyon
 
Dijital Strateji Nedir, Nasıl Uygulanır?
Dijital Strateji Nedir, Nasıl Uygulanır?Dijital Strateji Nedir, Nasıl Uygulanır?
Dijital Strateji Nedir, Nasıl Uygulanır?
 
Gerilla Halkla İlişkiler
Gerilla Halkla İlişkilerGerilla Halkla İlişkiler
Gerilla Halkla İlişkiler
 
"Di̇ji̇tal; önemli bir marka geliştirme aracı"
"Di̇ji̇tal; önemli bir marka geliştirme aracı" "Di̇ji̇tal; önemli bir marka geliştirme aracı"
"Di̇ji̇tal; önemli bir marka geliştirme aracı"
 
Dijital Strateji
Dijital StratejiDijital Strateji
Dijital Strateji
 
Bütünleşik
BütünleşikBütünleşik
Bütünleşik
 
Genç Reklamcının Başlangıç Rehberi
Genç Reklamcının Başlangıç RehberiGenç Reklamcının Başlangıç Rehberi
Genç Reklamcının Başlangıç Rehberi
 
Etkinlik Pazarlaması
Etkinlik PazarlamasıEtkinlik Pazarlaması
Etkinlik Pazarlaması
 
Reklam Ajansı Görev Tanımları
Reklam Ajansı Görev TanımlarıReklam Ajansı Görev Tanımları
Reklam Ajansı Görev Tanımları
 
Etkinlik Pazarlama
Etkinlik PazarlamaEtkinlik Pazarlama
Etkinlik Pazarlama
 
Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı
Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı
Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı
 
Reklamcılık 6.hafta
Reklamcılık 6.haftaReklamcılık 6.hafta
Reklamcılık 6.hafta
 
Follow UP 016
Follow UP 016Follow UP 016
Follow UP 016
 
Sosyal medya stratejileri 051214 ver_pdf
Sosyal medya stratejileri 051214 ver_pdfSosyal medya stratejileri 051214 ver_pdf
Sosyal medya stratejileri 051214 ver_pdf
 
INTERMOTTO
INTERMOTTOINTERMOTTO
INTERMOTTO
 

Similar to Sponsorluk reçetesi

19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama
Suleyman Bayindir
 
Tüketici Psikolojisi ve Pazarlama Funnel Mantığı
Tüketici Psikolojisi ve Pazarlama Funnel MantığıTüketici Psikolojisi ve Pazarlama Funnel Mantığı
Tüketici Psikolojisi ve Pazarlama Funnel Mantığı
Öykü Geyik
 
Pazarlamada Verinin Önemi (Importance of Data in Marketing) — Utku Gençer Gediz
Pazarlamada Verinin Önemi (Importance of Data in Marketing) — Utku Gençer GedizPazarlamada Verinin Önemi (Importance of Data in Marketing) — Utku Gençer Gediz
Pazarlamada Verinin Önemi (Importance of Data in Marketing) — Utku Gençer Gediz
Utku Gençer Gediz
 
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Pazarlama İletişiminde Sihirli DokunuşlarPazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Abdullah Cihan
 
Influencer Marketing Nedir?
Influencer Marketing Nedir?Influencer Marketing Nedir?
Influencer Marketing Nedir?
Renerald
 
Mobilpazarlamanedir
MobilpazarlamanedirMobilpazarlamanedir
Mobilpazarlamanedir
Mobildev
 
Ağızdan ağıza pazarlama
Ağızdan ağıza pazarlamaAğızdan ağıza pazarlama
Ağızdan ağıza pazarlama
mercangrel1
 
411 pazarlama planı
411 pazarlama planı411 pazarlama planı
411 pazarlama planı
Ayca Krmn
 
Başarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @Promoqube
Başarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @PromoqubeBaşarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @Promoqube
Başarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @Promoqube
Ozgur Alaz
 
Bütünleşik Pazarlama iİletişimi
Bütünleşik Pazarlama iİletişimiBütünleşik Pazarlama iİletişimi
Bütünleşik Pazarlama iİletişimi
Mehmet KUZU
 
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
Suleyman Bayindir
 
Yeni microsoft office power point sunusu
Yeni microsoft office power point sunusuYeni microsoft office power point sunusu
Yeni microsoft office power point sunusu
aydntepe
 
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİ
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİ
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİ
aslisengul
 
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlaması
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlamasıPazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlaması
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlaması
Suleyman Bayindir
 
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMU
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMUASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMU
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMU
aslisengul
 
Kurumsal İletişimde Sponsorluk
Kurumsal İletişimde SponsorlukKurumsal İletişimde Sponsorluk
Kurumsal İletişimde Sponsorluk
Hande Tercan
 
9.1. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama
9.1. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama9.1. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama
9.1. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama
Suleyman Bayindir
 
Gerilla örneği
Gerilla örneğiGerilla örneği
Gerilla örneği
melikekbl
 

Similar to Sponsorluk reçetesi (20)

19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama
 
Tüketici Psikolojisi ve Pazarlama Funnel Mantığı
Tüketici Psikolojisi ve Pazarlama Funnel MantığıTüketici Psikolojisi ve Pazarlama Funnel Mantığı
Tüketici Psikolojisi ve Pazarlama Funnel Mantığı
 
Pazarlamada Verinin Önemi (Importance of Data in Marketing) — Utku Gençer Gediz
Pazarlamada Verinin Önemi (Importance of Data in Marketing) — Utku Gençer GedizPazarlamada Verinin Önemi (Importance of Data in Marketing) — Utku Gençer Gediz
Pazarlamada Verinin Önemi (Importance of Data in Marketing) — Utku Gençer Gediz
 
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Pazarlama İletişiminde Sihirli DokunuşlarPazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
 
Follow UP 017
Follow UP 017Follow UP 017
Follow UP 017
 
Influencer Marketing Nedir?
Influencer Marketing Nedir?Influencer Marketing Nedir?
Influencer Marketing Nedir?
 
Mobilpazarlamanedir
MobilpazarlamanedirMobilpazarlamanedir
Mobilpazarlamanedir
 
Ağızdan ağıza pazarlama
Ağızdan ağıza pazarlamaAğızdan ağıza pazarlama
Ağızdan ağıza pazarlama
 
411 pazarlama planı
411 pazarlama planı411 pazarlama planı
411 pazarlama planı
 
Başarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @Promoqube
Başarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @PromoqubeBaşarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @Promoqube
Başarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @Promoqube
 
Bütünleşik Pazarlama iİletişimi
Bütünleşik Pazarlama iİletişimiBütünleşik Pazarlama iİletişimi
Bütünleşik Pazarlama iİletişimi
 
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
 
Follow UP 014
Follow UP 014Follow UP 014
Follow UP 014
 
Yeni microsoft office power point sunusu
Yeni microsoft office power point sunusuYeni microsoft office power point sunusu
Yeni microsoft office power point sunusu
 
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİ
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİ
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİ
 
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlaması
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlamasıPazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlaması
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlaması
 
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMU
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMUASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMU
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMU
 
Kurumsal İletişimde Sponsorluk
Kurumsal İletişimde SponsorlukKurumsal İletişimde Sponsorluk
Kurumsal İletişimde Sponsorluk
 
9.1. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama
9.1. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama9.1. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama
9.1. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama
 
Gerilla örneği
Gerilla örneğiGerilla örneği
Gerilla örneği
 

Sponsorluk reçetesi

  • 1. Sponsorluk Reçetesi SPONSORLUK… Sponsorluk ama nasıl? Hedeflenen kitleler, günümüzde bilgiye çok hızlı ve kolay bir şekilde erişiyor. Şirketler kendilerine vaat edilenleri ve verilen sözleri gözleri kapalı kabul eden bir kitle yerine araştıran ve sorgulayan bir kitle ile karşıkarşıya. Bu durum tüm sektörlerde ki rekabeti daha da aktif kılmaya başladı. Şirketlerin değişen rekabet koşullarında rakipler arasında ön plana çıkarak, marka farkındalığı veya marka bilinirliğini arttırmaları ve hedef kitleyle bir bağ oluşturmaları için en doğru bütçeyle en etkin ve doğru pazarlama aracını seçmeleri kaçınılmaz olmuştur. Tüketiciler bir ürün ya da bir hizmetten daha çok satın aldıkları marka ile ait oldukları veya ait olmak istedikleri hayat tarzını; markanın anlattığı hikayeleri, markanın yaşattığı veya yaşatmayı vaat ettiği deneyimleri ve yaşamak istedikleri duyguları satın alıyorlar. Sponsorluk, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda bu amaçları gerçekleştirecek pazarlama araçları arasından fark yaratarak ön plana çıkmaya başladı. Sponsorluk. Bir etkinliğe destek vererek kurumu, ürünü ve hizmeti tanıtarak hedeflenen kitlenin bilinçaltında marka imajını oluşturmak veya güçlendirmek, indirekt olarak satınalma tercihlerini etkilemektir. Sponsorluk geri dönüşüm ölçümünün önemi ve nasıl olmalı: Sponsorluğa başlarken gerçekçi hedeflerin konulması ne kadar önemliyse; bu hedeflerin ne kadarının başarıldığını görmekde aynı derecede önemlidir. Her Sponsorun ölçüm konusunda gözönüne alması gereken temel noktalar ise; 1 _ İşin başlangıcında, hedef kitledeki marka algısı ne seviyededir? 2 _ Çalışma devam ederken, aktivite planlandığı şekilde, doğru yönde mi gitmektedir, pozitif veya negatif anlamda değiştirilmesi gereken herhangi bir nokta var mıdır? 3 _ Programın sonunda, başlangıçta konulan hedefler ne derecede ölçümlenmiş ve gerçekleştirilmiştir, bu değerlendirme ışığında gelecekte ki sponsorluk stratejisi nasıl şekillenecektir? Başarılı bir Sponsorluk ölçümlenmesi için; Sponsorluk yapan firmanın çok net tarif edilmiş Sponsorluk hedefleri ile işe koyulması gerekir. En önemlisi de ”Sponsor firmanın, Sponsorluktan neler beklediğini bilmesidir.” Hangi konuda olursa olsun ölçümlemenin, sadece kısa dönemde kurgulanması Sponsorluğun geri dönüşü konusunu tartışmasız bir şekilde eksik bırakacaktır. Sponsorlukların yarattığı pozitif hissiyatların markaya olan etkisinin ağırlıklı olarak uzun dönemde ortaya çıkması (dekayed effects), Sponsorluk ölçümünde uzun soluklu düşünmenin altında yatan en önemli sebeptir. Sponsorluk Projelerinin Firmaya Katkıları: Sponsorluk aktivititeleri, diğer İletişim girişimleriyle karşılaştırıldığında birçok benzersiz özelliğe sahiptir ve uygun biçimde değerlendirildiğinde, son derece etkili marka oluşturma araçları olabilir.Doğru seçilen Sponsorluklar, hedef kitlenin belirlenmesinde çok etkili olabilir. Sponsorluklar, son derece interaktif olabilir ve bu sayede, müşterilerle deneyimlere dayalı ilişkiler kurma fırsatı sunar. Sponsorluklar, geniş çaplı erişim ve tanınma imkanı sunar. OLİMPYAT OYUNLARI’NIN GLOBAL ORTAĞI OLAN COCA-COLA, dünya genelinde 160′ı aşkın ülkede 50 milyon hissedara, hükümet liderine ve hayırsevere ulaşabilmektedir. Ülkemizde Yoğunlaşan Sponsorluk Proje Alanları: Türkiye’de sponsorluğun daha çok bağış gibi algılandığı ve kurumların sponsorluğun getireceği faydaları gözardı ettiği görülüyor. Türkiye’de sponsorluk denilince öncelikle akla kurumların sosyal sorumluluk çalışmaları geliyor. Son yıllarda ülkemizde kurumların spor alanındaki sponsorluklara çok fazla ilgi gösterdiğini ve tercihlerini bu yönde kullandıkları dikkat çekiyor. Özellikle firmalar farklı olan alanlarda ki başarılı sporculara, kulüplere ve liglere sponsor olmayı seçiyor. onsorluk Reçetesi SPSponsorluk Reçetesi SPONSORLUK… Sponsorluk ama nasıl? Hedeflenen kitleler, günümüzde bilgiye çok hızlı ve kolay bir şekilde erişiyor. Şirketler kendilerine vaat edilenleri ve verilen sözleri gözleri kapalı kabul eden bir kitle yerine araştıran ve sorgulayan bir kitle ile karşıkarşıya. Bu durum tüm sektörlerde ki rekabeti daha da aktif kılmaya başladı. Şirketlerin değişen rekabet koşullarında rakipler arasında ön plana çıkarak, marka farkındalığı veya marka bilinirliğini arttırmaları ve hedef kitleyle bir bağ oluşturmaları için en doğru bütçeyle en etkin ve doğru
  • 2. pazarlama aracını seçmeleri kaçınılmaz olmuştur. Tüketiciler bir ürün ya da bir hizmetten daha çok satın aldıkları marka ile ait oldukları veya ait olmak istedikleri hayat tarzını; markanın anlattığı hikayeleri, markanın yaşattığı veya yaşatmayı vaat ettiği deneyimleri ve yaşamak istedikleri duyguları satın alıyorlar. Sponsorluk, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda bu amaçları gerçekleştirecek pazarlama araçları arasından fark yaratarak ön plana çıkmaya başladı. Sponsorluk. Bir etkinliğe destek vererek kurumu, ürünü ve hizmeti tanıtarak hedeflenen kitlenin bilinçaltında marka imajını oluşturmak veya güçlendirmek, indirekt olarak satınalma tercihlerini etkilemektir. Sponsorluk geri dönüşüm ölçümünün önemi ve nasıl olmalı: Sponsorluğa başlarken gerçekçi hedeflerin konulması ne kadar önemliyse; bu hedeflerin ne kadarının başarıldığını görmekde aynı derecede önemlidir. Her Sponsorun ölçüm konusunda gözönüne alması gereken temel noktalar ise; 1 _ İşin başlangıcında, hedef kitledeki marka algısı ne seviyededir? 2 _ Çalışma devam ederken, aktivite planlandığı şekilde, doğru yönde mi gitmektedir, pozitif veya negatif anlamda değiştirilmesi gereken herhangi bir nokta var mıdır? 3 _ Programın sonunda, başlangıçta konulan hedefler ne derecede ölçümlenmiş ve gerçekleştirilmiştir, bu değerlendirme ışığında gelecekte ki sponsorluk stratejisi nasıl şekillenecektir? Başarılı bir Sponsorluk ölçümlenmesi için; Sponsorluk yapan firmanın çok net tarif edilmiş Sponsorluk hedefleri ile işe koyulması gerekir. En önemlisi de ”Sponsor firmanın, Sponsorluktan neler beklediğini bilmesidir.” Hangi konuda olursa olsun ölçümlemenin, sadece kısa dönemde kurgulanması Sponsorluğun geri dönüşü konusunu tartışmasız bir şekilde eksik bırakacaktır. Sponsorlukların yarattığı pozitif hissiyatların markaya olan etkisinin ağırlıklı olarak uzun dönemde ortaya çıkması (dekayed effects), Sponsorluk ölçümünde uzun soluklu düşünmenin altında yatan en önemli sebeptir. Sponsorluk Projelerinin Firmaya Katkıları: Sponsorluk aktivititeleri, diğer İletişim girişimleriyle karşılaştırıldığında birçok benzersiz özelliğe sahiptir ve uygun biçimde değerlendirildiğinde, son derece etkili marka oluşturma araçları olabilir.Doğru seçilen Sponsorluklar, hedef kitlenin belirlenmesinde çok etkili olabilir. Sponsorluklar, son derece interaktif olabilir ve bu sayede, müşterilerle deneyimlere dayalı ilişkiler kurma fırsatı sunar. Sponsorluklar, geniş çaplı erişim ve tanınma imkanı sunar. OLİMPYAT OYUNLARI’NIN GLOBAL ORTAĞI OLAN COCA-COLA, dünya genelinde 160′ı aşkın ülkede 50 milyon hissedara, hükümet liderine ve hayırsevere ulaşabilmektedir. Ülkemizde Yoğunlaşan Sponsorluk Proje Alanları: Türkiye’de sponsorluğun daha çok bağış gibi algılandığı ve kurumların sponsorluğun getireceği faydaları gözardı ettiği görülüyor. Türkiye’de sponsorluk denilince öncelikle akla kurumların sosyal sorumluluk çalışmaları geliyor. Son yıllarda ülkemizde kurumların spor alanındaki sponsorluklara çok fazla ilgi gösterdiğini ve tercihlerini bu yönde kullandıkları dikkat çekiyor. Özellikle firmalar farklı olan alanlarda ki başarılı sporculara, kulüplere ve liglere sponsor olmayı seçiyor. ONSponsorluk Reçetesi SPONSORLUK… Sponsorluk ama nasıl? Hedeflenen kitleler, günümüzde bilgiye çok hızlı ve kolay bir şekilde erişiyor. Şirketler kendilerine vaat edilenleri ve verilen sözleri gözleri kapalı kabul eden bir kitle yerine araştıran ve sorgulayan bir kitle ile karşıkarşıya. Bu durum tüm sektörlerde ki rekabeti daha da aktif kılmaya başladı. Şirketlerin değişen rekabet koşullarında rakipler arasında ön plana çıkarak, marka farkındalığı veya marka bilinirliğini arttırmaları ve hedef kitleyle bir bağ oluşturmaları için en doğru bütçeyle en etkin ve doğru pazarlama aracını seçmeleri kaçınılmaz olmuştur. Tüketiciler bir ürün ya da bir hizmetten daha çok satın aldıkları marka ile ait oldukları veya ait olmak istedikleri hayat tarzını; markanın anlattığı hikayeleri, markanın yaşattığı veya yaşatmayı vaat ettiği deneyimleri ve yaşamak istedikleri duyguları satın alıyorlar. Sponsorluk, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda bu amaçları gerçekleştirecek pazarlama araçları arasından fark yaratarak ön plana çıkmaya başladı. Sponsorluk. Bir etkinliğe destek vererek kurumu, ürünü ve hizmeti tanıtarak hedeflenen kitlenin bilinçaltında marka imajını oluşturmak veya güçlendirmek, indirekt olarak satınalma tercihlerini etkilemektir. Sponsorluk geri dönüşüm ölçümünün önemi ve nasıl olmalı: Sponsorluğa başlarken gerçekçi hedeflerin konulması ne kadar önemliyse; bu hedeflerin ne kadarının başarıldığını görmekde aynı derecede önemlidir. Her Sponsorun ölçüm konusunda gözönüne alması gereken temel noktalar ise; 1 _ İşin başlangıcında, hedef kitledeki marka algısı ne seviyededir? 2 _ Çalışma devam ederken, aktivite planlandığı şekilde, doğru yönde mi gitmektedir, pozitif veya negatif anlamda değiştirilmesi gereken herhangi bir nokta var mıdır? 3 _ Programın sonunda, başlangıçta konulan hedefler ne derecede ölçümlenmiş ve gerçekleştirilmiştir, bu değerlendirme ışığında gelecekte ki sponsorluk stratejisi nasıl şekillenecektir? Başarılı bir Sponsorluk ölçümlenmesi için; Sponsorluk yapan firmanın çok net tarif edilmiş Sponsorluk hedefleri ile işe koyulması gerekir. En önemlisi de ”Sponsor firmanın, Sponsorluktan neler beklediğini bilmesidir.” Hangi konuda olursa olsun ölçümlemenin,
  • 3. sadece kısa dönemde kurgulanması Sponsorluğun geri dönüşü konusunu tartışmasız bir şekilde eksik bırakacaktır. Sponsorlukların yarattığı pozitif hissiyatların markaya olan etkisinin ağırlıklı olarak uzun dönemde ortaya çıkması (dekayed effects), Sponsorluk ölçümünde uzun soluklu düşünmenin altında yatan en önemli sebeptir. Sponsorluk Projelerinin Firmaya Katkıları: Sponsorluk aktivititeleri, diğer İletişim girişimleriyle karşılaştırıldığında birçok benzersiz özelliğe sahiptir ve uygun biçimde değerlendirildiğinde, son derece etkili marka oluşturma araçları olabilir.Doğru seçilen Sponsorluklar, hedef kitlenin belirlenmesinde çok etkili olabilir. Sponsorluklar, son derece interaktif olabilir ve bu sayede, müşterilerle deneyimlere dayalı ilişkiler kurma fırsatı sunar. Sponsorluklar, geniş çaplı erişim ve tanınma imkanı sunar. OLİMPYAT OYUNLARI’NIN GLOBAL ORTAĞI OLAN COCA-COLA, dünya genelinde 160′ı aşkın ülkede 50 milyon hissedara, hükümet liderine ve hayırsevere ulaşabilmektedir. Ülkemizde Yoğunlaşan Sponsorluk Proje Alanları: Türkiye’de sponsorluğun daha çok bağış gibi algılandığı ve kurumların sponsorluğun getireceği faydaları gözardı ettiği görülüyor. Türkiye’de sponsorluk denilince öncelikle akla kurumların sosyal sorumluluk çalışmaları geliyor. Son yıllarda ülkemizde kurumların spor alanındaki sponsorluklara çok fazla ilgi gösterdiğini ve tercihlerini bu yönde kullandıkları dikkat çekiyor. Özellikle firmalar farklı olan alanlarda ki başarılı sporculara, kulüplere ve liglere sponsor olmayı seçiyor. SORLUK… Sponsorluk ama nasıl? Hedeflenen kitleler, günümüzde bilgiye çok hızlı ve kolay bir şekilde erişiyor. Şirketler kendilerine vaat edilenleri ve verilen sözleri gözleri kapalı kabul eden bir kitle yerine araştıran ve sorgulayan bir kitle ile karşıkarşıya. Bu durum tüm sektörlerde ki rekabeti daha da aktif kılmaya başladı. Şirketlerin değişen rekabet koşullarında rakipler arasında ön plana çıkarak, marka farkındalığı veya marka bilinirliğini arttırmaları ve hedef kitleyle bir bağ oluşturmaları için en doğru bütçeyle en etkin ve doğru pazarlama aracını seçmeleri kaçınılmaz olmuştur. Tüketiciler bir ürün ya da bir hizmetten daha çok satın aldıkları marka ile ait oldukları veya ait olmak istedikleri hayat tarzını; markanın anlattığı hikayeleri, markanın yaşattığı veya yaşatmayı vaat ettiği deneyimleri ve yaşamak istedikleri duyguları satın alıyorlar. Sponsorluk, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda bu amaçları gerçekleştirecek pazarlama araçları arasından fark yaratarak ön plana çıkmaya başladı. Sponsorluk. Bir etkinliğe destek vererek kurumu, ürünü ve hizmeti tanıtarak hedeflenen kitlenin bilinçaltında marka imajını oluşturmak veya güçlendirmek, indirekt olarak satınalma tercihlerini etkilemektir. Sponsorluk geri dönüşüm ölçümünün önemi ve nasıl olmalı: Sponsorluğa başlarken gerçekçi hedeflerin konulması ne kadar önemliyse; bu hedeflerin ne kadarının başarıldığını görmekde aynı derecede önemlidir. Her Sponsorun ölçüm konusunda gözönüne alması gereken temel noktalar ise; 1 _ İşin başlangıcında, hedef kitledeki marka algısı ne seviyededir? 2 _ Çalışma devam ederken, aktivite planlandığı şekilde, doğru yönde mi gitmektedir, pozitif veya negatif anlamda değiştirilmesi gereken herhangi bir nokta var mıdır? 3 _ Programın sonunda, başlangıçta konulan hedefler ne derecede ölçümlenmiş ve gerçekleştirilmiştir, bu değerlendirme ışığında gelecekte ki sponsorluk stratejisi nasıl şekillenecektir? Başarılı bir Sponsorluk ölçümlenmesi için; Sponsorluk yapan firmanın çok net tarif edilmiş Sponsorluk hedefleri ile işe koyulması gerekir. En önemlisi de ”Sponsor firmanın, Sponsorluktan neler beklediğini bilmesidir.” Hangi konuda olursa olsun ölçümlemenin, sadece kısa dönemde kurgulanması Sponsorluğun geri dönüşü konusunu tartışmasız bir şekilde eksik bırakacaktır. Sponsorlukların yarattığı pozitif hissiyatların markaya olan etkisinin ağırlıklı olarak uzun dönemde ortaya çıkması (dekayed effects), Sponsorluk ölçümünde uzun soluklu düşünmenin altında yatan en önemli sebeptir. Sponsorluk Projelerinin Firmaya Katkıları: Sponsorluk aktivititeleri, diğer İletişim girişimleriyle karşılaştırıldığında birçok benzersiz özelliğe sahiptir ve uygun biçimde değerlendirildiğinde, son derece etkili marka oluşturma araçları olabilir.Doğru seçilen Sponsorluklar, hedef kitlenin belirlenmesinde çok etkili olabilir. Sponsorluklar, son derece interaktif olabilir ve bu sayede, müşterilerle deneyimlere dayalı ilişkiler kurma fırsatı sunar. Sponsorluklar, geniş çaplı erişim ve tanınma imkanı sunar. OLİMPYAT OYUNLARI’NIN GLOBAL ORTAĞI OLAN COCA-COLA, dünya genelinde 160′ı aşkın ülkede 50 milyon hissedara, hükümet liderine ve hayırsevere ulaşabilmektedir. Ülkemizde Yoğunlaşan Sponsorluk Proje Alanları: Türkiye’de sponsorluğun daha çok bağış gibi algılandığı ve kurumların sponsorluğun getireceği faydaları gözardı ettiği görülüyor. Türkiye’de sponsorluk denilince öncelikle akla kurumların sosyal sorumluluk çalışmaları geliyor. Son yıllarda ülkemizde kurumların spor alanındaki sponsorluklara çok fazla ilgi gösterdiğini ve tercihlerini bu yönde kullandıkları dikkat çekiyor. Özellikle firmalar farklı olan alanlarda ki başarılı sporculara, kulüplere ve liglere sponsor olmayı seçiyor.