SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
Społeczna Pracownia 
Digitalizacji ŚBC 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
ZA OKRES 
GRUDZIEŃ 2013- GRUDZIEŃ 2014
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
Zespół SPD 
13 wolontariuszy - seniorów (2 dołączyło do nas w 2014 roku) 
3 etatowych pracowników Biblioteki Śląskiej
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
Osiągnięcia wolontariuszy 
• 2 osoby - Pani Krystyna Siechowska i Pani Luiza Kubica - mają na 
swoim koncie ponad 100 tysięcy skanów 
• 2 osoby wykonały 50 tysięcy skanów 
• 4 osoby osiągnęły pułap 10 tysięcy skanów 
• Pozostali wolontariusze dążą wytrwale do wykonania 10 tysięcy 
skanów
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
W omawianym okresie w SPD wykonano 116 617 skanów, 
co daje 1 197 publikacji. 
Dodatkowo opublikowaliśmy 1 718 publikacji Urzędów 
Statystycznych (w Bielsku-Białej, Opolu, Częstochowie 
i Katowicach)
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
SKANY WYKONANE W SPD 
84 118 
72% 
32 999 
28% 
zwarte 
ciągłe 
27 226, 25% 
PUBLIKACJE SPD 
686 
23,5% 
511 
17,5% 
1 718 
59% 
zwarte 
ciągłe 
US
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
Wolontariusze w ciągu ostatniego roku działania Pracowni 
wykonali 94% wszystkich skanów opublikowanych 
„pod szyldem” SPD 
w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
Okres od grudnia 2013 do grudnia 2014 to 589 wizyt 
w SPD. Jedna wizyta to średnio 4 godziny. Wolontariusze 
spędzili więc w Pracowni 2 356 godzin
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
Archiwizacja zasobu 
Materiały zarchiwizowane w SPD w omawianym okresie 
zajmują 1,85 TB
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
Kompresja dla instytucji zewnętrznych 
53 954 skanów skompresowanych 
do formatów pdf i djvu 
Dla następujących instytucji: Akademia Muzyczna w Katowicach, 
Książnica Cieszyńska, 
Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach 
czy Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
Szkolenia Bibliotekarzy z zakresu digitalizacji 
W ciągu minionego roku przeszkoliliśmy 
w zakresie digitalizacji (skanowanie, obróbka oraz 
publikowanie) 9 osób z 6 instytucji
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
Przeszkolone instytucje 
Muzeum Zamkowe w Pszczynie 
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach 
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria" 
PiMBP w Łaziskach Górnych 
Biblioteka Śląska (Dział DŻS) 
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
Udostępnianie sprzętu instytucjom zewnętrznym 
Instytucje: m. in.: Akademia Muzyczna w Katowicach, 
Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, 
Muzeum Śląskie w Katowicach, 
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 
Łącznie 206 godzin pracy na sprzęcie w SPD
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
Z Życia 
Pracowni 
6 grudnia 2013- 
obchody Dnia 
Wolontariusza oraz 
wizyta Specjalnego 
Gościa
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
W kwietniu, wspólnie z AKT Gronie, 
zorganizowaliśmy zbiórkę książek dla 
polskiej Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Gnojniku na Zaolziu. 
Zebraliśmy ok. 1 200 różnego rodzaju 
publikacji
SPD w terenie 
W lipcu i sierpniu p. Ernest Strokosz 
wziął udział w cyklu spotkań 
organizowanych przez Dział 
Integracyjno-Biblioterapeutyczny 
Biblioteki Śląskiej w ramach projektu 
"Cyfrowe Korzenie". W Książnicy 
Beskidzkiej uczył obsługi systemu 
bibliotek cyfrowych, ponadto 
w Katowicach poprowadził zajęcia 
dotyczące skanowania i obróbki zdjęć
13 października 2014 - 
Jubileusz 100 tysięcy 
skanów Pani LUIZY KUBICY
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
Tak (na chwilę obecną) 
prezentuje się nasz 
wyjątkowy 
„Klub Stutysięczny” :D
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
Aktywność wolontariuszy poza Pracownią 
Pani Krystyna Siechowska (wraz z Panem 
Alanem Graalem- wolontariuszem 
propagującym pomysł tzw. Banku Czasu), 
wzięła udział w kampanii pod hasłem 
„Zostań Wolotariuszem”, zorganizowanej 
przez Regionalne Centrum Wolontariatu 
w Katowicach
SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii 
VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 
88..1122..22001144 
Dziękujemy za uwagę 
Ernest Strokosz, Patrycja Popowniak 
Społeczna Pracownia Digitalizacji Biblioteki Śląskiej 
ul. Ligonia 7, Katowice (1 piętro, pokój 101) 
E-mail : spd.sbc@gmail.com 
Telefon: (+48) 32 20 32 309 
Nasz blog: spd-sbc.blogspot.com 
Profil SPD na facebooku: https://www.facebook.com/spdsbc

More Related Content

What's hot

Komunikat nr 1 powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego
Komunikat nr 1 powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego Komunikat nr 1 powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego
Komunikat nr 1 powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego
RadioGdansk
 
Wizyta studyjna 24-28.04.2012
Wizyta studyjna 24-28.04.2012Wizyta studyjna 24-28.04.2012
Wizyta studyjna 24-28.04.2012
Barka Foundation
 
Akcja Szlaku Przygody w Warszawie - case
Akcja Szlaku Przygody w Warszawie - caseAkcja Szlaku Przygody w Warszawie - case
Akcja Szlaku Przygody w Warszawie - case
Marek Tobolewski
 
Program tygodnia aktywności 2013
Program tygodnia aktywności 2013Program tygodnia aktywności 2013
Program tygodnia aktywności 2013
Szczecinfo
 

What's hot (20)

Uzdolnienia
UzdolnieniaUzdolnienia
Uzdolnienia
 
Sp 45 2014 15
Sp 45 2014 15Sp 45 2014 15
Sp 45 2014 15
 
projektor
projektorprojektor
projektor
 
Komunikat nr 1 powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego
Komunikat nr 1 powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego Komunikat nr 1 powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego
Komunikat nr 1 powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego
 
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdro...
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdro...Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdro...
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdro...
 
Inspiracja - opis działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie
Inspiracja - opis działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w CieszanowieInspiracja - opis działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie
Inspiracja - opis działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie
 
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
 
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
 
Uczestnicy Dni Dziedzictwa
Uczestnicy Dni DziedzictwaUczestnicy Dni Dziedzictwa
Uczestnicy Dni Dziedzictwa
 
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne
 
Program spotkania doradczego nr 2 wrocław
Program spotkania doradczego nr 2 wrocławProgram spotkania doradczego nr 2 wrocław
Program spotkania doradczego nr 2 wrocław
 
Prezentacja pzu pietruczuk1
Prezentacja pzu pietruczuk1Prezentacja pzu pietruczuk1
Prezentacja pzu pietruczuk1
 
Prezentacja Przedsiebiorczość
Prezentacja PrzedsiebiorczośćPrezentacja Przedsiebiorczość
Prezentacja Przedsiebiorczość
 
Wizyta studyjna 24-28.04.2012
Wizyta studyjna 24-28.04.2012Wizyta studyjna 24-28.04.2012
Wizyta studyjna 24-28.04.2012
 
Tygodniówka Senioralna nr 24
Tygodniówka Senioralna nr 24Tygodniówka Senioralna nr 24
Tygodniówka Senioralna nr 24
 
SMD'2015: Inside Culture
SMD'2015: Inside CultureSMD'2015: Inside Culture
SMD'2015: Inside Culture
 
Akcja Szlaku Przygody w Warszawie - case
Akcja Szlaku Przygody w Warszawie - caseAkcja Szlaku Przygody w Warszawie - case
Akcja Szlaku Przygody w Warszawie - case
 
Sport, zdrowie, rekreacja - nieoczywiste tematy w bibliotece - Gminna Bibliot...
Sport, zdrowie, rekreacja - nieoczywiste tematy w bibliotece - Gminna Bibliot...Sport, zdrowie, rekreacja - nieoczywiste tematy w bibliotece - Gminna Bibliot...
Sport, zdrowie, rekreacja - nieoczywiste tematy w bibliotece - Gminna Bibliot...
 
10 lat stowarzyszenia "Dobrze, że jesteś"
10 lat stowarzyszenia "Dobrze, że jesteś"10 lat stowarzyszenia "Dobrze, że jesteś"
10 lat stowarzyszenia "Dobrze, że jesteś"
 
Program tygodnia aktywności 2013
Program tygodnia aktywności 2013Program tygodnia aktywności 2013
Program tygodnia aktywności 2013
 

Similar to Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES GRUDZIEŃ 2013- GRUDZIEŃ 2014

Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...
Śląska Biblioteka Cyfrowa
 

Similar to Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES GRUDZIEŃ 2013- GRUDZIEŃ 2014 (20)

Sprawozdanie SPD 2020
Sprawozdanie SPD 2020Sprawozdanie SPD 2020
Sprawozdanie SPD 2020
 
Sprawozdanie SPD na XI Zebranie ŚBC
Sprawozdanie SPD na XI Zebranie ŚBCSprawozdanie SPD na XI Zebranie ŚBC
Sprawozdanie SPD na XI Zebranie ŚBC
 
Sprawozdanie SPD 2019-2022
Sprawozdanie SPD 2019-2022Sprawozdanie SPD 2019-2022
Sprawozdanie SPD 2019-2022
 
Sprawozdanie SPD - II Zebranie ŚBC, 2008
Sprawozdanie SPD - II Zebranie ŚBC, 2008Sprawozdanie SPD - II Zebranie ŚBC, 2008
Sprawozdanie SPD - II Zebranie ŚBC, 2008
 
Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji - X Zebranie ŚBC
Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji - X Zebranie ŚBCSprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji - X Zebranie ŚBC
Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji - X Zebranie ŚBC
 
Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji za okres 2014-2015
Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji za okres 2014-2015Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji za okres 2014-2015
Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji za okres 2014-2015
 
Sprawne Smoki 2010-2011
Sprawne Smoki 2010-2011Sprawne Smoki 2010-2011
Sprawne Smoki 2010-2011
 
Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji 2011–2012
Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji  2011–2012 Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji  2011–2012
Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji 2011–2012
 
Z doświadczeń starszej siostry, śląskiej SPD
Z doświadczeń starszej siostry, śląskiej SPDZ doświadczeń starszej siostry, śląskiej SPD
Z doświadczeń starszej siostry, śląskiej SPD
 
SDKN ePRINT
SDKN ePRINTSDKN ePRINT
SDKN ePRINT
 
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...
 
Wolontariat BP Ursus 2015-2017
Wolontariat BP Ursus 2015-2017Wolontariat BP Ursus 2015-2017
Wolontariat BP Ursus 2015-2017
 
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Prezentacja dla wolontar...
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Prezentacja dla wolontar...XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Prezentacja dla wolontar...
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Prezentacja dla wolontar...
 
Działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w ramach Śląskiej Bibl...
Działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w ramach Śląskiej Bibl...Działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w ramach Śląskiej Bibl...
Działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w ramach Śląskiej Bibl...
 
Społeczna Pracownia Digitalizacji - sprawozdanie z działaności za okres grudz...
Społeczna Pracownia Digitalizacji - sprawozdanie z działaności za okres grudz...Społeczna Pracownia Digitalizacji - sprawozdanie z działaności za okres grudz...
Społeczna Pracownia Digitalizacji - sprawozdanie z działaności za okres grudz...
 
Sprawozdanie z II Zebrania Uczestników ŚBC
Sprawozdanie z II Zebrania Uczestników ŚBCSprawozdanie z II Zebrania Uczestników ŚBC
Sprawozdanie z II Zebrania Uczestników ŚBC
 
Sprawozdanie Merytoryczne MIK 2013
Sprawozdanie Merytoryczne MIK 2013Sprawozdanie Merytoryczne MIK 2013
Sprawozdanie Merytoryczne MIK 2013
 
Młodzieżowe Koło Wolontariatu BP Ursus
Młodzieżowe Koło Wolontariatu BP UrsusMłodzieżowe Koło Wolontariatu BP Ursus
Młodzieżowe Koło Wolontariatu BP Ursus
 
Cyfrowe archiwum ziemi chrzanowskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrz...
Cyfrowe archiwum ziemi chrzanowskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrz...Cyfrowe archiwum ziemi chrzanowskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrz...
Cyfrowe archiwum ziemi chrzanowskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrz...
 
XII Zebranie ŚBC - sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego
XII Zebranie ŚBC - sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego XII Zebranie ŚBC - sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego
XII Zebranie ŚBC - sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego
 

More from Śląska Biblioteka Cyfrowa

More from Śląska Biblioteka Cyfrowa (20)

Biblioteki cyfrowe jako źródła wielomedialnej informacji dla ludzi i innych ...
Biblioteki cyfrowe jako źródła wielomedialnej informacji dla ludzi i innych ...Biblioteki cyfrowe jako źródła wielomedialnej informacji dla ludzi i innych ...
Biblioteki cyfrowe jako źródła wielomedialnej informacji dla ludzi i innych ...
 
Prace projektowe i rozwojowe 2020-2021, aut. Aneta Drabek, Elżbieta Popielska...
Prace projektowe i rozwojowe 2020-2021, aut. Aneta Drabek, Elżbieta Popielska...Prace projektowe i rozwojowe 2020-2021, aut. Aneta Drabek, Elżbieta Popielska...
Prace projektowe i rozwojowe 2020-2021, aut. Aneta Drabek, Elżbieta Popielska...
 
Prace projektowe i rozwojowe - ŚBC 2023, aut. Aneta Drabek, Remigiusz Lis
Prace projektowe i rozwojowe - ŚBC 2023, aut. Aneta Drabek, Remigiusz LisPrace projektowe i rozwojowe - ŚBC 2023, aut. Aneta Drabek, Remigiusz Lis
Prace projektowe i rozwojowe - ŚBC 2023, aut. Aneta Drabek, Remigiusz Lis
 
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - grudzień 2022 - grudzień 2023, XV...
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - grudzień 2022 - grudzień 2023, XV...Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - grudzień 2022 - grudzień 2023, XV...
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - grudzień 2022 - grudzień 2023, XV...
 
Udostępnienie nowych publikacji w bibliotekach cyfrowych na przykładzie monog...
Udostępnienie nowych publikacji w bibliotekach cyfrowych na przykładzie monog...Udostępnienie nowych publikacji w bibliotekach cyfrowych na przykładzie monog...
Udostępnienie nowych publikacji w bibliotekach cyfrowych na przykładzie monog...
 
Współpraca regionalna na przykładzie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, aut. M...
Współpraca regionalna na przykładzie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, aut. M...Współpraca regionalna na przykładzie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, aut. M...
Współpraca regionalna na przykładzie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, aut. M...
 
Trwałość zasobów cyfrowych, aut. Remigiusz Lis
Trwałość zasobów cyfrowych, aut. Remigiusz LisTrwałość zasobów cyfrowych, aut. Remigiusz Lis
Trwałość zasobów cyfrowych, aut. Remigiusz Lis
 
Biblioteki cyfrowe jako źródła wielomedialnej informacji dla ludzi i innych ...
Biblioteki cyfrowe jako źródła wielomedialnej informacji dla ludzi i innych ...Biblioteki cyfrowe jako źródła wielomedialnej informacji dla ludzi i innych ...
Biblioteki cyfrowe jako źródła wielomedialnej informacji dla ludzi i innych ...
 
Cyfrowy kontekst bibliografii regionalnej, aut. Remigiusz Lis
Cyfrowy kontekst bibliografii regionalnej, aut. Remigiusz LisCyfrowy kontekst bibliografii regionalnej, aut. Remigiusz Lis
Cyfrowy kontekst bibliografii regionalnej, aut. Remigiusz Lis
 
Od regionalnej biblioteki cyfrowej do regionalnego klastra informacyjnego, au...
Od regionalnej biblioteki cyfrowej do regionalnego klastra informacyjnego, au...Od regionalnej biblioteki cyfrowej do regionalnego klastra informacyjnego, au...
Od regionalnej biblioteki cyfrowej do regionalnego klastra informacyjnego, au...
 
XVI Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego za lata 2020-2022
XVI Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego za lata 2020-2022XVI Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego za lata 2020-2022
XVI Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego za lata 2020-2022
 
Śląskie Digitarium w Operze Śląskiej
Śląskie Digitarium w Operze ŚląskiejŚląskie Digitarium w Operze Śląskiej
Śląskie Digitarium w Operze Śląskiej
 
Biblioteka Cyfrowa Bytomskiej Architektury
Biblioteka Cyfrowa Bytomskiej Architektury Biblioteka Cyfrowa Bytomskiej Architektury
Biblioteka Cyfrowa Bytomskiej Architektury
 
Digitalizacja uczuć - prezentacja na XVI Zebranie ŚBC
Digitalizacja uczuć - prezentacja na XVI Zebranie ŚBCDigitalizacja uczuć - prezentacja na XVI Zebranie ŚBC
Digitalizacja uczuć - prezentacja na XVI Zebranie ŚBC
 
Prace projektowe i rozwojowe 2020-2022.pdf
Prace projektowe i rozwojowe 2020-2022.pdfPrace projektowe i rozwojowe 2020-2022.pdf
Prace projektowe i rozwojowe 2020-2022.pdf
 
XIV Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - 2019-2020
XIV Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - 2019-2020XIV Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - 2019-2020
XIV Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - 2019-2020
 
Model regionalnej biblioteki cyfrowej na przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfr...
Model regionalnej biblioteki cyfrowej na przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfr...Model regionalnej biblioteki cyfrowej na przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfr...
Model regionalnej biblioteki cyfrowej na przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfr...
 
Silesian Digital Library - its organization, resources and projects.
Silesian Digital Library - its organization, resources and projects. Silesian Digital Library - its organization, resources and projects.
Silesian Digital Library - its organization, resources and projects.
 
Publikacje urzędowe w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.
Publikacje urzędowe w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.Publikacje urzędowe w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.
Publikacje urzędowe w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.
 
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego za lata 2017-2019
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego za lata 2017-2019Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego za lata 2017-2019
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego za lata 2017-2019
 

Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES GRUDZIEŃ 2013- GRUDZIEŃ 2014

 • 1. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES GRUDZIEŃ 2013- GRUDZIEŃ 2014
 • 2. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 Zespół SPD 13 wolontariuszy - seniorów (2 dołączyło do nas w 2014 roku) 3 etatowych pracowników Biblioteki Śląskiej
 • 3. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 Osiągnięcia wolontariuszy • 2 osoby - Pani Krystyna Siechowska i Pani Luiza Kubica - mają na swoim koncie ponad 100 tysięcy skanów • 2 osoby wykonały 50 tysięcy skanów • 4 osoby osiągnęły pułap 10 tysięcy skanów • Pozostali wolontariusze dążą wytrwale do wykonania 10 tysięcy skanów
 • 4. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 W omawianym okresie w SPD wykonano 116 617 skanów, co daje 1 197 publikacji. Dodatkowo opublikowaliśmy 1 718 publikacji Urzędów Statystycznych (w Bielsku-Białej, Opolu, Częstochowie i Katowicach)
 • 5. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 SKANY WYKONANE W SPD 84 118 72% 32 999 28% zwarte ciągłe 27 226, 25% PUBLIKACJE SPD 686 23,5% 511 17,5% 1 718 59% zwarte ciągłe US
 • 6. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 Wolontariusze w ciągu ostatniego roku działania Pracowni wykonali 94% wszystkich skanów opublikowanych „pod szyldem” SPD w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
 • 7. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 Okres od grudnia 2013 do grudnia 2014 to 589 wizyt w SPD. Jedna wizyta to średnio 4 godziny. Wolontariusze spędzili więc w Pracowni 2 356 godzin
 • 8. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 Archiwizacja zasobu Materiały zarchiwizowane w SPD w omawianym okresie zajmują 1,85 TB
 • 9. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 Kompresja dla instytucji zewnętrznych 53 954 skanów skompresowanych do formatów pdf i djvu Dla następujących instytucji: Akademia Muzyczna w Katowicach, Książnica Cieszyńska, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach czy Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
 • 10. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 Szkolenia Bibliotekarzy z zakresu digitalizacji W ciągu minionego roku przeszkoliliśmy w zakresie digitalizacji (skanowanie, obróbka oraz publikowanie) 9 osób z 6 instytucji
 • 11. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 Przeszkolone instytucje Muzeum Zamkowe w Pszczynie Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria" PiMBP w Łaziskach Górnych Biblioteka Śląska (Dział DŻS) Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
 • 12. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 Udostępnianie sprzętu instytucjom zewnętrznym Instytucje: m. in.: Akademia Muzyczna w Katowicach, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Muzeum Śląskie w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Łącznie 206 godzin pracy na sprzęcie w SPD
 • 13. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 Z Życia Pracowni 6 grudnia 2013- obchody Dnia Wolontariusza oraz wizyta Specjalnego Gościa
 • 14. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 W kwietniu, wspólnie z AKT Gronie, zorganizowaliśmy zbiórkę książek dla polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gnojniku na Zaolziu. Zebraliśmy ok. 1 200 różnego rodzaju publikacji
 • 15. SPD w terenie W lipcu i sierpniu p. Ernest Strokosz wziął udział w cyklu spotkań organizowanych przez Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej w ramach projektu "Cyfrowe Korzenie". W Książnicy Beskidzkiej uczył obsługi systemu bibliotek cyfrowych, ponadto w Katowicach poprowadził zajęcia dotyczące skanowania i obróbki zdjęć
 • 16. 13 października 2014 - Jubileusz 100 tysięcy skanów Pani LUIZY KUBICY
 • 17. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 Tak (na chwilę obecną) prezentuje się nasz wyjątkowy „Klub Stutysięczny” :D
 • 18. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 Aktywność wolontariuszy poza Pracownią Pani Krystyna Siechowska (wraz z Panem Alanem Graalem- wolontariuszem propagującym pomysł tzw. Banku Czasu), wzięła udział w kampanii pod hasłem „Zostań Wolotariuszem”, zorganizowanej przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach
 • 19. SSppoołłeecczznnaa PPrraaccoowwnniiaa DDiiggiittaalliizzaaccjjii VVIIIIII ZZeebbrraanniiee UUcczzeessttnniikkóóww ŚŚBBCC 88..1122..22001144 Dziękujemy za uwagę Ernest Strokosz, Patrycja Popowniak Społeczna Pracownia Digitalizacji Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7, Katowice (1 piętro, pokój 101) E-mail : spd.sbc@gmail.com Telefon: (+48) 32 20 32 309 Nasz blog: spd-sbc.blogspot.com Profil SPD na facebooku: https://www.facebook.com/spdsbc