SlideShare a Scribd company logo
VIJFKOPPIGE TECHNISCHE DIENST STAAT IN VOOR MAINTENANCE BIJ SABIC GENK
SABIC GENK IN EEN N ENDO
OPRICHTING
ACTIVITEITEN
PERSONEEL
PRODUCTIE
2008
Productie van kunststoffen,
voornamelijk voor de automobielindustrie
70
Max. 150 kton / jaar
PRODUCTLEP 'OCES
SABIC Genk maakt twee soorten kunststofkorrels op telkens twee productielijnen.
Enerzijds gaat het om polypropeencompounds en anderzijds om het gepatenteerde SfamaxTM,
dat een met glasvezels versterkte kunststofkorrel is.
Vertrekkend van het ruwe materiaal, dat in bulk
wordt aangevoerd, worden hier verschillende addi-
tieven aan toegevoegd met het oog op de juiste
kleur en consistentie van de te verkrijgen kunststof-
korrels. Deze eindproducten worden aan het einde
van het productieproces verladen in bulkvracht-
wagens of verpakt in octabins of zakgoed. Vervol-
gens worden de korrels per trucks getransporteerd
naar toeleveranciers, die er bilvoorbeeld bumpers of
onderdelen voor ander de motorkap van spuiten.
Zij voeren deze stukken daarna naar de eigenlijke
autobouwers, die ze dan assembleren tot wagens.
Sta en onderdelen-vag‘to's worden steeds vaker door'
kunststof v 'anterof	 rwlichter zqn etv
het b	erbrui	1	hr
BEDRUFSACTIVITEITEN
SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) is
de grootste petrochemische onderneming van
het Midden-Oosten. Het bedrijf heeft evenwel
ook vestigingen in heel Europa; onder meer in
Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Italie,
Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De
compoundingfabriek in Genk is gebouwd in
2008 en is een jaar later in bedrijf genomen.
Vier productielijnen
Op vier productielijnen maakt men er kunst-
stofkorrels, die clan door toeleveranciers voor
de automobielindustrie tot by. bumpers
warden gespoten. Om het bedrijfsrisico wat te
spreiden, is de onderneming sinds kort ook
'food approved', waardoor ze nu ook kunst-
stofkorrels voor de voedingsindustrie (by.
koffiecups) mag produceren.
Compounding Innovation Centre
Naast deze productielijnen is er ook een CIC
(Compounding Innovation Centre)-research-
centrum ondergebracht in de Limburgse vesti-
ging. Daar worden er tests uitgevoerd en
worden er nieuwe technieken en recepturen
ontwikkeld, die dan wereldwijd worden uitge-
wisseld met andere SABIC-vestigingen.
BUSINESSMODEL
Flexibele bezetting
Met het oog op deze nieuwe ontwikkelingen
worden er ook regelmatig vaste operators van
SABIC Genk in buitenlandse vestigingen
ingezet, waarbij ze clan in Genk vervangen
worden door ervaren interimarissen. Ook
deze flexibele bezetting is een weldoordachte
manier om eventuele economische schomme-
lingen in de automotive industrie op te
vangen.
Hoog rendement en predictief onderhoud
"De automobielindustrie wordt tegenwoordig
in hoge mate uitgeknepen, waarbij de
productie in de hele keten zo goedkoop
mogelijk moet gebeuren. Om toch concurren-
tieel te kunnen produceren voor deze sector, is
ons businessmodel zo opgebouwd dat er een
hoge uptime van de machines moet ziln met
een ver doorgedreven automatisering. Daar-
naast is bij ons ook voorzien in een groot
predictief onderhoudspakket, waar-
door we crashes uitstellen en op
die manier kunnen blijven produ-
ceren", begint maintenance en
project manager Peter Bosmans.
"Concreet kunnen we hierdoor
voor 93% van de beschikbare tijd
'first quality'-producten leveren in
onze compoundingfabriek. De avenge 7%
van de tijd goat verloren aan het poetsen,
opstarten en stoppen van de machines, en
technische onderhoudstaken waarvoor de
machines moeten worden stilgelegd."
TD IN BEELD
ONDERHOUDSTEAM
TD onderdeel van productie
In Genk is in totaal een zeventigtal medewer-
kers actief, onder wie zo'n vijftig operatoren.
"Zij doen zelf aan TPM, voor
zover ze de reparaties zelf kunnen
uitvoeren en dit niet te veel tijd in
beslag neemt. Zijn de reparatie-
werken echter te complex of te
tijdrovend, dan komen die in de
planning van onze vijfkoppige
technische dienst terecht", legt
Bosmans uit. ledere ochtend is er een korte
meeting tussen de operators en de ander-
houdsmensen, waarop zij elkaar clan briefen
over eventuele problemen of uitgevoerde
taken. "In andere bedrijven worden de TD-
medewerkers dikwijls als boemannen
aanzien, omdat zij de productie soms nood-
gedwongen moeten stilleggen. Bij ons zijn
productie en onderhoud echter twee handen
op één buik, wat resulteert in dat hoge rende-
ment van onze machines", prijst de main-
tenance manager zich gelukkig.
Contractors
De vijf vaste TD-medewerkers voeren telkens
van 8 tot 16.30 uur hun klussen uit. Buiten
deze uren zijn de contractors van perma-
nentie. "Naast onze dagelijkse ochtend-
meetings zijn er ook maandelijkse meetings
voor verbeterprojecten. Het goat dan by. am
de verdere verhoging van onze 'throughput',
de optimalisatie van de ergonomie of de
vermindering van onze afvalstroom. Hiervoor
zetten we dan telkens iemand van de TD in,
omdat zij hier een uitdaging in zien en zo
gemotiveerd blilven. We vervangen de vaste
medewerker in zo'n geval dan ook door een
contractor, omdat we hen zo trainen voor die
wachtdienst: ze leren ons vergunningssysteem
en onze veiligheidsregels kennen, zodat ze
nachts hun weg vinden wanneer ze warden
opgeroepen", goat Bosmans verder. "Er lopen
voldoende dergelijke projecten om hier bijna
constant iemand van de TD op te zetten."
Taken
De technische dienst is samengesteld uit twee
elektriciens-instrumentatie, twee mechanical
mensen en een werkvoorbereider. Hun taken-
pakket voor het preventieve onderhoud
bestaat nu vooral uit klassieke online- en off-
linevoorspellingsmethoden zoals trillings- en
drukmetingen, thermografie, olieanalyse en
'rondjes lopen'. "Momenteel zijn we bezig
met het verbinden van de PLC's van de
machines met ons SAP-systeem. Als er dan by.
een drukverlaging wordt gedetecteerd die in
de buurt komt van de grenswaarde, kan deze
waarschuwing warden opgenomen in de
werkplanning van de TD. Door zo tijdig in te
grijpen, kunnen we een uitval vermijden en de
productie draaiende houden", maakt de main-
tenance manager zich sterk.
MAGAZUNBEHEER
Asset management is het stokpaardje van
Basmans, en het duurt clan ook niet lang voor
hij zijn bijzondere visie rond magazijnbeheer
uit de doeken doet.
"Wij hebben hier slechts 1% van al onze
wisselstukken op stock liggen, wat erg weinig
is voor een industrieel bedrijf. Nochtans vind
ik het erg logisch om de stockage van spare
parts onder een goed contract bij je buren te
leggen, als je hiertoe zoals ons een gunstige
geologische ligging hebt. Als je buur de
nodige stockageruimte heeft, clan hoof jij
immers niet in een gebouw te investeren en
ook niet in de conditionering ervan. Boven-
dien ben le dan altijd verzekerd van nieuwe
en verse onderdelen,
terwijl rubber versterft
en het vet van lagers
uitdroogt wanneer die
in je magazijn liggen
tot je ze nodig hebt.
Wij betalen welis-
waar 2% meer voor
die onderdelen, maar
door de aangehaalde
besparingen die er-
tegenover staan, komt
dit ons toch voordelig
uit. Of deze manier
van werken geen
risico's inhoudt? Als je
een goed contract
hebt afgesloten, niet.
Het is inderdaad
nodig om snel over
die wisselstukken te
beschikken om zo de
downtime te minima-
liseren, maar als ik de
leverancier opbel,
vertrekt het stuk in een
taxi en is het drie uur
later bij ons. Dat is
dus prima geregeld",
klopt Bosmans zich
op de borst.
TD IN BEELD
"Er moet een heel goeie reden zijn voor wij
iets op stock nemen. Dit ene procent bestaat
bilvoorbeeld uit een versnellingsbak waarvan
het acht maanden duurt tot ze samengesteld
is, een speciale motor voor onze extruder en
daarnaast nog wat moertjes en boutjes. 'That's
it!' Voor alle andere onderdelen kunnen onze
ingenieur en inkoper een geschikte 'last-
minuteleverancier' vinden."
AANDACHTSPUNTEN
Verdere aandachtspunten in het beleid van
Bosmans situeren zich voornamelijk op het
gebied van SHE (safety, health & environ-
ment).
"Zo hebben we onlangs geinvesteerd in een
nieuwe afvalzuiveringsinstallatie en zoeken we
continu naar mogelijkheden om de kunststoffen
intern te recycleren. Een infobord op onze site
houdt dan weer het aantal arbeidsongevallen
en bijna-ongevallen op alle SABIC-vestigingen
wereldwijd bij. Hier werken we nu al ander-
half jaar zonder incidenten", klinkt het trots.
Veiligheidsbewustzijn
Toch ziet Bosmans nog marge voor verbete-
ring wanneer het over veiligheid goat.
"Als iets niet veilig kan, clan mogen we het
simpelweg niet uitvoeren. Dat veiligheids-
bewustzijn wil ik nog verder bijbrengen bij
mijn medewerkers. Dat doen we onder meer
door interne en externe cursussen, bijvcor-
beeld over machineveiligheid. Op dit moment
waken we al over onze collega's door hen
aan te spreken op onveilig gedrag en door
Taak Risico Analyses (TRA) op te maken voor
onderhouds- en productietaken, met instructies
over hoe te vergrendelen. Ook de installatie
van veiligheids-PLC's draagt hiertoe bij."
i ldens zijn betoog op de 'Maintenance Manager van het Jaar'-verkiezing,
eerder dit jaar, had Peter Bosmans van SABIC Genk het voornamelijk over zijn
b. jzondere visie op asset management. "Wij hebben slechts 1% van alle wissel-
stukken zelf in huis; al de rest ligt bij onze leveranciers. Hierdoor besparen we niet
alleen op stockageruimte, maar ook op personeel en energie", stelde hij toen.
Bosmans strandde uiteindelijke op de tweede plaats in de verkiezing, maar onze
interesse was wel gewekt. Daarom trokken we naar de Limburgse kunststofkorrel-
producent om daar de technische dienst onder de loep te nemen.
ing. Wouter Verheecke
"BIJ ONS ZIJN
PRODUCTIE EN
ONDERHOUD
TWEE HANDEN
OP EEN BUIK"
De capaciteit van SABIC wordt vandaag niet ten voile benut door de automotive.
Dat laat het bedrig toe om te diversifier-en en zo niet op een paard te wedden
1 2 Tntnl Inrliictrinl knint nnnr	o Contonikor ?Al A tim nmrt hp Total Industrial Maintenance 3 e September 201 4 13tim.nma.be

More Related Content

Similar to Spare Parts SABIC 2

Tumakon analyseert uw processen!
Tumakon analyseert uw processen!Tumakon analyseert uw processen!
Tumakon analyseert uw processen!
Jaco Schmal
 
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakbladArtikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
Ivo van der Gaag
 
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
Subsidiefocus
 
Klantverhaal EPM-automation b.v.
Klantverhaal EPM-automation b.v.Klantverhaal EPM-automation b.v.
Klantverhaal EPM-automation b.v.
Ruud Pijnenburg
 
Hoe optimaal werken uw buitendienst monteurs whitepaper
Hoe optimaal werken uw buitendienst monteurs whitepaperHoe optimaal werken uw buitendienst monteurs whitepaper
Hoe optimaal werken uw buitendienst monteurs whitepaper
Iuliana Baciu
 
Efaflex Servicemagazine
Efaflex ServicemagazineEfaflex Servicemagazine
Efaflex Servicemagazine
Efaflex-van der Tol en Keijzer bv
 
energiQ hiensch service
energiQ hiensch serviceenergiQ hiensch service
energiQ hiensch service
christiaanse
 
Rental time ed.1 2017
Rental time ed.1 2017Rental time ed.1 2017
Rental time ed.1 2017
Michel Jasica
 
Polaroid Interim Opdracht Mei2008
Polaroid Interim Opdracht Mei2008Polaroid Interim Opdracht Mei2008
Polaroid Interim Opdracht Mei2008
HBeekman
 
Leaflet-Actemium-Machineveiligheid
Leaflet-Actemium-MachineveiligheidLeaflet-Actemium-Machineveiligheid
Leaflet-Actemium-Machineveiligheid
Toine Welten
 
Facto 5 (2016 ) - PGGM Strukton
Facto 5 (2016 ) - PGGM StruktonFacto 5 (2016 ) - PGGM Strukton
Facto 5 (2016 ) - PGGM Strukton
Arnold Veenema
 
Bandotel XL
Bandotel XLBandotel XL
Bandotel XL
Wouter Donks
 
Boccard Netherlands | Smeertechnisch Onderhoud | Smeertechniek | Fluid Manage...
Boccard Netherlands | Smeertechnisch Onderhoud | Smeertechniek | Fluid Manage...Boccard Netherlands | Smeertechnisch Onderhoud | Smeertechniek | Fluid Manage...
Boccard Netherlands | Smeertechnisch Onderhoud | Smeertechniek | Fluid Manage...
LC Packaging
 
Mvh en de rol van rhvk
Mvh en de rol van rhvkMvh en de rol van rhvk
Mvh en de rol van rhvk
Henk Dolleman
 
DutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - Fleetmanagement
DutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - FleetmanagementDutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - Fleetmanagement
DutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - Fleetmanagement
HenkWinckens
 
KPN M2M's Fleetmanagement brochure (Dutch)
KPN M2M's Fleetmanagement brochure (Dutch)KPN M2M's Fleetmanagement brochure (Dutch)
KPN M2M's Fleetmanagement brochure (Dutch)
KPN IoT
 
techcare04-scheidt
techcare04-scheidttechcare04-scheidt
techcare04-scheidt
Eddy Croes
 
Brochure Qirox(robot) sensoren
Brochure Qirox(robot) sensorenBrochure Qirox(robot) sensoren
Brochure Qirox(robot) sensoren
Martijn Hubers
 

Similar to Spare Parts SABIC 2 (20)

Jungheinrich service
Jungheinrich serviceJungheinrich service
Jungheinrich service
 
Tumakon analyseert uw processen!
Tumakon analyseert uw processen!Tumakon analyseert uw processen!
Tumakon analyseert uw processen!
 
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakbladArtikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
 
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
 
Klantverhaal EPM-automation b.v.
Klantverhaal EPM-automation b.v.Klantverhaal EPM-automation b.v.
Klantverhaal EPM-automation b.v.
 
Hoe optimaal werken uw buitendienst monteurs whitepaper
Hoe optimaal werken uw buitendienst monteurs whitepaperHoe optimaal werken uw buitendienst monteurs whitepaper
Hoe optimaal werken uw buitendienst monteurs whitepaper
 
Efaflex Servicemagazine
Efaflex ServicemagazineEfaflex Servicemagazine
Efaflex Servicemagazine
 
energiQ hiensch service
energiQ hiensch serviceenergiQ hiensch service
energiQ hiensch service
 
Rental time ed.1 2017
Rental time ed.1 2017Rental time ed.1 2017
Rental time ed.1 2017
 
Polaroid Interim Opdracht Mei2008
Polaroid Interim Opdracht Mei2008Polaroid Interim Opdracht Mei2008
Polaroid Interim Opdracht Mei2008
 
Servicefolder
ServicefolderServicefolder
Servicefolder
 
Leaflet-Actemium-Machineveiligheid
Leaflet-Actemium-MachineveiligheidLeaflet-Actemium-Machineveiligheid
Leaflet-Actemium-Machineveiligheid
 
Facto 5 (2016 ) - PGGM Strukton
Facto 5 (2016 ) - PGGM StruktonFacto 5 (2016 ) - PGGM Strukton
Facto 5 (2016 ) - PGGM Strukton
 
Bandotel XL
Bandotel XLBandotel XL
Bandotel XL
 
Boccard Netherlands | Smeertechnisch Onderhoud | Smeertechniek | Fluid Manage...
Boccard Netherlands | Smeertechnisch Onderhoud | Smeertechniek | Fluid Manage...Boccard Netherlands | Smeertechnisch Onderhoud | Smeertechniek | Fluid Manage...
Boccard Netherlands | Smeertechnisch Onderhoud | Smeertechniek | Fluid Manage...
 
Mvh en de rol van rhvk
Mvh en de rol van rhvkMvh en de rol van rhvk
Mvh en de rol van rhvk
 
DutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - Fleetmanagement
DutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - FleetmanagementDutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - Fleetmanagement
DutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - Fleetmanagement
 
KPN M2M's Fleetmanagement brochure (Dutch)
KPN M2M's Fleetmanagement brochure (Dutch)KPN M2M's Fleetmanagement brochure (Dutch)
KPN M2M's Fleetmanagement brochure (Dutch)
 
techcare04-scheidt
techcare04-scheidttechcare04-scheidt
techcare04-scheidt
 
Brochure Qirox(robot) sensoren
Brochure Qirox(robot) sensorenBrochure Qirox(robot) sensoren
Brochure Qirox(robot) sensoren
 

Spare Parts SABIC 2

  • 1. VIJFKOPPIGE TECHNISCHE DIENST STAAT IN VOOR MAINTENANCE BIJ SABIC GENK SABIC GENK IN EEN N ENDO OPRICHTING ACTIVITEITEN PERSONEEL PRODUCTIE 2008 Productie van kunststoffen, voornamelijk voor de automobielindustrie 70 Max. 150 kton / jaar PRODUCTLEP 'OCES SABIC Genk maakt twee soorten kunststofkorrels op telkens twee productielijnen. Enerzijds gaat het om polypropeencompounds en anderzijds om het gepatenteerde SfamaxTM, dat een met glasvezels versterkte kunststofkorrel is. Vertrekkend van het ruwe materiaal, dat in bulk wordt aangevoerd, worden hier verschillende addi- tieven aan toegevoegd met het oog op de juiste kleur en consistentie van de te verkrijgen kunststof- korrels. Deze eindproducten worden aan het einde van het productieproces verladen in bulkvracht- wagens of verpakt in octabins of zakgoed. Vervol- gens worden de korrels per trucks getransporteerd naar toeleveranciers, die er bilvoorbeeld bumpers of onderdelen voor ander de motorkap van spuiten. Zij voeren deze stukken daarna naar de eigenlijke autobouwers, die ze dan assembleren tot wagens. Sta en onderdelen-vag‘to's worden steeds vaker door' kunststof v 'anterof rwlichter zqn etv het b erbrui 1 hr BEDRUFSACTIVITEITEN SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) is de grootste petrochemische onderneming van het Midden-Oosten. Het bedrijf heeft evenwel ook vestigingen in heel Europa; onder meer in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Italie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De compoundingfabriek in Genk is gebouwd in 2008 en is een jaar later in bedrijf genomen. Vier productielijnen Op vier productielijnen maakt men er kunst- stofkorrels, die clan door toeleveranciers voor de automobielindustrie tot by. bumpers warden gespoten. Om het bedrijfsrisico wat te spreiden, is de onderneming sinds kort ook 'food approved', waardoor ze nu ook kunst- stofkorrels voor de voedingsindustrie (by. koffiecups) mag produceren. Compounding Innovation Centre Naast deze productielijnen is er ook een CIC (Compounding Innovation Centre)-research- centrum ondergebracht in de Limburgse vesti- ging. Daar worden er tests uitgevoerd en worden er nieuwe technieken en recepturen ontwikkeld, die dan wereldwijd worden uitge- wisseld met andere SABIC-vestigingen. BUSINESSMODEL Flexibele bezetting Met het oog op deze nieuwe ontwikkelingen worden er ook regelmatig vaste operators van SABIC Genk in buitenlandse vestigingen ingezet, waarbij ze clan in Genk vervangen worden door ervaren interimarissen. Ook deze flexibele bezetting is een weldoordachte manier om eventuele economische schomme- lingen in de automotive industrie op te vangen. Hoog rendement en predictief onderhoud "De automobielindustrie wordt tegenwoordig in hoge mate uitgeknepen, waarbij de productie in de hele keten zo goedkoop mogelijk moet gebeuren. Om toch concurren- tieel te kunnen produceren voor deze sector, is ons businessmodel zo opgebouwd dat er een hoge uptime van de machines moet ziln met een ver doorgedreven automatisering. Daar- naast is bij ons ook voorzien in een groot predictief onderhoudspakket, waar- door we crashes uitstellen en op die manier kunnen blijven produ- ceren", begint maintenance en project manager Peter Bosmans. "Concreet kunnen we hierdoor voor 93% van de beschikbare tijd 'first quality'-producten leveren in onze compoundingfabriek. De avenge 7% van de tijd goat verloren aan het poetsen, opstarten en stoppen van de machines, en technische onderhoudstaken waarvoor de machines moeten worden stilgelegd." TD IN BEELD ONDERHOUDSTEAM TD onderdeel van productie In Genk is in totaal een zeventigtal medewer- kers actief, onder wie zo'n vijftig operatoren. "Zij doen zelf aan TPM, voor zover ze de reparaties zelf kunnen uitvoeren en dit niet te veel tijd in beslag neemt. Zijn de reparatie- werken echter te complex of te tijdrovend, dan komen die in de planning van onze vijfkoppige technische dienst terecht", legt Bosmans uit. ledere ochtend is er een korte meeting tussen de operators en de ander- houdsmensen, waarop zij elkaar clan briefen over eventuele problemen of uitgevoerde taken. "In andere bedrijven worden de TD- medewerkers dikwijls als boemannen aanzien, omdat zij de productie soms nood- gedwongen moeten stilleggen. Bij ons zijn productie en onderhoud echter twee handen op één buik, wat resulteert in dat hoge rende- ment van onze machines", prijst de main- tenance manager zich gelukkig. Contractors De vijf vaste TD-medewerkers voeren telkens van 8 tot 16.30 uur hun klussen uit. Buiten deze uren zijn de contractors van perma- nentie. "Naast onze dagelijkse ochtend- meetings zijn er ook maandelijkse meetings voor verbeterprojecten. Het goat dan by. am de verdere verhoging van onze 'throughput', de optimalisatie van de ergonomie of de vermindering van onze afvalstroom. Hiervoor zetten we dan telkens iemand van de TD in, omdat zij hier een uitdaging in zien en zo gemotiveerd blilven. We vervangen de vaste medewerker in zo'n geval dan ook door een contractor, omdat we hen zo trainen voor die wachtdienst: ze leren ons vergunningssysteem en onze veiligheidsregels kennen, zodat ze nachts hun weg vinden wanneer ze warden opgeroepen", goat Bosmans verder. "Er lopen voldoende dergelijke projecten om hier bijna constant iemand van de TD op te zetten." Taken De technische dienst is samengesteld uit twee elektriciens-instrumentatie, twee mechanical mensen en een werkvoorbereider. Hun taken- pakket voor het preventieve onderhoud bestaat nu vooral uit klassieke online- en off- linevoorspellingsmethoden zoals trillings- en drukmetingen, thermografie, olieanalyse en 'rondjes lopen'. "Momenteel zijn we bezig met het verbinden van de PLC's van de machines met ons SAP-systeem. Als er dan by. een drukverlaging wordt gedetecteerd die in de buurt komt van de grenswaarde, kan deze waarschuwing warden opgenomen in de werkplanning van de TD. Door zo tijdig in te grijpen, kunnen we een uitval vermijden en de productie draaiende houden", maakt de main- tenance manager zich sterk. MAGAZUNBEHEER Asset management is het stokpaardje van Basmans, en het duurt clan ook niet lang voor hij zijn bijzondere visie rond magazijnbeheer uit de doeken doet. "Wij hebben hier slechts 1% van al onze wisselstukken op stock liggen, wat erg weinig is voor een industrieel bedrijf. Nochtans vind ik het erg logisch om de stockage van spare parts onder een goed contract bij je buren te leggen, als je hiertoe zoals ons een gunstige geologische ligging hebt. Als je buur de nodige stockageruimte heeft, clan hoof jij immers niet in een gebouw te investeren en ook niet in de conditionering ervan. Boven- dien ben le dan altijd verzekerd van nieuwe en verse onderdelen, terwijl rubber versterft en het vet van lagers uitdroogt wanneer die in je magazijn liggen tot je ze nodig hebt. Wij betalen welis- waar 2% meer voor die onderdelen, maar door de aangehaalde besparingen die er- tegenover staan, komt dit ons toch voordelig uit. Of deze manier van werken geen risico's inhoudt? Als je een goed contract hebt afgesloten, niet. Het is inderdaad nodig om snel over die wisselstukken te beschikken om zo de downtime te minima- liseren, maar als ik de leverancier opbel, vertrekt het stuk in een taxi en is het drie uur later bij ons. Dat is dus prima geregeld", klopt Bosmans zich op de borst. TD IN BEELD "Er moet een heel goeie reden zijn voor wij iets op stock nemen. Dit ene procent bestaat bilvoorbeeld uit een versnellingsbak waarvan het acht maanden duurt tot ze samengesteld is, een speciale motor voor onze extruder en daarnaast nog wat moertjes en boutjes. 'That's it!' Voor alle andere onderdelen kunnen onze ingenieur en inkoper een geschikte 'last- minuteleverancier' vinden." AANDACHTSPUNTEN Verdere aandachtspunten in het beleid van Bosmans situeren zich voornamelijk op het gebied van SHE (safety, health & environ- ment). "Zo hebben we onlangs geinvesteerd in een nieuwe afvalzuiveringsinstallatie en zoeken we continu naar mogelijkheden om de kunststoffen intern te recycleren. Een infobord op onze site houdt dan weer het aantal arbeidsongevallen en bijna-ongevallen op alle SABIC-vestigingen wereldwijd bij. Hier werken we nu al ander- half jaar zonder incidenten", klinkt het trots. Veiligheidsbewustzijn Toch ziet Bosmans nog marge voor verbete- ring wanneer het over veiligheid goat. "Als iets niet veilig kan, clan mogen we het simpelweg niet uitvoeren. Dat veiligheids- bewustzijn wil ik nog verder bijbrengen bij mijn medewerkers. Dat doen we onder meer door interne en externe cursussen, bijvcor- beeld over machineveiligheid. Op dit moment waken we al over onze collega's door hen aan te spreken op onveilig gedrag en door Taak Risico Analyses (TRA) op te maken voor onderhouds- en productietaken, met instructies over hoe te vergrendelen. Ook de installatie van veiligheids-PLC's draagt hiertoe bij." i ldens zijn betoog op de 'Maintenance Manager van het Jaar'-verkiezing, eerder dit jaar, had Peter Bosmans van SABIC Genk het voornamelijk over zijn b. jzondere visie op asset management. "Wij hebben slechts 1% van alle wissel- stukken zelf in huis; al de rest ligt bij onze leveranciers. Hierdoor besparen we niet alleen op stockageruimte, maar ook op personeel en energie", stelde hij toen. Bosmans strandde uiteindelijke op de tweede plaats in de verkiezing, maar onze interesse was wel gewekt. Daarom trokken we naar de Limburgse kunststofkorrel- producent om daar de technische dienst onder de loep te nemen. ing. Wouter Verheecke "BIJ ONS ZIJN PRODUCTIE EN ONDERHOUD TWEE HANDEN OP EEN BUIK" De capaciteit van SABIC wordt vandaag niet ten voile benut door de automotive. Dat laat het bedrig toe om te diversifier-en en zo niet op een paard te wedden 1 2 Tntnl Inrliictrinl knint nnnr o Contonikor ?Al A tim nmrt hp Total Industrial Maintenance 3 e September 201 4 13tim.nma.be