SlideShare a Scribd company logo
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI MAYIS - 2010 Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB ; T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ İLGİLİ KURULUŞU OLUP, 20  NİSAN 1990 TARİHİNDE 3624 SAYILI YASA İLE KURULMUŞTUR. HEDEF KİTLE İMALAT SANAYİ Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB KANUNU DEĞİŞTİ …. 5891 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İmalat Sektörü + Hizmet Sektörü + Ticaret Sektörü + Girişimci Girişimci : Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB KANUNU DEĞİŞTİ …. 5891 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  KOSGEB'in vereceği hizmetler ve desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel öncelikler, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek KOSGEB, girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için gerekli önlemleri alacak, bu kapsamda girişimcileri destekleyecek İşletmeler arası işbirliğini geliştirme, yerli veya yabancı sermaye katkısıyla gerçekleştirilecek ortak yatırımların oluşturulmasını, yaygınlaştırılmasını destekleme, yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli önlemleri alma, destekleri sağlama da KOSGEB'in görevleri arasında yer alacak KOSGEB, işletmelerin ve girişimcilerin yatırım, üretim, ihracat, istihdam, teknoloji geliştirme, pazarlama ve diğer konularda ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri temin edebilmelerini, sermaye piyasalarına açılabilmeleri için gerekli geri ödemeli veya ödemesiz desteklerini sağlayacak İşletmelerin ve girişimcilerin kamu, özel ve katılım bankalarıyla, diğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nakdi veya gayri nakdi kredi temin edebilmeleri için faiz, komisyon ve diğer masraflarına geri ödemeli veya ödemesiz destekler sağlama da KOSGEB'in görevleri arasında olacak Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB’in AMACI… Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin; Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında payını ve etkinliğini artırmak Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek Teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KİMLER YARARLANIR… KOBİLER ; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden Yıllık Net Satış Hasılatı veya Mali Bilançosu 25.000.000 (Yirmi beş milyon) TL'yi aşmayan Kobi Beyannamesi Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB YOL HARİTASI (DESTEK) BAŞVURU ( www.kosgeb.gov.tr ) KOBİ BEYANNAMESİ (Bir önceki senenin verileri) YDTF (Yararlanıcı Durum Tespit Formu) GRUP TESPİTİ (A, B, C, D) SYH (Stratejik Yol Haritası) GENEL SÖZLEŞME (Kullanılacak Destekler) DESTEK BAŞVURUSU (Başvuru Formu) DESTEK SÖZLEŞMESİ (Destek Miktarı) DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU DESTEK ÖDEMESİ (Firma Hesabına) İZLEME Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB YOL HARİTASI (KREDİ) BAŞVURU ( www.kosgeb.gov.tr ) KOBİ BEYANNAMESİ (Bir önceki senenin verileri) YDTF (Yararlanıcı Durum Tespit Formu) GRUP TESPİTİ (A, B, C, D) BAŞVURU (BANKAYA) KOSGEB MERKEZ ONAYI BANKA ŞUBESİ ONAYI TEMERKUZ ŞUBE ONAYI KOSGEB FİNANS DAİRESİ ONAYI AKTİF KREDİ KULLANDIRIMI Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEKLERLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR Genel Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 3 yıllık bir süreyi kapsar. Firma ile yapılan Destek Sözleşmesi tarihinden önce alınan mal ve hizmetler desteklenmez. Destek Ödemeleri geri ödemeli desteklerde tedarikçi hesabına, geri ödemesiz desteklerde ise firma hesabına yapılır. Destek Ödemesi yapılmadan önce firmadan SSK ve Vergi Borcunu gösterir belgeler istenir. Borcu olan firmaların destek ödemeleri borçlarına mahsup edilir. Genel Sözleşmesinin süresi biten firmalar ile tekrar SYH hazırlamaları şartıyla yeniden Genel Sözleşme imzalanır. Herhangi bir destek için destek limitini dolduran firmalar aynı destekten faydalanamaz. (Fuar Destekleri hariç) Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB DESTEKLERİ 2010 Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DANIŞMANLIK DESTEĞİ Ürün Belgelendirme (TSE, TSEK, GOST-R vb.) CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı, Belgelendirmesi ve Belgeye Uygun Üretim (CE İşaretlemesine Yönelik Danışmanlık Destekleri) Genel Yönetim Pazarlama Üretim İnsan Kaynakları Mali İşler ve Finans Dış Ticaret Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri Yeni Teknik ve Teknolojiler Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr KOSGEB DANIŞMAN KİŞİ/KURULUŞ VERİ TABANI www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 15.000 TL. DESTEK ORANI : % 60
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı EĞİTİM DESTEKLERİ a. Genel Eğitim Programları İşletmelerin eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda KOSGEB tarafından düzenlenen programlardır. b. Genel Girişimcilik ve Genç Girişimci Geliştirme Eğitim Programları Kendi işini kurmak isteyen veya kurulu işletmelerini geliştirmek isteyen girişimcilere, iş planı hazırlama ve iş planına dayalı işletme yönetimine geçişlerini sağlamak için KOSGEB tarafından organize edilen programlardır. Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı EĞİTİM DESTEKLERİ c. Özel Eğitim Desteği Genel Katılıma Açık Eğitimler Firma İçi Eğitimler Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr KOSGEB EĞİTİM KURULUŞLARI VERİ TABANI www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 6.000 TL. DESTEK ORANI : % 60
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ Bilim ve Teknolojiye Dayalı Yeni Fikir Buluş Yeni Ürün Üretimi ve Geliştirilmesi Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr Ar-Ge Projeleri Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Duvarsız Teknoloji İnkübatörü (DTİ)
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ Malzeme, Teçhizat ve Prototip Üretimi İle İlgili Giderler ve Deneme Hammaddesi Temini Desteği a. Teminat Karşılığı Geri Ödemeli  Geri Ödeme : Destek Süresi bitimini müteakip ilk 12 ay ödemesiz dönemden sonra 3’er aylık dönemlerde 8 eşit taksitte b. Geri Ödemesiz Finansal Kiralama Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 200.000 TL. DESTEK ORANI : % 80 DESTEK ÜST LİMİTİ : 50.000 TL. DESTEK ORANI : % 50
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ Danışmanlık Desteği Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama Desteği Teknopark Kira Desteği İşlik Tahsisi Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel, Sempozyum, Teknoloji Fuarlarına Katılım Desteği Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 20.000 TL. DESTEK ORANI : % 80 DESTEK ÜST LİMİTİ : 3.000 TL. DESTEK ÜST LİMİTİ : 20.000 TL. 24 AY DESTEK ÜST LİMİTİ : 5.000 TL.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ Yeni Ar-Ge Destekleri Başlangıç Sermayesi Desteği  TEKMER’lerde yer alan, son bir yıl içinde kurulmuş işletmelere verilir İş Geliştirme Desteği TEKMER ve DTİ’lerde projelerini başarı ile tamamlayan işletmelere verilir. Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK MİKTARI : 10.000 TL. DESTEK MİKTARI : 15.000 TL.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ Patent Belgesi Faydalı Model Belgesi Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi Entegre Devrelerin Topografyası Belgesi Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr YURTİÇİ TESCİLDE : 6.000 TL. YURTDIŞI TESCİLDE : 10.000 TL. DESTEK ORANI : % 70
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı BİLGİSAYAR YAZILIM DESTEĞİ CAD/CAM MRP ERP BAKIM - ONARIM Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 8.000 TL. DESTEK ORANI : % 50 KOSGEB BİLGİSAYAR YAZILIM DESTEĞİ VERİ TABANI www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı GENEL TEST, ANALİZ, KALİBRASYON DESTEĞİ CE İŞARETLEMESİNE İLİŞKİN TEST-ANALİZ DESTEĞİ Genel Test Desteği  CE İşaretlemesine İlişkin Test-Analiz Desteği Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 10.000 TL. DESTEK ORANI : % 50 DESTEK ÜST LİMİTİ : 20.000 TL. DESTEK ORANI : % 50
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı SİSTEM BELGELENDİRME DESTEĞİ TS-ISO 9000 TS-ISO 14000 TS-ISO 22000 TS EN ISO/IEC 17020 TS EN ISO/IEC 17025 AQAP vb. Atacan YÜCELEN – Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr TSE & TÜRKAK HER BİR BELGE İÇİN : 2.500 TL. TOPLAM : 10.000 TL.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı YURTİÇİ FUARLARA KATILIM DESTEĞİ Her işletmeye verilecek olan ürün sergileme desteği en az 6 m 2 ve en fazla 40 m 2 için metrekare başına olmak üzere; a. Yurtiçi Sanayi İhtisas Fuarları b. Yurtiçi Genel Sanayi Fuarları c. Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarları Atacan YÜCELEN – Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 60 TL. / m 2  DESTEK ORANI : % 60 DESTEK ÜST LİMİTİ : 30 TL. / m 2  DESTEK ORANI : % 50 DESTEK ÜST LİMİTİ : 110 TL. / m 2  DESTEK ORANI : % 70 KOSGEB YURTİÇİ FUARLAR TEDARİKÇİ VERİ TABANI www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ Her işletmeye verilecek olan ürün sergileme desteği en az 6 m 2 ve en fazla 50 m 2 için metrekare başına olmak üzere; a. Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlar b. Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlar İşletmeler; bu destekten aynı takvim yılı içerisinde aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa yararlanabilir. Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 400 TL. / m 2  DESTEK ORANI : % 65 DESTEK ÜST LİMİTİ : 400 TL. / m 2  DESTEK ORANI : % 60
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı TANITIM DESTEĞİ Türkçe / yabancı dilde hazırlanmış işletme ve ürün tanıtım amaçlı ; a. Broşür, Katalog b. Etiket Baskılı Bandrollü CD Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 3.000 TL. DESTEK ORANI : % 50 DESTEK ÜST LİMİTİ : 4.000 TL. DESTEK ORANI : % 50 KOSGEB TANITIM DESTEĞİ TEDARİKÇİ VERİ TABANI www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı MARKAYA YÖNLENDİRME DESTEĞİ YURTDIŞI MARKA TESCİL BELGESİ YURTDIŞI PERİYODİK DERGİLERE REKLAM ULUSLARARASI HAVAYOLLARINA AİT PERİYODİK DERGİLERE REKLAM YURTİÇİ-YURTDIŞI HAVALİMANI BİLBOARD KİRASI Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 20.000 TL. DESTEK ORANI : % 50
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İHRACAT AMAÇLI YURT DIŞI İŞ GEZİSİ (İYİG) PROGRAMI KATILIM DESTEĞİ KOSGEB tarafından uygun görülen ülkelere, Sektörel Kuruluş / Meslek Kuruluşlarınca organize edilen ihracat amaçlı yurtdışı iş gezisi (İYİG) programlarına katılmaları hususunda destek verilmesidir. a. Ulaşım Desteği (Bir kişi gidiş-dönüş ulaşımı için) b. Konaklama Desteği (En fazla 4 gece için) Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 500 TL. DESTEK ORANI : % 50 DESTEK ÜST LİMİTİ : 70 TL. / gece DESTEK ORANI : % 50
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı EŞLEŞTİRME DESTEĞİ TEMEL HİZMETLER ORGANİZASYONEL HİZMETLER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DAİMİ SERGİ / SHOWROOM HİZMETLERİ Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 8.500 TL. DESTEK ORANI : % 50
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ Yörelerdeki doğal kaynaklar, mevcut altyapı ve üstyapı, ekonomik durum, sanayi envanteri ve benzeri çalışmalarla, analizlerin yapılması ve uygun yatırım alanlarının tespit edilerek, uygun ve karlı yatırımların gerçekleştirilmesi, ekonomik, sosyal gelişme ile ulusal ve bölgesel kalkınmaya esas teşkil edecek stratejik planların oluşturulması ile ilgili araştırmalara destek verilmesidir. Meslek Kuruluşlarına verilir. Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 15.000 TL. DESTEK ORANI : % 60
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNA-TEÇHİZAT DESTEĞİ a. Geri Ödemeli b. Finansal Kiralama (Geri Ödemesiz) Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 400.000 TL. DESTEK ORANI : % 60 DESTEK ÜST LİMİTİ : 100.000 TL. DESTEK ORANI : % 50
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ALTYAPI-ÜSTYAPI UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ KSS Üstyapı Uygulama Projelerinde projenin onaylanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 TL. KSS Altyapı Uygulama Projelerinde; projenin onaylanmasından sonra KSS içindeki bir işyeri için 150 TL. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde veya dışında bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında, işletmeler tarafından yaptırılacak olan binaların Üstyapı Uygulama Projeleri için; projenin onaylanması ve bina subasman seviyesinin en az % 50’sinin tamamlanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 TL. , olmak üzere, desteğin toplam üst limiti 10.000 TL. olup, destek oranı % 50’dir. Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ 18 AY ÜNİVERSİTE MEZUNU YENİ İSTİHDAM Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 1.000 TL. / AY DESTEK ORANI : % 60
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ a. İş Kurma Desteği b. Sabit Yatırım (Geri Ödemeli) Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK MİKTARI : 4.000 TL. DESTEK ORANI : % 100 DESTEK ÜST LİMİTİ : 40.000 TL. DESTEK ORANI : % 70 İLK 12 AY ÖDEMESİZ 24 AYDA 4 TAKSİTTE GERİ ÖDEME
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK - 2009 2009 YILINDA 120 FİRMAMIZA 1.200.000 TL. DESTEK SAĞLANMIŞTIR DESTEKLERİMİZİN % 50’si GERİ ÖDEMESİZ OLARAK SAĞLANMIŞTIR. Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KREDİ FAİZ DESTEKLERİ E-KOBİ Bilişim Kredisi Faiz Desteği KOBİ İhracat Kredisi Faiz Desteği KOBİ İstihdam Kredisi Faiz Desteği Deri Sektörü için OSB’ye Taşınma Kredisi Faiz Desteği Gıda Sektörü için Makine-Teçhizat Kredisi Faiz Desteği Makine – Teçhizat Yatırımı Kredi Faiz Destek Programı Esnaf ve Sanatkar Kredisi Destek Programı İstihdam Endeksli Cansuyu Kredisi İhracatçı Kobilere Cansuyu Kredisi 100.000 Kobi Kredisi Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KREDİ FAİZ DESTEĞİ (2007-2010) 2007-2010 YILLARI ARASINDA YAKLAŞIK 2000 FiRMAMIZA 75.000.000. TL. KREDİ KULLANDIRILMIŞTIR. Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 20. YILIMIZDA YENİ KOSGEB YENİ VİZYON YENİ DESTEKLER Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ÇOK YAKINDA…. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME,İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GENEL DESTEK PROGRAMI Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB TEŞEKKÜRLER Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr

More Related Content

Viewers also liked

ZMET Technique In Marketing Research
ZMET Technique In Marketing ResearchZMET Technique In Marketing Research
ZMET Technique In Marketing Research
Taylan Demirkaya
 
Funding Barriers And Opportunities For Turkish Start-ups(An Observation)
Funding Barriers And Opportunities For Turkish Start-ups(An Observation)Funding Barriers And Opportunities For Turkish Start-ups(An Observation)
Funding Barriers And Opportunities For Turkish Start-ups(An Observation)
Taylan Demirkaya
 
Yenilikçi Fikir Nasıl Üretilir?
Yenilikçi Fikir Nasıl Üretilir? Yenilikçi Fikir Nasıl Üretilir?
Yenilikçi Fikir Nasıl Üretilir?
Taylan Demirkaya
 
Creativity for a better life
Creativity for a better lifeCreativity for a better life
Creativity for a better life
Taylan Demirkaya
 
5 Ego Traps That Are Preventing You to Start a Business
5 Ego Traps That Are Preventing You to Start a Business5 Ego Traps That Are Preventing You to Start a Business
5 Ego Traps That Are Preventing You to Start a Business
Taylan Demirkaya
 
Girisimci ve krizleri
Girisimci ve krizleriGirisimci ve krizleri
Girisimci ve krizleri
Taylan Demirkaya
 
Sosyal medya ve kişilik
Sosyal medya ve kişilikSosyal medya ve kişilik
Sosyal medya ve kişilik
Taylan Demirkaya
 
How to reach your market?
How to reach your market?How to reach your market?
How to reach your market?
Taylan Demirkaya
 
Müşteri Kitlesine Ulaşmak İçin 3 Basit Yol
Müşteri Kitlesine Ulaşmak İçin 3 Basit YolMüşteri Kitlesine Ulaşmak İçin 3 Basit Yol
Müşteri Kitlesine Ulaşmak İçin 3 Basit Yol
Taylan Demirkaya
 
Etkili mulakat ve Kolay İş Bulma
Etkili mulakat ve Kolay İş BulmaEtkili mulakat ve Kolay İş Bulma
Etkili mulakat ve Kolay İş Bulma
Taylan Demirkaya
 
Izmir Girişimcilik Ekosistemi
Izmir Girişimcilik EkosistemiIzmir Girişimcilik Ekosistemi
Izmir Girişimcilik Ekosistemi
Taylan Demirkaya
 
Yaratıcı Girişimci Nasıl Olur?
Yaratıcı Girişimci Nasıl Olur?Yaratıcı Girişimci Nasıl Olur?
Yaratıcı Girişimci Nasıl Olur?
Taylan Demirkaya
 
Davranışsal Finans ve Ekonomi
Davranışsal Finans ve EkonomiDavranışsal Finans ve Ekonomi
Davranışsal Finans ve Ekonomi
Taylan Demirkaya
 
Yöneti̇ci̇ Asistanlığı Eğitim Notları
Yöneti̇ci̇ Asistanlığı Eğitim NotlarıYöneti̇ci̇ Asistanlığı Eğitim Notları
Yöneti̇ci̇ Asistanlığı Eğitim Notları
gesiad
 
Kuluçka merkezlerine yeni bir bakış açısı
Kuluçka merkezlerine yeni bir bakış açısıKuluçka merkezlerine yeni bir bakış açısı
Kuluçka merkezlerine yeni bir bakış açısı
Taylan Demirkaya
 
İş planı yazmak ve fikrinizi sunmak
İş planı yazmak ve fikrinizi sunmakİş planı yazmak ve fikrinizi sunmak
İş planı yazmak ve fikrinizi sunmak
Taylan Demirkaya
 
Girişimci zihin yapısı
Girişimci zihin yapısıGirişimci zihin yapısı
Girişimci zihin yapısı
Taylan Demirkaya
 
Yatırımcı Sunumu Hazırlama
Yatırımcı Sunumu HazırlamaYatırımcı Sunumu Hazırlama
Yatırımcı Sunumu Hazırlama
Taylan Demirkaya
 
Girişimciler İçin Etkili Sunum Teknikleri
Girişimciler İçin Etkili Sunum TeknikleriGirişimciler İçin Etkili Sunum Teknikleri
Girişimciler İçin Etkili Sunum Teknikleri
Taylan Demirkaya
 
ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?
ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?
ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?
gesiad
 

Viewers also liked (20)

ZMET Technique In Marketing Research
ZMET Technique In Marketing ResearchZMET Technique In Marketing Research
ZMET Technique In Marketing Research
 
Funding Barriers And Opportunities For Turkish Start-ups(An Observation)
Funding Barriers And Opportunities For Turkish Start-ups(An Observation)Funding Barriers And Opportunities For Turkish Start-ups(An Observation)
Funding Barriers And Opportunities For Turkish Start-ups(An Observation)
 
Yenilikçi Fikir Nasıl Üretilir?
Yenilikçi Fikir Nasıl Üretilir? Yenilikçi Fikir Nasıl Üretilir?
Yenilikçi Fikir Nasıl Üretilir?
 
Creativity for a better life
Creativity for a better lifeCreativity for a better life
Creativity for a better life
 
5 Ego Traps That Are Preventing You to Start a Business
5 Ego Traps That Are Preventing You to Start a Business5 Ego Traps That Are Preventing You to Start a Business
5 Ego Traps That Are Preventing You to Start a Business
 
Girisimci ve krizleri
Girisimci ve krizleriGirisimci ve krizleri
Girisimci ve krizleri
 
Sosyal medya ve kişilik
Sosyal medya ve kişilikSosyal medya ve kişilik
Sosyal medya ve kişilik
 
How to reach your market?
How to reach your market?How to reach your market?
How to reach your market?
 
Müşteri Kitlesine Ulaşmak İçin 3 Basit Yol
Müşteri Kitlesine Ulaşmak İçin 3 Basit YolMüşteri Kitlesine Ulaşmak İçin 3 Basit Yol
Müşteri Kitlesine Ulaşmak İçin 3 Basit Yol
 
Etkili mulakat ve Kolay İş Bulma
Etkili mulakat ve Kolay İş BulmaEtkili mulakat ve Kolay İş Bulma
Etkili mulakat ve Kolay İş Bulma
 
Izmir Girişimcilik Ekosistemi
Izmir Girişimcilik EkosistemiIzmir Girişimcilik Ekosistemi
Izmir Girişimcilik Ekosistemi
 
Yaratıcı Girişimci Nasıl Olur?
Yaratıcı Girişimci Nasıl Olur?Yaratıcı Girişimci Nasıl Olur?
Yaratıcı Girişimci Nasıl Olur?
 
Davranışsal Finans ve Ekonomi
Davranışsal Finans ve EkonomiDavranışsal Finans ve Ekonomi
Davranışsal Finans ve Ekonomi
 
Yöneti̇ci̇ Asistanlığı Eğitim Notları
Yöneti̇ci̇ Asistanlığı Eğitim NotlarıYöneti̇ci̇ Asistanlığı Eğitim Notları
Yöneti̇ci̇ Asistanlığı Eğitim Notları
 
Kuluçka merkezlerine yeni bir bakış açısı
Kuluçka merkezlerine yeni bir bakış açısıKuluçka merkezlerine yeni bir bakış açısı
Kuluçka merkezlerine yeni bir bakış açısı
 
İş planı yazmak ve fikrinizi sunmak
İş planı yazmak ve fikrinizi sunmakİş planı yazmak ve fikrinizi sunmak
İş planı yazmak ve fikrinizi sunmak
 
Girişimci zihin yapısı
Girişimci zihin yapısıGirişimci zihin yapısı
Girişimci zihin yapısı
 
Yatırımcı Sunumu Hazırlama
Yatırımcı Sunumu HazırlamaYatırımcı Sunumu Hazırlama
Yatırımcı Sunumu Hazırlama
 
Girişimciler İçin Etkili Sunum Teknikleri
Girişimciler İçin Etkili Sunum TeknikleriGirişimciler İçin Etkili Sunum Teknikleri
Girişimciler İçin Etkili Sunum Teknikleri
 
ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?
ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?
ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?
 

Similar to SON KOSGEB DSETEKLERİ

Kosgeb'in Kobilere Sağladığı Destekler..
Kosgeb'in Kobilere Sağladığı Destekler..Kosgeb'in Kobilere Sağladığı Destekler..
Kosgeb'in Kobilere Sağladığı Destekler..
Ekrem Tufan
 
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARIKOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
Ege Ihracatci Birlikleri
 
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARIKOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
Ege Ihracatci Birlikleri
 
Girişimcilik Destek Programı
Girişimcilik Destek ProgramıGirişimcilik Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
Sinop Müdürlüğü
 
KOSGEb
KOSGEbKOSGEb
KOSGEb
Irfan Aydin
 
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
DOGED TR
 
İZKA YATIRIM TEŞVİKLERİ TOPLANTISI SUNUMU
İZKA YATIRIM TEŞVİKLERİ TOPLANTISI SUNUMUİZKA YATIRIM TEŞVİKLERİ TOPLANTISI SUNUMU
İZKA YATIRIM TEŞVİKLERİ TOPLANTISI SUNUMU
Ege Ihracatci Birlikleri
 
Ali Babacan 17 Nisan 2012 Sunumu
Ali Babacan 17 Nisan 2012 SunumuAli Babacan 17 Nisan 2012 Sunumu
Ali Babacan 17 Nisan 2012 Sunumu
finansglobal
 
Kobilere kosgeb desteği
Kobilere kosgeb desteğiKobilere kosgeb desteği
Kobilere kosgeb desteği
tulayilmaz
 
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
Paraşüt
 
Girişimcilik
GirişimcilikGirişimcilik
Ar - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
Ar - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama ProgramıAr - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
Ar - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
Sinop Müdürlüğü
 
4 hub 8 ağustos bk (turkish)
4 hub 8 ağustos bk (turkish)4 hub 8 ağustos bk (turkish)
4 hub 8 ağustos bk (turkish)
Kutlu Kazanci
 
KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME
KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME
KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME
diPMO - Directive Project Management Office
 
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB FonlarıKobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
Ekrem Tufan
 
BiGGinner | 200.000 TL TÜBİTAK Hibe Programı - Tanıtım Sunumu - Eylül 2018
BiGGinner | 200.000 TL TÜBİTAK Hibe Programı - Tanıtım Sunumu - Eylül 2018BiGGinner | 200.000 TL TÜBİTAK Hibe Programı - Tanıtım Sunumu - Eylül 2018
BiGGinner | 200.000 TL TÜBİTAK Hibe Programı - Tanıtım Sunumu - Eylül 2018
SUCOOL Incubation Center
 
Kosgeb
KosgebKosgeb
Kosgeb
Ülger Ahmet
 
Girisimcilik Uygulama Esasları
Girisimcilik Uygulama EsaslarıGirisimcilik Uygulama Esasları
Girisimcilik Uygulama Esasları
GirisimcilikOkulu
 

Similar to SON KOSGEB DSETEKLERİ (20)

Kosgeb'in Kobilere Sağladığı Destekler..
Kosgeb'in Kobilere Sağladığı Destekler..Kosgeb'in Kobilere Sağladığı Destekler..
Kosgeb'in Kobilere Sağladığı Destekler..
 
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARIKOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
 
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARIKOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
 
Girişimcilik Destek Programı
Girişimcilik Destek ProgramıGirişimcilik Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
 
KOSGEb
KOSGEbKOSGEb
KOSGEb
 
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
 
Kosgeb Destek Rakamları
Kosgeb Destek Rakamları  Kosgeb Destek Rakamları
Kosgeb Destek Rakamları
 
İZKA YATIRIM TEŞVİKLERİ TOPLANTISI SUNUMU
İZKA YATIRIM TEŞVİKLERİ TOPLANTISI SUNUMUİZKA YATIRIM TEŞVİKLERİ TOPLANTISI SUNUMU
İZKA YATIRIM TEŞVİKLERİ TOPLANTISI SUNUMU
 
Ali Babacan 17 Nisan 2012 Sunumu
Ali Babacan 17 Nisan 2012 SunumuAli Babacan 17 Nisan 2012 Sunumu
Ali Babacan 17 Nisan 2012 Sunumu
 
Kobilere kosgeb desteği
Kobilere kosgeb desteğiKobilere kosgeb desteği
Kobilere kosgeb desteği
 
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
 
Girişimcilik
GirişimcilikGirişimcilik
Girişimcilik
 
Ar - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
Ar - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama ProgramıAr - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
Ar - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
 
Kosgeb sunum sonn-05092014--
Kosgeb sunum sonn-05092014--Kosgeb sunum sonn-05092014--
Kosgeb sunum sonn-05092014--
 
4 hub 8 ağustos bk (turkish)
4 hub 8 ağustos bk (turkish)4 hub 8 ağustos bk (turkish)
4 hub 8 ağustos bk (turkish)
 
KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME
KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME
KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME
 
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB FonlarıKobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
 
BiGGinner | 200.000 TL TÜBİTAK Hibe Programı - Tanıtım Sunumu - Eylül 2018
BiGGinner | 200.000 TL TÜBİTAK Hibe Programı - Tanıtım Sunumu - Eylül 2018BiGGinner | 200.000 TL TÜBİTAK Hibe Programı - Tanıtım Sunumu - Eylül 2018
BiGGinner | 200.000 TL TÜBİTAK Hibe Programı - Tanıtım Sunumu - Eylül 2018
 
Kosgeb
KosgebKosgeb
Kosgeb
 
Girisimcilik Uygulama Esasları
Girisimcilik Uygulama EsaslarıGirisimcilik Uygulama Esasları
Girisimcilik Uygulama Esasları
 

SON KOSGEB DSETEKLERİ

 • 1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI MAYIS - 2010 Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 2. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB ; T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ İLGİLİ KURULUŞU OLUP, 20 NİSAN 1990 TARİHİNDE 3624 SAYILI YASA İLE KURULMUŞTUR. HEDEF KİTLE İMALAT SANAYİ Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 3. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB KANUNU DEĞİŞTİ …. 5891 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İmalat Sektörü + Hizmet Sektörü + Ticaret Sektörü + Girişimci Girişimci : Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 4. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB KANUNU DEĞİŞTİ …. 5891 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun KOSGEB'in vereceği hizmetler ve desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel öncelikler, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek KOSGEB, girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için gerekli önlemleri alacak, bu kapsamda girişimcileri destekleyecek İşletmeler arası işbirliğini geliştirme, yerli veya yabancı sermaye katkısıyla gerçekleştirilecek ortak yatırımların oluşturulmasını, yaygınlaştırılmasını destekleme, yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli önlemleri alma, destekleri sağlama da KOSGEB'in görevleri arasında yer alacak KOSGEB, işletmelerin ve girişimcilerin yatırım, üretim, ihracat, istihdam, teknoloji geliştirme, pazarlama ve diğer konularda ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri temin edebilmelerini, sermaye piyasalarına açılabilmeleri için gerekli geri ödemeli veya ödemesiz desteklerini sağlayacak İşletmelerin ve girişimcilerin kamu, özel ve katılım bankalarıyla, diğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nakdi veya gayri nakdi kredi temin edebilmeleri için faiz, komisyon ve diğer masraflarına geri ödemeli veya ödemesiz destekler sağlama da KOSGEB'in görevleri arasında olacak Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 5. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB’in AMACI… Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin; Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında payını ve etkinliğini artırmak Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek Teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 6. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KİMLER YARARLANIR… KOBİLER ; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden Yıllık Net Satış Hasılatı veya Mali Bilançosu 25.000.000 (Yirmi beş milyon) TL'yi aşmayan Kobi Beyannamesi Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 7. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB YOL HARİTASI (DESTEK) BAŞVURU ( www.kosgeb.gov.tr ) KOBİ BEYANNAMESİ (Bir önceki senenin verileri) YDTF (Yararlanıcı Durum Tespit Formu) GRUP TESPİTİ (A, B, C, D) SYH (Stratejik Yol Haritası) GENEL SÖZLEŞME (Kullanılacak Destekler) DESTEK BAŞVURUSU (Başvuru Formu) DESTEK SÖZLEŞMESİ (Destek Miktarı) DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU DESTEK ÖDEMESİ (Firma Hesabına) İZLEME Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 8. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB YOL HARİTASI (KREDİ) BAŞVURU ( www.kosgeb.gov.tr ) KOBİ BEYANNAMESİ (Bir önceki senenin verileri) YDTF (Yararlanıcı Durum Tespit Formu) GRUP TESPİTİ (A, B, C, D) BAŞVURU (BANKAYA) KOSGEB MERKEZ ONAYI BANKA ŞUBESİ ONAYI TEMERKUZ ŞUBE ONAYI KOSGEB FİNANS DAİRESİ ONAYI AKTİF KREDİ KULLANDIRIMI Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 9. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEKLERLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR Genel Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 3 yıllık bir süreyi kapsar. Firma ile yapılan Destek Sözleşmesi tarihinden önce alınan mal ve hizmetler desteklenmez. Destek Ödemeleri geri ödemeli desteklerde tedarikçi hesabına, geri ödemesiz desteklerde ise firma hesabına yapılır. Destek Ödemesi yapılmadan önce firmadan SSK ve Vergi Borcunu gösterir belgeler istenir. Borcu olan firmaların destek ödemeleri borçlarına mahsup edilir. Genel Sözleşmesinin süresi biten firmalar ile tekrar SYH hazırlamaları şartıyla yeniden Genel Sözleşme imzalanır. Herhangi bir destek için destek limitini dolduran firmalar aynı destekten faydalanamaz. (Fuar Destekleri hariç) Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 10. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB DESTEKLERİ 2010 Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 11. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DANIŞMANLIK DESTEĞİ Ürün Belgelendirme (TSE, TSEK, GOST-R vb.) CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı, Belgelendirmesi ve Belgeye Uygun Üretim (CE İşaretlemesine Yönelik Danışmanlık Destekleri) Genel Yönetim Pazarlama Üretim İnsan Kaynakları Mali İşler ve Finans Dış Ticaret Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri Yeni Teknik ve Teknolojiler Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr KOSGEB DANIŞMAN KİŞİ/KURULUŞ VERİ TABANI www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 15.000 TL. DESTEK ORANI : % 60
 • 12. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı EĞİTİM DESTEKLERİ a. Genel Eğitim Programları İşletmelerin eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda KOSGEB tarafından düzenlenen programlardır. b. Genel Girişimcilik ve Genç Girişimci Geliştirme Eğitim Programları Kendi işini kurmak isteyen veya kurulu işletmelerini geliştirmek isteyen girişimcilere, iş planı hazırlama ve iş planına dayalı işletme yönetimine geçişlerini sağlamak için KOSGEB tarafından organize edilen programlardır. Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 13. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı EĞİTİM DESTEKLERİ c. Özel Eğitim Desteği Genel Katılıma Açık Eğitimler Firma İçi Eğitimler Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr KOSGEB EĞİTİM KURULUŞLARI VERİ TABANI www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 6.000 TL. DESTEK ORANI : % 60
 • 14. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ Bilim ve Teknolojiye Dayalı Yeni Fikir Buluş Yeni Ürün Üretimi ve Geliştirilmesi Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr Ar-Ge Projeleri Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Duvarsız Teknoloji İnkübatörü (DTİ)
 • 15. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ Malzeme, Teçhizat ve Prototip Üretimi İle İlgili Giderler ve Deneme Hammaddesi Temini Desteği a. Teminat Karşılığı Geri Ödemeli Geri Ödeme : Destek Süresi bitimini müteakip ilk 12 ay ödemesiz dönemden sonra 3’er aylık dönemlerde 8 eşit taksitte b. Geri Ödemesiz Finansal Kiralama Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 200.000 TL. DESTEK ORANI : % 80 DESTEK ÜST LİMİTİ : 50.000 TL. DESTEK ORANI : % 50
 • 16. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ Danışmanlık Desteği Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama Desteği Teknopark Kira Desteği İşlik Tahsisi Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel, Sempozyum, Teknoloji Fuarlarına Katılım Desteği Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 20.000 TL. DESTEK ORANI : % 80 DESTEK ÜST LİMİTİ : 3.000 TL. DESTEK ÜST LİMİTİ : 20.000 TL. 24 AY DESTEK ÜST LİMİTİ : 5.000 TL.
 • 17. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ Yeni Ar-Ge Destekleri Başlangıç Sermayesi Desteği TEKMER’lerde yer alan, son bir yıl içinde kurulmuş işletmelere verilir İş Geliştirme Desteği TEKMER ve DTİ’lerde projelerini başarı ile tamamlayan işletmelere verilir. Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK MİKTARI : 10.000 TL. DESTEK MİKTARI : 15.000 TL.
 • 18. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ Patent Belgesi Faydalı Model Belgesi Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi Entegre Devrelerin Topografyası Belgesi Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr YURTİÇİ TESCİLDE : 6.000 TL. YURTDIŞI TESCİLDE : 10.000 TL. DESTEK ORANI : % 70
 • 19. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı BİLGİSAYAR YAZILIM DESTEĞİ CAD/CAM MRP ERP BAKIM - ONARIM Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 8.000 TL. DESTEK ORANI : % 50 KOSGEB BİLGİSAYAR YAZILIM DESTEĞİ VERİ TABANI www.kosgeb.gov.tr
 • 20. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı GENEL TEST, ANALİZ, KALİBRASYON DESTEĞİ CE İŞARETLEMESİNE İLİŞKİN TEST-ANALİZ DESTEĞİ Genel Test Desteği CE İşaretlemesine İlişkin Test-Analiz Desteği Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 10.000 TL. DESTEK ORANI : % 50 DESTEK ÜST LİMİTİ : 20.000 TL. DESTEK ORANI : % 50
 • 21. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı SİSTEM BELGELENDİRME DESTEĞİ TS-ISO 9000 TS-ISO 14000 TS-ISO 22000 TS EN ISO/IEC 17020 TS EN ISO/IEC 17025 AQAP vb. Atacan YÜCELEN – Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr TSE & TÜRKAK HER BİR BELGE İÇİN : 2.500 TL. TOPLAM : 10.000 TL.
 • 22. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı YURTİÇİ FUARLARA KATILIM DESTEĞİ Her işletmeye verilecek olan ürün sergileme desteği en az 6 m 2 ve en fazla 40 m 2 için metrekare başına olmak üzere; a. Yurtiçi Sanayi İhtisas Fuarları b. Yurtiçi Genel Sanayi Fuarları c. Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarları Atacan YÜCELEN – Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 60 TL. / m 2 DESTEK ORANI : % 60 DESTEK ÜST LİMİTİ : 30 TL. / m 2 DESTEK ORANI : % 50 DESTEK ÜST LİMİTİ : 110 TL. / m 2 DESTEK ORANI : % 70 KOSGEB YURTİÇİ FUARLAR TEDARİKÇİ VERİ TABANI www.kosgeb.gov.tr
 • 23. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ Her işletmeye verilecek olan ürün sergileme desteği en az 6 m 2 ve en fazla 50 m 2 için metrekare başına olmak üzere; a. Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlar b. Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlar İşletmeler; bu destekten aynı takvim yılı içerisinde aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa yararlanabilir. Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 400 TL. / m 2 DESTEK ORANI : % 65 DESTEK ÜST LİMİTİ : 400 TL. / m 2 DESTEK ORANI : % 60
 • 24. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı TANITIM DESTEĞİ Türkçe / yabancı dilde hazırlanmış işletme ve ürün tanıtım amaçlı ; a. Broşür, Katalog b. Etiket Baskılı Bandrollü CD Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 3.000 TL. DESTEK ORANI : % 50 DESTEK ÜST LİMİTİ : 4.000 TL. DESTEK ORANI : % 50 KOSGEB TANITIM DESTEĞİ TEDARİKÇİ VERİ TABANI www.kosgeb.gov.tr
 • 25. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı MARKAYA YÖNLENDİRME DESTEĞİ YURTDIŞI MARKA TESCİL BELGESİ YURTDIŞI PERİYODİK DERGİLERE REKLAM ULUSLARARASI HAVAYOLLARINA AİT PERİYODİK DERGİLERE REKLAM YURTİÇİ-YURTDIŞI HAVALİMANI BİLBOARD KİRASI Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 20.000 TL. DESTEK ORANI : % 50
 • 26. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İHRACAT AMAÇLI YURT DIŞI İŞ GEZİSİ (İYİG) PROGRAMI KATILIM DESTEĞİ KOSGEB tarafından uygun görülen ülkelere, Sektörel Kuruluş / Meslek Kuruluşlarınca organize edilen ihracat amaçlı yurtdışı iş gezisi (İYİG) programlarına katılmaları hususunda destek verilmesidir. a. Ulaşım Desteği (Bir kişi gidiş-dönüş ulaşımı için) b. Konaklama Desteği (En fazla 4 gece için) Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 500 TL. DESTEK ORANI : % 50 DESTEK ÜST LİMİTİ : 70 TL. / gece DESTEK ORANI : % 50
 • 27. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı EŞLEŞTİRME DESTEĞİ TEMEL HİZMETLER ORGANİZASYONEL HİZMETLER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DAİMİ SERGİ / SHOWROOM HİZMETLERİ Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 8.500 TL. DESTEK ORANI : % 50
 • 28. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ Yörelerdeki doğal kaynaklar, mevcut altyapı ve üstyapı, ekonomik durum, sanayi envanteri ve benzeri çalışmalarla, analizlerin yapılması ve uygun yatırım alanlarının tespit edilerek, uygun ve karlı yatırımların gerçekleştirilmesi, ekonomik, sosyal gelişme ile ulusal ve bölgesel kalkınmaya esas teşkil edecek stratejik planların oluşturulması ile ilgili araştırmalara destek verilmesidir. Meslek Kuruluşlarına verilir. Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 15.000 TL. DESTEK ORANI : % 60
 • 29. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNA-TEÇHİZAT DESTEĞİ a. Geri Ödemeli b. Finansal Kiralama (Geri Ödemesiz) Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 400.000 TL. DESTEK ORANI : % 60 DESTEK ÜST LİMİTİ : 100.000 TL. DESTEK ORANI : % 50
 • 30. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ALTYAPI-ÜSTYAPI UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ KSS Üstyapı Uygulama Projelerinde projenin onaylanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 TL. KSS Altyapı Uygulama Projelerinde; projenin onaylanmasından sonra KSS içindeki bir işyeri için 150 TL. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde veya dışında bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında, işletmeler tarafından yaptırılacak olan binaların Üstyapı Uygulama Projeleri için; projenin onaylanması ve bina subasman seviyesinin en az % 50’sinin tamamlanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 TL. , olmak üzere, desteğin toplam üst limiti 10.000 TL. olup, destek oranı % 50’dir. Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 31. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ 18 AY ÜNİVERSİTE MEZUNU YENİ İSTİHDAM Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK ÜST LİMİTİ : 1.000 TL. / AY DESTEK ORANI : % 60
 • 32. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ a. İş Kurma Desteği b. Sabit Yatırım (Geri Ödemeli) Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr DESTEK MİKTARI : 4.000 TL. DESTEK ORANI : % 100 DESTEK ÜST LİMİTİ : 40.000 TL. DESTEK ORANI : % 70 İLK 12 AY ÖDEMESİZ 24 AYDA 4 TAKSİTTE GERİ ÖDEME
 • 33. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK - 2009 2009 YILINDA 120 FİRMAMIZA 1.200.000 TL. DESTEK SAĞLANMIŞTIR DESTEKLERİMİZİN % 50’si GERİ ÖDEMESİZ OLARAK SAĞLANMIŞTIR. Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 34. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KREDİ FAİZ DESTEKLERİ E-KOBİ Bilişim Kredisi Faiz Desteği KOBİ İhracat Kredisi Faiz Desteği KOBİ İstihdam Kredisi Faiz Desteği Deri Sektörü için OSB’ye Taşınma Kredisi Faiz Desteği Gıda Sektörü için Makine-Teçhizat Kredisi Faiz Desteği Makine – Teçhizat Yatırımı Kredi Faiz Destek Programı Esnaf ve Sanatkar Kredisi Destek Programı İstihdam Endeksli Cansuyu Kredisi İhracatçı Kobilere Cansuyu Kredisi 100.000 Kobi Kredisi Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 35. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KREDİ FAİZ DESTEĞİ (2007-2010) 2007-2010 YILLARI ARASINDA YAKLAŞIK 2000 FiRMAMIZA 75.000.000. TL. KREDİ KULLANDIRILMIŞTIR. Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 36. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 20. YILIMIZDA YENİ KOSGEB YENİ VİZYON YENİ DESTEKLER Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 37. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ÇOK YAKINDA…. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME,İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GENEL DESTEK PROGRAMI Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr
 • 38. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB TEŞEKKÜRLER Atacan YÜCELEN – Kocaeli Gebze İGEM Müdürü Kocaeli Gebze İşletme Geliştirme Merkezi www.kosgeb.gov.tr

Editor's Notes

 1. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 2. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 3. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 4. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 5. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 6. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 7. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 8. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 9. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 10. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 11. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 12. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 13. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 14. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 15. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 16. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 17. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 18. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 19. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 20. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 21. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 22. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 23. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 24. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 25. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 26. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 27. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 28. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 29. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 30. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 31. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 32. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 33. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 34. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 35. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 36. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 37. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 38. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı