SlideShare a Scribd company logo
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Gustaaf	
  Vocking	
  	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Gustaaf	
  Vocking	
  
Ø  Drs.	
  Econometrie	
  
Ø  Bachelor	
  of	
  Business	
  informa8on	
  science	
  
Ø  Psychologie	
  en	
  post	
  Doc	
  didac8ek	
  
Ø  Execu8ve	
  MBA	
  
Ø  Internet	
  specialist	
  sinds	
  1994	
  
Ø  Management	
  	
  Coach/Consultant/Trainer	
  
Ø  Leadership/Communica8ons/Brain	
  skills	
  
Ø  Managers/Professionals/Experts	
  
Ø  Europa	
  &	
  USA	
  
Ø  MBA	
  lecturer	
  Leadership,	
  Entrepreneurship,	
  Change	
  
Ø  Sinds	
  1994	
  werkzaam	
  voor	
  WO,	
  HBO	
  en	
  scholen	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Social	
  media	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Old	
  School	
  
Ø Persberichten	
  
Ø Nieuwe	
  opleidingen	
  
Ø Bedelbrieven	
  
Ø Help	
  bij	
  ons	
  onderzoek	
  
Ø …	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Old	
  School	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Old	
  School	
  
Ø Persberichten	
  
Ø Nieuwe	
  opleidingen	
  
Ø Bedelbrieven	
  
Ø Help	
  bij	
  ons	
  onderzoek	
  
Ø …	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Old	
  School	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Old	
  School	
  
q Marke8ng	
  
q PR	
  
q Kostenbesparing	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Old	
  school	
  versus	
  New	
  School	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Old	
  school	
  versus	
  New	
  School	
  
Ø Doorlopende	
  dialogen	
  
Ø Engagement	
  
Ø Faciliteren	
  
Ø Interacteren	
  
Ø Ruilen	
  
Ø Wat	
  werkt	
  (zolang	
  het	
  werkt)	
  
Ø Gra8s?!	
  
Ø 24/7	
  
q Campagne	
  
q Bereik	
  
q Controleren	
  
q Zenden	
  
q Vragen	
  
q Planma8g	
  
q Kopen	
  
q 9	
  to	
  5	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
New	
  School	
  voorbeelden	
  USA	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Gebruiken	
  van	
  Social	
  Media	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
New	
  School	
  
Ø Faciliteren	
  studenten/
scholieren	
  
Ø Informa8e	
  
Ø Bronnen	
  
Ø Extras	
  
Ø Ouderbetrokkenheid	
  
Ø Informa8e	
  
Ø Bronnen	
  
Ø Extras	
  
Ø Community	
  management	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
7	
  regels	
  
1.  Regelma8ge	
  updates	
  
2.  Consisten8e	
  
3.  Reageer	
  
4.  Like	
  en	
  prijs	
  
5.  Help	
  
6.  Verbind	
  
7.  Wees	
  zichtbaar	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
15	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Google	
  jezelf	
  eens…	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
1	
  minuut	
  op	
  Internet…	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Dat	
  kost	
  toch	
  alleen	
  maar	
  8jd?!	
  
Ø interne	
  community:	
  
produc8viteit	
  +25%	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
De	
  top	
  5	
  netwerksites	
  in	
  Nederland	
  
Bron:	
  comScore	
  MMX	
  	
  Netherlands	
  Mei	
  2013	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Waarom	
  LinkedIn?	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
LinkedIn	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
LinkedIn	
  Nederland	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
LinkedIn	
  Nederland	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
LinkedIn	
  Nederland	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Wie	
  zijn	
  dat	
  nou	
  die	
  gebruikers?	
  
Bron:	
  hhp://www.marke8ngfacts.nl/berichten/linkedin-­‐in-­‐nederland-­‐anno-­‐2013-­‐de-­‐resultaten-­‐van-­‐de-­‐enquete	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
LinkedIn	
  Nederland	
  Zakelijk	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
LinkedIn	
  Nederland	
  Zakelijk	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Waarom	
  Nederland	
  Linkedint?	
  
Bron:	
  hhp://www.marke8ngfacts.nl/berichten/linkedin-­‐in-­‐nederland-­‐anno-­‐2013-­‐de-­‐resultaten-­‐van-­‐de-­‐enquete	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Linkedin	
  jezelf:	
  profiel	
  en	
  gebruik	
  
1.  Upload	
  een	
  goede	
  foto	
  
2.  Professionele	
  headline	
  
3.  Completer	
  is	
  beter	
  
4.  Contact(en)	
  
5.  Recommenda8ons	
  
6.  Status	
  updates	
  
7.  Groepen	
  gebruiken	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Goede	
  foto?	
  
q Professioneel?!	
  
q Scherpte	
  
q Hoek	
  
q Licht	
  
q Gezichtsuitdrukking?!	
  
q Kleding?!	
  
q Uitsnede?!	
  
q Achtergrond?!	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Professionele	
  headline:	
  expert	
  
{Keyword/expert	
  
gebied}	
  die	
  {wat	
  
doet}	
  voor	
  {klant,	
  
bedrijf,	
  publiek,	
  
project}.	
  {Bewijs}.	
  
	
  
Coach	
  die	
  persoonlijke	
  en	
  
professionele	
  ontwikkeling	
  van	
  
managers	
  door	
  heel	
  Europa	
  
versnelt.	
  300	
  (senior)	
  managers	
  
gingen	
  u	
  voor.	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Professionele	
  headline:	
  niche	
  
{Keyword(s)}	
  |	
  {jouw	
  
specifieke	
  voordeel	
  of	
  
focusgebied}	
  
	
  
Execu8ve	
  Coach	
  |	
  Helpt	
  managers	
  
zichzelf	
  blijvend	
  verbeteren	
  
	
  
Rechterhand	
  Direc8e	
  |	
  De	
  
verbindende	
  organisator	
  voor	
  de	
  
moderne	
  directeur	
  
	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Professionele	
  headline:	
  oplossing	
  
{Ahen8e	
  vraag}	
  +	
  
{Wie	
  je	
  bent}	
  +	
  {wie	
  
je	
  helpt}.	
  {Bewijs}.	
  	
  
OF	
  	
  
{Ahen8e	
  vraag}	
  +	
  
{Gra8s	
  bron}.	
  
Het	
  nieuwe	
  werken	
  laten	
  werken?	
  	
  |	
  De	
  
verbindende	
  organisator	
  voor	
  de	
  moderne	
  
directeur	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Professionele	
  headline:	
  crea8ef	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Waarom	
  LinkedIn?	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Hoeveel	
  en	
  wat	
  voor	
  connec8es	
  heeo	
  Nederland?	
  
Bron:	
  hhp://www.marke8ngfacts.nl/berichten/linkedin-­‐in-­‐nederland-­‐anno-­‐2013-­‐de-­‐resultaten-­‐van-­‐de-­‐enquete	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Waarom	
  LinkedIn?	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Welke	
  onderwerpen	
  wil	
  jij	
  meer	
  over	
  weten?	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Waarom	
  LinkedIn?	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Waarom	
  Nederland	
  deelneemt	
  aan	
  groepen?	
  
Bron:	
  hhp://www.marke8ngfacts.nl/berichten/linkedin-­‐in-­‐nederland-­‐anno-­‐2013-­‐de-­‐resultaten-­‐van-­‐de-­‐enquete	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Neemt	
  deel	
  aan	
  hoeveel	
  groepen?	
  
Bron:	
  hhp://www.marke8ngfacts.nl/berichten/linkedin-­‐in-­‐nederland-­‐anno-­‐2013-­‐de-­‐resultaten-­‐van-­‐de-­‐enquete	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Welke	
  groepen	
  voor	
  jou?	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Gra8s	
  online	
  Doe	
  8ps	
  
Hoe	
  maak	
  ik	
  een	
  effec8ef	
  
LinkedIn	
  profiel:	
  
hhp://goo.gl/qpHj9	
  
	
  
Hoe	
  verwijder	
  ik	
  mijn	
  
LinkedIn-­‐profiel:	
  
hhp://goo.gl/yQ91Tz	
  
	
  
	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Gra8s	
  boek	
  
Gra8s	
  digitale	
  PDF	
  versie	
  
vind	
  je	
  hier:	
  
hhp://goo.gl/SBddMU	
  
	
  
Papieren	
  versie	
  vind	
  je	
  hier:	
  
hhp://goo.gl/yQ063W	
  
	
  
	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Vragen?	
  
@GustaafVocking
GustaafVocking
06 33 04 26 19
http://eepurl.com/oqBqv

More Related Content

Viewers also liked

Betere bestuursoverdracht voor besturen, bestuurders en opvolgers
Betere bestuursoverdracht voor besturen, bestuurders en opvolgersBetere bestuursoverdracht voor besturen, bestuurders en opvolgers
Betere bestuursoverdracht voor besturen, bestuurders en opvolgers
Power2Improve
 
Co creatief Communiceren
Co creatief CommunicerenCo creatief Communiceren
Co creatief Communiceren
Power2Improve
 
De gelukkige leider
De gelukkige leiderDe gelukkige leider
De gelukkige leider
Power2Improve
 
Leadership train the triple a+ trainer handout
Leadership train the triple a+ trainer handoutLeadership train the triple a+ trainer handout
Leadership train the triple a+ trainer handout
Power2Improve
 
(Zelf)assessment die werkt
(Zelf)assessment die werkt(Zelf)assessment die werkt
(Zelf)assessment die werkt
Power2Improve
 
Career building train the triple a+ trainer workshop handout
Career building train the triple a+ trainer workshop handoutCareer building train the triple a+ trainer workshop handout
Career building train the triple a+ trainer workshop handout
Power2Improve
 
Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)
Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)
Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)
Power2Improve
 
Wonderful Woman Week Plus (ENG)
Wonderful Woman Week Plus (ENG)Wonderful Woman Week Plus (ENG)
Wonderful Woman Week Plus (ENG)
Power2Improve
 
Wonderful Woman Week Plus
Wonderful Woman Week PlusWonderful Woman Week Plus
Wonderful Woman Week Plus
Power2Improve
 
Netwerken activeren
Netwerken activerenNetwerken activeren
Netwerken activeren
Power2Improve
 
Leading instead of controlling
Leading instead of controllingLeading instead of controlling
Leading instead of controlling
Power2Improve
 
Leadership Masterclass PhD students Delft University
Leadership Masterclass PhD students Delft UniversityLeadership Masterclass PhD students Delft University
Leadership Masterclass PhD students Delft University
Power2Improve
 
Leadership challenge PhD Delft
Leadership challenge PhD DelftLeadership challenge PhD Delft
Leadership challenge PhD Delft
Power2Improve
 
High performance teaming handout
High performance teaming handoutHigh performance teaming handout
High performance teaming handout
Power2Improve
 

Viewers also liked (14)

Betere bestuursoverdracht voor besturen, bestuurders en opvolgers
Betere bestuursoverdracht voor besturen, bestuurders en opvolgersBetere bestuursoverdracht voor besturen, bestuurders en opvolgers
Betere bestuursoverdracht voor besturen, bestuurders en opvolgers
 
Co creatief Communiceren
Co creatief CommunicerenCo creatief Communiceren
Co creatief Communiceren
 
De gelukkige leider
De gelukkige leiderDe gelukkige leider
De gelukkige leider
 
Leadership train the triple a+ trainer handout
Leadership train the triple a+ trainer handoutLeadership train the triple a+ trainer handout
Leadership train the triple a+ trainer handout
 
(Zelf)assessment die werkt
(Zelf)assessment die werkt(Zelf)assessment die werkt
(Zelf)assessment die werkt
 
Career building train the triple a+ trainer workshop handout
Career building train the triple a+ trainer workshop handoutCareer building train the triple a+ trainer workshop handout
Career building train the triple a+ trainer workshop handout
 
Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)
Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)
Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)
 
Wonderful Woman Week Plus (ENG)
Wonderful Woman Week Plus (ENG)Wonderful Woman Week Plus (ENG)
Wonderful Woman Week Plus (ENG)
 
Wonderful Woman Week Plus
Wonderful Woman Week PlusWonderful Woman Week Plus
Wonderful Woman Week Plus
 
Netwerken activeren
Netwerken activerenNetwerken activeren
Netwerken activeren
 
Leading instead of controlling
Leading instead of controllingLeading instead of controlling
Leading instead of controlling
 
Leadership Masterclass PhD students Delft University
Leadership Masterclass PhD students Delft UniversityLeadership Masterclass PhD students Delft University
Leadership Masterclass PhD students Delft University
 
Leadership challenge PhD Delft
Leadership challenge PhD DelftLeadership challenge PhD Delft
Leadership challenge PhD Delft
 
High performance teaming handout
High performance teaming handoutHigh performance teaming handout
High performance teaming handout
 

Similar to Social media voor scholen

Personal branding en natuurlijk netwerken
Personal branding en natuurlijk netwerken Personal branding en natuurlijk netwerken
Personal branding en natuurlijk netwerken
Power2Improve
 
Sponsoring Studenten Sport Nederland Kaderdag 2014 handout
Sponsoring Studenten Sport Nederland Kaderdag 2014 handoutSponsoring Studenten Sport Nederland Kaderdag 2014 handout
Sponsoring Studenten Sport Nederland Kaderdag 2014 handout
Power2Improve
 
Werven van financiering Handout
Werven van financiering HandoutWerven van financiering Handout
Werven van financiering Handout
Power2Improve
 
Sponsoring handout
Sponsoring handoutSponsoring handout
Sponsoring handout
Power2Improve
 
2015 werven van financiering tilburg handout
2015 werven van financiering tilburg   handout2015 werven van financiering tilburg   handout
2015 werven van financiering tilburg handout
Power2Improve
 
Sponsoring handout2
Sponsoring handout2Sponsoring handout2
Sponsoring handout2
Power2Improve
 
Bewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartners
Bewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartnersBewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartners
Bewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartners
Power2Improve
 
PowerPoint bij afstudeersessie MMP 22 september 2011
PowerPoint bij afstudeersessie MMP 22 september 2011PowerPoint bij afstudeersessie MMP 22 september 2011
PowerPoint bij afstudeersessie MMP 22 september 2011
Media Marketing Publishing
 
Maité Delgado Gómez: cv
Maité Delgado Gómez: cv Maité Delgado Gómez: cv
Maité Delgado Gómez: cv
MaitDelgadoGmez
 
Marcommagazine Dec 2010
Marcommagazine Dec 2010Marcommagazine Dec 2010
Marcommagazine Dec 2010
irmavandermade
 
Startpunt van een sterke social media campagne
Startpunt van een sterke social media campagneStartpunt van een sterke social media campagne
Startpunt van een sterke social media campagne
The Social Media Club
 
2013 06-10 visueel cv
2013 06-10 visueel cv2013 06-10 visueel cv
2013 06-10 visueel cv
Jan Jongbloed
 
2013 06-10 Visueel CV
2013 06-10 Visueel CV2013 06-10 Visueel CV
2013 06-10 Visueel CV
Jan Jongbloed
 
Visual CV
Visual CVVisual CV
Visual CV
Jan Jongbloed
 
Workshop loopbaanplanning 2018
Workshop loopbaanplanning 2018Workshop loopbaanplanning 2018
Workshop loopbaanplanning 2018
9 Ways Talent- & Loopbaanontwikkeling
 
Communicatiebureau free fall
Communicatiebureau free fallCommunicatiebureau free fall
Communicatiebureau free fall
Michelle Kog
 
2013 05-20 Visueel CV
2013 05-20 Visueel CV2013 05-20 Visueel CV
2013 05-20 Visueel CV
Jan Jongbloed
 
[2010] Presentatie stayokay - Social Media voor interne communicatie & HRM
[2010] Presentatie stayokay - Social Media voor interne communicatie & HRM[2010] Presentatie stayokay - Social Media voor interne communicatie & HRM
[2010] Presentatie stayokay - Social Media voor interne communicatie & HRM
Gertjan Geurts
 
Fontys Presentatie Commerciële Economie, Open Dag maart 2011
Fontys Presentatie Commerciële Economie, Open Dag maart 2011Fontys Presentatie Commerciële Economie, Open Dag maart 2011
Fontys Presentatie Commerciële Economie, Open Dag maart 2011
Fontys Hogeschool Marketing Management
 
Internetmarketing voor mkb-ondernemers - Een handig Succes Systeem
Internetmarketing voor mkb-ondernemers - Een handig Succes SysteemInternetmarketing voor mkb-ondernemers - Een handig Succes Systeem
Internetmarketing voor mkb-ondernemers - Een handig Succes Systeem
De Bruijn & Maasdam marketing|sales consultancy
 

Similar to Social media voor scholen (20)

Personal branding en natuurlijk netwerken
Personal branding en natuurlijk netwerken Personal branding en natuurlijk netwerken
Personal branding en natuurlijk netwerken
 
Sponsoring Studenten Sport Nederland Kaderdag 2014 handout
Sponsoring Studenten Sport Nederland Kaderdag 2014 handoutSponsoring Studenten Sport Nederland Kaderdag 2014 handout
Sponsoring Studenten Sport Nederland Kaderdag 2014 handout
 
Werven van financiering Handout
Werven van financiering HandoutWerven van financiering Handout
Werven van financiering Handout
 
Sponsoring handout
Sponsoring handoutSponsoring handout
Sponsoring handout
 
2015 werven van financiering tilburg handout
2015 werven van financiering tilburg   handout2015 werven van financiering tilburg   handout
2015 werven van financiering tilburg handout
 
Sponsoring handout2
Sponsoring handout2Sponsoring handout2
Sponsoring handout2
 
Bewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartners
Bewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartnersBewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartners
Bewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartners
 
PowerPoint bij afstudeersessie MMP 22 september 2011
PowerPoint bij afstudeersessie MMP 22 september 2011PowerPoint bij afstudeersessie MMP 22 september 2011
PowerPoint bij afstudeersessie MMP 22 september 2011
 
Maité Delgado Gómez: cv
Maité Delgado Gómez: cv Maité Delgado Gómez: cv
Maité Delgado Gómez: cv
 
Marcommagazine Dec 2010
Marcommagazine Dec 2010Marcommagazine Dec 2010
Marcommagazine Dec 2010
 
Startpunt van een sterke social media campagne
Startpunt van een sterke social media campagneStartpunt van een sterke social media campagne
Startpunt van een sterke social media campagne
 
2013 06-10 visueel cv
2013 06-10 visueel cv2013 06-10 visueel cv
2013 06-10 visueel cv
 
2013 06-10 Visueel CV
2013 06-10 Visueel CV2013 06-10 Visueel CV
2013 06-10 Visueel CV
 
Visual CV
Visual CVVisual CV
Visual CV
 
Workshop loopbaanplanning 2018
Workshop loopbaanplanning 2018Workshop loopbaanplanning 2018
Workshop loopbaanplanning 2018
 
Communicatiebureau free fall
Communicatiebureau free fallCommunicatiebureau free fall
Communicatiebureau free fall
 
2013 05-20 Visueel CV
2013 05-20 Visueel CV2013 05-20 Visueel CV
2013 05-20 Visueel CV
 
[2010] Presentatie stayokay - Social Media voor interne communicatie & HRM
[2010] Presentatie stayokay - Social Media voor interne communicatie & HRM[2010] Presentatie stayokay - Social Media voor interne communicatie & HRM
[2010] Presentatie stayokay - Social Media voor interne communicatie & HRM
 
Fontys Presentatie Commerciële Economie, Open Dag maart 2011
Fontys Presentatie Commerciële Economie, Open Dag maart 2011Fontys Presentatie Commerciële Economie, Open Dag maart 2011
Fontys Presentatie Commerciële Economie, Open Dag maart 2011
 
Internetmarketing voor mkb-ondernemers - Een handig Succes Systeem
Internetmarketing voor mkb-ondernemers - Een handig Succes SysteemInternetmarketing voor mkb-ondernemers - Een handig Succes Systeem
Internetmarketing voor mkb-ondernemers - Een handig Succes Systeem
 

More from Power2Improve

Musst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand outMusst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand out
Power2Improve
 
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
Power2Improve
 
Evaluleren
EvalulerenEvaluleren
Evaluleren
Power2Improve
 
Masterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills labMasterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills lab
Power2Improve
 
Masterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skillsMasterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skills
Power2Improve
 
Help ik ben bestuur wat nu
Help ik ben bestuur wat nuHelp ik ben bestuur wat nu
Help ik ben bestuur wat nu
Power2Improve
 
Masterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand outMasterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand out
Power2Improve
 
Masterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handoutMasterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handout
Power2Improve
 
Masterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand outMasterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand out
Power2Improve
 
Strategic thinking Handout
Strategic thinking HandoutStrategic thinking Handout
Strategic thinking Handout
Power2Improve
 
Onmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdrachtOnmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdracht
Power2Improve
 
Recruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handoutRecruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handout
Power2Improve
 
Verder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen HandoutVerder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen Handout
Power2Improve
 
How to really change the world masterclass 180313
How to really change the world masterclass 180313How to really change the world masterclass 180313
How to really change the world masterclass 180313
Power2Improve
 
Complete en concrete communicatie Handout
Complete en concrete communicatie HandoutComplete en concrete communicatie Handout
Complete en concrete communicatie Handout
Power2Improve
 
Recruitment and selection handout
Recruitment and selection handoutRecruitment and selection handout
Recruitment and selection handout
Power2Improve
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
Power2Improve
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
Power2Improve
 
Social media voor sportbesturen SSVU handout
Social media voor sportbesturen   SSVU handoutSocial media voor sportbesturen   SSVU handout
Social media voor sportbesturen SSVU handout
Power2Improve
 
Treasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handoutTreasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handout
Power2Improve
 

More from Power2Improve (20)

Musst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand outMusst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand out
 
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
 
Evaluleren
EvalulerenEvaluleren
Evaluleren
 
Masterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills labMasterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills lab
 
Masterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skillsMasterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skills
 
Help ik ben bestuur wat nu
Help ik ben bestuur wat nuHelp ik ben bestuur wat nu
Help ik ben bestuur wat nu
 
Masterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand outMasterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand out
 
Masterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handoutMasterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handout
 
Masterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand outMasterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand out
 
Strategic thinking Handout
Strategic thinking HandoutStrategic thinking Handout
Strategic thinking Handout
 
Onmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdrachtOnmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdracht
 
Recruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handoutRecruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handout
 
Verder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen HandoutVerder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen Handout
 
How to really change the world masterclass 180313
How to really change the world masterclass 180313How to really change the world masterclass 180313
How to really change the world masterclass 180313
 
Complete en concrete communicatie Handout
Complete en concrete communicatie HandoutComplete en concrete communicatie Handout
Complete en concrete communicatie Handout
 
Recruitment and selection handout
Recruitment and selection handoutRecruitment and selection handout
Recruitment and selection handout
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
 
Social media voor sportbesturen SSVU handout
Social media voor sportbesturen   SSVU handoutSocial media voor sportbesturen   SSVU handout
Social media voor sportbesturen SSVU handout
 
Treasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handoutTreasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handout
 

Social media voor scholen