SlideShare a Scribd company logo
Part 1
HUR en leder
digital transformation
SKL LEDA-möte #1 160926
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
Vilka är ni?
Vilka är ni?
Digital transformation,
vågor och surfing
Vikten av språk
1.  Förståelse
2.  Prata med vs Prata runt
3.  Engagemang
”Ta aldrig för givet att den du talar med
tolkar digitalisering på samma sätt som du.”
Terminologicentrum
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
Digital Transformation
=
Anpassningar en verksamhet gör för
att vara konkurrenskraftig i en
digitaliserad värld
1. Ta position
2. Välj rätt vågor
3. Gör det mesta av vågorna
Var befinner ni er idag?
Digital transformation
– 5 grunder för att lyckas
Organisation
Processer
Vision
Mission
Värderingar
Strategiarbete
Infrastruktur
Erbjudande &
intäktsmodell Data & analys
Kontaktytor
Relationer
Digitaliseringen
påverkar hela
bolaget….
… inte bara
kommunikation
och IT
1
Se sanningen i vitögat
2
3
Ökad snabbhet
3
Ökad snabbhet
Digital kompetens vs digital kunskap
4
Hemma På jobbet
Digital kompetens vs digital kunskap
4
Jag är alibit!
Det digitala alibit vs
gemensamt ansvar
5
Framgångsfaktorer
”Tänk om man kunde utveckla en
metodik som hjälper alla
organisationer, oavsett
bransch och storlek?”
Den Digitala
Mognadsmatrisen
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
Förståelse
Rekommendationer
Verktyg
3 mognadsfaser
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
Digitalisering påverkar
hela bolaget
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
Värderingar, Vision & Mission
Strategiarbete
Organisation
Processer
Infrastruktur
Data & Analys
Erbjudande & Intäktsmodell
Kontaktytor
Relationer
1. Mobilisering 2. Koordination 3. Acceleration
Varför? Vart?
Hur?
Vad?
…som utvecklas i en viss ordning
…hur det vanligtvis ser ut
MOBILISERING KOORDINATION ACCELERATION
Värderingar, Vision & Mission
Strategiarbete
Organisation
Processer
Infrastruktur
Data & Analys
Kontaktytor
Relationer
Varför? Vart?
Hur?
Vad?
Erbjudande & Intäktsmodell
…hur ser det ut för er?
Värderingar, Vision & Mission
Strategiarbete
Organisation
Processer
Infrastruktur
Data & Analys
Erbjudande & Intäktsmodell
Kontaktytor
Relationer
1. Mobilisering 2. Koordination 3. Acceleration
Varför? Vart?
Hur?
Vad?
…och vad betyder det?
…hur ser det ut för er?
Värderingar, Vision & Mission
Strategiarbete
Organisation
Processer
Infrastruktur
Data & Analys
Erbjudande & Intäktsmodell
Kontaktytor
Relationer
1. Mobilisering 2. Koordination 3. Acceleration
54 %
Varför? Vart?
Hur?
Vad?
•  Får med bredden i digitalisering
•  En ”sanning” att utgå från
•  Ställer frågor och ger rekommendationer
•  Hjälper till att prioritera
•  Skapar kontroll – utan att behöva kontrollera
Ökar konkurrenskraften till lägre kostnad?
Fördelarna med metodiken
Joakim Jansson
+46708-664035
joakim@digjourney.com
twitter@joajan
Johan Forsberg
+46708-626731
johan@digjourney.com
twitter@oxjonte
Part 2
HUR en leder
digital transformation
SKL LEDA-möte #1 160926
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
3D-printing
Ha koll på
förändringsvågorna
Internet of
things
3D-printing
Wearables
3D-printing
Internet of
things
3D-printing
Internet of
things
Wearables
Molnet
… och vågorna bara rullar in...
3D-printing
Användarna gör jobbet
Användning först, därefter intjäning
Artificiell Intelligens
Augmented Reality
Automatisering
Batteriutveckling
Beacons
Big data/dataanalys
Blockkedjan
BYOD
Click to pay
Co-creation
Content marketing
Crowdfunding
Delningsekonomi
Digital workplace
Distribuerade organisationer
Drönare
Ekosystem
Från produkt/funktion till kundupplevelse
Förändrat kundbeteende/kundresan
Gamification
Internet of Things
Internetsäkerhet
Kryptovalutor
Löpande innovationsprocess
Meddelandeappar
Mobilitet - Mobilt
Molntjänster
Notiser
Objectives and Key Results
Omni-channel
On demand leveranser
Personifiering
Positionering
Quantified self
Realtid
Responsiv design (även
fysisk)
Social by design
Socialt sök
Strategi, organisation och
innovation smälter samman
Virtual Reality
Wearables
Öppen innovation
Vågor vi jobbar vidare med idag
•  Co-creation
•  Gamification
•  Molntjänster
•  Quantified Self
•  Internet of things
•  Autonoma robotar
•  Artificiell Intelligens
•  Big Data, dataanalys
•  Internetsäkerhet och etik
Välj rätt vågor
Välj rätt vågor
1.  Välj en våg per bord – (inom 1 min)
2.  Beskriv kort hur den påverkar ert område (invånare/användare,
andra aktörer, interna processer & arbetssätt)
3.  Hur kraftigt kommer vågen påverka, och när?
4.  Vad kan er organisation göra för att göra det mesta av vågen?
Gruppövning runt borden
VÅG
Välj en våg
HUR
Hur påverkar vald våg er?
PÅVERKANSGRAD
Skala 1-5
1 = Förändrar ingenting
5 = Förändrar allt
VAD
Vad bör er
verksamhet
göra?
Ringa in ert område!
Skola och lärande Hälsa och omsorg
Invånar/
användar-
beteende
Andra aktörer
Processer &
arbetssätt
(internt)
0-2 år 2-5 år
Mer än
5 år
VÅGOR
Vilka vågor ska vi agera på?
Vilka ska vi inte agera på?
ANSVARIG
Vem ansvarar för respektive
våg?
LÄRDOMAR & ACTIONS
Vad lär vi av vågen?
Hur bör vi hantera den?
TO-DO & NÄSTA MÖTE
Delegerade ansvar och
uppgifter till nästa möte.
Invärld När-
värld
Omvärld
VÅGOR VI AGERAR PÅ
A.
B.
C.
VÅGOR VI BEVAKAR
A.
B.
C.
VÅGOR VI PARKERAR
A.
B.
C.
Resultat
Digitalt Mognadsindex
(DMI)
Digitalt mognadsindex (DMI)
Å andra sidan
•  Självuppskattning = ofta
högre värde
•  DMI Light
•  Se talen som riktmått
•  Det är inte en tävling
Å ena sidan
•  DMI ger er en
uppfattning om hur ni
ligger till inom olika delar
av digitalisering.
•  Ger rekommendationer
att diskutera
Snitt-DMI i LEDA-kommunen
Värderingar, Vision & Mission
Strategiarbete
Organisation
Processer
Infrastruktur
Data & Analys
Erbjudande & Intäktsmodell
Kontaktytor
Relationer
1. Mobilisering 2. Koordination 3. Acceleration
54 %
Varför? Vart?
Hur?
Vad?
Målen i Koordinationsfasen
•  Förändra HUR:et dvs internt i bolaget
•  Bredda och få med fler på resan
•  Ta lärdomarna från Mobiliseringsfasen och skapa långsiktigare
satsningar
•  Lyckas koordinera det nya (digitala) med det gamla (traditionella)
•  Lägga grunden till Accelerationsfasen
HUR
Arbetet i Koordinationsfasen
•  Fördjupa arbetet med vision och mission
•  Ta fram en digital strategi
•  Kombinera stabilitet och flexibilitet
•  Identifiera och åtgärda friktion mellan det gamla och det nya
•  Mer digitala specialister
•  Stärk medarbetarnas förutsättningar
•  Koordinera processer och infrastruktur med kärnverksamhet
•  Inför löpande innovationsprocess
•  Få nyckeltalen på plats
HUR
Dock. Stor skillnad i svaren
Motor ni låg före best practice
Motor ni låg efter best practice: 1
Motor ni låg efter best practice: 2
Sammanfattning
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
Sammanfattning och tips!
•  Ordens och analogiernas
betydelse
•  Jobba med sense of urgency
•  Mer HUR än VAD
•  ”Alla” ska med, men starta ”i
toppen”
•  Skapa en förändringsledning
•  Utveckla ledarskapet
•  Identifiera hinder och friktion
•  Kommunikation – lagen om sju
•  Jobba i faser
•  Organisationsstruktur i de olika
faserna
•  Stöd varandra
•  Lustfyllt och engagerande, men
inte kravlöst
•  Visa tillit och var ödmjuk
Frågor
Presentation, verktyg och
mallar skickas ut
Joakim Jansson
+46708-664035
joakim@digjourney.com
twitter@joajan
Johan Forsberg
+46708-626731
johan@digjourney.com
twitter@oxjonte

More Related Content

What's hot

Att leda digital transformation IHM 160414 Göteborg Slideshare
Att leda digital transformation IHM 160414 Göteborg SlideshareAtt leda digital transformation IHM 160414 Göteborg Slideshare
Att leda digital transformation IHM 160414 Göteborg Slideshare
Joakim Jansson
 
Att leda digital transformation för Enfo 160315
Att leda digital transformation för Enfo 160315Att leda digital transformation för Enfo 160315
Att leda digital transformation för Enfo 160315
Joakim Jansson
 
Digitaliseringsdagen May 24th 2016
Digitaliseringsdagen May 24th 2016Digitaliseringsdagen May 24th 2016
Digitaliseringsdagen May 24th 2016
Joakim Jansson
 
Digital transformation bortom sociala medier och it 160316
Digital transformation bortom sociala medier och it 160316Digital transformation bortom sociala medier och it 160316
Digital transformation bortom sociala medier och it 160316
Joakim Jansson
 
You can't stop the waves but you can learn to surf, Adobe 180411
You can't stop the waves but you can learn to surf, Adobe 180411You can't stop the waves but you can learn to surf, Adobe 180411
You can't stop the waves but you can learn to surf, Adobe 180411
Joakim Jansson
 
Future Proof Maturity Matrix - en transformationsmetodik som kombinerar digit...
Future Proof Maturity Matrix - en transformationsmetodik som kombinerar digit...Future Proof Maturity Matrix - en transformationsmetodik som kombinerar digit...
Future Proof Maturity Matrix - en transformationsmetodik som kombinerar digit...
Joakim Jansson
 
Paper Province 161118
Paper Province 161118Paper Province 161118
Paper Province 161118
Joakim Jansson
 
Customer Experience Management 2017 170516
Customer Experience Management 2017 170516 Customer Experience Management 2017 170516
Customer Experience Management 2017 170516
Joakim Jansson
 
Digitaliseringsdagarna KommITS 170424
Digitaliseringsdagarna KommITS 170424Digitaliseringsdagarna KommITS 170424
Digitaliseringsdagarna KommITS 170424
Joakim Jansson
 
Stora Ledarskapsdagen 2017 Vasa 170426
Stora Ledarskapsdagen 2017 Vasa 170426Stora Ledarskapsdagen 2017 Vasa 170426
Stora Ledarskapsdagen 2017 Vasa 170426
Joakim Jansson
 
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformationKonkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation
DigJourney
 
Att leda digital transformation i din organisation - Leadership 22 nov 2016
Att leda digital transformation i din organisation - Leadership 22 nov 2016Att leda digital transformation i din organisation - Leadership 22 nov 2016
Att leda digital transformation i din organisation - Leadership 22 nov 2016
DigJourney
 
Att leda digital transformation i din organisation
Att leda digital transformation i din organisationAtt leda digital transformation i din organisation
Att leda digital transformation i din organisation
DigJourney
 
100 smarta tips på hur du leder digital transformation i tidig fas
100 smarta tips på hur du leder digital transformation i tidig fas100 smarta tips på hur du leder digital transformation i tidig fas
100 smarta tips på hur du leder digital transformation i tidig fas
DigJourney
 
Leadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisation
Leadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisationLeadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisation
Leadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisation
DigJourney
 
Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...
Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...
Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...
Marie Andervin
 
KentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighet
KentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighetKentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighet
KentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighet
DigJourney
 
Leadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisation
Leadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisationLeadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisation
Leadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisation
Marie Andervin
 
Företagarna sollentuna 27 jan. Digitalisering. Stora möjligheter för små före...
Företagarna sollentuna 27 jan. Digitalisering. Stora möjligheter för små före...Företagarna sollentuna 27 jan. Digitalisering. Stora möjligheter för små före...
Företagarna sollentuna 27 jan. Digitalisering. Stora möjligheter för små före...
DigJourney
 
Digital transformation – vägen till en mer hållbar värld
Digital transformation –  vägen till en mer hållbar världDigital transformation –  vägen till en mer hållbar värld
Digital transformation – vägen till en mer hållbar värld
Marie Andervin
 

What's hot (20)

Att leda digital transformation IHM 160414 Göteborg Slideshare
Att leda digital transformation IHM 160414 Göteborg SlideshareAtt leda digital transformation IHM 160414 Göteborg Slideshare
Att leda digital transformation IHM 160414 Göteborg Slideshare
 
Att leda digital transformation för Enfo 160315
Att leda digital transformation för Enfo 160315Att leda digital transformation för Enfo 160315
Att leda digital transformation för Enfo 160315
 
Digitaliseringsdagen May 24th 2016
Digitaliseringsdagen May 24th 2016Digitaliseringsdagen May 24th 2016
Digitaliseringsdagen May 24th 2016
 
Digital transformation bortom sociala medier och it 160316
Digital transformation bortom sociala medier och it 160316Digital transformation bortom sociala medier och it 160316
Digital transformation bortom sociala medier och it 160316
 
You can't stop the waves but you can learn to surf, Adobe 180411
You can't stop the waves but you can learn to surf, Adobe 180411You can't stop the waves but you can learn to surf, Adobe 180411
You can't stop the waves but you can learn to surf, Adobe 180411
 
Future Proof Maturity Matrix - en transformationsmetodik som kombinerar digit...
Future Proof Maturity Matrix - en transformationsmetodik som kombinerar digit...Future Proof Maturity Matrix - en transformationsmetodik som kombinerar digit...
Future Proof Maturity Matrix - en transformationsmetodik som kombinerar digit...
 
Paper Province 161118
Paper Province 161118Paper Province 161118
Paper Province 161118
 
Customer Experience Management 2017 170516
Customer Experience Management 2017 170516 Customer Experience Management 2017 170516
Customer Experience Management 2017 170516
 
Digitaliseringsdagarna KommITS 170424
Digitaliseringsdagarna KommITS 170424Digitaliseringsdagarna KommITS 170424
Digitaliseringsdagarna KommITS 170424
 
Stora Ledarskapsdagen 2017 Vasa 170426
Stora Ledarskapsdagen 2017 Vasa 170426Stora Ledarskapsdagen 2017 Vasa 170426
Stora Ledarskapsdagen 2017 Vasa 170426
 
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformationKonkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation
 
Att leda digital transformation i din organisation - Leadership 22 nov 2016
Att leda digital transformation i din organisation - Leadership 22 nov 2016Att leda digital transformation i din organisation - Leadership 22 nov 2016
Att leda digital transformation i din organisation - Leadership 22 nov 2016
 
Att leda digital transformation i din organisation
Att leda digital transformation i din organisationAtt leda digital transformation i din organisation
Att leda digital transformation i din organisation
 
100 smarta tips på hur du leder digital transformation i tidig fas
100 smarta tips på hur du leder digital transformation i tidig fas100 smarta tips på hur du leder digital transformation i tidig fas
100 smarta tips på hur du leder digital transformation i tidig fas
 
Leadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisation
Leadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisationLeadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisation
Leadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisation
 
Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...
Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...
Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...
 
KentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighet
KentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighetKentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighet
KentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighet
 
Leadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisation
Leadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisationLeadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisation
Leadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisation
 
Företagarna sollentuna 27 jan. Digitalisering. Stora möjligheter för små före...
Företagarna sollentuna 27 jan. Digitalisering. Stora möjligheter för små före...Företagarna sollentuna 27 jan. Digitalisering. Stora möjligheter för små före...
Företagarna sollentuna 27 jan. Digitalisering. Stora möjligheter för små före...
 
Digital transformation – vägen till en mer hållbar värld
Digital transformation –  vägen till en mer hållbar världDigital transformation –  vägen till en mer hållbar värld
Digital transformation – vägen till en mer hållbar värld
 

Similar to SKL LEDA no 1 DigJourney 160926

Speaking session Cloud media Oslo 190212
Speaking session Cloud media Oslo 190212Speaking session Cloud media Oslo 190212
Speaking session Cloud media Oslo 190212
Joakim Jansson
 
Digitaliseringsdagen Gävle 180416
Digitaliseringsdagen Gävle 180416Digitaliseringsdagen Gävle 180416
Digitaliseringsdagen Gävle 180416
Joakim Jansson
 
Compare föreläsning och workshop 181121
Compare föreläsning och workshop 181121Compare föreläsning och workshop 181121
Compare föreläsning och workshop 181121
Joakim Jansson
 
Leadership: Att leda digital transformation i din organisation
Leadership: Att leda digital transformation i din organisationLeadership: Att leda digital transformation i din organisation
Leadership: Att leda digital transformation i din organisation
Marie Andervin
 
Webbstrategidagarna 181114
Webbstrategidagarna 181114Webbstrategidagarna 181114
Webbstrategidagarna 181114
Joakim Jansson
 
Digital transformation - path to a more sustainable world
Digital transformation - path to a more sustainable worldDigital transformation - path to a more sustainable world
Digital transformation - path to a more sustainable world
DigJourney
 
KentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighet
KentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighetKentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighet
KentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighet
Marie Andervin
 
Easits användarkonferens 171004 ext v2
Easits användarkonferens 171004 ext v2Easits användarkonferens 171004 ext v2
Easits användarkonferens 171004 ext v2
Joakim Jansson
 
Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...
Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...
Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...
DigJourney
 
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014Connecta Event: Designing a digital workplace 2014
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014
ConnectaDigital
 
Digitala strategier - dags att tänka nytt!
Digitala strategier - dags att tänka nytt!Digitala strategier - dags att tänka nytt!
Digitala strategier - dags att tänka nytt!
Alenio
 
CFOlive - Digital Transformation, Stockholm 2016
CFOlive - Digital Transformation, Stockholm 2016CFOlive - Digital Transformation, Stockholm 2016
CFOlive - Digital Transformation, Stockholm 2016
Christoffer Vollmer
 
Vad karakteriserar bolag i tidig fas och vad är viktigt i denna fas?
Vad karakteriserar bolag i tidig fas och vad är viktigt i denna fas?Vad karakteriserar bolag i tidig fas och vad är viktigt i denna fas?
Vad karakteriserar bolag i tidig fas och vad är viktigt i denna fas?
DigJourney
 
Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017
Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017
Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017
DigJourney
 
Digitala trender & strategi 2013
Digitala trender & strategi 2013Digitala trender & strategi 2013
Digitala trender & strategi 2013
Fröjd Interactive
 
Leda digital transformation i praktiken, 2017 10-12 e-förvaltningsdagarna #ef...
Leda digital transformation i praktiken, 2017 10-12 e-förvaltningsdagarna #ef...Leda digital transformation i praktiken, 2017 10-12 e-förvaltningsdagarna #ef...
Leda digital transformation i praktiken, 2017 10-12 e-förvaltningsdagarna #ef...
DigJourney
 
Att leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplay
Att leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplayAtt leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplay
Att leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplay
DigJourney
 

Similar to SKL LEDA no 1 DigJourney 160926 (17)

Speaking session Cloud media Oslo 190212
Speaking session Cloud media Oslo 190212Speaking session Cloud media Oslo 190212
Speaking session Cloud media Oslo 190212
 
Digitaliseringsdagen Gävle 180416
Digitaliseringsdagen Gävle 180416Digitaliseringsdagen Gävle 180416
Digitaliseringsdagen Gävle 180416
 
Compare föreläsning och workshop 181121
Compare föreläsning och workshop 181121Compare föreläsning och workshop 181121
Compare föreläsning och workshop 181121
 
Leadership: Att leda digital transformation i din organisation
Leadership: Att leda digital transformation i din organisationLeadership: Att leda digital transformation i din organisation
Leadership: Att leda digital transformation i din organisation
 
Webbstrategidagarna 181114
Webbstrategidagarna 181114Webbstrategidagarna 181114
Webbstrategidagarna 181114
 
Digital transformation - path to a more sustainable world
Digital transformation - path to a more sustainable worldDigital transformation - path to a more sustainable world
Digital transformation - path to a more sustainable world
 
KentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighet
KentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighetKentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighet
KentorTalks 11 november Digital transformation - Från vision till verklighet
 
Easits användarkonferens 171004 ext v2
Easits användarkonferens 171004 ext v2Easits användarkonferens 171004 ext v2
Easits användarkonferens 171004 ext v2
 
Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...
Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...
Författarkväll, boken Att leda digital transformation, med Marie Andervin hos...
 
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014Connecta Event: Designing a digital workplace 2014
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014
 
Digitala strategier - dags att tänka nytt!
Digitala strategier - dags att tänka nytt!Digitala strategier - dags att tänka nytt!
Digitala strategier - dags att tänka nytt!
 
CFOlive - Digital Transformation, Stockholm 2016
CFOlive - Digital Transformation, Stockholm 2016CFOlive - Digital Transformation, Stockholm 2016
CFOlive - Digital Transformation, Stockholm 2016
 
Vad karakteriserar bolag i tidig fas och vad är viktigt i denna fas?
Vad karakteriserar bolag i tidig fas och vad är viktigt i denna fas?Vad karakteriserar bolag i tidig fas och vad är viktigt i denna fas?
Vad karakteriserar bolag i tidig fas och vad är viktigt i denna fas?
 
Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017
Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017
Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017
 
Digitala trender & strategi 2013
Digitala trender & strategi 2013Digitala trender & strategi 2013
Digitala trender & strategi 2013
 
Leda digital transformation i praktiken, 2017 10-12 e-förvaltningsdagarna #ef...
Leda digital transformation i praktiken, 2017 10-12 e-förvaltningsdagarna #ef...Leda digital transformation i praktiken, 2017 10-12 e-förvaltningsdagarna #ef...
Leda digital transformation i praktiken, 2017 10-12 e-förvaltningsdagarna #ef...
 
Att leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplay
Att leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplayAtt leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplay
Att leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplay
 

More from Joakim Jansson

Changemkr presentation Svensk Handel.pdf
Changemkr presentation Svensk Handel.pdfChangemkr presentation Svensk Handel.pdf
Changemkr presentation Svensk Handel.pdf
Joakim Jansson
 
Klimatbytet - gör det lätt att göra klimaträtt i ppm-valet
Klimatbytet - gör det lätt att göra klimaträtt i ppm-valet Klimatbytet - gör det lätt att göra klimaträtt i ppm-valet
Klimatbytet - gör det lätt att göra klimaträtt i ppm-valet
Joakim Jansson
 
Future of Contracting 181011
Future of Contracting 181011 Future of Contracting 181011
Future of Contracting 181011
Joakim Jansson
 
Leading Digital Transformation, extract from book
Leading Digital Transformation, extract from bookLeading Digital Transformation, extract from book
Leading Digital Transformation, extract from book
Joakim Jansson
 
DigJourney breakfast seminar #TransformationDay 180423
DigJourney breakfast seminar #TransformationDay 180423DigJourney breakfast seminar #TransformationDay 180423
DigJourney breakfast seminar #TransformationDay 180423
Joakim Jansson
 
Leading Digital Transformation Milano 180409
Leading Digital Transformation Milano 180409 Leading Digital Transformation Milano 180409
Leading Digital Transformation Milano 180409
Joakim Jansson
 
Webbdagarna 180320
Webbdagarna 180320Webbdagarna 180320
Webbdagarna 180320
Joakim Jansson
 
How To Successfully Lead Digital Transformation: Future Leaders Programme 2017
How To  Successfully Lead Digital Transformation: Future Leaders Programme 2017How To  Successfully Lead Digital Transformation: Future Leaders Programme 2017
How To Successfully Lead Digital Transformation: Future Leaders Programme 2017
Joakim Jansson
 
Hur du som ledare lyckas med digital transformation, Offentliga affärer Alme...
Hur du som ledare lyckas med digital transformation, Offentliga affärer Alme...Hur du som ledare lyckas med digital transformation, Offentliga affärer Alme...
Hur du som ledare lyckas med digital transformation, Offentliga affärer Alme...
Joakim Jansson
 
SOLID Transformation Strategy 170516
SOLID Transformation Strategy 170516SOLID Transformation Strategy 170516
SOLID Transformation Strategy 170516
Joakim Jansson
 
SSE Leading Digital Transformation 161110 Slideshare
SSE Leading Digital Transformation 161110 SlideshareSSE Leading Digital Transformation 161110 Slideshare
SSE Leading Digital Transformation 161110 Slideshare
Joakim Jansson
 
Thought Leader Session Epicenter May 3rd 2016
Thought Leader Session Epicenter May 3rd 2016Thought Leader Session Epicenter May 3rd 2016
Thought Leader Session Epicenter May 3rd 2016
Joakim Jansson
 

More from Joakim Jansson (12)

Changemkr presentation Svensk Handel.pdf
Changemkr presentation Svensk Handel.pdfChangemkr presentation Svensk Handel.pdf
Changemkr presentation Svensk Handel.pdf
 
Klimatbytet - gör det lätt att göra klimaträtt i ppm-valet
Klimatbytet - gör det lätt att göra klimaträtt i ppm-valet Klimatbytet - gör det lätt att göra klimaträtt i ppm-valet
Klimatbytet - gör det lätt att göra klimaträtt i ppm-valet
 
Future of Contracting 181011
Future of Contracting 181011 Future of Contracting 181011
Future of Contracting 181011
 
Leading Digital Transformation, extract from book
Leading Digital Transformation, extract from bookLeading Digital Transformation, extract from book
Leading Digital Transformation, extract from book
 
DigJourney breakfast seminar #TransformationDay 180423
DigJourney breakfast seminar #TransformationDay 180423DigJourney breakfast seminar #TransformationDay 180423
DigJourney breakfast seminar #TransformationDay 180423
 
Leading Digital Transformation Milano 180409
Leading Digital Transformation Milano 180409 Leading Digital Transformation Milano 180409
Leading Digital Transformation Milano 180409
 
Webbdagarna 180320
Webbdagarna 180320Webbdagarna 180320
Webbdagarna 180320
 
How To Successfully Lead Digital Transformation: Future Leaders Programme 2017
How To  Successfully Lead Digital Transformation: Future Leaders Programme 2017How To  Successfully Lead Digital Transformation: Future Leaders Programme 2017
How To Successfully Lead Digital Transformation: Future Leaders Programme 2017
 
Hur du som ledare lyckas med digital transformation, Offentliga affärer Alme...
Hur du som ledare lyckas med digital transformation, Offentliga affärer Alme...Hur du som ledare lyckas med digital transformation, Offentliga affärer Alme...
Hur du som ledare lyckas med digital transformation, Offentliga affärer Alme...
 
SOLID Transformation Strategy 170516
SOLID Transformation Strategy 170516SOLID Transformation Strategy 170516
SOLID Transformation Strategy 170516
 
SSE Leading Digital Transformation 161110 Slideshare
SSE Leading Digital Transformation 161110 SlideshareSSE Leading Digital Transformation 161110 Slideshare
SSE Leading Digital Transformation 161110 Slideshare
 
Thought Leader Session Epicenter May 3rd 2016
Thought Leader Session Epicenter May 3rd 2016Thought Leader Session Epicenter May 3rd 2016
Thought Leader Session Epicenter May 3rd 2016
 

SKL LEDA no 1 DigJourney 160926