SlideShare a Scribd company logo
SHS
MODYUL SA KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK
SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO
IKA-11 NA BAITANG, KUWARTER 1,
LINGGO 4-5
MODYUL 3
MELC: Nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan
F11PT – Ic – 86
Natutukoy ang iba’t ibang gamit ng wika sa lipunan sa pamamagitan ng napanood
na palabas sa telebisyon at pelikula (Halimbawa: Be Careful with My Heart, Got
to Believe, Ekstra, On the Job, Word of the
Lourd(http://lourddeveyra.blogspot.com)) F11PD – Id – 87
PAGPAPAKILALA SA ARALIN
INAASAHAN
Magandang Buhay!
Mahal kong kaibigan, maligayang bati sa iyong sigasig sa pag-aaral! Tiyak kong
napayaman muli ang iyong kaalaman sa pagtuklas ng mga kabatiran ukol sa konseptong
pangwika. Sa pag-aaral ng konseptong pangwika, kasabay ding pinahahalagahan ang gamit
nito sa kapaligiran PASALITA MAN O PASULAT sapagkat ang komunidad ang nagdidikta
ng paraan ng paggamit nito sa bawat sitwasyon na hinihingi ng pagkakataon.
Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahang matatamo mo nang buong husay ang:
Mula sa pagiging kultura ng isang wika nagiging ganap itong instrumento ng tao sa
pagpapahayag ng kanyang sarili at sa ganoong punto ay nagiging bahagi ng lipunan ang
wika. At bilang isang panlipunang penomenon, ang wika ay nagiging instrumento ng
lipunan sa pagsulong ng kanyang sarili o mas maigeng sabihin na magiging instrumento ng
pagkontrol sa isang lipunan tungo sa ikauunlad nito o maging sa
ikawawasak nito.
Michael Alexander Kirkwood Halliday (M.A.K Halliday)
Si Michael Alexander Kirkwood Halliday (M.A.K Halliday)
isang lingguwistang Briton na ipinanganak sa Inglatera. Pinag-aralan
niya ang wika at literaturang Tsino. Siya ang nagpanukala ng
PINAKAMAHALAGANG KASANAYANG PAMPAGKATUTO (MELC)
Nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa
lipunan F11PT – Ic – 86
Natutukoy ang iba’t ibang gamit ng wika sa lipunan sa pamamagitan ng
napanood na palabas sa telebisyon at pelikula (Halimbawa: Be Careful
with My Heart, Got to Believe, Ekstra, On the Job, Word of the
Lourd(http://lourddeveyra.blogspot.com)) F11PD – Id – 87
ALAMIN AT TANDAAN
Systemic Functional Grammar, isang sikat na modelo ng gramatika na gamitin at kilala sa
daigdig.
Ayon sa kanya ang wika ay ginagamit ng tao sa pakikipagtalastasan sa kaniyang iba’t
ibang uri ng lipunang kinabibilangan. Sapagkat ang wika ang salamin ng ating
pagakakakilanlan, dito rin masasalamin ang ating mga pakikipagsapalaran sa araw-araw.
Anuman ang gawin natin, ito’y masisinag sa wikang ating ginagamit sa pasalita o pasulat
mang paraan ng pakikipag-ugnayan natin sa tao.
GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN
1. INTERAKSYUNAL
Ang tao ay likas na sosyal. Nakikipag-ugnayan siya sa kapwa upang
mapanatili ang kanyang relasyong sosyal.
Ang wika ay nagbubunsod ng isang interaksyon
sa pagitan ng mga indibidwal upang magkaroon ng
isang malaya at tuloy-tuloy na palitan ng pahayag
TANDAAN: nakapagpapanatili ng relasyong sosyal
PASALITA: pangungumusta, pagpapalitan ng biro
PASULAT: imbitasyon, programa, liham pangkaibigan
2. INSTRUMENTAL
Tumutukoy sa paggamit ng tao sa wika upang matamo ang ating mga
pangangailangan at makuha ang mga kagustuhan.
TANDAAN: tumutugon sa pangangailangan ng tao
PASALITA: pag-uutos, pakikitungo, pangangalakal
PASULAT: Liham pangangalakal
3. REGULATORYO
Ang wika ay ginagamit para sa pagkontrol ng isang
indibidwal, grupo o lipunan, pagkontrol sa kilos, gawi,
ugali, at mga katulad nito. Ginagamit ang wika upang
magbigay ng direksyon, paalala o babala. Maaaring
mapakilos ng tao ang kanyang kapwa sa mabisang paggamit ng wika
TANDAAN: kumokontrol/ gumagabay sa kilos at asal ng iba
PASALITA: pagbibigay panuto/direksyon, paalala
PASULAT: Paggawa ng batas, recipe, direksyon sa isang lugar
4. PERSONAL
Ang wika ay ginagamit sa pagpapahayag ng sarili o
personal na nararamdaman tulad ng paghanga,
pagkayamot, pagkatuwa, pagkainip, kasiyahan,
pagmamahal at mga katulad nito.
Bilang isang indibidwal, naipakikita ng tao ang kanyang pagkatao sa
pamamagitan ng pagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon at konsepto sa
mga bagay-bagay sa kanyang paligid.
TANDAAN: nagpapahayag ng damdamin o opinyon.
PASALITA: debate, talakayan
PASULAT: pangulong-tudling o editorial, pagsulat ng suring basa, replektibong
sulatin
5. HEURISTIKO
Instrumento ang wika upang matuto ng mga
kaalamang akademiko at matamo ang anumang
propesyon. Nalilinang dito ang kasanayang magsuri,
mag-eksperimento, magbigay-kahulugan, mamuna at
iba pang kasanayan sa pag-iisip pang-akademiko.
TANDAAN: naghahanap ng datos o impormasyon
PASALITA: pagtatanong, pananaliksik, at pakikipanayam
PASULAT: papel-pananaliksik
6. IMPORMATIBO/REPRESENTASYONAL
Ginagamit ang wika sa pagbibigay ng mga
impormasyon at kaalaman sa paraang
expository o paglalahad, pasalaysay,
paglalarawan, pag-iisa-isa at iba
pa. Ginagamit din ito upang makapagturo ng mga kaalaman sa iba’t ibang
larangan o disiplina.
TANDAAN: nagpapahayag ng komunikasyon gamit ang simbolo o sagisag
PASALITA: pahiwatig, hinuha sa isang bagay o paligid
PASULAT: anunsyo, patalastas
7. IMAHINATIBO
Ang wika ay nagsisilbing behikulo ng
imahinasyon ng tao. Nailalabas ng tao ang kanyang
imahinasyon sa tulong ng wika at ito ay makikita sa
mga paglikha ng mga tula, kuwento, sulatin, o
malikhaing pagsulat na produkto ng mayamang guni-guni.
TANDAAN: pagpapahayag ng tao gamit ang kaniyang pagiging malikhain
PASALITA: pahiwatig, hinuha sa isang bagay o paligid
PASULAT: anunsyo, patalastas
Pangalan: ______________________________ Petsa: __________________
Baitang/Seksyon: ________________________ Iskor: ___________________
GAWAIN 1
Panuto: Basahin ang diyalogo sa ibaba. Tukuyin mo ang gamit ng wika ng
mga sinalungguhitang pahayag. Isulat sa papel ang iyong sagot kung ito ay:
A. Instrumental; B. Regulatoryo; C. Heuristiko; D. Personal; E.
Impormatibo; F. Imahinatibo; at I. Interaksyunal.
JOSE: Parang (1) gusto kong sumali sa Performing Arts Club (PAC).
LITO: (2) Ano bang ginagawa sa PAC?
JOSE: (3) Samahan ng mga mag-aaral sa paaralan na may natatanging talento na maaaring
ipamalas sa iba’t ibang programang pampaaralan at maaari ding sa iba’t ibang lugar.
LITO: (4) Ang husay ko ba sa pagsasayaw ay kwalipikado upang ako ay mapasama sa
organisasyon nila?
JOSE: Oo naman! Basta makapasa ka sa kanilang audition. (5) Ang kanilang audition ay
magsisimula na sa susunod na linggo sa tanghalang entablo sa paaralan.
LITO: Ibig sabihin, (6) kailangan kong paghandaan at mag-ensayo para sa susunod na linggo?
JOSE: Parang ganun nga, (7) gusto kong sumali ka rin.
LITO: Ayun naman pala! (8) Bakit mo ko gustong isali riyan?
JOSE: (9) Para makasama kita! maging sa extra curricular.
LITO: (10) Ang organisayong ito ang magbibigay kulay sa ating paaaralan sa iba’t ibang
programa sa labas o sa loob man. At maaari ding magbigay ng kompiyansa sa sarili ang iba
pang nagnanais na ipakita ang kanilang angking talento.
JOSE: Tama! Tara Sali ka na!
LITO: Hahahaha sige na nga! Push!
Pangalan: _____________________________ Petsa: _____________________
Baitang/Seksyon: ________________________Iskor: _____________________
GAWAIN 2
Panuto: Panoorin/basahin at suriin ang bawat bidyo/teksto sa ibaba. At
bilang pagpapahalaga, sagutin ang tanong. Maaaring pindutin ang link upang
ma-access ang kabuuan ng bidyo at teksto. Isulat sa papel ang iyong ideya.
Anong uri ng GAMIT NG WIKA ang binibigyang pokus sa napanood na balita sa bidyo?
Ipaliwanag.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________
Pamantayan sa Pagmamarka:
Nilalaman at pagpapaliwag: 5 puntos
Organisasyon: 5 puntos
Kabuoan: 10 puntos
Hidilyn Diaz, inspirasyon para sa naging
scholar sa Zamboanga
ABS-CBN News
Posted at Jul 28 2021 02:09 PM | Updated as of Jul
28 2021 09:13 PM
Hidilyn Diaz, inspirasyon para sa naging
scholar sa Zamboanga | ABS-CBN News
MAYNILA -- Taglay rin ni Hidilyn Diaz ang ginintuang puso para sa mga kapos-palad at
nangangarap katulad niya -- ayon sa isa sa kaniyang mga naging scholar sa Zamboanga.
Para sa isa sa mga naging scholar ni Diaz na si Jane Hipolito, maituturing na inspirasyon
ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa sa tuwing nag-eensayo sila.
"'Pag kasama niya kami nagba-bonding tapos tinuturuan kami ng good techniques tapos
nagbibigay ng payo sa amin," ani Hipolito sa panayam sa Teleradyo.
"Noong una po si coach nanghihikayat sa akin na imbes na magtambay ka lang sa gym,
mag-training ka lang tapos after nung makita ko si Ate Hidilyn mas naengganyo akong mag-
training nang maigi po. Mahirap sa umpisa pero 'pag ginusto kakayanin naman po," dagdag
niya.
Sinimulan ni Diaz ang kaniyang karera sa weightlifting sa Zamboanga, at kasabay nito ay
marami rin siyang pinagdaanan, partikular na sa usaping pinansyal at suporta sa kaniyang
pakikipagpaligsahan.
Pangalan: _____________________________ Petsa: _____________________
Baitang/Seksyon: ________________________Iskor: _____________________
GAWAIN 3
Panuto: Balikan ang mga pelikulang iyong napanood. Sariwain ang mga
linyang tumatak sa iyo at isulat kung anong gamit ng wika ito. Isulat ang
iyong sagot sa papel.
Pamagat ng Pelikula Linya mula sa Pelikula Gamit ng Wika
Halimbawa: ANAK “sana, tuwing umiinom ka
ng alak, habang hinihithit
mo ang sigarilyo mo,
habang nilulustay mo ang
mga perang pinadala ko!
Sana maisip mo rin kung
ilang pagkain ang tiniis
kong di kainin para lang
makapagpadala ako ng
malaking pera dito…”
Interasyunal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pangalan: ______________________________ Petsa: __________________
Baitang/Seksyon: ________________________ Iskor: ___________________
LAGUMANG PAGSUSULIT A
Panuto: Ang mga sumusunod ay ilan sa mga sumikat na patalastas sa
telebisyon. Tukuyin ang gamit ng wika sa PINASIKAT NA DAYALOGO.
Kung hindi kabisado ang patalastas, maaaring panoorin ang patalastas sa link
na binigay. Bilugan ang titik ng tamang sagot.
1. Jollibee, "Isa pa, isa pa, isa pang CHICKEN JOY!" https://youtu.be/2rJVQxLeKFw
A. Regulatoryo B. Heuristiko C. Personal D. Imahinatibo
2. Fita Biscuit, “Sports Car! Yong Red!”
https://youtu.be/vxUy56Y-cNM
A. Interaksyunal B. Heuristiko C. Personal D. Imahinatibo
3. Sprite, "I LOVE YOU Piolo!"
https://youtu.be/HRu128aOZ3Y
A. Interaksyunal B. Heuristiko C. Personal D. Imahinatibo
4. Vitwater, "Now you know!"
https://youtu.be/2N6mw3ymwM0
A. Regulatoryo B. Interaksyunal C. Instrumental D. Imahinatibo
5. Mc Donalds, “Karen po…”
https://youtu.be/ljy-TcplGug
A. Interaksyunal B. Instrumental C. Personal D. Imahinatibo
6. Selecta Cornetto, "Saan aabot ang 20 pesos mo?"
https://youtu.be/AKZGSG3Gy5c
A. Interaksyunal B. Heuristiko C. Personal D. Imahinatibo
7. PLDT –"Suportahan taka…"
https://youtu.be/rihDHNrDw6g
A. Interaksyunal B. Heuristiko C. Personal D. Imahinatibo
Pangalan: ______________________________ Petsa: __________________
Baitang/Seksyon: ________________________ Iskor: ___________________
LAGUMANG PAGSUSULIT B
Panuto: Tukuyin ang gamit ng wika sa komunidad na ipinakikita sa bawat
sitwasyong nakasalungguhit. Isulat sa papel ang titik ng wastong sagot.
1. Kumusta! Bago lang ako sa lugar na ito, ang ngalan ko nga pala ay Melly.
A. Instrumental B. Interaksyunal C. Representatibo D. Personal
2. “Ikaw ang Pag-ibig, na nais kong dalhin sa buwan. Tayo’y pinagtagpo pero hindi
tinadhana.”
A. Regulatoryo B. Heuristiko C. Imahinatibo D. Representatibo
3. “Anak, pasuyo nga, pakibuksan ang bintana sa kuwarto. Sobrang init!”
A. Instrumental B. Interaksyunal C. Representatibo D. Personal
4. “Mas maganda kapag naka-mask at faceshield” ayon sa DOH.
A. Regulatoryo B. Heuristiko C. ImahinatiboD. Representatibo
5. Naniniwala akong dapat manatiling MECQ ang Metro Manila dahil sa patuloy na pagtaas
ng pasyenteng positibo sa COVID-19.
A. Instrumental B. Interaksyunal C. Representatibo D. Personal
6. Ultimo panahon ay hindi sumasang-ayon sa iyong kagustuhan!
A. Regulatoryo B. Heuristiko C. Imahinatibo D. Representatibo
7. Mas maganda ka sa paningin ko, promise, kapag nakapikit.
A. Instrumental B. Interaksyunal C. Representatibo D. Personal
8. Panahon ngayon ng pandemya, kaya bawal lumabas, kapag lumabag… Multa!
A. Regulatoryo B. Heuristiko C. Imahinatibo D. Representatibo
Pangalan: ______________________________ Petsa: __________________
Baitang/Seksyon: ________________________ Iskor: ___________________
LAGUMANG PAGSUSULIT C
PANUTO: Bigyang palagay ang tanong na ito: “Bakit dapat panatilihin ang
makabuluhang paggamit ng wika sa mundo ng TELEBISYON (Pelikula man o
patalastas o maging sa Balita)?” Maging gabay ang pamantayan sa pagmamarka sa
pagsulat ng iyong sagot. Isulat sa papel ang sagot.
Pamantayan sa Pagmamarka:
Nilalaman: 5 puntos
Organisasyon: 5 puntos
Kabuoan: 10 puntos
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________
SUSING SAGOT
Mga Gawain
Gawain 1 Gawain 2 Gawain 3
1. D Ang mga mag-aaral ay may kani-
kaniyang paraan ng pagsagot,
kung kaya mayroong pamantayan
sa pagpupuntos.
Ang mga mag-aaral ay
may iba’t ibang sagot sa
Gawain.
2. C
3. E
4. C
5. E
6. C
7. D
8. C
9. I
10. E
Mga Sanggunian:
Dayag, A. M. (2016). Pinagyamang Pluma. Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at
Kulturang Pilipino. Quezon City: Phoenix Publishing House
Jocson, M. O. (2016). Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.
Batayang Aklat. Quezon City: Vibal Group, Inc.
Taylan, D. R., et. al. (2016). Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.
Quezon City: Rex Book Store

More Related Content

What's hot

Konseptong pangwika(modyul1)
Konseptong pangwika(modyul1)Konseptong pangwika(modyul1)
Konseptong pangwika(modyul1)
princessalcaraz
 
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docxAGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
Niña Paulette Agsaullo
 
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikanIntroduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
Emma Sarah
 
SUMMATIVE TEST.pptx
SUMMATIVE TEST.pptxSUMMATIVE TEST.pptx
SUMMATIVE TEST.pptx
SemajojIddag
 
DLL sa Komunikasyon
DLL sa KomunikasyonDLL sa Komunikasyon
DLL sa Komunikasyon
Darren Naelgas
 
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptxKATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
ANA MELISSA VENIDO-TUBIO
 
Sitwasyong Pangwika sa Telebisyon.pptx
Sitwasyong Pangwika sa Telebisyon.pptxSitwasyong Pangwika sa Telebisyon.pptx
Sitwasyong Pangwika sa Telebisyon.pptx
claudine66
 
Banghay Aralain sa Filipino: Conative, informative, at labeling na gamit ng wika
Banghay Aralain sa Filipino: Conative, informative, at labeling na gamit ng wikaBanghay Aralain sa Filipino: Conative, informative, at labeling na gamit ng wika
Banghay Aralain sa Filipino: Conative, informative, at labeling na gamit ng wika
Racquelia dabs
 
SHS-DLL-Week-7.docx
SHS-DLL-Week-7.docxSHS-DLL-Week-7.docx
SHS-DLL-Week-7.docx
Romell Delos Reyes
 
cot to print11.docx
cot to print11.docxcot to print11.docx
cot to print11.docx
JORNALYMAGBANUA2
 
Ugnayan ng wika sa tao
Ugnayan ng wika sa taoUgnayan ng wika sa tao
Ugnayan ng wika sa tao
abigail Dayrit
 
Kakayahang Pangkomunikatibo
Kakayahang PangkomunikatiboKakayahang Pangkomunikatibo
Kakayahang Pangkomunikatibo
Joeffrey Sacristan
 
Kakayahang komunikatibo
Kakayahang komunikatiboKakayahang komunikatibo
Kakayahang komunikatibo
Emma Sarah
 
Pinagmulan ng wika
Pinagmulan ng wikaPinagmulan ng wika
Pinagmulan ng wika
john emil estera
 
lesson 1.ppt
lesson 1.pptlesson 1.ppt
lesson 1.ppt
Marife Culaba
 
Kakayahang Sosyolingwistiko.pptx
Kakayahang Sosyolingwistiko.pptxKakayahang Sosyolingwistiko.pptx
Kakayahang Sosyolingwistiko.pptx
JORNALYMAGBANUA2
 
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptxQ2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
MichaelJohnVictoria1
 
Kakayahang pragmatiko
Kakayahang pragmatikoKakayahang pragmatiko
Kakayahang pragmatiko
RheaDelaCruz11
 
Kompan 1st Long Test
Kompan 1st Long TestKompan 1st Long Test
Kompan 1st Long Test
Tine Lachica
 
MGA KONSEPTONG PANGWIKA.pptx
MGA KONSEPTONG PANGWIKA.pptxMGA KONSEPTONG PANGWIKA.pptx
MGA KONSEPTONG PANGWIKA.pptx
ssusere3991e
 

What's hot (20)

Konseptong pangwika(modyul1)
Konseptong pangwika(modyul1)Konseptong pangwika(modyul1)
Konseptong pangwika(modyul1)
 
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docxAGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
 
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikanIntroduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
 
SUMMATIVE TEST.pptx
SUMMATIVE TEST.pptxSUMMATIVE TEST.pptx
SUMMATIVE TEST.pptx
 
DLL sa Komunikasyon
DLL sa KomunikasyonDLL sa Komunikasyon
DLL sa Komunikasyon
 
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptxKATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
 
Sitwasyong Pangwika sa Telebisyon.pptx
Sitwasyong Pangwika sa Telebisyon.pptxSitwasyong Pangwika sa Telebisyon.pptx
Sitwasyong Pangwika sa Telebisyon.pptx
 
Banghay Aralain sa Filipino: Conative, informative, at labeling na gamit ng wika
Banghay Aralain sa Filipino: Conative, informative, at labeling na gamit ng wikaBanghay Aralain sa Filipino: Conative, informative, at labeling na gamit ng wika
Banghay Aralain sa Filipino: Conative, informative, at labeling na gamit ng wika
 
SHS-DLL-Week-7.docx
SHS-DLL-Week-7.docxSHS-DLL-Week-7.docx
SHS-DLL-Week-7.docx
 
cot to print11.docx
cot to print11.docxcot to print11.docx
cot to print11.docx
 
Ugnayan ng wika sa tao
Ugnayan ng wika sa taoUgnayan ng wika sa tao
Ugnayan ng wika sa tao
 
Kakayahang Pangkomunikatibo
Kakayahang PangkomunikatiboKakayahang Pangkomunikatibo
Kakayahang Pangkomunikatibo
 
Kakayahang komunikatibo
Kakayahang komunikatiboKakayahang komunikatibo
Kakayahang komunikatibo
 
Pinagmulan ng wika
Pinagmulan ng wikaPinagmulan ng wika
Pinagmulan ng wika
 
lesson 1.ppt
lesson 1.pptlesson 1.ppt
lesson 1.ppt
 
Kakayahang Sosyolingwistiko.pptx
Kakayahang Sosyolingwistiko.pptxKakayahang Sosyolingwistiko.pptx
Kakayahang Sosyolingwistiko.pptx
 
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptxQ2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
 
Kakayahang pragmatiko
Kakayahang pragmatikoKakayahang pragmatiko
Kakayahang pragmatiko
 
Kompan 1st Long Test
Kompan 1st Long TestKompan 1st Long Test
Kompan 1st Long Test
 
MGA KONSEPTONG PANGWIKA.pptx
MGA KONSEPTONG PANGWIKA.pptxMGA KONSEPTONG PANGWIKA.pptx
MGA KONSEPTONG PANGWIKA.pptx
 

Similar to Shs komunikasyon-q1-w4-5-m3

KPWKP Gamit ng Wika.pptx
KPWKP Gamit ng Wika.pptxKPWKP Gamit ng Wika.pptx
KPWKP Gamit ng Wika.pptx
Karen Fajardo
 
PPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptxPPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptx
ChristianMarkAlmagro
 
Kom-Pan-11_Q1_Modyul-5_Edisyon2_ver1.pdf
Kom-Pan-11_Q1_Modyul-5_Edisyon2_ver1.pdfKom-Pan-11_Q1_Modyul-5_Edisyon2_ver1.pdf
Kom-Pan-11_Q1_Modyul-5_Edisyon2_ver1.pdf
CarlJansenCapalaran
 
Kahalagahan at Tungkulin ng Wika
Kahalagahan at Tungkulin ng WikaKahalagahan at Tungkulin ng Wika
Kahalagahan at Tungkulin ng Wika
Grace Heartfilia
 
THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON
THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHONTHESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON
THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON
Mi L
 
KPWKP Barayti ng Wika.pptx
KPWKP Barayti ng Wika.pptxKPWKP Barayti ng Wika.pptx
KPWKP Barayti ng Wika.pptx
Karen Fajardo
 
07 komunikasyon
07 komunikasyon07 komunikasyon
07 komunikasyon
Mark Ferrer
 
gamitngwikasalipunan-161213061315 (1).pdf
gamitngwikasalipunan-161213061315 (1).pdfgamitngwikasalipunan-161213061315 (1).pdf
gamitngwikasalipunan-161213061315 (1).pdf
kenjisaijo
 
Gamit ng Wika sa Lipunan
Gamit ng Wika sa LipunanGamit ng Wika sa Lipunan
Gamit ng Wika sa Lipunan
Jennifer Gonzales
 
barayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptx
barayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptxbarayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptx
barayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptx
IMELDATORRES8
 
MOSES MOSES.pptx
MOSES MOSES.pptxMOSES MOSES.pptx
MOSES MOSES.pptx
KheiGutierrez
 
Conative, Informative at Labeling na Gamit ng Wika
Conative, Informative at Labeling na Gamit ng WikaConative, Informative at Labeling na Gamit ng Wika
Conative, Informative at Labeling na Gamit ng Wika
Rochelle Nato
 
Gamit ng wika sa lipunan ready powerpoint slides
Gamit ng wika sa lipunan ready powerpoint slidesGamit ng wika sa lipunan ready powerpoint slides
Gamit ng wika sa lipunan ready powerpoint slides
JocelynCayohan
 
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptxKATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
ANA MELISSA VENIDO-TUBIO
 
Komunikasyon-module Senior High School.pdf
Komunikasyon-module Senior High School.pdfKomunikasyon-module Senior High School.pdf
Komunikasyon-module Senior High School.pdf
Billy Caranay
 
GAMIT NG WIKA.pptx
GAMIT NG WIKA.pptxGAMIT NG WIKA.pptx
GAMIT NG WIKA.pptx
Karen Fajardo
 
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdhDLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
RosendaMohana
 
Ang Wika.pptx
Ang Wika.pptxAng Wika.pptx
Ang Wika.pptx
MariaCecilia93
 
Ang Gamit ng Wika.ppt
Ang Gamit ng Wika.pptAng Gamit ng Wika.ppt
Ang Gamit ng Wika.ppt
MariaCecilia93
 
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
JohnCarloMelliza
 

Similar to Shs komunikasyon-q1-w4-5-m3 (20)

KPWKP Gamit ng Wika.pptx
KPWKP Gamit ng Wika.pptxKPWKP Gamit ng Wika.pptx
KPWKP Gamit ng Wika.pptx
 
PPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptxPPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptx
 
Kom-Pan-11_Q1_Modyul-5_Edisyon2_ver1.pdf
Kom-Pan-11_Q1_Modyul-5_Edisyon2_ver1.pdfKom-Pan-11_Q1_Modyul-5_Edisyon2_ver1.pdf
Kom-Pan-11_Q1_Modyul-5_Edisyon2_ver1.pdf
 
Kahalagahan at Tungkulin ng Wika
Kahalagahan at Tungkulin ng WikaKahalagahan at Tungkulin ng Wika
Kahalagahan at Tungkulin ng Wika
 
THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON
THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHONTHESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON
THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON
 
KPWKP Barayti ng Wika.pptx
KPWKP Barayti ng Wika.pptxKPWKP Barayti ng Wika.pptx
KPWKP Barayti ng Wika.pptx
 
07 komunikasyon
07 komunikasyon07 komunikasyon
07 komunikasyon
 
gamitngwikasalipunan-161213061315 (1).pdf
gamitngwikasalipunan-161213061315 (1).pdfgamitngwikasalipunan-161213061315 (1).pdf
gamitngwikasalipunan-161213061315 (1).pdf
 
Gamit ng Wika sa Lipunan
Gamit ng Wika sa LipunanGamit ng Wika sa Lipunan
Gamit ng Wika sa Lipunan
 
barayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptx
barayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptxbarayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptx
barayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptx
 
MOSES MOSES.pptx
MOSES MOSES.pptxMOSES MOSES.pptx
MOSES MOSES.pptx
 
Conative, Informative at Labeling na Gamit ng Wika
Conative, Informative at Labeling na Gamit ng WikaConative, Informative at Labeling na Gamit ng Wika
Conative, Informative at Labeling na Gamit ng Wika
 
Gamit ng wika sa lipunan ready powerpoint slides
Gamit ng wika sa lipunan ready powerpoint slidesGamit ng wika sa lipunan ready powerpoint slides
Gamit ng wika sa lipunan ready powerpoint slides
 
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptxKATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
 
Komunikasyon-module Senior High School.pdf
Komunikasyon-module Senior High School.pdfKomunikasyon-module Senior High School.pdf
Komunikasyon-module Senior High School.pdf
 
GAMIT NG WIKA.pptx
GAMIT NG WIKA.pptxGAMIT NG WIKA.pptx
GAMIT NG WIKA.pptx
 
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdhDLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
 
Ang Wika.pptx
Ang Wika.pptxAng Wika.pptx
Ang Wika.pptx
 
Ang Gamit ng Wika.ppt
Ang Gamit ng Wika.pptAng Gamit ng Wika.ppt
Ang Gamit ng Wika.ppt
 
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
 

Shs komunikasyon-q1-w4-5-m3

 • 1. SHS MODYUL SA KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO IKA-11 NA BAITANG, KUWARTER 1, LINGGO 4-5 MODYUL 3 MELC: Nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan F11PT – Ic – 86 Natutukoy ang iba’t ibang gamit ng wika sa lipunan sa pamamagitan ng napanood na palabas sa telebisyon at pelikula (Halimbawa: Be Careful with My Heart, Got to Believe, Ekstra, On the Job, Word of the Lourd(http://lourddeveyra.blogspot.com)) F11PD – Id – 87
 • 2. PAGPAPAKILALA SA ARALIN INAASAHAN Magandang Buhay! Mahal kong kaibigan, maligayang bati sa iyong sigasig sa pag-aaral! Tiyak kong napayaman muli ang iyong kaalaman sa pagtuklas ng mga kabatiran ukol sa konseptong pangwika. Sa pag-aaral ng konseptong pangwika, kasabay ding pinahahalagahan ang gamit nito sa kapaligiran PASALITA MAN O PASULAT sapagkat ang komunidad ang nagdidikta ng paraan ng paggamit nito sa bawat sitwasyon na hinihingi ng pagkakataon. Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahang matatamo mo nang buong husay ang: Mula sa pagiging kultura ng isang wika nagiging ganap itong instrumento ng tao sa pagpapahayag ng kanyang sarili at sa ganoong punto ay nagiging bahagi ng lipunan ang wika. At bilang isang panlipunang penomenon, ang wika ay nagiging instrumento ng lipunan sa pagsulong ng kanyang sarili o mas maigeng sabihin na magiging instrumento ng pagkontrol sa isang lipunan tungo sa ikauunlad nito o maging sa ikawawasak nito. Michael Alexander Kirkwood Halliday (M.A.K Halliday) Si Michael Alexander Kirkwood Halliday (M.A.K Halliday) isang lingguwistang Briton na ipinanganak sa Inglatera. Pinag-aralan niya ang wika at literaturang Tsino. Siya ang nagpanukala ng PINAKAMAHALAGANG KASANAYANG PAMPAGKATUTO (MELC) Nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan F11PT – Ic – 86 Natutukoy ang iba’t ibang gamit ng wika sa lipunan sa pamamagitan ng napanood na palabas sa telebisyon at pelikula (Halimbawa: Be Careful with My Heart, Got to Believe, Ekstra, On the Job, Word of the Lourd(http://lourddeveyra.blogspot.com)) F11PD – Id – 87
 • 3. ALAMIN AT TANDAAN Systemic Functional Grammar, isang sikat na modelo ng gramatika na gamitin at kilala sa daigdig. Ayon sa kanya ang wika ay ginagamit ng tao sa pakikipagtalastasan sa kaniyang iba’t ibang uri ng lipunang kinabibilangan. Sapagkat ang wika ang salamin ng ating pagakakakilanlan, dito rin masasalamin ang ating mga pakikipagsapalaran sa araw-araw. Anuman ang gawin natin, ito’y masisinag sa wikang ating ginagamit sa pasalita o pasulat mang paraan ng pakikipag-ugnayan natin sa tao. GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN 1. INTERAKSYUNAL Ang tao ay likas na sosyal. Nakikipag-ugnayan siya sa kapwa upang mapanatili ang kanyang relasyong sosyal. Ang wika ay nagbubunsod ng isang interaksyon sa pagitan ng mga indibidwal upang magkaroon ng isang malaya at tuloy-tuloy na palitan ng pahayag TANDAAN: nakapagpapanatili ng relasyong sosyal PASALITA: pangungumusta, pagpapalitan ng biro PASULAT: imbitasyon, programa, liham pangkaibigan 2. INSTRUMENTAL Tumutukoy sa paggamit ng tao sa wika upang matamo ang ating mga pangangailangan at makuha ang mga kagustuhan. TANDAAN: tumutugon sa pangangailangan ng tao PASALITA: pag-uutos, pakikitungo, pangangalakal PASULAT: Liham pangangalakal
 • 4. 3. REGULATORYO Ang wika ay ginagamit para sa pagkontrol ng isang indibidwal, grupo o lipunan, pagkontrol sa kilos, gawi, ugali, at mga katulad nito. Ginagamit ang wika upang magbigay ng direksyon, paalala o babala. Maaaring mapakilos ng tao ang kanyang kapwa sa mabisang paggamit ng wika TANDAAN: kumokontrol/ gumagabay sa kilos at asal ng iba PASALITA: pagbibigay panuto/direksyon, paalala PASULAT: Paggawa ng batas, recipe, direksyon sa isang lugar 4. PERSONAL Ang wika ay ginagamit sa pagpapahayag ng sarili o personal na nararamdaman tulad ng paghanga, pagkayamot, pagkatuwa, pagkainip, kasiyahan, pagmamahal at mga katulad nito. Bilang isang indibidwal, naipakikita ng tao ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon at konsepto sa mga bagay-bagay sa kanyang paligid. TANDAAN: nagpapahayag ng damdamin o opinyon. PASALITA: debate, talakayan PASULAT: pangulong-tudling o editorial, pagsulat ng suring basa, replektibong sulatin 5. HEURISTIKO Instrumento ang wika upang matuto ng mga kaalamang akademiko at matamo ang anumang propesyon. Nalilinang dito ang kasanayang magsuri, mag-eksperimento, magbigay-kahulugan, mamuna at iba pang kasanayan sa pag-iisip pang-akademiko.
 • 5. TANDAAN: naghahanap ng datos o impormasyon PASALITA: pagtatanong, pananaliksik, at pakikipanayam PASULAT: papel-pananaliksik 6. IMPORMATIBO/REPRESENTASYONAL Ginagamit ang wika sa pagbibigay ng mga impormasyon at kaalaman sa paraang expository o paglalahad, pasalaysay, paglalarawan, pag-iisa-isa at iba pa. Ginagamit din ito upang makapagturo ng mga kaalaman sa iba’t ibang larangan o disiplina. TANDAAN: nagpapahayag ng komunikasyon gamit ang simbolo o sagisag PASALITA: pahiwatig, hinuha sa isang bagay o paligid PASULAT: anunsyo, patalastas 7. IMAHINATIBO Ang wika ay nagsisilbing behikulo ng imahinasyon ng tao. Nailalabas ng tao ang kanyang imahinasyon sa tulong ng wika at ito ay makikita sa mga paglikha ng mga tula, kuwento, sulatin, o malikhaing pagsulat na produkto ng mayamang guni-guni. TANDAAN: pagpapahayag ng tao gamit ang kaniyang pagiging malikhain PASALITA: pahiwatig, hinuha sa isang bagay o paligid PASULAT: anunsyo, patalastas
 • 6. Pangalan: ______________________________ Petsa: __________________ Baitang/Seksyon: ________________________ Iskor: ___________________ GAWAIN 1 Panuto: Basahin ang diyalogo sa ibaba. Tukuyin mo ang gamit ng wika ng mga sinalungguhitang pahayag. Isulat sa papel ang iyong sagot kung ito ay: A. Instrumental; B. Regulatoryo; C. Heuristiko; D. Personal; E. Impormatibo; F. Imahinatibo; at I. Interaksyunal. JOSE: Parang (1) gusto kong sumali sa Performing Arts Club (PAC). LITO: (2) Ano bang ginagawa sa PAC? JOSE: (3) Samahan ng mga mag-aaral sa paaralan na may natatanging talento na maaaring ipamalas sa iba’t ibang programang pampaaralan at maaari ding sa iba’t ibang lugar. LITO: (4) Ang husay ko ba sa pagsasayaw ay kwalipikado upang ako ay mapasama sa organisasyon nila? JOSE: Oo naman! Basta makapasa ka sa kanilang audition. (5) Ang kanilang audition ay magsisimula na sa susunod na linggo sa tanghalang entablo sa paaralan. LITO: Ibig sabihin, (6) kailangan kong paghandaan at mag-ensayo para sa susunod na linggo? JOSE: Parang ganun nga, (7) gusto kong sumali ka rin. LITO: Ayun naman pala! (8) Bakit mo ko gustong isali riyan? JOSE: (9) Para makasama kita! maging sa extra curricular. LITO: (10) Ang organisayong ito ang magbibigay kulay sa ating paaaralan sa iba’t ibang programa sa labas o sa loob man. At maaari ding magbigay ng kompiyansa sa sarili ang iba pang nagnanais na ipakita ang kanilang angking talento. JOSE: Tama! Tara Sali ka na! LITO: Hahahaha sige na nga! Push!
 • 7. Pangalan: _____________________________ Petsa: _____________________ Baitang/Seksyon: ________________________Iskor: _____________________ GAWAIN 2 Panuto: Panoorin/basahin at suriin ang bawat bidyo/teksto sa ibaba. At bilang pagpapahalaga, sagutin ang tanong. Maaaring pindutin ang link upang ma-access ang kabuuan ng bidyo at teksto. Isulat sa papel ang iyong ideya. Anong uri ng GAMIT NG WIKA ang binibigyang pokus sa napanood na balita sa bidyo? Ipaliwanag. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ______________________________________________ Pamantayan sa Pagmamarka: Nilalaman at pagpapaliwag: 5 puntos Organisasyon: 5 puntos Kabuoan: 10 puntos Hidilyn Diaz, inspirasyon para sa naging scholar sa Zamboanga ABS-CBN News Posted at Jul 28 2021 02:09 PM | Updated as of Jul 28 2021 09:13 PM Hidilyn Diaz, inspirasyon para sa naging scholar sa Zamboanga | ABS-CBN News MAYNILA -- Taglay rin ni Hidilyn Diaz ang ginintuang puso para sa mga kapos-palad at nangangarap katulad niya -- ayon sa isa sa kaniyang mga naging scholar sa Zamboanga. Para sa isa sa mga naging scholar ni Diaz na si Jane Hipolito, maituturing na inspirasyon ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa sa tuwing nag-eensayo sila. "'Pag kasama niya kami nagba-bonding tapos tinuturuan kami ng good techniques tapos nagbibigay ng payo sa amin," ani Hipolito sa panayam sa Teleradyo. "Noong una po si coach nanghihikayat sa akin na imbes na magtambay ka lang sa gym, mag-training ka lang tapos after nung makita ko si Ate Hidilyn mas naengganyo akong mag- training nang maigi po. Mahirap sa umpisa pero 'pag ginusto kakayanin naman po," dagdag niya. Sinimulan ni Diaz ang kaniyang karera sa weightlifting sa Zamboanga, at kasabay nito ay marami rin siyang pinagdaanan, partikular na sa usaping pinansyal at suporta sa kaniyang pakikipagpaligsahan.
 • 8. Pangalan: _____________________________ Petsa: _____________________ Baitang/Seksyon: ________________________Iskor: _____________________ GAWAIN 3 Panuto: Balikan ang mga pelikulang iyong napanood. Sariwain ang mga linyang tumatak sa iyo at isulat kung anong gamit ng wika ito. Isulat ang iyong sagot sa papel. Pamagat ng Pelikula Linya mula sa Pelikula Gamit ng Wika Halimbawa: ANAK “sana, tuwing umiinom ka ng alak, habang hinihithit mo ang sigarilyo mo, habang nilulustay mo ang mga perang pinadala ko! Sana maisip mo rin kung ilang pagkain ang tiniis kong di kainin para lang makapagpadala ako ng malaking pera dito…” Interasyunal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 • 9. Pangalan: ______________________________ Petsa: __________________ Baitang/Seksyon: ________________________ Iskor: ___________________ LAGUMANG PAGSUSULIT A Panuto: Ang mga sumusunod ay ilan sa mga sumikat na patalastas sa telebisyon. Tukuyin ang gamit ng wika sa PINASIKAT NA DAYALOGO. Kung hindi kabisado ang patalastas, maaaring panoorin ang patalastas sa link na binigay. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Jollibee, "Isa pa, isa pa, isa pang CHICKEN JOY!" https://youtu.be/2rJVQxLeKFw A. Regulatoryo B. Heuristiko C. Personal D. Imahinatibo 2. Fita Biscuit, “Sports Car! Yong Red!” https://youtu.be/vxUy56Y-cNM A. Interaksyunal B. Heuristiko C. Personal D. Imahinatibo 3. Sprite, "I LOVE YOU Piolo!" https://youtu.be/HRu128aOZ3Y A. Interaksyunal B. Heuristiko C. Personal D. Imahinatibo 4. Vitwater, "Now you know!" https://youtu.be/2N6mw3ymwM0 A. Regulatoryo B. Interaksyunal C. Instrumental D. Imahinatibo 5. Mc Donalds, “Karen po…” https://youtu.be/ljy-TcplGug A. Interaksyunal B. Instrumental C. Personal D. Imahinatibo 6. Selecta Cornetto, "Saan aabot ang 20 pesos mo?" https://youtu.be/AKZGSG3Gy5c A. Interaksyunal B. Heuristiko C. Personal D. Imahinatibo 7. PLDT –"Suportahan taka…" https://youtu.be/rihDHNrDw6g A. Interaksyunal B. Heuristiko C. Personal D. Imahinatibo
 • 10. Pangalan: ______________________________ Petsa: __________________ Baitang/Seksyon: ________________________ Iskor: ___________________ LAGUMANG PAGSUSULIT B Panuto: Tukuyin ang gamit ng wika sa komunidad na ipinakikita sa bawat sitwasyong nakasalungguhit. Isulat sa papel ang titik ng wastong sagot. 1. Kumusta! Bago lang ako sa lugar na ito, ang ngalan ko nga pala ay Melly. A. Instrumental B. Interaksyunal C. Representatibo D. Personal 2. “Ikaw ang Pag-ibig, na nais kong dalhin sa buwan. Tayo’y pinagtagpo pero hindi tinadhana.” A. Regulatoryo B. Heuristiko C. Imahinatibo D. Representatibo 3. “Anak, pasuyo nga, pakibuksan ang bintana sa kuwarto. Sobrang init!” A. Instrumental B. Interaksyunal C. Representatibo D. Personal 4. “Mas maganda kapag naka-mask at faceshield” ayon sa DOH. A. Regulatoryo B. Heuristiko C. ImahinatiboD. Representatibo 5. Naniniwala akong dapat manatiling MECQ ang Metro Manila dahil sa patuloy na pagtaas ng pasyenteng positibo sa COVID-19. A. Instrumental B. Interaksyunal C. Representatibo D. Personal 6. Ultimo panahon ay hindi sumasang-ayon sa iyong kagustuhan! A. Regulatoryo B. Heuristiko C. Imahinatibo D. Representatibo 7. Mas maganda ka sa paningin ko, promise, kapag nakapikit. A. Instrumental B. Interaksyunal C. Representatibo D. Personal 8. Panahon ngayon ng pandemya, kaya bawal lumabas, kapag lumabag… Multa! A. Regulatoryo B. Heuristiko C. Imahinatibo D. Representatibo
 • 11. Pangalan: ______________________________ Petsa: __________________ Baitang/Seksyon: ________________________ Iskor: ___________________ LAGUMANG PAGSUSULIT C PANUTO: Bigyang palagay ang tanong na ito: “Bakit dapat panatilihin ang makabuluhang paggamit ng wika sa mundo ng TELEBISYON (Pelikula man o patalastas o maging sa Balita)?” Maging gabay ang pamantayan sa pagmamarka sa pagsulat ng iyong sagot. Isulat sa papel ang sagot. Pamantayan sa Pagmamarka: Nilalaman: 5 puntos Organisasyon: 5 puntos Kabuoan: 10 puntos ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ______________________
 • 12. SUSING SAGOT Mga Gawain Gawain 1 Gawain 2 Gawain 3 1. D Ang mga mag-aaral ay may kani- kaniyang paraan ng pagsagot, kung kaya mayroong pamantayan sa pagpupuntos. Ang mga mag-aaral ay may iba’t ibang sagot sa Gawain. 2. C 3. E 4. C 5. E 6. C 7. D 8. C 9. I 10. E Mga Sanggunian: Dayag, A. M. (2016). Pinagyamang Pluma. Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Quezon City: Phoenix Publishing House Jocson, M. O. (2016). Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Batayang Aklat. Quezon City: Vibal Group, Inc. Taylan, D. R., et. al. (2016). Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Quezon City: Rex Book Store