SlideShare a Scribd company logo
SharePoint- ja Office-seikkailu 2013 –
mitä odotettavissa?


                 Vartti tunnista
Kouluttajaesittely
• Petteri Sjöholm
• Konsultti, Competence Lead - BI ja tiedonhallinta
• Koulutusalueena SharePoint- ja Office-tuotteet
• petteri.sjoholm@sovelto.fi
Esityksen aiheet
• Rakenne ja käyttöönotto lyhyesti
• Käyttöliittymän muutokset
• Tiedon tuottaminen ja seuraaminen entistä helpommin
• Uudistuneet SoMe-ominaisuudet
                            3
Rakenne ja käyttöönotto lyhyesti
     4
Arkkitehtuurimuutokset
• Sharepoint 2013 rakentuu .NET FrameWork 4.0:n päälle
• Sisällöllinen rakenne lähes ennallaan
• Palveluita muutettu ja parannettu
• "Konepellin alla" asiat muuttuneet jonkin verran
                             5
Shredded Storage
•  Tavoitteena tallentaa ainoastaan muutokset, ei koko dokumenttia
•  SharePoint 2010:n toimintatapa:
  • Kun dokumenttia päivitetään, vain osat jotka ovat päivittyneet siirretään
   työasemalta edustapalvelimelle. Sharepoint ei kuitenkaan tue
   osittaispäivityksiä SQL-kantaan joten:
   • koko dokumentti luetaan WFE:lle
   • yhdistetään muutokset alkuperäiseen
   • kirjoitetaan koko dokumentti takaisin SQL-kantaan
•  SharePoint 2013:n toimintatapa
  • Pilkotaan dokumentti osiin jotka tallennetaan SQL-kantaan
  • Dokumentin päivittyessä ainoastaan päivittyneet osat tallennetaan uudelleen
  • Koko dokumenttia ei tarvitse lukea tallennuksen yhteydessä
   edustapalvelimelle
Muuttuneet palvelut
Service Application -muutokset
• Muutamia uusia service applicationeita
  • App Management
   • mahdollistaa SP-sovellusten asentamisen Office Marketplacesta tai App
    Catalogista
  • Sharepoint Translation Services
   • suorittaa (yksinkertaisia) käännöksiä, Word, PPT, XLIFF -> HTML
  • Work Management Service
   • mahdollistaa automatisoitujen töiden suorittamisen Sharepointin,
    Exchangen ja Projectin välillä
  • Azure Workflow Server
   • mahdollistaa ulkoistetun hostin suorittaa työnkulkuja
• Web Analytics ei ole enää Service Application
  • korvattu erillisellä Analytics Platformilla
                                        8
Palvelumuutoksia
• Office Web Apps ei ole enää Service Application
  • Erotettu omaksi tuotteekseen
• FAST Search for Sharepoint
  • Ei enää erillinen tuote Sharepointin päälle
  • Ominaisuudet integroitu Sharepointin hakutoiminnallisuuteen
• Haku ja indeksointi
  • Jatkossa myös muut Office Server –tuotteet integroituvat käyttämään
   Sharepointin haku- ja indeksointitoiminnallisuutta
   • Exchange
   • Lync
   • …
                                      9
Office Web Apps
•  Erillinen tuote, ei enää Sharepointin päälle tuleva Service Application
•  Asennetaan omille palvelimilleen omaksi farmikseen
  • Asennus Sharepoint-palvelimille ei mahdollista
•  Yksi Office Web App –farmi voi tukea useaa Sharepoint-farmia
•  Office dokumentteja mahdollista käyttää useista lähteistä
  •  Sharepoint
  •  Exchange
  •  Lync
  •  Tiedostoresurssit
•  Kolmannet osapuolet voivat integroida omiin tuotteisiinsa
  • Esim. EMC Documentum, IBM FileNet, OpenText, etc.
                                       10
Office Web App URLit SP 2013:ssa
• URLeja yksinkertaistettu paremmin
 luettaviksi
Päivitykset
Päivitysmetodit
• Database Attach Upgrade
 • Ainoa käytettävissä oleva polku "version to version (V2V)" -päivityksissä
 • Voidaan käyttää myös"build to build (B2B)" -päivityksissä
 • Voidaan tehdä sekä sisältökannoille että palvelukannoille
• In-Place Farm Upgrade
 • Käytettävissä ainoastaan"build to build (B2B)" -päivityksissä
                                        13
Tietokannat jotka voidaan päivittää
• Sisältökannat
• Project-kannat
• Profiilikanta
• Social-kanta
• Managed Metadata –kanta
• Secure Store –kanta
• Search Admin -kanta
                   14
Kannat joita ei voida päivittää
• Konfiguraatiokanta
• Indeksikannat
  • Kaikki sisältö indeksoitava uudelleen
• Profiilisynkronointikanta
                       15
Deferred Site Collection Upgrade
• Mahdollistaa vanhojen 2010 site collectioneiden
 muuttumattoman toiminnan SP2013:ssa
  • Ei vaadi Sharepoint 2010 -asennusta
  • SP2013 sisältää kaikki tarvittavat SharePoint 2010 ominaisuudet
• Korvaa vanhan Visual Upgraden
  • Turvallisempi lähestymistapa olemassaolevan sisällön päivitykseen
• Hyvä alaspäin yhteensopivuus
  • Kaikki v14 ominaisuudet rinnakkain v15 ominaisuuksien kanssa
  • Olemassaolevat mukautukset toimivat (suurimmalta osin:)
• Oletustila kaikille site collectioneille päivitetyissä tietokannoissa
  • Ei voida pakottaa tietokantapäivityksen aikana
System Status Bar Notification
Käyttöliittymän
muutokset
         18
Käyttöliittymän muutokset

• Käsitteet pysyneet pitkälti samanlaisina
  • Web-sovellus, sivustokokoelma, sivusto, kirjasto, asiakirja, versio
• Uudelleenjärjestelyä
  •  Sivujen perusrakenteet samanlaisia, mutta asettelut muuttuvat
  •  Käyttäjän profiilisivu -> About Me
  •  Oma sivusto -> Skydrive Pro
  •  Sosiaalisen median vaikutus käyttöliittymään
• Visuaalinen ilme uudistuu
  • Yksinkertaistuminen ja grafiikan väheneminen
  • Navigointirakenteen piilottaminen tarvittaessa auttaa sisältöön
   keskittymisessä
  • Teemat muuttuvat kokonaan uudenlaisiksi                                      19
Käyttöliittymän muutokset, jatkoa

• Erilaisilla päätelaitteilla työskentely
  • Device Channels sivuston asetuksissa mahdollistaa eri master-sivujen
   kohdistamisen eri päätelaitteille
   • Laitteen tunnistavat säännöt luodaan Device Channels –asetuksissa
   • Device Channel –kohtaiset master-sivut määritetään master-sivujen
    asetuksissa
  • Mobiilioptimoitu käyttöliittymä
  • Päätelaite määrittää millainen sivu latautuu selaimeen
  • Design Managerilla master-sivujen ja sivumallien luonti sekä hallinta
                                       20
Design Manager
         21
Tiedon tuottaminen
ja seuraaminen
entistä helpommin
           22
Muutoksia
• Kirjastot ja luettelot ovat jatkossa Appseja
• SharePoint Storesta lisää sovelluksia rahalla tai ilmaiseksi
• Tiedostojen selainkäyttöisyys monipuolisempaa
• Esikatselutoiminnot kirjastoissa ja hakutuloksissa
                                 23
Cross-Site Publishing
• Catalog
  • Kirjastot ja luettelot voidaan määrittää Catalogeiksi, jolloin niiden sisältöä
   voidaan tarvittaessa esittää jopa anonyymille käyttäjälle toisessa
   sivustokokoelmassa.
  • Esimerkiksi yrityksellä myynnissä olevat tuotteet listataan tuoteluettelossa
   Product Catalog Site Collectionissa, josta ne nousevat näkyviin omassa site
   collectionissa olevaan internetsivustoon
• Content Search Web Part
  • Mahdollistaa esimerkiksi kirjastojen ja luetteloiden sisällön esittämisen yli
   sivustokokoelmarajojen
• Catalog ja CSWP esittävät indeksoitua sisältöä, joten
 sisältöpäivityksissä indeksointivälin pituinen viive                                           24
Promoted Links
• Uusi linkkiluettelo, jossa määritetään
  • linkin otsikko ja kohde
  • taustakuva
  • kuvausteksti, joka näkyy hiiren ollessa linkin päällä.
• Promoted Links -luettelon voi esittää perinteisenä luettelona tai
 kuvina
                                   25
Image Renditions 1/3
• Alkuperäisestä kuvasta voidaan muodostaa eri tarpeisiin eri
 kokoisia versioita
• Kuva tarvittaessa skaalautuu sekä näyttökoon että tiedostokoon
 osalta
• Käytettävissä olevat kuvakoot esimääritetään sivustokokoelman
 ylimmän tason sivuston asetuksissa
                                  26
Image Renditions 2/3
• Rajauksia voidaan tarvittaessa hallita keskitetysti kuvakohtaisesti
 kuvakirjaston kautta
                                    27
Image Renditions 3/3
• Käyttäjä lisää kuvan haluamaansa sivuun normaalisti ja valitsee
 sen lopullisen koon
                                  28
Dokumentin käsittely
• Dokumentin valikosta voit mm.:
 • esikatsella Office-tiedostoja
 • muuntaa Word- ja PowerPoint-
  tiedostoja PDF-muotoon
 • määrittää käyttöoikeuksia (share)
 • määrittää tiedoston seurattavaksi
  (follow)
 • lähettää ulkopuoliselle käyttäjälle
  Guest linkin, jolla dokumenttia
  pääsee muokkaamaan ilman erillistä
  autentikoitumista (O365). Linkin voi
  poistaa ja luoda uudelleen milloin
  tahansa (Office-tiedostot)
                      29
Dokumentin muokkaaminen selaimessa
                   30
Projektisivuston muutokset
• Useita erilaisia tapoja esittää listan tehtäviä, mm. aikajana.
• Enemmän infoa yhdellä vilkaisulla
                                  31
Uudistuneet
SoMe-
ominaisuudet
        32
Parannettu keskustelupalsta
• Kirjoituksen merkitseminen kysymykseksi
• Listaus vastaamattomista kysymyksistä
• Listaus itse aloitetuista keskusteluista
• Parhaan vastauksen merkitseminen ja listaus keskusteluista, joissa
 on merkitty paras vastaus
• Keskustelun esillenosto (Mark as featured) sekä listaus esille
 nostetuista keskusteluista
• Mahdollisuus arvostella (rating) sekä tykätä (like) keskusteluissa
• Mahdollisuus upottaa keskusteluun taulukoita, kuvia ja videoita
 (myös koodilla esim. Youtube-videoita)
                                    33
Community Site
• Yhteisösivusto esimerkiksi kysymys-/vastauspalstaksi
• Keskustelijoita voidaan pisteyttää aktiivisuuden mukaisesti
• Ennalta määritetyillä pistemäärillä saavuttaa tasoja, jotka voidaan
 kuvata graafisesti tai sanallisesti
• Helppo löytää kiinnostavat, vastaamattomat, parhaat vastaukset
 sisältävät sekä omat keskustelut
                                    34
Mikroblogit
•  Newsfeed-mikroblogi saadaan käyttöön
  aktivoimalla site feature nimeltä Site Feed
•  Mikroblogiin eli newsfeed-palstalle
  käyttäjä voi kirjoittaa tekstiä sekä lisätä
  linkkejä ja kuvia
•  Kirjoituksia voi lukea siinä sivustossa missä
  ne luotiin, mutta uudet kirjoituksen
  ilmestyvät myös käyttäjän omaan
  newsfeediin jos:
  • käyttäjä seuraa sivustoa, missä kirjoitus
   tehtiin
  • käyttäjä seuraa kirjoituksen tekijää
  • kirjoituksessa mainitaan kyseinen käyttäjä
  • kirjoituksessa mainitaan käyttäjän seuraama
   tagi
                          35
Mikroblogin toimintoja
•  Kirjoittajia voi seurata (Follow), jolloin seurattavan henkilön muutkin
  kirjoitukset nousevat jatkossa näkyviin seuraajan My Siten Newsfeediin
•  Kirjoituksista voi tykätä (Like), jolloin tykkääjää seuraavat henkilöt saavat
  myös Newsfeediinsä tiedon tästä uudesta tykättävästä asiasta
•  Kirjoitukseen voi vastata (Reply)
•  Kirjoituksen voi poistaa (Delete)
•  Kirjoitukseen voi muodostaa tehtävän (Follow up) itselleen omalla My
  Sitella olevaan tehtäväluetteloon
•  Kirjoituksen suoran linkin voi kopioida (Copy link to conversation)
•  Kirjoituksen voi lukita, jolloin siihen ei voi vastata eikä siitä voi tykätä
  (Lock conversation)
                                          36
Muita muutoksia
• Käyttäjäprofiilit: About Me
  • Profiiliominaisuuksien määrää on lisätty, käyttäjästä tiedetään enemmän
• Käyttäjät voivat seurata:
  • toisiaan
  • sivustoja
  • luettelo- ja kirjastokohteita
• My Siten Newsfeed-kirjoitus voidaan kohdistaa kirjoittajan
 seuraaman team siten käyttäjille, jolloin kirjoitus näkyy myös
 kyseisen team siten newsfeedissa sitä seuraavien käyttäjien my
 siten newsfeedissa
• Blogissa muutamia muutoksia, perusperiaate sama kuin 2010-
 versiossa                                        37
Käyttäjän oma newsfeed
• Tieto melkein kaikesta mahdollisesta käyttäjään liittyvästä tai
 käyttäjää koskevasta tulee newsfeediin
• My Siten Newsfeed-kirjoitus voidaan kohdistaa kirjoittajan
 seuraaman team siten käyttäjille, jolloin kirjoitus näkyy myös
 kyseisen team siten newsfeedissa sitä seuraavien käyttäjien my
 siten newsfeedissa
• My Siten newsfeed-kirjoitus näkyy kirjoituksessa mainittujen
 henkilöiden sekä kirjoittajaa seuraavien käyttäjien newsfeedissa
                                   38
SharePoint 2013 Sovelton tarjonnassa
• Avoimet infra- ja sovelluskehityskurssit SharePoint 2013:sta
 tarjontaan heti, kun Microsoft julkaisee MOCit
• Tulossa lisäksi kurssit Excel Services –raportoinnista sekä web-
 osien käytön tehostamisesta


                                   39

More Related Content

Viewers also liked

Sri ramakrishna vijayam_february_2011
Sri ramakrishna vijayam_february_2011Sri ramakrishna vijayam_february_2011
Sri ramakrishna vijayam_february_2011
Sevajothi Crafts
 
CDM Aviation Point of View
CDM Aviation Point of View CDM Aviation Point of View
CDM Aviation Point of View
Hikmat Mahawat Khan
 
114.jt.12.07.seminar.indonesia real estate
114.jt.12.07.seminar.indonesia real estate114.jt.12.07.seminar.indonesia real estate
114.jt.12.07.seminar.indonesia real estate
eddyleks
 
Boletin Ofertas Eures Noviembre 2011
Boletin Ofertas Eures Noviembre 2011Boletin Ofertas Eures Noviembre 2011
Boletin Ofertas Eures Noviembre 2011
formaciopuig
 
Yasser_CV_Certificates_2015
Yasser_CV_Certificates_2015Yasser_CV_Certificates_2015
Yasser_CV_Certificates_2015
Yasser Ismail
 
Irfans xerox
Irfans xeroxIrfans xerox
Irfans xerox
erfaaans
 
Online istrazivanje trzista
Online istrazivanje trzistaOnline istrazivanje trzista
Wagenborg times 2
Wagenborg times 2Wagenborg times 2
Wagenborg times 2
Royal Wagenborg
 
Microsoftin uudet sertifioinnit
Microsoftin uudet sertifioinnitMicrosoftin uudet sertifioinnit
Microsoftin uudet sertifioinnit
Sovelto
 
Professional Summary
Professional SummaryProfessional Summary
Professional Summary
gperdikaris
 
Leks&co company profile
Leks&co company profileLeks&co company profile
Leks&co company profile
Leks&Co
 
Cpns sar 2013
Cpns sar 2013Cpns sar 2013
Endemic Abuse and Impunity in Papua’s Central Highlands
Endemic Abuse and Impunity in Papua’s Central HighlandsEndemic Abuse and Impunity in Papua’s Central Highlands
Endemic Abuse and Impunity in Papua’s Central Highlands
Hapin - Papua Support Foundation
 
2016 06 seaview
2016 06 seaview2016 06 seaview
2016 06 seaview
RINA_SERVICES
 
MPManzon Resume(rev) (2)
MPManzon Resume(rev) (2)MPManzon Resume(rev) (2)
MPManzon Resume(rev) (2)
Melmar Manzon
 
Presentation ENVS 101
Presentation ENVS 101Presentation ENVS 101
Presentation ENVS 101
Rebekah Heusel
 
Upscale Disposable Dinnerware brochure new 2013
Upscale Disposable Dinnerware brochure new 2013Upscale Disposable Dinnerware brochure new 2013
Upscale Disposable Dinnerware brochure new 2013
Fineline Settings
 
Benweir Book July2011
Benweir Book July2011Benweir Book July2011
Benweir Book July2011
ben_weir_74
 

Viewers also liked (19)

Mis
MisMis
Mis
 
Sri ramakrishna vijayam_february_2011
Sri ramakrishna vijayam_february_2011Sri ramakrishna vijayam_february_2011
Sri ramakrishna vijayam_february_2011
 
CDM Aviation Point of View
CDM Aviation Point of View CDM Aviation Point of View
CDM Aviation Point of View
 
114.jt.12.07.seminar.indonesia real estate
114.jt.12.07.seminar.indonesia real estate114.jt.12.07.seminar.indonesia real estate
114.jt.12.07.seminar.indonesia real estate
 
Boletin Ofertas Eures Noviembre 2011
Boletin Ofertas Eures Noviembre 2011Boletin Ofertas Eures Noviembre 2011
Boletin Ofertas Eures Noviembre 2011
 
Yasser_CV_Certificates_2015
Yasser_CV_Certificates_2015Yasser_CV_Certificates_2015
Yasser_CV_Certificates_2015
 
Irfans xerox
Irfans xeroxIrfans xerox
Irfans xerox
 
Online istrazivanje trzista
Online istrazivanje trzistaOnline istrazivanje trzista
Online istrazivanje trzista
 
Wagenborg times 2
Wagenborg times 2Wagenborg times 2
Wagenborg times 2
 
Microsoftin uudet sertifioinnit
Microsoftin uudet sertifioinnitMicrosoftin uudet sertifioinnit
Microsoftin uudet sertifioinnit
 
Professional Summary
Professional SummaryProfessional Summary
Professional Summary
 
Leks&co company profile
Leks&co company profileLeks&co company profile
Leks&co company profile
 
Cpns sar 2013
Cpns sar 2013Cpns sar 2013
Cpns sar 2013
 
Endemic Abuse and Impunity in Papua’s Central Highlands
Endemic Abuse and Impunity in Papua’s Central HighlandsEndemic Abuse and Impunity in Papua’s Central Highlands
Endemic Abuse and Impunity in Papua’s Central Highlands
 
2016 06 seaview
2016 06 seaview2016 06 seaview
2016 06 seaview
 
MPManzon Resume(rev) (2)
MPManzon Resume(rev) (2)MPManzon Resume(rev) (2)
MPManzon Resume(rev) (2)
 
Presentation ENVS 101
Presentation ENVS 101Presentation ENVS 101
Presentation ENVS 101
 
Upscale Disposable Dinnerware brochure new 2013
Upscale Disposable Dinnerware brochure new 2013Upscale Disposable Dinnerware brochure new 2013
Upscale Disposable Dinnerware brochure new 2013
 
Benweir Book July2011
Benweir Book July2011Benweir Book July2011
Benweir Book July2011
 

Similar to SharePoint 2013

Excel 2013 Power BI -seminaari
Excel 2013 Power BI -seminaariExcel 2013 Power BI -seminaari
Excel 2013 Power BI -seminaari
Sovelto
 
Uusi SharePoint 2013 paremman liiketoiminnan mahdollistajana
Uusi SharePoint 2013 paremman liiketoiminnan mahdollistajanaUusi SharePoint 2013 paremman liiketoiminnan mahdollistajana
Uusi SharePoint 2013 paremman liiketoiminnan mahdollistajana
Perttu Monthan
 
Excel 2013 Power BI
Excel 2013 Power BIExcel 2013 Power BI
Excel 2013 Power BI
Sovelto
 
Mac-työasemat ylläpidon kiusana
Mac-työasemat ylläpidon kiusanaMac-työasemat ylläpidon kiusana
Mac-työasemat ylläpidon kiusana
Sovelto
 
Keep on track ignite special 3.10.2017
Keep on track ignite special 3.10.2017Keep on track ignite special 3.10.2017
Keep on track ignite special 3.10.2017
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
Mitä uutta Office 365:ssa ja milloin tulee SharePoint 2016? Office 365 Keep o...
Mitä uutta Office 365:ssa ja milloin tulee SharePoint 2016? Office 365 Keep o...Mitä uutta Office 365:ssa ja milloin tulee SharePoint 2016? Office 365 Keep o...
Mitä uutta Office 365:ssa ja milloin tulee SharePoint 2016? Office 365 Keep o...
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
Keep on track 12 / 2016
Keep on track 12 / 2016Keep on track 12 / 2016
Keep on track 12 / 2016
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
SharePoint 2016 ensiesittelyssä
SharePoint 2016 ensiesittelyssäSharePoint 2016 ensiesittelyssä
SharePoint 2016 ensiesittelyssä
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
Keep on track 15 2 2017
Keep on track 15 2 2017Keep on track 15 2 2017
Keep on track 15 2 2017
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
Store App -kehityksen aloittaminen
Store App -kehityksen aloittaminenStore App -kehityksen aloittaminen
Store App -kehityksen aloittaminen
Sovelto
 
Keep on track 13.2.2019
Keep on track 13.2.2019Keep on track 13.2.2019
Keep on track 13.2.2019
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
Share point communication sites esittely
Share point communication sites esittelyShare point communication sites esittely
Share point communication sites esittely
Digital Illustrated
 
Pilvet ja Office 365 8.12.14
Pilvet ja Office 365 8.12.14Pilvet ja Office 365 8.12.14
Pilvet ja Office 365 8.12.14
Matleena Laakso
 
Office 2013 antti_kivivalli_20121129
Office 2013 antti_kivivalli_20121129Office 2013 antti_kivivalli_20121129
Office 2013 antti_kivivalli_20121129
Sovelto
 
Office 2013
Office 2013Office 2013
Office 2013
Sovelto
 
Keep on track 14.2.2018
Keep on track 14.2.2018Keep on track 14.2.2018
Keep on track 14.2.2018
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
Share point klubi 20100216
Share point klubi 20100216Share point klubi 20100216
Share point klubi 20100216
Heli Böhm
 
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
Teemu Tiainen
 

Similar to SharePoint 2013 (20)

Excel 2013 Power BI -seminaari
Excel 2013 Power BI -seminaariExcel 2013 Power BI -seminaari
Excel 2013 Power BI -seminaari
 
Sp2013 mitä uutta_henrik
Sp2013 mitä uutta_henrikSp2013 mitä uutta_henrik
Sp2013 mitä uutta_henrik
 
Uusi SharePoint 2013 paremman liiketoiminnan mahdollistajana
Uusi SharePoint 2013 paremman liiketoiminnan mahdollistajanaUusi SharePoint 2013 paremman liiketoiminnan mahdollistajana
Uusi SharePoint 2013 paremman liiketoiminnan mahdollistajana
 
Excel 2013 Power BI
Excel 2013 Power BIExcel 2013 Power BI
Excel 2013 Power BI
 
Mac-työasemat ylläpidon kiusana
Mac-työasemat ylläpidon kiusanaMac-työasemat ylläpidon kiusana
Mac-työasemat ylläpidon kiusana
 
Keep on track ignite special 3.10.2017
Keep on track ignite special 3.10.2017Keep on track ignite special 3.10.2017
Keep on track ignite special 3.10.2017
 
Mitä uutta Office 365:ssa ja milloin tulee SharePoint 2016? Office 365 Keep o...
Mitä uutta Office 365:ssa ja milloin tulee SharePoint 2016? Office 365 Keep o...Mitä uutta Office 365:ssa ja milloin tulee SharePoint 2016? Office 365 Keep o...
Mitä uutta Office 365:ssa ja milloin tulee SharePoint 2016? Office 365 Keep o...
 
Keep on track 12 / 2016
Keep on track 12 / 2016Keep on track 12 / 2016
Keep on track 12 / 2016
 
SharePoint 2016 ensiesittelyssä
SharePoint 2016 ensiesittelyssäSharePoint 2016 ensiesittelyssä
SharePoint 2016 ensiesittelyssä
 
Keep on track 15 2 2017
Keep on track 15 2 2017Keep on track 15 2 2017
Keep on track 15 2 2017
 
Store App -kehityksen aloittaminen
Store App -kehityksen aloittaminenStore App -kehityksen aloittaminen
Store App -kehityksen aloittaminen
 
Keep on track 13.2.2019
Keep on track 13.2.2019Keep on track 13.2.2019
Keep on track 13.2.2019
 
Share point communication sites esittely
Share point communication sites esittelyShare point communication sites esittely
Share point communication sites esittely
 
Pilvet ja Office 365 8.12.14
Pilvet ja Office 365 8.12.14Pilvet ja Office 365 8.12.14
Pilvet ja Office 365 8.12.14
 
Office 2013 antti_kivivalli_20121129
Office 2013 antti_kivivalli_20121129Office 2013 antti_kivivalli_20121129
Office 2013 antti_kivivalli_20121129
 
Office 2013
Office 2013Office 2013
Office 2013
 
Keep on track 14.2.2018
Keep on track 14.2.2018Keep on track 14.2.2018
Keep on track 14.2.2018
 
Share point klubi 20100216
Share point klubi 20100216Share point klubi 20100216
Share point klubi 20100216
 
EPiServer7-MVC
EPiServer7-MVCEPiServer7-MVC
EPiServer7-MVC
 
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
 

More from Sovelto

LOISTO-palvelu
LOISTO-palveluLOISTO-palvelu
LOISTO-palvelu
Sovelto
 
Sovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittelySovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittely
Sovelto
 
Windows 10 hallinnan näkökulmasta
Windows 10 hallinnan näkökulmastaWindows 10 hallinnan näkökulmasta
Windows 10 hallinnan näkökulmasta
Sovelto
 
Windows 10 käyttäjän näkökulmasta
Windows 10 käyttäjän näkökulmastaWindows 10 käyttäjän näkökulmasta
Windows 10 käyttäjän näkökulmasta
Sovelto
 
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuuTilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Sovelto
 
Ansaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaaAnsaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaa
Sovelto
 
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Sovelto
 
Ajankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoaAjankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoa
Sovelto
 
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukenaYhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Sovelto
 
Hyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuusHyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuus
Sovelto
 
Tietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuriTietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuri
Sovelto
 
Intune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMSIntune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMS
Sovelto
 
Azure Active Directory
Azure Active DirectoryAzure Active Directory
Azure Active Directory
Sovelto
 
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
Sovelto
 
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen ​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
Sovelto
 
Seminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanatSeminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanat
Sovelto
 
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, TilannejohtaminenEsimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Sovelto
 
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
 Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Sovelto
 
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Sovelto
 
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Sovelto
 

More from Sovelto (20)

LOISTO-palvelu
LOISTO-palveluLOISTO-palvelu
LOISTO-palvelu
 
Sovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittelySovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittely
 
Windows 10 hallinnan näkökulmasta
Windows 10 hallinnan näkökulmastaWindows 10 hallinnan näkökulmasta
Windows 10 hallinnan näkökulmasta
 
Windows 10 käyttäjän näkökulmasta
Windows 10 käyttäjän näkökulmastaWindows 10 käyttäjän näkökulmasta
Windows 10 käyttäjän näkökulmasta
 
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuuTilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
 
Ansaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaaAnsaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaa
 
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
 
Ajankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoaAjankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoa
 
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukenaYhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
 
Hyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuusHyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuus
 
Tietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuriTietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuri
 
Intune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMSIntune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMS
 
Azure Active Directory
Azure Active DirectoryAzure Active Directory
Azure Active Directory
 
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
 
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen ​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
 
Seminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanatSeminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanat
 
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, TilannejohtaminenEsimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
 
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
 Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
 
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
 
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
 

SharePoint 2013

 • 1. SharePoint- ja Office-seikkailu 2013 – mitä odotettavissa? Vartti tunnista
 • 2. Kouluttajaesittely • Petteri Sjöholm • Konsultti, Competence Lead - BI ja tiedonhallinta • Koulutusalueena SharePoint- ja Office-tuotteet • petteri.sjoholm@sovelto.fi
 • 3. Esityksen aiheet • Rakenne ja käyttöönotto lyhyesti • Käyttöliittymän muutokset • Tiedon tuottaminen ja seuraaminen entistä helpommin • Uudistuneet SoMe-ominaisuudet 3
 • 5. Arkkitehtuurimuutokset • Sharepoint 2013 rakentuu .NET FrameWork 4.0:n päälle • Sisällöllinen rakenne lähes ennallaan • Palveluita muutettu ja parannettu • "Konepellin alla" asiat muuttuneet jonkin verran 5
 • 6. Shredded Storage • Tavoitteena tallentaa ainoastaan muutokset, ei koko dokumenttia • SharePoint 2010:n toimintatapa: • Kun dokumenttia päivitetään, vain osat jotka ovat päivittyneet siirretään työasemalta edustapalvelimelle. Sharepoint ei kuitenkaan tue osittaispäivityksiä SQL-kantaan joten: • koko dokumentti luetaan WFE:lle • yhdistetään muutokset alkuperäiseen • kirjoitetaan koko dokumentti takaisin SQL-kantaan • SharePoint 2013:n toimintatapa • Pilkotaan dokumentti osiin jotka tallennetaan SQL-kantaan • Dokumentin päivittyessä ainoastaan päivittyneet osat tallennetaan uudelleen • Koko dokumenttia ei tarvitse lukea tallennuksen yhteydessä edustapalvelimelle
 • 8. Service Application -muutokset • Muutamia uusia service applicationeita • App Management • mahdollistaa SP-sovellusten asentamisen Office Marketplacesta tai App Catalogista • Sharepoint Translation Services • suorittaa (yksinkertaisia) käännöksiä, Word, PPT, XLIFF -> HTML • Work Management Service • mahdollistaa automatisoitujen töiden suorittamisen Sharepointin, Exchangen ja Projectin välillä • Azure Workflow Server • mahdollistaa ulkoistetun hostin suorittaa työnkulkuja • Web Analytics ei ole enää Service Application • korvattu erillisellä Analytics Platformilla 8
 • 9. Palvelumuutoksia • Office Web Apps ei ole enää Service Application • Erotettu omaksi tuotteekseen • FAST Search for Sharepoint • Ei enää erillinen tuote Sharepointin päälle • Ominaisuudet integroitu Sharepointin hakutoiminnallisuuteen • Haku ja indeksointi • Jatkossa myös muut Office Server –tuotteet integroituvat käyttämään Sharepointin haku- ja indeksointitoiminnallisuutta • Exchange • Lync • … 9
 • 10. Office Web Apps • Erillinen tuote, ei enää Sharepointin päälle tuleva Service Application • Asennetaan omille palvelimilleen omaksi farmikseen • Asennus Sharepoint-palvelimille ei mahdollista • Yksi Office Web App –farmi voi tukea useaa Sharepoint-farmia • Office dokumentteja mahdollista käyttää useista lähteistä • Sharepoint • Exchange • Lync • Tiedostoresurssit • Kolmannet osapuolet voivat integroida omiin tuotteisiinsa • Esim. EMC Documentum, IBM FileNet, OpenText, etc. 10
 • 11. Office Web App URLit SP 2013:ssa • URLeja yksinkertaistettu paremmin luettaviksi
 • 13. Päivitysmetodit • Database Attach Upgrade • Ainoa käytettävissä oleva polku "version to version (V2V)" -päivityksissä • Voidaan käyttää myös"build to build (B2B)" -päivityksissä • Voidaan tehdä sekä sisältökannoille että palvelukannoille • In-Place Farm Upgrade • Käytettävissä ainoastaan"build to build (B2B)" -päivityksissä 13
 • 14. Tietokannat jotka voidaan päivittää • Sisältökannat • Project-kannat • Profiilikanta • Social-kanta • Managed Metadata –kanta • Secure Store –kanta • Search Admin -kanta 14
 • 15. Kannat joita ei voida päivittää • Konfiguraatiokanta • Indeksikannat • Kaikki sisältö indeksoitava uudelleen • Profiilisynkronointikanta 15
 • 16. Deferred Site Collection Upgrade • Mahdollistaa vanhojen 2010 site collectioneiden muuttumattoman toiminnan SP2013:ssa • Ei vaadi Sharepoint 2010 -asennusta • SP2013 sisältää kaikki tarvittavat SharePoint 2010 ominaisuudet • Korvaa vanhan Visual Upgraden • Turvallisempi lähestymistapa olemassaolevan sisällön päivitykseen • Hyvä alaspäin yhteensopivuus • Kaikki v14 ominaisuudet rinnakkain v15 ominaisuuksien kanssa • Olemassaolevat mukautukset toimivat (suurimmalta osin:) • Oletustila kaikille site collectioneille päivitetyissä tietokannoissa • Ei voida pakottaa tietokantapäivityksen aikana
 • 17. System Status Bar Notification
 • 19. Käyttöliittymän muutokset • Käsitteet pysyneet pitkälti samanlaisina • Web-sovellus, sivustokokoelma, sivusto, kirjasto, asiakirja, versio • Uudelleenjärjestelyä • Sivujen perusrakenteet samanlaisia, mutta asettelut muuttuvat • Käyttäjän profiilisivu -> About Me • Oma sivusto -> Skydrive Pro • Sosiaalisen median vaikutus käyttöliittymään • Visuaalinen ilme uudistuu • Yksinkertaistuminen ja grafiikan väheneminen • Navigointirakenteen piilottaminen tarvittaessa auttaa sisältöön keskittymisessä • Teemat muuttuvat kokonaan uudenlaisiksi 19
 • 20. Käyttöliittymän muutokset, jatkoa • Erilaisilla päätelaitteilla työskentely • Device Channels sivuston asetuksissa mahdollistaa eri master-sivujen kohdistamisen eri päätelaitteille • Laitteen tunnistavat säännöt luodaan Device Channels –asetuksissa • Device Channel –kohtaiset master-sivut määritetään master-sivujen asetuksissa • Mobiilioptimoitu käyttöliittymä • Päätelaite määrittää millainen sivu latautuu selaimeen • Design Managerilla master-sivujen ja sivumallien luonti sekä hallinta 20
 • 23. Muutoksia • Kirjastot ja luettelot ovat jatkossa Appseja • SharePoint Storesta lisää sovelluksia rahalla tai ilmaiseksi • Tiedostojen selainkäyttöisyys monipuolisempaa • Esikatselutoiminnot kirjastoissa ja hakutuloksissa 23
 • 24. Cross-Site Publishing • Catalog • Kirjastot ja luettelot voidaan määrittää Catalogeiksi, jolloin niiden sisältöä voidaan tarvittaessa esittää jopa anonyymille käyttäjälle toisessa sivustokokoelmassa. • Esimerkiksi yrityksellä myynnissä olevat tuotteet listataan tuoteluettelossa Product Catalog Site Collectionissa, josta ne nousevat näkyviin omassa site collectionissa olevaan internetsivustoon • Content Search Web Part • Mahdollistaa esimerkiksi kirjastojen ja luetteloiden sisällön esittämisen yli sivustokokoelmarajojen • Catalog ja CSWP esittävät indeksoitua sisältöä, joten sisältöpäivityksissä indeksointivälin pituinen viive 24
 • 25. Promoted Links • Uusi linkkiluettelo, jossa määritetään • linkin otsikko ja kohde • taustakuva • kuvausteksti, joka näkyy hiiren ollessa linkin päällä. • Promoted Links -luettelon voi esittää perinteisenä luettelona tai kuvina 25
 • 26. Image Renditions 1/3 • Alkuperäisestä kuvasta voidaan muodostaa eri tarpeisiin eri kokoisia versioita • Kuva tarvittaessa skaalautuu sekä näyttökoon että tiedostokoon osalta • Käytettävissä olevat kuvakoot esimääritetään sivustokokoelman ylimmän tason sivuston asetuksissa 26
 • 27. Image Renditions 2/3 • Rajauksia voidaan tarvittaessa hallita keskitetysti kuvakohtaisesti kuvakirjaston kautta 27
 • 28. Image Renditions 3/3 • Käyttäjä lisää kuvan haluamaansa sivuun normaalisti ja valitsee sen lopullisen koon 28
 • 29. Dokumentin käsittely • Dokumentin valikosta voit mm.: • esikatsella Office-tiedostoja • muuntaa Word- ja PowerPoint- tiedostoja PDF-muotoon • määrittää käyttöoikeuksia (share) • määrittää tiedoston seurattavaksi (follow) • lähettää ulkopuoliselle käyttäjälle Guest linkin, jolla dokumenttia pääsee muokkaamaan ilman erillistä autentikoitumista (O365). Linkin voi poistaa ja luoda uudelleen milloin tahansa (Office-tiedostot) 29
 • 31. Projektisivuston muutokset • Useita erilaisia tapoja esittää listan tehtäviä, mm. aikajana. • Enemmän infoa yhdellä vilkaisulla 31
 • 33. Parannettu keskustelupalsta • Kirjoituksen merkitseminen kysymykseksi • Listaus vastaamattomista kysymyksistä • Listaus itse aloitetuista keskusteluista • Parhaan vastauksen merkitseminen ja listaus keskusteluista, joissa on merkitty paras vastaus • Keskustelun esillenosto (Mark as featured) sekä listaus esille nostetuista keskusteluista • Mahdollisuus arvostella (rating) sekä tykätä (like) keskusteluissa • Mahdollisuus upottaa keskusteluun taulukoita, kuvia ja videoita (myös koodilla esim. Youtube-videoita) 33
 • 34. Community Site • Yhteisösivusto esimerkiksi kysymys-/vastauspalstaksi • Keskustelijoita voidaan pisteyttää aktiivisuuden mukaisesti • Ennalta määritetyillä pistemäärillä saavuttaa tasoja, jotka voidaan kuvata graafisesti tai sanallisesti • Helppo löytää kiinnostavat, vastaamattomat, parhaat vastaukset sisältävät sekä omat keskustelut 34
 • 35. Mikroblogit • Newsfeed-mikroblogi saadaan käyttöön aktivoimalla site feature nimeltä Site Feed • Mikroblogiin eli newsfeed-palstalle käyttäjä voi kirjoittaa tekstiä sekä lisätä linkkejä ja kuvia • Kirjoituksia voi lukea siinä sivustossa missä ne luotiin, mutta uudet kirjoituksen ilmestyvät myös käyttäjän omaan newsfeediin jos: • käyttäjä seuraa sivustoa, missä kirjoitus tehtiin • käyttäjä seuraa kirjoituksen tekijää • kirjoituksessa mainitaan kyseinen käyttäjä • kirjoituksessa mainitaan käyttäjän seuraama tagi 35
 • 36. Mikroblogin toimintoja • Kirjoittajia voi seurata (Follow), jolloin seurattavan henkilön muutkin kirjoitukset nousevat jatkossa näkyviin seuraajan My Siten Newsfeediin • Kirjoituksista voi tykätä (Like), jolloin tykkääjää seuraavat henkilöt saavat myös Newsfeediinsä tiedon tästä uudesta tykättävästä asiasta • Kirjoitukseen voi vastata (Reply) • Kirjoituksen voi poistaa (Delete) • Kirjoitukseen voi muodostaa tehtävän (Follow up) itselleen omalla My Sitella olevaan tehtäväluetteloon • Kirjoituksen suoran linkin voi kopioida (Copy link to conversation) • Kirjoituksen voi lukita, jolloin siihen ei voi vastata eikä siitä voi tykätä (Lock conversation) 36
 • 37. Muita muutoksia • Käyttäjäprofiilit: About Me • Profiiliominaisuuksien määrää on lisätty, käyttäjästä tiedetään enemmän • Käyttäjät voivat seurata: • toisiaan • sivustoja • luettelo- ja kirjastokohteita • My Siten Newsfeed-kirjoitus voidaan kohdistaa kirjoittajan seuraaman team siten käyttäjille, jolloin kirjoitus näkyy myös kyseisen team siten newsfeedissa sitä seuraavien käyttäjien my siten newsfeedissa • Blogissa muutamia muutoksia, perusperiaate sama kuin 2010- versiossa 37
 • 38. Käyttäjän oma newsfeed • Tieto melkein kaikesta mahdollisesta käyttäjään liittyvästä tai käyttäjää koskevasta tulee newsfeediin • My Siten Newsfeed-kirjoitus voidaan kohdistaa kirjoittajan seuraaman team siten käyttäjille, jolloin kirjoitus näkyy myös kyseisen team siten newsfeedissa sitä seuraavien käyttäjien my siten newsfeedissa • My Siten newsfeed-kirjoitus näkyy kirjoituksessa mainittujen henkilöiden sekä kirjoittajaa seuraavien käyttäjien newsfeedissa 38
 • 39. SharePoint 2013 Sovelton tarjonnassa • Avoimet infra- ja sovelluskehityskurssit SharePoint 2013:sta tarjontaan heti, kun Microsoft julkaisee MOCit • Tulossa lisäksi kurssit Excel Services –raportoinnista sekä web- osien käytön tehostamisesta 39