SlideShare a Scribd company logo
Service Design
    &
Service Branding
“... we know the price of everything
     and the value of nothing"
       -- Ed Milliband / Oscar Wilde
2
                       servicedesigninstitute
Søren Bechmann
                                                    Søren Bechmann                                                                 ?
 At planlægge og gennemføre en kom-
                      Søren Bechmann Kampagner. _ planlægning og gennemførelse
 munikationskampagne er ikke nogen
 eksakt videnskab. Der findes flere veje
 fra start og frem til målet. Men da
 centrale dele af kampagneudvikling
 medfører kreative processer, der
 langt hen ad vejen på ingen måde kan
 hverken styres eller sættes på formler,
 stiger kravene til den del af forløbet,                               – planlægning
 der netop kan struktureres.
                                                    og gennemførelse
 “Kampagner. Planlægning og gennem-
 førelse” bevæger sig på en overskuelig
 måde med processen fra opsanling af
 en briefing fra en kunde og forbere-
 delse, over forberedelse, planning,
 budskabsudformning, kampagneudar-
 bejdelse og præsentation, til godken-
 delse, færdiggørelse, implementering,
 opfølgning og evaluering.


 Bogen tager læseren gennem forløbet
 via nogle nogle enkle modeller og
 indeholder desuden en række check-
 lister, der processen yderligere over-
 skuelig og tilgængelig for alle der
 arbejder med kampagneplanlægning i
 både teori og praksis.


 “Kampagner. Planlægning og gennem-
 førelse” er skrevet af Søren Bechmann,
 der har en lang karriere i reklame-
 branchen bag sig.
                                                    Academica
                                                             Service Branding (?)
                                                                 201?
servicedesigninstitute
servicedesigninstitute
servicedesigninstitute
What is service design?
7
“Servicedesign is about developing
 services that are attractive to the
customers as well as efficient and
 differentiating to the companies”
                    servicedesigninstitute
SD has to be able to handle a lot...!
                    servicedesigninstitute
Servicedesign can develop better services
10
... reveal real needs
   “If I had asked people what    “You can't just ask
    they wanted, they would   customers what they want
    have said faster horses.”  and then try to give that to
                   them. By the time you get
       -- Henry Ford       it built, they'll want
                     something new.”
                       -- Steve Jobs
                               servicedesigninstitute
... involve users
12
... use and integrate new technology
                    servicedesigninstitute
... handle touchpoints

                             Reklame

                    Etc.              PR


       Reklamations-
                                        Website
       håndtering          Faktura
                                               Indretning
     Garanti                                            Tlf. betjening                            ALT
    Rengøring                  kommunikerer             Sponsorater
                                             Korrespondance
             Firmabiler

                                  Personale
                    Miljøprofil

                           Twitter
                                                             servicedesigninstitute
... create service evidencing
                servicedesigninstitute
... handle expectations                  Kundebehov
                  Servicedesign

  Communication

  Experience

  WOM / M

  Sales people
          Forventninger  Leverance
  Alternatives                  Oplevelse  Konklusion

  Mindset

  Price

  ???                                      servicedesigninstitute
... handle complaints
            servicedesigninstitute
... create differentiation and positioning  Differentiation
                        Price

                       servicedesigninstitute
All touchpoints carries a message


                        Advertising
                   Etc.          PR     Complaint handling                     Website
       Invoicing
                                        In-store
     Warrenties                               Telephone service                       EVERYTHING
      Cleaning             communicates           Sponsorships
            Company cars                   Correspondance                               Staff
                    CSR
                         Twitter
                                                   servicedesigninstitute
“Every action tells a story”
          - Disney
                “Every act is a
                marketing act”
                  -- Cordock
 “Your service is
your marketing”
   - live|work


                         servicedesigninstitute
Everything communicates
             {     TP}
               n

      Brand


             M
               i=1
                     servicedesigninstitute
Service is a possibility to
 demonstrate a brand
    in action.
               servicedesigninstitute
Service Marketing

                    Company
                 n
                           Ext
                 atio
                                        Product
                            ern
               nic
                                        Price
                            al c
             mu
                                     4P
                              om
            om
                                        Place
                               mu
            al c
                                nic
          ern                                        Promotion
                                  at
         Int
                                 ion
                     Sales etc.
     Frontstage                           Customer
     employee
                                              servicedesigninstitute
Service Marketing

                     Company
                 n
                              Ext
                 atio
                                           Product
                               ern
               nic
                                           Price
                                al c
             mu
                                        4P
                                 om
            om
                                           Place
                                  mu
            al c
                                   nic
          ern                                           Promotion
                                     at
         Int
                                    ion
                  Service-                        “Part-time
                             Co-producer          marketingemployeer”
                  provider
     Frontstage
                                        Customer           WOM/M
     employee
                        Product
                        Price
                        Place
                    6P   Promotion
                        Process
                        People

                                                           servicedesigninstitute
Attractive
Do the right thing
Outside efficiency


           Constant evaluation
            Keep the balance
            Become better
           Ongoing improvements
                      Efficient
                      Do it right
                    Inside efficiency
                              servicedesigninstitute
Customer Journey
Wait
                                 Listen to the              in line
 Customer Journey                          music


                     Experience the
           Met by        decoration
   da
Fin cks        staff                                                      Sense the
  rbu                                                                 smells
Sta                                                        See the
                                       Discover             possibilitie
                                                                s
                                         the
                                       price level

                       Order
            Pay
Wait for the
 coffee                                                      Taste
                                                         the coffee
                                               n
                                             d ow                      Sense the
                                           t
                                         Si                          atmosphere
                         Find a chair
            Look for a chair


 Find
    lk
the mi

                                                 Didn’t              Look for smth
                                                     find
                                                 anythi
                                                     ng
                                                                   to read in
   Lea                           Wait to
     ve -          Experience         go to the toilet
    said nobody        lack of
      bye
        ...
                 cleaning
Indsigt

Emotional Timeline                                                           Research
3  Location  Decoration
               Smells
                                               Great coffee!!!
                        Possibilities      Order                    Nice atmosphere
                                           Good chair
2                   Music
      Reception
                                        Pay

1


0


-1                                                             Nobody say bye
                                        Milk

                                                                   lack of cleaning
                                                  No newspapers
-2

                             Price level           Find a chair
                 Wait                  Wait                    Wait for toilet
-3
                                                              servicedesigninstitute
Good service can be a question
of deciding where to deliver poor
      service...!”
                  servicedesigninstitute
Service Evidencing
31
             servicedesigninstitute
Service Evidencing
             Formal evidence

             Experienced evidence

             Real evidence
32
                         servicedesigninstitute
The real evidence
33
The formal evidence
34
              servicedesigninstitute
The experienced evidence
35
                servicedesigninstitute
36
37
Service Recovery
          servicedesigninstitute
“Customers don’t
        expect you to be perfect.
        But they do expect you
        to fix things when they
            go wrong.”
Kilde: Barlow
                      servicedesigninstitute
Why do costumers complain?


             Product-problems  Service-problems  Customer-problems
                           27 %
                      53 %
                           20 %
 Kilde: Johnston, 2001                               servicedesigninstitute
40
How many do complain?                          8% now


                          23% later


                          69% never
             “The Complaint Iceberg”


Kilde: British Airways                     servicedesigninstitute
How do customers react...?          Level of satisfaction   Expected reactions

                       Recommend - perhaps...

                 Satisfied  Nothing

               Less satisfied  Complain

                 Irritated  Complain higher level

               Very irritated  Tell friends

            Extremely irritated  Never use again

            Absolutely furious  Advise others never to use again

                       Cosumer terrorism...
Kilde: Johnston, 2001                      servicedesigninstitute
42
When consumers become terrorists...
                   servicedesigninstitute
50% of the customers that feel
   particularly loyal to a company
    do that, because they had a
   problem with the company and
    experienced how the company
      handled the problem...
44
                    servicedesigninstitute
Sticks’n’Sushi
45
Solve
              the
             problem

   Expensive short
                    Guests become
   term — cheap long
                      loyal
      term


     Quality to be           ... and
     measured in          ambassadors
     how many
     taxis that
       are
      ordered...  Viral effect
46
Søren Bechmann
            Søren Bechmann
             Service Design Institute

              www.bechmann.info

           www.servicedesigninstitute.com

              sb@bechmann.info

              Tel. +45 4044 7828

  “Servicedesign”
    (Danish)
ISBN: 9788776757762

More Related Content

What's hot

Service Blueprint - Visualize and understand the entire service network
Service Blueprint - Visualize and understand the entire service networkService Blueprint - Visualize and understand the entire service network
Service Blueprint - Visualize and understand the entire service network
Heller de Paula
 
Service Design Introduction
Service Design IntroductionService Design Introduction
Service Design Introduction
Francesco Sardu
 
Service Design Doing
Service Design DoingService Design Doing
Service Design Doing
Ramakant Gawande
 
Service design, the next ten years
Service design, the next ten yearsService design, the next ten years
Service design, the next ten years
Livework Studio
 
The commodisation of design tools
The commodisation of design toolsThe commodisation of design tools
The commodisation of design tools
Roberta Tassi
 
Evolution of Design & Service Design
Evolution of Design & Service DesignEvolution of Design & Service Design
Evolution of Design & Service Design
Challis Hodge
 
What is service design?
What is service design?What is service design?
What is service design?
Dhyana Scarano
 
UX Vision, Strategy and Teams by Susan Wolfe, Optimal Experience
UX Vision, Strategy and Teams by Susan Wolfe, Optimal ExperienceUX Vision, Strategy and Teams by Susan Wolfe, Optimal Experience
UX Vision, Strategy and Teams by Susan Wolfe, Optimal Experience
UIDesign Group
 
Service Design
Service DesignService Design
Service Design
Edmund Groepl
 
on Service Design
on Service Designon Service Design
on Service Design
Patrick Quattlebaum
 
Introduction to Service Design Thinking & Doing
Introduction to Service Design Thinking & DoingIntroduction to Service Design Thinking & Doing
Introduction to Service Design Thinking & Doing
Jacquelyn Brioux
 
Mapping Experiences - Workshop Presentation
Mapping Experiences - Workshop PresentationMapping Experiences - Workshop Presentation
Mapping Experiences - Workshop Presentation
Jim Kalbach
 
UX STRAT Europe 2017: David Ruiz, "Developing a Multi-Channel Banking Experie...
UX STRAT Europe 2017: David Ruiz, "Developing a Multi-Channel Banking Experie...UX STRAT Europe 2017: David Ruiz, "Developing a Multi-Channel Banking Experie...
UX STRAT Europe 2017: David Ruiz, "Developing a Multi-Channel Banking Experie...
UX STRAT
 
The what, why and how of Service Design
The what, why and how of Service DesignThe what, why and how of Service Design
The what, why and how of Service Design
Spotless
 
Design Thinking
Design Thinking Design Thinking
Design Thinking
Seed-digital
 
Design Thinking - Bootcamp
Design Thinking - BootcampDesign Thinking - Bootcamp
Design Thinking - Bootcamp
Jan Schmiedgen
 
Visual tools to design
Visual tools to designVisual tools to design
Visual tools to design
Roberta Tassi
 
Visual tools to design
Visual tools to designVisual tools to design
Visual tools to design
Roberta Tassi
 
Service Design tools and techniques
Service Design tools and techniquesService Design tools and techniques
Service Design tools and techniques
Kathryn Woolf
 
Deep Service Design
Deep Service DesignDeep Service Design
Deep Service Design
Michael Schofield
 

What's hot (20)

Service Blueprint - Visualize and understand the entire service network
Service Blueprint - Visualize and understand the entire service networkService Blueprint - Visualize and understand the entire service network
Service Blueprint - Visualize and understand the entire service network
 
Service Design Introduction
Service Design IntroductionService Design Introduction
Service Design Introduction
 
Service Design Doing
Service Design DoingService Design Doing
Service Design Doing
 
Service design, the next ten years
Service design, the next ten yearsService design, the next ten years
Service design, the next ten years
 
The commodisation of design tools
The commodisation of design toolsThe commodisation of design tools
The commodisation of design tools
 
Evolution of Design & Service Design
Evolution of Design & Service DesignEvolution of Design & Service Design
Evolution of Design & Service Design
 
What is service design?
What is service design?What is service design?
What is service design?
 
UX Vision, Strategy and Teams by Susan Wolfe, Optimal Experience
UX Vision, Strategy and Teams by Susan Wolfe, Optimal ExperienceUX Vision, Strategy and Teams by Susan Wolfe, Optimal Experience
UX Vision, Strategy and Teams by Susan Wolfe, Optimal Experience
 
Service Design
Service DesignService Design
Service Design
 
on Service Design
on Service Designon Service Design
on Service Design
 
Introduction to Service Design Thinking & Doing
Introduction to Service Design Thinking & DoingIntroduction to Service Design Thinking & Doing
Introduction to Service Design Thinking & Doing
 
Mapping Experiences - Workshop Presentation
Mapping Experiences - Workshop PresentationMapping Experiences - Workshop Presentation
Mapping Experiences - Workshop Presentation
 
UX STRAT Europe 2017: David Ruiz, "Developing a Multi-Channel Banking Experie...
UX STRAT Europe 2017: David Ruiz, "Developing a Multi-Channel Banking Experie...UX STRAT Europe 2017: David Ruiz, "Developing a Multi-Channel Banking Experie...
UX STRAT Europe 2017: David Ruiz, "Developing a Multi-Channel Banking Experie...
 
The what, why and how of Service Design
The what, why and how of Service DesignThe what, why and how of Service Design
The what, why and how of Service Design
 
Design Thinking
Design Thinking Design Thinking
Design Thinking
 
Design Thinking - Bootcamp
Design Thinking - BootcampDesign Thinking - Bootcamp
Design Thinking - Bootcamp
 
Visual tools to design
Visual tools to designVisual tools to design
Visual tools to design
 
Visual tools to design
Visual tools to designVisual tools to design
Visual tools to design
 
Service Design tools and techniques
Service Design tools and techniquesService Design tools and techniques
Service Design tools and techniques
 
Deep Service Design
Deep Service DesignDeep Service Design
Deep Service Design
 

Viewers also liked

Service branding
Service brandingService branding
Service branding
Farzad Kheiriasl
 
Building service brand
Building service brandBuilding service brand
Building service brand
StormTheNorm Ventures
 
Marketing channel system
Marketing channel systemMarketing channel system
Marketing channel system
Mannem Raju
 
Service Blueprint
Service BlueprintService Blueprint
Service Blueprint
Katrin Mathis
 
Distribution channel marketing
Distribution channel marketingDistribution channel marketing
Distribution channel marketing
NinoJosephMihilli12
 
What is marketing channel system and value network
What is marketing channel system and value network What is marketing channel system and value network
What is marketing channel system and value network
Sameer Mathur
 
Communication Objectives
Communication ObjectivesCommunication Objectives
Communication Objectives
Mohsin Akbar
 
Strategic brand management by kevin lane keller
Strategic brand management by kevin lane kellerStrategic brand management by kevin lane keller
Strategic brand management by kevin lane keller
Mirza Md. Ileush
 

Viewers also liked (8)

Service branding
Service brandingService branding
Service branding
 
Building service brand
Building service brandBuilding service brand
Building service brand
 
Marketing channel system
Marketing channel systemMarketing channel system
Marketing channel system
 
Service Blueprint
Service BlueprintService Blueprint
Service Blueprint
 
Distribution channel marketing
Distribution channel marketingDistribution channel marketing
Distribution channel marketing
 
What is marketing channel system and value network
What is marketing channel system and value network What is marketing channel system and value network
What is marketing channel system and value network
 
Communication Objectives
Communication ObjectivesCommunication Objectives
Communication Objectives
 
Strategic brand management by kevin lane keller
Strategic brand management by kevin lane kellerStrategic brand management by kevin lane keller
Strategic brand management by kevin lane keller
 

Similar to Service Design & Service Branding

Would you like service design with that? Presented by Suze Ingram at Web Dire...
Would you like service design with that? Presented by Suze Ingram at Web Dire...Would you like service design with that? Presented by Suze Ingram at Web Dire...
Would you like service design with that? Presented by Suze Ingram at Web Dire...
suzeingram
 
032911 jwu ad_class
032911 jwu ad_class032911 jwu ad_class
032911 jwu ad_class
Jenny Dahl
 
About infusion ppt overview april 2011
About infusion ppt overview  april 2011About infusion ppt overview  april 2011
About infusion ppt overview april 2011
kkelin
 
Centerline Capabilities - Content and The Buyer's Journey
Centerline Capabilities - Content and The Buyer's JourneyCenterline Capabilities - Content and The Buyer's Journey
Centerline Capabilities - Content and The Buyer's Journey
Centerline Digital
 
Clearworks - Customer Experience and Usability
Clearworks - Customer Experience and UsabilityClearworks - Customer Experience and Usability
Clearworks - Customer Experience and Usability
Innovation Excellence
 
蓝白线条ppt模板
蓝白线条ppt模板蓝白线条ppt模板
蓝白线条ppt模板
acerpalmatum
 
Au delà du crm patrick hanchay
Au delà du crm  patrick hanchayAu delà du crm  patrick hanchay
Au delà du crm patrick hanchay
CLDEM
 
Customer Contact Solutions
Customer Contact SolutionsCustomer Contact Solutions
Customer Contact Solutions
anglerdirekt
 
C&C Presentation 2011
C&C Presentation 2011C&C Presentation 2011
C&C Presentation 2011
canterbury24
 
Shift. @ CEIBS: Branding Beyond Advertising
Shift. @ CEIBS: Branding Beyond AdvertisingShift. @ CEIBS: Branding Beyond Advertising
Shift. @ CEIBS: Branding Beyond Advertising
Zoran Svetlicic
 
Customer Experience by Richard Perry, FOUNDED, cxfounded
Customer Experience by Richard Perry, FOUNDED, cxfoundedCustomer Experience by Richard Perry, FOUNDED, cxfounded
Customer Experience by Richard Perry, FOUNDED, cxfounded
FOUNDED London
 
Digital branding for IPO Company
Digital branding for IPO CompanyDigital branding for IPO Company
Digital branding for IPO Company
Tenten accelerator | 転転加速
 
Synergy MarCom - Integrated Marketing Services
Synergy MarCom - Integrated Marketing ServicesSynergy MarCom - Integrated Marketing Services
Synergy MarCom - Integrated Marketing Services
Synergy Integrated MarCom India Pvt. Ltd.
 
Ethos interactive services_rev6
Ethos interactive services_rev6Ethos interactive services_rev6
Ethos interactive services_rev6
Ethos Interact
 
Ralph Paglia Recommended Digital Marketing Strategy
Ralph Paglia Recommended Digital Marketing StrategyRalph Paglia Recommended Digital Marketing Strategy
Ralph Paglia Recommended Digital Marketing Strategy
Ralph Paglia
 
Timmons&Company - Red Book
Timmons&Company - Red BookTimmons&Company - Red Book
Timmons&Company - Red Book
Rich Timmons
 
Ethos Interactive Services Rev2
Ethos Interactive Services Rev2Ethos Interactive Services Rev2
Ethos Interactive Services Rev2
Bassam AlHakim
 
Novel Brand Branding Approach
Novel Brand Branding ApproachNovel Brand Branding Approach
Novel Brand Branding Approach
Novel Brand Communications (my company)
 
Profile - Synergy MarCom V2.1
Profile - Synergy MarCom V2.1Profile - Synergy MarCom V2.1
Profile - Synergy MarCom V2.1
Synergy_MarCom
 
Element d preview v8 web-graphic-design
Element d preview v8 web-graphic-designElement d preview v8 web-graphic-design
Element d preview v8 web-graphic-design
teampandu
 

Similar to Service Design & Service Branding (20)

Would you like service design with that? Presented by Suze Ingram at Web Dire...
Would you like service design with that? Presented by Suze Ingram at Web Dire...Would you like service design with that? Presented by Suze Ingram at Web Dire...
Would you like service design with that? Presented by Suze Ingram at Web Dire...
 
032911 jwu ad_class
032911 jwu ad_class032911 jwu ad_class
032911 jwu ad_class
 
About infusion ppt overview april 2011
About infusion ppt overview  april 2011About infusion ppt overview  april 2011
About infusion ppt overview april 2011
 
Centerline Capabilities - Content and The Buyer's Journey
Centerline Capabilities - Content and The Buyer's JourneyCenterline Capabilities - Content and The Buyer's Journey
Centerline Capabilities - Content and The Buyer's Journey
 
Clearworks - Customer Experience and Usability
Clearworks - Customer Experience and UsabilityClearworks - Customer Experience and Usability
Clearworks - Customer Experience and Usability
 
蓝白线条ppt模板
蓝白线条ppt模板蓝白线条ppt模板
蓝白线条ppt模板
 
Au delà du crm patrick hanchay
Au delà du crm  patrick hanchayAu delà du crm  patrick hanchay
Au delà du crm patrick hanchay
 
Customer Contact Solutions
Customer Contact SolutionsCustomer Contact Solutions
Customer Contact Solutions
 
C&C Presentation 2011
C&C Presentation 2011C&C Presentation 2011
C&C Presentation 2011
 
Shift. @ CEIBS: Branding Beyond Advertising
Shift. @ CEIBS: Branding Beyond AdvertisingShift. @ CEIBS: Branding Beyond Advertising
Shift. @ CEIBS: Branding Beyond Advertising
 
Customer Experience by Richard Perry, FOUNDED, cxfounded
Customer Experience by Richard Perry, FOUNDED, cxfoundedCustomer Experience by Richard Perry, FOUNDED, cxfounded
Customer Experience by Richard Perry, FOUNDED, cxfounded
 
Digital branding for IPO Company
Digital branding for IPO CompanyDigital branding for IPO Company
Digital branding for IPO Company
 
Synergy MarCom - Integrated Marketing Services
Synergy MarCom - Integrated Marketing ServicesSynergy MarCom - Integrated Marketing Services
Synergy MarCom - Integrated Marketing Services
 
Ethos interactive services_rev6
Ethos interactive services_rev6Ethos interactive services_rev6
Ethos interactive services_rev6
 
Ralph Paglia Recommended Digital Marketing Strategy
Ralph Paglia Recommended Digital Marketing StrategyRalph Paglia Recommended Digital Marketing Strategy
Ralph Paglia Recommended Digital Marketing Strategy
 
Timmons&Company - Red Book
Timmons&Company - Red BookTimmons&Company - Red Book
Timmons&Company - Red Book
 
Ethos Interactive Services Rev2
Ethos Interactive Services Rev2Ethos Interactive Services Rev2
Ethos Interactive Services Rev2
 
Novel Brand Branding Approach
Novel Brand Branding ApproachNovel Brand Branding Approach
Novel Brand Branding Approach
 
Profile - Synergy MarCom V2.1
Profile - Synergy MarCom V2.1Profile - Synergy MarCom V2.1
Profile - Synergy MarCom V2.1
 
Element d preview v8 web-graphic-design
Element d preview v8 web-graphic-designElement d preview v8 web-graphic-design
Element d preview v8 web-graphic-design
 

Recently uploaded

Garments ERP Software in Bangladesh _ Pridesys IT Ltd.pdf
Garments ERP Software in Bangladesh _ Pridesys IT Ltd.pdfGarments ERP Software in Bangladesh _ Pridesys IT Ltd.pdf
Garments ERP Software in Bangladesh _ Pridesys IT Ltd.pdf
Pridesys IT Ltd.
 
Industrial Tech SW: Category Renewal and Creation
Industrial Tech SW: Category Renewal and CreationIndustrial Tech SW: Category Renewal and Creation
Industrial Tech SW: Category Renewal and Creation
Christian Dahlen
 
How are Lilac French Bulldogs Beauty Charming the World and Capturing Hearts....
How are Lilac French Bulldogs Beauty Charming the World and Capturing Hearts....How are Lilac French Bulldogs Beauty Charming the World and Capturing Hearts....
How are Lilac French Bulldogs Beauty Charming the World and Capturing Hearts....
Lacey Max
 
How to Buy an Engagement Ring.pcffbhfbfghfhptx
How to Buy an Engagement Ring.pcffbhfbfghfhptxHow to Buy an Engagement Ring.pcffbhfbfghfhptx
How to Buy an Engagement Ring.pcffbhfbfghfhptx
Charleston Alexander
 
Zodiac Signs and Food Preferences_ What Your Sign Says About Your Taste
Zodiac Signs and Food Preferences_ What Your Sign Says About Your TasteZodiac Signs and Food Preferences_ What Your Sign Says About Your Taste
Zodiac Signs and Food Preferences_ What Your Sign Says About Your Taste
my Pandit
 
Pitch Deck Teardown: Kinnect's $250k Angel deck
Pitch Deck Teardown: Kinnect's $250k Angel deckPitch Deck Teardown: Kinnect's $250k Angel deck
Pitch Deck Teardown: Kinnect's $250k Angel deck
HajeJanKamps
 
The Steadfast and Reliable Bull: Taurus Zodiac Sign
The Steadfast and Reliable Bull: Taurus Zodiac SignThe Steadfast and Reliable Bull: Taurus Zodiac Sign
The Steadfast and Reliable Bull: Taurus Zodiac Sign
my Pandit
 
Income Tax exemption for Start up : Section 80 IAC
Income Tax exemption for Start up : Section 80 IACIncome Tax exemption for Start up : Section 80 IAC
Income Tax exemption for Start up : Section 80 IAC
CA Dr. Prithvi Ranjan Parhi
 
2024-6-01-IMPACTSilver-Corp-Presentation.pdf
2024-6-01-IMPACTSilver-Corp-Presentation.pdf2024-6-01-IMPACTSilver-Corp-Presentation.pdf
2024-6-01-IMPACTSilver-Corp-Presentation.pdf
hartfordclub1
 
Dpboss Matka Guessing Satta Matta Matka Kalyan panel Chart Indian Matka Dpbos...
Dpboss Matka Guessing Satta Matta Matka Kalyan panel Chart Indian Matka Dpbos...Dpboss Matka Guessing Satta Matta Matka Kalyan panel Chart Indian Matka Dpbos...
Dpboss Matka Guessing Satta Matta Matka Kalyan panel Chart Indian Matka Dpbos...
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐Dpboss Matka Guessing Satta Matka Kalyan Chart Indian Matka
 
NIMA2024 | De toegevoegde waarde van DEI en ESG in campagnes | Nathalie Lam |...
NIMA2024 | De toegevoegde waarde van DEI en ESG in campagnes | Nathalie Lam |...NIMA2024 | De toegevoegde waarde van DEI en ESG in campagnes | Nathalie Lam |...
NIMA2024 | De toegevoegde waarde van DEI en ESG in campagnes | Nathalie Lam |...
BBPMedia1
 
Brian Fitzsimmons on the Business Strategy and Content Flywheel of Barstool S...
Brian Fitzsimmons on the Business Strategy and Content Flywheel of Barstool S...Brian Fitzsimmons on the Business Strategy and Content Flywheel of Barstool S...
Brian Fitzsimmons on the Business Strategy and Content Flywheel of Barstool S...
Neil Horowitz
 
Digital Transformation Frameworks: Driving Digital Excellence
Digital Transformation Frameworks: Driving Digital ExcellenceDigital Transformation Frameworks: Driving Digital Excellence
Digital Transformation Frameworks: Driving Digital Excellence
Operational Excellence Consulting
 
Digital Marketing with a Focus on Sustainability
Digital Marketing with a Focus on SustainabilityDigital Marketing with a Focus on Sustainability
Digital Marketing with a Focus on Sustainability
sssourabhsharma
 
❼❷⓿❺❻❷❽❷❼❽ Dpboss Matka Result Satta Matka Guessing Satta Fix jodi Kalyan Fin...
❼❷⓿❺❻❷❽❷❼❽ Dpboss Matka Result Satta Matka Guessing Satta Fix jodi Kalyan Fin...❼❷⓿❺❻❷❽❷❼❽ Dpboss Matka Result Satta Matka Guessing Satta Fix jodi Kalyan Fin...
❼❷⓿❺❻❷❽❷❼❽ Dpboss Matka Result Satta Matka Guessing Satta Fix jodi Kalyan Fin...
❼❷⓿❺❻❷❽❷❼❽ Dpboss Kalyan Satta Matka Guessing Matka Result Main Bazar chart
 
Anny Serafina Love - Letter of Recommendation by Kellen Harkins, MS.
Anny Serafina Love - Letter of Recommendation by Kellen Harkins, MS.Anny Serafina Love - Letter of Recommendation by Kellen Harkins, MS.
Anny Serafina Love - Letter of Recommendation by Kellen Harkins, MS.
AnnySerafinaLove
 
Ellen Burstyn: From Detroit Dreamer to Hollywood Legend | CIO Women Magazine
Ellen Burstyn: From Detroit Dreamer to Hollywood Legend | CIO Women MagazineEllen Burstyn: From Detroit Dreamer to Hollywood Legend | CIO Women Magazine
Ellen Burstyn: From Detroit Dreamer to Hollywood Legend | CIO Women Magazine
CIOWomenMagazine
 
The latest Heat Pump Manual from Newentide
The latest Heat Pump Manual from NewentideThe latest Heat Pump Manual from Newentide
The latest Heat Pump Manual from Newentide
JoeYangGreatMachiner
 
Business storytelling: key ingredients to a story
Business storytelling: key ingredients to a storyBusiness storytelling: key ingredients to a story
Business storytelling: key ingredients to a story
Alexandra Fulford
 
The Genesis of BriansClub.cm Famous Dark WEb Platform
The Genesis of BriansClub.cm Famous Dark WEb PlatformThe Genesis of BriansClub.cm Famous Dark WEb Platform
The Genesis of BriansClub.cm Famous Dark WEb Platform
SabaaSudozai
 

Recently uploaded (20)

Garments ERP Software in Bangladesh _ Pridesys IT Ltd.pdf
Garments ERP Software in Bangladesh _ Pridesys IT Ltd.pdfGarments ERP Software in Bangladesh _ Pridesys IT Ltd.pdf
Garments ERP Software in Bangladesh _ Pridesys IT Ltd.pdf
 
Industrial Tech SW: Category Renewal and Creation
Industrial Tech SW: Category Renewal and CreationIndustrial Tech SW: Category Renewal and Creation
Industrial Tech SW: Category Renewal and Creation
 
How are Lilac French Bulldogs Beauty Charming the World and Capturing Hearts....
How are Lilac French Bulldogs Beauty Charming the World and Capturing Hearts....How are Lilac French Bulldogs Beauty Charming the World and Capturing Hearts....
How are Lilac French Bulldogs Beauty Charming the World and Capturing Hearts....
 
How to Buy an Engagement Ring.pcffbhfbfghfhptx
How to Buy an Engagement Ring.pcffbhfbfghfhptxHow to Buy an Engagement Ring.pcffbhfbfghfhptx
How to Buy an Engagement Ring.pcffbhfbfghfhptx
 
Zodiac Signs and Food Preferences_ What Your Sign Says About Your Taste
Zodiac Signs and Food Preferences_ What Your Sign Says About Your TasteZodiac Signs and Food Preferences_ What Your Sign Says About Your Taste
Zodiac Signs and Food Preferences_ What Your Sign Says About Your Taste
 
Pitch Deck Teardown: Kinnect's $250k Angel deck
Pitch Deck Teardown: Kinnect's $250k Angel deckPitch Deck Teardown: Kinnect's $250k Angel deck
Pitch Deck Teardown: Kinnect's $250k Angel deck
 
The Steadfast and Reliable Bull: Taurus Zodiac Sign
The Steadfast and Reliable Bull: Taurus Zodiac SignThe Steadfast and Reliable Bull: Taurus Zodiac Sign
The Steadfast and Reliable Bull: Taurus Zodiac Sign
 
Income Tax exemption for Start up : Section 80 IAC
Income Tax exemption for Start up : Section 80 IACIncome Tax exemption for Start up : Section 80 IAC
Income Tax exemption for Start up : Section 80 IAC
 
2024-6-01-IMPACTSilver-Corp-Presentation.pdf
2024-6-01-IMPACTSilver-Corp-Presentation.pdf2024-6-01-IMPACTSilver-Corp-Presentation.pdf
2024-6-01-IMPACTSilver-Corp-Presentation.pdf
 
Dpboss Matka Guessing Satta Matta Matka Kalyan panel Chart Indian Matka Dpbos...
Dpboss Matka Guessing Satta Matta Matka Kalyan panel Chart Indian Matka Dpbos...Dpboss Matka Guessing Satta Matta Matka Kalyan panel Chart Indian Matka Dpbos...
Dpboss Matka Guessing Satta Matta Matka Kalyan panel Chart Indian Matka Dpbos...
 
NIMA2024 | De toegevoegde waarde van DEI en ESG in campagnes | Nathalie Lam |...
NIMA2024 | De toegevoegde waarde van DEI en ESG in campagnes | Nathalie Lam |...NIMA2024 | De toegevoegde waarde van DEI en ESG in campagnes | Nathalie Lam |...
NIMA2024 | De toegevoegde waarde van DEI en ESG in campagnes | Nathalie Lam |...
 
Brian Fitzsimmons on the Business Strategy and Content Flywheel of Barstool S...
Brian Fitzsimmons on the Business Strategy and Content Flywheel of Barstool S...Brian Fitzsimmons on the Business Strategy and Content Flywheel of Barstool S...
Brian Fitzsimmons on the Business Strategy and Content Flywheel of Barstool S...
 
Digital Transformation Frameworks: Driving Digital Excellence
Digital Transformation Frameworks: Driving Digital ExcellenceDigital Transformation Frameworks: Driving Digital Excellence
Digital Transformation Frameworks: Driving Digital Excellence
 
Digital Marketing with a Focus on Sustainability
Digital Marketing with a Focus on SustainabilityDigital Marketing with a Focus on Sustainability
Digital Marketing with a Focus on Sustainability
 
❼❷⓿❺❻❷❽❷❼❽ Dpboss Matka Result Satta Matka Guessing Satta Fix jodi Kalyan Fin...
❼❷⓿❺❻❷❽❷❼❽ Dpboss Matka Result Satta Matka Guessing Satta Fix jodi Kalyan Fin...❼❷⓿❺❻❷❽❷❼❽ Dpboss Matka Result Satta Matka Guessing Satta Fix jodi Kalyan Fin...
❼❷⓿❺❻❷❽❷❼❽ Dpboss Matka Result Satta Matka Guessing Satta Fix jodi Kalyan Fin...
 
Anny Serafina Love - Letter of Recommendation by Kellen Harkins, MS.
Anny Serafina Love - Letter of Recommendation by Kellen Harkins, MS.Anny Serafina Love - Letter of Recommendation by Kellen Harkins, MS.
Anny Serafina Love - Letter of Recommendation by Kellen Harkins, MS.
 
Ellen Burstyn: From Detroit Dreamer to Hollywood Legend | CIO Women Magazine
Ellen Burstyn: From Detroit Dreamer to Hollywood Legend | CIO Women MagazineEllen Burstyn: From Detroit Dreamer to Hollywood Legend | CIO Women Magazine
Ellen Burstyn: From Detroit Dreamer to Hollywood Legend | CIO Women Magazine
 
The latest Heat Pump Manual from Newentide
The latest Heat Pump Manual from NewentideThe latest Heat Pump Manual from Newentide
The latest Heat Pump Manual from Newentide
 
Business storytelling: key ingredients to a story
Business storytelling: key ingredients to a storyBusiness storytelling: key ingredients to a story
Business storytelling: key ingredients to a story
 
The Genesis of BriansClub.cm Famous Dark WEb Platform
The Genesis of BriansClub.cm Famous Dark WEb PlatformThe Genesis of BriansClub.cm Famous Dark WEb Platform
The Genesis of BriansClub.cm Famous Dark WEb Platform
 

Service Design & Service Branding

 • 1. Service Design & Service Branding
 • 2. “... we know the price of everything and the value of nothing" -- Ed Milliband / Oscar Wilde 2 servicedesigninstitute
 • 3. Søren Bechmann Søren Bechmann ? At planlægge og gennemføre en kom- Søren Bechmann Kampagner. _ planlægning og gennemførelse munikationskampagne er ikke nogen eksakt videnskab. Der findes flere veje fra start og frem til målet. Men da centrale dele af kampagneudvikling medfører kreative processer, der langt hen ad vejen på ingen måde kan hverken styres eller sættes på formler, stiger kravene til den del af forløbet, – planlægning der netop kan struktureres. og gennemførelse “Kampagner. Planlægning og gennem- førelse” bevæger sig på en overskuelig måde med processen fra opsanling af en briefing fra en kunde og forbere- delse, over forberedelse, planning, budskabsudformning, kampagneudar- bejdelse og præsentation, til godken- delse, færdiggørelse, implementering, opfølgning og evaluering. Bogen tager læseren gennem forløbet via nogle nogle enkle modeller og indeholder desuden en række check- lister, der processen yderligere over- skuelig og tilgængelig for alle der arbejder med kampagneplanlægning i både teori og praksis. “Kampagner. Planlægning og gennem- førelse” er skrevet af Søren Bechmann, der har en lang karriere i reklame- branchen bag sig. Academica Service Branding (?) 201?
 • 7. What is service design? 7
 • 8. “Servicedesign is about developing services that are attractive to the customers as well as efficient and differentiating to the companies” servicedesigninstitute
 • 9. SD has to be able to handle a lot...! servicedesigninstitute
 • 10. Servicedesign can develop better services 10
 • 11. ... reveal real needs “If I had asked people what “You can't just ask they wanted, they would customers what they want have said faster horses.” and then try to give that to them. By the time you get -- Henry Ford it built, they'll want something new.” -- Steve Jobs servicedesigninstitute
 • 13. ... use and integrate new technology servicedesigninstitute
 • 14. ... handle touchpoints Reklame Etc. PR Reklamations- Website håndtering Faktura Indretning Garanti Tlf. betjening ALT Rengøring kommunikerer Sponsorater Korrespondance Firmabiler Personale Miljøprofil Twitter servicedesigninstitute
 • 15. ... create service evidencing servicedesigninstitute
 • 16. ... handle expectations Kundebehov Servicedesign Communication Experience WOM / M Sales people Forventninger Leverance Alternatives Oplevelse Konklusion Mindset Price ??? servicedesigninstitute
 • 17. ... handle complaints servicedesigninstitute
 • 18. ... create differentiation and positioning Differentiation Price servicedesigninstitute
 • 19. All touchpoints carries a message Advertising Etc. PR Complaint handling Website Invoicing In-store Warrenties Telephone service EVERYTHING Cleaning communicates Sponsorships Company cars Correspondance Staff CSR Twitter servicedesigninstitute
 • 20. “Every action tells a story” - Disney “Every act is a marketing act” -- Cordock “Your service is your marketing” - live|work servicedesigninstitute
 • 21. Everything communicates { TP} n Brand M i=1 servicedesigninstitute
 • 22. Service is a possibility to demonstrate a brand in action. servicedesigninstitute
 • 23. Service Marketing Company n Ext atio Product ern nic Price al c mu 4P om om Place mu al c nic ern Promotion at Int ion Sales etc. Frontstage Customer employee servicedesigninstitute
 • 24. Service Marketing Company n Ext atio Product ern nic Price al c mu 4P om om Place mu al c nic ern Promotion at Int ion Service- “Part-time Co-producer marketingemployeer” provider Frontstage Customer WOM/M employee Product Price Place 6P Promotion Process People servicedesigninstitute
 • 25. Attractive Do the right thing Outside efficiency Constant evaluation Keep the balance Become better Ongoing improvements Efficient Do it right Inside efficiency servicedesigninstitute
 • 27. Wait Listen to the in line Customer Journey music Experience the Met by decoration da Fin cks staff Sense the rbu smells Sta See the Discover possibilitie s the price level Order Pay Wait for the coffee Taste the coffee n d ow Sense the t Si atmosphere Find a chair Look for a chair Find lk the mi Didn’t Look for smth find anythi ng to read in Lea Wait to ve - Experience go to the toilet said nobody lack of bye ... cleaning
 • 28. Indsigt Emotional Timeline Research 3 Location Decoration Smells Great coffee!!! Possibilities Order Nice atmosphere Good chair 2 Music Reception Pay 1 0 -1 Nobody say bye Milk lack of cleaning No newspapers -2 Price level Find a chair Wait Wait Wait for toilet -3 servicedesigninstitute
 • 29. Good service can be a question of deciding where to deliver poor service...!” servicedesigninstitute
 • 30.
 • 31. Service Evidencing 31 servicedesigninstitute
 • 32. Service Evidencing Formal evidence Experienced evidence Real evidence 32 servicedesigninstitute
 • 34. The formal evidence 34 servicedesigninstitute
 • 35. The experienced evidence 35 servicedesigninstitute
 • 36. 36
 • 37. 37
 • 38. Service Recovery servicedesigninstitute
 • 39. “Customers don’t expect you to be perfect. But they do expect you to fix things when they go wrong.” Kilde: Barlow servicedesigninstitute
 • 40. Why do costumers complain? Product-problems Service-problems Customer-problems 27 % 53 % 20 % Kilde: Johnston, 2001 servicedesigninstitute 40
 • 41. How many do complain? 8% now 23% later 69% never “The Complaint Iceberg” Kilde: British Airways servicedesigninstitute
 • 42. How do customers react...? Level of satisfaction Expected reactions Recommend - perhaps... Satisfied Nothing Less satisfied Complain Irritated Complain higher level Very irritated Tell friends Extremely irritated Never use again Absolutely furious Advise others never to use again Cosumer terrorism... Kilde: Johnston, 2001 servicedesigninstitute 42
 • 43. When consumers become terrorists... servicedesigninstitute
 • 44. 50% of the customers that feel particularly loyal to a company do that, because they had a problem with the company and experienced how the company handled the problem... 44 servicedesigninstitute
 • 46. Solve the problem Expensive short Guests become term — cheap long loyal term Quality to be ... and measured in ambassadors how many taxis that are ordered... Viral effect 46
 • 47. Søren Bechmann Søren Bechmann Service Design Institute www.bechmann.info www.servicedesigninstitute.com sb@bechmann.info Tel. +45 4044 7828 “Servicedesign” (Danish) ISBN: 9788776757762