SlideShare a Scribd company logo
Zoekmachine
optimalisatie
  Zoekmachine gids voor het MKB
http://www.stefanrooyackers.nl

              2
           Versie 20090607
Zoekmachine optimalisatie gids voor het MKB
Mooie opmaak, unieke content, de mooiste design, prachtige foto’s en u heeft een prima website,
maar nu blijkt niemand uw website kan vinden. Hoe is dat mogelijk?

Met alleen het hebben van een prachtige website komt u niet meer verder in het bedrijfsleven.
Vindbaarheid, nauwkeurigheid en actualiteit, daar draait het tegenwoordig om. Wat zijn de gevolgen
als men uw website niet vindt? Het is uiteraard ontzettend vervelend en niet te vergeten de tijd en
geld die u in uw website heeft geïnvesteerd. Het belang van goede vindbaarheid in zoekmachines
wordt steeds groter. Ondanks dat het een kostbare zaak is, is de methode die wij u toelichten een
kostbare investering voor de lange termijn. Om uw website in een betere positie te plaatsen maken
wij gebruik van de grondbeginselen van SEO (Search Engine Optimalisation= Zoekmachine
Optimalisatie). De grondbeginselen van SEO zijn in feite heel eenvoudig en wij laten stapsgewijs zien
hoe u hiermee moet werken.

Wat is SEO?

Search Engine Optimalization is een onderdeel van internetmarketing en kan worden gedefinieerd
als het geheel aan activiteiten om een webpagina hoog te laten scoren in de reguliere zoekresultaten
van een zoekmachine. SEO is geen eenmalig proces is, het is een toepassing dat vaak geoptimaliseerd
moet worden om het maximale resultaat te bereiken. Door middel van zoekmachine
optimalisatie verhoogt u de online zichtbaarheid van uw website op voor u belangrijke zoektermen in
de belangrijkste zoekmachines zoals Google, Yahoo en MSN. Wij gaan er van uit dat door gebruik te
maken van dit E-book uw zoekmachine optimalisatie verbeterd zal worden en dat dit uiteindelijk leidt
tot een betere positie van uw website in de organische resultaten van de zoekmachines.

U bent immers continu in gevecht met uw concurrenten die ook graag in de top 10 van Google staan
en niet stil zitten zodra ze zien dat u veel bezoekers van ze afpakt. Met onderstaande tips kunt u in
ieder geval iets van de schade (laten) herstellen. We willen u graag door middel van deze`mini
cursus´ kennis laten maken met de belangrijkste en handigste SEO Tips & Tools. Onze adviezen zijn
volledig in lijn met de TOS (Terms of Service) van de grote zoekmachines.

Als het gaat om het optimaliseren van uw SEO, krijgt u te maken met veel verschillende vaktermen
en het bijbehorende jargon. Het zelfde geldt voor SEM (search engine marketing). Door dit boek
goed te lezen hoeft u zich geen zorgen te maken om de termen die over uw hoofd heen vliegen. Met
de juiste coaching zult u ontzettend snel door alle hoofdstukken heen worden begeleid zodat u
uiteindelijk tot een SEO professional wordt opgeleid. Mocht u nog altijd een brandende vraag
hebben over een bepaald onderwerp, schroom dan niet om contact te nemen met een medewerker
van SEO Heaven (http://www.seoheaven.nl). Probeer in gedachten te houden dat SEO geen
magische tool is die 100% garandeert dat u in de top van de zoeklijsten verschijnt. Het is een proces
dat geleidelijk verloopt en u zult merken dat iedere kleine verandering grote impact kan hebben op
het eindresultaat. Succes staat voor iedere stap waarbij u vooruit gaat en groeit als onderneming. Op
het gebied van zoekresultaten en zoekmachines is het een markt die constant verandert en flexibel
is, waarbij het belangrijk is dat u altijd op de hoogte moet blijven van de laatste trends. Om het u nog
gemakkelijker te maken kunt u zich voor extra informatie altijd inschrijven voor onze nieuwsbrief,                          3
waardoor u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste trends die zich op het moment afspelen op de
markt.

Aandachtspunt:
Als u van plan bent om uw website drastisch te veranderen, raden wij u eerst aan om het complete
boek te bestuderen. In de eerste modules leggen wij u de basisbeginselen uit om een SEO specialist
te worden. Voor de beginners is het verstandig de basis beginselen onder de knie te hebben en alle
hoofdstukken goed door te nemen. In de modules die daarop volgen wordt het complexer en voor
degenen die al de basis beheersen is het vrij eenvoudig om de rest van modules te volgen. Wij gaan
ervan uit dat als u de basis van de technische applicaties kent, u hiermee uw website zondanig op
ieder gewenst kan aanpassen, waardoor u op de langere termijn hier veel baat bij zult hebben en wat
uiteindelijk er toe leidt dat u een hogere positie behaalt in de zoekresultaten van de zoekmachines.

Wij geven de hoofdstukken / paragrafen aan met een moeilijkheidsgraad.

*(1 ster) = Eenvoudig voor iedereen toe te passen met basis kennis van internet.
** (2 sterren) = Kunt u zelf doen, wel goed opletten en eventueel beetje hulp vragen.
*** (3sterren)= Is lastig. U heeft vakkennis nodig. Mogelijk heeft uw webdesigner deze. Uiteraard
kunnen wij u hier ook in helpen (mail: info@stershop.com).
Het is een beetje vergelijkbaar met het onderhouden van een auto. Wassen en schoonmaken
kunnen we allemaal. Olie verversen en banden wisselen ook, met wat hulp. Bougies of startmotor
vervangen besteden we vaak uit.

Voor de starters die net om de hoek komen kijken is het wel belangrijk dat zij enige ervaring hebben
met HTML of enige kennis met wat het internet allemaal te bieden heeft. Kennis en ervaring verkrijgt
u naarmate u gaandeweg door de cursus heen loopt. Ook door te experimenteren op het internet
zult u meer resultaat bereiken.
                         4
De weg naar succes
In dit overzicht staat zeer beknopt verteld wat u moet doen om van uw website een succes te maken.


Stappen        Inspanning               Gevaar
  1. Optimaliseer  1-3 dagen afhankelijk van het     Geen enkel
    uw site     aantal pagina’s
  2. Content     Plaats Nieuwsmodule / weblog /     Vermijd gekopieerde teksten op
            forum eenmalig 1 dag          weblog. Zorg dat het forum schoon
            Posten/Beheer paar uur per week    blijft van spam.
  3. Populariteit  4 uur tot 40 uur per week, sterk    Groot risico. Te veel links is
            afhankelijk van wat uw         gevaarlijk. Ook links van verkeerde
            concurrenten doen           sites kunnen veel schade
                               toebrengen. Ook de verhouding van
                               links hoofdpagina en achterliggende
                               pagina is belangrijk.
Copyright

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stefan Rooyackers
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of
microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in
aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of
instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het
overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online. Alle
teksten uit dit E-Book mogen niet worden gereproduceerd, opgeslagen in eender welke
gegevensdrager of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en de auteurs. Tegen overtreders zullen altijd juridische
stappen worden ondernomen.

Copyrights ©2009 STEFAN ROOYACKERS. Alle rechten voorbehouden
                          5
Over de auteur


                Sinds 1995 is Ir. S.L.C.M. Rooyackers 100% actief op internet.
                In 2001 krijgt hij de meest begeerde prijs op dit terrein: de
                Young Entrepeneur prijs voor zijn internetonderneming
                “Interplein”. Met ruim 10 jaar ervaring op het gebied van
                internetmarketing is hij één van de internetpioniers van
                Nederland. De kennis en de ervaring die hij door de jaren
                heen verwerft maakt hem tot een professional op het gebied
van Internet Marketing.

Stefan Rooyackers is een van de meest respecteerde Internet Marketeers en een autoriteit
vanwege zijn innovatieve creaties. Stefan Rooyackers is zich bewust van de huidige
concurrentie en aanbod van verscheidene diensten. Door het inzetten van de nieuwste
internettrends en campagnes zorgt hij voor het onderscheidend vermogen.. Momenteel is hij
manager bij diverse internetmarketing- en ICT ondernemingen en een man die altijd op zoek
is naar iets beters, iets wat marketing weer een stukje makkelijker maakt. Met het schrijven
van dit boek probeer ik stapsgewijs duidelijk te maken hoe u effectiever en efficiënter gebruik
maakt van het medium Internet.

 Het is mogelijk uzelf in te schrijven voor mijn nieuwsbrief waardoor u altijd op hoogste blijft
van de nieuwste trends binnen uw vakgebied. Ook zijn daar handige tips te vinden over
verschillende onderwerpen op het gebied internetmarketing. Zoals welbekend is het een
“must”voor de internetmarketeer om altijd op de hoogte te blijven van de nieuwste
ontwikkelingen. Nogmaals wil ik u bedanken voor het lezen van “SEO TIPS ” en ik hoop dat
uw kennis van internetmarketing na het lezen een stuk soepeler verloopt.
MANAGER INTERNET MARKETING
                        6
Het algemene SEO Proces, de nulmeting

Huiswerk!
Moeilijkheidsgraad: *

Hoe goed scoort u nu? Maak een lijst van de belangrijkste zoekwoorden waar u op gevonden
wilt worden, zo’n stuk of 10. Hierbij zijn er 1 of 2 die uw bedrijfsnaam bevatten, afhankelijk
of deze op meerdere manieren beschreven kan worden.

Voer ze een voor een in op google.nl en kijk of uw website (een willekeurige pagina) in de
top 20 staat. Zo ja, noteer de positie. Plaats een datum boven de kolom zodat u dit proces
regelmatig kunt doen. Voer de posities in Excel in.Er zijn tools die dit kunnen. Een goed gratis tool is:
http://tools.seobook.com/firefox/rank-checker/

de Rank Checker van Firefox.

 Om ervoor te zorgen dat uw website SEO proof is, hanteren wij eerst de volgende
procedures. De grondlegging begint immers met het analyseren van uw website. Hieruit kan
men later veel informatie verschaffen die essentieel is om op langere termijn succesvol te
zijn op het internet. Hoe sterker uw basis is, hoe beter uw positie uit zal vallen. Om hier
achter te komen beginnen we eerst met het analyseren van uw website. Wat is de reden
waarom uw website niet in de ranking lijst staat? Wat ontbreekt er aan? Hierom is het
handig om te beginnen met analyseren en het uitbrengen van een analyse rapport over uw
website. Dit helpt u om uw negatieve punten in kaart te brengen. Voor de volgende stappen
gaan wij ervan uit dat u al een website gebouwd heeft of een website in ontwikkeling heeft.

1 Check of uw site is gebanned in Google.nl
Voer in Google in site:mijnsite.nl (vervang mijnsite.nl door uw domeinnaam; gebruik geen
www.)
Alternatief: https://www.google.com/webmasters/tools/sitestatus?hl=nl en vraag het
Google.

Indien Google met geen enkele pagina terugkomt, is uw site gebanned (tenzij uw website
net nieuw is). Dit kan doordat u zaken gedaan heeft die in de ogen van Google niet door de
beugel kunnen. In een enkel geval heeft een concurrent dit gedaan door bijvoorbeeld veel
links van slechte sites naar uw website te plaatsen.
U wordt bijvoorbeeld gebanned door:
- Te snel te veel links te plaatsen (is de meest voorkomende fout);
- Te veel links van sites die ook gebanned zijn (u erft dan negatieve trustranking);
- Te veel links van één soort site (bijvoorbeeld alleen van forums of blogs of startpaginas);
- Te veel links van sites die niets met uw onderwerp te maken hebben.
                         7
90% van alle sites ter wereld zijn door Google gebanned! U mist ze niet, want de bekende
websites worden niet gebanned. Deze staan op de White List van Google, een handmatig
aangebrachte lijst door de medewerkers van Google. Google gaat voor kwaliteit en toont
lever geen pagina’s van sites die ze niet vertrouwen.


Indien uw website gebanned is, is het belangrijk dit eerst op te lossen voordat u verder gaat
met Zoekmachine Optimalisatie. Dit kan als volgt:
- Zoek de oorzaak. Los deze op indien dit mogelijk is.
Ga naar http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl en zet bij commentaar reindex.
Of ga naar: https://www.google.com/webmasters/tools/reconsideration om rechtstreeks
Google Amerika te spreken.
Meer informatie en video vindt je op:
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=35843

In al deze gevallen is het afwachten en bidden. Er zijn alternatieven om binnen 2 dagen weer
met uw site in Google te staan. Neem hiervoor contact met ons op. Dit is te complex om hier
uit te leggen.

2. Google Page Rank: Deze evalueert alle pagina’s van de website in hoeverre het gesteld is
met de huidige Page Rank van de homepage en de voornaamste subpages.
Ga naar: http://www.free-pagerank-checker.com/ en voer de voornaamste pagina’s in. Nog
handiger is de gratis Google Toolbar, een must voor Internet Marketeers. Type op Google
“google toolbar” in. Klik op de bovenste link en Google redirect u afhankelijk van uw browser
naar de juiste pagina. Belangrijk: vink bij installeren de knop Pagerank aan! Vanaf nu kunt u
van alle pagina’s de pagerank zien.
Pagerank is een getal tussen 0 en 10. Hoe hoger, hoe beter het is om een link van deze
pagina te krijgen. Over Pagerank valt veel meer te vertellen, maar dat komt later in dit
document terug.

3. Link Popularity: De populariteit van uw link of link building, het betekent hoe populair uw
website is op Internet. Een backlink is een link van een andere website naar uw website.
Ga naar google.nl en type in link:mijwebsite.nl. Kijk en registreer hoeveel links google geeft.
Ga naar Yahoo.com. en type in links:”mijnwebsite.nl” (note, links in meervoud en tussen “ ”).
Noteer dit getal. Google laat bewust veel minder backlinks zien dan ze in hun systeem
hebben zitten. U kunt aannemen dat Google ongeveer evenveel backlinks van u heeft als
Yahoo laat zien. De backlinks van Google zijn wel kwaliteitslinks. Het is belangrijk deze uit te
breiden. We gaan straks bij concurrenten kijken waar zij hun kwaliteitlinks vandaan halen.

4. Uw populariteit
Type opnieuw in Google in site:mijnwebsite.nl. Klopt het aantal pagina’s dat Google
weergeeft ongeveer met het aantal pagina’s van uw website? Indien u veel meer pagina’s
heeft dan Google in haar index toont, heeft u een gebrek aan Pageranking of Trustranking. In
dit boek zorgen we ervoor dat u leert hoe u meer pageranking en trustranking kunt krijgen.
De pagina’s die wel in de index staan zullen dan hoger in de ranking komen.
                        8
5. Meta Tag Placement: Review de huidige “meta tags “ en vervang ze eventueel als het
noodzakelijk is. Open uw website. Open de broncode. Dit kunt u doen door in uw browser
onder de knop Beeld te kijken of op de pagina te staan en met de rechtermuis te klikken.
Kijk of de volgende “tags” aanwezig zijn en goed ingevuld zijn:
<title> Titel van uw pagina </title>
<meta name="keywords" content="zoekwoord1,zoekwoord2" />
<meta name="description" content="De omschrijving van uw
webpagina “/>
De titel en omschrijving zijn super belangrijk. Zowel voor het scoren in Google als voor het
tonen op Google. Google toont altijd de titel en bijna altijd de omschrijving zoals opgeven in
de description tag. Deze moet dus super commerciële 2-3 zinnen bevatten.

We gaan nog een stap verder.
Moeilijkheidsgraad **
Ga naar: http://www.google.com/webmasters/
Maak een account aan. Bewijs dat u de eigenaar van de website bent.
Ga naar Diagnotics / HTML suggestions. Google geeft nu aan welke webpagina’s fouten
bevatten maar ook welke webpagina’s dezelfde title tag bevatten.
Tip: zorg dat AL (!) uw webpagina’s een unieke title en description tag hebben!!

6. Keyword Density: Handig is om te weten welke zoekwoorden (keywords genoemd in
internet marketing wereld) er allemaal worden gebruikt. Als een keyword density lager is
dan de de initial, zal de kans klein zijn dat hij niet “ favor “ wordt op de website.
Zorg dat de belangrijkste zoekwoorden tenminste één maal voorkomen en geen enkel
zoekwoord een hogere score heeft dan 5%. U kunt dit gratis checken via:
http://www.linkvendor.com/seo-tools/keyword-density.html

7. Review Scope of Website. Zorg dat alle pagina’s in maximaal 2 kliks van uw hoofdpagina te
vinden zijn. Google indexeert alleen diepere pagina’s als u een zeer populaire website heeft.
Zorg ook dat alle pagina’s goede namen hebben, met daarin een of meerdere zoekwoorden.
Maak een sitemap aan volgens de specificaties van Google. (Er zijn veel gratis tools hiervoor
te vinden door op “Google Sitemap Tool” te zoeken.)

8. Concurrentie Analyse. Tegenwoordig is het belangrijk dat u rekening houdt met de
concurrenten. Onderzoek hoeveel concurrenten op de markt aanwezig zijn. Type ieder
zoekwoord waarop u wilt scoren in Google in en schrijf in een spreadsheet de lijst van
concurrenten uit de top 10. Neem alleen echte concurrenten. Startpagina’s, wikipedia,
krantartikelen , (semi) overheidsites e.d. zijn meestal geen concurrent van u.

9. Bespioneer uw concurrenten.
Maak op basis van uw bevindingen in 8 een lijst van de 10 grootste concurrenten. Dit zijn dus
de sites die u het meest bent tegengekomen bij de concurrentie analyse.
Type in Google voor ieder van deze sites in link:concurrent.nl (waarbij u concurrent.nl
vervangt door het hoofddomein van uw concurrent). Google geeft nu een serie van
webpagina’s waar uw concurrent een link vandaan heeft gehaald. In feite heeft uw
concurrent veel meer links. Google toont maar ongeveer 10% van de zogenaamde back-
links. De reden is dat Google niet graag al haar kennis prijs geeft. Yahoo is veel beter. Type in


                        9
Yahoo links:”concurrent.nl” (Merk op dat het commando linkS is en dat er “ bij horen).
Gebruik een van de volgende tools voor snelle analyse:
http://www.domain-pop.com
http://siteexplorer.search.yahoo.com/search?p=http%3A%2F%2Fwww.domein.be&fr=sfp&b
wm=i
http://www.backlinkwatch.com
http://linkdiagnosis.com/
http://www.iwebtool.com/backlink_checker
http://www.online-utility.org/webmaster/backlink_domain_analyzer.jspU kunt nu aan de slag! Overal waar uw concurrenten links vandaan hebben dient u een
poging te wagen dit ook te doen.10. Google Alert

Ga naar http://www.google.nl/alerts
Maak eventueel een account aan (gratis). Google Alert is de beste tool om uw concurrenten
te bespioneren.

U voert twee soorten zoekwoorden in:
1. Uw top 10 aan zoekwoorden (mag ook minder).

2. De domeinamen en/of bedrijfsnamen van uw concurrenten. Domeinnamen zonder
http://www. Dus als voorbeeld becam.nl

Google geeft u nu dagelijks of wekelijks (wat u wilt) informatie over nieuwe pagina’s over uw
vakgebied of pagina’s waar uw concurrenten zich hebben laten horen.
Dit betekent actie! Zorg dat u ook vermeld wordt op een dergelijke pagina.
                       10
INHOUD

1.  Stap 1 : Vaststellen van de uitgangspositie           7
   1. Content                           8
   2. Illustratie                         10
   3. Belangrijke aandachtspunten                 13
   4. Checklist                          14
2.  Stap 2 : Het vaststellen en analyseren van de zoektermen    15
   1. Zoekwoorden onderzoek                    16
   2. Concurrentie                         17
   3. Structuur Sitemap                      18
3.  Stap 3 : Het implementeren van de technische eigenschappen   19
   1. Techniek                           20
   2. Frames                            21
   3. Parameters                          21
   4. 10 Tips voor optimalisatie                  22
4.  Stap 4: Het belang van de juiste zoekmachines          25
   1. De belangrijke zoekmachines                 26
   2. Aandachtpunten                        27
   3. De drie kernwaarden                     28
   4. Google Adwords                        29
   5. Internet Adverteren                     30
   6. PPC Zoekmachine Marketing                  32
5.  Stap 5 : Technieken en de gebruikswaarden van de zoekmachines  36
   1. Terms of Service                       37
   2. Inhoud                            39
   3. Penalty’s                          40
6.  Stap 6 : Het belang van een goed netwerk            42
   1. Linkbuilding                         43
   2. Back Links                          43
   3. Trust Ranking                        44
7.  Stap 7 : Aantrekkelijk zijn voor de buitenwereld        46
   1. Publiek naar uw site trekken                 48
   2. Weblog                            48
   3. Gidsen                            50
   4. Video l Marketing                      50
8.  Extra ondersteuning : Handige tips               51
                    11
Vaststellen van
 de uitgangspositie
|| Stap 1: Content ||
   12
1.   Content is king

Moeilijkheidsgraad = 1

Het basisprincipe van SEO begint met de content. Zonder de benodigde content (inhoud =
tekst) kan een Zoekmachine nooit achterhalen waar uw website over gaat. Als er te weinig
tekst aanwezig is, kan de zoekmachine ook maar heel weinig informatie verkrijgen.
Belangrijk is om ervoor te zorgen dat er voldoende zinvolle informatie geplaatst wordt op uw
website. Bij voorkeur is dit informatie met betrekking tot uw product of dienst. Wanneer u
een site laat ontwerpen en bouwen, zorg er dan voor dat de bouwer de site in valid HTML
oplevert. Het is zeer belangrijk om al tijdens de bouw- en ontwerpfase rekening te houden
met de vele SEO voorwaarden.

Daarmee bent u er nog niet. Uiteraard moet de informatie aansluiten bij de zoekacties van
uw potentiële klanten/bezoekers. Zij zoeken immers een oplossing voor hun probleem. De
informatie die u in huis heeft, moet duidelijk op de website te vinden zijn. Het verschil met
traditionele marketing is dat u zich nog veel meer in de denkwereld van uw potentiële
klanten moet inleven. Wat is hun probleem, en nog belangrijker, met welke exacte woorden
zoeken zij naar de oplossing voor hun probleem?

Veel traditionele tekstschrijvers gaan hier de mist in omdat ze liever fraaie omschrijvingen
gebruiken dan de simpele woorden die men gebruikt om een product via internet te zoeken.
Eenzelfde valkuil is het officiële taalgebruik en/of intern taalgebruik. Probeer dus te
ontdekken welke woorden uw klanten precies gebruiken als ze op zoek zijn naar uw product
(zie hoofdstuk zoekterm onderzoek). Bij het maken van een website moet men de site
opvullen met unieke content. Andermans werk stelen wordt u niet in dank afgenomen, niet
door de zoekrobot, en al helemaal niet door de auteur van het oorspronkelijke bericht.
Andere webmasters hebben overigens vaak tools tot hun beschikking om te achterhalen of
iemand hun teksten gebruikt. Copyscape is zo’n tool. Check gratis via
http://www.copyscape.com of content van uw site elders te vinden is op Iiternet.

Hoe kom ik aan goede content?
Er zijn diverse manieren om aan goede content te komen. Het is belangrijk om te weten hoe
vaak uw concurrenten extra paginas maken. Dit kunt u redelijker wijs inschatten door
eenmaal per maand het site:concurrent.nl te draaien en te zien of ze meer pagina’s in de
index hebben. Er is bij mijn weten geen tool dat aangeeft of de content van een pagina van
een concurrent is veranderd. U kunt kijken in web.archive.org . Hier worden regelmatig back
ups gemaakt en tevens geeft het systeem het met een * aan als er nieuwe content gevonden
is. Echter niet alle sites worden bijgehouden en tevens geeft het niet aan hoeveel er is
gewijzigd. Toch is dit belangrijk. Google houdt van content op pagina’s die veranderen en
van nieuwe pagina’s. Tevens houdt Google van een contactpagina met een adres en
telefoonnummer, een disclaimer en een “over ons” pagina. Ook houdt Google van getallen,                       13
zoals prijzen. Zeker wanneer deze regelmatig veranderen.
Hier een aantal manieren om extra content te generen (sommige Moeilijkheidsgraad 2 of 3):

  1. Zoek leuke pagina’s van concurrenten. Herschrijf ze en voeg ze toe aan uw website.
    Ok, het is niet erg netjes, maar “beter een goede kopie dan slecht orgineel”.
  2. Huur een tekstschrijver en vraag of deze 1 of 2 artikelen per week maakt. (Tip: word
    lid van www.inmn.nl , deze doen dit zeer betaalbaar voor u!)
  3. Zoek naar Engelse content (via weblogs, article sites) en vertaal deze. Ok, ook hier
    oppassen dat u niet de auteursrechten schendt.
  4. Plaats een weblog op uw site. Bijvoorbeeld Wordpress-Nederlandse versie. Voor 200
    euro is dit uit te besteden (via www.imnl.nl ) en dan krijgt u er eentje in uw eigen
    huisstijl. Hierna kunt u makkelijk zelf iedere week een artikeltje posten.
  5. Google Alert. Als het goed is, heeft u daar een account lopen en krijgt u regelmatig
    links van nieuwe content pagina’s. Herschrijf deze en post deze op uw weblog.
  6. Plaats een forum op uw website. Ook hiervoor zijn gratis versies, maar installeren is
    toch werk voor een expert.
  7. Plaats RSS feeds op uw site. Zoek op uw vakgebied naar rss feeds. Pas op: u kunt
    content krijgen die u niet wilt, bijvoorbeeld advertenties van uw concurrenten.
    Tevens loopt u het risico op dubbele content. Derhalve raad ik dit eigenlijk af,
    uitzonderingen daargelaten.
  8. Plaats Gadgets op uw site. desktop.google.com/ voor gratis Gadgets van Google en
    widgets.yahoo.com/voor Gadgets van Yahoo.
  9. SEO Heaven komt eind 2009 met een tool dat via diverse bronnen unieke content op
    uw website zet. Ook in het Nederlands. Word hiervoor lid van de gratis nieuwsbrief
    van www.seoheaven.nl
  10. Nog meer ideeën? Mail ze naar mij info@stefanrooyackers.com en ik neem ze op in
    de volgende versie van dit boek.

Ook opvallende kreten, kwinkslagen en ander goedbedoelde aandachttrekkers werken niet
bij zoekmachine optimalisatie. U moet gewoon heel dicht bij de bron blijven, zaken
benoemen zoals ze zijn en daarbij het taalgebruik van uw klanten respecteren.
Zoekmachines zijn redelijk dom en kunnen wel wat verbanden leggen, maar over het
algemeen geven ze toch de voorkeur aan een exacte match met het zoekwoord.

Van alle elementen op uw pagina steekt er één met kop en schouders boven de andere uit:
de TITLE-tag. Een goede titel vertelt de zoekmachines waar uw pagina over gaat en
zoekmachines tonen de titel ook als linktekst bij de zoekresultaten. Gebruik bij voorkeur
absolute paden en geen relatieve paden op uw website. Dus
http://www.uwdomein.nl/pagina .html en niet pagina.html
Wanneer u veel populaire artikelen schrijft, is het zeker beter om absolute paden te
gebruiken. Dit omdat de kans groter is dat anderen uw werk quoten of ‘overnemen’. In dat                      14
geval heeft u bij plaatjes enerzijds het nadeel dat u voor de traffic op een andere website
opdraait. Aan de andere kant is ook dat plaatje weer een inkomende link.

Met een goede titel kunt u twee vliegen in een klap slaan: u verhoogt de vindbaarheid van
uw pagina en u vergroot de kans dat een bezoeker juist uw pagina bezoekt!
Frequentie
Het is van belang om uw website regelmatig van nieuwe content te voorzien. Dit kan men
realiseren in de vorm van een weblog, forum of een nieuwsbrief.

Tip! Kijk naar uw concurrentie in de top 10 van Google. Hoe vaak plaatsen zij een nieuwe
pagina? Om op een gelijk niveau te staan als uw concurrent is het belangrijk uw website up
to date te houden door minstens even vaak een nieuwe pagina te plaatsen als uw
concurrent.
                       15
2.   Illustraties
Moeilijkheidsgraad **

Ter aanvulling van een product of dienst kunt u mooie illustraties op uw website plaatsen,
waardoor uw product of dienst tastbaarder wordt voor de bezoeker. Als u gebruikt maakt
van kwalitatieve plaatjes, krijgt uw vormgeving een professionelere look.

Met Google is het tegenwoordig mogelijk om behalve alleen op teksten te zoeken ook te
zoeken naar foto’s en illustraties. Dit is een mooie kans om hiermee op dit vlak hoog te
scoren in de zoekresultaten. Het zoeken van plaatjes wordt steeds belangrijker en
Mediaconcern Google houdt hier rekening mee. Inmiddels zijn de zoekfuncties verbeterd,
waardoor het nu mogelijk is om te zoeken op grootte, inhoud en kleur.

Om beter te scoren in de zoekresultaten en om het maximale resultaat te behalen moet men
alle foto’s en andere illustraties in beheer optimaliseren.

1. Naam van de illustratie

Gebruik voor de omschrijving altijd een duidelijke of begrijpelijke naam. Een aandachtspunt
is dat het zoekwoord waarop u gevonden wilt worden vermeld staat in de omschrijving. Een
korte en bondige naam is ook cruciaal. Mocht de naam uit meerdere woorden bestaan, dan
kunt u gebruik maken van een verbindingsstreepje (–) in plaats van een liggend streepje (_)Voorbeeld
    groenekiwi.jpg                x12312000KW.jpg

De naam zorgt er deels voor dat hij beter vindbaar wordt in de resultaatlijsten. Hoe beter u
uw naam toepast op uw illustratie, hoe beter het voor u is. De alt-tag is voor zoekmachines
één van de belangrijkste manieren om een plaatje ‘leesbaar’ te maken.

<img src="http://www.uwdomein.nl/ groenekiwi.jpg " height="200" width="200" >
                       16
2. Aanvullende informatie

Als u eenmaal de geschikte naam heeft toegepast op uw plaatje, is het belangrijk om te
denken aan de aanvullende informatie. Naast het plaatje zelf is het mogelijk om extra
informatie te vermelden op de pagina waar het plaatje staat. Hierop is het ook mogelijk om
de tekst rondom het plaatje aan te vullen met zoekwoorden waarop u gevonden wilt
worden. Ook dit is voor de zoekmachines een belangrijke manier om het plaatje te ‘lezen’ en
de relevantie ervan te beoordelen.

Dit kan door toevoegen van het ALT of Title attribuut:

<img src="http://www.uwdomein.nl/ groenekiwi.jpg " height="200" width="200"
alt="Groene Kiwi, Kiwi" title="Voorbeeld plaatje hoe een Groene Kiwi er uit ziet" >.

 Beide attributen lijken op elkaar maar verschillen wel iets:
Het ALT attribuut wordt gebruikt voor plaatsen van uw plaatjes op images.google.com e.d.
Het ALT attribuut kan niet meer dan 100 karakters zijn, de TITLE onbeperkt lang. De TITLE
attribuut wordt door veel browsers gebruikt om de inhoud te tonen als u er met de muis
over heen gaat.
Advies: gebruik in ieder geval het ALT attribuut met daarin uw 1 of 2 voornaamste
zoekwoorden. Immers, Google leest en indexeert deze content. Gebruik de TITLE vooral bij
links en niet bij plaatjes.

3. Indexatieperiode

U kunt niet verwachten dat als u uw plaatjes op het Internet plaatst, deze direct hoog in de
lijsten uitvallen. Immers geldt dat hoe langer het plaatje geïndexeerd staat bij Google, hoe
beter het op langere termijn is voor de ranking in de zoekresultaten. Schone geduld is een
goede zaak.

Nulmeting
Ga naar http://images.google.nl/
Ttype hierin uw bedrijfsnaam. Hierop moet u zeker scoren. Probeer daarnaast andere
plaatjes te vinden. Images.google.nl (en .com) leveren u zeker bezoek op. U weet dat u goed
zit met trust ranking als Google uw plaatjes toont met zoekwoorden met veel concurrentie.
Herhaal dit proces iedere 1 – 2 maanden nadat u plaatjes op uw website hebt
geoptimaliseerd en zie het verschil!

NB http://images.search.yahoo.com is het minder bekende broertje van Google Image .
4. Links

                       17
Zoals eerder is vermeld, is linkbuilding een van de beste mogelijkheden om uw ranking in de
zoekresultaten te verbeteren. Hierbij moet u denken aan links die rechtstreeks naar het
plaatje gaan. Net als bij linkbuilding voor een website geldt hoe meer inkomende links, hoe
beter. Zorg hierbij dat de link naar het plaatje de belangrijkste zoekwoorden of varianten
hierop bevat. Plaats dus de code
<img src="http://www.uwdomein.nl/ groenekiwi.jpg " height="200" width="200"
alt="Groene Kiwi, Kiwi" title="Voorbeeld plaatje hoe een Groene Kiwi er uit ziet" > ook op
andere pagina’s als u daar een Kiwi wilt tonen.

5. Uitgaande links
Indien mogelijk kunt u ook uitgaande links plaatsen. Het plaatje linkt als het ware naar een
andere pagina die over het plaatje gaat. Dit wordt vooral gebruikt bij product reviews of
advertenties.

<a href="paginaoverkiwis.htm"><img src="http://www.uwdomein.nl/ groenekiwi.jpg "
height="200" width="200" alt="Groene Kiwi, Kiwi" title="Voorbeeld plaatje hoe een
Groene Kiwi er uit ziet" ></a>

6. Pagerank van de pagina

De pagerank van een pagina speelt een belangrijke rol. Google neemt bij het zoeken naar
plaatjes ook de pagerank mee van de pagina waar de illustratie te vinden is. Relevantie is
een aandachtspunt waarop gelet moet worden. Hierbij geldt dus ook, hoe waardevoller die
pagina, hoe beter dit is voor de ranking in de zoekresultaten. Verder speelt ook de relevantie
van het plaatje een rol, het plaatsen van een plaatje moet wel degelijk in overeenstemming
zijn met de bron.

Voorbeeld: Een plaatje van lamp scoort beter op lampen website dan op een website over
voedsel. Denk aan relevantie!

7. Kwaliteit van het plaatje

De kwaliteit van een plaatje is voor menigeen belangrijk, probeer zondoende voor een goede
kwaliteit te zorgen. Geef indien mogelijk anderen ook de kans om ernaar toe te linken. Bij de
zoekresultaten zal Google altijd proberen om dubbele plaatjes niet naar voren te laten
komen en het plaatje met de hoogste kwaliteit als eerste te tonen.

Nog een belangrijk tip

Probeer al te grote foto’s te vermijden. Hoewel tegenwoordig de internetsnelheid van de
meeste bezoekers er wel mee om kunnen gaan, vindt een zoekrobot het maar niks om 1mb
foto’s te indexeren. Uiteraard voor de mensen die geen snelle verbinding of een bepaalde
download limiet hebben knap vervelend.


                       18
8. Hoeveelheid en verhouding

Een goede website bestaat uit een goede verhouding tussen plaatjes en tekst. Het is immers
geen zicht om een pagina te bouwen op alleen illustraties. Overdrijven kan leiden tot een
deuk op uw imago en de website komt dan onprofessioneel over bij uw bezoekers. Probeer
zodoende niet te overdrijven met het aantal plaatjes op één pagina.

Plaats foto’s ook altijd binnen een losse map op de server. U kunt ook gebruiken maken voor
meerdere mappen met foto’s. Betere formaten voor gebruik op internet zijn .jpg, .jpeg, .gif
en .png. Verwerk foto’s die onderdeel vormen van de siteopmaak in de externe .css (als
background image van een div).

9. Vindbaarheid op Google
Moeilijkheidsgraad ***

Uiteindelijk draait om de resultaten, daarom geven we als laatste nog een paar technische
tips om uw vindbaarheid te vergroten.

Gebruik geen spacer.gif bestanden meer bij de opmaak van uw website. Zoekmachines
hebben een hekel aan de ‘lege’ bestanden gekregen. Het is met correct gebruik van css ook
helemaal niet nodig om dit nog langer in te zetten. Gebruik in plaats daarvan een thumbnail
(kleinere versie) van de foto en verwerk hier een link naar de grote foto in. Gebruik geen
plaatjes als alternatief voor een tekstlink (intern). Verwerk het plaatje als background img
binnen de css en toon ‘daarboven’ een tekstlink. Hetzelfde geldt voor een menu.

Gebruik een css menu en roep het menu aan in een extern css bestand. Neem plaatjes die
onderdeel vormen van een artikel op een pagina wel gewoon als img src binnen de pagina
op. Vergeet de alt omschrijving niet!
                       19
3.  Nog enkele tips over je domein
Moeilijkheidsgraad *


- Een nieuwe site "zoekmachinevriendelijk" opzetten is veel makkelijker dan een bestaande
site "achteraf nog even aanpassen". Doe het dus meteen goed.

-Een nieuwe site scoort de eerste paar weken goed in Google. Waarom? Google wil even
laten zien dat er een nieuwe site is. Daarna zakt deze snel wel. Google toont immers het
liefst in de top sites die: zich al jaren netjes gedragen + steeds meer bak links heeft +
regelmatig nieuwe unieke content hebben. De ouderdom van een website is derhalve een
pre. Nieuwe domeinen vallen vaak in de zogenaamde Google Slap. Over dit onderwerp heb
ik een speciaal gratis boekje uitgebracht.
- Is het verstandig om een domeinnaam te kopen? Immers een domein met ouderdom en
back links is waardevol. Ja, dit kan een oplossing zijn.
Sites waar u een domein kunt kopen zijn:
www.dekrentenuitdepap.nl (ook NL)
www.sedo.de (ook NL)
Marktplaats en Ebay.
Godaddy: https://auctions.godaddy.com/
Domain Name Wire: http://domainnamewire.com
Snapnames: http://www.snapnames.com/
4 domains: http://www.4domains.com/
Pool http://www.pool.com/
http://www.domainbroadcasting.com/ en zusje http://www.domainannounce.com/ beide
ook NL expired domeinen.

Echter let op. Als u een domein koopt en niet wilt dat Google de teller (pagerank /
ouderdom / back links) op nul zet, dan moet u het slim aanpakken. Zorg dat u niet binnen 6

                      20
maanden de WHO IS en IP-adres en zeker niet de content vervang. Doet u dit wel dan koopt
u een kat in de zak.


-. Een stabiel domein geeft de zoekmachine robot de indruk dat er vast wel wat moois op te
lezen valt. Een nieuwe website doet het om die reden vaak ook beter binnen de
zoekresultaten dan wanneer u een bestaand domein overneemt van een ander. Start u met
een compleet nieuw domein, dan duurt het meestal langer voordat de site in de
zoekmachine resultaten verschijnt. U loopt met een domein jonger dan 1 jaar een grote kans
op de zogenaamde “Google Slap1”.

- Bij het maken van uw website moet u rekening houden met de vocabulaire woordenschat
van uw doelgroep. Het heeft weinig zin om uw site te optimaliseren voor termen
("rijwielhersteller") als uw doelgroep iets heel anders gebruikt ("fietsenmaker").

- Verwaarloos uw content niet. Zoekmachine robots komen vaker terug wanneer de site
‘actief’ is. Werk regelmatig artikelen bij en zorg altijd voor actuele content (voor de
bezoekers). Ook zo nu en dan nieuwe pagina’s toevoegen doen het goed. Vergeet niet deze
pagina’s bij te werken binnen je sitemap (en te uploaden binnen de Google Webmaster
omgeving). Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de relevantie in de ogen van de zoekmachines
omhoog gaat.

- Het is niet verstandig om content te dupliceren op uw eigen website. Plaats de tekst dus
maar op 1 pagina, en niet op meerdere. Desnoods herschrijft u de tekst op een paar punten.
U brengt de zoekrobot in verwarring als deze op meerdere pagina’s dezelfde teksten
indexeert.

- Statistieken zorgen ervoor dat u uw pagina’s op termijn kunt verbeteren. Op basis van de
statistieken kunt u achterhalen of pagina’s voldoende gevonden worden of dat er voldoende
op een bepaald keyword (of keywordcombinatie) gezocht wordt. Verwerk hiervoor Google
Analytics op uw website, deze handige tool is tevens gratis.

- Pagina’s met weinig tekst worden doorgaans minder goed geïndexeerd als grote pagina’s.
Te groot heeft vaak ook geen zin, meestal kunt u dan de tekst wel in blokken hakken. In dat
geval maakt u van elke pagina weer een nieuwe pagina. Te grote teksten bevatten vaak ook
‘teveel’ uiteenlopende keywords. 200 tot 500 woorden is optimaal.

- Zoekmachines geven de voorkeur aan zowel unieke als kwaliteit content. Zorg ervoor dat er
sprake is van beide.
1
  Zie uitgebreid artikel: Google Slap

                       21
- Checklist

Als laatste voegen wij nog een extra checklist toe waarmee u kort na kunt gaan of uw
content wel volledig is. Dit is vooral handig als controlemiddel om te achterhalen of alles wel
inhoudelijk aanwezig is.

Inhoud

X    Heeft elke webpagina een kop?
X    Heeft elke pagina een unieke Title en Description Tag?
X    Omschrijft de kop de inhoud?
X    Is er een inleiding aanwezig?
X    Is de tekst helder?
X    Heeft u tekst alinea’s?
X    Zijn er ook tussenkopje aanwezig?
X    Is uw tekst overzichtelijk en begrijpelijk?
X    Is de tekst krachtig en inspirerend?
X    Is de inhoud uniek?
X    Past u het juiste taalgebruik toe aan uw doelgroep?
X    Kunnen uw bezoekers al hun antwoorden vinden?
X    Bestaat uw tekst uit korte en lange zinnen?
X    Zijn er afbeeldingen beschikbaar om het effect te versterken?
X    Hebben de afbeeldingen logische namen?
X    Zijn er opsommingen aanwezig?
X    Komt de zoekwoorddichtheid overeen met de zoektermen?
X    Is de tekst efficiënt? (Tijd is geld)
X    Is de tekst correct en zijn alle feiten waar?
X    Zijn er stijlfouten of schrijffouten aanwezig?
X    Beantwoord de pagina de vragen die de bezoekers waarschijnlijk hebben?
X    Is de inhoud uniek?
X    Komen de belangrijkste zoekwoorden voor met een percentage van 3% tot 5%?
                       22
Het  Het vaststellen en analyseren van
    ……….de zoektermen
   || Stap 2: Zoekwoorden ||
        23
1    Zoekwoorden onderzoek
Moeilijkheidsgraad *


Het volgende onderdeel waar u zich bezig mee moet houden is het selecteren van de juiste
zoektermen. Voordat u begint, is het belangrijk dat u eerst op uw huidige markt rondkijkt en
een onderzoek doet naar de gewenste zoektermen (= key research). Om de juiste
zoektermen te selecteren moet u uitgaan van de volgende onderdelen.

Google is eigenlijk maar een primitieve zoekmachine. Google begrijpt vragen nauwelijks en
geeft een lijstje van sites terug als u een paar zoekwoorden invoert. Dit is nu eenmaal zo.
Derhalve is het super belangrijk te weten op welke zoekwoorden u wilt dat u site gevonden
wordt. Wilt u gevonden worden op “fiets vakantie” of op “ vakantie fiets” of
“fietsvakanties”? Dit lijkt hetzelfde, toch geeft Google een andere lijst met resultaten.


Dus:
Op welke zoekwoorden wilt u scoren in de zoekmachines?
Welke zoekwoorden sluiten aan op de aangeboden informatie op je website?
Met welke zoekwoorden is een maximaal rendement te halen? Of te wel, waar wordt veel
naar gevraagd en is de concurrentie niet moordend?

Voordat u überhaupt aan de website zelf begint, dienen deze zaken zorgvuldig uitgezocht te
worden. U past de juiste zoektermen toe bij het schrijven van een pagina of artikel om
maximale resultaat te boeken. Gedegen zoektermen (=keywords) onderzoek draagt bij aan
SEO omdat u als webmaster beter in kunt springen op de populaire termen. Het is namelijk
een verspilling van tijd en energie om uw webpage te optimaliseren op zoektermen waar
nooit en te nimmer op gezocht worden. Om de situatie makkelijker te maken voor u, zodat u
de juiste zoektermen toe kunt passen, zijn er een aantal SEO tools op internet beschikbaar.
Hiermee kunt u achterhalen welke termen door uw concurrent worden gebruikt.

Waaronder

  -  Google hulpprogramma voor zoekwoorden (gratis)
    https://adwords.google.nl/select/KeywordToolExternal (indien u een adwords
    account heeft is dit tool te vinden onder de hulprogrammas)
  -  WordTracker http://www.wordtracker.com/
  -  KeywordDiscovery.com.
  -  Keyword Elite http://www.keywordelite.com/
  -  http://www.seoheaven.eu/keywordresearchpro.html Keyword Research via Se
    Heaven (met bonussen).


WEBCEO http://www.webceo.com/ is een handige SEO tool, hiermee kunt u ook goed
keyword onderzoek doen.

                       24
De meeste van zullen het tool van Google gebruiken. Het is gratis en geeft voldoende
informatie over zoekvolume en suggesties voor alternatieve zoekwoorden.

Verwerk eventueel het belangrijkste keyword binnen de domeinnaam. Wanneer er meer
belangrijke keywords zijn, kunt u ze eventueel schakelen, maar gebruik nooit meer dan twee
aan elkaar geschakelde woorden in een domeinnaam, anders betitelt de zoekrobot het
domein als spam. Wanneer u twee keywords gebruikt in uw domeinnaam, gebruik dan de
hyphen (dash) als scheidingsteken (-), en niet de underscore (_). Overigens gaat anno 2009
de voorkeur meer en meer uit naar een domein dat uit één woord bestaat. U kunt dan nog
steeds twee woorden aan elkaar verbinden, maar u maakt hierbij niet meer gebruik van het
scheidingsteken.

Voorbeeld:

Bij het opstellen van een domeinnaam is www.domeinnaam.nl/goedkopevakantie iets
beter dan “www.domeinnaam.nl/goedkope-vakantie”
                      25
2.   Concurrentie

Een belangrijke SEO tip is het bestuderen van eventuele concurrentie. Het is een feit dat
zoekmachines inkomende links analyseren op uw website, als onderdeel van hun ranking
criteria. Als u kunt achterhalen hoeveel inkomende links uw concurrent heeft, zal dit
uiteraard in uw voordeel zijn. U moet uiteraard eerst achterhalen wie uw concurrenten zijn
voordat u informatie kan analyseren.

Een veel gebruikte tool om te gebruiken is dat van SEO Elite. Het doorgrondt de grootste
zoekmachines op zoektermen, waardoor duidelijk wordt wie uw directe concurrenten zijn,
maar het voorziet ook in diepteanalyse van de concurrent.

Deze analyse maakt duidelijk wat de belangrijkste linkcriteria zijn:

 *De huidige rank van eventuele concurrenten in de zoekmachines;
 * Aantal inkomende links;
 * Welke zoektermen in de titel staan vermeld in de pagina die gelinked is;
 * % of links van de keywords die in the link text zijn vermeld
 * De PageRank van de pagina’s die zijn gelinked
 * De Alexa traffic ranking informatie, Alexa geeft aan hoeveel bezoekers een site heeft.
Hoe lager
  het getal hoe meer bezoekers!

Aantal belangrijk tips

   1. Het meest belangrijke keyword in de title van de pagina verwerken. Een eventuele
    scheiding brengt u aan met het pipe-teken (|) wanneer u meerdere keywords wilt
    verwerken in de titel. Start met de meest relevante keywords, de naam van de
    website komt als laatste aan de beurt.

   2. Verwerk de belangrijkste keywords binnen de tekst. Eventueel kunt u de tekst met
    behulp van het strong element extra laten opvallen. Maak er logische zinnen van, het
    liefst exact zoals binnen de zoekmachine op de keywords gezocht wordt. De spider
    geeft een klein beetje extra gewicht aan het vetgedrukte keyword.

   3. Zorg voor de perfecte balans tussen keywords en overige tekst op de pagina. Dit
    wordt ook wel keyword-density genoemd, de dichtheid van de gebruikte keywords in
    relatie tot de rest van de tekst. Te lage dichtheid is niet goed, te hoog ook niet. Te
    hoge dichtheid wordt ook wel keyword-stuffing genoemd. Ga voor een percentage
    tussen de 1 en 5 procent.
   4. Gebruikt u Ajax-acties, zorg er dan altijd voor de het resultaat van de actie ook op
    een ‘normale’ manier bereikt kan worden. Dit zodat een zoekmachine tenminste de
    onderliggende actie (bv. pagina) kan indexeren. Het zou jammer zijn als het ’spoor
    doodloopt’ tijdens de indexatie door de zoekmachine robot.


                        26
5. Hetzelfde geldt voor Flash. Google kan Flash lezen, echter niet voor de volle 100%.
  Flash plaatjes in een HTML pagina is prima.

6. Als u meer dan 3 keer dezelfde zoektermen blijft herhalen, kan een zoekmachine dit
  zien als spamming van resultaten. Verspil uw tijd niet door zoektermen te plaatsen
  die niet in de tekst voorkomen.
                     27
3.    Structuur Sitemap

Als u eenmaal weet wat uw doelen zijn met betrekking tot de keywords waarop u de website
wilt optimaliseren, kunt u beginnen met de bouw ervan. Structuur zorgt ervoor dat elk
pagina makkelijk vindbaar wordt in een zoekmachine. Belangrijk is om elke pagina te
identificeren en eigen te merken met een unieke titel die precies in één opslag duidelijk
aangeeft waar die pagina over gaat.

Zorg voor een overzichtelijke, semantische, structuur in uw HTML code als basis. Het
belangrijkste van het invullen van de website zelf is het schrijven van goede inhoud.

Content is The King

Dit is een gouden regel en deze uitspraak zult u vrijwel op elke website die gewijd is aan het
SEO proces tegen komen. Zorg voor duidelijke en relevante informatie. Heeft u op uw
website te maken met rubrieken, zet de pagina’s binnen deze rubrieken dan in een submap
met de naam van de rubriek. Hierdoor wordt het overzichtelijker en duidelijker
weergegeven. U kunt ook overwegen om hiervoor subdomeinen aan te maken, maar dit valt
alleen aan te raden als de onderwerpen niet veel gelijkenis hebben.

Het gebruik van een "sitemap" is een van de beste manieren om daarvoor te zorgen. Voor
het maken voor “SITEMAPS” zijn er meerdere gratis tools beschikbaar.

Samenvattend
Als u de volgende onderdelen toepast op uw website, zorgt dit er vrijwel altijd voor dat u
unieke content plaatst.

   1.  Title Tag
   2.  Description Tag
   3.  H1 Tag
   4.  Uniek content

Aandachtspunten

Vermijd het gebruik van dezelfde titels op meerdere pagina’s van uw website. Elke pagina
heeft zijn eigen unieke content en dus ook een eigen unieke header. Hiermee doel ik niet op
de titel van de webpagina, maar op de titels die u op elke pagina gebruikt als berichtenkop.
Dus niet een H1 met de tekst ‘Introductie’ op meerdere pagina’s gebruiken. Gebruik in plaats
daarvan direct een beschrijving van de rubriek of het onderwerp.

Zoekmachines kunnen alleen pagina's indexeren die ze "kennen". Zorg er daarom voor dat
elke pagina van uw site op de een of andere manier met de rest "verbonden" is; er mogen
dus geen "loshangende" pagina's zijn.
                       28
Het implementeren van
de technische eigenschappen
 || Stap 3: Techniek ||
    29
1.   Techniek

Er zijn nogal een aantal zaken die het goed vindbaar maken van een website verhinderen of
zelfs geheel onmogelijk maken. Toevoegingen als bijv. Flash, Javascript, Frames, Robots.txt
en etcetera. Als u gebruik maakt van de bovenstaande applicaties, bestaat de mogelijkheid
dat de er haperingen optreden en in de vindbaarheid van uw website. Wanneer u een script
wilt gebruiken als functionele verbetering van uw website (voor bezoekers), ga dan vooraf
eerst na of er geen soortgelijke functie als css-oplossing wordt aangeboden. Momenteel
kunt u het zo gek niet bedenken of u kunt het als css oplossing downloaden. Dit geldt vooral
voor menu’s, interactieve (klikbare) kaarten en leuke functies rond het presenteren van
foto’s etc. Gebruikt u javascript op uw website, roep het dan extern aan. Php scripts zijn wel
weer prima te gebruiken op een website.

Er zijn hier allerlei technieken voor bedacht om deze fouten er uit te halen. Helaas blijkt in
de praktijk dat die meestal niet of correct toegepast worden.

U kunt iets meer inzicht in de situatie krijgen door in de Google Resultaten op de "Cache"
link te klikken i.p.v. de UR. Als u daarna de Tekst Versie link klikt, ziet u wat de zoekmachines
zien en wat zij van uw site weten. Met SiteMaps van Google leert u nog meer over de
situatie.

Met JavaScript kunt u uw pagina's interactiever maken; u kunt bijvoorbeeld controleren of
een bezoeker alle verplichte velden van een formulier heeft ingevuld. Gebruik JavaScript
echter nooit voor de navigatie (dus: om van de ene pagina naar de andere te gaan), want
dan kunt u er bijna zeker van zijn dat zoekmachines uw pagina's niet zullen vinden! Hiervoor
is het aan te raden om gebruik te maken van CSS. Vermijd het gebruik van flash, zeker
flashmenu’s. Indien het niet anders kan: Gebruik flash spaarzaam en zorg altijd voor
voldoende indexeerbare content. Wilt u per se een complete flash website opleveren, zorg
dan voor een html versie van de website. Plaats altijd een flash introductie in een HTML
pagina met een link naar de hoofdpagina van de website.

U moet er rekening mee houden dat als u de website voorziet van een nieuw design, de web
designer rekening houdt met de eisen van SEO. Het maken van een Flash-based site kan er
voor zorgen dat u wellicht onvindbaar wordt in de zoekmachines. Search Spiders kunnen
tekst vinden, maar geen Flash of illustraties. Als u echt overtuigd bent dat uw complete
pagina in Flash of een grote afbeelding moet zijn, zorg dan voor tekst en navigatie
onderaan..
                        30
2.   Frames

Een hulpmiddel om een website op te bouwen is gebruik te maken van frames. Ik raad juist
aan hier geen gebruik te van te maken. Veel zoekmachines hebben immers moeite om
dergelijke sites te doorzoeken.

Een nadeel voor bezoekers is ook dat zij de pagina's moeilijk kunnen bookmarken of printen
en als pagina's al vindbaar zijn via een zoekmachine, worden ze getoond zonder de
"omliggende" frames waar het u om te doen was. Frames zijn eigenlijk ‘ouderwets’ en
tegenwoordig ook niet meer nodig. Een website kan perfect worden opgemaakt met CSS.

Ondanks dat het toch afgeraden is om frames te gebruik te maken, kunt u als u toch
vastberaden bent, door middel van de NOFRAMES-sectie de ergste negatieve effecten
tegengaan.

Hetzelfde geldt voor tabellen. Maak uw website niet op in tabellen (zoals Dreamweaver
makkelijk mogelijk maakt). Tabellen zijn bedoeld om gegevens geordend te presenteren, niet
om sites mee op te maken. Robots hechten er doorgaans minder belang aan en de code voor
tabellen is veel groter (het maakt uw pagina’s dus trager).
                      31
3.   Parameters

Gebruikt u een cms als joomla? Zorg dan absoluut voor statische url’s (SEF / Mod rewrite).
Een zoekmachine houdt niet van vreemde tekens (parameters) in een pagina url en cms
leest gegevens uit een database. Hierdoor ontstaan er vaak minder leesbare (voor
zoekmachine robot en bezoeker) url’s. Veel sites maken gebruik van een Content
Management Systeem (CMS) dat de inhoud van de pagina's uit een onderliggende database
haalt.

Dergelijke systemen zijn echter over het algemeen gericht op gemakkelijke
onderhoudbaarheid van de site en niet op goede doorzoekbaarheid door zoekmachines: ze
gebruiken url’s met daarin allerlei "parameters". U herkent de parameters aan de "?" en de
"&". De meeste zoekmachines haken direct af zodra ze parameters tegenkomen, maar zelfs
Google heeft problemen met url’s die meer dan een enkele parameter bevatten. Momenteel
indexeert Google 2 in parameters.
                      32
4.   10 Tips voor optimalisatie

Hier volgen in willekeurige volgorde 10 tips op technisch gebied die behulpzaam kunnen zijn
bij het optimaliseren van een website. Voor nieuwkomers op SEO gebied is dit een goede
leidraad om mee te beginnen. Wanneer u deze punten zo veel mogelijk in acht neemt, heeft
u een goede kans dat uw site beter gaat scoren in zoekmachines als Google.

1.   Optimaliseer title en meta description tags

Maak voor elke pagina van uw site gebruik van unieke title tags en meta descriptions. Het
nut van het gebruik van de metatags, keywords (zoektermen) en description binnen de titel
<title> kan in twijfelworden getrokken. Het kan echter geen kwaad om ze te verwerken in de
head van de website. Zorg wel weer voor de juiste balans, geen stuffing en spamming van
keywords. De description wordt doorgaans door Google gebruikt om letterlijk in de
zoekresultaten weer te geven (maar niet altijd).

Een belangrijk onderdeel is het optimaliseren van uw Meta Data. Meta data wordt steeds
minder belangrijk, maar speelt nog steeds een belangrijke rol. Met name de Meta
description en title is erg belangrijk. Zorg dat al uw pagina’s unieke titels en descriptions
hebben. Limiteer uw titel tot +- 70 tekens en uw beschrijving tot +- 150 tekens. Zet
belangrijkste keywords vooraan in uw titel.

De Title en META tags moeten verschillend zijn op iedere pagina van uw website als u
vermeld wilt worden in de zoekresultaten.

 2.  Gebruik h1 tags voor koppen

Het is belangrijk om uw webpagina´s goed te structureren, ook semantisch. Gebruik de H1
tag voor het belangrijkste keyword op die pagina. Per pagina gebruikt u 1 x de H1 tag.
Opmaak van de H1 regelt u binnen een externe .css. Verwerk het belangrijkste keyword (of
de belangrijkste keywords) binnen de H1. Voor alle andere koppen binnen de pagina
gebruikt u H2 of H3. Ga niet verder dan H3 (dus geen H4 en H5 etc). Nogmaals, de H1 komt
maar één keer per pagina voor.

3.   Plaatst non html zoals javascript en css informatie in externe bestanden

Vermijd javascript, css en andere onnodige code bovenin de webpagina. Verwerk scripts en
css het liefst in externe bestanden. Indien het niet anders kan (bv. bij Google Analytics), zet
de code dan onderin de pagina. Hoe lager hoe beter. Dit heeft vooral met de indexatie te
maken. Komt de spider teveel rommel tegen, dan is dit in uw nadeel. Daarnaast blijft uw
pagina zichtbaar wanneer een script onverhoopt niet werkt (wanneer het script bovenin zou
staan, toont de browser doorgaans de rest van de pagina niet wanneer er problemen met
het script zijn). Vermijd ook scripts die gehost worden op andere websites. Als die website
offline is, kan uw site hierdoor ook plat gaan (of in ieder geval moeite hebben met het

                        33
starten van het script). Hierdoor kan de site op dat moment minder goed geïndexeerd
worden. Houd uw pagina’s zo schoon mogelijk, plaats dit soort code in een apart bestand.

4.   Gebruik correcte, valide html

Hoewel dit punt wat discutabel is in de SEO wereld, ben ik van mening dat het belangrijk is
dat de html aan W3C normen voldoet. Een pagina met veel fouten zal minder gewaardeerd
worden door zoekmachines. Gebruik schone en semantische code, zodat de spider de site
beter kan indexeren (valid xhtml). Op de website van het World Wide Web Consortium
(W3C) kunt u de code van uw website met hun Markup Validation Service laten controleren.
Hoe minder fouten, des te beter de robot de website kan indexeren. Overigens is het geen
vereiste om 0 fouten te hebben. Vaak kost het oplossen van de laatste fouten 80% van alle
inspanningen. Begin en eindig een html of php pagina op de juiste wijze. Zorg voor de juiste
opbouw van de code en vergeet de doctype declaratie bovenaan de pagina niet. Zet wat
binnen de head moet verschijnen binnen de head, zet dat wat binnen de body moet binnen
de body. Geen scripts binnen de head, en ook geen losse css regels (extern).

Hetzelfde geldt voor de opbouw van pagina url’s (naamgeving). Ook hier gebruikt u de
hyphen (of dash) om meerdere keywords te gebruiken in de pagina naam. Ook in dit geval
zorgt u ervoor dat er niet teveel keywords in de naam van de pagina verwerkt worden,
anders wordt de pagina als spam betiteld. De extensie van de pagina is niet relevant voor
SEO doeleinden.

5.   Maak gebruik van een sitemap

Het grote voordeel van het gebruik van een sitemap is dat hiermee de structuur van een
website in kaart kan worden gebracht voor een zoekmachine. Waar moet een goede sitemap
aan voldoen en wat is nu precies het voordeel?

6.   Implementeer breadcrumbs

Met behulp van goed geïmplementeerde breadcrumbs kan de interne linkstructuur van een
site sterk worden verbeterd. Tevens is het voor de bezoeker een handig hulpmiddel om te
weten wat zijn locatie is, als hij vanuit een zoekmachine op die pagina beland is. Verder is
het niet alleen handig bij het navigeren, de zoekrobot vindt het ook zeer prettig. U helpt op
deze wijze de robot met het laagdrempelig indexeren van uw website. Kijken naar usability
(gebruikersvriendelijkheid) is een must-have op elke website. Verwijs overigens maar één
keer per pagina terug naar de mainpage (home). De andere keren gebruikt u een nofollow
op de link.

7.   Vermijd javascript in navigatie

Zoekmachines maken gebruik van spiders die tot nu toe geen javascript links volgen in hun
database. Vermijd daarom dit soort links. Er zijn wel andere manieren om gebruik te maken


                       34
van dynamische javascript menu’s. De zoekrobot raakt hierdoor afgeleid door de vele
nutteloze en niet-relevante code.

8.   Maak gebruik van de juiste domein extensie en hosting

Zorg voor de juiste domeinextensie. Probeer zoveel mogelijk de TLD’s (top level domeinen)
te gebruiken. Dit aspect weegt overigens niet zo heel erg zwaar, maar het is wel handig om
vooraf rekening mee te houden. Een .nl domein is bijna altijd goedkoper dan een .nu
domein. Gebruik een host in het land waarin u wilt scoren. Host dus in Nederland voor
google.nl en in Duitsland als u op google.de wilt scoren.

9.   Voorkom 404 meldingen en optimaliseer de 404 pagina

Veelal een ondergeschoven kindje op SEO gebied. Zodra een bezoeker nu op een niet-
bestaande pagina uitkomt, wordt dit middels de 404 pagina duidelijk gemaakt. U kunt de
404 pagina op slimme wijze opmaken door er bijvoorbeeld een feedback formulier in te
plaatsen of een menu naar andere pagina’s op de website.

10.  Implementeer een statistieken pakket en analyseer de gegevens

Meten is weten. Op de meeste sites is er al wel een of ander statistiekenpakket
geïmplementeerd. Wat meestal verzuimd wordt, is een goede analyse te maken van de
gegevens en de pagina´s hierop aan te passen. Maak hier tijd/budget voor beschikbaar.
Hiervoor kunt u Google Analytics of Google Webmaster gebruiken (beiden zijn gratis).

*Google Webwaster;
 geeft aan hoe vaak uw website bezocht wordt en geeft eventuele
                       35
Het belang van de juiste
    zoekmachines
|| Stap 4: De zoekmachines||
      36
1.   Belangrijke zoekmachines

Momenteel is Google de meest populaire zoekmachine en SEO-technieken zijn hier vaak op
gericht. Dit kan in de toekomst wel eens anders zijn, houd hier rekening mee. Houd ook
rekening met de veranderingen die Google zelf regelmatig doorvoert, waardoor u
bijvoorbeeld op maandag op de 1e plaats staat terwijl u de volgende dag misschien 50ste
geëindigd bent. Dit is menig webmaster wel eens overkomen. Houd de ontwikkelingen
daarom altijd goed in de gaten en speel er actief op in.

Ondanks dat Google nummer 1 is op het gebied van zoekmachines, zijn er nog een aantal
spelers op de markt. Echter raad ik u aan om van de mogelijkheden van Google gebruik te
maken. Immers maken gebruikers die verspreid zijn over de gehele wereld gebruik van de
zoekmogelijkheden van Google. Google loopt op het moment ver voor op Yahoo en
Window’s Live en dat is onvoorstelbaar. Tel daarbij op dat zij nog steeds een grotere positie
bemachtigen en dat deze markt nog steeds groeit.

Lijst met zoekmachines:

Op het moment zijn dit de belangrijkst zoekmachines in Nederland en België. Ik raad u aan
om in elk geval op één van de zoekmachines hier de focus op te leggen.

 * AltaVista        * Ixquick

 * Ask Jeeves        * Lycos

 * Google          * Open Directory Project

 * MSN           * Yahoo! Search Marketing

 * Yahoo!Naast zoekmachines wordt het ook steeds belangrijker om hoog te scoren in web 2.0
toepassingen zoals Youtube en Twitter.

In de volgende stap leggen wij uit hoe u het beste gebruikt kunt maken van Google en het
algemene proces, zodat u uiteindelijk met uw webpagina een hogere ranking behaalt in de
zoekresultaten van ieder desgewenste zoekmachine.
                       37
2.   Aandachtspunten

Zoekmachines verdienen geld door het plaatsen van advertenties, dat is voor hen de bron
van inkomsten. Om aan inkomsten te komen is het zodanig belangrijk om veel bezoekers te
trekken naar de website om hun advertentie te laten zien. De beste manier voor
zoekmachines om dat te realiseren is om veel relevante informatie te verstrekken aan de
bezoekers. Het uitgangspunt en onderdeel van de visie is dat zij altijd relevante informatie
willen verstrekken, aangezien als een bezoeker steeds foutieve informatie vindt op het net,
hij als het ware minder gebruik gaat maken van de zoekmachine. Hierdoor verliest Google
uiteindelijk veel inkomsten.

Om in te springen op de situatie moet u ervoor zorgen dat uw webpagina’s altijd informatie
bevat die zowel relevant als uniek is. Het is tevens de bedoeling dat u de keywords
(zoektermen) ook up-to- date houdt. Er zijn verschillende methodes om website relevant
houden, waardoor uw positie zal versterken in de zoekmachines. Hieronder vallen het
versterken van de zoektermen en de keus ervan; zogenoemde strategieën die plaats vinden
op de webpagina zelf.

On-page strategie
your title tags
header tags
internal link anchor
text
bold and italicized text
text in HTML lists alt and title tags voor illustraties
links

Off-page strategy factors.
Dit zijn strategieën die gerelateerd zijn tot pagina’s te linken naar andere sites.

link anchor text,
De tekst in de paragraaf rond de anchor text;
De titels van de pagina’s die naar u zijn gelinkt;
De on-page zoekwoorden van de pagina die naar u zijn gelinkt;
De directory categorieën waar uw site in te vinden is.


.
                         38
3.   De drie kernwaarden

Omdat Google de meest gebruikte zoekmachine in Nederland is, is het belangrijk om in de
zoeklijst terecht te komen, ervan uitgaande dat u in ieder geval in Nederland zaken doet en u
hier ook op richt. Om een toppositie te behalen in de ranglijsten moet u denken aan drie
belangrijke kernwaarden. Op het moment dat u deze beheerst, krijgt u gegarandeerd
hiermee een hoge positie in de zoekresultaten.

1.   Lijst met zoektermen (keywords)
    Verzamel een lijst met relevante zoektermen, die u later kunt implementeren.
2.   Een zoek- gebruiksvriendelijke website
    Als u een website heeft gebouwd, zorg er voor dat u website gevonden kan worden
    door de zoekmachines. Zorg tevens voor een goede indexatie.
3.   Link building
    De kracht ligt in het verzamelen van kwalitatieve links, zowel inkomend als uitgaand.

Nadat uw de juiste zoekwoorden heeft gekozen, uw competitie heeft geanalyseerd en uw
website heeft gebouwd, is het nu uw taak om uw website te linken aan een website die al in
de lijsten staat van Google.

Google heeft persoonlijk meer de voorkeur aan webpagina’s die uit zichzelf links regelen
naar andere websites. Als u eenmaal in de zoekresultaten zit van de grotere zoekmachines
zal uw aanzien in elk opzicht stijgen. Op het moment dat u links heeft weten te bemachtigen
bouwt u als het ware een netwerk aan van verschillende relaties, dat tevens goed
gewaardeerd zal worden door de zoekmachines.

Belangrijk:

Op het moment dat u uw domein heeft geregistreerd, kunt u te maken krijgen met bedrijven
die u beloven dat uw website in duizenden verschillende zoekmachines worden geplaatst.
Hier moet u voor oppassen en wij adviseren u om hier niet op in te gaan. Grotendeels gaat
het hier om spam en dit heeft schadelijke gevolgen voor het eindresultaat.
                       39
4.   Google Adwords
Een Google Adwords campagne is een bekende vorm van Internet marketing (online
advertising). Het is een goede optie voor (betaalde) Google optimalisatie [versus "gratis"
optimalisatie] en wordt soms ten onrechte ook Google Adworks genoemd.

Alleen betalen voor kliks
Bij een Google Adwords campagne worden meestal meerdere advertenties opgesteld die
relevant zijn voor bepaalde zoektermen. U betaalt alleen als er op uw advertentie geklikt wordt.
De advertentie kan snel zichtbaar zijn op het Internet en dus kan adverteren een effectieve
methode van online marketing zijn.

Niks voor niks
Als u wilt stoppen met adverteren, stopt de toestroom van bezoekers ook - volledig! Dit is een
vaak onderschat nadeel van Google Adwords. Daarom raden we u aan online adverteren altijd in
combinatie met traditionele zoekmachine optimalisatie te doen.

Andere kanalen
Door de dominante positie die Google bij de zoekmachines inneemt hebben ze ook een hele
bekende naam bij Internet adverteren. Veel mensen weten wellicht niet dat er ook andere
kanalen zijn om uw website te adverteren. Bijvoorbeeld via Yahoo Search Marketing (voorheen
bekend als Overture), dat onder andere advertenties plaatst op het ilse netwerk, of andere,
kleinere aanbieders van (vaak internationale) Pay-Per-Click advertising (PPC).

De tool van Google is zo bekend zelfs dat een foutieve naam als Google Adworks moeilijk uit te
roeien blijkt. Het is dus Google "Adwords", niet "Adworks"...

Soms lijkt het inderdaad onmogelijk om een hoge ranking te behalen bij de zoekresultaten van
Google. Dit is echt niet de bedoeling van Google zelf. Zij streven ernaar om bezoekers de meest
relevante informatie te verstrekken waar zij naar op zoek zijn. Google heeft een tool ontwikkeld
genaamd Google voor webmasters waarbij hen verzekerd wordt dat hun pagina’s geïndexeerd
worden. Door middel van deze tool kunt u achterhalen wie er naar uw website heeft gelinkt.

In het bedrijfsleven wordt er dagelijks gebruik gemaakt van Google Webmasters. Het is een
centraal punt waar u uitgebreide informatie kunt krijgen over hoe websites worden gecrawld en
geïndexeerd door Google. U kunt hier meer informatie vinden over hoe u ervoor kunt zorgen dat
uw site gemakkelijk kan worden gecrawld en geïndexeerd. Daarnaast heeft u toegang tot
hulpprogramma's waarmee u crawlproblemen kunt vaststellen en statistieken kunt weergeven
over de prestaties van uw site in onze index. Hierbij voegen wij de link toe van Google
Webmasters.

Voor Gebruikers van Google Adwords adviseren we het cursusboek (met veel videos). Bespaar
35 % op Google Adwords te vinden via http://www.cursus-in-adwords.nl
                        40
5.   Internet adverteren

Internet adverteren heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Met name Google
Adwords en Yahoo Search Marketing (Overture) worden veel gebruikt voor digitale website
promotie.
Alleen betalen voor clicks

Bij een pay-per-click campagne worden meestal meerdere advertenties opgesteld die
relevant zijn voor bepaalde zoektermen. U betaalt alleen als er op uw advertentie geklikt
wordt, vandaar de naam Pay-Per-Click, of afgekort PPC.

Yahoo Search Marketing (Overture)

Behalve Google Adwords heeft u nog meer opties om via Pay-per-click advertising (PPC) op
het Internet te adverteren. Overture, overgenomen door Yahoo! in 2003, biedt soortgelijke
advertentie mogelijkheden voor het positioneren van uw website. Yahoo Search Marketing's
advertenties kunnen ook zichtbaar zijn op sites als Ilse, MSN en de Gouden Gids. Een
belangrijke markt, dus.

Voordelen

De digitale advertentie kan snel zichtbaar zijn op het Internet en kan dus een effectieve
marketing methode voor u zijn. Internet promotie via online adverteren kan goed helpen bij
het online positioneren van uw website - ook al omdat u volledige controle heeft over de
advertentietekst. Bij traditionele zoekmachineresultaten moet u maar afwachten wat de
bezoekers als omschrijving te zien krijgen...

Nadelen

Als u wilt stoppen met adverteren, stopt de toestroom van bezoekers ook - volledig! U gaat
terug naar nul, een vaak onderschat nadeel van het positioneren van een website via online
advertenties. Daarom raden we u aan om zeker ook traditionele zoekmachine optimalisatie
niet te vergeten.

We helpen u graag met Internet adverteren met Google Adwords, Yahoo Search Marketing
(Overture) of andere kanalen.Andere kanalen                       41
Als u mensen vraagt naar aanbieders van Pay-per-click advertising (PPC), zullen de meesten
Google Adwords noemen, waarschijnlijk gevolgd door Yahoo Search Marketing / Overture.
Veel mensen weten namelijk niet dat er ook nog andere goede kanalen zijn om uw website
te adverteren. Er zijn nog andere pay-per-click advertising alternatieven. Kleinere aanbieders
van (vaak internationale) Pay-per-click advertising (PPC) hebben wellicht een kleiner bereik,
maar ook lagere kosten per klik.
                       42
6.    PPC Zoekmachine Marketing

Wat is Pay-Per-Click?

In 1998 was GoTo de pioneer op het gebied van internetmarketing die het idee had bedacht
om advertentieruimte te verkopen op basis van zoektermen. Ieder betaalde per keer een of
twee penny’s per click. Uiteindelijk werd dit systeem ’s werelds meest gebruikte methode op
het internet.

Pay-per-click (PPC) zoekmachines genereren direct trafic en maken het mogelijk om new
bussines models uit testen. Als u op het moment een groot mediabudget heeft en het u kunt
veroorloven, kunt u overwegen om hier gebruik van te maken. Een nadeel van dit system is
dat het zeer competitief is. Het is een methode die op de langere termijn zeer effectief kan
werken, het is zondanig de moeite waard om hierin tijd te investeren. Het is belangrijk om
rekening te houden met uw concurrenten en een diepte onderzoek te houden welke
keywords u wilt gebruiken. Voor de starter is het niet verstandig om hier direct mee te
beginnen, aangezien u per bezoeker moet betalen waardoor de kosten ontzettend hoog
kunnen hoog uitvallen. Waneer u ervoor kiest gebruik te maken van PPC, weten wij uit onze
ervaring dat het een van de beste middelen is om uw SEO te verbeteren.

Waarom Pay-Per-Click?

Stil staan in deze tijd betekent achteruit gang. Voordat u het weet wordt u uit de markt
gedrukt door de concurrent. Pay-per-click zoekmachines zorgen ervoor dat u binnen een
zeer korte termijn bovenaan de zoeklijsten te voorschijn komt:

   -  U verzamelt snel feedback van de huidige markt.
   -  U kunt onder de bezoekers verscheidene onderzoeken doen, waardoor u snel kunt
     achterhalen welk effect advertenties hebben.
   -  U kunt verschillende campagnes testen, voordat u daadwerkelijk investeert in een
     nieuw business model.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Via Google AdWords biedt u een gratis scriptie over een topic van een website. Naderhand
blijkt dat vrijwel niemand geïnteresseerd is in het downloaden van uw document of het blijkt
dat u te weinig “click-throughs” krijgt. Hieruit kunt u de volgende zaken constateren:

     U heeft te weinig geboden waardoor u te weinig exposure krijgt.
     De huidige markt is nog niet klaar voor uw product.
     U voert de marketing via een verkeerd punt.
     Uw huidige landing page is onaantrekkelijk en uw aanbod is niet duidelijk.


                       43
  U gebruikt uw marketing technieken tegen de verkeerde groep, waardoor u uw
    doelgroep niet bereikt.

Terugkoppeling van Feedback naar uw Account

Bij het openen van een PPC account zijn de meeste mensen geneigd om niet veel geld te
spenderen aan Adwords. Wanneer u weinig investeert, kunt u relatief weinig feedback van
de zoekmachines verwachten. Het is verstandiger om vandaag eenmalig $100 te verliezen
dan datzelfde bedrag verspreid over drie maanden. Het is ongunstig wanneer u pas na drie
maanden erachter komt dat u verandering moet brengen in uw business models. Hoe sneller
u weet dat u moet veranderen, des te beter het is voor uw bedrijf. Als u veel investeert in
een veel gebruikte keyword, is kans groot dat uw site succes zal hebben.

Elk bedrijf dat gebaseerd is op het gebruik van internet heeft er baat bij als hij snel feedback
ontvangt. Dit is handig om de website continu te verbeteren. Vanaf het begin kunt u meten
welke advertenties het meest effectief zijn. Naderhand kunt u het groeperen bij prijs en of
biedprijs. Ineffectieve ads groups of keywords zullen uitgeschakeld worden vanwege de
weinig biedingen.

Als u een affiliate bent, is het veel handiger om uw lead generation te regelen via Google
AdWords om uw affiliate products te verkopen. Gebruikelijk is een lead generation rate van
10-20%, de feedback loop is ongeveer tien keer sneller dan een product dat via de normale
weg wordt verkocht. In verhouding hebben zij een convert lager dan 1-2%.

Als u uw bedrijf runt met verkopen van hoge service is het verstandiger om traffic aan te
bieden dan het versturen van een verkoopbrief, dit zorgt voor namelijk voor een
vertrouwensband.

Aan wie moet ik Pay-Per-Click toevertrouwen?

De grootste plaatsen waar u mee kan doen aan dit systeem zijn:

    Google AdWords - heeft een grote distributie network verspreid over Google, AOL,
    Ask, About, Earthlink en vele andere sites.
    Yahoo! Search Marketing - op het moment hebben zij een netwerk partnerships met
    een spanweidte van Yahoo, InfoSpace, AltaVista, AllTheWeb en vele andere partners.
    Microsoft adCenter - is een van de nieuwste spelers in de markt; aangezien zij een
    beperkt syndication netwerk hebben, geeft het wel aan dat hun traffic quality hoog
    is.

Voor starters is het aan te raden om gebruik te maken van pay-per-click advertising en zich
dan te focussen op Google AdWords, Yahoo! Search Marketing, and Microsoft adCenter. Er


                        44
zijn uiteraard een aantal aanbieders op de markt, maar voor de beginner is het niet
verstandig om daarin te investeren vanwege de lagere feedback van de markt.

Voordat u begint

Metrics-Based Marketing

PPC zoekmachines bieden een hooggewaardeerde trackable marketing medium. De laatste
tijd zijn veel mensen begonnen met marketing zonder het idée te hebben wat de waarde is
van een “click”. Als u niet rekening houdt met waarde of de zoekresultaten, kunt u nooit het
onderscheid maken tussen goede marketing en slechte marketing.

Als u de waarde van een “click” heeft bepaald, kunt u het doel bepalen van uw marketing.
Als u het alleen gebruikt voor branding, kunt u verwachten dat u geld verliest om uw
naamsbekenheid op te bouwen. Zoekresultaten en directe resultaten zijn hierbij niet het
belangrijkste doel. Als u het pay-per-click zoekmachines gebruikt voor direct product
marketing, is het wel belangrijk om te weten wat de waarde is van een click.

Conversion Rates

Lead generation sites hebben in een gemiddelde conversion rate van ongeveer 10% tot
12%, maar het kan hoger gaan tot 30%+ als zij via de juiste manier getargeted worden. Het
moet uiteraard aantrekkelijk zijn voor bezoekers..

Een kleine investering voor uw website is noodzakelijk om uw website te kunnen bereiken.
Op internet zijn er tal van sites die net als u producten of diensten verkopen. Zij hebben een
conversie rate dat gelijkt staat aan direct mail advertising. Items met een hoge
verkoopwaarde hebben in het algemeen een lage conversie rate in vergelijking met unieke,
goedkope items. Vele webwinkels hebben een gemiddelde conversie rate van 3 tot 5%.

Prijsfactor

Er zijn een aantal factoren die de waarde van een click bepalen. Het is lastig om de waarde
van de branding te meten. Als u weet wat er over het algemeen wordt afgenomen, winst per
order, of verwachte conversie rate kunt u indruk krijgen wat een click waard is. Yahoo!
Search Marketing biedt een tool aan om uit te rekenen hoeveel u maximaal kunt besteden
aan een click. De free return on investment estimation calculator maakt het mogelijk om uw
huidige situatie in te voeren en te beginnen met calculeren.

Overleef de competitie

Een goed idee is om op de hoogte blijven van wat er zich allemaal afspeelt op de markt. Een
tip is om naar verschillende advertenties te kijken die geplaatst zijn, rekening houdend in


                       45
welke periode en volgorde ze zijn geplaatst. Wellicht heeft iemand niet zo veel geïnvesteerd
als de hoogste bieder, maar dezelfde persoon kan wel tonnen kwijt zijn aan de campagnes
die hij uitbesteed heeft.

Voordat u zich begeeft op de Pay-per-click markt, raden wij u aan om eerst een
marktanalyse en diepteanalyse te maken van de gewenste keywords.

Wanneer verliest u geld

Over het algemeen hebben de meeste clicks geen toegevoegde waarde. Als u te maken
heeft met een conversie rate van 30% , betekent dat dat zeven van de tien clicks geen
toegevoegde waarde hebben gehad. Wanneer u zich op de pay-per-click markt begeeft, is de
kans groot dat u geld verliest voordat u überhaupt geld verdient. Hier zijn verschillende
verklaringen voor:

  1. U moet eerst leren hoe het systeem werkt.
     o Bestudeer welk termen belangrijk zijn en welke niet.
     o Achterhaal welke targets u moet gebruken om advertenties binnen te halen.
     o Leer hoe u advertenties moet schrijven en kopiëren.
     o Leer hoe u moet bieden, waar u moet ranken, en welke termen een te dure
      marktwaarde hebben.
  2. U concurreert met de beste accounts.
     o Sommige advertisers hebben verschillende methodes, waardoor u
      automatisch in het nadeel bent.
     o Als u nieuw bent op deze markt, vergeet niet dat al uw concurrenten meer
      ervaring hebben dan uzelf.
     o Sommige campagnes zijn al enige tijd op de markt, dit krijgt u niet binnen een
      paar dagen weggeblazen.
     o Zoekmachines bouwen een vertouwensband op met ad Accounts. Sommige
      advertisers krijgen een “quality boosts” en goedkoper advertentie ruimte,
      omdat zij op de langere termijn een contract zijn aangegaan.

Waarom Pay-Per-Click belangrijk is

U kunt PPC gebruiken om een aantal zoektermen uit te testen. Uit dit onderzoek kan blijken
of uw conversie rate van de zoekwoorden geschikt is. Woorden met een lagere
zoekfrequentie kunnen het goed doen. Door het gebruiken van de pay-per-click marketing
kunt u uw productiviteit binnen een maand vertienvoudigen.

De enige manier om te achterhalen of deze methode werkt, is het regelmatig te testen. Pay-
per-click marketing maakt het mogelijk om op zeer korte termijn te testen, waardoor u ook
binnen de kortste keren feedback ontvangt.
                       46
47
Technieken en de
gebruikswaarden van de
  zoekmachines
|| Stap 5: Terms of Service ||
      48
1.   Terms of Service

Uw website is nu gestructureerd in elkaar gezet en gevuld met interessante en duidelijke
informatie. Nu moet de website online geplaatst worden. De volgende stap is om de
zoekmachines laten weten dat er een nieuwe website is. Dit doet u eenvoudig door het
regelen van links naar uw site. Voordat we aan de volgende stappen beginnen, moet iedere
website rekening houden met de TOS van Google.

Google heeft in zijn TOS (Terms of Service) heel duidelijk alle regels omschreven omtrent het
gebruik van SEO. In wezen komt het er op neer dat alles wat u doet om de zoekmachine op
een dwaalspoor te zetten fout is. Alles wat u puur voor de zoekmachine doet, en niet zou
doen als er geen zoekmachines waren, is ook fout. Daarmee is dus eigenlijk alle moderne
SEO fout? Nee, want Google geeft ook wel de grenzen aan. Zolang u onthoudt dat de
bezoekers minstens hetzelfde moeten zien als de zoekmachine robots, bent u al een eind op
de goede weg.

Er zijn een aantal technieken uitdrukkelijk verboden om toe te passen:

Betaalde Links
Hoewel het verzamelen van links ervoor zorgt dat u een hoger ranking krijgt in de
zoekresultaten, is het niet verstandig om links te kopen van derden. U kunt hierbij denken
aan webmasters van startpagina.nl, startkabel.nl en etc. Deze webmasters vragen een flinke
som voor het laten plaatsen van een link naar uw website. Google kan zien dat u dit alleen
doet om een hogere positie te bemachtigen in de rankings en dat de intentie wellicht niet
zuiver is. We raden u aan om hiervoor op te passen niet en nooit (meer) in te gaan op een
aanbod!

Verborgen text
De visie van Google is het leveren van relevante zoekresultaten uit alle gegevensbronnen –
het Internet, de lokale computer van de gebruiker en het bedrijfsnetwerk. Daarbij staat het
gebruiksgemak voor de eindgebruiker bij ons centraal. Google biedt dezelfde simpele
oplossing om overzichtelijke informatie aan te bieden aan de internet bezoeker, waardoor
de website bezoeker gemakkelijk en snel informatie vindt op het internet. Zodoende heeft
Google regels opgesteld om de bezoeker te garanderen dat hij te zien krijgt waarhij op zoek
naar is. Bij het maken van uw website is het niet bedoeling om verborgen teksten te
plaatsten in één of meerdere webpagina’s. Ook wanneer tekst bijna niet leesbaar is, geeft
het Google de indruk dat u deze pagina’s alleen gebruikt voor de zoekmachines en niet voor
uw bezoekers. Ook het gebruiken van witte letters op een witte achtergrond wordt gezien
als verborgen content. Het is niet toegestaan om woorden te verbergen via opmaak of in css
en al helemaal niet met scripts. Dit soort activiteiten vallen onder de noemer ‘Black-Hat seo’,
een verzameling methodes die vaak minder legaal zijn.
                       49
Doorway pages/Bedrieglijke redirects
Soms worden mensen in de verleiding gebracht om pagina's vol trefwoorden te plaatsen die
alleen zijn bedoeld voor de zoekmachines. Uiteindelijk komt het er op neer dat de bezoeker
niet te zien krijgt waar hij op zoek naar is. Wanneer zij de pagina openen, worden zij direct
doorgestuurd naar een andere website. Experts noemen dit “doorwaypages”. Hierbij wordt
verwezen naar het omleiden van zoekmachines naar andere webpagina’s die een
websitebezoeker nooit zal zien. De pagina’s zijn enkel gecreëerd om hoge posities in
zoekmachines te bereiken.

Cloaking is een methode waarbij zoekmachines heel andere content te zien krijgen dan
menselijke bezoekers.

Als u één van deze technieken regelmatig gebruikt, is er een goede kans dat uw site vroeg of
laat wordt "betrapt" (zo niet door een zoekmachine, dan toch door een concurrent die een
spamrapport indient) en uit de zoekresultaten wordt verbannen. Dit soort methodes worden
doorgaans zwaar bestraft door de zoekmachines. Indien u zich hiermee bezig houdt, moet u
niet vreemd opkijken wanneer uw website op een bepaald moment helemaal niet meer
voorkomt binnen de zoekmachine resultaten.
Het is daarom belangrijk om vriendjes te blijven met de zoekmachines, ze leveren
doorgaans het grootst gedeelte van het totaal aantal bezoekers. Houd daarom rekening met
de inhoud van de website. Content die niet door de beugel kan zal ook een negatieve impact
hebben op de vindbaarheid van uw website.
                       50
2.   Inhoud

Wat als u bepaalde content heeft die normaliter niet door de beugel kan, maar dit wel online
wil plaatsen? Gebruik dan de nofollow en noindex of sluit de pagina’s of website uit met een
robot.txt bestand. Dit dient u ook te doen met pagina’s die voor 60% of meer dezelfde
content hebben. Ervan uitgaande dat de content die u plaatst op de website volledig is,
moet u proberen om nooit en te nimmer misleidende informatie te plaatsen om meer
verkeer te generen. Dit kan er ook toe leiden dat Google op basis van de voorwaarden uw
site verwijdert uit Google’s Index. Uiteindelijk komt het er op neer dat u zelf
verantwoordelijk bent voor uw acties .

Over het algemeen zijn de meeste SEO tools die u op websites vindt in strijd met de TOS van
de zoekmachines, vooral omdat ze geautomatiseerde Queries (zoekopdrachten) naar de
zoekmachines versturen. Het gebruik van deze Tools kan verhelderend werken, maar
gebruik ze vooral met mate, want vooral Google heeft er een handje van om uw IP adres
gedurende enige tijd te blokkeren na het gebruik van zo'n tool.

Weet u
Dat 90% van alle websites ter wereld niet in de Google index zijn opgenomen;
Dat meer dan 99% van alle webpagina’s niet in de Google index zijn opgenomen;

De reden waarom u niet de Google index opgenomen omdat u:
- bent gebanned doordat u een foute techniek heeft gebruikt.
- de “Google Slap” heeft. Dit overkomt iedere website die nog geen jaar oud is.
- een negatieve trust ranking heeft.
 Dit kunt u uittesten door in Google uw eigen site in te tikken. “SITE: Domeinnaam.nl”. Als u
terug krijgt ‘SITE IS NIET BEKEND’ heeft u een Google ban. Als u een getal terug krijgt, bent u
niet gebanned. Echter, als u meer pagina’s heeft dan Google aangeeft, heeft u onvoldoende
Trustranking en/of pageranking.
                       51
3.   Penalty’s

Het niet navolgen van de regels die Google heeft opgesteld, kan er toe leiden dat u tijdelijk
of zelfs permanent geblokt wordt. Hierdoor zijn u of uw bedrijfsgegevens niet meer vindbaar
in de zoekresultaten. Om te achterhalen of hier sprake van is, kunt u de volgende opties
proberen:

1. Via de zoekmachine van Google vult u uw volledige titel in van uw homepage, zonder uw
bedrijfsnaam of website adres. (De titel van uw webpagina vindt u linksboven in het scherm)
Blijkt hieruit dat uw pagina niet bij de eerste resultaten in Google staat? Dan is de kans groot
dat u een penalty heeft, tenzij uw website jonger is dan een maand.

2. U zoekt op zoekwoorden die centraal staan op uw website en krijgt geen enkel resultaat?
U kunt zoeken op woorden die vermeld staan in de titel, de Url of tekst. Als blijkt dat uw
homepage op geen enkele manier naar voren komt, staat het geheid vast dat u te maken
heeft met een penalty.

3. Blijkt dat u op geen enkele wijze op de eerst pagina van Google naar voren komt bij
zoekopdrachten waar uw domeinnaam in vermeld staat, dan is de kans groot dat u te maken
heeft met een penalty. Als u echter nooit eerder aan zoekmachine-optimalisatie heeft
gedaan of betaalde links heeft verzameld, zal Google niet zo snel geneigd zijn om u een
penalty op te leggen.

Als blijkt dat u te maken heeft met een penalty, moet u er wel rekening mee houden dat een
penalty niet zo snel zal verdwijnen. U moet er heel wat voor doen om Google te laten zien
dat uw gedrag ten aanzien van de Google richtlijnen is verbeterd. Niet vindbaar zijn in de
zoeklijsten staat vrijwel gelijk aan een daling van de bezoekersaantallen, wat weer kan leiden
tot een omzetverlies.

Als u te maken heeft met een ban van één van uw websites kunt u het volgende
ondernemen om uw website weer vindbaar te maken.

   1. Om te beginnen moet u eerst uw website aanmelden bij de Google Webmaster
    Tools, hier kunt u uw website aan toevoegen.
   2. De volgende stap is om uw website te verifiëren door middel van de gebruikelijke
    aangegeven methodes (via het uploaden van een bestand naar uw website of via het
    toevoegen van de <meta>-tag code aan uw homepage).
   3. Nadat u de eerste stappen heeft doorlopen, is het nu taak om naar www.xml-
    sitemaps.com te gaan om een nieuwe sitemap te creëren van uw website. Vul uw
    website adres in en klik op “Start.” Deze sitemap.xml moet u overigens wel
    downloaden naar uw computer. Daarna kunt u de sitemap.xml naar uw website
    uploaden, zodat deze bereikbaar wordt op www.uw-website.nl/sitemap.xml
   4. Ga terug naar de Google Webmaster Tools en stuur uw sitemap in. Vul sitemap.xml
    in.

                        52
5. Deze vijfde stap is iets ingewikkelder omdat er veel tijd in gaat zitten. Wij raden u aan
  om dit in overleg te doen met uw webdesginer. Om te beginnen raden wij u aan om
  alle richtlijnen te lezen die in het handboek staan vermeld. Alle technieken die
  Google verboden heeft moet u in ieder geval uit uw website halen. Alle fouten die uw
  website bevat moeten er ieder geval tevens uit. Ongeacht wat de reden ook is
  waarom uw website gebanned is, u kunt pas weer een goed positie behalen als u
  weer in de zoekresultaten staat.
6. Weer in de zoekresultaten komen kan wel enige tijd duren. Nadat u de eerste vijf
  stappen heeft volbracht moet u na enkele dagen de sitemap.xml bij Google
  controleren op fouten en alle foutmeldingen corrigeren. Dubbele titels en niet
  werkende pagina’s moeten er allemaal uit, zodat uw website goed functioneert en
  goed vindbaar zal zijn voor de zoekmachines.
7. Als u zeker bent dat u alle betaalde links en website fouten heeft weggewerkt, kunt u
  bij Google aangeven dat u er alles aan gedaan heeft om de richtlijnen van Google na
  te volgen. Ga hiervoor naar de Google Webmaster Tools en klik op de pagina
  https://www.google.com/webmasters/tools/dashboard?hl=nl onder het kopje
  “Communiceren met Google” op de link “Aanvraag heroverweging”. Vul op de
  aangewezen pagina het formulier in wat u allemaal in het verleden fout heeft gedaan
  en wat u er aan heeft gedaan om dit ongedaan te maken. Maak wel één duidelijke
  mail waarin alles duidelijk omschreven is , het is immers niet de bedoeling om
  Google te spammen.
8. Nadat u alle stappen heeft doorlopen is het nu wachten op een reactie van Google.
  Deze reactie kan vervolgens wel ongeveer 4-6 weken duren. Het kan zijn dat het na
  de eerste keer niet helemaal wil lukken. Wanneer een reactie na 2 maanden uitblijft,
  kunt u het beste weer het hele proces vanaf punt 8 opstarten.
                      53
Het belang van een
  goed netwerk
|| Stap : Link Building ||
     54
1.   Linkbuilding

In de volgende fase leggen wij u het belang uit van linkbuilding. In feite is het een vorm van
netwerken die in uw voordeel gaat werken.

Hiervoor gebruiken wij een voorbeeld uit het dagelijkse leven. Stel u heeft een leuke winkel
voor Tweedehandse boeken. Op een feestje komt dit onderwerp te sprake en u geeft advies
aan de gasten. Verder blijkt dat er iemand deze winkel al kent. De kans is groot dat anderen
die meeluisterden ook binnenkort de winkel gaan bezoeken, als zij tenminste op zoek zijn
naar een goed boek.

Zoekmachines werken op deze manier. Hoe meer (betrouwbare!) sites naar uw sites
verwijzen, hoe hoger u Google u plaatst.

Linkbuilding is het proces door uw website aan te melden bij relevante link directories of
andere websites die u in beheer hebt. U kunt ook aan kennissen/vrienden vragen om een
week een link naar uw website te plaatsen. Natuurlijk is het mogelijk om een betaalde link te
zoeken. Binnen een week bent u met een vijftal links vaak wel opgenomen. Dit is wel
afhankelijk van de ranking van de andere websites. Hoe meer kwalitatief sterke links naar uw
website wijzen, des te beter het is voor uw populariteit. Zorg voor voldoende interne links.
Koppel pagina’s aan elkaar door onderling aan elkaar te linken. Gebruikt u op pagina A een
keyword waar u op pagina B dieper op ingaat? Maak dan van het keyword op pagina A een
link naar pagina B. Een bezoeker kan zo sneller de diepte in. Voor de zoekmachine is het
belangrijk, omdat de website op deze manier op paginaniveau in elkaar verweven raakt.

2.   Back Links

Zorg tevens voor voldoende externe, uitgaande links. Het www is één grote bonte
verzameling van websites die allemaal met elkaar verbonden zijn. Zorg ervoor dat ook
pagina’s van uw website naar andere sites verwijzen. Vooral uitgaand linken naar
autoriteiten doet het goed m.b.t. tot SEO.

Back-Links, retour links, referal links, link building.
Een sterk onderschat, maar absoluut noodzakelijk onderdeel van het vindbaar maken van
uw website. Er zijn 2 belangrijke redenen om links vanaf andere websites aan te vragen. De
eerste is simpel; links op andere sites leveren u bezoekers naar uw site op. Startpagina's,
Directories, Wikipedia en zelfs Marktplaats kunnen goed zijn voor een flink aantal bezoekers.

Maar er is meer... ! Google baseert de waarde die ze aan een website geeft namelijk ook op
het aantal en de kwaliteit van de links die u van andere websites krijgt. Lang niet alle links
tellen overigens mee. Het gaat hier vooral om links die "spontaan" gelegd zijn.

Directories en betaalde links lijken steeds meer af te vallen. “Betaalde linking” wordt de
laatste tijd hard gestraft. Rond dit onderwerp wordt vooral sinds de stijging van de

                       55
populariteit van affiliatemarketing veelvuldig gesproken. Daarnaast is het een onverstandige
manier om binnenkomende links te verzamelen. Vaak gaat het op zo’n site automatisch,
waardoor u geen zekerheid heeft dat de gekochte inkomende link ook echt van een
relevante website afkomt. Wel kunt u een onderhandse regeling treffen met niet-
commerciële websites om tegen een vergoeding een link naar uw website te laten plaatsen.
In dat geval zal een zoekmachine niet snel kunnen achterhalen dat het om een paid link gaat.

Google ziet een betaalde link als vertroebeling van de zoekresultaten. Met een harde link
(dus zonder nofollow) stuurt u namelijk niet alleen bezoekers door naar de andere website,
u geeft ook een beetje van uw eigen sitegewicht (PR) mee aan de andere website. Dit is niet
goed en de kans is groot dat Google dit uiteraard bestraft.

Tip:
Een betrouwbare site waar u betaalde links kan kopen is: http://www.text-link-ads.nl/
3.   Trust ranking

Hoe minder kliks u af zit van een website met veel trust ranking, hoe meer punten u krijgt.
Echter, indien een webiste gebanned is, heeft deze een negatieve trust ranking. U wilt dan
geen link van deze site, omdat u dan ook de negatieve punten erft.

=> Ban!
Indien u nul of minder dan nul trustranking heeft dan neemt Google uw site/pagina niet op
de index.

=> Check - Start Google
     - Type Site

Als u een site heeft over een bepaald onderwerp, zult u zelf op zoek moeten naar verwante
websites die een link naar uw website willen plaatsen. Een toplink van een site met een
compleet ander onderwerp kan even zwaar wegen als een minder sterke link van een
gerelateerde website. Zorg dan ook dat de anchor text ( de tekst van die link op de andere
website) de keywords waarop u gevonden wilt worden bevat. Dus niet laten linken naar
www.naam.nl, maar liever naar Product XYZ.
                       56
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips
SEO - Uitgebreid boek met Google tips

More Related Content

Viewers also liked

Auditoria Operativa
Auditoria OperativaAuditoria Operativa
Auditoria Operativa
Cristian Paz
 
Manual de EpC
Manual de EpCManual de EpC
Manual de EpC
Ginio
 
Estructura del sistema nacional de salud en
Estructura del sistema nacional de salud enEstructura del sistema nacional de salud en
Estructura del sistema nacional de salud en
El Barto
 
Fomento a las iniciativas de participación estudiantil (Propiedad de Educació...
Fomento a las iniciativas de participación estudiantil (Propiedad de Educació...Fomento a las iniciativas de participación estudiantil (Propiedad de Educació...
Fomento a las iniciativas de participación estudiantil (Propiedad de Educació...
Marco Alvarado Torres
 
Guia para el aviso de privacidad
Guia para el aviso de privacidadGuia para el aviso de privacidad
Guia para el aviso de privacidad
Gerardo Carranza Puga
 
Comparacion productos Tottus
Comparacion productos TottusComparacion productos Tottus
Comparacion productos Tottus
Camilo Gonzalez
 
Practicas de Técnicas de Análisis Químico II
Practicas de Técnicas de Análisis Químico IIPracticas de Técnicas de Análisis Químico II
Practicas de Técnicas de Análisis Químico II
guest3b66e9
 
Onderzoek digitalisering lesmateriaal HBO
Onderzoek digitalisering lesmateriaal HBOOnderzoek digitalisering lesmateriaal HBO
Onderzoek digitalisering lesmateriaal HBO
Piet van den Boer
 
1. estructura curricular
1. estructura curricular1. estructura curricular
1. estructura curricular
jhordanperilla
 
Geld verdienen met Linkedin
Geld verdienen met LinkedinGeld verdienen met Linkedin
Geld verdienen met Linkedin
Gezondheid Acties
 
Whitepaper - Introductie in Gamification
Whitepaper - Introductie in GamificationWhitepaper - Introductie in Gamification
Whitepaper - Introductie in Gamification
Piet van den Boer
 
oferta y demanda
oferta y demandaoferta y demanda
oferta y demanda
mario
 
60 y más
60 y más60 y más
60 y más
documentosMH
 
Respaldodeinformacion 091102124010-phpapp02
Respaldodeinformacion 091102124010-phpapp02Respaldodeinformacion 091102124010-phpapp02
Respaldodeinformacion 091102124010-phpapp02
Ciro Eduardo Palomeque Becerra
 
1721 mercadeo -_ventas_y_servicio_al_cliente
1721 mercadeo -_ventas_y_servicio_al_cliente1721 mercadeo -_ventas_y_servicio_al_cliente
1721 mercadeo -_ventas_y_servicio_al_cliente
Yerika Marcela Rendon
 
Capitulo 2 Libro de Innovación en América Latina
Capitulo 2 Libro de Innovación en América LatinaCapitulo 2 Libro de Innovación en América Latina
Capitulo 2 Libro de Innovación en América Latina
Innovare
 
Proyecto deporte, recreación y lúdica en el tiempo libre
Proyecto deporte, recreación y lúdica en el tiempo libreProyecto deporte, recreación y lúdica en el tiempo libre
Proyecto deporte, recreación y lúdica en el tiempo libre
IEM TÉCNICO LUIS ORJUELA
 
De Reis van de Heldin Nederland Februari 2015
De Reis van de Heldin Nederland Februari 2015 De Reis van de Heldin Nederland Februari 2015
De Reis van de Heldin Nederland Februari 2015
Peter de Kuster
 
Veel gestelde internet marketing vragen
Veel gestelde internet marketing vragenVeel gestelde internet marketing vragen
Veel gestelde internet marketing vragen
Gezondheid Acties
 

Viewers also liked (20)

Auditoria Operativa
Auditoria OperativaAuditoria Operativa
Auditoria Operativa
 
Manual de EpC
Manual de EpCManual de EpC
Manual de EpC
 
Estructura del sistema nacional de salud en
Estructura del sistema nacional de salud enEstructura del sistema nacional de salud en
Estructura del sistema nacional de salud en
 
Fomento a las iniciativas de participación estudiantil (Propiedad de Educació...
Fomento a las iniciativas de participación estudiantil (Propiedad de Educació...Fomento a las iniciativas de participación estudiantil (Propiedad de Educació...
Fomento a las iniciativas de participación estudiantil (Propiedad de Educació...
 
Guia para el aviso de privacidad
Guia para el aviso de privacidadGuia para el aviso de privacidad
Guia para el aviso de privacidad
 
Comparacion productos Tottus
Comparacion productos TottusComparacion productos Tottus
Comparacion productos Tottus
 
Practicas de Técnicas de Análisis Químico II
Practicas de Técnicas de Análisis Químico IIPracticas de Técnicas de Análisis Químico II
Practicas de Técnicas de Análisis Químico II
 
Onderzoek digitalisering lesmateriaal HBO
Onderzoek digitalisering lesmateriaal HBOOnderzoek digitalisering lesmateriaal HBO
Onderzoek digitalisering lesmateriaal HBO
 
1. estructura curricular
1. estructura curricular1. estructura curricular
1. estructura curricular
 
Speciale 2. udgave
Speciale 2. udgaveSpeciale 2. udgave
Speciale 2. udgave
 
Geld verdienen met Linkedin
Geld verdienen met LinkedinGeld verdienen met Linkedin
Geld verdienen met Linkedin
 
Whitepaper - Introductie in Gamification
Whitepaper - Introductie in GamificationWhitepaper - Introductie in Gamification
Whitepaper - Introductie in Gamification
 
oferta y demanda
oferta y demandaoferta y demanda
oferta y demanda
 
60 y más
60 y más60 y más
60 y más
 
Respaldodeinformacion 091102124010-phpapp02
Respaldodeinformacion 091102124010-phpapp02Respaldodeinformacion 091102124010-phpapp02
Respaldodeinformacion 091102124010-phpapp02
 
1721 mercadeo -_ventas_y_servicio_al_cliente
1721 mercadeo -_ventas_y_servicio_al_cliente1721 mercadeo -_ventas_y_servicio_al_cliente
1721 mercadeo -_ventas_y_servicio_al_cliente
 
Capitulo 2 Libro de Innovación en América Latina
Capitulo 2 Libro de Innovación en América LatinaCapitulo 2 Libro de Innovación en América Latina
Capitulo 2 Libro de Innovación en América Latina
 
Proyecto deporte, recreación y lúdica en el tiempo libre
Proyecto deporte, recreación y lúdica en el tiempo libreProyecto deporte, recreación y lúdica en el tiempo libre
Proyecto deporte, recreación y lúdica en el tiempo libre
 
De Reis van de Heldin Nederland Februari 2015
De Reis van de Heldin Nederland Februari 2015 De Reis van de Heldin Nederland Februari 2015
De Reis van de Heldin Nederland Februari 2015
 
Veel gestelde internet marketing vragen
Veel gestelde internet marketing vragenVeel gestelde internet marketing vragen
Veel gestelde internet marketing vragen
 

Similar to SEO - Uitgebreid boek met Google tips

WordPress-websites versnellen
WordPress-websites versnellenWordPress-websites versnellen
WordPress-websites versnellen
arenddevries
 
50+ dingen die iedere linkbuilder moet weten
50+ dingen die iedere linkbuilder moet weten50+ dingen die iedere linkbuilder moet weten
50+ dingen die iedere linkbuilder moet weten
Kevin Brinkman
 
webteksten wijzer 9x wijzer met beterewebteksten.nl
webteksten wijzer 9x wijzer met beterewebteksten.nlwebteksten wijzer 9x wijzer met beterewebteksten.nl
webteksten wijzer 9x wijzer met beterewebteksten.nl
txtart
 
Reputatiemanagement verbeteren met SEO
Reputatiemanagement verbeteren met SEOReputatiemanagement verbeteren met SEO
Reputatiemanagement verbeteren met SEO
Ramon Gulikers
 
De Ideale Website
De Ideale WebsiteDe Ideale Website
De Ideale Website
Martin van kranenburg
 
Google Adword Tips
Google Adword TipsGoogle Adword Tips
Google Adword Tips
Gezondheid Acties
 
Rapport Webanalytics
Rapport WebanalyticsRapport Webanalytics
Rapport Webanalytics
Piet van den Boer
 
Presentation bootcamp
Presentation bootcampPresentation bootcamp
Presentation bootcamp
pierrotjo
 
Usability Martin van Kranenburg
Usability Martin van KranenburgUsability Martin van Kranenburg
Usability Martin van Kranenburg
Chickelien
 
Seo Effect tools presentatie
Seo Effect tools presentatieSeo Effect tools presentatie
Seo Effect tools presentatie
seoeffect
 
Ideale ontwikkelaanpak - Seminar Web, apps, email
Ideale ontwikkelaanpak - Seminar Web, apps, emailIdeale ontwikkelaanpak - Seminar Web, apps, email
Ideale ontwikkelaanpak - Seminar Web, apps, email
Colours B.V.
 
Score with internet
Score with internetScore with internet
Score with internet
Hans van der Mey
 
Linkbuilding anno 2013: de do’s and don’ts (Martin van Ammers & Paul de Graaf...
Linkbuilding anno 2013: de do’s and don’ts (Martin van Ammers & Paul de Graaf...Linkbuilding anno 2013: de do’s and don’ts (Martin van Ammers & Paul de Graaf...
Linkbuilding anno 2013: de do’s and don’ts (Martin van Ammers & Paul de Graaf...
Webanalisten .nl
 
10 keer een pleidooi voor meer usability
10 keer een pleidooi voor meer usability10 keer een pleidooi voor meer usability
10 keer een pleidooi voor meer usability
AGConsult
 
Ontdek de waarheid over SEO
Ontdek de waarheid over SEOOntdek de waarheid over SEO
Ontdek de waarheid over SEO
Erwin Buggenhout
 
Applic group dimitri huyge
Applic group dimitri huygeApplic group dimitri huyge
Applic group dimitri huyge
shoppinginnovationexpo
 
Webdesign: Website Design Bedrijf Versus Permanente Ontwerpers
Webdesign: Website Design Bedrijf Versus Permanente OntwerpersWebdesign: Website Design Bedrijf Versus Permanente Ontwerpers
Webdesign: Website Design Bedrijf Versus Permanente Ontwerpers
fastchum6963
 
Deep dive Google Analytics (The Talent Institute, juni 2017)
Deep dive Google Analytics (The Talent Institute, juni 2017)Deep dive Google Analytics (The Talent Institute, juni 2017)
Deep dive Google Analytics (The Talent Institute, juni 2017)
Online Boswachters
 
Tips En Missers Voor Een Goede Website
Tips En Missers Voor Een Goede WebsiteTips En Missers Voor Een Goede Website
Tips En Missers Voor Een Goede Website
guestb6d49c
 

Similar to SEO - Uitgebreid boek met Google tips (20)

WordPress-websites versnellen
WordPress-websites versnellenWordPress-websites versnellen
WordPress-websites versnellen
 
50+ dingen die iedere linkbuilder moet weten
50+ dingen die iedere linkbuilder moet weten50+ dingen die iedere linkbuilder moet weten
50+ dingen die iedere linkbuilder moet weten
 
webteksten wijzer 9x wijzer met beterewebteksten.nl
webteksten wijzer 9x wijzer met beterewebteksten.nlwebteksten wijzer 9x wijzer met beterewebteksten.nl
webteksten wijzer 9x wijzer met beterewebteksten.nl
 
Reputatiemanagement verbeteren met SEO
Reputatiemanagement verbeteren met SEOReputatiemanagement verbeteren met SEO
Reputatiemanagement verbeteren met SEO
 
De Ideale Website
De Ideale WebsiteDe Ideale Website
De Ideale Website
 
Google Adword Tips
Google Adword TipsGoogle Adword Tips
Google Adword Tips
 
Rapport Webanalytics
Rapport WebanalyticsRapport Webanalytics
Rapport Webanalytics
 
Presentation bootcamp
Presentation bootcampPresentation bootcamp
Presentation bootcamp
 
Usability Martin van Kranenburg
Usability Martin van KranenburgUsability Martin van Kranenburg
Usability Martin van Kranenburg
 
Seo Effect tools presentatie
Seo Effect tools presentatieSeo Effect tools presentatie
Seo Effect tools presentatie
 
Ideale ontwikkelaanpak - Seminar Web, apps, email
Ideale ontwikkelaanpak - Seminar Web, apps, emailIdeale ontwikkelaanpak - Seminar Web, apps, email
Ideale ontwikkelaanpak - Seminar Web, apps, email
 
Score with internet
Score with internetScore with internet
Score with internet
 
Linkbuilding anno 2013: de do’s and don’ts (Martin van Ammers & Paul de Graaf...
Linkbuilding anno 2013: de do’s and don’ts (Martin van Ammers & Paul de Graaf...Linkbuilding anno 2013: de do’s and don’ts (Martin van Ammers & Paul de Graaf...
Linkbuilding anno 2013: de do’s and don’ts (Martin van Ammers & Paul de Graaf...
 
10 keer een pleidooi voor meer usability
10 keer een pleidooi voor meer usability10 keer een pleidooi voor meer usability
10 keer een pleidooi voor meer usability
 
SEO Basic - Ronald Bruin
SEO Basic - Ronald BruinSEO Basic - Ronald Bruin
SEO Basic - Ronald Bruin
 
Ontdek de waarheid over SEO
Ontdek de waarheid over SEOOntdek de waarheid over SEO
Ontdek de waarheid over SEO
 
Applic group dimitri huyge
Applic group dimitri huygeApplic group dimitri huyge
Applic group dimitri huyge
 
Webdesign: Website Design Bedrijf Versus Permanente Ontwerpers
Webdesign: Website Design Bedrijf Versus Permanente OntwerpersWebdesign: Website Design Bedrijf Versus Permanente Ontwerpers
Webdesign: Website Design Bedrijf Versus Permanente Ontwerpers
 
Deep dive Google Analytics (The Talent Institute, juni 2017)
Deep dive Google Analytics (The Talent Institute, juni 2017)Deep dive Google Analytics (The Talent Institute, juni 2017)
Deep dive Google Analytics (The Talent Institute, juni 2017)
 
Tips En Missers Voor Een Goede Website
Tips En Missers Voor Een Goede WebsiteTips En Missers Voor Een Goede Website
Tips En Missers Voor Een Goede Website
 

More from Gezondheid Acties

Ontspanning
OntspanningOntspanning
Ontspanning
Gezondheid Acties
 
Keurmerk Gezond Bedrijf
Keurmerk Gezond BedrijfKeurmerk Gezond Bedrijf
Keurmerk Gezond Bedrijf
Gezondheid Acties
 
Hart en vaatziekten
Hart en vaatziektenHart en vaatziekten
Hart en vaatziekten
Gezondheid Acties
 
Seo, in 7 stappen op nummer 1 in Google
Seo, in 7 stappen op nummer 1 in GoogleSeo, in 7 stappen op nummer 1 in Google
Seo, in 7 stappen op nummer 1 in Google
Gezondheid Acties
 
Lezing snel hoger in google
Lezing snel hoger in googleLezing snel hoger in google
Lezing snel hoger in google
Gezondheid Acties
 
Seo in 7 stappen naar nummer 1
Seo in 7 stappen naar nummer 1Seo in 7 stappen naar nummer 1
Seo in 7 stappen naar nummer 1
Gezondheid Acties
 
Authorranking
AuthorrankingAuthorranking
Authorranking
Gezondheid Acties
 
Verschil google panda en pinquin
Verschil google panda en pinquinVerschil google panda en pinquin
Verschil google panda en pinquin
Gezondheid Acties
 
Gezondheid
GezondheidGezondheid
Gezondheid
Gezondheid Acties
 
De biologische klok
De biologische klokDe biologische klok
De biologische klok
Gezondheid Acties
 
Kinderen en voeding
Kinderen en voedingKinderen en voeding
Kinderen en voeding
Gezondheid Acties
 
Voeding cursus
Voeding cursusVoeding cursus
Voeding cursus
Gezondheid Acties
 
Internet marketing-tools-deel2
Internet marketing-tools-deel2Internet marketing-tools-deel2
Internet marketing-tools-deel2
Gezondheid Acties
 
Internet marketingtools-deel1
Internet marketingtools-deel1Internet marketingtools-deel1
Internet marketingtools-deel1
Gezondheid Acties
 
Internetmarketing trends 2013 - 2020
Internetmarketing trends 2013 - 2020Internetmarketing trends 2013 - 2020
Internetmarketing trends 2013 - 2020
Gezondheid Acties
 
Internet Marketing Presentatie Brugge 16 mei 2013
Internet Marketing Presentatie Brugge 16 mei 2013Internet Marketing Presentatie Brugge 16 mei 2013
Internet Marketing Presentatie Brugge 16 mei 2013
Gezondheid Acties
 
Overzicht Gezondheid Video's uit de Gezondheidsacademy
Overzicht Gezondheid Video's uit de Gezondheidsacademy Overzicht Gezondheid Video's uit de Gezondheidsacademy
Overzicht Gezondheid Video's uit de Gezondheidsacademy
Gezondheid Acties
 
Social Media voor 50 plussers
Social Media voor 50 plussersSocial Media voor 50 plussers
Social Media voor 50 plussers
Gezondheid Acties
 
Pms
PmsPms
Gezond Leven
Gezond LevenGezond Leven
Gezond Leven
Gezondheid Acties
 

More from Gezondheid Acties (20)

Ontspanning
OntspanningOntspanning
Ontspanning
 
Keurmerk Gezond Bedrijf
Keurmerk Gezond BedrijfKeurmerk Gezond Bedrijf
Keurmerk Gezond Bedrijf
 
Hart en vaatziekten
Hart en vaatziektenHart en vaatziekten
Hart en vaatziekten
 
Seo, in 7 stappen op nummer 1 in Google
Seo, in 7 stappen op nummer 1 in GoogleSeo, in 7 stappen op nummer 1 in Google
Seo, in 7 stappen op nummer 1 in Google
 
Lezing snel hoger in google
Lezing snel hoger in googleLezing snel hoger in google
Lezing snel hoger in google
 
Seo in 7 stappen naar nummer 1
Seo in 7 stappen naar nummer 1Seo in 7 stappen naar nummer 1
Seo in 7 stappen naar nummer 1
 
Authorranking
AuthorrankingAuthorranking
Authorranking
 
Verschil google panda en pinquin
Verschil google panda en pinquinVerschil google panda en pinquin
Verschil google panda en pinquin
 
Gezondheid
GezondheidGezondheid
Gezondheid
 
De biologische klok
De biologische klokDe biologische klok
De biologische klok
 
Kinderen en voeding
Kinderen en voedingKinderen en voeding
Kinderen en voeding
 
Voeding cursus
Voeding cursusVoeding cursus
Voeding cursus
 
Internet marketing-tools-deel2
Internet marketing-tools-deel2Internet marketing-tools-deel2
Internet marketing-tools-deel2
 
Internet marketingtools-deel1
Internet marketingtools-deel1Internet marketingtools-deel1
Internet marketingtools-deel1
 
Internetmarketing trends 2013 - 2020
Internetmarketing trends 2013 - 2020Internetmarketing trends 2013 - 2020
Internetmarketing trends 2013 - 2020
 
Internet Marketing Presentatie Brugge 16 mei 2013
Internet Marketing Presentatie Brugge 16 mei 2013Internet Marketing Presentatie Brugge 16 mei 2013
Internet Marketing Presentatie Brugge 16 mei 2013
 
Overzicht Gezondheid Video's uit de Gezondheidsacademy
Overzicht Gezondheid Video's uit de Gezondheidsacademy Overzicht Gezondheid Video's uit de Gezondheidsacademy
Overzicht Gezondheid Video's uit de Gezondheidsacademy
 
Social Media voor 50 plussers
Social Media voor 50 plussersSocial Media voor 50 plussers
Social Media voor 50 plussers
 
Pms
PmsPms
Pms
 
Gezond Leven
Gezond LevenGezond Leven
Gezond Leven
 

SEO - Uitgebreid boek met Google tips

 • 1. Zoekmachine optimalisatie Zoekmachine gids voor het MKB
 • 2. http://www.stefanrooyackers.nl 2 Versie 20090607
 • 3. Zoekmachine optimalisatie gids voor het MKB Mooie opmaak, unieke content, de mooiste design, prachtige foto’s en u heeft een prima website, maar nu blijkt niemand uw website kan vinden. Hoe is dat mogelijk? Met alleen het hebben van een prachtige website komt u niet meer verder in het bedrijfsleven. Vindbaarheid, nauwkeurigheid en actualiteit, daar draait het tegenwoordig om. Wat zijn de gevolgen als men uw website niet vindt? Het is uiteraard ontzettend vervelend en niet te vergeten de tijd en geld die u in uw website heeft geïnvesteerd. Het belang van goede vindbaarheid in zoekmachines wordt steeds groter. Ondanks dat het een kostbare zaak is, is de methode die wij u toelichten een kostbare investering voor de lange termijn. Om uw website in een betere positie te plaatsen maken wij gebruik van de grondbeginselen van SEO (Search Engine Optimalisation= Zoekmachine Optimalisatie). De grondbeginselen van SEO zijn in feite heel eenvoudig en wij laten stapsgewijs zien hoe u hiermee moet werken. Wat is SEO? Search Engine Optimalization is een onderdeel van internetmarketing en kan worden gedefinieerd als het geheel aan activiteiten om een webpagina hoog te laten scoren in de reguliere zoekresultaten van een zoekmachine. SEO is geen eenmalig proces is, het is een toepassing dat vaak geoptimaliseerd moet worden om het maximale resultaat te bereiken. Door middel van zoekmachine optimalisatie verhoogt u de online zichtbaarheid van uw website op voor u belangrijke zoektermen in de belangrijkste zoekmachines zoals Google, Yahoo en MSN. Wij gaan er van uit dat door gebruik te maken van dit E-book uw zoekmachine optimalisatie verbeterd zal worden en dat dit uiteindelijk leidt tot een betere positie van uw website in de organische resultaten van de zoekmachines. U bent immers continu in gevecht met uw concurrenten die ook graag in de top 10 van Google staan en niet stil zitten zodra ze zien dat u veel bezoekers van ze afpakt. Met onderstaande tips kunt u in ieder geval iets van de schade (laten) herstellen. We willen u graag door middel van deze`mini cursus´ kennis laten maken met de belangrijkste en handigste SEO Tips & Tools. Onze adviezen zijn volledig in lijn met de TOS (Terms of Service) van de grote zoekmachines. Als het gaat om het optimaliseren van uw SEO, krijgt u te maken met veel verschillende vaktermen en het bijbehorende jargon. Het zelfde geldt voor SEM (search engine marketing). Door dit boek goed te lezen hoeft u zich geen zorgen te maken om de termen die over uw hoofd heen vliegen. Met de juiste coaching zult u ontzettend snel door alle hoofdstukken heen worden begeleid zodat u uiteindelijk tot een SEO professional wordt opgeleid. Mocht u nog altijd een brandende vraag hebben over een bepaald onderwerp, schroom dan niet om contact te nemen met een medewerker van SEO Heaven (http://www.seoheaven.nl). Probeer in gedachten te houden dat SEO geen magische tool is die 100% garandeert dat u in de top van de zoeklijsten verschijnt. Het is een proces dat geleidelijk verloopt en u zult merken dat iedere kleine verandering grote impact kan hebben op het eindresultaat. Succes staat voor iedere stap waarbij u vooruit gaat en groeit als onderneming. Op het gebied van zoekresultaten en zoekmachines is het een markt die constant verandert en flexibel is, waarbij het belangrijk is dat u altijd op de hoogte moet blijven van de laatste trends. Om het u nog gemakkelijker te maken kunt u zich voor extra informatie altijd inschrijven voor onze nieuwsbrief, 3
 • 4. waardoor u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste trends die zich op het moment afspelen op de markt. Aandachtspunt: Als u van plan bent om uw website drastisch te veranderen, raden wij u eerst aan om het complete boek te bestuderen. In de eerste modules leggen wij u de basisbeginselen uit om een SEO specialist te worden. Voor de beginners is het verstandig de basis beginselen onder de knie te hebben en alle hoofdstukken goed door te nemen. In de modules die daarop volgen wordt het complexer en voor degenen die al de basis beheersen is het vrij eenvoudig om de rest van modules te volgen. Wij gaan ervan uit dat als u de basis van de technische applicaties kent, u hiermee uw website zondanig op ieder gewenst kan aanpassen, waardoor u op de langere termijn hier veel baat bij zult hebben en wat uiteindelijk er toe leidt dat u een hogere positie behaalt in de zoekresultaten van de zoekmachines. Wij geven de hoofdstukken / paragrafen aan met een moeilijkheidsgraad. *(1 ster) = Eenvoudig voor iedereen toe te passen met basis kennis van internet. ** (2 sterren) = Kunt u zelf doen, wel goed opletten en eventueel beetje hulp vragen. *** (3sterren)= Is lastig. U heeft vakkennis nodig. Mogelijk heeft uw webdesigner deze. Uiteraard kunnen wij u hier ook in helpen (mail: info@stershop.com). Het is een beetje vergelijkbaar met het onderhouden van een auto. Wassen en schoonmaken kunnen we allemaal. Olie verversen en banden wisselen ook, met wat hulp. Bougies of startmotor vervangen besteden we vaak uit. Voor de starters die net om de hoek komen kijken is het wel belangrijk dat zij enige ervaring hebben met HTML of enige kennis met wat het internet allemaal te bieden heeft. Kennis en ervaring verkrijgt u naarmate u gaandeweg door de cursus heen loopt. Ook door te experimenteren op het internet zult u meer resultaat bereiken. 4
 • 5. De weg naar succes In dit overzicht staat zeer beknopt verteld wat u moet doen om van uw website een succes te maken. Stappen Inspanning Gevaar 1. Optimaliseer 1-3 dagen afhankelijk van het Geen enkel uw site aantal pagina’s 2. Content Plaats Nieuwsmodule / weblog / Vermijd gekopieerde teksten op forum eenmalig 1 dag weblog. Zorg dat het forum schoon Posten/Beheer paar uur per week blijft van spam. 3. Populariteit 4 uur tot 40 uur per week, sterk Groot risico. Te veel links is afhankelijk van wat uw gevaarlijk. Ook links van verkeerde concurrenten doen sites kunnen veel schade toebrengen. Ook de verhouding van links hoofdpagina en achterliggende pagina is belangrijk. Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stefan Rooyackers verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online. Alle teksten uit dit E-Book mogen niet worden gereproduceerd, opgeslagen in eender welke gegevensdrager of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en de auteurs. Tegen overtreders zullen altijd juridische stappen worden ondernomen. Copyrights ©2009 STEFAN ROOYACKERS. Alle rechten voorbehouden 5
 • 6. Over de auteur Sinds 1995 is Ir. S.L.C.M. Rooyackers 100% actief op internet. In 2001 krijgt hij de meest begeerde prijs op dit terrein: de Young Entrepeneur prijs voor zijn internetonderneming “Interplein”. Met ruim 10 jaar ervaring op het gebied van internetmarketing is hij één van de internetpioniers van Nederland. De kennis en de ervaring die hij door de jaren heen verwerft maakt hem tot een professional op het gebied van Internet Marketing. Stefan Rooyackers is een van de meest respecteerde Internet Marketeers en een autoriteit vanwege zijn innovatieve creaties. Stefan Rooyackers is zich bewust van de huidige concurrentie en aanbod van verscheidene diensten. Door het inzetten van de nieuwste internettrends en campagnes zorgt hij voor het onderscheidend vermogen.. Momenteel is hij manager bij diverse internetmarketing- en ICT ondernemingen en een man die altijd op zoek is naar iets beters, iets wat marketing weer een stukje makkelijker maakt. Met het schrijven van dit boek probeer ik stapsgewijs duidelijk te maken hoe u effectiever en efficiënter gebruik maakt van het medium Internet. Het is mogelijk uzelf in te schrijven voor mijn nieuwsbrief waardoor u altijd op hoogste blijft van de nieuwste trends binnen uw vakgebied. Ook zijn daar handige tips te vinden over verschillende onderwerpen op het gebied internetmarketing. Zoals welbekend is het een “must”voor de internetmarketeer om altijd op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Nogmaals wil ik u bedanken voor het lezen van “SEO TIPS ” en ik hoop dat uw kennis van internetmarketing na het lezen een stuk soepeler verloopt. MANAGER INTERNET MARKETING 6
 • 7. Het algemene SEO Proces, de nulmeting Huiswerk! Moeilijkheidsgraad: * Hoe goed scoort u nu? Maak een lijst van de belangrijkste zoekwoorden waar u op gevonden wilt worden, zo’n stuk of 10. Hierbij zijn er 1 of 2 die uw bedrijfsnaam bevatten, afhankelijk of deze op meerdere manieren beschreven kan worden. Voer ze een voor een in op google.nl en kijk of uw website (een willekeurige pagina) in de top 20 staat. Zo ja, noteer de positie. Plaats een datum boven de kolom zodat u dit proces regelmatig kunt doen. Voer de posities in Excel in. Er zijn tools die dit kunnen. Een goed gratis tool is: http://tools.seobook.com/firefox/rank-checker/ de Rank Checker van Firefox. Om ervoor te zorgen dat uw website SEO proof is, hanteren wij eerst de volgende procedures. De grondlegging begint immers met het analyseren van uw website. Hieruit kan men later veel informatie verschaffen die essentieel is om op langere termijn succesvol te zijn op het internet. Hoe sterker uw basis is, hoe beter uw positie uit zal vallen. Om hier achter te komen beginnen we eerst met het analyseren van uw website. Wat is de reden waarom uw website niet in de ranking lijst staat? Wat ontbreekt er aan? Hierom is het handig om te beginnen met analyseren en het uitbrengen van een analyse rapport over uw website. Dit helpt u om uw negatieve punten in kaart te brengen. Voor de volgende stappen gaan wij ervan uit dat u al een website gebouwd heeft of een website in ontwikkeling heeft. 1 Check of uw site is gebanned in Google.nl Voer in Google in site:mijnsite.nl (vervang mijnsite.nl door uw domeinnaam; gebruik geen www.) Alternatief: https://www.google.com/webmasters/tools/sitestatus?hl=nl en vraag het Google. Indien Google met geen enkele pagina terugkomt, is uw site gebanned (tenzij uw website net nieuw is). Dit kan doordat u zaken gedaan heeft die in de ogen van Google niet door de beugel kunnen. In een enkel geval heeft een concurrent dit gedaan door bijvoorbeeld veel links van slechte sites naar uw website te plaatsen. U wordt bijvoorbeeld gebanned door: - Te snel te veel links te plaatsen (is de meest voorkomende fout); - Te veel links van sites die ook gebanned zijn (u erft dan negatieve trustranking); - Te veel links van één soort site (bijvoorbeeld alleen van forums of blogs of startpaginas); - Te veel links van sites die niets met uw onderwerp te maken hebben. 7
 • 8. 90% van alle sites ter wereld zijn door Google gebanned! U mist ze niet, want de bekende websites worden niet gebanned. Deze staan op de White List van Google, een handmatig aangebrachte lijst door de medewerkers van Google. Google gaat voor kwaliteit en toont lever geen pagina’s van sites die ze niet vertrouwen. Indien uw website gebanned is, is het belangrijk dit eerst op te lossen voordat u verder gaat met Zoekmachine Optimalisatie. Dit kan als volgt: - Zoek de oorzaak. Los deze op indien dit mogelijk is. Ga naar http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl en zet bij commentaar reindex. Of ga naar: https://www.google.com/webmasters/tools/reconsideration om rechtstreeks Google Amerika te spreken. Meer informatie en video vindt je op: http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=35843 In al deze gevallen is het afwachten en bidden. Er zijn alternatieven om binnen 2 dagen weer met uw site in Google te staan. Neem hiervoor contact met ons op. Dit is te complex om hier uit te leggen. 2. Google Page Rank: Deze evalueert alle pagina’s van de website in hoeverre het gesteld is met de huidige Page Rank van de homepage en de voornaamste subpages. Ga naar: http://www.free-pagerank-checker.com/ en voer de voornaamste pagina’s in. Nog handiger is de gratis Google Toolbar, een must voor Internet Marketeers. Type op Google “google toolbar” in. Klik op de bovenste link en Google redirect u afhankelijk van uw browser naar de juiste pagina. Belangrijk: vink bij installeren de knop Pagerank aan! Vanaf nu kunt u van alle pagina’s de pagerank zien. Pagerank is een getal tussen 0 en 10. Hoe hoger, hoe beter het is om een link van deze pagina te krijgen. Over Pagerank valt veel meer te vertellen, maar dat komt later in dit document terug. 3. Link Popularity: De populariteit van uw link of link building, het betekent hoe populair uw website is op Internet. Een backlink is een link van een andere website naar uw website. Ga naar google.nl en type in link:mijwebsite.nl. Kijk en registreer hoeveel links google geeft. Ga naar Yahoo.com. en type in links:”mijnwebsite.nl” (note, links in meervoud en tussen “ ”). Noteer dit getal. Google laat bewust veel minder backlinks zien dan ze in hun systeem hebben zitten. U kunt aannemen dat Google ongeveer evenveel backlinks van u heeft als Yahoo laat zien. De backlinks van Google zijn wel kwaliteitslinks. Het is belangrijk deze uit te breiden. We gaan straks bij concurrenten kijken waar zij hun kwaliteitlinks vandaan halen. 4. Uw populariteit Type opnieuw in Google in site:mijnwebsite.nl. Klopt het aantal pagina’s dat Google weergeeft ongeveer met het aantal pagina’s van uw website? Indien u veel meer pagina’s heeft dan Google in haar index toont, heeft u een gebrek aan Pageranking of Trustranking. In dit boek zorgen we ervoor dat u leert hoe u meer pageranking en trustranking kunt krijgen. De pagina’s die wel in de index staan zullen dan hoger in de ranking komen. 8
 • 9. 5. Meta Tag Placement: Review de huidige “meta tags “ en vervang ze eventueel als het noodzakelijk is. Open uw website. Open de broncode. Dit kunt u doen door in uw browser onder de knop Beeld te kijken of op de pagina te staan en met de rechtermuis te klikken. Kijk of de volgende “tags” aanwezig zijn en goed ingevuld zijn: <title> Titel van uw pagina </title> <meta name="keywords" content="zoekwoord1,zoekwoord2" /> <meta name="description" content="De omschrijving van uw webpagina “/> De titel en omschrijving zijn super belangrijk. Zowel voor het scoren in Google als voor het tonen op Google. Google toont altijd de titel en bijna altijd de omschrijving zoals opgeven in de description tag. Deze moet dus super commerciële 2-3 zinnen bevatten. We gaan nog een stap verder. Moeilijkheidsgraad ** Ga naar: http://www.google.com/webmasters/ Maak een account aan. Bewijs dat u de eigenaar van de website bent. Ga naar Diagnotics / HTML suggestions. Google geeft nu aan welke webpagina’s fouten bevatten maar ook welke webpagina’s dezelfde title tag bevatten. Tip: zorg dat AL (!) uw webpagina’s een unieke title en description tag hebben!! 6. Keyword Density: Handig is om te weten welke zoekwoorden (keywords genoemd in internet marketing wereld) er allemaal worden gebruikt. Als een keyword density lager is dan de de initial, zal de kans klein zijn dat hij niet “ favor “ wordt op de website. Zorg dat de belangrijkste zoekwoorden tenminste één maal voorkomen en geen enkel zoekwoord een hogere score heeft dan 5%. U kunt dit gratis checken via: http://www.linkvendor.com/seo-tools/keyword-density.html 7. Review Scope of Website. Zorg dat alle pagina’s in maximaal 2 kliks van uw hoofdpagina te vinden zijn. Google indexeert alleen diepere pagina’s als u een zeer populaire website heeft. Zorg ook dat alle pagina’s goede namen hebben, met daarin een of meerdere zoekwoorden. Maak een sitemap aan volgens de specificaties van Google. (Er zijn veel gratis tools hiervoor te vinden door op “Google Sitemap Tool” te zoeken.) 8. Concurrentie Analyse. Tegenwoordig is het belangrijk dat u rekening houdt met de concurrenten. Onderzoek hoeveel concurrenten op de markt aanwezig zijn. Type ieder zoekwoord waarop u wilt scoren in Google in en schrijf in een spreadsheet de lijst van concurrenten uit de top 10. Neem alleen echte concurrenten. Startpagina’s, wikipedia, krantartikelen , (semi) overheidsites e.d. zijn meestal geen concurrent van u. 9. Bespioneer uw concurrenten. Maak op basis van uw bevindingen in 8 een lijst van de 10 grootste concurrenten. Dit zijn dus de sites die u het meest bent tegengekomen bij de concurrentie analyse. Type in Google voor ieder van deze sites in link:concurrent.nl (waarbij u concurrent.nl vervangt door het hoofddomein van uw concurrent). Google geeft nu een serie van webpagina’s waar uw concurrent een link vandaan heeft gehaald. In feite heeft uw concurrent veel meer links. Google toont maar ongeveer 10% van de zogenaamde back- links. De reden is dat Google niet graag al haar kennis prijs geeft. Yahoo is veel beter. Type in 9
 • 10. Yahoo links:”concurrent.nl” (Merk op dat het commando linkS is en dat er “ bij horen). Gebruik een van de volgende tools voor snelle analyse: http://www.domain-pop.com http://siteexplorer.search.yahoo.com/search?p=http%3A%2F%2Fwww.domein.be&fr=sfp&b wm=i http://www.backlinkwatch.com http://linkdiagnosis.com/ http://www.iwebtool.com/backlink_checker http://www.online-utility.org/webmaster/backlink_domain_analyzer.jsp U kunt nu aan de slag! Overal waar uw concurrenten links vandaan hebben dient u een poging te wagen dit ook te doen. 10. Google Alert Ga naar http://www.google.nl/alerts Maak eventueel een account aan (gratis). Google Alert is de beste tool om uw concurrenten te bespioneren. U voert twee soorten zoekwoorden in: 1. Uw top 10 aan zoekwoorden (mag ook minder). 2. De domeinamen en/of bedrijfsnamen van uw concurrenten. Domeinnamen zonder http://www. Dus als voorbeeld becam.nl Google geeft u nu dagelijks of wekelijks (wat u wilt) informatie over nieuwe pagina’s over uw vakgebied of pagina’s waar uw concurrenten zich hebben laten horen. Dit betekent actie! Zorg dat u ook vermeld wordt op een dergelijke pagina. 10
 • 11. INHOUD 1. Stap 1 : Vaststellen van de uitgangspositie 7 1. Content 8 2. Illustratie 10 3. Belangrijke aandachtspunten 13 4. Checklist 14 2. Stap 2 : Het vaststellen en analyseren van de zoektermen 15 1. Zoekwoorden onderzoek 16 2. Concurrentie 17 3. Structuur Sitemap 18 3. Stap 3 : Het implementeren van de technische eigenschappen 19 1. Techniek 20 2. Frames 21 3. Parameters 21 4. 10 Tips voor optimalisatie 22 4. Stap 4: Het belang van de juiste zoekmachines 25 1. De belangrijke zoekmachines 26 2. Aandachtpunten 27 3. De drie kernwaarden 28 4. Google Adwords 29 5. Internet Adverteren 30 6. PPC Zoekmachine Marketing 32 5. Stap 5 : Technieken en de gebruikswaarden van de zoekmachines 36 1. Terms of Service 37 2. Inhoud 39 3. Penalty’s 40 6. Stap 6 : Het belang van een goed netwerk 42 1. Linkbuilding 43 2. Back Links 43 3. Trust Ranking 44 7. Stap 7 : Aantrekkelijk zijn voor de buitenwereld 46 1. Publiek naar uw site trekken 48 2. Weblog 48 3. Gidsen 50 4. Video l Marketing 50 8. Extra ondersteuning : Handige tips 51 11
 • 12. Vaststellen van de uitgangspositie || Stap 1: Content || 12
 • 13. 1. Content is king Moeilijkheidsgraad = 1 Het basisprincipe van SEO begint met de content. Zonder de benodigde content (inhoud = tekst) kan een Zoekmachine nooit achterhalen waar uw website over gaat. Als er te weinig tekst aanwezig is, kan de zoekmachine ook maar heel weinig informatie verkrijgen. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat er voldoende zinvolle informatie geplaatst wordt op uw website. Bij voorkeur is dit informatie met betrekking tot uw product of dienst. Wanneer u een site laat ontwerpen en bouwen, zorg er dan voor dat de bouwer de site in valid HTML oplevert. Het is zeer belangrijk om al tijdens de bouw- en ontwerpfase rekening te houden met de vele SEO voorwaarden. Daarmee bent u er nog niet. Uiteraard moet de informatie aansluiten bij de zoekacties van uw potentiële klanten/bezoekers. Zij zoeken immers een oplossing voor hun probleem. De informatie die u in huis heeft, moet duidelijk op de website te vinden zijn. Het verschil met traditionele marketing is dat u zich nog veel meer in de denkwereld van uw potentiële klanten moet inleven. Wat is hun probleem, en nog belangrijker, met welke exacte woorden zoeken zij naar de oplossing voor hun probleem? Veel traditionele tekstschrijvers gaan hier de mist in omdat ze liever fraaie omschrijvingen gebruiken dan de simpele woorden die men gebruikt om een product via internet te zoeken. Eenzelfde valkuil is het officiële taalgebruik en/of intern taalgebruik. Probeer dus te ontdekken welke woorden uw klanten precies gebruiken als ze op zoek zijn naar uw product (zie hoofdstuk zoekterm onderzoek). Bij het maken van een website moet men de site opvullen met unieke content. Andermans werk stelen wordt u niet in dank afgenomen, niet door de zoekrobot, en al helemaal niet door de auteur van het oorspronkelijke bericht. Andere webmasters hebben overigens vaak tools tot hun beschikking om te achterhalen of iemand hun teksten gebruikt. Copyscape is zo’n tool. Check gratis via http://www.copyscape.com of content van uw site elders te vinden is op Iiternet. Hoe kom ik aan goede content? Er zijn diverse manieren om aan goede content te komen. Het is belangrijk om te weten hoe vaak uw concurrenten extra paginas maken. Dit kunt u redelijker wijs inschatten door eenmaal per maand het site:concurrent.nl te draaien en te zien of ze meer pagina’s in de index hebben. Er is bij mijn weten geen tool dat aangeeft of de content van een pagina van een concurrent is veranderd. U kunt kijken in web.archive.org . Hier worden regelmatig back ups gemaakt en tevens geeft het systeem het met een * aan als er nieuwe content gevonden is. Echter niet alle sites worden bijgehouden en tevens geeft het niet aan hoeveel er is gewijzigd. Toch is dit belangrijk. Google houdt van content op pagina’s die veranderen en van nieuwe pagina’s. Tevens houdt Google van een contactpagina met een adres en telefoonnummer, een disclaimer en een “over ons” pagina. Ook houdt Google van getallen, 13
 • 14. zoals prijzen. Zeker wanneer deze regelmatig veranderen. Hier een aantal manieren om extra content te generen (sommige Moeilijkheidsgraad 2 of 3): 1. Zoek leuke pagina’s van concurrenten. Herschrijf ze en voeg ze toe aan uw website. Ok, het is niet erg netjes, maar “beter een goede kopie dan slecht orgineel”. 2. Huur een tekstschrijver en vraag of deze 1 of 2 artikelen per week maakt. (Tip: word lid van www.inmn.nl , deze doen dit zeer betaalbaar voor u!) 3. Zoek naar Engelse content (via weblogs, article sites) en vertaal deze. Ok, ook hier oppassen dat u niet de auteursrechten schendt. 4. Plaats een weblog op uw site. Bijvoorbeeld Wordpress-Nederlandse versie. Voor 200 euro is dit uit te besteden (via www.imnl.nl ) en dan krijgt u er eentje in uw eigen huisstijl. Hierna kunt u makkelijk zelf iedere week een artikeltje posten. 5. Google Alert. Als het goed is, heeft u daar een account lopen en krijgt u regelmatig links van nieuwe content pagina’s. Herschrijf deze en post deze op uw weblog. 6. Plaats een forum op uw website. Ook hiervoor zijn gratis versies, maar installeren is toch werk voor een expert. 7. Plaats RSS feeds op uw site. Zoek op uw vakgebied naar rss feeds. Pas op: u kunt content krijgen die u niet wilt, bijvoorbeeld advertenties van uw concurrenten. Tevens loopt u het risico op dubbele content. Derhalve raad ik dit eigenlijk af, uitzonderingen daargelaten. 8. Plaats Gadgets op uw site. desktop.google.com/ voor gratis Gadgets van Google en widgets.yahoo.com/voor Gadgets van Yahoo. 9. SEO Heaven komt eind 2009 met een tool dat via diverse bronnen unieke content op uw website zet. Ook in het Nederlands. Word hiervoor lid van de gratis nieuwsbrief van www.seoheaven.nl 10. Nog meer ideeën? Mail ze naar mij info@stefanrooyackers.com en ik neem ze op in de volgende versie van dit boek. Ook opvallende kreten, kwinkslagen en ander goedbedoelde aandachttrekkers werken niet bij zoekmachine optimalisatie. U moet gewoon heel dicht bij de bron blijven, zaken benoemen zoals ze zijn en daarbij het taalgebruik van uw klanten respecteren. Zoekmachines zijn redelijk dom en kunnen wel wat verbanden leggen, maar over het algemeen geven ze toch de voorkeur aan een exacte match met het zoekwoord. Van alle elementen op uw pagina steekt er één met kop en schouders boven de andere uit: de TITLE-tag. Een goede titel vertelt de zoekmachines waar uw pagina over gaat en zoekmachines tonen de titel ook als linktekst bij de zoekresultaten. Gebruik bij voorkeur absolute paden en geen relatieve paden op uw website. Dus http://www.uwdomein.nl/pagina .html en niet pagina.html Wanneer u veel populaire artikelen schrijft, is het zeker beter om absolute paden te gebruiken. Dit omdat de kans groter is dat anderen uw werk quoten of ‘overnemen’. In dat 14
 • 15. geval heeft u bij plaatjes enerzijds het nadeel dat u voor de traffic op een andere website opdraait. Aan de andere kant is ook dat plaatje weer een inkomende link. Met een goede titel kunt u twee vliegen in een klap slaan: u verhoogt de vindbaarheid van uw pagina en u vergroot de kans dat een bezoeker juist uw pagina bezoekt! Frequentie Het is van belang om uw website regelmatig van nieuwe content te voorzien. Dit kan men realiseren in de vorm van een weblog, forum of een nieuwsbrief. Tip! Kijk naar uw concurrentie in de top 10 van Google. Hoe vaak plaatsen zij een nieuwe pagina? Om op een gelijk niveau te staan als uw concurrent is het belangrijk uw website up to date te houden door minstens even vaak een nieuwe pagina te plaatsen als uw concurrent. 15
 • 16. 2. Illustraties Moeilijkheidsgraad ** Ter aanvulling van een product of dienst kunt u mooie illustraties op uw website plaatsen, waardoor uw product of dienst tastbaarder wordt voor de bezoeker. Als u gebruikt maakt van kwalitatieve plaatjes, krijgt uw vormgeving een professionelere look. Met Google is het tegenwoordig mogelijk om behalve alleen op teksten te zoeken ook te zoeken naar foto’s en illustraties. Dit is een mooie kans om hiermee op dit vlak hoog te scoren in de zoekresultaten. Het zoeken van plaatjes wordt steeds belangrijker en Mediaconcern Google houdt hier rekening mee. Inmiddels zijn de zoekfuncties verbeterd, waardoor het nu mogelijk is om te zoeken op grootte, inhoud en kleur. Om beter te scoren in de zoekresultaten en om het maximale resultaat te behalen moet men alle foto’s en andere illustraties in beheer optimaliseren. 1. Naam van de illustratie Gebruik voor de omschrijving altijd een duidelijke of begrijpelijke naam. Een aandachtspunt is dat het zoekwoord waarop u gevonden wilt worden vermeld staat in de omschrijving. Een korte en bondige naam is ook cruciaal. Mocht de naam uit meerdere woorden bestaan, dan kunt u gebruik maken van een verbindingsstreepje (–) in plaats van een liggend streepje (_) Voorbeeld groenekiwi.jpg x12312000KW.jpg De naam zorgt er deels voor dat hij beter vindbaar wordt in de resultaatlijsten. Hoe beter u uw naam toepast op uw illustratie, hoe beter het voor u is. De alt-tag is voor zoekmachines één van de belangrijkste manieren om een plaatje ‘leesbaar’ te maken. <img src="http://www.uwdomein.nl/ groenekiwi.jpg " height="200" width="200" > 16
 • 17. 2. Aanvullende informatie Als u eenmaal de geschikte naam heeft toegepast op uw plaatje, is het belangrijk om te denken aan de aanvullende informatie. Naast het plaatje zelf is het mogelijk om extra informatie te vermelden op de pagina waar het plaatje staat. Hierop is het ook mogelijk om de tekst rondom het plaatje aan te vullen met zoekwoorden waarop u gevonden wilt worden. Ook dit is voor de zoekmachines een belangrijke manier om het plaatje te ‘lezen’ en de relevantie ervan te beoordelen. Dit kan door toevoegen van het ALT of Title attribuut: <img src="http://www.uwdomein.nl/ groenekiwi.jpg " height="200" width="200" alt="Groene Kiwi, Kiwi" title="Voorbeeld plaatje hoe een Groene Kiwi er uit ziet" >. Beide attributen lijken op elkaar maar verschillen wel iets: Het ALT attribuut wordt gebruikt voor plaatsen van uw plaatjes op images.google.com e.d. Het ALT attribuut kan niet meer dan 100 karakters zijn, de TITLE onbeperkt lang. De TITLE attribuut wordt door veel browsers gebruikt om de inhoud te tonen als u er met de muis over heen gaat. Advies: gebruik in ieder geval het ALT attribuut met daarin uw 1 of 2 voornaamste zoekwoorden. Immers, Google leest en indexeert deze content. Gebruik de TITLE vooral bij links en niet bij plaatjes. 3. Indexatieperiode U kunt niet verwachten dat als u uw plaatjes op het Internet plaatst, deze direct hoog in de lijsten uitvallen. Immers geldt dat hoe langer het plaatje geïndexeerd staat bij Google, hoe beter het op langere termijn is voor de ranking in de zoekresultaten. Schone geduld is een goede zaak. Nulmeting Ga naar http://images.google.nl/ Ttype hierin uw bedrijfsnaam. Hierop moet u zeker scoren. Probeer daarnaast andere plaatjes te vinden. Images.google.nl (en .com) leveren u zeker bezoek op. U weet dat u goed zit met trust ranking als Google uw plaatjes toont met zoekwoorden met veel concurrentie. Herhaal dit proces iedere 1 – 2 maanden nadat u plaatjes op uw website hebt geoptimaliseerd en zie het verschil! NB http://images.search.yahoo.com is het minder bekende broertje van Google Image . 4. Links 17
 • 18. Zoals eerder is vermeld, is linkbuilding een van de beste mogelijkheden om uw ranking in de zoekresultaten te verbeteren. Hierbij moet u denken aan links die rechtstreeks naar het plaatje gaan. Net als bij linkbuilding voor een website geldt hoe meer inkomende links, hoe beter. Zorg hierbij dat de link naar het plaatje de belangrijkste zoekwoorden of varianten hierop bevat. Plaats dus de code <img src="http://www.uwdomein.nl/ groenekiwi.jpg " height="200" width="200" alt="Groene Kiwi, Kiwi" title="Voorbeeld plaatje hoe een Groene Kiwi er uit ziet" > ook op andere pagina’s als u daar een Kiwi wilt tonen. 5. Uitgaande links Indien mogelijk kunt u ook uitgaande links plaatsen. Het plaatje linkt als het ware naar een andere pagina die over het plaatje gaat. Dit wordt vooral gebruikt bij product reviews of advertenties. <a href="paginaoverkiwis.htm"><img src="http://www.uwdomein.nl/ groenekiwi.jpg " height="200" width="200" alt="Groene Kiwi, Kiwi" title="Voorbeeld plaatje hoe een Groene Kiwi er uit ziet" ></a> 6. Pagerank van de pagina De pagerank van een pagina speelt een belangrijke rol. Google neemt bij het zoeken naar plaatjes ook de pagerank mee van de pagina waar de illustratie te vinden is. Relevantie is een aandachtspunt waarop gelet moet worden. Hierbij geldt dus ook, hoe waardevoller die pagina, hoe beter dit is voor de ranking in de zoekresultaten. Verder speelt ook de relevantie van het plaatje een rol, het plaatsen van een plaatje moet wel degelijk in overeenstemming zijn met de bron. Voorbeeld: Een plaatje van lamp scoort beter op lampen website dan op een website over voedsel. Denk aan relevantie! 7. Kwaliteit van het plaatje De kwaliteit van een plaatje is voor menigeen belangrijk, probeer zondoende voor een goede kwaliteit te zorgen. Geef indien mogelijk anderen ook de kans om ernaar toe te linken. Bij de zoekresultaten zal Google altijd proberen om dubbele plaatjes niet naar voren te laten komen en het plaatje met de hoogste kwaliteit als eerste te tonen. Nog een belangrijk tip Probeer al te grote foto’s te vermijden. Hoewel tegenwoordig de internetsnelheid van de meeste bezoekers er wel mee om kunnen gaan, vindt een zoekrobot het maar niks om 1mb foto’s te indexeren. Uiteraard voor de mensen die geen snelle verbinding of een bepaalde download limiet hebben knap vervelend. 18
 • 19. 8. Hoeveelheid en verhouding Een goede website bestaat uit een goede verhouding tussen plaatjes en tekst. Het is immers geen zicht om een pagina te bouwen op alleen illustraties. Overdrijven kan leiden tot een deuk op uw imago en de website komt dan onprofessioneel over bij uw bezoekers. Probeer zodoende niet te overdrijven met het aantal plaatjes op één pagina. Plaats foto’s ook altijd binnen een losse map op de server. U kunt ook gebruiken maken voor meerdere mappen met foto’s. Betere formaten voor gebruik op internet zijn .jpg, .jpeg, .gif en .png. Verwerk foto’s die onderdeel vormen van de siteopmaak in de externe .css (als background image van een div). 9. Vindbaarheid op Google Moeilijkheidsgraad *** Uiteindelijk draait om de resultaten, daarom geven we als laatste nog een paar technische tips om uw vindbaarheid te vergroten. Gebruik geen spacer.gif bestanden meer bij de opmaak van uw website. Zoekmachines hebben een hekel aan de ‘lege’ bestanden gekregen. Het is met correct gebruik van css ook helemaal niet nodig om dit nog langer in te zetten. Gebruik in plaats daarvan een thumbnail (kleinere versie) van de foto en verwerk hier een link naar de grote foto in. Gebruik geen plaatjes als alternatief voor een tekstlink (intern). Verwerk het plaatje als background img binnen de css en toon ‘daarboven’ een tekstlink. Hetzelfde geldt voor een menu. Gebruik een css menu en roep het menu aan in een extern css bestand. Neem plaatjes die onderdeel vormen van een artikel op een pagina wel gewoon als img src binnen de pagina op. Vergeet de alt omschrijving niet! 19
 • 20. 3. Nog enkele tips over je domein Moeilijkheidsgraad * - Een nieuwe site "zoekmachinevriendelijk" opzetten is veel makkelijker dan een bestaande site "achteraf nog even aanpassen". Doe het dus meteen goed. -Een nieuwe site scoort de eerste paar weken goed in Google. Waarom? Google wil even laten zien dat er een nieuwe site is. Daarna zakt deze snel wel. Google toont immers het liefst in de top sites die: zich al jaren netjes gedragen + steeds meer bak links heeft + regelmatig nieuwe unieke content hebben. De ouderdom van een website is derhalve een pre. Nieuwe domeinen vallen vaak in de zogenaamde Google Slap. Over dit onderwerp heb ik een speciaal gratis boekje uitgebracht. - Is het verstandig om een domeinnaam te kopen? Immers een domein met ouderdom en back links is waardevol. Ja, dit kan een oplossing zijn. Sites waar u een domein kunt kopen zijn: www.dekrentenuitdepap.nl (ook NL) www.sedo.de (ook NL) Marktplaats en Ebay. Godaddy: https://auctions.godaddy.com/ Domain Name Wire: http://domainnamewire.com Snapnames: http://www.snapnames.com/ 4 domains: http://www.4domains.com/ Pool http://www.pool.com/ http://www.domainbroadcasting.com/ en zusje http://www.domainannounce.com/ beide ook NL expired domeinen. Echter let op. Als u een domein koopt en niet wilt dat Google de teller (pagerank / ouderdom / back links) op nul zet, dan moet u het slim aanpakken. Zorg dat u niet binnen 6 20
 • 21. maanden de WHO IS en IP-adres en zeker niet de content vervang. Doet u dit wel dan koopt u een kat in de zak. -. Een stabiel domein geeft de zoekmachine robot de indruk dat er vast wel wat moois op te lezen valt. Een nieuwe website doet het om die reden vaak ook beter binnen de zoekresultaten dan wanneer u een bestaand domein overneemt van een ander. Start u met een compleet nieuw domein, dan duurt het meestal langer voordat de site in de zoekmachine resultaten verschijnt. U loopt met een domein jonger dan 1 jaar een grote kans op de zogenaamde “Google Slap1”. - Bij het maken van uw website moet u rekening houden met de vocabulaire woordenschat van uw doelgroep. Het heeft weinig zin om uw site te optimaliseren voor termen ("rijwielhersteller") als uw doelgroep iets heel anders gebruikt ("fietsenmaker"). - Verwaarloos uw content niet. Zoekmachine robots komen vaker terug wanneer de site ‘actief’ is. Werk regelmatig artikelen bij en zorg altijd voor actuele content (voor de bezoekers). Ook zo nu en dan nieuwe pagina’s toevoegen doen het goed. Vergeet niet deze pagina’s bij te werken binnen je sitemap (en te uploaden binnen de Google Webmaster omgeving). Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de relevantie in de ogen van de zoekmachines omhoog gaat. - Het is niet verstandig om content te dupliceren op uw eigen website. Plaats de tekst dus maar op 1 pagina, en niet op meerdere. Desnoods herschrijft u de tekst op een paar punten. U brengt de zoekrobot in verwarring als deze op meerdere pagina’s dezelfde teksten indexeert. - Statistieken zorgen ervoor dat u uw pagina’s op termijn kunt verbeteren. Op basis van de statistieken kunt u achterhalen of pagina’s voldoende gevonden worden of dat er voldoende op een bepaald keyword (of keywordcombinatie) gezocht wordt. Verwerk hiervoor Google Analytics op uw website, deze handige tool is tevens gratis. - Pagina’s met weinig tekst worden doorgaans minder goed geïndexeerd als grote pagina’s. Te groot heeft vaak ook geen zin, meestal kunt u dan de tekst wel in blokken hakken. In dat geval maakt u van elke pagina weer een nieuwe pagina. Te grote teksten bevatten vaak ook ‘teveel’ uiteenlopende keywords. 200 tot 500 woorden is optimaal. - Zoekmachines geven de voorkeur aan zowel unieke als kwaliteit content. Zorg ervoor dat er sprake is van beide. 1 Zie uitgebreid artikel: Google Slap 21
 • 22. - Checklist Als laatste voegen wij nog een extra checklist toe waarmee u kort na kunt gaan of uw content wel volledig is. Dit is vooral handig als controlemiddel om te achterhalen of alles wel inhoudelijk aanwezig is. Inhoud X Heeft elke webpagina een kop? X Heeft elke pagina een unieke Title en Description Tag? X Omschrijft de kop de inhoud? X Is er een inleiding aanwezig? X Is de tekst helder? X Heeft u tekst alinea’s? X Zijn er ook tussenkopje aanwezig? X Is uw tekst overzichtelijk en begrijpelijk? X Is de tekst krachtig en inspirerend? X Is de inhoud uniek? X Past u het juiste taalgebruik toe aan uw doelgroep? X Kunnen uw bezoekers al hun antwoorden vinden? X Bestaat uw tekst uit korte en lange zinnen? X Zijn er afbeeldingen beschikbaar om het effect te versterken? X Hebben de afbeeldingen logische namen? X Zijn er opsommingen aanwezig? X Komt de zoekwoorddichtheid overeen met de zoektermen? X Is de tekst efficiënt? (Tijd is geld) X Is de tekst correct en zijn alle feiten waar? X Zijn er stijlfouten of schrijffouten aanwezig? X Beantwoord de pagina de vragen die de bezoekers waarschijnlijk hebben? X Is de inhoud uniek? X Komen de belangrijkste zoekwoorden voor met een percentage van 3% tot 5%? 22
 • 23. Het Het vaststellen en analyseren van ……….de zoektermen || Stap 2: Zoekwoorden || 23
 • 24. 1 Zoekwoorden onderzoek Moeilijkheidsgraad * Het volgende onderdeel waar u zich bezig mee moet houden is het selecteren van de juiste zoektermen. Voordat u begint, is het belangrijk dat u eerst op uw huidige markt rondkijkt en een onderzoek doet naar de gewenste zoektermen (= key research). Om de juiste zoektermen te selecteren moet u uitgaan van de volgende onderdelen. Google is eigenlijk maar een primitieve zoekmachine. Google begrijpt vragen nauwelijks en geeft een lijstje van sites terug als u een paar zoekwoorden invoert. Dit is nu eenmaal zo. Derhalve is het super belangrijk te weten op welke zoekwoorden u wilt dat u site gevonden wordt. Wilt u gevonden worden op “fiets vakantie” of op “ vakantie fiets” of “fietsvakanties”? Dit lijkt hetzelfde, toch geeft Google een andere lijst met resultaten. Dus: Op welke zoekwoorden wilt u scoren in de zoekmachines? Welke zoekwoorden sluiten aan op de aangeboden informatie op je website? Met welke zoekwoorden is een maximaal rendement te halen? Of te wel, waar wordt veel naar gevraagd en is de concurrentie niet moordend? Voordat u überhaupt aan de website zelf begint, dienen deze zaken zorgvuldig uitgezocht te worden. U past de juiste zoektermen toe bij het schrijven van een pagina of artikel om maximale resultaat te boeken. Gedegen zoektermen (=keywords) onderzoek draagt bij aan SEO omdat u als webmaster beter in kunt springen op de populaire termen. Het is namelijk een verspilling van tijd en energie om uw webpage te optimaliseren op zoektermen waar nooit en te nimmer op gezocht worden. Om de situatie makkelijker te maken voor u, zodat u de juiste zoektermen toe kunt passen, zijn er een aantal SEO tools op internet beschikbaar. Hiermee kunt u achterhalen welke termen door uw concurrent worden gebruikt. Waaronder - Google hulpprogramma voor zoekwoorden (gratis) https://adwords.google.nl/select/KeywordToolExternal (indien u een adwords account heeft is dit tool te vinden onder de hulprogrammas) - WordTracker http://www.wordtracker.com/ - KeywordDiscovery.com. - Keyword Elite http://www.keywordelite.com/ - http://www.seoheaven.eu/keywordresearchpro.html Keyword Research via Se Heaven (met bonussen). WEBCEO http://www.webceo.com/ is een handige SEO tool, hiermee kunt u ook goed keyword onderzoek doen. 24
 • 25. De meeste van zullen het tool van Google gebruiken. Het is gratis en geeft voldoende informatie over zoekvolume en suggesties voor alternatieve zoekwoorden. Verwerk eventueel het belangrijkste keyword binnen de domeinnaam. Wanneer er meer belangrijke keywords zijn, kunt u ze eventueel schakelen, maar gebruik nooit meer dan twee aan elkaar geschakelde woorden in een domeinnaam, anders betitelt de zoekrobot het domein als spam. Wanneer u twee keywords gebruikt in uw domeinnaam, gebruik dan de hyphen (dash) als scheidingsteken (-), en niet de underscore (_). Overigens gaat anno 2009 de voorkeur meer en meer uit naar een domein dat uit één woord bestaat. U kunt dan nog steeds twee woorden aan elkaar verbinden, maar u maakt hierbij niet meer gebruik van het scheidingsteken. Voorbeeld: Bij het opstellen van een domeinnaam is www.domeinnaam.nl/goedkopevakantie iets beter dan “www.domeinnaam.nl/goedkope-vakantie” 25
 • 26. 2. Concurrentie Een belangrijke SEO tip is het bestuderen van eventuele concurrentie. Het is een feit dat zoekmachines inkomende links analyseren op uw website, als onderdeel van hun ranking criteria. Als u kunt achterhalen hoeveel inkomende links uw concurrent heeft, zal dit uiteraard in uw voordeel zijn. U moet uiteraard eerst achterhalen wie uw concurrenten zijn voordat u informatie kan analyseren. Een veel gebruikte tool om te gebruiken is dat van SEO Elite. Het doorgrondt de grootste zoekmachines op zoektermen, waardoor duidelijk wordt wie uw directe concurrenten zijn, maar het voorziet ook in diepteanalyse van de concurrent. Deze analyse maakt duidelijk wat de belangrijkste linkcriteria zijn: *De huidige rank van eventuele concurrenten in de zoekmachines; * Aantal inkomende links; * Welke zoektermen in de titel staan vermeld in de pagina die gelinked is; * % of links van de keywords die in the link text zijn vermeld * De PageRank van de pagina’s die zijn gelinked * De Alexa traffic ranking informatie, Alexa geeft aan hoeveel bezoekers een site heeft. Hoe lager het getal hoe meer bezoekers! Aantal belangrijk tips 1. Het meest belangrijke keyword in de title van de pagina verwerken. Een eventuele scheiding brengt u aan met het pipe-teken (|) wanneer u meerdere keywords wilt verwerken in de titel. Start met de meest relevante keywords, de naam van de website komt als laatste aan de beurt. 2. Verwerk de belangrijkste keywords binnen de tekst. Eventueel kunt u de tekst met behulp van het strong element extra laten opvallen. Maak er logische zinnen van, het liefst exact zoals binnen de zoekmachine op de keywords gezocht wordt. De spider geeft een klein beetje extra gewicht aan het vetgedrukte keyword. 3. Zorg voor de perfecte balans tussen keywords en overige tekst op de pagina. Dit wordt ook wel keyword-density genoemd, de dichtheid van de gebruikte keywords in relatie tot de rest van de tekst. Te lage dichtheid is niet goed, te hoog ook niet. Te hoge dichtheid wordt ook wel keyword-stuffing genoemd. Ga voor een percentage tussen de 1 en 5 procent. 4. Gebruikt u Ajax-acties, zorg er dan altijd voor de het resultaat van de actie ook op een ‘normale’ manier bereikt kan worden. Dit zodat een zoekmachine tenminste de onderliggende actie (bv. pagina) kan indexeren. Het zou jammer zijn als het ’spoor doodloopt’ tijdens de indexatie door de zoekmachine robot. 26
 • 27. 5. Hetzelfde geldt voor Flash. Google kan Flash lezen, echter niet voor de volle 100%. Flash plaatjes in een HTML pagina is prima. 6. Als u meer dan 3 keer dezelfde zoektermen blijft herhalen, kan een zoekmachine dit zien als spamming van resultaten. Verspil uw tijd niet door zoektermen te plaatsen die niet in de tekst voorkomen. 27
 • 28. 3. Structuur Sitemap Als u eenmaal weet wat uw doelen zijn met betrekking tot de keywords waarop u de website wilt optimaliseren, kunt u beginnen met de bouw ervan. Structuur zorgt ervoor dat elk pagina makkelijk vindbaar wordt in een zoekmachine. Belangrijk is om elke pagina te identificeren en eigen te merken met een unieke titel die precies in één opslag duidelijk aangeeft waar die pagina over gaat. Zorg voor een overzichtelijke, semantische, structuur in uw HTML code als basis. Het belangrijkste van het invullen van de website zelf is het schrijven van goede inhoud. Content is The King Dit is een gouden regel en deze uitspraak zult u vrijwel op elke website die gewijd is aan het SEO proces tegen komen. Zorg voor duidelijke en relevante informatie. Heeft u op uw website te maken met rubrieken, zet de pagina’s binnen deze rubrieken dan in een submap met de naam van de rubriek. Hierdoor wordt het overzichtelijker en duidelijker weergegeven. U kunt ook overwegen om hiervoor subdomeinen aan te maken, maar dit valt alleen aan te raden als de onderwerpen niet veel gelijkenis hebben. Het gebruik van een "sitemap" is een van de beste manieren om daarvoor te zorgen. Voor het maken voor “SITEMAPS” zijn er meerdere gratis tools beschikbaar. Samenvattend Als u de volgende onderdelen toepast op uw website, zorgt dit er vrijwel altijd voor dat u unieke content plaatst. 1. Title Tag 2. Description Tag 3. H1 Tag 4. Uniek content Aandachtspunten Vermijd het gebruik van dezelfde titels op meerdere pagina’s van uw website. Elke pagina heeft zijn eigen unieke content en dus ook een eigen unieke header. Hiermee doel ik niet op de titel van de webpagina, maar op de titels die u op elke pagina gebruikt als berichtenkop. Dus niet een H1 met de tekst ‘Introductie’ op meerdere pagina’s gebruiken. Gebruik in plaats daarvan direct een beschrijving van de rubriek of het onderwerp. Zoekmachines kunnen alleen pagina's indexeren die ze "kennen". Zorg er daarom voor dat elke pagina van uw site op de een of andere manier met de rest "verbonden" is; er mogen dus geen "loshangende" pagina's zijn. 28
 • 29. Het implementeren van de technische eigenschappen || Stap 3: Techniek || 29
 • 30. 1. Techniek Er zijn nogal een aantal zaken die het goed vindbaar maken van een website verhinderen of zelfs geheel onmogelijk maken. Toevoegingen als bijv. Flash, Javascript, Frames, Robots.txt en etcetera. Als u gebruik maakt van de bovenstaande applicaties, bestaat de mogelijkheid dat de er haperingen optreden en in de vindbaarheid van uw website. Wanneer u een script wilt gebruiken als functionele verbetering van uw website (voor bezoekers), ga dan vooraf eerst na of er geen soortgelijke functie als css-oplossing wordt aangeboden. Momenteel kunt u het zo gek niet bedenken of u kunt het als css oplossing downloaden. Dit geldt vooral voor menu’s, interactieve (klikbare) kaarten en leuke functies rond het presenteren van foto’s etc. Gebruikt u javascript op uw website, roep het dan extern aan. Php scripts zijn wel weer prima te gebruiken op een website. Er zijn hier allerlei technieken voor bedacht om deze fouten er uit te halen. Helaas blijkt in de praktijk dat die meestal niet of correct toegepast worden. U kunt iets meer inzicht in de situatie krijgen door in de Google Resultaten op de "Cache" link te klikken i.p.v. de UR. Als u daarna de Tekst Versie link klikt, ziet u wat de zoekmachines zien en wat zij van uw site weten. Met SiteMaps van Google leert u nog meer over de situatie. Met JavaScript kunt u uw pagina's interactiever maken; u kunt bijvoorbeeld controleren of een bezoeker alle verplichte velden van een formulier heeft ingevuld. Gebruik JavaScript echter nooit voor de navigatie (dus: om van de ene pagina naar de andere te gaan), want dan kunt u er bijna zeker van zijn dat zoekmachines uw pagina's niet zullen vinden! Hiervoor is het aan te raden om gebruik te maken van CSS. Vermijd het gebruik van flash, zeker flashmenu’s. Indien het niet anders kan: Gebruik flash spaarzaam en zorg altijd voor voldoende indexeerbare content. Wilt u per se een complete flash website opleveren, zorg dan voor een html versie van de website. Plaats altijd een flash introductie in een HTML pagina met een link naar de hoofdpagina van de website. U moet er rekening mee houden dat als u de website voorziet van een nieuw design, de web designer rekening houdt met de eisen van SEO. Het maken van een Flash-based site kan er voor zorgen dat u wellicht onvindbaar wordt in de zoekmachines. Search Spiders kunnen tekst vinden, maar geen Flash of illustraties. Als u echt overtuigd bent dat uw complete pagina in Flash of een grote afbeelding moet zijn, zorg dan voor tekst en navigatie onderaan.. 30
 • 31. 2. Frames Een hulpmiddel om een website op te bouwen is gebruik te maken van frames. Ik raad juist aan hier geen gebruik te van te maken. Veel zoekmachines hebben immers moeite om dergelijke sites te doorzoeken. Een nadeel voor bezoekers is ook dat zij de pagina's moeilijk kunnen bookmarken of printen en als pagina's al vindbaar zijn via een zoekmachine, worden ze getoond zonder de "omliggende" frames waar het u om te doen was. Frames zijn eigenlijk ‘ouderwets’ en tegenwoordig ook niet meer nodig. Een website kan perfect worden opgemaakt met CSS. Ondanks dat het toch afgeraden is om frames te gebruik te maken, kunt u als u toch vastberaden bent, door middel van de NOFRAMES-sectie de ergste negatieve effecten tegengaan. Hetzelfde geldt voor tabellen. Maak uw website niet op in tabellen (zoals Dreamweaver makkelijk mogelijk maakt). Tabellen zijn bedoeld om gegevens geordend te presenteren, niet om sites mee op te maken. Robots hechten er doorgaans minder belang aan en de code voor tabellen is veel groter (het maakt uw pagina’s dus trager). 31
 • 32. 3. Parameters Gebruikt u een cms als joomla? Zorg dan absoluut voor statische url’s (SEF / Mod rewrite). Een zoekmachine houdt niet van vreemde tekens (parameters) in een pagina url en cms leest gegevens uit een database. Hierdoor ontstaan er vaak minder leesbare (voor zoekmachine robot en bezoeker) url’s. Veel sites maken gebruik van een Content Management Systeem (CMS) dat de inhoud van de pagina's uit een onderliggende database haalt. Dergelijke systemen zijn echter over het algemeen gericht op gemakkelijke onderhoudbaarheid van de site en niet op goede doorzoekbaarheid door zoekmachines: ze gebruiken url’s met daarin allerlei "parameters". U herkent de parameters aan de "?" en de "&". De meeste zoekmachines haken direct af zodra ze parameters tegenkomen, maar zelfs Google heeft problemen met url’s die meer dan een enkele parameter bevatten. Momenteel indexeert Google 2 in parameters. 32
 • 33. 4. 10 Tips voor optimalisatie Hier volgen in willekeurige volgorde 10 tips op technisch gebied die behulpzaam kunnen zijn bij het optimaliseren van een website. Voor nieuwkomers op SEO gebied is dit een goede leidraad om mee te beginnen. Wanneer u deze punten zo veel mogelijk in acht neemt, heeft u een goede kans dat uw site beter gaat scoren in zoekmachines als Google. 1. Optimaliseer title en meta description tags Maak voor elke pagina van uw site gebruik van unieke title tags en meta descriptions. Het nut van het gebruik van de metatags, keywords (zoektermen) en description binnen de titel <title> kan in twijfelworden getrokken. Het kan echter geen kwaad om ze te verwerken in de head van de website. Zorg wel weer voor de juiste balans, geen stuffing en spamming van keywords. De description wordt doorgaans door Google gebruikt om letterlijk in de zoekresultaten weer te geven (maar niet altijd). Een belangrijk onderdeel is het optimaliseren van uw Meta Data. Meta data wordt steeds minder belangrijk, maar speelt nog steeds een belangrijke rol. Met name de Meta description en title is erg belangrijk. Zorg dat al uw pagina’s unieke titels en descriptions hebben. Limiteer uw titel tot +- 70 tekens en uw beschrijving tot +- 150 tekens. Zet belangrijkste keywords vooraan in uw titel. De Title en META tags moeten verschillend zijn op iedere pagina van uw website als u vermeld wilt worden in de zoekresultaten. 2. Gebruik h1 tags voor koppen Het is belangrijk om uw webpagina´s goed te structureren, ook semantisch. Gebruik de H1 tag voor het belangrijkste keyword op die pagina. Per pagina gebruikt u 1 x de H1 tag. Opmaak van de H1 regelt u binnen een externe .css. Verwerk het belangrijkste keyword (of de belangrijkste keywords) binnen de H1. Voor alle andere koppen binnen de pagina gebruikt u H2 of H3. Ga niet verder dan H3 (dus geen H4 en H5 etc). Nogmaals, de H1 komt maar één keer per pagina voor. 3. Plaatst non html zoals javascript en css informatie in externe bestanden Vermijd javascript, css en andere onnodige code bovenin de webpagina. Verwerk scripts en css het liefst in externe bestanden. Indien het niet anders kan (bv. bij Google Analytics), zet de code dan onderin de pagina. Hoe lager hoe beter. Dit heeft vooral met de indexatie te maken. Komt de spider teveel rommel tegen, dan is dit in uw nadeel. Daarnaast blijft uw pagina zichtbaar wanneer een script onverhoopt niet werkt (wanneer het script bovenin zou staan, toont de browser doorgaans de rest van de pagina niet wanneer er problemen met het script zijn). Vermijd ook scripts die gehost worden op andere websites. Als die website offline is, kan uw site hierdoor ook plat gaan (of in ieder geval moeite hebben met het 33
 • 34. starten van het script). Hierdoor kan de site op dat moment minder goed geïndexeerd worden. Houd uw pagina’s zo schoon mogelijk, plaats dit soort code in een apart bestand. 4. Gebruik correcte, valide html Hoewel dit punt wat discutabel is in de SEO wereld, ben ik van mening dat het belangrijk is dat de html aan W3C normen voldoet. Een pagina met veel fouten zal minder gewaardeerd worden door zoekmachines. Gebruik schone en semantische code, zodat de spider de site beter kan indexeren (valid xhtml). Op de website van het World Wide Web Consortium (W3C) kunt u de code van uw website met hun Markup Validation Service laten controleren. Hoe minder fouten, des te beter de robot de website kan indexeren. Overigens is het geen vereiste om 0 fouten te hebben. Vaak kost het oplossen van de laatste fouten 80% van alle inspanningen. Begin en eindig een html of php pagina op de juiste wijze. Zorg voor de juiste opbouw van de code en vergeet de doctype declaratie bovenaan de pagina niet. Zet wat binnen de head moet verschijnen binnen de head, zet dat wat binnen de body moet binnen de body. Geen scripts binnen de head, en ook geen losse css regels (extern). Hetzelfde geldt voor de opbouw van pagina url’s (naamgeving). Ook hier gebruikt u de hyphen (of dash) om meerdere keywords te gebruiken in de pagina naam. Ook in dit geval zorgt u ervoor dat er niet teveel keywords in de naam van de pagina verwerkt worden, anders wordt de pagina als spam betiteld. De extensie van de pagina is niet relevant voor SEO doeleinden. 5. Maak gebruik van een sitemap Het grote voordeel van het gebruik van een sitemap is dat hiermee de structuur van een website in kaart kan worden gebracht voor een zoekmachine. Waar moet een goede sitemap aan voldoen en wat is nu precies het voordeel? 6. Implementeer breadcrumbs Met behulp van goed geïmplementeerde breadcrumbs kan de interne linkstructuur van een site sterk worden verbeterd. Tevens is het voor de bezoeker een handig hulpmiddel om te weten wat zijn locatie is, als hij vanuit een zoekmachine op die pagina beland is. Verder is het niet alleen handig bij het navigeren, de zoekrobot vindt het ook zeer prettig. U helpt op deze wijze de robot met het laagdrempelig indexeren van uw website. Kijken naar usability (gebruikersvriendelijkheid) is een must-have op elke website. Verwijs overigens maar één keer per pagina terug naar de mainpage (home). De andere keren gebruikt u een nofollow op de link. 7. Vermijd javascript in navigatie Zoekmachines maken gebruik van spiders die tot nu toe geen javascript links volgen in hun database. Vermijd daarom dit soort links. Er zijn wel andere manieren om gebruik te maken 34
 • 35. van dynamische javascript menu’s. De zoekrobot raakt hierdoor afgeleid door de vele nutteloze en niet-relevante code. 8. Maak gebruik van de juiste domein extensie en hosting Zorg voor de juiste domeinextensie. Probeer zoveel mogelijk de TLD’s (top level domeinen) te gebruiken. Dit aspect weegt overigens niet zo heel erg zwaar, maar het is wel handig om vooraf rekening mee te houden. Een .nl domein is bijna altijd goedkoper dan een .nu domein. Gebruik een host in het land waarin u wilt scoren. Host dus in Nederland voor google.nl en in Duitsland als u op google.de wilt scoren. 9. Voorkom 404 meldingen en optimaliseer de 404 pagina Veelal een ondergeschoven kindje op SEO gebied. Zodra een bezoeker nu op een niet- bestaande pagina uitkomt, wordt dit middels de 404 pagina duidelijk gemaakt. U kunt de 404 pagina op slimme wijze opmaken door er bijvoorbeeld een feedback formulier in te plaatsen of een menu naar andere pagina’s op de website. 10. Implementeer een statistieken pakket en analyseer de gegevens Meten is weten. Op de meeste sites is er al wel een of ander statistiekenpakket geïmplementeerd. Wat meestal verzuimd wordt, is een goede analyse te maken van de gegevens en de pagina´s hierop aan te passen. Maak hier tijd/budget voor beschikbaar. Hiervoor kunt u Google Analytics of Google Webmaster gebruiken (beiden zijn gratis). *Google Webwaster; geeft aan hoe vaak uw website bezocht wordt en geeft eventuele 35
 • 36. Het belang van de juiste zoekmachines || Stap 4: De zoekmachines|| 36
 • 37. 1. Belangrijke zoekmachines Momenteel is Google de meest populaire zoekmachine en SEO-technieken zijn hier vaak op gericht. Dit kan in de toekomst wel eens anders zijn, houd hier rekening mee. Houd ook rekening met de veranderingen die Google zelf regelmatig doorvoert, waardoor u bijvoorbeeld op maandag op de 1e plaats staat terwijl u de volgende dag misschien 50ste geëindigd bent. Dit is menig webmaster wel eens overkomen. Houd de ontwikkelingen daarom altijd goed in de gaten en speel er actief op in. Ondanks dat Google nummer 1 is op het gebied van zoekmachines, zijn er nog een aantal spelers op de markt. Echter raad ik u aan om van de mogelijkheden van Google gebruik te maken. Immers maken gebruikers die verspreid zijn over de gehele wereld gebruik van de zoekmogelijkheden van Google. Google loopt op het moment ver voor op Yahoo en Window’s Live en dat is onvoorstelbaar. Tel daarbij op dat zij nog steeds een grotere positie bemachtigen en dat deze markt nog steeds groeit. Lijst met zoekmachines: Op het moment zijn dit de belangrijkst zoekmachines in Nederland en België. Ik raad u aan om in elk geval op één van de zoekmachines hier de focus op te leggen. * AltaVista * Ixquick * Ask Jeeves * Lycos * Google * Open Directory Project * MSN * Yahoo! Search Marketing * Yahoo! Naast zoekmachines wordt het ook steeds belangrijker om hoog te scoren in web 2.0 toepassingen zoals Youtube en Twitter. In de volgende stap leggen wij uit hoe u het beste gebruikt kunt maken van Google en het algemene proces, zodat u uiteindelijk met uw webpagina een hogere ranking behaalt in de zoekresultaten van ieder desgewenste zoekmachine. 37
 • 38. 2. Aandachtspunten Zoekmachines verdienen geld door het plaatsen van advertenties, dat is voor hen de bron van inkomsten. Om aan inkomsten te komen is het zodanig belangrijk om veel bezoekers te trekken naar de website om hun advertentie te laten zien. De beste manier voor zoekmachines om dat te realiseren is om veel relevante informatie te verstrekken aan de bezoekers. Het uitgangspunt en onderdeel van de visie is dat zij altijd relevante informatie willen verstrekken, aangezien als een bezoeker steeds foutieve informatie vindt op het net, hij als het ware minder gebruik gaat maken van de zoekmachine. Hierdoor verliest Google uiteindelijk veel inkomsten. Om in te springen op de situatie moet u ervoor zorgen dat uw webpagina’s altijd informatie bevat die zowel relevant als uniek is. Het is tevens de bedoeling dat u de keywords (zoektermen) ook up-to- date houdt. Er zijn verschillende methodes om website relevant houden, waardoor uw positie zal versterken in de zoekmachines. Hieronder vallen het versterken van de zoektermen en de keus ervan; zogenoemde strategieën die plaats vinden op de webpagina zelf. On-page strategie your title tags header tags internal link anchor text bold and italicized text text in HTML lists alt and title tags voor illustraties links Off-page strategy factors. Dit zijn strategieën die gerelateerd zijn tot pagina’s te linken naar andere sites. link anchor text, De tekst in de paragraaf rond de anchor text; De titels van de pagina’s die naar u zijn gelinkt; De on-page zoekwoorden van de pagina die naar u zijn gelinkt; De directory categorieën waar uw site in te vinden is. . 38
 • 39. 3. De drie kernwaarden Omdat Google de meest gebruikte zoekmachine in Nederland is, is het belangrijk om in de zoeklijst terecht te komen, ervan uitgaande dat u in ieder geval in Nederland zaken doet en u hier ook op richt. Om een toppositie te behalen in de ranglijsten moet u denken aan drie belangrijke kernwaarden. Op het moment dat u deze beheerst, krijgt u gegarandeerd hiermee een hoge positie in de zoekresultaten. 1. Lijst met zoektermen (keywords) Verzamel een lijst met relevante zoektermen, die u later kunt implementeren. 2. Een zoek- gebruiksvriendelijke website Als u een website heeft gebouwd, zorg er voor dat u website gevonden kan worden door de zoekmachines. Zorg tevens voor een goede indexatie. 3. Link building De kracht ligt in het verzamelen van kwalitatieve links, zowel inkomend als uitgaand. Nadat uw de juiste zoekwoorden heeft gekozen, uw competitie heeft geanalyseerd en uw website heeft gebouwd, is het nu uw taak om uw website te linken aan een website die al in de lijsten staat van Google. Google heeft persoonlijk meer de voorkeur aan webpagina’s die uit zichzelf links regelen naar andere websites. Als u eenmaal in de zoekresultaten zit van de grotere zoekmachines zal uw aanzien in elk opzicht stijgen. Op het moment dat u links heeft weten te bemachtigen bouwt u als het ware een netwerk aan van verschillende relaties, dat tevens goed gewaardeerd zal worden door de zoekmachines. Belangrijk: Op het moment dat u uw domein heeft geregistreerd, kunt u te maken krijgen met bedrijven die u beloven dat uw website in duizenden verschillende zoekmachines worden geplaatst. Hier moet u voor oppassen en wij adviseren u om hier niet op in te gaan. Grotendeels gaat het hier om spam en dit heeft schadelijke gevolgen voor het eindresultaat. 39
 • 40. 4. Google Adwords Een Google Adwords campagne is een bekende vorm van Internet marketing (online advertising). Het is een goede optie voor (betaalde) Google optimalisatie [versus "gratis" optimalisatie] en wordt soms ten onrechte ook Google Adworks genoemd. Alleen betalen voor kliks Bij een Google Adwords campagne worden meestal meerdere advertenties opgesteld die relevant zijn voor bepaalde zoektermen. U betaalt alleen als er op uw advertentie geklikt wordt. De advertentie kan snel zichtbaar zijn op het Internet en dus kan adverteren een effectieve methode van online marketing zijn. Niks voor niks Als u wilt stoppen met adverteren, stopt de toestroom van bezoekers ook - volledig! Dit is een vaak onderschat nadeel van Google Adwords. Daarom raden we u aan online adverteren altijd in combinatie met traditionele zoekmachine optimalisatie te doen. Andere kanalen Door de dominante positie die Google bij de zoekmachines inneemt hebben ze ook een hele bekende naam bij Internet adverteren. Veel mensen weten wellicht niet dat er ook andere kanalen zijn om uw website te adverteren. Bijvoorbeeld via Yahoo Search Marketing (voorheen bekend als Overture), dat onder andere advertenties plaatst op het ilse netwerk, of andere, kleinere aanbieders van (vaak internationale) Pay-Per-Click advertising (PPC). De tool van Google is zo bekend zelfs dat een foutieve naam als Google Adworks moeilijk uit te roeien blijkt. Het is dus Google "Adwords", niet "Adworks"... Soms lijkt het inderdaad onmogelijk om een hoge ranking te behalen bij de zoekresultaten van Google. Dit is echt niet de bedoeling van Google zelf. Zij streven ernaar om bezoekers de meest relevante informatie te verstrekken waar zij naar op zoek zijn. Google heeft een tool ontwikkeld genaamd Google voor webmasters waarbij hen verzekerd wordt dat hun pagina’s geïndexeerd worden. Door middel van deze tool kunt u achterhalen wie er naar uw website heeft gelinkt. In het bedrijfsleven wordt er dagelijks gebruik gemaakt van Google Webmasters. Het is een centraal punt waar u uitgebreide informatie kunt krijgen over hoe websites worden gecrawld en geïndexeerd door Google. U kunt hier meer informatie vinden over hoe u ervoor kunt zorgen dat uw site gemakkelijk kan worden gecrawld en geïndexeerd. Daarnaast heeft u toegang tot hulpprogramma's waarmee u crawlproblemen kunt vaststellen en statistieken kunt weergeven over de prestaties van uw site in onze index. Hierbij voegen wij de link toe van Google Webmasters. Voor Gebruikers van Google Adwords adviseren we het cursusboek (met veel videos). Bespaar 35 % op Google Adwords te vinden via http://www.cursus-in-adwords.nl 40
 • 41. 5. Internet adverteren Internet adverteren heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Met name Google Adwords en Yahoo Search Marketing (Overture) worden veel gebruikt voor digitale website promotie. Alleen betalen voor clicks Bij een pay-per-click campagne worden meestal meerdere advertenties opgesteld die relevant zijn voor bepaalde zoektermen. U betaalt alleen als er op uw advertentie geklikt wordt, vandaar de naam Pay-Per-Click, of afgekort PPC. Yahoo Search Marketing (Overture) Behalve Google Adwords heeft u nog meer opties om via Pay-per-click advertising (PPC) op het Internet te adverteren. Overture, overgenomen door Yahoo! in 2003, biedt soortgelijke advertentie mogelijkheden voor het positioneren van uw website. Yahoo Search Marketing's advertenties kunnen ook zichtbaar zijn op sites als Ilse, MSN en de Gouden Gids. Een belangrijke markt, dus. Voordelen De digitale advertentie kan snel zichtbaar zijn op het Internet en kan dus een effectieve marketing methode voor u zijn. Internet promotie via online adverteren kan goed helpen bij het online positioneren van uw website - ook al omdat u volledige controle heeft over de advertentietekst. Bij traditionele zoekmachineresultaten moet u maar afwachten wat de bezoekers als omschrijving te zien krijgen... Nadelen Als u wilt stoppen met adverteren, stopt de toestroom van bezoekers ook - volledig! U gaat terug naar nul, een vaak onderschat nadeel van het positioneren van een website via online advertenties. Daarom raden we u aan om zeker ook traditionele zoekmachine optimalisatie niet te vergeten. We helpen u graag met Internet adverteren met Google Adwords, Yahoo Search Marketing (Overture) of andere kanalen. Andere kanalen 41
 • 42. Als u mensen vraagt naar aanbieders van Pay-per-click advertising (PPC), zullen de meesten Google Adwords noemen, waarschijnlijk gevolgd door Yahoo Search Marketing / Overture. Veel mensen weten namelijk niet dat er ook nog andere goede kanalen zijn om uw website te adverteren. Er zijn nog andere pay-per-click advertising alternatieven. Kleinere aanbieders van (vaak internationale) Pay-per-click advertising (PPC) hebben wellicht een kleiner bereik, maar ook lagere kosten per klik. 42
 • 43. 6. PPC Zoekmachine Marketing Wat is Pay-Per-Click? In 1998 was GoTo de pioneer op het gebied van internetmarketing die het idee had bedacht om advertentieruimte te verkopen op basis van zoektermen. Ieder betaalde per keer een of twee penny’s per click. Uiteindelijk werd dit systeem ’s werelds meest gebruikte methode op het internet. Pay-per-click (PPC) zoekmachines genereren direct trafic en maken het mogelijk om new bussines models uit testen. Als u op het moment een groot mediabudget heeft en het u kunt veroorloven, kunt u overwegen om hier gebruik van te maken. Een nadeel van dit system is dat het zeer competitief is. Het is een methode die op de langere termijn zeer effectief kan werken, het is zondanig de moeite waard om hierin tijd te investeren. Het is belangrijk om rekening te houden met uw concurrenten en een diepte onderzoek te houden welke keywords u wilt gebruiken. Voor de starter is het niet verstandig om hier direct mee te beginnen, aangezien u per bezoeker moet betalen waardoor de kosten ontzettend hoog kunnen hoog uitvallen. Waneer u ervoor kiest gebruik te maken van PPC, weten wij uit onze ervaring dat het een van de beste middelen is om uw SEO te verbeteren. Waarom Pay-Per-Click? Stil staan in deze tijd betekent achteruit gang. Voordat u het weet wordt u uit de markt gedrukt door de concurrent. Pay-per-click zoekmachines zorgen ervoor dat u binnen een zeer korte termijn bovenaan de zoeklijsten te voorschijn komt: - U verzamelt snel feedback van de huidige markt. - U kunt onder de bezoekers verscheidene onderzoeken doen, waardoor u snel kunt achterhalen welk effect advertenties hebben. - U kunt verschillende campagnes testen, voordat u daadwerkelijk investeert in een nieuw business model. Een voorbeeld uit de praktijk: Via Google AdWords biedt u een gratis scriptie over een topic van een website. Naderhand blijkt dat vrijwel niemand geïnteresseerd is in het downloaden van uw document of het blijkt dat u te weinig “click-throughs” krijgt. Hieruit kunt u de volgende zaken constateren:  U heeft te weinig geboden waardoor u te weinig exposure krijgt.  De huidige markt is nog niet klaar voor uw product.  U voert de marketing via een verkeerd punt.  Uw huidige landing page is onaantrekkelijk en uw aanbod is niet duidelijk. 43
 • 44. U gebruikt uw marketing technieken tegen de verkeerde groep, waardoor u uw doelgroep niet bereikt. Terugkoppeling van Feedback naar uw Account Bij het openen van een PPC account zijn de meeste mensen geneigd om niet veel geld te spenderen aan Adwords. Wanneer u weinig investeert, kunt u relatief weinig feedback van de zoekmachines verwachten. Het is verstandiger om vandaag eenmalig $100 te verliezen dan datzelfde bedrag verspreid over drie maanden. Het is ongunstig wanneer u pas na drie maanden erachter komt dat u verandering moet brengen in uw business models. Hoe sneller u weet dat u moet veranderen, des te beter het is voor uw bedrijf. Als u veel investeert in een veel gebruikte keyword, is kans groot dat uw site succes zal hebben. Elk bedrijf dat gebaseerd is op het gebruik van internet heeft er baat bij als hij snel feedback ontvangt. Dit is handig om de website continu te verbeteren. Vanaf het begin kunt u meten welke advertenties het meest effectief zijn. Naderhand kunt u het groeperen bij prijs en of biedprijs. Ineffectieve ads groups of keywords zullen uitgeschakeld worden vanwege de weinig biedingen. Als u een affiliate bent, is het veel handiger om uw lead generation te regelen via Google AdWords om uw affiliate products te verkopen. Gebruikelijk is een lead generation rate van 10-20%, de feedback loop is ongeveer tien keer sneller dan een product dat via de normale weg wordt verkocht. In verhouding hebben zij een convert lager dan 1-2%. Als u uw bedrijf runt met verkopen van hoge service is het verstandiger om traffic aan te bieden dan het versturen van een verkoopbrief, dit zorgt voor namelijk voor een vertrouwensband. Aan wie moet ik Pay-Per-Click toevertrouwen? De grootste plaatsen waar u mee kan doen aan dit systeem zijn:  Google AdWords - heeft een grote distributie network verspreid over Google, AOL, Ask, About, Earthlink en vele andere sites.  Yahoo! Search Marketing - op het moment hebben zij een netwerk partnerships met een spanweidte van Yahoo, InfoSpace, AltaVista, AllTheWeb en vele andere partners.  Microsoft adCenter - is een van de nieuwste spelers in de markt; aangezien zij een beperkt syndication netwerk hebben, geeft het wel aan dat hun traffic quality hoog is. Voor starters is het aan te raden om gebruik te maken van pay-per-click advertising en zich dan te focussen op Google AdWords, Yahoo! Search Marketing, and Microsoft adCenter. Er 44
 • 45. zijn uiteraard een aantal aanbieders op de markt, maar voor de beginner is het niet verstandig om daarin te investeren vanwege de lagere feedback van de markt. Voordat u begint Metrics-Based Marketing PPC zoekmachines bieden een hooggewaardeerde trackable marketing medium. De laatste tijd zijn veel mensen begonnen met marketing zonder het idée te hebben wat de waarde is van een “click”. Als u niet rekening houdt met waarde of de zoekresultaten, kunt u nooit het onderscheid maken tussen goede marketing en slechte marketing. Als u de waarde van een “click” heeft bepaald, kunt u het doel bepalen van uw marketing. Als u het alleen gebruikt voor branding, kunt u verwachten dat u geld verliest om uw naamsbekenheid op te bouwen. Zoekresultaten en directe resultaten zijn hierbij niet het belangrijkste doel. Als u het pay-per-click zoekmachines gebruikt voor direct product marketing, is het wel belangrijk om te weten wat de waarde is van een click. Conversion Rates Lead generation sites hebben in een gemiddelde conversion rate van ongeveer 10% tot 12%, maar het kan hoger gaan tot 30%+ als zij via de juiste manier getargeted worden. Het moet uiteraard aantrekkelijk zijn voor bezoekers.. Een kleine investering voor uw website is noodzakelijk om uw website te kunnen bereiken. Op internet zijn er tal van sites die net als u producten of diensten verkopen. Zij hebben een conversie rate dat gelijkt staat aan direct mail advertising. Items met een hoge verkoopwaarde hebben in het algemeen een lage conversie rate in vergelijking met unieke, goedkope items. Vele webwinkels hebben een gemiddelde conversie rate van 3 tot 5%. Prijsfactor Er zijn een aantal factoren die de waarde van een click bepalen. Het is lastig om de waarde van de branding te meten. Als u weet wat er over het algemeen wordt afgenomen, winst per order, of verwachte conversie rate kunt u indruk krijgen wat een click waard is. Yahoo! Search Marketing biedt een tool aan om uit te rekenen hoeveel u maximaal kunt besteden aan een click. De free return on investment estimation calculator maakt het mogelijk om uw huidige situatie in te voeren en te beginnen met calculeren. Overleef de competitie Een goed idee is om op de hoogte blijven van wat er zich allemaal afspeelt op de markt. Een tip is om naar verschillende advertenties te kijken die geplaatst zijn, rekening houdend in 45
 • 46. welke periode en volgorde ze zijn geplaatst. Wellicht heeft iemand niet zo veel geïnvesteerd als de hoogste bieder, maar dezelfde persoon kan wel tonnen kwijt zijn aan de campagnes die hij uitbesteed heeft. Voordat u zich begeeft op de Pay-per-click markt, raden wij u aan om eerst een marktanalyse en diepteanalyse te maken van de gewenste keywords. Wanneer verliest u geld Over het algemeen hebben de meeste clicks geen toegevoegde waarde. Als u te maken heeft met een conversie rate van 30% , betekent dat dat zeven van de tien clicks geen toegevoegde waarde hebben gehad. Wanneer u zich op de pay-per-click markt begeeft, is de kans groot dat u geld verliest voordat u überhaupt geld verdient. Hier zijn verschillende verklaringen voor: 1. U moet eerst leren hoe het systeem werkt. o Bestudeer welk termen belangrijk zijn en welke niet. o Achterhaal welke targets u moet gebruken om advertenties binnen te halen. o Leer hoe u advertenties moet schrijven en kopiëren. o Leer hoe u moet bieden, waar u moet ranken, en welke termen een te dure marktwaarde hebben. 2. U concurreert met de beste accounts. o Sommige advertisers hebben verschillende methodes, waardoor u automatisch in het nadeel bent. o Als u nieuw bent op deze markt, vergeet niet dat al uw concurrenten meer ervaring hebben dan uzelf. o Sommige campagnes zijn al enige tijd op de markt, dit krijgt u niet binnen een paar dagen weggeblazen. o Zoekmachines bouwen een vertouwensband op met ad Accounts. Sommige advertisers krijgen een “quality boosts” en goedkoper advertentie ruimte, omdat zij op de langere termijn een contract zijn aangegaan. Waarom Pay-Per-Click belangrijk is U kunt PPC gebruiken om een aantal zoektermen uit te testen. Uit dit onderzoek kan blijken of uw conversie rate van de zoekwoorden geschikt is. Woorden met een lagere zoekfrequentie kunnen het goed doen. Door het gebruiken van de pay-per-click marketing kunt u uw productiviteit binnen een maand vertienvoudigen. De enige manier om te achterhalen of deze methode werkt, is het regelmatig te testen. Pay- per-click marketing maakt het mogelijk om op zeer korte termijn te testen, waardoor u ook binnen de kortste keren feedback ontvangt. 46
 • 47. 47
 • 48. Technieken en de gebruikswaarden van de zoekmachines || Stap 5: Terms of Service || 48
 • 49. 1. Terms of Service Uw website is nu gestructureerd in elkaar gezet en gevuld met interessante en duidelijke informatie. Nu moet de website online geplaatst worden. De volgende stap is om de zoekmachines laten weten dat er een nieuwe website is. Dit doet u eenvoudig door het regelen van links naar uw site. Voordat we aan de volgende stappen beginnen, moet iedere website rekening houden met de TOS van Google. Google heeft in zijn TOS (Terms of Service) heel duidelijk alle regels omschreven omtrent het gebruik van SEO. In wezen komt het er op neer dat alles wat u doet om de zoekmachine op een dwaalspoor te zetten fout is. Alles wat u puur voor de zoekmachine doet, en niet zou doen als er geen zoekmachines waren, is ook fout. Daarmee is dus eigenlijk alle moderne SEO fout? Nee, want Google geeft ook wel de grenzen aan. Zolang u onthoudt dat de bezoekers minstens hetzelfde moeten zien als de zoekmachine robots, bent u al een eind op de goede weg. Er zijn een aantal technieken uitdrukkelijk verboden om toe te passen: Betaalde Links Hoewel het verzamelen van links ervoor zorgt dat u een hoger ranking krijgt in de zoekresultaten, is het niet verstandig om links te kopen van derden. U kunt hierbij denken aan webmasters van startpagina.nl, startkabel.nl en etc. Deze webmasters vragen een flinke som voor het laten plaatsen van een link naar uw website. Google kan zien dat u dit alleen doet om een hogere positie te bemachtigen in de rankings en dat de intentie wellicht niet zuiver is. We raden u aan om hiervoor op te passen niet en nooit (meer) in te gaan op een aanbod! Verborgen text De visie van Google is het leveren van relevante zoekresultaten uit alle gegevensbronnen – het Internet, de lokale computer van de gebruiker en het bedrijfsnetwerk. Daarbij staat het gebruiksgemak voor de eindgebruiker bij ons centraal. Google biedt dezelfde simpele oplossing om overzichtelijke informatie aan te bieden aan de internet bezoeker, waardoor de website bezoeker gemakkelijk en snel informatie vindt op het internet. Zodoende heeft Google regels opgesteld om de bezoeker te garanderen dat hij te zien krijgt waarhij op zoek naar is. Bij het maken van uw website is het niet bedoeling om verborgen teksten te plaatsten in één of meerdere webpagina’s. Ook wanneer tekst bijna niet leesbaar is, geeft het Google de indruk dat u deze pagina’s alleen gebruikt voor de zoekmachines en niet voor uw bezoekers. Ook het gebruiken van witte letters op een witte achtergrond wordt gezien als verborgen content. Het is niet toegestaan om woorden te verbergen via opmaak of in css en al helemaal niet met scripts. Dit soort activiteiten vallen onder de noemer ‘Black-Hat seo’, een verzameling methodes die vaak minder legaal zijn. 49
 • 50. Doorway pages/Bedrieglijke redirects Soms worden mensen in de verleiding gebracht om pagina's vol trefwoorden te plaatsen die alleen zijn bedoeld voor de zoekmachines. Uiteindelijk komt het er op neer dat de bezoeker niet te zien krijgt waar hij op zoek naar is. Wanneer zij de pagina openen, worden zij direct doorgestuurd naar een andere website. Experts noemen dit “doorwaypages”. Hierbij wordt verwezen naar het omleiden van zoekmachines naar andere webpagina’s die een websitebezoeker nooit zal zien. De pagina’s zijn enkel gecreëerd om hoge posities in zoekmachines te bereiken. Cloaking is een methode waarbij zoekmachines heel andere content te zien krijgen dan menselijke bezoekers. Als u één van deze technieken regelmatig gebruikt, is er een goede kans dat uw site vroeg of laat wordt "betrapt" (zo niet door een zoekmachine, dan toch door een concurrent die een spamrapport indient) en uit de zoekresultaten wordt verbannen. Dit soort methodes worden doorgaans zwaar bestraft door de zoekmachines. Indien u zich hiermee bezig houdt, moet u niet vreemd opkijken wanneer uw website op een bepaald moment helemaal niet meer voorkomt binnen de zoekmachine resultaten. Het is daarom belangrijk om vriendjes te blijven met de zoekmachines, ze leveren doorgaans het grootst gedeelte van het totaal aantal bezoekers. Houd daarom rekening met de inhoud van de website. Content die niet door de beugel kan zal ook een negatieve impact hebben op de vindbaarheid van uw website. 50
 • 51. 2. Inhoud Wat als u bepaalde content heeft die normaliter niet door de beugel kan, maar dit wel online wil plaatsen? Gebruik dan de nofollow en noindex of sluit de pagina’s of website uit met een robot.txt bestand. Dit dient u ook te doen met pagina’s die voor 60% of meer dezelfde content hebben. Ervan uitgaande dat de content die u plaatst op de website volledig is, moet u proberen om nooit en te nimmer misleidende informatie te plaatsen om meer verkeer te generen. Dit kan er ook toe leiden dat Google op basis van de voorwaarden uw site verwijdert uit Google’s Index. Uiteindelijk komt het er op neer dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw acties . Over het algemeen zijn de meeste SEO tools die u op websites vindt in strijd met de TOS van de zoekmachines, vooral omdat ze geautomatiseerde Queries (zoekopdrachten) naar de zoekmachines versturen. Het gebruik van deze Tools kan verhelderend werken, maar gebruik ze vooral met mate, want vooral Google heeft er een handje van om uw IP adres gedurende enige tijd te blokkeren na het gebruik van zo'n tool. Weet u Dat 90% van alle websites ter wereld niet in de Google index zijn opgenomen; Dat meer dan 99% van alle webpagina’s niet in de Google index zijn opgenomen; De reden waarom u niet de Google index opgenomen omdat u: - bent gebanned doordat u een foute techniek heeft gebruikt. - de “Google Slap” heeft. Dit overkomt iedere website die nog geen jaar oud is. - een negatieve trust ranking heeft. Dit kunt u uittesten door in Google uw eigen site in te tikken. “SITE: Domeinnaam.nl”. Als u terug krijgt ‘SITE IS NIET BEKEND’ heeft u een Google ban. Als u een getal terug krijgt, bent u niet gebanned. Echter, als u meer pagina’s heeft dan Google aangeeft, heeft u onvoldoende Trustranking en/of pageranking. 51
 • 52. 3. Penalty’s Het niet navolgen van de regels die Google heeft opgesteld, kan er toe leiden dat u tijdelijk of zelfs permanent geblokt wordt. Hierdoor zijn u of uw bedrijfsgegevens niet meer vindbaar in de zoekresultaten. Om te achterhalen of hier sprake van is, kunt u de volgende opties proberen: 1. Via de zoekmachine van Google vult u uw volledige titel in van uw homepage, zonder uw bedrijfsnaam of website adres. (De titel van uw webpagina vindt u linksboven in het scherm) Blijkt hieruit dat uw pagina niet bij de eerste resultaten in Google staat? Dan is de kans groot dat u een penalty heeft, tenzij uw website jonger is dan een maand. 2. U zoekt op zoekwoorden die centraal staan op uw website en krijgt geen enkel resultaat? U kunt zoeken op woorden die vermeld staan in de titel, de Url of tekst. Als blijkt dat uw homepage op geen enkele manier naar voren komt, staat het geheid vast dat u te maken heeft met een penalty. 3. Blijkt dat u op geen enkele wijze op de eerst pagina van Google naar voren komt bij zoekopdrachten waar uw domeinnaam in vermeld staat, dan is de kans groot dat u te maken heeft met een penalty. Als u echter nooit eerder aan zoekmachine-optimalisatie heeft gedaan of betaalde links heeft verzameld, zal Google niet zo snel geneigd zijn om u een penalty op te leggen. Als blijkt dat u te maken heeft met een penalty, moet u er wel rekening mee houden dat een penalty niet zo snel zal verdwijnen. U moet er heel wat voor doen om Google te laten zien dat uw gedrag ten aanzien van de Google richtlijnen is verbeterd. Niet vindbaar zijn in de zoeklijsten staat vrijwel gelijk aan een daling van de bezoekersaantallen, wat weer kan leiden tot een omzetverlies. Als u te maken heeft met een ban van één van uw websites kunt u het volgende ondernemen om uw website weer vindbaar te maken. 1. Om te beginnen moet u eerst uw website aanmelden bij de Google Webmaster Tools, hier kunt u uw website aan toevoegen. 2. De volgende stap is om uw website te verifiëren door middel van de gebruikelijke aangegeven methodes (via het uploaden van een bestand naar uw website of via het toevoegen van de <meta>-tag code aan uw homepage). 3. Nadat u de eerste stappen heeft doorlopen, is het nu taak om naar www.xml- sitemaps.com te gaan om een nieuwe sitemap te creëren van uw website. Vul uw website adres in en klik op “Start.” Deze sitemap.xml moet u overigens wel downloaden naar uw computer. Daarna kunt u de sitemap.xml naar uw website uploaden, zodat deze bereikbaar wordt op www.uw-website.nl/sitemap.xml 4. Ga terug naar de Google Webmaster Tools en stuur uw sitemap in. Vul sitemap.xml in. 52
 • 53. 5. Deze vijfde stap is iets ingewikkelder omdat er veel tijd in gaat zitten. Wij raden u aan om dit in overleg te doen met uw webdesginer. Om te beginnen raden wij u aan om alle richtlijnen te lezen die in het handboek staan vermeld. Alle technieken die Google verboden heeft moet u in ieder geval uit uw website halen. Alle fouten die uw website bevat moeten er ieder geval tevens uit. Ongeacht wat de reden ook is waarom uw website gebanned is, u kunt pas weer een goed positie behalen als u weer in de zoekresultaten staat. 6. Weer in de zoekresultaten komen kan wel enige tijd duren. Nadat u de eerste vijf stappen heeft volbracht moet u na enkele dagen de sitemap.xml bij Google controleren op fouten en alle foutmeldingen corrigeren. Dubbele titels en niet werkende pagina’s moeten er allemaal uit, zodat uw website goed functioneert en goed vindbaar zal zijn voor de zoekmachines. 7. Als u zeker bent dat u alle betaalde links en website fouten heeft weggewerkt, kunt u bij Google aangeven dat u er alles aan gedaan heeft om de richtlijnen van Google na te volgen. Ga hiervoor naar de Google Webmaster Tools en klik op de pagina https://www.google.com/webmasters/tools/dashboard?hl=nl onder het kopje “Communiceren met Google” op de link “Aanvraag heroverweging”. Vul op de aangewezen pagina het formulier in wat u allemaal in het verleden fout heeft gedaan en wat u er aan heeft gedaan om dit ongedaan te maken. Maak wel één duidelijke mail waarin alles duidelijk omschreven is , het is immers niet de bedoeling om Google te spammen. 8. Nadat u alle stappen heeft doorlopen is het nu wachten op een reactie van Google. Deze reactie kan vervolgens wel ongeveer 4-6 weken duren. Het kan zijn dat het na de eerste keer niet helemaal wil lukken. Wanneer een reactie na 2 maanden uitblijft, kunt u het beste weer het hele proces vanaf punt 8 opstarten. 53
 • 54. Het belang van een goed netwerk || Stap : Link Building || 54
 • 55. 1. Linkbuilding In de volgende fase leggen wij u het belang uit van linkbuilding. In feite is het een vorm van netwerken die in uw voordeel gaat werken. Hiervoor gebruiken wij een voorbeeld uit het dagelijkse leven. Stel u heeft een leuke winkel voor Tweedehandse boeken. Op een feestje komt dit onderwerp te sprake en u geeft advies aan de gasten. Verder blijkt dat er iemand deze winkel al kent. De kans is groot dat anderen die meeluisterden ook binnenkort de winkel gaan bezoeken, als zij tenminste op zoek zijn naar een goed boek. Zoekmachines werken op deze manier. Hoe meer (betrouwbare!) sites naar uw sites verwijzen, hoe hoger u Google u plaatst. Linkbuilding is het proces door uw website aan te melden bij relevante link directories of andere websites die u in beheer hebt. U kunt ook aan kennissen/vrienden vragen om een week een link naar uw website te plaatsen. Natuurlijk is het mogelijk om een betaalde link te zoeken. Binnen een week bent u met een vijftal links vaak wel opgenomen. Dit is wel afhankelijk van de ranking van de andere websites. Hoe meer kwalitatief sterke links naar uw website wijzen, des te beter het is voor uw populariteit. Zorg voor voldoende interne links. Koppel pagina’s aan elkaar door onderling aan elkaar te linken. Gebruikt u op pagina A een keyword waar u op pagina B dieper op ingaat? Maak dan van het keyword op pagina A een link naar pagina B. Een bezoeker kan zo sneller de diepte in. Voor de zoekmachine is het belangrijk, omdat de website op deze manier op paginaniveau in elkaar verweven raakt. 2. Back Links Zorg tevens voor voldoende externe, uitgaande links. Het www is één grote bonte verzameling van websites die allemaal met elkaar verbonden zijn. Zorg ervoor dat ook pagina’s van uw website naar andere sites verwijzen. Vooral uitgaand linken naar autoriteiten doet het goed m.b.t. tot SEO. Back-Links, retour links, referal links, link building. Een sterk onderschat, maar absoluut noodzakelijk onderdeel van het vindbaar maken van uw website. Er zijn 2 belangrijke redenen om links vanaf andere websites aan te vragen. De eerste is simpel; links op andere sites leveren u bezoekers naar uw site op. Startpagina's, Directories, Wikipedia en zelfs Marktplaats kunnen goed zijn voor een flink aantal bezoekers. Maar er is meer... ! Google baseert de waarde die ze aan een website geeft namelijk ook op het aantal en de kwaliteit van de links die u van andere websites krijgt. Lang niet alle links tellen overigens mee. Het gaat hier vooral om links die "spontaan" gelegd zijn. Directories en betaalde links lijken steeds meer af te vallen. “Betaalde linking” wordt de laatste tijd hard gestraft. Rond dit onderwerp wordt vooral sinds de stijging van de 55
 • 56. populariteit van affiliatemarketing veelvuldig gesproken. Daarnaast is het een onverstandige manier om binnenkomende links te verzamelen. Vaak gaat het op zo’n site automatisch, waardoor u geen zekerheid heeft dat de gekochte inkomende link ook echt van een relevante website afkomt. Wel kunt u een onderhandse regeling treffen met niet- commerciële websites om tegen een vergoeding een link naar uw website te laten plaatsen. In dat geval zal een zoekmachine niet snel kunnen achterhalen dat het om een paid link gaat. Google ziet een betaalde link als vertroebeling van de zoekresultaten. Met een harde link (dus zonder nofollow) stuurt u namelijk niet alleen bezoekers door naar de andere website, u geeft ook een beetje van uw eigen sitegewicht (PR) mee aan de andere website. Dit is niet goed en de kans is groot dat Google dit uiteraard bestraft. Tip: Een betrouwbare site waar u betaalde links kan kopen is: http://www.text-link-ads.nl/ 3. Trust ranking Hoe minder kliks u af zit van een website met veel trust ranking, hoe meer punten u krijgt. Echter, indien een webiste gebanned is, heeft deze een negatieve trust ranking. U wilt dan geen link van deze site, omdat u dan ook de negatieve punten erft. => Ban! Indien u nul of minder dan nul trustranking heeft dan neemt Google uw site/pagina niet op de index. => Check - Start Google - Type Site Als u een site heeft over een bepaald onderwerp, zult u zelf op zoek moeten naar verwante websites die een link naar uw website willen plaatsen. Een toplink van een site met een compleet ander onderwerp kan even zwaar wegen als een minder sterke link van een gerelateerde website. Zorg dan ook dat de anchor text ( de tekst van die link op de andere website) de keywords waarop u gevonden wilt worden bevat. Dus niet laten linken naar www.naam.nl, maar liever naar Product XYZ. 56