SlideShare a Scribd company logo
Erasmus Student Network Turkey
turkey@esn.org
esnturkey.org – esn.org
1
SEEP ZAGREB 2013
Katılım Gösteren Ülkeler
 ESN Crotia (Host)(CEP)
 ESN Bosnia and Herzegovina
 ESN Bulgaria
 ESN Georgia
 ESN Greece
 ESN Italy (SEEP/SWEP)
 ESN Macedonia
 ESN Romania
 ESN Serbia
 ESN Turkey
 ESN Slovenia (CEP)
Chairs
Jesus Escriva ( ICE Chair) , Elena Shpoljaric (SP) , Diana Ploscaru (VNR)
ESN Türkiye Katılımcıları
Ümit Şener (NR) , Sinan Cantürk (VP) , Mustafa Cihat Akseki ( VND),Gökalp
Karaman (SEC) ,Süheyl Sümbültepe ( ESNinbussiness) ,Emre Çevik (ESN Yeditepe),
Mustafa Ay (ESN Ankara uni) ,Samuel Benjamin Washburne ( ESN Bilkent) , Ilgaz
Yalcın - Miraç Tekin ( ESN Isık) ,Serkan Ceylan - Orhan Karaköprü (ESN Yasar) ,
Özden Akça ( ESN Dokuz Eylul) ,Aslı Sökmen ( ESN Arel), Melis Gizem Ayaz (ESN
Atilim) , Ulvi Sav ( ESN Sdu) , Elif Özgüven ( ESN Sabanci),Rachel Develi ( ESN Bilgi) ,
Oğulcan Bal - Ozan Bircan ( ESN Itu) , Ayberk Özgür (ESN Gazi)
Erasmus Student Network Turkey
turkey@esn.org
esnturkey.org – esn.org
2
Gündem Maddeleri
 Seep Zagreb 2013
 IB Güncellemesi
 Ülke Güncellemeleri
 Uluslararası Komiteler
 ESN Projeleri
 Ulusal Etkinlikler
 National Platforms
 Satelite 4 / Galaxy
 Uluslararası Sponsorluklar
 Alumni Network
 Responsible Party
 Small Sessions
 Workshops
 Seep 2014 Adaylığı
Seep Zagreb 2013
Seep Oc'si kendini tanıttı ve yaptıkları çalışmalardan bahsettiler bununla
beraber uyulması gereken kurallardan ve CEP ülkesi olmalarına rağmen SEEP'e ev
sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.
Erasmus Student Network Turkey
turkey@esn.org
esnturkey.org – esn.org
3
IB Güncellemesi
ESN AISBL başkan yardımcısı Dominique Montagnese tarafından ESN Nedir?
ve Erasmus+ sunumu yapıldı ve IB'nin Brüksel'de yaptığı çalışmalardan ve yeni
projelerinden bahsetti.Geçtiğimiz yıla göre IB 'nin daha fazla motivasyona sahip
olması ve takım çalışmasına verdiği önem dikkat çekti.
Ülke Güncellemeleri
Katılım gösteren ülkelerin , NR'ları ve delegeleri tarafından ülke
güncellemleri yapıldı. Yapılan sunumlar içinde en çok ilgi görenlerden biri ESN
Türkiye sunumuydu. Özellikle şube sayısındaki gözle görülür artış ve Ulusal Ajans'la
olan iyi ilişkiler tüm ülkelerin takdirini topladı.
Uluslararası Komiteler
NEC, ICE Ve ComCom üyeleri tarafından projelerin genel işyelişi hakkında
sunumlar yapıldı.Bununla beraber Sits(ComCom) ve Secs(NEC) üyeleri kendi yan
komitelerinin detaylı sunumlarını yaptılar.Uluslararası komitelerin çalışmaları
dikkat çekerken genel problem olan komitelere katılım ve insan kaynağı problemi
üzerine tartışıldı.
Erasmus Student Network Turkey
turkey@esn.org
esnturkey.org – esn.org
4
ESN Projeleri
SocialErasmus; SocialErasmus üzerinde en çok konuşulan projeydi.Türkiye , İtalya
ve Romanya kendi SocialErasmus sunumlarını gerçekleştirdiler.ESN Türkiye SE
koordinatörü Gökalp Karaman'ın yaptığı sunumda Ankara ve İstanbul'da yapılan
ortak projelerden ve yine şubelerin local düzeyde yaptığı çalışmlardan
bahsetti.Yapılan sunumlar sonrasında ESN Türkiye'nin SocialErasmus konusundaki
başarısı dikkat çekti.
ErasmusInSchools;EiS yine üzerinde durulan bir projeydi.Proje hakkındaki genel
düşünce SocialErasmus kapsamında yapılmasıydı.Bununla ilgili EiS koordinatörü
bir sunum gerçekleştirdi ve Eis'in ileriye yönelik çok önemli bir proje olduğundan ve
bu yüzden farklı bir proje olarak adlandırıldığından bahsetti.
Eduk8;Eduk8 eğitmenleri tarafından yapılan interaktif sunumda Eduk8'in
ESN'cilere bir çok konuda fayda sağladığından bahsettiler ve bunları örneklerle
gösterdiler.Eduk8 eğitimlerindeki katılımcı sayısının düşük olması ise ayrı bir
tartışma konusuydu.
ESNinBussiness; Esn Türkiye'nin kendi projesi olan ESNinbussiness Ulusal
Koordinatör Süheyl Sümbültepe tarafından sunuldu.Proje bir çok ülkenin ilgisini
çekti ve bu projeyle ilgili daha detaylı bilgilendirme istediler.
Erasmus Student Network Turkey
turkey@esn.org
esnturkey.org – esn.org
5
Ulusal Etkinlikler
Türkiye ve Romanya tarafından sunumlar yapıldı.ESN Türkiye'nin National
Event'i olan ESN Medness sunumu Ilgaz Yalçın tarafından yapıldı. Büyük beğeni
toplayan etkinliğe bir çok ülkeden delegeler katılmak istediğini dile getirdi.
National Platforms
Seep'te yapılan ESN Türkiye NP'sinde başlıca Seep agenda , ESN Türkiye
Stratejik Planlama grubu,Spm ve Sayman oylamaları ve Local Representative
konseyi konuları konuşuldu.İlk olarak delegasyon olarak ajanda takibinin iyi
yapılması , oturumlara ve small sessions 'lara tam katılım sağlanması konusunda
konuşuldu ve ESN Romanya'nın Seep 2014 adaylığı hakkında konuşuldu . Genel
olarak herkesin kuşkusu vize problemi ve ESN Türkiye'nin katılım
sayısıydı.Sonrasında ESN Türkiye Stratejik Planlama grubu hakkında
konuşuldu.Yapılan konuşmada network’ü bölgelere ayırarak tek tek bölge bazında,
üniversite bazında ve section bazında değerlendirmeler oluşturulacak. Şubelerdeki
inaktif üyelerin ortaya çıkarılması, reel üye sayısı ile görünürdeki üye sayısı
sayısının açığa çıkarılması gibi amaçları doğrultusunda çalışmalar yürütülecek ve
oluşturulan stratejik planlama NP’de şubelerin oyuna sunulması gibi kararlar
alındı.
Erasmus Student Network Turkey
turkey@esn.org
esnturkey.org – esn.org
6
Oylamalar konusunda ise şubelerin oy kullanmaya özen göstermesi
gerektiği,oy kullanılmadığı için NP'nin ve sayman seçimlerinin
yapılamamasından bahsedildi. Şubelerin şube maillerini kontrol etmelerinin
önemi hatırlatıldı.Son olarakta ,şubelerin lokal temsilcileri hakkında
konuşuldu. NR’ın lokal versiyonu, Türkiye’de inaktif durumda olduğu ve
bunun gerekliliğini tartışmalımasından. yollanan mailler ve hazırlanan
raporlar yeterince dikkatli incelenmediğinden bahsedildi . LR sadece
international gündem ile ilgilenir, ve şubeleri bilgilendirir. Bunun
gerçekelştirilmesi fikri şubeler ile paylaşıldı. Gündemin SPM’de tekrar ele
alınması konusunda şubeler fikir birliğine vardı.
Satelite4 ve Galaxy
Salih Odabasi tarafından internet üzerinden online bir sunum
gerçekleştirildi.Satelite4 'un genel özelliklerinden ve yenilenecek Galaxy'nin
kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Uluslararası Sponsorluklar
Dominique Montagnese tarafından yapılan sunumda yeni yapılan
sponsorluklardan ve mevcut durumdaki sponsorluklardan bahsedildi.Şubelerin ve
NB'lerin bu konuya daha çok önem vermeleri gerektiğinden bahsetti.
Ayrıca Klemen Vovsek tarafından Izzirent sunumu yapıldı ve sponsorlukla
ilgili promotion kodları en kısa sürede şubelere göndericeğinden bahsetti.
Erasmus Student Network Turkey
turkey@esn.org
esnturkey.org – esn.org
7
Alumni Network
Klemen Vovsek tarafından gerçekleştirilen sunumda yeni Alumni Board'u
tanıtıldı ve Alumni Network'un işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı.Alumni
Network'un ESN sağladığı yararlar üzerinde durulan bir konuydu.
Responsible Party
Pernod Ricard temsilcileri tarafından Alkol kullanımı ve zararları hakkında
bir saatlik bir sunum yapıldı.Responsible party'nin nasıl olması gerektiği ve ne gibi
fayda sağladığı konusuna ayrıca önem verildi.
Bu konuyla ilgili olarak SEEP OC'si bir responsible party düzenledi ama ilgi
çekme konusunda çok başarılı olmadı.
Ayrıca Responsible Party Bölge Elçisi Ivona Tasevska tarafından bir sunum
gerçekleştirildi.Sunumun sonunda sorulan sorulara verilen cevaplar tatmin edici
değildi ve bu konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı anlaşıldı.
Erasmus Student Network Turkey
turkey@esn.org
esnturkey.org – esn.org
8
Small Sessions
Small session genel olarak dört grup halinde yapıldı.İlk session'larda Yeni
üye alımı nasıl olmalı ,welcome haftaları , board yönetimi ve üniversitelerle ilişkiler
konuları tartışıldı ve her katılımcılara kendi fikirleri sorularak interaktif bir hale
getirildi.
İkinci session'lar ise ESN projeleri ile ilgiliydi . Genel olarak konuşulan
konular Eduk8,SocialErasmus,ExchangeAbility ve ErasmusInSchools
üzerineydi.Ulusal ve lokal koordinatörlerin katılım gösterdiği toplantılarda fikir
alışverişlerinde bulunuldu ve projeleri daha iyi tanıtımı hakkında görüş birliğine
varıldı.
WorkShops
Workshop'lar dört grup halinde yapıldı.İlk workshop'larda tartışılan konular
sosyal medyadaki takipçi sayısı nasıl arttırılır , zaman yönetimi ,motivasyon süreci
nasıl sağlanır ve uluslararası etkinliklere nasıl başvurulur.
Erasmus Student Network Turkey
turkey@esn.org
esnturkey.org – esn.org
9
İkinci Workshop'larda ise şubelerin işbirliği ,şube gelişimi için PR'ı daha
faydalı kullanma ,Seep ülkeleri işbirliği ve yine uluslararası etkinliklere nasıl
başvurulur konuları konuşuldu.
En çok ilgi çeken konu ise ESN Türkiye NR'ı Ümit Sener'in workshop'u olan
Seep ülkeleri işbirliğiydi. Yapılan workshop sonrası Seep ülkeleri'nin birbirleriyle
olan iletişim ve ilişkilerini arttırmak için facebook üzerinde Seep başkanlar grubu
açılması gibi kararlar alındı ve herkes tarafından büyük beğeni topladı.
Seep 2014 Adaylığı
Önümüzdeki sene yapılacak Seep için ESN Romanya'nın Cluj-Napoca şubesi
tek adaydı.ESN Türkiye için sorun olacağı düşünülen vize ve ulaşım ile ilgili sorulara
mantıklı cevaplar verdiler.Bununla birlikte Seep için gerçekten hazır olduklarını
güzel bir sunumla gösterdiler.Yapılan oylamalar sonuncu 56 evet 6 hayır oyu ile
önümüzdeki Seep'e ev sahipliği yapma hakkını kazandılar.

More Related Content

Viewers also liked

ViceNR Presentation
ViceNR PresentationViceNR Presentation
ViceNR Presentation
Mustafa Cihat Akseki
 
Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...
Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...
Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...
Bryan Young
 
Russian federetion
Russian federetionRussian federetion
Russian federetion
ИСМАИЛ КЕРИМ
 
Punk rock magazine power point
Punk rock magazine power pointPunk rock magazine power point
Punk rock magazine power point
lilyvalentine
 
Analysis of rome title sequence
Analysis of rome title sequenceAnalysis of rome title sequence
Analysis of rome title sequence
lilyvalentine
 
Magazine drafts and final edits
Magazine drafts and final editsMagazine drafts and final edits
Magazine drafts and final edits
lilyvalentine
 
6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media
6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media
6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media
SageExecutiveGroup
 
Content Marketing (As Explained by Mark Twain)
Content Marketing (As Explained by Mark Twain)Content Marketing (As Explained by Mark Twain)
Content Marketing (As Explained by Mark Twain)
Ninja Marketing
 
AGM Ankara Presentation English
AGM Ankara Presentation EnglishAGM Ankara Presentation English
AGM Ankara Presentation English
Mustafa Cihat Akseki
 

Viewers also liked (12)

ViceNR Presentation
ViceNR PresentationViceNR Presentation
ViceNR Presentation
 
Cnd Lodz
Cnd LodzCnd Lodz
Cnd Lodz
 
Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...
Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...
Whitepaper: The Chief Marketing Officer’s Guide to Higher Quality Leads Creat...
 
Russian federetion
Russian federetionRussian federetion
Russian federetion
 
Punk rock magazine power point
Punk rock magazine power pointPunk rock magazine power point
Punk rock magazine power point
 
Agm Ankara 2015 Sunum Türkçe
Agm Ankara 2015 Sunum TürkçeAgm Ankara 2015 Sunum Türkçe
Agm Ankara 2015 Sunum Türkçe
 
Analysis of rome title sequence
Analysis of rome title sequenceAnalysis of rome title sequence
Analysis of rome title sequence
 
Magazine drafts and final edits
Magazine drafts and final editsMagazine drafts and final edits
Magazine drafts and final edits
 
6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media
6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media
6 Keys Every C-Level Executive Needs To Know About Social Media
 
Content Marketing (As Explained by Mark Twain)
Content Marketing (As Explained by Mark Twain)Content Marketing (As Explained by Mark Twain)
Content Marketing (As Explained by Mark Twain)
 
AGM Ankara Presentation English
AGM Ankara Presentation EnglishAGM Ankara Presentation English
AGM Ankara Presentation English
 
Au
AuAu
Au
 

Similar to Seep Zagreb Rapor

Esn turkey iletisim kılavuzu 2012
Esn turkey iletisim kılavuzu 2012Esn turkey iletisim kılavuzu 2012
Esn turkey iletisim kılavuzu 2012Salih Odabasi
 
Agm granada np ankara12
Agm granada np ankara12Agm granada np ankara12
Agm granada np ankara12Salih Odabasi
 
Agm istanbul 2010_tanitim
Agm istanbul 2010_tanitimAgm istanbul 2010_tanitim
Agm istanbul 2010_tanitimSalih Odabasi
 
Agm istanbul 2010_sponsorluk
Agm istanbul 2010_sponsorlukAgm istanbul 2010_sponsorluk
Agm istanbul 2010_sponsorlukSalih Odabasi
 
Amerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumu
Amerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumuAmerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumu
Amerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumuEsen Sandıraz
 
TBD Eskişehir Oluşumu
TBD Eskişehir OluşumuTBD Eskişehir Oluşumu
TBD Eskişehir Oluşumu
Mehmet Emin Mutlu
 

Similar to Seep Zagreb Rapor (6)

Esn turkey iletisim kılavuzu 2012
Esn turkey iletisim kılavuzu 2012Esn turkey iletisim kılavuzu 2012
Esn turkey iletisim kılavuzu 2012
 
Agm granada np ankara12
Agm granada np ankara12Agm granada np ankara12
Agm granada np ankara12
 
Agm istanbul 2010_tanitim
Agm istanbul 2010_tanitimAgm istanbul 2010_tanitim
Agm istanbul 2010_tanitim
 
Agm istanbul 2010_sponsorluk
Agm istanbul 2010_sponsorlukAgm istanbul 2010_sponsorluk
Agm istanbul 2010_sponsorluk
 
Amerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumu
Amerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumuAmerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumu
Amerikan Kültür Lisesi ITEC projesi sunumu
 
TBD Eskişehir Oluşumu
TBD Eskişehir OluşumuTBD Eskişehir Oluşumu
TBD Eskişehir Oluşumu
 

Seep Zagreb Rapor

  • 1. Erasmus Student Network Turkey turkey@esn.org esnturkey.org – esn.org 1 SEEP ZAGREB 2013 Katılım Gösteren Ülkeler  ESN Crotia (Host)(CEP)  ESN Bosnia and Herzegovina  ESN Bulgaria  ESN Georgia  ESN Greece  ESN Italy (SEEP/SWEP)  ESN Macedonia  ESN Romania  ESN Serbia  ESN Turkey  ESN Slovenia (CEP) Chairs Jesus Escriva ( ICE Chair) , Elena Shpoljaric (SP) , Diana Ploscaru (VNR) ESN Türkiye Katılımcıları Ümit Şener (NR) , Sinan Cantürk (VP) , Mustafa Cihat Akseki ( VND),Gökalp Karaman (SEC) ,Süheyl Sümbültepe ( ESNinbussiness) ,Emre Çevik (ESN Yeditepe), Mustafa Ay (ESN Ankara uni) ,Samuel Benjamin Washburne ( ESN Bilkent) , Ilgaz Yalcın - Miraç Tekin ( ESN Isık) ,Serkan Ceylan - Orhan Karaköprü (ESN Yasar) , Özden Akça ( ESN Dokuz Eylul) ,Aslı Sökmen ( ESN Arel), Melis Gizem Ayaz (ESN Atilim) , Ulvi Sav ( ESN Sdu) , Elif Özgüven ( ESN Sabanci),Rachel Develi ( ESN Bilgi) , Oğulcan Bal - Ozan Bircan ( ESN Itu) , Ayberk Özgür (ESN Gazi)
  • 2. Erasmus Student Network Turkey turkey@esn.org esnturkey.org – esn.org 2 Gündem Maddeleri  Seep Zagreb 2013  IB Güncellemesi  Ülke Güncellemeleri  Uluslararası Komiteler  ESN Projeleri  Ulusal Etkinlikler  National Platforms  Satelite 4 / Galaxy  Uluslararası Sponsorluklar  Alumni Network  Responsible Party  Small Sessions  Workshops  Seep 2014 Adaylığı Seep Zagreb 2013 Seep Oc'si kendini tanıttı ve yaptıkları çalışmalardan bahsettiler bununla beraber uyulması gereken kurallardan ve CEP ülkesi olmalarına rağmen SEEP'e ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.
  • 3. Erasmus Student Network Turkey turkey@esn.org esnturkey.org – esn.org 3 IB Güncellemesi ESN AISBL başkan yardımcısı Dominique Montagnese tarafından ESN Nedir? ve Erasmus+ sunumu yapıldı ve IB'nin Brüksel'de yaptığı çalışmalardan ve yeni projelerinden bahsetti.Geçtiğimiz yıla göre IB 'nin daha fazla motivasyona sahip olması ve takım çalışmasına verdiği önem dikkat çekti. Ülke Güncellemeleri Katılım gösteren ülkelerin , NR'ları ve delegeleri tarafından ülke güncellemleri yapıldı. Yapılan sunumlar içinde en çok ilgi görenlerden biri ESN Türkiye sunumuydu. Özellikle şube sayısındaki gözle görülür artış ve Ulusal Ajans'la olan iyi ilişkiler tüm ülkelerin takdirini topladı. Uluslararası Komiteler NEC, ICE Ve ComCom üyeleri tarafından projelerin genel işyelişi hakkında sunumlar yapıldı.Bununla beraber Sits(ComCom) ve Secs(NEC) üyeleri kendi yan komitelerinin detaylı sunumlarını yaptılar.Uluslararası komitelerin çalışmaları dikkat çekerken genel problem olan komitelere katılım ve insan kaynağı problemi üzerine tartışıldı.
  • 4. Erasmus Student Network Turkey turkey@esn.org esnturkey.org – esn.org 4 ESN Projeleri SocialErasmus; SocialErasmus üzerinde en çok konuşulan projeydi.Türkiye , İtalya ve Romanya kendi SocialErasmus sunumlarını gerçekleştirdiler.ESN Türkiye SE koordinatörü Gökalp Karaman'ın yaptığı sunumda Ankara ve İstanbul'da yapılan ortak projelerden ve yine şubelerin local düzeyde yaptığı çalışmlardan bahsetti.Yapılan sunumlar sonrasında ESN Türkiye'nin SocialErasmus konusundaki başarısı dikkat çekti. ErasmusInSchools;EiS yine üzerinde durulan bir projeydi.Proje hakkındaki genel düşünce SocialErasmus kapsamında yapılmasıydı.Bununla ilgili EiS koordinatörü bir sunum gerçekleştirdi ve Eis'in ileriye yönelik çok önemli bir proje olduğundan ve bu yüzden farklı bir proje olarak adlandırıldığından bahsetti. Eduk8;Eduk8 eğitmenleri tarafından yapılan interaktif sunumda Eduk8'in ESN'cilere bir çok konuda fayda sağladığından bahsettiler ve bunları örneklerle gösterdiler.Eduk8 eğitimlerindeki katılımcı sayısının düşük olması ise ayrı bir tartışma konusuydu. ESNinBussiness; Esn Türkiye'nin kendi projesi olan ESNinbussiness Ulusal Koordinatör Süheyl Sümbültepe tarafından sunuldu.Proje bir çok ülkenin ilgisini çekti ve bu projeyle ilgili daha detaylı bilgilendirme istediler.
  • 5. Erasmus Student Network Turkey turkey@esn.org esnturkey.org – esn.org 5 Ulusal Etkinlikler Türkiye ve Romanya tarafından sunumlar yapıldı.ESN Türkiye'nin National Event'i olan ESN Medness sunumu Ilgaz Yalçın tarafından yapıldı. Büyük beğeni toplayan etkinliğe bir çok ülkeden delegeler katılmak istediğini dile getirdi. National Platforms Seep'te yapılan ESN Türkiye NP'sinde başlıca Seep agenda , ESN Türkiye Stratejik Planlama grubu,Spm ve Sayman oylamaları ve Local Representative konseyi konuları konuşuldu.İlk olarak delegasyon olarak ajanda takibinin iyi yapılması , oturumlara ve small sessions 'lara tam katılım sağlanması konusunda konuşuldu ve ESN Romanya'nın Seep 2014 adaylığı hakkında konuşuldu . Genel olarak herkesin kuşkusu vize problemi ve ESN Türkiye'nin katılım sayısıydı.Sonrasında ESN Türkiye Stratejik Planlama grubu hakkında konuşuldu.Yapılan konuşmada network’ü bölgelere ayırarak tek tek bölge bazında, üniversite bazında ve section bazında değerlendirmeler oluşturulacak. Şubelerdeki inaktif üyelerin ortaya çıkarılması, reel üye sayısı ile görünürdeki üye sayısı sayısının açığa çıkarılması gibi amaçları doğrultusunda çalışmalar yürütülecek ve oluşturulan stratejik planlama NP’de şubelerin oyuna sunulması gibi kararlar alındı.
  • 6. Erasmus Student Network Turkey turkey@esn.org esnturkey.org – esn.org 6 Oylamalar konusunda ise şubelerin oy kullanmaya özen göstermesi gerektiği,oy kullanılmadığı için NP'nin ve sayman seçimlerinin yapılamamasından bahsedildi. Şubelerin şube maillerini kontrol etmelerinin önemi hatırlatıldı.Son olarakta ,şubelerin lokal temsilcileri hakkında konuşuldu. NR’ın lokal versiyonu, Türkiye’de inaktif durumda olduğu ve bunun gerekliliğini tartışmalımasından. yollanan mailler ve hazırlanan raporlar yeterince dikkatli incelenmediğinden bahsedildi . LR sadece international gündem ile ilgilenir, ve şubeleri bilgilendirir. Bunun gerçekelştirilmesi fikri şubeler ile paylaşıldı. Gündemin SPM’de tekrar ele alınması konusunda şubeler fikir birliğine vardı. Satelite4 ve Galaxy Salih Odabasi tarafından internet üzerinden online bir sunum gerçekleştirildi.Satelite4 'un genel özelliklerinden ve yenilenecek Galaxy'nin kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Uluslararası Sponsorluklar Dominique Montagnese tarafından yapılan sunumda yeni yapılan sponsorluklardan ve mevcut durumdaki sponsorluklardan bahsedildi.Şubelerin ve NB'lerin bu konuya daha çok önem vermeleri gerektiğinden bahsetti. Ayrıca Klemen Vovsek tarafından Izzirent sunumu yapıldı ve sponsorlukla ilgili promotion kodları en kısa sürede şubelere göndericeğinden bahsetti.
  • 7. Erasmus Student Network Turkey turkey@esn.org esnturkey.org – esn.org 7 Alumni Network Klemen Vovsek tarafından gerçekleştirilen sunumda yeni Alumni Board'u tanıtıldı ve Alumni Network'un işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı.Alumni Network'un ESN sağladığı yararlar üzerinde durulan bir konuydu. Responsible Party Pernod Ricard temsilcileri tarafından Alkol kullanımı ve zararları hakkında bir saatlik bir sunum yapıldı.Responsible party'nin nasıl olması gerektiği ve ne gibi fayda sağladığı konusuna ayrıca önem verildi. Bu konuyla ilgili olarak SEEP OC'si bir responsible party düzenledi ama ilgi çekme konusunda çok başarılı olmadı. Ayrıca Responsible Party Bölge Elçisi Ivona Tasevska tarafından bir sunum gerçekleştirildi.Sunumun sonunda sorulan sorulara verilen cevaplar tatmin edici değildi ve bu konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı anlaşıldı.
  • 8. Erasmus Student Network Turkey turkey@esn.org esnturkey.org – esn.org 8 Small Sessions Small session genel olarak dört grup halinde yapıldı.İlk session'larda Yeni üye alımı nasıl olmalı ,welcome haftaları , board yönetimi ve üniversitelerle ilişkiler konuları tartışıldı ve her katılımcılara kendi fikirleri sorularak interaktif bir hale getirildi. İkinci session'lar ise ESN projeleri ile ilgiliydi . Genel olarak konuşulan konular Eduk8,SocialErasmus,ExchangeAbility ve ErasmusInSchools üzerineydi.Ulusal ve lokal koordinatörlerin katılım gösterdiği toplantılarda fikir alışverişlerinde bulunuldu ve projeleri daha iyi tanıtımı hakkında görüş birliğine varıldı. WorkShops Workshop'lar dört grup halinde yapıldı.İlk workshop'larda tartışılan konular sosyal medyadaki takipçi sayısı nasıl arttırılır , zaman yönetimi ,motivasyon süreci nasıl sağlanır ve uluslararası etkinliklere nasıl başvurulur.
  • 9. Erasmus Student Network Turkey turkey@esn.org esnturkey.org – esn.org 9 İkinci Workshop'larda ise şubelerin işbirliği ,şube gelişimi için PR'ı daha faydalı kullanma ,Seep ülkeleri işbirliği ve yine uluslararası etkinliklere nasıl başvurulur konuları konuşuldu. En çok ilgi çeken konu ise ESN Türkiye NR'ı Ümit Sener'in workshop'u olan Seep ülkeleri işbirliğiydi. Yapılan workshop sonrası Seep ülkeleri'nin birbirleriyle olan iletişim ve ilişkilerini arttırmak için facebook üzerinde Seep başkanlar grubu açılması gibi kararlar alındı ve herkes tarafından büyük beğeni topladı. Seep 2014 Adaylığı Önümüzdeki sene yapılacak Seep için ESN Romanya'nın Cluj-Napoca şubesi tek adaydı.ESN Türkiye için sorun olacağı düşünülen vize ve ulaşım ile ilgili sorulara mantıklı cevaplar verdiler.Bununla birlikte Seep için gerçekten hazır olduklarını güzel bir sunumla gösterdiler.Yapılan oylamalar sonuncu 56 evet 6 hayır oyu ile önümüzdeki Seep'e ev sahipliği yapma hakkını kazandılar.