SlideShare a Scribd company logo
s
Quản lý kho vật tư
Nhập kho Xuất kho Theo dõi
nhập xuất
doanh thu
Lập báo cáo
Lập báo cáo
nhập xuất
Lập báo cáo hàng
tồn
Lập sổ theo dõi
nhập
Lập sổ theo dõi
xuất
Tiếp nhận và kiểm
tra chứng từ nhập
kho
Vật liệu xuất kho
Lập thống kê xuất
kho
Lập phiếu kiểm tra
chất lượng
Vật liệu nhập kho
Tiếp nhận và
kiểm kê chứng
từ kho
Cập nhập số
lượng hàng
Sơ đồ phân cấp chức năng quản lý xuất nhập vật tư của
một công ty
Lập đơn mua hàng Nhận đơn đặt hàng
1.1 Chức năng tiếp nhận và kiểm kê chứng từ nhập kho là hai chức năng quan trọng trong
quản lý kho hàng, giúp kiểm soát số lượng và chất lượng hàng hóa khi được nhập vào kho.
 Chức năng tiếp nhận hàng hóa: Khi hàng hóa được nhận vào kho, nhân viên sẽ thực
hiện các công việc kiểm tra, xác nhận và ghi nhận thông tin của hàng hóa đó. Các
công việc bao gồm:
 Kiểm tra số lượng, trọng lượng, chất lượng của hàng hóa.
 Xác định đúng loại hàng hóa và số lô hàng.
 Lập phiếu nhập kho, ghi nhận thông tin về số lượng, loại hàng, số lô, ngày
nhập, người giao hàng, vv.
 Chức năng kiểm kê chứng từ nhập kho: Đây là công việc kiểm tra và đối chiếu thông
tin giữa chứng từ nhập kho và số lượng hàng thực tế có trong kho. Một số hoạt động
thường được thực hiện trong quá trình kiểm kê bao gồm:
 Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của thông tin trên chứng từ nhập kho.
 Kiểm tra số lượng hàng hóa thực tế trong kho so với thông tin ghi trên chứng
từ.
 Kiểm tra tính chất lượng của hàng hóa, đảm bảo không có hàng hóa hỏng,
hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng trong kho.
 Ghi nhận lại các thông tin kết quả kiểm kê.
Việc thực hiện chức năng tiếp nhận và kiểm kê chứng từ nhập kho sẽ giúp quản lý kho hàng
hiệu quả hơn, giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập xuất hàng hóa, đảm bảo chất lượng
hàng hóa và tăng tính chính xác trong quản lý kho
1.2 Chức năng ghi phiếu nhập kho là một phần quan trọng trong quản lý kho hàng, giúp ghi
nhận thông tin về số lượng, loại hàng, số lô, ngày nhập, người giao hàng và các thông tin
khác về hàng hóa được nhập vào kho.
Việc ghi phiếu nhập kho giúp cho người quản lý kho có thể kiểm soát được lượng hàng
nhập kho, đối chiếu số liệu giữa thực tế và hệ thống quản lý kho, từ đó đưa ra các quyết
định phù hợp với tình trạng của kho hàng. Các thông tin ghi trên phiếu nhập kho thường bao
gồm:
 Số phiếu nhập kho: Đây là số phiếu đăng ký khi nhập hàng vào kho, được sử dụng
để đối chiếu và tra cứu thông tin liên quan đến lần nhập hàng đó.
 Ngày nhập kho: Thời điểm hàng hóa được nhập vào kho.
 Tên người giao hàng: Tên và thông tin liên hệ của người giao hàng.
 Thông tin hàng hóa: Thông tin về loại hàng hóa, số lượng, số lô hàng, trọng lượng,
chất lượng, vv.
 Tên và chữ ký người nhận hàng: Tên và chữ ký của người nhận hàng, xác nhận đã
nhận được hàng hóa đúng với thông tin trên phiếu nhập kho.
Việc ghi phiếu nhập kho là một công việc quan trọng để quản lý kho hàng hiệu quả. Việc
thực hiện đúng và chính xác chức năng ghi phiếu nhập kho sẽ giúp cho quá trình quản lý
kho hàng được thực hiện một cách dễ dàng và tiện lợi hơn.
1.3 Chức năng lập phiếu kiểm tra chất lượng là một phần quan trọng trong quản lý chất
lượng sản phẩm. Việc lập phiếu kiểm tra chất lượng giúp ghi nhận các thông tin về tình
trạng sản phẩm, đánh giá chất lượng và đưa ra các quyết định về việc tiếp nhận, sử dụng
hay loại bỏ sản phẩm.
Thông thường, phiếu kiểm tra chất lượng bao gồm các thông tin sau:
 Thông tin về sản phẩm: Tên sản phẩm, số lô sản phẩm, ngày sản xuất, ngày hết
hạn, định mức chất lượng.
 Danh sách các tiêu chí kiểm tra: Các tiêu chí được thiết lập để đánh giá chất lượng
sản phẩm, bao gồm cả kiểm tra nội bộ và kiểm tra bên ngoài (nếu có).
 Kết quả kiểm tra: Kết quả đánh giá chất lượng sản phẩm, bao gồm các thông tin như
đạt hay không đạt, mức độ đạt (nếu có), các lỗi phát hiện (nếu có).
 Người kiểm tra và người xác nhận kết quả: Tên và chữ ký của người kiểm tra và
người xác nhận kết quả.
Việc lập phiếu kiểm tra chất lượng giúp cho việc quản lý chất lượng sản phẩm được thực
hiện một cách chuyên nghiệp và đảm bảo tính chính xác. Nó cũng là một phần trong quy
trình đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về
chất lượng và an toàn, từ đó đưa ra quyết định phù hợp với tình trạng của sản phẩm.
1.4 Chức năng cập nhật số lượng hàng là một phần quan trọng trong quản lý kho hàng. Nó
cho phép cập nhật số lượng hàng hóa trong kho sau khi đã tiếp nhận hoặc xuất kho một số
lượng hàng hóa. Các thông tin cập nhật này sẽ được lưu trữ trong hệ thống quản lý kho và
cập nhật trên các bản ghi hàng hóa tương ứng.
Thông thường, khi có thêm hàng hóa được nhập vào kho, số lượng hàng hóa sẽ được cập
nhật lên. Ngược lại, khi hàng hóa được xuất kho, số lượng hàng hóa sẽ giảm đi. Các thông
tin liên quan đến cập nhật số lượng hàng bao gồm:
 Mã hàng hóa: Mã của hàng hóa cần được cập nhật số lượng.
 Tên hàng hóa: Tên của hàng hóa cần được cập nhật số lượng.
 Số lượng cập nhật: Số lượng hàng hóa cần được cập nhật, tùy thuộc vào việc nhập
kho hoặc xuất kho.
 Ngày cập nhật: Ngày cập nhật số lượng hàng hóa.
Việc cập nhật số lượng hàng hóa giúp cho quản lý kho hàng được thực hiện một cách chính
xác và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Nó cũng giúp cho việc quản lý các hoạt động
nhập xuất kho và xác định số lượng hàng hóa còn lại trong kho được thực hiện một cách
hiệu quả.

More Related Content

Similar to s.docx

Doko.vn 87213-hoan-thien-quy-trinh-kiem-toan-khoan-muc
Doko.vn 87213-hoan-thien-quy-trinh-kiem-toan-khoan-mucDoko.vn 87213-hoan-thien-quy-trinh-kiem-toan-khoan-muc
Doko.vn 87213-hoan-thien-quy-trinh-kiem-toan-khoan-muc
Danh Vo
 
QUY TRÌNH TỪ MUA HÀNG ĐẾN THU TIỀN CHO DOAN NGHIỆP.pptx
QUY TRÌNH TỪ MUA HÀNG ĐẾN THU TIỀN CHO DOAN NGHIỆP.pptxQUY TRÌNH TỪ MUA HÀNG ĐẾN THU TIỀN CHO DOAN NGHIỆP.pptx
QUY TRÌNH TỪ MUA HÀNG ĐẾN THU TIỀN CHO DOAN NGHIỆP.pptx
dacbinh25
 
Cơ sở lý luận công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
Cơ sở lý luận công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệpCơ sở lý luận công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
Cơ sở lý luận công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
SLIDE THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
SLIDE THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN SLIDE THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
SLIDE THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
nataliej4
 
SmartBiz_Kham pha cach kiem ke hang ton kho dot pha_B15_20231020.pdf
SmartBiz_Kham pha cach kiem ke hang ton kho dot pha_B15_20231020.pdfSmartBiz_Kham pha cach kiem ke hang ton kho dot pha_B15_20231020.pdf
SmartBiz_Kham pha cach kiem ke hang ton kho dot pha_B15_20231020.pdf
SmartBiz
 
VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC
VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTCVỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC
VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC
Nguyễn Công Huy
 
Acc506-kiểm toán nội bộ
Acc506-kiểm toán nội bộAcc506-kiểm toán nội bộ
Acc506-kiểm toán nội bộ
home
 
chuyen-de-htk (1).docx
chuyen-de-htk (1).docxchuyen-de-htk (1).docx
chuyen-de-htk (1).docx
trieunguyen650203
 
Bài 2 .pptx
Bài 2 .pptxBài 2 .pptx
Bài 2 .pptx
LinhLeThiThuy4
 
Phân tích và thiết kế & Đảm bảo chất lượng phần mềm PTIT
Phân tích và thiết kế & Đảm bảo chất lượng phần mềm PTIT Phân tích và thiết kế & Đảm bảo chất lượng phần mềm PTIT
Phân tích và thiết kế & Đảm bảo chất lượng phần mềm PTIT
Popping Khiem - Funky Dance Crew PTIT
 
Đề tài: Kiểm toán chu trình bán hàng - Thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài c...
Đề tài: Kiểm toán chu trình bán hàng - Thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài c...Đề tài: Kiểm toán chu trình bán hàng - Thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài c...
Đề tài: Kiểm toán chu trình bán hàng - Thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài c...
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong quy trình kiểm toá...
Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong quy trình kiểm toá...Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong quy trình kiểm toá...
Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong quy trình kiểm toá...
Nguyễn Công Huy
 
Kế toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty nuôi trồng thuỷ sản, 9đ - Gửi miễn...
Kế toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty nuôi trồng thuỷ sản, 9đ - Gửi miễn...Kế toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty nuôi trồng thuỷ sản, 9đ - Gửi miễn...
Kế toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty nuôi trồng thuỷ sản, 9đ - Gửi miễn...
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Phần mềm quản lý cửa hàng điện máy
Phần mềm quản lý cửa hàng điện máyPhần mềm quản lý cửa hàng điện máy
Phần mềm quản lý cửa hàng điện máy
Công ty cổ phần Hệ thống 1-V
 
Phần mềm quản lý cửa hàng điện máy
Phần mềm quản lý cửa hàng điện máyPhần mềm quản lý cửa hàng điện máy
Phần mềm quản lý cửa hàng điện máy
Công ty cổ phần Hệ thống 1-V
 
SmartBiz_Phuong phap kiem ke hang ton kho hieu qua va chinh xac_B16 _20221123...
SmartBiz_Phuong phap kiem ke hang ton kho hieu qua va chinh xac_B16 _20221123...SmartBiz_Phuong phap kiem ke hang ton kho hieu qua va chinh xac_B16 _20221123...
SmartBiz_Phuong phap kiem ke hang ton kho hieu qua va chinh xac_B16 _20221123...
SmartBiz
 
Bai tieu luan_htttql
Bai tieu luan_htttqlBai tieu luan_htttql
Bai tieu luan_htttql
Tri Nguyen
 
Quan li cua hang laptop
Quan li cua hang laptopQuan li cua hang laptop
Quan li cua hang laptop
kukitaka
 
#17 Hướng dẫn Quản lý kho - Phần mềm CRM
#17 Hướng dẫn Quản lý kho - Phần mềm CRM#17 Hướng dẫn Quản lý kho - Phần mềm CRM
#17 Hướng dẫn Quản lý kho - Phần mềm CRM
Getfly CRM
 
Một ít kiến thức về module sale trên ERP
Một ít kiến thức về module sale trên ERPMột ít kiến thức về module sale trên ERP
Một ít kiến thức về module sale trên ERP
Tai Nguyen An
 

Similar to s.docx (20)

Doko.vn 87213-hoan-thien-quy-trinh-kiem-toan-khoan-muc
Doko.vn 87213-hoan-thien-quy-trinh-kiem-toan-khoan-mucDoko.vn 87213-hoan-thien-quy-trinh-kiem-toan-khoan-muc
Doko.vn 87213-hoan-thien-quy-trinh-kiem-toan-khoan-muc
 
QUY TRÌNH TỪ MUA HÀNG ĐẾN THU TIỀN CHO DOAN NGHIỆP.pptx
QUY TRÌNH TỪ MUA HÀNG ĐẾN THU TIỀN CHO DOAN NGHIỆP.pptxQUY TRÌNH TỪ MUA HÀNG ĐẾN THU TIỀN CHO DOAN NGHIỆP.pptx
QUY TRÌNH TỪ MUA HÀNG ĐẾN THU TIỀN CHO DOAN NGHIỆP.pptx
 
Cơ sở lý luận công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
Cơ sở lý luận công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệpCơ sở lý luận công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
Cơ sở lý luận công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
 
SLIDE THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
SLIDE THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN SLIDE THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
SLIDE THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
 
SmartBiz_Kham pha cach kiem ke hang ton kho dot pha_B15_20231020.pdf
SmartBiz_Kham pha cach kiem ke hang ton kho dot pha_B15_20231020.pdfSmartBiz_Kham pha cach kiem ke hang ton kho dot pha_B15_20231020.pdf
SmartBiz_Kham pha cach kiem ke hang ton kho dot pha_B15_20231020.pdf
 
VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC
VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTCVỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC
VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC
 
Acc506-kiểm toán nội bộ
Acc506-kiểm toán nội bộAcc506-kiểm toán nội bộ
Acc506-kiểm toán nội bộ
 
chuyen-de-htk (1).docx
chuyen-de-htk (1).docxchuyen-de-htk (1).docx
chuyen-de-htk (1).docx
 
Bài 2 .pptx
Bài 2 .pptxBài 2 .pptx
Bài 2 .pptx
 
Phân tích và thiết kế & Đảm bảo chất lượng phần mềm PTIT
Phân tích và thiết kế & Đảm bảo chất lượng phần mềm PTIT Phân tích và thiết kế & Đảm bảo chất lượng phần mềm PTIT
Phân tích và thiết kế & Đảm bảo chất lượng phần mềm PTIT
 
Đề tài: Kiểm toán chu trình bán hàng - Thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài c...
Đề tài: Kiểm toán chu trình bán hàng - Thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài c...Đề tài: Kiểm toán chu trình bán hàng - Thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài c...
Đề tài: Kiểm toán chu trình bán hàng - Thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài c...
 
Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong quy trình kiểm toá...
Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong quy trình kiểm toá...Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong quy trình kiểm toá...
Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong quy trình kiểm toá...
 
Kế toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty nuôi trồng thuỷ sản, 9đ - Gửi miễn...
Kế toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty nuôi trồng thuỷ sản, 9đ - Gửi miễn...Kế toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty nuôi trồng thuỷ sản, 9đ - Gửi miễn...
Kế toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty nuôi trồng thuỷ sản, 9đ - Gửi miễn...
 
Phần mềm quản lý cửa hàng điện máy
Phần mềm quản lý cửa hàng điện máyPhần mềm quản lý cửa hàng điện máy
Phần mềm quản lý cửa hàng điện máy
 
Phần mềm quản lý cửa hàng điện máy
Phần mềm quản lý cửa hàng điện máyPhần mềm quản lý cửa hàng điện máy
Phần mềm quản lý cửa hàng điện máy
 
SmartBiz_Phuong phap kiem ke hang ton kho hieu qua va chinh xac_B16 _20221123...
SmartBiz_Phuong phap kiem ke hang ton kho hieu qua va chinh xac_B16 _20221123...SmartBiz_Phuong phap kiem ke hang ton kho hieu qua va chinh xac_B16 _20221123...
SmartBiz_Phuong phap kiem ke hang ton kho hieu qua va chinh xac_B16 _20221123...
 
Bai tieu luan_htttql
Bai tieu luan_htttqlBai tieu luan_htttql
Bai tieu luan_htttql
 
Quan li cua hang laptop
Quan li cua hang laptopQuan li cua hang laptop
Quan li cua hang laptop
 
#17 Hướng dẫn Quản lý kho - Phần mềm CRM
#17 Hướng dẫn Quản lý kho - Phần mềm CRM#17 Hướng dẫn Quản lý kho - Phần mềm CRM
#17 Hướng dẫn Quản lý kho - Phần mềm CRM
 
Một ít kiến thức về module sale trên ERP
Một ít kiến thức về module sale trên ERPMột ít kiến thức về module sale trên ERP
Một ít kiến thức về module sale trên ERP
 

s.docx

  • 1. s Quản lý kho vật tư Nhập kho Xuất kho Theo dõi nhập xuất doanh thu Lập báo cáo Lập báo cáo nhập xuất Lập báo cáo hàng tồn Lập sổ theo dõi nhập Lập sổ theo dõi xuất Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ nhập kho Vật liệu xuất kho Lập thống kê xuất kho Lập phiếu kiểm tra chất lượng Vật liệu nhập kho Tiếp nhận và kiểm kê chứng từ kho Cập nhập số lượng hàng Sơ đồ phân cấp chức năng quản lý xuất nhập vật tư của một công ty Lập đơn mua hàng Nhận đơn đặt hàng
  • 2. 1.1 Chức năng tiếp nhận và kiểm kê chứng từ nhập kho là hai chức năng quan trọng trong quản lý kho hàng, giúp kiểm soát số lượng và chất lượng hàng hóa khi được nhập vào kho.  Chức năng tiếp nhận hàng hóa: Khi hàng hóa được nhận vào kho, nhân viên sẽ thực hiện các công việc kiểm tra, xác nhận và ghi nhận thông tin của hàng hóa đó. Các công việc bao gồm:  Kiểm tra số lượng, trọng lượng, chất lượng của hàng hóa.  Xác định đúng loại hàng hóa và số lô hàng.  Lập phiếu nhập kho, ghi nhận thông tin về số lượng, loại hàng, số lô, ngày nhập, người giao hàng, vv.  Chức năng kiểm kê chứng từ nhập kho: Đây là công việc kiểm tra và đối chiếu thông tin giữa chứng từ nhập kho và số lượng hàng thực tế có trong kho. Một số hoạt động thường được thực hiện trong quá trình kiểm kê bao gồm:  Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của thông tin trên chứng từ nhập kho.  Kiểm tra số lượng hàng hóa thực tế trong kho so với thông tin ghi trên chứng từ.  Kiểm tra tính chất lượng của hàng hóa, đảm bảo không có hàng hóa hỏng, hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng trong kho.  Ghi nhận lại các thông tin kết quả kiểm kê. Việc thực hiện chức năng tiếp nhận và kiểm kê chứng từ nhập kho sẽ giúp quản lý kho hàng hiệu quả hơn, giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập xuất hàng hóa, đảm bảo chất lượng hàng hóa và tăng tính chính xác trong quản lý kho 1.2 Chức năng ghi phiếu nhập kho là một phần quan trọng trong quản lý kho hàng, giúp ghi nhận thông tin về số lượng, loại hàng, số lô, ngày nhập, người giao hàng và các thông tin khác về hàng hóa được nhập vào kho. Việc ghi phiếu nhập kho giúp cho người quản lý kho có thể kiểm soát được lượng hàng nhập kho, đối chiếu số liệu giữa thực tế và hệ thống quản lý kho, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp với tình trạng của kho hàng. Các thông tin ghi trên phiếu nhập kho thường bao gồm:  Số phiếu nhập kho: Đây là số phiếu đăng ký khi nhập hàng vào kho, được sử dụng để đối chiếu và tra cứu thông tin liên quan đến lần nhập hàng đó.  Ngày nhập kho: Thời điểm hàng hóa được nhập vào kho.  Tên người giao hàng: Tên và thông tin liên hệ của người giao hàng.  Thông tin hàng hóa: Thông tin về loại hàng hóa, số lượng, số lô hàng, trọng lượng, chất lượng, vv.  Tên và chữ ký người nhận hàng: Tên và chữ ký của người nhận hàng, xác nhận đã nhận được hàng hóa đúng với thông tin trên phiếu nhập kho. Việc ghi phiếu nhập kho là một công việc quan trọng để quản lý kho hàng hiệu quả. Việc thực hiện đúng và chính xác chức năng ghi phiếu nhập kho sẽ giúp cho quá trình quản lý kho hàng được thực hiện một cách dễ dàng và tiện lợi hơn.
  • 3. 1.3 Chức năng lập phiếu kiểm tra chất lượng là một phần quan trọng trong quản lý chất lượng sản phẩm. Việc lập phiếu kiểm tra chất lượng giúp ghi nhận các thông tin về tình trạng sản phẩm, đánh giá chất lượng và đưa ra các quyết định về việc tiếp nhận, sử dụng hay loại bỏ sản phẩm. Thông thường, phiếu kiểm tra chất lượng bao gồm các thông tin sau:  Thông tin về sản phẩm: Tên sản phẩm, số lô sản phẩm, ngày sản xuất, ngày hết hạn, định mức chất lượng.  Danh sách các tiêu chí kiểm tra: Các tiêu chí được thiết lập để đánh giá chất lượng sản phẩm, bao gồm cả kiểm tra nội bộ và kiểm tra bên ngoài (nếu có).  Kết quả kiểm tra: Kết quả đánh giá chất lượng sản phẩm, bao gồm các thông tin như đạt hay không đạt, mức độ đạt (nếu có), các lỗi phát hiện (nếu có).  Người kiểm tra và người xác nhận kết quả: Tên và chữ ký của người kiểm tra và người xác nhận kết quả. Việc lập phiếu kiểm tra chất lượng giúp cho việc quản lý chất lượng sản phẩm được thực hiện một cách chuyên nghiệp và đảm bảo tính chính xác. Nó cũng là một phần trong quy trình đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn, từ đó đưa ra quyết định phù hợp với tình trạng của sản phẩm. 1.4 Chức năng cập nhật số lượng hàng là một phần quan trọng trong quản lý kho hàng. Nó cho phép cập nhật số lượng hàng hóa trong kho sau khi đã tiếp nhận hoặc xuất kho một số lượng hàng hóa. Các thông tin cập nhật này sẽ được lưu trữ trong hệ thống quản lý kho và cập nhật trên các bản ghi hàng hóa tương ứng. Thông thường, khi có thêm hàng hóa được nhập vào kho, số lượng hàng hóa sẽ được cập nhật lên. Ngược lại, khi hàng hóa được xuất kho, số lượng hàng hóa sẽ giảm đi. Các thông tin liên quan đến cập nhật số lượng hàng bao gồm:  Mã hàng hóa: Mã của hàng hóa cần được cập nhật số lượng.  Tên hàng hóa: Tên của hàng hóa cần được cập nhật số lượng.  Số lượng cập nhật: Số lượng hàng hóa cần được cập nhật, tùy thuộc vào việc nhập kho hoặc xuất kho.  Ngày cập nhật: Ngày cập nhật số lượng hàng hóa. Việc cập nhật số lượng hàng hóa giúp cho quản lý kho hàng được thực hiện một cách chính xác và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Nó cũng giúp cho việc quản lý các hoạt động nhập xuất kho và xác định số lượng hàng hóa còn lại trong kho được thực hiện một cách hiệu quả.